Page 1


QUI SOM? Som una empresa familiar, que va remodelar la seva imatge i obrir les seves portes amb nova direcció al Febrer de 2012. Som especialistes en el disseny, comercialització i fabricació d’armaris a mida de portes corredisses, de batent i plegables, a més de vestidors.

2

El nostre equip ha estat al servei del públic de les comarques del Penedès, Garraf, L’Anioa i El Bages des de fa més de vint anys. Ara, en aquesta nova etapa, hem centralitzat la nostra activitat a l’establiment de Vilafranca del Penedès i volem estendre el nostre radi d’acció, sobretot, a totes les comarques de Barcelona i Tarragona, sense descartar la resta de Catalunya. Els armaris ARMIDEC disseny

es projecten i fabriquen de manera totalment

personalitzada, cobrint les necessitats de aprofitar totalment

l’espai disponible,

aportar ordre i adaptació total a tots els ambients i estils de decoració. Amb la garantia de qualitat, precisió i durabilitat que aporten els nostres armaris, estem convençuts que els nostres clients gaudiran d’ells per molts anys.


PRESENTACIÓ D’ARMARIS I VESTIDORS

3 PRESENTACIÓN DE ARMARIOS Y VESTIDORES


PORTES CORREDISSES Les portes corredisses tenen l’avantatge de no ocupar espai per obrir-se, ser silencioses, suaus i necessiten menys fulles per cobrir l’espai que les portes de batent o les plegables. Donen una imatge moderna i, segons el model escollit, més minimalista. Les nostres portes corredisses incorporen un mecanisme de acompanyament al final del recorregut que evita cops al tancar-se i pelfa per darrera dels perfils que ajusta les

4

fulles i limita l’entrada de pols. Tenim una gran varietat en colors i materials, combinables entre ells, que donen una gran flexibilitat per adaptar-se a l’estil de decoració que es desitgi. A continuació presentem alguns exemples del que es pot fer amb aquestes portes.

PUERTAS CORREDERAS Las puertas correderas tienen la ventaja de no ocupar espacio al abrirse, ser silenciosas, suaves y necesitan menos hojas para cubrir el mismo espacio que las puertas abatibles o las plegables. Dan una imagen moderna y, según el modelo escogido, más minimalista. Nuestras puertas correderas incorporan un mecanismo de acompañamiento de final de recorrido que evita golpes al cerrarse y felpa tras los perfiles que ajusta las hojas y limita la entrada de polvo. Tenemos una gran variedad en colores y materiales, combinables entre sí, que dan na gran flexibilidad de adaptación al estilo de decoración que desee. A continuación presentamos algunos ejemplos de lo que se puede hacer con estas puertas.


Portes japoneses en vidre esmaltat blanc, amb perfils d’alumini rexapats en wenguè. Tapetes i acabats en color wenguè. Puertas japonesas en cristal esmaltado blanco, con perfiles de aluminio rechapado en wengué. Tapetas y acabados en chapa wengué.

5


Portes combinades amb vidre esmaltat blanc i vermell, perfils alumini plata mate. Tapetes i acabats en roure. Puertas combinadas con cristal esmaltado blanco y rojo, perfiles en aluminio plata mate. Tapetas y acabados en roble.

6


Portes combinades en vidre esmaltat negre i vidre amb serigrafia, perfils alumini plata mate. Lateral i acabats laminats blanc brillant. Puertas combinadas en cristal esmaltado negro y cristal serigrafiado, perfils de aluminio plata mate. Lateral y acabados laminados blanco brillante.

7


Portes japoneses laminades amb impressió directa d’imatges brillant. Perfils d’alumini negre brillant i acabats en laca negre brillant. Puertas japonesas laminadas con impresión directa de imágenes brillante. Perfiles de aluminio negro brillante y acabados en laca negra brillante.

8


Portes amb una fulla en DM lacat negre brillant i una fulla en laminat amb impressió directa d’imatges, perfils cromats plata. Laterals i acabats en DM lacat negre. Puertas con una hoja en DM lacado negro brillante y una hoja en laminado con impresión directa de imágenes, perfiles cromados plata. Laterales y acabados en DM lacado negro.

9


Portes combinades amb dos panells de vidre esmaltat gris i un panell en laminat amb impressió directa d’imatges, perfils d’alumini lacat blanc. Tapetes i acabats laminats blancs. Puertas combinadas con dos paneles de cristal esmaltado gris y un panel en laminado con impresión directa de imágenes, perfiles de aluminio lacado blanco. Tapetas y acabados laminados blancos.

10


Portes combinades amb panells en vidre esmaltat blanc i negre i panells en laminat amb impressió directa d’imatges, perfils d’alumini lacat negre. Tapetes i acabats en DM lacat negre brillant. Puertas combinadas con paneles en cristal esmaltado blanco y negro y paneles en laminado con impresión directa de imágenes, perfiles de aluminio lacado negro. Tapetas y acabados en DM lacado negro brillante.

11


Portes en laminat amb impressió directa d’imatges, perfils d’alumini rexapat wenguè. Tapetes i acabats en wenguè. Puertas en laminado con impresión directa de imágenes, perfiles de aluminio rechapado wengué. Tapetas y acabados en wengué.

12


Portes model Milán lacat blanc setinat, perfils d’alumini lacat blanc. Tapetes i acabats en DM lacats blanc setinat. Puertas modelo Milán lacado blanco satinado, perfiles de aluminio lacado blanco. Tapetas y acabados en DM lacado blanco satinado.

13


Portes model Milán en xapa mukali i vidre translúcid, perfils i acabats en xapa mukali. Puertas moelo. Milán en chapa mukali y cristal traslúcido, perfiles y acabados en chapa mukali.

14


Portes amb ranures i en xapa de cirerer patinat blanc i vidre esmaltat color bordeus, perfils d’alumini plata mate. Tapetes i acabats en xapa de cirerer patinat blanc. Puertas ranuradas en chapa de cerezo con veladura blanca y cristal esmaltado color burdeos, perfiles de aluminio plata mate. Tapetas y acabados en chapa de cerezo con veladura blanca.

15


Portes model Rayado en xapa de cirerer amb vidre esmaltat ocre, perfils alumini color inox. Tapetes en xapa cirerer. Puertas modelo Rayado en chapa de cerezo con cristal esmaltado ocre, perfiles de alumino color inox. Tapetas en chapa de cerezo.

16


Portes model Aspes en xapa mukali tenyit teca i vidre esmaltat color beige, perfils d’alumini rexapat mukali tenyit teca. Tapetes en xapa mukali tenyit teca. Puertas moelo Aspas en chapa mukali teñido teca y cristal esmaltado color beige, perfiles de aluminio rechapado mukali teñido teca. Tapetas en chapa mukali teñido teca.

17


Portes japoneses en xapa freixe amb veta horitzontal, perfils d’alumini plata. Lateral en DM lacat negre brillant. Puertas japonesas en chapa fresno con beta horizontal, perfiles de aluminio plata. Lateral en DM lacado negro brillo.

18


Portes model Turín en xapa de roure amb pàtina blanca i vidre esmaltat blanc, perfils d’alumini rexapats en roure amb pàtina blanca. Tapetes i acabats en xapa de roure amb pàtina blanca. Puertas modelo Turín en chapa de roble con veladura blanca y cristal esmaltado blanco, perfiles de aluminio rechapado roble con veladura blanca. Tapetas y acabados en chapa de roble con veladura blanca.

19


Portes combinades en laminat cebrano blanc i negre, amb beta horitzontal, perfils d’alumini plata mate. Tapetes i acabats laminats en color alumini plata mate. Puertas combinadas en laminado cebrano blanco y cebrano negro, con veta horizontal, perfiles de aluminio plata mate. Tapetas y acabados laminados en color aluminio plata mate.

20


Portes amb dues fulles en xapa faig amb pàtina blanca i dues fulles en mirall plata o natural, amb perfils d’alumini rexapats faig amb pàtina blanca. Tapetes en xapa faig amb pàtina blanca. Puertas con dos hojas en chapa de haya con veladura blanca y dos hojas en espejo plata -o natural-, perfiles de aluminio rechapado en haya con veladura blanca. Tapetas en chapa de haya con veladura blanca.

21


PORTES DE BATENT I PLEGABLES

22

PUERTAS ABATIBLES Y PLEGABLES


Les portes de batent i les plegables permeten que l’armari es pugui obrir del tot, també son ideals per armaris que disposen de menys fondària, i donen un aspecte més de “moble”. Encara que amb els múltiples colors, acabats i agafadors també s’adapten a tots els estils decoratius. Les nostres portes de batent tenen la possibilitat d’incorporar frontisses que acompanyen el tancament, fent que aquest sigui més suau i silenciós. Les portes plegables son perfectes per armaris en “L” o cantoners que no siguin massa grans i no permeten el sistema de portes corredisses. En les properes pàgines veureu alguns exemples. Las puertas abatibles y las plegables permiten que el armario se pueda abrir totalmente, también son ideales para armarios que disponen de menos profundidad, y dan una imagen de más “mueble”. Aunque con los múltiples colores, acabados y tiradores también se adaptan a todos los estilos decorativos. Nuestras puertas abatibles tienen la posibilidad de incorporar bisagras que acompañan el cierre, haciendo que éste sea más suave y silencioso. Las puertas plegables son perfectas para armarios en forma de “L” o esquineros no demasiado grandes y que no permiten el sistema de puertas correderas. En las siguientes hojas verán algunos ejemplos.

23


Portes model Aspes lacades blanc setinat i amb vidre transparent. Motllures decoratives lacades blanc setinat. Puertas modelo Aspas lacadas en blanco satinado y con cristal transparente. Molduras y remates decorativos lacados blanco satinado.

24


Portes amb dues fulles model C贸rdoba cegues y dues fulles mod. Aspes en xapa de roure tenyit i vidre transparent. Tapetes en xapa de roure tenyit. Puertas con dos hojas modelo C贸rdoba ciegas y dos hojas mod. Aspas en chapa de roble te帽ido y cristal transparente. Tapetas en chapa de roble te帽ido.

25


Portes model Candela lacades blanc amb glacejat negre. Tapetes lacades blanc amb glacejat negre. Puertas modelo Candela lacadas en blanco con glaseado negro. Tapetas lacadas en blanco con glaseado negro.

26


Frontal de portes model Clara, amb portes d’altells, un mòdul obert i calaixos externs lacats ivori amb glacejat marró. Tapetes i sòcols lacats ivori glacejat marró. Frontal de puertas modelo Clara, con puertas de altillos, un módulo abierto y cajones externos lacado marfil glaseado marrón. Tapetas y zócals lacados marfil glaseado marrón.

27


Portes model C贸rdoba lacades en color blanc gel setinat amb vidre esmaltat blanc. Tapetes i s貌cols en DM lacat color blanc gel setinat. Puertas modelo C贸rdoba lacadas en color blanco hielo satinado con cristal esmaltado blanco. Tapetas y z贸calos en DM lacado blanco hielo satinado.

28


Portes amb dues fulles en laminat blanc mate i quatre fulles laminades amb impressió directa d’imatges acabat mate. Tapetes i sòcols en laminat blanc mate. Puertas con dos hojas laminadas blanco mate y cuatro hojas laminadas con impresión directa de imágenes acabado mate. Tapetas y zócalos en laminado blanco mate.

29


Portes laminades amb impressió directa d’imatges. Tapetes i sòcols en laminat blanc mate. Puertas laminadas con impresión directa de imágenes. Tapetas y zócalos en laminado blanco mate.

30


Portes model Lara lacades blanc brillant, amb agafadors embotits. Laterals, sobre i s贸cal en xapa de noguera envernissada. Puertas modelo Lara lacadas blanco brilo, con tiradores embutidos. Laterales, sobre y z贸calos en chapa de nogal barnizada.

31


Portes model Milán en xapa de roure amb pàtina blanca i vidre esmaltat xocolata. Tapetes i sócals en xapa de roure amb pàtina blanca. Puertas modelo Milán en chapa de roble con veladura blanca y cristal esmaltado chocolate. Tapetas y zócalos en chapa de roble con veladura blanca.

32


Portes model Sicília lacades taronja mat i vidre esmaltat blanc. Lateral i acabats en DM lacat taronja mat. Capçal de llit a joc. Puertas modelo Sicília lacadas naranja mate y cristal esmaltado blanco. Lateral y acabados en DM lacado naranja mate. Cabezal de cama a juego.

33


Portes model Turín en xapa sapelli ramejat amb vidre esmaltat blanc. Tapetes i sòcols en xapa sapelli ramejat. Puertas modelo Turín en chapa sapelli rameado con cristal esmaltado blanco. Tapetas y zócalos en chapa sapelli rameado.

34


Portes model Vigo en xapa de roure tenyit amb vidre esmaltat blanc. Tapetes i s贸cals en xapa de roure tenyit. Puertas modelo Vigo en chapa de roble te帽ido con cristal esmaltado blanco. Tapetas y z贸calos en chapa de roble te帽ido.

35


Portes model Vigo en xapa de roure tenyit cendra amb vidre esmaltat vermell Ferrari. Tapetes i acabats en xapa de roure tenyit cendra. Puertas modelo Vigo en chapa de roble te単ido ceniza con cristal esmaltado rojo Ferrari. Tapetas y acabados en chapa de roble te単ido ceniza.

36


Portes laminades color taronja i blanc mate, amb perfils d’alumini plata mate. Laterals i acabats laminats blanc mate. Puertas laminadas color naranja y blanco mate, con perfiles de aluminio plata mate. Laterales y acabados laminados blanco mate.

37


Portes llisses laminades color maple. Tapetes i s貌cols laminats color maple. Puertas lisas laminadas color maple. Tapetas y z贸calos laminados color maple.

38


Portes amb ranures model Rayado en xapa de faig vaporitzat amb vidre esmaltat color ocre. Un m貌dul obert i acabats en xapa de faig vaporitzat. Puertas ranuradas modelo Rayado en chapa de haya vaporizada con cristal esmaltado color ocre. Un m贸dulo abierto y acabados en chapa de haya vaporizada.

39


Portes model Iris en xapa de roure tenyit wenguè i vidre laminat translúcid. Tapetes i acabats laminats blanc mate. Puertas modelo Iris en chapa de roble teñido wengué y cristal laminado traslúcido. Tapetas y acabados laminados blanco mate.

40


Portes plegables llisses en laminat roure natural. Tapetes i s贸cals en laminat roure natural. Puertas plegables lisas en laminado roble natural. Tapetas y z贸calos en laminado roble natural.

41


Portes plegables model Iris-japoneses en xapa de cirerer i vidre esmaltat color beige. Lateral i acabats en laminat blanc mate. Puertas plegables mdelo Iris-japonesas en chapa de cerezo y cristal esmaltado color beige. Lateral y acabados en laminado blanco mate.

42


Portes plegables model TurĂ­n lacades color vainilla amb vidre esmaltat color tabac. Tapetes i sĂłcals en DM lacat vainilla. Puertas plegables modelo TurĂ­n lacadas color vainilla con cristal esmaltado color tabaco. Tapetas y acabados en CM lacado vainilla.

43


Portes plegables model Vigo en xapa de faig i amb vidre esmaltat blanc. Tapetes i acabats en xapa de faig. Puertas plegables modelo Vigo en chapa de haya y con cristal esmaltado blanco. Tapetas y acabados en chapa de haya.

44


VESTIDORS

45

VESTIDORES


El vestidor és un conjunt de mòduls que cobreixen una o més parets d’una habitació o estança que, normalment, està dedicada a tenir tota la roba endreçada i a la vista, és una opció molt pràctica per tenir el dormitori o dormitoris (depenent de la grandària del vestidor) lliures d’armaris, donat que cada dia el pisos tenen menys metres disponibles per als mateixos. També és una bona opció en cases grans ja que es localitza tota la roba, sabates i complements de la família en una sola estança, facilitant així l’organització, evitant la tasca dels canvis de temporada i veient en tot

46

moment la roba i complements de que disposes, és com si estiguessis en la teva pròpia boutique. És el somni de moltes persones a qui els agrada la moda, tenen molta roba i complements o, senzillament, tenen una vida molt activa i volen perdre poc temps endreçant i planxant roba. L’ordre en els vestidors és fonamental, ja que al estar tot a la vista, és molt més agradable que tot estigui al seu lloc. Això s’aconsegueix gràcies a una bona planificació a l’hora de dissenyar el vestidor (saber les necessitats i costums de la família ajuda molt) i també, amb l’ajuda dels accessoris i complements que es poden instal·lar en el vestidor tals com: pantaloners, sabaters, corbaters, calaixos amb divisions o frontals de vidre, o bé caixes per guardar mantes o estris petits, fundes d’abric o de vestits, organitzadors, etc... Amb la mateixa cura i plantejament fem el disseny dels interiors dels armaris, tenint en compte les necessitats i costums de la/es persona/es que el faran servir, o de l’estança on l’armari estarà ubicat (no és el mateix un armari per guardar roba, que un armari que farà de rebost en una cuina, o un que estarà en un estudi o despatx on s’han de guardar papers, llibres o arxivadors, o l’armari per el lloc on planxem, tenim l’escala i l’aspirador, etc...). Així els armaris acompleixen la doble funció, decorativa i pràctica, que seria ideal que tinguessin i que fa que el seu cost sigui més aviat una inversió que fem per la nostra llar i per nosaltres mateixos, ja que ens aporten una cosa que no té preu: qualitat de vida.


El vestidor es un conjunto de módulos que cubren una o más paredes de una habitación o estancia que, normalmente, está dedicaca a tener toda la ropa ordenada y a la vista, es una opción muy práctica para tener el dormitorio o dormitorios (dependiendo de la medida del vestidor) libres de armarios, puesto que cada dia los pisos tienen menos disponibles para éstos. También es una buena opción en casas grandes ya que se localiza toda la ropa, zapatos y complementos de la família en una sola estancia, facilitando así la organización, evitando la tarea de los cambios de temporada i viendo en todo momento la ropa y complementos disponibles, es como si estuvieras en tu propia boutique. Es el sueño de muchas personas a quienes les gusta la moda, tienen mucha ropa y complementos o, sencillamente, tienen una vida muy activa y quieren perder poco tiempo ordenando y planchado la ropa. El orden en los vestidores es fundamental, ya que al estar todo a la vista, resulta mucho más agradable que todo esté en su sitio. Esto se consigue gracias a una buena planificación a la hora de diseñar el vestidor (saber las necesidades y costumbres de la família ayuda mucho) y también, con la ayuda de los accesorios y complementos que se pueden instalar en el vestidor tales como: pantaloneros, zapateros, corbateros, cajones con divisiones o frontales de cristal, o bien, cajas para guardar mantas o cosas pequeñas, fundas de trajes y abrigos, organizadores, etc... Con el mismo cuidado y planteamiento hacemos el diseño de los interiores de los armarios, teniendo en cuenta las necesidades y las costumbres de la/s persona/s que lo usarán, o de la estancia donde el armario estará ubicado (no es lo mismo una armario para guardar ropa, que uno que hará de alacena en una cocina, o uno que estará en un estudio o despacho donde se han de guardar papeles, libros o achivadores, o el armario para en cuarto de la plancha, o donde tenemos la escalera y el aspirador, etc...). Así los armarios cumplen la doble función, decorativa y práctica, que seria ideal que tuvieran y que hace que su coste sea más bien una inversión que hacemos para nuestro hogar y para nosotros mismos, ya que nos aportan una cosa que no tiene precio: calidad de vida.

47


48


49


50


51


52

Catàleg Armidec 2012  

Catàleg Armidec any 2012

Catàleg Armidec 2012  

Catàleg Armidec any 2012

Advertisement