Page 78

Firemná prezentácia

Z výstavby – priatelstvo MÔŽE UZAVRIEŤ PRIATEĽSTVO, NA CELÝ ŽIVOT, STAVITEĽ S REALIZÁTOROM POČAS VÝSTAVBY JEDNÉHO DOMU? ÁNO, AK SA STAVIA TAKÝM SPÔSOBOM, KTORÝ NEZNIČÍ NERVY ZÚČASTNENÝCH. RÝCHLOSŤ, PRESNOSŤ, FLEXIBILITA. TOTO SÚ PARAMETRE, KTORÉ INŠPIROVALI AJ JURAJA DROPPU NA VÝSTAVBU DOMU S ĽAHKOU KONŠTRUKCIOU, KTORÚ VÁM TERAZ PREDSTAVÍME.

Staviteľ Juraj Droppa je už desaťročia aktívnym účastníkom dobrovoľných organizácií venujúcich sa ochrane životného prostredia. Aj preto si spomedzi energeticky úsporných spôsobov výstavby vybral hotový dom Energy Friend Home. Pri výbere zavážilo aj to, aby bola výstavba rýchla, flexibilná, otvorená k novým technológiám, aby sa zaoberala osadzovaním alternatívneho kúrenia ako aj využitím obnoviteľnej energie. Taktiež, aby samotná výrobná technika dbala na ochranu životného prostredia a jej zabudovanie na stavbe bolo bez dlhodobého používania ťažkej stavebnej mechanizácie. Spýtali sme sa pána Juraja Droppu, prečo si vybral túto technológiu a ako je spokojný so „svojím“ súčasným „životným priestorom“ na slovenskom stavebnom trhu. Ako príde človek, ktorému je blízka ochrana životného prostredia, k rozhodnutiu, opustiac

76

9_2012

stáročné stavbárske tradície, kúpiť si budovu s ľahkou konštrukciou? Človek, vedomý si ochrany životného prostredia, plánuje na prevádzkových nákladoch, produkcii CO2 šetriť. Vie, že cena energie stúpa, preto sa pokúsi o výstavbu takého domu, ktorého prevádzka je čo najmenej finančne náročná. Ďalej je dôležité aj to, že výroba energie je vždy spojená s produkciou škodlivých látok. Energia najviac šetrná v životnému prostrediu je tá, ktorú ani netreba vyrobiť. Stavba nech je taká, že svojou izoláciou, použitím čo najmenšej energie vie v lete aj v zime zabezpečiť vhodnú klímu. Technológia Energy Friend Home toto spĺňa. Je úsporná na prevádzke, ale aj stavebnom procese. Aké je ďalšie hľadisko, ktoré by ste vyzdvihli pri výstavbe budovy s ľahkou konštrukciou? Investor musí preskúmať aj prednosti zvolenej technológie výstavby, vzťahujúcej sa na jeho stavbu. Ak mám malý pozemok, nemôžem naň umiestniť pôdorysom

Dom a Byt 9 2012  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Dom a Byt 9 2012  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Advertisement