__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vi har dejlig natur i nærområdet

I Frederiks hjælper man hinanden

Udover de bynære parker er Frederiks begunstiget med meget attraktive naturområder i kort afstand, f.eks.:  Hald Sø og Dollerup bakker  Plantagerne i Alhedens Kongeskov  Kongenshus hede  Karup Å

Mange større tiltag og projekter i Frederiks er kommet til verden, når ildsjæle og aktive borgere er gået sammen og har fået det ”umulige” gennemført. Alhedehallerne er et lysende eksempel. Frederiks har en aktiv Borgerforening, som har gennemført mange projekter til fælles bedste, f.eks. en 1,6 km flagallé, renovering og udbygning af Anlægget, Pakhuset m.v. Senest er det Frederiks Friplejehjem, som mod alle odds nu står klar til indflytning for 24 ældre medborgere. Et projekt som også er gennemført af ildsjæle og understøttet af sammenholdet i lokalområdet.

Byfornyelse Med stor opbakning blandt byens befolkning og erhvervsdrivende har en gruppe ildsjæle taget initiativ til et projekt for byfornyelse af især Frederiks midtby. Igen er det frivillige, der driver projektet, som man håber at få Viborg Kommunes opbakning og støtte til at gennemføre.

Frederiks er aktiv på nettet

Alhedens Borgerforening driver ”byens hjemmeside” www.alhedeborger.dk med Byens Kalender og en masse nyttig information samt Info-skærm i Dagli’Brugsen. Desuden en Facebook gruppe med ca. 600 medlemmer.

Lyngsøparken er smuk hele året

..og på biblioteket Frederiks har et udmærket ”åbent bibliotek” og skolebibliotek, hvor man kan betjene sig selv hver dag 7-22 udover de 2 betjente åbningsdage.

VELKOMMEN til Frederiks Vi er glade for at bo i Frederiks, og vi vil gerne være flere. Overvejer du at forbedre din boligøkonomi med mange tusinde kroner månedligt og samtidig bo i en landsby med livskraftige værdier - og stadig med kort vej til de større byer, ja så har vi sikkert en bolig eller en byggegrund, der vil passe dig og din familie. Spørg din mægler. Se mere om Frederiks: Brug links herunder...

... eller scan kode:

http://issuu.com/arnechris1/docs/frederiks http://www.alhedeborger.dk/ Red.: Arne Christensen - Udgiver: Alhedens Borgerforening

Frederiks Vi får ting til at ske - i fællesskab


Frederiks er et vækstområde

Frederiks er grøn

Frederiks er børnevenlig

Frederiks er en lokal centerby med gode bosætningsmuligheder. Byen er et vækstområde i Viborg Kommune, og befolkningsprognosen viser, at byen har potentiale til at udbygges som centerby med de nødvendige faciliteter.

I Frederiks er der 2 større grønne offentlige arealer. Anlægget i nordbyen ved siden af fodboldstadion er byens forlystelsespark med et dejligt grønt område, hvor der er stier, borde/bænke, petanquebaner, shelters samt en stor legeplads.

Frederiks har en god og velbeliggende daginstitution og mange private dagplejere, hvor de små kan passes i trygge omgivelser.

Kommuneplan 2013-2025 forventer da også, at befolkningen vil stige med ca. 12% til 2.024 beboere i planperioden 2013-2025. Dette er en af de højeste vækstrater for landsbyerne omkring Viborg.

..med central beliggenhed Frederiks har en central beliggenhed ved primærrute A12 mellem Viborg og Herning og med nem og kort adgang til andre overordnede veje, herunder A13 og A26 samt videre derfra til motorveje.

Desuden er der en overdækket pavillon, også med borde og bænke samt med adgang til handicaptoilet.

Der er en rimelig pendlerafstand til store arbejdspladser i Viborg (18 minutter), Silkeborg (31 min.), Skive (29 min.), Holstebro (42 min.), Herning (34 min.) og Flyvestation Karup.

I sydbyen findes den 10 hektar store Lyngsøpark med 2 store grønne græsarealer omkranset af vekslende bevoksning. Et roligt og rekreativt område.

En halv times kørsel fra Frederiks kan man nå bysamfund på omkring 200.000 indbyggere og et tilsvarende stort arbejdsmarked.

..og går meget op i sport

Der er timedrift busforbindelser til Herning og Viborg samt X-bus - og 10 minutter til flyforbindelse med 10 daglige afgange til København!

I Frederiks kan man dyrke rigtig meget sport. Der er Volleyballklub og Dykkerklub samt ikke mindst AIF, Alhedens Idrætsforening, der med mange forskellige sportsgrene og omkring 1000 medlemmer er en af Viborg Kommunes absolut største idrætsforeninger. Her kan man dyrke sin sport under gode og velorganiserede forhold med mange entusiastiske og veluddannede ledere. Der findes også motionsafdeling, og der bliver gjort rigtig meget ud af at samarbejde med skolen i bestræbelserne på at aktivere børn med sport.

I byen er der et veludstyret motionscenter

Der er rigtig god gang i Frederiks, og der bliver i disse år bygget meget nyt. Der er ledige grunde til favorable priser, og kommunen har besluttet, at der i 2018 skal byggemodnes yderligere 11 grunde til beboelse i Frederiks.

Ny uds tyk

ning

201 8

Fra de største boligområder er der sikre stiforbindelser til skole og idrætshaller

..og ældrevenlig

På Trehusevej findes et stort kultur– og idrætsanlæg med 2 sportshaller, svømmehal og kulturhus samt store græsarealer og en nyetableret kunstgræsbane. På Parkalle finder man byens fodboldstadion.

..og klar til udbygning

Den store centralskole i Frederiks har 2 spor fra 0. til 9. klasse med tilknyttet SFO og ungdomsklub.

Foreningslivet Frederiks er kendt for sit store foreningsliv , hvor de fleste kan finde ligesindede og mødes om fælles interesser. Der findes også en velfungerende FDF kreds, hvor unge i alle aldre mødes om fritidsaktiviteter. Kirken med det nye moderne kirkecenter er en aktiv del af byens liv. Byens foreninger afholder arrangementer året rundt, f.eks. Sct. Hans, Julemarked, Motionsløb, Rom– og Whiskyfestival, Forårsmesse, Fastelavnsfest m.m.

Frederiks Dagcenter er et aktivt ældrecenter med tilknyttet personale og fysioterapeuter. Udover de visiterede er centret åbent for alle mulige frivillige og kreative aktiviteter, som dagligt bruges af mange af byens ældre. Til Frederiks Dagcenter er knyttet 18 selvstændige ældreboliger samt 6 lejligheder.

Et flot nyt Frederiks Friplejehjem med plads til 24 personer åbner i 2017. Et friplejehjem i særklasse med beboerne i centrum.

Erhvervslivet Frederiks har en stor dagligvarebutik og en velassorteret bagerforretning, blomsterforretning, kro, cafeteria, pizzaria samt et betydeligt erhvervsliv med smed, vvs, elektriker, murer, tømrer m.v. samt læge og tandlæge - i alt mere end 35 erhvervsdrivende i byen.

Profile for arnechris1

Frederiks infofolder a3 1  

Frederiks infofolder a3 1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded