Page 1


Solkol unuzundi r sekt en el i ni ni zekadarol anböl ümün vesolbacağı nı zı nüzer i nde, bedeni ni zbaşt anayağadüz bi rçi zgiol uşt ur acakbi çi mde dur un.Kar nı nı zger gi nol acak şeki l de30snaynıpozi syonda kal ı n.Sonr ası ndayöndegi şt i r i n ve30sndeoyöndekal ı n.


02078129033


Arm Magazine  
Arm Magazine  

The only Turkish Magazine in UK