Page 71

Skladba stropu: 1. Povrchový materiál (dlažba, parketa) 2. Estrich poter 3. Sieť na rozloženie záťaže 4. Liaty polystyrén-betón 5. Konštrukcia z15 cm hrubej pozinkovanej ocele 6. Polystyrén-betón v tabuliach

lepidla. Konečná povrchová úprava stien z interiéru môže byť obkladom, omietkou s rôznou štruktúrou alebo aj sadrovými stierkami. Zo strany exteriéru je to možné štandardnými tenkovrstvými difúzne otvorenými omietkami, ako sa používajú pri zatepľovacích systémoch. Inštalácie vody, elektriny, slaboprúdu, napr. antény káblovky či prípojky internetu, sa musia realizovať pred

konečnou povrchovou úpravou v drážkach vnútorného opláštenia, ktoré sa vypenia tepelnoizolačnou penou. Nehorľavosť stavby je ďalšou výhodou tohto systému výstavby RD.

domu sťahovala), a tak aj rýchlosť výstavby je ďalším benefitom, ktorý získate. Najväčším je však vysoká tepelnoizolačná kvalita steny U = 0,142 W/m2K. Ďalej sem patria nízke náklady na vykurovanie. V referenčnom dome to predstavovalo 20 €/mesiac, nízke náklady na vykurovanie sú aj z dôvodu dokonale izolovanej základovej dosky 30 cm termobetónu. Dokonale tepelne zaizolovaný dom sa určite oplatí. Čo je však nezanedbateľné, je aj cena domu. V tomto smere je konštrukčný systém – ATA BAUSYSTEM® porovnateľný s klasickými technológiami výstavby. ATA Bau s.r.o. mobil: 0948 464 564, atabau@atabau.sk www.atabau.sk

partner rubriky

Zavesenie obrazov, skriniek, kuchynskej linky... je riešené štandardnou vrtuľovou rozperkou (hmoždinkou), alebo za pomoci chemickej kotvy. Referenčná stavba tohto systému na Slovensku bola postavená za 4 mesiace (rodina sa po tomto čase do

domabyt.sk

69

Dom a Byt 9 2012  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Dom a Byt 9 2012  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Advertisement