Page 70

Seriál o nízkoenergetických domoch

Konstrukcný systém

– ATA BAUSYSTEM

®

PRI ZRODE STAVEBNÉHO SYSTÉMU ATA BAUSYSTEM® STÁLA MYŠLIENKA PONÚKNUŤ INVESTOROM TAKÉ RIEŠENIE TEPELNOTECHNICKEJ KVALITY OBALU STAVBY, ABY ICH PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY NA VYKUROVANIE BOLI MINIMÁLNE.

Z

náme stavebné systémy sa „trápia“ s rôznymi kritickými detailmi a riešeniami, ako sú tepelné mosty, nedostatočná paropriepustnosť, problémy s unikaním difúznej vody do tepelných izolácii, ale aj napr. s veľkým množstvom tzv. zabudovanej vody v stavbe, ktorá sa veľmi dlho (aj 2 – 3 roky) vyvetráva z konštrukcií. Patrí sem taktiež dlhý čas realizácie prác.

ATA BAUSYSTEM®, ktorého základ tvorí konštrukcia z pozinkovaného plechu – tzv. C a U profily 150/ 45 m. Tieto sa zoskrutkujú do skeletu, ktorý je staticky posúdený a vytvorí kostru domu. Do kostry domu patrí aj nosná konštrukcia stropov z I a profilov U – 200/45 s nosnosťou až 300 kg/m2. Zmontovaný skelet je pripevnený do konštrukcie základovej dosky oceľovými kotvami každých 25 cm, a tak je dom dokonale upevnený.

Všetky tieto neduhy odstraňuje konštrukčný systém

partner rubriky

68

9_2012

izolácia, ktorá sa vyrába na Slovensku. Priestor medzi doskami sa zaleje termobetónom – tepelnou izoláciou hrúbky 150 mm, nakoľko takto široká je medzera, ktorú tvorí stojka C profilu. Konštrukcia obvodového plášťa je teda tvorená tepelnou izoláciou hrubou 420 mm bez tepelných mostov, lebo aj strop je vyplnený termobetónom, vrchná nosná časť stropu je z oceľovej sieťoviny a roznášacieho betónu hrúbky cca 5 cm.

Priestorová tuhosť skeletu domu je riešená zavetrením tzv. ondrejskými krížmi v každej stene a priečke domu, keďže aj tieto sú súčasťou skeletu. Dverné otvory a okenné otvory majú po obvode dvojité „stojky“, a tak sú dostatočne tuhé, aby nedochádzalo k deformáciám.

Konštrukcia krovu je taktiež riešená systémom C a U profilov, kde sa tiež použije opláštenie z vnútornej strany doskami STYRCON 120 mm. Plocha strechy sa vyplní termobetónom a následná skladba hydroizolácie (fólie, latovanie, škridla...) je vždy individuálne riešená podľa želania zákazníka a typu škridly.

Po zmontovaní skeletu sa tento zo strany interiéru oplášti doskami STYRCON 120 mm a zo strany exteriéru STYRCON 150 mm. Materiál STYRCON je vlastne tepelná

Povrchová úprava oplášťovacích dosiek je presne taká, ako sa používa pri zatepľovacích systémoch, stavebné lepidlo, výstužná sieťka a znova vrstva stavebného

Dom a Byt 9 2012  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Dom a Byt 9 2012  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Advertisement