Page 1

ENERGIES ARNAU RODRÍGUEZ TECNOLOGIA 3r ESO A CURS 2012-2013


TIPUS RENOVABLES:

NO RENOVABLES:

-ENERGIA SOLAR -ENERGIA ÈOLICA -ENERGIA GEOTÈRMICA -ENERGIA HIDRÀULICA -ENERGIA MAREOMATRIU

-COMBUSTIBLES FÒSSILS -COMBUSTIBLES NUCLEARS -AGROCOMBUSTIBLES


ENERGIA SOLAR • La seva energia arriba a la Terra de manera molt difosa, sent una font de vida i origen de la majoria de les altres formes d'energia a la Terra. La radiació solar té un valor de potència que varia amb l'altitud, el clima, la latitud i segons les condicions atmosfèriques i el moment del dia i de les estacions. Es pot recollir directa, difosa (pels núvols, per l'aire) o reflectida pel sòl. TORNAR +INFO


ENERGIA ÈOLICA • És l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes. • Actualment, l'energia eòlica és utilitzada principalment per a produir energia elèctrica mitjançant Aerogeneradors. TORNAR +INFO


ENERGIA GEOTÈRMICA • És una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra com a resultat de la desintegració d'elements i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l'energia solar absorbida per la capa terrestre. TORNAR +INFO


ENERGIA HIDRÀULICA • És una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua. Des de temps molt antics ja s’utilitzava. TORNAR +INFO


ENERGIA MAREOMATRIU • És la que resulta d'aprofitar les marees. l'atracció gravitatòria de la Lluna i del Sol sobre les masses d'aigua dels mars és el que infueix. TORNAR +INFO


COMBUSTIBLES FÒSSILS • Són aquells combustibles originats per la fossilització de matèria orgànica: el carbó, el petroli i el gas natural. TORNAR +INFO


COMBUSTIBLES NUCLEARS • És el combustible utilitzat en la generació d'energia nuclear. Es tracta principalment d'urani TORNAR +INFO


AGROCOMBUSTIBLES • És el terme amb el qual es denomina a

qualsevol tipus de combustible que derivi directa o indirectament de l'agromassa (éssers vius procedents de ramaderia o conreu de qualsevol mena) o dels seus residus. TORNAR +INFO

ENERGIES  

renovable and no rfenovable

Advertisement