Page 1

Kom i gang med elektronisk deklarering! Farlig avfall skal deklareres ved levering. NĂĽ skal deklareringsskjemaet leveres elektronisk.

Her er noen eksempler pĂĽ hva farlig avfall kan vĂŚre:


Elektronisk levering krever disse forberedelsene Trinn 1: Daglig leder logger seg inn i Altinn og delegerer Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den personen i virksomheten som skal være administrator (hvis dette er en annen enn daglig leder)  Logg inn på www.altinn.no med elektronisk ID. Velg «profiler, roller og rettigheter»  Velg «andre med rettigheter til skjema og tjenester»  Velg org.nr. for underenhet (NB!) eller navn/personnr. på den som skal ha rollen.  Kryss av på rollen Foto: Terje Borud «Energi, miljø og klima»

Trinn 2: Når administrator har fått tildelt en rolle, må det opprettes en bedriftsprofil og sluttbrukere (en eller flere som skal deklarere avfallet).  Finn siden avfallsdeklarering.no - Velg «Innlogging administrasjonsmodul» til høyre på skjermen. Du kommer da inn via Altinn  Velg riktig org.nr/underenhetsnummer om det finnes – deretter «Fortsett» - etter 1. min. blir du ledet tilbake til avfallsdeklarering.no  Velg «Registrer som avfallsprodusent» – du kommer inn i bedriftsprofilen – sjekk at alle felt er riktig utfylt og «lagre»


 Klikk på «Sluttbrukere» - så på «legg til sluttbrukere». Registrer navn, tlf. og e-postadressen til sluttbruker.  Sluttbrukere får brukernavn og passord tilsendt på e-post og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere

Trinn 3: Som avfallsprodusent kan dere også i den elektroniske løsningen få hjelp med å fylle ut skjemaet. Det forutsetter at det gis en fullmakt til HAMOS Forvaltning IKS, eller konsulenter, gjennom Altinn-systemet.

Her er det to alternativer: 1. Det enkleste er å ta kontakt med HAMOS på e-post til gunhild.flaamo@hamos.no etter at dere er registrert som Foto: Terje Borud avfallsprodusent. Vi sender da en forespørsel om fullmakt som dere får som e-post. Ved å følge veiledningen i e-posten vil dere gi oss den fullmakten. 2. Gjør det selv ved:  Klikk på «fullmakter» i administrasjonsmodulen – velg «opprett fullmakter». Fullmakter kan gis til både konsulenter og avfallsmottak som har bedriftsprofil  Aktuelt avfallsmottak/konsulent må søkes fram – klikk på den aktuelle for å velge, og klikk på «legg til» - viktig å velge den gjenvinningsstasjonen du bruker  Det blir da automatisk sendt en e-post til administrator hos den virksomheten som er valgt, og dere får svar tilbake om at fullmakt er godkjent. Dere kan da få hjelp til deklareringen ved levering av farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.


Har du spørsmål eller trenger hjelp? Bruk kontaktinfo under. Brukerveiledning på avfallsdeklarering.no – Se kapittel 2 og 3 Altinn Brukerservice Tlf. 75 00 60 00 Brukerstøtte avfallsdeklarering Tlf.: 951 61 748 / brukerstotte@avfallsdeklarering.no HAMOS firmapost@hamos.no /72 48 37 00

- Vi gjør det lett å gjøre rett

Kom i gang med elektronisk deklarering blå 1 12 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you