Page 90

Firemná prezentácia

Elektrina zo Slnka - fotovoltika V POSLEDNÝCH ROKOCH SA OBJAVILI MOŽNOSTI SÚKROMNEJ VÝROBY ELEKTRINY V MALOM MERADLE. NAJSKÔR VYRÁSTLI FOTOVOLTICKÉ PARKY KDE TU PO SLOVENSKU. AVŠAK PO ROKU 2011 SA PODPORA PRE BUDOVANIE TAKÝCHTO ZDROJOV SÚSTREDILA NAJMÄ NA SYSTÉMY INŠTALOVANÉ NA BUDOVÁCH – ČI UŽ STRECHÁCH ALEBO (MENEJ) NA FASÁDACH. nemožné (napr. v chránených prírodných oblastiach). Najznámejší príklad zo Slovenska je Téryho chata vo Vysokých Tatrách. Podstatný rozdiel od vyššie spomínaného prípadu, je ten, že takýto systém musí mať aj zariadenie na akumuláciu elektriny na obdobie, kedy Slnko nesvieti. Sú to najmä akumulátory, ale objavujú sa iné možnosti – vodíkové hospodárstvo, zotrvačníkové akumulačné mechanizmy a pod. V súčasnosti najbežnejší druh je fotovoltická elektráreň alebo zariadenie (FVE/Z) nainštalované na budove. Tieto sú pripojené do elektrickej siete, či už distribučnej, alebo prenosovej. Elektrina z panelov je upravená v invertoroch – meničoch

Princíp Inštalácie na voľnej ploche striedač fotovoltické panely

distribučná sieť

Technológia Zjednodušene sa dá povedať, že fotovoltická bunka je veľká polovodičová dióda, ktorá je citlivá na svetlo. Po dopade čiastočiek svetla – fotónov – ich premení na elektróny, teda elektrinu. Pri bežnom použití fotovoltiky je, samozrejme, najdôležitejšia časť samotný FV panel. Avšak na výrobu elektrickej energie pre normálne použitie je potrebné inštalovať viac panelov a súčastí systému. FV panely vytvárajú jednosmerný prúd a napätie. Väčšina spotrebičov však potrebuje striedavý prúd. Na premenu sa používajú striedače (meniče – invertory), ktoré vytvárajú jedno alebo trojfázovú striedavú elektrickú

88

9_2012

energiu. Ďalšie súčasti sú rôzne káblové rozvody, konektory, ochrany (prepäťové, fázové a pod.), monitorovacie a kontrolné mechanizmy. Ako je možné inštalovať FVE/Z Prvým typom je ostrovná FVE. Tento druh FVE nie je pripojený k do distribučnej elektrickej siete a odtiaľ aj pochádza jeho názov – FVE na miestach (ostrovoch), ktoré nie sú elektrifikované. Príkladom sú odľahlé chaty a usadlosti kde privedenie distribučných vedení bolo drahé alebo Princíp ostrovného systému striedač fotovoltické panely

meranie na svorkách generátora distribučná sieť

Dom a Byt 9 2012  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Dom a Byt 9 2012  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Advertisement