Page 1

D e

Schribbel

Belgique-België P.P.- P.B. 8530 HARELBEKE BC 26396

P 2A9687 - Afgi ekantoor 8530 Harelbeke 1 - V.U. Verledens Lae""a/ Evangeliestraat 42 / 8530 Harelbeke JRK Harelbeke — maandelijks tijdschrift — nummer 1— jaargang 11— januari 2013

Feestjaar voor JRK JRK Harelbeke bestaat 35 jaar en gee er een knal op > 2

Hiep Hiep Hoeganda Brecht gaat voor het Rode Kruis naar Oeganda > 8

jrkharelbeke.be


Woord Vooraf Hoi hoi, Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe feestjaar! Dit jaar bestaat JRK Harelbeke 35 jaar en dat leidt tot heel wat feestgedreun en champagneknallen. Zeker nu we met 105 leden zijn, zullen we er in 2013 een extra lap op geven. Los van al dat feestgebeuren, staat januari al bol van de ac*viteiten, dus lees deze Schibbel maar goed!

Feestjaar Een goede 35 jaar geleden, toen de bomen nog praa1en en van elektriciteit nog nauwelijks sprake was... staken vier jongelui de handen in elkaar en rich1en in Harelbeke het Jeugd Rode Kruis op. Zoveel jaren later is het JRK een prach"ge jeugdvereniging geworden. Op onze Oudernamiddag (24.03.2013) zullen we hier uitgebreid bij s"lstaan en er een echt feest van maken. ‘s Morgens een fietstocht en ‘s middags een wervelende zaalshow. Meer info volgt.

Weekends Weekends ?! Jup, "jdens de krokusvakan"e gaat elke groep eens lekker weg op weekend: twee dagen ravo1en met het JRK. Wie dit allemaal al kent, kan zich gewoon op ac"viteit inschrijven. Voor wie het de eerste keer is, wat extra info of goeie babbel wenst, wel, bij die gezinnen komen wij binnenkort eens langs voor de inschrijvingen.

2


jrkharelbeke.be Brevetuitreiking

18 januari ‘13

Voor diegene die onze EHBO-cursussen gevolgd hebben, is er op 18 januari een brevetuitreiking om 19u30 in ‘t Sas. We huldigen dit jaar maar liefst 65 cursisten, een waar record!

Mijn Kalender 05.01.2013

Kerstboomverbranding

13.01.2013

Ac"viteit

18.01.2013

Brevetuitreiking

27.01.2013

Ac"viteit

24.03.2013

Oudernamiddag “Fietstocht + Zaalshow”

Inhoud Schribbel Graag schetsen we een klein overzicht van wat er zoal te lezen valt in dit literair hoogtepunt: > 4-7 Ac,viteiten per groep >8

Oeganda

>9

Fopkonten “De Code van Kelly”

> 10

Zoek de verschillen

> 11

Spelletjes

Brecht gaat voor het Rode Kruis naar Oeganda > 8

3


De Dunantjes GELUKKIG NIEUWJAAR! Terug een nieuw jaar vol plezier en kabaal. Wie wil dat nu niet? We staan terug te springen om samen met jullie van

2013

een

jaar

vol

Dunantjesplezier te maken! Op

13

januari

gaan

we

feestelijk

van

start

met

onze

eigen

nieuwjaarsrecep"e! We schenken de aperi"ef s"pt om 14h30, kom dus zeker op "jd naar ‘t Of! Anders gaan al de bubbeltjes uit ons drankje verdwenen zijn en zullen de toastjes wat slap zijn... Nadat we alle nieuwjaarsfeestjes hebben gehad is het terug "jd voor het serieuze werk. Een werk vol spanning, donkere steegjes, vergrootglazen,... we trekken immers de wereld van de detec"ves in op 27 januari 2013. Onze zoektocht begint om 14h30 in t’Of. Tot dan!

Zondag 13 januari “Nieuwjaarsrecep,e” Aan ’t Of van 14u30 tot 17u

Zondag 27 januari “Detec,ves” Aan ’t Of van 14u30 tot 17u

4


De Helpertjes Hohoho Helpertjes, Allereerst een gelukkig nieuwjaar en drie dikke kussen van ons allemaal. Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar goed ingezet en blijven we vol goede moed tot het einde van het jaar. Wij zien het alvast zi1en en hebben alweer 2 spe1erende ac"viteiten klaar voor jullie. Op 13 januari gaan we uit eten samen met Tiny. We hebben nog niet met zijn allen kunnen ‘nieuwjaren’ en zullen dit dan nu maar doen. We spreken af om 14u30 aan ons lokaal en sluiten af om 17u. Op 27 januari beseffen we dat we ons eigenlijk hebben laten gaan "jdens de feestdagen en we uit vorm zijn, le1erlijk en figuurlijk. Daarom gaan we samen met Tiny naar de weight watchers. De gewone uren, de gewone plaats, de gewone leiding, de zo1e Helpertjes. Tot dan in 2013! Kelly Kerstbal, Wannes wenskaart, Dieter drinken, Yana Jezus en Lae""a lichtjes.

Zondag 13 januari “Tiny gaat uit eten “ Aan ’t Of van 14u30 tot 17u

Zondag 27 januari “Tiny gaat naar de Weight Watchers“ Aan ’t Of van 14u30 tot 17u

5


De Juniors Hoi beste Juniors Als jullie dit lezen is de wereld duidelijk niet vergaan in 2012 en hebben we nog wat extra "jd om toffe ac"viteiten te spelen. Helaas begint hier ook het slechte nieuws want volgens de scheurkalender van een afgescheurde stam van de Inka’s loopt de wereld ten einde op 13 januari 2013. Jawel... 13-01-2013. Misschien maar best nog een leuke ac"viteit beleven op deze laatste dag. Beleef het einde van de wereld om 14u30 aan het lokaal. Als er eventueel dan toch geen einde komt aan de wereld staan we meteen opnieuw klaar om er opnieuw in te vliegen op de ac"viteit van 27 januari. Net na de release van The Hobbit, zijn enkele van deze kleine wezentjes in Harelbeke beland. Ontmoet ze in de Veldstraat, tussen 14u30 en 17u.

Zondag 13 januari “Einde van de wereld” Aan ’t Of van 14u30 tot 17u

Zondag 27 januari “Hobbit” Aan ’t Of van 14u30 tot 17u

6


De Plussers Dag Plussers, Eerst en vooral 3 dikke zoenen en een gelukkig Nieuwjaar! Hopelijk heb je veel goede voornemens genomen om het nieuwe jaar te starten. Een van jullie goede voornemens was zeker en vast: er een tof JRK jaar van maken. De eerste ac"viteit gaat van start op 13 januari. En ja ook dit jaar van 14u30 tot 17u. Deze kreeg als prach"ge naam ‘Oh nee, weer een wee.’ Zoals je het waarschijnlijk al kan raden… Ja ja de leiding is zwanger. Misschien heb je er al eens van gehoord: ‘Harelbeke Hartveilig’. Dit zijn sessies ivm. reanima"e en het leren werken met een AED-toestel. Dit is een toestel waarmee je elektrische stroomstoten kan toedienen bij een

slachtoffer

met

levensbedreigende

hartritmestoornissen. Ook RK Harelbeke organiseert zo’n sessies en probeert zoveel mogelijk mensen deze opleiding te geven. Kom daarom op 27 januari van 14.30u tot 17.00u naar ons lokaal en volg een hartveilig sessie van Rode Kruis. Tot dan!

Zondag 13 januari “Oh nee, weer een wee” Aan ’t Of van 14u30 tot 17u

Zondag 27 januari “Harelbeke Hartveilig” Aan ’t Of van 14u30 tot 17u

7


Naar Oeganda Hallo, Begin april gaat er een delega"e van vier Vlaamse Rode kruisvrijwilligers op uitwisseling naar Oeganda, dit binnen het kader van de interna"onale samenwerking. En één van die vier vrijwilligers is onze eigen jeugdleider Brecht. Wat gaan zij daar nu precies doen? Zij gaan zeker niet naar daar om twee weken olifanten en giraffen te spo1en. Nee, de bedoeling is om de projecten van het Oegandese Rode Kruis ter plaatse te leren kennen. Hoe leren ze daar EHBO? Bestaat er een JRK? enz. Daarnaast zullen er onder andere ook projecten bezocht worden waar geld van Music For Life 2010 ‘Laat een weeskind niet alleen’ naar toe is gegaan. Bij terugkomst zullen verschillende momenten georganiseerd worden waar de deelnemers een uiteenzeQng zullen geven van deze uitwisseling. Natuurlijk raken Brecht en de andere vrijwilligers niet zomaar in Oeganda. Ook deze uitwisseling hee een kostenplaatje. Daarom staat Rode Kruis Harelbeke op de kerstboomverbranding om heerlijke en hartverwarmende drankjes te verkopen. Drink je graag een Hasseltse koffie, chocomelk (met of zonder extra’tjes), eet je graag een hotdog, en wil je deze uitwisseling ook steunen? Kom dan zeker af naar de Harelbeekse kerstboomverbranding op zaterdag 5 januari 2013, vanaf 18.30u op het marktplein!

8


De Fopkonten De Code van Kelly Reeds enkele dagen gaat het JRK gebukt onder de grimmige grillen van ‘s werelds meest schrikwekkende bende... “De Fopkonten”. Elke maand plagen deze lolbroeken een leider of gastje met een lachwekkende mop. In december kreeg leidster Kelly de twijfelach,ge eer om als eerste JRK’er het slachtoffer te worden van deze “Fopkonten”. ZONDAG

16/12/12

Na

een

slopende,

doch

ontspannende ac*viteit, kwam Kelly moegespeeld het lokaal binnengestrompeld. Verbazing sloeg haar uit haar lood toen ze merkte dat de rits van haar rugzak vastgeketend was met een slot, een ijzeren slot. Meer nog! Aan haar - o zo gelie1oosde - rugzak was een boodschap beves*gd. Kelly moest op zoek gaan naar de code van het slot en hiervoor tal van opdrachten tot een goed einde brengen.

De

Fopkonten hadden deze list duidelijk goed voorbereid en het angstzweet druppelde van Kelly’s dappere gelaat. Een lijdzame grimas tekende diepe fronsen op de flanken van haar gezicht toen ze even later de tweede *p aanschouwde: “Het 2e cijfer van de code is het antwoord op deze rekensom: [4 . (18 - 2) + 7/3] . 0”

Na twee uur vol zoekwerk, rekenoefeningen, raadsels - en wat hulp van Arne en Bram vond Kelly de juiste cijfercode. Eind goed, al goed.

Tot slot nog even dit, dierbare vrienden. Voor je deze avond gaat slapen, neem dan je knuffel maar even goed vast, want wie weet ben jij het volgende slachtoffer... van... “De Fopkonten”. Een verhaal van Bora Ben Snel

9


5 Verschillen Zoek de vijf verschillen tussen beide foto’s....

10


Woordzoeker

Arreslee- bal- cadeau- den- dennenboom- engelen- gezelligheid- heiligenhulst- Jezus– kerstboom- kerstbrood- kerstdag- kerstmarkt- kerstmiskerstmusical- kerststal- kerststukje- kerstverhaal- kribbe- kunstsneeuwpakjes- piek- restaurant- slinger- sneeuw- stal- sterren- wintersport

11


Contact JRK  Adres van ons lokaal ‘t Of Veldstraat 179 - 8530 Harelbeke  Hoofdleider– contactadres Arne Lobbens Burg H Isebaertstraat 15; Deerlijk Tel. 056/75.84.99 E: jeugd@rodekruisharelbeke.be Site: www.jrkharelbeke.be  Adressen van onze leiding: Dunantjes ( 6 - 8 jaar) Sanctobin Lowie Desmet Tessa Chanteloup Laurence Himpe Sam Baekelandt Elise

Condédreef 27-Kortrijk Krekelsstraat 12– Kuurne Pol. Gevangenenstr. 135- Har. Gentsesteenweg 72p - Harelbeke ElWunderen 13 - Harelbeke

0479/31.80.54 0477/48.22.33 0472/55.17.92 0497/26.58.55 0492/04.06.07

Burg H Isebaerstr 15 - Deerlijk Guido Gezellelaan 28- Heule S"jn Streuvelslaan 2 - Deerlijk Bavikhoofsestraat 8– Harelbeke Vrijheidsstraat 55– Harelbeke

0473/60.98.88 0478/38.07.63 056/70.45.62 0498/78.53.97 0495/99.84.98

Beeklaan 34 - Harelbeke Krekelsstraat 12 - Kuurne Burg H Isebaertstr 15– Deerlijk Steenbrugstraat 172-Harelbeke

0495/67.10.49 056/72.62.88 056/75.84.99 0497/77.69.70

Vene,ëlaan 131– Harelbeke Collegelaan 71 - Harelbeke Evangeliestraat 42-Harelbeke Vene"ëlaan 131- Harelbeke Bavikhoofsestraat 8– Harelbeke

056/20.12.94 056/72.92.20 0499/24.01.03 056/20.12.94 0494/80.12.82

Helpertjes ( 9 -11jaar) Verledens Lae,,a Adam Yana Dejonghe Dieter Deleersnijder Wannes Vanwynsberghe Kelly Juniors ( 12 -14 jaar) Werbrouck Andreas Desmet Jens Lobbens Arne Loosvelt Malinka 15+ ( 15 -18 jaar) Desmet Bram Vanhove Sarah Verledens Larissa Desmet Brecht Deleersnijder Kobe

12

Schribbel januari 2013  

Maandblad JRK Harelbeke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you