Page 1

Skolenyt jul 2013

Side 1


Indhold Skolelederen december 2013 ...................................................................... s. 3 Løsning skoles deltagelse i First Lego League ............................................... s. 9 Indlæg til Skolenyt december 2013 fra Skolebestyrelsen ........................... s. 13

Evt. indlæg til Skolenyt kan sendes til Arne Laursen og Jette Andersen over Intra. På forhånd tak for bidrag! Vi glæder os til at høre fra jer i 2014! Rigtig god jul og godt nytår ønskes af Jette og Arne

Skolenyt jul 2013

Side 2


Skolelederen december 2013. Dette nummer af Skolenyt skrives på et tidspunkt, hvor vi alle bliver mindet om, at vi på Løsning skole har mange gode traditioner, og at disse er vigtige at holde vedlige, da de er med til at give et godt sammenhold og fællesskab på skolen.

December hyggen på skolen indfandt sig allerede sidste dag i november, hvor vi havde årets juleklippedag. I indskolingen og mellemgruppen havde rekord mange bedsteforældre sagt ja til invitationen om at komme og give en hjælpende hånd med at klippe julepynt og hænge op. Det gav en rigtig hyggelig stemning, masser af nyt pynt og mangen en god snak mellem yngste og ældste generation. Herfra skal lyde en stor TAK til bedsteforældrene – vi håber, I kommer igen til næste år!

-

Bolsjekogning på juleklipdagen

Skolenyt jul 2013

Side 3


I udskolingen satte elevrådet igen i år sit tydelige præg på dagens aktiviteter. I meget god tid inden klippedagen havde alle elever fra 7. til 9. årgang valgt sig ind på de forskellige aktiviteter og opgaver, der skulle løses i løbet af dagen. I et flot samarbejde med lærerne blev der i de forskellige juleværksteder udfoldet masser af kreativitet og produceret julepynt til ophængning og pyntning af juletræet i aulaen og i specialafdelingen. I skolekøkkenet blev der produceret masser af julekonfekt, og i klubben blev der under meget høje temperaturer kogt og fremstillet bolsjer i alle mulige farver og forskellige smagsvarianter. I aulaen blev der afholdt julebanko med indlagte happenings og små konkurrencer undervejs i bankospillet om de mange sponsorerede gaver. Alt sammen flot styret af et veloplagt elevråd. Dagen blev afsluttet i aulaen med skuespil, musik og koncert for alle deltagere, og som rosinen i pølseenden blev der uddelt og spist masser af dejlig konfekt. Herfra skal lyde en meget stor tak og stor anerkendelse til elevrådet for et velorganiseret og flot arrangement. Godt gået – vi håber, I tager en ny tørn næste år.

-

Flere bolsjer!

Skolenyt jul 2013

Side 4


Lucia-optoget gennem skolens gangarealer den 13.december og Lucia-arrangementet i Regnbuen er også gode juletraditioner, som vi skal værne om. Når vi taler om traditioner, skal vi huske på, at disse ikke overlever, medmindre der er nogle, der gang på gang tager ansvar og gør det stykke arbejde, der skal til, for at de kan gennemføres.

Derfor en stor tak til Tine Hansen, Kia Møgelvang og Karen Jensen for deres arbejde med Luciaoptoget, som også i år var på besøg på Løsning Plejecenter til stor glæde for plejecenterets beboere.

Skolenyt jul 2013

Side 5


Løsning skoles deltagelse i HOP IN. Løsning skoles 7. klasser deltog i uge 46 i det fælles innovationsprojekt HOP IN, der foregik i Dungshallerne i Hedensted. Kommunens 7. klasser deltog i samarbejde med en række lokale virksomheder. Eleverne i 7. A B og C havde en spændende og lærerig uge. Samtidig havde vi den glæde og store ære, at 7.C fra Løsning skole blev vinder af Hop IN og dermed sikrede sig en tur til Danfoss Univers. Godt gået 7. årgang! Der henvises til den udførlige reportage fra HOP IN på skolens hjemmeside med dette link HOP IN.

Vær opmærksom på elevers fravær! Skyldes elevernes fravær sygdom, pjæk, ekstra ferie eller blot hjemlig hygge? Som de fleste forældre sikkert husker fra forældremøderne i august og september, satte vi i ledelsen et tydeligt fokus på 8 basisforudsætninger for god skolegang. Én af de vigtigste af disse er elevernes fremmøde i skolen hver dag. I denne weekend kunne vi alle læse følgende overskrift på Skolenyt jul 2013

Side 6


”Søndagsavisens” forside: ”Forældre lader børn pjække”. I avisen henvises til en dugfrisk undersøgelse, der dokumenterer følgende: -

at 43 % af forældrene til børn i skolen er vidende om, at deres børn har været fraværende fra skolen af andre årsager end sygdom. 29 % af forældrene svarer, at barnet skulle have en hyggedag med far eller mor eller med til et arrangement hos familie eller venner. Op mod hver tredje forælder har givet deres børn mindst 6 pjækkedage inden fro det seneste år.

Andre undersøgelser kan desværre fremlægge lignende høje fraværstal. Den kendte børnepsykolog John Halse udtrykker stor bekymring i forhold til omfanget af fravær, men bestemt også i forhold til årsagerne til fraværet. Han understreger, at hvis vi som forældrene tillader pjæk og ”billige afbud” som fravær fra skolen, ja, så sender vi et meget uheldigt signal til vores børn om, at skolen ikke er vigtig. Det går klart ud over børnenes skoleresultater. Dernæst lærer vores børn ikke at tage ansvar – et problem, der let vil følge dem videre i deres uddannelse og i arbejdslivet. På Løsning skole er vi helt enige i ovenstående, men vi mener, der mangler en meget vigtig faktor for at forstå betydningen af fraværet uheldige sider. Som forældre skal vi huske på, at elevernes fravær ofte har store konsekvenser i forhold til kammeraterne og i forhold til fællesskabet i klassen. Når børnene er fraværende, går de glip af samværet med kammeraterne, og der bliver ikke blot huller i indlæringen, men også huller i de oplevelser og det samvær eleverne hver eneste dag har med hinanden. Hvis barnet ofte er væk fra skolen, bliver barnet ikke en fuldgyldig del af dette særdeles vigtige fællesskab. Det mister ganske enkelt tilhørsforholdet til klassen, og dette kan igen medføre, at den fraværende elev bliver usikker og utryg ved kammeraterne. Så er vi på vej ind i en ond cirkel, hvor det så bliver endnu sværere at komme af sted i skole næste dag. Dermed kan pjæk og fravær komme til at avle yderligere pjæk og fravær. Dette skal for alt i verden undgås. Derfor er det gode og enkle råd følgende: Send dit barn i skole hver dag, og tillad kun fravær ved sygdom, og udtal altid vigtigheden af at møde i skole hver dag.

Den mørke tid. Den mørke tid er over os, og vi skal alle huske at gøre en aktiv indsats for at blive set i trafikken hver morgen og hver aften. Sidste år kom der nye regler for brug af cykellygter. Lygterne skal være kraftigere og skal nu kunne lyse så kraftigt, at de ses tydeligt på 300 meters afstand. Det kan anbefales at købe såkaldte LED-lygter, der lyser meget kraftigt, og her har batterierne generelt meget længere levetid. Det var måske en god julegaveidé eller en idé til pakkekalenderen her i slutningen af december. Vi forventer, at skolens faste betjent traditionen tro vil aflægge skolens indfaldsveje et par besøg i januar og februar måned 2014. Denne kontrol er en fast del af skolens færdselssamarbejde med politiet.

Skolenyt jul 2013

Side 7


Glædelig og godt nytår. Til slut vil jeg ønske alle elever, forældre og personalet en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Tak for det gode samarbejde i 2013 – vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2014. Første skoledag efter juleferien er torsdag den 2. januar 2014 kl. 8.00. Vi glæder os til at se jer igen. På vegne af ledelsen på Løsning skole Karl Erik Laursen.

Skolenyt jul 2013

Side 8


Løsning skoles deltagelse i First Lego League 5. og 6. årgang deltog sammen med mere end 55 andre hold / klasser i First Lego League-turneringen (FLL) i Horsens, den 9. november. Det er en international turnering, hvor vinderen fra Horsens går videre til en Nordisk turnering. Herfra går vinderen videre til en verdenskonkurrence. FLL- turneringen afvikles hvert år. Det henvender sig til elever fra 5. til 10. klasse. Temaet dette år var: Naturen raser. Det var så det enkelte holds opgave at undersøge naturkatastrofer, og hvad man kan gøre for at undgå disse eller også, hvad man stiller op, når ulykken er sket.

- Team Banzai

Eleverne i 5. og 6. klasserne var opdelt i 5 hold. De havde ca. 3 uger til at arbejde med projektet. Hvert hold skulle lave en forskningsopgave, udarbejde en rapport, fremstille en ”pit”, som er et område, hvor de kunne markedsføre sig samt gennemføre en udfordrende bane med mindstormsrobotter.

Skolenyt jul 2013

Side 9


- Team Rescue På selve dagen bliver eleverne vurderet på 1) kreativiteten og markedsføringsdelen, 2)forsknings- og teknologidelen, 3) samarbejdsevnerne samt 4) robotkørsel. Eleverne havde i en 3-ugers periode forinden arbejdet meget målrettet og engageret, da de alle vidste, at der var et mål med projektet. De skulle fremvise det for andre og vurderes i det. Samtidig var konkurrenceelementet der også. Alle fag kan inddrages i projektet, og arbejdsformen lægger meget op til, at det er elevernes egne idéer, der bygges videre på. Når man starter på projektet, ved man egentlig ikke, hvor man havner henne. Det er en spændende arbejdsform, og der er virkelig tale om læring fremfor undervisning. På turneringsdagen mødte vi en flok meget forventningsfulde og spændte elever. Var det mon godt nok det, som de havde arbejdet med og trænet i igennem 3 uger? Hvad havde de andre forsket i? Hvor mange points kunne de andre hold køre, hvordan så deres robotter ud, og hvilke strategier havde de valgt? Var ”pitten” spændende og præsenterede den godt nok? Ja, der blev stillet mange spørgsmål, inden det gik løs. –Og ja. Eleverne fra Løsning Skole præsenterede sig rigtig flot. Et af holdene blev nomineret til samarbejdsprisen. Rigtig flot! Et andet hold vandt en meget fornem Forskerpris, som medførte, at de sammen med prisen har vundet retten til et Førstehjælpskursus til hele klassen. Super flot! På robotbanerne hang nerverne udenpå tøjet. Det gjaldt om at indstille og programmere robotterne, så de kunne køre så nøjagtigt og hurtigt som muligt. Det gik rigtig godt for alle holdene fra skolen, og da de 8 bedste hold skulle til at køre om at få en plads i finalen, havde både et hold fra 5. og 6. klasse kvalificeret sig. 6. klasserne endda med dagens indtil nu højeste score. Holdet fra 6. klasse blev desværre slået ud i kvartfinalen, mens det lykkedes holdet fra 5. klasse at gå hele vejen til finalen. Her måtte de dog se sig Skolenyt jul 2013

Side 10


besejret af et hold fra Ungdomsskolen i Ry. Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at de to seje drenge fra 5. klasse på Løsning Skole kørte det suverænt højeste antal points i hele turneringen, nemlig 367, men da man skulle lægge points sammen for begge finalekørsler, tabte de knebent. Der blev i alt kørt 194 kørsler, så det er da flot, at køre den bedste runde Der var en fantastisk stemning på hele turneringsdagen, hvor Sofie og Tim fra Ramasjang var konferenciers.

- The Drops

Skolenyt jul 2013

Side 11


- Team Non fire Det var rigtig dejligt for lærerne at opleve, hvordan eleverne fra skolen bakkede hinanden op. Alle havde en helt fantastisk dag, og det var en flok meget stolte lærere, der tog hjem efter en lang lørdag i Horsens. Rigtig mange elever har efterfølgende sagt:” Det vil vi også gerne deltage i næste år”. Det er jo den bedste evaluering! Annette Bæktoft

Skolenyt jul 2013

Side 12


Indlæg til Skolenyt december 2013 fra Skolebestyrelsen Det er med glæde, at vi i Skolebestyrelsen kan fortælle om de aktiviteter, skolens aktive elevråd er med til at arrangere. Indflydelsen på planlægningen af afviklingen af skolernes motionsdag har igen i år afstedkommet positive tilbagemeldinger. Elevrådet har også gjort et stort stykke arbejde med at indsamle forslag til navngivning af den gamle Juelsbogrund fra alle klasserne. Grunden er taget i brug efter sommerferien til glæde for alle, især specialafdelingen. Dato for officiel navngivning og indvielse kommer senere. Bestyrelsen har valgt navnet ud fra 4 forslag.

- Bolsjekogning på elevrådets juleklip-dag

Skolenyt jul 2013

Side 13


Elevrådet har også løbende fokus på skole-bodens sortiment, prissætning og hygiejne. Skolens ledelse og medarbejdere er godt i gang med arbejdet med den nye skolereform. (selv om den ikke er endelig endnu). Man venter fortsat på udmeldinger fra kommunerne om de endelige rammer for nogle af punkterne i reformen. Ledelsen informerer om processen og inddrager bestyrelsen i de relevante beslutninger. Dette arbejde vil som tidligere nævnt været et fast punkt på møderne fremover. Til april 2014 skal der være valg til skolebestyrelsen. Det er den nuværende bestyrelse meget magtpåliggende at gøre alle forældre opmærksomme på, at det er et utrolig vedkommende og spændende arbejde, der venter for den nye bestyrelse. Derfor er det også vigtigt for os at gøre reklame for bestyrelsesarbejdet, så rigtig mange får lyst til at stille op til den nye bestyrelse.

Vi vil i det nye år arbejde hårdt på dette promoveringsarbejde. Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen ønske alle børn, forældre og ansatte ved Løsning skole en glædelig jul samt et godt nytår.

Skolenyt jul 2013

Side 14

Skolenyt jul 2013  

Her er en samlet version af materialet til Skolenyt.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you