Page 1

PROBLEM: VARMVATTENRÄKNINGEN ÄR EN KALLDUSCH LÖSNING: FÅNGA ENERGITJUVARNA MED MÄTNING. BLI KLIMATSMART PÅ KUPPEN

Solutions for advanced flow technology


Mätning av värme och varmvatten - en säker sparform

Idag skall alla nybyggda och ROT-ade fastigheter energideklareras enligt Boverkets Byggregler (BBR). Mätning av värme- och varmvatten i fastigheten är en metod att hålla koll på förbrukningen och påvisa var ”energitjuvarna” finns. En tredjedel av den totala hushållsförbrukningen av kallvatten bereds till tappvarmvatten. Det finns förmodligen ingen bättre möjlighet för svenska hushåll att spara energi än genom minskad användning av varmvatten. En stor del av det uppvärmda vattnet släpps ut i våra avloppssystem vilket innebär att en stor mängd uppvärmningsenergi går förlorad. För en fastighetsägare kan värmekostnaden svara för en dryg femtedel av de direkta fastighetskostnaderna. Mätning kan sänka de boendes energiförbrukning och kostnader med 10-30 %. Även i ett hushåll med relativt liten förbrukning av värme och vatten blir investeringen i mätning snabbt lönsam med dagens energipriser.

Lägg därtill att som bostadsföretag eller bostadsrättsförening visar individuell mätning ett gott miljöansvar. ”Om alla allmännyttans närmare 100 000 hyresrätter i Stockholm gick över till individuell debitering av uppvärmning och varmvatten, uppskattas energianvändningen minska med cirka 65 GWh och utsläppen av koldioxid med cirka 6 400 ton.” Johan Svahn på ÅF Effektiv, ÅF har i en undersökning studerat förutsättningarna för ett storskaligt införande i Stockholm.

Vi har kunskap och lösningar Att instrumentet, som registrerar förbrukningen, mäter noggrant och är långtidsstabilt är en förutsättning. Vi på Armatec har lång erfarenhet av mätning och kan erbjuda dig noggranna, tillförlitliga vattenoch energimätare för de flesta mätsituationer. Vi har ett brett sortiment av mätare, olika praktiska tillbehör och utrustning för fjärravläsning. Denna skrift ger dig en produktnyckel för val av olika energi- och varmvattenmätare från Armatec. Kontakta oss gärna så delar vi med oss av vår kunskap.


Fjärravläsningsmoduler Det kan vara svårt att få tillträde till mätaren, den kan sitta obekvämt placerad, t.ex. i en brunn, eller behöva läsas av i en fastighet där det är svårt att få tillträde till mätaren. Med hjälp av fjärravläsningsmodulen kan du läsa av mätaren antingen via M-bus, puls eller radio. Våra mätare är förberedda för fjärravläsning. Detta gör det enkelt att komplettera mätaren med fjärravläsning i efterhand.

Kan du läsa av vattenmätaren utan att lämna bilen? Vill du förenkla avläsning av t.ex. brunns- och hushållsmätare? Gå över till mätaravläsning via radio. Armatec har kompletta radiosystem där man antingen åker runt i sin bil och läser av en eller flera mätare på en gång alternativt får mätvärden direkt in till befintlig PC på sitt kontor.

Insamlingsutrustning Vårt sortiment omfattar även M-Bus masterenheter, dataloggers, omvandlare och GPRS eller TCP/IP Gateways för M-bussystem (AT 7530). Vi har även enklare PC-mjukvara för export av mätdata till Excel. Armatecs pulsräknare AT 7096A har fem pulsingångar för summering av pulser samt volymvisning direkt i sin display.

Mätare för dina behov I Armatecs produktprogram hittar du allt från mekaniska flödesmätare till statiska flödesmätare, utan rörliga delar, av både ultraljud- och magnetisk induktiv typ för kallt-eller varmt vatten. Anpassade för olika system och storlekar på flödet. Mer detaljerade tekniska specifikationer och tillval i vårt sortiment hittar du på www.armatec.com under Produkter.


Energimätare Värme/Kyla Kompaktvärmemätare PolluStat E, AT 7500 Beskriving

AT-nummer

RSK-nummer

Värmemängdsmätare för värme och kylsystem med vatten som värmebärare (ej Glykol) i villor, lägenheter och fastigheter med krav på hög mätnoggrannhet och litet underhåll. Statisk kompaktvärmemätare komplett med flödesmätare, parade temperaturgivare (Pt500) och separerbart integreringsverk med LC-display. Finns även som ren flödesmätare PolluFlow AT 7550. Ultraljudsmätare Qp 0,6-60 DN 15-100 gänga alt. fläns PN 16 (Option PN25) 5-130 ˚C, kortvarigt 150 ˚C 3-150 K H/V 3 x DN innan mätaren (f.o.m. DN 50) 230 V nätdrift (option med Lithiumbatteri för 10 års driftstid). Minne för värden de senaste 16 månaderna. Parade Pt 500 temperaturgivare 1,5 m, två- eller fyrledarekoppling Datagränssnitt: Optiskt, Mini-Bus. Två kortplatser för 1 st. pulsmodul + 1 st. M-Bus- eller LON-modul. Möjlighet att sätta bryttemperatur för kombinerat värme-/kylsystem (option AT 7500C).

Användningsområde: Utförande: Typ av flödesmätare: Flödesområde: Anslutning: Tryckklass: Temperaturområde: Temperaturdiff.område: Installation, Hori./Vert: Raksträcka: Strömförsörjning: Egenskaper:

Exempel på val av ultraljudsflödesmätare PolluStat E (AT 7500) beräknat efter dimensionerat flöde (rad. + vvb) mellan qp och qs med hänsyn till max tryckfall på 25 kPa. Dim.flödesområde Upp till 0,75 m³/h Upp till 1,8 m³/h Upp till 3,0 m³/h Upp till 7,0 m³/h Upp till 11,0 m³/h Upp till 20,0 m³/h Upp till 25,0 m³/h Upp till 50 m³/h Upp till 80 m³/h Upp till 120 m³/h

För antal lägenheter* (nya hus 3,6 kW, 60/45 ˚C)

Permanent flöde Qp

DN/bygglängd

Småhus upp till 1 lägenhet 2 upp till 7 lägenheter 8 upp till 12 lägenheter 13 upp till 30 lägenheter 26 upp till 49 lägenheter 68 upp till 114 lägenheter 45 upp till 90 lägenheter 114 upp till 230 lägenheter 185 upp till 371 lägenheter 279 upp till 560 lägenheter

0,6 m³/h 1,5 m³/h 2,5 m³/h 3,5 m³/h 6 m³/h 10 m³/h 15 m³/h 25 m³/h 40 m³/h 60 m³/h

DN 15/110 mm* DN 15/110 mm* DN 20/130 mm* DN 25/260 mm* DN 25/260 mm* DN 40/300 mm* DN 50/270 mm DN 65/300 mm DN 80/360 mm DN 100/360 mm

AT-nummer

RSK-nummer

AT 7500CG15-0,6 AT 7500CG15-1,5 AT 7500CG20-2,5-130 AT 7500CG25-3,5 AT 7500CG25-6 AT 7500CG40-10 AT 7500B50-15 AT 7500B65-25 AT 7500B80-40 AT 7500B100-60

518 20 66 518 20 67 518 20 71 518 20 72 518 20 73 518 20 74 518 20 62 518 20 63 518 20 64 518 20 65

*) DN 20-40 finns även med flänsad anslutning, utelämna G (gänga) i artikelnumret.

Tillbehör till PolluStat E, AT 7500 Beskrivning Installationssats DN 15: Installationssats DN 20: Mätarkoppling: Dykrör: Längd:

AT-nummer För AT 7500BG15-0,6/1,5 inkl. dykrör (45 mm) Passtycke (110 mm) och 2 st mätarkopplingar med packningar (G 3/4) För AT 7500CG20-2,5-130 inkl. dykrör (45 mm) Passtycke (130 mm) och 2 st mätarkopplingar med packningar (G 1) G1/2-G2 Till temperaturgivare G 1/2 utvändig gänga -100 mm (rostfri) för DN 25-DN 40 -150 mm (rostfri) för DN 50-DN 100

- M-Bus, enligt EN 1434-3 - M-Bus, med 2 pulsingångar - Puls med kWh och m³, för nätdriven mätare - Puls med kWh, för batteridriven mätare - LON Works® modul - Scout radio ¹) Kopplingar och dykrör är nödvändiga för installation och beställs separat Fjärravläsningsmoduler:

AT 7299-15INST¹ AT 7299-20INST¹ t.ex. AT 7056A15 (2 st./mätare)¹ AT 7279-100 (2 st./mätare)¹ AT 7279-150 (2 st./mätare)¹ AT 7275POL-M AT 7275POL-PM AT 7275POL-P AT 7275POL-PB AT 7275POL-L AT 7087SCOUT-MB


Energimätare Värme/Kyla Integreringsverk PolluTherm, AT 7274C Beskriving

Användningsområde: Ingående pulstal (anges vid beställning): Temperaturområde: Temperaturdiff.område: Strömförsörjning: Egenskaper:

Utförande:

AT-nummer

RSK-nummer

Separat integreringsverk, med LC-display, för energiberäkning i värme- och kylsystem med vatten eller annan värme/köldbärare. Används tillsammans med separat flödesmätare, t.ex. AT 7029, AT 7169, AT 7184, AT 7550 och temperaturgivare (Pt500) 1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 / 0,25 / 2,5 /25 / 250 /2500 eller oprogrammerad 1...180 ºC (-20...180 ºC okalibrerad) 3-150 K 230 V nätdrift (option med Lithiumbatteri för 10 års driftstid) Snabb mätberäkningscykel, 4 sek. för flöde och energi, 2 sek. för temperatur. Parade Pt 500 temperaturgivare 1,5 m, två- eller fyrledarekoppling. Datagränssnitt: Optiskt, Mini-Bus. Två kortplatser för 1 st. pulsmodul + 1 st. M-Bus- eller LON-modul Möjlighet att sätta bryttemperatur för kombinerat värme-/kylsystem (option) Datalogger, lagrar förbrukningsvärden och momentana värden (effekt, flöde, temperaturer) under ett valbart tidsintervall (3 till 1440 minuter) (option). Färdigprogrammerad med pulstal enligt ovan, exempel AT 7274C10. Exempel AT 7274COP Oprogrammerat pulstal. Exempel AT 7274COP-K Okalibrerad för värme/köldbärare (t.ex. glykol). Ange temperatur, media och koncentration (%).

Tillbehör till AT 7274 Beskrivning

AT-nummer

Temperaturgivare:

AT 7276-100PT500 AT 7276-150PT500

Parade, Pt500, 100 mm insticksdjup Dito. 150 mm. insticksdjup Dykrör: till temperaturgivare G1/2 utvändig gänga Längd: - 100 mm (rostfri) för DN 25-DN 40 - 150 mm (rostfri) för DN 50-DN 100 Fjärravläsningsmoduler: - M-Bus, enligt EN 1434-3 - M-Bus, med 2 pulsingångar - Puls med kWh och m³, för nätdriven mätare - Puls med kWh och m³, för batteridriven mätare - LON Works® modul - Scout radio

Hetvattenmätare WS, AT 7169 Beskriving

Användningsområde: Utförande: Mätprincip: Storlek: Anslutning: Tryckklass: Max temperatur: Installation Hori./Vert. Raksträcka: Egenskaper:

Nominellt flöde Qn 15 m³/h 25 m³/h 40 m³/h 60 m³/h 150 m³/h

AT 7279-100 (2 st./mätare) AT 7279-150 (2 st./mätare) AT 7275POL-M AT 7275POL-PM AT 7275POL-P AT 7275POL-PB AT 7275POL-L AT 7087SCOUT-MB

AT-nummer

RSK-nummer

Mätning av större flöden med variabel flödesprofil. Kan användas till Glykolblandningar för energimätning tillsammans med integreringsverk AT 7274 Med pulsutgång Turbinhjulsmätare typ Woltman WS Qn 15-150 DN 50-150 PN 16 130˚ C, kortvarigt 150˚ C H/3 x DN före Lågt startvärde Torrverket är hermetiskt tillslutet (IP 68) Med inbyggd reedpulsgivare Anslutning

Bygglängd

AT-nummer

RSK-nummer

DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN150

270 mm 300 mm 300 mm 360 mm 500 mm

AT 7169-50R AT 7169-65R AT 7169-80R AT 7169-100R AT 7169-150R

518 38 00 518 38 01 518 38 02 518 38 03


Varmvattenmätare AT 7014 (direktavläsning), AT 7029 (med puls) Beskriving

AT-nummer

Användningsområde: Utförande: Mätprincip: Storlek: Anslutning: Tryckklass: Max temperatur: Installation, Hori./Vert: Raksträcka: Egenskaper:

RSK-nummer

Mätning av varmvatten vid medelstora flöden samt VVC. Kan användas till Glykolblandningar För direktavläsning (AT 7014) eller med pulsutgång (AT 7029) Torrlöpande flerstrålig vinghjulsmätare Qn 2,5 / Qn 6 /Qn 10 DN 10-40 gänga PN16 90˚C (AT 7014), 130˚C (AT 7029) H/V (vertikal stigrörs-/fallrörs-utförande option till AT 7029) En tålig mätare Rullsifferverket visar liter Pulsutgång typ Reed (AT 7029) standard 10 liter/puls

Dim.flödesområde

För max antal lägenheter*

0,120-1,5 m³/h 0,200-2,5 m³/h

2 lägenheter 13 lägenheter

Sannolikt flöde 0,4 l/s 0,7 l/s

Nominellt flöde Qn 1,5 m³/h 2,5 m³/h

0,400-6,0 m³/h

117 lägenheter

1,7 l/s

6 m³/h

DN 25/260 mm

0,800-10,0 m³/h

233 lägenheter

2,8 l/s

10 m³/h

DN 40/300 mm

DN/bygglängd DN 20/190 mm DN 20/190 mm

AT-nummer

RSK-nummer

AT 7029G20-1,5P10 AT 7014-20-2,5 AT 7029G20-2,5P10 AT 7014-25-6 AT 7029G25-6P10 AT 7014-40-10 AT 7029G40-P10

518 38 12 518 37 63 518 38 24 518 37 65 518 38 39 518 37 66 518 38 53

*) Normflöde varmvatten 0,3 l/s per lägenhet.

Tillbehör till AT 7014/AT 7029 Beskrivning Mätarekoppling: Passbit:

Vattenmätarkonsol: Fjärravläsningsmoduler:

AT-nummer G 3/4-G 2. Galvat stål - 190 mm. till Qn 2,5 - 260 mm. till Qn 6,0 - 300 mm. till Qn 10,0 I rostfritt utförande. Finns med justerbart väggavstånd och inbyggd backventil. Omvandlare (PadPuls) från puls till M-Bus, väggmontage. - 2 pulsutgångar. - 4 pulsutgångar. Omvandlare från puls till LON Works® , 4 pulsingångar.

AT 7056-20 (2 st./mätare). AT 7590P20-190 AT 7590P25-260 AT 7590P40-300 t.ex. AT 7358-190 AT 7530-M2 AT 7530-M4L AT 7530-LL15


Varmvattenmätare Lägenhetsmätare Residia, AT 7080 (metall), AT 7085 Beskriving

AT-nummer

Användningsområde: Utförande: Mätprinicp: Storlek: Anslutning: Tryckklass: Max temperaturområde: Installation, Hori./Vert: Raksträcka: Egenskaper:

Fluid Varmvatten 90 ˚C Kallvatten 40 ˚C Varmvatten 90 ˚C Kallvatten 40 ˚C Varmvatten 90 ˚C Kallvatten 40 ˚C

RSK-nummer

Mätning av varmvatten vid mindre flöden samt VVC. För varmt- eller kallt vatten. Hus i mässing (AT 7080) alt. komposit (AT 7085) för direktavläsning på rullsifferverk. Förberedd för fjärravläsning via monterbar fjärravläsningsmodul Torrlöpande enstrålig vinghjulsmätare Q3=2,5 alt. Q3=4 Gänga DN 15 (80 alt. 110 mm.) DN 20 (130 mm.) PN 16 40˚C (KV) / 90˚C (VV) H/V Räkneverket visar liter och kan vridas för enkel avläsningsposition. DN 15 har hus i komposit. Medför låg vikt, mindre energiförbrukning vid produktion och klarar ”aggressivt” vatten utan att fälla ut metaller.

Dim.flödesområde 0,120-2,5 m³/h 0,120-2,5 m³/h 0,120-2,5 m³/h 0,120-2,5 m³/h 0,200- 4,0 m³/h 0,200- 4,0 m³/h

Permanent flöde Qn/Q3*

DN/bygglängd

1,5 m³/h / 2,5 m³/h 1,5 m³/h / 2,5 m³/h 1,5 m³/h / 2,5 m³/h 1,5 m³/h / 2,5 m³/h 2,5 m³/h / 4 m³/h 2,5 m³/h / 4 m³/h

DN 15/110 mm DN 15/110 mm DN 20/130 mm DN 20/130 mm DN 20/130 mm DN 20/130 mm

AT-nummer AT 7085-15VV AT 7085-15KV AT 7080-20VV AT 7080-20KV AT 7080-20-2,5VV AT 7080-20-2,5KV

RSK-nummer 518 37 98 518 37 99 518 38 05 518 38 07 518 37 97

*) Qn enl. EEG / Q3 enl. MID

Tillbehör till Resida AT 7080/AT 7085 Beskrivning Konsol:

Rostfritt stål för mätare DN 15, 110 mm - Enkel - Dubbel - Enkel med ventil - Dubbel med ventil Rostfritt stål för mätare DN 20, 130 mm - Enkel - Enkel med ventil Mätarkoppling: G1/2 – G3/4 Passbit: rostfritt stål (packningar, AT 7068-15/-20, erfordras) - 110 mm. G 3/4 - 130 mm. G 1 Fjärravläsningsmoduler: - M-Bus, enligt EN 1434-3 - Pulsutgång typ transistor (open collector) med backflödeskompensering - Pulstal=1 liter/puls - Pulstal=10 liter/puls - Base radio höghus - Scout radio (radhus/villor) monteras på mätare AT 7080/7085-...HRI förberedd för HRI-modul

AT-nummer AT 7358-110 AT 7358-110-2 AT 7358-110V AT 7358-110-2V AT 7358-130 AT 7358-130V t.ex. AT 7056A15 (2 st./mätare) AT 7055R15-110 AT 7055R20-130 AT 7275RES-M AT 7275RES-PD1 AT 7275RES-PD10 AT 7275RES-R AT 7275HRI-R


11-01 2500 ex. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.

Solutions for... Där det finns problem, finns också möjligheten till en lösning. Att hitta dessa lösningar är vår uppgift. Var och en av oss har specialistkunskap, vissa är nischade och andra har bredare kompetensområde. Tillsammans har vi den kunskap som behövs för att lösa dina problem. Vår metod bygger på teknisk kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessutom bryter vi gärna mönstret och tänker nytt och annorlunda. På så vis kan vi erbjuda effektivare lösningar både på nya och gamla problem. Det är alltid våra kunder som avgör om vi håller vad vi lovar. Välkommen att testa oss du också. Det kan bli lösningen på dina problem.

Armatec - Göteborg

Armatec - Malmö

Armatec - Stockholm

Armatec - Örebro

Box 9047 400 91 Göteborg

Östra Farmvägen 15B

Vretenborgsvägen 20

Radiatorvägen 11

Besöksadress: A. Odhners gata 14 421 30 Västra Frölunda

212 16 Malmö

126 30 Hägersten

702 27 Örebro

Telefon: 031-89 01 00 Fax: 031-45 36 00

Telefon: 040-600 95 00 Fax: 040-600 95 05

Telefon: 08-794 06 70 Fax: 08-18 79 00

Telefon: 019-601 90 30 Fax: 019-601 90 35

E-mail info@armatec.se www.armatec.com

E-mail: info@armatec.se

E-mail: info@armatec.se

E-mail: info@armatec.se

www.armatec.se

www.armatec.com

www.armatec.com

www.armatec.com

Folder_individuell_mätning  

Val av vattenmätare

Advertisement