Page 1

1 obalka Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:15 PM

Stránka 1

SPRIEVODCA

VÝSTAVBOU KVALITNÉHO RODINNÉHO DOMU Projekty • Materiály • Technológie Edícia

2,50 EUR Ročník X., 2/2011

ISSN 1336-1295


2 obalka Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:16 PM

Stránka 2

ÚVERY NA BÝVANIE

1,69

210x297_spad.indd 210x297 spad indd 1

3/22/11 4:47 PM


1 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:23 PM

Stránka 1

FINANCOVANIE

Bývajte lepšie s úvermi

už od 1,69 % Kvalita bývania slovenských občanov nie je na takej úrovni, ako vo väčšine ostatných štátov Európskej únie. Z oficiálneho prehľadu Eurostatu, ktorý je hlavným štatistickým úradom EÚ, vyplýva, že takmer 40 % obyvateľov Slovenska býva v stiesnených pomeroch. Inak povedané, štyria Slováci z desiatich žijú v preľudnených bytoch alebo rodinných domoch, a teda v nevyhovujúcich podmienkach.

S

Mínus 4 percentá

pre oživenie záujmu verejnosti o investovanie do svojho bývania. A keďže ponuka je naozaj pestrá, na svoje si prídu nielen tí, ktorí chcú kupovať novú nehnuteľnosť, ale aj tí, ktorí sa rozhodli rekonštruovať či obnovovať svoje pôvodné bývanie. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vám poskytne úvery s úrokovou sadzbou už od 1,69 % ročne!

Z nespokojnosti logicky pramení túžba po zmene. Jedným z faktorov, ktorý by mal pomôcť Slovákom bývať lepšie a kvalitnejšie, je tiež ponuka bánk, ktoré sa špecializujú na financovanie bývania. S mimoriadne zaujímavým riešením prišla najväčšia stavebná sporiteľňa, ktorá na Slovensku pôsobí už takmer 20 rokov. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., znížila úrokové sadzby svojich úverov na bývanie o 3 až 4 percentá! Až 70-percentný pokles úrokových sadzieb úverov na bývanie v PSS, a. s., vytvára priestor

Ak pre realizáciu svojich zámerov potrebujete nemalú finančnú injekciu, určite vás poteší informácia, že na jednu zmluvu o stavebnom sporení vám PSS, a. s., poskytne úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou až do výšky 170 tisíc €. Pre manželov alebo partnerov to môže byť na jednu nehnuteľnosť až dvojnásobok, čiže 340 tisíc €. Samozrejme, v ponuke figurujú aj úvery, na získanie ktorých nebudete potrebovať záložné právo na nehnuteľnosť ani

lovenské rodiny jednoducho nie sú naučené na to, čo je v západnej Európe bežným štandardom, že každý ich člen vrátane detí má k dispozícii vlastnú izbu. Napokon, nie je to náhoda, veď takmer každý druhý byt na Slovensku je dvojizbový.

Pestrá ponuka úverov

dokladovať svoje príjmy. Možno vás tiež bude zaujímať, že bezprostredne po podpise zmluvy vám banka uvoľní až 80 % úveru. Zvyšných 20 % dostanete potom, keď zdokladujete, že ste finančné prostriedky použili na kúpu, výstavbu alebo obnovu svojho bývania. Pýtate sa, aké sú ďalšie limity tejto mimoriadne výhodnej ponuky? Úvery s nízkymi úrokovými sadzbami na vás v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., čakajú do konca mája 2011. Dokonca, ani nemusíte prísť do banky. Stačí, ak sa dohodnete s obchodným zástupcom PSS, a. s., a on príde na vami zvolené miesto. Hoci aj k vám domov a spoločne s vami vyrieši všetky formality. Spolu vyberiete pre vás najvýhodnejší typ úveru, dohodnete sa na dĺžke splácania a výške mesačných splátok, uzatvoríte úverovú zmluvu a môžete začať s uskutočňovaním svojich plánov. Potrebné je pripomenúť, že zvýhodnená úroková sadzba platí 12 mesiacov po podpise úverovej zmluvy. Potom sa automaticky zmení na sadzbu, ktorá platila predtým. Banka vás o tejto zmene, samozrejme, bude včas informovať.

Nezabudnite na Kartu výhod Pri podpisovaní úverovej zmluvy odporúčame uzatvoriť tiež zmluvu o rizikovom životnom poistení. Zabezpečíte si tak ochranu pred ekonomickým dosahom rôznych nepredvídateľných životných situácií. Navyše, úroková sadzba vášho úveru bude ešte výhodnejšia, ako pri zmluve bez poistenia. A nezabudnite, že každý klient PSS, a. s., spolu so zmluvou získava aj Kartu výhod. Vďaka nej môže nakupovať stavebný materiál a služby vo viac ako 700 firmách na Slovensku so zľavou až do 50 %.

Viac informácií získate u obchodných zástupcov PSS, a. s., na telefónnom čísle 02/58 55 58 55 alebo na www.pss.sk.

1


2-3 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:27 PM

Stránka 2

Financovanie výstavby rodinného domu

str. 1 Príprava výstavby a projekty

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU KVALITNÉHO RODINNÉHO DOMU Projekty • Materiály • Technológie Vyšlo vo vydavateľstve VERSO spol. s r. o. v edícii

str. 8 Správny výber konštrukčného systému

str. 20

Registrácia MK SR pod číslom EV 3182/09 ISSN 1336-1295 Adresa redakcie: Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42 tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 207 13 e-mail: verso@verso.sk, www.stavajtesnami.sk Riaditeľka projektu: Mgr. Miroslava Kleskeňová

Tepelné izolácie

str. 34

Šéfredaktor: Ing. Pavel Kleskeň Zástupca šéfredaktora: PhDr. Andrej Fabík

Malty, omietky a maľby

Hlavná odborná redaktorka: Ing. Mgr. Mária Zemčíková

str. 46

Odborná redaktorka: Mária Hilbrychtová Vedúci vydania: Ing. František Orth, 0905 503 834

Výplne stavebných otvorov – okná, dvere a presklené steny

Inzercia: Mgr. Peter Jurovčák, 0903 478 003

str. 50

Objednávky publikácie: obchod@verso.sk

Strechy a krytiny

str. 59

Scan: PressColor, s. r. o. Grafická úprava, layout: Anna Golianová Tlač: Uniprint, s. r. o., Považská Bystrica

Tepelná pohoda v rodinnom dome

str. 63 Príprava teplej úžitkovej vody

str. 68

Vydané: apríl 2011 Snímka na obálke: Rastislav Polák © VERSO spol. s r. o.

Redakcia nezodpovedá za obsah ani za jazykovú úpravu dodan˘ch inzertn˘ch materiálov.


2-3 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:27 PM

Stránka 3

FINANCOVANIE

SUPERúver vás nezruinuje, práve naopak, môžete s ním stavať

V poslednom období je témou väčšiny o 20 – 25 rokov. Výhodné úročenie stavebného úveru dlžníkov prehodnocovanie úverov, ich je garantované po celú dobu splácania a získanie stavebného úveru je dokonca právne nárokovateľné. Voči konsolidácia, či splatenie iným úverom tomu neexistuje na trhu adekvátna alternatíva. s priaznivejšími parametrami. Na pomoc v podobných problémoch neprichádza Superman? Nie, stačí SUPER úver! S týmto úverom to zvládnete. Nový medziúver z posuperman, ale SUPER úver. Wüstenrot stavebná sporiteľňa (ďalej len WSS) s dlhoročnými skúsenosťami, ako v oblasti sporenia, tak v poskytovaní úverov na bývanie, prináša na trh horúcu novinku. Ide o medziúver Akurát SUPER určený pre fyzické osoby a SZČO na zabezpečenie bytových potrieb aj bez predchádzajúceho sporenia. Ponuka je limitovaná na obdobie od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011 a zlučuje v sebe viacero najžiadanejších výhod – nízke úročenie, mesačné splátky v únosnej výške, plus dlhodobú garanciu stability dohodnutých podmienok.

Bývanie je základ Mnohí z nás musia riešiť svoju bytovú situáciu práve teraz. Bez ohľadu na naliehavosť potreby získania adekvátneho bytu alebo domu je dôležité zvoliť si správnu formu financovania, aby sme s nehnuteľnosťou „nekúpili“ aj finančné riziká, ktoré by perspektívne mohli ohroziť vytúženú strechu nad hlavou. S Wüstenrot stavebnou sporiteľňou vám takéto riziko nehrozí.

Garantované podmienky Každý klient Wüstenrot stavebnej sporiteľne má istotu, že bez ohľadu na turbulencie na finančných trhoch bude jeho úverová splátka stabilná a neprekvapí ho ani

ÚVERY AKURÁT PRE VAŠU RODINU

až do 200 000 eur. Na výber je tiež kratšia alebo dlhšia doba splatnosti (14 – 28 rokov), pričom vo fáze stavebného úveru je úrok 5 % p.a. garantovaný až do úplného splatenia úveru. Ak chcete alebo musíte vykročiť za vlastným bývaním úverovou cestou, v cieli ktorej vás má čakať bývanie podľa vlastných predstáv, a nie hlava plná problémov, či nebodaj exekútor, uprednostnite výhodné podmienky s garanciou. Nájdete ich vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni. Dobrovoľná možnosť poistenia pre prípad straty zdroja príjmu či garantovaná výška splátok po celú dobu splácania (bez akéhokoľvek ďalšieho navyšovania) sú tu samozrejmosťou. Dostupný spôsob financovania bývania podľa individuálnych potrieb a možností existuje. Wüstenrot stavebná sporiteľňa – adresa č. 1 na vašej ceste za lepším bývaním.

nuky WSS je poskytovaný s úrokom 3,99 % p.a. fixovaným až na 3 roky od prvého čerpania finančných prostriedkov. Výška mesačnej splátky je od 0,5 % z cieľovej sumy, ktorú si zvolíte. Táto novinka na trhu stavebných medzi-/úverov je ideálna aj na financovania väčších investičných zámerov, ako napr. kúpa bytu ale- Bližšie informácie: bo stavebného pozemku, stavba domu a pod., keďže www.wustenrot.sk úverové prostriedky je možné žiadať vo výške od 7 000 alebo telefonicky na 0800 111 123

Rýchly test – som vhodný kandidát? Na každú z nasledovných otázok odpovedajte ÁNO alebo NIE: 1) Potrebujete získať v krátkom čase financie na bývanie, najlepšie bez predchádzajúceho sporenia? 2) Chceli by ste radšej úver s garantovaným úročením a presne stanovenou výškou splátok po celú dobu splatnosti (bez neistoty a nečakaných „prekvapení“ v budúcnosti)? 3) Uvítali by ste, ak (po dosiahnutí určitých vopred známych kritérií) by ste mali na stavebný úver dokonca právny nárok (t. j. stavebná sporiteľňa by vám jeho poskytnutie nemohla odmietnuť)? 4) Pomohlo by vám zálohové čerpanie úverových prostriedkov až do výšky 80 %?

5) Potešilo by vás, ak by ste si mohli výšku mesačnej splátky vybrať z viacerých možností? Výsledok: všetky odpovede ÁNO: optimálne riešenie nájdete vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, jednou z najvýhodnejších možností je súčasná novinka – medziúver Akurát SUPER všetky odpovede NIE: pravdepodobne máte dostatok finančných prostriedkov a hľadáte skôr vhodnú formu ich uloženia; nadštandardne a bez rizika vám ich zhodnotí Wüstenrot stavebná sporiteľňa

SPLŇTE SI UŽ TERAZ SEN O KRAJŠOM BÝVANÍ S ÚVERMI AKURÁT akciový medziúver so zvýhodnenou sadzbou 3,99 % p. a. fixovanou až na 3 roky znížená splátka počas prvých 36 mesiacov splácania poistenie dlžnej sumy pre prípad úmrtia poistenie proti strate schopnosti splácať úver bez predchádzajúceho sporenia až do 200 000 € na rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti Aktuálne informácie o podmienkach a ostatných produktoch získate na www.wustenrot.sk alebo na 0800 111 123

3


4-7 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:30 PM

Stránka 4

Peniaze na stavbu rodinného domu

úrokovej sadzby, je aj plánovanie mimoriadnych splátok alebo predčasného splatenia celého úveru. Pre klienta je fixné úročenie výhodou v prípade, ak banky pravidelne zvyšujú úrokové sadzby. Prevládajúcou formou realizácie hypotekárnych úverov je fixné úročenie spojené s anuitnými splátkami. Variabilná (pohyblivá) úroková sadzba sa mení počas trvania úveru v závislosti od trhových podmienok. Pre dlžníkov má význam a je veľmi výhodná najmä v čase znižovania úrokových sadzieb na úvery.

H

Poskytuje úverové prostriedky na základe Zákona NR SR č.607/2003 Z. z. o ŠFRB v platnom znení s presne stanoveným účelom. Žiadateľom o podporu môže byť fyzická osoba – občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

Stavba vlastného rodinného domu je pre väčšinu z nás najväčšou finančnou investíciou v živote. Realizáciu takéhoto zámeru ovplyvňujú viaceré faktory: výber vhodného pozemku, projekt stavby, získanie stavebného povolenia a pod. Najdôležitejšou otázkou však zostáva financovanie výstavby, pričom možností, z ktorých si možno vybrať, je viacero.

Štátny fond rozvoja bývania neď na začiatku je potrebné pamätať na to, že získaním úveru, či už zo stavebnej sporiteľne, bankovej inštitúcie alebo zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa financovanie nekončí, ale naopak, začína, a to v podobe pravidelných mesačných splátok počas niekoľkých rokov. To znamená, že si vopred treba prehodnotiť vlastné finančné možnosti.

Úrokové sadzby Nezanedbateľnou súčasťou úveru sú úrokové sadzby, ktoré môžu byť fixné alebo variabilné. Úrokové sadzby hypotekárnych ako aj spotrebiteľských úverov zabezpečených nehnuteľnosťou závisia od obdobia ich fixácie. Fixná úroková sadzba je sadzba, ktorú banka garantuje po dobu zvolenej fixácie. Po uplynutí tejto doby ju banka automaticky zaktualizuje a zafixuje na ďalšie obdobie. Fixácie úrokových sadzieb môžu byť stanovené na 1, 2, 3, 5, 10, 15 až 20 rokov, ale nie všetky banky ponúkajú všetky tieto možnosti. 4

Pri fixovanom type úrokovej sadzby má klient istotu, že počas stanoveného obdobia sa úroková sadzba nebude meniť. Jej výhodou je rovnaká výška anuitnej splátky počas zvolenej doby fixácie, pričom dôležitým faktorom, ktorý vplýva na výber doby fixácie

Podmienky poskytovania úverov zo ŠFRB na financovanie bývania v roku 2011. Účel podpory

U 240 Výstavba bytu v rodinnom dome U 242 Výstavba bytu v rodinnom dome, polyfunkčnom dome – odchovanec detského domova (DD)

Splatnosť v rokoch

% z obstarávacej úroková sadzba maximálny limit ceny v% v€

splátka v €/byt

30

80

3,50

38 350

172,21

30

100

1,00

52 300

168,22


4-7 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:30 PM

Stránka 5

FINANCOVANIE Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania definuje aj podmienky maximálnej podlahovej plochy bytu. To znamená: - ak ide o obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome, či o kúpu bytu (na základe § 5 ods. 1 písm. a), c) zákona NR SR č.607/2003 Z. z. o ŠFRB v platnom znení), potom podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome nemá prevyšovať 80 m2 a zároveň podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu nemá byť väčšia ako 160 m2 bez garáže, pričom viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie, - ak byt v rodinnom dome je stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím (podľa § 5 ods. 4 písm. a), podlahová plocha bytových a nebytových priestorov prislú-

chajúca k jednému bytu nesmie prevýšiť 180 m2 bez plochy pre garáž.

Úvery z bánk Zaujímavé úverové zdroje na financovanie bývania – či už na kúpu alebo na výstavbu resp. rekonštrukciu rodinného domu, poskytujú finančné inštitúcie, ktoré sa v súčasnosti „predbiehajú“ jednak v atraktívnych úrokových sadzbách ako aj v rýchlosti, akou zhodnotia bonitu klienta a poskytnú úver. Dnes najviac využívané úvery na financovanie výstavby rodinných domov resp. kúpu bytov sú práve hypotekárne úvery a úvery zo stavebných sporiteľní. Hypotekárne úvery, ktoré sú určené na financovanie nehnuteľností, sú atraktívne nielen úrokovou sadzbou a dobou fixácie. Poskytnutie hypotekárneho úveru nie je viazané na to, či klient pravidelne sporí peniaze v bankovej inštitúcii. Dôvodov, prečo sú hypotéky na trhu stále žiadaným finančným produktom, je hneď niekoľko. Predstavujú

Úvery na bývanie a ich úrokové sadzby vo vybraných bankách. Typ úrokovej sadzby Fixná 1 rok Fixná 3 roky Úver na bývanie Fixná 5 rokov Fixná 10 rokov Fixná 1 rok Hypotekárny úver pre mladých Fixná 5 rokov Fixná 10 rokov Fixná 1 rok Flexihypotéka Fixná 5 rokov Fixná 10 rokov Fixná 1 rok Flexihypotéka pre mladých so štátnym príspevkom Fixná 5 rokov Fixná 10 rokov Flexipôžička na bývanie Spotrebiteľský úver na bývanie Fixná 1 rok Fixná 3 roky Fixná 5 rokov ČSOB Hypotekárny úver Fixná 10 rokov Fixná 15 rokov Fixná 20 rokov Fixná 1 rok Fixná 2 roky Fixná 3 rokov Hypotéka TB Fixná 5 rokov Fixná 10 a 15 rokov Fixná 1 rok Fixná 2 roky TB Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom Fixná 3 rokov Fixná 5 rokov Fixná 1 rok Hypoúver Klasik Fixná 3 roky Fixná 5 rokov Hypoúver Invest Fixná 10 rokov Fixná 1 rok Hypoúver pre mladých Fixná 3 roky Druh úveru

rýchly zdroj získania dlhodobých finančných prostriedkov, úrokové sadzby v posledných rokoch výrazne klesli, na zábezpeku sú akceptované aj rozostavané nehnuteľnosti a pri žiadosti o úver sa už nemusí spisovať notárska zápisnica, čím sa znížia náklady hneď na začiatku úverového vzťahu. Treba povedať, že pre mladých žiadateľov sa stali atraktívnejšími aj novelou zákona o bankách, ktorá vstúpila do platnosti od 1. apríla 2011. Prináša viacero pozitívnych zmien, z ktorých jednu predstavuje aj zmena podmienok na získanie štátom zvýhodneného hypotekárneho úveru. Hypotekárny úver pre mladých s bonifikáciou úrokovej sadzby 3 % je možno získať na základe nasledujúcich podmienok: 1) Žiadateľ o zvýhodnený úver nesmie prekročiť vekovú hranicu 35 rokov a zároveň má jeho mesačný príjem dosahovať maximálne 1,3-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. 2) Ak sú žiadateľmi o zvýhodnený úver manželia, potom ich príjem spolu nesmie presiahnuť 2,6-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR.

Úroková sadzba Úrok z omeškania Banka v % p. a. v % p. a. od 3,99* od 4,29 8 Slovenská sporiteľňa od 4,49 od 5,19 od 0,99 od 1,29 8 Slovenská sporiteľňa od 1,49 od 3,69 od 3,99 3 VÚB banka od 4,89 od 0,69 od 0,99 3 VÚB banka od 1,89 od 7,9 5 VÚB banka od 8,9 8,00 + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky ČSOB od 3,75 od 4,30 od 4,55 8,00 + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky ČSOB od 5,90 od 6,10 od 6,20 od 3,55 od 3,75 od 3,95 9 Tatra banka od 4,25 od 4,95 od 0,55 od 0,75 9 Tatra banka od 0,95 od 1,25 od 3,59 od 3,99 9 UniCredit Bank od 4,59 od 5,59 od 1,29 9 UniCredit Bank od 1,79

*Neplatí pre Úver na bývanie na vyplatenie úveru z inej banky. Zdroj: spracované podľa internetových stránok uvedených bánk k 20.4.2011.

5


4-7 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:30 PM

Stránka 6

FINANCOVANIE 3) Ak sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru viacerí spoludlžníci, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a 1,3-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. V prípade manželov a viacerých spoludlžníkov je to výrazná zmena zákona, nakoľko doteraz musel podmienku príjmovej hranice spĺňať každý zo žiadateľov. Ďalšou pozitívnou zmenou uvedenej novely je aj zvýhodnenie rodičov, ktorí sa po narodení dieťaťa dostali do finančných problémov. Zákon totiž umožňuje odložiť splátky istiny hypotekárneho úveru alebo znížiť mesačnú splátku až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov v prípade, ak sa klientovi narodí dieťa a on o zníženie banku písomne požiada, a to v lehote do troch mesiacov po narodení dieťaťa. Klient je povinný priložiť k žiadosti aj rodný list dieťaťa. Upozorňujeme, že aj keď táto zmena predstavuje pozitívum pre mladé rodiny, ktoré sa dostanú do nepriaznivej finančnej situácie, využívať túto možnosť treba len v nevyhnutých prípadoch.

Splácanie dlhu Možnosti splácania hypotekárnych úverov sú rôzne. Banky štandardne ponúkajú tri rôzne možnosti ich splácania. Anuitné splácanie. Výška splátky hypotéky je dohodnutá v úverovej zmluve a počas splácania úveru sa nemení. To znamená, že v splátke je súčasne zahrnutý úrok i úmor úveru (splátka istiny), pričom celková splátka je stále v rovnakej výške. Degresívne alebo progresívne splácanie. Výška splátok sa postupne zvyšuje alebo znižuje. V tomto prípade ide o zvláštny druh hypotekárneho úveru, pri ktorom splácanie nie je pravidelné alebo je dokonca odložené. Hypotekárny úver sa spláca po častiach alebo v periódach z výnosov iných finančných produktov (napr. životného poistenia) vinkulovaných v prospech banky. V prípade odloženia splátok je možné začať úver splácať, napr. až o rok s tým, že celková splatnosť úveru musí zostať zachovaná (to znamená, že úver so splatnosťou 10 rokov a odložením splácania o rok je potrebné splatiť za 9 rokov, čo má za následok zvýšenie ročných splátok).

Účelové úvery Iný druh úverov na bývanie predstavujú spotrebiteľské účelové úvery, ktoré banky ponúkajú pod rôznymi názvami. Ročná úroková sadzba týchto úverov sa v súčasnosti pohybuje od 7,9 % vyššie. Úvery sú určené najmä na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním (vrátane kúpy pozemkov určených na výstavbu nehnuteľností na bývanie) a iných dlhodobých potrieb klientov s trvalým pobytom v SR, ktorých vek by nemal presiahnuť 65 rokov. Štandardne sú zabezpečené záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti alebo ručiteľom.

Stavebné sporenie Stavebné sporiteľne dlhodobo ponúkajú populárne stavebné úvery, t.j. účelovo viazané úvery, ktorých podmienkou je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a samotné sporenie. Výhodou stavebných úverov je, že sporiteľ dostáva štátnu prémiu, ktorá sa pripisuje raz ročne na účet stavebného sporenia. Pre rok 2011 je určená štátna prémia vo výške 10 % z ročného vkladu, najviac však v sume 66,39 € (opatrenie Ministerstva financií SR č. 375/2010). Optimálny ročný vklad na získanie maximálnej štátnej prémie je 663,9 €, čo teda predstavuje mesačný vklad vo výške 55,33 €. Štátna prémia nepodlieha dani z príjmu, zvyšuje nasporenú sumu na účte stavebného sporenia, pričom po pripísaní sa úročí rovnako

ako samotné vklady stavebného sporiteľa. Pri uzatvorení zmluvy je možné si zvoliť tarifu stavebného sporenia a zároveň si vybrať cieľovú sumu, z ktorej jedna časť predstavuje sporenie a druhou časťou môže byť stavebný úver. Na úver vzniká nárok po splnení podmienok pridelenia cieľovej sumy. Ročná úroková sadzba stavebných úverov, ktorá je garantovaná počas celej doby splácania, sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 2,9 %. Medziúver možno získať v prípade, ak si sporiteľ nenasporil dostatočne vysoký vklad požadovaný stavebnou sporiteľňou alebo nedosiahol požadovanú úroveň hodnotiaceho čísla, čím nedosiahol nárok na úver zo stavebného sporenia. Medziúver predstavuje špecifickú formu úveru, ktorou sa "preklenie" časové obdobie do pridelenia cieľovej sumy, pričom sporiteľovi umožní získať finančné prostriedky skôr, ako vzniká nárok na stavebný úver. Tento druh úveru môže získať aj nový klient stavebnej sporiteľne bez predchádzajúceho sporenia a bez potreby vloženia počiatočného vkladu.

Ročná percentuálna miera nákladov Predstavuje ukazovateľ ceny úveru alebo pôžičky. S poskytnutím hypotekárneho, stavebného alebo iného úveru sú spojené rôzne poplatky, na ktoré nesmieme zabudnúť. Pravidelné poplatky sú súčasťou splátky úveru a veľakrát si ani neuvedomu-


4-7 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:30 PM

Stránka 7

jeme, že sú v splátke zahrnuté okrem úroku za daný úver. Ide predovšetkým o poplatok za vedenie úverového účtu a poistenie úveru z dôvodu neschopnosti jeho splácania (čo v súčasnosti už požaduje takmer každá banka). Najdôležitejším ukazovateľom ceny úveru alebo pôžičky je teda ročná percentuálna miera nákladov - RPMN (anglicky Annual Percentage Rate - APR). Je definovaná v zákone č. 129/210Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ide o zloženú úrokovú mieru (t.j. zahŕňa aj úrok z úrokov) prepočítanú na jeden rok, ktorá však nezohľadňuje len samotné úroky z pôžičky, ale aj všetky poplatky spojené

- podrobne si prečítať obchodné podmienky banky, ktoré sú prílohou úverovej zmluvy, - informovať sa o konkrétnej finančnej inštitúcii a uprednostniť dlhodobo etablovanú spoločnosť na trhu pred jednotlivcami, ktorí poskytujú „rýchle“ pôžičky a podnikajú nie vždy v súlade so zákonom, - informovať sa o možnosti a podmienkach predčasného splatenia úveru, - zodpovedne zvážiť otázku zabezpečenia úveru, nakoľko v prípade platobnej neschopnosti môžete o zálohovanú vec prísť, - v prípade, že sa dostanete do zložitej finančnej situácie, bezodkladne o tom informujte banku (ako veriteľa) a požiadajte o odklad splátky alebo zmenu splátkového kalendára. Ušetríte si tým viacero nepríjemných situácií. Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. Snímky: archív redakcie

s daným úverom. Položky, na základe ktorých sa RPMN vypočíta, môžeme všeobecne rozdeliť na jednorazové a pravidelné poplatky. Za jednorazový poplatok je možné považovať napr. poplatok banky za poskytnutie úveru. Keďže RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom, musí banka poskytnúť túto základnú informáciu klientovi už pri ponuke úveru alebo pôžičky. V prípade, že RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa úver v zmysle predmetného zákona za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.

Správny výber Výstavba rodinného domu je pre väčšinu stavebníkov životnou investíciou. Aj preto je pri výbere vhodného financovania veľmi dôležité: - porovnať si ponuky viacerých finančných inštitúcií vrátane RPMN, - pozrieť si poplatky finančných inštitúcií, spojené s poskytnutím konkrétneho úveru, 7


8-13 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

9:53 AM

Stránka 8

Ideme stavať... Pre mnohých ľudí je životným snom bývať v rodinnom dome. Tendenciu stavať vlastné bývanie podporuje aj všeobecný trend – útek z ruchu veľkomesta na blízky vidiek. Paradoxne, aj cenové relácie, ak porovnáme výstavbu rodinného domu s kúpou nového bytu v meste, vychádzajú približne rovnako a niekedy ešte aj v prospech rodinného domu. Čo teda robiť, ako postupovať, keď už sme sa rozhodli pre stavbu, aby sme s koncovým dielom boli maximálne spokojní?

V

ýstavba rodinného domu nie je len časovo a odborne zložitá, ale aj finančne veľmi náročná. Ide o niekoľkomiliónovú investíciu, pričom len náklady na kvalitné, moderné materiály tvoria viac ako 60 % ceny budúceho domu. Stavebníci na Slovensku majú tendenciu ušetriť všade, kde sa dá. Nie vždy sa to však opláca. Ak sa rozhodneme šetriť na kvalite projektu, môžeme sa dopracovať k veľkej nespokojnosti pri užívaní diela. Rovnako sa nevypláca šetriť pri výbere staveb8

ných materiálov a kvalite technológií, ako aj pri výbere „lacného“ realizátora výstavby. Dosiahnutá úspora sa následne môže prejaviť v poruchách a problémoch, ktorých oprava v konečnom dôsledku stavbu niekoľkonásobne predraží.

Kvalitný projekt Rodinný dom má v prvom rade znamenať slušné komfortné bývanie podľa vlastných predstáv, vytvorenie väčšej intimity a nezastupiteľného kon-

taktu s prírodou. Základom je kvalitný projekt. Počas posledných rokov bolo naprojektovaných a postavených veľké množstvo rodinných domov, ale takých, ktoré majú vlastnú originálnu koncepciu, stále nie je prebytok. Každý architekt či projektant vie, že univerzálny rodinný dom, ktorý sa dá postaviť na ľubovoľný pozemok, prakticky neexistuje. Proces riešenia charakterizuje prehodnocovanie názorov, prianí, predstáv a potrieb budúceho majiteľa a jeho blízkych a tie sú v každej rodine premenlivou veličinou. Vyhovujúci rodinný dom nie je jednoduché vytvoriť. Prvým predpokladom kvalitného objektu s vlastnou architektúrou, ktorý reálne rešpektuje potreby klienta - stavebníka, je individuálne riešený projekt. Napriek tomu, že dnes sú stavebníci informovanejší a lepšie vedia, čo chcú, ako pred desiatimi rokmi, stretávame sa s názormi, že projekt sa dá lacnejšie vyriešiť aj bez architekta či autorizovaného projektanta. Ak budete v tomto smere nezodpovední, môžete očakávať ďalšie problémy, objednávate si totiž prácu bez záruky a zbytočne riskujete. Ďalšou tendenciou je dať prednosť katalógovému riešeniu pred tvorbou vlastného rodinného domu „na mieru“. Aj keď v mnohých prípadoch sa môže


8-13 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

9:53 AM

Stránka 9

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU zdať toto riešenie z hľadiska dispozície vyhovujúce a principiálne lacnejšie, nie vždy dokáže „trafiť do čierneho“. Univerzálne opakované projekty zvyčajne nevyhovujú konkrétnej lokalite a konkrétnemu pozemku a akákoľvek projektová úprava znamená aj zvýšenie ceny projektu. Kvalitne navrhnutý projekt na mieru potrieb staviteľa môže odstrániť akékoľvek „prerábky“ či dodatočné investície na zosúladenie s potrebami obyvateľov a čo je veľmi dôležité, môže ušetriť prostriedky v budúcnosti pri prevádzke rodinného domu. Ďalší dôležitý moment je, ak chce niekto stavať na nezastavanom pozemku, musí si najprv vybaviť územné rozhodnutie a musí mať spracovaný projekt na umiestnenie stavby. Cena za projekt na umiestnenie stavby pri katalógových domoch nemôže byť a ani nie je zarátaná, pretože riešenie sa viaže na konkrétnu lokalitu a konkrétny pozemok. Takže ku katalógovej cene treba ešte prirátať nejaké eurá navyše.

Individuálne riešenie Projekt na mieru znamená pre architekta príležitosť vytvoriť jedinečnú architektúru pre konkrétneho zadávateľa, ktorá dokonale zapadne do lokality a okolitého prostredia. Pre investora je to zasa príležitosť spolupodieľať sa na procese vytvárania vlastného bývania – originálneho riešenia, ktoré bude vyhovovať jeho požiadavkám a predstavám. Architekt musí najprv zosynchronizovať vlastné názory s predstavami investora a konkrétnym prostredím, až potom vytvorí koncept rodinného domu. Tento proces sa spočiatku javí ako zdĺhavý, ale jeho výsledok stojí za to. Rodinný dom – originál, sa dá navrhnúť pre konkrétny pozemok tak, aby splnil všetky požiadavky investora a aby vyhovoval aj typologickým a estetickým kritériám. Ak sa rozhodnete pre služby architekta – projektanta, ideálne je, ak to urobíte už v čase hľadania pozemku. Ešte pred jeho zakúpením sa totiž dá pomôcť pri výbere naozaj najlepšieho typu pozemku, respektíve zabrániť kúpe nevhodnej alebo nevýhod-

nej parcely. Tak sa dá najlepšie zvoliť typ domu a jeho symbióza s okolitým prostredím. Ak klient už pozemok má, architekt sa snaží nájsť v danej situácii to najvhodnejšie riešenie. Niekedy ide o náročné hľadanie práve kvôli nedostatkom, ktoré má konkrétny pozemok. Ako základné problémy sa javia: strmé svahy, nepriaznivá orientácia vzhľadom na svetové strany, príliš úzky pozemok, nevhodné osadenie susedných domov a iné.

Veľa majiteľov nového rodinného domu si krátko po nasťahovaní povie: „Dnes by som už staval inak.“ Aby sa to nestalo aj vám, mali by ste si hneď na začiatku odpovedať na množstvo otázok. Napríklad, kde sa má dom nachádzať – na vidieku, v prímestskom satelite, aký veľký by mal byť stavebný pozemok (rovinný alebo vo svahu), aký typ domu vlastne chceme, či má byť jedno- alebo dvojgeneračný, koľko bude mať stálych obyvateľov, či budeme doma aj

9


8-13 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

9:53 AM

Stránka 10

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU podnikať, akú funkciu má mať záhrada (iba obytná alebo aj úžitková). Ďalej si musíme premyslieť, aký štýl domu sa nám páči, v akom by sme vedeli žiť a či chceme iba nízkoenergetický dom (dnes už sa iný ani neoplatí stavať) alebo pasívny či dokonca nulový. Racionálny architektonický projekt má byť navrhnutý presne podľa našich konkrétnych potrieb. Pozor na výstavbu predimenzovaných domov pre viaceré generácie, ako to donedávna bolo zvykom najmä na vidieku. Tieto riešenia sú zvyčajne „časovanou bombou“ najmä z hľadiska využiteľnosti v neskoršom období (mladí zvyčajne z domu odídu) ako aj značnej energetickej náročnosti objektu. Rovnako dôležité je zvážiť konštrukčné, materiálové a technické riešenie.

Etapy výstavby Ešte pred návrhom treba zabezpečiť vstupné podklady: výškopis a polohopis pozemku, prieskumy lokality (geologický a hydrogeologický) a overiť prítomnosť a vedenie inžinierskych sietí. Tieto podklady sú potrebné pri tvorbe projektovej dokumentácie a investor si ich môže zabezpečiť sám, ale zvyčajne mu ich zabezpečí architekt alebo projektant. Navrhnúť a vypracovať dokumentáciu i projekt potrebný na predpísané úradné konania môže inžinier architekt alebo stavebný inžinier. Na vykonávanie týchto činností je potrebné živnostenské oprávnenie.

Umiestnenie Rodinný dom môžeme umiestniť na pozemku, ktorý vlastníme, alebo si kúpime novú parcelu. Ak ide o stavebný pozemok, nie je problém, ale ak ho treba vyňať z pôdneho fondu, musíme zaplatiť príslušný poplatok a požiadať o zmenu charakteru konkrétnej pôdy na stavebný pozemok. Ak má obec či mesto v mieste, kde sa náš pozemok nachádza, schválený územný plán, významne to zjednoduší a urýchli konanie na získanie územného rozhodnutia. Dôležité je tiež zistiť, či sa na dané územie nevzťahuje rozhodnutie o stavebnej uzávere alebo o chránenom území či ochrannom pásme. V prípade uzávery sa v danom mieste nielenže nesmie stavať, ale ani stavby podstatne opravovať. Výstavba môže

Ďalšou etapou je vyriešenie prípojok inžinierskych sietí, resp. overenie existujúcich sietí, ktoré po zapracovaní do štúdie tvoria spolu projekt pre územné rozhodnutie. Tento projekt musí byť v súlade s územným plánom obce (zóny) a dáva sa na odsúhlasenie jednotlivým orgánom a organizáciám. Rozhodnutie o umiestnení stavby overí danú lokalitu a stanoví podmienky umiestnenia, prípadne požiadavky dotknutých orgánov a organizácií územného konania. byť na konkrétnom území úplne vylúčená alebo veľmi obmedzená, napríklad v ochrannom pásme vodných zdrojov, chránených prírodných útvarov, v pamiatkovo chránených územiach...

Návrh Po rozhodnutí pre danú lokalitu a zakúpení pozemku nasleduje etapa návrhu, v ktorej architekt alebo inžinier projektant hľadá to najvhodnejšie riešenie. Vykryštalizovanie dispozície, hmotno-priestorových vzťahov, prevádzky a konečného tvaru domu, sa rodí počas mnohých diskusií dvojice projektant - investor a prechádza rôznymi štádiami, až kým sa nevytvorí finálna verzia architektonickej štúdie, ktorá sa spracováva v mierke 1 : 200 alebo 1 : 100.

Stavebné povolenie Nasleduje ďalšia fáza, ktorou je získanie stavebného povolenia. Projekt pre stavebné povolenie rieši samotnú stavbu a skladá sa z architektonickostavebnej časti, statiky, ďalej obsahuje parciálne časti jednotlivých profesií, ako je zdravotechnika (voda, kanalizácia), plynoinštalácia, vykurovanie, elektroinštalácia a požiarna ochrana a dnes aj energetická certifikácia. Projekt pre stavebné povolenie môže byť spracovaný v mierkach 1 : 100 alebo 1 : 50. Projekt sa štandardne dodáva v šiestich sadách a jednej domácej. Je to najoptimálnejšie číslo na získavanie vyjadrení na úradoch a inštitúciách. Na niektorých úradoch chcú jednu sadu, na iných dve.


8-13 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

Stavebný úrad si zvyčajne žiada dve kompletné sady projektovej dokumentácie s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov, organizácií, správcov sietí a majiteľov susedných pozemkov. Stavebné povolenie sa vydáva na obdobie dvoch rokov, ale ak investor nestihne začať stavať, lehota sa dá predĺžiť.

Realizačný projekt Predstavuje ďalší stupeň projektovej dokumentácie, podľa ktorého sa už dá dom stavať. Ide o podrobný projekt, ktorý obsahuje architektonicko-stavebné riešenie v mierke 1 : 50 s detailmi v mierke 1 : 10, 1 : 5 alebo 1 : 2, statiku s výpočtom a armovacími výkresmi a parciálne časti jednotlivých profesií s podrobne spracovanými dimenziami i dĺžkami potrubí a s náležitým výkazom výmer

9:53 AM

Stránka 11

použitých materiálov. Podľa realizačného projektu sa robí aj rozpočet. Rozpočet môže spracovať aj stavebná firma, ktorá sa uchádza o realizáciu domu. Pre investora je výhodné, ak má aspoň dva rozpočty. Pre zjednodušenie, urýchlenie procesu a zníženie nákladov na projektovanie sa však často realizačný projekt a projekt pre stavebné povolenie zlučujú do jednej projektovej dokumentácie. Po vybavení všetkých vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií, majiteľov susedných pozemkov a získaní stavebného povolenia, sa podľa spracovaného realizačného projektu dá začať stavať. Bezprostredne pred výstavbou však treba dať vytýčiť stavbu a existujúce siete, idúce v blízkosti stavby. Súčasťou individuálnej projektovej dokumentácie môže byť aj projekt záhradných úprav a v požado-

PRODOM spol. s r.o. Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2 Tel.: 02/50 20 39 11, 02/50 20 39 15 Fax: 02/50 20 39 16 e-mail: prodom@prodom.sk http://www.prodom.sk

Pri vybavovaní vyjadrení príslušných orgánov potrebujeme na povolenie zamýšľanej stavby nasledujúce údaje:

1) Veľkosť pozemku, vhodný tvar a terénny profil. 2) Požadované vzdialenosti – odstupy od susedných stavieb, od hranice pozemku, požiarne odstupy, ochranné pásma komunikácií, vodných zdrojov príp. iných chránených objektov. 3) Popis možností dopravného napojenia. 4) Konkrétne kapacitné požiadavky, napríklad na zásobovanie vodou, energiami (elektrina, teplo, plyn...); či je možné napojenie na kanalizáciu alebo musí byť vybudovaná samostatná ČOV (čistiareň odpadových vôd); možnosť odvedenia zrážkových vôd z územia a pod. 5) Požiadavky na technické (zdravotná technika: vodovod, kanalizácia) a energetické vybavenie (ohrev úžitkovej vody, vykurovanie, klimatizácia, chladenie, elektrotechnické vybavenie domu silnoprúdové – osvetlenie, napojenie spotrebičov a slaboprúdové – regulačné, meracie, oznamovacie, zabezpečovacie, telekomunikačné vybavenie, atď.). 6) Spôsob zberu a odstraňovania odpadu zo stavby ako aj tuhého domového odpadu pri prevádzke rodinného domu. 7) Požiadavky na architektonické stvárnenie, dispozičné riešenie, materiálové a stavebno-technické riešenie domu, napr. orientácia na svetové strany, prevládajúce smery vetrov, možnosť zatienenia domu inou stavbou alebo tienenie inej stavby domom, poloha stavebnej čiary priečelia domu, počet podlaží, výška rímsy, tvar budovy a strechy. 8) Ak ide o prestavbu jestvujúceho rodinného domu, je potrebné zistiť, či nie je chránený autorským právom autora architektonického stvárnenia domu. Ak áno, v súlade s autorským zákonom je potrebné zmluvne a finančne vyriešiť postúpenie práva pôvodného autora na úpravu diela. 9) Podobné autorské práva môžu vzniknúť pri použití tzv. katalógového alebo opakovaného projektu, aj pri „požičanom“ projekte bez uzavretia zmluvy s autorom. V týchto prípadoch je potrebné overiť, na aký účel boli projekty vytvorené a použité. Katalógové projekty totiž neriešia zakomponovanie domu do konkrétnej krajiny, do prostredia a územnej konfigurácie, atď. 10) Ak na pozemku rastie zeleň – stromy a kríky, ktoré prekážajú pri výstavbe a je potrebné ich odstrániť, zvyčajne sa vyžaduje dendrologický prieskum, zmapovanie druhu, počtu ako aj rozmerov stromov a kríkov. Ak obvod stromu vo výške 130 cm nad terénom meria 40 cm, t.j. priemer je 12,7 cm a viac, alebo súvislý porast kríkov má plochu viac ako 10 m2, môže odbor životného prostredia požadovať vykonanie náhradnej výsadby zelene na inom určenom pozemku alebo finančnú náhradu za odstránenú zeleň. Ponechanú zeleň treba chrániť pred poškodením. 11) Pre umiestnenie stavby a základové konštrukcie ako aj pre terénne úpravy je veľmi dôležité zistenie, či sa stavebný pozemok nenachádza v zosuvnom území (výstavba vylúčená alebo technicky osobitne zložitá, a tým aj finančne náročná). Takéto informácie získame na stavebnom úrade a v Geologickom ústave s ústredím v Bratislave. 12) Pre rodinný dom je veľmi dôležité zistiť (a je to povinnosť zo zákona), či sa na danom území nevyskytuje radón alebo iné škodlivé prírodné rádionuklidy. Pri rudných žilách v podloží a v blízkosti podzemných stavieb sa môžu vyskytovať tzv. geopatogénne zóny, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Touto problematikou sa zaoberá vedný odbor environmentalistika vnútorného prostredia budov a stavebná biológia. Výskyt radónu obsahuje tzv. radónová mapa a informácie možno získať na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, na Slovenskej inšpekcii životného prostredia a na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, prípadne môžu byť aj na stavebnom úrade. 13) Na niektorých územiach existuje predpoklad výskytu archeologických nálezov, takže je vhodné túto možnosť zistiť na regionálne príslušnom Archeologickom ústave SAV.

NOVIN

KA

Interaktívne programy na www.prodom.sk: zrkadlový obraz, meranie dĺžky, meranie plochy, 3D otáčanie, 3D interiér, farbenie, zariaďovanie. 

Objednávam si u Vás na dobierku: Katalóg Rodinné domy 2011 ........................... ks à 3,50 € + poštovné

Meno a priezvisko ................................................................................. .................................................................................

Ulica ....................................................................... PSČ .......................................................................... Mesto ..................................................................... Cena je vrátane DPH.


8-13 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

9:53 AM

Stránka 12

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU Pôdorys prízemia

vaných prípadoch aj návrh interiéru. Súčasťou stavebného procesu má byť aj autorský dozor počas výstavby. Tento dozor nie je totožný s funkciou stavebného dozoru.

Spôsob výstavby Stavebník môže postaviť svoj dom svojpomocne s rodinnými príslušníkmi a prostredníctvom odborníkov najímaných na jednotlivé špecializované práce. Ak stavebník nie je odborníkom oprávneným na stavanie a rozhodne sa stavať dom uvedeným spôsobom pre seba na svoje súkromné potreby (nie na podnikanie), v tomto prípade stavebný zákon vyžaduje, aby vedenie výstavby vykonával stavebný dozor, t.j. osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti živnostenské oprávnenie. Rodinný dom môžeme stavať aj dodávateľsky, zadaním celej stavby jednému staviteľovi – zhotoviteľovi, ktorý zabezpečí práce a dodávky v celom potrebnom rozsahu (na kľúč). Zhotoviteľ môže vykonávať stavebné práce, ak má podnikateľské oprávnenie podľa Obchodného zákonníka (27, §2, ods. (2), písm. b)). Ďalší dodávateľský spôsob predstavuje zadávanie jednotlivých prác a dodávok rôznym firmám a živnostníkom. Na vykonávanie stavebných prác musia mať príslušné živnostenské oprávnenie.

Energetická certifikácia Predstavuje fenomén, ktorý sa v súčasnosti stáva nevyhnutným. Na zabezpečenie energetických úspor pri výstavbe, opravách i prevádzke existujúcich budov prijala Európska únia smernicu, na základe ktorej bol Národnou radou SR vyhlásený Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (platný od 1. 1. 2006), ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2008 a vzťahuje sa tiež na rodinné domy. Energetická certifikácia je potrebná pri predaji, prenájme a dokončení rodinného domu alebo pri jeho významnej obnove (zateplením obvodového plášťa, výmenou pôvodných výplňových konštrukcií, výmenou energetického vybavenia budovy tak, že to 12

má vplyv na energetickú hospodárnosť). Energetickou certifikáciou sa dom zatrieďuje do jednej zo siedmich energetických tried – A až G. Nový rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov, ktoré sú určené technickými normami. Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových domov musí spĺňať aj jestvujúci rodinný dom po uskutočnení jeho významnej obnovy. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových domov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že projekt nového alebo významne obnovovaného rodinného domu musí byť posúdený v osobitnom energetickom posudku.

Pôdorys poschodia

Energetická hospodárnosť sa vzťahuje na množstvo energie, ktoré je potrebné na vykurovanie a prípravu teplej vody, chladenie a vetranie, na osvetlenie... Povinnosť energetickej certifikácie platí pre nový alebo významne obnovovaný rodinný dom, ktorého kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008, a na dom predávaný alebo prenajímaný po 1. januári 2008. Osvedčením o energetickej certifikácii je „Energetický certifikát“, platnosť ktorého je najviac 10 rokov. Prílohou energetického certifikátu je energetický štítok obsahujúci výňatok s určenými základnými údajmi. Pri rodinnom dome nie je povinnosťou jeho viditeľné umiestenie, ak celková úžitková plocha nie je väčšia ako 1 000 m2 a dom sa nepoužíva na poskytovanie služieb veľkému počtu ľudí, ktorí ho často navštevujú. Za splnenie povinnosti energetickej cer-


8-13 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

9:53 AM

Stránka 13

tifikácie zodpovedá vlastník rodinného domu. Energetickú certifikáciu budov robia osoby na základe osvedčenia o vykonaní skúšky „odbornej spôsobilosti“ a živnostenského oprávnenia na energetickú certifikáciu.

Kvalitný dom Aby sa v rodinnom dome dobre bývalo, musí byť navrhnutý na mieru klienta. Vytvoriť priestor na kvalitné a funkčné bývanie, objekt, ktorý zachytáva myšlienku architekta, pričom zároveň plne rešpektuje investorove požiadavky, to všetko splniť, nie je jed-

noduchá úloha. Pri vytváraní domu sa architekt snaží o zosúladenie predstáv a túžob investora s kompromismi a možnosťami tak, aby výsledok bol po všetkých stránkach kvalitný. Podkladom na výstavbu kvalitného domu je profesionálne spracovaná dokumentácia, obsahujúca všetky potrebné náležitosti vrátane riešenia konkrétnych detailov. Z hľadiska dlhodobých nákladov je výhodnejšie vynaložiť viac financií aj na správne stavebno-technické riešenie rodinného domu vrátane vysokých izolačných schopností obalu a navrhnúť inteligentne regulovateľné energetické vybavenie. V tomto zmysle je treba spracovať nielen architektonickú, ale aj stavebno-technickú a energetickú koncepciu stavby. Dodržanie týchto kritérií pri projektovaní a, samozrejme, aj pri zhotovení stavby sú podmienky, ktoré zaručia konečnú kvalitu rodinného domu a spokojnosť obyvateľov pri jeho užívaní. (mez) Snímky: Rastislav Polák a archív redakcie

13


14 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:16 PM

Stránka 14

Kvalitný rodinný dom Čo vlastne znamená pojem kvalitný dom? Je to dom, v ktorom sa majitelia cítia príjemne, z dlhodobého hľadiska pôsobí priaznivo na zdravie jeho obyvateľov, je funkčný, trvácny a jeho prevádzka je jednoduchá a lacná. Ideálne je, ak je taký dom sebestačný a nezávislý od neobnoviteľných zdrojov.

V

ýstavba kvalitného domu sa začína kvalitným návrhom na mieru a tvar miesta s ohľadom na svetové strany. Zaškolení architekti vedia navrhnúť dom a optimalizovať slnečné zisky tak, aby mal čo najnižšiu spotrebu energií, dokonca niekoľkokrát nižšiu, ako má nízkoenergetický dom.

Treba zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu, optimálnu vlhkosť a svetlo, optimálnu teplotu vzduchu aj povrchov, treba obmedziť elektrosmog, vykurovať hlavne sálavým teplom, minimalizovať spotrebu energie pri maximálnom využití obnoviteľných zdrojov a nezhoršovať životné prostredie.

Stavebná biológia

Súčasné trendy

Skúma vplyv konkrétnej stavby a jej materiálov na človeka. Zaoberá sa tým, ako na nás vplýva prostredie, ktoré si sami okolo seba tvoríme a dáva návod na to, ako navrhnúť dom tak, aby neškodil nášmu zdraviu, naopak, aby na nás priaznivo pôsobil. Vedný odbor stavebná biológia sa vyvinul v Nemecku v druhej polovici minulého storočia, ako reakcia na rýchly vývoj v stavebníctve a na škodlivé vplyvy stavieb, ktoré sa dali odpozorovať na ľuďoch, ktorí stavbu dlhodobo užívali. Rýchla výstavba domov s využitím nových materiálov a technológií začala mať negatívny vplyv na zdravie ich obyvateľov. Vzrástol počet alergikov, astmatikov a ľudia boli chorľavejší. Stavby so zlým vplyvom na zdravie ľudí sa začali neskôr označovať ako stavby s “chorým syndrómom”. Jedným z priekopníkov tohto nového vedného odboru je Hubert Palm, ktorému je pripisovaný pojem stavebnej biológie a výrok, že človek má tri druhy "kože": vlastnú kožu, druhou je oblečenie a tretiu kožu tvorí budova, v ktorej žijeme. Ďalší predstaviteľ stavebnej biológie, Anton Schneider stanovil tzv. 25 smerníc pre zdravé bývanie, ktoré hovoria o tom, ako vytvoriť zdravé vnútorné aj vonkajšie prostredie. Niektoré zo zásad sú: používať prírodné materiály, ktoré neškodia človekovi, vyberať stavebné materiály prednostne z miestnych zdrojov a nepodporovať ťažbu nedostatkových alebo rizikových surovín. Je potrebné úplne eliminovať škodlivé látky v prostredí a zamedziť tvorbu plesní.

Hoci sa o nás – Slovákoch hovorí, že sme konzervatívni, aj tak sme dokázali spojiť hneď v začiatkoch dva dôležité trendy v tvorbe kvalitných domov. Je to kombinácia pasívneho domu a výstavby z prírodných materiálov. Môžeme to zhrnúť do pojmu “zelená architektúra”. Takto naprojektovaný a zrealizovaný dom nám poskytne to, čo potrebujeme.

14

Kvalitná trvalá konštrukcia a obvodová stena domu je vďaka dobrej vzduchotesnosti chránená pred poškodením konštrukcie vlhkosťou. Kvalita je kontrolovateľná blower door testom. Dobre zaizolovaná obálka domu môže byť stavaná z ľahkej aj ťažšej konštrukcie, ale bez tepelných mostov, a teda bez potenciálneho vzniku plesní. Dom má všetky povrchy aj okenné sklá príjemne teplé. Osvetlenie priestorov je navrhnuté s ohľadom na tepelné zisky cez sklá okien, ale aj s ohľadom na to, aby sa v lete dom cez okná neprehrieval. Takto navrhnutý dom má otvory presne vypočítané pre tepelnú pohodu v zime aj v lete. Tepelné straty v zime sa dajú dodať sálavým teplom, ktoré nevíri prach a umožňuje pri pocite komfortu znížiť teplotu vzduchu. V lete je dobré využiť akumulačnú schopnosť vnútorných materiálov a v noci ich ochladiť prirodzeným vetraním oknami aj bez použitia vetracej jednotky. Riadený prívod čerstvého vzduchu priamo cez fasádu a v krátkych rozvodoch zabezpečuje dostatočný prívod kyslíka, pričom necítime vánok a nepúšťame si v zime všetko teplo von, pretože pomocou výmenníka ohrievame studený prichádzajúci vzduch. V domoch bez vetracej jednotky sa pravidelne nevetrá, čím dochádza ku koncentrácii CO2, výparov z vnútorných povrchov, interiérového zariadenia, predmetov a čistiacich prostriedkov. Vlhkosť vzduchu v zime je trochu problematickejšia, lebo aj samotný vzduch v exteriéri je suchý a stane sa ešte suchším, keď sa v interiéri zohreje. Pre zlepšenie vlhkostnej bilancie je vhodné zrealizovať povrchy v dome z prírodných materiálov, najmä hliny a dreva. Prírodné materiály majú dobrú hygroskopickú vlastnosť a dokážu na čas uskladniť nadbytočnú vlhkosť vzduchu pri varení alebo sprchovaní. Využitím prírodných materiálov sa dajú krátkodobé a dlhodobé výkyvy relatívnej vlhkosti vzduchu zmenšiť.

Prírodné materiály a klíma Atmosféra interiérov a ich vnútorná mikroklíma sú ovplyvnené stavebnými materiálmi, druhom stavby a vnútorným zariadením. Prírodné materiály nám vedia poskytnúť zdravšiu alternatívu k mnohým, v súčasnosti používaným materiálom. Aj úprava povrchov sa dá robiť prírodnými olejmi, voskami a farbami. Využitie dreva, vlny, rastlinných materiálov a hliny v interiéri je významné z hľadiska mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú vnútorné prostredie: vzdušná vlhkosť, teplota vzduchu, pohyb vzduchu, charakter vykurovania, ionizácia, osvetlenie a zariadenie, priestorové tvary a proporcie, farebnosť (estetika, kultúra), prechody od tmavej do svetlej, elektrosmog, prítomnosť toxických látok a plesní či zápachu. Prírodné stavebné materiály sú produktom našej živej planéty, nie sú toxické a niektoré majú dobré tepelné aj absorpčné vlastnosti, ktoré z nich robia ideálny stavebný materiál. Témami zdravého bývania sa budú zaoberať príspevky na medzinárodnej konferencii Zdravé domy – zdravý interiér, ktorá sa koná 16. a 17. mája 2011 v Bratislave. Konferencia je určená aj pre verejnosť. Viac info nájdete na www.zdravedomy.sk. Ing. arch. Zuzana Kierulfová, predseda o.z. ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, člen iEPD a architekt ateliéru Createrra s.r.o. Snímky: autorka


15-17 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:32 PM

Stránka 15

I

de o cestu medzi „konfekciou“ katalógového projektu (zvyčajne nepoužiteľnou pre pasívne domy) a individuálnym riešením „obleku na mieru“, s možnosťou prispôsobenia sa podmienkam lokality (klíma, orientácia, regulatívy, možnosti zástavby) a v istej miere aj potrebám a možnostiam investora. Koncept je nazvaný „pre:fix“, čo vyjadruje predpripravenosť riešenia s obmedzenou

V projekčnej praxi, špecializovanej na pasívne domy, sa často stretávame s veľmi podobnými požiadavkami klientov. Výsledkom zamyslenia nad touto skutočnosťou je hľadanie možnosti pripraviť spoločný základ pre takéto projekty, čo skráti čas na prípravu stavby a zníži náklady na projekt.

pre:fix Kompaktný pasívny dom

škálou možných úprav – a ak treba väčšiu mieru individuálnej prispôsobiteľnosti, je tu aj koncept „re:flex“ s variabilnejším riešením.

Architektúra Jednoduchá a kompaktná hmota domu najlepšie zodpovedá požiadavkám energetickej efektívnosti pri prevádzke objektu. Pri riešení pôdorysov bola inšpiráciou „kvadratúra štvorca“ – postupné delenie pôdorysu na štvrtiny s rôznym funkčným využitím. Výsledkom je veľmi racionálne riešenie s podielom obytnej plochy až 75 %. Fasády sú členené rozlične veľkými okennými otvormi. Ich veľkosť a typ zasklenia je riešený individuálne, podľa miestnej klímy a orientácie domu, no aj podľa kontextu okolitej zástavby a predstáv stavebníka. Tým

Základné údaje: Celková zastavaná plocha: ............................................................................................................... 121,9 m2 Samotný dom: .................................................................................................................................................... 81,0 m2 Prístrešok a terasa: ...................................................................................................................................... 40,9 m2 Úžitková plocha: ........................................................................................................................................... 113,1 m2 Obytná plocha: ................................................................................................................................................... 82,6 m2 Obostavaný priestor: ................................................................................................................................... 535 m3 Merná potreba tepla (PHPP): ...................................................................................... do 15 kWh/m2a 15


15-17 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:32 PM

Stránka 16

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Dispozičné riešenie

plnené približne 20 cm hrubou tepelnou izoláciou (Neopor, Greywall) a tenkovrstvou omietkou. Strop je železobetónový a strecha z drevených nosníkov je opláštená panelmi na báze dreva. Alternatívou je drevostavba s úspornou stĺpikovou konštrukciou, s drevobetónovým stropom a s tepelnou izoláciou z mäkkej minerálnej vlny, konopných rohoží či fúkanej celulózy. V tomto prípade je odporúčanou povrchovou úpravou fasády prevetrávaný obklad. Založenie domu je na bežných pásových základoch alebo na betónovej doske izolovanej zdola penovým sklom. Časť okien zasklených trojsklom má pevné zasklenia, odporúčame typy certifikované pre pasívne domy (Makrowin, Internorm či plastové okná v obdobnej kvalite).

Pôdorys domu vychádza z osemmetrového štvorca rozdeleného na štvrtiny a vďaka racionálnemu priestorovému rozvrhnutiu nemá zby-

Keďže ide o pasívny dom, vetranie v zime zabezpečuje rekuperačná

môže byť prispôsobená aj strecha domu (plochá, pultová alebo sedlová s menším sklonom). Veľké zasklenia obytných priestorov smerujú na juh. Slnko nám v zime pomôže vykúriť dom (a v lete prehrievaniu priestorov zabráni vonkajšie tienenie okien). Vstup do domu je prispôsobený prístupu na pozemok, jednoduchý kubus domu hmotovo dotvára terasa s pergolou a parkovací prístrešok. Pri malej úprave rozmiestnenia okien možno tieto domy spájať do dvojíc alebo do radovej zástavby. Fasády sú omietané v kombinácii dvoch farieb alebo obložené drevom či veľkoplošnými doskami, ich dizajn sa dotvára „na mieru“.

prízemie

točné komunikačné plochy. Na prízemí je vedľa predsiene navrhnutá kúpeľňa s WC, medzi ňou a komorou je umiestnené aj celé technické vybavenie domu. Hlavný obytný priestor je prepojený s kuchyňou (v prípade potreby oddeliteľnou) a jedálňou do veľkorysého otvoreného celku. Má byť orientovaný veľkými preskleniami najlepšie priamo na juh a do súkromnej zelene obytnej záhrady. Okrem neho je na prízemí menšia izba, ktorá môže slúžiť ako pracovňa, hosťovská izba, spálňa, alebo môže byť spojená s obývačkou do jedného spoločenského priestoru. Na poschodí sú tri izby, samostatné WC a trocha väčšia kúpeľňa.

Konštrukcia Projekt domu „pre:fix“ je pripravený v dvoch konštrukčných alternatívach. Tým „klasickejším“ riešením sú steny murované z pórobetónových tvárnic Ytong hrúbky 25 cm, do16

Technické zariadenia

poschodie

jednotka. Štandardne navrhujeme kompaktnú jednotku s tepelným čerpadlom a zásobníkom teplej vody (Nilan, Drexel-Weiss alebo Atrea), ktorá zabezpečuje vetranie, vykurovanie (resp. chladenie) aj prípravu teplej vody s priestorovými nárokmi porovnateľnými s bežnou chladničkou a s energetickou efektívnosťou niekoľkonásobne vyššou oproti konvenčným riešeniam, pričom netreba komín ani plynovú prípojku. Doplnkový ohrev v kúpeľniach je riešený elektricky, ako záložný zdroj tepla je navrhnutá liehová piecka. Aj zdroj tepla sa však dá prispôsobiť miestnym podmienkam či požiadavkám užívateľa. Pri riešení systému bez tepelného čerpadla (Paul, Atrea) odporúčame inštaláciu solárnych kolektorov na ohrev vody.

Ing. arch. Henrich Pifko, AA, CPHD www.hpdesign.sk

R

iešením je dom či byt náročne prestavovať, čo je obzvlášť pri pasívnych domoch problematické, alebo ho vymeniť za iný. Našou odpoveďou je tretia cesta: flexibilný (teda prispôsobiteľný) dom, v ktorom sa už od počiatku ráta s možnosťami zmien a ktorý je navrhnutý tak, aby sa potrebné zmeny dali zrealizovať s minimom stavebných úprav. Preto aj jeho názov „re:flex“... Ide o „takmer katalógový“ koncept s možnosťou prispôsobenia podmienkam lokality (klíma, orientácia, regulatívy, možnosti zástavby) a voľby „prvej“ konfigurácie, ktorá sa počas užívania domu môže niekoľkokrát zmeniť na niektorú predpripravenú alternatívu, či na niečo „šité na mieru“ v limitoch daných konštrukciou. Pre tých, ktorým stačí menší a jednoduchší dom bez predpokladu zásadnejších zmien, je vhodnejší koncept „pre:fix“.

Architektúra Dom je kompaktný, na obdĺžnikovom pôdoryse bez zbytočných výstupkov a vo veľkosti, ktorá je schopná pojať predpokladané funkcie, no nemrhá priestorom napriek požiadavke flexibility a z toho vyplývajúcich nárokov na komunikačné priestory. Možnosť samostatného fungovania časti domu na poschodí je zabezpečená exteriérovým schodiskom. Centrálne umiestnené hygienické jadro umožňuje „obsluhu“ rôznorodých konfigurácií pôdorysu bez prerábania potrubných rozvodov

a s minimálnymi zásahmi do konštrukcie. Racionálne riešenie pôdorysov ponúka pri konfigurácii „malý byt a veľký byt“ podiel obytnej plochy 64 % a aj pri ostatných konfiguráciách je využitie priestoru podobne priaznivé. Veľkosť okien a typ zasklenia sa rieši individuálne, podľa miestnej klímy a orientácie domu tak, aby vyhovovali pre rôzne konfigurácie. Limitom je orientácia dlhšej fasády so zaskleniami obytných priestorov na juh kvôli pasívnym solárnym ziskom (bez nich štandard pasívneho domu ťažko dosiahneme). Letnému prehrievaniu bráni vonkajšie tienenie okien. Kontextu okolitej zástavby, regulatívom či individuálnym predstavám stavebníka môže byť prispôsobená strecha domu (plochá, pultová alebo sedlová s menším sklonom). Vstup do domu je zo severnej strany, pri samostatnom používaní časti domu na poschodí je poschodie sprístupnené exteriérovým schodiskom. Hmotu domu dotvára aj terasa s pergolou a prístrešok pre parkovanie dvoch áut. Bez veľkých úprav možno tieto domy spájať do dvojíc alebo do radovej zástavby. Fasády sú omietané v kombinácii dvoch farieb alebo obložené drevom či veľkoplošnými doskami, ich dizajn sa dotvára podľa želania klienta.

Dispozičné riešenie Z požiadavky oddeliť časť pôdorysu pre samostatnú prevádzku vyplynulo

Základné údaje: Celková zastavaná plocha: .................................................................................................................... 161 m2 Samotný dom: ................................................................................................................................................. 106,9 m2 Prístrešok a terasa: ...................................................................................................................................... 54,1 m2 Úžitková plocha*: ....................................................................................... 156,9 m2 (115,7 + 41,2 m2) Obytná plocha**: ........................................................................................... 100,8 m2 (71,8 + 29,0 m2) Obostavaný priestor: ................................................................................................................................... 706 m3 Merná potreba tepla (PHPP): ...................................................................................... do 15 kWh/m2a * V zátvorke je plocha pre veľký byt a malý byt. ** Rozsah obytnej plochy závisí od konfigurácie.


15-17 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:32 PM

Stránka 17

okien zasklených trojsklom má pevné zasklenia, odporúčame typy certifikované pre pasívne domy (Makrowin, Internorm či plastové okná v obdobnej kvalite). Pre lepšiu prispôsobiteľnosť zmenám má časť priečok ľahko montovateľnú i demontovateľnú konštrukciu so sadrovláknovým opláštením.

Technické zariadenia Keďže ide o pasívny dom, vetranie v zime zabezpečuje rekuperačná jed-

Potreby užívateľov sa v čase menia. Pribudnú deti, ubudne peňazí, pritrafí sa práca doma, treba opatriť rodičov, deti odídu a potom sa vrátia s vlastnou rodinou... Takýmto zmenám sa bežný dom pri zachovaní komfortu a bez zbytočných investícií nedokáže prispôsobiť.

re:flex Variabilný pasívny dom umiestnenie hygienického jadra pri strede dispozície a pásu komunikačných a pomocných priestorov na severnej strane za ním, s vnútorným schodiskom v rohu a vonkajším na druhej strane. Na prízemí je konštantou vstupná hala pri schodoch, WC a komora v jadre a na južnej strane obytný priestor prepojený s kuchyňou. Ďalšiu obytnú miestnosť možno využiť ako spálňu, pracovňu či hosťovskú izbu alebo môže s priľahlou kúpeľňou a chodbou slúžiť ako samostatná garsónka či kancelársky priestor. Na poschodí sú obvykle tri obytné miestnosti, jedna či dve z nich môžu vytvoriť samostatný malý byt s prístupom cez vonkajšie schody (alebo kancelársky priestor či prevádzku

služieb) alebo všetky nahradí byt dispozične zhodný s bytom na prízemí. Všetky tieto úpravy možno zrealizovať bez zásahu do izolačného obalu budovy iba montážou (či demontážou) zvukovoizolačných priečok.

Konštrukcia

doplnené tepelnou izoláciou približne 20 cm hrubou (Neopor, Greywall) a tenkovrstvou omietkou. Strop je železobetónový a strecha z drevených nosníkov je opláštená panelmi na báze dreva. Dom je založený na pásových základoch alebo na betónovej doske izolovanej od pôdy penovým sklom. Časť

notka. Štandardne navrhujeme kompaktnú jednotku s tepelným čerpadlom a zásobníkom teplej vody (Nilan, Drexel-Weiss alebo Atrea), ktorá zabezpečuje vetranie, vykurovanie (resp. chladenie) aj prípravu teplej vody. Pre prípad celkom samostatnej prevádzky dvoch bytov rozvody vetrania a vody umožňujú doplnenie druhej vetracej jednotky a ohrievača vody. Doplnkový ohrev v kúpeľniach je riešený elektricky, ako záložný zdroj tepla môže slúžiť

Projekt domu „re:flex“ je pripravený v dvoch konštrukčných alternatívach. Jednou je drevostavba s úspornou stĺpikovou konštrukciou, s drevobetónovým stropom a s tepelnou izoláciou z mäkkej minerálnej vlny, konopných rohoží či fúkanej celulózy. V tomto prípade je odporúčanou povrchovou úpravou fasády prevetrávaný obklad. Druhú alternatívu predstavujú steny murované z pórobetónu Ytong (hrúbky 25),

liehová piecka. Aj zdroj tepla sa dá prispôsobiť miestnym podmienkam. Pri riešení vetrania bez tepelného čerpadla (Paul, Atrea) odporúčame inštalovať na ohrev vody solárne kolektory. Ing. arch. Henrich Pifko, AA, CPHD www.hpdesign.sk

17


18-19 Sprievodca****:Mustra projekty

4/27/11

10:28 AM

Stránka 18

U n i kát n a

Á N E R O V T DIFÚZNE O A I C K U R T Š KON ! d r a d n a t š a ko

®

DifuTech • STVORENÉ PRÍRODOU, PREVERENÉ ČLOVEKOM !

www.atrium-sk.sk

AT R I U M - S K , s . r. o . - obchodné oddělenie Horná 30, SK-974 01 Banská Bystrica tel.: +421 48 414 61 87, fax: +421 48 414 61 94 e-mail: info@atrium-sk.sk


18-19 Sprievodca****:Mustra projekty

4/27/11

10:28 AM

Stránka 19

Pôdorys prízemia, úžitková plocha 73,98 m2. Pôdorys poschodia, úžitková plocha 63,31 m2.

Dokonalá pasívna drevostavba

Minor 128 Rodinný dom Minor 128 Pasív je jedna z ďalších noviniek spoločnosti ATRIUM SK. Tento dom je svojou dispozíciou predurčený k tomu, aby bol vyhotovený v pasívnom štandarde.

A

TRIUM SK je spoločnosť, ktorá ponúka svojim zákazníkom prepracované domy ako po stránke technickej, tak po stránke kvalitatívnej. Firma nezaostáva za požiadavkami trhu a prichádza s pasívnym domom, a to v difúzne otvorenej konštrukcii. Sama firma sa stavia k pasívnom domom konzervatívne, nakoľko vie, že náklady na pasívny dom ako celok (vrátane technológií) sú príliš vysokou a náročnou investíciou s určitým možným plytvaním peniazmi a ich návratnosť je často dlhšia, ako sú životnosti technologických celkov, ktoré je nutné pri pasívnom dome použiť. Zdroje tepla by mali byť jednoduché a hlavne ekonomicky výhodné. Výstavba pasívneho domu je teda skôr o zákazníkovi, o jeho pocitoch, zmýšľaní – a to ako ekologickom, tak ekonomickom. Samotný pasívny dom z produkcie firmy Atrium je celkom vyvážený. Súčinitele prechodu tepla sú: strecha 0,062W/m2K, obvodové steny 0,1W/m2K, podlahy na teréne 0,105 W/m2K. Vo výplniach otvorov sú použité okná Progress Pasiv od firmy Rehau s trojsklami. Merná potreba tepla tohto domu je vypočítaná na 12,9 kWh/m2, podľa metodiky MCH Designer. Firma každý rok vykonáva pri niektorých svojich domoch testy vzduchotesnosti. Pri posledných dvoch meraniach nízkoenergetických domov boli dosiahnuté také hodnoty, ktoré spĺňali parametre vzduchotesnosti, požadované i pre pasívne domy. Architektonický koncept predstavovaného domu spĺňa akékoľvek požiadavky na čisté línie a jednoduchú stavbu s pultovou strechou (7°), ktorá dáva domu punc zaujímavého, samostatne stojaceho rodinného domu, vhodného aj do radovej zástavby. Výstavba pasívneho domu predpokladá vyššie nároky na projekčnú prípravu, výber technológií (riade-

né vetranie s rekuperáciou, tepelné čerpadlo, solárne kolektory...), umiestnenie stavebného pozemku s ohľadom na svetové strany, zatienenosť pozemku okolitou zástavbou a jeho rovinatosť s ohľadom na náklady výstavby základovej dosky pre pasívny dom. Je potrebné pripomenúť, že nie každý pozemok je vhodný pre výstavbu pasívneho domu. Každý pozemok je však vhodný pre výstavbu domu nízkoener-

getického. A tu je nutné nájsť takú alternatívu, keď vynaložené náklady na výstavbu energeticky úsporného domu budú s ohľadom na budúce náklady na vykurovanie a spotrebu energií optimálne. Predstavovaný dom Minor 128 bol ocenený ako TOP DOM 2010 v kategórii do 150 m2. O to viacej si firma cení ocenenie, nakoľko bol tento dom ocenený laickou verejnosťou.

– strešná krytina Bramac MAX 7° – laty 30 x 50 mm – kontralaty 30 x 50 mm – difúzna fólia – debnenie z dosiek 20 mm – krokva 80 x 200 mm s výplňou z minerálnej vaty 200 mm – minerálna vata 200 mm – vložená krokva 60 x 200 mm s výplňou z minerálnej vaty 200 mm – Fermacell Vapor 12,5 mm – drevený rošt s výplňou z minerálnej vaty 60 mm – sadrokartón RB 12,5 mm

– minerálna omietka 2 mm – armovacia sieťka s tmelom 6 mm – lisovaná drevovláknitá doska 140 mm – drevená rámová konštrukcia vyplnená tepelnou izoláciou 140 mm + 60 mm + 80 mm – Fermacell Vapor 12,5 mm – inštalačná medzistena vyplnená tepelnou izoláciou SF35 60 mm – Fermacell 15 mm

19


20-25 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:35 PM

Stránka 20

Staviame rodinný dom Správny výber konštrukčného systému je prvým predpokladom, aby objekt mohol slúžiť bez problémov nielen počas svojej životnosti, ale oveľa dlhšie. Pre slovenských stavebníkov je totiž typické, že rodinný dom sa stavia aj pre ďalšie generácie potomkov. Odhliadnuc od toho, či je táto filozofia správna (to, čo vyhovovalo rodičom, nevyhovuje deťom a už vôbec nie vnúčatám), konkrétny výber konštrukčného systému znamená zvažovanie a porovnávanie výhod či nevýhod pre navrhnutú stavbu a danú lokalitu aj vzhľadom na životnosť stavby.

S

istotou môžeme konštatovať, že žiaden optimálny systém, ktorý by bol vhodný pre akýkoľvek druh stavby, neexistuje. Výber finálneho riešenia je aj pre odborníka kompromisom všetkých plusov a mínusov. V súčasnosti sme svedkami snahy o úsporu energií vo všetkých odvetviach, ale obzvlášť v stavebníctve. Z tohto pohľadu sa mnohí stavebníci rozhodujú pre výstavbu nízkoenergetických až pasívnych domov. Pri kúpe projektu z katalógu, v ktorom sú uvedené tri

20

varianty konštrukčného systému, však vznikne problém, pre ktorý z nich sa rozhodnúť.

Kritériá výberu Pod pojmom konštrukčný systém rodinného domu chápeme celú hrubú stavbu, do ktorej okrem základových konštrukcií patria steny, stropy, nosná konštrukcia strechy, prípadne nenosné vertikálne konštrukcie – priečky. Prvým kritériom pri rozhodovaní

o konštrukčnom systéme je výber medzi klasickým a montovaným systémom. Oba majú svoje technické i finančné výhody, ale aj nevýhody. Pre montované stavby je charakteristická rýchlosť výstavby na úkor originálnosti riešenia, čo je prednosťou murovaných stavieb. Výhodou masívnych konštrukcií je ich dlhšia životnosť oproti montovaným stavbám, spravidla 80 až 100 rokov, výborné akumulačné schopnosti. (Výhody: v zime udržia teplo, v lete majú nižšie náklady na chladenie.) Nevýhodou je dĺžka výstavby vzhľadom na vyššiu prácnosť a mokré procesy (čo tiež predstavuje veľký podiel vlhkosti viazanej v murive) a závislosť výstavby od počasia. Akumulačná schopnosť muriva má za následok potrebu dlhšieho času na vykúrenie stavby a väčšia hrúbka stien zasa uberá z úžitkovej plochy stavby. Prefabrikácia dielov pri montovaných stavbách skracuje čas výstavby, pričom prevažujú suché procesy. Nižšie akumulačné schopnosti stien umožňujú rýchly nábeh teploty pri vykurovaní a menšie hrúbky stien zväčšujú úžitkovú plochu domu. Nevýhodou montovaných systémov sú horšie akustické vlastnosti stien. Nízka objemová hmotnosť konštrukcie má za následok nižšiu akumuláciu


20-25 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:35 PM

Stránka 21

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU tepla a rýchle vychladnutie interiéru v zime, v lete zase značný vzostup vnútornej teploty, a tým zvýšené nároky na chladenie. Pri výstavbe nízkoenergetických či pasívnych domov majú montované stavby problém so vzduchotesnosťou a riešením detailov – obzvlášť v stykoch vodorovných a zvislých konštrukcií je náročnejšie.

Hrubá stavba Nosné steny a priečky rodinného domu patria do kategórie hrubej stavby, pričom obvodové steny, okrem nosnej funkcie, slúžia aj na oddelenie interiéru od exteriéru. Okrem toho musí obvodová stena plniť ďalšie požiadavky, a to estetické, tepelnotechnické, akustické, svetelnotechnické, protipožiarne, atď. Obvodové a vnútorné nosné steny sú primárne súčasťou nosného systému domu. Návrh konštrukčnej sústavy vychádza z architektonicko-typologického návrhu architekta a závisí aj od zaťaženia pôsobiaceho na danú sústavu. Projekt nosného konštrukčného systému stavby rodinného domu treba zveriť do rúk projektanta – statika. Pri návrhu sa musí zohľadniť bezpečnosť, použiteľnosť, trvanlivosť a zároveň hospodárnosť konštrukčného systému ako celku. Každá tvarovka má svoju pevnostnú charakteristiku uvedenú v prospekte (pevnosť v tlaku v MPa) a spolu s pevnostnou charakteristikou malty určuje pevnosť samotného muriva. Odborník v návrhu porovnáva príslušnú pevnosť so zaťažením vyplývajúcim z rozponu nosných stien a druhu montovaného stropu alebo železobetónovej dosky.

Tepelnotechnické vlastnosti Výber materiálov pre samotnú realizáciu konštrukčného systému rodinného domu je do značnej miery podmienený aj tepelno-technickými požiadavkami. Práve pri výstavbe energeticky úsporných domov sú tieto vlastnosti dôležité. Zvyčajne nestačí iba realizácia kontaktného zatepľovacieho systému, ale problém treba riešiť komplexne – t.j. okrem kvalitné-

ho obalového plášťa budovy bez tepelných mostov, určiť aj správnu polohu domu na pozemku vzhľadom na svetové strany ako aj orientáciu, veľkosť a kvalitu transparentných výplňových konštrukcií spolu so správnou voľbou vykurovacieho systému. Pri návrhu treba z hľadiska teplotechniky predovšetkým dodržať normou záväzné alebo odporúčané požiadavky, ktoré zabezpečia dosiahnutie požadovaného tepelného komfortu vnútorného prostredia pri

limitovanej spotrebe energie a elimináciu alebo zníženie kondenzácie vodných pár v stavebných konštrukciách na prípustnú mieru. Základnou charakteristikou je tepelný odpor obvodových stien R (m2.K.W-1). Počíta sa ako súčet podielov hrúbky každej vrstvy obvodovej konštrukcie d (m), vrátane omietok, a súčiniteľa tepelnej vodivosti λ (W.m-1.K-1). Hodnotu R nájdeme v katalógoch pri každej tvarovke určenej na stavbu obvodových stien.

Čím vyššiu hodnotu R výrobca uvádza, tým je väčší predpoklad vyhotovenia kvalitnejšej obvodovej konštrukcie po tepelnotechnickej stránke. Pozor na vyššie hodnoty R vo vysušenom stave, pretože na stavbe sú prakticky nereálne! Normou odporúčaná hodnota R pre novostavby je 3,0 m2.K/W, avšak pre nízkoenergetické a pasívne domy je toto číslo príliš nízke. Konštrukcie obvodových stien musia byť navrhnuté na hodnoty min. R = 3,5 m2.K/W, respektíve R = 7,5 m2.K./W. Takéto hodnoty pri klasických stenách dosiahneme vrstvenou konštrukciou, vhodnou kombináciou nosnej konštrukcie s tepelnou izoláciou. Tepelnoizolačné malty a omietky pomôžu ešte zdvihnúť hodnotu tepelného odporu obvodovej steny, aj keď je na mieste otázka, či je zvýšenie adekvátne vynaloženým finančným prostriedkom. Pri riešení teplotechnických vlastností musíme brať do úvahy celý obal stavby, t.j. bolo by zbytočné snažiť sa o vysoký tepelný odpor obvodových stien a použiť nekvalitné okná alebo nevhodnú skladbu strechy či podlahy v suteréne.

Akumulácia Akumulačná schopnosť muriva je prepojená s objemovou hmotnosťou steny. Ľahké drevené kon21


20-25 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:35 PM

Stránka 22

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU pri vypaľovaní a po vyhorení rôznych druhov ľahčív pridaných do suroviny. Vyľahčenie tvarovky má síce za následok zníženie pevnosti v tlaku, ale pre stavbu rodinného domu je táto hodnota postačujúca. Úbytok hmotnosti priniesol aj pokles tepelnej akumulácie oproti ťažkým masívnym stenám, no vzťah medzi tepelným odporom a tepelnou akumuláciou možno hodnotiť ako vyvážený. Spomínaná veľkosť blokov zvyšuje produktivitu práce pri výstavbe, znižuje spotrebu malty, náklady na dopravu na stavenisko i na transport na samotnej stavbe. Tehlový systém dosahuje dobrú stabilitu, zvukovú izoláciu i protipožiarnu odolnosť. Keramika sa pomerne rýchlo zbavuje vlhkosti, čo je predpoklad dlhodobo dobrých tepelnoizolačných vlastností muriva.

Presné murovanie Osobitnú zmienku si zaslúži systém presného murovania, známy napríklad ako Porotherm Profi alebo Heluz s tvarovkami Supertherm Sti. Tieto systémy využívajú presné keramické tvarovky výšky 249 mm a miesto malty sa do ložnej škáry dáva lepidlo v tenkej vrstve – hrúbky 1 mm (resp. pena Dry fix v systéme Heluz). Výsledkom je murivo s vyšším tepelným odporom, lepšou pevnosťou v tlaku štrukcie nemajú akumulačné schopnosti. V takomto prípade musí byť akumulácia tepla vyriešená v iných konštrukciách, napríklad v podlahe alebo v priečkach. Optimálna obvodová stena klasického domu kumuluje v jednej konštrukčnej hrúbke tri základné funkcie – nosnú, tepelnoizolačnú a akumulačnú. Bežné riešenia obvodových stien môžu mať dobré vlastnosti z hľadiska nosnosti a tepelnoizolačných schopností, ale s nízkou akumuláciou tepla; alebo majú výborné akumulačné schopnosti, no s nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá pre nízkoenergetický či pasívny štandard.

Vertikálne systémy Vertikálne nosné konštrukcie rodinných domov tvoria vnútorné a vonkajšie nosné steny. Pri ich stavbe možno použiť rôzne druhy výrobkov – od kusových stavív až po systémy uplatňujúce princíp strateného debnenia, ktoré využívajú vyššie pevnostné charakteristiky železobetónu. Výrobky by mali tvoriť kompaktný stavebnicový systém pre hrubú stavbu domu, vrátane prekladov, vencoviek, priečok prípadne i montovaného stropného systému. Výrobcovia dnes ponúkajú ako jeho súčasť aj zodpovedajúce malty a omietkové zmesi. Kombinácia výrobkov rôznej materiálovej bázy je na stavbách prípustná iba vtedy, ak ich vhodne skombinuje projektant. Žiaľ, prax veľmi často dokazuje úplný opak.

Murovacie materiály Poznáme ako tehliarske keramické výrobky, ľahké betóny – pórobetón, liaporbetón a debniace tvarovky. Keď hovoríme o tehlách pre obvodové a vnútorné nosné steny, máme spravidla na mysli tehlové tvárnice, respektíve bloky, ktoré rozmermi a tvarom ani zďaleka nepripomínajú klasickú tehlu. Trh na Slovensku ponúka výrobky od rôznych výrobcov pod značkami ako Porotherm, Poroblok, Heluz, Termobrik, Britterm, Mátratherm a iné. Každý z výrobcov vyrába tvarovky rôznych hrúbok, umožňujúce aplikáciu bežných alebo 22

tepelnoizolačných omietok alebo použitie kontaktného zatepľovacieho systému. Optimálnu voľbu veľkosti tvárnice, hrúbky malty, prípadnú kombináciu s inými materiálmi navrhuje odborník – projektant. Tehliarske výrobky sa vyrábajú vypaľovaním z prírodných surovín – hliny a ílu. Bloky sú niekoľkonásobne väčšie, čo umožnilo zlepšiť ich tepelnotechnické vlastnosti vytvorením zvislých vzduchových dutín a vyľahčením samotného tehliarskeho črepu množstvom jemných pórov. Póry vznikajú vo výrobe

a s výraznou úsporou spojovacej malty. Je vhodné aj na výstavbu nízkoenergetických domov. Škoda však, že používanie týchto systémov ešte nie je v praxi také výrazné, pravdepodobne aj z finančných dôvodov.

Výrobky z ľahkých betónov Tvárnice z pórobetónov sa vyrábajú z kremičitého piesku (prípadne popolčeka), spojiva (vápno, cement) a prísad (sadrovec). Najznámejšou značkou na Slovensku sú biele tvarovky Ytong. Stavivá z ľahkých betónov majú dobré tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti, sú ekologické, zvukovoizolačné, mrazuvzdorné a odolné voči požiaru. Steny zvyčajne netreba dodatočne zatepľovať, pretože milióny vzduchových dutiniek zabraňujú stratám energie pri vykurovaní. Ide o tvarovky, pri ktorých sa v porovnaní s keramikou, a to aj v menších hrúbkach, dosiahli vyššie hodnoty tepelného odporu (R = 3,05 m2.K.W-1 je hodnota tepelného odporu udávaná výrobcom pri 6 % hmotnostnej vlhkosti), zároveň však spĺňajú základnú požiadavku na pevnosť v tlaku – 2MPa. Nové tvarovky Ytong Lambda s hrúbkou 375 mm majú tepelný odpor až 4,31 m2.K.W-1, čo je hodnota, ktorá vôbec nevyžaduje zateplenie. Akumulačná schopnosť v porovnaní s keramikou je všeobecne niž-


20-25 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:35 PM

Stránka 23

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU šia, súvisí to s nižšou objemovou hmotnosťou materiálu (cca 400 kg.m-3). Väčšia únosnosť tvaroviek P4500 je daná vyššou objemovou hmotnosťou materiálu, z ktorého sú vyrobené. Hodnota tepelného odporu je však nižšia. Výhoda pórobetónových tvaroviek je ich presnosť a nízka hmotnosť, čo ocenia najmä murári. Jednotlivé prvky sa dajú ľahko a presne rezať, a to aj ručnou vídiovou pílou priamo na stavbe, tvárnice sa tiež ľahko vŕtajú a frézujú. Tvárnice z ľahkých betónov, vyrobené z keramického granulátu, napr. liaporu s cementom a vodou, sú známe pod názvom Liatherm. Základnou surovinou je hlina, ktorá sa po úprave granuluje. Výsledkom procesu je keramická granula, ktorá v liaporbetóne plní funkciu kameniva. Táto betónová zmes má špecifickú vnútornú štruktúru, ktorá je základom tvaroviek murovacieho systému s výbornými tepelnoizolačnými, akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami. Tvarovky sa osadzujú na zámok a malta sa spravidla nanáša do vodorovnej škáry. Pri hrúbke steny 365 mm, zhotovenej z tvaroviek Liapor SL, udáva výrobca pevnosť v tlaku 2 MPa a tepelný odpor R = 3,7 až 4,4 m2.K.W-1 v závislosti od použitej malty prípadne aplikácie tepelnoizolačnej omietky. Z hľadiska murovania ide o presné tvarovky.

Debniace tvarovky Tam, kde nie sú tepelnoizolačné nároky na obvodové steny, môžeme využiť debniace murovacie betónové tvarovky. Používajú sa bežne na výstavbu suterénu v šírkach 25, 30 a 40 cm a spolu s monolitickým stropom vytvárajú tuhú škatuľovú konštrukciu spodnej stavby. Tvarovky sa murujú nasucho a je nutné ich podkladať drevenými klinmi,

aby bola zabezpečená požadovaná vodorovnosť a presnosť murovania. Vyrábajú sa v rôznych výškach spravidla 22 až 25 cm, takže si ich môžeme aj výškovo veľmi presne rozmerať. Hrúbka steny jednotlivej tvarovky je spravidla 4 cm. Voľný priestor dutej tvarovky sa po vymurovaní 3 radov zalieva betónom, ktorý predpisuje projektant. Pred betónovaním sa do tvaroviek ukladá výstuž, a to vertikálne i horizontálne, pričom sa viaže viazacím drôtom tak, aby vznikla sieť pri vnútornom i vonkajšom povrchu. Tento proces je značne prácny a pritom ešte treba klásť dôraz na vibrovanie zmesi v tvarovkách. Takto vznikne konštrukcia s veľmi dobrými pevnostnými parametrami a dobrou priľnavosťou omietky.

Tvarovky z betónu s organickým plnivom Systém Durisol predstavuje kompletný systém pre nosnú konštrukciu rodinného domu. Plášť tvaroviek

tvorí zmes na báze dreva a cementu a po vymurovaní štyroch radov a pokládke výstuže sa zalievajú betónovou zmesou. Tvarovky pre obvodové steny majú zo strany exteriéru polystyrénovú vložku hrúbky 50, 80 alebo 135 mm. Na základe údajov výrobcu môžeme dosiahnuť hodnotu tepelného odporu neomietnutej steny až 3,13 m2.K./W. Základné pravidlo väzby spočíva v tom, aby druhý rad bol uložený tak, že tvarovka bude posunutá o polovicu dĺžky prvého radu. Sieť nosných stĺpikov z výplňového betónu bude plynulo prebiehať od jedného stropu po druhý. Betónová vrstva po zatuhnutí vytvorí masívnu stenu s naozaj výbornými zvukoizolačnými a tepelnoakumulačnými vlastnosťami. Betónové jadro predstavuje najlepší materiál na akumuláciu tepla. Počas vykurovania sa betón zohreje a s odstupom času uvoľňuje teplo do miestnosti. Steny umožňujú aj difúziu vodnej pary. Systém ponúka primeraný sortiment doplnkových výrobkov vrátane rohových tvaroviek, špaliet a prekladov, dokonca i často žiadaný roletový preklad. Tvárnice po vytvrdnutí betónu zostávajú súčasťou zvislej konštrukcie steny. Nezanedbateľnou výhodou tohto mokrého procesu je suché murovanie s následnou zálievkou, ktorú je možné realizovať aj pri teplotách do – 5 ºC.

Stratené debnenie Velox systém nie je síce reprezentantom stien z klasických tvaroviek, ale je to po mnohých stránkach výhodný variant výstavby nosného systému rodinného domu. Vo svojej podstate ide o stratené debnenie z cementotrieskových dosiek hrúbky 35 mm, ktoré je pre obvodové steny doplnené o tepelný izolant z penového polystyrénu hr. 100 mm. Priamo na stavbe sa pomocou špeciálnych spôn spojí do systému a vytvorí sa debnenie, ktoré sa podľa projektu vystuží a zaleje betónom. Ťažké betónové jadro hr. 150 mm dáva stenám pevnosť a dobré akumulačné i zvukoizolačné vlastnosti. Výrobca udáva hodnotu tepelného odporu pre takúto sendvičovú konštruk23


20-25 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:35 PM

Stránka 24

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU ciu R = 3,2 m2.K.W-1, resp. 4,39 až 6,82 m2.K.W-1 s aplikáciou dosky WS-EPS-plus. Hlavnými výhodami systému Velox sú jednoduchosť a rýchlosť výstavby, čo sa premieta aj do finančnej oblasti.

Debniace tvarovky z expandovaného polystyrénu Základným prvkom tohto systému sú stenové debniace tvarovky vyrobené z expandovaného polystyrénu – napríklad systémy Tatramat 2000 alebo ISORAST, ktorý využíva stavebné tvárnice z tvrdeného Neoporu.

Systém Tatramat 2000 má tvárnice hrúbky 250 mm, kde statickú funkciu plní betónové jadro s výstužou, ktorá sa do tvaroviek vkladá podľa kladačského plánu. Bežnou súčasťou systémov sú doplnkové prvky ako koncové, oblúkové, prekladové i vyrovnávajúce tvarovky. Nezanedbateľnou výhodou je možnosť výstavby pri nižších teplotách v zimnom období. Tvarovka a hydratačné teplo betónu zabránia zmrznutiu betónu a spravidla sa nevyžaduje následné náročné zimné

ošetrovanie. V prípade systému Tatramat 2000 dosiahneme bez dodatočného zateplenia hodnotu R = 3,68 m2.K.W-1, pri následnom zateplení izolantom hrúbky 70 mm výrobca udáva hodnotu R = 6,42 m2.K.-1. Systém ISORAST má do detailu prepracovaný kompletný stavebný program z moderného Neoporu, ktorého základ tvoria tvárnice hrúbky 180 až 430 mm, čomu zodpovedajú hodnoty R od 3,45 až 8,25 m2.K.W-1. Neopor predstavuje novú generáciu expandovaného polystyrénu s nižšou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti, čo znamená, že pri rovnakých hrúbkach získavame o 15 až 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti obvodovej steny. Steny tvárnice sú spojené neoporovými a oceľovými priečkami, železobetónové jadro spoľahlivo plní statickú funkciu. Steny sa následne povrchovo upravujú podľa želania architekta alebo investora primeranou technológiou. Stavebný systém MEDMAX ponúka na výber klasické tvarovky MED z expandovaného polystyrénu rozmerov 1 200 x 250 x 250 mm s hrúbkou steny 50 mm, porovnateľné s vyššie uvedenými systémami. Druhá generácia systému MEDMAX predstavuje systém dvoch stenoviek dĺžky 1 200 mm, výšky 250 mm a s hrúbkou 50, 100, 150 alebo 200 mm. Ich kombináciou vzniká stena hrúbky 350, 400 alebo 450 mm. Stenové tvárnice z expandovaného polystyrénu alebo Neoporu sa jednoducho spájajú plastovými spojkami, spony umožňujú aplikovať rôzne kombinácie a hrúbky stien od 250 do 450 mm, čo dovoľuje dosiahnuť tepelný odpor až do hodnoty R = 10,3 m2.K.W-1.

Prefabrikované systémy Silikátové prefabrikované systémy majú svoje miesto aj v konštrukčných sústavách rodinných domov. Okrem dobrých fyzikálnych vlastností je ich výhodou rýchlosť výstavby. Je na škodu, že sa u nás na stavebnom trhu presadzujú pomalšie v porovnaní napríklad s naším západným susedom. Ako príklad konštrukčného systému panelového typu možno spomenúť systém HIPS, ktorého základným prvkom je stenový panel OPS 300. Pozostáva z polystyrénového jadra hr. 200 mm a drevocementových dosiek Krupinit hrúbky 50 mm. Takáto doska kumuluje niekoľko funkcií, okrem iného chráni panel pred mechanickým poškodením, vytvára podklad pre omietkový systém alebo prispieva k zlepšeniu akustických parametrov. Nosná časť – rám panelu je na báze dreva. Základný rozmer panelu je 500 x 300 x 2750 mm. Výrobca udáva hodnotu tepelného odporu R = 6,3 m2.K.W-1.

Systémy z dreva Výstavba drevených domov sa realizuje viacerými spôsobmi: Ako drevená rámová konštrukcia, stenová konštrukcia z priestorových tvaroviek alebo prefabrikovaná stenová konštrukcia z celostenových dielcov na báze lepeného dreva. Vo všeobecnosti ide o vrstvené konštrukcie zložené z viacerých materiálov, ktoré sú v skladbe zoradené tak, aby tvorili difúzne otvorený alebo difúzne uzavretý konštrukčný systém. Vytvorená montovaná konštrukcia obsahuje množstvo stykov. Dôležité je dosiahnuť vzduchotesnosť, čo sa dosiahne fóliami. V koncepcii difúzne uzatvorenej konštrukcie aplikujeme parozábranu na vnútornej strane a pri difúzne


20-25 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:35 PM

Stránka 25

Stĺpikové konštrukcie na výstavbu drevených rodinných domov sa používajú najmä v Amerike. Štíhle drevené stĺpiky sú v stene rozmiestnené pomerne husto (po 60 cm) a pevne sú spojené s opláštením. V našich podmienkach používame väčšie hrúbky stĺpikov, pričom obmedzenie vzniku tepelného mosta sa rieši použitím I-nosníkov alebo stĺpikov v tvare „rebríka“. Vnútorné opláštenie steny z OSB dosiek má vlastnú únosnosť a po prelepení jednotlivých stykov dosiek pôsobí ako parobrzda. Tieto steny je výhodné navrhovať ako difúzne otvorené (s možnosťou odparenia vlhkosti do exteriéru). Preto sa vonkajší plášť zhotoví z mäkkých či stredne hustých drevovláknitých dosiek a paropriepustnej omietky alebo odvetrávaného obkladu. Často používané konštrukcie z masívnych stĺpikov, s vonkajším aj vnútorným plášťom z OSB, parozábranou na vnútornej strane a kontaktným zateplením z penového polystyrénu na vonkajšej strane, sú síce ekonomicky výhodné, ale prinášajú riziko zavlhnutia steny pri porušení parozábrany. Pri týchto systémoch je výhodné zriadiť na vnútornej strane inštalačnú predstenu, aby sme inštalačnými rozvodmi nenarušili rovinu neprievzdušnosti a parotesnosti. Požiarnu bezpečnosť obvykle zaisťujeme sadrokartó-

novým obkladom, rovnako však poslúži hrubá hlinená omietka či tehlová obmurovka. Steny stĺpikovej konštrukcie sa môžu zhotovovať priamo na stavbe, ale často sa tu uplatňuje prefabrikácia. Stenové panely sa zmontujú v hale a samotná výstavba domu je potom otázkou niekoľkých dní. Vonkajšie opláštenie nemusí byť súčasťou prefabrikátov, zjednoduší to montáž stien a kvalita realizácie tepelných izolácií sa dá na stavbe ľahko skontrolovať. Drevené stenové konštrukcie môžu byť v tradičnom vyhotovení ako zrubové, no modernejšie riešenie využíva drevené steny vytvorené z niekoľkých vrstiev navzájom spojených dosiek. Dom sa poskladá a zvonku obloží potrebnou vrstvou tepelnej izolácie. Na trhu sú aj špeciálne drážkované stenové panely, ktoré zjednodušujú montáž inštalácií do steny. Ďal-

otvorenej koncepcii sa na vnútornej strane aplikuje parobrzda a na vonkajšej strane difúzne otvorená poistná hydroizolácia, napríklad pod odvetranou vzduchovou vrstvou dreveného obkladu.

Druhy drevených konštrukcií Masívny drevený skelet je konštrukčne náročný. Jeho prednosťou môže byť priznanie esteticky upravenej konštrukcie v interiéri, pričom obvodová stena sa rieši ako samonosná za ním. Pri zabudovaní mohutnejších drevených stĺpov dovnútra steny zvyčajne hrozí vytvorenie tepelného mosta a kondenzácia vlhkosti, preto takéto riešenie musí byť overené zo stavebnofyzikálneho hľadiska. Steny sa navrhujú z dosiek (vonkajšie a vnútorné opláštenie), medzi ktorými je tepelná izolácia. paropriepustná fólia oceľový zavetrovací prút

tepelná izolácia sadrokartónový obklad

nášľapná vrstva vyrovnávací poter polystyrén dunajský piesok (zabezpečenie kročajovej hlučnosti) paronepriepustná fólia OSB doska hr. 18 mm latovanie-stropný drev. trám konštrukcia sadrokartónového podhľadu

sadrokartónový obklad

lepenka

základový pás

nášľapná vrstva vyrovnávací poter betónová mazanina (+ podlahové kúrenie) tepelná izolácia lepenka A400 H podkladový betón

ším typom sú „murované“ steny z dutých drevených tvaroviek vyplnených izoláciou – sú originálnym riešením, oproti konvenčným dreveným konštrukciám však majú menšiu tuhosť a množstvo škár vyžaduje použitie fóliovej parozábrany či parobrzdy. Panely s izolačným jadrom sú trochu neobvyklým riešením. Stenu tvorí izolácia (pur-pena či penový polystyrén) pevne spojená s opláštením z dosák z aglomerovaného dreva alebo z plechu do tuhého nosného celku. Tieto panely sa skôr využívajú pri výstavbe veľkých halových objektov ako nízkoenergetických domov. Voľba konštrukčného systému stavby, a to zvlášť pri výstavbe nízkoenergetických alebo pasívnych domov, nemôže byť samostatne riešeným problémom. Práve naopak, pri návrhu treba brať do úvahy množstvo súvislostí, požiadaviek i konkrétnych daností. Pravdou však zostáva, že konštrukčný systém tvorí základnú a podstatnú časť stavby. Od správneho výberu potom závisí funkčnosť a životnosť stavby ako aj spokojnosť majiteľa. (mez) Snímky: archív redakcie

25


26-27 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:36 PM

Stránka 26

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Staviate? Začnite od podlahy s Floorpactom! ... a žiadna nerovnosť už nebude mať šancu Pod pojmom podlaha si väčšina z nás predstaví drevené parkety, dlažbu, laminát, koberec či PVC – teda to, čo je na prvý pohľad vidieť. Veľakrát si však vôbec neuvedomujeme, že kvalitu podlahy značne ovplyvňuje podložná vrstva, ktorá sa nachádza pod ňou – poter. Jednou z možností realizácie poterov je samonivelačný (samovyrovnávací) poter na báze cementu – Floorpact, ktorý je na slovenskom trhu vďaka spoločnosti Holcim už viac ako 2 roky.

Čo je vlastne Floorpact

Floorpact šetrí nielen čas, ale aj financie

Floorpact je tekutý betón, ktorý má vďaka špeciálnej receptúre a pridaným prísadám mimoriadne dobré vlastnosti práve na liatie poterov, na ktoré plánujeme položiť finálne vrstvy. Floorpact má schopnosť samovyrovnávať nerovnosti v podlahe a poskytuje mimoriadne dobrú trvácnosť.

Vďaka vlastnostiam Floorpactu je jeho použitie jednoduché, rýchle a efektívne. Navyše, Floorpact umožňuje znížiť hrúbku konštrukcie a zabezpečiť menšie zaťaženie stropnej konštrukcie, čo je často veľkou výhodou – a to najmä pri rekonštrukciách podláh v starších domoch.

Kde všade je možné Floorpact použiť ?

Použitím Floorpactu získate:

• ako podklad pod dlažby, PVC, parkety, plávajúce podlahy, koberce a pod. • na vyrovnávajúce vrstvy podláh pri rekonštrukciách budov • na zaliatie podlahového kúrenia • na vytvorenie finálnej vrstvy v menej zaťažovaných priestoroch ako pivnice, domáce dielne, garáže a podobne

• pochôdznosť už po 24 hodinách od realizácie, finálna vrstva môže byť pri bežných podmienkach uložená už po 20 dňoch od realizácie • zníženie hrúbky konštrukcie, menšie zaťaženie stropnej konštrukcie • menšiu prácnosť – vystuženie kari sieťami nie je potrebné • optimalizáciu logistiky v rámci stavby (zaniká manipulácia s paletami, mobilnými silami alebo inými stavebnými zariadeniami na stavbe), čo znamená značnú úsporu času pri realizácii

Nie je poter ako poter Oproti klasickým poterom prináša Floorpact niekoľko jedinečných výhod: • zvýšený akustický útlm • odolnosť voči vode a vlhkosti • takmer neobmedzenú životnosť • samonivelačný poter – samovyrovnávací efekt pre dokonale hladký povrch bez nerovností • plynulejší prechod tepla, dokonalé obalenie rúrok podlahového kúrenia

Optimálne riešenie pre podlahové kúrenie Pri podlahovom kúrení je dôležité, aby materiál

Kontakt: Richard Putera, 0903 610 854 richard.putera@holcim.com, www.holcim.sk 26

použitý na zaliatie rúrok kúrenia spĺňal tepelné kritérium. Dôležitým faktorom je odstránenie vzduchových bublín, ktoré by mohli pôsobiť ako “izolátor” a zabraňovali by dokonalému prevodu tepla z vyhrievacích trubíc do podlahy. Pri betónových poteroch Floorpact je zabezpečený plynulejší prechod tepla a dokonalé obalenie rúrok podlahového kúrenia.

Spôsob dodania Floorpactu Floorpact je dodávaný ako transportbetón – betón sa podľa požiadaviek namieša priamo v betonárni a domiešavačmi je dopravený pomocou čerpadla priamo na miesto uloženia. Doba spracovateľnosti je v štandardných podmienkach približne 120 minút. Vďaka dĺžke čerpadla (maximálna dĺžka je 150 m) je zabezpečená rýchla realizácia. Plynulosť dodávok je veľmi dôležitým faktorom na zaistenie bezproblémovej a kvalitnej realizácie objednávky zákazníka. Vďaka vysokej tekutosti a samonivelizačnému efektu je možné dosiahnuť vysokú produktivitu pri realizácii podláh – až 800 m2/deň.

Ponúkame inovatívne riešenia a komplexné služby.


26-27 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:36 PM

Stránka 27

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU Zabudnite na šedý priemer a klasické riešenia betonáží, ktoré plytvajú vaším časom i peniazmi! Objavte skvelé vlastnosti produktu Steelpact, betónu s pridanými oceľovými vláknami, ktorý vám prináša komplexné riešenie – pevnosť betónu a pružnosť ocele v jedinom produkte.

Postav dom s rozumom! Steelpact: Na betón najlepší spôsob betónovania Kde možno použiť Steelpact?

Prečo použiť Steelpact?

Vďaka spoločnosti Holcim Slovensko môžete už aj na Slovensku pri výstavbe rodinných domov v posledných dvoch rokoch využívať vystužený betón Steelpact – betón s pridanými oceľovými vláknami priamo vo výrobe. Jeho využitie je široké – používa sa pri realizácii základových dosiek, základových pásov, pivničných stien, betónových poterov a podláh rodinných domov, ale aj škôl či kancelárskych budov.

• Skráti sa čas betónovania o približne 20 % • Úspora celkových nákladov na výstavbu • Nižšie riziko úrazu, keďže zaniká práca s kari sieťami • Betón je namiešaný na mieru pre konkrétne použitie priamo od odborníkov • Presné a rovnomerné vystuženie betónu • Zaniká nevyhnutnosť stavebného dozoru • Holcim preberá záruku za vystúžený betón • Steelpact zvyšuje húževnatosť a únavové pevnosti zatvrdnutého betónu

Čo je vlastne Steelpact? Steelpact je transportbetón vystužený oceľovými vláknami – priamo v betonárni sa do čerstvého betónu primiešajú oceľové vlákna s určenou veľkosťou a tvarom v pomere stanovenom výrobcom. Dosahuje sa tak stabilná kvalita čerstvého betónu dodávaného z betonárne spolu s garantovaným množstvom výstuže, ktorá je rovnomerne rozptýlená v celom objeme konštrukcie. Steelpact ponúka kompletné technické riešenie v domiešavači, ktoré zjednodušuje prácu staviteľa – po objednaní Steelpactu dodá výrobca vystužený betón priamo do samotného debnenia.

Steelpact sa uplatní na: Presnosť vystuženia a úspora času Pri stavbe rodinného domu sú pre staviteľa základom úspechu čas a peniaze. V porovnaní s klasickým riešením staviteľ pri použití Steelpactu šetrí čas, ktorý je potrebný na dovoz oceľových rohoží (tzv. kari sietí), ich narezanie, pozváranie a upevnenie do konštrukcie. Navyše, pri kari sieťach je na overenie správnej výšky potrebný súhlas stavebného dozoru. Pri porovnaní s klasickou betonážou tak vzniká časová úspora približne 20 %, čo, samozrejme, ovplyvňuje aj celkové finančné náklady. Pri použití Steelpactu je zabezpečené rovnomerné rozloženie oceľovej výstuže v celom objeme konštrukcie, a to aj v kritických rohoch. Výrobca betónu garantuje kompletné technické riešenie priamo v domiešavači, vďaka čomu sa minimalizuje vplyv ľudského faktora. Zároveň sa zvyšuje bezpečnosť pri práci na stavbe a znižuje riziko úrazov, keďže zaniká práca s kari sieťami.

V čom je Steelpact výnimočný? Oproti štandardným betónom sa pridaním oceľových vlákien zlepšuje húževnatosť a únavové

• Nenosné základové dosky (ohľadom receptúr nosných základových dosiek bez základových pásov kontaktujte, prosím, obchodných zástupcov Holcim) • Základové pásy • Betónové potery • Pivničné steny • Podlahy

pevnosti zatvrdnutého betónu. Pri produkte Steelpact je navyše zabezpečené dokonalé krytie výstuže, a to dokonca pri znížení samotnej hrúbky konštrukcie (v porovnaní so štandardnou konštrukciou vystuženou kari sieťami). Spôsob rozptýlenia výstuže zároveň zvyšuje húževnatosť základovej dosky, čím sa dosiahne to, že sa neolamujú a neporušujú hrany ani rohy. Pracovníci firmy Holcim vždy namiešajú Steelpact na mieru – na konkrétne použitie (základová doska, základové pásy, samonosná základová doska, pivničné steny, atď.) – priamo v betonárňach spoločnosti.

Ponúkame inovatívne riešenia a komplexné služby. Kontakt: Stanislav Jurík, 0903 603 804 e-mail: stanislav.jurik@holcim.com, www.holcim.sk 27


28-29 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:37 PM

Stránka 28

Corenti s.r.o. predstavuje

EUROPANEL stavebný systém pre nízkoenergetické montované domy Nové stavebné materiály a technológie otvorili investorom možnosti klásť nové požiadavky na vlastnosti realizovaných stavieb. Pomaly končí doba "podnikateľského baroka", keď sa domy stavali skôr pre efekt ako pre úžitkovú hodnotu. Dnešný zákazník si žiada moderný účelný rodinný dom postavený rýchlo a čisto s minimálnymi nákladmi na prevádzku...

S

rastom cien energií rastie záujem o stavbu domov "nízkoenergetických" alebo "pasívnych". Zatiaľ čo pri klasicky stavaných domoch sa ročne spotrebuje na vykurovanie jedného štvorcového metra cca 150 - 200 kWh, nízkoenergetický dom má ročnú mernú potrebu tepla na vykurovanie maximálne 50 kWh/m2. Pasívny dom má spotrebu ešte nižšiu, maximálne 15 kWh/m2. Tieto nové štandardy znamenajú nový prístup k procesu výstavby zo strany stavebníka, architekta, projektanta aj dodávateľskej firmy. Moderná výstavba teda pomaly opúšťa zabehnuté technológie tehla-betón.

Prednosti drevostavieb Podľa údajov Centra pasívnych domov sú tri štvrtiny z postavených pasívnych domov v Slovenskej republike riešené ako drevostavby. Je to logické, pretože tepelnou izoláciou je vyplnený celý prierez obvodovej steny domu. Väčšina postavených drevostavieb je riešená metódou staveniskovej montáže. Na základovú dosku sa navezie rezivo, dosky, vata a montážna parta postaví dom. Tento spôsob je veľmi náročný pre montážnikov i stavebný dozor, pretože ustrážiť správne a kvalitné vyhotovenie nosnej konštrukcie, jej vyplnenie tepelnou izoláciou, bezchybné vyhotovenie parotesnej zábrany a všetkých ďalších detailov stavby je náročné aj pre skúsených a v odbore vzdelaných odborníkov.


28-29 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

V snahe skvalitniť výstavbu drevostavieb, zlepšiť ich vlastnosti a zjednodušiť proces ich realizácií bol pred rokmi v USA vyvinutý stavebný systém SIP (Structural Insulated Panels = Štruktúrované izolované panely), ktorý zásadným spôsobom uľahčil a skvalitnil realizáciu drevostavieb. Pre svoje unikátne vlastnosti sa rozšíril po celých Spojených štátoch a Kanade, teda v krajinách s najväčšou tradíciou vo výstavbe drevených domov. Čas preukázal, že systém je vhodný na použitie v rôznych, klimaticky náročných podmienkach, ktoré na území Severnej Ameriky panujú, pretože domy z tohto systému sa stavajú v drsných severských oblastiach s tuhou zimou na severe USA a v Kanade aj na slnečnej Floride alebo na vyprahnutom a suchom Stredozápade. Technológia SIP bola základom vývoja stavebného systému EUROPANEL. Hlavným zámerom bolo vytvoriť moderný stavebný systém prívetivý k životnému prostrediu, určený na výstavbu nízkoenergetických domov, maximálne užívateľsky príjemný pre architektov, projektantov, stavebné spoločnosti a hlavne pre konečného užívateľa.

Prečo EUROPANEL

2:37 PM

Stránka 29

výhodou týchto moderných drevených materiálov je ich ekologická bezchybnosť. Tieto moderné materiály sú pri výrobe vysušené na 15 % vlhkosti, čo plne zodpovedá požiadavkám príslušných stavebných noriem na použitie drevených materiálov v drevostavbách. Takto vysušené drevo je odolné proti napadnutiu hnilobou, plesňami aj drevokazným hmyzom, a preto ho nie je potrebné impregnovať chemickými prostriedkami.

Stavebný systém EUROPANEL umožňuje splnenie všetkých snov o kvalitne a rýchlo postavenom dome s minimálnymi nákladmi na vykurovanie a prevádzku. Základným stavebným prvkom systému EUROPANEL je sendvičový samonosný panel. Plášť panelu je z dosiek OSB 4 (tie sú odolné proti vlhkosti), ktoré sú

Realizáciu domov zo stavebného systému EUROPANEL pre jednotlivých klientov vykonávame na zákla-

celoplošne zlepené s jadrom zo stabilizovaného samozhášavého polystyrénu. Panely sú zaťažiteľné v celej ploche a po celom obvode, preto je možné ich použiť na nosné obvodové steny a nosné priečky a tiež ako panely podlahové alebo strešné. Panely sú vyrábané v štyroch hrúbkach v niekoľkých rozmerových radoch. Z tenších panelov je preto možné stavať aj hobby stavby (garáže, chatky, záhradné domčeky...). Súčasťou systému sú aj materiály pre drevené podporné konštrukcie stropu a krovu a aj potrebný montážny a spojovací materiál. Stavebný systém EUROPANEL je ucelený súhrn všetkých potrebných prvkov nevyhnutných na realizáciu hrubej stavby domu. Výroba panelov je certifikovaná a dozorovaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným. Drevené prvky systému sú vyrobené z najmodernejších konštrukčných materiálov KVH a BSH. Zásadnou

de platného certifikátu. Ponúkame svojim zákazníkom kompletný servis – od výberu vhodného domu z katalógu svojich projektov alebo vytvorenia nového a originálneho projektu rodinného domu podľa priania až po kompletnú realizáciu domu na kľúč. Samotná stavba sa svojím priebehom nijako zásadne vo svojom členení nelíši od priebehu výstavby inou technológiou, je však rýchlejšia a úspornejšia. Po dokončení projekčných prác je potrebné vybaviť administratívne záležitosti (tu sú na tom všetky stavebné technológie úplne rovnako) a keď sa tak stane, môže sa začať stavať. Väčšina domov zo stavebného systému EUROPANEL sa stavia na klasickej základovej doske, a keďže ide o ľahkú stavebnú konštrukciu, môže byť aj základová doska dimenzovaná na toto nižšie zaťaženie. Už v tejto etape výstavby tak dochádza k výrazným úsporám. Vlastná hrubá stavba domu zo systému EUROPANEL

Dom na kľúč

trvá podľa zložitosti a členenia stavby od niekoľkých dní (steny bežného bungalovu sú za týždeň hotové) do niekoľkých týždňov. V tejto fáze sa najviac prejavujú výhody v rýchlosti a jednoduchosti montáže stavebného systému EUROPANEL. Po dokončení hrubej stavby nasledujú montáže strešnej krytiny a výplní otvorov a realizácia fasády. V interiéri domu sa vykonajú rozvody a inštalácie, upravia sa povrchy, montujú sa priečky, zárubne, obklady, podlahy a zariaďovacie predmety. Pretože je stavebný systém EUROPANEL veľmi presný (bežne sa meria a pracuje v milimetroch), sú tieto dokončovacie práce veľmi jednoduché a rýchle. Podľa veľkosti domu

a koordinácie remesiel trvá dokončenie stavby domu na kľúč asi 2 až 3 mesiace. Vďaka úplne prevažujúcim procesom suchej výstavby možno domy týmto systémom stavať celoročne. Dom na kľúč je teda pre vás pripravený na nasťahovanie. Stavebný systém EUROPANEL je moderný, rýchly, ekologický a ekonomický spôsob výstavby pre 21. storočie. Ak vás článok zaujal a chcete vedieť viac o montovaných domoch, obráťte sa na náš realizačný tím. Radi vám poradíme. Viac informácií nájdete na webových stránkach www.corenti.sk. Ku Gáborke 36 951 01 Štitáre Tel.: 0908 064 887 0904 671 452

29


30-31 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:39 PM

Stránka 30

V

edeli ste, že stavebný materiál na hrubú stavbu tvorí len 9 % celkových nákladov na stavbu? No aj tieto percentá sa môžu líšiť v konečnej cene za stavebný materiál. Na to, aby ste získali najvýhodnejšiu cenu materiálu stačí, ak si necháte vypracovať cenovú ponuku YTONG na mieru podľa projektu vášho domu.

Nižšie ako cenníkové ceny S objektovými cenami možno ušetriť zaujímavý balík peňazí. Na lepšiu predstavu slúži objektová cena pri veľkosti domu 130 m2 zastavanej plochy vrátane stropu. V cenníkových cenách je výsledná suma za stavebný materiál 11 400 eur, pričom objektová cena vypočítaná na základe projektu domu môže byť nižšia až o 2050 eur. Suma závisí od vybraného variantu riešenia obvodových stien majiteľom domu, pričom v ponuke sú až 4 rozdielne energetické štandardy. Každá voľba a odporú-

Vyžiadajte si našu

najvýhodnejšiu ponuku! Tohtoročnú stavebnú sezónu štartuje YTONG opäť originálne. Aktuálny cenník na rok 2011 neprináša iba ceny sortimentu s upravenou sadzbou DPH, ale po prvý raz aj výhodné objektové ceny na základe projektu domu.

čanie zodpovedá inému typu domu – postaviť tak možno pasívny, nízkoenergetický, energeticky úsporný dom alebo energeticky hospodárny dom v energetickej triede od A po C.

Od podlahy až po strechu Okrem tvárnic rôznej hrúbky, použiteľných na výstavbu obvodových či vnútorných priečok, sú v sortimente YTONG i ďalšie prvky ako nosný preklad, prekladový trámec, schodiskový dielec, stropný dielec či strešné dielce vyrábané na mieru. Najúspornejšie riešenie spočíva aj v úspore času a peňazí pri výstavbe domu, najlepších tepelnoizolačných vlastnostiach v lete aj v zime, dlhodobých úsporách energií a v optimálnej akumulácii tepla. K tomu nechýba ani profesionálna pomoc od projektu až po dokončenie stavby, komfort a pohodlie bez zateplenia, najvyššia trieda požiarnej bezpečnosti, rýchlosť stavby, nenáročná manipulácia, zdravá vnútorná klíma, tvarová stálosť či rýchle a jednoduché opracovanie. Ak chcete vedieť viac o tejto téme či o komplexnom stavebnom materiáli YTONG, navštívte stránky www.ytong.sk alebo www.pomahamestavat.sk, ktoré ponúkajú rôzne užitočné informácie ako aj odborné poradenstvo. Zašlite nám svoj projekt a vyžiadajte si najvýhodnejšiu cenovú ponuku pre váš dom. Ušetríte zaujímavú čiastku, ktorá zaiste poteší každého staviteľa alebo majiteľa domu.

In Inz


30-31 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:39 PM

Stránka 31

DOM, KTORÝ VYHREJETE VLASTNÝM TELOM

DOMY ZO SYSTÉMU YTONG MAJÚ VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI

Odskúšané systémové riešenia Ytong zabezpečia nezvykle úspornú prevádzku domu a výnimočnú klímu v lete aj v zime. Vyberte si systém Ytong Lambda pre úsporné domy, Ytong Theta pre nízkoenergetické domy bez zateplenia, alebo bezkonkurenčné riešenie Ytong Multipor pre pasívne domy, ktoré vyhrejete vlastným telom.

www.ytong.sk

Inzerce Ytong 2011 2011_01.indd 01 indd 1

TEPLO JE ŽIVOT

18.2.2011 18 2 2011 10:12:57


32-33 Sprievodca:Mustra projekty

4/28/11

8:39 AM

Stránka 32

Zdravé bývanie, výzva súčasnosti Ekologická izolácia z drevných vlákien Smrečina Hofatex patrí medzi tradičných výrobcov izolačných materiálov na báze drevného vlákna. Už viac ako polstoročie sa zaraďuje do skupiny najväčších európskych výrobcov, ktorí vyrábajú izolačné drevovláknité dosky tzv. mokrým spôsobom. Mokrý proces výroby je založený na čisto ekologickej báze keďže sa pri výrobe nepoužívajú žiadne syntetické spojivá, alebo lepidlá. Pri tomto procese sú dosky lisované len pod tlakom a väzba drevných vlákien nastáva s vylúčením drevu vlastných látok - lignínu. Svojimi vlastnosťami spĺňajú všetky kritériá ekologických stavebných materiálov a sú viac než plnohodnotnou náhradou bežne používaných izolačných materiálov ako minerálna vlna alebo polystyrén

Vedeli ste, že ... výskyt mnohých zdravotných problémov úzko súvisí s prítomnosťou rôznych foriem zaťažovania interiérového prostredia? človek strávi 9/10 svojho života v uzavretých priestoroch? každoročne narastá počet alergických ochorení najmä u detí? pre kvalitu vnútornej klímy je rozhodujúci výber vhodných stavebných materiálov? Narastajúce zdravotné problémy obyvateľstva v kombinácii so snahou o pokles energetickej náročnosti stavieb, sú hlavnými príčinami prečo sa stavebníctvo posledných desaťročí vracia k prírodným materiálom. Prírodné izolácie majú v ponuke hneď niekoľko zaujímavých zástupcov. Rastliny konope či ľan slúžili na technické účely niekoľko minulých tisícročí, ovčiu vlnu si dodnes ceníme pre jej schopnosť udržiavať teplo a zber starého papiera našiel vďaka technológiám nové využitie aj v stavebnom priemysle v podobe vláknitej celulózy. Určite najznámejšia prírodná stavebnina je drevo. Prírodné stavebné a izolačné materiály na báze dreva zastupuje na trhu viacero produktov. Okrem známych OSB dosiek sa už aj v slovenskom stavebníctve začína čoraz viac presadzovať používanie drevovláknitých dosiek, ktoré svojimi parametrami spĺňajú najprísnejšie ekologické štandardy a vďaka svojim unikátnym vlastnostiam patria k európskej špičke v oblasti izolačných materiálov.

Sedem dôvodov prečo drevovláknité dosky 1. Znižovanie energetických nárokov budov Kvalitnými tepelno-izolačnými vlastnosťami produkty prispievajú k znižovaniu množstva energie nevyhnutnej na zabezpečenie príjemnej vnútornej klímy objektov. Týmto sa minimalizuje vznik škodlivých látok, ktoré sú s produkciou energie spojené. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti (ȜD = 0,039 W/m.K porovnateľná s ostatnými bežne používanými tepelnými izoláciami) minimalizujú tepelné úniky stavebných konštrukcií a znižujú náklady na vykurovanie v zime. Vďaka vysokej akumulačnej schopnosti (C = 2100 J/kg.K – dvoj až trojnásobne vyššia v porovnaní s ostatnými bežne používanými tepelnými izoláciami) zabraňujú prehrievaniu interiérov a tým znižujú náklady na chladenie stavieb v lete. 2. Paropriepustnosť Izolačné drevovláknité dosky sú difúzne otvorené (faktor difúzneho odporu μ = 5). V kombinácii s inými difúzne otvorenými materiálmi zabezpečujú plynulý prechod vodných pár cez konštrukciu čím vyrovnávajú vlhkostné rozdiely prostredia a zabraňujú vzniku plesní a hnilôb v interiéri. 3. Ochrana proti hluku a tvarová stálosť V porovnaní s inými izolačnými materiálmi majú drevovláknité dosky niekoľkonásobne vyššiu hustotu (objemová hmotnosť p = 160 – 250 kg/m3). Vďaka tomu dokážu efektívne znižovať nežiaduci hluk šíriaci sa cez zvislú alebo vodorovnú konštrukciu a navyše sú aj tvarovo stále. Ani po mnohých rokoch od zabudovania nemenia tvarovú stálosť a zaručujú vysoké hodnoty jednotlivých pevnostných charakteristík o čom svedčia stavby, ktoré slúžia už viac ako 30 rokov doma aj v zahraničí.

4. Pozitívna bilancia CO2 a zelená energia pri výrobe Mäkké drevovláknité dosky dosahujú pozitívnu bilanciu vďaka vstupnej surovine, ktorou je drevo. To počas svojho rastu absorbuje viac CO2 ako sa uvoľní pri jeho spracovaní. Pri výrobe sa navyše využíva výhradne zelená energia. Vstupné média, ktorými sú teplo vo forme vodnej pary a elektrická energia, sa získavajú spaľovaním trvalo obnoviteľnej suroviny – biomasy priamo v areáli spoločnosti Smrečina Hofatex v závode Energetika. 5. Ekologické lepenie panelov Od októbra 2009 sme ako prvá spoločnosť spomedzi európskych výrobcov drevovláknitých dosiek začali používať na lepenie jednotlivých panelov ekologické škrobové lepidlo. Touto prírodnou zmesou sme úplne nahradili dovtedy používané syntetické lepidlá na báze polyvinylacetátu (PVAc). Tým sa stal celý výrobný proces 100 % ekologickým a samotný materiál absolútne zdravotne neškodným. 6. Nenáročná a rýchla montáž s použitím jednoduchých nástrojov Drevovláknité dosky do hrúbky 10 mm je možné rezať s obyčajným nožom alebo orezávačom. Panely sa režú s kotúčovou alebo chvostovou pílou s vhodným rezným nástrojom. Na upevňovanie dosiek do drevenej rámovej konštrukcie sa používajú nastreľovacie spony z ušľachtilej ocele alebo vruty do dreva s umelohmotnými tanierikmi. V prípade sanácie masívnej silikátovej konštrukcie sa na uchytenie používajú umelohmotné hmoždinky so zatĺkacími kovovými alebo plastovými klinmi. 7.

Rozsiahle možnosti použitia Materiály je možné použiť v rámci celého obalového plášťa stavby, rovnako ako aj v stropných, podlahových a priečkových konštrukciách. Drevovláknité dosky prinášajú so sebou kompletné a komplexné riešenie moderných stavieb a sú kľúčovým materiálom nízkoenergetických a pasívnych domov.

Viac informácií: Smrečina Hofatex a.s. | Cesta ku Smrečine 5 | 975 45 Banská Bystrica | tel.: + 421 / 48 / 43 32 666 | fax: +421 / 48 / 41 42 334 | marketing@hofatex.eu | www.hofatex.eu


32-33 Sprievodca:Mustra projekty

4/28/11

8:39 AM

StrĂĄnka 33

DrevovlĂĄknitĂŠ dosky HofatexÂŽ RacionĂĄlna kombinĂĄcia starĂŠho a novĂŠho bĂ˝vania SanĂĄcia, ozdravenie, zateplenie, izolovanie – je jedno ktorĂ˝ vĂ˝raz pouĹžijeme, kaĹždĂ˝ sa spĂĄja s „nĂĄpravou“ defektov na naĹĄich obydliach, ktorĂŠho prioritnĂ˝m cieÄžom je znĂ­ĹžiĹĽ energetickĂş nĂĄroÄ?nosĹĽ existujĂşcich stavieb. VĂ˝berom sprĂĄvneho druhu tepelnej izolĂĄcie je ale moĹžnĂŠ zabezpeÄ?iĹĽ nielen pokles spotreby energie, ale aj zvýťiĹĽ kvalitu vnĂştornej klĂ­my budov a zaisĹĽ zdravotne nezĂĄvadnĂŠ prostredie. K materiĂĄlom, ktorĂŠ spÄşĹˆajĂş obe tieto poĹžiadavky patria aj izolaÄ?nĂŠ drevovlĂĄknitĂŠ dosky z aglomerovanĂŠho dreva ihliÄ?nanov. ModernĂĄ technolĂłgia spĂĄjania drevnĂ˝ch vlĂĄkien prostrednĂ­ctvom opätovnej aktivĂĄcie prirodzenej zloĹžky dreva - lignĂ­nu umoĹžĹˆuje vytvĂĄraĹĽ vynikajĂşci izolaÄ?nĂ˝ materiĂĄl bez potreby pridĂĄvania syntetickĂ˝ch lepidiel. DrevovlĂĄknitĂŠ dosky HofatexÂŽ sĂş vhodnĂ˝m rieĹĄenĂ­m izolĂĄcie, rekonĹĄtrukcie alebo sanĂĄcie akĂ˝chkoÄžvek stavebnĂ˝ch konĹĄtrukciĂ­.

Výhody pouŞitia: t

PDISBOB JOUFSJĂ?SV QSFE DIMBEPN a mrazom v zimnom obdobĂ­

t

NPäOPTĹ˜ QPVäJUJB WP WĂ?FULâDI NBUFSJĂˆMPWâDI systĂŠmoch (drevostavby aj klasickĂĄ vĂ˝stavba)

t

PDISBOB JOUFSJ�SV QSFE MFUOâN QSFISJFWBOÓN

t

SâDIMB B OFOĂˆSPIJOĂˆ NPOUĂˆĂ¤ T QPVäJUĂ“N jednoduchĂ˝ch nĂĄstrojov

t

PDISBOB QSFE LSPIJBKPWâN B W[EV�OâN IMVLPN

t

EJGĂž[OF PUWPSFOâ NBUFSJĂˆM T WFĹˆNJ EPCSPV paropriepustnosĹĽou

t

t

IPNPHĂ?OOB Ă?USVLUĂžSB B UWBSPWĂˆ TUĂˆMPTĹ˜

t

[BCF[QFIJFOJF OFQSJFW[EV�OPTUJ LPO�USVLDJF

t

NBYJNĂˆMOF DFMPQMPĂ?OĂ? QPLSZUJF B SFEVLDJB tepelnĂ˝ch mostov v oblasti krokiev alebo stÄşpikov

Zateplenie podkrovia medzi a nad krokvami:

EPTLZ EP LPOUBLUOĂ?IP PNJFULPWĂ?IP izolaÄ?nĂŠho systĂŠmu – dosky sa aplikujĂş na fasĂĄdu a sĂş priamo omietateÄžnĂŠ

t

ĹˆBILĂ? J[PMBIJOĂ? EPTLZ B nFYJ EPTLZ o UWPSJB hlavnĂş izolaÄ?nĂş vrstvu a vkladajĂş sa medzi krokvy alebo drevenĂŠ stÄşpiky

t

QPEMBIPWĂ? EPTLZ o BLP QPEMPäLB QPE plĂĄvajĂşce a palubovĂŠ podlahy, izolaÄ?nĂŠ dosky tlmiace aj kroÄ?ajovĂ˝ hluk

t

EPTLZ QSF J[PMPWBOJF [WOÞUSB o EPTLZ VSIJFO� na zateplenie interiÊrových priestorov

QSĂ“SPEOâ SFDZLMPWBUFĹˆOâ NBUFSJĂˆM

Rozdelenie a moŞnosti aplikåcie drevovlåknitých dosiek HofatexŽ pri sanåcii: t

t

QPELSZUJOPWĂ? IZESPGPCJ[PWBOĂ? EPTLZ  aplikujĂş sa priamo pod streĹĄnĂş krytinu a plnia aj funkciu poistnej hydroizolĂĄcie

DodatoÄ?nĂŠ zateplenie stien pri masĂ­vnej murovanej konĹĄtrukcii:

Viac informĂĄciĂ­: SmreÄ?ina Hofatex a.s. | Cesta ku SmreÄ?ine 5 | 975 45 BanskĂĄ Bystrica | tel.: + 421 / 48 / 43 32 666 | fax: +421 / 48 / 41 42 334 | marketing@hofatex.eu | www.hofatex.eu


34-37 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

10:23 AM

Stránka 34

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Tepelné izolácie v praxi Pri výstavbe nových budov, ale predovšetkým pri zatepľovaní existujúcich objektov sa stretávame s problémom správneho návrhu tepelnej izolácie, a to z viacerých hľadísk. V prvom rade sa v projekte navrhuje jej účinnosť, ktorá závisí od druhu materiálu, jeho hrúbky, ale aj umiestnenia a technológie zhotovenia.

N

esprávne navrhnutá tepelná izolácia môže spôsobiť v objekte katastrofy. Predovšetkým však kondenzáciu vodných pár v murive alebo na povrchu vnútorných stien, keď teplota muriva klesne pod hodnotu rosného bodu. Medzi hlavné zásady pri navrhovaní platí, že správne umiestnená tepelná izolácia je na vonkajšej strane plášťa, ktorý je vystavený chladu. Jej účinnosť musí zabezpečiť, že teplota v žiadnom bode muriva neklesne pod teplotu rosného bodu. Tepelná izolácia v zime zabraňuje úniku tepla smerom von a naopak, v lete zabezpečuje príjemnú klímu vo vnútri objektu.

je to investícia na desaťročia, ktorá sa nám vráti vo forme úspor za spotrebu energie na vykurovanie. Veľké množstvo starších objektov nespĺňa dnešné požiadavky na tepelný odpor, stanovené STN 73 05402 (2002), a preto sa dodatočne zatepľujú. Pri zatepľovaní je rozhodujúci nielen návrh materiálu a hrúbky tepelnej izolácie vzhľadom na dosiahnutie potrebného tepelného odporu celej konštrukcie, ale predovšetkým správne zhotovenie detailov – nadpraží, ostení, atík, atď. tak, aby nevznikali tepelné mosty a s tým súvisiace problémy (vlhnutie a vznik plesní).

Druhy tepelných izolácií

Polystyrén je tvrdý a zároveň veľmi krehký plast. Je odolný voči zásadám, minerálnym kyselinám a väčšine vodných roztokov. Voči benzínu, ketónom a aldehydom však odolný nie je, všeobecne slabo odoláva organickým rozpúšťadlám. Okrem toho je pomerne citlivý na UV žiarenie. Hustota štandardného polystyrénu sa pohybuje v rozmedzí 1,04 až 1,09 g/cm3. Pri penovom, kde väčšinu objemu tvorí vzduch, je to len 0,02 až 0,06 g/cm3. Štandardný polystyrén je tvrdý, citlivý na náraz a jeho vlastnosti sa časom a poveternostnými vplyvmi rýchlo zhoršujú (krehne, vytvára trhliny). Odolnosť voči teplote je tiež pomerne nízka — použiteľný je do 70 °C, no kvôli rýchlemu starnutiu sa

Polystyrén Podľa pôvodu materiálu, z ktorého sú tepelné izolácie vyrobené, rozoznávame dve veľké skupiny výrobkov. Medzi izolácie organického pôvodu patrí celulózová izolácia, drevovláknité dosky, technické konope, slama, ovčia vlna, atď. Anorganické izolácie poznáme vo forme minerálnej vlny, polystyrénu, sklenej vaty, fúkanej minerálnej vlny, atď. Podľa tvaru jednotlivých výrobkov existujú izolácie doskové, pásové, fúkané, atď. Každá tepelná izolácia má svoje ideálne miesto použitia. Okrem polystyrénu má väčšina tepelnoizolačných materiálov aj dobré akustické vlastnosti. Pri návrhu správnej kvalitnej izolácie sa neoplatí šetriť, pretože 34


34-37 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

10:23 AM

Stránka 35

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU používa len do teploty 55 °C. Polystyrén horí žltým, veľmi dymivým plameňom, ktorý je sprevádzaný sladkým zápachom po benzéne. Výrobky používané v izolačných systémoch sú upravené a samozhášavé. Podľa spôsobu výroby a vlastností poznáme dva druhy polystyrénu: EPS – expandovaný penový polystyrén (napr. Styropor), ktorý je charakteristický veľkými pórmi, a XPS –extrudovaný penový polystyrén (napr. Styrodur). XPS je odolný voči tlaku a vodu absorbuje len veľmi obmedzene, preto sa používa ako izolačný materiál na tepelnú izoláciu stavieb. Extrudovaný polystyrén má vysokú mechanickú odolnosť, tepelnoizolačnú schopnosť a nízku nasiakavosť. Polystyrén sa najčastejšie využíva v kontaktných fasádnych tepelnoizolačných systémoch. Fasádny polystyrén sa dodáva bežne v hrúbkach 50, 70, 80, 100, 150, 200 mm. Rozmer dosky polystyrénu je 500 x 1000 mm. Výhodou polystyrénu je dobrá dostupnosť na trhu, relatívne jednoduchá aplikácia na fasádu (dá sa rezať), nízka objemová hmotnosť a už spomínaná nízka nasiakavosť. Nevýhodou pri fasádnom systéme môže byť zlá priepustnosť vodných pár, pri nerovnostiach povrchu sa stáva problematickým prichytenie k podkladu, ďalej nízka požiarna odolnosť a nízka schopnosť akumulovať teplo. Polystyrén sa s výhodou používa pri kontakte tepelnej izolácie s vlhkosťou (tepelná izolácia základovej dosky) na zateplenie plochej strechy bez dutiny a pri zateplení železobetónového venca či iných možných tepelných mostov. Najčastejšie sa používa

v kontaktných systémoch na zatepľovanie fasád. Rezanie fasádneho polystyrénu je nutné robiť elektrickou rezačkou kvôli presnosti a drobeniu. Polystyrén nie je vhodný ako akustická izolácia.

Minerálna vlna Minerálna vlna je izolačný materiál, ktorý pozostáva z anorganických vlákien prírodného alebo syntetického pôvodu. Používa sa na tepelnú izoláciu ako výplň medzi konštrukčnými prvkami (krov, priečka... ) alebo v tvrdšej konzistencii ako fasádna izolácia. Má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako polystyrén. Svoje využitie má aj ako zvuková prípadne protipožiarna izolácia. Minerálne vlákno sa získava z tavenej kameniny (siderit, vápenec, dolomit, bazalt a iné) a do zmesi sa pridávajú aj recyklované suroviny ako sklo a koks. Výhodou minerálnej vlny je jednoduchá manipulácia, dôslední však musíme byť pri vyhotovovaní detailov. Sortiment výrobkov je variabilný a všade na

Schématické znázornenie tvorby konštrukčných vrstiev kontaktného zatepľovacieho systému.

Nosné murivo

Lepiaca malta

Lepidlo na polystyrén

Výstužná sieťka Lepiaca malta

Tepelná izolácia

Penetrácia Kotva Ukončievacia vrstva

Soklová lišta Sokel

trhu dostupný. Minerálna vlna má dostatočnú mechanickú pevnosť i požiarnu odolnosť. Nevýhodou môže byť problematické presné rezanie najmä pri šikmých rezoch a nepríjemné pocity pri manipulácii. Materiál sa ulamuje a čiastočky môžu pichať, preto pri práci s minerálnou vlnou treba používať ochranné pomôcky. V bezpečnostných predpisoch sa uvádza respirátor, rukavice, okuliare, ochranný odev. Pri dlhodobej práci je vhodný dýchací prístroj s vlastným pohonom, aký používajú špecialisti, ktorí zatepľujú fúkanou minerálnou vlnou.

dušnosť bráni kondenzácii vodných pár a tvorbe plesní, a to aj na ťažko vetrateľných miestach, ako sú priestory za kuchynskými skrinkami a nábytkom. Izolácie z kamennej vlny majú pozitívny vplyv na akustické vlastnosti obvodových stien. Požiarna odolnosť tohto materiálu v praxi znamená, že zatepľovací systém z kamennej vlny dokáže chrániť konštrukciu pred účinkami tepla a ohňa.

Sklená vata Sklená vata alebo sklenená vlna je tepelnoa zvukovoizolačný materiál vyrobený zo sklenených vlákien. Sklo je obvykle upravené, kvôli zvýšeniu pružnosti a zníženiu lámavosti. Úprava spočíva jednak v pridávaní hliníka (Al) do taveniny skla alebo obalením vlákien do vinylacetátových disperzií. Sklená vata sa vyrába z 6 - 9 m hrubých vlákien. Vlákno je odolné voči vysokým teplotám až do 550 °C.

Kamenná vlna má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré pri izolácii obvodových stien zabezpečia, že teplo zostane vnútri domu. Prírodný pôvod kamennej vlny a technológia výroby zabezpečujú jej priedušnosť, a tým aj primeranú klímu vo vnútornom prostredí. Vďaka izolačnému efektu udržuje kamenná vlna stabilnú vyššiu teplotu vnútorného povrchu stien. Nedochádza tak k zrážaniu vlhkosti a jej prie-

Vlákna sa sekajú a stlačeným vzduchom nafúkajú do vrstvy požadovanej hrúbky, ktorá sa následne lisuje do pásu. Ten sa reže na jednotlivé dosky. Vata či už vo forme dosák alebo voľná sa používa ako tepelná izolácia. Výhodou je, že anorganický materiál je sterilný, nehorľavý, do stanovenej teploty nemäknúci, odolný 35


34-37 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

10:23 AM

Stránka 36

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU Drevovláknité dosky sa dajú použiť: - na vnútorné opláštenie stien a stropov (vhodné pod tenkovrstvovú omietku), - na difúzne otvorené vonkajšie opláštenie drevostavieb, - na izolácie odvetraných fasád klasických stavieb i drevostavieb, - na podlahy ako vyrovnávacia, nosná i zvukoizolačná vrstva, - na tepelné izolácie striech (pod strešnú krytinu), - na kontaktné zateplenie fasád klasických domov (difúzne otvorené zateplenie s vysokou tepelnou kapacitou). Drevovláknité dosky majú nízku tepelnú vodivosť (dobre izolujú) a vysokú tepelnú kapacitu (pomaly sa prehrievajú). V Taliansku a Španielsku sa v poslednom období používajú najmä na izolácie striech ako ochrana proti letnému prehrievaniu. Dobré mechanické, difúzne a izolačné vlastnosti predurčujú tieto materiály na výstavbu ľudských obydlí. Súčasné veľkoplošné panely sú certifikované, dostupné a bezpečné, bez škodlivých prísad.

Celulózová izolácia Je pôvodom z Kanady, krajiny s náročnejšími klimatickými podmienkami, ako poznáme u nás. Tento voči olejom, riedidlám a väčšine bežných chemických látok (okrem kyseliny fosforečnej, hydrofluórovej a silných zásad). Nehnije, nie je nasiakavý a dobre odolný voči vode. Nenapádajú ho huby, baktérie ani živočíchy, napr. hlodavce. Sklená vata má vysokú pružnosť, stlačiteľnosť, dlhodobú stálosť. Ak nie je mechanicky namáhaná, má veľmi vysokú životnosť. Zároveň ide o čisto prírodný materiál, ktorý sa mechanickým pôsobením mení na kremičitý prach, čo je bežnou súčasťou pôdy. Nevýhodou sú samotné sklené vlákna, ktoré sú tenké a môžu sa zabodnúť do pokožky, z ktorej sa ťažko odstraňujú. Nebezpečné sú zvlášť pre oči a dýchacie cesty. Pri manipulácii so sklenou vatou sa odporúča používať respirátor a ďalšie ochranné pomôcky. Starnutie materiálu sa prejavuje krehnutím, lámavosťou, stratou objemu, čím sa znižuje jeho izolačná schopnosť. Materiál je náročný na spracovanie najmä pri šikmých rezoch na spodnej hrane strechy, v úžľabí alebo na bočných hrebeňoch.

Drevovláknité dosky Drevovláknité dosky predstavujú veľkoplošný izolačný materiál pre využitie v interiéri aj v exteriéri. Vyrábajú sa zo štiepky smrekového dreva a zvyčajne sú z domácej produkcie. Majú viacero výhod. Predovšetkým ide o ekologický materiál vyrobený z prírodnej suroviny, plne recyklovateľný. V porovnaní s inými druhmi tepelnoizolačných materiálov ich výroba takmer nezaťažuje životné prostredie. Dosahujú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti ( D = 0,039 W/m.K) a vyššiu mernú tepelná kapacitu C = 2100 J/kg.K. Okrem toho sú paropriepustné (μ = 5), t.j. difúzne otvorené pre priechod vodných pár. Dokážu vyrovnávať vzdušnú vlhkosť podobne ako drevo – absorbujú ju a v prípade potreby aj vylučujú. Okrem tepelnoizolačných schopností dosahujú aj dobré zvukoizolačné vlastnosti, preto sa dajú použiť aj v podlahách na tlmenie kročajového hluku. 36


34-37 Sprievodca:Mustra projekty

4/27/11

10:23 AM

Stránka 37

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU pelnoizolačné vlastnosti (R = 5 m2.K/W pri hrúbke 20 cm). Izolácia s obsahom horečnatej soli odpudzuje hlodavce a chráni konštrukciu pred šírením ohňa. Fúkaná celulóza je ekologická, práca s materiálom rýchla a riešenie spoľahlivé, bez narušenia obytného priestoru. Dôkladne vyplní všetky konštrukčné detaily, čo sa pri klasickej izolácii dosahuje iba veľmi ťažko. Izolácia sa prispôsobí hrúbke stien, tvaru konštrukcie, ohybom do posledného detailu – nie je nutné použiť izolácie rôznych hrúbok, rezať, nadpájať... Celulózová izolácia je ľahká (27 – 45 kg/m3), a preto veľmi vhodná na dodatočné zateplenie stropu, pretože nepredstavuje veľké zaťaženie a možnosť poškodenia stropu. Výrobcovia udávajú životnosť materiálu 50 rokov a dokážu poskytnúť záruku až na 20 rokov. Cena izolácie je porovnateľná s ostatnými izoláciami na trhu.

Aplikácia do dutiny stropu.

Aplikácia v dvojplášťovej streche.

Zafúkanie vodorovnej konštrukcie podkrovia – (ľudovo) klieštin.

Aplikácia do šikmej časti s použitím kontaktnej paropriepustnej strešnej fólie.

druh izolácie má svoje špecifické použitie, ktoré ho na riešenie niektorých prípadov predurčuje, napríklad, ak máme v strope alebo streche dutinu, ktorá nie je zateplená, alebo potrebujeme zlepšiť už existujúcu izoláciu napríklad dofúkaním izolácie do sadrokartónového podhľadu. Fúkaná celulózová izolácia dokáže vyplniť dutiny v stavebných konštrukciách bez rozoberania a búrania. Izolácia sa nafúka do trámového stropu a náklady na kúrenie sa môžu znížiť aj o 40 %. Celulózová izolácia na rozdiel od fúkanej minerálnej vlny je prírodný produkt, ktorý je na dotyk príjemný. Fúkaná celulóza sa po zateplení ďalej nerozťahuje, takže nehrozí poškodenie sadrokartónu alebo dreveného obkladu. Dôležitá je správna aplikácia, aby sa zabezpečilo dokonalé vyplnenie dutiny. Fúkaná izolácia nemá spoje, a preto má dobré te-

V súčasnosti sa na trhu objavujú aj nové materiály, ktoré dosahujú porovnateľné tepelnoizolačné vlastnosti aj pri oveľa menších hrúbkach, ako spomínané tepelnoizolačné materiály. Jedným z nich je napríklad izolácia Lu..po.Therm. Ide o materiál na báze reflexných pokovovaných fólií so vzduchovými medzerami. Izolácia má 8 izolačných a 5 odrazových vrstiev usporiadaných za sebou (1 odrazová – 2 izolačné – 1 odrazová – 2 izolačné, atď.). Pri prechode konštrukčnou skladbou steny a konkrétne izoláciou musí teplo prekonať min. 13-krát odpor pri prechode tepla do izolačnej vrstvy, 15-krát sálavý odpor vzduchu, 13-krát odpor vedením, ale hlavne sa až 5-krát 98 % sálavého tepelného žiarenia odrazí späť. Vlákna minerálnych izolácií a hranice buniek penových izolácií tvoria tiež prestupové plochy vo vnútri

Novodobé riešenie

izolácie, ale nepravidelné, s náhodilou geometriou a rôznymi smermi. Preto majú podobné nepravidelnosti (čo sa týka smeru a veľkosti) aj lokálne teplotné polia a tepelné toky. Z toho vyplýva, že pri bežných izoláciách je sálavé teplo clonené oveľa menej. Preto má Lu..po.Therm až 7-krát vyššie tepelnoizolačné účinky než polystyrén alebo minerálna vlna. Fólie Lu..po.Therm B2+8 nahradia pri hrúbke 3 cm až 20 cm hrubú vrstvu tepelnej izolácie z minerálnej vlny alebo iných podobných izolantov. Na trhu je veľké množstvo tepelnoizolačných materiálov. Pri ich výbere a aplikácii však vychádzame predovšetkým z konkrétnej situácie, t.j. aký problém chceme riešiť, či ide o novostavbu alebo dodatočné zatepľovanie, či ide o rodinný alebo bytový dom, atď. Samozrejme, výber druhu izolácie i jej hrúbku ovplyvní nielen dosiahnutie požadovaného tepelného odporu ale aj konštrukčný systém a stavebné materiály, z ktorých sú objekty postavené. (mez) Zdroj: Internet Snímky: archív redakcie

37


38-39 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:43 PM

Stránka 38

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Viete, ako dobre a správne zatepliť?

TEPELNÁ IZOLÁCIA...viete, že...

Viete, že... „fúkaná“ celulózová tepelná izolácia vzniká jednoduchým mechanickým rozvláknením zberového papiera na izolačnú štruktúru? Aj to, že jej použitie je príkladom zmysluplného nového využitia starého papiera, ktoré prináša i nové možnosti jeho využívania v budúcnosti? Otázok sa natíska viac... Viete, že... tepelnoizolačné vlastnosti stien, podláh a striech sa dnes určujú predovšetkým tak, aby priniesli čo najväčšie úspory energie na vykurovanie objektu?

Požadované tepelno-technické vlastnosti obvodových konštrukcií a najmä už spomenuté tepelnoizolačné vlastnosti izolačných materiálov sú už na takej úrovni, že nebezpečenstvo povrchových kondenzácií už dávno nie je problém (s výnimkou tepelných mostov). Viete, že... jedným z typov izolácií, ktorá má požadované tepelnoizolačné vlastnosti a zároveň pohlcuje zvuk, je „fúkaná“ celulózová tepelná izolácia s vynikajúcimi ekologickými a funkčnými parametrami? Základ tejto izolácie tvorí triedený zberový papier, ktorý je špeciálnou turbínou spätne rozvláknený na základné celulózové vlákno. Počas rozvlákňujúceho procesu sa vlákna zároveň impregnujú boritými soľami, ktoré zabezpečujú nehorľavosť i odolnosť voči hubám, plesniam a škodcom. Celá výroba je zaisťovaná suchou cestou. Viete, že...v súčasnosti je tento materiál bežne dostupný v Česku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku,

vo Švajčiarsku a od roku 1990 sa týmto tepelným izoláciám venuje naša spoločnosť? Konečný výrobok je vláknitý, balený do polyetylénových vriec a takto je určený na spracovanie v špecializovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia aplikačné strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie na stavbu. Stlačený materiál sa z vriec jednoducho rozvlákni na predpísanú objemovú hmotnosť. Doprava materiálu sa vykonáva pneumaticky, čím sa odstráni akákoľvek ručná manipulácia s materiálom na stavenisku. Takýto spôsob práce navyše umožňuje uloženie izolácie bez chybných spojov a s veľmi dobrou priľnavosťou v detailoch. Viete, že... táto izolácia má v praxi široké použitie? Najefektívnejšie je voľné ukladanie izolácie na vodorovné plochy a do vodorovných konštrukcií, aplikované pri nepochôdznych stropných konštrukciách, ďalej ako tepelná izolácia nevyužívaných pôjdových priestorov či na staršie trámové stropné konštrukcie so záklopom. Vyplnenie stropnej konštrukcie sa pritom urobí bez odstránenia záklopu, izolácia sa jednoducho do nej nafúka pomocou hadice a aplikačného stroja. Viete, že... “fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou možno tepelne zaizolovať rôzne neprístupné priestory a zložité detaily? Ocenia to najmä stavitelia pri rekonštrukciách, kde iným spôsobom nemožno zaizolovať rôzne neprístupné priestory a zložité detaily. Pri izolácii dvojplášťových striech izolačná hmota kopíruje izolovaný priestor – nosníky, priečky, čím sa minimalizuje vznik tepelných mostov. Viete, že... „fúkaná“ celulózová tepelná izolácia a jej použitie v pasívnych a nízkoenergetických stavbách má už dlhoročnú tradíciu? Aplikácia „fúkanej” celulózovej izolácie v projek-

Použitie v drevostavbách.


38-39 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

Aplikácia pre nové podkrovia.

toch a realizáciách pasívnych a nízkoenergetických stavieb je čoraz častejším variantom ku klasickým doskovým izoláciám. Je to tak zrejme preto, že technicky sú porovnateľné a kvalitná celulóza poskytuje ešte pridanú hodnotu v podobe vynikajúcich montážnych a ekologických parametrov. Izolácia je v plnom priereze s možnosťou aplikácie v masívnych hrúbkach až do 40 cm v kolmých konštrukciách, kde prebieha aplikácia prostredníctvom špeciálnych koncoviek a aplikačných zariadení pre takéto realizácie. Bolo uskutočnené už množstvo realizácií certifikova-

2:43 PM

Stránka 39

Významným argumentom na použitie izolácie CLIMATIZER PLUS v systémoch suchej výstavby, často tvorenej prvkami na báze dreva, je popri rovnakej prírodnej podstate oboch materiálov i nasledujúci výpočet ich dôležitých predností a technických parametrov: - veľmi dobré tepelne izolačné parametre izolácie (λ = 0,039 - 0,043W/m.K) - výrazné zlepšenie akustiky stavby - vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálov (Cd =1907 J/kg.K), ktorá zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby a znižuje letné prehrievanie obývaných priestorov (umelo vyrábané izolácie majú túto hodnotu približne polovičnú) - nižšia navĺhavosť ako pri surovom dreve (vyrovnaná vlhkosť 10 – 12 % hm) - nízky difúzny odpor, umožňujúci konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou - dokonalé vyplnenie všetkých detailov stavby pri prefabrikovanej továrenskej výrobe dielcov ako aj pri realizácii na stavbe - dobré požiarne parametre - odolnosť voči hubám a plesniam - ľubovoľné aplikačné hrúbky (4 - 40 cm) jedným aplikačným zariadením - vysoká produktivita práce - nízke prepravné náklady v prípade vyhotovenia prác na stavbe - ekologicky šetrný výrobok – známka prepožičaná už v roku 1994 - CE – Európsky certifikát ako doposiaľ jediná fúkaná tepelná izolácia na Slovensku – ETA-06/0086

nými aplikačnými firmami v rámci celej SR, vrátane prekonzultovania skladbových konštrukcií, či už s investorom alebo projekčnou zložkou. Viete, že... „fúkaná“ celulózová tepelná izolácia je funkčná nielen v zime ale aj v lete? Komfort a pohoda bývania znamená v našich domoch, že v zime je teplo, v lete máme v obývanom prostredí príjemný chládok. CLIMATIZER PLUS je tepelná izolácia, ktorá veľmi dobre odoláva sálavému teplu. Jej vlastnosť v odolávaní sálavému teplu je dvojnásobne lepšia v porovnaní s minerálnou alebo sklenou vatou. Viete, že...“fúkanú“ izoláciu možno aplikovať aj mokrým procesom? Metóda striekania izolácie s vodou a s pojivom sa používa na protikondenzačné nástreky stropných konštrukcií i na obvodové časti budov pod odvetrávané fasádne zatepľovacie systémy na výškových budovách a v priemyselných halách. Pri nástreku netreba použiť kotviace prvky, pričom vlastná izolácia stavbu zaťažuje len veľmi málo.

Aplikácia pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Viete, že... keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté? Individuálny prístup ku každej aplikácii zateplenia, riešenie pre niekoho nepodstatných detailov, je veľakrát alfou a omegou celého zateplenia. Používanie toho istého tepelnoizolačného materiálu jednej a tej istej značky a kvality v období dvoch desaťročí je našou veľkou devízou a prínosom v našich skúsenostiach v prospech každého nášho zákazníka. Viete, že... aplikačné firmy nepôsobia ako obchodní cestujúci, ale sú reálnymi firmami, ktoré vykonávajú činnosti spojené s aplikáciou tepelnej izolácie? Sú pravidelne certifikované a pripravené vykonávať aj veľmi zložité aplikácie ako aj aplikácie pre nízkoenergetické a pasívne stavby. Zavolajte ich na obhliadku stavby a priamo na vašej stavbe vám poradia a vysvetlia, ako správne postupovať pri zateplení. Viete, že... pri zateplení sa riskovať neoplatí? Zateplenie ponechajte na profesionálnych odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú „nejaký ten piatok“. V očakávaní toho správneho zateplenia vás môže napríklad novostavba nepríjemne prekvapiť už po troch – štyroch rokoch, keď mnohokrát musíme sanovať takéto stavby našou tepelnou izoláciou.

...táto tepelná izolácia sa volá CLIMATIZER PLUS ...túto tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS fúkame dvadsať rokov Aplikácia pre nízkoenergetické a pasívne domy.

VUNO HREUS, s.r.o.


40-41 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:46 PM

Stránka 40

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Kontaktné zatepľovacie systémy Baumit

Nešetrite kapitál.

Šetrite peniaze! Pri neustálom tlaku na rast cien energií opätovne vystupuje do popredia otázka energetických úspor. Prevádzka rodinného domu zvyčajne stojí veľa peňazí. Každý joul energie, ktorý bez úžitku unikne z domu, znamená nenávratnú stratu peňazí, ktoré rozhodne možno využiť aj príjemnejšie. Na rad prichádza nenáročná kapitálová investícia – zateplenie domu, ktorá sa v dohľadnej dobe vráti späť a začne šetriť vaše peniaze. Tepelné a peňažné straty Tepelné straty budov sú dané tepelnoizolačnými parametrami jednotlivých stavebných konštrukcií a prvkov. Výsledky meraní preukazujú, že úniky tepla obvodovým plášťom rodinného domu predstavujú 25 – 35 % celkových tepelných strát – a presne také sú aj peňažné straty. Ich zníženie možno realizovať jedine cestou zvýšenia tepelného odporu konštrukcie. Optimálny spôsob zateplenia vrátane potrebnej hrúbky tepelného izolantu poskytne tepelnotechnický prepočet, súčasťou ktorého je aj posúdenie navrhnutej skladby obvodového plášťa na difúziu a kondenzáciu vodných pár. Pri dodržaní zásad správneho návrhu zateplenia a zásad platných pre realizáciu kontaktných zatepľovacích systémov je možné zateplením ušetriť až 50 % energie potrebnej na vykurovanie. Napríklad obvodová stena z plnej pálenej tehly hrúbky 50 cm pre splnenie normových požiadaviek na tepelný odpor potrebuje minimálne 6 cm tepelnej izolácie. V takomto prípade je úspora okolo 100 Sk na 1 m2 obvodovej steny za rok. Návratnosť kapitálu vloženého do zateplenia je 6 – 8 rokov.

lancia domu je podstatne vylepšená zateplením. Projektanti domu – Beáta Štefancová a Roman Štefanec – použili zatepľovací systém Baumit open s hrúbkou až 30 centimetrov. Desať centimetrov je kotvených rozperkami (hmoždinkami) priamo do obvodového muriva, na ďalších 20 centimetrov je použitá Lepiaca kotva Baumit. Zateplením dosiahla konštrukcia hodnota U < 0,15 W/m2, čo je pre naplnenie prívlastku energeticky pasívny dom plne vyhovujúce.

Baumit open Cieľom zateplenia nemusia byť len ekonomické a estetické parametre, ďalším z dobrých cieľov je pohoda a príjemná klíma v interiéri. Niektoré interiéry, vykúrené napríklad aj na 23 °C, môžu vplyvom nevhodnej vlhkosti a veľkého rozdielu medzi teplotou vzduchu a povrchu stien pôsobiť chladne. Tepelná Energeticky pasívny dom v Pustých Úľanoch je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom Baumit open v hrúbke 30 cm.

Výsledky zateplenia Zníženie energetickej náročnosti je len jeden z výsledkov zateplenia. Ďalším je zvýšenie tepelnej pohody v interiéri – rozdiel medzi teplotou v miestnosti a povrchovou teplotou steny je podstatne nižší ako pri nezateplených obvodových stenách. Zateplený dom zabezpečuje užívateľovi vyššiu tepelnú pohodu nielen v zimných mesiacoch, ale aj v lete. Iným dôležitým efektom zateplenia je zníženie emisií škodlivých látok pri výrobe energií, ktoré má pozitívny dopad na zlepšenie životného prostredia. Zateplenie rodinného domu má, samozrejme, aj vplyv na zlepšenie vzhľadu domu a následne aj celého prostredia, v ktorom sa dom nachádza.

Pasívny rodinný dom v Pustých Úľanoch Energeticky pasívny dom v Pustých Úľanoch dosahuje tie najlepšie tepelnotechnické parametre. Je postavený z tehál s hrúbkou 38 cm. Energetická bi40

pohoda vyžaduje vlhkosť vnútorného vzduchu 40 až 60 % a rozdiel medzi teplotou vzduchu a povrchu steny nižší ako 4 °C. Vtedy je vhodné použiť zatepľovací systém Baumit open®.

Rodinný dom v Bratislave Príkladom precízneho zateplenia je rodinný dom v Bratislave z ateliéru architekta Juraja Sumbala. Dom je veľmi správne orientovaný na juh tak, že veľké presklené plochy vpustia v zimnom období do interiéru dostatok slnečných lúčov. Riešenie tak znižuje energetickú náročnosť domu. Kvalitné okná a hlavne dobré zateplenie obvodového muriva zabránia masívnemu úniku získaného tepla cez obvodové konštrukcie. Dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom Baumit Star s povrchovou úpravou Baumit silikónovou omietkou.


40-41 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:46 PM

Stránka 41

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Južná orientácia domu znamená, že smerom na juh sú orientované veľké presklené plochy, cez ktoré v zimnom období slnko dokáže výrazne prispieť k teplote v interiéri. V lete je slnko vyššie, a tak nie je problém slnečnými clonami zabrániť prehrievaniu interiéru. Zatepľovací systém Baumit Star dokáže ochrániť steny aj pred nadmernou absorpciou slnečného tepla.

Baumit Star Kontaktný zatepľovací systém Baumit Star poskytuje záruku tej najvyššej kvality. Je to špičkový zatepľovací systém s dlhou životnosťou. Umožňuje používať na zateplenie polystyrénové i minerálne izolačné dosky, na lepenie a stierkovanie slúži Baumit Lepiaca stierka. Na povrchovú úpravu je odporúčaná Baumit Silikónová omietka. Tento systém dosahuje veľmi vysokú kvalitu, charakteristickú pre systémy Baumit. Skladba systému umožňuje povrchovú úpravu aj Nanopor omietkou, prípadne Silikátovou omietkou, Granopor omietkou ako aj ArtLine omietkou či Mozaikovou omietkou.

Baumit Pro Pri zatepľovaní objektov, napríklad v prípadoch, keď vzhľadom na rozmanité záujmy majiteľov nie je možné použiť predchádzajúce systémy, sú po ruke iné ekonomicky výhodné riešenia. Riešenie Baumit Pro je ekonomicky výhodný kvalitnou materiálovou bázou a obrovským množstvom produkcie. Pri povrchovej úprave fasády, na ktorú počasie vplýva najviac, sa treba zamerať na osvedčené a kvalitné Baumit silikónové a silikátové omietky.

Správna orientácia domu, veľké plochy okien s možnosťou zatienenia a kvalitné zateplenie systémom Baumit Star a Baumit open vedú k minimalizácii spotreby platenej energie.

Myšlienky s budúcnosťou. 41


42-43 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:49 PM

Stránka 42

vlastnosti a ich stálosť sú teda jednou z hlavných výhod tohto systému. V paneli je zabudovaná strešná lata, vyrobená z oceľového plechu s povrchovou úpravou ALUZINK®. Strešná lata je perforovaná pre dokonalé odvetranie a odvodnenie dutiny pod strešnou krytinou. Každý panel je v oboch smeroch vybavený zámkami pre zostavenie do kompaktného tepelnoizolačného strešného plášťa. Panely sa montujú zhora priamo na konštrukciu krovu (bez nutnosti debnenia, inštalácie hydroizolačných fólií a iných pomocných konštrukcií). Tvoria teda kompaktný strešný plášť bez tepelných mostov. ISOTEC® tvorí kompletnú potrebnú skladbu strešného plášťa pod krytinou. Strecha pokrytá panelmi ISOTEC® je nielen tepelne izolovaná, ale zároveň aj vodotesná. Montáž je jednoduchšia

Kvalitná tepelná izolácia strechy V súčasnej dobe je kladený vysoký dôraz na úsporu energií. Tomu sa prispôsobujú aj trendy pri výrobe materiálov používaných pri výstavbách budov. Jedným z takýchto materiálov, ktorý sa používa pri zatepľovaní, je polyuretánová pena, ktorá má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti.

Z

polyuretánovej peny je vyrábaný aj tepelnoizolačný systém ISOTEC®, ktorý sa prevažne používa najmä na zatepľovanie šikmých striech. Novinkou je aj možnosť zateplenia fasád. Jednou z hlavných výhod takéhoto materiálu, oproti iným materiálom používaným na zatepľovanie, je stálosť tepelnoizolačných parametrov po mnoho desiatok rokov od inštalácie systému.

Čo je to ISOTEC ® ISOTEC® je tepelnoizolačný systém pre zateplenie nových i rekonštruovaných šikmých striech. Hoci je tento materiál na Slovensku novinkou, je vyrábaný a používaný v Európe už niekoľko desaťročí, a preto sú známe a v praxi overené jeho kvalitné tepelnoizolačné vlastnosti. Väčšina produktov používaných na zatepľovanie striech je vyrábaných z materiálov na báze minerálnej vlny alebo polystyrénu. ISOTEC® je vyrábaný z polyuretánovej peny s uzavretou pórovitosťou. Tento materiál sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami (hodnoty sú uvedené v tabuľke), ktoré sú na rozdiel od iných materiá42

Horizonzálny spoj panelu.

Late – z oceľového profilu s otvormi a povrchovou úpravou ALUZINK® zabudované priamo v paneli.

Vetranie – otvory na latiach zabezpečujú prúdenie vzduchu medzi panelmi a strešnou krytinou a tým je zaručené dokonalé odvetranie strešného plášťa.

Parotesná hliníková fólia.

lov konštantné po mnoho rokov od jeho inštalácie. Jedným z dôvodov, prečo ostáva tepelný odpor dlhodobo konštantný, je ten, že veľmi dobre odoláva vlhkosti. Vlhkosť, voda, vodná para sú jednými z najdôležitejších činiteľov, ktoré zhoršujú tepelnoizolačné vlastnosti (tepelný odpor) bežných izolačných materiálov. Materiál, z ktorého je vyrobený ISOTEC®, je nenasiakavý a panely, z ktorých sa skladá, sú obalené parotesnou hliníkovou fóliou s reflexným účinkom. Preto je možnosť prieniku vlhkosti do panelov ISOTEC® takmer nulová. Výrobca ISOTEC®-u ako jediný spomedzi výrobcov strešných izolačných materiálov uvádza hodnotu tepelného odporu materiálu nielen na začiatku, ale aj po 25 rokoch od zabudovania v strešnej konštrukcii. Kvalitné tepelnoizolačné

a rýchlejšia. Systém kladenia panelov zvrchu na krov umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom vyriešiť izoláciu priznaného krovu. V čase neustáleho zvyšovania cien energií stojí určite za zváženie investícia do kvalitnej izolácie, ktorá dlhodobo znižuje tepelné straty, a tým aj náklady na vykurovanie. ISOTEC® je vyrábaný v hrúbkach 60, 80, 100 a 120 mm. Šírka panelu je variabilná podľa typu použitej krytiny – je to vlastne rozpon latovania pre krytinu. Výrobcom je talianska firma Brianza Plastica. Výhradným distribútorom pre Slovenskú republiku je firma PROFI-TRADE Slovakia s. r. o. Opatovská cesta 81, 040 01 Košice e-mail: isotec@profi-trade.sk, www.isotec.sk

Hrúbka panelu (mm) Počiatočný súčiniteľ tepelnej vodivosti λmean, (W.m-1.K-1) Počiatočný súčiniteľ prechodu tepla Umean, (W.m-2.K-1) Počiatočný tepelný odpor Rmean, (m2.K.W-1) Stabilizovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD, (W.m-1.K-1) (po 25 rokoch zabudovania v strešnej konštrukcii) Stabilizovaný súčiniteľ prechodu tepla UD, (W.m-2.K-1) (po 25 rokoch zabudovania v strešnej konštrukcii) Stabilizovaný tepelný odpor RD, (m2.K.W-1) (po 25 rokoch zabudovania v strešnej konštrukcii)

60 0,021 0,35 2,86

80 0,021 0,26 3,81

100 0,021 0,21 4,76

120 0,021 0,18 5,71

0,024

0,024

0,024

0,024

0,40

0,30

0,24

0,20

2,50

3,33

4,17

5,00


42-43 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:49 PM

Stránka 43

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

PREČO ZATEPĽOVAŤ S DEN BRAVEN? Z dôvodu neustáleho sa zvyšovania nákladov na vykurovanie je v posledných rokoch čoraz viac aktuálna myšlienka zatepľovania objektov. ETICS, tak ako ho poznáme, zamedzuje tepelným stratám, a tým znižuje spotrebu tepla na vykurovanie a prevádzku objektu. Zateplením objektu sa vytvára tepelnoizolačný štít, ktorý eliminuje úniky cez slabé miesta. Zároveň sa musí zabezpečiť dostatočné vetranie užívaných interiérov, predovšetkým tých s nadmernou produkciou vlhkosti (kúpeľne, sušiarne, kuchyne a i.). A) TECHNICKÉ DÔVODY Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 70 % z celkového množstva odobranej energie len na vykurovanie. Táto energia postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými konštrukciami (obvodové steny, stropy, podlaha, strecha, okná a dvere). Strecha ........................................ 5 – 15 % Okná a dvere ........................... 10 – 20 % Stena ......................................... 35 – 60 % Tepelné straty vetraním ...... 25 – 35 % Podlaha ........................................ 5 – 25 % B) HYGIENICKÉ HĽADISKO Jedným z podstatných dôvodov je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok vo vnútri objektu. Na studenom povrchu nezateplených stien dochádza vo viacerých prípadoch k výskytu nežiaducich húb a plesní. Zateplená stena sa v porovnaní s nezateplenou vyznačuje vyššou vnútornou povrchovou teplotou a na jej povrchu preto nedochádza k výskytu nežiaducich a hygienicky nevyhovujúcich mikroorganizmov. C) ESTETICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HĽADISKO Zateplením obvodového plášťa dostáva budova okrem nového vzhľadu i nový ochranný obal, odolnejší voči pôsobeniu nepriaznivých vonkajších vplyvov (dážď,

prach, UV žiarenie a i.) Zateplením získavajú staršie domy nový, esteticky príťažlivejší vzhľad, čím miznú z okolia staré fádne zástavby. D) EKOLOGICKÉ HĽADISKO Zateplenie má priaznivý vplyv na životné prostredie znížením spotreby energie na vykurovanie, a tým zníženie emisií škodlivých látok v ovzduší. E) EKONOMICKÉ DÔVODY Znížite prevádzkové náklady, čím sa vám znížia každoročné výdaje na teplo v zimnom období, prípadne i na klimatizáciu v letnom období. Znížením spotreby tepla na vykurovanie môžete v budúcnosti inštalovať menšie, finančne výhodnejšie a účinnejšie zdroje tepla. Tam, kde vzhľadom k veľkým tepelným stratám na objekte nebolo mysliteľné použitie zásobníka paliva, akumulačných nádrží či tepelných čerpadiel, lebo by mali veľký objem či výkon, si ju dnes môžete dovoliť inštalovať. Týmto krokom dosiahnete hospodárnejšej prevádzky a výsledná úspora na vykurovanie tak činí cca 30 až 40 %. U objektov murovaných z plných pálených tehál alebo zmiešaného muriva je investícia do zatepľovacieho systému dokonca ešte výhodnejšia, lebo straty cez obvodové konštrukcie dosahujú až 60 %. Tým sa, samozrejme, skráti i návratnosť investície. Redakcia

u

atepľovacie systémy Den Braven sú moderné, kontaktné zatepľovacie systémy vykonávané predovšetkým na vonkajšom plášti budov a sú určené pre zateplenie fasád existujúcich objektov, rekonštruovaných i historických budov, ale i suchých novostavieb. Možno ich použiť na rôzne typy objektov určených ako k bývaniu (rodinné domy, bytové a panelové budovy), tak na objekty občianskej vybavenosti (administratívne budovy, nemocnice, školy, škôlky a i.). V súčasnosti Den Braven ponúka dva ucelené, certifikované zatepľovacie systémy, ktoré spĺňajú pokyny ETAG 004 pre udelenie Európskeho technického schválenia ETA a sú k nim vydané ES – certifikáty.

Z

Zatepľovacie systémy

THERM STYRO

Výhody fasádneho zatepľovacieho systému Den Braven: O Jednoduché spracovanie a aplikácia O Ekonomické vykurovanie O Zníženie spotreby tepla na vykurovanie a tým aj produkcia CO2 O Široká škála farebných odtieňov pri výbere konečnej povrchovej úpravy O Certifikované výrobky a osvedčený systém zodpovedajúci požiadavkám EU

Kontaktný zatepľovací systém Den Braven THERM STYRO Je vonkajší tepelne izolačný systém, v ktorom tepelne izolačnú funkciu plnia dosky z expandovaného polystyrénu EPS-F.

THERM MINERAL

Kontaktný zatepľovací systém Den Braven THERM MINERAL Je vonkajší tepelne izolačný systém, v ktorom tepelne izolačnú funkciu plnia dosky z minerálnej vaty s pozdĺžnym vláknom.

Den Braven SK s.r.o., Sídlo: Polianky 17, 844 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35740141, tel.: 02/44971010, call centrum: 02/44970000, fax: 02/44971540, info@denbraven.sk, www.denbraven.sk

43


44-45 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

4:03 PM

Stránka 44

GS Pasiv 3 ISOVER predstavuje projekt z katalógu PASIVNÍ DOMY PRINCIPY

I

PROJEKTY I REALIZACE I MÝTY

Štúdia tohto domu v pasívnom tepelnoizolačnom vyhotovení je spracovaná spoločnosťou G Servis CZ z Prahy a sú v nej zakomponované všetky odporúčania pre výstavbu pasívnych rodinných domov v koncepcii tzv. Multi-Comfort House od spoločnosti ISOVER, ktorá je výrobcom komplexného systému tepelných izolácií na báze sklenej a kamennej vlny a všetkých typov polystyrénových izolácií.

K

oncept multi-komfortného domu, ktorý predstavuje súhrn najprogresívnejších konštrukčných riešení stavebných konštrukcií v úrovni energeticky vysoko úsporných stavieb, je vo forme katalógu k dispozícii všetkým záujemcom o výstavbu rodinného domu. Architektonická koncepcia domu GS Pasiv3 plne rešpektuje jednoduché tvarové usporiadanie domu, ktorým sa minimalizuje početnosť zložitých stavebných detailov a zároveň aj „minimalizuje“ plocha ochladzovaného obalového plášťa. Pôdorys prízemia dvojpodlažného rodinného domu je obdĺžnikového tvaru 13,45 x 6,45 m a zabezpečuje spoločenskú funkciu. Na prvom podlaží sú 3 izby a hygienické centrum. Zastavaná plocha domu je 86,7 m2. Ako konštrukčný systém bol zvolený tehlový systém Porotherm šírky 240 mm, ktorý je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom ISOVER EPS GREYWALL hrubým 300 mm. Konštrukcia krovu je klasická krokvová, s krokvami vysoký44

mi 18 cm. Na tieto je upevnená prídavná kovová nosná konštrukcia pre sadrokartóny vysoké 20 cm. Medzi krokvami je vložená izolácia ISOVER Unirol Profi hrubá 18 cm a kolmo izolácia ISOVER Unirol Profi hrubá 16 cm. Následne je v kovovej konštrukcii vložená izolácia Unirol Profi hrubá 8 cm. Celková výsledná hrúbka izolácie ISOVER v strešnej roviny je 42 cm. Aj základová konštrukcia – železobetónová doska, je dokonale tepelne izolovaná platňami ISOVER EPS Perimeter hrubými 12 cm. Toto konštrukčno-technické riešenie zaručilo nízke náklady na vykurovanie a výpočty, podľa kritérií PHPP preukazujú mernú potrebu tepla na vykurovanie vo výške 15 kWh/m2/rok. V prepočte je to len 5100 Kč/rok (217 eur/rok), čo je veľmi nízka čiastka. Z vyššie uvedených údajov je zrejmé, že investícia do tepelných izolácií sa v konečnom dôsledku vždy oplatí. Nechajte sa inšpirovať týmto príkladom.

– pálená strešná krytina TONDACH – vodorovné latovanie 50/40 mm – kontralata 50/50 mm – difúzna fólia TONDACH TUNING FOL-S – drevený záklop hr. 25 mm – krokva 70/180 mm – tepelná izolácia ISOVER UNIROL PROFI hr. 180 mm – tepelná izolácia ISOVER UNIROL PROFI medzi krokvovými nástavcami hr. 160 mm – konštrukcia z pozinkovaných kovových profilov vyplnená tepelnou izoláciou ISOVER UNIROL PROFI hr. 80 mm – parotesná fólia – sadrokartónový podhľad

odkvapový vetrací pás okapnica kotviaci hák pomúrnica 150/150 A 400H železobetónový veniec

žľabový hák

– vápeno-cementová omietka TERRANOVA – tehlové bloky POROTHERM 24 Profi DRYFIX – lepiaca stierka – tepelná izolácia ISOVER EPS GREYWALL hr. 300 mm – výstužná vrstva s tenkovrstvou omietkou

Poradenstvo – Pasívne domy 0911 610 012 0911 400 677


44-45 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

4:03 PM

Stránka 45

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

„Pasívny“ bungalov v koncepcii Architektonická koncepcia tohto prízemného rodinného domu, od architekta Mojmíra Hudeca, dokazuje, že aj „domy typu bungalov“ je možné postaviť v pasívnom štandarde. Podmienkou je správne konštrukčné riešenie stavebných detailov a použitie zodpovedajúcich materiálov s potrebnými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

P 12 6

5

8

10

7

13

2

3

4

1

9 11

14

– zelená extenzívna strecha: 50 mm – strešné fólie (Fatrafol, Arcoplan) – doska OSB/3: 18 mm – lata 50 x 100 mm = odvetraná medzera: 100 mm – paropriepustná difúzna fólia – nosník Stabil 60/H + izolácia z celulózy: 400 mm – doska OSB/3 + prelepenie škár pásky Airstop: 12 mm – sadrokartón 12 mm na oceľovom rošte + minerálna vlna 100 mm: 150 mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ: 1 Zádverie 3,9 m2 2 Šatník 4,0 m2 3 Technická miestnosť 6,4 m2 4 Kúpeľňa + WC 4,2 m2 5 Kúpeľňa + WC 4,3 m2 6 Šatník 2,2 m2 7 Spálňa 13,4 m2 8 Izba 19,5 m2 9 Izba 11,0 m2 10 Chodba 11,3 m2 11 Obývacia miestnosť s kuchyňou 44,3 m2 12 Sklad 9,8 m2 13 Príjazd 14 Terasa 27,3 m2

extenzívna zelená strecha štrk, frakcia 400 mm

fošňa 200/50 železobetónový veniec murivo z plynosilikátu hr. 240 mm polystyrén ISOVER GREYWALL, hr. 240

perforovaný plech

rízemný bungalov s dispozíciou 4 + 1 s rovnou (zelenou) strechou má hlavnú fasádu orientovanú na juh. Táto orientácia zabezpečuje najväčšie solárne zisky do hlavnej obývacej izby a dvoch spální. Tretia spálňa, otočená na západ (spálňa rodičov), si taktiež „užíva“ dostatočné množstvo slnečného svitu pri západe slnka. Na prvý pohľad sa zdá pôdorys veľmi členitý, týmto akoby odporoval pravidlám o jednoduchom tvare pasívnych domov, keď si však odmyslíte „tieniacu“ stenu vstupu a prístrešku pre auto, zistíte, že dom je vlastne málinko „rozšírený“ obdĺžnik. Koncepciu stavby pasívneho domu riešia aj konštrukčné skladby všetkých stavebných konštrukcií. Základy – objekt je nepodpivničený, založený na základových pásoch tepelne zaizolovanej (10 cm EPS) základovej doske. Zvislé konštrukcie stien – nosnú (statickú) konštrukciu tvoria plynosilikátové tvárnice Ytong v hrúbke 240 mm. Zateplenie – kontaktným zatepľovacím systémom zo „šedého“ polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL 240 mm. Stropnú konštrukciu zelenej strechy tvoria drevené ekonomické „I” profily Stabil 60/4, v ktorých je vložená minerálna izolácia v 500 mm konštrukčnej hrúbke. Skladba zelenej strechy je podrobnejšie popísaná na perokresbe, ktorá je súčasťou tohto domu. Konštrukčná skladba podláh – obytná časť, parkety, hygienická časť – je tepelne izolovaná materiálom ISOVER NEOFLOOR 100 (100 + 50 + 50 mm) . Tieto materiálové riešenia zabezpečili, že dom má vypočítanú mernú potrebu tepla 20 kWh/m2/rok, podľa kritérií PHPP. Takýto výsledok je pre bungalov veľmi vynikajúci, a to vďaka použitiu najprogresívnejších tepelných izolácií ISOVER.

Poradenstvo – Pasívne domy 0911 610 012 0911 400 677 45


46-49 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:59 PM

Stránka 46

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Malty, omietky a maľby

N

ielen kvalitná malta, ktorá bude zárukou dostatočnej pevnosti murovanej konštrukcie, ale aj fasáda domu, ktorá má objekt chrániť pred poveternostnými vplyvmi a zároveň aj tepelne izolovať, potrebuje návrh vhodného druhu stavebného materiálu.

Malty Pri murovaní z kusových stavív sa nevyhneme použitiu mált a maltových zmesí. Sú to materiály, ktorých základnou schopnosťou je spájať keramické tvarovky alebo kusové výrobky z iných druhov materiálov do kompaktných celkov – nosných stien a priečok. Malta, ako základný stavebný materiál, sa skladá zo spojiva, plniva, vody a v niektorých prípadoch aj z prísad. Podľa konzistencie rozoznávame čerstvú maltu v zavlhnutom, mäkkom až tekutom stave. Postupom času malta tuhne a tvrdne a zmení sa na tzv. umelý kameň. Kvôli dobrému spracovaniu má mať malta určitú plastickosť, ďalej musí dobre priľnúť k podkladu a po zatvrdnutí dosiahnuť požadovanú pevnosť. Kvalita jednotlivých zložiek, ich vzájomný pomer a spôsob spracovania malty ovplyvňuje výsledné vlastnosti tohto materiálu.

Druhy materiálov

Kvalita i pohladenie oka Prvé, čo človeka pri pohľade na stenu osloví, je jej farebnosť. Samozrejme, farebný dizajn či už v interiéri alebo na fasáde domu, je veľmi dôležitým aspektom celkového výtvarného stvárnenia objektu. Rozhodujúca je však kvalita...

Pri výbere vhodného druhu materiálu treba brať do úvahy viaceré kritériá. V prvom rade je rozhodujúci účel – t.j. spôsob použitia malty. Na trhu sú v ponuke malty na murovanie, spájanie dielcov, malty na vnútorné a vonkajšie omietky, na zalievanie a vypĺňanie škár, na osadzovanie častí a jednotlivých dielcov, ďalej malty na potery a škárovanie, na ukladanie dlažieb a lepenie obkladov. Veľmi dôležitým prvkom v maltovej zmesi je spojivo. A práve podľa jeho druhu rozoznávame aj jednotlivé druhy mált. Z tohto hľadiska exitujú malty cementové, vápenné, sadrové a kombinované tzv. nadstavované (napr. vápenno-cementové alebo cementovo-vápenné, podľa toho, ktoré spojivo prevláda), ďalej hlinené, polymércementové a špeciálne (napr. barytové, perlitové, horečnaté, atď.). Plnivo môže byť prírodné (piesok, drvina), umelé alebo tzv. ľahké (perlit, mletá troska, pemza a iné). Podľa veľkosti zŕn použitého kameniva sa malty delia na hrubé, obyčajné a jemné. Podľa prostredia, v ktorom malty tuhnú a tvrdnú, rozoznávame vzdušné materiály (tuhnú a tvrdnú len na vzduchu) a hydraulické (tuhnú a tvrdnú aj pod vodou).

Spôsob použitia Vápenné malty sa používajú na murovanie a na omietanie. Sadrovou maltou môžeme omietať steny v interiéri a svoje uplatnenie nachádza tiež pri pomocných prácach (napr. pri prekrývaní elektroinštalácií). Vápenno-cementové malty sa používajú pri murovaní, kde je predpísaná väčšia pevnosť muriva, ďalej pri zálievkach, poteroch, omietkach pod obkladačky či pri vonkajších omietkach. Čisto cementová malta je vhodná na murárske práce, napríklad pri adaptáciách budov, ďalej na zhotovenie poterov, podláh. Používa sa aj na lepenie dlaždíc a škárovanie a na zhotovenie omietok v mimoriadne vlhkých priestoroch.


46-49 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:59 PM

Stránka 47

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU a hydraulické na vonkajšie omietky. Druhým minerálnym spojivom je sadra a nakoniec sú to cementy či už portlandské, hlinitanové alebo hutné. V praxi sa používajú aj organické spojivá, napríklad rôzne živice alebo disperzie na báze plastov (polymérov). Druh použitého spojiva jednoznačne vymedzuje aj oblasť použitia daného výrobku. Podľa spojiva poznáme omietky sadrové, vápennosadrové, vápenné, vápenno-cementové, s vápenným hydrátom, s hydraulickým vápnom, cementové, nadstavované cementom, atď. Zjednodušene sa dá povedať, že omietky so sadrovým spojivom, resp. vápenné z vápenného hydrátu sa dajú aplikovať len v interiéroch. Vápenno-cementové, cementové a hydraulické vápenné omietky sa môžu uplatniť v interiéri aj exteriéri. Plnivo. Používa sa piesok, kamenné drviny, jemné kamenné múčky, perlitové hmoty, ktoré majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj korok, kov, sľuda a iné. Kvalita plniva má veľký vplyv na pevnosť omietky. Prísady ovplyvňujú vlastnosti omietky, a preto sa pridávajú účelovo, t.j. podľa toho, aké požiadavky sú kladené na omietku v danom prostredí. Prísady môžu

Omietky Hlavnou úlohou vonkajších omietok je vytvárať ochrannú bariéru proti pôsobeniu poveternostných vplyvov (slnko, dážď, vietor, kyslé dažde) na stavbu. Omietka musí tiež odolávať aj ďalším negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia (výfukové plyny, prach, machy). V súčasnosti, keď sa kladie veľký dôraz na úsporu energií a dostatočnú tepelnú izoláciu obalu stavby, stáva sa fasádna omietka súčasťou tepelnoizolačného systému. Podľa miesta, kde sa omietnutá stavebná konštrukcia nachádza, poznáme omietky na vnútorné a vonkajšie povrchy alebo univerzálne.

Kritériá kvality Súčasný stavebný trh ponúka materiály, ktoré okrem základných požiadaviek štandardne spĺňajú aj vysoké nároky na estetickú úroveň omietok. V tomto zmysle je dôležitá rozsiahla farebná škála na dosiahnutie architektom navrhnutého efektu a následne stálosť farieb. Ďalšími kritériami kvality sú technické a bezpečnostné parametre: dostatočne vysoká pevnosť, objemová stálosť, tepelná vodivosť, difúzna schopnosť, tepelná rozťažnosť, mrazuvzdornosť, prievzdušnosť, vodoodpudivosť, nehorľavosť a pod. Nemali by sme zabúdať ani na zdravotnú neškodnosť či nenáročnosť spracovania. Omietka by tiež mala mať dlhodobú životnosť a z ekologického pohľadu by mala byť recyklovateľná. Všetky tieto parametre omietok skvalitňujú aj vlastnosti samotných konštrukčných prvkov, na ktoré sa nanášajú. Kvalitnou omietkou zvýšime trvanlivosť samotného muriva.

zlepšiť napríklad mrazuvzdornosť, vodotesnosť, rezistenciu voči soli, farebnosť, priľnavosť k povrchu, poréznosť, disperziu a iné vlastnosti – napr. fungicídne prísady zabraňujú tvorbe plesní. Druhy prísad tiež ovplyvňujú názvy omietok. Existujú napríklad omietky vodotesné, mrazuvzdorné či tepelnoizolačné.

Materiálové zloženie Omietku tvorí vrstva alebo viac vrstiev maltoviny, ktoré sa nanášajú na povrch múrov, stropov a iných stavebných plôch. Na ich výrobu sa používajú rozličné druhy mált, ktoré sa skladajú zo spojiva, plniva, vody a prísad. Spojivo môže byť minerálne, napríklad vápno, a to vzdušné, čisté a obyčajné na vnútorné omietky

Spracovanie Pri spracovaní omietok je dôležitý spôsob omietania – môže byť ručný alebo strojový. Existujú druhy materiálov, ktoré sú univerzálne a dajú sa spracovávať oboma spôsobmi. Podľa množstva vody a spôsobu spracovania rozoznávame omietky mokré a suché. 47


46-49 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:59 PM

Stránka 48

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU Omietky sa nanášajú nahadzovaním, náterom alebo striekaním. Tiež druh podkladu ovplyvňuje výber omietky – poznáme materiály použiteľné na drevo, murivo, betón, atď. Konečná povrchová úprava sa dá realizovať rôznymi spôsobmi. Podľa nej môžu byť omietky hladké, hrubé, jemné, drsné, vyhladené, leštené, škrabané, ozdobné a štruktúra môže byť roztieraná, ryhovaná či zrnitá. Veľmi obľúbené sú dnes štruktúrované materiály na báze syntetických živíc, ktoré sa dodávajú v stave pasty. Poznáme niekoľko štruktúr: šúchané, zatreté, rolované a striekané. Pod všetky štruktúrované omietky sa na podklad nanáša penetračný náter. Podmienkou na ich použitie je dostatočne rovný, suchý a pevný podklad bez prasklín. Široké uplatnenie dnes nachádzajú aj omietky akrylátové, silikátové, silikónové a tenkovrstvové minerálne.

Výber podľa podkladu Základným predpokladom správnej funkčnosti je správna voľba vhodného omietkového systému, ktorá musí zohľadňovať druh podkladu. Pri izolačných systémoch ide zvyčajne o druh izolácie. Ak napríklad použijeme na vonkajšej fasáde domu dosky z extrudovaného polystyrénu na zateplenie, tento podklad má faktor difúzneho odporu 80 – 100. Výber materiálu omietky je týmto číslom podmienený a mal by mať faktor čo najbližšie k uvedenej hodnote. Tomu vyhovuje napr. silikónová omietka (dosahuje faktor 45) alebo akrylová omietková zmes (má faktor 140). Faktor difúzneho odporu udáva, koľkokrát hor-

šie sa prenáša vzduchová vlhkosť vrstvou daného materiálu oproti jej šíreniu voľným vzduchom. Ak použijeme na zateplenie dosky z minerálnej vlny, ktoré majú tento faktor 3,3 (lamely dokonca 2,5), najvhodnejšie je použiť silikátovú omietku (spojivom

môže byť aj draselné vodné sklo), ktorá má faktor difúzneho odporu 3,7. Ale ani tento princíp nemusíme vždy zachovať. Výrobca fasádnych omietok sám udáva, že ak chceme dosiahnuť nemenný farebný odtieň na nechránenej stavbe alebo v extrémnych poveternostných podmienkach alebo vo vlhkom prostredí, je vhodnejšie zvoliť si silikónovú omietkovú zmes.

Maľby a nátery Koncová povrchová úprava stien a stropov má svoju nezanedbateľnú úlohu. Maľba má byť predovšetkým estetická a okrem hygienického kritéria sú požadované aj ďalšie vlastnosti. Trh ponúka rôzne variácie jednofarebných pastelových malieb, ale tiež malieb v sýtych odtieňoch žltej, modrej, oranžovej, zelenej i čiernej a, samozrejme, v bielej farbe. Okrem jednofarebných plôch sa maľbou


46-49 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:59 PM

Stránka 49

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU dosahujú aj zaujímavé vzhľady, napr. efektné kombinácie mramorových imitácií, travertínové alebo rustikálne pôsobiace povrchy. V súčasnosti je v obľube tzv. wallpaiting alebo maľovanie na stenu. Ide o rôzne druhy dekórov od geometrických či kvetinových vzorov až po konkrétne výjavy či detské motívy. Všetky maliarske farby by mali byť kvalitné, zodpovedajúce súčasným požiadavkám ako z hľadiska hygieny, tak aj ekológie (bez zápachu, emisií, neškodné zdraviu). Mali by sa vyznačovať dobrou krycou schopnosťou a podľa možnosti nízkou spotrebou. K ďalším požadovaným vlastnostiam patrí napr. paropriepustnosť, farebná stálosť a dlhodobá trvanlivosť. Meradlom kvality je aj schopnosť rýchlo schnúť, odolnosť voči oderu a opotrebovaniu. Tieto vlastnosti by mali byť pri každej farbe doložené príslušnými atestmi, vystavenými autorizovanými skúšobňami Slovenskej republiky.

Druhy materiálov Medzi tradičné materiály patria vápenné, kremičité, kazeínové, voskové a olejové maľby. Vápenné maľby majú vysokú nasiakavosť a kratšiu životnosť. Dnes sa používajú hlavne v kuchyniach, suterénoch a všade tam, kde je vyššia vlhkosť vzduchu. Minerálne maľby trieskové dosky, betónové panely, panely z ľahčených hmôt, papier, tapety, sanačné omietky, sadrokartón, atď. Nátery sú nenasiakavé a celkom alebo čiastočne nepriedušné. Pridávajú sa do nich aj spoľahlivo pôsobiace vodou riediteľné prísady s algicidnými, baktericidnými a fungicidnými účinkami, ktoré zabraňujú rastu húb, machov, rias a baktérií. Na trhu dostať kúpiť aj náterové materiály na problematické steny, ako sú antinikotínové farby, farby na vlhké steny, antimikróbne farby a podobne. Široký výrobný sortiment vnútorných a vonkajších omietok na bežné použitie, v mnohých zrnitostiach, štruktúrach a odtieňoch umožňuje dlhodobú ochranu každého muriva z rôznych typov staviva. Následne správne zvolený druh maľby predĺži jeho životnosť a dotvorí aj estetickú úroveň či už interiéru alebo exteriéru. (mez) Snímky: archív redakcie

obsahujú minerálne spojivá – vápenné, bielo-cementové, silikátové alebo silikónové. Sú priedušné, viac či menej nasiakavé a vhodné aj na problematické povrchy. Dnes sa často používajú maľby silikónové a akrylátové. Silikónové farby majú univerzálne využitie. Sú matné, vhodné na minerálne podklady, majú dobrú priľnavosť (môžu sa použiť aj na prekrytie starých silikátových a disperzných náterov) a vysokú priepustnosť pary. Môžeme ich umývať vodou. Akrylátové maľby majú vysokú kryciu schopnosť a dobrú pružnosť pri teplotných rozdieloch (vhodné sú na betón a šľachtené omietky), ale sú menej prievzdušné, preto nie sú vhodné tam, kde je predpokladaný zvýšený prestup vodných pár. Veľmi obľúbené sú disperzné farby, ktoré sa vyrábajú s rôznou krycou schopnosťou a možnosťou farebného tónovania. Spojivom sú vodné alebo rozpúšťadlové disperzie polymérov. Na stene tvoria polymérny film držiaci adhéziou. Sú vhodné na suché aj staré omietky, na murivo, drevotrieskové a cemento-


50-53 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:02 PM

Stránka 50

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Výplne otvorov – okná, dvere a presklené steny Dnes sa každý stavebník zaujíma o energetickú úspornosť prevádzky rodinného domu a práve okná, presklené steny či dvere v obale stavby predstavujú z hľadiska úniku tepla ten najcitlivejší článok. Nielenže zvyčajne pokrývajú okolo 35 % plochy fasád, ale predovšetkým ich tepelný odpor či kvalita osadenia významne ovplyvňujú výsledné tepelné straty celého objektu.

M

oderné konštrukcie presklených stien, kvalitné okná a vstupné dvere sú v súčasnosti viac, ako len stavebné konštrukcie, ktoré sprostredkujú denné osvetlenie, zdraviu prospešné preslnenie interiérov, vetranie a kontakt s okolím. Pre ich teplotechnickú kvalitu sa stáva hlavným hodnotiacim parametrom súčiniteľ prechodu tepla U, ktorý je udávaný vo W/m2.K. Označuje tepelný tok prechádzajúci za jednotku času jedným m2 konštrukcie, ktorá rozdeľuje prostredie s teplotným rozdielom 1 K za štandardných podmienok. Čím je tento súčiniteľ menší, tým lepšie teplotechnické vlastnosti 50

konštrukcia vykazuje, a tým je aj nižší únik tepla z interiéru cez obal stavby.

Základné požiadavky Okná a presklené steny sú stavebné konštrukcie, ktoré sa skladajú z nosného rámu a zo sklenej výplne. Ich kvalita je charakterizovaná predovšetkým spomínaným súčiniteľom prechodu tepla, ale ovplyvňuje ju aj transparentnosť presklenia (čím väčšia, tým viac svetla prepustí) a kvalita rámu a pohyblivého krídla (tuhosť, farebná a tvarová stálosť, tepelná rozťažnosť, atď.). Okrem vysokej tepelnoizolačnej schop-

nosti je dôležitá tiež dobrá zvuková a vzduchová izolácia (najmä v styku rámu a krídla ako aj v škáre osadenia rámu do stavebnej konštrukcie), vodoizolačná schopnosť, funkčnosť a rozmerová stálosť. Kvalitný materiál a povrchová úprava zvyšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, a tým aj životnosť tejto konštrukcie. Pevné časti otvorových výplní sa zhotovujú z rôznych materiálov. Môžeme si vybrať drevo vo forme masívu (borovica, smrek, modrín) alebo lepených profilov, plasty, kov (zliatiny hliníka či oceľ) alebo kombináciu týchto materiálov (drevo – plast, drevo – kov, kov – plast, atď). Okno nielenže umožňuje prirodzené denné osvetlenie a hygienicky nevyhnutné vetranie, ale zároveň je aj esteticky začlenené do interiéru alebo do fasády rodinného domu. Pri pohľade zvonka dokáže objekt opticky vyľahčiť. Okná by mali byť zaujímavé nielen svojou farebnosťou, ale predovšetkým tvarom. Tvar okien je v podstate neobmedzený – môžu byť obdĺžnikové či štvorcové, t.j. v pravouhlých geometrických tvaroch, alebo skosené či kruhové a oblúkové. Okrem toho má okno spĺňať aj ďalšie funkcie: má vnútorný priestor chrániť pred hlukom a poveternostnými vplyvmi, napríklad musí staticky odolávať vetru. V prípade projektu rodinného domu šetriaceho energiu sa počíta s pasívnymi ziskami tepelnej energie práve cez okná či presklené steny. Z tohto pohľadu rozhoduje transparentnosť zasklenia.


50-53 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:02 PM

Stránka 51

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU hranoly tzv. eurohranoly. Sú to tri navzájom plošne spojené vrstvy dreva, ktoré zabezpečujú stabilitu profilu proti priečnej aj pozdĺžnej deformácii. Na výrobu okenných rámov a krídiel sa najčastejšie používajú smrek, borovica, dub a z tropických drevín meranti, biela seravas či iné dreviny. Kvalitná povrchová úprava ovplyvňuje životnosť a estetický vzhľad a kvalitný náterový systém zaručuje stálosť proti ÚV žiareniu a poveternostným vplyvom. Náter má zabezpečiť optimálne krytie hrán, má mať vysokú priľnavosť, ľahkú obnoviteľnosť bez brúsenia a má byť šetrný k životnému prostrediu.

Plasty

Zo psychologického hľadiska potrebujeme presklené konštrukcie kvôli vizuálnemu kontaktu s okolím. V prípade požiaru či iných „havárií“ môže otvorová konštrukcia slúžiť aj ako úniková cesta.

Okná v stenách a v streche Taktiež situovanie okna vzhľadom na konkrétnu miestnosť môže byť rôzne a väčšinou vyplýva z účelu jej použitia. Okno môžeme umiestniť v bočných stenách alebo v streche (obytné podkrovia). Rozhodujúci je návrh jeho veľkosti vzhľadom na veľkosť miestnosti a potrebu jej presvetlenia, ako aj výška osadenia. Táto je podmienená nielen hygienickou požiadavkou na osvetlenie prirodzeným svetlom, ale aj možnosťou jednoduchého ovládania okenného krídla ako aj dostupnosťou z hľadiska údržby. Či už je presklenie zabudované horizontálne ako svetlík, vertikálne – klasické okno, ako zasklená stena alebo arkier či šikmé (strešné okno), stáva sa súčasťou plášťa budovy, a preto z fyzikálneho hľadiska vyžadujeme od tejto konštrukcie splnenie všetkých normatívnych požiadaviek.

rodná surovina má aj svoj estetický výraz, najmä kresbou. Rámy z dreva sú dostatočne trvácne a pri rôznom tepelnom zaťažení majú relatívne dobrú rozmerovú i tvarovú stabilitu. Z kvalitného základného materiálu, ako je napríklad drevo dostatočnej pevnosti, v ktorého štruktúre nie sú žiadne hrče väčšie ako 2 mm a má správnu vlhkosť (mala by mať 12 – 13 % prirodzenej vlhkosti), sa najčastejšie vyrábajú 3-vrstvové lepené

Dnes sa s veľkou obľubou používajú okná, ktorých rámy a krídla sú vyrobené z plastov. Tento materiál má dlhú životnosť, je odolný voči vplyvom počasia, farebne stály a aj nárazuvzdorný. Plastové rámy dokážu dobre držať tvar, dostatočne tepelne izolujú a tlmia zvuk. Veľkou prednosťou tohto materiálu je to, že nevyžaduje údržbu, ľahko sa ošetruje a vzhľadom na iné materiály je pomerne lacný. Plastový profil, ktorý je vyrobený z kvalitného tvrdeného polyvinylchloridu (PVC) extrudovaného v tvare viackomorového profilu a spevneného na rohoch (niekedy býva vystužený pozinkovanou armatúrou alebo prepojený kovovými odliatkami), predstavuje veľmi kvalitný výrobok. Problematické môžu byť kovové prvky, ktoré predstavujú potenciálne tepelné mosty. Z tohto dôvodu treba tento detail správne konštrukčne vyriešiť. Rámy s krídlami môžu byť dvoj- až osemkomorové a najčastejšie sa navrhujú s dvojitým prítlačným tesnením, ktoré zaručuje výborné tepelnotechnické a akustické vlastnosti konštrukcie. Použitie viackomorových profilov sa odporúča v domoch, v ktorých je navrhnutá rekuperácia tepla s nútenou výmenou vzduchu prípadne s klimatizáciou a neuvažuje sa so žiadnou infiltráciou, ba práve naopak, dom je riešený ako vzduchotesný. Pre bežné podmienky v klasických rodinných domoch postačí trojkomorový systém, pretože ak by sme úplne vylúčili vetranie infiltráciou, mohli by sme si pripraviť podmienky na vznik plesní. Plastové okná majú v ponuke veľmi širokú paletu farieb, ako aj kašírované fólie od imitácie štruktúry dre-

Rám z dreva Drevo ako materiál na výrobu pevných rámov a okenných krídiel má výbornú tepelnú a zvukovoizolačnú schopnosť, nízku rozťažnosť a dostatočnú požiarnu odolnosť. Okná z dreva zvyčajne zabezpečujú prirodzenú výmenu vzduchu infiltráciou. Drevo ako prí51


50-53 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:02 PM

Stránka 52

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU va s možnosťou exteriérovej, interiérovej alebo obojstrannej úpravy cez metalízu a antikor vyhotovenie.

Konštrukcie z hliníka Hliník ako materiál na výrobu krídiel a rámov okien či presklených stien má výborné technické parametre využiteľné hlavne pri veľkých konštrukčných a fasádnych systémoch. Je to nízka objemová hmotnosť, pevnosť a trvanlivosť, odolnosť voči atmosférickým vplyvom a nenáročnosť na údržbu. Pri výbere máme k dispozícií celú paletu povrchových úprav – najčastejšie ide o vypaľovanie práškových farieb s lesklým alebo matným povrchom, ale existuje aj veľké množstvo optických efektov pri zachovaní základného kovového povrchu profilu. Profily môžu byť aj dvojfarebné alebo s povrchovou úpravou imitácie dreva. Na výrobu rámov otvorových výplní sa používajú prietlačne lisované duté profily z hliníkových zliatin a dodávajú sa v dvoch základných variantoch, a to s prerušeným alebo neprerušeným tepelným mostom. Vyrábajú sa ako termicky oddelené viackomorové systémy, pričom jednotlivé komory sú kvôli prerušeniu tepelných mostov prepojené umelohmotnými časťami (najčastejšie polyuretánom alebo polyamidovými páskami). ochranu konštrukcie proti poveternostným vplyvom a vnútorná – celodrevená zasa požadované tepelnoizolačné vlastnosti. Môžeme sa stretnúť aj s inými kombináciami materiálov, napr. drevo - plast, plast hliník, hliník - oceľ alebo plast - oceľ.

Kvalita zasklenia Celoobvodové kovanie UNI-JET pre okná.

Antikor Nehrdzavejúca oceľ má veľmi dlhú životnosť. Exkluzívny dizajn a vysoká tuhosť rámov aj pri veľkých rozmerných krídlach predurčuje antikor na použitie v reprezentatívnych budovách. Jeho použitie pri výstavbe rodinných domov je značne obmedzené aj z dôvodu jeho vysokej ceny. Pretože nehrozí žiadne riziko korózie tohto materiálu, nepotrebuje žiadnu povrchovú úpravu. V individuálnej výstavbe je jeho použitie zaujímavé najmä v presklených stenách krytých bazénov.

Materiály v kombinácii Konštrukcie zhotovené kombináciou materiálov môžu dosahovať veľmi dobré fyzikálne, ale aj teplotechnické vlastnosti. Pri okenných konštrukciách nachádzajú svoje uplatnenie hlavne drevohliníkové výrobky, pri ktorých sa využívajú dobré vlastnosti hliníka (odolnosť voči poveternostným vplyvom) a dreva (estetika a dobré tepelnoizolačné vlastnosti). Otvorové výplne zhotovené z týchto materiálov sú veľmi vhodné aj pre energeticky úsporné domy. Vonkajšia strana z hliníkového profilu zabezpečuje 52

Jednoduché okná zasklené tabuľovým sklom určitej hrúbky sa používajú len v nevykurovaných priestoroch bez nároku na tepelnú ochranu. Na zlepšenie izolácie potrebujeme zasklenie izolačným dvojsklom (jednokomorové) alebo trojsklom či s viacnásobným zasklením. Vzhľadom na to, že zasklenie tvorí až 80 % plochy okna, jeho veľmi dôležitou vlastnosťou je priepustnosť svetla, ale aj tepelnoizolačná schopnosť. Druh a spôsob zasklenia teda určuje úroveň tepelnotechnických vlastností okna. Čím vyššia je priepustnosť svetla, tým nižšia je zvyčajne tepelnoizolačná schopnosť. V súčasnosti sa na zasklenie okien najčastejšie používajú dvojsklá či trojsklá so selektívnymi medzerami, ktoré môžu byť plnené vzduchom, argónom či kryptónom. Hrúbka skla, veľkosť medzery medzi sklami, pomer zasklenej plochy k ploche rámu či tesnosť škár, všetko toto ovplyvňuje tepelnoizolačné vlastnosti celého okna. Na trhu sú aj špeciálne druhy skiel, ktorých vlastnosti spĺňajú požadované náročné kritériá na kvalitu okien. Napríklad determálne (pohltivé) sklo absorbuje časť žiarenia, čo vyplýva z jeho chemického zloženia, ďalej sklo reflexné (odrazivé) dosahuje schopnosť odrážať v letných mesiacoch nežiaduce slnečné lúče prostredníctvom povrchových úprav a napokon izolačné sklo, ktoré zamedzuje hlavne úniku tepla z interiéru, prieniku UV žiarenia a bráni roseniu vnútorného povrchu skla.

Zasklenie máva hrúbku od 4 mm (jednoduché) až po 36 mm. Klasické izolačné dvojsklá bývajú hrúbky 20 až 24 mm. Na úsporu energií sú veľmi výhodné izolačné dvojsklá s fóliou, tzv. tepelným zrkadlom, ktoré zamedzujú prehrievaniu budovy v letnom období a stratám tepla v zime. Fólia je napnutá vo vnútri izolačného skla, odráža tepelné žiarenie späť k zdroju, a tým zabraňuje prehrievaniu objektu v lete a v zime naopak stratám tepla. Pri riešení zasklenia nízkoenergetických domov zvyčajne uvažujeme s tepelnými ziskami od slnečného žiarenia. Slnečné žiarenie môže zredukovať nároky na vykurovací výkon a okno sa tak stáva zdrojom energie. Preto sa odporúča použitie zasklenia so selektívnymi vrstvami. Izolačné dvojsklá s výplňou inertným plynom sú efektívnou cestou, ako šetriť energiu. Pri výstavbe pasívnych rodinných domov našli svoje uplatnenie aj izolačné trojsklá. V prípade požiadaviek na bezpečnosť sa navrhujú bezpečnostné sklá (proti vlámaniu či požiaru.)

Tesnenie Kvalitné tesnenie okien a otváravých častí presklených stien by malo zaručovať stálosť, pružnosť a nepriedušnosť aj pri tepelných výkyvoch vonkajších teplôt. Najčastejšie sa používajú dva druhy tesnenia, a to systém s dorazovým tesnením a systém so stredovým tesnením. Pri dorazovom tesnení je utesnenie styku medzi rámom a krídlom na vonkajšej aj vnútornej strane. Toto riešenie však zle odoláva hnanému dažďu, silným vetrom, a preto sa dutina musí odvetrávať vyfrézovanými drážkami. Pri stredovom tesnení vznikne vytvorením dvoch dutín v styku rámu a krídla komora, ktorá vyrovnáva tlak vetra a hnaného dažďa.


50-53 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:02 PM

Stránka 53

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU Okrem tesnenia medzi rámom a krídlom je veľmi dôležité kvalitné osadenie rámu okna do stavebnej konštrukcie. Práve tento detail v mnohom ovplyvňuje výsledný teplotechnický parameter celej výplňovej konštrukcie. V súčasnosti sa medzi najkvalitnejšie spôsoby tesnenia zaraďuje tzv. 3D-systém. V princípe ide o utesnenie problematickej škáry z vnútornej strany paronepriepustnou páskou, ďalej tepelnoizolačným materiálom (najčastejšie PUR-pena) a z vonkajšej strany opäť páskou, ktorá chráni tepelnú izoláciu i styk proti vode a vlhkosti z exteriéru.

Vstupné dvere Dvere v obale stavby predstavujú jednu z najdôležitejších funkčných častí domu. Okrem estetických kritérií musia mať dostatočnú mechanickú a protipožiarna odolnosť, ale aj dobré tepelnotechnické či akustické vlastnosti. Veľmi dôležitá je aj ich bezpečnostná stránka. Okrem týchto vlastností by mali dosahovať odolnosť proti atmosférickým vplyvom. Dvere sa podieľajú nielen na celkovom vzhľade budovy, ale predovšetkým na kvalite vnútorného prostredia, spotrebe energie a prevádzkových nákladoch. Ovplyvňujú tiež celkovú výšku obstarávacích náklavýchodnej a západnej orientácii otvorových výplní sú zisky a straty takmer v rovnováhe, pri severnej sú straty takmer dvojnásobne väčšie ako zisky. Zisky zo solárnej energie sú závislé od hodnoty priepustnosti slnečného žiarenia cez sklo a veľkosti plochy zasklenia. Stupeň využitia počas vykurovacieho obdobia závisí od množstva tepelnej energie získanej z dopadajúceho slnečného žiarenia.

dov na výstavbu rodinného domu, pretože kvalitné dvere majú aj primerane vysokú cenu. Požiadavky a kritériá kladené na dvere sa vzťahujú na všetky ich časti, čiže na dverné krídlo, zárubňu, prah, kovanie i tesnenie škár. V súčasnosti si môžeme vybrať zo širokej ponuky konštrukčného a materiálového vyhotovenia, tvarov i farebných riešení. Na kvalitu dverí vplýva hlavne kvalitné spracovanie a ich bezproblémová funkčnosť. Vstupné dvere sa môžu doplniť aj zabudovaným elektronickým otváraním, komunikačným zariadením alebo ochrannou výstužou.

Správne rozhodnutie Otvorové výplne, ich veľkosť a kvalita parametrov majú v konštrukcii domov veľký význam, pretože výrazne ovplyvňujú tepelné straty objektu (prechodom tepla a infiltráciou), no aj žiaduce tepelné zisky. Pri

Pri rozhodovaní by sme si vopred mali urobiť prehľad o druhoch otvorových výplní, a to hlavne vo vzťahu k ich aplikovateľnosti, konštrukčnému usporiadaniu a materiálovej základni. Dnes výrobcovia ponúkajú veľmi kvalitné výrobky, ktoré dosahujú súčiniteľ prechodu tepla, vhodný aj pre úsporné domy. (mez) Snímky: archív redakcie


54-55 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:04 PM

Stránka 54

EVOLUTION 2011 od KALYPSA

Okno s prvkami budúcnosti Novinka - okno EVOLUTION 2011 od KALYPSA spĺňa vysoké štandardy okna z hľadiska teplotechniky, bezpečnosti a komfortu. Moderná technológia využíva inteligentné spojenie profilovej konštrukcie GENEO® a použitého vláknovo-kompozitného high-tech materiálu RAU-FIPRO®, ktorý je výsledkom 60-ročného vývoja. Pasívny štandard K najväčšej strate tepla v budovách často prichádza najmä kvôli nedostatočnej izolácii okien a iných fasádnych prvkov. Z toho dôvodu sú pri vývoji najnovšej generácie okenných profilov v popredí práve energetické vlastnosti. Okno EVOLUTION 2011 od KALYPSA predstavuje energeticky jeden z najlepších systémov okenných profilov so stavebnou hĺbkou 86 mm, ktorý je na trhu momentálne k dispozícii. Profilová konštrukcia GENEO® je vystužená vláknovým kompozitom, čím v mnohých prípadoch nie je nutné viac používať oceľové výstuže a riešiť potom elimináciu tepelných mostov. Systém s tesnením v stredovej časti a voliteľnými tepelnými modulmi dosahuje pri stavebnej hĺbke 86 mm hodnoty tepelného odporu až po pasívny štandard. Vďaka v súčasnosti neprekonanej tepelnoizolačnej schopnosti systému po jeho zabudovaní zminimalizujete tepelné straty v dome a ušetríte tým aj celkové náklady na energie. 54

tomto profilovom systéme predstavuje predovšetkým rýchlejšiu, nekomplikovanú a oveľa ľahšiu manipuláciu pri výrobe, transporte a montáži okien. Keďže okná tvoria dôležitý výtvarný prvok stien či fasád rodinných domov, KALYPSO prichádza s obľúbeným dizajnom – tradičným hranatým nepredsadeným tvarom profilov, pričom ponúka klasické biele vyhotovenie ako i jedno- a obojstranný dekór v štyroch imitáciách drevín s farebným jadrom a jedno- a obojstranný dekór v antracitovošedej farbe. Dokonca aj pri farebných vyhotoveniach dovoľuje tuhosť materiálu realizáciu okien nečakane veľkých rozmerov bez kovových výstuží.

Inovatívny materiál aj pre veľké rozmery

Bezpečnosť a funkčnosť

Inovatívny plastovo-kompozitný 6-komorový systém je predstaviteľom aktuálneho pokroku a vývoja v oblasti okenných konštrukcií na báze plastových systémov. Použitý materiál špičkových technológií high-tech RAU-FIPRO® zaručuje maximálnu stabilitu profilového jadra, tvarovú stálosť a torznú tuhosť, čo umožňuje vyrobiť elegantné, pohľadovo štíhle rozmery profilov (115 mm je pohľadová výška základného rámu a krídla) a zároveň umožňuje realizáciu veľkorozmerných presklení, pri ktorých veľmi pomáha aj nižšia rozťažnosť profilov. Tvarová stálosť umožňuje zrealizovanie presklení, ktoré sú orientované na južnú – slnečnú stranu aj pri použití tmavších farieb alebo drevených dekórov. Ďalšou veľkou výhodou je hmotnosť samotných výrobkov. Porovnateľné systémy s oceľovým vystužením sú až o 40 % ťažšie ako profily GENEO®, čo pri

Trieda odporu proti krádežiam je pri EVOLUTION 2011 maximálne posilnená použitím celoobvodového kovania, ktorým je okno zabezpečené až v troch protikusoch v bezpečnostnom vyhotovení, pričom neodmysliteľnou súčasťou je bezpečnostná ergonomická kľučka s aretáciou polôh. Súčasťou kovania je poistka proti chybnej manipulácii a zdvíhač krídla, ktorý do najvyššej možnej miery zabezpečuje funkčnosť okna počas celej jeho životnosti. K užívateľskému komfortu takisto prispieva aj viacpolohové vetranie. Ohromujúca je aj ľahkosť pri otváraní a zatváraní okien. Úplne nová koncepcia tesniacich prvkov citeľne redukuje uzatvárací tlak. To zabezpečuje vyšší životný štandard a príjemnú atmosféru v interiéri, ktorú majitelia určite ocenia. Najvyššia kvalita, dlhá životnosť a najmodernejšie materiály sú zárukou dlhodobého zachovania hodnoty nehnuteľnosti a poskytujú vysoký stupeň bez-


54-55 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:04 PM

Stránka 55

pečnosti investície. Systém umožňuje flexibilne splniť všetky energetické požiadavky bez toho, aby bolo nutné robiť pri kúpe akékoľvek kompromisy ohľadne výšky účinnosti zvukovej izolácie alebo účinného zabezpečovacieho systému proti krádeži. Firma KALYPSO neustále sleduje aktuálne trendy vývoja v stavebnej oblasti, aby svojim zákazníkom priniesla vždy moderné a kvalitné portfólio produktov a služieb. Taká je aj novinka v ponuke KALYPSA - okno EVOLUTION 2011.

Pýtajte si montáž 3+ Pri samotnej realizácii firma KALYPSO odporúča kvalitnú trojrovinnú montáž (3+), pri ktorej sa používajú tesniace izolačné pásky. Tie sa lepia zo strany interiéru aj exteriéru, čím chránia škáry pred prienikom vodných pár zvnútra a zároveň poskytujú ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú dážď či UV žiarenie. Vďaka tomuto spôsobu montáže sa takmer úplne eliminujú časté nepríjemné javy ako vlhnutie stien okolo okien a vznik plesní. Vaše okná tak prispejú k tomu, aby bol dom dokonale izolovaný, či už proti vlhkosti, tepelne alebo zvukovo a vzduchotesne. Celá škála produktov firmy KALYPSO je určená predovšetkým ľuďom s aktívnym prístupom k zlepšovaniu svojho bývania, šetreniu energií a zvyšovaniu osobnej bezpečnosti. Výrobky v sebe spájajú všetky technické i dizajnové kvality, ktorými sa zaraďujú k špičke momentálnej ponuky na trhu. KALYPSO realizuje predaj a montáž nielen plastových a hliníkových okien, ale aj vchodových dverí, zimných záhrad, doplnkov a špecializuje sa aj na energetickú obnovu bytových domov. Celý rad výrobkov firmy KALYPSO je zostavený tak, aby spolu so zlepšením parametrov a komfortu boli cenovo dostupné širokej skupine záujemcov.

KALYPSO, spol. s r.o. Pečnianska ulica 1/A, 851 01 Bratislava tel.: +421 2 16 123, www.matporiadneokno.sk

Prečo sa rozhodnúť pre EVOLUTION 2011: - 86 mm stavebná hĺbka systému, - 6 komôr (možnosť izolačných vložiek), - zasklievanie izolačnými trojsklami až do hrúbky 48 mm, - energetický štítok triedy A – výborné tepelnoizolačné vlastnosti (Uw = 0,83 W/m2.K pri zasklení Ug = 0,6 W/m2.K), - optimálne riešenie na presklenia, ktoré sú orientované na južnú stranu a sú navrhnuté v tmavších farbách, - možnosť realizácie presklení veľkých rozmerov, - obľúbený dizajn s tradičnými hranatými nepredsadenými tvarmi profilov, - rôzne farebné vyhotovenia, - predpríprava pre trojrovinnú montáž 3+.

Okno v základnom vyhotovení: - Tri štádiá tesnenia medzi rámom a krídlom (vonkajšie, stredové a vnútorné), - teplé dištančné rámiky v izolačných trojsklách, - koextrudované tesnenie na parapetnom podkladovom profile pre dokonalú tesnosť styku s rámom, - tri bezpečnostné protikusy kovania pre vyššiu bezpečnosť, - viacpolohové vetranie – 4 polohy vetracej štrbiny, - zdvíhač krídla – odľahčuje namáhanie kovania, a tým predlžuje životnosť okna, - poistka proti chybnej manipulácii, - držiak a „madielko“ na krídle balkónových dverí, - bezpečnostná ergonomická kľučka s aretáciou polôh.

55


56-57 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:06 PM

Stránka 56

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Výrobky RENOLIT EXTERIOR úspešne na trhu už 30 rokov O

zákazníkov v Českej a v Slovenskej republike sa stará distribučná spoločnosť Obchodná kancelária RENOLIT Czech, s.r.o, so sídlom v Tábore. Pod vedením Ladislava Csandu obstarávajú štyria pracovníci predaj fólií obchodných jednotiek RENOLIT EXTERIOR a RENOLIT DESIGN ako aj fólií Specialty Films obchodnej jednotky RENOLIT PROFESSION. Prostredníctvom skladu v neďalekých Opařanoch sa distribučná spoločnosť založená v roku 2008 stará o krátke dodacie lehoty v predmetných oblastiach RENOLIT fólie sú potom ďalej mnohými priemyselnými odvetviami spra-

a absorbovať UV žiarenie viac ako 95 %. Základ pre schopnosť absorpcie tvorí tzv. technológia solárneho štítu SST (Solar Shield Technology), ktorá pôsobí na celú konštrukciu profilu ako ochranný štít. PMMA – vrstva prepúšťa infračervené žiarenie, ktoré pigmenty obsiahnuté v prefarbenej základnej fólii odrážajú, a tým redukujú tvorbu tepla v profile o podstatne viac ako o 10 °C. Infračervená reflexia v základnej fólii chráni nielen samotnú fóliu, ale aj lepidlo a profil nezávisle od toho, či je tento vyrobený z bieleho alebo tmavého plastu.

Elegantná ochrana covávané do podoby dekoratívnych a záťažových hotových výrobkov. RENOLIT plastové fólie tak napríklad zušľachťujú povrchy nábytku do kancelárií, bytov či spální, dekoračných prvkov pre výstavbu predajní a výstav, profilov pre plastové okná a ostatné stavebné prvky. Ďalej predstavujú základný výrobný materiál pre izolačné výrobky v stavebníctve, propagačné predmety a kancelárske potreby, obaly a zdravotnícke potreby, a takisto aj pre komponenty vnútornej výbavy v automobilovom priemysle.

RENOLIT EXTERIOR : podrobný bezpečnostný koncept Obchodná jednotka RENOLIT EXTORIOR sa zaoberá výrobou vysoko výkonných fólií, ktoré sú distribuované pod značkou RENOLIT EXOFOL a ktoré chránia povrchy profilov a dosiek z plastu alebo kovu v exteriéri. Ich viacúčelnosť sa využíva na profiloch okien, na sklápacích okeniciach, plotoch a domových dverách, paneloch, zimných záhradách, a to v mnohých farbách a dekoroch.

RENOLIT EXOFOL MX: rozohráva farby Pred viac ako 30 rokmi uviedol RENOLIT do života systémové spojenie okenného profilu, fólie a lepidla. Odvtedy sa dekoratívne vysoko výkonná PVC fólia RENOLIT EXOFOL MX osvedčila v celej Európe. Fólia je koncipovaná ako dvoj-

profilov

Skupina RENOLIT patrí k popredným medzinárodným výrobcom vysoko kvalitných plastových fólií a príbuzných výrobkov pre technické účely. Tento rodinný podnik zamestnáva v 22 výrobných závodoch a 15 distribučných spoločnostiach po celom svete zhruba 4.000 zamestnancov. vrstvová a je spoľahlivo reprodukovateľná: spodná PVC vrstva je nosičom potlače, priehľadná horná vrstva chráni

farbu a dekor. Túto tvorí polymetylmetakrylát (PMMA), ktorý má schopnosť čeliť nevyspytateľnosti európskej klímy

RENOLIT EXOFOL FX: fasáda zostane čistá Najnovším vývojovým produktom RENOLIT EXTORIOR je viacvrstvová fólia RENOLIT EXOFOL FX, vďaka ktorej majú stavebné prvky doteraz nebývalú životnosť. Hornú vrstvu z celkovo 180 µm silnej fólie tvorí fólia z polyvinylidénfluoridu (PVDF), prostrednú potom priehľadný a napokon základnú fóliu prefarbený polymetylmetakrylát (PMMA). Farebné pigmenty v základnej fólii, odrážajúce infračervené žiarenie, tu tiež znižujú zahrievanie profilu. Vďaka tomu je RENOLIT EXOFOL FX extrémne odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, vysoko výkonné plasty si zachovávajú svoj stupeň lesku po celú dobu životnosti. Jej nízke povrchové napätie robí fóliu odolnú proti znečisťovaniu a ľahkú na údržbu, dokonca aj graffiti sa nechajú bez námahy odstrániť. Tento samočistiaci efekt otvára nové oblasti použitia pre stavebné prvky, napríklad pri stvárnení fasád výškových stavieb. Harm Schumacher RENOLIT SE, Worms RENOLIT Czech, s.r.o. Obchodní kancelář Tábor Farského 888 / 15 CZ - 390 02 Tábor Tel.: +420 381 213 291 Fax: +420 381 213 292 e-mail: tabor@renolit.com www.renolit.com

56
56-57 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:06 PM

StrĂĄnka 57

www.renolit.com

Relax s RENOLIT EXOFOL FX. AĹž 22,5 roka bezpeÄ?nosti pre VaĹĄe projekty.

Kto stavia pre budĂşcnosĹĽ, potrebuje povrchy, ktorĂŠ predbehli svoju dobu. RENOLIT EXOFOL FX. Objavte vonkajĹĄiu fĂłliu novĂŠho typu. RENOLIT EXOFOL FX dodĂĄva stavebnĂ˝m prvkom na vonkajĹĄie pouĹžitie doposiaÄž nepoznanĂş ĹživotnosĹĽ - presne v zmysle trvalo udrĹžateÄžnej vĂ˝stavby. NaĹĄa fĂłlia neohrozene odolĂĄva extrĂŠmnym poveternostnĂ˝m podmienkam a UV Ĺžiareniu, priÄ?om si zachovĂĄva intenzitu farieb po celĂş dobu svojej Ĺživotnosti. TaktieĹž ĹĄpina a graffiti uĹž stratili nĂĄdej na pretrvanie. MoĹžno ich totiĹž bez nĂĄmahy odstrĂĄniĹĽ. TakĂ˝to veÄžkĂ˝ vĂ˝kon otvĂĄra novĂŠ perspektĂ­vy aj z pohÄžadu bezpeÄ?nosti. VÄ?aka aĹž 15roÄ?nej zĂĄruke a 7,5 rokom sanaÄ?nĂŠho servisu RENOLIT sa v budĂşcnosti pri vĹĄetkĂ˝ch projektoch ocitnete na bezpeÄ?nom brehu rieky Ä?asu. ProduktovĂ˝ rad RENOLIT EXOFOL zjednocuje vĹĄetky vonkajĹĄie fĂłlie RENOLIT pod jednou strechou. Ak sa chcete dozvedieĹĽ viac, poĹĄlite nĂĄm jednoducho e-mail na adresu: tabor@renolit.com

 $= 5(12/,7 (

I O

OO 0 WL

KW

5= L GG 

    


58-63 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:38 PM

Stránka 58

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Lepšie zasklenie – nový komfort bývania ‚ ƒ „ …

Bezpečnostné zasklenie.

‚ Samočistiaca vrstva ƒ Tvrdené vonkajšie sklo „ Vzduchová medzera plnená argónom … Bezpečnostné lepené vnútorné sklo Kto by nechcel mať doma príjemnú klímu, cítiť sa bezpečne a ešte aj ušetriť za energiu? Niekedy stačí naozaj málo a riešenie je na dosah ruky. Spoločnosť VELUX teraz uvádza ako štandard v základnej ponuke bezpečnostné energeticky úsporné dvojsklo 73, ktoré vám ušetrí nielen peniaze za vykurovanie, ale prinesie aj niekoľko cenných bonusov.

S novým zasklením sa už nebudete musieť obávať, že vaše deti pri rôznych loptových hrách rozbijú okno a porania sa črepmi. Samočistiaca povrchová úprava vonkajšieho skla vás zasa zbaví nutnosti stále dookola umývať okná. Známe príslovie má pravdu: nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci.

P

Zasklenie 73 je v ponuke pri väčšine typov a vyhotovení strešných okien VELUX.

ri strešných oknách je kvalita zasklenia jedným z hlavných parametrov, ktorému by sme mali pri nákupe venovať pozornosť. Investícia do kvalitného, úsporného zasklenia sa naozaj oplatí. Energeticky úsporné dvojsklo 73, nové štandardné zasklenie v sortimente VELUX, je ukážkovým príkladom investície, ktorá prinesie navyše niekoľko praktických výhod: G Bezpečnostné vnútorné zasklenie.

Vnútorné sklo je pri dvojskle 73 tvorené dvoma tabuľami, ktoré sú uprostred spojené pružnou fóliou s veľkou pevnosťou. Pokiaľ sa sklo rozbije, fólia zachytí úlomky skla a tie nikoho v miestnosti neporania. Vznikne rovnaký efekt, aký poznáme u autoskiel – „pavučina“ rozbitého skla, ktoré drží pokope. 58

G Samočistiaca úprava vonkajšieho skla.

Povrchová úprava zasklenia spôsobuje rozklad a uvoľnenie organických nečistôt, ktoré dážď zmyje. Zasklenie 73 vám tak uľahčí upratovanie domácnosti a ušetrí čas. G Kvalitnejšia zvuková izolácia, a to o 3 dB. Táto hodnota nie je vôbec nízka, pretože zníženie hladiny hluku v miestnosti o 3 dB vníma človek ako pokles hlučnosti o celú polovicu. Túto vlastnosť zasklenia 73 ocenia najmä obyvatelia mestských aglomerácií a miest so zvýšeným hlukom spôsobeným napríklad mestskou dopravou. G Nižší prestup ultrafialového žiarenia. Zasklením 73 prejde len 5 % UV žiarenia. Ak by sme tento parameter prirovnali k opaľovaciemu krému, potom by toto zasklenie zodpovedalo UV faktoru 20.

Viac informácií nájdete na www.velux.sk


58-63 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:38 PM

Stránka 59

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

P

raktickou úlohou strešnej konštrukcie je predovšetkým ochrániť objekt pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom, vetrom, mrazom, atď. Okrem toho musí odolávať mechanickému zaťaženiu a zodpovedať protipožiarnym predpisom. Ďalším kritériom kvality je skutočnosť, aby v strešnej konštrukcii alebo na jej vnútornom povrchu nedochádzalo k nežiaducej kondenzácii vodných pár a aby strecha dosahovala dostatočný tepelný odpor, zodpovedajúci potrebnej úspore energie na vykurovanie.

Tvar Podľa tvaru zadeľujeme strechy najčastejšie do dvoch kategórií: ploché (sklon max. do 10º) a šikmé (skon väčší ako 10º). Najmä v podhorskej výstavbe zvykneme hovoriť aj o strechách strmých, ktoré majú sklon väčší ako 45º, a osobitnú kategóriu tvoria strechy zakrivených tvarov, ktoré dnes aj pri výstavbe rodinných domov nachádzajú svoje uplatnenie. Konštrukciu strechy tvorí nosná časť a strešný plášť. Strecha je veľmi dôležitá časť stavebného objektu, pretože od jej kvalitného návrhu a vyhotovenia závisí životnosť celej stavby. Konštrukčné riešenie nosnej časti strechy určuje celkový konštrukčný systém objektu a, samozrejme, materiál, z ktorého je zhotovená. Nosný systém môže byť z dreva (krovy, nosníky, väzníky), železobetónu (najčastejšie ploché strechy, ale aj väzníky) alebo ocele (pre rodinné domy menej používaný materiál).

Strecha a krytina v symbióze Návrh strešnej konštrukcie vychádza predovšetkým z architektonického zámeru, t.j. rozhoduje tvar. Aj keď v ostatnom čase dávali stavitelia rodinných domov prednosť šikmým strechám alebo nízkym strechám typu bungalov, nastáva dnes renesancia plochých konštrukcií. Dôvodom je nielen moderná architektúra, ale aj snaha o návrh najvýhodnejšieho tvaru domu vzhľadom na úsporu energie. Ploché strechy Konštrukcia plochej strechy sa skladá z viacerých vrstiev. Predovšetkým ide o nosnú časť a ďalšie vrstvy – tepelnoizolačnú, vodoizolačnú, paronepriepustnú, atď., podľa projektantom navrhnutej skladby. Nosnou časťou plochej strechy môže byť stropná konštrukcia nad najvyšším podlažím alebo samostatný nosný systém. Železobetónová nosná stropná doska sa dnes na rodinné domy používa menej (nevyhnutnosť postaviť debnenie, mokrý proces a závislosť od počasia, atď.). Pri individuálnej výstavbe sa s výhodou používajú stropy zo systému, z ktorého sú postavené obvodové i vnútorné nosné steny, napríklad, ak sú zvislé nosné konštrukcie z ľahkého betó59


58-63 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:38 PM

Stránka 60

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU nu, strop býva väčšinou navrhnutý z dielcov z ľahkého staviva; ak sú nosné steny postavené z keramických materiálov, väčšinou sa aj stropy zhotovia z keramických nosníkov a tvaroviek. V prípade rekonštrukcií alebo ekologických drevených stavieb sa môžeme stretnúť aj s plochou strechou, ktorá má nosnú časť z drevených trámov.

Parotesná zábrana Úlohou tejto vrstvy je zabrániť kondenzácii vodných pár v tepelnoizolačnej vrstve. Kondenzát totiž spôsobuje zmenšenie účinnosti (zníženie vypočítaného tepelného odporu) tepelnej izolácie a pri dlhodobom pôsobení aj jej znehodnotenie. Parotesná izolácia sa preto ukladá na podkladovú vrstvu (má byť do-

Hydroizolácia Pri plochej streche tvorí veľmi dôležitú, ale aj dosť problémovú vrstvu v skladbe. Ide zvyčajne o vrchnú vrstvu konštrukcie, ktorá je veľmi namáhaná teplotným výkyvom (vysoké teploty v letnom období a mínusové v zime). Jej úlohou je chrániť celú konštrukciu strechy pred vniknutím vlhkosti a vody z dažďa a snehu, a preto sa na jej perfektné vyhotovenie kladie vysoký dôraz. Kvalita závisí nielen od kvality materiálu, ale aj kvality zhotovenia a dodržiavania predpísaných technologických postupov. Vodotesná vrstva môže byť zhotovená ako súvislá bezškárová vrstva z bituménových materiálov, ďalej z izolačných asfaltovaných pásov spevnených textilnými vložkami alebo sklenými mriežkami, ktoré sa pripevnia k podkladu, prípadne z hliníkovej fólie. Asfaltované pásy mávajú označenie A, R alebo S. Na povrchu sú tieto pásy chránené minerálnym alebo keramickým posypom, prípadne hladkou alebo profilovanou kovovou fóliou (ochrana proti UV žiareniu a agresívnym vplyvom prostredia). Posyp musí byť hydrofobizovaný (t.j. vodoodpudivý), aby nezamŕzal, pretože po jeho znehodnotení by izolácia automaticky degradovala. Rôzne ochranné a reflexné nátery, ktoré sa v minulosti používali, sú už na ústupe a uplatňujú sa len pri udržiavaní jestvujúcich izolácií nechránených posypom. Ďalšou možnosťou je vytvorenie vodoizolačnej vrstvy fóliovými pásmi z termoplastov alebo elastomérov, prípadne termoplastických elastomérov. Výhodou týchto fólií je, že majú menšiu hrúbku, nižšiu hmotnosť a dajú sa aplikovať v jednej vrstve. Majú vyššiu prieťažnosť, presahy sa spájajú bez plameňa – teplovzdušným zváraním. Fóliové pásy sa dajú použiť pre akékoľvek sklony striech, nepotrebujú údržbu a výhodou je aj rôznofarebný sortiment. Niektoré fólie však vykazujú zmršťovanie až o 1 %

alebo sa neznášajú s asfaltom (mäkčené PVC) a s polystyrénom, preto je nutné vkladať do systému pomocné separačné alebo doplnkové vrstvy. Nakoľko ide o jednovrstvovú izoláciu, jej zhotovenie vyžaduje dokonalosť technologického postupu. Pretože sklon plochej strechy je do 10º, môžeme použiť ako hydroizolačnú vrstvu aj plechovú krytinu z hladkého alebo vlnitého plechu s rôznou povrchovou úpravou.

Riešenie detailov Ukončenie plochej strechy na strane atiky je veľmi dôležitý detail. Izolácia má byť vytiahnutá minimálne 10 cm nad plochu strechy a voda sa nesmie dostať za utesnenie. Z toho potom vyplýva aj potrebná výška atiky 25 až 30 cm a vytvorenie izolačnej vane. Zloženie vodotesnej vrstvy ovplyvňuje aj to, či je strecha pochôdzna alebo nepochôdzna. V závislosti od celkovej plochy strechy sa do konštrukcie vkladajú strešné vpusty, v okolí ktorých sa pri malých sklonoch spád zväčšuje, aby sa urýchlil odtok vody zo strechy. Ak ide o „zelenú“ strechu, treba pod vegetačnú vrstvu zhotoviť filtračnú a drenážnu vrstvu. Pri pochôdznej streche ukladáme dlaždice na drenážnu vrstvu z kameniva jednej frakcie. Drenážna vrstva sa nachádza hneď nad vodoizolačnou vrstvou.

statočne rovná) a pod tepelnoizolačnú vrstvu. Parotesnou zábranou môže byť polyetylénová fólia, kompaktná kovová vrstva, asfaltované sklené tkaniny alebo izolačné pásy s hliníkovou vrstvou na povrchu. Účinnosť parotesnej vrstvy sa dá zvýšiť odvetrávaním konštrukcie sústavou kanálikov v spodnej časti tepelnej izolácie. Kanáliky sa dajú vytvoriť vložením dutinových poréznych materiálov. Na záveternej strane objektu sú na fasáde odvetrávacie otvory, ktoré sú proti hmyzu a vtáctvu chránené mriežkou.

Tepelná izolácia Návrh tepelnej izolácie súvisí s dodržaním normou predpísaného tepelného odporu konštrukcie strechy pri novostavbách alebo rekonštrukciách. Čím kvalitnejšia tepelná izolácia, tým väčší tepelný odpor, a tým nižšie tepelné straty (v letných mesiacoch tepelné zisky) cez strešný plášť. Návrh hrúbky tepelnej izolácie je teda ovplyvnený aj objemovou hmotnosťou resp. tepelnou vodivosťou nosnej časti strechy. Výsledný tepelnotechnický odpor strešnej konštrukcie by mal byť pre novostavby väčší ako 4,9 m2K/W a pre rekonštrukcie 3,2 m2K/W. Ako tepelná izolácia plochej strechy sa dnes najčastejšie používa polystyrén alebo minerálna vlna. Aj plochá strecha by optimálne mala mať spád, a to viac ako 3º a do 10º. Tepelná izolácia môže tento spád vytvárať, napríklad použitím klinových tvarov izolačných dosiek.

Druhou možnosťou je alternatíva bez použitia drenážnej vrstvy – ukladať dlaždice na plastové terče položené na vodoizolačnej vrstve.

Poruchy Skladba plochej strechy je náročná na kvalitu materiálov, ale aj technológiu zhotovenia. Pretože kvalita jednotlivých vrstiev sa po ich zabudovaní už nedá skontrolovať, je nutné pri realizácii strechy postupovať presne podľa návrhu v projekte a technologických predpisov. V minulosti často dochádzalo k trvalým a ťažko odstrániteľným poruchám, ktoré mali veľmi negatívny vplyv na celú stavbu. Spolupôsobenie betónu, malty a bitúmenovej vrstvy, resp. ich vzájomné zlepenie pri odlišnej teplotnej rozťažnosti spôsobovalo veľké škody. Izolácia sa odtrhla od podkladu a vytvárala „pľuzgiere“ alebo trhliny, cez ktoré sa dažďová voda dostávala do podkladných


58-63 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:38 PM

Stránka 61

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU vrstiev alebo až do tepelnej izolácie. Oprava sa zvyčajne riešila vytvorením ďalšej vrstvy hydroizolácie, čo zvyšovalo zaťaženie nosnej časti strešnej konštrukcie. Nie sú ojedinelé prípady, keď sa takáto strecha, napr. v zimnom období zrútila. Eliminácia problému vyplývajúceho z rôznej rozťažnosti jednotlivých materiálov sa dnes rieši vkladaním separačných a doplnkových vrstiev. Nakoľko najdôležitejšia funkcia strechy je ochrana pred zrážkami, porucha vodonepriepustnej vrstvy je najzávažnejšia. Nevýhoda vyhodnocovania príčin poškodenia plochých striech je fakt, že poruchy sa zväčša prejavia na iných miestach, ako boli spôsobené. Zatekanie strechy sa objaví vo vzdialenosti niekoľkých metrov a príčina sa potom hľadá veľmi ťažko.

Šikmé strechy Nosnú časť šikmej alebo strmej strechy tvorí krov alebo väzníková konštrukcia. V minulosti sa najviac používali tesársky viazané krovy väznicovej sústavy, ktoré sa výlučne zhotovovali z dreva. Väzníky môžu byť z dreva, ocele alebo aj zo železobetónu (pri rodinných domoch sa oceľ či betón používa veľmi zriedka). Napriek náročnosti na zhotovenie sa drevené krovy stále navrhujú. Riešia sa nimi nielen strechy novostavieb, ale aj nadstavby plochých striech pri rekonštrukciách. Výhodou týchto konštrukcií je možnosť návrhu striech rôznych sklonov a tvarov – sedlových, pultových, valbových, polovalbových, manzardových, stanových. Pri výbere správneho riešenia je dôležité určiť, či majú strechy odkvapy v jednej úrovni a či majú mať strešné roviny rovnaký spád. Konštrukčné prvky krovu tvoria stĺpiky, väzné trámy, krokvy, pomúrnice, väznice, klieštiny, pásiky a vzpery. Veľkosť prierezu týchto prvkov sa navrhuje výpočtom. Iba latovanie, na ktoré sa ukladá krytina, je tabuľkovou hodnotou.

Veľkosť prierezu a hustota závisí od teplotnej oblasti, v ktorej sa budova nachádza, ako aj od veľkosti plochy, sklonu strechy a druhu krytiny. Okrem tesársky viazaných krovov sa v dnešnej dobe používajú aj úsporné drevené hambálkové sústavy, ktoré sú výhodné najmä pri obytnom podkroví, pretože poskytujú voľný priestor. Ide o ľahkú konštrukciu, ktorá sa navrhuje do rozpätia 12 m. Krov hambálkovej sústavy býva bez stropnice, dôležité je preto dokonalé zakotvenie krokiev a pomúrnice do stropu alebo venca nadmurovky. Ešte väčšia úspora dreva sa dá dosiahnuť pri použití drevených lepených krovov (oproti tesársky viazaným až 40 %). Krov musí byť tuhý a dobre zakotvený do nosných častí objektu. Geometrický tvar strechy, jej výška a sklony strešných plôch vyplývajú z tvaru a veľkosti pôdorysu i z celkového vzhľadu objektu. V poslednej dobe sú aj v našich zemepisných šírkach populárne tzv. bungalovy, ktoré majú nižšie výšky striech bez využitia podstrešných priestorov. Tieto šikmé strechy s miernym sklonom sa navrhujú na jedno- i viacpodlažné objekty.

Tepelná izolácia Podľa využitia priestoru pod strechou sa rozlišujú strechy s podkrovím a strechy s podstreším. Pri strechách s podstreším musíme tepelne izolovať budovu nad posledným stropom, pri obytných podkroviach je izolácia pod krytinou strechy, t.j. izoluje sa celé podkrovie. Nové šikmé strechy sa dnes zvyčajne nenavrhujú ako jednoplášťové, ale v rámci plášťa sa vytvorí jedna alebo dve vzduchové medzery na odvetranie (dvojplášťové alebo trojplášťové strechy). Prvá vzduchová medzera je navrhnutá medzi strešnou krytinou a poistnou hydroizoláciou nad tepelnou izoláciou a druhá môže byť tesne pod poistnou hydroizolačnou vrstvou, ktorú tvorí fólia. Tepelná izolácia patrí spolu s krytinou k najdôležitejším častiam strešného plášťa. Používa sa najčastejšie minerálna vlna, ale môže sa vytvoriť aj zo sklenej vaty alebo extrudovaného polystyrénu. Pri nevyužívanom podkroví sa s úspechom aplikuje izolácia v podobe fúkanej celulózy. Izolačná vrstva obytného podkrovia môže byť umiestnená nad krokvy, medzi a pod krokvy alebo len pod krokvy. Každé riešenie má svoje špecifiká. Nevýhodou umiestnenia izolácie nad krokvy je zložité prenášanie zaťaženia od krytiny, zložitejšie klam-

piarske doplnky a pri použití tuhej tepelnej izolácie nedostatočná akustická pohoda v interiéri. Hlavnou výhodou je, že celá nosná konštrukcia je v chránenej oblasti. Priznané drevené nosné prvky bývajú príjemným oživením interiéru podkrovia. Najpoužívanejší variant je umiestnenie tepelnej izolácie medzi a pod krokvy. Eliminujú sa tak tepelné mosty vytvárané krokvami a prípadné nerovnosti nosnej konštrukcie krovu sa schovajú do tepelnoizolačnej vrstvy. Nezanedbateľná je okrem tepelnoizolačnej aj akustická pohoda v interiéri.

Izolácie proti vlhkosti V skladbe šikmej strechy sa navrhuje aj poistná hydroizolácia. Jej úlohou je (napr. pri nafúkaní snehu pod škridlovú krytinu) zabrániť prestupu vody do tepelnej izolácie. Pripevňuje sa kontralatami a môže sa dotýkať tepelnej izolácie alebo prevísať medzi krokvami, ak je kontakt tepelnej izolácie s poistnou hydroizoláciou nežiaduci. Väčšinou sa zhotovuje z paronepriepustnej alebo paropriepustnej fólie (difúzne otvorený systém). Paronepriepustná fólia uzatvára tepelnoizolačnú vrstvu odspodu a pôsobí ako parozábrana. Nedovolí vlhkosti prenikať z interiéru do tepelnej izolácie. Aby parotesná vrstva dokázala plniť túto úlohu, musia

byť aj spoje fólie vzduchotesné. Najlepším materiálom je hliníková fólia spájaná hliníkovou samolepiacou páskou, pretože tento materiál nielenže neprepustí paru, ale zároveň pôsobí aj ako reflexná vrstva – odráža teplo naspäť do interiéru. Pri paropriepustnej izolácii by nad fóliou mala byť ventilačná alebo odvetraná vrstva. Podhľad pod strešnou konštrukciou by mal vyhovovať aj protipožiarnej odolnosti. Ak chceme ako obkladový materiál použiť drevo (napr. tatranský profil), pod ním by sa mal na latovaní alebo záchytnej konštrukcii umiestniť podhľad zo sadrokartónu s protipožiarnou odolnosťou. Ak chceme priestory s omietnutým povrchom, sadrokartón len vystierkujeme a vymaľujeme.

Debnenie a latovanie Latovanie tvorí podkladnú konštrukciu pod skladanú krytinu. Rozstupy lát a rozmery prierezu určuje výrobca krytiny v závislosti od sklonu strešnej plochy a od druhu použitej krytiny. V ojedinelých prípadoch, ak použijeme ako tepelnú izoláciu extrudovaný tvarovaný polystyrén s výstupkami na zachytenie škridiel, latovanie nerobíme. Latovanie sa pribíja kolmo na kontralaty do krokiev. Debnenie sa nazýva aj plný záklop, ktorý je zhotovený z dosiek ukotvených klincami. Tvorí podklad pod celistvú krytinu alebo pod skladané krytiny pri nízkych sklonoch strešnej plochy, ak to určí výrobca. 61


58-63 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:39 PM

Stránka 62

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU A), neľahko horľavé (stupeň B) a horľavé (C1 ťažko horľavé, C2 stredne horľavé a C3 ľahko horľavé). Skladané krytiny sa dajú použiť od určitého sklonu strechy, ktorý presne zadáva ich výrobca. Na menšie sklony šikmých striech sa používajú plechové a povlakové krytiny. Podľa druhu materiálu poznáme krytiny z betónových či keramických škridiel, z prírodnej bridlice, z vláknitocementových dosiek, šablón a vlnoviek, z asfaltových šindľov, ďalej plechové hladké a vlnité, z plastov a potom povlakové z asfaltových pásov a z fólií. Medzi staré druhy krytín patria slamené a doskové Kontralaty sú laty rovnobežné s krokvami, umiestnené na ich hornej ploche a pripevnené klincovaním. Prierezy kontralát závisia od teplotnej oblasti, v ktorej sa stavba nachádza, od veľkosti strešnej plochy (dĺžky krokiev) a druhu krytiny. Odporúča ich výrobca krytiny. Funkciou kontralát je vytvorenie odvetrávanej vzduchovej medzery pod strešnou krytinou.

vrstvia potrebného na rast vegetácie a na dostatočné uchytenie vyrastenej vegetácie. Ďalším problémom u šikmých vegetačných striech je potreba prístupnosti a bezpečnej pochôdznosti tejto strechy kvôli údržbe.

Tvarovky

Druhy krytín Krytina spolu s doplnkami chráni šikmú strechu pred nepriaznivými účinkami poveternosti. Jej základnou funkciou je teda ochrana pred dažďom a snehom, čiže krytinu chápeme ako hydroizolačnú vrstvu. Krytiny šikmých striech môžu byť skladané alebo povlakové – celistvé. Výber vhodnej krytiny závisí od nadmorskej výšky, čistoty ovzdušia, sklonu strešných rovín, konštrukčného riešenia strechy a v neposlednom rade od architektonických požiadaviek vzhľadom na typ stavby. Okrem vodonepriepustnosti má mať krytina aj odolnosť proti agresívnym poveternostným vplyvom, ďalej dostatočnú životnosť a požiarnu odolnosť. Pretože strecha a najmä viditeľná krytina architektonicky dotvára objekt, má mať aj príjemný vzhľad. Podľa stupňa horľavosti rozoznávame krytiny nehorľavé (stupeň

či šindľové krytiny z dreva. Doteraz sa používali len pri rekonštrukciách objektov v skanzenoch a v ľudovej architektúre, ale v súčasnosti práve tieto druhy krytín zaznamenávajú boom, najmä zásluhou priaznivcov tzv. zelenej alebo prírodnej architektúry.

Vegetačná strecha Aj keď sa ploché vegetačné strechy so správne navrhnutými a zhotovenými vrstvami, ale predovšetkým jednotlivými detailmi už osvedčili, použitie vegetačnej šikmej strechy ešte stále so sebou nesie veľké riziká. V chladnejších klimatických podmienkach sa využíva tepelnoizolačná a tepelnoakumulačná vlastnosť týchto striech, v teplejších zasa naopak, slúži ako ochrana proti nadmernej teplotnej záťaži. Samozrejme, celá konštrukcia strechy musí byť navrhnutá na zväčšené zaťaženie od hmoty sú-

Pri skladaných krytinách sa v súčasnosti detaily riešia komplexne – priamo u výrobcov, a to prostredníctvom strešných systémov. Okrem základnej krytiny sem zahŕňame aj doplnkové tvarovky a výrobky, ktoré môžu nahrádzať napr. klampiarske konštrukcie a ktoré zabezpečujú aj iné doplnkové funkcie strechy. Použitie celého strešného systému zjednodušuje vyhotovenie strechy a zaručuje jej bezproblémovú funkciu. Jednotliví výrobcovia už v rámci strešnej krytiny navrhnú aj druh poistnej hydroizolácie, ďalej prestupové tvarovky pre potrubia TZB, tvarovky na vetranie kanalizácie, či zabudovanie odvetrávacích škridiel a tvaroviek. Súčasťou dodávky strešnej krytiny sú teda aj vetracie tvarovky a pásy pod hrebenáče, tvarovky v nárožiach a pri odkvape, ochranné mriežky, lemovacie tvarovky komínov, štítov a stien, zachytávače snehu, hydroizolačné pásy úžľabia, presvetľovacie tvarovky alebo strešné okná, stúpacie plošiny vrátane držiakov, dokonca aj odvodňovacie a bleskozvodné systémy. Súčasťou strešnej konštrukcie sú aj klampiarske konštrukcie a práce, strešné okná, komíny, vikiere, výlezy na strechu či bleskozvody. Pri všetkých týchto prvkoch je veľmi dôležité správne riešenie detailov. Výhodou komplexných strešných systémov je spracovanie konkrétnych detailov samotným výrobcom. Konštrukcia ako celok a nielen skladba strešného plášťa rozhoduje o kvalite jednej z najdôležitejších častí objektu, a tým aj o životnosti celej stavby. (mez) Snímky: archív redakcie


58-63 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:39 PM

Stránka 63

vnútorných priestorov objektu (nie klimatizácia), aby sme zamedzili tvorbe plesní a aby sme mali v priestore vždy čerstvý vzduch. Vetranie môžeme robiť otváraním okien (je to nepravidelné vetranie, pri ktorom vznikajú veľké tepelné straty a do priestoru vnikajú rôzne alergény – prach, peľ...). Ďalej vetranie môžeme riešiť vetracími jednotkami – rekuperátor s vhodnými filtrami. Vetracia jednotka sa potom stará o to, aby ste v priestore mali vždy čerstvý vzduch, aby v priestore bola znížená vlhkosť vzduchu, čím zamedzíme tvorbe plesní a zároveň znížime tepelné straty na minimum. Spoločnosť ELPIM, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už viac ako dvadsať rokov, vám ponúka: - elektrické podlahové kúrenie najvyššej kvality (naše vyhrievacie slučky, resp. rohože sú vyrábané

Komfort a kvalitu bývania treba riešiť

komplexne Nestačí zatepliť objekt a vymeniť staré okná za plastové. Treba riešiť aj spôsob kúrenia a vetrania priestorov objektu.

V

súčasnosti považujeme podlahové kúrenie za najvhodnejší systém vykurovania objektu. Je to veľkoplošné nízko-teplotné kúrenie, a z toho plynú nižšie tepelné straty. Podlahové kúrenie môže byť riešené ako: - elektrické podlahové kúrenie – priamoohrev, realizované vyhrievacími slučkami, resp. rohožami (vopred prerokovať na príslušnom rozvodnom závode); - teplovodné (zdroj energie napr. plyn, drevné peletky, tep. čerpadlo a pod.). Pre zateplené objekty je veľmi dôležité vetranie

Schéma – vetracia jednotka WRL

Filter Opotrebovaný vzduch

Prívod čerstvého vzduchu Výmenník tepla

Filter Nasávaný vonkajší vzduch

Odsávaný vzduch (výfuk von)

zo 7-licňových vyhrievacích vodičov, čo vyhovuje nielen EN, ale aj nemeckým DIN normám). Výrobca: Halmburger GmbH Nemecko, www.halmburger.eu; - vetracie jednotky – rekuperátor s dvoma filtrami vzduchu, typ WRL. Výrobca: Halmburger GmbH Nemecko, www.halmburger.eu. Technické konzultácie, katalógové listy ako i cenové ponuky spoločnosť ELPIM poskytuje bezplatne. Ing. Pavel Murányi ELPIM, spol. s r.o. Na vrátkach 3410/1C, 840 02 Bratislava Tel.: 02/642 86 842, 02/645 33 951 elpim@elpim.sk; www.elpim.sk

63


64-67 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:52 PM

Stránka 64

Tepelná pohoda v rodinnom dome Návrh najvhodnejšieho spôsobu vykurovania rodinného domu závisí od viacerých faktorov. Vychádzame z energetickej potreby konkrétneho objektu, ale aj z dostupnosti plánovaného zdroja tepla. Rozhodujúca je tiež akceptovateľnosť výšky obstarávacích nákladov na vykurovacie zariadenia a z toho vyplývajúca výška prevádzkových nákladov.

H

oci pri klasických vykurovacích sústavách sa nepýtame na návratnosť počiatočnej investície, pri špeciálnych zariadeniach na úsporu energií sa zaoberáme aj touto hodnotou. Pri správnom návrhu je teda veľmi dôležitým kritériom úspornosť prevádzky, ďalej spoľahlivosť zariadenia a šetrnosť voči životnému prostrediu. Užívateľský komfort zasa znamená nenáročnosť a jednoduchosť pri obsluhe zariadení. Rozhodujúcim je však výber vykurovacej sústavy v závislosti od druhu paliva či zdroja energie. Môžu to byť fosílne palivá, ale aj solárna energia

či teplo získané z okolitého prostredia. Treba zohľadňovať nielen súčasnú situáciu, ale aj predpokladaný vývoj na trhu energií, plány v plynofikácii príslušnej lokality či možnosť vykurovania elektrickou energiou. Rozhodujeme sa medzi viacerými druhmi zdrojov tepla, vykurovacími telesami ako aj spôsobmi šírenia tepla do priestorov. Do úvahy ďalej berieme potrebu tepla, ktorá závisí od toho, do akého domu ideme vykurovanie navrhovať, či ide o energeticky náročný objekt, novostavbu, energeticky úsporný alebo nízkoenergetický dom či pasívny alebo tzv. nulový dom.

Palivo Pod pojmom palivo chápeme prírodnú minerálnu látku, ktorá sa pri spaľovaní zlučuje s kyslíkom obsiahnutým vo vzduchu a uvoľňuje tepelnú energiu ako aj vedľajšie produkty (škodliviny). Veľmi dôležitým parametrom paliva je jeho výhrevnosť (teplo, ktoré sa uvoľní pri dokonalom spálení 1 kg materiálu). Medzi tuhé palivá zaraďujeme predovšetkým uhlie. Ťaží sa ako hnedé alebo čierne, alebo sa z neho vyrába koks (odplynením čierneho mastného uhlia v uzavretých peciach) či brikety (vyrábajú sa z drobného odpadu pri ťažbe uhlia s prísadou spáliteľnej látky ako napr. dechtu alebo asfaltu). Zemný plyn je prírodné plynné palivo, ktoré sa vyskytuje spolu s ropou (ale aj bez nej). Vykurovanie plynom vychádza z možnosti pripojenia sa na plynofikovanú sieť. Plynové vykurovanie systémom LPG sa používa vtedy, ak by napojenie na sieť nebolo ekonomické. Ide o kvapalný plyn, ktorý sa dá skladovať v zásobníkoch. Zásobník by mal byť v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacieho telesa. Propán je plyn, ktorý pri zvýšení tlaku alebo znížení teploty skvapalňuje. Je horľavý, bez farby a pachu (zapácha pri výrobe), ťažší ako vzduch. Nie je jedovatý a má pomerne vysokú výhrevnosť, takže stačia malé dimenzie rozvodných potrubí. Ľahký vykurovací olej ako palivo má negatívny dopad na životné prostredie, ak sa dostáva von v nespálenom stave. U nás sa vyrába extra ľahký vykurovací olej (s obsahom síry do 0,1 %), ktorý je už zaradený medzi ekologické palivá, pretože spĺňa požiadavky zákona o ovzduší. Zaťaženie exhalátmi pri jeho spaľovaní je zrovnateľné so zaťažením pri zemnom plyne a propáne. Elektrická energia patrí medzi ušľachtilé zdroje, pretože pri jej premene na teplo nevznikajú žiadne spaliny. Hlavnou nevýhodou elektrického vykurovania je príliš vysoká cena energie.

Zásobník teplej vody

Chladiaca jednotka (voliteľná) 3

5

Tepelné čerpadlo

1 - Podlahové vykurovanie 2 - Radiátorové vykurovanie 3 - Ohrev TV 4 - Ohrev bazénu 5 - Chladenie miestnosti

2

1

Vonkajšia jednotka 4


64-67 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:52 PM

Stránka 65

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU Ekologické zdroje Fosílne palivá sú vyčerpateľnými zdrojmi energie a ich celosvetové zásoby neustále ubúdajú. Navyše, ich spaľovanie zvyčajne znamená záťaž pre životné prostredie. Vzhľadom na snahu správať sa voči našej planéte zodpovedne, čoraz viac sa preferuje použitie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú drevo, slnečná energia a odpadové teplo. Kusové drevo je u nás, najmä na vidieku, najdostupnejším palivom. Kotly na kusové drevo sa však nedajú automatizovať, musí sa do nich ručne prikladať, čiže ich prevádzka nie je najpohodlnejšia. Biomasa je hmota organického pôvodu z prírodných a poľnohospodárskych produktov v podobe palivového dreva. Modernejšou formou sú pelety a brikety, ktoré umožňujú automatické dávkovanie. Energetická štiepka predstavuje palivo, z ktorého možno získať prakticky najlacnejšie teplo. Kotly, ktoré ponúkajú výrobcovia, sa dajú plne automatizovať, potrebujeme však priestor s dobrým prúdením vzduchu na dosušovanie štiepky. Energiu zo Slnka môžeme využiť na vykurovanie prostredníctvom slnečných kolektorov alebo tepelných čerpadiel. Slnečný kolektor dokáže premeniť na teplo až 75 % zachytenej slnečnej energie. Medzi základné prednosti solárneho ohrevu môže-

me zaradiť získanie ekologicky čistej energie zdarma, návratnosť investície pri neustálom zvyšovaní cien energií, dlhú životnosť zariadenia (min. 20 rokov) a možnosť automatickej prevádzky pri vysokej kvalite materiálov a technológií. Tepelné čerpadlá využívajú slnečné teplo akumulované v pôde prostredníctvom plošných kolektorov alebo zemných sond (zvislých vrtov), ďalej teplo zo spodnej vody – studne, alebo teplo získavajú z vonkajšieho vzduchu. Čerpadlá pracujú pomocou malého množstva pohonnej energie (najčastejšie elektrický prúd).

Sústavy podľa umiestnenia zdroja Miestne vykurovanie. Zdroj tepla je umiestnený priamo vo vykurovanej miestnosti. V literatúre sa

Vonkajší vzduch

Vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

Výmenník

Expanzný ventil

Vykurovací okruh

Chladivo

Vykurovacia voda Výparník

Kompresor

tento spôsob označuje aj ako lokálne vykurovanie. Pri miestnom vykurovaní možno použiť všetky druhy paliva - tuhé palivo (drevo, uhlie i biomasu), kvapalné (ropu, mazut, naftu) aj plynné (zemný plyn, svietiplyn), alebo sa vykuruje elektrickou energiou. Výhodou miestneho vykurovania sú nízke straty tepla, dobrá tepelná účinnosť a možnosť individuálnej regulácie teploty v miestnosti. Nevýhodou je napríklad namáhavá obsluha či nehygienická prevádzka. Základné vykurovacie telesá na miestne vykurova-

nie pri tuhom palive sú murované a kovové kachle, pre plynové palivo sálavé a konvekčné kachle a z elektrických zariadení sú to hlavne sálavé, článkové, akumulačné či infračervené vykurovacie telesá. Kozub predstavuje lokálne vykurovacie zariadenie s ohniskom. Otvorený typ poskytuje bezprostredný kontakt s horiacim ohňom, čo je veľmi príjemné, ale je dosť často aj problémom z hľadiska spaľovania a hlavne účinnosti využitia paliva (15 – 21 %). Okrem otvorených kozubov sa používajú aj kozubové vložky, ktorých účinnosť môže dosiahnuť až 70 či 80 %. Kozub veľmi často označujeme ako zdroj pohody a používame ho na temperovanie na začiatku alebo konci vykurovacej sezóny alebo ako náhradný zdroj vykurovania. Kachle patria medzi najtradičnejšie spôsoby miest-

Čerpadlo

neho vykurovania. Pracujú na princípe sálavého šírenia tepla, teda nedochádza k zvýšenému víreniu vzduchu. Dobre akumulujú teplo. Ako palivo sa najčastejšie používa drevná hmota. Ústredné vykurovanie. Teplo sa vyrába centrálne (napr. v kotle umiestnenom v kotolni) a odovzdáva sa teplonosnej látke (voda, para, vzduch), ktorá ho ďalej distribuuje na miesta vykurovania. Tam ho odovzdá a vracia sa späť. Každá sústava ústredného vykurovania pozostáva zo zdroja tepla, potrubia na distribúciu teplonosnej látky a zo zariadenia, ktoré teplo odovzdáva okolitému prostrediu. Výhodou ústredného vykurovania je sústredená produkcia tepla, dokonalejšie spaľovanie palív (čistejšie ovzdušie), možnosť vykurovania aj vedľajších miestností, spoločná príprava teplej úžitkovej vody, atď. Nevýhodou sú vyššie obstarávacie náklady ako aj tepelné straty pri dlhých rozvodoch. Najčastejšie sa používa teplovodné vykurovanie, pri ktorom je teplonosnou látkou voda. Voda umožňuje prenášať aj veľké množstvo tepla. Tepelné straty pri doprave potrubím sú relatívne malé aj v prípade veľkých vzdialeností. Teplá voda sa zo zdroja tepla dostáva cirkuláciou do vykurovacieho telesa v miestnosti, z ktorého sa ochladená vracia späť do kotla. Prúdenie vyvoláva rozdiel merných hmotností vody ochladenej v spotrebičoch a horúcej vody v kotle. Ak je obeh vody (cirkulácia) samočinný – gravitačný, hovoríme o teplovodnej vykurovacej sústave s prirodzeným obehom. Jej výhody sú najmä v tom, že systém je stabilný, nehlučný a nie je potrebné čerpadlo. Sústava má však aj svoje nevýhody, ako napríklad veľkú zotrvačnosť, pomalý rozbeh, potrebu veľkých dimenzií potrubia, možnosť zamrznutia ako aj predimenzovanie zdroja tepla. Systémy s núteným obehom majú menšie rozmery potrubí, potrebujú menšie množstvo vody a aj spotreba paliva je menšia.. Sústava má rýchly nábeh. Jej nevýhodou sú vyššie prevádzkové náklady (čerpadlá), možnosť rozladenia a malá zotrvačnosť. Pri teplovodných sústavách počítame najčastejšie s teplotným spádom 90/70 °C. Prvé číslo je teplota rozvádzanej a druhé spätnej vody. Voľba druhu teplovodnej vykurovacej sústavy závisí aj od teploty pracovnej látky. Pri teplote 92 až 70 °C sa najčastejšie volia klasické konvekčné sústavy s článkovými, doskovými alebo rúrovými vykurovacími telesami či veľkoplošné stropné sálavé sústavy alebo zavesené sálavé panely. Pri teplote 70 až 60 °C sú to klasické sústavy so zväčšenou plochou 65


64-67 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:53 PM

Stránka 66

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU vykurovacích telies ako aj stropné a stenové sústavy. Pri teplote 60 – 40 °C sa navrhujú stenové a podlahové systémy a pri 40 až 30 °C iba podlahové, tzv. nízkoteplotné vykurovanie. Úprava teplonosnej látky na nižší teplotný spád sa uskutočňuje v zmiešavacej armatúre alebo vo výmenníku tepla a jej obeh zabezpečuje obehové čerpadlo.

Sálavé vykurovacie sústavy Pre sálavé vykurovanie sa najčastejšie využívajú veľkoplošné sústavy. Teplonosnou látkou býva voda, pričom odovzdávanie tepla prebieha podľa fyzikálnych zákonov sálania (radiáciou teplo prechádza z telesa na teleso, aj keď priestor medzi telesami nie je vyplnený hmotou). Treba si uvedomiť, že šírenie tepla pri sálavom vykurovaní prebieha inak ako pri konvekčnom. Ochladzovaný vzduch pri vonkajších stenách klesá a zohriaty od podlahy stúpa v strede miestnosti. V kategórii teplovodného vykurovania má sálavé vykurovanie najväčšiu tepelnú zotrvačnosť. V porovnaní s bežným teplotným spádom teplonosnej látky 90/70 °C pri konvekčných sústavách používa sa pri sústavách sálavého vykurovania teplotný spád 55/45 ºC alebo 50/40 °C. Môžeme povedať, že menší teplotný spád je výhodnejší nielen z tepelno-technického hľadiska, ale aj z fyziologického hľadiska. Teplota povrchu stropu a stien by nemala prekročiť 35 až 40 °C a podlahy 26 °C. Tieto sústavy sa prevažne navrhujú s núteným obehom (čerpadlo je najčastejšie zapojené do spätného potrubia), a to z dôvodu, že rozvádzaná voda má pomerne nízku teplotu a gravitačná sila by nestačila na prekonanie odporov. Medzi výhody sálavého vykurovania môžeme zaradiť napríklad ušetrenie priestoru použitím zabudovaných vykurovacích hadov, rovnomernejšie rozdelenie teploty vzduchu v miestnosti s ohľadom na ľudí a menší pohyb vzduchu v priestore. Teplota podlahy je vyššia ako teplota vzduchu, čo vyvoláva príjemný pocit najmä v sprchách a kúpeľniach; okrem toho je tu možnosť ochladzovania miestností v letnom období studničnou vodou alebo aj vodou z vodovodnej siete, odpadajú dodatočné práce (vykurovanie sa buduje súčasne so stavbou) a spotreba materiálu je tiež menšia. Medzi nevýhody sálavého vykurovania patrí problematická oprava pri poruchách, pretože zvyčajne musí byť deštrukčná, a teda veľmi nákladná, značná tepelná zotrvačnosť sústavy a vyššie vstupné náklady. Okrem toho tento systém vykurovania spôsobuje vysychanie zariadenia v miestnostiach, najmä dreveného nábytku a izbových kvetín.

Teplovzdušné systémy

Rôzne farby šipiek znázorňujú prúdenie vzduchu a šírenie tepla zo samostatne stojacej pece s akumulačným plášťom obstavby kozubovej vložky. Modrou farbou je znázornený vzduch pre horenie, ktorý sa v ohnisku premieňa na teplo a pomocou ťahov („had” červenopomarančovočiernej farby) odovzdáva tepelnú energiu akumulačnej obstavbe. Z tejto obstavby je teplo vyžarované do obytného priestoru.

66

Teplonosnou látkou je vzduch a hlavným znakom sústavy je, že vo vykurovaných miestnostiach nie sú nijaké vykurovacie telesá, ale rôzne murované alebo plechové rozvodné a spätné kanály. Teplovzdušné vykurovanie je vhodné na vykurovanie priestorov s častými vykurovacími prestávkami, kde sa vyžaduje krátka zakurovacia doba a kde sú veľké tepelné výkyvy. Často je spojené so súčasným vetraním miestností a v letnej prevádzke aj s chladením. Teplonosnou látkou môže byť vzduch z miestnosti alebo čerstvý vzduch z atmosféry. Poznáme tri druhy teplovzdušného vykurovania:

Rez teplovzdušnou kozubovou vložkou, na ktorom môžeme vidieť prúdenia vzduchu vo vnútri vložky. Modrou farbou je znázornený nasávaný vzduch pre horenie, ktorý sa v ohnisku a na jeho opláštení ohrieva a cez vzduchové prieduchy (červené šipky) odchádza do obytného priestoru. Čierna farba znázorňuje cestu spalín z ohniska, v ktorom čerstvý vzduch podporuje horenie paliva (ružovožltá farba šipiek).


64-67 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:53 PM

Stránka 67

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU recirkulačné (vzduch odoberaný z miestnosti), výmenné (čerstvý vzduch) a zmiešané. Ďalšou možnosťou je použitie odpadového tepla prostredníctvom vetracích zariadení so spätným získavaním tepla (rekuperácia).

Systémy s využitím elektrickej energie Elektrická energia na vykurovanie sa môže navrhnúť ako hlavný zdroj tepla alebo v kombinácii s inými druhmi. Sústavy napojené na elektrinu majú veľkú prednosť predovšetkým v ekologickosti prevádzky, vysokej účinnosti, bezpečnosti, možnosti dobrej regulácie, spoľahlivosti a v presnosti merania.

zabudované v podlahe. Elektrické vykurovacie rohože alebo káble môžu fungovať ako samostatný vykurovací systém. Sú vhodné do novostavieb alebo pri kompletnej rekonštrukcii podlahy. Môžeme nimi vykurovať, ale aj iba temperovať. Rozoznávame tri druhy rohoží: rohož, ktorá sa ukladá na podkladový betón (na tepelnú izoláciu rozvinieme rohož, studené vývody zapojíme do pripraveného elektrického rozvodu), ďalej rohož, ktorú môžeme ukladať priamo na existujúcu podlahu (betón, PVC, dlažbu), pretože montážna výška rohože je len 3 mm. Rohož zakryjeme lepiacou maltou a po 24 hodinách sa do lepidla môže ukladať nová podlaha. Tretí spôsob je uloženie rohože priamo na hotovú podlahu pod laminátovú plávajúcu podlahu. Pri použití vykurovacích káblov sa hrúbka podlahy zvyšuje o 3 až 5 cm betónovou mazaninou. Môžeme ich inštalovať v rôznych vzdialenostiach, čím dosiahneme rôzne výkony (rohože túto výhodu neposkytujú). Medzi priame systémy zaraďujeme vykurovanie elektrickým kotlom s teplovodným systémom a s vykurovacími telesami v podlahách alebo kombinované systémy.

Netradičné vykurovanie Mramorové vykurovacie dosky sú plošné vykurovacie telesá (obchodný názov Magnum), ktoré sa zapájajú na elektrickú sieť s menovitým napätím 220 V. Veľmi ľahko sa montujú a môžu sa uložiť vodorovne aj kolmo. Majú dekoračný vzhľad a dlhú životnosť. Poskytujú príjemné sálavé teplo, pričom teplota povrchu nesmie byť taká, aby spôsobila popálenie. Umiestňujú sa na vnútorné konštrukcie, aby sa tak Vykurovanie môže byť ústredné alebo individuálne, ďalej akumulačné, priame i zmiešané. Akumulačné poznáme s akumuláciou tepla vo vode alebo v pevných materiáloch (napríklad v blokoch magnezitu alebo mramoru). Používajú sa aj akumulačné kachle s ventilátorom či regulačnou klapkou alebo bez nej. Akumulačné pece majú akumulačné jadro z magnezitových tehál, ktoré je nabíjané nočným prúdom. Jadro po nabití uvoľňuje teplo sálaním, ale v prípade potreby aj prúdením teplého vzduchu z vnútra pomocou ventilátora, ktorý je súčasťou akumulačnej pece. Nevýhodou týchto zariadení sú pomerne veľké rozmery, čo má za následok zníženie úžitkovej pôdorysnej plochy, pričom treba zachovať bezpečnostnú vzdialenosť od pece. Na vykurovanie rodinných domov sa s úspechom používajú odporové akumulačné vykurovacie káble využila akumulačná schopnosť stien. Približne 5 – 7 hodín denne potrebujú prijímať energiu. Zapájajú sa cez termostat a môžeme ich aj regulovať, napríklad cez izbový termostat v zásuvke, termostat (fixná prípojka) alebo prostredníctvom spínacích hodín. Solárne diódové okno je vynález, ktorého autorom je Dr. Heinz Kunert (jemu patrí aj patent vykurovaných okien v autách). V zime nastavujeme okno na tzv. zimnú stranu skla, okenná tabuľa absorbuje slnečnú energiu, tá ohrieva sklo až na 40 °C a toto teplo prepúšťa do miestnosti (ak je systém správne vyregulovaný, kotol sa vypne a šetrí sa energia). V lete otočíme okennú tabuľu o 180° a získame opačný efekt – 50 % energie sa odráža späť a my šetríme na klimati-

zácii alebo prevádzke ventilátorov. Okná sú tvrdené, takže bezpečnostné a zároveň pohlcujú hluk. Infračervený vykurovací systém je v podstate obdoba slnečného žiarenia bez škodlivých UV lúčov a bez viditeľného svetla. Je to vlastne teplovlnné vykurovanie, pri ktorom vznikajú tepelné vlny elektrickou energiou. Prostredníctvom vodivých nekovových materiálov sa okamžite vyžaruje teplo (úspora elektrickej energie), ktoré sa rozdeľuje do priestoru a ohrieva pevné predmety vrátane človeka. Vykurovacie panely sú ploché a nehlučné. Máme pri nich pocit tepla ako pri kachliach, pričom nespôsobujú žiaden úbytok kyslíka, nemení sa vlhkosť v miestnosti. Tieto telesá mávajú zaujímavý design (napr. zrkadlo). Dekoračné vykurovacie panely sa vyrábajú z prírodných dekoračných žúl alebo mramorov. Môžu byť napojené na akékoľvek kúrenie (drevom, uhlím, plynom, elektrickou alebo solárnou energiou). Majú hladký povrch (vysoká hygiena) a zaberajú pomerne malý pries-

tor, pretože panely majú hrúbku približne 8 cm. Sú vhodné aj pre alergikov (sálavé vykurovanie). Naakumulované teplo sála približne 120 min. po vypnutí kúrenia. Takmer každý vykurovací systém sa skladá zo zdroja tepla, potrubného či iného rozvodu, ktorý má zabezpečiť prepravu teplonosnej látky (najčastejšie sa používajú plastové, oceľové, medené alebo iné rúry), ďalej armatúr (kohúty, ventily, termostatické hlavice), prístrojov na reguláciu a vykurovacích telies. Všetky tieto zložky musia byť optimálne navrhnuté tak, aby sústava dlhodobo fungovala bez akýchkoľvek problémov. Dnes sa často používajú kombinované systémy vykurovania, ktoré z energetického, ekonomického a environmentálneho hľadiska zabezpečujú optimálne vyvážené vnútorné prostredie. Vytvárajú sa na základe výhod jednotlivých druhov vykurovacích systémov. (mez) Snímky: archív redakcie

67


68-71 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:14 PM

Stránka 68

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

Teplá voda ako samozrejmosť

Zásobovanie studenou pitnou vodou je pri väčšine zariaďovacích predmetov doplnené prívodom teplej vody, ktorá pomáha udržiavať hygienu a zvýšiť kvalitu nášho života. Dostatok teplej vody je nevyhnutný na umývanie, pranie či sprchovanie a kúpanie. Ohrievanie vody v jednoduchých nádobách na peciach, varičoch, v podkovách v sporáku, kotlových alebo kúpeľňových kachliach už dávno nahradili nové ohrievacie zariadenia, ktoré sa „zmenšujú“, pričom však zvyšujú komfort prípravy TÚV. Príslušné normy Teplá úžitková voda má byť zdravotne neškodná, ale v princípe nemá niektoré vlastnosti pitnej vody, z ktorej sa pripravuje. Tieto vlastnosti stráca práve

ohriatím, zvyčajne na teplotu 55 °C. Na pripojenie všetkých zariadení na teplú vodu k domovému vodovodu platia ustanovenia STN 73 6660 Vnútorné vodovody rovnako ako pre rozvody studenej vody.

Pre navrhovanie zariadení na ústredné ohrievanie úžitkovej vody na umývanie a kúpanie platí STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody. Požadované vlastnosti pitnej vody nájdeme v norme STN 757111 Pitná voda a vlastnosti TÚV stanovuje norma STN 83 0616 Akosť TÚV. Zariadenie na miestnu prípravu teplej vody navrhuje projektant zdravotných inštalácií. Z hľadiska užívateľa by mal vždy posudzovať efektívnosť systému komplexne, so znalosťou všetkých prevádzkových súvislostí a v nadväznosti na použitý vykurovací systém.

Inštalácia Pre umiestnenie všetkých ohrievacích zariadení platí požiadavka, aby boli na obsluhu ľahko prístupné a aby v zásade neprekážali pri používaní iných zariadení. Zároveň sa dbá na to, aby ich umiestnenie umožňovalo znížiť tepelné straty vonkajším ochladzovaním a aby potrebné rozvody bolo možné viesť v teplých stenách. Najmenšiu stratu tepla pri rozvode vody dosahujú krátke, dobre izolované rozvody. Umiestnenie ohrievačov je dané aj ich konštrukciou. Môžu byť situované pod odberným miestom, nad ním alebo vedľa neho, ďalej v samostatnej skrinke alebo miestnosti. Ohrievač musí byť inštalovaný v súlade s STN 06 1008 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla. Pri jeho inštalácii treba dbať na normou stanovenú bezpečnostnú vzdialenosť od predmetov z horľavých hmôt, ktorá je závislá od stupňa horľavosti hmoty.


68-71 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:14 PM

Stránka 69

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU Spôsoby prípravy TÚV Teplá voda na umývanie tela má mať teplotu 35 až 40 °C, na umývanie riadu približne 45 až 60 °C, voda vyššej teploty nie je potrebná. Teplú vodu možno získať viacerými spôsobmi. Vyberie sa ten, ktorý najlepšie vyhovuje miestnym podmienkam ako aj želaniu objednávateľa. Príprava TÚV môže byť centrálna – z jedného tlakového ohrievača je zásobovaný celý dom, skupinová – jeden tlakový ohrievač vody zásobuje len susediace odberné miesta a individuálna – inštalovaná bezprostredne pri každom odbernom mieste. Tieto spôsoby prípravy TÚV je možné riešiť akumulačnými čiže zásobníkovými alebo prietokovými ohrievačmi. Pri akumulačnom spôsobe prípravy TÚV môže byť ohrev vody nepriamy, a to tak, že sa ohreje teplonosná látka v kotle a tá potom prúdi v ohrevných vložkách do zásobníka a ohrieva pitnú vodu, z ktorej sa stáva TÚV. Pri priamom spôsobe sa zohrieva priamo časť povrchu zásobníka, v ktorom je TÚV. Pre jednotlivé spôsoby ohrevu – podľa použitej tepelnej energie a podľa

množstva teplej vody potrebnej v určitom čase – treba voliť vhodnú konštrukciu a veľkosť ohrievača. Tieto zariadenia sa môžu navzájom kombinovať.

Ohrievacie zariadenia Podľa spôsobu ohrievania vody môžeme ohrievače rozdeliť do troch základných skupín. Prvú skupinu predstavujú neakumulačné výpustné ohrievače, ktoré sa najčastejšie vyrábajú ako 3až 5-litrové, ktoré ale nemajú tepelnú izoláciu nádrže. Ich nevýhodou sú vysoké tepelné straty počas prevádzky. Druhú skupinu tvoria akumulačné ohrievače vody, ktoré ohrievajú vodu v zásobníku tak, že kedykoľvek môžeme teplú vodu odobrať. Nádrž je dostatočne te-


68-71 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

pelne izolovaná, a preto sa voda dá udržiavať dlhší čas bez väčšieho poklesu jej teploty. Akumulačné ohrievače bývajú konštruované ako otvorené, t.j. beztlakové, pri ktorých je nádrž vždy v spojení s okolitou atmosférou cez jednoúčelovú miešaciu batériu a odber ohriatej vody sa môže realizovať iba v mieste inštalácie nádrže. Uzavreté ohrievače sú tlakové, t.j. objem vody je pod pretlakom vodovodného rozvodu 0,6 MPa, a preto sa odber môže realizovať na viacerých odberných miestach. Ich charakteristickou črtou je veľký objem zásobníka, malý tepelný výkon ohrievača vody, a tým aj dlhý čas ohrevu, potrebný na dosiahnutie prevádzkovej teploty. Príprava TÚV akumulačným spôsobom sa môže realizovať v zásobníkovom ohrievači elektrickom, plynovom alebo v ohrievači s ohrevnou teplovodnou či parnou vložkou. Do tretej skupiny zaraďujeme prietokové ohrievače, ktoré umožňujú okamžité ohriatie vody jej prietokom cez ohrievací blok. Charakteristickou črtou je minimálny objem nádrže, vysoký tepelný výkon ohrievača, a tým veľmi krátky čas ohrevu vody na prevádzkovú teplotu. Najčastejšie ide o prietokový výmenník tepla, kde je zdrojom vykurovacia voda alebo prietokový elektrický ohrievač. Pri jednom alebo dvoch odberných miestach môže byť takýto ohrievač výhodný, pretože užívateľ má k dispozícii teplú vodu takmer okamžite. Na druhej strane, ak je spotrebič napojený na viac odberných miest, môže nastať výrazné kolísanie teploty vody, a to v prípade, ak sú v prevádzke odberné miesta striedavo (pri 70

3:14 PM

Stránka 70

sprchovaní môže mať užívateľ nepríjemný pocit náhlej zmeny teploty vody).

Výhody a nevýhody Vodu môžeme ohrievať buď priamo v mieste spotreby, alebo ústredne. Pri miestnom ohreve odpadá rozvodná sieť v dome a možno si pripraviť akékoľvek množstvo vody s ľubovoľnou teplotou a v čase, ktorý nám vyhovuje. Nevýhodou niektorých systémov

miestneho ohrievania je obmedzené množstvo vody, ktoré možno za hodinu ohriať. V domoch s ústredným vykurovaním sa voda môže ohrievať v zásobníkoch nepriamo, t.j. teplom preneseným z vyhrievacej vody stenami ohrievacích rúrok. Akumulačné ohrievače sú menej investične náročné a dajú sa kombinovať so získavaním tepla z obnoviteľných zdrojov energie (zo slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, atď.). Regulácia teploty výstupnej vody je centrálna a zásobník umožňuje pokryť aj nárazový odber. Akumulačný ohrev sa využíva najmä vtedy, ak nie je zdroj tepla trvalo k dispozícií napr. pri využívaní solárnej energie alebo vtedy, ak nie je zdroj tepla dostatočne výkonný a nedá sa použiť prietokový ohrev (napr. pri tepelnom čerpadle). Nevýhodou akumulačných ohrievačov sú vyššie tepelné straty, najmä pri dlhých rozvodoch alebo ak je ohrievač umiestnený v chladných priestoroch, ďalej väčšie nároky na priestor. Pri nastavení ohrevu vody nad 55 °C sa vytvára vodný kameň, ktorý spôsobuje spomalenie ohrevu, zvýšenie spotreby energie a napokon aj poškodenie výhrevného telesa. Výhody prietokových ohrievačov predstavujú úspora potrubného rozvodu, minimálne tepelné straty, malé nároky na priestor a možnosť okamžitého získania teplej vody hneď po otvorení ventilu. Nevýhodou prietokových zariadení sú vyššie investičné náklady, citlivosť na tvrdosť vody, poruchovosť a potreba častejšej údržby. Aj u nás bežný zásobníkový ohrev sa postupne nahrádza zmiešaným (je to kombinácia prietokového a zásobníkového ohrevu) alebo prietokovým ohrevom s jedným alebo s viacerými vykurovacími zdrojmi. Charakteristickou črtou prípravy TÚV zmiešaným spôsobom je menší objem zásobnej nádrže, vysoký tepelný výkon ohrievača, a tým aj omnoho kratší čas ohrevu na dosiahnutie prevádzkovej teploty – napríklad v zásobníkovom ohrievači s externým výmenníkom tepla so zdrojom tepla z vykurovacej vody a so zásobnou nádržou. Medzi ďalšie kombinácie zmiešaného odberu vody patria plynový zásobník s priamym ohrevom vody, zásobník s plynovým kotlom s nepriamym ohrevom vody alebo malý elektrický zásobník so zvýšeným výkonom ohrievanej vložky.


68-71 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:14 PM

Stránka 71

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU držanému množstvu tepla. Voľba druhu izolácie závisí od teploty chránenej plochy, od jej tvaru a od pôsobenia okolitého prostredia (vlhko, sucho, otrasy). Výber izolačného materiálu ovplyvňuje aj možnosť montáže a jeho cena.

Nedostatky Najčastejšie príčiny neefektívnej prípravy teplej úžitkovej vody predstavuje používanie starých typov ohrievačov s vysokými tepelnými stratami. Ďalej je to nesprávna voľba optimálnej veľkosti ohrievača, ktorý zvyšuje náklady na prevádzku pri príliš veľkom objeme, nesprávne umiestnenie ohrievačov (veľká vzdialenosť od miesta odberu), nedostatočná tepelná izolácia rozvodov teplej vody, zlé nastavenie teploty vody na termostate, čo má za následok zbytočne vysokú alebo neregulovanú teplotu ohrievanej vody nad 50 °C, či absencia pravidelnej údržby ohrievača.

Správny výber Druhy paliva Podľa druhu paliva rozlišujeme ohrievače na tuhé palivá, plynové či elektrické ohrievače (mali by pracovať na princípe využitia zníženej nočnej sadzby), zariadenia na solárny ohrev (najčastejšie sa u nás používajú tzv. bivalentné alebo trivalentné systémy, ktoré kombinujú slnečné kolektory na získavanie energie zo slnečného žiarenia a doplnkový zdroj tepla, napr. vykurovaciu vodu z kotla, prípadne elektrické vykurovacie teleso na prípravu TÚV), alebo je zdrojom tepla na ohrev vody tepelné čerpadlo. Spôsoby ohrevu teplej vody môžeme členiť aj podľa počtu primárnych zdrojov energie na jednoduché a kombinované. Jednoduché sa používajú hlavne tam, kde je zabezpečená nepretržitá dodávka energie. Kombinované sa uplatňujú vtedy, ak chceme využívať viac druhov energie, napr. plyn a elektrinu, pevné palivá a elektrinu, pevné palivá a solárnu energiu, solárnu energiu a plyn a pod.

Požiadavky Zariadenia na prípravu teplej vody by mali spĺňať základné požiadavky: voda by mala byť k dispozícií v potrebnom množstve, jej teplota by mala byť regulovateľná a prevádzka zariadenia by mala byť bezpečná. Zariadenie má byť ľahko ovládateľné, a to pri dodržaní bezchybnej hygienickej kvality vody. Komfort zásobovania teplou vodou je v podstate charakterizovaný konštantnosťou (stálosťou) teploty na mieste odberu ako aj maximálnym odberným výkonom. V klasickom rodinnom dome môžeme v priemere vychádzať z potreby 30 až 60 l na osobu a deň, pri teplote 45 °C. Teplá voda z ohrievača by sa mala dostať na odberné miesto podľa možnosti s najnižšími stratami, preto sa snažíme ohrievač inštalovať v maximálnej blízkosti odberu. Rozvodné potrubie má byť krátke s dobrou tepelnou izoláciou. Nesmieme zabúdať ani na to, že zle navrhnutý prierez potrubia, veľký počet alebo zlé vyhotovenie odbočiek a oblúkov ovplyvňuje rýchlosť pretekajúcej vody a hlučnosť rozvodného systému. Dôležitá je aj ochrana potrubia proti stratám tepla. Potrubie izolujeme nielen proti tepelným stratám (rozvod teplej vody), ale aj proti otepľovaniu

a roseniu (potrubie studenej vody). Zrážanie vody na potrubí môže vyvolať vznik mokrých pásov na omietke. Hrúbka izolačného materiálu sa určuje výpočtom alebo prakticky. Izolácia má mať hospodárnu hrúbku, t.j. takú, ktorej cena je primeraná za-

Pred kúpou zariadenia na prípravu teplej vody by sme mali vedieť základné parametre potrebné pre návrh ohrievača, a to sú objem zásobnej nádrže a tepelný výkon. Ďalej nás zaujíma účel spotreby teplej úžitkovej vody, požadované množstvo, požadované časové intervaly ohrevu, teplota úžitkovej vody, ohrievací výkon zariadenia, čas potrebný na ohrev, tepelný výkon zariadenia tzv. odberová pohotovosť, priestorové a inštalačné možnosti ako aj investičné a prevádzkové náklady. Výhodnejšie je ohrievať malé množstvo vody, ktoré je približne zhodné so spotrebovaným množstvom. Tým sa znížia straty tepla v čase bez odberu TÚV a znižujú sa aj straty vody, ktoré vznikajú pri neodobratom objeme. Pri kúpe akumulačného ohrievača (zásobníka) je dôležitá jeho optimálna veľkosť. Nesprávna veľkosť vedie k zvyšovaniu nákladov na prípravu TÚV, ak je ohrievač príliš veľký, alebo k nedostatku teplej vody, ak je veľmi malý. Orientačne platí, že pre dve osoby má byť minimálny objem ohrievača 80 l.

(mez) Snímky: archív redakcie


72 Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

3:16 PM

Stránka 72

SPRIEVODCA VÝSTAVBOU

16. ročník Študentskej súťaže YTONG má svojich víťazov Víťazi 16. ročníka Študentskej súťaže: 1. cena: Tomáš Benák, Marek Harčarík, Marián Lucký FA STU Bratislava 2. cena: Róbert Bakyta, SvF STU Bratislava 3. cena: Peter Panulin, Patrik Uchaľ, Peter Koban FA ČVUT Praha Odmena: Matúš Grega-Jakub, SvF STU Bratislava Odmena: Peter Richtárik, FA STU Bratislava Odmena: Michal Vašek, TU Liberec Ročné predplatné časopisu Stavajte a bývajte s nami: Róbert Bakyta, SvF STU Bratislava

Študenti architektúry bodovali Tomáš Benák, Marek Harčarík a Marián Lucký z Fakulty architektúry STU v Bratislave sa stali víťazmi 16. ročníka Študentskej súťaže YTONG, ktorú organizuje spoločnosť Xella – výrobca stavebného materiálu Ytong. Zadanie tohto ročníka bolo – Koncertná sieň pre Plzenskú filharmóniu/ČRo Plzeň.

S

úťažiaci navrhovali podobu koncertnej siene, a vytvárali tak reprezentatívny priestor pre spoločné vnímanie hudby. Ideou bolo, aby sa priestor nezaťažil prílišnou multifunkčnosťou, ale vytváral vzájomnú symbiózu s budovou Českého rozhlasu. Hodnotila sa teda nielen kvalita samotného návrhu, ale i nájdenie najvhodnejšej väzby k existujúcej architektúre. Mestu Plzeň zjavne chýba kvalitná koncertná sieň, pričom rôzne dlhodobé provizóriá vo viacúčelových sálach Plzenskej filharmónie nemenia nič na potrebe celomestského či nadregionálneho významu. Práve z tohto dôvodu sa témou 16. ročníka študentskej súťaže stala Koncertná sieň pre Plzenskú filharmóniu, do ktorej sa zapojili študenti z Česka a zo Slovenska. 72

Podobné národnostné obsadenie mala aj porota, ktorá bola zložená z významných českých a slovenských architektov na čele s predsedom Ing. Arch. Alešom Brotánekom. Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 2. – 3. marca 2011 v Plzni, kde porota vyberala zo 45 súťažných projektov. „Hovoriť o hudbe je ako tancovať o architektúre,“ – to je motto nielen Ondřeja Kukala, skladateľa, dirigenta a huslistu, ale aj tohtoročnej súťaže. A riadiť sa pri tvorbe touto myšlienkou sa oplatilo mnohým súťažiacim či samotným víťazom. „V mene celej poroty by som rád ocenil všetky návrhy, ktoré zohľadnili ideový a funkčný rozmer zadania. Víťazný projekt čistou architektonickou formou zjednotil nový objem koncertnej sály s existujúcou budovou. Priestorový koncept sály vytvára predpoklady na vytvorenie akusticky kvalitného koncertného priestoru, dispozične prakticky zorientovaného k existujúcemu nahrávaciemu štúdiu. Horizontála pergoly, levitujúca na subtilných strunách, či dráhach kvapiek dažďa tónov definuje aktívnu zónu interiérových a exteriérových aktivít hudobného života. Na

Ťažké rozhodovanie o víťazovi...

jednej strane svojím vysokým rádom vkladá inštitúcii adekvátnu vážnosť, svojím vtipným dizajnom zasa ľahkosť príjemnú na priblíženie hudby širokému spektru recipientov. Návrh je podaný presvedčivou a kultivovanou bielou grafikou, ktorá prostredníctvom typografickej schémy a ručnej skice prezentuje podstatu myšlienky,“ vyjadril sa predseda poroty Ing. Arch. Aleš Brotánek. Slávnostné odovzdanie cien výhercom 16. ročníka Študentskej súťaže YTONG sa uskutočnilo počas veľtrhu IBF Brno, a to 12. apríla 2011 o 11,00 hod. v sále P1 v pavilóne P.

Časopis Stavajte a bývajte s nami bol aj tento rok mediálnym partnerom Študentskej súťaže YTONG.


3 obalka Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:18 PM

Stránka 1

Baumit Star Zatepľovacie systémy

Baumit Star – zatepľovací systém pre najvyššie nároky. So zatepľovacími systémami Baumit môžete ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie a prispieť k výraznému zníženiu emisií CO2, čím chránite životné prostredie. Zatepľovacie systémy Baumit vám ponúkajú slobodný výber aj pri rozhodovaní o vonkajšom vzhľade vašej fasády. Vyberte si z 200 odtieňov kolekcie farieb Baumit Colours of more emotion. So zatepľovacím systémom Baumit Star idete na istotu. V tomto perfektne zosúladenom systéme je obsiahnuté komplexné know-how zatepľovania. Baumit Star – spoľahlivosť na najvyššej úrovni!

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Myšlienky s budúcnosťou.


4 obalka Sprievodca:Mustra projekty

4/26/11

2:18 PM

Stránka 2

Prečo obyčajný, keď ľahko môže byť exkluzívny Vďaka strešným oknám môžete vytvoriť z vášho bungalovu exkluzívne bývanie, dokonale presvetlené denným svetlom aj uprostred dispozície.

www.velux.sk • 02 33 000 555 © 2011 VELUX GROUP ∏ VELUX A VELUX LOGO SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY POUŽÍVANÉ V LICENCII VELUX GROUP.

Stavajte a bývajte s nami 2 2011  

časopis o aktuálnych témach v stavebníctve a bývaní.