Page 1

1 obalka Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:13 AM

Stránka 1

REKONŠTRUKCIE DOMOV A BUDOV A ÚPRAVY OKOLIA STAVIEB Diagnostika • Sanácie • Spevnené plochy Edícia

2,50 EUR Ročník X., 4/2011

ISSN 1336-1295


9/23/11

© 2011 VELUX GROUP ∏ VELUX A VELUX LOGO SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY POUŽÍVANÉ V LICENCII VELUX GROUP.

2 obalka Rekonstrukcie:Mustra projekty

10:14 AM

Stránka 2

Strešné okná

Máte nárok na to najlepšie široký výber • dlhodobá tradícia • moderné technológie • unikátny materiál • výborné ceny

www.velux.sk • 02 33 000 555


1 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:23 AM

Stránka 1

Výmeny strešných okien sa nemusíte obávať Moderné strešné okná nielen skvelo vyzerajú, ale majú aj výrazne lepšie technické parametre. Vďaka tomu sa investície majiteľovi postupne vrátia v podobe nižších výdavkov za energie. Obava, že výmena strešných okien je zložitá, patrí medzi NAJČASTEJŠIE MÝTY O VÝMENE STREŠNÝCH OKIEN. Prečítajte si, ako to je v skutočnosti.

Mýtus:

Výmena strešných okien je zložitá a časovo náročná práca.

Mýtus: Jedno strešné okno stačí na celý život.

Mýtus:

Pravda: V optimálnom prípade výmena okna netrvá dlhšie ako hodinu.

Pravda: Súčasné okná majú lepšie technické a energetické parametre.

Pravda: Investované peniaze sa vám vrátia na úspore energií.

Mnoho majiteľov strešných okien výmenu odkladá, pretože sa boja, že práce budú trvať týždeň a ďalší týždeň budú upratovať. „S týmto názorom sa u klientov stretávame veľmi často, ale v skutočnosti je to nezmysel. Pokiaľ je nové okno rovnako veľké ako to pôvodné, nezaberie výmena viac ako hodinu času,“ konštatuje Peter Návoj, servisný technik VELUX. Výmena okien je pomerne rýchla a čistá práca i v prípade okna inej značky a veľkosti. Nové strešné okná VELUX plne zodpovedajú súčasným predstavám o funkčnosti, estetike i technických parametroch – najmä tepelný prestup.

Napriek tomu, že kvalitné strešné okná majú životnosť drevených častí, závesov i oplechovania vysokú, výrobné technológie pokročili dopredu a strešné okná staré 10 až 15 rokov nemôžu tým súčasným vôbec konkurovať. Diametrálny rozdiel je hlavne v  tepelno-izolačných vlastnostiach zasklenia. Nové typy zasklenia VELUX v zime výrazne obmedzujú únik tepla a v lete interiér lepšie chránia pred prehriatím. Hodnoty, ktoré hovoria o kvalite okna, sú takzvaný súčiniteľ prestupu tepla (koeficient U) a súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia (koeficient g). Čím sú tieto hodnoty nižšie, tým lepšie. Tepelný i obytný komfort môžete ešte vylepšiť použitím roliet a žalúzií. Aj tieto doplnky VELUX každým rokom zdokonaľuje. „Tieniace doplnky odporúčam namontovať už pri výmene okna, oceníte ich hlavne v letných mesiacoch“ dodáva Peter Návoj.

Moderné strešné okná sú príliš drahé.

Výmena starých okien, vrátane tých strešných, patrí medzi najčastejšie odporúčania energetických audítorov. Staré, netesniace okná sú miestom, kadiaľ z interiéru uniká najviac tepla, a teda aj peňazí. Vzhľadom na rastúce ceny energií je návratnosť investície do nových okien len otázkou času. Náklady si môžete nezáväzne prepočítať aj sami pomocou aplikácie na www.velux.sk, kde nájdete i kontakty na certifikované montážne firmy.


2-3 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

12:30 PM

Stránka 2

Poruchy základov a ich sanácie

str. 4 Diagnostika drevených konštrukcií

REKONŠTRUKCIE DOMOV A BUDOV A ÚPRAVY OKOLIA STAVIEB Diagnostika • Sanácie • Spevnené plochy Vyšlo vo vydavateľstve VERSO spol. s r. o. v edícii

str. 10 Vlhkosť v stavbe

str. 18 Vznik plesní

Registrácia MK SR pod číslom EV 3182/09 ISSN 1336-1295 Adresa redakcie: Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42 tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 207 13 e-mail: verso@verso.sk, www.stavajtesnami.sk Riaditeľka projektu: Mgr. Miroslava Kleskeňová

str. 28

Šéfredaktor: Ing. Pavel Kleskeň

Poruchy fasád

Zástupca šéfredaktora: PhDr. Andrej Fabík

str. 32

Hlavná odborná redaktorka: Ing. Mgr. Mária Zemčíková Odborná redaktorka: Mária Hilbrychtová

Opravy balkónov Vedúci vydania: Ing. František Orth, 0905 503 834

str. 48

Inzercia: Mgr. Peter Jurovčák, 0903 478 003 Igor Imrich, 0903 795 440

Výmena okien

Objednávky publikácie: obchod@verso.sk

str. 52

Scan: PressColor, s. r. o.

Rekonštrukcie technických rozvodov

Grafická úprava, layout: Anna Golianová

str. 62

Tlač: Uniprint, s. r. o., Považská Bystrica Vydané: september 2011

Spevnené plochy

str. 68 Ploty a múriky

str. 70

Snímka na obálke: Adam Mørk pre firmu VELUX © VERSO spol. s r. o.

Redakcia nezodpovedá za obsah ani za jazykovú úpravu dodan˘ch inzertn˘ch materiálov.


2-3 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

12:30 PM

Stránka 3

Naozaj dostupný

úver

V súčasnosti je možné získať financie na nové bývanie alebo na obnovu za mimoriadne výhodných podmienok. Medziúver Akurát SUPER od Wüstenrot stavebnej sporiteľne je určený pre fyzické osoby a SZČO. Ide o medziúver bez podmienky predchádzajúceho sporenia, t.j. s nulovou akontáciou, so zabezpečením nehnuteľnosťou a možnou lehotou splatnosti 14 alebo až 28 rokov. o je však najzaujímavejšie, k dispozícii je so zvýhodnenou úrokovou sadzbou len 1,69 % p.a. fixovanou až na 24 mesiacov a 3,99 % p.a. fixovanou na ďalšie 2 roky od prvého čerpania medziúveru. Mesačná splátka je len 0,5 % zo sumy, ktorú požadujete. Napríklad 7 000 eur tak máte k dispozícii za 35 eur/mesiac. Na výber máte kratšiu alebo dlhšiu dobu splatnosti. Tento produkt v sebe zlučuje viacero najžiadanejších výhod ako: nízke úročenie, mesačné splátky v únosnej výške, plus dlhodobá garancia stability dohodnutých podmienok. Podmienky sú garantované, nie sú závislé od vývoja sadzieb na finančných trhoch.

Č

Zosumarizujme si čo poskytuje Akurát SUPER medziúver od Wüstenrot stavebnej sporiteľne:  zvýhodnenú úrokovú sadzbu vo výške 1,69 % p.a. pri fixácii na prvé 2 roky,  fixáciu výšky mesačnej splátky až na 48 mesiacov splácania, pričom min. výška fixovanej splátky medziúveru je už od 0,5 % z cieľovej sumy,  možnosť čerpania až 80 % prostriedkov formou zálohy,  poistenie pre prípad straty zdroja príjmu (okrem SZČO) – dobrovoľné doplnkové pripoistenie (na žiadosť klienta),

 akceptácia znaleckých posudkov vypracovaných v roku podania žiadosti,  poistenie nehnuteľnosti priamo na obchodnom mieste,  hromadné poistenie dlžnej sumy pre prípad smrti. Stavebné úvery a medziúvery Wüstenrot stavebnej sporiteľne sú dostupným prostriedkom financovania bývania podľa vašich individuálnych potrieb a možností. Bližšie informácie: www.wustenrot.sk alebo telefonicky na 0800 111 123.

SPLŇTE SI SVOJE SNY O BÝVANÍ UŽ OD 35 € MESAČNE* Príďte a porovnajte si, že len u nás získate jedinečné výhody, ktoré vám umožnia bývať v novom, modernizovať či rekonštruovať presne tak, ako potrebujete. Nikde inde nenájdete: úver od 7 000 € až do 200 000 € zvýhodnenú úrokovú sadzbu od 1,69 % p. a. až na 24 mesiacov možnosť čerpania až 80 % prostriedkov okamžite garanciu nemennej výšky splátok na celé obdobie u nás akcia platí neobmedzene * Akciový medziúver Akurát Super Mini pri cieľovej sume 7 000 €

Viac informácií na www.wustenrot.sk alebo na infolinke 0800 111 123

3


4-7 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:26 AM

Stránka 4

REKONŠTRUKCIE Základové konštrukcie predstavujú veľmi významnú, ak nie najdôležitejšiu časť stavby. Pri rekonštrukciách starších objektov sa často stretávame s ich poruchami, a to z rôznych dôvodov. V princípe býva však za všetkými zlý návrh alebo realizácia základových konštrukcií z hľadiska statiky či vodotesnosti a v určitých prípadoch vyčerpanie ich životnosti.

Dobré základy sú „základom“ dobrej stavby vyrobená, a takisto prítomnosť rozpustených solí vo vode ako aj zvyčajne nízka teplota.

Poruchy vplyvom zlého návrhu

Stanovenie diagnózy

Základová konštrukcia musí byť navrhnutá tak, aby celé zaťaženie od budovy bezpečne preniesla do podzákladia, teda do základovej pôdy. Pri nesprávnych riešeniach, napríklad základy sú príliš plytké a základová škára nedosahuje nezámrznú hĺbku alebo nemajú potrebnú šírku na prenesenie zaťaženia od celej stavby do podložia, dochádza k podmŕzaniu a potom k nerovnomernému sadaniu stavby. Na fasáde domu sa objavia praskliny, ktoré môžu dosahovať aj statiku ohrozujúce rozmery. Všetky časti stavby, ktoré sú v stálom kontakte s terénom, musia byť správne navrhnuté a precízne zrealizované aj z hľadiska vodotesnosti. Pri riešení je potrebné držať sa zásady, že životnosť vodotesnej vrstvy musí byť rovnako dlhá ako životnosť konštrukcie, ktorú chráni. V prípade nedostatočného alebo dokonca chýbajúceho vodotesného systému dochádza k vážnym poruchám, ktoré si tiež vyžadujú nákladnú rekonštrukciu.

Žiadna účinná sanácia či rekonštrukcia sa nezaobíde bez zodpovedného prieskumu stavby a diagnostiky, t.j. zistenia príčin porúch. Pri vizuálnej obhliadke objektu musí projektant skontrolovať výskyt a veľkosť prasklín v murive ako aj miesta ich výskytu. Ďalším prieskumom (sondami) alebo z výkresovej dokumentácie (ak existuje) musí zistiť šírku a hĺbku základovej škáry, materiál základov a potom aj účinky kapilárnej vzlínavosti vody vystupujúcej v kapilárach v štruktúre muriva smerom nahor (prejavuje sa na povrchu muriva), poruchy od vody a vlhkosti, ktorá sa nachádza v nosnej konštrukcii, prípadne negatívne účinky zrážkovej vody, ktorá nie je dostatočne odvedená od budovy. Tehlové časti suterénu stavby, ktoré sú v priamom kontakte s terénom, môžu byť narušené vodou vzlínajúcou v kapilárach vo vnútri tehál. Negatívnemu účinku kapilárnej vody napomáha aj samotná poréznosť materiálu, z ktorého je tehla

Poruchy základových konštrukcií sa najčastejšie prejavujú vznikom trhlín v nadzákladovom murive. Ak je príčinou sadanie budovy, riešením je spevnenie základov alebo prehĺbenie základovej škáry. Návrhu postupu a spôsobu sanácie konštrukcie základov musí vždy predchádzať statický výpočet. Taktiež technológiu prehĺbenia či rozšírenia základu musí navrhovať odborník. Prehĺbenie je zvyčajne nevyhnutné najmä pri starších objektoch, pri ktorých sa nedodržiavala zásada, že základová škára sa musí nachádzať v nezámrznej hĺbke. V zime, keď pôda zamrzne, sa budova nadvihne a keď mrazy pominú, klesne konštrukcia do pôvodnej polohy. Tento pohyb spôsobuje v murive väčšie či menšie trhliny. Sanácia spočíva v prehĺbení základov do nezamŕznej hĺbky. Technológia týchto prác je veľmi náročná na čas, je tiež veľmi prácna a nezaobíde sa

Rozšírenie starého kamenného základu pomocou oceľovej roznášacej príložky a nových základových pásov z betónu.

Rozšírenie starého kamenného základu pomocou oceľovej roznášacej príložky a železobetónových pásov.

Rozšírenie starého kamenného základu pomocou pribetónovania nových základových pásov z prostého betónu, ktoré sú zakotvené do telesa starého základu.

4

Sanačné postupy


4-7 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:26 AM

Stránka 5

REKONŠTRUKCIE Trhliny spôsobené založením stavby v dvoch rôznych druhoch zeminy.

Trhliny spôsobené založením stavby v dvoch rôznych druhoch zeminy a rôznou hĺbkou základov.

²

²

² Rozšírenie základu

2. pracovný záber

9. pracovný záber

3. pracovný záber

7. pracovný záber

4. pracovný záber

1. pracovný záber

6. pracovný záber

Rozšírenie základu

5. pracovný záber

Technológia Najstaršími typmi základových konštrukcií boli základové pásy murované z kameňa alebo tehál, prí-

8. pracovný záber

padne zo zmiešaného muriva (kombinácia materiálov). Po objavení technológie výroby cementu sa základy začali robiť z betónu alebo v kombinácii kameň – betón. Pri sanácii základov platí najdôležitejšia zásada – nový základ sa musí dokonale spojiť so starým. A práve kvalitný betón je na tieto práce najideálnejším materiálom. Starý základ sa musí precízne očistiť od zvyškov zeminy a olupujúcich sa poškodených častí. Pri neprístupnosti základovej konštrukcie z vnútornej strany a jednostrannom rozširovaní základov, keď je základ namáhaný excentricky, treba lepšie zabezpečiť spolupôsobenie starého základu

bez spevnenia (podopretia) stropných konštrukcií vo vnútri stavby, ale aj z vonkajšej strany budovy. Pri rozširovaní základov je najideálnejšie, keď môžeme prevádzku v budove prerušiť a práce vykonať súbežne zvnútra aj zvonka. Ak takúto možnosť nemáme, rozšírenie sa vykonáva len z vonkajšej strany. Roznášanie tlaku stavby do zeminy je potom excentrické, preto statik musí vypočítať potrebné rozšírenie veľmi precízne a s dostatočnou rezervou.

Trhliny spôsobené nerovnomerným zaťažením od vyššej časti stavby.

s novou časťou, a tým roznášanie tlakov. V takomto prípade sa osvedčili pomocné oceľové príložky osadené kolmo na nosné steny objektu.

Postup Pred zosilovaním základov sa vzperami musia zabezpečiť obvodové steny proti vybočeniu, a to hlavne rohy budovy a murivá stien, kde sú viditeľné praskliny. Pivničné klenby sú tiež veľmi citlivé na poklesnutie, preto sa tiež musia zabezpečiť vzperami. Vzpery po obvode sa osadia do výšky okien a ukotvia v teréne, kde sa upevnia do trámov – kolíkov zapustených do zeme, obvykle kovovými kramľami a kvalitnými tesárskymi spojmi (vzpera musí byť zatláčaná do spoja vždy kolmo).

Následne sa vykope obojstranná alebo jednostranná stavebná jama. Výkop sa nesmie robiť po celej dĺžke základového pásu, pretože obnaženie základov je nebezpečné pre statiku celej budovy, a to najmä v prípade nepriaznivého počasia. Základy sa zosilňujú po častiach, vždy len v dĺžke 0,8 – 1 m, aby stavba nepoklesla. Rekonštrukcia sa začína v rohu stavby. Najskôr sa zemina odkope do úrovne päty starého základu na šírku približne 2 m, potom treba očistiť narušený povrch konštrukcie, vytvoriť ozuby na dokonalé spojenie novej a starej konštrukcie a vykopať jeden meter široké pracovné jamy až do hĺbky základovej škáry nového základu. Následne sa zvolenou technológiou vyhotoví nový základ. Po zatvrdnutí betónu (cca 1 týždeň) sa rovnakým 5


4-7 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:26 AM

Stránka 6

REKONŠTRUKCIE

Po náročnom ručnom podkopávaní existujúceho základu nainštalujeme zosilovaciu výstuž rozšíreného základu. Po betonáži rozšíreného základu poistíme sa odvedením priesakovej vody v úrovni nového základu a rastlého terénu.

spôsobom urobí základ pod druhým rohom stavby. Technologická prestávka na zatvrdnutie betónu sa vždy musí dodržať! Po vyhotovení základov pod rohmi budovy sa postupuje v pracovných záberoch v dĺžke 1 m do stredu budovy, pričom tiež treba dodržiavať technologické prestávky. Po zatvrdnutí posledného pracovného záberu sa nový základ zaizoluje a zasype zeminou. Tento postup sa opakuje na každej strane stavby, kde je treba základy rozšíriť. Rozširovanie a spevňovanie základov sa vždy vykonáva z otvorenej stavebnej jamy. Táto skutočnosť podmieňuje splnenie druhej zásady, ktorú nemožno zanedbať. Je to dokonalé zaizolovanie zrekonštruovaného základu. Môžeme použiť náterové izolácie alebo niektorú z asfaltových či nopových izolačných metód. Vždy by sme mali dbať na dokonalé vyhotovenie výrobcom odporúčaných detai-

lov ukončenia izolácie pri styku základovej škáry s terénom a pri ukončení izolácie nad terénom.

Sanácia porúch pôsobením vlhkosti Výber vhodných materiálov na sanáciu základov a suterénneho muriva narušeného vlhkosťou pozostáva zo správne zvolenej kombinácie produktov, ktorých charakteristiky zabezpečujú nepriepustnosť konštrukcie (proti vode i vodným parám) a ktoré sa v pôde nerozkladajú. Zároveň musia mať dostatočnú odolnosť voči mechanickým vplyvom, ktoré sú spôsobené napríklad pohybom pracovníkov na stavbe, ale aj sadaním stavby. Treba mať na pamäti, že existuje významná spojitosť medzi vlhkosťou v podzemných priestoroch a nedostatkom tepelnej izolácie. Vlhkosť stien (skondenzovaná para prítomná vo vzduchu) je zvyčajne spôsobená nedostatkom tepelnej odol-

Vzorový priečny rez uloženia drenáže.

odkvapový chodník Drenážna rúra RAUDRIL

geotextília izolácia drenážna rohož štrkopiesok drenážna rúra RAUDRIL

6

geotextília

20 cm

Podopretie nosnej steny pri rozširovaní základov.

nosti podlahy a stien, ktoré sú v kontakte s terénom a nie kvôli slabej odolnosti vodotesnej izolácie. Ďalšie poruchy môžu vzniknúť kondenzáciou vodných pár na chladných povrchoch suterénnych a základových konštrukcií vplyvom teplotných alebo barometrických výkyvov počasia. Veľmi nebezpečnou pre základy môže byť aj tlaková voda, s ktorou sa nepočítalo pri ich navrhovaní, alebo podzemná voda, ktorá je agresívna a spôsobuje rozpad materiálov, z ktorých sú základy zhotovené. Všetky tieto poruchy sú pre stavbu veľmi nebezpečné a vyžadujú si komplexnú rekonštrukciu. Výrobcovia hydroizolačných materiálov vyrábajú špeciálne produkty práve na izoláciu základov. Zvyčajne ide o materiály, tzv. membrány, ktoré sa nerozkladajú (nehnijú), majú vysokú mechanickú odolnosť, veľmi ťažko sa prederavia a majú vynikajúcu odolnosť voči prenikaniu pár. Sú teda najvhodnejšie na použitie ako vodotesná vrstva pre steny takých podzemných konštrukcií, kde je evidentná prítomnosť vody či vodných pár.


4-7 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:26 AM

Stránka 7

REKONŠTRUKCIE Realizácia utesnenia Je samozrejmé, že pri aplikácií vodotesných vrstiev pod úrovňou terénu bude treba klásť veľký dôraz na kontrolu všetkých technických detailov a ešte pred začatím samotnej práce sa treba uistiť, či je každý krok správne vopred naplánovaný. Improvizácia pri týchto prácach sa v žiadnom prípade nevypláca a v konečnom dôsledku môže viesť k ďalším problémom či poruchám. V miestach, kde sa terén dá ľahko odvodniť a vysušiť a kde sa v suteréne nenachádzajú obytné miestnosti, stačí aplikovať vode odolnú vrstvu na jestvujúcu konštrukciu. Ak je však stavba situovaná v zóne, kde je nízka hladina podzemných vôd, prípadne tam, kde dochádza k hromadeniu vody, zhotovenie izolačnej vrstvy je náročnejšie. Povrchy, na ktoré sa aplikuje vodotesná membrána, musia byť dôkladne vyhladené a spojenie horizontálnych a vertikálnych častí musí byť proti poruchám zabezpečené použitím rohovej výplne s polomerom minimálne 50 mm. Pokrytie kolmých stien priamo vodotesnou membránou je určite najjednoduchší spôsob vytvorenia

izolácie. Membrána plne priľne ku konštrukciám, ktoré majú byť chránené. Na vytvorenie dodatočnej izolácie je treba miesto pre prácu. Ak šírka výkopov nedovoľuje pracovať na stenách základov z vonkajšej strany, a preto nie je možné aplikovať vodotesnú membránu zvonka, v takomto prípade je potrebné vybudovať druhú stenu pozdĺž obvodu základov a aplikovať membránu zvnútra.

Ak terén vyžaduje použitie betónových pilierov, musí byť betónové lôžko v častiach, ktoré prichádzajú do styku s vrchnou častou piliera, spevnené. Tento postup zabezpečuje optimálne rozloženie záťaže, no vyžaduje taktiež vystuženie. Počet otvorov v stene, ktoré sú v priamom styku s terénom, by mal byť zredukovaný na minimum. Na spojenie membrány sa v tomto prípade môže použiť kovový pražec, ktorý

má veľkú pätku a navarenú západku. V tomto prípade by mala byť použitá membrána hrubšia o 150 mm ako pätka, aby sa zabezpečilo vodotesné spojenie. Každý povrch, na ktorý je aplikovaná membrána, by mal byť pokrytý základným náterom. Ak je to možné, treba predísť umiestňovaniu spojov medzi dve rôzne časti nosnej konštrukcie, ktoré môžu podliehať rôznym pnutiam a pohybom. Ak je to ale nutné, existujú aj tu určité riešenia. Ak je medzera priveľká, je vhodnejšie aplikovať vodotesnú vrstvu na povrch steny zvnútra. Z popisu postupu prác je zrejmé, že prehlbovanie, zosilovanie i rozširovanie základov alebo aj zhotovenie vodotesnej izolácie základov sú veľmi náročné postupy aj na kvalitu práce. Akékoľvek zanedbanie správnej technológie sa prejaví opätovnou poruchou. Na spôsob sanácie a realizáciu rekonštrukcie neexistuje žiaden univerzálny model. Každá porucha stavby má svoje špecifické príčiny, a preto spôsob ich odstránenia vedia spoľahlivo vyriešiť len skúsení odborníci.

(mez) Snímky: archív redakcie

7


8-9 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

1:10 PM

Stránka 8

REKONŠTRUKCIE

Injektážne technológie URETEK

®

Technológia injektovania URETEK® (je založená na použití materiálov URETEK®) bola vyvinutá na stabilizáciu podložia pod poškodenými podkladovými konštrukciami, spevnenými plochami, na opravu a stabilizáciu objektov, ktorých poškodenie bolo zapríčinené poruchami stability a znížením únosnosti podložia.

njektovaním je možná oprava nerovnomerného sadania objektov bez úplného alebo čiastočného búrania samotných konštrukcií, prípadne ich častí. Počas celej doby injektovania možno monitorovať jeho vplyv na stabilitu poklesnutých, sadnutých a poškodených konštrukcií. Injektovanie možno považovať za rozšírenú technológiu v stavebníctve. Moderné postupy a dokonalejšie sanačné materiály sú schopné zaistiť stabilitu konštrukcií a predĺžiť tak životnosť stavieb. Injektáž je technológia na úpravu vlastností skalných hornín, nesúdržných hornín a zemín a na sanáciu rôznych stavebných konštrukcií. Injektáž je možné využiť na vyplnenie dutín ako výplňovú injektáž. Na pretvorenie a zhutnenie hornín sa využíva zhutňovacia injektáž, využíva sa na spevnenie prostredia pod základy objektov. Pri injektáži sa vyplnia chemickou zmesou póry nesúdržnej horniny, a tým sa umelo zvyšuje jej pevnosť a vodotesnosť. Injektáž prebieha cez rúrky osadené do vrtov.

I

Injektážna technológia URETEK ® a jej použitie Injektážna hmota URETEK® vzniká zmiešaním dvoch komponentov syntetickej živice. URETEK® materiály (okrem URETEK® BENEFIL) sú vhodné na použitie pod základovými konštrukciami, na dodatočné zhutnenie a stabilizáciu základovej zeminy a na vyplnenie dutín a dutých priestorov pod podkladovými vrstvami. Vhodný komponent sa vyberie na základe užívateľskej príručky od výrobcu, závisí od hĺbky a šírky injektovania. Technológia injektovania tvorí uzavretý systém. Na konci prívodných hadíc komponentov ,,A“ a ,,B“ výrobku 8

značky URETEK® je umiestnené špeciálne zmiešavacie zariadenie, z ktorého po reakcii vychádza pena zmesi syntetickej živice, odvádzaná cez hadicu do injektážnych potrubí, ktoré sa nachádzajú vo vopred pripravených injektážnych vrtoch, až pod poklesnuté základové konštrukcie, prípadne sadnuté konštrukcie objektov. Syntetická živica v procese plynulého tuhnutia dokonale vyplní dutiny, a tým zhutňuje podložie a okolité vrstvy. Špeciálne vyvinuté syntetické živice URETEK® majú veľkú únosnosť, čím sa prispôsobujú požiadavkám, nie sú nasiakavé, sú hydroizolačné a nerozkladajú sa vplyvom organických látok prítomných v pôde. V porovnaní s tradičnými metódami, technológia URETEK® si nevyžaduje búranie konštrukcií ani hĺbenie výkopovej jamy pre bezpečné a spoľahlivé vykonávanie pracovného procesu. Väčšinou stačí iba prevŕtať chodník alebo podlahu. Skoro v každom prípade sa vrty pre injektáž vyhotovujú ručnými vrtnými nástrojmi, preto túto technológiu možno aplikovať aj v pivniciach, suterénoch a v stiesnených podmienkach, napr. šachtách. Vrty sa vyhoto-

vujú vo vzájomnej vzdialenosti 1–2 m, čím neoslabujú v podstatnej miere stabilitu konštrukcie. Priemer vrtov sa vo všeobecnosti pohybuje v rozpätí 14 – 30 mm a spravidla nie je potrebné ani rezanie výstuže, betonárskej ocele v konštrukcii. Technológia URETEK® je podstatne rýchlejšia ako tradičné metódy, spravidla sa jej aplikáciou ušetrí niekoľko týždňov až mesiacov. URETEK® injektovanie je možné úspešne použiť prakticky v prípade akýchkoľvek pôd, zrnitých aj ílovitých, znečistených organickou látkou, suchých aj mokrých, predsa sa však v prípade niektorých pôd vyskytujú určité obmedzenia. Neoceniteľným pomocníkom pri diagnostike je naše špeciálne zariadenie – Dynamická penetračná sonda DPM 30-20. Súprava je mobilná a použiteľná aj na ťažko prístupných miestach. Zariadenie nezaberá veľa miesta, preto je s ním možné pracovať priamo pri stene, a tak nám dodáva presné údaje o stave konsolidovanosti (hutnosti) zemín v horninovom podloží základovej škáry. Z výsledkov skúšky hutnosti zeminy pomocou dy-

namickej sondy vieme predpokladať do viac metrovej hĺbky stav zhutnenia zeminy. Výsledok skúšky a zistený druh zeminy slúžia na určenie približného množstva injektovanej látky. Pri aplikácii materiálov URETEK® je nutné merať množstvo nainjektovanej látky a zmeny tvaru a polohy konštrukcií (zdvih) v každom bode aplikácie injektovania. Ohrozené konštrukcie nachádzajúce sa v blízkosti miesta injektovania (inžinierske siete, šachty) musia byť po celý čas realizácie injektovania pozorované a v prípade zistenia ich stavových zmien musí byť proces injektovania ihneď pozastavený. Materiály URETEK® pre injektovanie môžu byť spracované len pomocou špeciálnych zariadení URETEK®, odsúhlasených výrobcom a následne injektované do konštrukcií, pôdy ako aj do priestoru.

Typy injektáže URETEK ® Technológia URETEK ® SLAB LIFTING Používa sa na vyplnenie dutín pod podkladovou vrstvou podláh, na podchytávanie, stabilizáciu a zdvih poklesnutých podlahových konštrukcií do pôvodnej polohy (oblasť cca 0,5 m pod konštrukciou). Technológiou URETEK® SLAB LIFTING (zdvih podkladovej vrstvy) sa deformácie podláh, ktoré vznikli nerovnomerným sadaním, dajú odstrániť, pričom sa podlaha opäť upraví do pôvodnej úrovne bez toho, že by bolo potrebné čiastočné alebo úplné búranie konštrukcií. Nie je potrebné vykonať ani väčšie prípravné práce pri zosilňovaní konštrukcií, dokonca ani vyprázdniť danú miestnosť. Syntetická živica sa pri technológii URETEK® SLAB LIFTING injektuje priamo pod vrstvu podkladového betónu. Keď syntetická živica vyplní všetky dutiny, veľkým tlakom pôsobí na podkladovú vrstvu a postupne ju začne nadvihovať. Počas injektovania sa nepretržite, s milimetrovou presnosťou, sleduje miera zdvihu konštrukcie pomocou laserového nivelačného prístroja alebo teodolitu. Týmto spôsobom sa veľmi presne kontroluje účinok na konštrukciu.


8-9 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

1:10 PM

Stránka 9

REKONŠTRUKCIE Technológia URETEK ® DEEP INJECTIONS Oproti technológii URETEK® SLAB LIFTING technológia URETEK® DEEP INJEKTIONS (hĺbková injektáž) nemá za cieľ zdvih konštrukcií, ale zvyšovanie hutnosti hlbších polôh základovej pôdy. Tento proces sa dá aplikovať v základovej pôde od úrovne tesne pod základovou škárou až do hĺbky 7 m. V špeciálnom prípade vieme ošetriť aj hlbšie vrstvy. Potom, čo syntetická živica dosiahne hĺbku injektovania, začne sa rozširovať, ”rozvetvovať“ v podloží. Samozrejme, syntetická živica sa šíri rýchlejšie v tom smere, kde je menší odpor okolia. Tam prúdi viac injektovanej látky. Preto sa automaticky ako prvé zhutňujú slabšie prekonsolidované zóny a pevnejšie až potom. Táto vlastnosť technológie zabezpečuje, že v injektovanej zemine sa vyplnia všetky dutiny a stabilizujú sa slabšie a menej prekonsolidované vrstvy. Ak sa tento účinok prejaví v každom bode aplikácie injektovania, znamená to, že proces bol úspešný. Tento technologický postup je certifikovaný, chránený medzinárodným patentom. Technológia hĺbkového injektovania URETEK® DEEP INJEKTIONS je vhodná pre všetky druhy základových konštrukcií a rôzne typy objektov, od rodinných domov po rozsiahle priemyselné stavby či masívne objekty historických pamiatok. Ani bytové domy či kostoly nie sú neriešiteľným problémom pre našu technológiu.

Injektovanie URETEK ® BENEFIL Pri metóde URETEK® BENEFIL sa syntetická živica pumpuje priamo do du-

postačuje aj menej husté umiestnenie jednotlivých vrtov. - Infraštruktúra celej technológie je umiestnená na jednom nákladnom aute, ale aj s týmto postačuje priblížiť sa k miestu výkonu práce na 50 80 m a nevyžaduje si napojenie na žiadne inžinierske siete.

Výhody technológie URETEK ®

tiny s cieľom, aby sa dutina úplne vyplnila aplikovanou látkou. Syntetická živica BENEFIL je schopná prenášať statické zaťaženie z okolia vyplnenej dutiny (dutého priestoru). Má únosnosť porovnateľnú s únosnosťou priemernej zeminy. V prípade podlahových konštrukcií je možné použiť syntetickú živicu na vyplnenie dutín pod podkladovou vrstvou podláh, a tým navrátiť spolupôsobenie násypu a podkladovej vrstvy pri prenášaní zaťaženia. Táto technológia umožňuje vyplnenie aj málo prístupných dutín či dutých priestorov. Hlavné oblasti využitia: výplň nádrží; výplň väčších dutín, jaskýň; výplň vedení mimo prevádzky; výplň pivničných blokov; výplň škár pod podlahou, napravenie hladiny podláh; stabilizácia vo veľmi voľných pôdach.

Čo je vlastne injektovanie technológiou URETEK ®? - URETEK stabilizácia pôdy znamená injektovanie takej syntetickej živice zloženej z dvoch komponentov, ktorá následne po injektovaní ihneď začne účinkom chemickej reakcie

zväčšovať svoj objem. Nutným dôsledkom tohto zväčšovania objemu je, že injektovaná látka najprv vyplní prípadné medzery, potom utesní pôdu nachádzajúcu sa v okolí centra injektovania. - Injektovanie trvá obyčajne do tej doby, kým na ľubovoľnej konštrukcii či budove nespozorujeme reakciu, ktorá v každom prípade znamená zvislý posun, čiže nadvihnutie. Určitá konštrukcia sa dokáže nadvihnúť iba v tom prípade, ak má pôda pod ňou dostatočnú nosnosť. - Napätie generované zväčšovaním objemu môže dosahovať aj 1000 KN/m2, čiže ho možno úspešne aplikovať aj v prípade prenosu značnej záťaže. - Injektovanie sa uskutočňuje pomocou trubíc s úzkym priemerom, je potrebné vykonať v konštrukcii tomu zodpovedajúce vrty, tieto vrty nijakým povšimnuteľným spôsobom neoslabujú konštrukciu, pretože aj pri umiestnení väčšieho počtu trubíc je maximálny priemer najväčšieho vrtu 3 cm a jednotlivé vrty sa umiestňujú minimálne jeden meter od seba, vo väčšine prípadov však

Krátky čas realizácie; Čistota pracovného postupu; Nevyžaduje búracie práce a následnú rekonštrukciu; Odkopávky a vykopávky vo väčšine prípadov nie sú potrebné; Využívanie priestorov sa obmedzuje len v malej miere; Veľká únosnosť syntetickej živice; Vhodná od rodinných domov až po priemyselné stavby; Navráti spolupôsobenie podložia a základu pri prenášaní zaťaženia, vyplní dutiny; Je vhodná aj pre väčšie poklesy konštrukcie; Dá sa aplikovať na ťažko prístupných miestach; Nevzniká drvina, preto nie je potrebné riešiť problémy s jej odvozom; S technológiou URETEK® je možná realizácia prác v každom ročnom období, aj v zime; Realizácia prác neovplyvňuje výrobnú a obchodnú činnosť objednávateľa; Pracujeme nezávisle od ostatných prác prebiehajúcich na stavbe, neovplyvňujeme ich; Vhodná pri nadstavbe ďalšieho podlažia; Hospodárne riešenie, menej prídavných nákladov; Pri podlahách umožňuje spätný zdvih o niekoľko centimetrov... Skupina URETEK má už 30-ročné skúsenosti, jej technológiou bolo zrealizovaných viac ako 150 000 prác v 90 krajinách na celom svete. URETEK je dlhodobý partner.

9


10-13 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:39 AM

Stránka 10

Drevené konštrukcie – diagnostika a sanácia Drevené konštrukcie patria neodmysliteľne k histórii výstavby domov na Slovensku, najmä v podhorských oblastiach, kde drevo predstavovalo jeden z najdostupnejších stavebných materiálov. Znovuobjavenie použitia tohto materiálu súvisí s tendenciami trvalo udržateľnej výstavby, pretože drevo je nielen obnoviteľný, ale aj maximálne ekologický materiál. V tejto súvislosti sa vynára aj problém sanácie drevených konštrukcií v prípade vykazovania porúch. odiel dreva v nosných konštrukciách stavieb bol historicky určovaný zmenami a významnými udalosťami vo svete a v jednotlivých spoločnostiach. V dvadsiatom storočí nachádzame rozmach jeho použitia najmä počas prvej a druhej svetovej vojny, kedy bola takmer všetka oceľ využívaná v zbrojárskom priemysle. Po druhej svetovej vojne dochádza v Európe (najmä vo vojnou postihnutých krajinách) k útlmu výstavby s použitím dreva. Prednosti a výhody dreva sa postupne „znovuobjavujú“ prevažne v štátoch západnej Európy. Koniec druhého a začiatok tretieho tisícročia zaznamenáva výraznejší vzostup použitia drevených konštrukcií, resp. dreva ako prírodného, obnoviteľného a ekologického materiálu. Nielen staré drevené konštrukcie, ale aj súčasné môžu vykazovať poruchy, ktoré si vyžadujú ich sanáciu. Ako každý iný materiál, aj drevo má svoje nevýhody. Tieto sa najčastejšie prejavia vtedy, ak bola konštrukcia zle navrhnutá alebo nekvalitne zhotovená alebo sa údržbe a kontrole stavu konštrukcie nevenovala primeraná pozornosť.

P

10

Diagnostikovanie konštrukcií má preventívnu funkciu, pretože včasným objavením porúch sa dá zabrániť väčším škodám. Jeho úlohou je určiť rozsah poškodenia pri havárii alebo väčšej poruche a stanoviť možné riešenia pri prestavbe konštrukcie alebo zmene jej funkcie. Sanácia predstavuje súhrn opatrení, ktoré majú zlepšiť nepriaznivý stav konštrukcie.

Použitie dreva pri obnove Perspektívy využitia dreva pri obnove starších konštrukcií sú veľmi dobré. Drevo sa dá využiť jednak pri sanácii a rekonštrukciách samotných drevených konštrukcií a jednak pri sanácii a rekonštrukciách objektov postavených z iných materiálov. Malá hmotnosť drevenej konštrukcie, jej vysoká únosnosť, veľmi dobrá spracovateľnosť a rýchlosť výstavby – to sú hlavné parametre, ktorými sa drevo v rekonštrukciách stavieb môže uplatniť. Z obdobia pred druhou svetovou vojnou sa zachovalo množstvo stavieb. Snahy o využitie (rekonštruovanie alebo nadstavenie) starších bytových domov najmä v mestskej zástavbe ponúkajú drevu veľmi

rozsiahlu oblasť pôsobnosti. Väčšina z týchto domov má drevené stropy a drevené krovy, čo je obrovský potenciál možného využitia dreva.

Základné pojmy Drevené nosné konštrukcie musia byť prevádzkované a udržiavané podľa príslušných noriem a predpisov. Celkový technický stav sa zisťuje pravidelne sa opakujúcimi, preventívnymi a podrobnými prehliadkami. Súbor metód zisťovania technického stavu drevených nosných konštrukcií sa označuje ako diagnostika. Diagnostikovanie sa robí niekedy náhod-


10-13 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:39 AM

Stránka 11

REKONŠTRUKCIE ne, nejednotne, často osobami bez potrebných vedomostí a skúseností a tiež bez potrebného prístrojového vybavenia, malo by sa však stať základnou povinnosťou vlastníka (alebo používateľa) konštrukcie najmä tam, kde v prípade havárie môže dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo ľudských životov alebo k veľkým hospodárskym škodám.

ruchy privolaný odborník. Rozsah a časový interval periodickej kontroly sa určuje podľa funkcie objektu, prevádzkových podmienok a stavu základovej pôdy. Ak sa pri preventívnej diagnostickej prehliadke zistia poruchy a chyby, ktoré môžu viesť k vážnejšiemu ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnosti, urobí sa okamžite podrobná diagnostická prehliadka.

Úlohy diagnostikovania - zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť alebo ju zvýšiť, - predĺžiť životnosť konštrukcie, - zistiť príčiny a následky náhlych porúch, - získať spoľahlivé podklady pre rozhodovanie o možnosti ďalšieho využitia celej konštrukcie alebo len jej časti, - získať podklady pre efektívny návrh rekonštrukcie nosnej konštrukcie. Diagnostika môže byť periodická, ktorú vykonáva majiteľ, používateľ, príp. odborník, alebo ju na výzvu majiteľa alebo používateľa (väčšinou pri neočakávaných poruchách) vykonáva odborník (odborná firma či diagnostické stredisko). Odborná diagnostika je nevyhnutná aj pred každou plánovanou rekonštrukciou.

Pravidelná diagnostika

Odborná diagnostika Diagnostiku na výzvu majiteľa alebo používateľa musí robiť odborník resp. špeciálne diagnostické pracovisko. Jej rozsah závisí od charakteru a závažnosti poruchy konštrukcie. Zisťujú sa príčiny a rozsah poškodenia so zameraním na porušenú časť konštrukcie. Výsledky sa zaznamenávajú do knihy o diagnostike. Pri havárii sa prijímajú opatrenia, aby sa zabránilo vzniku ďalších škôd a aby bola

okamžite zabezpečená spoľahlivosť zachovanej časti konštrukcie. Pred každou rekonštrukciou musí diagnostiku robiť odborník resp. tím odborníkov (závisí to od rozsahu rekonštrukcie, či budú rekonštrukciou zasiahnuté iba nosné konštrukcie alebo aj ostatné profesie). Vo väčšine prípadov sa vykoná úvodná a úplná di-

agnostika. Pri úvodnej diagnostike sa zisťuje momentálny technický stav a rozhoduje sa o ďalšom možnom využívaní konštrukcie. Zdroj informácií o stave nosnej konštrukcie predstavujú pôvodná resp. upravená projektová dokumentácia, výpovede pracovníkov údržby a prevádzky, prevádzkové denníky, revízne knihy, záznamy o opravách a, samozrejme, prehliadka konštrukcie. Pred úvodnou diagnostikou treba zistiť nové požiadavky na nosnú konštrukciu vyplývajúce z jej prestavby. Úplná diagnostika nasleduje po úvodnej a vykonáva sa pred vypracovaním projektu rekonštrukcie a počas jeho spracovania. Pri úvodnej diagnostike, ktorá sa zvyčajne robí počas prevádzky konštrukcie, sú niektoré miesta konštrukcie neprístupné, takže informácie o ich stave sú zapracované až počas úplnej diagnostiky. Cieľom úplnej diagnostiky je získať úplné informácie o nosnej konštrukcii tak,

Periodická diagnostika prispieva svojím preventívnym charakterom k zachovaniu prevádzkovej spoľahlivosti a k zníženiu nákladov na údržbu i k predĺženiu životnosti konštrukcie. Je vykonávaná majiteľom, správcom alebo používateľom, príp. odborníkom (závisí od typu konštrukcie) a je považovaná za základnú a najjednoduchšiu diagnostiku. Používateľ kontroluje geometrický tvar nosného systému meraním zvislých a vodorovných posunov dôležitých uzlov, zisťuje a zaznamenáva lokálne deformácie nosných prvkov, kontroluje stav spojov a prípojov, tesnosť krytiny a pomocných konštrukcií (oplechovania, izolácií...), ďalej zisťuje, či v konštrukcii nepôsobia biologickí škodcovia (huby, hmyz, vtáky), kontroluje dodržiavanie predpokladaného zaťaženia (napr. zaťaženie stropov v podkrovných priestoroch), sleduje výskyt trhlín (vznik nových alebo rozšírenie starých), kontroluje kotvenie prvkov v základoch a ich posun, najmä sadanie stĺpov. Keďže niektoré z vyššie vymenovaných porúch nevie laik zodpovedne posúdiť, je vhodné, aby bol v prípade akýchkoľvek pochybností o závažnosti po11


10-13 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:39 AM

Stránka 12

REKONŠTRUKCIE

aby výsledky boli dostatočným podkladom pre efektívny návrh rekonštrukcie.

Metódy na zisťovanie poškodenia dreva Určenie aktuálneho stavu drevenej konštrukcie z hľadiska statickej bezpečnosti a z hľadiska typu, rozsahu a príčin porúch je neoddeliteľnou súčasťou určovania podmienok ďalšej prevádzky objektu, ako aj súčasťou projektu sanačných prác (pokiaľ boli zistené poruchy konštrukcie). Metódy zisťovania poškodenia dreva a porúch konštrukcií je možné triediť podľa rôznych kritérií: - kritérium analýzy štruktúry materiálu alebo jeho fyzikálnych a mechanických vlastností (priame metódy - analýza štruktúry, nepriame metódy - analýza vlastností), - kritérium nárokov na prístrojovú techniku (zmyslové – vizuálne, čuchové, hmatové, sluchové alebo prístrojové metódy),

- kritérium porušenia materiálu pri prieskume (nedeštruktívne alebo deštruktívne metódy), - kritérium miesta zisťovania poruchy (metóda „in situ“– priamo v mieste objektu alebo laboratórne metódy po odobratí vzorky či celého prvku). Pri prieskume konštrukcie sa sleduje rozsah a stupeň hniloby, rozsah a stupeň požerkov, aktuálnosť poruchy (či ide o minulé, súčasné alebo minulé i súčasné poškodenie), určujú sa biologickí škodcovia, príčiny porúch, zisťujú sa chýbajúce alebo dodatočne vložené prvky, prvky so zmenenou polohou, poškodené prvky vplyvom neodborných zásahov, chýbajúce alebo poškodené spojovacie prostriedky a celkový stav podporných konštrukcií. Výsledky prieskumu drevenej konštrukcie sú spracované do záverečnej správy o poruchách konštrukcie, ktorá tvorí podklad na vypracovanie statického posudku. Prieskum spolu so statickým posudkom tvorí súhrnné zhodnotenie diagnostiky konštrukcie.

Postup sanácie Sanácia konštrukcie je komplexný súbor činností, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie nepriaznivého stavu konštrukcie. Proces sanácie sa delí do niekoľkých fáz. Analýza vstupných údajov – v tomto kroku sú definované úlohy, účel využitia konštrukcie, požiadavky úradov (prípadne aj pamiatkového úradu), náklady a termíny zhotovenia. Dokumentácia skutočného stavu má obsahovať všeobecné údaje o objekte, históriu objektu, statický systém, materiály, zameranie skutočného stavu (fotodokumentácia, rozmery konštrukcie a prierezov, rozmery spojov, atď.). V treťom kroku – analýze porúch sa robí pasportizácia porúch, t.j. určí sa typ, miesto a rozsah poruchy, ďalej sa stanovia príčiny porúch – vlhkosť, škodcovia, vonkajšie zásahy, atď. Štvrtý krok predstavuje analýzu súčasného stavu, ktorej úlohou je posúdiť bezpečnosť konštrukcie, jej odolnosť a tuhosť a rozhodnúť o ďalšom postupe – sanácii alebo zbúraní, prípadne o technologickom postupe sanácie. Návrh opatrení už obsahuje celkovú koncepciu, výpočet a posúdenie, špecifikáciu prác a výberové konanie na realizátora. Nasleduje samotná realizácia, počas ktorej je nevyhnutná priebežná vecná a odborná kontrola. Napokon treba pripomenúť, že každá drevená konštrukcia si vyžaduje pravidelnú údržbu resp. kontrolu konštrukcie.

Sanácia krovov Poznanie historického vývoja konštrukcií krovov je neoddeliteľnou súčasťou diagnostikovania resp. sanácie starších objektov. Jednotlivé regióny v rámci Európy možno charakterizovať typickými krovovými konštrukciami v určitom historickom období. Vývoj nosných systémov bol spracovaný viacerými autormi v mnohých publikáciách. Podľa konkrétneho regiónu, podľa doby výstavby a podľa účelu stavby je možné vyhľadať v literatúre charakteristické znaky konštrukcie a tieto porovnať s posudzovanou konštrukciou. Postup môže byť aj opačný – podľa typických znakov konštrukcie je možné ju zaradiť do určitého obdobia (ak nie sú dostupné iné presnejšie písomné zá12


10-13 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:39 AM

Stránka 13

REKONŠTRUKCIE

znamy). Typické znaky určitého štýlu stavania alebo určitého historického obdobia sú zrejme najlepšie rozpoznateľné na sakrálnych stavbách. Najrozšírenejšie sú dva nosné systémy krovov – krokvičková a väznicová sústava.

Prehliadka konštrukcie Konštrukcia musí byť na prehliadku „pripravená“, t.j. vyčistenie priestorov je základná podmienka na získanie čo najúplnejších a najpresnejších informácií o súčasnom stave konštrukcie. Zároveň by mali byť dodržané primerané pracovné podmienky (týka sa najmä podkroví, v ktorých sa môžu zdržiavať vtáky). Z prehliadaných priestorov je potrebné odstrániť skladované materiály, treba tiež odstrániť prípadné obklady nosnej konštrukcie a zabezpečiť prístup k dôležitým miestam (miesta uloženia nosných prvkov, miesta prípojov, okolie prestupov cez strechu, podlažie pod sledovanou konštrukciou, základy...), ako aj zabezpečiť primerané osvetlenie. Z hľadiska bezpečnosti práce by prieskum mali vykonávať aspoň dve osoby.

Príčiny porúch krovov Najrozšírenejšou príčinou porúch drevených konštrukcií je vysoká vlhkosť dreva, pričom typickými miestami s potenciálne vyššou vlhkosťou na krovoch sú miesta uloženia drevených prvkov na murivo alebo betónové konštrukcie, prestupy v streche (komíny, antény, stĺpy pre elektrické vedenie, strešné okná...), úžľabia striech či miesta kontaktu s plechovou krytinou, atď. Nadmerná vlhkosť dreva v strešnej konštrukcií je veľmi nebezpečná. Jej zdrojom môže byť zatekajúca voda cez poškodenú strešnú krytinu alebo voda tlačená cez spoje strešnej krytiny, voda zatekajúca okolo prestupov strešných telies (komíny, odvetranie a pod.), vetrom hnaný dážď (zmáčanie koncov krokiev, čelných krokiev, obkladov, lemovaní a pod.), voda odstrekujúca od strešnej krytiny (zmáčanie obkladov vikierov, zatekanie poza plechové lemovania a pod.), nadmerná vzdušná vlhkosť prenikajúca cez netesnosti obkladov, otvorené vzduchové vrstvy nad tepelnými izoláciami, kondenzovaná voda nahromadená vo vnútri i na povrchoch konštrukcie strechy,

nadmerná interiérová vlhkosť daná prevádzkou v priestoroch pod strechou (kuchyne, kúpeľne, pestovanie rastlín a pod.), porušenie spoja alebo prasknutie vodného potrubia a iné. Drevo s vlhkosťou nad 20 % začína byť náchylné na pôsobenie drevokazných húb a drevokazného hmyzu. Drevo je vhodný stavebný materiál na krovy, no neznalosť a nerešpektovanie jeho fyzikálnych, mechanických i ďalších vlastností má v praxi za následok nesprávne projekty a realizácie striech s menšími či väčšími škodami. Nevyhnutná je teda profesionalita projektanta pri navrhovaní a postupe sanácie striech, poznanie vlastností dreva a uplatňovanie všetkých zásad ochrany na dosiahnutie požadovanej kvality strechy bez porúch a s dlhodobou životnosťou.

(mez) Zdroj: internet, Gerhard Schickhofer, Jaroslav Sandanus: Diagnostika a sanácia drevených konštrukcií Snímky: archív redakcie

Upravte si svet po svojom!

O 30%A

DLHŠINA OCHR A

BORI LAKOVÁ LAZÚRA NEW GENERATION Preco by ste sa mali uspokojit iba s ochranou dreva pred poveternostnými vplyvmi, ked môžete popustit uzdu svojej tvorivosti? Zvýraznite krásu aj kresbu dreva a zároven ho ochránte pomocou ochranného lesku na drevo BORI. www.slnecne-farby.sk

13


14-15 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:40 AM

Stránka 14

REKONŠTRUKCIE

– nanomateriál Unikátny nový materiál pre zdravé vnútorné prostredie bez vlhkosti a plesní s vysokým tepelným komfortom a pre zníženie energetickej náročnosti budov. Rodinný dom v Lužiankách bol ošetrený AEROTHERMom medzi prvými a len čo bude uzavreté účtovné obdobie, dozvieme sa o dosiahnutých úsporách. Podľa slov užívateľov domu sú ventily radiátorov skoro zatvorené a napriek tomu sa tepelný komfort zvýšil veľmi výrazne. Prezentácia AERO-THERMu na odbornej výstave AQUATHERM 2011 v Nitre zaujala širokú odbornú i laickú verejnosť a väčšinu času bol stánok spoločnosti BIMARA, s.r.o., doslova v obkľúčení. Snímka zachytáva pokojné chvíle pred introdukciou návštevníkov.

anomateriál AERO-THERM umožňuje významne znížiť potrebu energie na vykurovanie a chladenie. Zároveň vytvára podmienky pre zdravé vnútorné prostredie. Plní teda požiadavky, ktoré na budovy kladieme – pohodlný a bezpečný domov či pracoviska s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Navyše s veľmi rýchlou návratnosťou vloženej investície.

N

elektromagnetické žiarenie je vrstvou AERO-THERMu vyžiarené z veľkej časti späť do voľného priestoru. Všetko prebieha veľmi rýchlo – rýchlosťou svetla.

AERO-THERM – unikátny nový materiál Je určený predovšetkým pre rekonštrukcie budov. Nemení ich vzhľad, nevyžaduje stavebné úpravy, je priestorovo nenáročný a vytvára podmienky pre zdravé vnútorné prostredie. Aplikuje sa na vnútorný povrch obvodových stien, stropov, podhľadov a môže byť použitý aj do skladby podlahy. Priestor, ktorý má významnú časť plochy obálky ošetrenú AEROTHERMom, získa nové vlastnosti. Na dosiahnutie tepelnej pohody stačí zlomok pôvodnej doby a pre jej udržanie postačí menej energie. Milimetrová vrstva AERO-THERMu bráni prenikaniu chladu aj tepla z obvodových konštrukcií do interiéru. Súčasne bráni kondenzácii vodnej pary na stenách a bujneniu plesní.

AERO-THERM – vývoj AERO-THERM je výsledkom mnohoročného vývoja termoaktívnej hmoty na báze 3M sklenených mikroguľôčok. Schopnosť zapracovať aerogel do štruktúry výrobku posúva vpred samotný AERO-THERM a umožňuje vyvinúť ďalšie, nové materiály a technológie.

AERO-THERM – kľúč k novým technológiám

AERO-THERM – princíp funkcie Elektromagnetické žiarenie pri prechode tenkou stenou každej 3M sklenenej guľôčky čiastočne prenikne k ďalšej stene, čiastočne je pohltené a čiastočne je odrazené. Vzhľadom na množstvo a rozmery guľôčok (rádovo desiatky µm) je väčšina žiarenia postupne pohltená a koncentrovaná vo vrstve AERO-THERMu (zahreje sa). Koncentrované 14

Nanášanie AERO-THERMu na podklad sanovaným prípravkom Biostat. Na chladných stenách kondenzovala vlhkosť, ktorá umožnila plesniam rásť. Príčinou vlhkosti je chladný vzduch prúdiaci rozvodmi elektrickej energie. AERO-THERM tejto kondenzácii bráni.

Rad vykonaných aplikácií prináša nielen informácie dôležité pre zdokonaľovanie pracovných postupov, ale aj záujemcov o spoluprácu. V súčasnej dobe sú to predovšetkým firmy v oblasti vykurovania, stavebníctva a priemyslu. Navštívte Interiérové štúdium v Nitre na Rázusovej ulici. Tu uvidíte rôzne spôsoby aplikácie AERO-THERMu a overíte si jeho schopnosti na vlastnej koži. A môžete si ho rovno zakúpiť alebo si objednať jeho aplikáciu preškolenou firmou. BIMARA, s.r.o, Rázusova 2, Nitra 037/652 30 68, 0918 091 888, www.bimara.sk


14-15 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:40 AM

Stránka 15

REKONŠTRUKCIE

Ochrana a zušľachtenie dreva Drevo patrí k najstarším stavebným materiálom s mnohostranným využitím. Pôsobí na ľudí prívetivo, priateľsky a teplo. Tak, ako nás upokojuje pobyt v lese, je to i v drevenom dome, ktorého interiér má oproti murovaným stavbám celkom odlišnú atmosféru.

revo sa ako prírodný stavebný materiál v exteriéri osvedčilo, ale vyžaduje si ochranu pred prirodzeným rozkladom a vplyvmi prostredia. To znamená, že voda v žiadnom prípade nesmie vniknúť do dreva. Dosahuje sa to stavebnými úpravami, hydrofóbiou a ochrannými nátermi. Všetky mechanizmy rozkladu sa objavujú len v spojení s vodou a UV žiarením, s výnimkou mechanického opotrebovania a zničenia ohňom. Zušľachtením drevo dostane potrebnú ochranu i vhodnú farebnú a estetickú úpravu. Rozklad dreva spôsobuje voda, UV žiarenie, škodcovia (hmyz), huby, riasy, mach a škodliviny z okolia (napr. SO2) či mechanické opotrebovanie.

D

AquaStop – tekutý dáždnik Poveternostne stála, bezfarebná povrchová ochrana nových i starých náterov dreva v exteriéri, AquaStop, sa používa ako bezfarebná, vodu odpudzujúca následná úprava farebných krycích a lazúrovacích náterov, ktoré sú vystavené priamym poveternostným vplyvom. Kvapky dažďa sa na takto ošetrenom povrchu správajú ako perly – ľahko a rýchlo stečú a povrch dreva tak ostáva suchý. Tento vše-

BOMOL a WoodCARE

Ochrana dreva pred UV žiarením – SunCare 900 ® Impregnácia s extrémne vysokým UV ochranným faktorom pre drevo v exteriéri SunCare 900® redukuje účinok, a dlhodobo chráni proti pôsobeniu UV a zabraňuje poškodeniu lignínu ako spojiva. SunCare 900® je vysoko aktívny stabilizátor sfarbovania pri prirodzenom zaťažení bezfarebného i farebne upraveného dreva v exteriéri. Svojím účinkom predlžuje životnosť bezfarebných i prifarbovaných lazúrovaných náterov v exteriéri. Ochranný UV stabilizátor je rozpustný vo vode, preto musí byť prekrytý iným vodovzdorným náterom, aby nedošlo k jeho vymývaniu z povrchu ošetreného dreva.

stranne použiteľný a obľúbený tzv. ASS – ochranný systém zaručuje trvalú ochranu povrchu dreva až desať rokov. AquaStop je hydrofobizačný (vodu odpudzujúci) viacmocný komplex kovových zlúčenín, ktorý sa chemicky spája s drevom, s pigmentmi, ako aj s akryl-alkydovým spojivom. AquaStop komplex preto dodáva najtrvalejšie a najvyššie hodnoty ASS výrobkom. Excelentná priepustnosť vodných pár zabraňuje prevlhčeniu podkladu a zároveň spája ochrannú vrstvu s podkladom. Tým sa dosiahne dlhodobá, chemicky previazaná, heterogénna amorfná povrchová vrstva so silným vodovzdorným účinkom.

BOMOL je poveternostným podmienkam odolná a priedušná moridlová tenkovrstvová lazúra na vodou rozpustnej voskovo-olejovej báze. Táto voskovoolejová nanoskopická lazúra s ekologicky čistým ochranným účinkom je určená pre ochranu drevených výrobkov v exteriéri a interiéri. BOMOL spolu s olejovo syntetickými živicami, UV ochrannými pigmentmi poskytuje dlhodobú ochranu pre drevené fasády, obklady, záhradný nábytok, strešné šindle a iné drevené dielce. Má pevnú väzbu na natieraný podklad, silne odpudzuje vodu, je riediteľný vodou, neobsahuje riedidlá, je vhodný pre nové i renovačné nátery, schne oxidatívne cca 24 hodín pri teplote 20 °C. WoodCARE je poveternostne stála bezfarebná povrchová ochrana pre prírodne zaťažené povrchy výrobkov z dreva v exteriéri. WoodCARE UV zachováva prirodzenú krásu dreva napriek pôsobeniu poveternostných vplyvov. Nanoskopický, reaktívny hydrophobizačný prostriedok, ktorý zvyšuje ochrannú funkciu proti pôsobeniu dažďa a inej vlhkosti. Kombinácia UV stabilizátorov a kvalitných filmotvorných látok chráni bezfarebný WoodCARE proti povrchovým hubám (tzv. čiernym hubám napr. Altenaria).

Výhradný dovozca pre ČR a SR RENOJAVA, s.r.o., Bulharská 26, 080 01 PREŠOV tel./fax: 00421 - 77 21 789, 77 22 509 mobil: 00421 – 905651297 e-mail:renojava@renojava.sk, ww.renojava.sk

15


16-17 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:28 AM

Stránka 16

REKONŠTRUKCIE

Rekonštrukcia domov a rekreačných objektov s použitím drevovláknitých dosiek

Sanácia budovy má niekoľko dôležitých aspektov - Úspora energie na vykurovanie - Zlepšenie vnútornej klímy nielen v zime, ale aj v letných mesiacoch, keď dochádza k nadmernému prehrievaniu vnútorných priestorov - Predĺženie životnosti ostatných konštrukcií - Ochrana zdravia - Ochrana životného prostredia - Flexibilita užívania - Zdravá mikroklíma - Demontovateľnosť - Recyklovateľnosť - Architektonická kvalita

Sanácia, ozdravenie, zateplenie, izolovanie – je jedno, ktorý výraz použijeme, každý sa spája s „nápravou“ defektov na našich obydliach, ktorej prioritným cieľom je znížiť energetickú náročnosť existujúcich stavieb. ekonštrukcia starej stavby by mala byť v dnešnej dobe neustáleho zvyšovania cien energií neoddeliteľne spojená s opatreniami zameranými na energetickú úspornosť. Výmena strešnej krytiny alebo realizácia podkrovia by mali byť sprevádzané vysokoúčinným zateplením strešného plášťa. To iste platí pri obnove fasády – nános novej omietky bez dodatočného zateplenia obvodových stien prinesie v budúcnosti zvýšené finančné výdavky na úhradu prevádzkových nákladov za energiu. Ak budeme uplatňovať zásady nízkoenergetických a energeticky pasívnych budov, energetickú náročnosť na vykurovanie môžeme znížiť až o 60 - 90 % v porovnaní so súčasným stavom, a to nielen v prípade novej výstavby, ale aj pri sanácii existujúcich budov. Výberom správneho druhu tepelnej izolácie je ale možné zabezpečiť nielen pokles spotreby energie, ale aj zvýšiť kvalitu vnútornej klímy budov a zaistiť zdravotne bezchybné prostredie. K materiálom, ktoré spĺňajú obe tieto požiadavky, patria aj izolačné drevovláknité dosky Hofatex® z aglomerovaného dreva ihličnanov.

R

16

Moderná technológia spájania drevných vlákien prostredníctvom opätovnej aktivácie prirodzenej zložky dreva – lignínu umožňuje vytvárať vynikajúci izolačný materiál bez potreby pridávania syntetických lepidiel. Drevovláknité dosky Hofatex® sú vhodným riešením izolácie, rekonštrukcie alebo sanácie akýchkoľvek stavebných konštrukcií.

Tepelné straty cez obalový plášť rodinného domu Do priameho kontaktu s vonkajším prostredím sa dostávajú konštrukčné časti budovy ako strecha, obvodová stena, otvorové konštrukcie a, samozrejme, v prípade nepodpivničeného objektu, priamo podlaha na teréne alebo v prípade podpivničeného objektu pivnica. Všetky tieto konštrukcie prispievajú rozličnou mierou k celkovým tepelným stratám. V prípade rodinných domov predstavuje strecha a obvodová stena najkritickejšie plochy, a preto sú vo väčšine prípadov hlavným cieľom sanačných úprav.

Výhody použitia drevovláknitých dosiek Hofatex® pri sanácii - ochrana interiéru pred chladom a mrazom v zimnom období (tepelná vodivosť porovnateľná s ostatnými bežne používanými izolačnými materiálmi),

Percentuálne vyjadrenie tepelných strát cez obalový plášť rodinného domu.


16-17 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:28 AM

Stránka 17

REKONŠTRUKCIE Znázornenie sanácie strechy a obvodovej steny. Sanácia nad rovinou krokiev pomocou dosiek Hofatex® a fólie Hofatex® SBA 0,02.

- ochrana interiéru pred letným prehrievaním (až dvojnásobne vyššia tepelná kapacita v porovnaní s bežne používanými izolačnými materiálmi), - ochrana pred krokovým a iným hlukom, - difúzne otvorený materiál s veľmi dobrou paropriepustnosťou, - homogénna štruktúra a tvarová stálosť, - zabezpečenie neprievzdušnosti konštrukcie, - maximálne celoplošne pokrytie a redukcia tepelných mostov v oblasti krokiev alebo stĺpikov, - možnosť použitia vo všetkých materiálových systémoch (drevostavby aj klasická výstavba), - rýchla a nenáročná montáž s použitím jednoduchých nástrojov, - prírodný recyklovateľný materiál.

Sanácia nad rovinou krokiev pomocou dosiek Hofatex® Kombi a fólie Hofatex® SBA 0,02.

Rozdelenie a možnosti aplikácie drevovláknitých dosiek Hofatex® pri sanácii - podkrytinové hydrofobizované dosky – aplikujú sa priamo pod strešnú krytinu a plnia aj funkciu poistnej hydroizolácie, - dosky do kontaktného omietkového izolačného systému – aplikujú sa na fasádu, sú priamo omietateľné, - ľahké izolačne dosky a flexi dosky – tvoria hlavnú izolačnú vrstvu a vkladajú sa medzi krokvy alebo drevene stĺpiky, - podlahové dosky – ako podložka pod plávajúce a palubové podlahy, izolačné dosky tlmiace aj krokový hluk, - dosky na izolovanie zvnútra – dosky určené na zateplenie interiérových priestorov.

Sanácia murovanej konštrukcie pomocou dosiek Hofatex® Kombi, Hofatex® SysTem a fólie Hofatex® SBA 0,02.

Sanácia strechy: Zateplenie pod a nad krokvami.

predtým

exteriér

potom

exteriér

Strešná krytina Laty Kontralaty Hofatex® UD Hofatex SBA 0,02 Minerálna vlna Krokvy Parobrzda Hofatex® Therm NK 40 mm Laty Kontralaty

interiér interiér

Sanácia stena: Masívna murovaná alebo panelová konštrukcia (zateplenie zvonka).

predtým

exteriér

potom

interiér

exteriér

Hofatex WDV System Hofatex® SysTem Omietka Obvodová stena Vnútorná omietka

Sanácia stĺpikovej konštrukcie pomocou dosiek Hofatex® Kombi, Hofatex® SysTem a fólie Hofatex® SBA 0,02. 11. Strešná krytina 12. Latovanie 13. Kontralatovanie 14. Hofatex® UD 15. Hofatex® Kombi 16. Hofatex® SBA 0,02 17. Pôvodná minerálna vlna 18. Dodatočná minerálna vlna 19. Parobrzda 10. Drevený obklad 11. Pôvodné krokvy 12. Drevený hranol 13 Murovaná konštrukcia 14. Hofatex® UD 15. Hofatex® SysTem 16 Silikátová omietka 17. Latovanie 18. Drevený obklad 19. Pôvodná minerálna vlna 20. Drevená rámová konštrukcia 21. Hofatex® SBA 0,02 22. Hofatex® SysTem 23. Minerálna Omietka 24. Drevotriesková doska 25. Hofatex® SysTem IA 26. Hlinená omietka

interiér

Sanácia stropu: Zateplenie nad drevenými trámami (neobytné podkrovie).

potom predtým

exteriér

exteriér

interiér

interiér

Ochranná fólia Hofatex® Therm Parobrzda Drevený záklop Drevené trámy Heraklit Vnútorná omietka

Viac informácií: Smrečina Hofatex a.s. Cesta ku Smrečine 5 975 45 Banská Bystrica tel.: + 421 / 48 / 43 32 666 fax: +421 / 48 / 41 42 334 marketing@hofatex.eu www.hofatex.eu

17


18-23 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:43 AM

Stránka 18

REKONŠTRUKCIE V našich zemepisných šírkach je každá stavba vystavená celej škále rôznych vonkajších negatívnych vplyvov – dažďu, vetru, snehu, prípadne spodnej vode. Stavebný objekt môžeme prirovnať k žijúcemu organizmu, ktorý sa všetkým negatívnym účinkom musí brániť. A rovnako ako ľudský organizmus životosprávou je ohrozovaný nielen zvonka, ale aj zvnútra – napríklad zaťažovaním vlhkosťou produkovanou v interiéri.

Liečenie vlhkosti v stavbe sanáciou oda v stavebnej konštrukcii je nebezpečie, ktoré, ak sa podcení, môže mať katastrofálne následky. Vlhnutie stavieb vždy signalizuje, že stavebná konštrukcia je ohrozená a musí sa pristúpiť k „liečeniu“ objektu sanáciou. Tento výraz svojím obsahom zahŕňa niekoľko nevyhnutných krokov – prieskum príčin vlhnutia, odhalenie prvotnej príčiny, určenie rozsahu poškodenia stavby a výber najvhodnejšej technológie na opravu.

V

Optimálne riešenie Prax dokázala, že stavby nikdy nevlhnú len z jednej príčiny. Užívanie objektu, vplyv poveternosti, rôzne typy zeminy, nevhodne spevnené plochy, ale aj samotná skladba murív sa pri rôznom stupni zavlhnutia správajú rôzne. Aj preto je treba, aby sa-

náciu navrhovali a vykonávali odborníci a rozhodne nie je dobrým riešením cesta pokus – omyl. Zistenie príčin vlhnutia (stavebno-technologický prieskum) je najdôležitejšia fáza prípravy sanačných prác. Rozhodnutie, aký spôsob sanácie či technológie vybrať, je výsledkom vyhodnotenia príčin prítomnosti vlhkosti v stavbe. Následne sa určia postupy, ale aj časový harmonogram prác. Toto je veľmi dôležitá fáza sanačného procesu, ktorá sa dosť často podceňuje. Ak teda zistíme primárnu príčinu vlhkosti, napr. poškodenie hydroizolácie (mechanicky, vekom a zostarnutím), musíme ju obnoviť. Technológií na vyhotovenie vodorovných izolácií v murive je viacero. No okrem ochrany stavieb proti zemnej vlhkosti je nutné sa zaoberať aj ochranou pred účinkami poveternosti, zrážkovej vody, posúdiť vplyv vnútornej

prevádzky v budove z hľadiska vlhkostného režimu a kondenzácie vodných pár v konštrukciách, intenzitu vetrania, vonkajšie klimatické podmienky ako aj ďalšie účinky a vplyvy. Optimálne riešenie si vyžaduje komplexnú analýzu a až podľa jej výsledkov návrh spôsobu sanácie.

Negatívne účinky vlhkosti Vlhkosť je fenomén, ktorý má veľký vplyv na statické a najmä tepelnotechnické vlastnosti stavebnej konštrukcie. V murive je prakticky vždy obsiahnuté určité množstvo vlhkosti. Ak reálna vlhkosť neprekročí hodnotu, ktorá je daná tzv. rovnovážnou vlhkosťou, stavebné konštrukcie nepoškodí, ak je táto hodnota vyššia, začína sa prejavovať jej negatívny vplyv. Musíme však rozlišovať dve základné príčiny výskytu vody v stavebných konštrukciách. V prvom prípade hovoríme o kapilárnom vzlínaní a v druhom o difúzii vodných pár.

Transportné cesty Existuje niekoľko typických transportných ciest ako vlhkosť a voda prenikajú do muriva: - Atmosférická voda sa do konštrukcie dostáva pri zrážkach a z vlhkosti okolitého vzduchu.

Drenážny systém REHAU na zachytenie a odvedenie povrchovej a spodnej vody sa buduje z perforovaných rúr a tvaroviek kontrolných šácht. Najčastejšie sa systém buduje ako drenáž paralelná so základovými múrmi. Rúry sú uložené v štrkovej filtračnej vrstve 6 - 16 mm, ktorá je od ostatnej zeminy oddelená filtračným rúnom, zaručujúcim, že sa jemné častice zeminy do nej nevyplavujú, čím je zaručená dlhoročná účinnosť drenážneho systému.

18


18-23 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:43 AM

Stránka 19

REKONŠTRUKCIE - dom je v prostredí, ktoré je veľmi exponované z hydrogeologického hľadiska, - stavba je v lokalite, kde má vonkajší alebo vnútorný vzduch vysokú relatívnu vlhkosť, - zmenili sa klimatické pomery, - objekt má narušené priepustné omietky, - materiál muriva je hygroskopický následkom mechanického porušenia alebo z dôvodu usadzovania nerozpustných či rozpustných solí alebo kvôli napadnutiu mikroorganizmami, - v objekte a v jeho okolí boli urobené chybné technické zásahy. Precízna identifikácia príčin vlhnutia je východiskovým poznaním pre projektanta, ktorý navrhuje spôsob odstránenia vlhkosti z muriva.

±

Prieskum

Prúdenie vzduchu zabezpečuje komínový efekt. Nasávanie prebieha cez otvory v soklovej časti a vlhký vzduch odchádza cez prieduchy pod rímsami.

- Zemnú vlhkosť nasáva murivo z priľahlej zeminy alebo z podzákladia kapilárnou vzlínavosťou. - Skondenzovaná vodná para sa môže vyskytnúť na povrchu, ale aj vo vnútri konštrukcie. Značné množstvo vody prechádza murivom vo forme vodnej pary, ktorá za určitých špecifických podmienok môže skondenzovať na kvapalinu. - Voda môže pôsobiť na stenu aj hydrostatickým tlakom. Preniká do pórov muriva pôsobením gravitácie. - Hygroskopickosť stavebných materiálov prichádza do úvahy najmä vtedy, ak stavebný materiál obsahuje soli s hygroskopickými vlastnosťami. - Príčinou vlhkosti muriva môžu byť aj chybné zdravotno-technické inštalácie. Porušenie alebo dožívanie technických rozvodov najmä v starších objektoch často spôsobí navlhnutie stavebných konštrukcií. Pri komplexnom riešení sanácie nesmieme zanedbať ani ďalšie vedľajšie zdroje vlhkosti ako napríklad: zmenu makro- a mikroklímy objektu, nesprávne zhotovenie dodatočnej úpravy celej stavby alebo jednotlivej konštrukcie, vplyv biologických látok, vegetácie, tienenia, oslnenia, trhliny na povrchu obvodového muriva či zmenu prevádzky v interiéri objektu.

Každý objekt, ktorý je potrebné sanovať, musí byť podrobený prieskumu. Prax ukázala, že pri väčších opravách je potrebné vyžadovať dva stupne prieskumu: všeobecný prieskum a špecializovaný so zameraním na vlhké murivo. Všeobecný prieskum stavby a jej okolia má poukázať na jednotlivé problémové okruhy stavby ako celku. Z týchto poznatkov by mal vyplynúť záver, či je vôbec nutné problematiku vlhkého muriva riešiť. Ak áno, tak potom musíme urobiť špecializovaný prieskum so zameraním na vlhké murivo. Týmto prieskumom sa Dodatočné vloženie hydroizolácie.

stanovujú príčiny vlhnutia konštrukcií, technický stav poškodených i susedných konštrukcií a ďalšie fyzikálne, chemické alebo biologické parametre konštrukcií a materiálov.

Sanačné metódy V súčasnej dobe existuje celý rad sanačných metód, ktoré môžeme rozdeliť na dve základné skupiny, a to sú priame alebo nepriame metódy. Nepriame metódy zahŕňajú niekoľko preventívnych opatrení: - odvodnenie základového a podzemného muriva drenážnym systémom, - ochranu spodnej stavby priekopou a systémom odvetrávacích kanálov, - úpravu terénu v okolí stavby, - zmenu hydrogeologických vlastností základovej pôdy, - úpravu vnútorného prostredia stavebného objektu. Priame metódy predstavujú konkrétne riešenia a technológie na odstránenie vlhkosti z muriva. Treba si uvedomiť, že vlhkosť pôsobí na stavbu zvyčajne dlhodobo a požiadavka pri jej sanácii znie, aby stavba bola suchá vo veľmi krátkom čase. To sa zvyčajne nedá dosiahnuť, pretože vlhkosť musí zo stavby aj nejaký čas odchádzať.

Odvetranie a izolácia vzduchovými kanálikmi Táto sanačná metóda zamedzuje priamemu styku konštrukcie s vlhkou zeminou. Vytvorením systému dutín sa vytvorí odvetrávacia či odparovacia plocha.

Prvý technologický krok

Vybúranie otvorov v starom murive musí byť urobené tak, aby sa neporušila statika steny. Šípky znázorňujú roznášanie tlakov. Osvedčila sa maximálna dĺžka otvorov 70 - 110 cm.

Druhý technologický krok

Po vložení novej izolácie sa vybúrané otvory zamurovali len v mieste styku budúcej izolácie, medzi otvormi sa vynechal voľný priestor na zlepenie izolácie.

Možné poruchy Na základe zdrojov vlhkosti môžeme v zásade identifikovať aj poruchy, ktoré spôsobili vlhnutie muriva, napríklad: - objekt vôbec nemal zhotovenú hydroizoláciu, - pôvodná hydroizolácia už dožila a v súčasnosti je pre vzlínajúcu vodu a vodnú paru priepustná, - hydroizolácia bola nesprávne navrhnutá či zrealizovaná, - zmenili sa hydrologické podmienky na území, kde objekt stojí, - zmenil sa spôsob využívania objektu,

Tretí technologický krok

Vybúraný tretí otvor s vloženou izoláciou sa realizuje s tými istými zásadami a podmienkami ako dva predchádzajúce technologické kroky.

19


18-23 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:43 AM

Stránka 20

REKONŠTRUKCIE Účinnosť metódy závisí od intenzity prúdenia vzduchu v kanálikoch ako aj od teploty a vlhkosti privádzaného vzduchu. Metóda nie je vhodná v prípade vysokej vlhkosti vzduchu a jeho agresívnych účinkov. Spôsob vysušovania muriva priečnymi vetracími kanálikmi (systém Knappen) je zvyčajne tiež málo účinný. Dá sa použiť iba vtedy, ak zvýšená vlhkosť muriva „w“ je menšia, prípadne rovná 4 %. Existuje aj metóda vetracích kanálikov, ktorá sa odporúča pri väčšej vlhkosti muriva, no jej účinnosť je obmedzená a daná výškou w ≤ 4 až 6 %. Pri systéme Knappen spočíva vysušovanie nadzemných častí obvodových stien muriva prostredníctvom prevetrávacích kanálikov. Vlhkosť z muriva sa odparuje do kanálikov (otvorov) a odtiaľ do vonkajšieho prostredia. Vetracie otvory v murive sú v rovnakých vzdialenostiach vedľa seba a nad sebou (400 – 800 mm), pričom do otvorov sú osadené rúrky z porézneho materiálu (keramiky, plastov a podobne). Na tomto princípe je založený aj celý rad ďalších modifikácií metód vysušovania.

Dodatočne vytvorená ochrana Stavbu môžeme ochrániť pred zemnou vlhkosťou dodatočne, napríklad vytvorením vzduchových dutín, ktoré sú odvetrané. Zhotovujú sa medzi zvislými konštrukciami a zeminou. Týmto opatrením zamedzíme priamemu styku konštrukcie so zeminou, a tým aj priamemu prestupu vlhkosti do muriva. Systém tiež umožňuje odvetrávanie vlhkého muriva, t.j. odparovanie vody zo štruktúry stavebných konštrukcií do vzduchových dutín. Dutiny majú šírku približne 100 až 300 mm a vytvárajú sa murovanými alebo prefabrikovanými predstenami umiestnenými pred vonkajším lícom obvodového muriva alebo z oboch strán vnútorných stien pod úrovňou terénu.

vislosti od druhu muriva). Šírka pilierov medzi otvormi býva najmenej 600 mm. Ak je hrúbka múru menšia ako 600 mm, stačí otvory vybúrať len z jednej strany, ak je hrubšia, tak z oboch strán. Vodorovná izolácia sa dá vytvoriť aj ďalšou mechanickou technológiou, pri ktorej stenu podrezávame. Robí sa to v ložnej škáre muriva ručnou tesárskou pílou. Škára sa vyčistí, vsunie sa do nej nová izolačná vrstva z asfaltových pásov a vyplní sa cementovou maltou. Obecne sa táto metóda dá kvalifikovať ako spoľahlivý spôsob vytvorenia dodatočnej izolácie. Systém prešiel rozsiahlym vývojom a postupne boli vyvinuté rôzne i rýchlejšie technológie, ktoré zhotovenie diela zjednodušujú.

Podrezanie stavby strojom Na podrezanie tehlového muriva sa používajú ručné reťazové píly, strojové píly s pohonom a na vytvorenie dodatočnej izolácie injektážne stroje. Z technologického hľadiska môžeme túto metódu rozdeliť na štyri fázy. V prvej sa podreže murivo a v mieste rezu sa otlčie omietka. Nevýhodou tejto metódy je, že pozdĺž celého muriva musí byť tvrdý, dostatočne rovný podklad, široký približne 1 500 mm na umiestnenie strojového zariadenia. Murivo sa podrezáva po častiach. Dĺžku jednotlivých úsekov určuje súdržnosť rezaného a spojovacieho materiálu ako aj tlakové pomery v konštrukcii objektu. Dĺžka však nesmie prekročiť jeden meter. Rez sa robí nasucho. V druhej fáze sa prerezaná drážka prečistí ozubenou lištou a vloží sa do nej fólia na báze polyetylénu alebo sklolaminátu hrúbky 1,5 až 2,0 mm s presahom 20 až 30 mm od líca muriva a s preložením 50 až 100 mm cez už vložené fólie. V tretej fáze sa murivo vyklinuje plastovými klinmi, ktoré sa zatĺkajú vo vzdialenostiach 200 až 300 mm od seba. Kliny sa vkladajú do muriva z obidvoch strán. Dĺžka použitého klinu

Napojenie dodatočnej izolácie na izoláciu podláh a suterénneho muriva.

Mechanické sanačné systémy Predstavujú metódy, ktorými môžeme urobiť novú horizontálnu izoláciu, ak pôvodná neexistuje alebo je nefunkčná. Podľa technológie zhotovenia ich rozdeľujeme na klasické a novodobé. Ku klasickým metódam zaraďujeme dodatočné vkladanie izolácie do postupne vybúranej steny. Tento spôsob sanácie vodorovnej izolácie používame najmä v tehlovom, kamennom alebo zmiešanom murive. Vybúrané otvory v stene sú 750 až 1 100 mm široké (podľa kvality a súdržnosti muriva) a vysoké 150 až 900 mm (v zá20

závisí od šírky muriva. Vo štvrtej fáze (ešte pred samotnou injektážou) sa škára z obidvoch strán steny omietne, pričom z jednej strany sa vo vzdialenostiach 800 až 1 000 mm vložia do muriva plastové rúrky priemeru 18 mm a dĺžky 130 mm. Omietnuté murivo treba nechať dvadsaťštyri hodín zatvrdnúť. Potom sa do pripravených rúrok injektážnym zariadením pod tlakom 0,1 MPa vstrekne injektážna zmes, ktorá obsahuje 20 % piesku, 80 % cementu a plastifikátor. Po zatvrdnutí zmesi sa rúrky vyberú a prebytočná fólia odreže. Takouto metódou sa dá vytvoriť dodatočná izo-

Podrezanie reťazovou pílou.

Zarážanie izolačných dosiek z antikorového plechu strojovým zariadením.

lácia v tehlovom murive s hrúbkou najviac 900 mm. Sanovať vlhké murivo akéhokoľvek druhu bez obmedzenej hrúbky môžeme prostredníctvom diamantového lana, ktoré je určené na rezanie muriva z betónu, kameňa i tehál.

Izolácia z oceľového plechu Vlnité izolačné dosky z chrómoceľových a chrómniklooceľových plechov sa strojovo zarážajú do steny v ložnej škáre muriva. Jednotlivé dosky sa v styku prekrývajú o jednu až dve vlny alebo majú už zhotovený uzáver vĺn. Izolačné dosky sa vyrábajú v rôznych rozmeroch: dĺžka = hrúbka muriva, šírka = 375 až 400 mm,


18-23 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:43 AM

Stránka 21

1 hrúbka = 1,5 mm, výška vlny je 5 až 6 mm. Ako materiál sa najčastejšie používa legovaná ušľachtilá oceľ s obsahom 18 % chrómu a s vyše 8 % niklu s pevnosťou 1 200 N/mm2. Na realizáciu celého pracovného postupu potrebujeme pred murivom určitý priestor. Jeho šírka sa rovná dĺžke dosky zarážanej do muriva plus 700 až 1 000 mm pre pracovnú pozíciu.

2 3 4 5

Elektrofyzikálne metódy Sú založené na zákonitostiach pohybu molekúl vody v elektromagnetickom poli. Tieto postupy využívajú najmä princíp elektroosmózy. V systéme kapilár je potom vlhkosť smerom nadol znižovaná pomocou trvalého elektrického napätia (kladné náboje spolu s molekulami vody sa pohybujú ku katóde). Základné možnosti vysúšania eletroosmózou v zásade spočívajú v pasívnom prúde založenom na prirodzenom mínusovom potenciáli zeme alebo v aktívnom princípe, pri ktorom sa do muriva zavádza jednosmerný elektrický prúd. Nutnou podmienkou týchto metód je používanie

REKONŠTRUKCIE Tlakové injektáže sa používajú do horizontálnych vrtov s priemerom 10 až 12 mm vo vzdialenostiach 200 až 300 mm od seba. Do dier sa osadia injektážne ventily a tlakovým injektážnym čerpadlom sa potom do muriva vháňajú tesniace roztoky (pod tlakom približne 250 barov). Existujú aj chemické prípravky na aplikáciu do horizontálne vyvŕtaných otvorov vo forme pasty, ktoré sa vytláčajú ručnou pištoľou z kartuší. Tieto prípravky zreagujú s vlhkosťou v murive a spoja sa do membrány, ktorá vytvorí novú hydroizolačnú vrstvu. Prvým dôležitým krokom pred ich aplikáciou je však odstrá-

1 - Vyrovnávacia cementová omietka 2 - Membránová hydroizolácia VANDEX BB 75, nanesená na cementovú omietku 3 - Injektážna malta VANDEX Bohrlochschlämme 4 - Drážka 25 x 25 mm, vyplnená tesniacou maltou VANDEX Unimörtel 5 - Kryštalická hydroizolácia VANDEX Super

Infúzne clony Princíp vytvorenia dodatočnej izolácie chemickou injektážou (infúznou clonou) spočíva v tom, že do štruktúry muriva postupne cez vrty preniká špeciálna chemická zmes. Po zaplnení pórov vzniká pre vodu nepriepustná vrstva, ktorá murivo utesňuje alebo vodu v murive odpudzuje. Infúzne clony sa môžu vytvoriť v sklone od 0° do 90°, vzhľadom na vodorovnú rovinu. Vrty sa však väčšinou robia v sklone od 0° do 45° s priemerom od 16 do 40 mm a vo vzdialenostiach 100 až 150 mm od seba, a to v jednom alebo dvoch radoch. Hĺbka vrtu je o 50 až 100 mm menjednosmerného prúdu, ktorého napätie nesmie prekročiť 6 voltov. Voľba konkrétnej metódy a jej vhodnosť je daná životnosťou použitých materiálov, spojov a riadiacich centier. Tento spôsob sanácie sa uplatňuje najmä pri pamiatkovo chránených stavbách a v stavebne zložitých prípadoch, kde nemáme možnosť urobiť žiadne iné vonkajšie stavebné úpravy. Pri magnetoosmóze pracujú prístroje na bezdrôtovom elektrofyzikálnom princípe, ktorý prostredníctvom elektromagnetického poľa ovplyvňuje orientáciu vodných molekúl v murive. Majú dosah od 9 do 17 m. Rozhodujúcimi parametrami pri návrhu druhu prístroja a jeho výkonu je pôdorysná plocha vysušovaného objektu, hrúbka muriva a druh materiálu, z ktorého je postavené a, samozrejme, vlhkosť.

Schéma položenia elektród v murive.

Nanášanie tlakovej kryštalickej hydroizolácie. Izolácia kaštieľa v Barci.

šia ako hrúbka muriva. Ďalšie technické údaje sú dané technologickými postupmi jednotlivých firiem. Injektážne prostriedky v zásade rozdeľujeme podľa pôsobenia na pórový systém muriva. Môžu byť utesňovacie, hydrofobizačné alebo kombinované. Napúšťanie vyčistených vrtov určenými chemickými roztokmi môže byť beztlakové (vhodné pre nízkoviskózne roztoky) alebo s hydrostatickým pretlakom (používa sa pre menej pórovité murivo a viskóznejšie materiály). Hydrostatický pretlak sa realizuje rozdielom výšky injektážneho vrtu a nádoby s injektážnou látkou. Pri rozdiele 1 až 2 m sa dosiahne tlak od 0,1 baru do 2 barov. 21


18-23 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:43 AM

Stránka 22

REKONŠTRUKCIE

Po vyhotovení mikroinjektáže

Pakre

polyuretánová hydroizolaãná Ïivica

nenie vlhkých omietok, minimálne 50 cm nad stupeň zavlhnutia. Následne sa nechá murivo vysúšať minimálne 90 dní a až potom nasleduje aplikácia sanačných omietok. Životnosť takto vytvorených hydroizolačných membrán je minimálne 20 rokov. Môžu byť

Impregnačná – plošná mikroinjektáž polyuretánom, tehlové murivo v suteréne. ©Copiright: AQUAIZOLING, Tenisová 11, 971 01 Prievidza, www.aquaizoling.sk

©Copiright: AQUAIZOLING, Tenisová 11, 971 01 Prievidza, www.aquaizoling.sk

Cielená mikroinjektáž – tehlové murivo v suteréne.

Po vyhotovení mikroinjektáže

Pakre

PUR hladina spodnej vody

vajú sa z vonkajšej strany muriva pod úrovňou terénu alebo z vnútornej strany) alebo použitím utesňovacích omietkových materiálov. Tieto metódy sa však uplatňujú len tam, kde podmienky stavby nedovoľujú iné riešenie.

Čistenie vyvŕtaných dier.

Vstrekovanie vody.

Osadenie injektorov.

aplikované aj do „zmiešaných“ murív, pórobetónových tvárnic, ale aj tehál či do masívneho betónu. Infúzne metódy sú vhodné pre všetky druhy murovaných konštrukcií, ktoré sú z materiálov s prevahou pórov. Vlhkosť muriva w má byť nižšia ako 50 % nasiakavosti malty a muriva. Injektážne chemické metódy sa dajú použiť len na odstránenie vzlínajúcej zemnej vlhkosti. Vrty sa po vsiaknutí zmesi zaplnia cementovou, vápenno-cementovou, perlitovou alebo inou maltou.

Úpravy povrchu Sanácia povrchu muriva sa dá riešiť klasickými izoláciami, profilovanými sanačnými fóliami (použí22

Sanačné omietky Vyrábajú sa ako suché maltové zmesi rôznych druhov a zrnitostí. Celý sanačný omietkový systém sa skladá z omietkového podhozu, podkladovej základnej omietky a sanačnej vrchnej omietky, v závislosti od stupňa zasolenia muriva. Podľa hrúbky vlastnej sanačnej omietky môžeme systémy rozdeliť do dvoch skupín, a to na jednovrstvové a dvojvrstvové. Jednovrstvové systémy sa uplatňujú na relatívne homogénnom a málo rozrušenom murive. Pozostávajú z podhodzu hrubého 5 mm a z vlastnej sanačnej omietky v minimálnej hrúbke 20 mm. Dvojvrstvové sanačné omietkové systémy sa používajú predovšetkým na nehomogénnom a nerovnom povrchu muriva a tam, kde je vysoký výskyt solí, najmä dusičnanov, síranov a chloridov. Sanačná omietka musí byť vysoko difúzne otvorená, len tak môže byť vlhkosť z muriva trvalo odstránená a hlavne omietka nesmie mať takú vnútornú štruktúru, aby voda v nej mohla kapilárne vzlínať. Tomuto dokáže zabrániť správna vnútorná skladba (zrniečok a pojiva) omietky. Niektoré sanačné omietky môžeme označiť ako odvlhčovacie, pretože špeciálny systém mikropórov upravuje ich vodovzdornosť, zabraňuje výkvetom solí, napadnutiu plesňami, tvorbe kondenzačnej vody

Narazenie injektorov.

Tlakové vpravenie aplikačnej látky.


18-23 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:43 AM

Stránka 23

REKONŠTRUKCIE

Po vytvorení hydroizolácie a očistení od starej omietky nanesieme na pôvodné murivo omietkové pásy... (každých 45 cm).

Na pásy sa prikladajú dosky STYRCON.

STYRCON je prichytený k podkladu iba tanierovými príchytkami - hmoždinkami bez lepenia.

Vlhkosť môže prirodzene ventilovať a vďaka makropórovitosti STYRCONU sa voda nedokáže vzlínaním dostať na povrch.

a pachu zatuchliny. Aj pri problematických podložiach a podmienkach interiérovej klímy dosahujú tepelnoizolačné vlastnosti a vzhľadom na vysokú pórovitosť sú odolné proti mrazu. Sanačné omietky tohto typu nachádzajú uplatnenie ako vnútorné i vonkajšie omietky všade tam, kde iné postupy zlyhávajú. Vrchné omietky (štukové, dekoračné) a nátery na sanačné omietky nesmú negatívne ovplyvniť priepustnosť systému pre vodné pary. Difúzny odpor každej jednotlivej vrstvy musí spĺňať podmienku dm < 0,2 m.

Sanačné dosky V súčasnosti sa ako alternatívna náhrada tradičných sanačných omietok používa na sanáciu zavlhnutého muriva sanačná doska SSB. Tento systém možno použiť aj pri zasolených stenách vo vnútorných či vonkajších priestoroch. Doska má béžovú farbu, hrúbku približne 15 mm, hmotnosť asi 5 kg a rozmery 1 000 x 625 mm. Na jej zabudovanie je záväzný platný technický list, v ktorom sú uvedené ďalšie dôležité informácie v súvislosti s aplikáciou i spracovaním.

Výber správnej metódy Musíme konštatovať, že ani jednu z týchto sanačných metód nemožno označiť ako univerzálnu alebo použiteľnú v akomkoľvek prípade, čo vyplýva nielen z technologických, ale najmä z funkčných rozdielností jednotlivých metód. Pretože primárne metódy nie sú účinné v potrebnom časovom horizonte, po ktorom má nasledovať povrchová úprava objektu, používajú sa kombinované sanačné metódy. Avšak ani kombináciu jednotlivých metód nie je možné zovšeobecniť. Rozhodnúť sa treba vždy na základe individuálneho prístupu ku konkrétnemu objektu, ktorý je potrebné sanovať. Príkladom kombinovanej metódy sanácie môže byť spojenie infúznej clony a sanačnej omietky. V podmienkach, ktoré nedovolia vykonať zemné práce z exteriérovej strany, je možné použiť systém elektroosmózy s elektródami osadenými nad sebou a sanačnej omietky v oblasti sokla. Sanáciu vlhkého muriva, s ktorou v starších objektoch takmer vždy treba počítať, nemôžeme zaradiť medzi bežné stavebné práce. Ide o vysoko špecializovanú činnosť, ktorá

Po vytvorení vystužujúcej vrstvy (sieťka zo sklenených vlákien vtlačená do lepiacej stierky) nanesieme ušľachtilú minerálnu omietku.

vychádza z komplexu na seba nadväzujúcich odborných vedomostí a technológií, a preto vždy tieto práce prenechajme odborníkom. (mez) Snímky: archív redakcie

23


24-25 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:44 AM

Stránka 24

REKONŠTRUKCIE Rodinný dom je investíciou na celý život. Väčšina z nás naň sporí desiatky rokov, iní si berú hypotekárny úver. Treba si preto riadne premyslieť, koľko finančných prostriedkov a do čoho v rámci stavby investovať. Dôležité je vedieť, na čom ušetriť a naopak, kde sa šetrenie časom môže vypomstiť...

Aplikácia hydroizolácie z polyurey na vodojeme v Galante.

Rekonštruujme úsporne a efektívne ôsledkom neuváženého šetrenia bývajú časté poruchy stavebných konštrukcií. Preto je potrebné klásť veľký dôraz na prípravu, projekciu stavby a hlavne na výber vhodných materiálov. Všeobecne možno konštatovať, že poruchy stavebných objektov a konštrukcií bývajú spravidla spôsobené kombináciou nepriaznivých okolností, ako je napr. nadmerná vlhkosť, nerovnomerné sadanie základovej pôdy, konštrukčné nezhody vyvolané chybným návrhom či chybou materiálu, zlé tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie, nedodržanie predpísaných výrobno-technologických postupov a pod. Firma VIKI spol. s r. o. je zameraná na špeciálne stavebné práce súvisiace s rekonštrukciami a opravami stavebných konštrukcií v oblasti občianskych, inžinierskych, priemyselných, dopravných a vodohospodárskych stavieb. Z praxe vieme, že najčastejším faktorom ovplyvňujúcim životnosť stavby je vlhkosť, ktorá sa vo forme vody alebo vodnej pary dostáva do objektu rôznymi spôsobmi.

D

Základové murivo a pivnica sú najčastejšie ohrozené prienikom spodnej a povrchovej dažďovej vody. Obzvlášť nebezpečná je aj zemná vlhkosť postupujúca zo základov do obvodových stien stavby kapilárnou sústavou v stavebných materiáloch. Preto je na zhotovenie základov a podpivničených priestorov tehla alebo tvárnica, vzhľadom na nasiakavosť materiálu, nevhodná. Ak je nedostatočná vodorovná izolácia, vlhkosť sa ľahko dostane až do najvyšších poschodí. Z tohto dôvodu je na takúto konštrukciu vhodné použiť železobetónové murivo. Dôraz však treba klásť aj na výber vhodného hydroizolačného materiálu a dbať na dôkladné vypracovanie detailov (prechody, prestupy, výklenky...), ktoré bývajú najčastejšie príčinou priesaku. Z portfólia firmy VIKI je najrýchlejšia a najjednoduchšia aplikácia striekanej izolácie za horúca – systém POLYUREA, alebo membránová polyetylénová izolácia s natavenou bunkovou mriežkou – systém

PROOFEX ENGAGE. Tieto systémy sú mimoriadne odolné voči vplyvom prostredia, tlakovej vode, majú vysokú pevnosť a roztiažnosť, takže odolávajú zmenám v konštrukcii, majú vynikajúce chemické odolnosti a nevyžadujú ďalšie ochranné vrstvy. Po aplikácii sú kompaktne spojené s podkladom, čím sa eliminuje riziko podtečenia pod hydroizolačnú vrstvu. V prípade poškodenia sa preto značne urýchľuje lokalizácia a následná oprava miesta priesaku. Čo však robiť v prípade, keď sa nám vlhkosť dostala do muriva? Na základe diagnostiky sa navrhne optimálne riešenie odstránenia príčiny a dôsledkov poruchy. Jeden zo spôsobov sanácie betónového muriva je aplikácia kryštalickej izolácie. Je to impregnácia betónovej konštrukcie náterovou látkou. Za prítomnosti vody sa vytvoria kryštalické útvary, ktoré trvalo zacelia a utesnia betón proti priesakom vody a iných kvapalín. Iný spôsob zamedzenia priesaku vody do muriva je aplikovanie injektáží do otvorov navŕtaných vopred. Otvory sú plnené tlakovo, čím dosiahneme vyplnenie pórov, trhlín a prasklín v murive. Injektážna zmes má uzavretú pórovitosť a odoláva vzlínaniu vlhkosti aj tlakovej vody.

Europa Shopping Centre Zvolen – hydroizolácia spodnej stavby systémom Proofex.

24


24-25 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:44 AM

Stránka 25

Hydroizolácia spodnej stavby systémom Proofex – stavba Microstep Bratislava.

Firma VIKI vykonáva polyuretánové, akrylátové a metakrylátové injektážne práce. Jednou zo závažných príčin vzniku defektov a poškodení býva nedostatočné statické zabezpečenie stavebného objektu. Takéto poškodenie sa prejavuje najčastejšie nahnutím konštrukcie, sadnutím stavby, prasklinami a pod. V tomto prípade taktiež zohráva dosť veľkú rolu spodná voda (prúdenie vody pod stavebným objektom), čo spôsobuje odplavenie zeminy, a tým nepravidelné sadanie a nahýbanie objektu. Preto treba už v začiatkoch realizácie dbať na drenážne odvodnenie a odvedenie vody do kanalizačného systému. V prípade, že už je stavba hotová a nastal spomínaný statický problém, je možné ho riešiť dodatočným statickým zabezpečením formou injektáže, mikropilót, klincov, tyčových kotiev alebo dodatočnou lepenou výstužou. Pracovníci firmy VIKI vedia na základe obhliadky a prieskumu navrhnúť najvhodnejší technologický spôsob opravy a následnú realizáciu.

Striekaná izolácia za horúca – polyurea – Wellness Bystrá.

Posuňme sa teraz o krok vyššie, k jednej z najdôležitejších konštrukcií stavby, ktorou je bezpodmienečne strecha. Strešná konštrukcia je trvalo vystavená pôsobeniu klimatických podmienok, a preto si vyžaduje veľkú pozornosť ako pri realizácii, tak aj pri jej údržbe. Dôležité je posúdiť stav a funkčnosť jednotlivých detailov strechy. Vzápätí sa zvážia požiadavky majiteľa na funkciu strechy. Aj pôvodne nepochôdzna strecha sa môže rekonštrukciou upraviť na pochôdznu, vegetačnú či šikmú strechu s využiteľným podkrovím. Kameňom úrazu pri poruche strechy býva oprava hydroizolačnej vrstvy. Ale aj zdanlivo jednoduchá oprava hydroizolácie strechy však splní vaše očakávania iba vtedy, ak bude strešná konštrukcia ako celok funkčná a nebude mať iné závažné poruchy. Pri výbere materiálu na opravu treba posúdiť jeho priľnavosť a znášanlivosť s podkladom. Preto sa firma VIKI zamerala na aplikáciu moderných systémov opravy striech. Ide už o vyššie spomínaný systém POLYUREA (striekaná izolácia za horúca) a tepelnoizolačný systém na báze striekanej PU peny.

Zateplenie strechy Športovej haly SPU Nitra striekanou PU penou a s hydroizolačnou vrstvou systému polyurea.

Obidva systémy je možné aplikovať či už pri novostavbe alebo rekonštrukcii strechy. Z množstva výhod spomínaných systémov uvedieme tie najpodstatnejšie: - Bezškárový systém priľnutý k podkladu. - Minimálne zaťaženie strešnej konštrukcie. - Jednoduché riešenie detailov (výklenky, prestupy, vpusty...). - Minimálny odpad. - Rýchly návrat konštrukcie do prevádzky. Navyše pri aplikácii striekanej PU peny dosiahneme úsporu stavebnej výšky vzhľadom na bežné tepelnoizolačné materiály. Striekaná PU pena sa vyznačuje bezkonkurenčnou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti – takmer dvakrát lepším než penový polystyrén a zabraňuje vzniku tepelných mostov. Svoje uplatnenie nájde tento tepelnoizolačný systém aj pri dodatočnom zatepľovaní podkrovných priestorov bez nutnosti rozobratia konštrukčných celkov. V podstate ide o spôsob vyplnenia dutín v konštrukcii formou injektáže. Na záver spomeňme, že spoluprácou s firmou VIKI

spol. s r.o. získate spoľahlivosť a komplexnosť služieb od analýzy a identifikácie potrieb, vypracovania projektového riešenia až po realizáciu vlastnými prostriedkami a personálom, s využitím materiálov stavebnej chémie renomovaných výrobcov. Viac informácií o uvedených systémoch a službách firmy VIKI vám ochotne poskytneme na nižšie uvedených kontaktoch. Valentín Hlubina

VIKI spol. s r.o. Železničiarska 15, 949 01 Nitra Tel.: 00421 37 77 282 31 Mobil: 00421 903 728 995, 00421 903 646 489 viki@viki.eu.sk; www.viki.eu.sk

25


26-27 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:45 AM

Stránka 26

REKONŠTRUKCIE

Odvodnenie plochých striech a nové odvetrávacie komínčeky pre sanácie a rekonštrukcie Pri rekonštrukcii a sanácii plochých striech sa musia realizačné firmy často vyrovnať s radom problémov a technických riešení, medzi ktoré patrí najmä napojenie novej hydroizolácie na vnútorné dažďové zvody, spoľahlivé opracovanie odvetrávacích potrubí a prestupov rôznych káblov, zabezpečenie efektívneho prevetrávania dvojplášťových striech a pod. A pretože vždy platí, že správne vyhotovenie detailov je alfou a omegou dlhodobej funkčnosti a spoľahlivosti každej strechy ako celku, je potrebné na opracovanie všetkých detailov použiť vhodné výrobky a využiť osvedčené technologické postupy.

o väčšine prípadov sa musí vyriešiť zásadný problém – napojenie hydroizolácie do existujúceho vpustu, prípadne do pôvodného dažďového potrubia bez hrdla. Ideálnym riešením je, samozrejme, kompletná výmena dažďovej kanalizácie. To sa ale, či už z dôvodov náročných stavebných zásahov, napríklad u bytových domov, alebo z ekonomických dôvodov vo väčšine prípadov nerobí. V tomto prípade je ale nutné vykonať posúdenie nového stavu, a to najmä pri malom počte vpustov (často aj jeden vpust na odvodnenú plochu). Ak je počet vpustov alebo ich prietok zistený výpočtom odvodnení (k dispozícii na www.topwet.cz) pre odvodňovanú plochu nedostatočný, je potrebné doplniť strechu poistnými prepadmi. Ak nemožno strechu doplniť poistnými prepadmi alebo bočnými chrličmi, je nutné investora na

V

26

uvedenú skutočnosť upozorniť a navrhnúť výmenu celého dažďového odpadového potrubia. Veď v prípade zapchania kanalizácie alebo prívalového dažďa môže dôjsť v závislosti od intenzity zrážok k vytvoreniu súvislej vrstvy vody a už pri výške hladiny 100 mm ide o dodatočné priťaženie strechy – 100 kg/m2. Firma Topwet ponúka nielen realizačným firmám, ale aj architektom a projektantom v rámci prípravy stavieb vždy systémové riešenie. Súčasne považuje za svoju profesijnú povinnosť upozorniť na riziká a nedostatky spojené s odvodnením rekonštruovanej plochej strechy. V prípade výmeny dažďového potrubia a následného napojenia štandardných vpustov cez gumové tesnenie sa všetko riadi zavedenými postupmi podobne ako pri novostavbách, preto by som sa chcel v tomto článku venovať

odvodneniu strešného plášťa do existujúcich vpustov alebo do pôvodného dažďového potrubia. Zo svojich skúseností viem, že samotné napojenie vpustu na existujúce dažďové odpadové potrubie alebo pôvodný vpust je najčastejšie realizované tak, že nie je zabezpečená vôbec žiadna tesnosť medzi existujúcim strešným zvodom a novým vpustom alebo veľmi často použitým mäkkým vtokom či niekedy dokonca len „rukávom“ z fólie! Je to dané tým, že mnohí izolatéri vidia zmysel svojej práce len v spracovaní vlastnej hydroizolácie v ploche a nadväznosti na ostatné konštrukcie nechcú alebo často ani nevedia riešiť. Preto sa aj ja veľmi často stretávam pri opravách krytiny s názorom "niečo tam strčíme, veď voda predsa netečie nahor". Keď pominieme riziko upchaného zvodu a vystúpenie dažďovej vody až na strechu, mali by sme zohľadniť závažnejšie riziká spojené s pomerne častými prívalovými dažďami, pri ktorých dochádza k zahlteniu dažďového potrubia, a keď nie je napojenie nového vpustu na existujúci zvod tesné, dôjde k zatečeniu vody pod novú hydroizolačnú vrstvu, to znamená aj do tepelnej izolácie v prípade dotepľovania strešného plášťa v rámci rekonštrukcie strechy. Najväčším rizikom je pre-

Nesprávne použitie vtokov pri rekonštrukcii.

to použitie tzv. mäkkých vtokov, ktoré povahou svojho materiálu nezaručia tesné napojenie na akékoľvek dažďové potrubie alebo vpust. Navyše použitie iných než schválených výrobkov tuhej konštrukcie ako súčasť zvislých zvodov nepripúšťajú ani súčasné platné normy. Sanačné vpusty Topwet ponúkajú vďaka jazýčkovej tesniacej manžete na báze EPDM spoľahlivé riešenie napojenia vpustu na existujúce dažďové potrubia. Strešné vpusty Topwet majú integrovanú manžetu hydroizolácie – či už ide najčastejšie o modifikované asfaltové pásy alebo o fólie na báze PVC, ale aj o flexibilné polyolefíny, EPDM fólie, stierkové izolácie a ďalšie. Sú vyrobené z kvalitného UV stabilné-

Správne riešenie za použitia sanačného vpustu Topwet.


26-27 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:45 AM

Stránka 27

REKONŠTRUKCIE ho materiálu – polyamidu PA6 s prímesou skleného vlákna pre zabezpečenie tvarovej stálosti. Štandardná dĺžka sanačných vpustov je 400 mm, v niektorých prípadoch môže byť táto dĺžka nedostatočná, a preto je možné na zákazku dodať vpusty dlhé až 4000 mm. Sanačné vpusty Topwet môžu byť dodané vo vyhrievanom vyhotovení so samoregulačným systémom vyhrievania bez použitia trafa alebo riadiacej jednotky s napojením na 230V/50Hz, ktoré zaručia spoľahlivé odvodnenie aj v zimnom období. Ďalším produktom určeným na rekonštrukciu plochých striech sú i sanačné odvetrávacie komínčeky Topwet , ktoré sú určené ako náhrada za existujúce predtým hojne používané liatinové alebo iné odvetrávacie komínčeky. Sanačné komínčeky Topwet fungujú na podobnom princípe ako sanačné vpusty – realizačná firma odstráni časť pôvodného komínčeke v úrovni hydroizolácie a sanačné komínčeky vsunie do odvetrávacieho po-

trubia. Dĺžka komínčeka pod izoláciou je štandardne 400 mm a časť nad izoláciou 330 mm. Na zákazku je možné dodať komínček až do výšky 2000 mm. Tento limit síce väčšina zákazníkov nevyužije, ale pre strechy s prevádzkovým súvrstvím (pochôdzne, pojazdné a ozelenené strechy) a pre strechy Typ sanačnej vpuste TW SAN 50 TW SAN 75 TW SAN 90 TW SAN 110 TW SAN 125

Napojeniu potrubia s priemerom 54 – 72 mm 79 – 102 mm 99 – 106 mm 116 – 129 mm 144 – 154 mm

s opačným poradím vrstiev (tzv. obrátené a DUO strechy) je atypická výška komínčekov často nutnosťou. Na výber vhodného sanačného vpustu alebo komínčeka treba poznať buď vnútorný priemer tela pôvodného vpustu prípadne dažďového zvodu,

alebo poznať materiál a priemer potrubia, na ktoré potrebujete vpust napojiť, a samotné určenie možno potom jednoducho určiť podľa tabuľky. Firma Topwet ponúka aj atypické odvodnenie pri sanáciách a rekonštrukciách ako aj široký sortiment ostatných strešných prvkov, preto

šenia vychádzajúceho z tohto zisteného stavu. Celkový návrh rekonštrukcie strechy potom musí zohľadniť všetky súvislosti a nadväznosti na ostatné stavebné konštrukcie a musí byť dostatočne vypovedajúcim podkladom pre vlastnú realizáciu. Súčasťou komplexných rekonštrukcií striech by mali

Druh existujúceho zvodu [DN] PE PVC PP Liatina 63 75 90 110 125 150 70 100 125 150 100 125 150 70 80 100 125 150 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

nás neváhajte v prípade záujmu kontaktovať. Linka technickej podpory: +420 777 701 241, email: tomas.kunst @ topwet.cz, www.topwet.cz. Záverom ešte jedno odporúčanie: akákoľvek väčšia oprava a najmä všetky rekonštrukcie striech by mali byť pripravované v spolupráci s projektantmi alebo aspoň špecializovanými firmami schopnými ponúknuť zákazníkom komplexné riešenia. Ide predovšetkým o celkové posúdenie súčasného stavu strešného plášťa a návrh rie-

byť aj opatrenia zaisťujúce následné vykonávanie ich bezpečnej údržby. To sa dá docieliť návrhom vhodne rozmiestnených lanových úchytov slúžiacich na ochranu osôb proti pádu z výšok, ktoré naša spoločnosť ponúka pod vlastnou značkou topSafe. Tomáš Kunst, obchodno technický manažér Ing. Eduard Schilhart, CSc., technický riaditeľ spoločnosti TOPWET

Skladba strechy so sanačným vpustom Topwet a výrobky Topwet pre sanácie a rekonštrukcie plochých striech.

27


28-31 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:46 AM

Stránka 28

Plesne, ich vznik a sanácia Nielen v starých objektoch, ale aj v súvislosti so zatepľovaním a výmenou okien sa pri nesprávnom návrhu či zhotovení detailov často stretávame so vznikom plesní. Na ich rozšírenie stačí vlhkosť, potrebná teplota a dostatočná výživa pre spóry. Plesne okrem estetických a materiálových porúch pôsobia negatívne aj na naše zdravie. Aj bežné druhy môžu vyvolať zdravotné problémy u človeka trpiaceho alergiou alebo u osôb, ktoré sú vystavené ich zvýšenej koncentrácii.

lesne sú hubovité mikroskopické mikroorganizmy vytvárané spleťou vlákien, ktoré sa rozmnožujú spórami. Pre rast plesní musia byť prítomné tieto spóry, ďalej kyslík, vhodná teplota povrchu steny, výživný substrát a voda či vlhkosť. Riziko vzniku plesní nastáva aj bez výskytu skondenzovanej vodnej pary na povrchoch stavebných konštrukcií. V interiéri budov sú takmer vždy splnené podmienky pre ich rast. Spóry plesní sa dostávajú do vnútorného prostredia z exteriéru vetraním alebo infiltráciou, pretože sa bežne nachádzajú v pôde, na rastlinách i v rôznych druhoch odpadu, alebo iným spôsobom, napríklad kontaminovanými predmetmi.

P

28

Teplota vnútorného vzduchu, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 12 až 30 °C, je vždy na rast plesní vhodná. Okrem toho sa na stenách a predmetoch usadzujú prachové častice, ktoré zase obsahujú vhodný výživný substrát. Steny natreté farbami s organickými pigmentmi tiež vytvárajú vhodnú výživu pre rast plesní. Kľúčovým faktorom je teda prítomnosť vody.

Teplota stien a vlhkosť vzduchu Kritická povrchová teplota pre vznik plesní závisí od teploty a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu, jej výška sa mení, napríklad pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 % je kritickou teplota 12,6 °C.

Výška vnútornej povrchovej teploty je jedným zo základných kritérií pre vznik a rast plesní. Teplota vnútorného povrchu steny závisí od viacerých veličín, predovšetkým od teploty vonkajšieho vzduchu, ďalej od tepelnotechnických vlastností stavebnej konštrukcie, t.j. od veľkosti jej tepelného odporu, resp. súčiniteľa prechodu tepla U. Nebezpečné sú tiež miesta tepelných mostov, ktoré v konštrukcii vždy predstavujú zníženie vnútornej povrchovej teploty. Vznik plesní ovplyvňuje aj prúdenie vzduchu v blízkosti povrchu stavebnej konštrukcie. V kútoch je prúdenie nižšie ako pri rovných stenových plochách. Teplota vzduchu v miestnosti má vplyv nielen na teplotu povrchu stavebnej konštrukcie, ale aj na relatívnu vlhkosť. Jej zvyšovaním sa zvyšuje teplota vnútorného povrchu steny a súčasne pri nezmenenom obsahu vlhkosti sa znižuje relatívna vlhkosť vzduchu v priestore. Výška relatívnej vlhkosti vzduchu závisí aj od spôsobu užívania miestnosti. Jej narastanie môže spôsobovať varenie, sprchovanie, sušenie prádla, väčšie množstvo izbových rastlín... Zdrojom vlhkosti bývajú aj miesta zatekania dažďovej vody alebo v rodinných domoch teraz čoraz častejšie sa vyskytujúce následky povodní. Zvýšená vlhkosť v miestnosti vzniká aj v dôsledku nedostatočného vetrania a zníženia prirodzenej infiltrácie oknami (výmena okien za vzduchotesné).


28-31 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:46 AM

Stránka 29

REKONŠTRUKCIE Krátkym a intenzívnym vetraním v zimnom období sa zabezpečí výmena vzduchu za suchý vonkajší. Podľa spôsobu užívania miestnosti sa považuje za dostatočnú výmena najmenej 15 m3 čerstvého vzduchu za hodinu na jednu prítomnú osobu (približne 4,2 l/s), v kuchyniach a v kúpeľniach, kde je predpoklad vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, je potrebných až 10 l/s.

Ďalšie príčiny vzniku plesní V ostatnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s prívalovými dažďami a s tým súvisiacim poškodením stavebných konštrukcií. Po takýchto katastrofách väčšinou nestačí prirodzené vysušenie objektu, treba ho riešiť projektom. Príliš pomalé alebo nedostatočné vysúšanie stavby po škodách spôsobených vodou je tiež živnou pôdou pre vznik plesní. Bez zodpovedajúcich odborných znalostí, kvalitnej techniky a prístrojov na kontrolu a vysušenie aj skrytej vlhkosti (napr. vlhkosť v dutinách stien) sa môže stať, že jednoduchý projekt na vysušenie vedie k potrebe veľkého sanačného projektu proti plesniam. Okolo 50 %

Plesne v horizontálnom kúte v styku obvodového a strešného plášťa.

projektov na sanáciu plesní v takýchto prípadoch je vyvolaných práve nedostatočným vysúšaním po škodách spôsobených vodou. Ďalšou dôležitou príčinou napadnutia plesňami sú skryté problémy v rozvodoch, napríklad následkom nedostatočnej údržby potrubí. Môžu viesť k vysokému stupňu vlhkosti vzduchu i stien v mieste rozvodov (netesné potrubie či klimatizácia). Kvalitný sanačný projekt musí obsahovať zodpovedný prieskum príčin vlhnutia a vzniku plesní, zodpovedajúce skúšky kvality vzduchu, vrátane kolísania teplôt a jeho relatívnej vlhkosti, presnú lokalizáciu miest napadnutých plesňami až po najvhodnejšie metódy sanácie pre danú konštrukciu.

Efektívna sanácia objektu: - určenie miest vlhnutia či vniknutia vody do konštrukcie a odstránenie príčin, - nájdenie aj skrytej vlhkosti, nielen povrchovej (napr. v stropných otvoroch a dutinách stien), - stanovenie stupňa vlhkosti, aký by mal byť dosiahnutý, aby nedochádzalo ku vzniku plesní, a efektívne vysušenie objektu. V prípade výskytu plesní by na danom mieste nemali byť inštalované žiadne vysúšacie vzduchové agregáty, ktoré by mohli víriť spóry, - sanácia plesní odbornou firmou, ktorá pozná problémy spojené s tvorbou plesní a ktorá má dobré referencie aj vo vysúšaní budov.

Pleseň v byte

Príklad obnovy bytového domu pred rekonštrukciou a po nej.

V starších bytoch alebo po výmene okien sa stáva, že v rohoch, kútoch a najmä za nábytkom sa na stene začnú objavovať plesne. Okrem toho, že si musíme uvedomiť nevyhnutnosť vetrania, a to aj v zimnom období, musíme sa postarať aj o ich dôkladné odstránenie, pretože obyčajné nátery postihnutých miest protiplesňovými prípravkami pôsobia iba krátkodobo a na trvalé odstránenie nestačia. Uvádzame jednoduché riešenie na sanáciu vnútorných stien napadnutých plesňou: Najprv plesne odstránime mokrou cestou. Nikdy ich nesmieme zotierať alebo šúchať kefou nasucho, 29


28-31 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:46 AM

Stránka 30

REKONŠTRUKCIE Plesne v kúte pri štíte.

Odstránenie príčin a prevencia vzniku Predpokladom trvalej sanácie plesní je odstránenie príčin ich rastu. Keďže teplota v miestnosti bude vždy v priaznivej výške, prítomnosť spór sa nedá vylúčiť a aj výživný substrát vo forme prachu sotva odstránime – jedinou cestou na zamedzenie vzniku a rastu plesní je zabránenie vlhkosti muriva a povrchu stien. Zvýšená vlhkosť stien v bytoch okrem nesprávneho spôsobu užívania vnútorných priestorov, čo vieme ovplyvniť jednoducho, môže tiež vznikať poruchami, ktoré si však vyžadujú dodatočné stavebné úpravy (chybnou hydroizoláciou, zatekaním dažďovej vody, sanitárnych rozvodov, nedostatočnou tepelnou izoláciou stien – kondenzácia vlhkosti v murive následkom poklesu teplôt pod rosný bod) a podobne.

Čo robiť, aby pleseň nemala šancu - relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti by nemala presiahnuť 60 %, - pravidelne nárazovo vetrať (okná otvoriť dokorán na 3 až 5 minút, pri trvalom otvorení „vetračiek" dochádza k veľkým a zbytočným energetickým stratám), - zabezpečiť prúdenie vzduchu popri stenách (nábytok odsunúť od stien aspoň 30 cm, neprepĺňať priestor vecami), - miestnosti dostatočne vykurovať (optimálne nad 20 °C, vyššia teplota znamená nižšiu relatívnu vlhkosť), - dvere rozdielne vykurovaných miestností vždy zatvárať, - po praní, sušení prádla, varení a kúpaní dostatočne vyvetrať.

či dokonca vysávať, pretože spóry by sa mohli dostať do ovzdušia v miestnosti ako aj do iných častí bytu a tiež poškodiť naše zdravie. Plesne odstraňujeme namokro dovtedy, kým povrch steny nie je čistý. Po mokrom procese má nasledovať dôkladné vysušenie a prehriatie poškodeného miesta. Môžeme to docieliť zvýšením teploty vzduchu centrálnym kúrením alebo použitím infražiariča. Postihnuté miesta potom napustíme špeciálnym penetračným náterom, ktorý obsahuje vysoko účinné a dlhodobo pôsobiace prísady proti plesniam. Penetračný náter zároveň pripraví podklad pre maľovanie. Napokon steny natrieme protiplesňovým maliarskym náterom. Ak bola príčinou vzniku a rastu plesní konštantná

(mez) Zdroj: z firemných podkladov Beflor, Polytex, JUB Snímky: archív redakcie

vysoká vlhkosť vzduchu, ako napr. následkom nedostatočného vetrania, nadmerného počtu kvetín v miestnosti, akvária alebo častého sušenia prádla, odporúčame použiť špeciálny protiplesňový náter, ktorý obsahuje veľmi malé čiastočky striebra. V prípade, že bolo príčinou orosovanie stien (v blízkosti okien, na prekladoch, v rohoch), odporúčame protiplesňový antikondenzačný náter. Problematický detail – povrchová teplota v kúte dosahuje teplotu rosného bodu, čo má za následok pri nedostatočnom vetraní vznik plesní.

30


28-31 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:46 AM

Stránka 31

REKONŠTRUKCIE starších objektoch nachádzame spravidla celý rad základných príčin zvýšenia vlhkosti muriva. Prevažnú časť príčin vlhnutia muriva, prameniaceho zo zlého technického a prevádzkového stavu objektov a ich okolia, možno riešiť opravou či úpravou zdroja porúch. Ťažšie však bývajú riešenia hydroizolácií alebo iných ekvivalentných opatrení, zamedzujúcich vlhnutie objektov vzlínavou zemnou vlhkosťou. Kvalitatívnym posunom v oblasti sanácie vlhkého muriva sa stalo zavedenie elektroosmotických metód. Elektroosmóza položila základ nástupu elektrofyzikálnych metód do odboru sanácie vlhkého muriva. Snaha o vylúčenie jej problémových detailov ukázala cestu ďalšieho vývoja smerom k bezkontaktným elektrofyzikálnym sanačným systémom. Už tradičným sa stáva pomerne mladý, v praxi však osvedčený a rýchlo sa šíriaci bezkontaktný systém odvlhčovania muriva Hydropol®. V rámci komplexnej sanácie vlhkého muriva možno

V

Prístroj Hydrodry®.

Hydropolom riešiť predovšetkým odvlhčenie konštrukcií zavlhčených vzlínavou zemnou vlhkosťou, pričom sa predpokladá odstránenie prípadných stavebných porúch. Správna aplikácia bezkontaktného systému, tak ako aj všetkých starších metód, niekedy predpokladá kombináciu hlavného sanačného opatrenia s primeranými dodatočnými opatreniami, volenými vždy podľa konkrétnych podmienok (salinita omietok a muriva, spôsob prevádzky objektu, vykurovanie, vetranie alebo klimatizácia, tvorba rosného bodu na povrchu či v konštrukcii, atď.). Pri realizácii tohto systému odvlhčovania muriva sa na základe prieskumu stavby a projektu komplexnej sanácie pevne osádzajú do sanovaného objektu prístroje Hydropol®-CE, prípadne ich novší model Hydrodry®, napájané elektrickým prúdom 220 V/50 Hz s jednotkovým výkonom 5 W. Zaručený dosah pôsobenia je 12 m, takže pre bežné rodinné domy spravidla vystačí jeden prístroj. Funkciu bezkontaktného systému možno zjednodušene opísať takto: - V prístroji pre odvlhčovanie muriva

Vodný zámok Mespelbrunn.

Hobby versus

profesionál? Sanácia starších stavieb býva takmer vo všetkých prípadoch spojená s problémom zníženia vlhkosti muriva na prijateľnú mieru, pretože pre úspech opráv a rekonštrukcií ako aj pre dlhodobé udržanie kvality diela má práve vyriešenie zvýšenej vlhkosti zásadný význam. Dokážeme sami vyriešiť túto úlohu – alebo sa musíme obrátiť na odborníkov?

vlhkosť, t. j. molekuly vody a ióny putujú späť k zemine. - Konštantným pulzačne budeným elektromagnetickým poľom je murivo trvalo chránené proti vzlínajúcej vlhkosti. - Uvedená technológia teda zabezpečuje nielen odvlhčenie, ale v značnej miere aj odsoľovanie muriva. Systém Hydropol® v súčasnosti patrí k najhodnotnejším a najbezpečnejším metódam proti vzlínavej vlhkosti, ktoré zaručujú bezpečné odvlhčenie muriva s optimálnym servisom pre zákazníkov pri dostupnej cene a celým radom výhod. Oproti starším spôsobom sa tu vylučujú riziká poškodenia stavby tvrdými remeselnými zásahmi. Aplikácia systému Hydropol® je jednoduchá, rýchla a použiteľná pre každý druh a rozmer muriva, a to počas neprerušenej, plnej prevádzky príslušnej budovy aj bytových či rodinných domov. V ČR a v SR zabezpečuje projekciu, realizáciu a servis uvedeného elektrofyzikálneho systému firma Hydropol ČR, spol. s r. o. Táto špecializovaná firma zabezpečuje odborný prístup k úspešnej sanácii vlhkých stavieb, rieši vlastnú profesijnú stránku a odporúča stavebníkom prípadné postupy

Ekologické odstránenie plesní Pleseň – E x

Pleseň – E x

Ničí pleseň pomocou ethanolu

Vytvára zásadité prostredie pH > 12

pripojenom na prúdovú sieť sa generujú magnetické pulzy, ktoré indukujú vznik špecifického elektromagnetického poľa vo vlhkom murive.

- Pôsobením indukovaného elektromagnetického poľa sa poruší elektrochemická a elektrostatická rovnováha vzlínajúceho systému tak, že

Oravská galéria v Dolnom Kubíne – Župný dom.

Vápenná farba Predchádza novému napadnutiu pH > 12

opráv a úprav stavieb, ktoré môžu buď zadať odborným stavebným firmám, alebo ich za predpokladu vlastných možností a schopností sami realizovať. Takže „hobby“ tu nestojí proti pozícii „profesionálov“. Je tu spoločný zámer a cieľ ako aj možnosť spolupráce. Hydropol ČR, spol. s r. o. náměstí Svobody 133 769 01 Holešov www.hydropol-cz.com tel.: +420 573 399 575, +420 737 259 950-1 fax: +420 573 399 971

31


32-35 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:47 AM

Stránka 32

REKONŠTRUKCIE eľkou úlohou súčasného stavebníctva je nielen zabezpečenie nízkej energetickej náročnosti objektov, ale aj trvalo udržateľnej výstavby pri patričnej životnosti a spoľahlivosti stavebných konštrukcií. Nosné sústavy objektov zvyčajne vykazujú dostatočnú životnosť, a preto sa najslabším článkom stávajú najmä obálky budov, t.j. obvodové plášte a strechy. Výskum s cieľom dosiahnuť dlhodobú spoľahlivosť stavebného diela je založený na syntéze stavebnej fyziky a mechaniky s výrobou stavebných hmôt. Moderné konštrukcie, ktoré sú charakterizované najmä použitím rôznych nových hmôt, sa často stávajú citlivými na nesilové účinky pôsobiace z okolitého prostredia. Medzi podstatné patria predovšetkým vplyvy spôsobujúce primárne objemové zmeny materiálov (teplota, vlhkosť a následné rozťahovanie či zmrašťovanie), ďalej vplyvy agresívneho prostredia s biologickým a chemickým mechanizmom pôsobenia a napokon technologické vplyvy a štrukturálne zmeny. Napríklad na vonkajších omietkach sa často vyskytujú poruchy, ktoré sa prejavujú v podobe výkvetov a spôsobujú uvoľňovanie omietok alebo ich jednotlivých vrstiev.

V

Poruchy fasád a ich sanácia Exteriérové povrchové úpravy fasád, t.j. omietky a obklady, majú okrem estetickej úlohy predovšetkým chrániť stavbu proti nepriaznivým vplyvom počasia. Ak tieto konštrukcie zlyhávajú, zvyčajne to má za následok aj zhoršenie technického stavu obvodového muriva. Najviac namáhaným miestom je soklová časť, pretože na ňu pôsobí nielen zrážková voda či voda stekajúca z fasády, ale aj voda odstrekujúca na stenu z okolitého terénu.

Príčiny porúch K poškodeniu povrchových úprav objektov môže dôjsť mechanickým spôsobom alebo pôsobením vody a vlhkosti. Pre každú sanovanú fasádu preto platí zásada, aby nebola mechanicky neúnosne namáhaná a aby bolo zabezpečené podľa možnosti suché prostredie. K vlhnutiu omietok dochádza z rôznych príčin, preto sanácia spočíva predovšetkým v ich diagnostike a odstránení. Základom je vytvorenie celistvej izolácie objektu proti vode a vlhkosti. Následne treba ošetriť miesta poškodené soľami a potom obnoviť samotnú omietku. V súčasnosti sú u nás používané viaceré typy omietkových systémov (Terranova, Baumit, Knauf, Basf, Cemix, atď.). Od vonkajších povrchových úprav sa vyžaduje dlhá životnosť, zaručená funkčnosť, odolnosť proti vode a súčasne paropriepustnosť.

Malty Na sanáciu poškodenej fasády sa používajú predovšetkým malty. Malta je stavivo, ktoré získava svoju pevnosť zatvrdnutím. Čerstvá malta je zmes spojiva, plniva (piesku, drviny), prípadne prísad a prímesí, rozmiešaná s vodou na požadovanú konzistenciu. Norma STN 72 2430-1 rozdeľuje malty podľa rôznych hľadísk. Podľa druhu použitého spojiva sa malty triedia a označujú ako vápenné malty (obyčajné, hrubé MV a jemné MVJ), ďalej vápenno-cementové (MVC, MVCJ), šľachtené (MVCO), vápenno-sadrové malty (MVS), sadrové (MS) a cementové malty (obyčajné hrubé MC, cementový postrek MCP). Podľa objemovej hmotnosti vo vysušenom stave rozoznávame: tepelnoizolačné malty s objemovou hmotnosťou do 1 100 kg/m3, vyľahčené s objemovou hmotnosťou 1 100 – 1 600 kg/m3, obyčajné malty s objemovou hmotnosťou 1 600 – 2 300 kg/m3 a ťaž32


32-35 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:47 AM

Stránka 33

REKONŠTRUKCIE ké s objemovou hmotnosťou nad 2 300 kg/3. Vo vzťahu k tepelnoizolačným vlastnostiam majú malty hodnotu λ (súčiniteľ tepelnej vodivosti) od 0,4 W.m-1.K-1 až po 0,14 W.m-1.K-1. Na výrobu mált používame rôzne druhy silikátových spojív. Spojivom nazývame látku, ktorá má schopnosť spájať iné sypké materiály do pevnej hmoty. V súčasnosti je ponuka mált rozšírená o priemyselne vyrobené maltové zmesi na báze anorganických ako aj organických spojív. Podľa druhu použitého spojiva môžeme umelé tenkovrstvové omietky rozdeliť do troch skupín: - Disperzné umelé omietky majú spojivo z vodnej disperzie makromolekulárnych látok. Hotové omietky

sú dostatočne pružné, a tak dokážu zachytiť menšie objemové zmeny podkladu. - Pri polymércementových omietkach sa k disperznému spojivu pridáva cement. Môžu sa používať len na pevné a objemovo stále podklady, pretože hotová omietka je pevná, ale nie je pružná. Jej životnosť je zväčša dlhšia ako životnosť disperzných omietok. - Pri takzvaných rozpúšťadlových omietkach je makromolekulárne spojivo rozpustené v organickom rozpúšťadle. Môžu sa nanášať aj pri nižších teplotách (do 5 °C), pričom ich priľnavosť k podkladu sa neznižuje. Vzhľadom na to, že hrúbka tenkovrstvových omietok býva len 1 až 4 mm, musíme podklad pred náterom vyrovnať maltou a vyhladiť tak, aby nerovnosti neznehodnocovali povrchovú úpravu z tenkovrstvovej omietky.

Sanácia zateplením Samotné zateplenie obvodových stien domu sa v princípe realizuje dvojakým spôsobom, a to vo forme kontaktných zatepľovacích systémov, pri ktorých je tepelná izolácia pripevnená k podkladu a na ňu sa nanáša konečná povrchová úprava, alebo vo forme odvetraných fasád, pri ktorých je medzi obkladom

a izoláciou vytvorená vzduchová medzera, spojená s vonkajším prostredím. Vrstvy kontaktného zatepľovacieho systému majú obvykle celoplošný kontakt, t.j. zateplenie spolupôsobí s pôvodným podkladom (murivom). Spolupôsobenie izolácie s pôvodnou fasádou sa zvyčajne zabezpečuje lepením alebo lepením s použitím kotviacich prvkov alebo iba mechanicky kotvami. Kontaktný zatepľovací systém v princípe tvorí spojovacia vrstva (spája tepelnú izoláciu s podkladom), ďalej tepelnoizolačná vrstva, výstužná vrstva a povrchová úprava. Kontaktné zateplenia má viacero výhod, napr. dá sa aplikovať prakticky na všetky druhy podkladov, pri vonkajšej aplikácii zvyšuje akumulačnú schopnosť muriva, čo prináša úsporu energie na vykurovanie v zime, ale aj väčšiu stabilitu vnútornej klímy v lete. Z konštrukčného hľadiska je pri tomto spôsobe zateplenia zvyčajne jednoduché aj odstránenie tepelných mostov. Pri správnej a kvalitnej realizácii sa dosiahne ochrana muriva, prevencia vzniku trhlín, predĺži sa životnosť objektu a narastie aj cena domu na trhu s nehnuteľnosťami. Okrem toho je pri obnove objektu veľkým prínosom možnosť architektonicky zaujímavého stvárnenia fasád objektu. Pri odvetraných zatepľovacích systémoch sa v konštrukcii vytvorí vzduchová medzera, ktorá umožní prevetrávanie, t.j. odvod vodných pár z obvodovej steny do ovzdušia. Na pôvodný podklad sa namontuje rošt, do ktorého sa osadí izolácia a následne sa na rošt pripevní fasádny obklad. Rošt musí byť do pôvodnej obvodovej steny dostatočne ukotvený, pretože musí preniesť zaťaženie od vlastnej tiaže obkladu, ale aj od vetra. Vzduchová medzera medzi tepelnou izoláciou a obkladom má mať min. dva cm. Povrch fasády je determinovaný druhom obkladového materiálu, jeho rozmermi a spôsobom ukotvenia. Výhodou tohto spôsobu zateplenia je možnosť aplikácie aj na nedokonale rovinný povrch, ďalej tento systém predstavuje suchý montážny proces, ktorý

urýchľuje jeho zhotovenie. Zateplením nie je narušená akumulačná schopnosť muriva, t.j. pôvodnej obvodovej steny, pričom sa ani neznižuje účinnosť samotnej izolácie. Vzduchová medzera slúži na odvod pár difundujúcich konštrukciou a obkladová vrstva predstavuje vodoizolačnú ochranu konštrukcie. Spôsob zateplenia vrátane hrúbky izolačného materiálu určuje projektant a na realizáciu si treba objednať odborne spôsobilého realizátora, ktorý sa môže preukázať licenciou na zatepľovanie budov od Technického a skúšobného ústavu stavebného.

Poruchy soklového muriva Soklová časť stavby predstavuje obzvlášť namáha-


32-35 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:47 AM

Stránka 34

REKONŠTRUKCIE né miesto s častým výskytom porúch. V minulosti používané cementové omietky dobre odolávali vlhkosti vďaka hutnej a vodonepriepustnej štruktúre. Dnešné tzv. suché omietkové zmesi nezabezpečujú vodonepriepustnosť hutnou štruktúrou, ale hydrofóbnymi prísadami. Ak je sokel v kontakte s vlhkou zeminou alebo trávou, možno už po prvej zime vidieť vzlínajúcu vlhkosť približne vo výške 50 mm a výkvety. Izolácia proti zemnej vlhkosti je teda pri dnešných, priemyselne vyrábaných omietkach ešte potrebnejšia ako v minulosti pri cementových omietkach miešaných na stavenisku. ich povrchovej úprave náterom je utesnená časť sokla na nerozoznanie od ostatnej soklovej izolácie. Tak je možné získať bezškárovú hydroizoláciu a jednotnú hrúbku povrchu sokla.

Realizácia omietky Vonkajšie omietky soklového muriva musia byť pevné, málo nasiakavé a schopné odolávať kombinovaným účinkom vlhkosti a mrazu. Podľa toho si vyberieme vhodný materiál. Dnes je na trhu dostatok výrobkov určených na tieto konštrukcie. Ak sa rozhodnete v soklovej oblasti ponechať iba omietku, je nutné ju v prechodovej oblasti chrániť ešte hydroizolačným náterom. Konečnú povrchovú úpravu soklovej omietky treba zhotoviť ako dvojnásobný vodonepriepustný náter silikónovou živicovou alebo disperznou silikátovou farbou. Následne sa dokončí úprava terénu. Pri realizácii odkvapového chodníka musíme dbať na jeho dilatačné oddelenie od steny a škáru treba vyplniť pružným materiálom.

Sokel v tepelnoizolačnom systéme

Najčastejšími príčinami porúch spôsobených vlhkosťou na omietke sokla bývajú chýbajúca alebo nedostatočná izolácia proti zemnej vlhkosti, použitie nevhodného materiálu alebo nesprávne zhotovenie soklovej omietky.

Dodatočná hydroizolácia Pri murovaných stenách sa na zvislú izoláciu prednostne používajú asfaltové izolačné pásy. Ak nie je vopred jasná úroveň okolitého terénu alebo sa úroveň odkvapového chodníka mení, stáva sa, že izolácia ostane ukončená tesne pod ním. Každodenná prax a poruchy ukazujú, že odporúčania, aby obvodová stena bola chránená hydroizoláciou do výšky aspoň 300 mm nad terénom, sú správne. Keď v projektovej dokumentácii chýba tento detail, ostáva jeho doriešenie v rukách samotných remeselníkov. Ak je hydroizolácia v nedostatočnej výške, musíme ju doplniť na požadovaných 300 mm. Napojenie natavením a vytiahnutie do potrebnej výšky je obtiažnejšie. Murivo sa musí vyspraviť omietkou a hydroizolačná lepenka dokonale očistiť od zvyškov malty. Penetračný náter treba urobiť precízne a natavením pripojiť nový pás potrebnej šírky. Druhým, avšak kvalitatívne určite lepším riešením, je použitie tzv. tekutých hydroizolácií z flexibilných emulzií. Odporúča sa uprednostniť tmely, pretože po 34

Spojivá, ktoré sa používajú na omietkové vrstvy tepelnoizolačných systémov, môžu byť minerálne (vápno, cement), silikátové (vodné sklo) alebo silikónovoživičné, ktoré odolávajú zmenám vlhkosti a mrazu. Minerálne a silikátové omietky, aj keď sú vyrobené ako vodonepriepustné, v obmedzenej miere predsa prijímajú vlhkosť. Pri dodatočnom zateplení fasád tepelnoizolačným systémom sa nemusí robiť odkop, pretože tepelná izolácia najčastejšie končí na hornej hrane pôvodného sokla. Druhým variantom je ukončenie tepelnej izolácie na vrchnej hrane sokla ukončujúcim L profilom. V oblasti sokla sa uplatní odsadená, omietnutá, tenká tepelnoizolačná doska, ktorá siaha až pod terén. Omietka vedená až pod terén musí byť chránená ako soklová omietka proti zemnej vlhkosti. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade pri omietkach na báze silikónových alebo umelých živíc, ktoré sú extrémne vodonepriepustné, nemusíme špeciálne robiť ochranu proti vlhkosti pod úrovňou terénu. Pritom je po-

trebné zdôrazniť, že použité armovacie lepidlá musia byť tiež vodonepriepustné. Aj pri vrstvách zo silikónových a umelých živíc sa používajú lepidlá na báze minerálnych spojív, ktoré majú iba ohraničenú vodonepriepustnosť. Pri týchto systémoch je zvlášť dôležité, aby lepidlo na spodnej hrane sokla nepresahovalo pod vodonepriepustnú povrchovú omietku. Alternatívne sa viditeľná vrstva lepidla (ktorá nie je prekrytá vodonepriepustnou omietkou) musí izolovať proti zemnej vlhkosti. Spodnú hranu omietkového systému zhotoveného na tepelnoizolačnej doske odporúčame chrániť proti zemnej vlhkosti. Pri tepelnoizolačných systémoch používame prednostne odsadený sokel. V oblasti trvalo zatieneného sokla sa môžu tvoriť riasy a mach. Pri odsadených konštrukciách sa ich renovácia uskutoční jednoduchšie ako pri prebiehajúcej omietke sokla a muriva. Minerálne a silikátové povrchové omietky, ktoré sú vedené až pod povrch terénu, sa okrem izolácie proti zemnej vlhkosti pod terénom odporúča chrániť aj bezfarebnou impregnáciou sokla v časti, na ktorú odstrekuje zrážková voda.

Sanácia soklovej omietky Ak sa na sokli vyskytli poruchy, ktorých príčinou je vlhkosť a nesprávne zhotovenie, zvyčajne nemusíme obnovovať celú omietku. Životnosť omietky závisí predovšetkým od jej ochrany pred vlhkosťou a nie od jej pevnosti. Pri nepriepustnom podklade (tepelnoizolačné dosky, betón) postačuje soklovú omietku tesne pod povrchom terénu prerušiť rezom šírky minimálne 10 mm. Rez musí byť skosený a vyhladený, aby sa spodná hrana soklovej omietky dala dobre utesniť. Po vyspravení a vysušení poruchových miest, treba celý sokel impregnovať a natrieť difúzne priepustnou farbou. (mez) Zdroj: spracované z materiálov Doc. Ing. Dušan Greško, PhD., Poruchy povrchových úprav, Ing. Erika Pavlušová, PhD., Ing. Matej Špak, Dôležitý detail spodnej stavby Snímky: archív redakcie


32-35 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:48 AM

Stránka 35

MAPETHERM – efektívne zateplenie od MAPEI Zateplenie budov so sebou prináša viacero výhod. Stavbám zabezpečuje ochranu pred účinkami poveternostných podmienok a predlžuje ich životnosť. Výber správnej omietky fasádu nielen chráni, ale aj skrášli a spríjemní vaše bývanie. ajdôležitejším faktom je však tepelná úspora, ktorá znamená zníženie nákladov na vykurovanie. Zateplením certifikovaným systémom Mapetherm od spoločnosti MAPEI máte navyše istotu, že používate produkt, ktorý bol vyvinutý s ohľadom na životné prostredie.

N

Mapetherm – efektívne a kvalitné riešenie

Skladba zatepľovacieho systému by nebola úplná bez povrchovej úpravy. MAPEI ponúka tenkovrstvové akrylátové, silikátové a silikónové omietky, ktoré vynikajú nielen svojou kvalitou, ale aj farebnosťou. Sú dostupné v hladenej alebo v atraktívnej ryhovanej štruktúre so zrnitosťou od 0,7 až 2 mm. Zákazník má možnosť vybrať si zo širokej škály farieb vzorkovníka ColorMap®, ktorý ponúka nekonečné množstvo farebných kombinácií. Ďalšie užitočné informácie nájdete na www.mapei.sk alebo nás kontaktujte na tel. čísle (+421) 2 4020 4511.

KTOREJ M ÔŽ , NA E GIA

VAŤ STA TE

TECHNO LÓ

Zatepľovať efektívne je možné iba s pomocou kvalitných materiálov, ktoré sú súčasťou zatepľovacieho systému, a dodržaním správneho technologického postupu. Spoločnosť MAPEI vyvinula lepiacu maltu Mapetherm AR2, ktorý je súčasťou zatepľovacieho systému Mapetherm. Je určený na lepenie izolačných panelov z polystyrénu (označenie systému Mapetherm P) alebo minerálnej vlny (Mapetherm M). Má vynikajúcu priľnavosť ku všetkým typom tepelnoizolačných panelov, ale aj ku všetkým materiálom bežne používaným v stavebníctve. Zaistí perfektné

spojenie izolačného panelu s podkladom, ktorý musí byť zbavený zvyškovej vlhkosti, vyrovnaný a čistý. Na úpravu podkladu vám technický servis MAPEI odporučí vhodné prípravky z ponuky spoločnosti. Mapetherm AR2 sa v rámci certifikovaného systému používa aj na vytvorenie výstužnej vrstvy. Tepelnoizolačný systém Mapetherm prináša vysoké úspory energie a nízke prevádzkové náklady domu, vďaka čomu je vhodný aj na nízkoenergetické a pasívne budovy a na budovy postavené v súlade s programom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Cieľom LEED, ktorý zostavila Rada ekologických stavieb Spojených štátov amerických, je ochrana zdravia a životného prostredia, šetrenie energetických zdrojov a výber materiálov, ktoré vytvárajú kvalitné vnútorné prostredie.

M APEI®

SYSTÉM NA IZOLÁCIU BUDOV, KTORÝ SA POSTARÁ O TEPLO VÁŠHO DOMOVA

PODKLAD LEPIACA MALTA MAPETHERM AR2 TEPELNOIZOLAČNÝ PANEL: POLYSTYRÉN ALEBO MINERÁLNA VLNA VÝSTUŽOVÁ VRSTVA MAPETHERM AR2 SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU ODOLNOU VOČI ALKÁLIÁM PENETRÁCIA: NAPR. SILEXCOLOR BASE COAT POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NAPR. SILEXCOLOR TONACHINO ALEBO ĎALŠIE OMIETKY MAPEI DOSTUPNÉ V ŠIROKEJ FAREBNEJ ŠKÁLE

35


36-37 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

1:31 PM

Stránka 36

REKONŠTRUKCIE Spoločnosť Baumit pomáhala aj pri obnove Bratislavského hradu. Pre potreby sanácie Baumit dodal omietky „šité na mieru“ tak, aby zodpovedali vysokým nárokom pamiatkovej starostlivosti.

Problém vlhkého muriva trápi stavebníctvo – a zvlášť oblasť rekonštrukcií stavieb – už dlhé roky. Neznamenajú totiž len estetický problém, voda v murive prináša podstatne viac závažnejších problémov, než sú vlhkostné mapy na omietkach.

Liečenie zavlhnutého muriva a sanačné systémy Baumit Secesná budova bratislavského gymnázia na Grösslingovej ulici bola sanovaná sanačnými omietkami Baumit.

jú soli a minerály, ktoré vplyvom kryštalizačných a hydratačných zmien spôsobujú deštrukciu omietky.

Začíname prieskumom Nevyhnutným predpokladom úspešného sanovania objektu je zmonitorovanie súčasného stavu budovy, spojené s obhliadkou. Dôležitým krokom je odber vzoriek z poškodených častí muriva pre ich laboratórnu analýzu. V prípade, že existuje pôvodná výkresová dokumentácia, môže byť nápomocná jednak pre umiestnenie sond, jednak slúži na porovnávanie s reálnym stavom konštrukcie. Na základe výsledkov laboratórnej analýzy je možné následne rozhodnúť o voľbe vhodných sanačných postupov.

Sanačné postupy

lhkosť muriva je často dôsledkom absencie alebo porúch hydroizolácie, kolísania hladiny podzemných vôd, inokedy porúch sanitárnych systémov a podobne. V murive sa šíri difúziou vodných pár, kapilárnym vzlínaním či absorpčnými a podobnými procesmi. Voda v murive premiestňuje soli, ktoré vplyvom kryštalizačných a hydratačných zmien spôsobujú deštrukciu omietky a výrazne zhoršujú jej tepelnoizolačné vlastnosti.

V

Najčastejšie spôsobuje problémy podpovrchová voda, ktorá sa do muriva dostáva z okolitej zeminy zvyčajne v dôsledku absencie či nefunkčnosti hydroizolácie. Kapilárnou vzlínavosťou vystupuje voda z podzákladia až do nadzemných častí muriva, pričom so sebou nesie rôzne rozpustné soli a minerály. Voda sa z muriva odparuje a na povrchu omietky zostáva-

Príčiny vlhnutia muriva Sanácia zavlhnutých murív je problematika, ktorá si vyžaduje serióznu pozornosť. Pri nedostatočnom prieskume a následne pri nevhodne zvolenom postupe sanácie môžeme dosiahnuť úplný opak našich snažení – stav objektu sa namiesto očakávaného zlepšenia môže ešte viac zhoršiť. Okrem nechceného výsledku tak vznikajú aj často nemalé finančné straty, spojené s nákladmi na neúčelný pokus o sanáciu i s nákladmi na novú sanáciu. 36

Najvyšší čas sanovať so sanačným systémom Baumit.

Základným cieľom každej sanácie je zabrániť vzlínaniu vlhkosti do nadzemných častí muriva. Na to je vytvorených viacero základných sanačných postupov. Patria medzi ne podrezanie muriva, injektáž muriva, elektroosmóza, magnetická kinéza a podobne. Až následne, po odstránení základných príčin vlhnutia muriva, je možné pristúpiť k realizácii doplnkových sanačných postupov. Tie slúžia predovšetkým na odvetrávanie zostatkovej vlhkosti v murive. Patria sem systémy, ktoré využívajú špecifické vlastnosti sanačných omietkových zmesí, a vzduchoizolačné systémy.

Sanačné omietkové systémy Sanačné omietkové systémy možno charakterizovať ako špeciálne omietky, ktoré spĺňajú dôležité po-


36-37 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

1:31 PM

Stránka 37

REKONŠTRUKCIE žiadavky pre ich použitie na vlhký a soľami poškodený podklad. Je dôležité, aby mali veľmi nízky difúzny odpor, čo umožňuje vysokú priepustnosť vodných pár, aby obsahovali veľké množstvo pórov, ktoré umožňujú prijímať a uskladňovať škodlivé soli, aby mali nízku kapilárnu nasiakavosť, ktorá neumožní vode preniknúť kapilárami v omietke až na povrch a zároveň má mať nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, ktorý vedie k zvýšenému tepelnoizolačnému efektu omietky. Sanačné omietky posúvajú polohu odparovacej zóny do jadra omietky, a preto nedochádza k výkvetom solí na povrchu a k následnej deštrukcii omietky. Sanačné omietky predstavujú praktické a hospodárne riešenie problémov vlhkého a soľami poškodeného muriva. Životnosť sanačných omietok je niekoľkonásobne vyššia ako pri obyčajných omietkach. Pri Sanačné omietky boli použité aj na sanáciu radnice a zvonice v Levoči, ktoré majú svoj pôvod v gotike 15. storočia.

Sanačné omietky Baumit umožňujú aj netradičné riešenia – pri rekonštrukcii kláštora Františkánov boli sanačné omietky Baumit použité aj na škárovanie kamenného muriva – zabraňujú vydrolovaniu malty z muriva.

systém L, ktorý je optimalizovaný práve na takéto prípady. Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné použitie. Vďaka nízkemu súčiniteľu tepelnej vodivosti má zároveň vlastnosti tepelnoizolačného omietkového systému. Funkciu sanačnej omietky v systéme plní Baumit Sanova omietka L, charakteristická najmä vysokou pórovitosťou a nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti.

Baumit Sanova systém W Pre ekologickú sanáciu omietok pri vysokom zaťažení konštrukcie vlhkosťou a soľami je určený Baumit Sanova systém W. Je to optimálne prepracovaný systém vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie, obzvlášť pre aplikáciu na historické a pamiatkovo chránené objekty. Jednotlivé komponenty systému v plnej miere spĺňajú kritériá smernice WTA 2-2-91, čo je medzinárodne akceptovaná smernica na kvalitu a vlastnosti sanačných omietkových systémov. Systém pozostáva zo Sanova prednástreku, Sanova puferovej omietky, Sanova omietky W a Sanova jemnej omietky. realizovaní primárnych sanačných opatrení spojených s aplikáciou sanačných omietkových systémov je životnosť omietky porovnateľná s omietkami na suchom podklade.

SANÁCIA A BAUMIT Spoločnosť Baumit je jedným z najväčších dodávateľov sanačných omietkových systémov na našom trhu. Vo svojom sortimente ponúka tri ucelené a optimálne zosúladené sanačné omietkové systémy a pre rozličné situácie. Všetky tri systémy svojimi vlastnosťami vyhovujú náročným požiadavkám na vnútorné aj vonkajšie omietky muriva a zaručujú spoľahlivú funkčnosť a dlhodobú životnosť omietkového systému. Ich použitie je dané v prvom rade podmienkami, v ktorých majú byť aplikované.

Baumit Trasový sanačný systém Pre omietanie muriva historických objektov Baumit ponúka ucelený omietkový systém Baumit Trasový sanačný systém, kde vo funkcii jadrovej omietky je použitá Baumit Sanova trasová omietka. Ide o vápennotrasovú sanačnú omietku pre ručné použitie, ktorá sa vyznačuje veľmi dobrou paropriepustnosťou a je vhodná pre použitie tak v interiéri ako aj v exteriéri. Omietka je určená predovšetkým pre rekonštrukčné práce na pamiatkovo významných a historicky cenných objektoch všade tam, kde sa vyžaduje použitie bezcementových materiálov pre sanáciu. Prieskum, návrh opatrení a ich samotnú realizáciu by mali vykonávať iba odborne zdatné osoby a firmy zaoberajúce sa problematikou sanácií

a rekonštrukcií starých a zavlhnutých murív. Rovnako dôležité je, aby pri sanácii boli aplikované certifikované materiály a ucelené systémy so zaručenou a praxou overenou kvalitou.

Zateplenie sanovaného muriva Všetky sanačné omietkové systémy Baumit zaručujú vysokú priepustnosť vodných pár. V množstve pórov dokážu uskladniť škodlivé soli a neumožňujú vode preniknúť kapilárami až na povrch omietky. V prípadoch, keď je potrebné sanované murivo zatepliť, je možné použiť zatepľovací systém Baumit open®, ktorý vďaka optimálnej paropriepustnosti umožní nerušené presúšanie sanovaného muriva. Kontaktný zatepľovací systém Baumit open® harmonicky spolupôsobí s obvodovou stenou. Umožňuje uvedomelo zaobchádzať s energiou a má celý rad vlastností, ktoré sú na dosiahnutie optimálnej klímy v interiéri nevyhnutné. Napríklad denne prechádza obvodovou stenou z interiéru do exteriéru až približne 10 l vodnej pary z množstva, ktoré bežne domácnosť vyprodukuje. Tento užitočný proces systém Baumit open® nenaruší, pretože Baumit fasádna izolačná doska open® má faktor difúzneho odporu µ = 10, rovnako ako tehlové murivo. Rozhodnúť sa pre systém Baumit open® sa dá v ktoromkoľvek momente výstavby – pri projektových prácach, počas výstavby, ale aj pri obnove. Vysoko paropriepustný kontaktný zatepľovací systém Baumit open® vám umožní stavať, zatepľovať alebo sanovať bez kompromisov. Jednoduchou kapitálovou investíciou ušetríte peniaze na nákladoch na vykurovanie a budete v pohode.

Baumit Sanova systém L V prípade, že riešime problém sanácie vlhkého a mierne zasoleného muriva, je po ruke Baumit Sanova

Myšlienky s budúcnosťou. 37


38-39 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:08 AM

Stránka 38

REKONŠTRUKCIE

Sanačný systém THERMOPAL Každý, kto mal problém s vlhkosťou a plesňami v dome či v byte, vie, o aký neduh ide. Neraz si s ním nevieme rady, hoci... Aj boj s vlhkosťou sa vďaka moderným prostriedkom stavebnej chémie firmy SCHOMBURG dá vyhrať.

vlhkosťou v dome sa stretávame najmä u starších rodinných domov. Vlhkosť sa prevažne prejavuje v spodných častiach stavieb, ktoré sú v kontakte so zeminou ako napr. základy, pivnice. Väčšinou je to spôsobené porušenou alebo nefunkčnou hydroizoláciou, odkiaľ preniká vlhkosť z pôdy do škár v murive a spôsobuje chyby na vnútornej a vonkajšej strane muriva. Pokiaľ sa k vysokej vlhkosti pridá aj teplo, vnikne kondenzácia vodných pár na stavebnej konštrukcii, čo má za následok vytvorenie plesní. Vlhkosť nachádzajúca sa v murive často znižuje jeho súdržnosť, nosnosť, ale aj mrazuvzdornosť a v neposlednom rade tepelnoizolačnú schopnosť. Voda je taktiež nosičom agresívnych látok z atmosféry alebo z jej podložia. Murivo, ktoré je vlhké, obmedzuje stavebnej konštrukcii jej bezpečnosť, používateľnosť a danú funkčnosť. Taktiež je vlhkosť hlavný predpoklad tvorby plesní, húb a rias, ktoré rozhodne neprospievajú zdraviu človeka, ale naopak, práve vlhkosť je príčinou mnohých ochorení, najmä dýchacích ciest. Pretože vlhkosť ohrozuje tak podstatu stavby, ako aj zdravie jej obyvateľov, treba ju odstrániť, pretože je príčinou všetkých škôd. Boj s vlhkosťou sa vďaka moderným prostriedkom stavebnej chémie firmy SCHOMBURG dá vyhrať.

S

38

V každom stavebnom materiáli obsahujúcom kapilárne póry – či už ide o tehly, pórobetón alebo betón, dochádza ku kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti bez ohľadu na zemskú príťažlivosť. Aby sa zabránilo kapilárnemu vzlínaniu resp. navĺhaniu muriva z podložia, robia sa pri stavbe stien izolácie, ktoré majú za cieľ prerušiť kapilárne póry. Pokiaľ je v základoch hydroizolácia nefunkčná alebo poškodená, vzlínajúca voda postupuje od zdroja

vlhkosti do vyšších miest muriva. Ak chceme tomuto nepriaznivému javu zabrániť, musí sa v murive vytvoriť tzv. infúzna clona, ktorá kapiláry nachádzajúce sa v materiáli upchá alebo ich zúži natoľko, že voda nedokáže už nimi stúpať. Na vytvorenie infúznej clony sa používajú špeciálne prostriedky, ktoré sa injektujú do vrtov vyvŕtaných v murive. Špeciálny prostriedok mení voľné vápenné zlúčeniny nachádzajúce sa v murive na nezozpustené zlúčeniny, ktoré sa ukladajú v kapilárach materiálu, upchávajú ich, prípadne zužujú. Inou možnosťou je naniesť na steny kapilár hydrofóbnu povrchovú úpravu, aby dochádzalo k odpudzovaniu vody. Pokiaľ je murivo vystavené účinkom solí, nepriaznivé účinky vlhkosti sa ešte niekoľkonásobne zhoršia, pretože soli obsiahnuté vo vode sa vyzrážajú a prejavujú sa v podobe svetlých výkvetov. Soli prijímajú z okolitého vzduchu vlhkosť, ukladajú ju a znovu následne vydávajú. Pri tomto permanentne opakujúcom sa procese sa tvoria kryštály solí, ktoré majú obrovskú rozťažnú silu, len čo sa novovzniknuté kryštály spoja s kryštálmi, ktoré už existujú v kapilárach. Kryštalický tlak vedie k zničeniu okolitého materiálu, čo sa prejavuje v odlupovaní omietky alebo jej rozpadaní. Tieto zničené ale-

®

bo soľami zaťažené časti muriva musia byť od samého začiatku stavebných opatrení bezo zvyšku odstránené a umiestnené mimo budovu. Soľami napadnuté časti muriva sa nedajú úplne odstrániť, ale dá sa dosiahnuť, aby sa soli zbavili schopnosti prijímať vlhkosť a vytvárať kryštalický tlak. Správne opatrenia na odstránenie porúch vplyvom vlhkosti je možné len na základe odbornej diagnostiky a analýzy príčin. Pri sanácií starých objektov je dôležité zistiť stav objektu, polohu objektu, posúdenie a výšku hladiny podzemnej vody. Z objektu sa odoberú vzorky z tehál a malty, na ktorých sa v laboratóriu preverí obsah vlhkosti a intenzita zasolenia muriva. Na základe takéhoto rozboru sa dajú navrhnúť správne postupy na sanáciu daného objektu. Jednou z možností sanácie zasolených a zavlhnutých murív (kapilárne vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť) je ošetrenie ich povrchu sanačným omietkovým systémom (pozri obr. 1

Obr. 1, 2 – Sanácia zavlhnutého muriva pomocou sanačného omietkového systému pri nízkom stupni zaťaženia vlhkosťou. 1) ošetrenie zasoleného muriva (v prípade potreby) 2) polokrycí špric 3) sanačný omietkový systém


38-39 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:08 AM

Stránka 39

REKONŠTRUKCIE né vyschnutie. Z vnútornej strany (obr. 4) by sa plošná hydroizolácia muriva mala realizovať len v prípade, ak nie je možné zrealizovať izoláciu z vonkajšej strany (napr. v prípade čiastočne podpivničených objektov). Rozdiel v porovnaní s vonkajšou izoláciou spočíva v tom, že aj po zaizolovaní objektu ostane prierez muriva trvale vlhký. Pri návrhu komplexného riešenia sanácie jednotlivých stavieb je potrebné zohľadniť ich stav, pôsobiace zaťaženia, špecifické detaily a v prípade potreby tiež zásady obnovy pamiatkovo chránených objektov. Spoločnosť Schomburg Slovensko, s.r.o., v rámci svojho bezplatného poradenského servisu poskytuje odber vzoriek muriva, ich vyhodnotenie nezávislým laboratóriám, návrh sanačného omietkového systému ako aj produktové poradenstvo k hydroizoláciám vhodným pre dodatočné izolácie spodných stavieb.

Obr. 3, 4 – Plošná izolácia obvodového muriva z vonkajšej strany a z vnútornej strany.

1) ošetrenie zasoleného muriva (v prípade potreby) 2) polokrycí špric

3) sanačný omietkový systém 4) celoplošne nanesený špric 5) vyrovnanie nerovností pod hydroizoláciou

6) plošná hydroizolácia 7) infúzna clona

Ing. Jozef Poláček, SCHOMBURG Slovensko, s.r.o.

1

2

3

4

Typická skladba sanačného systému THERMOPAL®: 1) Vlhkosťou a soľou zničená omietka. 2) Odstránená poškodená omietka a minimálne do hĺbky 2 cm vyškrabané škáry medzi tehlami. 3) Neutralizácia solí prípravkom ESCO-FLUAT, prostredníctvom ktorého sa soli rozpustné vo vode (chloridy a sírany) premenenia na nerozpustné resp. ťažko rozpustné zlúčeniny. Toto ošetrenie solí sa robí predovšetkým ako doplnkové opatrenie, ktorým sa zabraňuje prenikaniu ľahko rozpustných solí do ešte čerstvej, nehydrofóbnej sanačnej omietky počas fázy zrenia. 4) Sanačný prednástrek (špric) THERMOPAL-SP na prípravu podkladu pod omietku slúži ako spojovací mostík. Prednástrek sa aplikuje spravidla sieťovite s približne 50%ným krytím, aby čo najmenej bránil difúzii vodných pár.

a 2). Sanačné omietky WTA vďaka svojim vlastnostiam (vysoká pórovitosť a paropriepustnosť, znížená kapilárna nasiakavosť) sú predurčené na sanáciu zavlhnutých a soľami zaťažených murív. K odparovaniu nasiaknutej vody resp. soľného roztoku dochádza už vo vnútri sanačnej omietky. Soli, ktoré v rámci odparovania vykryštalizujú, sa ukladajú v pórovej štruktúre sanačnej

omietky. Vďaka tomu ostáva povrch omietky suchý, bez výkvetov. Pri vyššom vlhkostnom zaťažení sa v prípade potreby pred aplikáciou samotnej sanačnej omietky podklad ošetrí cementovou hydroizolačnou stierkou. Plošná hydroizolácia by sa na obvodové murivo mala nanášať prednostne z vonkajšej strany (obr. 3). Tým sa umožní murivu po zaizolovaní postup-

5

6

7

8

5) Vyrovnávacia cementová omietka THERMOPAL-GP11 je určená na vyrovnanie hrubých nerovností v podklade. Používa sa taktiež ako vrstva pre ukladanie solí pod sanačnú omietku v prípade, keď laboratórny rozbor vzoriek muriva preukáže najvyšší stupeň zaťaženia soľami. 6) Kvalitná sanačná omietka THERMOPAL-SR24 (certifikovaná WTA) je vhodná aj pre najväčšiu záťaž soľami a vlhkosťou. Aplikovať sa dá v hrúbke až 3 cm v jednom pracovnom kroku, pričom sa odporúča aplikovať ju minimálne v hrúbke 2 cm. 7) Jemná sanačná štuková malta THERMOPAL-FS33 sa používa tam, kde sú vysoké požiadavky na hladký povrch, pričom svojím charakterom nebráni difúzii vodných pár. 8) Difúzna farba ADICOR-SK ako posledná vrstva je priamo určená pre sanačnú omietku.

SCHOMBURG Slovensko, s.r.o., Rybničná 38/F, SK – 831 06 Bratislava Tel.: +421 2 324 00 502 - 3, Fax: +421 2 324 00 501 E-mail: schomburg@schomburg.sk, www.schomburg.sk

39


40-41 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

1:40 PM

Stránka 40

REKONŠTRUKCIE

Rozumná cena

správneho zateplenia nemusí byť „ťažkou“ investíciou... Jakub HREUS, spoločnosť VUNO HREUS, s.r.o., príprava stavieb a rozpočty

Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS nie je našim čitateľom neznáma. Podrobnejšie o jej prednostiach sme sa rozprávali s Jakubom Hreusom, ktorý je zodpovedný za rozpočty a prípravu stavieb pre zateplenie tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS – na aktuálnu tému zatepľovanie, zdražovanie a následné šetrenie energií, vykurovanie...

kú má históriu činnosť Vašej spoločnosti v oblasti zatepľovania? Ako dlho robíte tepelné izolácie? Od roku 1989 sme sa snažili o vývoj vlastného zatepľovacieho systému. Na začiatku 90-tych rokov sme začali spolupracovať s výrobcom fúkanej celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS, spoločnosťou CIUR a.s. Brandýs nad Labem. Naša spolupráca pretrváva až do dnešných dní a stali sme sa zástupcom tejto firmy na Slovensku. V súčasnosti v Slovenskej republike pôsobí sieť pravidelne certifikovaných aplikačných firiem. Tieto firmy pôsobia vo svojich regiónoch a vlastnia technológiu pre spôsob zateplenia fúkanou tepelnou izoláciou a venujú sa tomuto remeslu taktiež už dlhšie obdobie, takže nejde o prekupovanie tovarov či sprostredkovanie zákaziek,

majú stavby zateplené okrem ostatných zákazníkov aj naši známi, priatelia, kolegovia v práci a ako vieme, je to veľká výzva, ak niekto robí pre takto blízkych ľudí, pričom podaktorí bývajú s CLIMATIZER-om už aj takmer 20 rokov a užívajú si ho bez problémov. CLIMATIZER PLUS je etablovaný v podstate už takmer v celej Európe, no treba povedať, že zatiaľ Česko a Slovensko ťahajú v tomto smere za kratší koniec. Napríklad v nemecky hovoriacich krajinách je trend vykonávania tepelných izolácií niektorých konštrukcií výlučne CLIMATIZER-om PLUS. Má CLIMATIZER PLUS vôbec význam aj pre staršie stavby? Ak sa pozrieme realite do očí – čím viac energií sa bude šetriť, tým viac budú energie vo všeobecnosti drahšie. Zateplenie CLIMATIZER-om je v podstate „ošetrenie“ aj stavby,

A

ale o prácu s fortieľom vrátane porozumieť správnemu zatepleniu, a tak ho aj vykonať. Ako vnímate vzťah CLIMATIZER PLUS verzus zákazník? Po období viac ako 20 rokov si naozaj veríme v spôsobe a použití tohto tepelno-izolačného materiálu, pretože dnes máme „na konte“ už tisícky stavieb zateplených tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS. S CLIMATIZER-om

Občas stačí len nadvihnúť záklopovú dosku a nafúkať izoláciu.

Väčšina domov z 50. – 60. rokov výstavby má takýto strop s dutinou.

Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS sa dostane aj do tých najhoršie prístupných miest.


40-41 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

1:40 PM

Stránka 41

REKONŠTRUKCIE Efektívne znamená, že cena možno pre každého? To, či pre každého, je ťažká otázka, ale vyložme karty na stôl a povedzme si, že zateplenie bežného rodinného domu so stropom s dutinou, ktorého

Dvojplášťová strecha rodinného domu s čistou plochou pre zateplenie cca 90 m2 s priemernou hrúbkou 15 cm, alternatívne 18 cm, vás vyjde na cca 800 €, respektíve cca 1.030 € s DPH.

Domy s plochou strechou bývajú mnohokrát ukončené ako dvojplášťová strecha.

V takejto streche je bezproblémové nafúkať CLIMATIZER PLUS.

ktorá v procese výstavby nebola zateplená, respektíve sa tak stalo bez dôrazu na tepelné izolácie. Myslím tým v tomto prípade aj trámové stropy s dutinou, dvojplášťové stre-

zastavaná plocha je cca 100 m2, čo predstavuje k izolácii čistej plochy cca 65 m2, tak takéto zateplenie pri priemernej hrúbke 18 cm vás vyjde na cca 760 € s DPH.

chy – stavby, ktoré priniesla určitá doba, pričom je možné veľmi efektívne takéto stavby zatepľovať CLIMATIZER-om bez významných zásahov a sanácie.

Vlezové okno slúži ako inštalačný otvor pre vstup do medzistrešného priestoru.

K tomu vám povieme, koľko sa skutočne vyaplikovalo materiálu, čo si spočítate pri realizácii, takže zaplatíte iba skutočne aplikované množstvo. Takže cena dobrého televízneho prijímača = cena nášho zateplenia. Či je to veľa alebo málo, hovorí fakt sám za seba, že vyššie uvedené typy stavieb sa takýmto spôsobom zatepľujú a majú obľubu u zákazníkov. Nie je žiadne prekvapenie, ak robíme následne zateplenie aj pre ďalších rodinných príslušníkov nášho zákazníka. Aké sú ďalšie výhody takéhoto spôsobu zateplenia? Manipulácia s fúkanou celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je jednoduchá, nie je nutné ju prekladať, primeriavať, rezať, prácne vkladať. Je to izolácia tvorená priamo na mieste a „na mieru“, okopíruje všetky detaily v konštrukcii. CLIMATIZER PLUS má mnohoročnú tradíciu, o čom svedčia už tisícky spokojných zákazníkov na celom Slovensku. A ešte jedna veľmi významná výhoda: Ľudia, ktorí vykonávajú túto prácu s CLIMATIZER-om PLUS, sú majstrami svojho remesla...


42-43 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:52 AM

Stránka 42

REKONŠTRUKCIE

Výhody moderných izolačných systémov Nevhodne zateplená strecha či steny sú požieračmi energie. Nedostatočne zateplenou strechou môže unikať z budovy až 25 % tepla. Pri každej stavbe alebo prestavbe treba dbať na montáž dostatočnej tepelnej izolácie, resp. vylepšenie pôvodnej.

súčasnosti je na trhu množstvo izolačných materiálov, no overených postupov izolácie len pomenej. Najviac zaužívaným postupom v našich končinách je izolácia sklenou, kamennou či inou vatou medzi krokvami. „Klasikou“ sú vrstvy a pracovné postupy od strešnej fólie smerom do budovy. 1. Montáž strešnej fólie - treba dbať na správne prekrytie. 2. Montáž izolácie medzi krokvy, predrôtovanie - aj tu treba dbať na vyplnenie priestoru medzi krokvami. 3. Montáž pomocnej (sadrokartónovej) konštrukcie. 4. Priečna pokládka izolantu. 5. Montáž parozábrany - prelepenie spojov, napájaní a iných detailov je naozaj dôležité. Ak sa totiž dostane do izolantu vlhkosť, jeho izolačné vlastnosti sa zhoršujú, nehovoriac ďalej o plesniach či hnilobe. LINZMEIER BAUELEMENTE GMBH výrobca PUR strešných izolácií ponúka systémové riešenia, kde má prvok izolácie viac funkcií. Tvrdá pena PUR je odolná voči bežným chemikáliám, nehnije, je odolná voči plesni, mikróbom, je fyziologicky neškodná a vyrába sa bez použitia freónov, formaldehydov a vlákien.

V

42

Hustota polyuretánu je približne 33 kg/m³. Izolačné vlastnosti polyuretánu sú takmer dvojnásobne lepšie oproti bežným izoláciám. Okrem samotnej vrstvy tepelnoizolačného materiálu obsahujú tieto produkty napr. integrovanú strešnú fóliu i parozábranu, ktorá izolant chráni pred vlhkosťou z interiéru v zime a exteriéru v lete. Izolačné panely sa kladú priamo na krokvy či pod krokvy a nevyžaduje sa pomocná konštrukcia. Sú pochôdzné. Bežný tepelnoizolačný štandard sa dosahuje pri podstatne menších hrúbkach, od 12 cm. Formáty takýchto izolačných prvkov, panelov sú obdĺžnikového tvaru – napr. dĺžka 3 m, šírka 1 m, hrúbka 8 až 24 cm. Dosadajú teda na viac krokiev. Spravidla býva po obvode vytvorený perodrážkový spoj, ktorý zaručuje previazanosť, vzduchotesnosť i rovinatosť celej tepelnoizolačnej konštrukcie. A ako sa viac funkcií jedného prvku odráža na prácnosti? Postup je nasledovný: 1. Montáž tepelnoizolačných prvkov, pokládka na krokvy a mechanické kotvenie skrutkami cez kontralaty až do krokiev. 2. Prelepenie štítov a úžľabí špeciálnymi lepiacimi páskami. Vďaka viacerým funkciám jedného prvku a lepším izolačným vlastnostiam sa 5 bodov klasického postupu nahradilo 2 bodmi postupu modernejšieho. Pri znížení počtu pracovných postupov i potrebných materiálov je dôležité spomenúť i podstatne menšie riziko pochybenia pri montáži. Ďalšia výhoda - tepelný izolant obalí celú strechu a tá je bez tepelných mostov. Komfort práce - s PUR penou sa pracuje príjemnejšie ako so sklenou vatou, pričom PUR pena je ľahko opracovateľná bežným ručným náradím ako je pílka alebo nôž. LINITHERM PAL N+F – izolačné panely s presným


42-43 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:52 AM

Stránka 43

REKONŠTRUKCIE ako parozábrana a z toho dôvodu nemá vlhkosť či pleseň žiadnu šancu. Vnútorná strana panela je tvorená sadrokartónovou doskou 9,5 mm hrubou, ktorá tvorí čistú plochu. Ihneď po vyschnutí špachtľovaných miest sa môže začať s tapetovaním či maľovkou. Miestnosť je opäť rýchlo k dispozícii. LITEC GBS – moderný stavebný systém vikierov spája výhody prefabrikácie s požiadavkami na energeticky úsporné bývanie. Obytný priestor pod strechou otvára mnohé nové perspektívy. Správne navrhnutý vikier vytvorí nový, prekvapivo veľký priestor v podkroví. Výhody osvedčených sendvičových prvkov štíhlej konštrukcie a výroba prvkov vikieru na mieru zabezpečujú rýchlu montáž a garantované sta-

Nadkrokvová (strešná) izolácia LINITHERM – už 30 rokov špičková kvalita

LINITHERM®

Vynikajúce parametre tepelnej vodivosti λ = 0,024 W/(m2K) pre novostavby i rekonštrukcie pokládka priamo na krokvy alebo debnenie spojom na pero a drážku s obojstranným použitím. Na dlhšej strane s integrovaným presahom dĺžky 6 cm. Kratšie strany sa pri montáži prelepujú hliníkovou tesniacou páskou. Pokládkou platní sa ihneď získa vzduchotesný izolačný plášť bez tepelných mostov. Obojstranné použitie panela umožňuje odrezky vzniknuté v úžľabiach otočiť a použiť na protiľahlej strane. Ľahké opracovanie umožňuje realizácie aj komplikovaných striech. LINITHERM PAL SIL T – ponúka všetky výhody moderného izolačného systému. Vďaka krycej silikátovej doske vzniknú zo strany miestnosti plochy, ktoré sa dajú natierať, tapetovať alebo omietať. Je to ideálny izolačný systém, keď sa do priestorového usporiadania majú zahrnúť krokvy, napr. aj v prípade pamiatkovej ochrany. LINITHERM PGV T – paropriepustné panely na dodatočnú izoláciu nad krokvami, ak vôbec nechcete zasahovať do interiéru. Zo strany exteriéru sú pokryté hydroizolačnou fóliou s presahom 8 cm na ďalší panel a samolepiacim pásom. Kladú sa nad pôvodnú izoláciu, ktorá je už nedostatočná, no funkčná. LINITHERM PAL GK, GKL – jedinečná izolácia pod krokvami s využitím pri novostavbách alebo rekonštrukciách. Práca s ňou je skutočne jednoduchá. Panely v šikovnom formáte 2,5 x 0,6 m môžu byť ihneď zospodu montované na krokvy. Hliníková fólia obojstranne uzatvára PUR/PIR izolačné jadro panelu

• Bez tepelných mostov • Skvelo izoluje • Ľahký materiál • Odolný tlaku • Množstvo funkcií • Jednoduchá montáž

vebno-ekologické vlastnosti. Typ vikieru môže byť rôzny. Napríklad so sedlovou či pultovou strechou alebo so strechou v tvare oblúka. Spoločnosť LINZMEIER BAUELEMENTE GMBH prostredníctvom spoločnosti keysynopsis s.r.o. kdekoľvek na Slovensku zabezpečí bezplatné poradenstvo, návrh konkrétneho produktu, pokladací plán, riešenie detailov, prítomnosť školeného pracovníka pri realizácii diela. V susedných krajinách na západ od nás sa tento postup využíva už vyše 30 rokov a v súčasnosti sa postupne dostáva aj k nám. Modernou metódou pri znížení počtu pracovných postupov i potrebných materiálov ponúka spoločnosť LINZMEIER BAUELEMENTE GmBH zákazníkom kvalitu.

Informácie na:

www.purizol.sk www.linitherm.com Obchodné zastúpenie pre SR: keysynopsis s.r.o. Mgr. Marián Tóth, tel:0905489461 Marian.Toth@Linitherm.com; mtoth@szm.sk

43


44-45 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:54 AM

Stránka 44

REKONŠTRUKCIE

Nízkoenergetický

stavebný systém pre každého Viac ako desaťročné skúsenosti z využívania stavieb postavených termooceľovým stavebným systémom TOP KIMALL® – dosiaľ už cca 120 – rozširujú jeho aplikačné možnosti.

ermovíznymi meraniami bola potvrdená efektívnosť použitia systému ako aj „výsledné nízkoenergetické správanie sa stavby“. Vo všeobecnosti pre všetky stavby platí pravidlo: “Zvýšenie povrchovej teploty stavby o 1 stupeň Celzia zvyšuje náklady na vykurovanie o 6 %.“ Okrem výstavby „klasických stavieb“, ako sú rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné objekty, technické stavby, stavané na „zelenej lúke“, si termooceľový stavebný systém TOP KIMALL® našiel pomerne široké a efektívne využitie pri rekonštrukčných prácach na existujúcich objektoch, hlavne pri riešení systémových porúch, ako je zatekanie striech,

T


44-45 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:54 AM

Stránka 45

REKONŠTRUKCIE Pri našich stavbách sme dávali hlavný dôraz na tieto okruhy: - ekonomika výstavby – rýchlosť výstavby, nároky na dopravu a manipuláciu s materiálmi, nároky na pracovnú silu, organizáciu výstavby, - z akých materiálov – mokré procesy, suchá výstavba, - environmentálne hľadiská – zdravotná neškodnosť, uvoľňovanie škodlivín, vyžarovanie, možnosť recyklácie a jej náročnosť, odpady, - užívateľský komfort – tepelná pohoda, energetická náročnosť výroby použitých materiálov, - prevádzkové náklady – úspora energií, možnosť využitia obnoviteľných zdrojov (tepelné čerpadlá, solárna energia), nutnosť údržby, opráv, - životnosť a cena. Dlhoročné náročné testovanie domácimi i zahraničnými autorizovanými inštitúciami – TSÚS Bratislava, Zvolen, Žilina, Tatranská Štrba, FIRES Batizovce, Applied Precision Bratislava, TZÚS Praha ČR a ZAG Ljubljana Slovinsko ako aj výsledky meraní, to všetko dalo pozitívnu odpoveď na vyššie uvedené otázky a umožnilo poskytnúť garanciu na systém 50 rokov! výmena okien, zateplenie objektov, výmena neefektívnych konštrukcií, ako sú napr. schodiskové trakty panelových bytových domov, výmena opláštenia konštrukcií technických a halových objektov, rozšírenie prevádzkových budov formou prístavby, problémy so statikou a pod. Základným prvkom systému je tzv. samonosný tepelný izolant, tvorený unikátnym spojením tenkostenných oceľových profilov s účinným tepelným izolantom, bez tepelných a zvukových mostov, vyrábaný v riadenom prostredí.

Slovenská spoločnosť KIMALL spol. s r.o. je výrobca a dodávateľ unikátneho stavebného systému TOP KIMALL®, ktorý poskytuje svetový štandard za slovenské ceny.

moderné montované stavby

Kimall ® spol. s r.o. Haanova 10, 851 03 Bratislava Tel./fax: +421 2 6353 7481 Mobil: +421 905 614 112 kimerling@kimall.sk; www.kimall.sk

45


46-47 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

2:32 PM

Stránka 46

REKONŠTRUKCIE

PSP – tvarové diely z polyuretánu a minerálnej vaty,

sendvičové panely Firma PSP izoterm bola založená v roku 1991. Prvý výrobný program boli sendvičové izolačné panely pre obytné stavebné bunky. Postupom času sa výrobný program rozširoval ako o nové technológie, tak o nové výrobky. V súčasnosti patrí firma PSP izoterm medzi popredných spracovateľov tvrdých polyuretánových pien v Českej republike. nológia sa hodí pre panely menších rozmerov (2 x 3 m) a kde sa nekladie dôraz na väčšiu pevnosť panelu. Najviac sa využíva v stavebníctve. 2. Lepenie vo vákuových lisoch. Táto technológia je finančne náročnejšia. Vyrábajú sa ňou panely väčších rozmerov (3 x 10 m) a s podstatne lepšími mechanickými vlastnosťami sa využívajú najmä pri výrobe automobilových nadstavieb.

Tvarové diely Firma PSP izoterm vyrába tvarové diely dvoma technológiami: 1. Vstrekovanie polyuretánovej zmesi do foriem. Táto technológia je vhodná pre výrobky s veľkou početnosťou – treba vyrobiť kvalitné formy, ktoré výrobu pri menšom počte kusov predražujú. Použitá polyuretánová pena môže mať objemovú hmotnosť od 40 kg/m3 do 220 kg/m3 a v niekoľkých triedach horľavosť. Použitie týchto výrobkov je najmä ako jadrá tvarových dielov z laminátu. 2. Rezanie dielov na špeciálnych CNC pílach. Táto technológia je vhodná pre malosériovú a kusovú výrobu. Ako materiál možno použiť minerálnu vatu pre izolácie komínových vložiek a parovodov s povrchovou teplotou vyššou ako 200 °C. Ďalej používame tvrdú polyuretánovú penu s objemovou hmotnosti 33 kg/m2 až 150 kg/m2 s tepelnou odolnosťou do 90 °C. Na prianie zákazníka môžeme dodať izolácie s tepelnou odolnosťou až do 180 °C. Tieto výrobky sa používajú ako izolácie potrubia, rozmermi ako priemer a hrúbka izolácie – podľa požiadaviek zákazníka. Firma k týmto izoláciám vyrába tiež izolácie kolien a oblúkov. Ďalej sa táto technológia využíva na výrobu polotova46

Obe technológie možno použiť na výrobu panelov s veľkou škálou poťahových materiálov a zložení. Výroba firmy PSP izoterm je koncipovaná ako zákazková, kde sa vychádza maximálne v ústrety požiadavkám zákazníka. Ako izolačný materiál sa používa jednak polyuretánová pena pri oboch technológiách, tak ďalšie, napr. polystyrén, minerálna vata či penové sklo v prípade technológie lepenia. Firma PSP izoterm sa tiež zaoberá konečnou montážou atypických vstavaných chladiacich a mraziacich boxov a stavbou malých technologických objektov napr. pre elektroniku riadenia železničných prejazdov. rov modelov laminovacích foriem. Firma PSP izoterm tiež vyrába polyuretánové dosky rôznych hrúbok v štandardnom rozmere 1000 x 2000 mm s toleranciou 0,5 mm. Na prianie zákazníka možno rozmery upraviť podľa potreby.

Sendvičové panely Firma PSP izoterm aj tieto výrobky spracováva dvoma technológiami: 1. Vstrekovanie polyuretánovej peny do vopred pripravených poťahov v špeciálnej forme. Táto tech-

PSP izoterm s.r.o. ul. Dráby 734/IV, SK - 566 01 Vysoké Mýto e-mail: psp@pspizoterm.cz, www.pspizoterm.cz


46-47 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

2:32 PM

Stránka 47

REKONŠTRUKCIE Za týmto vývojom, ktorý prináša všetky tie „nízkoenergetické“, „pasívne“ či dokonca „nulové“ stavby, pochopiteľne, nezaostávajú ani tehly.

Dva v jednom

Tehly s budúcnosťou Tepelná ochrana budov – čarovná formulka, ktorá stojí na začiatku každého rozhodovania o stavbe domu. Aj klasické, našimi predkami overené tehly majú stále čo ponúknuť. Vďaka svojmu čistému, prírodnému pôvodu je tehlový materiál prívetivý k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Navyše najnovšie inovácie zaisťujú, že už viac tehly nepotrebujú žiadne dodatočné zateplenie.

Stavba s viacvrstvovou obvodovou konštrukciou však skrýva riziko nesprávneho zostavenia či vyhotovenia. V konečnom dôsledku potom vôbec nemusí fungovať tak, ako by mala a svojmu majiteľovi namiesto úspor prinesie len problémy a ďalšie výdavky. Pri jednovrstvovom murive takéto riziko nehrozí. A ak má materiál pre jednovrstvové murivo zároveň vlastnosti izolantu ako tehlový blok HELUZ Family 2in1, potom už vlastne nie je čo riešiť. Táto novinka, ktorá vychádza z dlhoročnej tradície tehliarskej výroby českej spoločnosti HELUZ, vznikla v spolupráci so Stavebnou fakultou ČVUT v Prahe a za finančnej podpory Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. Toľko žiadané vlastnosti izolantu jej dodáva expandovaný polystyrén vložený do dutín tehly, kde bráni prenosu tepla sálaním medzi dvoma navzájom protiľahlými dutinami. V tehle je izolant pevne fixovaný pomocou špeciálnej technológie, pri vyrezávaní otvorov pre elektroinštaláciu alebo pri úpravách veľkosti bloku

Nezadržateľný vývoj Tehla sa vyvíjala a zdokonaľovala ako každý ľudský objav. Prvé bloky z pálenej hliny, z ktorých človek vytváral stavby, sa vyrábali 3 000 rokov pred n. l. Po dlhú dobu si zachovávali viac menej rovnaký tvar a vyrábali sa takmer identickým spôsobom. Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu stavebných materiálov odštartovali vývojový boom. V polovici 20. storočia plné tehly nahrádzajú tehlové dierované bloky. Tie potom v 90. rokoch začínajú na zvislý spoj namiesto malty používať systém pero drážka a postupne zväčšujú svoje rozmery (dnes štandardne dosahujú šírku až 0,5 m). Pred dvadsiatimi rokmi sa objavuje dnes už celkom bežná technológia brúsených tehál. Vývoj ide skrátka neustále dopredu.

A čo izolácia? Pevnosť a odolnosť, paropriepustnosť, dobrá zvuková izolácia, nehorľavosť, tepelná akumulácia a schopnosť zabezpečiť optimálnu mikroklímu pre bývanie – to sú dôvody, prečo tehly po celé tisícročia

nestrácali nič zo svojej atraktivity a prečo sú pozitívne hodnotené dodnes. Dôraz na tepelnú izoláciu, ktorý je v posledných rokoch alfou a omegou celého stavebného priemyslu, však zaplnil trh stavebnín najrôznejšími materiálmi a technológiami, ktoré hrubú stavbu oblepujú, obaľujú, skrátka izolujú – s cieľom dosiahnuť čo najnižšie hodnoty tepelnej priechodnosti. Čím menej tepla budova stratí, tým menej energie bude nutné vynaložiť na jej ďalšie vyhriatie.

preto zostává vo vnútri. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré dosahujú lepšie výsledky ako napríklad minerálna vlna. Murivo z tehlových blokov HELUZ Family 2in1 vďaka nemu možno zaradiť priamo medzi izolanty, pritom si zachováva výhody jednovrstvového muriva. Bez toho, že by ich teda bolo nutné dodatočne zatepľovať, bez problémov a dokonca s rezervou spĺňa požiadavky na obvodové konštrukcie nízkoenergetických, pasívnych a nulových domov.

Tehly majú budúcnosť Súčasné tehly sa už veľmi vzdialili od svojich predchodkýň, s ktorými stavali ľudia v staroveku. Storočiami overené hodnoty si však stále zachovávajú, a preto sa aj dnes tešia veľkej obľube. Vývoj podporovaný stále novými inováciami neprestáva a robí z tehál stavebný materiál nielen s bohatou históriou, ale aj budúcnosťou. www.heluz.sk

47


48-49 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

2:07 PM

Stránka 48

REKONŠTRUKCIE lantu a po celom obvode. Hydroizolačná býva realizovaná viac-menej tradičnými spôsobmi, napr. nastavenými asfaltovými pásmi, fóliou resp. hydroizolačnými potermi. Roznášacia vrstva zabezpečuje rovnomerné prenášanie vonkajšieho zaťaženia na hydroizoláciu resp. izoláciu z rôznych profilovaných PVC fólií. Hlavnou úlohou nášľapnej vrstvy je umožniť bezpečný pohyb po balkóne nielen vo vlhkom počasí, ale aj v zime. Najčastejšou povrchovou úpravou je škárovaná dlažba. V skladbe podlahy môžu byť aj ďalšie pomocné a technologické vrstvy: spádová vrstva, ktorá umožňuje pohyb vody po naklonenej rovine či mikrodrenážna vrstva z profilovanej fólie umožňujúca pohyb vody po hydroizolácii. Ochranná vrstva chráni hydroizoláciu proti mechanickému poškodeniu a dilatačná umožňuje vzájomný dilatačný pohyb dvoch nad sebou umiestnených vrstiev.

Oprava porúch

Aj balkóny majú svoje „muchy“ – poruchy Balkón z architektonického hľadiska dotvára vzhľad budovy a prepája interiér s exteriérom. Zvlášť v hromadnej bytovej výstavbe zohráva nezameniteľnú úlohu. V rodinnom dome nie je problém vyjsť na terasu do záhrady, no v paneláku či v bytovom dome je balkón jediné príjemné spojenie s exteriérom. Umožňuje posedenie medzi kvetmi, sušenie bielizne či oddych pri knižke... alkónová konštrukcia je neustále vystavená poveternostným vplyvom - dažďu, vetru, mrazu, snehu, čo skracuje jej životnosť, no mala by byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby pri požadovanej údržbe dosahovala životnosť ako ostatné časti fasády. Väčšinou sme však svedkami skutočnosti, že prakticky všetky balkóny v hromadnej bytovej výstavbe majú poruchy. Medzi najčastejšie patrí odpadávanie častí nášľapnej vrstvy, degradácia povrchovej úpravy spodných, najmä okrajových častí balkónov, poškodenie oplechovania odkvapov, zatekanie cez balkóno-

B

vé dvere či v styku balkóna a obvodovej steny, vznik plesní v interiéri v oblasti osadenia balkónovej konštrukcie, či obnaženie a korózia oceľovej výstuže. Pri odstraňovaní porúch je nevyhnutné urobiť podrobnú odbornú analýzu príčin ich vzniku a až následne po tomto posúdení sa dá spracovať návrh opravy.

Skladba podlahy Nosná konštrukcia balkóna je najčastejšie z monolitickej resp. montovanej železobetónovej dosky. Tepelnoizolačná vrstva musí byť z vysoko účinného izo-

Ak sa vyskytujú iba malé problémy – napríklad uvoľnenie dlaždíc resp. miestne poškodenie škárovania, poškodené dlaždice vymeníme za dlaždice rovnakého druhu, ktoré sú tiež mrazuvzdorné, a prilepíme ich mrazuvzdorným stavebným lepidlom. V prípade, že sa nepredpokladá zateplenie balkónových konštrukcií a hydroizolácia je poškodená, opravíme mrazuvzdorným materiálom nerovnosti po odpadnutých dlaždiciach a odborne nanesieme tenkovrstvový hydroizolačný poter. Následne urobíme nášľapnú vrstvu z elastického polyuretánového povlaku alebo nalepíme mrazuvzdornú dlažbu. V prípade požiadavky na zateplenie musíme odstrániť všetky vrstvy, ktoré sa nachádzajú nad nosnou konštrukciou a vtedy prakticky riešime celú konštrukciu podlahy. Najkvalitnejšou a z hľadiska užívania najodolnejšou nášľapnou vrstvou je dlažba. Na výber máme keramickú, kamennú z prírodného či umelého kameňa. Ak sa jedná o balkón, na ktorého podlahu svieti slnko, vyberme si farbu čo najsvetlejšiu, pretože v letnom období by sme na tmavú dlažbu nemohli ani vstúpiť. Pri výbere materiálov treba mať na zreteli predovšetkým mrazuvzdornosť dlaždíc – t.j. nesmú byť nasiakavé, aby voda v nich nezamrzla, a ak sa rozhodujeme pre prírodný kameň, nemal by mať leštenú úpravu kvôli šmykľavosti. Najdôležitejšie z hľadiska dlažby je použiť správne malty alebo tmely na kladenie a škárovanie. Musí to byť materiál, ktorý umožňuje rozťažnosť dlaždíc vplyvom striedania vysokých teplôt a mrazu. Popraskanú dlažbu odstránime a novú ukladáme do flexi lepidla. Po odstránení starej dlažby nanesieme pri stenách v šírke 10 až 15 cm špeciálny náter (tekutú lepenku), ktorý je odolný proti vode, a to v jednej až dvoch vrstvách. Až po zaschnutí vodovzdornej vrstvy (zabraňuje prípadnému zatekaniu dažďovej vody medzi balkónom a stenou) sa môže


48-49 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

klásť dlažba. Aj škárovacia malta musí mať označenie flexi. Ak sme neurobili náter tekutou lepenkou na celý povrch balkóna, škárovacia malta je jediným izolantom proti presakovaniu vody do železobetónovej konštrukcie balkóna. Ak nie je táto fáza pedantne urobená, podhľad balkóna začne za pár rokov kvitnúť – na povrchu sa vyzrážajú minerály. Musíme tiež zabezpečiť dilatáciu podlahy ako celku, ale hlavne nášľapnej vrstvy vzhľadom na stĺpiky zábradlia a obvodové steny. Ak opravujeme rozsiahlu plochu, dilatáciami treba členiť nášľapnú plochu na polia veľké približne 3 x 3 m.

Riešenie detailov Oprava vážne poškodeného oplechovania je prakticky nemožná, a preto je nutná jeho výmena za novú konštrukciu. Ak je balkón dlhý, jednotlivé kusy plechu sa na dĺžku medzi sebou nitujú príslušnými nitmi (medený plech medenými, pozinkovaný pozinkovanými nitmi, skrutky na prichytenie do „hmoždiniek” musia byť taktiež identické so základným materiá-

2:07 PM

Stránka 49

lom). Ak má balkón šírku do 90 cm, nepotrebuje žľab, ak je širší, pred jeho čelom musí byť osadený žľab na odtečenie dažďovej vody z balkóna. Odkvapový nos vytŕčajúci asi 3 cm pred fasádu by mal zasahovať do 1/3 takéhoto žľabu. Podkladový plech je najlepší z medi, pretože je to materiál bez potreby údržby. Pozinkovaný plech treba natierať a jeho životnosť je cca 20 rokov. Posledným krokom je zhotovenie soklíka na stene z odrezkov dlaždíc na výšku 5 až 10 cm, ktorý je lepený flexi maltou. Zo škárovacej malty potom zhotovíme nad soklík šikmú rímsičku a medzi podlahu a sokel nanesieme akrylový alebo silikónový tmel. Tmel, pretože je pružný, umožní pri zmenách teploty pohyb (voľným okom neviditeľný). Spodná hrana osadenia prahu balkónových dverí má byť 120 až 150 mm nad nášľapnou vrstvou podlahy balkóna. V prípade, že to tak nie je, treba vodotesne vyriešiť styk hydroizolácie a detailu osadenia balkónových dverí oplechovaním, fóliou resp. tmelom. Problém zatekania môže vzniknúť z viacerých dô-

vodov: Ak je napojenie hydroizolácie na vertikálnu obvodovú stenu poškodené, ak je hydroizolácia ukončená na vertikálnej stene nižšie ako 120 až 150 mm nad okraj nášľapnej vrstvy a nedokonale zhotovené ukončenie hydroizolácie na vertikálnej stene umožňuje zatekanie vody poza hydroizoláciu. Tento problém riešime tak, že dodatočne zvýšime hydroizoláciu na požadovanú výšku a vhodným spôsobom ju prichytíme ku stene. Ak však detail nie je vodotesný, treba vytvoriť novú hydroizoláciu, napr. z polyuretánového povlaku. Pri rekonštrukcii fasády pozostávajúcej z celoplošného zateplenia a výmeny okien treba zatepliť i balkónové konštrukcie. V princípe ide o obloženie celej konštrukcie vysoko účinným izolantom s vhodnou povrchovou úpravou. Hrúbka tepelnej izolácie musí byť stanovená výpočtom. (mez) Spracované z odborných materiálov autorov Doc. Ing. Juraja Žilinského, PhD. Ing. Želmíry Kováčikovej Snímky: archív redakcie

Balkónový systém Den Braven pre všetky realizácie a rekonštrukcie Ucelený, certifikovaný systém, ktorý je zameraný na komplexné riešenie hydroizolácií balkónov, terás a lodžií s dôrazom na všetky potrebné detaily, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitne prevedenú aplikáciu. Balkónový systém Den Braven je určený pre všetky realizácie alebo rekonštrukcie, ktoré sú vystavené nepriaznivým poveternostným vplyvom počasia ako je dážď, sneh a mráz.

z z z z

VÝPLŇOVÁ OPRAVNÁ STIERKA NA BETÓN QUARTZ VÝPLŇ PENETRAČNÝ NÁTER ST-70 TEKUTÁ LEPENKA FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ FLEX z FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ FUGEN FLEX

UAL ITY S

AN

Q

TURED UN AC

R DE

MANU F

Viac informácií o systémovom riešení a jeho použití nájdete na www.denbraven.sk

T YS

EM

Den Braven SK s.r.o., Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35740141, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, call centrum: 02/44970000, info@denbraven.sk, www.denbraven.sk

49


50-51 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

12:00 PM

Stránka 50

REKONŠTRUKCIE poločnosť CIDEM Hranice a. s. ponúka nielen na rekonštrukcie, ale aj na novo budované stavby overené riešenie vyhotovenia montovanej výplne zábradlí na balkónoch, lodžiách, terasách. Používanie cementotrieskovej dosky CETRIS® ako výplne zábradlia má už svoju históriu – na túto aplikáciu je doska CETRIS® vhodná predovšetkým kvôli vysokej odolnosti voči poveternostným vplyvom, ohňu, mechanickému porušeniu. Cementotriesková doska CETRIS® je vo všetkých svojich typoch zaradená do triedy reakcie na oheň A2 - s1, do, v prípade „fasádnej“ dosky CETRIS Finish je deklarovaný aj nulový index šírenia plameňa po povrchu. Mechanická odolnosť bola už overená v roku 2003 – podmienkou je však

S

Výplň balkónového zábradlia z cementotrieskových dosiek

CETRIS

®

Pri rekonštrukciách súčasných panelových obytných domov dochádza nielen k výmene všetkých výplní otvorov a k vonkajšiemu zatepleniu, ale aj k oprave súčasných výplní zábradlia na balkónoch, lodžiách či terasách. Celý rad týchto stavebných prvkov po rokoch prevádzky už neplní svoj účel (pre mechanické poškodenie), nespĺňa súčasné požiadavky (nehorľavosť, mechanická odolnosť) alebo sú tieto prvky vzhľadom na starobu už za dobou svojej životnosti... použitie minimálnej hrúbky 16 mm a dodržanie zásad zakotvenia. V porovnaní so skôr používaným monolitickým betónovým zábradlím je montované zábradlie výrazne ľahšie, navyše sa dosky CETRIS® ponúkajú v širokej škále farebných odtieňov, ktoré spolu s dizajnom vhodne zvolenej výplne zábradlia výrazne oživia vzhľad domu. Nosnou konštrukciou montovaného zábradlia je vždy nosný rám, vyrábaný prevažne z oceľových prvkov na mieru, podľa konkrétneho návrhu riešenia, ktoré vychádza z technických a architektonických požiadaviek na dané zábradlie. Vo väčšine prípadov ide o zváranú oceľovú základnú konštrukciu dodanú vrátane povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním alebo kvalitnou práškovou vypaľovacou farbou. V prípade rekonštrukcie súčasných balkónových zábradlí je nutné posúdiť stav existujú50


50-51 Rekonstrukcie:Mustra projekty

ceho rámu a odstupy jednotlivých výstuh kvôli uchyteniu výplne – cementotrieskovej dosky CETRIS®. Prvý variant zabudovania výplne zábradlia z dosky CETRIS® k nosnému rámu vychádza z montáže fasádnych obkladov. V tomto variante je výplň – doska CETRIS® s hrúbkou min. 16 mm – k nosnej konštrukcii z vonkajšej strany priložená a zakotvená pomocou skrutiek alebo nitov. Nosný rám je vytvorený z oceľových profilov 40 × 40 × 4 mm, maximálna vzdialenosť zvislých podpôr je 625 mm. Pri tomto spôsobe zabudovania platia rovnaké zásady ako pre fasádne aplikácie: - dosky sa kladú so škárou s min. šírkou 5 mm (pri použití dosiek CETRIS® dĺžky až 3 350 mm sa škára rozširuje na 10 mm),

- v doske CETRIS® je predvŕtaný otvor (priemer predvŕtania je 8 mm pre dosku s rozmerom do 1 600 mm, priemer predvŕtania je 10 mm pre dosku s rozmerom nad 1 600 mm), - na zakotvenie sa používajú skrutky s podložkou a tesniacou gumou – odporúčaný typ SFS SX 3/20 - 5,5 × 50 mm, alebo nity – odporúčané typy:

9/23/11

12:00 PM

Stránka 51

ETANCO nit Alu/antikoro otvorený 4,8 × 24 mm, poprípade SFS AP 1650210-S 5 × 21 mm, - poloha krajnej skrutky / nitu od zvislej hrany je min. 30 mm, od vodorovnej hrany min. 70 mm, - maximálna vzdialenosť skrutiek do dreva v smere zvislej podpory je 400 mm. Upozornenie: Pri dĺžke dosky CETRIS® nad 1 875 mm je potrebné zohľadniť vplyv tepelnej rozťažnosti kovu a vplyv zmrštenia dosky CETRIS® vplyvom zmeny vlhkosti – nutné je zväčšenie odstupu krajných skrutiek / nitov od zvislej hrany na min. 50 mm. Pretože dopyt po riešení balkónov rastie (nie sú to len rekonštrukcie súčasných balkónov na panelových domoch) a zároveň sa kladie väčší dôraz na estetiku (vzhľad), ponúkame aj variant „skrytého“ uchytenia cementotrieskovej dosky CETRIS vo funkcii balkónového zábradlia. Vzhľadom na požiadavky zákazníkov na „neviditeľný“ spôsob zabudovania dosky CETRIS bolo vybraté riešenie, ktoré sa na výplne zábradlia často používa. Výplň – doska CETRIS je olištovaná – vložená do F profilu, ktorý je na rám ukotvený nitmi, k vnútornej zvislej výstuhe je doska CETRIS prilepená lepidlom DenBraven Mamut Glue High Tack. Z oboch podhľadových strán teda nie je viditeľný žiadny kotevný prostriedok. Mechanické skúšky prebehli v plzenskej pobočke Technického a skúšobného ústavu stavebného v januári 2008. Zaťaženie bolo zvolené podľa požiadavky ČSN 73 0035, čl. 234 – náraz nepružným telesom s hmotnosťou 1 kg, letiacim vodorovne rýchlosťou 17 m/s, a náraz nepružným telesom s hmotnosťou 40 kg, letiacim vodorovne rýchlosťou 2,5 m/s. Výplň z dosky CETRIS hrúbky 16 mm pri pôsobení predpísaného zaťaženia zostala bez jediného porušenia. Po preukaznej skúške nedošlo k porušeniu výplne, k poškodeniu jej uchytenia v ráme ani k strate použiteľnosti.


52-57 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:34 AM

Stránka 52

ale aj časté zatekanie pri vetrom hnanom daždi ako aj nízke zvukovo izolačné vlastnosti. Na prvý pohľad by sa zdalo, že všetky takéto okná by bolo treba vymeniť. Tento krok však treba zvážiť a navrhnúť až po komplexnej analýze problému. Najčastejšie príčiny, ktoré vedú k vzniku porúch počas životnosti otvorovej konštrukcie: - nevhodný projektový návrh, - nevhodný výber materiálov, - neodborná a nekvalitne vyhotovená montáž, - dodatočné neodborné zásahy a úpravy, - nesprávne navrhnutá sanácia.

Diagnostika

Pri rekonštrukciách a sanáciách stavebných objektov ako aj pri zateplení fasád sa v súčasnosti už automaticky pristupuje k opravám či výmene okenných konštrukcií. Hlavným dôvodom je zvyčajne úspora energií, no dôležité sú aj zvýšené nároky na estetiku fasády a funkčnosť výplňových konštrukcií. Rozhodovanie pre opravu alebo komplexnú výmenu okien nie je jednoduché a vôbec by ho nemala ovplyvňovať cena.

Aby

Najjednoduchšie je diagnostikovať stav okenných konštrukcií vizuálnym spôsobom. Tieto kritériá sa dajú stanoviť na základe analýzy konštrukčnej tvorby bežne používaných okien a na základe experimentálneho laboratórneho overenia vybraných typov okenných konštrukcií. Stav vlysov okenného krídla a rámu hodnotíme podľa intenzity poškodenia dreva, napríklad od napadnutia hnilobou či mechanického poškodenia v mieste rohov, kotvení závesov a v drážkach. Pri určovaní funkčnosti kovania zisťujeme kvalitu a funkčnosť závesov ukotvených v okennom ráme a krídle, stav valčekových uzáverov okenných jazýčkov, kotvenie a funkčnosť kľučiek a stav spojovacích skrutiek vlysov krídla. Ak hodnotíme zasklenie, všímame si mechanické poškodenie skla, kvalitu detailu zasklenia trhliny, prípadné vypadnuté časti tmelu či poškodenie drevených zasklievacích líšt. Zaujíma nás aj kvalita a účinnosť tesniacich profilov, rovinnosť a pružnosť gumového tesnenia. Kovotes vždy považujeme za nevyhovujúci. Dôležité sú tiež prvky na odvod vody, ktoré za-

okná dobre plnili svoju úlohu

Pôvodný stav Staré okná v rodinných či bytových domoch boli zvyčajne zdvojené s dvojitým zasklením so vzduchovou medzerou približne 40 mm alebo dvojité s dvoma samostatne otváravými krídlami. Tesnenie v styku okenného krídla a rámu bolo v lepšom prípade rieše-

né pomocou gumených dutinových tesniacich profilov, ale zvyčajne z kovových hliníkových pásikov Kovotes. Takéto kovanie už nezodpovedá dnešným požiadavkám. Pôvodné okná zvyčajne charakterizuje nízka tepelnoizolačná schopnosť s vysokou infiltráciou vzduchu,

braňujú prenikaniu vody do konštrukcie. Sledujeme kvalitu upevnenia či mechanické poškodenie oplechovania a stav hliníkového profilu v spodnom vlyse okenného rámu. Pri posudzovaní odvodňovacích drážok si všímame ich veľkosť a kvalitatívny stav ako aj stav a funkčnosť odvodňovacích otvorov v spodnom vlyse rámu. Deformáciu okenného krídla vo vertikálnom smere (zvesenie) preveríme zmeraním dĺžok uhlopriečok a v horizontálnom smere sledujeme dosadanie okenného krídla do rámu. Kvalita povrchovej úpravy a celkový vzhľad okennej konštrukcie závisia najmä od stavu náterov. V detaile osadenia okna je dôležité utesnenie styku okna so stavebnou konštrukciou z exteriéru (súvislosť vrstvy tmelu či kvalita krycích líšt), ako aj prekrytie styku zo strany interiéru a stav izolačnej vrstvy v detaile. Posúdenie okenných konštrukcií podľa uvedených kritérií uľahčí investorovi odpoveď na otázku, či existujúce okná stačí opraviť, resp. zrekonštruovať alebo


52-57 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:34 AM

Stránka 53

REKONŠTRUKCIE Detail nadpražia - POROTHERM 38 + 50/20 mm EPS.

Okno REHAU- Brillant Design päťkomorový systém

θe = -10 °C he = 25 W.m-2.K-1

Teplota kontrolného bodu θsi = 15,9 °C

θai = 22 °C hi = 4 W.m-2.K-1

V zimnom období sa počíta s teplotou vnútorného vzduchu θai = 22 °C a s relatívnou vlhkosťou vnútorného vzduchu ϕ i ≤ 50 %.

je nevyhnutná ich výmena. Samozrejme, z hľadiska dosiahnutia dostatočnej tepelnoizolačnej schopnosti výplňových konštrukcií pri zateplení budovy je výmena okien zvyčajne nevyhnutná.

Kvalita Okenná konštrukcia musí ochrániť interiér pred chladom, nadmerným teplom, vetrom a dažďom

ušetriť na spotrebe energie, pre nízkoenergetické domy by tento súčiniteľ nemal presiahnuť hodnotu 1,3 a pre pasívne domy je kritérium ešte tvrdšie, t.j. hodnota súčiniteľa prechodu okennou konštrukciou nemá byť vyššia ako 0,8 W/(m2.K). Z hygienického hľadiska je veľmi dôležité, aby na žiadnom povrchu v interiéri nepoklesla teplota pod teplotu rosného bodu. To znamená, že nikde nesmú

v miestnosti za hodinu, a to cez styky a škáry prirodzenou infiltráciou. Ak však je prirodzenej infiltrácii zabránené (napríklad vzduchotesnosťou obalu domu vrátane okenných konštrukcií), vetranie musí byť zabezpečené iným spôsobom. Splnenie tejto požiadavky je dôležité nielen z hygienického, ale aj z energetického hľadiska.

Spotreba energie Energetická charakteristika okien je dôležitá aj z pohľadu spotreby energie v celej budove. Konečné rozhodnutie o vhodnosti použitia konkrétnych okien závisí aj od požiadavky na mernú potrebu tepla pre danú budovu, čo je kritérium jej hodnotenia. Pre rekonštruované budovy je E2N = 70 – 130 kWh/(m2.rok) v závislosti od faktoru tvaru budovy. Okná sú svojimi fyzikálno-technickými vlastnosťami v porovnaní s nepriehľadnými časťami obalových konštrukcií najslabším článkom systému. Z toho dôvodu výrazne ovplyvňuje správny návrh okenných konštrukcií celkový výsledok energetickej charakteristiky budovy a jej zaradenie do príslušnej kategórie.

Materiály Na stavebnom trhu sú v súčasnosti v ponuke okná na báze dreva, plastov, kovov a v kombinácii týchto materiálov. Vývoj okenných konštrukcií z rôznych druhov materiálov dospel tak ďaleko, že ich z hľadiska kvality ako aj teplotechnických vlastností možno považovať za rovnocenné, t.j. dlhodobo sú schopné zaručovať požadované funkcie. Investor by však nemal podľahnúť reklamným tvrdeniam jednotlivých predajcov. Mal by dať preda z tohto vyplývajú požiadavky na jej kvalitu. Keď sa rozhodneme pre výmenu okien, mali by sme mať primerane dostatočné informácie o kritériách, ktoré majú spĺňať. Základné požiadavky z hľadiska navrhovania a dimenzovania transparentných konštrukcií uvádzajú slovenské technické normy. Požiadavky na okná v obvodových stenách možno zjednodušene vyjadriť podľa niekoľkých kritérií.

vzniknúť podmienky na vznik plesní. Táto požiadavka platí taktiež pre okná, t.j ich rámy, krídla a zasklenie. Vnútorná klíma miestnosti je charakterizovaná hlavne relatívnou vlhkosťou vzduchu a jeho teplotou. Ako príklad možno uviesť, že pri teplote vzduchu v miestnosti 20 ºC a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % je teplota rosného bodu 9,3 ºC.

Teplotechnické vlastnosti

Na základe dodržania hygienických podmienok pri užívaní bytových priestorov bola stanovená podmienka minimálnej priemernej výmeny vzduchu na hodnotu n = 0,5 (h-1). Dodržanie uvedenej požiadavky zabezpečí výmenu polovice objemu vzduchu

Hygienické vetranie Pri nových budovách má byť súčiniteľ prechodu tepla transparentnou konštrukciou U < 1,7 W/(m2.K) a pri rekonštruovaných objektoch má byť U ≤ 2,0 W/(m2.K). Vzhľadom na to, že dnes chceme čo najviac


52-57 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:35 AM

Stránka 54

REKONŠTRUKCIE nosť kvalitnému výrobcovi s certifikátmi a referenciami z realizácií jeho výrobkov. Pri porovnávaní výrobkov od rôznych dodávateľov treba kontrolovať porovnateľné parametre – napr. miesto, počet a tvar tesniacich profilov, fyzikálne parametre vlysov a zasklenia, typ kovania a pod. Dôležité je tiež sledovať pomer ceny a kvalitatívnych parametrov okna. Pri zatepľovaní alebo výstavbe domov v nízkoenergetickom štandarde či dokonca pasívnych domov sa rozhodne neoplatí šetriť. Požiadavky na úsporu energií sú veľmi vysoké a z toho vyplývajú aj požiadavky na kvalitu okien. Kvalitné okná nemôžu byť lacné.

Rámy a krídla z dreva Drevo predstavuje klasický a v minulosti najčastejšie používaný materiál na výrobu okien. Výhodou vlysov z dreva je nízky súčiniteľ prechodu tepla U, ktorý pri kvalitných rámoch okien s tesnením a dostatočnou hrúbkou profilu dosahuje hodnoty od 1, 07 do 1,6 W/(m2.K).

Ďalšími výhodami sú nízka rozťažnosť, paropriepustnosť, dostatočná požiarna odolnosť a dobrá mechanická spracovateľnosť. Dnes sa vlysy vyrábajú lepením z viacerých lamiel, čo ešte zlepšuje vlastnosti drevenej konštrukcie. Kvalitu drevených okien výrazne ovplyvňuje povrchová úprava. Taktiež sa odporúča drevenú hmotu na výrobu okien impregnovať proti biologickým škodcom.

Plast Vzhľadom na svoju príjemnú cenu aj vo vysokej kvalite sa rámy a krídla z plastu používajú v súčasnosti najčastejšie. Ďalšou prednosťou plastov je, že PVC profily nepotrebujú počas ich predpokladanej život54

nosti (približne 30 až 35 rokov) prakticky žiadnu údržbu. Jedinou ich nevýhodou je, že zo statického hľadiska môžu vykazovať deformácie. Aby sa im zabránilo, v rohoch rámov sa používajú výstuže z profilovaných plechov. Pretože ide o kov, ktorý má vysokú tepelnú vodivosť, tento fakt následne nepriaznivo ovplyvňuje súčiniteľ prechodu tepla cez vlysy. Zvyšovanie tepelnoizolačných vlastností okenného rámu riešia výrobcovia výrobou profilov s viackomorovým prierezom. V súčasnosti sa stáva bežným štandardom používanie 4- až 5-komorových profilov s hodnotou U = l,2 W/(m2.K). Výrobcovia profilov vyriešili tiež dlhoročný ekologický problém s odstraňovaním odpadov, a to formou recyklácie tohto materiálu.

Kovové rámy

vajú napríklad pri vytváraní veľkých presklených plôch. Ďalšou prednosťou hliníkových okien je ich vysoká životnosť a estetický vzhľad, preto nachádzajú svoje uplatnenie najmä pri výstavbe reprezentačných stavieb a stavieb občianskej vybavenosti. Jednoducho riešené okenné vlysy z kovu znamenajú v obale stavby veľmi nebezpečné tepelné mosty najmä tým, že použitý materiál má vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti. Z toho dôvodu aplikujú výrobcovia do profilov vysoko účinné tepelné izolanty, ktoré tepelné mosty prerušia. Súčiniteľ prechodu tepla vlysov takýchto okien sa pohybuje v rozmedzí od 2,0 do 2,8 W/(m2.K), pričom dnes vyrábané špičkové hliníkové rámy majú hodnotu súčiniteľ prechodu len 1,5 W/(m2.K). Veľkou nevýhodou kovových okien je najmä ich príliš vysoká cena.

Vyrábajú sa z oceľových profilov alebo zo zliatin hliníka. Pre potreby bytovej výstavby či v rodinných domoch sa používajú naozaj iba ojedinele. Ich prednosti zo statického hľadiska sa využí-

Kombináciou viacerých materiálov pri výrobe rámov a krídiel okien možno využiť dobré vlastnosti jednotlivých materiálov a eliminovať tie menej vhodné. Pravdepodobne najčastejšie sa v bytovej výstav-

Kombinovanie materiálov


52-57 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:35 AM

Stránka 55

be a pri výstavbe rodinných domov používajú drevené rámy v kombinácii s hliníkom, resp. s PVC zo strany exteriéru. Drevo, ktoré je zo strany interiéru, zabezpečuje dobré tepelnotechnické vlastnosti a hliník či PVC zvyšujú životnosť okennej konštrukcie a zároveň eliminujú nevyhnutnosť údržby jej povrchu z vonkajšej strany. Súčiniteľ prechodu tepla okennou konštrukciou v kombinácii drevo – hliník môže mať hodnotu iba 1,25 W/(m2.K) a v kombinácii s plastovým profilom, ktorý predstavuje ďalšiu tepelnú izoláciu, a kvalitným zasklením môže dosiahnuť hodnotu U iba 0,8 W/(m2.K), čo vyhovuje aj pre pasívne domy.

Zasklenie Rám a krídla výplňovej konštrukcie predstavujú iba 15 % z celkovej plochy okna. V tomto zmysle práve zasklenie a jeho tepelnotechnické vlastnosti sú najdôležitejšou veličinou ovplyvňujúcou celkovú energetickú náročnosť budovy. Zasklenie tvorí približne 70 % z plochy obvodových stien, a to je hlavný dôvod, prečo tomuto prvku treba venovať zvýšenú pozornosť. Možno ho charakterizovať dvoma vlastnosťami: - Súčiniteľom prechodu tepla Ug W/(m2.K), ktorého hodnota je pre obytné stavby odporúčaná menej ako 1,5 W/(m2.K) a štandardom by sa mala stať hodnota U ≤ 1,1 W/(m2.K). - Svetelnou priepustnosťou, ktorá sa udáva v % a je závislá od kvality použitého skla a jeho schopnosti odrazu, mení sa tiež použitím rôznych špeciálnych fólií či pokovovaných vrstiev. Tepelnotechnické vlastnosti presklenej plochy sa zvyšujú použitím dvojitého resp. trojitého zasklenia. Medzera medzi jednotlivými tabuľami skla má byť vzduchotesná. Na zvýšenie tepelnoizolačných schopností zasklenia môže byť plnená inertným plynom, napr. argónom, xenónom, ktoré majú nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti ako vzduch.

55


52-57 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:35 AM

Stránka 56

REKONŠTRUKCIE

Výmena strešného okna s VELUX-om: jednoduchá, čistá a rýchla.

Pôvodná situácia.

Osadenie

Škridle okolo strešného okna zložte a odložte. Pôvodné lemovanie a oplechovanie strešného okna demontujte.

Odmontujte starý okenný rám. Pri výmene strešného okna za nové rovnakej veľkosti nie je nutné montážny otvor upravovať ani zasahovať do vnútorného ostenia. Nasaďte rám nového strešného okna a primontujte montážne uholníky. Pre vodotesné napojenie strešného okna k existujúcej hydroizolačnej fólii použite hydroizolačný golier BFX, ktorý jednoducho natiahnete na rám strešného okna.

Namontujte lemovanie a oplechovanie strešného okna. Zložené škridle vráťte na pôvodné miesto. Stačí už len nasadiť krídlo nového strešného okna a výmena je hotová.

Situácia po výmene strešného okna.

56

Pri montáži nových okien, resp. výmene, si veľa investorov neuvedomuje, že aj okná s veľmi dobrými tepelnotechnickými vlastnosťami môžu po osadení spôsobovať vážne problémy. Treba mať na zreteli, že montáž okennej konštrukcie do obalu budovy je záverečný a veľmi dôležitý krok, ktorý môže ovplyvniť kvalitu jej fungovania. Pri osadzovaní okna do ostenia treba dávať dôraz na správne riešenia v troch etapách: - návrh hĺbky osadenia, a teda umiestnenie okna v ostení, - realizáciu kotvenia okenného rámu do ostenia, - realizáciu styku medzi okenným rámom a ostením, hlavne z hľadiska infiltrácie vzduchu, difúzie vodnej pary, tepelných strát a penetrácie dažďovej vody. Správne navrhnuté riešenie styku osadenia okenného rámu do ostenia má vychádzať z troch zón, ktoré majú splniť nasledujúce funkcie: - vnútorná zóna musí zabraňovať prenikaniu vodných pár ako aj infiltrácii vzduchu do strednej zóny styku, - stredná zóna musí vyhovovať teplotechnickým a akustickým požiadavkám, - vonkajšia zóna musí umožňovať difúziu vodnej pary do exteriéru, ale zároveň zabraňovať prenikaniu dažďovej vody pri zabezpečení dilatačných pohybov okna ako aj ostenia. Stáva sa, že v projekte sa detail osadenia okennej konštrukcie podceňuje, prípadne je riešený iba formálne. Práve kvalitné riešenie detailu je polovica úspechu. Investor by mal vyberať montážnu firmu nielen podľa ceny, ale aj podľa kvality práce a stavebného riešenia. Zároveň by každému predajcovi otvorových konštrukcií malo záležať, ako sa bude s jeho výrobkom ďalej nakladať. Ak po montáži v budúcnosti dôjde k problémom s netesnosťami, plesňami alebo hlukom, každý zákazník väčšinou označí za zlý výrobok a nebude hľadať príčinu v spôsobe osadenia. Pozor však, aj veľmi kvalitné okno môže zničiť zlé osadenie. Ak je to teda len trocha možné, postarajte sa, aby vám vaše nové okno osadil predajca alebo priamo výrobca. Každý dobrý výrobca túto službu poskytuje a ručí za kvalitu montáže. Rozhodnutie o rekonštrukcii okien, resp. o ich výmene za nové, nikdy nie je bezproblémové a jednoduché, a preto by ste sa v každej fáze, t.j. v štádiu návrhu i realizácie vždy mali poradiť s odborníkmi. (mez) Zdroj: internet Snímky: archív redakcie


52-57 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:35 AM

Stránka 57

PLAST?

NADČASOVÝ KOMPOZITNÝ MATERIÁL?

HLINÍK?

S PROFESIONÁLNOU TROJROVINOVOU MONTÁŽOU A DLHODOBÝM SERVISOM

PONÚKAME VÁM: • VÝBER Z TROCH PROFILOVÝCH SYSTÉMOV

• NADŠTANDARDNÝ UŽÍVATEĽSKÝ KOMFORT,

URČENÝCH PRE NÍZKOENERGETICKÉ AŽ PASÍVNE STAVBY

KTORÝ ZÁROVEŇ MAXIMÁLNE SPĹŇA VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ A AKUSTICKÉ PARAMETRE

• ELEGANTNÉ RIEŠENIE EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ

• INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K VAŠIM POŽIADAVKÁM • ZLOŽITÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA – MODERNÉ POSUVNÉ SYSTÉMY, ROHOVÉ SPOJE ZO SKLA, ELIMINÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV, TROJROVINOVÁ MONTÁŽ

www.matporiadneokno.sk

A ROLIET

• DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O NAŠE VÝROBKY FORMOU ZÁRUČNÉHO A POZÁRUČNÉHO SERVISU

• 15-ROČNÉ SKÚSENOSTI

ponuka@matporiadneokno.sk

02/16 123


58-59 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:39 AM

Stránka 58

Zasklenie a lemovanie rozhodujú o energetickej bilancii strešných okien Prvá generácia nízkoenergetických, tzv. solárnych domov bola založená na princípe získať čo najväčšie tepelné zisky. Výsledkom však boli prehrievané domy v lete, ktoré vykazovali veľké tepelné straty z dôvodu nekvalitného zasklenia. Súčasný trend sa preto orientuje na minimalizáciu tepelných strát, čo má pozitívnejší vplyv na celkovú energetickú bilanciu domu. Komplexné riešenie ponúka spoločnosť VELUX, ktorej výrobky umožňujú vytvoriť v podkroví optimálne vnútorné prostredie a zlepšujú energetické úspory.

Eliminácia tepelných strát Náročným podmienkam z energetického hľadiska vyhovuje nízkoenergetické trojsklo 65 so súčiniteľom prestupu tepla Uskla = 0,5 W/m2K a súčiniteľom prestupu tepelného slnečného žiarenia g = 0,46. Z užívateľského hľadiska je nezanedbateľná jeho zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Vnútorné lepené sklo so selektívne reflexnou vrstvou sa v prípade rozbitia nevysype do interiéru, ale ostane nalepené na medzisklennej fólii. Vonkajšie tvrdené sklo hrúbky 4 mm má zase aplikovanú špeciálnu úpravu, zabraňujúcu roseniu okna zvonku, čo býva pri oknách s dobrými tepelnotechnickými parametrami častým javom. Dve komory medzi sklami sú vy-

plnené kryptónom, celková hrúbka za- I toto zasklenie vykazuje zvýšenú odolsklenia je 33 mm. nosť voči mechanickému poškodeniu. Rovnako ako v predchádzajúcom príEliminácia hluku a tepelných ziskov pade sa vnútorné lepené sklo v príDo stavieb, ktoré sa nachádzajú v hluč- pade rozbitia nevysype do interiéru, ných lokalitách, ako je napríklad v oko- ale ostane nalepené na medzisklennú lí letiska alebo na rušných uliciach, je fóliu. Vonkajšie tvrdené sklo so selekvhodné dvojsklo 60. Výborne eliminuje tívne reflexnou vrstvou má aplikovanú vonkajší hluk (hodnota súčiniteľa vzdu- samočistiacu úpravu, ktorá je aktivochovej neprezvučnosti Rw je 37 dB) vaná UV žiarením. Priestor medzi sklaa vďaka špeciálnej úprave znižuje i hla- mi je vyplnený kryptónom, celková dinu hluku z dažďa, a to až o 7 dB. Ďal- hrúbka skla je 24 mm. šou významnou prednosťou je ochrana pred slnečným teplom. Dvojsklo 60 Eliminácia tepelných strát vďaka charakterizuje súčiniteľ prestupu te- správne prevedenej montáži pelného slnečného žiarenia g = 0,29. Pri energeticky efektívnych objekNa použitie tohto zasklenia v energe- toch je ďalším dôležitým predpoticky úsporných stavbách hovorí jeho kladom riadnej funkčnosti strešného súčiniteľ prestupu tepla Uskla =1,0W/m2K. okna jeho správne prevedená inšta-


58-59 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:39 AM

Stránka 59

1

2 3

4 5 6

Nízkoenergetické trojsklo s označením 65 od spoločnosti VELUX. 1

Vrstva proti roseniu z vonkajšej strany

2

4 mm tvrdené sklo so selektívno reflexnou vrstvou

3

10 mm Krytpón

4

4 mm tvrdené sklo so selektívno reflexnou vrstvou

5

10 mm Krytpón

6

2x2 mm lepené plavené sklo

lácia. Z energetického hľadiska je citlivou oblasťou zateplenie okien miesto napojenia na strešný plášť. Spoločnosť VELUX kvôli týmto prípadom ponúka lemovanie EDJ 2000, EDN 2000 a EDW 2000 so zatepľovacou sadou BDX. Pri použití zatepleného lemovania EDJ a EDN 2000 sú strešné okná zapustené o 40 mm hlbšie do konštrukcie strechy, vďaka čomu je redukovaná ochladzovaná plocha okenného rámu vyčnievajúceho nad rovinu strechy. Súčasťou lemovania EDJ a EDN 2000 je zatepľovacia sada BDX-F, vrátane hydroizolačnej fólie a samonosného drenážneho žliabku. Zatepľovacia sada BDX-F v kombinácii so strešnými oknami zlepšuje súčiniteľ prestupu tepla

až o 0,2 W/m2K. Hlbšie zapustenie navyše pôsobí esteticky, pretože strešné okno nevystupuje z roviny strechy. Lemovanie EDJ je určené na profilovanú krytinu do výšky profilu 90 mm, EDN na plochú strešnú krytinu do výšky profilu 16 mm. Dôkladné prevedenie izolácie po obvode okna zaistí aj zateplené lemovanie EDW 2000, ktorého súčasťou je opäť zatepľovacia sada BDX. Tá bráni únikom tepla a v kombinácii so strešnými oknami zlepšuje súčiniteľ prestupu tepla až 0,1 W/m2K. Lemovanie EDW je určené na profilovanú strešnú krytinu do výšky profilu 120 mm. Správnym výberom zasklenia a lemovanie okien VELUX sa dajú znížiť

náklady na vykurovanie, zaistiť príjemnú teplotu i redukovať hluk v interiéri. Viac informácií o zasklení a lemovaní VELUX nájdete na www.velux.sk.


60-61 Rekonstrukcie:Mustra projekty

60

9/23/11

11:40 AM

Strรกnka 60


60-61 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:40 AM

Stránka 61

REKONŠTRUKCIE

Ako si správne vybrať

vchodové dvere? GAVAplast, meno ktoré neodmysliteľne patrí k slovenskému trhu už viac ako trinásť rokov, prináša ďalšie novinky v ponuke a spôsobe výroby plastových, živicových a hliníkových dverných výplní. Produkcia firmy odráža jej snahu o neustále zdokonaľovanie a približovanie sa k potrebám zákazníkov. chodové dvere sú vizitkou každého rodinného domu a s ich vzhľadom a účelom sa stretávate dennodenne. Výber vchodových dverí by ste mali teda zvážiť a staviť predovšetkým na kvalitu. Výrobou dverných výplní sa firma GAVAplast začala zaoberať ako prvá na Slovensku a na trhu pôsobí už trinásť rokov. Pre rok 2011 boli architektom navrhnuté nové dizajny inšpirované prírodou, ktoré sú presnejšie znázornené v novom katalógu, prípadne na internetovej stránke www.gavaplast.sk. Dverné výplne sú v ponuke v troch kategóriách – plastové, HPL, hliníkové.

V

Plastové dverné výplne Patria medzi najpredávanejšie dverné výplne a ich výhodou je hlavne cenová dostupnosť. Oproti HPL výplniam ich možno formovať do rôznych tvarov od rustikálnych po moderný dizajn, z ktorých si dokáže vybrať naozaj každý. Ich použitie je určené prevažne do rodinných domov. Novinkou pri plastových výplniach sú tzv. studené plasty (nie ABS materiál), ktoré v kombinácii so studenou fóliou možno inštalovať aj na slnečnejšie exponované miesta.

HPL dverné výplne Tieto výplne sú tvrdšie a stabilnejšie ako plastové výplne a takisto sú k dispozícii v širšej škále farebných odtieňov. HPL plasty nepodliehajú deformáciám, preto ich nie je nevyhnutné vystužovať studenými jadrami, možno ich však komponovať na materiály s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ďalšou ich výhodou je moderný dizajn jednotlivých vyhotovení, ktorý sa prispôsobí azda každému typu rodinného domu. Používajú sa predovšetkým do rodinných domov ako aj do obchodných priestorov, prípadne obytných domov.

Hliníkové dverné výplne Hliníkové dvere garantujú vysokú mieru pohodlia, bezpečnosti, vzhľadu a elegancie. Takisto vyhovujú náročným požiadavkám z hľadiska tepelnej a akustickej izolácie. Ide o zliatinu hliníka a horčíka, čo zabezpečuje nízku hmotnosť pri zachovaní vysokej pevnosti. Hlavnou výhodou týchto výplní je nadčasový dizajn a možnosť použitia akejkoľvek farebnej škály podľa vzorkovníka RAL.

V súčasnosti, keď je teplo veľmi vzácne, sa firma GAVAplast rozhodla zaviesť nové štandardy dverných hrúbok. Doteraz používané 24 mm jadrá nahradili 34 a 36 mm jadrami, čo v konečnom dôsledku predstavuje väčšiu úsporu tepla o 50 %. Väčšina predajcov okien ponúka čo najhrubšie sklá, žiaľ, pri ponuke dverí zabúdajú na to, že dverná výplň je takisto veľká plocha, cez ktorú dochádza k nezanedbateľnému úniku tepla. Na záver netreba zabudnúť na bezpečnosť, ktorá má zásadný význam. Každú dvernú

výplň možno preto osadiť oceľovou platňou, ktorá zvyšuje bezpečnosť domu. Firma GAVAplast ponúka trinásť rokov skúseností podložených vlastnými inováciami a technologickým vývojom v oblasti dverných výplní. Dverné výplne takejto kvality, zakúpené od slovenského výrobcu, vzbudzujú dôveru u koncového zákazníka a zároveň podporujú výrobu a predaj slovenských produktov. Tomáš Bednárik www.gavaplast.sk

61


62-65 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:54 AM

Stránka 62

REKONŠTRUKCIE

Fungujúce technické zariadenia – záruka spokojnosti obyvateľov domu Správny projekt V každom objekte sú rozdielne technické systémy, ktoré si vyžadujú individuálne poradenstvo, naprojektovanie rekonštrukcie a presnú realizáciu. Staršie rozvody treba vymeniť alebo zrekonštruovať podľa dnes platných noriem, zákonov a vyhlášok. Musíme posúdiť nielen stav rozvodov, ale aj zariadení, armatúr, dokonca aj technický stav domu. Pri kúpe staršieho objektu by sme mali poznať rok jeho dokončenia a zistiť aktuálne tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Pred začatím projektovania sa treba najprv zoznámiť s podmienkami stavby. Zistiť, kde sú voľné priestory na vedenie rozvodov, kde je prístup k stúpačkám, aké sú možnosti upevňovania potrubí. Projektanta zaujíma aj umiestnenie a prístupnosť uzáverov, umiestnenie a upevnenie vodomeru, možnosti riešenia dilatácií a vytvorenia nových inštalačných priečok či iné súvisiace problémy. Po vyhodnotení aktuálneho stavu domu sa dá naprojektovať systém rozvodov technického zariadenia, ktorý by mal byť rovnako výhodný z hľadiska ceny materiálu ako aj z hľadiska rýchlosti a ceny montáže.

Príčiny porúch a ich predchádzanie Rozvody v domoch bývajú zvyčajne preťažované. Pôsobením rozličných mechanických a fyzikálnych vplyvov sa môže napríklad znížiť priechodnosť potrubí, zhoršiť funkcia jednotlivých zariadení a armatúr alebo narušiť celistvosť a povrchy materiálov zvonka aj zvnútra.

62

Existujúce rozvody technického zariadenia v starších rodinných či bytových domoch väčšinou nevyhovujú dnešným potrebám. Ich rekonštrukcia môže byť vyvolaná skončením ich životnosti, ale dôvodom môže byť aj to, že dnes už nechceme kúriť tuhými palivami alebo zastaralými olejovými či plynovými kotlami. Niekedy tiež môže byť podnetom úprav návrat ku klasike v podobe kozubu.

Na rozvody vplývajú nežiaduce vplyvy aj zvnútra, a to hlavne korózia, ktorá môže byť spôsobená chemickým zložením, teplotou či rýchlosťou prúdenia vody v potrubí ako aj inými vplyvmi. Životnosť rozvodu môžeme predĺžiť výberom vhodného materiálu, dodržiavaním maximálnej rýchlosti prúdenia a vhodnou úpravou vody. Rozvod môže byť tiež zaťažený inkrustáciou najmä pri drsnosti potrubia, preto vyberáme materiály s hladkým povrchom.

Jednoduché opravy

Vykurovacie sústavy:

Poruchy rozvodov môžeme rozdeliť do troch základných skupín: Sú to predovšetkým mechanické poruchy, napríklad prasknutie potrubia, čo sa najčastejšie stáva po nepredvídateľnom náraze alebo ak sa rozvod zaťaží zeminou či novou konštrukciou. Tomuto druhu porúch môžeme zabrániť, ak potrubie uložíme do kanála alebo chráničky. Rozvod môže popraskať aj vtedy, ak je zaťažovaný mrazom alebo vysokými teplotami. Ochranu zabezpečíme tepelnou izoláciou a dostatočnou hĺbkou uloženia. Dosť veľkým problémom sú aj veľké priehyby potrubia, ktoré sú najčastejšie spôsobené jeho príliš veľkou hmotnosťou. Ochrana proti tejto poruche spočíva v navrhnutí správneho rozstupu podpôr podľa druhu materiálu. Medzi poruchy znehodnocujúce vlastnosti vody, čiže tzv. hygienické poruchy patrí najčastejšie spätné nasávanie znečistenej vody, ktoré je spôsobené podtlakom v rozvode. Ten väčšinou spôsobujú tlakové rázy. Ochrana pred touto poruchou sa môže riešiť

1 - Sústava s horizontálnym rozvodom 2 - Rozvod v soklovej lište 3, 4 - Rozvod z rozdeľovača umiestnený v podlahe 5 - Jednotrubková sústava 6 - Podlahové vykurovanie

viacerými spôsobmi, napríklad použitím privzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu, spätného ventilu alebo inak. Pri použití prerušovacích a akumulačných nádrží môže nastať problém v znížení kvality vody vplyvom jej státia. Mali by sme to riešiť prietokovým čerpaním. Následný problém predstavujú materiálové poruchy, ktoré môžu pôsobiť na rozvod zvonka, ako napríklad priehyb, zmrštenie a predĺženie potrubia, a to hlavne pri zaťažení armatúrami, teplotnými zmenami alebo nesprávnym uchytením rozvodov. Týmto poruchám zabránime, ak navrhneme správny rozstup podpôr podľa druhu materiálu, vytvoríme potrebný počet pevných bodov a potrubie kvalitne tepelne zaizolujeme.

Pri oprave častí rozvodov je dôležité dostatočne presné určenie príčiny poruchy. Odporúča sa použiť rovnaký materiál, ako bol pôvodný. Ak vkladáme do potrubia nové časti z iného materiálu, treba postupovať veľmi obozretne, hlavne musíme posúdiť dôsledok reakcie sústavy na nový materiál (napr. pri kombinácii medi a pozinkovanej ocele dochádza ku korózii). Pri oprave oceľového potrubia sa rúra prereže v mieste poškodenia a obe časti sa vyskrutkujú. Nová rúrka sa naskrutkuje jednou stranou do nátrubku v potrubí a na druhom konci rúrky sa spojenie upraví pomocou dlhého závitu. Ak je poškodené miesto krátke a rúrky sa nedajú vyskrutkovať, vyreže sa iba poškodená časť, a to v takej dĺžke, aby sa dal vložiť náhradný kus, nazývaný preskrutkovač. Pre takúto úpravu je potrebné na koncoch rúrok vyrezať závity závitnicou. Na opravu kovových potrubí môžeme použiť opravovacie pásy, ktoré dokážu utesniť diery, spôsobené najčastejšie koróziou. Ak sa prejaví inkrustácia, treba potrubie vymeniť. Niekedy sa potrubie


62-65 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:54 AM

Stránka 63

REKONŠTRUKCIE dá opraviť aj tak, že do pôvodného sa vloží nové – polyetylénové. Prasknuté liatinové potrubie sa nedá zvariť, preto musíme jednotlivé hrdlové či prírubové rúry vymeniť. Prírubové rúry sa dajú ľahko rozobrať a poškodený kus nahradiť, zatiaľ čo liatinovú hrdlovú rúru treba preseknúť a nahradiť novou kratšou rúrou a kusom rúry s hladkými koncami a s presuvkou. V prípade malej poruchy rúrky z PVC spôsobenej mechanickým poškodením najprv uzavrieme prítok vody, médium vypustíme a rúrku necháme niekoľko hodín sušiť. Potom do otvoru nanesieme lepidlo a silne pritlačíme na poškodené miesto plastový pásik. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia sa musí časť rúrky vybrať a oba konce sa musia spojiť pomocou nátrubka. Ak taký spôsob nie je možný, použijeme kúsok novej rúrky a dva nátrubky. Ak je poškodený spoj, najbezpečnejšou opravou je jeho vybratie a vlepenie nového s rúrkou a nátrubkom po oboch stranách. Ak sa pri celkovej rekonštrukcii nevymenia rozvody, treba si uvedomiť, že nečistoty zo starých potrubí sa môžu postupne uvoľňovať a spôsobovať zanesenie ventilov.

Moderné systémy Nové moderné rozvody majú veľmi veľa výhod: Systém je univerzálny, dá sa napríklad použiť na vykurovanie i rozvody pitnej či úžitkovej vody, materiály majú garantovanú kvalitu, systém je certifikovaný a má vyššiu životnosť ako 50 rokov. Vzhľadom na dokonalosť podkladov je dostatočná aj rýchlosť naprojektovania, vrátane výpisu materiálu. Čo sa týka rozpočtu a výšky ceny, ide o ľahké a zrozumiteľné ocenenie dodávok aj montáže podľa cien odporučených výrobcom. Príprava objektu pred montážou je veľmi jednoduchá. Moderné systémy predstavujú nízke režijné náklady na dopravu materiálu ako aj na montážne náradie a na spotrebu energie. Samotná montáž je rýchla a jednoduchá aj pri dodržaní podmienok vysokej spoľahlivosti spojov.

najčastejšie z liatinových a kameninových rúr, neskôr z plastových. Medzi potrebné opravy kanalizačného systému patrí utesňovanie rúrových spojov, spojov medzi zriaďovacími predmetmi a potrubím, výmena chybných častí, utesňovanie trhlín, čistenie upchatých potrubí, zachytávačov a vpustov, opravy a výmena zriaďovacích predmetov a ich častí, utesňovanie uzáverov – viek čistiacich otvorov, obnova izolácií, opravy upevnenia, krytia a podobne. Mali by sme poznať a dodržiavať normu STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia. Kanalizačná prípojka musí splniť požiadavky normy STN 73 6701 Stokové siete a kanalizačné prípojky. telesá alebo sa pre existujúce vykurovacie telesá (ak sú v dobrom technickom stave a chceme si ich nechať) vypočíta nový teplotný spád. Podľa lokality alebo vlastných požiadaviek a možností si zvolíme palivovú základňu (tuhé, kvapalné či plynné palivo alebo elektrickú energiu) a na základe toho potom volíme zdroj tepla, správnu vykurovaciu sústavu, potrubné rozvody, armatúry a filtre (ide o samočistiace filtre, ktoré zachytia nečistoty z verejnej siete pri vstupe do systému vody, kúrenia alebo prípravy TÚV). Kotol alebo ohrievač musí byť inštalovaný v súlade s STN 06 1008 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla. Najmä dbáme na normou stanovené bezpečné vzdialenosti od predmetov z horľavých hmôt. Táto vzdialenosť je závislá od stupňa horľavosti každej hmoty. Ak by sme nový kotol montovali do starého okruhu, systém musíme dôkladne prečistiť. Robíme to pridaním špeciálnej čistiacej chemikálie do rozvodu. Prípravok sa riedi na výrobcom predpísanú koncentráciu a v systéme sa nechá približne štyri týždne cirkulovať. Môže sa to robiť aj za chodu kotla, v zime aj v lete, potrebné je len zabezpečiť čerpadlom pravidelné cirkulova-

nie vody. Potom sa celý systém vypustí a prepláchne. Prečisťovanie výrobcovia kotlov odporúčajú aj vtedy, keď treba dodatočne vyčistiť zanesený kotol. Pri rozhodovaní a výbere vykurovacieho média je vždy potrebné zvažovať všetky možné alternatívy. Často vyberáme podľa súčasnej situácie, ale zabúdame na predpokladaný vývoj na trhu energií, plány plynofikácie v danej lokalite, prípadne používanie skvapalnených uhľovodíkových plynov či možnosť pripojenia na rozvod elektrickej energie.

Oprava kanalizácie Kanalizačné systémy realizované v predchádzajúcom období boli

Ucelený odpadový systém by mal pri rekonštrukcii kanalizačných rozvodov spĺňať všeobecné požiadavky. Má mať odolnosť voči vysokým teplotám (do 100 °C – splašky z umývačky riadu a práčky), dostatočnú pružnosť materiálu rozvodov, nerozbitnosť pri nízkych teplotách a dôležitá je aj tesnosť hrdiel pri deformáciách. Materiál potrubí by mal mať hladký povrch, zaručenú vodotesnosť a plynotesnosť, nemá podliehať korózii, mal by byť odolný voči kyselinám, bludným prúdom, plesniam, hnilobe a radónu. Systém by mal mať vysokú životnosť, približne 50 rokov, tiež dobrú odolnosť voči inkrustáciám, t.j. aby malo potrubie vysokú samočistiacu

Rekonštrukcia vykurovania Pri rekonštrukcii vykurovania musíme dodržať stanovený postup. V rámci posúdenia tepelnotechnických parametrov stavebnej konštrukcie sa zistí, či dom spĺňa požiadavky STN 73 0540. Tepelné straty sa vypočítajú v zmysle STN 06 0210. Po vypočítaní ročnej spotreby tepla pre priemernú vonkajšiu teplotu vo vykurovacom období +3,9 °C a počet vykurovacích dní 225 (pre +13 °C) sa navrhnú nové vykurovacie

Jednoduchá montáž a bezúdržbová prevádzka podlahového vykurovania.

63


62-65 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:54 AM

Stránka 64

REKONŠTRUKCIE Rozvody plynu Plynové rozvody sa kedysi zhotovovali z liatinových rúr, neskôr sa používali oceľové, ktoré boli izolované rôznymi izolačnými materiálmi a spájané závitom. Závitové spoje neskôr nahradili zvárané. Dnes sa na rozvody plynu používajú plasty aj meď. Kedysi často používané kohúty typu K sa nahradili guľovými uzávermi. Zásady projektovania a všeobecné technické podmienky súvisiace s realizáciou a prevádzkou domových rozvodov plynu stanovuje technické pravidlo TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách. Plynové spotrebiče môžu byť inštalované v priestoroch, ktoré plnia platné normy a predpisy, predovšetkým STN EN 1775 v náväznosti na STN 38 6441 resp. STN 07 0703. Pri návrhu plynovej prípojky sa vychádza z STN EN 1775 schopnosť. Vhodný je materiál nízkej hmotnosti, ktorý má minimálne priestorové nároky, a tým je uľahčená aj manipulácia s ním. Systém musí byť certifikovaný, aby sme mali zaručenú jeho spoľahlivosť.

Vnútorný vodovod a prípojka Vodovodné systémy sa v minulosti realizovali z oloveného potrubia alebo z oceľových pozinkovaných rúr. Tieto materiály boli neskôr nahradené plastovými rúrami. Pri vodovodných systémoch predstavuje najčastejšiu poruchu prasknutie potrubia, opotrebovanie ventilov, netesnosť uzáverov a poruchy meracích prístrojov. Mali by sme poznať a dodržiavať normu pre vnútorné vodovody, ktorá platí pre projektovanie, výstavbu, skúšanie a prevádzku vnútorných vodovodov pripojených na verejnú vodovodnú sieť alebo vlastný zdroj vody. Vodovodná prípojka sa navrhuje podľa STN 75 5401 a realizuje podľa STN 75 5402, podľa ktorej musí byť za vodomerom nainštalovaný mechanický filter alebo musí byť súčasťou redukčnej či inej armatúry. Systém má mať nízke náklady na

64

prevádzku pri vysokej životnosti. Potrubie má byť odolné voči korózii a zanášaniu vodným kameňom, pritom zdravotne neškodné a spĺňať hygienické požiadavky. Montáž systému má byť rýchla, čistá a jednoduchá. Vysoká pružnosť a flexibilita zaručí optimálne vlastnosti pri jeho kladení. Materiál s vysokou pevnosťou v ťahu nám umožňuje použitie menšej hrúbky stien rúrok, čím sa znižujú celkové náklady. Vysoká pevnosť v tlaku je potrebná najmä v spojoch, aby zabezpečila ich dlhodobú tesnosť. Hladký vnútorný povrch rúrky redukuje tlakové straty pri prúdení média na minimum.

a TPP 704 01 (STN 38 6441) resp. STN 07 0703. Inštalačný materiál rozvodov, odberné zariadenia a ich inštalácia musia vyhovovať požiadavkám v uvedených predpisoch a normách. Realizáciu rozvodov a zariadení musia vykonávať osoby na túto prácu vyškolené. Po určení bodu napojenia objektu na uličný plynovod by sa malo u dodávateľa plynu dohodnúť miesto osadenia regulačného zariadenia a plynomeru. Tieto zariadenia sú majetkom dodávateľa plynu.

Kompletizácia a uvedenie do prevádzky Po ukončení montáže jednotlivých rozvodných systémov sa pristúpi ku kompletizácii, pričom by sa mal dodržať nasledujúci postup. Pri vodovodnom rozvode spojíme stúpacie potrubie vsadením tesnenia

v telese rýchlospojky a zatiahneme ju. Kanalizačný rozvod spojíme pomocou presuvky, ktorú zalepíme. Pri plynových potrubiach zvaríme stúpacie potrubie. Nesmieme zabudnúť na odvetranie, spojenie rúr presuvkami a ich utesnenie. Mala by sa vykonať skúška tesnosti kanalizácie, ďalej tlaková skúška potrubia vnútorného vodovodu a tlaková skúška potrubia vnútorného plynovodu. Nakoniec by sme mali zaizolovať rozvody vody a kúrenia, natrieť rozvody vnútorného plynovodu a utesniť otvory v prestupe rozvodov stropnou a stenovou konštrukciou.

Domové čistiarne odpadových vôd V rodinnom dome sa produkuje odpadová voda, ktorú najčastejšie vy-


62-65 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:54 AM

Stránka 65

REKONŠTRUKCIE nebezpečie infekcie). Treba dodržať minimálnu vzdialenosť od domu aspoň 10 m. Zdroj vody, napr. studňa, by mala byť od čistiarne aspoň 5 m, optimálne je ale 10 m. Nesmieme zabudnúť, že ak čistiareň osadíme pod úrovňou terénu, musí mať kvalitné vetranie. Jedno z jednoduchších riešení predstavuje odvetranie kanalizácie rodinného domu vývodom nad strechu a súčasne montáž krytu s vetracou časťou.

regulácia priestorovej teploty obmedzením teploty v spiatočke d vo prí očka iat sp

plošné vykurovanie

prívod

Unibox RTL/Unibox E RTL umožňuje vyhrievanie podlahovej plochy. Priestorová teplota sa aj naďalej reguluje prostredníctvom vykurovacích telies. Inštalácia sa robí v kombinácii s radiátorovým kúrením s max. teplotou v prívode do 70 °C. Rozsah nastavenia 20 – 50 °C, výrobcom obmedzené na 40 °C.

spiatočka

púšťame do verejnej kanalizácie. Tento systém je najjednoduchší a dá sa realizovať, ak je dom pripojený na stokovú sieť. Ak odvod splaškov z nejakého dôvodu nemôžeme takto riešiť, máme k dispozícii ďalšie možnosti. O povinnosti, ako nakladať s odpadovými vodami, hovorí zákon č. 364/2004 (zákon o vodách). V zmysle tohto zákona možno odpadové vody z domu odvádzať aj tak, že ich akumulujeme v žumpe, a to až do doby vyvezenia do centrálnej ČOV (čistiareň odpadových vôd), alebo ich môžeme čistiť v malej domovej čistiarni. Nesmieme zabudnúť, že zákon zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových tokov a podzemných vôd. Ak sa rozhodneme pre vlastnú ČOV, prečistenú vodu potom môžeme vypúšťať do recipienta (potok, rieka) alebo ju môžeme nechať vsakovať do podzemných vôd. Zo všeobecných podmienok osadenia ČOV by sme spomenuli aspoň hlavné odporúčania: Čistiareň sa neodporúča osadiť v bezprostrednej blízkosti domu (vznikajúce aerosóly pri biologickom čistení splaškovej vody znamenajú

regulácia priestorovej teploty jednotlivých miestností a obmedzenie teploty v spiatočke

plošné vykurovanie

Unibox plus/Unibox E plus umožňuje reguláciu priestorovej teploty a vyhrievanie podlahových plôch prostredníctvom obmedzenia teploty v spiatočke. Inštalácia sa robí v kombinácii s radiátorovým kúrením s max. teplotou v prívode do 70 °C. Rozsah nastavenia 7 – 28 °C, 20 – 40 °C (teplota v spiatočke).

Regulácia systémov V kvalitnej a riadne používanej modernej inštalácii hrá dôležitú úlohu aj použitý a správne nastavený systém automatickej regulácie, jeho parametre a akosť. Aj skromné vybavenie inštalácie pomáha zvýšiť jej bezpečnosť a životnosť. Rozvody vody, kúrenia, kanalizácie a plynu by nemali byť bez automatických zabezpečovacích zariadení vôbec prevádzkované. Tiež nesprávne navrhnutý a nesprávne fungujúci systém s prekračovanými medznými hodnotami má výrazne nižšiu životnosť, pričom sa zvyšujú nároky na spotrebu energie. Ing. Mária Kostolná Snímky: archív autorky a redakcie

65


66-67 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:42 AM

Stránka 66

REKONŠTRUKCIE

systémom na báze PST. Existujúce kvalitné plastové okná z profilového systému REHAU a moderný fasádny systém Polytec presvetľujúci schodisko boli zachované. Tepelné straty zateplenej budovy s úžitkovou plochou 1200 m2 klesli na celkových 61200 W, čím sa budova mernou tepelnou stratou 51 W/m2 priblížila k dnešným novostavbám. Rovnako sa v tomto období na južnú fasádu aplikovalo vonkajšie tienenie, ktoré počas letnej sezóny redukuje tepelné záťaže z oslnenia, a tak znižuje potrebu chladenia.

Postup energetickej rekonštrukcie Hlavná etapa energetickej rekonštrukcie sa začala v roku 2010 s cieľom zefektívniť samotný vykurovací a chladiaci systém. Celému procesu predchádzala dôkladná projektová a tendrová príprava. Autorom projektového riešenia je tím technických pracovníkov oddelenia TZB REHAU za podpory partnerských projekčných ateliérov.

Energeticky efektívna rekonštrukcia vykurovania a chladenia v REHAU Ceny energií a prevádzkových nákladov sú vysoké a nižšie už nebudú. Rozumných majiteľov starších budov to vedie k nevyhnutnému rozhodnutiu – k rekonštrukcii. Cieľom takejto rekonštrukcie však nie je len uviesť budovu do solídneho stavu… iaduce je predovšetkým výrazne zefektívniť jej prevádzku znížením energetických nákladov, zvýšiť komfort užívateľov a zároveň zhodnotiť samotnú nehnuteľnosť. Platí to rovnako pre rodinné domy ako aj pre väčšie obytné a firemné budovy, pri ktorých je vzhľadom na ich veľkosť potenciál úspor ešte vyšší. Rozhodujúce je pritom vybrať správny mix technológií a riešení, ktoré spoľahlivo dosiahnu vytýčené ciele.

Ž

Tri piliere efektívnosti Teória hovorí o troch pilieroch energetickej efektívnosti: - Zamedziť stratám energie – predovšetkým zlepšením vlastností obvodového plášťa budovy. - Energiu efektívne získavať, napr. z obnoviteľných zdrojov zo slnečnej alebo geotermálnej energie pomocou tepelných čerpadiel. - Energiu efektívne distribuovať, napr. pomocou účinných plošne sálavých systémov, ako je podlahové vykurovanie alebo stropné chladenie. V zmysle troch pilierov energetickej efektívnosti sa tím špecialistov spoločnosti REHAU s.r.o. rozhodol uskutočniť tzv. energeticky efektívnu rekonštrukciu vlastnej administratívnej budovy na Kopčianskej ulici v Bratislave, ktorá mala uviesť teóriu do praktického života. Ciele boli jasne definované - podstatné zníženie energetických nákladov na chod budovy, 66

skvalitnenie pracovného prostredia a v neposlednom rade prezentácia použitých technológií pre odbornú aj širokú verejnosť. Rekonštrukcia naplno využila existujúce know-how pracovníkov a potenciál energeticky efektívnych technológií dodávaných spoločnosťou REHAU - od profilových okenných a fasádnych systémov až po technické zariadenie budovy pre vykurovanie a chladenie. Prvým logickým krokom bolo zateplenie, ktoré sa uskutočnilo ešte v roku 2008 kontaktným zatepľovacím

Východiskom bola dôkladná analýza existujúceho vykurovacieho a chladiaceho systému: - Pôvodná plynová kotolňa s kaskádou závesných kotlov bola predimenzovaná a veľmi neefektívna, preto projekčný tím naplánoval úplnú rekonštrukciu kotolne na nový systém využívajúci tepelné čerpadlá a solárne systémy. - Existujúci odovzdávací systém tepla pomocou vykurovacích telies (liatinových článkových radiátorov a vykurovacích/chladiacich fancoilov) je vhodný aj pre prevádzku s tepelnými čerpadlami, a teda s nízkymi vykurovacími teplotami vďaka predchádzajúcemu zatepleniu. Vykurovací systém bude po budúcej kompletnej inštalácii stropného chladiaceho/vykurovacieho systému prevádzkovaný prevaž-


66-67 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:42 AM

Stránka 67

REKONŠTRUKCIE ne „zhora“ a radiátormi len podporovaný v špičkových obdobiach vykurovacej sezóny. - Vodný chladiaci systém využíval ako zdroj chladu chiller s chladiacim výkonom 60 kW (elektrickým príkonom viac ako 20 kW) a štvorrúrkové vykurovacie/chladiace fancoily s ventilátorom. Jeho negatívami boli vysoké energetické náklady a nízky komfort užívateľov. Rekonštrukcia naplánovala úplne zrieknutie sa chillera a využitie pasívneho chladenia, ktoré umožňuje infraštruktúra tepelného čerpadla voda/voda. Fancoily s ventilátorom sa postupne nahradia stropným chladením, najprv vo vybraných najkritickejších priestoroch, neskôr vo všetkých kanceláriách. Sanácia technického zariadenia budovy pre vykurovanie a chladenie sa uskutočnila podľa načrtnutého plánu. Počas jari 2010 bol inštalovaný stropný chladiaci a vykurovací systém REHAU pomocou sadrokartónových prefabrikovaných elementov. Prakticky neviditeľný, úplne bezhlučný a bezprievanový – teda maximálne komfortný chladiaci systém nahradil neželané fancoily s ventilátorom. Montáž suchou výstavbou sa realizovala veľmi rýchlo za prevádzky, vždy počas víkendu v jednej kancelárii. Po ukončení

cím výkonom 15 kW získava energiu z okolitého vzduchu. Disponuje výborným COP (koeficient výkonnosti) pri A2/W35 podľa EN 14511 s hodnotou až 3,5, t.j. pri vonkajšej teplote 2 °C a výstupnej teplote 35 °C vyrobí z 1 kWh elektrickej energie až 3,5 kWh tepla. Toto zariadenie funguje najefektívnejšie pri vyšších exteriérových teplotách – preto je zámerne prednostne prevádzkované v prechodných obdobiach na vykurovanie a ohrev vody, a zároveň v lete pre ohrev vody. V špičkových momentoch vykurovacej sezóny však model AERO podporuje zvyšok systému až do vonkajšej teploty -18 °C. Až prekvapujúco výbornú akustiku odporúčam každému záujemcovi o tepelné čerpadlo REHAU AERO zažiť osobne na prehliadke v sídle našej spoločnosti. Druhé tepelné čerpadlo REHAU AQUA 45BC voda/voda s vykurovacím výkonom 45 kW využíva obnoviteľnú energiu spodnej vody. COP pri W10/W35 dosahuje až 5,14, vzhľadom na stálu teplotu spodnej vody v lokalite dosahuje celoročne výborné výsledky. Infraštruktúra tepelného čerpadla v podobe nasávacej a vsakovacej studne je využívaná v letnom období na tzv. pasívne chladenie. Úspora je enormná, stačí porovnať príkon zariadenia rádovo pod 2,5 kW a pôvodný príkon chillera – výrobníka

vom ohreve a skladovaní ohriatej vody. Zároveň umožní v spodnej oddelenej sekcii akumulovať chladnejšiu vykurovaciu vodu pre efektívny chod tepelného čerpadla bez častého cyklovania, ktoré spôsobuje nadmerné opotrebenie kompresora. Do zásobníka je integrovaný solárny výmenník, ktorý odovzdáva energiu z plochých solárnych kolektorov REHAU SOLECT WK.

Jasná reč úspor

inštalácie vo všetkých kanceláriách preberie na seba v budúcnosti aj úlohu hlavného vykurovacieho systému. Do tohto okamihu budú v pôvodne vybavených kanceláriách chladiť fancoily a vykurovať radiátory, ktorých parametre umožňujú akceptovateľné vysokoteplotné chladenie na úrovni cca 14 °C a zároveň nízkoteplotné vykurovanie do 50 °C. Budúci celoplošný stropný systém umožní ešte výraznejšie prispôsobiť vykurovacie teploty želaným úrovniam pre systémy s tepelnými čerpadlami, t.j. pod 40 °C, čo povedie k ešte vyššej účinnosti. V druhom polroku 2010 bola uskutočnená aj etapa rekonštrukcie srdca systému – samotnej strojovne. Pôvodnú kaskádu plynových kotlov nahradil efektívny systém 2 tepelných čerpadiel REHAU. Prvé tepelné čerpadlo REHAU AERO 15 CC vzduch/voda s vykurova-

chladu v hodnote 20 kW. Celý systém vykurovania a ohrevu vody vhodne dopĺňa inštalácia plochých solárnych kolektorov typu REHAU WK. Najmä počas slnečných dní úplne zvláda prípravu ohriatej pitnej vody pre celú firmu.

Ohrev vody V systémovom zásobníku REHAU je ohrev vody špecifickou témou, ktorá stojí za povšimnutie. Ohrev pitnej vody a zároveň akumuláciu vykurovacej vody zabezpečuje premyslený systém kombinovaného dvojzónového zásobníka REHAU. Pomocou integrovanej bohato dimenzovanej prietokovej stanice pripraví vždy čerstvú ohriatu pitnú vodu bez jej skladovania. Zaniká tak problém s výskytom legionel a zdravotných rizík, ktoré nastávajú pri klasickom zásobníko-

Dosiahnuté úspory po prvej sezóne hovoria jasnou rečou. Vykurovacia sezóna 2010/2011 a chladiaca sezóna 2011 priniesli úsporu energetických nákladov vo výške 8 560 EUR s DPH do konca augusta 2011. Krátke časové obdobie do finálneho ukončenia sezóny na základe kvalifikovaného odhadu uzavrie celkovú ročnú úsporu až na hodnote 10 200 EUR s DPH, t.j. zníži účtovné náklady firmy vo vyjadrení bez DPH o 8 500 EUR. Pri celkovej výške investície 50 000 EUR bez DPH vychádza jednoduchá návratnosť na výborných 5,88 roka bez zohľadnenia pravdepodobného zvýšenia ceny energií. Pre záujemcov o kúpu tepelných čerpadiel, solárnych systémov či stropných chladení sú dvere na Kopčianskej ulici v Bratislave v sídle REHAU vždy otvorené. Na osobných stretnutiach poskytneme komplexné poradenstvo k technike vašej budovy a zároveň radi demonštrujeme v praxi. Ako sa hovorí, lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A ešte lepšie je technológiu zažiť vo vašej vlastnej budove... Ing. Igor Krajčovič, REHAU s.r.o. www.rehau.sk

67


68-73 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:43 AM

Stránka 68

REKONŠTRUKCIE Spevnené plochy umožňujú pohodlný prístup k domu, pohyb v záhrade alebo posedenie pri grilovaných jedlách či relaxovanie na ležadle pri bazéne. Spevniť povrch teda potrebujeme na terasách, chodníkoch a chodníčkoch, exteriérových schodoch, plochách na parkovanie aut, príjazdových cestách i miestach na posedenie...

Na relaxovanie i pohyb

osadené tak, aby voda z ich okolia urýchlene odtiekla a pokiaľ možno, aby sa čo najviac prevetrávali. Ak máme v blízkosti domu zdroj prírodného kameňa, bude dobre pôsobiť aj na našej záhrade. Môže ísť o kamenné dlažobné kocky, nepravidelný štiepaný kameň alebo rezané kamenné platne. Tento materiál je krásny a odolný, avšak zvyčajne veľmi drahý. Plochy z betónových dlaždíc môžu niekedy pripomínať vzhľad aj funkčnosť kameňa, sú však lacnejšie a aj jednoduchšie na zhotovenie. Betón je pevný, odolný a dosahuje dlhú životnosť. Betónové dlaždice sa vyrábajú v neprebernom množstve farieb, povrcho-

Výber materiálu Ak chceme, aby spevnené plochy pôsobili prírodne a nenásilne, vyberieme si mäkký povrch (nášľapná vrstva je zo štrku, piesku, kamennej drviny alebo drvenej kôry). Na pohyb aj údržbu sú však obyčajne pohodlnejšie spevnené plochy s tvrdým povrchom (drevené dosky, kameň, keramika či betón). Materiál by sme mali voliť podľa umiestnenia plochy tak, aby bol v súlade s fasádou domu i okolím, ale aj našimi požiadavkami, napríklad na praktickosť a údržbu, ale aj cenu. Mnohí výrobcovia ponúkajú ucelené programy, ktoré zahŕňajú obklad domu, materiál na spevnené plochy, ploty, oporné múry i ostatnú drobnú architektúru v záhrade. Dajú sa teda vybrať príjemné a oku lahodiace kombinácie všetkých týchto prvkov. Drevo je síce najmenej trvácny materiál, ak si však vyberieme správny druh a budeme sa oň pravidelne starať, môže vydržať dlhé roky. Z exotického dreva sú krásne drevené podlahy na terasách a pri bazénoch alebo si vyberieme jednoduché dlažby z hranolov či guľatiny. Drevené dlažby musia byť vždy 68


68-73 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:43 AM

Stránka 69

REKONŠTRUKCIE

vých úprav, tvarov aj rôznych vzorov, ktoré môžu mať svoje špecifické účinky. Rytmicky sa opakujúce vzory vyzývajú človeka na pohyb a vzory, ktoré pútajú pozornosť k nejakému zaujímavému miestu, ponúkajú človeku chvíľu na zastavenie. V okolí moderných stavieb oceníme vzhľad a praktickosť monolitického betónu. Spevnené plochy z betónu si vždy vyžadujú pravidelnú dilatáciu, na ktorú pri ich zhotovení nesmieme zabudnúť. Pri výbere keramických dlažieb sledujeme okrem vzhľadu aj mrazuvzdornosť a nenasiakavosť. Kvôli

bezpečnosti ľudí pohybujúcich sa v záhrade je nevyhnutné, aby nášľapná vrstva mala protišmykovú úpravu a vysokú odolnosť proti oderu.

Podklad Samozrejme, pri zhotovení spevnených plôch nejde len o nášľapnú vrstvu. Každá spevnená plocha musí byť osadená na správnom podklade. Hneď pod nášľapnou vrstvou je roznášacia, ktorá povrch stabilizuje. Ďalej nasleduje filtračno-izolačná vrstva, ktorá urýchľuje odtok vody, a tým zabráni poškodzovaniu

nášľapnej vrstvy vplyvom vlhkosti a mrazu. Tieto vrstvy bývajú zvyčajne zhotovené z piesku či štrku rôznych frakcií. Na prvý pohľad sa zdá, že pri širokom sortimente stavebných výrobkov pre spevnené plochy nemôže byť problém pri ich riešení. Odborník však musí zvážiť viacero kritérií: klimatické podmienky, svetovú stranu, sklon pôvodného a upraveného terénu, podložie a schopnosť vsakovania vody, veľkosť plochy, prípadné dilatačné celky ako aj iné okolnosti. Iba pri správnom návrhu a kvalitnej realizácii spevnenej plochy budeme s výsledkom spokojní.


68-73 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:43 AM

Stránka 70

REKONŠTRUKCIE Materiál

Vzhľadné i praktické unkciou plotov je zabrániť vstupu neželaných osôb či zvierat na pozemok, zamedziť pohľadom od susedov či okoloidúcich, ktoré narušujú súkromie, ale môžu pôsobiť aj ako izolácia proti hluku, vetru či prachu z ulice. Veľmi nízke plôtiky síce nespĺňajú tieto kritériá, no tiež majú svoj význam. Slúžia ako psychologická bariéra, ktorá vymedzuje súkromné vlastníctvo.

F

Konštrukcia Každý plot sa skladá z nosnej konštrukcie pevne ukotvenej do zeme a plotovej výplne medzi jednotlivými stĺpikmi. Nosná konštrukcia obyčajne pozostáva z kovových, betónových, tehlových alebo kamenných stĺpikov. Niekedy majú ploty aj podmurovku, t.j. múrik medzi stĺpikmi. Plotovú výplň môžu tvoriť drevené, plastové či kovové dielce, murovaný či betónový múrik alebo drôtené pletivo. Materiál použitý na plot a výplň by mali korešpondovať so vzhľadom domu a drobnými architektonickými prvkami v záhrade. Môžeme použiť napríklad rovnaký druh a farbu kameňa, dre-

Kým základy bývajú prakticky vždy z betónu, pri voľbe nosnej konštrukcie plotu máme väčší výber. Použitý materiál závisí nielen od požadovanej hrúbky múrika, ale aj možnej výške financií – ak nepotrebujeme šetriť miesto a peniaze, môžeme si vybrať krásny kamenný plot s drevenou alebo kovanou výplňou. Naň sa spotrebuje skutočne veľké množstvo materiálu, a preto je výhodou, ak je zdroj kameňa neďaleko stavby. V súčasnosti sa na stavbu plotu používajú betónové tvárnice, najmä kvôli ľahkej dostupnosti, jednoduchému zhotoveniu a nízkej cene. Hoci sa to nezdá, betónové tvárnice ponúkajú aj veľkú variabilitu – steny sa môžu ukončiť v rôznych uhloch, špeciálne tvárnice umožňujú postaviť aj tenšie stĺpiky, osadiť poštovú schránku, domáceho vrátnika či popolnicu. Systém je doplnený strieškami, ktoré sa jednoducho nasadzujú a zabraňujú vniknutiu vody do konštrukcie. Aj povrchová úprava plotu z betónových tvárnic je rozmanitá – niekedy sú tvárnice priamo od výrobcu upravené tak, že majú vzhľad prírodného kameňa. Iné druhy tvárnic sa dajú omietnuť alebo obložiť lícovými tehlami či kamenným obkladom. Takéto riešenie však môže byť menej trvácne. Ak nechceme použiť tehlu iba ako obklad na betó-

va či pohľadovej tehly. Vzhľad plotu u nás síce nepredpisuje stavebný úrad, ako je to napríklad v Nemecku, napriek tomu je vhodné sa pri výbere plotu poradiť aj so susedmi.

Základy Každý plot by mal mať základ v dostatočnej hĺbke, inak hrozí, že sa po tuhej zime, veternej smršti alebo prívalových dažďoch začnú stĺpiky nakláňať rôznymi smermi a poškodia plotovú výplň. Výrobcovia odporúčajú urobiť základ stĺpikov v hĺbke minimálne 50 až 60 cm, ešte istejšie je však vykopať základovú škáru až do nezamŕzajúcej hĺbky (cca 80 cm). Základy sa obvykle zhotovujú z prostého betónu. Menej prácne je použiť duté betónové dielce, ktoré sa položia do výkopov, spevnia železnými prútmi a potom zalejú betónom. Ak staviame plot s podmurovkou, nesmieme zabudnúť na dilatáciu základov (cca každých 6 metrov). Niektoré plotové systémy používajú prefabrikované betónové základy či pätky, ktoré stačí iba uložiť do zeme. novom plote, môžeme priamo postaviť stĺpiky i podmurovku z klasických alebo vápennopieskových tehál. Musíme sa však pripraviť na to, že toto riešenie bude finančne náročnejšie i prácnejšie, pretože veľký dôraz treba klásť hlavne na precíznosť murovania. Múriky či stĺpiky sa nebudú omietať, a tým pádom bude vidieť každú nepresnosť. Podmurovku v tomto prípade treba podložiť kvalitnou hydroizoláciou, pričom sa muruje na betónový sokel, ktorý vyčnieva 10 až 15 cm nad terén. Stĺpiky alebo podmurovka by mali mať vyspádovanú keramickú alebo betónovú striešku, ktorá zabráni vniknutiu väčšieho množstva vody do konštrukcie. Povrch muriva alebo obkladu z vápennopieskových tehál je vhodné navyše nastriekať hydrofóbnym prípravkom, ktorý zamedzí tvorbe výkvetov, rastu machov a zvyšuje celkovú životnosť plota. Po 5 až 7 rokoch treba náter obnoviť.


68-73 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:43 AM

Stránka 71

REKONŠTRUKCIE Prirodzene a veľmi príjemne najmä v prírodnom prostredí pôsobia stĺpiky z dreva. Ak nechceme, aby bol plot s drevenými stĺpikmi „sezónnou“ záležitosťou, treba jeho prvky impregnovať tlakovo a osadiť minimálne 10 cm nad terén prostredníctvom kovových tŕňov zapustených v betónových základoch dostatočnej hĺbky. Jednotlivé stĺpiky by mali byť ukončené špicom alebo šikmou strieškou tak, aby voda mohla ľahko odtekať a nevnikala do vnútra stĺpika. S kovovými stĺpikmi obvykle nebýva problém, keďže dnešné typy sú už dobre zabezpečené proti korózii, a to vhodným tvarom aj povrchovou úpravou. Dodávajú sa ako ucelený systém spolu s prefabrikovanými základovými pätkami, špeciálnymi podhrabovými doskami (proti vniknutiu divej zveri) a drôteným pletivom, ktoré môže mať rôzny tvar, farbu aj povrchovú úpravu. Ak je poplastované, malo by vydržať niekoľkonásobne dlhšie, samozrejme, len v prípade, že bude nosná konštrukcia dobre stabilizovaná.

Výplň K rôznym druhom stĺpikov a podmuroviek možno vybrať rôzne druhy plotovej výplne. Samozrejme, k dreveným stĺpikom sa najviac hodí drevená plotová výplň a ku kovovým drôtená, ale k betónovým, kamenným či tehlovým nosným konštrukciám môžeme rebne stála. Plastová plotová výplň (vďaka svojej vzhľadovej pravidelnosti) vyzerá veľmi uhladene a ak nám neprekáža to, že na výrobu plastu sa spotrebuje veľa energie a prírodných zdrojov, môže to byť pre nás dobrá voľba. Mrežová plotová výplň bývala kedysi znakom luxusu. Aj dnes je originálne kovanie známkou vysokého vkusu, ak však nemáme dostatok prostriedkov, môžeme si zaobstarať jeho repliku v hobby-markete, kde by mal byť na výber dostatok vzorov mreží z hliníka či práškovo upravených. V moderných domoch si veľkú obľubu získali plotové výplne z ťahokovu, ktoré síce nie sú najlacnejšie, ale pôsobia príjemne a sviežo. Plot je zvyčajne prvok, ktorý je najviac „na očiach“. Stáva sa dokonca, že z ulice dom ani nevidíme, iba plot či múr. Ak má dominovať objekt, akokoľvek dobre architektonicky navrhnutú fasádu nevhodný plot pokazí. Práve preto by sme si mali dať čo najviac záležať nielen na vzhľadovom a materiálovom stvárnení, ale aj trvanlivom vyhotovení tejto konštrukcie. vybrať prakticky ľubovoľnú plotovú výplň korešpondujúcu s okolitým prostredím. Drevená plotová výplň by mala byť z tlakovo impregnovaného dreva, všetky latky by mali mať skosený horný prierez tak, aby rez nebol vodorovný. Ak sa nám nechce prácne zhotovovať drevenú výplň latku po latke, môžeme si zaobstarať už hotové plotové diely, ktoré stačí iba osadiť medzi stĺpiky. Takúto výplň, samozrejme, musíme vybrať vopred, ešte pred stavbou stĺpikov, aby sme vedeli veľkosť rozponu, ktorý treba dodržať. Drevená plotová výplň potrebuje pravidelnú kontrolu a údržbu – nátery, brúsenie, opravu či výmenu poškodených miest. Ak chceme údržbu obmedziť na ostriekanie plota prúdom vody (raz za čas), môžeme sa rozhodnúť pre plastovú plotovú výplň. Jej povrchová úprava zvyčajne kopíruje vzhľad dreva a je nielen tvarovo, ale aj fa-


68-73 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:43 AM

Stránka 72

REKONŠTRUKCIE k potrebujeme v záhrade vyvýšiť, znížiť, či inak upraviť terén, nepostačí nám na jeho moduláciu obyčajný múr či plot. V takomto prípade treba zhotoviť oporný múrik. Ide o konštrukciu, ku ktorej z jednej strany prilieha terén. Materiály na zhotovenie oporných múrikov sú podobné ako pri stavbe plota. Najčastejšie sa využíva prírodný kameň alebo rôzne typy betónových tvaroviek. Tvarovky môžu materiál, z ktorého sú vyrobené, priznať alebo sú povrchovo upravené tak, že vyzerajú ako z pravého kameňa. Predná časť má úpravu podobnú pravým kameňom a ostatné časti slúžia na pohodlné spojenie blokov. Z rôznych tvarov blokov sa dajú postaviť nielen rovné, ale aj zvlnené či okrúhle múry.

A

Bloky Do výšky cca 60 cm netreba jednotlivé bloky lepiť, vyššie múriky môžeme poistiť zlepením jednotlivých

Zaujímavé tvarové variácie

blokov lepidlom vhodným do exteriéru. Konštrukcia oporného múrika, podobne ako konštrukcia plotu, potrebuje dôkladné a pevné základy. Na dne výkopu by mal byť štrk alebo štrkopiesok a nad ním 20 – 30 cm základ z betónu. Naň sa potom lepia tvárnice, ktoré sú obvykle navrhnuté tak, aby jednotlivé diely vedľa seba aj nad sebou presne zapadali. Pri previazaní dvoch radov nad sebou sú zvyčajne jednotlivé diely previazané o polovicu spodnej vrstvy. Vyčnievajúci zámok na zadnej spodnej hrane bloku spevňuje celý múrik. Takýmto spôsobom, samozrejme, vzniká s každým radom mierny odskok, a preto je výsledná stena mierne naklonená ku svahu a zároveň dobre stabilizovaná. Vrch oporného múrika by mal byť prekrytý krycími platňami, ktoré konštrukciu ochránia.

Duté tvarovky Okrem plných tvárnic môžeme na výstavbu oporného múrika použiť aj duté tvarovky, ktoré sa po postavení vyplnia hlinou a osadia rastlinstvom, ktoré prerastaním až dovnútra svahu dokážu ho veľmi dob72

re spevniť. Pri výstavbe oporných svahových prvkov z dutých tvárnic sa postupuje podobne ako pri budovaní plného oporného múru. Ak sa predpokladá výskyt vody vo svahu, treba odborne zhotoviť a položiť drenáž, ktorá vodu odvedie. Pri južnej orientácii svahu je zase výhodné rozmýšľať o automatickom zavlažovaní a už pri výstavbe oporného múrika ho do neho zakomponovať.

Rôzne oporné steny, či už betónové, z tvárnic, ale aj vegetačné, majú nielen praktickú funkciu, ale predovšetkým estetickú. Aby svoju úlohu plnili, musia byť architektonicky zaujímavo stvárnené a precízne zhotovené. Ing. Jana Macinská Snímky: autorka a archív redakcie


68-73 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:43 AM

Stránka 73

Stavba Auto Priemysel

SUPER ZVÝHODNENÉ SOLÁRNE BALÍKY VYUŽITE ŠTÁTNU DOTÁCIU A ZÍSKAJTE EXKLUZÍVNE CENY NA ZNAČKOVÉ SOLÁRNE BALÍKY REHAU SOLECT KOMPLETNÁ SOLÁRNA ZOSTAVA PRE 4-ČLENNÉ DOMÁCNOSTI: UŽ OD

• 2 SOLÁRNE KOLEKTORY SOLECT S PLOCHOU 2,22 m2 A UPEVNENÍM • 300 L BIVALENTNÝ ZÁSOBNÍK

2000

• KOMPLETNÉ OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO (OKREM ROZVODU Z MEDI ALEBO INOX)

EUR S DPH

Uvedená je akciová cenníková cena balíka RK 2D-300 s DPH a po odrátaní štátnej dotácie 888 EUR.

Informujte sa o akcii a montáži zariadenia na telefónnom čísle +421 905 449 441! Možnosť uplatnenia štátnej dotácie do výšky 200 EUR na m2 apertúrovej plochy v zmysle podmienok platného Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Podrobné informácie o poskytovaní dotácií: www.siea.gov.sk. Akcia platí do vypredania zásob.

www.rehau.sk REHAU s.r.o., Kopãianska 82 A, 850 00 Bratislava, Tel.: +421 2 682091 21, 72, 49, Fax: +421 2 638134 22, Bratislava@rehau.com


74-75 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:44 AM

Stránka 74

REKONŠTRUKCIE Baumit ParkBeton je vhodný do prírodného anglického parku práve tak, ako aj do francúzskeho s geometrickým charakterom.

Pevné plochy bez kaluží a problémov Kaluž na chodníku je pomerne častým javom a dokáže byť naozaj nepríjemnou záležitosťou. Deti rady do nej čľupnú, dospelí, ak vládzu, ju preskočia, prípadne obídu. Lenže skúste preskočiť kaluž vo vysokých podpätkoch, prípadne ju v nich obísť po trávniku. Proste kaluže nám dokážu pripraviť nepríjemné prekvapenie. Určite je jednoduchšie vzniku kaluží zabrániť, než ich obchádzať, preskakovať, prípadne komplikovane odvodňovať. Baumit má proti vzniku kaluží na chodníkoch recept. Nazýva sa Baumit ParkBeton.

Baumit ParkBeton Baumit ParkBeton bol vyvinutý s cieľom poskytnúť stavebnému trhu betón vhodný na vytváranie povrchov s menším zaťažením – chodníkov, parkových ciest a cestičiek či príjazdových ciest k domom a pozemkom. Jeho skladba a štruktúra zabezpečujú vynikajúcu vodopriepustnosť tak, že dažďová voda plynulo presakuje do podkladu a na chodníkoch sa nevytvárajú žiadne kaluže. Veľmi cennou devízou je okrem technických vlastností aj prírodný vzhľad – jeho textúra pôsobí ako štrkový chodník či štrková cesta, takže je vhodný aj na prírodne zamerané úpravy povrchov. Na výber je prírodne biela alebo sivá farba.

Baumit ParkBeton dokáže získať vzhľad klasickej štrkovej textúry.

Minimum obmedzení a podmienok Použitie ParkBetonu má minimum obmedzení – nedá sa použiť snáď len na ílovito-hlinitý podklad, pretože ten v žiadnom prípade nedokáže splniť požiadavku vodopriepustnosti. Podmienky na jeho použitie sú jednoduché – aplikuje sa na vodopriepustný podklad, inak musí byť vytvorený dostatočný spád tak, aby presakujúca voda bola plynule odvádzaná do podložia. Vodopriepustnosť podkladu má byť zapezpečená až do nezamŕzajúcej hĺbky. Pre prípad prívalových zrážok by mala byť plocha vyspádovaná. Vzhľadom na špecifickú skladbu nesmú byť plochy realizované Baumit ParkBetonom v rámci zimnej údržby ošetrované posypovými soľami.

Precízna kvalita Baumit ParkBeton sa zaradil do škály produktov s vysokou Baumit kvalitou. Je totiž priemyselne vyrábaný ako suchý betón so špeciálnou receptúrou, má teda zabezpečenú ustálenú skladbu a eliminuje chyby, ktoré spôsobuje ľudský faktor. Skladá sa z bieleho cementu, kameniva a prísad. Je dodávaný v silách a mieša sa kontinuálnou miešačkou namontovanou priamo na sile.

Jednoduché použitie Baumit ParkBeton dokáže vytvoriť pred budovami aj rozsiahle plochy bez rizika vzniku kaluží i bez rizika deštrukcie mrazom.

Materiál sa nanáša na vopred pripravený podklad rovnomerne v potrebnej hrúbke a požadovanom profile. Celková konečná hrúbka pri pochôdznych

Práca s Baumit ParkBetonom je jednoduchá a efektívna.

plochách je minimálne 10 cm, pri pojazdných plochách aspoň 15 cm. V prípade viacvrstvového nanášania je potrebné – (kvôli optimálnemu spojeniu medzi jednotlivými vrstvami) – nanášať druhú vrstvu na zdrsnený povrch prvej zvibrovanej vrstvy. Jednotlivé vrstvy sa zhutňujú tradične vibračnou doskou či valcom, prípadne iným vhodným nástrojom. Po konečnom zhutnení a pred vytvrdnutím jednoduchým zdrsnením hrabľami dosiahneme prirodzený vzhľad štrkovej cesty. Aby sa predišlo vzniku neriadených trhlín, je potrebné podľa tvaru a veľkosti plôch zrealizovať riadené zárezové škáry, pričom plochy bez zárezových škár by nemali byť väčšie ako 100 m2. Klasické dilatačné škáry používané pri bežnom betóne nie sú potrebné. Zaťažiteľnosť betónových plôch ľahkou dopravou je možná najskôr po 10 dňoch. Potom však už slúži naozaj dokonale a naozaj dlho.

Baumit systém pre záhrady Pohla sa vám pod nohami v betóne uložená dlaždica? Zdá sa vám, že záhradná dlažba sa časom zvlnila? Trčia vám z dlažby polozvädnuté púpavy a chumáče trávy? Nemusí to tak byť, vaša záhradná dlažba môže byť pekná a kvalitná. Existuje totiž riešenie, ktoré odstráni riziko predčasného starnutia spevnených plôch v exteriéri. Je to Baumit systém pre záhradné úpravy a spevnené plochy.


74-75 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:44 AM

Stránka 75

REKONŠTRUKCIE Baumit ponúka ideálne riešenie Baumit systém pre záhradné úpravy a spevnené plochy pozostáva z navzájom zosúladených materiálov pre podkladový betón, maltové lôžko na kladenie dlažobných prvkov a škárovacej malty na vypĺňanie škár. Základom systému je vysoko vodopriepustný medzerovitý Baumit Drenážny betón, ktorý vytvára ideálnu a stabilnú podkladovú vrstvu. Možno ho použiť všade tam, kde sa vyžaduje vysoká vodopriepustnosť, aj na realizáciu odkvapových chodníkov.

Dlažobné prvky sa kladú do maltového lôžka z Baumit Drenážnej malty. Aplikácia v zavlhnutej konzistencii v hrúbke vrstvy 3-5 cm vytvára optimálne podmienky pre stabilné osadenie jednotlivých dlažobných prvkov, ale i obrubníkov a ďalších betónových či kamenných doplnkov. Na zalievanie škár je určená Baumit Drenážna škárovacia malta. Eliminuje riziko vzniku neestetických výkvetov na dláždenom povrchu a dokonale a trvale vyplní škáry v šírke od 6 mm, takže je znemožnené ich prerastanie rastlinami. Výsledkom je

Baumit systém pre záhradné úpravy a spevnené plochy je vhodný na realizáciu malých i rozsiahlych dláždených plôch v exteriéri.

trvalo funkčná a pekná škára, ktorá podporuje pekný vzhľad vydláždenej plochy. Celý systém vhodne dopĺňa Baumit Prírodná škárovacia hmota na pružné vyplnenie dilatačných škár. Je to prírodná hmota so špeciálnym zložením, ktorou sa nasucho zasypú škáry. Zreaguje so zemnou vlhkosťou a pružne a trvalo vyplní škáry. Je vhodná predovšetkým na dlažby z prírodného kameňa. Systém pre záhrady a spevnené plochy poskytuje komplexné a kvalitné riešenie pri realizácii a revitalizácii nielen drobných záhradných úprav, ale tiež námestí, parkov a peších zón. A nesporne prispieva k pohode pri pobyte na čerstvom vzduchu.

Práca s Baumit systémom pre záhrady je rýchla, jednoduchá a presná – a výsledok je v tradičnej Baumit kvalite.

Myšlienky s budúcnosťou. 75


76-77 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:45 AM

Stránka 76

REKONŠTRUKCIE

Premac-ELKO

®

Spoločnosť Premac, spol. s r.o., už 20 rokov pomáha svojím výrobným programom betónových záhradných prvkov krajinársky a architektonicky dotvárať okolia rodinných domov. ýrobky pre úpravu spevnených plôch a betónové prvky záhradnej architektúry zahŕňajú exteriérové zámkové dlažby, platne, palisády, obrubníky, odvodňovacie žľaby a plotové tvárnice. Do rodiny prvkov pribudla aj tohoročná novinka pomáhajúca dotvoriť pozemky, v ktorých je potrebné architektonicky vylepšiť zložité výškové a svahové úrovne. Svahové oporné tvárnice majú obchodný názov Premac-ELKO® a sú staticky konštruované pre 5 výškových úrovní oporných múrikov (55, 80, 105, 130, 155 cm) v dvoch šírkach 50 a 100 cm. Povrch uholníkov, z ktorých sa oporné múriky stavajú, je z pohľadového betónu a na špeciálne objednávky sa povrch môže upraviť. Betón triedy C30/37 zaručuje statickú stabilitu. Dĺžka päty jednotlivých výšok stien sa volí na základe konkrétnej záťažovej situácie. Iná je pri zaťažení zeminou, iná pri zaťažení ťažkotonážnou dopravou. Posúdenie a výber typu betónových

V

prvkov poradia investorovi vyškolení pracovníci spoločnosti Premac v rámci bezplatného poradenstva. Spájanie a vzájomné ukotvenie jednotlivých prvkov je technicky nenáročné a taktiež aj preprava „základovej“ päty. Napríklad pri konštrukčnej výške 80 cm môžu byť uholníky Premac-ELKO® priamo položené do za-

– novinka od Premac

vlhnutého betónu C12/15. Pod cca 10 cm hrubou betónovou vrstvou je potrebné vytvoriť cca 10 cm vrstvu mrazuvzdorného podkladu napríklad zo štrkopieskov frakcie 4 – 10 cm. Pri zakladaní uholníkov PremacELKO® výšky 105 – 155 cm je potrebné vyrobiť cca 20 – 30 cm hrubú nosnú vrstvu z betónu C12/15. Pod ňou je až do nezamŕzajúcej hĺbky cca 80 cm potrebné vytvoriť mrazuvzdorný podklad zo štrkopiesku a vybudovať drenáž pre odvedenie prípadných presiaknutých zrážkových vôd.

Už spomínaných päť rôznych konštrukčných výškových prvkov dávajú v projekčnej fáze dostatok voľnosti na použitie v krajinotvorbe, pri projektovaní záhradných úprav, vjazdov do garáží a vyrovnávaní terénnych rozdielov. Okrem toho je možné Premac-ELKO® kombinovať s inými výrobkami spoločnosti Premac, spol. s r.o., napríklad palisádami, plotovými systémami, vegetačnými tvárnicami a podobne. Dômyselné odstupňovanie uholníkov Premac-ELKO® umožňuje vytvoriť opornú stenu v rôznych výškových podmienkach vo veľmi krátkom čase a urýchliť tak záhradnícke dotvorenia okolia rodinných domov, aby sa novopostavené objekty vo veľmi krátkom čase krajinársky zakomponovali. V snahe priblížiť sa k zákazníkom Premac ponúka prezentáciu svojich výrobkov v rôznych variáciách naživo v exteriéri. Na open air výstavných plochách v Bratislave, v Dubnici nad Váhom, vo Zvolene a v Košiciach je možné sedem dní v týždni načerpať inšpiráciu z ponúkaných materiálových a dizajnových riešení stvárnenia spevnených plôch z výrobného programu spoločnosti Premac, spol. s r.o.


76-77 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:45 AM

Stránka 77

Premac, spol. s r.o. Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava Predaj a výstavné plochy Bratislava, Dubnica n/Váhom, Zvolen, Košice Infolinka 0850 111 110, premac@premac.sk

www.premac.sk


78-79 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:46 AM

Stránka 78

rogram Bradstone kombinuje krásu, prirodzenosť a všetky prednosti betónovej dlažby pri zachovaní vzhľadu prírodného kameňa historického dláždenia. Rustikálny charakter výrobkov je založený na starej remeselníckej technike, ktorou sa reprodukuje „prírodný“ kameň. Na rozdiel od originálu má spoľahlivé vlastnosti, vysokú variabilitu a podstatne nižšiu cenu. Široký sortiment a bohatá, avšak harmonická farebná škála ponúkajú veľké možnosti kombinácií a kladenia. Vždy sa však zachová jednotný štýl stvárňovanej plochy a jej charakteristický podtón. Všetky tieto vlastnosti sa v konečnom dôsledku premietajú do výsledku, ktorý si zaslúži nosiť značku kvality Semmelrock Premium.

P

Novinky v roku 2011

Bradstone v znamení špičkovej kvality a inovácií

Bradstone Woven prekvapí kladením, ktoré napodobňuje prepletaný vzor. Optické pôsobenie s uplatnením béžovej a modro-čiernej farby vynikne najmä na čiastkových plochách či malých terasách. Platne so štruktúrovaným povrchom a sieťovaným výzorom sú v ponuke vo formáte 45,5 × 23 × 4 cm. Malý prvok má rozmery 10 × 10 × 4 cm. Predaj sa realizuje v základných balíkoch s plochou 5,65 m2, ktorý obsahuje po 50 ks z obidvoch formátov. Bradstone Blue Lias platne presviedčajú svojím prirodzene štruktúrovaným povrchom s intenzívnym modro-sivým tieňovaním. Spájajú tradičné dlažbové remeslo s náročným moderným dizajnom. K dispozícii sú až v piatich formátoch s rozmermi 80 × 60, 60 × 60, 80 × 40, 60 × 40 a 40 × 40 cm. Platne majú hrúbku 3,5 cm a predávajú sa v základných balíkoch so zmiešanými formátmi s plochou 6,6 m2. Samostatným prvkom je platňa s drážkami s rozmermi 80 × 20 cm. Bradstone Travero ponúka ako systémové riešenie Travero múr, Travero schody a Travero platne – to všetko v optike klasického travertínu. Béžové melírované platne s hrúbkou 3,5 cm vo formátoch 60 × 40, 40 × 40 a 40 × 20 cm alebo s hrúbkou 5 cm vo formáte 80 × 20 cm dajú ploche nezameniteľný charakter.

Program Bradstone od spoločnosti Semmelrock nájdete v tomto roku pod novou značkou kvality Semmelrock Premium, ktorá označuje produkty tejto spoločnosti s vysokohodnotným vyhotovením a jedinečným charakterom, vynímajúce sa nad priemerom. V programe s osobitým stvárnením a vysokou trvanlivosťou sú pripravené aj mnohé novinky so zaujímavými cenami, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka inováciám.

78

S Se


78-79 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:46 AM

Stránka 79

REKONŠTRUKCIE Vhodné sú aj ako nášľapné platne do záhrad. Travero múr sa skladá zo šiestich prvkov – základného, krycieho a polovičného prvku, prvku pre stĺp, krycej platne pre múr a krycej platne pre stĺp. Travero schody sú dostupné v dvoch vyhotoveniach základného a rohového schodu so zaobleným rohom.

Osvedčené produkty ostávajú Bradstone Old Town platne napodobňujú výzor historických kamenných platní. Platne pieskovcovej, sivo-zelenej, porfýrovej a slonovinovej farby sú v ponuke v základných balíkoch s plochou 6,07 m2 so zmiešanými formátmi jednej farby s hrúbkou 3,8 až 4,4 cm. Platne dopĺňajú Old Town kruhy, Old Town schody či Old Town nášľapné kamene. Bradstone Tile platne vyčarujú vo vašej záhrade stredozemnú atmosféru. Platne v pieskovcovej farbe sa dodávajú v jednotnom formáte 30 × 30 cm s hrúbkou 2,8 až 3,2 cm. Bradstone Mountain Block umožňuje postaviť rovné aj okrúhle múry a spájať jednotlivé bloky nasucho aj lepením. Bezpečné spojenie zabezpečujú ozubené bloky. K dispozícii sú plný klinovitý blok, štiepateľný a rohov blok či krycia klinovitá platňa. Bradstone Madoc s nekonvenčným dizajnom ponúka Madoc výplňový dekoračnú a kryciu platňu blok, Z-blok a Madoc – všetko v žltosivej melírovanej farbe a so širokými možnosťami použitia. Bradstone doskové platne vyzerajú ako drevené platne, ponúkajú však všetky výhody betónových platní. Bradstone doplnky kompletizujú ponuku v podobe obrubníkov, rohových prvkov a podvalových platní a umožňujú zdôrazniť vybrané akcenty vašej záhrady. Semmelrock Stein+Design Dlažby s. r. o. Trnavská 3728, 926 01 Sereď Tel.: +421 31 789 12 01, fax: + 421 31 789 05 34 www.semmelrock.sk

Námestia, chodníky, terasy.

Umenie tvorby krajšieho priestoru Pre okolie vášho rodinného domu.

Viac na: www.semmelrock.sk

Semmelrock_Inzercia Semmelrock Inzercia A5 A5.indd indd 1

21.4.2011 21 4 2011 10:33:19


80 Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

11:47 AM

Stránka 80

Šetrime energie!

Kúrime ekologicky! Šetrenie a ekológia sa dostávajú v poslednej dobe čoraz častejšie do pozornosti a to hlavne z dôvodu, že ceny energií neustále narastajú, čo sa výrazne odráža na nákladoch domácností. Tento fakt vedie spotrebiteľov k vyhľadávaniu lacnejších, ekologickejších a rýchle dostupných energetických možností, ktoré im zabezpečia maximálny komfort pri minimálnych nákladoch.

edným z ekologických spôsobov získavania tepla sú solárne kolektory, ktoré vyrábajú teplú úžitkovú vodu prostredníctvom slnečného žiarenia. Slnečné teplo je predsa pre všetkých a hlavne zadarmo. Množstvo energie získanej zo solárnych kolektorov závisí od druhu použitého kolektora a vonkajších podmienok. Spoločnosť IMMERGAS má v ponuke ploché kolektory (SU) a vákuové kolektory (CPC), ktoré vám poskytnú maximálnu spokojnosť, úsporu a pohodlie.

J

Ploché kolektory (SU) sú vyrobené z kvalitných materiálov. Účinnosť pohlcovania slnečných lúčov je 95 % a emisný faktor nepresahuje 5 %. Špeciálne solárne sklo, odolné voči krupobitiu, chráni povrch absorbéra pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Vákuové kolektory (CPC) majú vďaka dvojitej vákuovej trubke, vynikajúcu izoláciou pred poveternostnými podmienkami. Kvalitné komponenty a inovatívne vyhotovenie minimalizujú tepelné straty kolektorov. Vákuové solárne kolektory sú v porovnaní s plochými solárnymi kolektormi účinnejšie i v zimných mesiacoch, keď je množstvo slnečného žiarenia značne obmedzené. Ploché i vákuové kolektory IMMERGAS získali prestížny certifikát Solar Keymark, ktorý potvrdzuje, že ročný energetický zisk týchto kolektorov je viac ako 525 kWH/m2. Pre riadne fungovanie solárneho systému na prípravu teplej úžitkovej vody sú potrebné okrem slnečných kolektorov i tieto prvky: - zásobník teplej vody vybavený jednou alebo dvoma špirálami, solárne čerpadlo, riadiaca jednotka, bezpečnostné prvky, záložný zdroj pre obdobia, kedy intenzita slnečného žiarenia nie je postačujúca na ohrev vody (zima), a systémové potrubie,

- solárna kvapalina musí byť odolná voči nízkej teplote. Zároveň kvapalina nesmie meniť skupenstvo ani pri teplotách nad 180 °C. Spoločnosť IMMERGAS ponúka svojim zákazníkom kompletnú sadu na prípravu TÚV. Jej súčasťou je solárny panel a plynový kondenzačný kotol HERCULES Solar 26, ktorý je od výroby vopred pripravený na prácu v solárnej sústave. Kotol má zabudovaný 200 l antikorový zásobník, kompletnú solárnu hydraulickú skupinu aj termostatický zmiešavací ventil pre nastavenie teploty TÚV. V prípade nedostatku slnečného žiarenia automatika spustí prípravu TÚV plynovým kotlom. Otázka pre odborníka: Ako môže majiteľ prietokového kotla obmedziť spotrebu plynu? Dá sa v tomto prípade využiť slnečnú energiu? Áno, je to možné. Spoločnosť IMMERGAS má vo svojej ponuke pripojovaciu sadu pre prietokové kotly, ktorá umožňuje spojenie zásobníka TÚV s prietokovým kotlom. Je to spojenie dvoch termostatických ventilov spojených do jedného celku. Termostatický ventil prepínajúci a termostatický ventil zmiešavací TÚV. Viac informácií nájdete na www.immergas.sk


3 obalka Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:15 AM

Stránka 1

Baumit Sanova

Systémové riešenie pre vlhké a zasolené murivo Baumit Sanova sú optimálne sanačné systémy, vhodné na ozdravenie vlhkých a zasolených murív. Sanačný systém Baumit WTA bol vyvinutý špeciálne na sanovanie historicky cenných objektov a zodpovedá požiadavkám WTA. Systematicky navzájom zosúladené omietkové vrstvy sú zárukou zdravých a trvácnych stien. Sanačný systém Baumit L pre menej zaťažené murivo – systém S pre oblasť soklov. v súlade s ochranou pamiatok vysoká životnosť možnosť nasadenia aj v soklovej časti budov

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33

Myšlienky s budúcnosťou.


4 obalka Rekonstrukcie:Mustra projekty

9/23/11

10:15 AM

Stránka 2

Stavebné sporenie bezpečné a výhodné Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., pre vás znamená: • bezpečné uloženie, výhodné zhodnocovanie a ochranu vašich vkladov až do výšky 100 000 € • štátnu prémiu pre všetkých členov rodiny a spoločenstvá vlastníkov bytov • garantované úroky k vkladom aj štátnej prémii vo výške až 2 % ročne • sporenie pre seniorov s možnosťou vyplácania renty SENIOR EXTRA - ohodnotené finančnými odborníkmi v ankete Zlatá minca 2010 ako Objav roka 2009 • stavebné sporenie pre deti do 18 rokov v tarife JUNIOR EXTRA s extra istotou až do výšky 10 000 € pre oboch rodiþov • výnos zo sporenia počas 6 rokov dosahuje priemerne ročne až 5,19 % • po 6 rokoch sporenia môžete nasporené prostriedky využiť ľubovoľne, alebo môžete pokračovať vo výhodnom sporení naďalej • nárok na stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou už od 2,9 % • stavebný úver do 40 000 € bez skúmania príjmov a bez záložného objektu Bližšie informácie získate v ktorejkoľvek kancelárii obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., alebo v Centre telefonických služieb PSS, a. s., na telefónnom čísle 02/58 55 58 55.

www.pss.sk

Stavajte a bývajte s nami 4 2011  

Časopis o aktuálnych témach v stavebníctve a bývaní.