Page 1

GOI MAILA

Telekomunikazio eta Informatika Sistemak Konpetentzia orokorra Titulu honen konpetentzia orokorra da telekomunikazio-azpiegitura komunen eta telekomunikazio-sistemen eta -tresnerien proiektuak garatzea eta muntatzeko eta mantentzeko lanak gainbegiratzea –hala nola banda zabaleko eta irratikomunikazio finko eta mugikorretako sareenak, sistema telematikoenak, ikusentzunezko produkziokoenak eta transmisikoenak–, betiere dokumentazio teknikoa, araudia eta ezarritako prozedurak abiapuntu izanik eta funtzionamendua, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenaren kontserbazioa ziurtatuta.

Preztakuntza plana Lehenengo ikasturtea • Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea. 132 • Telekomunikazio-sistemen elementuak.................132 • Informatika-sistemak eta sare lokalak..................231 • Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak .....................................................198 • Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea 66 • Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak .........132 • Laneko prestakuntza eta orientabidea ...................99

Bigarren ikasturtea • Ikus-entzunezko produkzio-sistemak....................120 • Sare telematikoak...............................................140 • Irrati-komunikazioko sistemak .............................120 • Sistema integratuak eta etxe digitala ...................120 • Telekomunikazio- eta informatikasistemen proiektua ..............................................................50 • Ingeles teknikoa...................................................40 • Enpresa eta ekimen sortzailea...............................60 • Lantokiko prestakuntza .......................................360

Inguru profesionala Lanbide-irudi honek telekomunikazioetara, sistemen integraziora, banda zabaleko sareetara, sare telematikoetara eta ikus-entzunezko baliabideetara zuzentzen diren zerbitzu-sektoreko empresa pribatuetan zein publikoetan egiten du lan, proiektuen garatzaile gisa, sistemen integratzaile gisa eta instalazioak eta azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko lanen ikuskatzaile gisa, bere kontura zein besteren kontura. Lanpostuak • Telekomunikazio-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikaziointegratzeko eta mantentzeko espezialista. instalazioetako proiektugile laguntzailea. • Telekomunikazio-instalazioetako obra-burua. • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazioinstalazioetako muntaiaren ikuskatzailea. • Informatika-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, • Produkzio-estudioetan irrati- eta telebista-sistemetako integratzeko eta mantentzeko espezialista. tresneriak eta ikus-entzunezko produkziosistemetako tresneriak, irratidifusio-sistemetako tresneriak, segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista-zirkuitu itxietako tresneriak, sare lokalak eta sistema telematikoak eta irratiloturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria. Lan-munduratzea • 2010ko Euskadiko LHko ikasleen lan-munduratzeari buruzko inkestaren arabera ziklo honen enplegutasa %62,2

da.

• Gure eskolak lan-burtsa bat du bere tituludunentzat, bertan enpresen eskaintzak kudeatzen direlarik Zikloaren

edukiei buruzko informazio gehiago idazkaritzan eska daiteke Zikloaren edukiei buruzko informazio gehiago idazkaritzan eska daiteke Isasi, 36 - 20600 Eibar - Tfno. 943 20 32 44, Fax. 943 20 41 14, e-mail: eibar@armeriaeskola.com

STI-eus  

STI euskeraz

Advertisement