Page 1

Frederiks Vi fĂĽr ting til at ske - i fĂŚllesskab


Frederiks er et vækstområde Frederiks er en lokal centerby med gode bosætningsmuligheder. Byen er et vækstområde i Viborg Kommune, og befolkningsprognosen viser, at byen har potentiale til at udbygges som centerby med de nødvendige faciliteter. Kommuneplan 2017-2029 forventer da også, at befolkningen vil stige med ca. 12% til 2.045 beboere i planperioden. Dette er en af de højeste vækstrater for landsbyerne omkring Viborg.

..med central beliggenhed Frederiks har en central beliggenhed ved primærrute A12 mellem Viborg og Herning og med nem og kort adgang til andre overordnede veje, herunder A13 og A26 samt videre derfra til motorveje. En planlagt central motorvej i Jylland vil passere tæt forbi Frederiks. Der er en rimelig pendlerafstand til store arbejdspladser i Viborg (18 minutter), Silkeborg (31 min.), Skive (29 min.), Holstebro (42 min.), Herning (34 min.) og Flyvestation Karup. En halv times kørsel fra Frederiks kan man nå bysamfund på omkring 200.000 indbyggere og et tilsvarende stort arbejdsmarked. Der er timedrift busforbindelser til Herning og Viborg samt X-bus - og kun 10 minutters kørsel til Midtjyllands Lufthavn med flyforbindelse flere dagligt til København.


Byen er klar til udbygning Der er rigtig god gang i Frederiks, og der bliver i disse år bygget meget nyt. Der er ledige byggegrunde til favorable priser - fra 320.000 kr. I 2019 blev der byggemodnet yderligere 14 grunde til parcelhuse (halvdelen solgt efter få måneder) og 14 til tæt-lav bebyggelse.

019

Ny

ing 2 n k y udst

..og i midtbyen er der gang i områdefornyelse Med stor opbakning blandt byens befolkning har en gruppe ildsjæle taget initiativ til et projekt for områdefornyelse af især Frederiks midtby. Projektet er godkendt af Viborg Kommune med et budget på 4,5 mio. kr. og gennemføres i perioden 2020-2022.


Frederiks er grøn I Frederiks er der 2 større grønne arealer til rådighed for borgerne Anlægget i nordbyen ved siden af fodboldstadion er byens forlystelsespark med et dejligt grønt område, hvor der er stier, borde/bænke, petanquebaner, shelters samt en stor legeplads. Desuden er der en overdækket pavillon, også med borde og bænke samt med adgang til handicaptoilet.

I sydbyen findes den 10 hektar store Lyngsøpark med 2 store grønne græsarealer omkranset af vekslende bevoksning. Et roligt og rekreativt område.

Lyngsøparken er smuk og i brug hele året.


..med en stor børneskov i Lyngsøparken

.. og vi har dejlig natur i nærområdet Udover de bynære parker er Frederiks begunstiget med meget attraktive naturområder i kort afstand, f.eks.:  Hald Sø og Dollerup bakker  De 3 store plantager i ”Alhedens Kongeskov” hvor der er etableret mange kilometer udfordrende MTB-spor  Kongenshus hede og mindepark  Karup Ådal


Vi går meget op i sport I Frederiks kan man dyrke rigtig meget sport. Der er Volleyballklub og Dykkerklub samt ikke mindst AIF, Alhedens Idrætsforening, der med mange forskellige sportsgrene og omkring 1400 medlemmer er en af Viborg Kommunes største idrætsforeninger. Her kan man dyrke sin sport under gode og velorganiserede forhold med mange entusiastiske og veluddannede ledere, og der bliver gjort rigtig meget ud af at samarbejde med skolen i bestræbelserne på at aktivere børn med sport.

På Trehusevej findes et stort kultur– og idrætsanlæg med 2 sportshaller, svømmehal og kulturhus samt store græsarealer og en nyetableret kunstgræsbane. I AIF klubhus er der veludstyrede lokaler, hvor der dyrkes E-sport. Her har man fået fat i mange af de børn og unge, som ellers ikke dyrker foreningssport.


.. og motion Sammenbygget med hallerne er der etableret et veludstyret motionscenter Alhedens Fitness. I AIF findes også en motionsafdeling, samt en stor afdeling for 60+, hvor cirka 75 ældre er aktive. En 6,5 km lang motionssti - Hjertestien rundt om Frederiks er ved at blive etableret med 5 højkvalitets motionsstationer på turen.

Vi har et stort foreningsliv Frederiks er kendt for sit store foreningsliv, hvor de fleste kan finde ligesindede og mødes om fælles interesser. Der findes også en velfungerende FDF kreds, hvor unge i alle aldre mødes om fritidsaktiviteter. Kirken med det nye moderne kirkecenter er en aktiv del af byens liv.

Byens foreninger afholder arrangementer året rundt, f.eks. Sct. Hans, Motionsløb, Cykelløb, Rom– og Whiskyfestival, Forårsmesse, Fastelavnsfest, Kartoffelfestival/ Oktoberfest, Julemarked m.m.


Frederiks er børnevenlig Frederiks har en god og velbeliggende daginstitution med store legepladser samt Lyngsøparken med Børneskoven lige uden for døren. Efter en stor udvidelse med nybyggeri til 12 mio. kr. i 2019 er der nu plads til 125 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn i moderne lokaler. Desuden er der i Frederiks mange private dagplejere, hvor de små kan passes i trygge omgivelser.

Den store centralskole i Frederiks har 2 spor fra 0. til 9. klasse med tilknyttet SFO og ungdomsklub. Fra de største boligområder er der sikre stiforbindelser til skole og idrætshaller.

..og ældrevenlig Frederiks Dagcenter er et aktivt ældrecenter med tilknyttet personale og fysioterapeuter. Udover de visiterede er centret åbent for alle mulige frivillige og kreative aktiviteter, som dagligt bruges af mange af byens ældre. Til Frederiks Dagcenter er knyttet en centerbygning med 6 lejligheder. Desuden er der 18 selvstændige boliger, som udlejes med fortrinsret for 50+.

Et flot nyt Frederiks Friplejehjem med plads til 24 beboere åbnede i 2017. Et friplejehjem i særklasse med beboerne i centrum.


Frederiks er aktiv på nettet Alhedens Borgerforening driver ”byens hjemmeside” www.alhedeborger.dk med Egnens Kalender og en masse nyttig information samt Info-skærme i det offentlige rum. Desuden en Facebook gruppe med flere end 1400 medlemmer.

..og på biblioteket

Frederiks har et udmærket ”åbent bibliotek” og skolebibliotek, hvor man kan betjene sig selv hver dag 722 udover de 2 betjente åbningsdage.

Erhvervslivet Frederiks har en stor dagligvarebutik med delikatesse og en velassorteret bagerforretning, blomsterforretning, bodega, cafeteria, pizzaria samt et betydeligt erhvervsliv med smed, vvs, elektriker, murer, tømrer m.v. samt læge og tandlæge - i alt mere end 35 erhvervsdrivende i byen.


I Frederiks hjælper man hinanden …med stort

Mange større tiltag og projekter i Frederiks er kommet til verden, når ildsjæle og aktive borgere er gået sammen og har fået det ”umulige” gennemført. Alhedehallerne, Svømmehallen og Kulturhuset er lysende eksempler. Senest er det Frederiks Friplejehjem, som mod alle odds i 2017 stod klar til indflytning for 24 ældre medborgere. Et projekt som også er gennemført af ildsjæle og understøttet af sammenholdet i lokalområdet. Frederiks har en aktiv Borgerforening, som har gennemført mange projekter til fælles bedste, f.eks. renovering og udbygning af Anlægget og af Pakhuset samt etablering af en 1,6 km flagallé og 41 julebelysninger igennem hovedgaden m.v.

…og småt

Udover de store projekter, arbejder byen sammen om mange mindre projektet, oftest med Borgerforeningen som iværksætter. Alt i bestræbelserne på at holde Frederiks pæn og attraktiv samt for at glæde byens borgere og aktivere flest muligt i fællesskabet.

Sheltere Medlemsblad

Anlægget

Hjemmeside

Infoskærme

s Legeplad

e

Flagallé

Hjertesti

Blomsterkrukker

Affaldsindsamling

Facebookgrupp

Kilometersten

Petanquebaner

Pavillon

Pakhuset

Byfornyelse

Julebelysning

VELKOMMEN til Frederiks Vi er glade for at bo i Frederiks, og vi vil gerne være flere. Overvejer du at forbedre din boligøkonomi med mange tusinde kroner månedligt og samtidig bo i en landsby med livskraftige værdier - og stadig med kort vej til de større byer, ja så har vi sikkert en bolig eller en byggegrund, der vil passe dig og din familie. Spørg din mægler. Se mere om Frederiks: Brug links herunder...

... eller scan kode:

https://issuu.com/arnechris1/docs/frederiks_2020 http://www.alhedeborger.dk/ Red.: Arne Christensen - Udgiver: Alhedens Borgerforening

Profile for arnechris1

Frederiks Infofolder 2020  

Informationsfolder om Frederiks by og egn

Frederiks Infofolder 2020  

Informationsfolder om Frederiks by og egn

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded