Page 1

Ročník XVIII. 4/2012

www.vub.sk 0850 123 000

4/2012 ročník XVIII.

časopis o stavebníctve a kultúre bývania

VDÝCHNIME život podstrešiu

www.domabyt.sk

www.antar.sk

Nové fasády rozžiaria naše domovy Pokračovanie seriálu

O DREVOSTAVBÁCH Výstava Fensterbau Nemecko

4,39 % roêne

, časopis o stavebníctve a kultúre bývania

Flexihypotéku môžete maĹ u nás už od

Splácate hypotéku v inej banke a ste nespokojní s jej podmienkami? Preneste si ju do VÚB banky a s Flexihypotékou na refinancovanie získate množstvo výhod.

teraz navyše bez poplatku za poskytnutie úveru nepotrebujete nový znalecký posudok, interný odhad ceny nehnuteĘnosti urobíme zadarmo peniaze poukážeme priamo na úêet pôvodnej hypotéky splácaĹ môžete až 30 rokov

PRED A JNÁ CEN A: 1,50 € PREDPLATITELIA: 1,30 €

I S S N 13 3 5 - 6 615

ZÁHRADA Náradie na údržbu

03263 FLEXIHYPO_INZ_DOMABYT_225X295.indd 1

27.2.2012 13:28


Geberit Monolith

Okno

budúcnosti

Funkèný dizajn.

A je to tu: úspora energie ako nikdy predtým – s novým okenným systémom SOFTLINE 82 od firmy VEKA. koniec vysokým nákladom na vykurovanie optimálna klíma v miestnosti v každom ročnom období dlhá životnos a istota do budúcnosti Tu nájdete vášho najbližšieho výrobcu okien VEKA: www.veka.sk Vaše predstavy o novej kúpeěni je možné uskutoèniĿ ěahšie, než si myslíte. Sanitárny modul Geberit Monolith pre WC s integrovanou splachovacou nádržkou v sebe spája nadèasový dizajn a jednoduchú inštaláciu. Jeho èelné sklo je k dispozícii v niekoě kých farebných variantoch a dá sa kombinovaĿ s väèšinou bežne dostupných WC mís, èo vám prináša veě kú slobodu voě by. Pre viac informácií prosím navštívte ̛ www.geberit.sk VEKA AG · Ing. Martin Arendarčik · Jenečská 363/2 · CZ 161 00 Praha 6 · tel 220 512 696 · mobil 725 796 806 · fax 220 512 696 · e-mail marendarcik@veka.com · www.veka.sk


Life Nová kolekcia farieb!

Všetky farby, aké si viete predstaviť

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

888 nových farieb Life od Baumitu Baumit – európsky líder v oblasti fasád a zatepľovania vám prináša novú paletu 888 fasádnych farieb rieb fe vám Life pre váš dom. Či si predstavujete moderné, energické, pohodové, jemné alebo tradičné farby, Life ponúka všetko v širokej škále odtieňov. Okrem toho si môžete vybrať z 36 nových trendových mozaikových omietok pre zvýraznenie detailov. Vaša fasáda tak získa originálny a štýlový vzhľad. Vďaka novým farbám Life už nemusíte klásť svojej fantázii medze.

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.


17. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE YTONG

Casopis o stavebníctve a kultúre bývania číslo 4, ročník XVIII., apríl 2012, cena 1,50 € Vyšlo vo vydavaľstve Antar, spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, registrácia za dňa 3. 2. 1995, MK SR pod číslom EV 3183/09, ISSN 1335–6615 (tlač) ISSN 1336–6653 (online) Adresa redakcie: Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42 tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 207 13 e-mail: domabyt@antar.sk www.antar.sk

Renomovaní českí a slovenskí porotcovia na čele s predsedom Ing. arch. Stanislavom Babčanom sa zhodli na štyroch umiestneniach a udelili tri odmeny v tohtoročnej súťaži s témou HORIZONTÁLNY HYBRID A KONVERZIA VEREJNÉHO PRIESTORU, v rámci ktorej študenti navrhovali multifunkčný mestský areál v priestore bývalých Zoborských kasární v Nitre. Areál Zoborských kasární prestal plniť svoju armádnu funkciu, bol uvoľnený Ministerstvom obrany SR väčšinovému vlastníkovi Mestu Nitra. Zámerom Mesta Nitra a úlohou súťaže bola koncepcia multifunkčného využitia areálu tak, aby bol schopný poskytovať návštevníkom a jeho obyvateľom celodenný program s prevládajúcou funkciou kultúrno-spoločenskou, vedeckou, vzdelávacou, rekreačnou, prípadne obytnou a obchodnou. Prvou úlohou pre slovenských a českých študentov od autorov zadania Ing. arch. Ľubici Selcovej, PhD. a Ing. arch. Vladimíra Haina bolo vyriešenie urbanizmu celého územia, druhou úlohou bolo priniesť kreatívne idey a nápady konverzie bývalého vojenského priestoru (pamiatkovo chránených vojenských objektov) na verejný a treťou úlohou bolo navrhnutie multifunkčného hybridného objektu. „Pre spoločnosť Xella sa študentská súťaž stala dôležitou platformou pre podporu

a stretávanie sa s mladými generáciami architektov a projektantov. Zároveň pre študentov vysokých škôl predstavuje príležitosť, ako nadviazať prvé kontakty s uznávanými odborníkmi z praxe. Som rád, že počas 17-ročnej existencie si študentská súťaž Ytong získala rešpekt a obľubu nielen medzi študentmi, ale aj zástupcami z radov odbornej verejnosti, keďže sa každý rok na jej konaní podieľajú najvýznamnejšie osobnosti českej a slovenskej architektúry,“ dodal za vyhlasovateľa súťaže vedúci predaja a prokurista Xella Slovensko Ing. Peter Markovič.

Zoznam víťazov 17. ročníka Študentskej súťaže: 1. cena:

Dubeňová Ľubica, Bašová Michala FA STU Bratislava

2. cena:

Borščová Barbara, Šranko Richard FA STU Bratislava

3. cena:

Kvasničková Lenka, Čičala Michal FSv ČVUT Praha

odmena:

Štefanková Jana FA STU Bratislava

odmena:

Valeková Ivana, Bartková Darina, Sopoušková Petra, Záthurecká Zuzana FA VUT Brno

odmena:

Hudec Martin, Bergerová Katarína FA STU Bratislava

Mediálnym partnerom súťaže bol aj časopis Dom a Byt. Výhercom aj odmeneným srdečne blahoželáme!

2

4_2012

Šéfredaktor: Ing. Pavel Kleskeň, 0903 721 235 Zástupca šéfredaktora: PhDr. Andrej Fabík, tel.: 02/209 207 17 Redakcia: Mgr. Miroslava Kleskeňová, 0903 401 077 Predseda redakčnej rady: Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Marketing: Karol Stratený, 0911 171 921 Obchodné oddelenie: Riaditeľ: Ing. František Orth, 0911 721 233 Zuzana Škvarilová, 0905 525 083 Štefan Majerník, 0903 781 341 Ing. Zoltán Ďurčovič, 0903 741 104 Ing. Ľudovít Majerčík, CSc., 0904 926 785 Igor Imrich, 0903 795 440 Grafická úprava, layout: Martin Strihovský MSg, striho8@gmail.com Scan: Press Color, s. r. o. Tlač: TELEM K&M, a. s., Liptovský Mikuláš Regionálna kancelária: DaB, Rybárska 37, 949 01 Nitra tel./fax: 037/655 04 66, tel.: 037/741 43 89, 741 15 31 Regionálna kancelária: DaB, Medená hámor 15, 974 00 Banská Bystrica tel./fax: 048/431 82 90, tel.: 048/431 82 12 Jana Jurčová, 0905 523 057 Dr. Jozef Bobok, CSc., 0904 416 781 Články s kontaktnou adresou sú platenou inzerciou. Predplatné prijíma redakcia: e-mail: domabyt@antar.sk Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky zo zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk Distribuje: Mediaprint – Kapa Pressegrosso, s. r. o., a súkromní distribútori. Podávanie novinových zásielok povolené 26. 9. 1995 č. p. 623RPP/95. Kopírovanie povolené s písomným súhlasom vydavateľa a pri zachovaní autorských práv. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. ANTAR, spol. s r. o. Redakcia nezodpovedá za obsah ani za jazykovú úpravu dodaných inzerátov. Snímka na titulnej strane: Velux


ttéémmaaččí sí sl laa ttéémmaaččí sí sl laa

Editorial

–– ––vaša vaša optimálna voľba vaša vašaoptimálna optimálna optimálnavoľba voľba voľba Milí čitatelia, v čase redakčnej uzávierky tohto vydania časopisu prišla k nám kalendárna jar a sympatické bolo, že prišla v tej najkrajšej podobe, ako si jar predstavujeme. Deň bol nadmerne slnečný, teploty sa pohybovali vysoko nad bodom mrazu, a tak mi napadla taká asociácia, či tento signál neznamená aj zlepšenie situácie „u nás doma“, teda v segmente stavebníctva. Žiaľ, nádejné prvé jarné slnečné dni vystriedali dni zamračené a chladné a aj stavbári sa trápia už tretí rok ďalej. Štatisticky vykázané poklesy produkcie stavebníctva sa pohybujú na úrovni 50 – 60 % z produkcií rokov hojnosti, ako boli roky 2007 – 2008. A tí z vás, ktorí troška sledujú aj každodenný život okolo seba v mestách či dedinách, určite zaregistrovali, že rozostavaných stavieb väčšieho rozsahu a výšok je pomenej. Zaujímavé bolo konštatovanie jedného môjho známeho (robí v stavebníctve), ktorý smutne skonštatoval: „Všimol si si, ako málo žeriavov trčí nad Bratislavou?“

Ing. Pavel Kleskeň šéfredaktor

Veru áno, toto jeho konštatovanie – skôr povzdych, veľmi presne hodnotí situáciu, ktorá je v stavebníctve. Útlm investičnej výstavby je neuveriteľný a naši kolegovia z denníkov zaoberajúci sa ekonomickými komentármi to zdôvodňujú krízou. Nesúhlasím s nimi. Keď si pozorne popočúvate a prečítate údaje od bankových inštitúcií – to je ten zdroj, ktorý dodáva „palivo“ celému hospodárstvu, tak nezapočujete jednu jedinú poznámku, že by sa tvorba ich zisku nejako radikálne znižovala. Peniaze teda sú, len každý, aj my, aj bankári sme zrazu začali byť príliš opatrní. Znížili sme veľmi radikálnym spôsobom spotrebu – veď v novinách píšu, že je kríza a môže byť ešte horšie, treba šetriť. Tak sa šetrí – zasa neopravujeme naše bývanie, nevymieňame starý nábytok... Takto isto to robia aj banky, a pretože ratingové agentúry ich hodnotia, nech sa na mňa hnevajú, koľko chcú, môj názor je, že ich hodnotenia sú robené akoby „od brucha“. Príkladom môže byť nedávno

publikovaná správa, že jedna agentúra plánuje znížiť hodnotenie slovenského bankového sektora. Pritom ani jedna z našich bánk „nelieta“ v nevymožiteľných gréckych dlhopisoch, banky majú dostatok rezerv, tak prečo znížené hodnotenie?! Pre mňa to nemá logiku alebo... nechápem, čo je za tým... Banky teda viac šetria a pri poskytovaní úverov na väčšie investičné developerské projekty sú až príliš opatrné. Áno, tých nadrozmerných 4 – 5 izbákov je už dosť. Chýbajú však malé (50 – 70 m2) dvoj, trojizbové byty pre začínajúce rodiny. Realitky hovoria, že takéto byty (do 100 000 eur) sa predávajú veľmi dobre. Žiaľ, nestavajú sa. A ani veľmi neprojektujú. Svedčí o tom rozpad architektonických kancelárií z dôvodu nedostatku objednávok. Toto mám potvrdené z každodennej práce. Pripravujeme totiž špeciálnu publikáciu o energeticky nízkonákladových stavbách rodinných domov, a tak sme začali oslovovať architektonické kancelárie. Ich odpovede však zhruba zneli: „Je to pekné, ale teraz musíme kresliť to, čo nás uživí a na pretláčanie možných koncepcií nie je vhodná chvíľa.“ Je to signál, že stavebníctvo je ozaj v problémoch, lebo sa nič veľké a vo veľkom rozsahu nepripravuje. Náš časopis nie je o diaľniciach, veľkých stavbách. Naša čitateľská základňa je tvorená ľuďmi, ktorým stačí jeden kvalitný, prevádzkovo úsporný dom. Preto musíme prinášať informácie o novinkách, o technológiách aj výrobcoch kvalitných výrobkov pre tieto RD, v ktorých tiež cítiť krízu v stavebníctve. Časy, keď sa bolo čím chváliť, sú už preč, a tak aj redakcia musí vynaložiť dvakrát viac námahy pri hľadaní noviniek, ktoré sú vhodné na to, aby sme vám ich predstavili. Za kolektív, ktorý riadim, vám však môžem sľúbiť, že nepoľavíme a urobíme všetko pre to, aby váš obľúbený časopis bol na vysokej odbornej aj estetickej úrovni. Prajem vám príjemne strávené chvíle s časopisom – a peknú jar.

>QZÚYQTQ^UZÒYU dfQbi fSX_T_fçSX TfUb

Áäw 1;391

ööö­ïäñèóî­òê


20

Téma císla

rokov zateplovania na Slovensku

Podmienky pre uplatnenie ETICS v SR za obdobie 1991 az 2012

ZABEZPEČENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ZNIŽOVANÍM POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE A TÝM AJ SKUTOČNEJ SPOTREBY ENERGIE V BUDOVÁCH VÝZNAMNE OVPLYVŇUJE TEPELNOTECHNICKÁ KVALITA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA.

Z

níženie tepelných strát obvodovým plášťom, ale aj odstránenie mnohých nedostatkov sa dosahuje uplatnením vonkajších tepelnoizolačných systémov (ETICS). Pre ich zavedenie na trh platia podmienky preukazovania zhody rovnako ako pre ostatné stavebné výrobky.

Programy podpory zatepľovania Zavedenie podmienok pre znižovanie spotreby energie v budovách vyžadovalo prijatie nových právnych a technických predpisov, uplatňovanie finančných nástrojov, zavedenie nových stavebných výrobkov na trh, zmeny v navrhovaní a posudzovaní stavebných konštrukcií, teda v projektovaní, ale aj v zhotovovaní a uskutočňovaní stavebných prác.

Dvadsať rokov zatepľovania na Slovensku malo viac etáp. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 493 z 10. septembra 1991 boli pred dvadsiatimi rokmi schválené „Postupy a technické podmienky dodatočného zatepľovania a modernizácie panelových bytových domov“. Štátom podporovaný proces sa zabezpečoval najskôr programom dodatočného zatepľovania a odstraňovania nedostatkov bytových domov v rokoch 1992 – 1997, potom od roku 1998 podporou obnovy bytovej budovy cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), poskytovanou na základe Koncepcie obnovy budov s dôrazom na bytový fond, schválenej Uznesením vlády SR č. 1088 z 8. 12. 1999, a nakoniec zahrnutím Vládneho programu zatepľovania do foriem podpory v ŠFRB v rokoch 2009 a 2011 na základe uznesenia vlády SR č. 379 z 20. mája 2009. Programy zatepľovania úzko súviseli s obnovou bytového fondu. Vývoj tepelnoizolačných systémov, právne a technické predpisy sa týkajú celého fondu budov a ovplyvňujú zlepšenie energetickej hospodárnosti všetkých kategórií budov. Finančné nástroje V roku 1991 vláda schválila Dlhodobý program dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád bytových domov, najmä panelových, so špecifikovanou finančnou účasťou štátu, ktorú riešil samostatný predpis MF SR. Podľa uvedeného predpisu sa poskytoval na zateplenie nenávratný príspevok do výšky 80 % obstarávacích nákladov. Od roku 1997 sa na zatepľovanie poskytuje úver

4

4_2012


nených nákladov. Bez rozšírenia počtu systémových porúch sa systémová porucha vystupujúcich konštrukcií balkónov (systémová porucha f) podľa výnosu rozšírila aj na lodžie v akýchkoľvek bytových domoch. Výnos z roku 2006 bol niekoľkokrát novelizovaný ako výnos V-1/2007 a V-1/2008. S účinnosťou od 1. januára 2008 platil výnos MVRR SR č. 2/2008. Od roku 2011 sa finančné prostriedky na odstraňovanie systémových porúch poskytujú podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o podporách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Poskytovanie finančných prostriedkov vo forme štátnej dotácie niekoľkokrát už doteraz prevyšuje pôvodne predpokladanú sumu. Súvisí to s rozšírením pôvodného počtu systémových porúch, ale aj obdobím poskytovania finančných prostriedkov.

zo ŠFRB vo výške 80 % z obstarávacích nákladov a rovnako aj na obnovu bytového domu. Zvyšných 20 % finančných prostriedkov musí byť vlastných, prípadne vlastník bytu môže využiť nástroje poskytované bankovými inštitúciami. Podmienkou na poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB bolo dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom a splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Osobitný spôsob poskytovania úveru v roku 2009 vo výške 100 % opodstatnených nákladov na zateplenie bytových a rodinných domov postavených do roku 1989 vyplýva z podmienok Vládneho programu. Osobitnou podporou obnovy bytových domov bolo poskytovanie dotácie na odstraňovanie systémových porúch. Pri deviatich z 12 systémových porúch sa na ich odstránenie čiastočne alebo celoplošne v rámci

20 rokov zateplovania na Slovensku

technických postupov využívajú kontaktné tepelnoizolačné systémy. Odstraňovanie systémových porúch sa pôvodne uskutočňovalo podľa Smernice MVRR SR č. 3/2000, ktorou sa určovali pravidlá pre poskytovanie príspevkov na odstránenie systémových porúch bytových domov. Zmenou na Smernicu MVRR SR č. 4/2004 na poskytovanie štátnej pomoci na odstránenie systémových porúch a jednotlivými úpravami (usmernením ministra MVRR SR č. 203/500-2000 z 27. 9. 2000, Smernicou č. 6/2002, č. 9/2003 a č. 4/2004) sa upresňovali podmienky a výška poskytovania finančných prostriedkov. Výnosom V-1/2004 z 23. decembra 2004 sa zaviedlo poskytovanie finančných prostriedkov ako podporného nástroja rozvoja bývania. Výnosom V-1/2006 zo 7. decembra 2006 sa rozšíril počet systémových porúch na 12 a určilo sa poskytovanie najviac 500 Sk na m2 úžitkovej plochy bytov v bytovom dome, ale súčasne suma poskytnutých prostriedkov nesmela byť vyššia ako 50 % opodstat-

Pilotné a demonštračné projekty, úlohy výskumu a vývoja Overenie podmienok realizácie zateplenia rôznych systémov (ETICS), rôznej tepelnoizolačnej kvality zabezpečenej tepelnoizolačnými materiálmi najmä na báze penového polystyrénu a minerálnej vlny rôznej hrúbky a s rôznymi povrchovými úpravami sa overovalo na pilotných a demonštračných projektoch súvisiacich s riešením úloh výskumu a vývoja objednaných ministerstvom (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ale predtým Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR, Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR, Ministerstvo výstavby a verejných prác SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) a samostatných Phare projektov. Prvé systémové uplatnenie kontaktných a odvetraných tepelnoizolačných (vtedy používané pomenovanie „zatepľovacích“) systémov sa uskutočnilo na Pilotnom projekte 332 b.j. Bratislava – Kramáre. Pilotný projekt súvisel s riešením úlohy výskumu a vývoja (VaV) VTP 01 Znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov (1991-1995), ktorej hlavným riešiteľským pracoviskom bol Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb – NOVA, š.p. (neskoršie pracovníci boli zamestancami VVÚPS – NOVA, s.r.o., a v súčasnosti TSÚS, n.o.). Riešenie sa zameralo na diagnostiku bytových budov vybraných reprezentantov s hodnotením vlastností stavebných konštrukcií ako podklad pre návrh dodatočnej tepelnej ochrany. Spracovali sa prvé zásady riešenia detailov zateplenia a projektová dokumentácia zateplenia bytových domov pilotného projektu s uplatnením ETICS (vtedy kontaktný zatepľovací systém so skratkou KZS), rešpektujúce najmä hygienické, protipožiarne požiadavky so zameraním sa na úspory tepla na vykurovanie. Zameranie bolo na overenie technologických postupov zhotovovania, zaškolovanie pracovníkov zhotoviteľa, a tým aj vytvorenie systému uznávania kvalifikácie zhotoviteľa vydávaním licencií Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSÚS) od roku 1992. Obytný súbor pilotného projektu sa skladal z piatich bodových a piatich radových domov postavených v konštrukčnom systéme T06 B Košice, na ktorých

domabyt.sk

5


Téma císla

sa uplatnili rôzne kontaktné tepelnoizolačné systémy (LOBA VS-U VS-P, GRANOLAN, TERRANOVA TERRATHERM, DRYVIT OUTSULATION, CAPAROL CAPATECT, CELLTERM) s overovaním vytvárania tepelnoizolačných vrstiev a novými slovenskými výrobkami. Stanovila sa minimálna hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy s ohľadom na eliminovanie hygienických nedostatkov 60 mm. Zateplenie plochých striech sa zrealizovalo na bodových domoch a na radových domoch sa zrealizovali nadstavby s 20 novými bytmi. Otvorové konštrukcie sa nevymenili, ale iba zatesnili silikónovými profilmi. Severne orientované okná radových domov boli opatrené tretím zasklením. Vykonalo sa hydraulické vyváženie celej vykurovacej sústavy vrátane clonkovania a zabudovala sa ekvitermická regulácia v zásobovaní teplom na päte budov a inštalovali sa termostatické ventily. Zabudovalo sa meranie do všetkých budov a do kotolne. Predmetom riešenia úlohy VaV bolo aj meranie potreby tepla pred zateplením a vykonaním stavebných prác. Na základe vykonaných úprav sa zistilo zníženie potreby plynu na vykurovanie celého obytného súboru o 33,75 %. Projekty Phare sa zamerali na zistenie vplyvu zlepšených tepelnoizolačných vlastností ovplyvnených použitím väčších hrúbok tepelnej izolácie. V rámci demonštračného projektu PHARE B1/91 Panelové domy Rajec – Sever sa na obvodový plášť z troskopemzokeramzitbetónových dielcov konštrukčného systému T06 B-Žilina použil tepelnoizolačný systém na báze penového polystyrénu hrúbky 100 mm. Zateplený bol strešný plášť a vnútorné deliace konštrukcie. Preukázané zníženie potreby tepla na vykurovanie v budove bolo 41,6 %. Realizácia demonštračného projektu PHARE č. 277610/0601 Starý Smokovec INSULATE sa uskutočnila na bytovom dome Pod lesom v Dolnom Smo-

6

4_2012

kovci, ktorý bol postavený v konštrukčnom systéme T06 B-Košice. Obvodové dielce pôvodného riešenia boli z expanditbetónu. Na zateplenie obvodového plášťa sa použil po výške dvoch podlaží kontaktný tepelnoizolačný systém na báze penového polystyrénu GRANOLAN s hrúbkou 80 mm. Na zateplenie posledného podlažia a štítov vrátane nadstavby sa použila tepelná izolácia na báze minerálnej vlny s hrúbkou 100 mm a obkladom z dreveného tatranského profilu. Súčiniteľ prechodu tepla je 0,33 až 0,35 W/(m2.K). Otvorové konštrukcie sa vymenili za drevené s izolačným dvojsklom. Predmetný projekt bol vyhodnotený ako najlepší z 18 riešených projektov (ocenenie projektov Regional and Urban Energy Efficiency Project bolo v roku 1996 v Utrechte). Na základe porovnania meraní s referenčným bytovým domom sa stanovilo zníženie spotreby energie na vykurovanie o 47,3 %. Projekt PHARE č. 11 RESIDENT sa zameral na implementáciu postupov znižovania spotreby energie, uskutočnených v piatich partnerských mestách EÚ. V SR sa overili navrhované opatrenia na bytovom dome BA NKS v Sabinove, Ružová ul. Zateplením obvodového plášťa kontaktným tepelnoizolačným

systémom na báze EPS sa dosiahla hodnota súčiniteľa prechodu tepla U = 0,377 W/(m2.K). Otvorové výplne sa zamenili za plastové s izolačným dvojsklom. V nadstavbe sa použili plastové strešné okná ROTO, ktoré sa skombinovali s vertikálnou otvorovou výplňovou konštrukciou. Pomocou uskutočnených opatrení sa dosiahol 36%ný pokles v potrebe energie na vykurovanie. V rámci riešenia úlohy VaV 6-400 Obnova budov pozemných stavieb s dôrazom na bytový fond (1995-1999) sa vykonala diagnostika bytového fondu. Na budovách bytového fondu sa zistil výskyt 12 systémových porúch. Na ich odstránenie sa ako súčasť technologických postupov v 9 prípadoch čiastočne alebo celoplošne uplatňujú ETICS. Výsledkom riešenia tejto úlohy boli aj podklady k dlhodobému plánu obnovy budov. Nadväzne na zistené systémové poruchy sa v ďalších rokoch v rámci úloh VaV uskutočnili pilotné a demonštračné projekty zamerané na stanovenie podmienok a technických riešení odstránenia systémových porúch. Analýza skutočnej spotreby energie na vykurovanie sa na základe databázy fondu budov vykonala v rámci riešenia úlohy VaV PPŠP 2/2003 Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života (2003-2005).

100 % Pôvodný stav Po úpravách

90 % 80 % 70 %

60 %

60 % 50 %

71 %

71 %

66 %

61 %

53 % 47 %

20 rokov zateplovania na Slovensku

40 % 30 % 20 %

Postavený v roku 1983

Postavený v roku 1983

10 % 0% Obytný súbor Bytový dom Bytový dom Bytový dom Bytový dom 332 bytov 21 bytov Bratislava-Petržalka Dolný Smokovec Sabinov, Bratislava-Kramáre Rajec-sever Beňadická ul. úprava meranie Ružová ul. meranie spotreba plynu porovnanie upravenýstykov v kotolni neupravený dom

Zateplenie bytového domu Rosná ul. Košice

Obnova bytového domu s nadstavbou Národná trieda 43 45, Košice

Obrázok 1 – Znižovanie potreby tepla na vykurovanie vplyvom zlepšenia tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a zmien technických systémov budovy.


V rámci riešenia úlohy VaV č. 354/550/2007 Technický stav a perspektívy obnovy a revitalizácie bytového fondu (2007- 2009) sa opakovane vykonala diagnostika bytových domov. Potvrdil sa výskyt systémových porúch a ich prejavy niektorých z nich na ďalších budovách. Potvrdilo sa, že v bytovej výstavbe sa uplatnilo 24 technológií výstavby, ale pri uvažovaní rozdielností krajských variantov riešení a rozdielnych typov je to 39 a pri uvažovaní radových, bodových a vežových domov sa uplatnilo 61 technológií, konštrukčných a objemových riešení bytových domov. Právne a technické predpisy Základným právnym predpisom, s ktorým súvisí uskutočňovanie zmien stavby, a teda aj zatepľovaním, je stavebný zákon č. 50/1976 Zb. Znením zákona č. 237/2000 Z. z. § 43d zavádza základné požiadavky na stavby vrátane základnej požiadavky. Okrem stavby zavádza pojem zmeny stavby a udržiavacie práce. Poznanie z realizácie pilotných a demonštračných projektov sa uplatnilo pri návrhu Zmeny 5 k STN 73 0540, ktorá platila od roku 1997, a po revízii normy v znení STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana. Časť 2: Funkčné požiadavky, platnej od 1. októbra 2002. Nadväzne na Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášku vykonávajúcu zákon č. 625/2006 Z. z. bolo vydané Usmernenie MVRR SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania k problematike spôsobu povoľovania zmien

dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb (zatepľovanie budov) č. MVRR – 2007-13357/129461-1: 530/Rý z 24. 08. 2007. Poznanie z procesu zatepľovania a snaha o zlepšenie kvality viedla k spracovaniu a vydaniu technickej normy STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorá platí od 1. mája 2008. V prílohovej časti uvádza aj požadovaný obsah projektovej dokumentácie. Pripravované zmeny v právnych a technických predpisoch Rok 2012 je rokom prípravy a nadobudnutia platnosti viacerých právnych a technických predpisov. 1. júla 2013 nadobudne účinnosť Nariadenie o stavebných výrobkoch (Construction Products Regulation – CPR) a nový zákon o stavebných výrobkoch a vykonávajúca vyhláška. Novelou Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhláškou má byť od 1. januára 2013 zavedené prepracované znenie smernice o energetickej hospodárnosti č. 2010/31/EÚ. Účinnosť nadobudne revidovaná tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 a STN 73 0540-3 pre výstavbu uskutočňovanú po 1. januári 2013. Rovnako by mala platiť nová národná príloha k STN EN 15603, týkajúca sa prevádzkového energetického hodnotenia. S identickým určením platnosti a účinnosti je v príprave návrh novej normy na prikotvovanie kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Od 1. januára 2013 by mali platiť aj ďalšie novelizované zákony, napr. zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákon o podpore rozvoja bývania. prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Snímky: TSÚS a archív redakcie Literatúra: [1] Sternová, Z. Zatepľovanie budov. Tepelná ochrana. Bratislava: Vydavateľstvo Jaga group, 1999. [2] Sternová, Z. a kol.: Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba do roku 1970. Bratislava: Jaga group, 2001. [3] Sternová, Z. a kol.: Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba po roku 1970. Bratislava: Jaga group, 2002. [4] Sternová a kol.: Atlas tepelných mostov. Bratislava: Jaga group, 2006. [5] Sternová, Z. a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava: Jaga group. 2010.

Chcete sa dozvedieť viac o oknách GENEO z high-tech materiálu RAU-FIPRO

www.rehau.sk/geneo

Stavba Auto Priemysel

* Zníženie energetických strát na okne pri výmene starých drevených /plastových okien z 80-tych rokov [Uf = 1,9 W/(m2K); Ug = 3,0 W/(m2K)] za okná z profilov GENEO [Uf = 0,91 W/(m2K); Ug = 0,5 W/(m2K); veľkosť okna 123 x 148 cm].

domabyt.sk

7


Téma císla

Príbeh rekonstrukcie bytového domu vo Zvolene

TENTO PRÍBEH JE O ŠTANDARDNEJ SPRÁVE – I NE-SPRÁVE – BYTOVÝCH DOMOV, KTORÚ NA RÔZNEJ ODBORNEJ ÚROVNI VYKONÁVAJÚ (NE-VYKONÁVAJÚ) STARÉ, ALE AJ NOVÉ SPRÁVCOVSKÉ ORGANIZÁCIE.

prípravné práce na zateplenie objektu. Využil som v náš prospech svoje stavbárske vzdelanie i profesiu.

1

etapa rekonštrukcie bytového domu vo Zvolene, na ulici J. Kozáčeka 12, v roku 2007-2008. Vlastníci bytov v bytovom dome sa na môj návrh, v tom čase splnomocneného zástupcu vlastníkom (volám sa Ing. Miroslav Bauco a profesijne sa venuje nízkoenergetickým a pasívnym stavbám od návrhu cez základné ekonomické posúdenie až po samotnú realizáciua jej zabezpečenia), začali zamýsľať nad skutočnosťou, že ceny energií neustále rastú a je potrebné niečo vymyslieť a následne aj urobiť, aby platby za teplo aj teplú vodu nestúpali, a aby sa zlepšil aj vzhľad celého nášho domu. Žiaľ, náš bytový dom bol v správe Stavebného bytového družstva Zvolen. Jeho ľudia, pracovníci nevyvíjali žiadne snahy na znižovanie spotreby tepla (nielen) v našom v dome. Dokonca sa nesnažili ani poskytnúť nám nejaké informácie o možnostiach, ako zlacniť prevádzku nášho bytového domu a všetkého, čo s ním súvisí.

ÚDAJE PODĽA ROKOV Spotreba tepla ÚK [GJ] Spotreba tepla ÚK [kWh] Náklad [€] Náklad [€/kWh]

2006 938,80 260 777,78 19 016,81 0,0729

2007 733,20 203 666,67 16 008,31 0,0786

Moja skúsenosť bola a je, že väčšina majiteľov bytov sú laici, ktorí sa v stavebníctve nevyznajú, a tak radšej riešenie problému vždy odsunuli na neurčito. A potom sa len sťažovali.“ Zase máme platiť viac... ...máme v izbe plesne... kúrime naplno a máme zimu...“ ...atď., atď. ... Niektorí vymýšľali a navrhovali nerealizovateľné opatrenia – napr. odpojenie sa a pre každý byt vlastný plynový kotol. Návrh o vlastnej plynovej kotolni „zmietli zo stola“ a reakcia voči najjednoduchšiemu riešeniu, ktorým je zateplenie obvodových konštrukcií, bola negatívna. Prirodzene, správca nevyvíjal žiadnu aktivitu týmto smerom v náš prospech. Musí sa mu však priznať aspoň čiastočný úspech - oprava systémovej poruchy na balkónoch (žiaľ, nedostatočným technickým riešením) a zateplenie plochej strechy pred opravou krytiny. Po viacročnom presviedčaní a argumentácii väčšina vlastníkov pochopila, že nemá význam sa iba sťažovať, ale naozaj treba aj niečo spraviť. Začali

2008 512,10 142 250,00 12 588,39 0,0885

2009 478,90 133 027,00 12 667,63 0,0952

2010 500,80 139 110,00 13 113,65 0,0943

2011 439,79 122 163,00

Bytový dom sa dostal po rekonštrukcii do energetickej triedy B. Následne nás čakala druhá etapa obnovy - nový zdroj tepla. Zatiaľ príbeh nášho bytového domu vyzeral sľubne. Žiaľ, pokračovanie bolo podstatne dramatickejšie.

8

4_2012

Po dohovore s vlastníkmi bytov, projekt zateplenia domu som zadával priamo projektantovi. Problém však nastal v konfrontácii predpísanej normy pre staré stavby a navrhovaným technickým a konštrukčným riešením. Vzhľadom na skúsenosti, že norma odporúča minimálnu hodnotu tepelného odporu pre takéto stavby, vedel som, že je to nízka hodnota tepelného odporu (R=2). Vo väčšine prípadov to znamená len tenké vrstvy tepelných izolantov a nové omietky, a tým aj veľmi nízke úspory energii na vykurovanie. Neustále vysvetľovanie a faktograficky presná argumentácia nakoniec vlastníkov bytov presvedčili a dali podporu pre moderné, dostatočné navrhované technické a konštrukčné riešenie zateplenia. Súčasťou projektu bolo aj odstránenie netesných, malých okienok v schodisku s jednoduchým sklom. Nahradené boli väčším oknom s izolačným dvojsklom. Samozrejme, bolo potrebné staré a malé otvory zamurovať, vyrezať v obvodovej stene schodiska nové, väčšie a osadiť plastové okná. Sekundárnym efektom tohto riešenia bolo „odstránenie“ holubov. V starých, malých okienkach si urobili hniezda a dlhodobo tam vznikal trus a dokonca sa sporadicky objavili aj uhynuté vtáky. Inštaláciou väčších okien sa problém s holubmi podarilo definitívne odstrániť. Pre realizáciu zateplenia sme stanovili podmienku. Firma, ktorú si vyberieme, musí pracovať z lešenia a nie z lávky, musí dodržať projektom predpísané technológie a skladbu. Mali sme na to dôvody, ktoré sa neskôr ukázali ako opodstatnené – vyššia kvalita práce, rýchlejšia práca s ohľadom na možnosť nasadenia väčšieho počtu pracovníkov, menšie riziko poškodenia konštrukcií strechy. (V susedstve stoja ešte dva také


isté bytové domy a začali sa na nich práce približne súčasne s nami, ale z lávok. Práce boli ako prvé ukončené na našom dome a výsledná kvalita práce je rozdielna, čo sa prejavuje hlavne na detailoch.) Každého určite zaujmú informácie o nákladoch a spotrebe tepla. Uvádzam reálne skutočnosti („sedí“ to aj s teoretickým výpočtom vykonaným spracovateľom energetického certifikátu).

2

etapa rekonštrukcie bytového domu vo Zvolene, na ulici J. Kozáčeka 12, v roku 2011. Táto časť, logicky, nadväzuje na 1. etapu rekonštrukcie bytového domu. Určite sa natíska otázka:“Prečo taký časový odstup?“ Ako som už spomenul, bytový dom bol v správe Stavebného bytového družstva Zvolen - dlhé roky. Vlastníci bytov v roku 2009 odsúhlasili realizáciu 2. etapy a investície do bytového domu. Zahŕňala rekonštrukciu stúpacích vedení (studenej vody, TÚV s cirkuláciou, plynu, kanalizácie s likvidáciou starej azbestocementovej kanalizácie, časť ležatých rozvodov), rekonštrukciu časti vykurovania (nové vyregulovanie systému), rekonštrukciu elektroinštalácie a nový vlastný zdroj tepla na báze tepelných čerpadiel s možnosťou odpojiť sa od centrálneho zdroja alebo využiť ho len ako záložný zdroj. Všetky ekonomické prepočty nasvedčovali, že táto investícia sa vlastníkom oplatí a dokážu, z úspor, splácať úver a tiež investíciu do rekonštrukcie

TZB. Vlastníci bytov dokonca schválili financovanie prostredníctvom úveru a všetky potrebné náležitosti. Dokonca aj vybrali dodávateľov prác. Ako splnomocnený zástupca vlastníkov bytov som predniesol túto požiadavku správcovi. Odpoveďou bola najprv jeho nečinnosť. Na moje naliehanie, ako splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov, reagoval až po troch mesiacoch hnusnou antikampaňou. Podrobnosti nebudem uvádzať. Podstatou bolo, že zvolal schôdzu, na ktorú sa dostavili 4 osoby (predseda, právny zástupca, technický námestník, ekonomický námestník). Musím povedať, že cieľom schôdze malo byť, údajne, prezentovanie zámeru a vecná diskusia - na tento účel bol pozvaný projektant a zástupca výrobcu tepelných čerpadiel STIEBEL ELTRON. Cieľom správcu však nebolo diskutovať a oboznámiť sa s vecou, ale len všetko spochybniť, podľa dopredu pripraveného scenára. Najprv to začalo spochybňovaním technológie - vraj „to“nik nepozná a nikde to nefunguje, budú vraj veľké náklady so servisom a podobne. Následne začalo spochybňovanie zo strany ekonomického námestníka, že už jeden úver máme, že to ľudí zaťaží, že budú platiť viac a pokračoval strašením o tom, že: “...veď viete, aký úver budete mať...?!“ (samozrejme, ak ľudia s niečím súhlasili, tak vedeli, aký úver odsúhlasili a za akých podmienok a aj to, že ho budú splácať). Zástupcovia správcu vôbec nepustili k slovu odborníkov, ktorí boli pozvaní, a k vecnej diskusii sme sa ani nedostali. Keď videli, že dostatočne medzi vlastníkov zasiali semeno strachu a pochybností, jednoducho

domabyt.sk

9


Rozhovor

sa zbalili a opustili schôdzu. Nie je to práve správca, kto má prinášať informácie a ponúkať zlepšenia vlastníkom bytov...? Dookola tvrdiť, že to nik nepozná, nikde to nefunguje je vysoko neprofesionálne... V čase internetu možno nájsť “x” aplikácií a informácií (prvé tepelné čerpadlo postavené Aurelom Stodolom v roku 1928 v Ženeve ešte dnes funguje a vykuruje Ženevskú radnicu). Podobných inštalácií existuje nespočetné množstvo. Čerešničkou na torte bol záver, v ktorom „hodili špinu“ a obvinili všetkých členov výboru vlastníkov bytov, že si uzurpovali moc v dome. Takže výsledkom schôdze bolo, že celý výbor, vrátane predsedu, odstúpil. Perfektne sa im podarilo využiť psychológiu a vzorovým spôsobom „rozložili“ celý dom. Dalo by sa povedať, že to dotiahli až k tomu, že zvolali i ďalšiu schôdzu, na ktorej navrhli všetky uznesenia o tepelnom čerpadle zrušiť. A vďaka predošlej antikampani sa im to aj podarilo. Museli sme prežiť ešte dve vykurovacie sezóny, zvýšenie cien za teplo, teplú vodu, zvýšenie poplatkov za byt... aby vlastníci bytov pochopili, ako sa k nám správca zachoval. Schválili sme založenie spoločenstva vlastníkov bytov, ktoré sa k zámeru 2. etapy vrátilo. Nanovo sme všetko odsúhlasili a... už aj zrealizovali. Aj v tejto etape správca ešte vždy konal proti nám – spoločenstvu. Tentoraz navrhol riešenie od centrálneho dodávateľa tepla. Stále presviedčali vlastníkov, aká výhodná je KOST (kompaktná odovzdávacia stanica), ktorú chce inštalovať centrálny dodávateľ tepla. Nepovedali nám však to najpodstatnejšie – súhlasom by sme sa na dobu 10 -12 rokov zaviazali na neodpojenie sa od centrálneho zdroja, prípadne, ak by sme sa odpojili, museli by sme zaplatiť KOST, nehovoriac už o tom, že KOST pri hodnotení ekonomickej efektívnosti investícií do zdroja tepla vychádza najhoršie aj s ohľadom nato, že nás jej obstaranie nestojí nič. Tesne pred ňou je vlastná plynová kotolňa

a náskok majú tepelné čerpadlá, aj keď ide o najdrahšiu investíciu. Prečo je to tak? Odpoveď je jednoduchá! Tepelné čerpadlá pripravujú tepelnú energiu za najnižšie výrobné náklady. Pokiaľ ide o centrálneho dodávateľa tepla... O tejto možnosti sme pôvodne uvažovali ako o záložnom zdroji tepla (v minimálnom množstve oproti celkovej potrebe), čo sa ukázalo pre nás – SVB Modrý dom - finančne nevýhodné. A tak sme vybudovali vlastnú, malú, plynovú kotolňu s nástennými kondenzačnými kotlami. Táto investícia sa nám vráti už po 1,5 roku.

ÚDAJE PODĽA MESIACOV Spotreba tepla ÚK/TÚV [kWh] Náklad [€] Náklad [€/kWh]

10

4_2012

dec. 2011 36 305,00 3 223,75 0,0888

Podľa výpočtu, tento zdroj nahradí max. (do) 10 % ročnej potreby tepla, pre prípad extrémnych mrazov, keď TČ majú nižšie tepelné zákony (reálne však očakáva projektant do 5 %). To budeme schopní povedať až po roku fungovania (a následne spresniť s počtom narastajúcich rokov). Som veľmi rád, že mi redakcia časopisu dala priestor predstaviť a porozprávať príbeh obnovy nášho paneláku. Snáď budeme inšpiráciou aj pre iné SVB. Ing. Miroslav Bauco

jan. 2012 37 742,00 4 042,69 0,1071

feb. 2012 35 000,00 1 612,43 0,0461


Firemná prezentácia

Tehlová fasáda – jedinecný a nezamenitelný architektonický prvok HOVORÍ SA „POSTAV DOM, ZASAĎ STROM“. SAMOTNÝ PROCES STAVBY RODINNÉHO DOMU MÁ VŠAK NIEKOĽKO FÁZ, POČNÚC ZALOŽENÍM STAVBY CEZ ZHOTOVENIE STIEN AŽ PO STROP A STRECHU, KONČIAC POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI. RIEŠENIE FASÁDY PRITOM NEMUSÍ BYŤ IBA ESTETICKOU ZÁLEŽITOSŤOU. VZHĽADOVO PRÍŤAŽLIVÁ TEHLOVÁ FASÁDA MÔŽE SKRÝVAŤ OBVODOVÚ STENU VYSOKO KVALITNÝCH PARAMETROV.

Používanie lícového muriva malo svoju tradíciu aj u nás, najmä v architektúre na prelome 19. a 20. storočia. V súčasnosti sme čoraz častejšie svedkami návratu k tomuto dizajnu, a to v rustikálnejšom, ale aj modernom štýle. Zaujímavú alternatívu riešenia fasády ponúkajú lícové tehly a tehlové obkladové pásiky TERCA od spoločnosti Wienerberger. Použitie lícových tehál TERCA ako súčasti viacvrstvových obvodových stien s prevetrávanou vzduchovou dutinou predstavuje špecifickú oblasť použitia týchto tehál, kde lícové murivo tvorí vonkajšiu pohľadovú a zároveň ochrannú vrstvu. „Tieto obvodové konštrukcie sa vďaka svojej vrstvenej skladbe so zabudovanou tepelnoizolačnou vrstvou vyznačujú výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, popri tom predstavujú veľmi spoľahlivú konštrukciu s dlhodobou životnosťou a, samozrejme, nezameniteľným vzhľadom,“ hovorí Ing. Gabriel Szöllösi zo spoločnosti Wienerberger. Práve vzhľad robí z lícových tehál nezameniteľný architektonický prvok, po ktorom architekti siahajú čoraz častejšie. Lícové tehly TERCA od spoločnosti Wienerberger pritom predstavujú samostatnú, v súčasnosti veľmi bohatú skupinu tehliarskych výrobkov určených na zhotovenie neomietaného tehlového muriva. Ponúkaný sortiment výrobkov je bohatou kombináciou rôznych farieb, formátov a povrchových úprav na lícových plochách tehál. Okrem toho pri návrhu a realizácii možno vyberať zo širokej škály zaujímavých a architektonicky pôsobivých väzieb. Máloktorý stavebný materiál ponúka toľko rozličných možností na realizáciu tvorivých nápadov ako lícové tehly značky TERCA od spoločnosti Wienerberger. „Neomietnuté murivo z lícových tehál TERCA dáva každému domu charakteristický a nezameniteľný vý-

Dva odlišné spôsoby architektonického stvárnenia domu s použitím lícových tehál TERCA.

raz, majú však aj iné výhody,“ upresňuje Ing. Gabriel Szöllösi zo spoločnosti Wienerberger. Ide o prírodný materiál, ktorý sa vyznačuje parametrami, ako sú pevnosť, mrazuvzdornosť, stálofarebnosť, kyselinovzdornosť a pod., vďaka ktorým je tehlové lícové murivo trvanlivé a vyžaduje si minimálnu údržbu. Fasáda z lícových tehál značky TERCA od spoločnosti Wienerberger pritom pôsobí dekoratívne, nadčasovo a súčasne ponúka bohatú paletu prirodzených farieb a tvarov, z ktorých si vyberie každý stavebník. „Zaujímavé efekty je možné dosiahnuť rôznymi väzbami pri murovaní, členením muriva, kombináciou farieb. Pri murovaní lícového muriva je potrebné použiť špeciálne malty určené na tento účel,“ dodáva Ing. Gabriel Szöllösi zo spoločnosti Wienerberger. Vzhľad tehlového lícového muriva možno dosiahnuť

okrem klasického lícového muriva aj jednoduchším spôsobom, a to s použitím tehlových obkladových pásikov TERCA. Tieto majú rovnaký vzhľad ako lícové tehly TERCA a lepia stavebným lepidlom určeným na lepenie keramických obkladov v exteriéri na vhodný podklad. Lepidlo ako aj škárovacia malta by mali byť mrazuvzdorné, bez rizika tvorby výkvetov a dostatočne flexibilné. Veľkou výhodou tehlových obkladových pásikov je možnosť ich použitia pri rekonštrukciách. Tehlové obkladové pásiky TERCA je možné použiť aj ako finálnu povrchovú úpravu kontaktných zatepľovacích systémov.

Mgr. Petra Kuczmannová v spolupráci so spoločnosťou Wienerberger www.wienerberger.sk

domabyt.sk

11


Firemná prezentácia

Viete, co je Cor-Ten? PATINUJÚCA OCEĽ COR-TEN JE VEĽMI ŠPECIFICKÝ MATERIÁL, KTORÝ SA POUŽÍVA NA TVORBU FASÁD. ARCHITEKTI, KTORÍ TENTO MATERIÁL NAVRHNÚ NA FASÁDU, SA SNAŽIA VYUŽIŤ JEHO POSTUPNE SA MENIACU FARBU OD ČIERNO-HNEDEJ AŽ PO HNEDO-FIALOVÚ K ZVÝRAZNENIU KONTRASTOV FARBY A MATERIÁLOV. Patinujúca oceľ je pre architektúru známa od 60. rokov minulého storočia. Pred touto dobou sa používala pre výrobu železničných vagónov, ktoré sa nemuseli ošetrovať nátermi ako ochrana pred koróziou. V podstate ide o oceľ so zvýšenou odolnosťou proti atmosferickej korózii. V procese výroby sa do tekutej ocele pridávajú prvky ako fosfor, meď, chróm, nikel, molybdén, ktoré vytvoria zvýšenú odolnosť takejto ocele. Konečný výrobok, a je jedno, či ide o konštrukčnú valcovanú oceľ, I profil či U profilov alebo plechy, má zníženú, dá sa povedať, že až zastavenú koróziu. Korózna rýchlosť patinujúcich ocelí, po anglicky „weathering steel“, závisí od typu prostredia, predovšetkým od jeho koróznej agresivitu, a ďalej od mikroklimatických vplyvov ovplyvnených konštrukčným riešením stavby. Dlhodobé atmosferické skúšky realizované v ČR v rokoch 1970 – 1995 preukázali, že po 20 rokoch boli korózne úbytky patinujúcej ocele cca 100 μm (dobre prevetrávané plochy), tj. cca 5 μm. Pri tejto koróznej rýchlosti je životnosť plechu o hrúbke 3 mm minimálne 100 rokov. Príkladom použitia tohto druhu ocele v architektúre sú prvé realizácie z USA. Prvé použitie patinujúcej ocele v architektúre bolo pre budovu John Deere World Headquarters v Moline, Ilinois, USA. Budova bola navrhnutá architektom Eerom Saarinenom a dokončená v r. 1964 a ocenená radom cien pre svoju výnimočnú architektúru. V roku 1970 bola dokončená výstavba v tej dobe najvyššej budovy na svete z patinujúcej ocele – U.S. Steel Building, Pittsburg, USA. Budova so 64 poschodiami má výšku 256 m. Od r. 2002 je budova premenovaná na U.S. Steel Tower. Aj na výstave Expo 2010 sa uplatnila patinujúca oceľ ako najzaujímavejší prvok austrálskeho pavilónu. Materiál na Slovensko dodáva spoločnosť Ruukki Slovensko. Cor–Ten je z pohľadu architektúry jedinečným a nezameniteľným materiálom, ktorý oživí každú fasádu. Spoločnosť Ruukki, výrobca materiálu Cor–Ten, má s jeho použitím bohaté dlhoročné skúsenosti, či už vo forme hladkého plechu alebo dizajnových fasádnych obkladov. Ruukki Slovensko ponúka škálu produktov Cor–Ten hlavne na fasády. Nová produktová škála Ruukki Design Palette obsahuje výrobky Cor–Ten rôznych tvarov a veľkostí, ako sú fasádne kazety, fasádne lamely a sinusové profily.

12

4_2012


Riešenie spojov a kotvení k stavebnej časti budovy, poprípade riešenie ďalších podobných prvkov, vyžaduje zvláštnu pozornosť. V tomto smere spoločnosť Ruukki poskytuje kvalifikované poradenstvo, a tak fasádne systémy opláštenia budov dodajú architektúre objektu jedinečný vzhľad. Musí sa však zaistiť dostatočné prevetrávanie medzi nosnou časťou steny a fasádnymi prvkami. Fasádne systémy musia byť teda riešené ako odvetrávané fasádne systémy. Plochy patinujúcej ocele vystavené vonkajším podmienkam sa môžu vizuálne významne líšiť podľa orientácie plôch, a teda prístupu prostredia. Na dobre ovhlčovaných a prevetrávaných plochách sa vytvára tmavá vrstva s nádychom do fialova. Plochy, ktoré sú menej vystavené prostrediu, zostávajú svetlejšie, a to i po desaťročiach expozície. Môže ísť aj o plochy čiastočne zakryté vyššie umiestnenými a vstupujúcimi prvkami budovy alebo plochy, ktoré tvoria „výklenok“ s obmedzeným prúdením vzduchu a zrážok. Tento rozdiel je najvýraznejší v počiatočnom období tvorby patiny.

Použitie patinujúcich ocelí pre opláštenie budov predstavuje veľmi náročnú úlohu nielen pre vysoké vzhľadové požiadavky, kde materiálovou kombináciou možno modifikovať estetické pôsobenie objektu, ale hlavne pre náročné riešenie detailov, aby sa predchádzalo alebo aspoň minimalizovalo nebezpečie vzniku koróznych chýb. Vo vzťahu k svetovým stranám sa rozdielnosti v charaktere patiny a rýchlosti korózie prejavujú viacej v počiatočných obdobiach expozície než v ustálenom stave (vplyv osvietenia slnkom, prevažujúci smer vetra, častejšie omývanie dažďom). Plochy orientované smerom k západu a juhu korodujú rovnomernejšie

a vytvárajú rovnomernejšiu vrstvu patiny, plochy orientované na sever a na východ bývajú vlhčené po dlhšiu dobu, a preto dochádza k vzniku nerovnomernej vrstvy patiny s tmavším odtieňom. Pre architektonické použitie materiálu Cor–Ten na opláštenie budov sa vyžaduje povrch čistý, rovnomerný, ktorý prispieva vzniku esteticky pôsobiacej patiny. Táto podmienka preto vyžaduje od teamu, ktorý rieši fasády stavby, aby veľmi precízne navrhoval špecifické detaily – rámy okien, parapety. Taktiež je potrebné dôsledne naplánovať vhodnú kombináciu s inými stavebnými materiálmi.

Farba patiny môže byť od svetlej oranžovej cez svetlo hnedú do veľmi tmavo hnedej s nádychom do fialova podľa doby a podmienok expozície konštrukcie. Materiál COR–TEN sa stáva so starnutím vzhľadovo atraktívnejším, čo je vlastnosť veľmi vzácna a pre architektonické použitie cenná. Ako jeden z mála technických materiálov má patinujúca oceľ s vrstvou patiny schopnosť opätovného vzniku a rekonštrukcie vrstvy po mechanickom poškodení. Ide o moderný materiál pre 3. tisícročie. Aj projekt fasády rodinného domu z Bratislavy ako aj množstvo ďalších referencií spoločnosti Ruukki sú toho príkladom. Výrazné netradičné farebné riešenie fasády umocňuje architektonický vzhľad tohto RD a môže byť inšpiráciou pre budúcnosť. Ing. Radovan Tary Business Manager Facade systems SK&CZ +421 905 415 143 radovan.tary@ruukki.com

domabyt.sk

13


Firemná prezentácia

Komplexný program proti usadaniu a hniezdeniu vtáctva od spolocnosti HOSTIN

Lepsí vrabec v hrsti

ako holub na streche

MNOHÍ Z NÁS MAJÚ PROBLÉMY S HOLUBMI, LASTOVIČKAMI, VRABCAMI ALEBO SOVAMI, KTORÝM SA ZAPÁČILO V BLÍZKOSTI NÁŠHO DOMOVA A SPÔSOBUJÚ NÁM PROBLÉMY ČI UŽ HLUKOM ALEBO ZNEČISTENÍM. VŠETKY DRUHY VTÁCTVA POUŽÍVAJÚ NA STAVBU SVOJICH HNIEZD SUCHÚ TRÁVU, VETVIČKY ALEBO BLATO, KTORÉ NEVYZERÁ PRÍLIŠ PEKNE NA KTOREJKOĽVEK ČASTI NÁŠHO DOMU. VTÁKY A HLAVNE HOLUBY SÚ TIEŽ NOSITEĽMI RÔZNYCH OCHORENÍ A PARAZITOV NEBEZPEČNÝCH PRE ZDRAVIE ČLOVEKA. NETRPÍ LEN ČLOVEK, ALE AJ FASÁDA, PRETOŽE VTÁČÍ TRUS JE VEĽMI AGRESÍVNY A DOKÁŽE NAPÁCHAŤ VEĽKÉ ŠKODY.

Spoločnosť HOSTIN prináša na slovenský trh novinku v podobe komplexného programu proti usadaniu a hniezdeniu vtáctva, najmä holubov, vrabcov, lastovičiek, ale i väčších druhov vtáctva, akými sú napr. dravce alebo riečne druhy vtákov. Všetky produkty spoločnosti sú vyrábané z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, ktorá zaručuje vysokú životnosť a odolnosť voči korózii. Materiál je spracovávaný na najmodernejších CNC strojoch, s ktorými sa

14

4_2012

dosahuje vysoká presnosť spracovania, a tým je zaručená maximálna precíznosť vyhotovenia výrobkov. Hrotový systém Vybrať si môžete z viacerých účinných alternatív. Najuniverzálnejší a najrozšírenejší spôsob ochrany povrchov budov predstavuje takzvaný hrotový systém. Princíp tohto systému spočíva v tom, že sa jednoducho namontuje na inkriminované miesta a zabráni vtáctvu v usadaní a hniezdení na týchto miestach.

Najčastejšie ide o rímsy budov, parapetné dosky, okrajové časti budov, rôzne okrasné fasádne prvky, výklenky, trámy, hrady (napríklad na prístreškoch), pergoly a podobne. Riešenie je jednoduché, esteticky málo rušivé a hlavne veľmi účinné. Zákazník má na výber z viacerých štandardných druhov zábran, ktoré v plnej miere uspokoja jeho požiadavky. Okrem štandardných produktov poskytuje spoločnosť HOSTIN aj špeciálne vyvinutý a mimoriadne účinný systém určený na ochranu fasády pred stavaním lastovičích hniezd. Je to model PL 4T lastovičkový, ktorý má špeciálne navrhnutý tvar. Inštaluje sa priamo na fasádu, najlepšie po obvode celého domu. Systém je málo viditeľný, esteticky nerušivý, takže pohľad na novú fasádu zostáva príjemný a zároveň je tento systém mimoriadne účinný. Bol vyvinutý spoločnosťou HOSTIN špeciálne na tento účel a ako jediná ho poskytuje na slovenskom trhu. Ďalším špeciálnym druhom zábran je systém, ktorý chráni odkvapové systémy budov. Ide o druh s názvom PL 2T žľabový. Čistenie odkvapov býva vzhľadom k ťažkému prístupu veľmi komplikované a namáhavé, a tak montážou môžete zabrániť zanášaniu odkvapu rôznymi vetvičkami a lístím od vtákov, ktoré sa rozhodli využiť práve toto miesto pre svoj oddych alebo pre stavbu svojho príbytku.


príslušenstva potrebného pre inštaláciu sietí. Siete slúžia ku kompletnému zasieťovaniu balkónov, výklenkov fasád, veží alebo celých nádvorí. Kompletným zasieťovaním objektu sa zabráni vtáctvu v nalietavaní do objektov a ich následnému znečisťovaniu. Siete sa môžu použiť proti menším druhom vtáctva, ako sú vrabce alebo lastovičky, ale, samozrejme, aj proti väčším druhom, ako sú holuby, sovy a rôzne dravce. Všetky siete sú UV stabilné a vyznačujú sa dlhoročnou životnosťou. Pohľad na vašu novú fasádu, balkón či terasu už nebude ničím rušený – stačí sa spoľahnúť na odborníkov a modernú technológiu, ktorá ochráni vaše domy. www.hostinkovo.sk

Elektrický systém Ak zákazník vyžaduje takmer neviditeľné riešenie, možno sa spoľahnúť na elektrický systém plašiaci nevítaných návštevníkov. Princíp odplašenia vtáctva je v slabých elektrických výbojoch, ktoré nedovolia vtákom v usadnutí. Ak nad týmto systémom niektorí citlivejší čitatelia zaváhajú, môžu zostať pokojní. Zdroje elektrického napätia sú certifikované a schválené, bežne sa používajú v krajinách západnej Európy. Dokonca ich tolerujú i ochrancovia prírody v Nemecku, kde sú požiadavky na ochranu živočíchov veľmi prísne. Systém sa montuje na rímsy, parapetné dosky a okraje budov, billboardy, reklamné pútače, no dá sa pripevniť i na strešnú krytinu.

Lankový systém Na miestach, kde predchádzajúce varianty nemožno inštalovať buď z estetických alebo konštrukčných dôvodov, sa používa lankový systém, pričom spoločnosť HOSTIN ponúka široký sortiment tohto druhu, určený na zabezpečenie čistoty a estetiky inak nechránených častí budov, mostov, billboardov či potrubí. I tu poskytuje spoločnosť špeciálny druh, ktorý je určený na korýtka strešnej krytiny a dokáže tak chrániť aj túto časť vašej strechy, obľúbenej najmä u holubov. Sieťový systém Novinkou v sortimente je sieťový systém, ktorý sa skladá z viacerých druhov polyetylénových sietí, transparentných nylonových sietí a celého radu

domabyt.sk

15


Firemná prezentácia

Tipy a rady S PRICHÁDZAJÚCIM OBDOBÍM A PRÍPRAVOU DOMÁCNOSTÍ NA VEĽKONOČNÉ SVIATKY, SPOLOČNOSŤ OKNOPLAST PRINÁŠA TIPY NA ĽAHKÉ JARNÉ UPRATOVANIE. FILOZOFIOU SPOLOČNOSTI JE, ABY OKNÁ BOLI OZDOBOU DOMOVA SVOJICH MAJITEĽOV NIELEN POČAS VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA, ALE ABY IM PRINÁŠALI ÚŽITOK V PODOBE BEZPORUCHOVÉHO FUNGOVANIA V PRIEBEHU CELÉHO ROKA.

Vplyv poveternostných podmienok na okná sa v jednotlivých regiónoch markantne líši. V našich domácich podmienkach rozdiely nie sú také zreteľné (v prímorských krajinách sú podmienky odlišné). „Rozdiel spočíva aj v tom, či zákazník býva v meste, kde je predpoklad väčšieho znečistenia a okná je potrebné častejšie umývať. Vo vyšších nadmorských výškach sa odporúča zabudovať okná so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vplyvy počasia sú rôzne aj v závislosti, na ktorú svetovú stranu sú okná orientované, napríklad na južnej strane je viac slnka ako na severnej“ – uvádza Ing. Erika Motýľová, technologička spoločnosti OKNOPLAST. „Na trhu existujú rôzne prípravky na ochranu rámov, ktoré zabraňujú starnutiu plastov. Pri kvalitnom plastovom profile nie je nutné používať žiadne konzervačné prostriedky. OKNOPLAST odporúča na čistenie okien len bežne dostupné prostriedky. Bezpodmienečne sa musíme vyhýbať všetkým inváznym kvapalinám, najmä tým, s obsahom abrazív alebo „populárnych“ rozpúšťadiel. Ich použitie by totiž mohlo viesť k nenapraviteľným poškodeniam okenného rámu – zmatneniu a vzniku mikropórov. Na umývanie sa najviac hodí bežný tekutý čistiaci prostriedok na umývanie riadu, ktorý účinne a jemne odstraňuje nečistoty“ – uviedla Erika Motýľová. Iba umyť nestačí?! Veľa ľudí si myslí, že umývanie okien znamená iba vyčistenie sklenej plochy. Nie je to tak! Dôležité sú aj ostatné časti, z ktorých sa okno skladá. Starostlivosť o plastové okenné rámy je jednoduchá a časovo

16

4_2012

nenáročná. Raz ročne je potrebné ošetriť kovania i tesnenia. Najvhodnejšie obdobie je začiatok jari, pretože počas zimy na okná negatívne pôsobí zvýšený počet zrážok, mráz i vietor. V zime môže byť najviac ohrozené tesnenie okien, najmä jeho spodná časť, ktorá je najčastejšie znečisťovaná. Spoločnosť OKNOPLAST používa pre svoje výrobky tesnenie EPDM, ktoré je odolné voči poveternostným podmienkam. Údržba tesnenia spočíva v jeho ošetrení vhodným prostriedkom, ktorý je určený na ochranu

pred pôsobením poveternostných vplyvov a zabraňuje primrznutiu tesnenia k profilom. Pre tento účel sú najvhodnejšie špeciálne prostriedky na báze silikónových živíc. Pri kontrole a údržbe kovania okien alebo okenných rámov by sme v prvom rade mali overiť, či žiadna kovová súčiastka nie je povolená alebo opotrebovaná. Ak užívateľ zistí, že sa okno nezatvára tak, ako by malo alebo sa trošku znížilo, mal by si prizvať odborníka, ktorý nastaví úroveň i prítlak rámu na pántoch. Pri nastavovaní kovania je potrebné preveriť stav upevnenia všetkých skrutiek a kľučiek. „Výhodou kvalitných plastových okien je, že ich vlastnosti nie sú ovplyvňované ročným obdobím,

preto naši zákazníci nemusia radikálne meniť svoje návyky pri ich používaní. Ak by naši zákazníci zanedbali starostlivosť o plastové okná, nič vážne by sa nemalo stať, ale ich pravidelná údržba pomáha k predĺženiu ich životnosti a zaručuje ich bezchybné fungovanie“ – uviedla Erika Motýľová. OKNOPLAST na svojej internetovej stránke www.oknoplast.sk, v sekcii odborné poradenstvo poskytuje svojím zákazníkom podrobné informácie ako udržiavať okná. Všeobecne platí, že popredajný servis okien zabezpečuje predajca, ktorý okná inštaloval. No ich bežná údržba si nevyžaduje špecializovanú starostlivosť a zákazník ju môže vykonávať sám. Predajcovia spoločnosti OKNOPLAST svojím zákazníkom na požiadanie zabezpečia raz ročne bezplatnú údržbu.


Firemná prezentácia

Obklad Terra Cotta.

RUSTIQUE

Meníme domy – meníme vás zivot!

Exkluzívne lícové tehly, pásiky, klinkery a tehlové dlazby 100% PRÍRODNÝ MATERIÁL FAREBNÁ STÁLOSŤ MRAZUVZDORNOSŤ BEZÚDRŽBOVOSŤ PEVNOSŤ VÝNIMOČNOSŤ ŠIROKÉ MOŽNOSTI FAREBNÝCH REALIZÁCIÍ A KOMBINÁCIÍ NADČASOVOSŤ PRE VŠETKY ARCHITEKTONICKÉ ŠTÝLY, TYPY DOMOV A BUDOV

Takto znejú slová firmy RUSTIQUE, a.s. - renomovaného dovozcu lícových tehál holandskej a nemeckej produkcie, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na kvalitu aj estetiku. Ide o vysokokvalitné, ručne alebo strojovo formované a vyrábané tehly. RUSTIQUE, a.s., sa špecializuje na exkluzívne lícové tehly, obkladové pásiky rustikálneho aj moderného štýlu, klinkery a na pálené tehlové dlažby. Ich uplatnenie zaručuje podstatne dlhšiu trvanlivosť všetkých materiálov použitých pri stavbe, čím sa predĺži jej životnosť, pričom úplne zaniká údržba fasády. Budovy z lícových tehál sú trvácne, pretože sú odolné proti mrazu, dobre znášajú teplotné zmeny a nestrácajú farebnosť. PRÍPRAVA POVRCHU PRE OBKLAD Produkty spoločnosti RUSTIQUE sa vyrábajú s ohľadom na realizačné práce aj užívateľov. Vďaka detailnej predpríprave a dlhoročným receptúram je samotné obkladanie maximálne zjednodušené. Napriek tomu však treba mať na pamäti, že na zabezpečenie ľahkého priebehu realizácie a trvácnosti riešenia, musí byť každý povrch dobre pripravený na aplikovanie tehlového obkladu. V prípade novostavieb si steny nevyžadujú špeciálnu predprípravu a obklad možno zvyčajne aplikovať priamo na povrch. Ak však príde rad na omietnuté

domabyt.sk

17


Firemná prezentácia

obkladov ich zmyje prvý dážď. Aj vy hľadáte nadčasové riešenia? Rustique vám pomôže vybrať to pravé.

Rodinný dom – typ obkladu Oud maas.

steny, treba ich najskôr zbaviť omietky a napenetrovať. Ak bola omietka aplikovaná viackrát, napríklad pri rekonštrukcii, treba dbať na to, aby sa odstránili všetky vrstvy. Ak máte alebo sa chystáte v miestnosti položiť aj soklovú lištu parkiet alebo keramickej podlahy, treba tehlový obklad steny ukončiť nad lištou. Odporúčame však realizovať soklové lišty ešte pred obkladom samotnej steny. Počas prvých troch dní po realizácii, v prípade interiérov, je dobré pravidelne prečistiť povrch tehličiek aj škár jemnou kefou, aby sa z neho odstránili drobné čiastočky špárovacej hmoty. Z fasádnych tehlových

UROBTE DOJEM – STAVTE NA 3D EFEKT Túžite po klasickom tehlovom obklade, ale zároveň by ste chceli výnimočne atraktívny interiér? Vyskúšajte obklady Rustique 3D®, ktoré steny oživia vďaka svojmu plasticky pôsobiacemu povrchu. Teraz môžete pri objednávke tohto produktu aj ušetriť. Lícové obkladové pásiky Rustique 3D® dokážu vďaka trojrozmernému efektu, na každej stene či inom povrchu, vyčarovať skutočne podmanivé dielo. Obzvlášť si ho vychutnáte pri osvetlení zhora, zdola alebo z bočných strán. Vystupujúce časti obkladu, pod dopadom svetla, vrhajú tiene, ktoré umocňujú trojrozmerný dojem a krásu tehličiek. Vaša stena tak vstúpi do interiéru bez toho, aby vám ukrojila z pohodlia obytného priestoru.

„ČI MÁTE MODERNÝ, RUSTIKÁLNY ALEBO JUŽANSKÝ ŠTÝL DOMU, VŠADE SA DAJÚ POUŽIŤ LÍCOVÉ TEHLY, KTORÉ SÚ UNIVERZÁLNE, A PRETO SÚ VHODNÉ NA DOPLNENIE KTORÉHOKOĽVEK ŠTÝLU.“

Rodinný dom – typ obkladu Violet.

Typ obkladu – Bronseo Antiek. Typ dlažby – Baltrum (210 x 52 x 65 mm).

RUSTIQUE showroom.

18

4_2012

RUSTIQUE showroom.

Typ obkladu – Bronseo Antiek.


KÚSOK NEW YORKU V BRATISLAVSKOM AUPARKU Vlastníkom gastronomickej siete Medusa Group sa podaril husársky kúsok. Po zrušení reštaurácie Robinson v bratislavskom obchodnom centre Aupark, len málokto čakal zážitkovú kuchyňu v netradičnom štýle otvoreného newyorského loftu. Ale podarilo sa! Už samotný pobyt v reštaurácii KUBU je lahodným pôžitkom. Z veľkej časti má na tom zásluhu práve zútulnený továrenský dizajn, ktorému vtlačili tvár aj tehlové obklady RUSTIQUE. Reštaurácia Kubu.

Reštaurácia KUBU si na prízemí obchodného centra vydobyla pevné miesto, ale o svoje hranice nebojuje. Na rozdiel od svojho predchodcu, razí si cestu priestorovej rozšafnosti, prívetivej neformálnosti, ale najmä otvorenosti, ktorá každému návštevníkovi umožňuje nazrieť kuchárovi doslova pod pokrievku. Zasklená výrobňa cestovín však nie je jediné poznávacie znamenie podniku. Miestnosť, s vysokým stropom a príležitostným rustikálnym nádychom, skvelo dopĺňajú továrenské okná, police s medenými hrncami, debnami a škatuľami, lampy s patinou, ako aj neprehliadnuteľné tehlové obloženie z radu Rustique. Sme radi, že aj vďaka nám si môžu hostia vychutnať skvelé jedlo v nezabudnuteľnej atmosfére.

bricks & m ore

SHOWROOM RUSTIQUE - nájdete na ulici Svornosti č. 41, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte nás na info@rustique.sk alebo NONSTOP infolinke: +421 907 779 899, +421 908 979 635 Bc. Andrea Klinková

exkluzívne lícové tehly

SHOWROOM - Podunajské Biskupice, BRATISLAVA, 300 typov naÏivo...

0907 779 899 I www.rustique.sk find us on facebook - www.facebook.com/rustique RUSTIQUE showroom.

domabyt.sk

19


Firemná prezentácia

SPOLOČNOSŤ MUREXIN S.R.O., PONÚKA CERTIFIKOVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM MUREXIN ESS, S KTORÝM PONÚKA NA SLOVENSKOM TRHU UCELENÝ SYSTÉM ZATEPLENIA PRE OBVODOVÉ STENY BUDOV. VŠETKY KOMPONENTY MUREXIN ESS SÚ AKO SYSTÉM ODSKÚŠANÉ A VÝSLEDKY SKÚŠOK POTVRDZUJÚ VÝBORNÚ TRVANLIVOSŤ A DLHÚ ŽIVOTNOSŤ TOHTO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU.

Zateplená fasáda

nebude iba pekná, ale aj funkcná

Kontaktné zatepľovacie systémy, pre ktoré sa v odbornej terminológii používa aj skratka ETICS, sú hlavným produktom, ktorý rôzni dodávatelia a výrobcovia na slovenskom trhu ponúkajú na riešenia tohto problému. V máji 2008 vstúpila na Slovensku do platnosti nová slovenská technická norma STN 73 2901, ktorá je slovenskou verziou českej normy. Odborníci z oboch štátov prijali tento dokument, ktorý nás zaradil medzi technicky vyspelé krajiny, ktoré presne zadefinovali proces zhotovovania vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému. Hlavným cieľom je zvýšenie kvality celého systému, počnúc

správnym výberom komponentov, technologickou disciplínou pri zhotovovaní a končiac správnou údržbou hotového zatepleného obvodového plášťa. Práve u zhotoviteľov vytvorí nová norma tlak na technologickú disciplínu a kvalitu vykonanej práce, lebo v tejto oblasti sa vyskytuje veľa nedostatkov. Kontaktné zatepľovacie systémy môžu byť zhotovené s izolantom z minerálnej vlny alebo z vysokokvalitného fasádneho polystyrénu kvality EPS 70 F. Technické riešenie, ktoré ponúkame vychádza na začiatku práve z overeného riešenia zatepľovacieho

systému na báze dosiek z izolantu EPS. Lepiaca malta Murexin Energy Top je malta vysokej kvality s lepivosťou na takmer všetky typy základných podkladov obvodového plášťa a je vhodná aj na použitie pri zhotovení výstužnej vrstvy zo sklotextilnej mriežky Murexin Energy Textile. Pre spoľahlivú priľnavosť finálnej povrchovej úpravy treba výstužnú vrstvu upraviť penetračným náterom Murexin Energy Primer, ktorý vytvorí podmienky pre kvalitnejšie nanesenie omietky. Finálnu omietku ponúkame na báze akrylátov, silikátov a silikónov s 1,5 mm, 2 mm a 3 mm zrnitosťou v 200 farebných odtieňoch podľa našej vzorkovnice Eurocolors, ktoré sa zhotovujú na základe objednávok zákazníka. Celkové úspory pri zateplení So systémom Murexin Energy Saving Systém – Murexin ESS ušetríte ročne v priemere 20 – 25 % na vykurovacích nákladoch. Pri uvažovanej životnosti zateplenia približne 30 rokov sa dostávame k úsporám, ktoré pre žiadnu domácnosť nemôžu byť zanedbateľné, pričom sa spravidla náklady na zateplenie vrátia do piatich rokov a náklady na renováciu fasády ako celku asi do ôsmich rokov. Hlavný vplyv na kvalitu zatepľovacieho systému má správna skladba jeho komponentov a technologicky správne vykonaná montáž na stavbe, čo zaručí, že nová fasáda nebude iba pekná, ale bude spoľahlivo a dlhodobo chrániť váš domov.

Murexin, s.r.o. Magnetová 11, 831 04 Bratislava www.murexin.sk

20

4_2012


Firemná prezentácia

Fasáda z termodreva vám setrí prácu aj peniaze Trvanlivost, priaznivá cena, minimálna údrzba – to sú výhody, ktoré presvedcia

studio B52

DREVENÉ FASÁDY SÚ OPÄŤ V MÓDE. A DO MÓDY SA DOSTÁVA AJ TERMODREVO, KTORÉ JE VĎAKA SVOJIM VLASTNOSTIAM IDEÁLNOU VOĽBOU. TEPELNÁ ÚPRAVA TOTIŽ POZITÍVNE MENÍ VLASTNOSTI DREVA, KTORÉ SÚ PRE KVALITNÚ A TRVANLIVÚ FASÁDU KĽÚČOVÉ. newface s.r.o.

strieborno šedou patinou vydrží aj bez akéhokoľvek ošetrovania niekoľko desiatok rokov. Vyfarbovanie do šediva nepredstavuje žiadnu chybu alebo nedostatok. Je len otázkou vkusu, či majiteľ preferuje prírodné sfarbenie alebo sa rozhodne drevo pred vývojom farebnosti chrániť. V takom prípade je potrebné fasádu približne každých 2 až 5 rokov ošetriť olejovým náterom s UV filtrom. Termodrevo môže byť teda ideálnym riešením, ak uvažujete o fasáde, ktorá bude trvalá, prirodzená a bez dopadu na životné prostredie. Ako vzniká termodrevo Patentovaná technológia tepelného spracovania dreva bola vyvinutá vo Fínsku a umožňuje spracovať akýkoľvek druh dreva bez obmedzenia. Najčastejšie sa však spracovávajú dreviny ako smrek, borovica a osika.

Prednosti termodreva Obloženie z termodreva je tvarovo stabilné a odolné voči hnilobe, škodcom a drevokazným hubám aj bez chemického ošetrovania. Obklady z tohto materiálu šedivejú práve vďaka tepelnému spracovaniu rovnomerne. Proces spracovania chráni drevo aj pred nežiaducim „vysmoľňovaním“ a vďaka zníženej absorpcii vody je termodrevo odolné aj voči tvorbe trhlín. Nároky kladené na drevené fasády sú veľmi vysoké – odolnosť voči poveternostným vplyvom, hnilobe, čo možno najjednoduchšia a najlacnejšia údržba a v neposlednom rade dlhá životnosť. Výber materiálu je preto zásadný a je dôležité voľbu z ponúkaných materiálov dobre zvážiť.

V posledných rokoch si projektanti vyberajú namiesto tradične používaného exotického dreva finančne dostupnejšie termodrevo. A niet sa čo čudovať. Popularitu si termodrevo získalo predovšetkým svojimi výnimočnými vlastnosťami – tvarová stabilita, odolnosť voči škodcom a hnilobe či vzniku trhlín. Navyše sa toto drevo vďaka procesu spracovania „nevysmoľňuje“ ani nenapučiava a tepelnou úpravou získa rovnomerné sfarbenie v celom svojom objeme. Odtieň sfarbenia dreva je dokonca možné podľa požiadaviek jednoducho zmeniť pigmentovaným olejovým náterom s UV filtrom, ktorý je vyrobený na čisto prírodnej báze. Preto je aj natreté drevo ekologicky neškodné a 100%ne recyklovateľné. Drevo bez náteru vplyvom UV žiarenia po čase stráca svoje pôvodné sfarbenie. Fasáda s prirodzenou

Podstata tepelnej úpravy spočíva v tom, že takto spracované drevo má charakteristiky podobné tropickým drevinám. Zlepšenie vlastností získa drevo vďaka zmenám vnútornej štruktúry, ku ktorej dochádza počas jeho ohrevu na teploty od 190 až po 220 °C. Počas tepelného spracovania sa zmení vnútorná štruktúra dreva a odstráni sa z neho väčšina vlhkosti. Takto upravené drevo následne odoláva rozmerovým zmenám – napučiavaniu a zosychaniu, pretože prijíma oveľa menej vlhkosti z okolia ako drevo neupravené. Vplyvom vysokej teploty tepelného spracovania dochádza k uvoľňovaniu organických zložiek, čím sa podstatne zlepšuje biologická odolnosť dreva. Cukor sa z dreva jednoducho vypáli v celom objeme a škodcovia v ňom nenájdu potravu. Takéto drevo je odolné voči hnilobe a drevokazným hubám, čím sa výrazne zvyšuje jeho životnosť. Viac informácií o produktoch spoločnosti RM-drevo, s.r.o., ale aj o širokom využití termodreva pri projektovaní a realizácii stavieb nájdete na webovej stránke

www.drevopredom.sk

domabyt.sk

21


Rozhovor

O úspechu

rozhoduje zanietenie FIRMA CELOX, SPOL. S R.O., NIE JE NAŠIM ČITATEĽOM NEZNÁMA. PRAVIDELNE SA NA STRÁNKACH NÁŠHO ČASOPISU STRETÁVAJÚ S JEJ ŠIROKOU PONUKOU A PREZENTÁCIOU VÝROBKOV UŽ TAKMER DVE DESAŤROČIA.

Z

aložená bola v roku 1991 a dnes je najväčším dodávateľom stavebných profilov vo východnej Európe. Ako vyzerali začiatky firmy a aké plány majú do budúcnosti, nám prezradí pán JUDr. Ivan Fischer, CSc., prezident spoločnosti CELOX. DaB: Pán doktor, mohli by ste našim čitateľom podrobnejšie predstaviť vašu obchodnú spoločnosť? Aké sú jej obchodné zamerania a komodity? Firma CELOX Viničné vznikla pred viac ako 21 rokmi. Na samom počiatku sa zaoberala dovozom a hlavne vývozom rôzneho tovaru do a aj z bývalého ZSSR. Toto obdobie po zmene politického systému bolo obdobím eufórie z možnosti podnikať, ale hlavne to bolo obdobie učenia sa obchodovať. DaB: Ako vznikol nápad založiť firmu a ako sa postupne rozvíjala? Dôvod na založenie firmy? V podstate veľmi jednoduchý, priamočiary... Každý, kto bol alebo je vysokoškolský pedagóg, vie, že z učiteľského platu sa slušne vyžiť nedalo a určite ste zaregistrovali medializované požiadavky všetkých kategórií učiteľského stavu, že teraz to nie je o nič lepšie. A to bez ohľadu na skutočnosť, aké máte vzdelanie a koľko titulov máte pred menom a za menom. V tej dobe bolo podnikanie aj čosi nové, vzrušujúce, a tak sme pozbierali odvahu a hup do toho. Mali sme dojem, že stavebníctvo ako celý sektor trpel nedostatkom kvalitných materiálov, takže sme pozornosť firmy zamerali týmto smerom. Čas ukázal, že náš odhad bol správny a 21 rokov v segmente asi hovorí samo za seba. DaB: Spolupracujete s poprednými architektmi a pevne sa držíte aj európskych rozvojových trendov. Aké sú momentálne „in“? Slovensko je príliš malá krajina na to, aby v oblasti stavebníctva hralo prvé husle. Keďže sme

22

4_2012

si uvedomili, že hlavu máme aj na rozmýšľanie a použili sme ju na rozanalyzovanie, čo na trhu chýba, tak sme začali vyrábať a predávať doplnky pre stavebníctvo. Bola to dlhá cesta, ktorá sa bez architektov, statikov a konštruktérov nedá prejsť u nás doma, nieto ešte v zahraničí. Dnes je CELOX na Slovensku najväčší výrobca a predajca stavebných profilov pre obklady a dlažby, omietanie, sadrokartón a zateplenie. Ďalšou komoditou, kde sú módne trendy veľmi silné, je výroba nábytku a interiérových dverí a môžem s hrdosťou povedať, že aj tu dokážeme držať krok aj so zahraničím. DaB: Navrhujete a zhotovujete aj výrobky na zákazku. Stretli ste sa už s nejakou obzvlášť zvláštnou požiadavkou od zákazníka? V oblasti výrobkov z dreva, ako sú napríklad kuchyne a dvere, ktoré sú vyrobené z masívneho dreva, je to vždy unikát. Samozrejme, na výrobe a konečnom vyhotovení výrobku musí s nami spolupracovať aj zákazník. Realizujeme predsa jeho predstavy, myšlienky a sny. My jeho predstavám dávame iba dizajn prostredníctvom technických noriem. V tejto oblasti to chce poriadnu dávku vysokého profesionálneho majstrovstva. Približne 80 % zákazníkov má „presnú“ predstavu, ako má ich zákazka v konečnom vyhotovení vyzerať. Musí byť jedinečná a výnimočná... a my to musíme perfektne zvládnuť... Lenže potom príde príbuzenstvo a obyčajne je všetko inak... Toto je však už o inom, toto nebudeme rozoberať, vždy to však spoluprácou so zákazníkom vyriešime. DaB: Aké sú plány firmy do budúcnosti? Nepoľaviť v kvalite. Nedať sa strhnúť na lacný a nekvalitný tovar. CELOX je iba jeden. Máte však pravdu v tom, že je ťažké udržať si dlhodobo najvyššie priečky... Môj syn Ivan má 39 rokov a vo funkcii generálneho riaditeľa je už piaty rok. Má, predsa len, modernejšie myslenie ako ja. A aj viac odvahy ísť na nové trhy.

DaB: Dala by sa vaša firma nazvať rodinnou? Máte úplnú pravdu. V CELOXe hodíte kameňom a – trafíte „Fischera“. Vo firme pracuje aj moja manželka, syna Ivana som už spomínal, ďalej nevesty Maťka a Peťka, synovec Jurko, švagor Žigmund. Riadenie „rodinnej firmy“ je náročné hlavne na presné vymedzenie kompetencií, bez toho by to bol chaos jedna radosť a dokonalá sebadeštrukcia. Asi sa nám to podarilo, keď fungujeme už 21 rokov. DaB: Odskočme troška od biznisu. Ako najradšej trávite svoj voľný čas? Moja záľuba a hoby je elektrotechnika a elektronika. Pri nej si najviac odpočiniem. Moja žena mi to toleruje. Rád sa pozerám aj na našu krásnu záhradu – na 95 % sa o ňu stará moja žena, ale moje „dobre mienené rady“ nezapadajú lístím, aspoň sa má rodina na čom pobaviť, keď manželka porozpráva moje záhradkárske príbehy. DaB: Čo ešte plánujete dosiahnuť vo svojom osobnom či profesionálnom živote? Presvedčiť môjho milovaného vnuka Nikolasa, ktorý má teraz 17 rokov, aby v budúcnosti prijal funkciu a pracoval na pozícií generálneho riaditeľa CELOXu. DaB: Nič ľahšie ste pre chlapca v jeho veku nemohli vymyslieť? Viem, na čo narážate, jeho priority sú v tomto veku hudba a podobné záľuby. Asi sme ani my neboli inakší, ale teraz, keď sme dospelí, je na nás, aby sme mládeži, kam patrí aj môj vnuk, prijateľnou formou vysvetlili, že predpokladom na dosiahnutie úspechu v takejto pozícií je schopnosť ovládať cudzie jazyky, ekonomicky myslieť a vedieť pochopiť aj čiastočné neúspechy. A čo hlavne musí zvládnuť úspešný riaditeľ? Musí neskutočne pozitívne myslieť. Musí mať neskutočnú trpezlivosť a pokoru. Verím, že ešte budem mať dostatok času na to, aby sa mi to podarilo. Ak to všetko nestihnem ja, tak i táto úloha pripadne môjmu synovi či vnukovi. A ak by nám to náhodou nevyšlo, tak tu máme ešte technicky zdatnú vnučku Dominiku. Nie je jednoduché presvedčiť naše deti a vnúčence, aby robili to, čo sme si vymysleli. Musíme načúvať hlavne im. Všetko je to veľmi jednoduché, no realizácia býva veľmi zložitá a vyžaduje si to opatrnú a citlivú mravčiu prácu. Na záver nášho rozhovoru Vám chcem poďakovať za veľmi príjemnú atmosféru aj Vašu otvorenosť, dnes je to vzácnosť, a popriať veľa zdravia, aby sa Vám podarilo do poslednej bodky naplniť plány s rodinou aj „rodinnou firmou“. Mgr. Miroslava Kleskeňová


Firemná prezentácia

Nový svet farieb Baumit V ŽIVOTE KAŽDÉHO ČLOVEKA ZOSTÁVAJÚ V PAMÄTI DÔLEŽITÉ UDALOSTI ČI ZÁŽITKY. SPOMÍNATE SI EŠTE NA PRVÉ RANDE, PRVÚ JAZDU V AUTOŠKOLE, MATURITNÚ SKÚŠKU ČI SVADOBNÝ OBRAD? PODOBNE SA ZAPÍSALI DO NAŠICH PAMÄTÍ AJ DÔLEŽITÉ MÍĽNIKY ZO ŽIVOTA NAŠEJ FIRMY. NIEKTORÍ SI EŠTE PAMÄTAJÚ, AKO SME STAVALI NA STAVBE PRVÉ SILO, AKO SME ROBILI PRVÉ ŠKOLENIA ALEBO AKO SME OTVORILI NÁŠ VÝROBNÝ ZÁVOD V ROHOŽNÍKU. Medzi míľniky určite patrilo aj zavedenie inovatívneho tepelnoizolačného systému open, s ktorým sa nám do dnešných dní podarilo úspešne zatepliť 600 tisíc m2 fasád, či unikátnej paropriepustnej a súčasne samočistiacej omietky Nanopor na náš trh. A teraz je tu ďalší z dôležitých míľnikov. Veríme, že v oblasti fasád sa vďaka našej inovácii otvára pred nami nová éra farieb. Zavedenie nového systému farieb Baumit Life na náš trh, nás opäť posunie výrazne vpred a pomôže nám i našim zákazníkom rozšíriť svoju kompetenciu na trhu. Všetky farby, aké si viete predstaviť Baumit – európsky líder v oblasti fasád a zatepľovania prináša novú paletu 888 fasádnych farieb Life.

24

4_2012

Za jej zrodom stojí medzinárodná skupina odborníkov, zložená z inžinierov, produktových manažérov, architektov a špecialistov na farby, ktorá viac ako tri roky pracovala s výzvou: vypracovať nové a inovatívne riešenia, ktoré budú zohľadňovať požiadavky trhu, existujúce trendy v oblasti fasádnych farieb a budú plne kompatibilné s našimi tepelnoizolačnými systémami Baumit. Či si predstavíte moderné, energické, pohodové, jemné alebo tradičné farby, Life ponúka všetko v širokej škále odtieňov. Okrem toho je tu 36 nových trendových mozaikových omietok pre zvýraznenie detailov. Fasáda tak získa originálny a štýlový vzhľad. Vďaka novým farbám Life už nemusíte klásť medze svojej fantázii.

Ponorme sa spolu do nekonecného sveta farieb Life.


Baumit Life, momentálne najaktuálnejší a v Európe najväčší systém fasádnych farieb, je rozmanitý, individuálny a príťažlivý ako život sám. Baumit Life tvorí 94 hlavných trendových odtieňov Style, z ktorých každý má 8 zosvetlení. Systém farieb dopĺňa 6 bielych tónov a 36 omietok MosaikTop. Spolu 888 tónov.

stvo tipov, trendových noviniek a príkladov použitia a nechýbajú ani moderné on-line aplikácie. Aký by bol život bez farieb? V živote človeka majú farby veľký význam. Nielen z hľadiska psychologického, ale tiež z pohľadu pôsobenia farieb v priestore. Podľa farieb, ktoré ľudia preferujú, sa dá charakterizovať ich osobnosť i momentálne rozpoloženie. Farby v priestore, napríklad, dokážu regulovať výkon či únavu. V miestnostiach tmavých farieb beží čas pomalšie, svetlé miestnosti stimulujú aktivitu. Teplé farby zohrievajú a povzbudzujú, studené upokojujú. Farby prepožičiavajú výraz a ovplyvňujú ľudské emócie. Farbami môžeme komunikovať s okolím. Práve preto majú v živote

také významné postavenie. Aj z tohto uhla pohľadu a zároveň v duchu nášho sloganu, myšlienky s budúcnosťou: zavedenie nového farebného konceptu sa stalo logickým krokom, ktorého výsledkom je uvedenie najinovatívnejšieho a najširšieho fasádneho systému farieb Life na náš trh. Viac informácií na: www.baumitlife.com y ý ý ý ka originálny a štýlový vzhľad. Vďaka novým farbám

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

Nové vzorkovnice a nástroje Life Štýlová, bohatá a inovatívna vzorkovnica farieb Big Life - okrem všetkých farebných tónov, mozaikových omietok a štruktúr v tlačenej podobe - obsahuje v praktickom USB pripojení aj všetky knižnice pre najdôležitejšie architektonické CAD programy, čím otvára pre architektov a projektantov nové možnosti pre on-line prácu s farbami. Celé spektrum farieb v praktickom formáte, kde jedným pohľadom obsiahnete hlavný odtieň aj jeho zosvetlenia, ponúka vzorkovnica farieb Easy Life, ktorá je predurčená pre použitie priamo na stavbe.

Nová kolekcia farieb Life! Vsetky farby, aké si viete predstavit. S novými vzorkovnicami farieb prinášame aj celý rad užitočných a inovatívnych nástrojov pre prácu s farbami. Reálne zobrazenie farieb v projektoch je teraz možné vďaka farebným samolepiacim prúžkom Life Color Stripes v inovovanom praktickom balení, ktoré obsahuje na 95 listoch 852 odtieňov našich nových farieb Life, pričom z každého odtieňa je k dispozícii až 13 samostatných perforovaných pásikov. Farebné pásiky tak môžete jednoducho odtrhnúť a prilepiť na všetky vaše plány a projekty. Mnohí určite ocenia náš nový Life Color Finder - jednoduchý a praktický prístroj, ktorý dokáže identifikovať akúkoľvek farbu a priradiť ku konkrétnemu odtieňu našej novej kolekcie farieb Baumit Life alebo k odtieňu farby podľa systému NCS. Vďaka prístroju Color Finder bude práca s našou novou kolekciou farieb Baumit Life nielen presná a efektívna, ale aj zábavná. Spektrum nových farieb Life nájdete aj na internete. Virtuálny balík tvoria perfektné služby s témou farieb, množ-

domabyt.sk

25


Svojim deťom odovzdávam to najlepšie

Staviame na hodnotách, ktoré pretrvajú www.wienerberger.sk www.porotherm.sk


Firemná prezentácia

Zbavte sa drahej hypotéky

NIE STE SPOKOJNÍ S VAŠOU HYPOTÉKOU? VYMEŇTE JU ZA FLEXIHYPOTÉKU OD VÚB BANKY. Tá má pre vás pripravenú lepšiu úrokovú sadzbu už od 4,39 % ročne. Úver pritom získate bez poplatku za poskytnutie, čo znamená, že pri 50-tisícovej hypotéke ušetríte 400 eur. Ďalších 100 až 150 eur usporíte na ohodnotení nehnuteľnosti, pretože VÚB bude akceptovať pôvodný znalecký posudok, prípadne vykoná interné ohodnotenie zdarma. S Flexihypotékou máte možnosť sami si vylepšiť konečnú výšku úrokovej sadzby. Stačí, ak si k hypotéke zriadite niektorú z voliteľných služieb, ako je zasielanie príjmu na Flexiúčet vo VÚB, inkaso splátky úveru z Flexiúčtu či poistenie úveru, nehnuteľnosti alebo domácnosti. Čím viac služieb si vyberiete, tým vyššiu zľavu získate. A tá bude platiť po celú dobu využívania zvolených služieb. Splácanie Flexihypotéky si môžete rozložiť až na 30 rokov. VÚB však myslí aj na prípady, ak by ste sa chceli svojich dlhov zbaviť skôr. Okrem bezplatného predčasného splatenia celého úveru v čase obnovy fixácie úrokovej sadzby vám preto umožní splatiť predčasne kedykoľvek v priebehu každéhu roka až 20 % z pôvodnej výšky úveru bez poplatku. V prípade, že vaše mesačný príjmy stúpnu a budete chcieť mesačne splácať viac, banka vám skráti dobu splatnosti, a tak výrazne zníži sumu úrokov, ktoré jej zaplatíte. Vybavenie Flexihypotéky je jednoduché: stačí predložiť osobné doklady, pôvodnú úverovú zmluvu s potvrdením o aktuálnom zostatku úveru a pôvodný znalecký posudok. Pred čerpaním nového úveru už len vo VÚB odovzdáte súhlas pôvodnej banky s predčasným splatením, ktorý obsahuje informácie o sume, termíne a účte, kam treba peniaze poukázať. S vyplatením pôvodnej hypotéky už nebudete mať žiadne starosti, zrealizuje to za vás VÚB banka. Bližšie informácie získate osobne na ktorejkoľvek pobočke alebo hypotekárnom centre VÚB banky, telefonicky na službe Kontakt 0850 123 000 alebo kliknite na www.flexihypoteka.sk


Výstava

FENSTERBAU FRONTALE

Norimberg 2012

P

rilákal ich tam záujem, aby sa dozvedeli a na vlastné oči uvideli, čo nového sa za posledné dva roky udialo v segmente technológií pre okná, sklenené fasády, vchodových dverí či strojov na ich výrobu...

NEPREDSTAVITEĽNÉ MRAVENISKO ĽUDÍ V PREVLÁDAJÚCEJ MUŽSKEJ ČASTI TVORSTVA SA V DŇOCH 21. – 24. MARCA NAHRNULO DO PREKRÁSNEHO DOKONALE FUNKČNÉHO VÝSTAVNÉHO AREÁLU VÝSTAVISKA V NORIMBERGU.

28

4_2012

Medzinárodný odborný veľtrh Fensterbau Frontale je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu – výstava, ktorá sa v Norimbergu koná každé dva roky, je prehliadkou pokrokov v oknárskych technológiách, a tak nečudo, že je celosvetový záujem o ňu medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou obrovský. Jazykový babylon, tak by sa dala charakterizovať zvuková kulisa, ktorú vnímate, keď prechádzate po 12 výstavných halách tohto výstaviska. Ruština, čínština či japončina, potom až nemčina, angličtina či taliančina. Ani poľština sa nestratila a mal som radosť aj z toho, keď sme počuli slovenčinu od skupiniek 3 – 4 Slovákov, ktorí tiež mali večer asi ubolené nohy tak ako ja, lebo výstavisko je obrovské a ešte viac bolo noviniek, ktoré chcete vidieť.


Fensterbau nie je len výstava. Je to kontraktačnospoločenská udalosť, kde veľkí hráči z oknárskej branže pozvú všetkých svojich partnerov, predstavia im svoje novinky, pohostia ich, podebatujú a tomuto aj uspôsobia výstavné stánky. Aké je však smerovanie oknárskych technológií? Jednoznačne vedie k úsporám energií. Všetci, a bolo jedno či výrobcovia plastových okien, okien z dreva alebo hliníka, sa vo vývoji profilov, z ktorých sa okná vyrábajú, snažili ponúknuť kombináciu vzduchových komôr s komorami vyplnenými pur penou ako tepelným izolantom. Nasledoval servis k výrobe okien. Každá čo len trochu väčšia firma v kompetenčnom centre, tak nazývajú poradenstvo, predstavovala softvérové riešenia uľahčujúce návrh, rozkreslenie okien pre výrobu, ale aj programy logistické, kde sa rozpočíta výroba doslova na posledný kus skrutky, zahrnutá je evidencia v skladoch až po fakturáciu. Ak teda aj malý výrobca prejaví záujem o spoluprácu, dostane od dodávateľa profilov veľkú podporu. Z toho je jasné, že výrobcovia profilov si veľmi vážia svojich odberateľov. Veď oni musia získať a presvedčiť zákazníka o kvalite svojej produkcie, lebo oni predávajú hotové okná. Ak sa zadarí výrobcovi okien, aj výrobca profilov má o prácu postarané, preto tá pomoc. Výrobcovia kovaní na okná zasa okrem štandardných kovaní ponúkali aj netradičné, atypické riešenia pre rovnako atypické okná či dvere. U dverí to boli jednoznačne masívne skryté pánty, ktoré zabezpečia vyššiu odolnosť proti vypáčeniu a majú aj vyššiu nosnosť, aby pánt preniesol väčšiu váhu dverí, ktoré musia byť aj tepelno izolačné. Aj u dverí sa už hovorí o hodnotách Udor = 0,8 W/m2.K, čo sú

hodnoty pre pasívne domy. Zaujímavé bolo zistenie, že aj na týchto stánkoch bola „tlačenica“, pričom ide o „strojarinu“ ako z učebnice. Asi fakt platí to povestné porekadlo o nemeckej pedantnosti. Ak má okno fungovať 50 rokov a o kovanie sa užívateľ vôbec nestará, tak musí byť vyrobené veľmi kvalitne a musí byť v ňom veľa technického fortieľu. Výrobcovia okien preto mali záujem, aby sa aj o tomto oknárskom segmente dozvedeli čo najviac. Ak je zákazník dlhodobo spokojný s celým

oknom, to je tá najlepšia reklama, a preto ten záujem o „oknársku strojarinu“ – kovania na okná. Nás potešilo, že na stánku firmy GU sme mali možnosť vidieť dve veľmi zaujímavé novinky v kovaní, a to celoplošne odsúvajúci sa rám zimnej záhrady a zaujímavo otvárané okno, ktoré sa z roviny fasády vysunie smerom von. Obe novinky vám približujeme na fotografických snímkach. Keď už sme začali hovoriť o návštevnosti, tá bola

domabyt.sk

29


Výstava

naozaj enormná. Asi pomáha aj dvojročný cyklus výstavy, takže záujem odbornej verejnosti je taký veľký zrejme aj preto, lebo za dva roky sa už stačia overiť vývojárske vízie a už ako overené sa dajú aj odprezentovať. Veľkí hráči oknárskej branže – vystavovatelia preto koncipujú svoje stánky ako konferenčné miestnosti, kde sa dá posadiť a príslušný obchodný zástupca v pohode vysvetlí, ukáže, poradí. Samozrejmosťou je aj klasická nemecká biela klobása či iné národné jedlo – napr. Taliani (FY ROMA) mali vo svojom stánku klasickú taliansku reštauráciu, kde si mohlo sadnúť až 200 ľudí. Viete si asi predstaviť tú plochu a asi si nevieme predstaviť cenu za prenájom, catering... A pamätníci hovorili, že pred dvoma rokmi (nebola kríza) bola plocha dvojnásobná. Aj takto sa boduje a buduje imidž firmy... Nás zaujal aj stánok spoločnosti Rehau. Je to veľký hráč na oknárskom trhu, a tak aj plocha výstavného stánku tomu zodpovedala. Čo bolo zaujímavé, bola koncepcia stánku. „Štandardná“ produkcia bola prístupná z každej strany na imitácii steny, kde bolo nainštalované okno s novinkou v otváraní, posúvaní, profilom alebo v konštrukčnej skladbe napr. pre Švédsko, Nórsko, ktoré nieslo označenie „Nordic“. Líšilo sa systémom štrbinového vetrania. Stredoeurópske je odklopením štrbiny na vrchu okna. Severské na spodku okna. Pre pohodu umývania sa okno dalo preklopiť až o 360 stupňov, tak ako to poznáme u niektorých strešných okien. Platí teda – iný kraj, iný mrav, takže konštrukcie okien sa musia prispôsobiť zvykom užívateľa. Aj to je cesta k úspechu... Aby sme sa však vrátili k novinkám Rehau. Tie boli skryté v „13. komnate“. Aspoň na nás tak pôsobila oddelená časť výstavnej plochy. Tu boli nainštalované 3 nové okná systému Geneo. Jeden bol vo forme zvýšenia tepelnotechnickej hodnoty profilov v hodnote Uf = 0,74, čo dáva veľký predpoklad, aby výsledné hodnoty celého okna spĺňali požiadavky na okná pre pasívne domy. Ďalšie novinky Rehau boli vo využívaní vnútorných komôr rámu pre prívod vzduchu tak, aby tento prívod bol riadený automaticky. Ak bude treba, štrbiny sa otvoria; keď bude fúkať silný vietor, tak sa automaticky zavrú, aby nedochádzalo k zvýšeným tepelným stratám. Najviac nás potešilo zistenie, že na vyspelý nemecký trh si trúfli aj tri slovenské firmy. Strojárska firma AKUMA z Krasnian pri Žiline tu predstavila svoju novinku – frézu a zváračku na „tupý“ oknársky zvar plastového rámu okien. Okná tak môžu mať pohľadový tvar, ako keby boli drevené a pritom profil, z ktorého sú vyrobené, bude plast. Výrobca výplní pre vchodové dvere firma KN Plast z Považskej Bystrice ponúkala svoju špičkovú kvalitu nemeckým odberateľom. Nás ako redakciu tešilo to, že sme o tomto výrobcovi už pred niekoľkými rokmi prinášali informácie, a tak aj Slovensko môže mať kvalitné vchodové dvere. Keď si náš výrobca trúfne ísť na nemecký trh, asi je jeho produkcia kvalitná. To isté asi platí o firme Relax 2000 z Komárna. Tento výrobca doplnkov pre okná, žalúzie, sieťky

30

4_2012


proti hmyzu, parapetov... exportuje viac ako 70 % svojej produkcie a vstupom na nemeckú pôdu by len získal. V konfrontácii s ostatnými výrobcami tohto oknárskeho segmentu, ktorí sa na výstave prezentovali, sa nemuseli červenať – kvalitou v ničom nezaostávali. Už ako samozrejmosť sme brali všadeprítomných vystavovateľov z Číny. Od najmenšej tesniacej gumičky, cez ozubené kolečká do markíz, sieťok proti hmyzu... až po produkciu profilov na výrobu plastových okien ponúkali všetko v „kontajnerových“ množstvách. Číňania sú fakt asi najväčšia fabrika na všetko. Európa ich však troška sklamala v malom záujme v odvetví recyklácie plastov a v následnom znovupoužívaní na výrobu profilov. Pri rozhovore s nimi tvrdili, že Európu vnímali ako „zelenú“, a preto ponúkali profily, ktoré mali statické telo z recyklovaného plastu a povrch v hrúbke 2 mm bol koextrúziou upravený do biela, farebne či ako napodobenina dreva. Malý záujem o takéto profily bol pre nich sklamaním. Asi to chce ešte troška silnejší záujem aj nás, konečných spotrebiteľov o naše životné prostredie. Ako vidíte, milí čitatelia, námetov a poznatkov z takejto veľkej výstavy by bolo na celú knihu. Keďže rozsah, ktorý výstave môžeme v časopise venovať, je obmedzený, zostáva nám len konštatovať, že bolo dobre sa do Norimbergu pozrieť a po dvoch rokoch vidieť, kam smeruje oknársky biznis. Aj tu je najdôležitejšia úspora energií a pritom musia byť okná, sklenené výplne terás... elegantne zvýrazňujúce najnovšie architektonické trendy používania skla ako dominantného prvku. Ide o náročnú úlohu, avšak vystavovatelia na tejto renomovanej výstave ukázali, že to vedia. Ing. Pavel Kleskeň Norimberg – Bratislava Snímky: autor

domabyt.sk

31


Farby inšpirované prírodou

www.mediterran.sk


1. slovenský výrobca

bránových systémov pre rodinné domy a profesionálov v priemysle už 19 rokov spolahlivo dodáva brány vyrobené z materiálov popredných európskych dodávatelov priamo zo srdca Slovenska, z Kremnice. Sekcné priemyselné brány Hangárové brány Rýchlobežné brány a iné...

www.elba.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY SEKČNÉ, POSUVNÉ, KRÍDLOVÉ, ROLOVACIE

045 6704 366-7 I 0917 493 987

Doprajte si kvalitu HONDA aj v záhrade.

Kompletnú ponuku a zoznam predajcov nájdete na:

www.stroje.honda.sk


Firemná prezentácia

Wüstenrot

vám dá viac za menej BÝVATE UŽ TAK, AKO STE VŽDY CHCELI? NIE? TAK BÝVAJTE, AKO STE VŽDY CHCELI... TERAZ!

a.s., svoju úzku spoluprácu a akcionárske prepojenie deklarujú už aj na Slovensku jednotným logom značky Wüstenrot. „Teší ma, že od začiatku roka 2012 prinášame klientom samé dobré správy. Obe spoločnosti pôsobiace na Slovensku pod značkou Wüstenrot už dlhodobo preukazujú svoju kvalitu. Garantujeme podmienky a stabilitu, klienti sa na nás vždy môžu spoľahnúť, a zároveň prichádzame s inováciami. Prial by som si, aby naše nové logo, rovnaké pre obe spoločnosti, klienti prijali ako symbol kvality a spoľahlivosti značky Wüstenrot,“ vyjadril sa Ing. Pavol Pitoňák, MBA, člen predstavenstiev oboch spoločností. Prakticky to znamená nasledovné...

Stáva sa už dobrým zvykom, že ak ste dlhoročným klientom napríklad finančnej spoločnosti, pri ďalšom využití jej produktov dostanete ako verný klient lepšie podmienky. Takúto možnosť máte aj pri financovaní svojho bývania – nového, väčšieho, modernejšieho či jednoducho vyhovujúcejšieho vašim aktuálnym potrebám.

34

4_2012

Wüstenrot stavebná sporiteľňa poskytuje výhody svojim verným klientom už niekoľko rokov. Práve teraz však prichádza so zaujímavou ponukou aj pre klientov sesterskej Wüstenrot poisťovne. Od apríla 2012 obe spoločnosti, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., a Wüstenrot poisťovňa,

Zvýhodnené poistenie bývania Kto už je alebo sa stane klientom Wüstenrot stavebnej sporiteľne, má možnosť získať komplexné poistenie bývania na jeden rok zdarma, pričom súčasťou je aj základný balík poistenia zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti. Stavebný sporiteľ alebo poberateľ stavebného úveru či medziúveru má tak od apríla šancu získať poistenie ešte výhodnejšie, než je štandardná ponuka. Samotným nadobudnutím nehnuteľnosti sa totiž nič nekončí, práve naopak. Je naozaj obozretné uzavrieť poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu, než znášať možné riziká na vlastný účet. A práve všetky spomínané poistenia sú bezpečnou súčasťou Poistenia bývania. Prečo teda zbytočne riskovať, keď vám pokojný spánok môže veľmi jednoducho zaručiť Wüstenrot. A pritom: v rámci poistenia nehnuteľnosti – netreba pripoisťovať akékoľvek dodatočné riziká, v rámci poistenia domácnosti – sú k dispozícii 2 balíky rizík s voliteľnou výškou poistnej sumy, v rámci poistenia zodpovednosti za škodu členov domácnosti – je možný výber zo 4 alternatív poistnej sumy. Nehnuteľnosť verzus domácnosť Aký je rozdiel medzi nehnuteľnosťou a domácnosťou? Nehnuteľnosťou je samotný byt či rodinný dom prípadne bytový dom. Predmetom poistenia môže byť aj nehnuteľnosť počas výstavby


či rekonštrukcie. Domácnosťou sa označuje celý súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie takejto bytovej jednotky, používajú sa v súvislosti s jej chodom a slúžia k osobnej potrebe jej obyvateľov, teda príslušníkov domácnosti. Poistenie nehnuteľnosti Kedy príde vhod? Rozsah krytých rizík je veľmi široký, pričom pre klienta je určite zaujímavé, že si žiadne z rizík nemusí zvlášť pripoisťovať. Spomeňme tie najzákladnejšie, ktoré Wüstenrot Poistenie bývania kryje. Živelná udalosť: Živel je náhodná udalosť, pohroma, ktorá prišla náhle a nečakane. Pod rizikom živel nájdete skutočne všetko – požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, ťarcha snehu alebo námrazy a mnohé iné. Krádež: Nielen v čase dovoleniek je dobré byť chránený pred krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. O krádeži vlámaním hovoríme vtedy, keď zlodej prekoná prekážku, vnikne do objektu a odcudzí stavebnú súčasť domu. O krádež lúpežným prepadnutím ide vtedy, ak zlodej prekoná osobnú obranu a odcudzí stavebnú súčasť domu. Ďalšie kryté riziká sú: Skrat na elektromotore, ktorý patrí k príslušenstvu rodinného domu, a to napríklad v čerpadle ústredného a etážového kúrenia či domácej vodárničke. Vandalizmus: Krytie rizika vnútorného a vonkajšieho vandalizmu je samozrejmosťou. Ak vandal prekoná prekážku, vnikne do priestoru a spôsobí škodu na vnútorných stavebných častiach rodinného domu, nikoho nepoteší. Vďaka poisteniu sa však s takou situáciu vyrovnáte ľahšie. Pri vonkajšom vandalizme sú kryté úmyselné poškodenia nehnuteľnosti alebo jej časti. Poistiteľným rizikom je aj poškodenie vonkajších dverí, zámkov, bezpečnostného a tabuľového skla. Domácnosť a zodpovednosť za škodu V prípade poistenia domácnosti sú kryté riziká živel, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, vnútorný vandalizmus ako aj skrat a prepätie elektromotora v elektrospotrebičoch a prepätie spotrebnej elektrotechniky. Pri poistení zodpovednosti za škodu je predmetom zodpovednosť poisteného za prípadnú škodu spôsobenú na veci alebo zdraví, ktoré by mohli vzniknúť tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom rodinného domu, vedľajších stavieb, chodníkov, plotov, ohradových a oporných múrov a pozemku patriaceho k rodinnému domu. Ide o škodu v dôsledku porušenia povinností poisteného (nie v dôsledku „vyššej moci“). Okamžitý úver na bývanie od 1,69 % ročne Opačná situácia – ste klientom Wüstenrot poisťovne a potrebovali by ste financie na zlepšenie svojej

bytovej situácie? Nemusíte po ne chodiť ďaleko. Wüstenrot stavebná sporiteľňa vám poskytne medziúver s úrokom už od 1,69 % p.a. Špekulujete, kde to má háčik? Nemá. Naozaj je možné získať finančné prostriedky na bývanie s takým nízkym úrokom, fixovaným na 2 roky, a navyše: so zvýhodneným ročným úrokom 3,99 % fixovaným na ďalšie 2 roky, bez predchádzajúceho sporenia, bez počiatočného vkladu, až do výšky 200.000 eur, s extra nízkymi splátkami už od 0,5 % z cieľovej sumy, fixovanými až na 4 roky, s možnosťou voľby medzi kratšou a dlhšou dobou splatnosti ako aj medzi vyššou a nižšou splátkou, s možnosťou poistenia pre prípad straty zdroja príjmu, s akceptáciou znaleckých posudkov vypracovaných v roku podania žiadosti o medziúver. Žiadne chytáky, férová ponuka Vzhľadom na uvedené podmienky sa ten, kto chce naozaj riešiť svoje bývanie, už nemá na čo vyhovárať. Dostupné úverové prostriedky s nízkym úročením, bez čakania, na okamžité financovanie bývania, s možnosťou postupného mesačného splácania úveru sumou v prijateľnej výške a počas takej dlhej doby, ako vám vyhovuje. Navyše, aj s možnosťou poistenia pre prípad straty zdroja príjmu. Pýtate sa, ako je to možné? V dnešnom svete je predsa zvyčajne niečo za niečo. Natíska sa teda otázka, za čo to všetko dostanem? Všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že ako „protihodnota“ vám úplne postačí dôvera v značku Wüstenrot. Žiadne chytáky, žiadne skryté podmienky, len férová ponuka financovania s jasnými pravidlami od začiatku až do konca. Jediné, čo by vás mohlo mierne prekvapiť, je vynovené logo spoločnosti. Ak teda práve zvažujete, kde si poistiť byt či dom

(hoci aj vo výstavbe) a veci s tým súvisiace, či kde požiadať o úver na bývanie, máte možnosť vybaviť to na jednom mieste – na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Wüstenrot. Ušetríte tak nielen čas, ale aj peniaze a získate to, čo potrebujete. Navyše, za zvýhodnených podmienok. Potvrdzujú to aj slová P. Pitoňáka: „Všetkých našich stavebných sporiteľov aj poberateľov úveru či poistencov vnímame ako Wüstenrot klientov, bolo preto len otázkou času, kedy z toho naši klienti začnú ešte viac profitovať.“ Skúste sa poinformovať, čo môže silná a stabilná európska spoločnosť Wüstenrot poskytnúť práve vám.

PS: Práve teraz je k dispozícii medziúver s úročením 1,69 % p.a. počas prvých dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy, ďalšie dva roky s úrokom 3,99 % p.a., zvyšné obdobie trvania medziúveru je úroková sadzba vo výške 5,99 % p.a. a následne po transformácii na stavebný úver je úrok vo výške 5 % ročne až do úplného splatenia úveru. Uvedené úročenie sa nebude meniť, vopred presne viete, akou sumou mesačne a ako dlho budete splácať pôžičku na bývanie.

www.wuestenrot.sk domabyt.sk

35


Podstresné bývanie

Bývanie pod strechou „POSTAVIŤ“ ZO STRECHY BYT SI VYŽADUJE DOKONALÝ NÁVRH A JEHO PRECÍZNE VYHOTOVENIE. NEHOVORÍME TERAZ O JEHO DOKONALEJ ARCHITEKTÚRE, ALE O ZABEZPEČENÍ ENERGETICKEJ VHODNOSTI, KONŠTRUKČNÝCH I FYZIKÁLNYCH POŽIADAVKÁCH NA OBYTNÉ PRIESTORY.

36

4_2012


nasledujúce rozmerové kritériá: minimálna svetlá výška má byť 2 300 mm (odporúča sa 2 400 mm), podchodná výška pod ojedinelými trámami je min. 2 100 mm, minimálna výška priestoru, ktorý sa započítava do obytnej plochy je 1300 mm, minimálna výška bočnej steny podkrovia má byť 600 mm, spodný okraj priehľadnej časti okna musí byť max. 1200 mm a horný rám min. 1900 mm od podlahy.

R

ealita však dokazuje, že riešenie architektúry ide ruka v ruke so stavbárinou a vzájomne sa ovplyvňujú... najmä pod strechou. Vždy treba nájsť správnu únosnú mieru ich vzájomného prepojenia tak, aby technické riešenia nešli úplne na úkor priestoru a dispozičného riešenia. Aby sa vám príjemne bývalo, musí byť zabezpečená optimálna klíma, tepelná pohoda, ale aj odhlučnenie

Objem vzduchu v miestnosti určenej na spanie jednej osoby musí byť min. 20 m3, pre dve osoby je to 31 m3. Dbajte na to, aby nad polovicou obtných plôch bola minimálná svetlá výka 2300 mm. To je však závislé od tvaru konštrukcie strechy. Najvhodnejším tvarom strechy pre podkrovie je tzv. sedlová strecha. Má jednoduchý tvar s čelnými štítovými stenami stenami a dáva možnosť najefektívnejšie využiť maximum priestoru. Zaujímavou pre využitie podkrovia je aj pultová strecha alebo konštrukcia dvoch pultových striech so vzájomne posunutým hrebeňom. Výhodou pulovej strechy je šimké skosenie len na jednej strane. Najmenej vhodná je na realizáciu podkrovia valbová strecha so svojimi štyrmi šikmými stenami, ktoré výrazne zmenšujú obytný priestor. priestorov. Norma síce presne stanovuje podmienky, ale aj prax veľakrát rozumne určuje, čoho by ste sa mali vyvarovať, alebo čo je v každodennom živote dostačujúce. Minimálne rozmery podkrovia uvádza STN 73 4301 Budovy na bývanie, ktorej podstatné časti sú už uvedené v kapitole o všeobecných požiadavkách pre budovy na bývanie. Pri návrhu obytného podkrovia treba dodržať

Ideálnym sklonom striech je rozmedzie 45 - 55 stupňov. Samozrejme, tvar budúceho podkrovia podmieňuje výber konštrukcie strešných rovín. Tu má pomerne silný hlas rozpon, alebo tiež šírka a dĺžka plochy podkrovia. Nad menšie šírky pravidelných tvarov je najvýhodnejšia tzv. hambálková konštrukcia bez vätných trámov a stĺpikov, čo umožňuje vytvoriť voľný priestor. Na väčši rozpony je nutné použiť konštrukciu tzv. stojatej stolice, ktorá obsahuje stĺpy, väznice a väzné trámy spojené do Menej vhodné

Menej vhodné

Správne

Správne

domabyt.sk

37


Podstresné bývanie

3.

1.

2.

4.

5.

nosnej klietky – stolice, o ktorú sa opieraujú jednotlivé krokvy. Vzdialenosť medzi jednotlivými krokvami by mala byť od 800 až 1200 mm. Pri ich umiestnení však treba mať na pamäti pozíciu strešných okien. V prípade, že je podkrovné bývanie výsledkom rekonštruckie, okrem „ sporných bodov“ kam so strešnými oknami, v danom status quo býva zádrheľom aj komín, čím sa určite nevyhnete posúvaniu či prekladaniu krokiev. Aby ste v podkorví docielili pohodovú klímu, treba optimálne zvládnuť konštrukčné riešenie pre zabudovanú tepelnú izoláciu a jej ochranu najvýhodnejším spôsobom. Výpočty tepelných strát určia hrúbku a spôsob uloženia tepelnej izolácie tak, aby zároveň popri teple dokázala podkrovie aj odhlučniť. Odporúčaná, alebo tiež aj praxou overená je hrúbka cca 16 až 25 cm tepelnej izolácie. Ak sú krokvy tenké, najjednoduchším spôsobom vytvorenia dostatočnej výšky izolantu sú kolmo pridané laty. Celý takto vzniknutý priestor strechy sa potom vyplní izoláciou. Jednoznačne sa oplatí zvoliť čo najhrubšiu izoláciu, šetríme tým tepelnú energiu na vykurovanie. Väčšina „klasických“ izolácii je známa aj laikom. Zaujímavým typom na izoláciu, ktorá

38

4_2012

6.

1,2) Čím je sklon strechy strmší, tým získate viac miesta a plnohodnotnejšieho využitia podkrovia.najvýhodnejšie sú sklony strechy od 45 stupňov s výškou atikovaného muriva minimálne 90 cm. V takomto prípade splníte normovú požiadavku aby spodná hrana strešného okna bola vo výške 120 cm. 3) Príprava, rezanie a vkladanie izolácie medzi krokvy. 4) Príprava pomocnej podkonštrukcie z tzv. CD profilov, na ktoré sa upevní sadrokartoónová platňa. 5) Správne vloženie izolácie medzi krokvy. Izolácia je kotvená pomocným viazacím drôtom. 6) Po vložení druhej vrstvy izolácie medzi CD profily začnete pomocou obojstranne lepiacej pásky inštalovať parozábranu. 7) Realizácia konečnej povrchovej úpravy sadrokartónovými dokami hrubými 12,5 mm.

7.


má požadované vlastnosti a zároveň pohlcuje aj zvuk, je „fúkaná“ celulózová izolácia – funčná a ekologická. Celulózová izolácia je vlastne rozvláknený zberový papier. Upravuje sa tak. Aby bol nehorľavý, odolný voči plesniam a škodcom. Konečný výrobok je vláknitý a túto zmes aplikuje stoj nafúkaním do priestoru, ktorý je nutné zatepliť . tento druh, či spôsob, má množstvo uplatnení, pretože nie je limitovaný ani spojmi, ani uchytením, ani polohou zateplovaného priestoru, ktorý sa pretlakovo zapĺňa izolácio do každého „kúta“ bez ohľadu na počasie a ročné obdobie, bez akýchkoľvek stavebných zásahov do nosnej konštrukcie strechy. Vytvárame tak tepelnú izoláciu bez tepelných mostov. Možno , že je vhodné na tomto mieste spomenúť konštrukčné možnosti zateplenia podľa použitej strešnej krytiny. Na zateplenie stechy s hladkou krytinou ako je plech, či asfaltový šindeľ je vhodná tzv. skladba prevetrávanej strechy, kde vzduchová medzera medzi tepelnou izoláciou a poistnou hydroizoláciou umožňuje dýchanie izolácie aj dreva v streche. Zo spodnej časti strechy sa musí vzduch dostať až nahor a pri hrebeni vetracími

otvormi vychádza von. Medzera preto musí byť široká minimálne 20 mm. Zatiaľ, čo hladké krytiny nemajú na výber, profilované krytiny – strešné škridly – si môžu vybrať medziužž vyššie spomenutou – prevetrávanou strechou rovnako, ako neprevetrávanou, kedy izolácia vypĺňa celý priestor medzi krokvami. V druhom prípade však nesmiete zabudnúť a remeselne odfláknuť difúznu poistnú hydroizoláciu, ktorá je v priamom kontakte s izoláciou. Ku klimatickej pohode v podkroví prispievajú aj výhrevné telesá. Platí zásada, v ktorej zdroj tepla by mal byť pri zdroji chladu. Teplý vzduch musí mať možnosť voľne sa šíriť okolo izolačného skla. Z toho sa jednoznačne odvíja priestor určený pre výhrevné teleso priamo pod strešným oknom tak, aby medzi parapetom okna a stenou bola vytvorená medzera pre prúdenie vdzuchu. MiraBo Snímky: Anavek – Strešné okná Fakro, Rigips, ROTO, Velux Slovensko


Firemná prezentácia

…este nikdy ste

nevideli slnko ako teraz NOVÉ DEKORATÍVNE DIFUZÉRY SVETLA Z BRILANTNÉHO SKLA PRE VÄČŠIE OBOHATENIE VÁŠHO INTERIÉRU.

Svetlovody SOLATUBE aj pre slovenské domácnosti privádzajú, práve teraz, úplne nové interiérové difuzéry denného svetla. Odborný tím našich technických pracovníkov zahrnul požiadavky slovenských zákazníkov do svojho vývojového programu a výsledkom boli nové typy interiérových difuzérov denného svetla. Zámerom bolo naplniť dizajnové riešenia architektov, majiteľov a súčasne zachovať vysoký svetelný výkon originálnych svetlovodov. Prinášanie nových technologických prvkov do inovácie svetlovodov je výzvou a povinnosťou pre lídra v tejto profesnej oblasti. Spoločnosť SOLATUBE sa v poslednom roku vývoja zamerala na dosiahnutie maximálnej úspory CO2 prostredníctvom využitia originálnych svetlovodov

40

4_2012

SOLATUBE v domácnostiach a v komerčných priestoroch. Dosiahnuté ocenenie - Green výrobok roka 2011 - bolo ohodnotením vysokého prínosu pre oblasť denného presvetlenia. Ocenený bol hlavne vysoký svetelný výkon svetlovodov SOLATUBE počas ich celoročného využitia. Bolo poukázané na dosiahnutie vysokých energetických úspor pri dodržaní minimálnej spotreby CO2 pri samotnej výrobe týchto zariadení. Naše výrobky oslovujú zákazníkov na slovenskom trhu nielen svojím vysokým svetelným výkonom, výborným technickým vyhotovením a ekologickým prínosom, ale snažíme sa neustále napĺňať ich požiadavky v prospech dizajnového riešenia interiéru. Nové dekoratívne difuzéry dopĺňajú pôvodnú ponuku a prinášajú správne možnosti a riešenia do vášho interiéru.


Difuzér VividShade využijete všade tam, kde by ste chceli vytvoriť moderný doplnok obohatený tkaninou. Nenápadne doplní obývaciu izbu, spálňu, knižnicu a ponechá v nich osobitý pocit domova. Jeho preferencie rastú všade tam, kde sa uprednostňujú teplé línie domova pred strohými líniami komerčných priestorov. Nový OptiView® difuzér umožňuje rafinované spojenie miestnosti s oblohou prostredníctvom špeciálnych šošoviek. Jeho lemovanie z dekoratívneho skla zvyšuje brilantný efekt a zvýrazňuje jeho čírosť. Využijete ho všade tam, kde vyžadujete nielen pekné denné svetlo, ale aj vizuálny kontakt s oblohou.

Difuzér QuadraFrost je pripravený pre všetky priestory s kontrastnými líniami. Otvára priestor pre osobitú symetriu a štýl. Jeho kovový lem je buď doplnkom daného interiéru, alebo výzvou pre jeho ďalšie obohatenie. Difuzér JustFrost predstavuje spojenie elegancie skla a vysokého difúzneho rozptylu svetla. Odporúčame ho všade tam, kde sa vyžaduje vysoké rozptýlenie denného svetla pri slnečnej oblohe bez doplňujúcich rozptylových šošoviek. Je príjemným doplnením moderného, ale aj klasického interiéru.

Difuzér TierDrop dopĺňa funkčnosť difuzéra JustFrost o eleganciu kaskádového brilantného lemu pre naplnenie požiadaviek tých najnáročnejších zákazníkov. Jeho elegancia je vhodná do interiéru s hladkými vystúpenými líniami. Univerzálnosť jasu skla vynikne v svetlom, ale aj v tmavšie ladenom prostredí.

Svojský difúzer AuroraGlo je výzvou pre všetkých, ktorí vyžadujú výrazný dizajnový prvok do svojho interiéru a sú odhodlaní naplniť svoje sny o dennom svetle. Kombinácia nádherne vytvarovaného skla a kovu sú veľkým lákadlom pre dizajnéra každého interiéru. Rozmýšľate o dennom svetle vo vašom interiéri? Želáte si svetelný alebo dizajnový návrh? Ponúkame vám naše desaťročné skúsenosti na slovenskom trhu a viac ako dvadsaťročný vývoj značky SOLATUBE.

Sola System Slovakia, s.r.o. Showroom svetlovodov Solatube® Borekova 34, 821 06 Bratislava e-mail: solatube@solatube.sk infolinka: 0903 200 555

domabyt.sk

41


Firemná prezentácia

Carovné podkrovie

VYUŽIŤ KRÁSU A POTENCIÁL PODKROVNÝCH PRIESTOROV PRI ZARIAĎOVANÍ JE VEĽKÁ VÝZVA NIELEN PRE ICH OBYVATEĽOV, ALE AJ PRE BYTOVÉHO ARCHITEKTA. NAVRHNÚŤ A ROZČLENIŤ INTERIÉR PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA JE DÔLEŽITÉ UŽ V PRVEJ FÁZE PROJEKTU. AK JE ČLENENIE DOPREDU DANÉ DISPOZÍCIOU, DOBRE SI PREMYSLITE FUNKČNÚ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH IZIEB.

42

4_2012

Správne parametre V podkroví je možné zriadiť akýkoľvek priestor bytu, či už je to spálňa, pracovňa, obývačka, kuchyňa alebo kúpeľňa, no pri zariaďovaní je potrebné dodržať určité pravidlá, aby bol priestor funkčný. Sklon strechy totiž do veľkej miery ovplyvňuje využitie daného priestoru a činnosti, ktoré v ňom budú prebiehať. Svetlá výška obytných miestností v podkroví musí byť najmenej 240 cm, odporúča sa až 260 cm. Obytné miestnosti v podkroví, ktoré sú súčasťou bytu v nižšom podlaží, musia mať svetlú výšku minimálne 230 cm, výnimku tvoria ojedinelé trámy, pod ktorými stačí podchôdzná výška 210 cm. Aby bol takýto priestor vhodný na bývanie, aspoň polovica obytnej plochy musí spĺňať podmienku svetlej výšky. V miestach skosenia je najmenšia prípustná výška 110 cm, čo však neznamená, že tento rozmer nemôže byť menší – môže, ale priestor už nie je plne využiteľný. Zariaďovanie podkrovia Ak sa už nejakú dobu pohrávate s myšlienkou zariadiť či zrekonštruovať podkrovné priestory domu alebo bytu, odporúčame vám spolupracovať hneď od začiatku s interiérovým architektom. Vyhnete sa tak chybám, ktoré vás môžu presvedčiť o tom, že vaše rozhodnutie nebolo správne. Architekt vám na základe vašich požiadaviek a predstáv vypracuje návrh interiéru, ktorý zohľadní všetky danosti podkrovia. Ak budete zasahovať do dispozície objektu, posúvať priečky či dokonca nosné steny, nezabudnite na statický posudok od odborníka. Šikmé steny v každom podkrovnom priestore komplikujú zariadenie nábytkom. Platí však zásada, čím je sklon strechy väčší, tým bude zariaďovanie jednoduchšie. Ak je výška nadmurovky – výška skosenia


nižšia ako 110 cm, dajú sa tieto priestory využiť ako úložné, ktorých nikdy nie je dostatok. Zalomené strechy a netypické miesta priam nabádajú k návrhom originálnych knižníc a políc, relaxačných kútov a atypických kusov zariadenia. Nábytok je nutné vyrobiť na mieru, no je to mnohokrát skôr výhoda ako nevýhoda. Nábytok tak zabezpečí podkroviu jedinečnosť, ktorá bude spolu s osobitosťou vytvárať komfortné bývanie. Kuchyňa, kúpeľňa a iné Najväčší problém pri zariaďovaní predstavuje kuchyňa. Kuchynskú linku si dajte vyrobiť na mieru a predídete mnohým komplikáciám. Ak je výška nadmurovky vyššia ako 110 cm, umiestniť ju môžete kdekoľvek, no ak je nižšia, pod šikmé časti strechy umiestnite radšej jedáleň a kuchynskú linku situujte na kolmé steny alebo do vnútra dispozície. Naopak, pri zariaďovaní kúpeľne je nízka nadmurovka výhodou - je ideálna pre zabudovanie pohodlnej vane, z ktorej je možné sledovať nočnú oblohu cez strešné okná. Pre umiestnenie WC stačí výška steny v mieste zlomu 120 až 130 cm a umývadlo osádzame do výšky 70 až 90 cm. Ak je pomúrnica všade príliš nízka, pomôžu deliace stienky do určitej výšky, ktoré opticky rozdelia priestor kúpeľne. V spálni, detskej či študentskej izbe máte možnosť umiestniť posteľ čelom k pomúrnici. Dajte však pozor, aby ste sa necítili stiesnene, priestor nad posteľou by mal byť preto aspoň 120 cm vysoký, aby ste sa na nej pohodlne usadili, napríklad pri čítaní. Šatníkové skrine bez problémov umiestnite aj pod šikmú strechu a rozloženie ostatných kusov nábytku by nemal byť problém. V detskej izbe je podkrovie priam ideálne na rozvoj fantázie. V rôznych kútoch sa dajú vytvoriť úkryty na hry a oddych, na podlahu dajte koberec alebo matrac a získate tak miesto, ktoré si vaše dieťa určite zamiluje. Zariaďovanie obývacej izby v podkroví sa riadi pravidlom, že menej je niekedy viac. Do podkrovných priestorov nie sú vhodné rozľahlé obývacie steny, radšej ju zariaďte menšími komodami a skrinkami. Sedačku môžete umiestniť pod šikmú strechu alebo do priestoru a pod nízku pomúrnicu dajte diván alebo puf pre väčšie návštevy, prípadne nízky TV stolík. Pracovný kútik zriadený v podkroví je ideálnym využitím všetkých predností tohto priestoru. Sediaci človek nepotrebuje nad hlavou toľko priestoru ako stojaci, a preto ak pracovný stôl umiestnite pod šikmú strechu, vôbec vám nebude prekážať. Snímky: www.interierovydizajn.com

Pripravené v spolupráci s www.interierovydizajn.com a ich architektkou Ing. arch. Ivanou Kolomazníkovou

domabyt.sk

43


Firemná prezentácia

Dokonale zateplit nie je problém, ak máte k dispozícii dokonalý systém!

Fúkaná celulózová izolácia RASTÚCE CENY ENERGIÍ SA PREJAVILI AJ NA RASTÚCICH HRÚBKACH IZOLÁCIÍ STAVIEB. EFEKTÍVNOSŤ ZATEPLENIA VŠAK ZÁVISÍ, HLAVNE, OD KVALITY ZABUDOVANIA A VLASTNOSTÍ POUŽITEJ IZOLÁCIE.

Predstavujeme THERMOFLOC THERMOFLOC je tepelná a zvuková izolácia z celulózového vlákna. V súčasnosti je zastúpená v 25 krajinách Európy. Ako prvá značka celulózovej izolácie získala v roku 2005 európsky CE certifikát, a roku 2008 získala prestížne ocenenie Umweltzeichen. Vlastnosti izolácie THERMOFLOC Výnimočný charakter tomuto materiálu dáva samotná príroda. Výborné tepelnoizolačné vlastnosti - veľmi vysoká tepelná kapacita, hustá, vláknitá štruktúra a schopnosť redistribúcie vlhkosti – ju kvalitatívne posúvajú nad úroveň bežných izolácií. Dokonalá v detailoch... Technológia spracovania THERMOFLOCu fúkaním

zabezpečí hustú a homogénnu vrstvu izolácie bez spojov a tepelných mostov. Výsledná kvalita izolačnej vrstvy je bežnými doskovými či rolovanými izoláciami nedosiahnuteľná. Výnimočná v lete aj zime... Vysoká tepelná kapacita izolácie (1944 J/kgK) účinne tlmí prestup tepla konštrukciou a zabezpečí výrazne pomalšie vychladnutie alebo prehrievanie obytného priestoru. Oceňujú to najmä obyvatelia obytných podkroví, ktoré sú v lete príjemne chladné (priemerne 4 – 5 °C chladnejšie ako zateplené minerálnou izoláciou). Dáva konštrukcii rezervy... Vrstva izolácie THERMOFLOC dokáže rovnomerne absorbovať a uvoľniť vzdušnú vlhkosť bez straty

izolačných vlastností, tlmí široké spektrum zvukov, zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcií, odpudzuje hlodavce a hmyz. Súčasne je neprekonateľne šetrná voči prírode, pretože na jej výrobu sa spotrebuje asi tretina energie potrebnej na výrobu rovnakého množstva minerálnej izolácie alebo polystyrénu. Od podlahy po strop.... Pri rekonštrukcii starších objektov efektívne doplnení chýbajúcu alebo nedostatočnú izoláciu trámových stropov, dvojplášťových striech, pri prestavbe podkrovných priestorov na obytné ap. Pri novostavbách prichádza sa dokáže uplatniť celý izolačný systém THERMOFLOC – špičkové parobrzdné fólie, systémové pásky a lepidlá. Precízne realizovaná vzduchotesná rovina a kvalitne zabudovaná izolácia sú podmienkou najmä pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych drevodomov.

Certifikované aplikačné firmy THERMOFLOC: Bratislava, Detva, Gabčíkovo, Holíč, Košice, Lučenec, Námestovo, Nitra, Považská Bystrica, Ružomberok, Trenčín, Veľké Leváre, Poprad, Liprovský Mikuláš, Moldava nad Bodvou. Viac informácií získate na, www.thermofloc.eu, THERMOFLOC s.r.o., Hydinárska 4/7, 949 01 Nitra,tel.: 0915/412231, info@thermofloc.eu

44

4_2012


Fúkaná izolácia z drevnej vlny PREDSTAVUJEME VÁM NOVÚ “TVÁR” NA TRHU TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ – FÚKANÚ DREVNÚ VLNU! STEICOZELL, KTORÁ ROZŠÍRILA ZNÁMU PALETU PRODUKTOV STEICO.

Drevo – kvalita z prírody Drevo je oddávna vzácny stavebný materiál, aj kvôli svojim tepelnoizolačným vlastnostiam. Vďaka bunečnej štruktúre izoluje 15krát lepšie ako betón, 400 krát lepšie ako oceľ a 1770 krát lepšie ako hliník. Pri hrúbke 2,5 cm izoluje lepšie ako 11,5 cm hrubá kamenná stena. Pritom je maximálne stabilné, s dlhou životnosťou a flexibilné z pohľadu spracovania. Nafúkať drevo? Dá sa to! A perfektne. Technológia fúkania voľného vlákna je známa a veľmi progresívna. K tomu ešte pridáme výnimočné drevovlákno od renomovaného výrobcu – a dokonalá prírodná izolácia je na svete. Užívajte si kvalitu Okrem výborných izolačných vlastností je pre tepelnú izoláciu Steicozell charakteristická tvarová stabilita, flexibilita formy a jej dlhá životnosť. Vďaka tvrdosti a drsnosti vlákna zabezpečí trvalo kvalitnú a bezpečnú izoláciu, za podmienok, že vám ju aplikuje skúsená zaškolená firma. Rozsah použitia a výhod vhodné pre efektívne nasadenie v dutých konštrukciách (drevostavby, strechy, stropy...) prefabrikácia stenových a strešných prvkov so zateplením ideálny materiál pre sanáciu striech a podláh izolačná vrstva bez spojov zo schopnosťou akumulácie tepla vynikajúca letná tepelná ochrana mimoriadne difúzne otvorená izolácia pre vytvorenie zdravej klímy v obydlí trvale stabilná vrstva vďaka drsnosti drevovlákna bezodpadová technológia s možnosťou recyklácie optimálna ochrana proti hluku v kombinácii drevovlákntými izolačným doskami

tel.: 0915/412231, info@steicozell.sk

domabyt.sk

45


Nás tip pre vás

Novinky 2012 - SanSwiss - výrobca sprchových kútov Ronal stále pokračuje v inováciách vo svojom sortimente. Úplne nový je typový rad Mobility, ktorý nahrádza „starší“ Mobile. Konstrukčne vychádza z typoveho radu SWING-Line, čo umožňuje nižšiu cenu pri zachovaní rovnakých funkcií. Naviac nové madlo umožňuje variabilnejšie otváranie krídiel vodorovne polených dverí. Umožňuje to jednoduchšie umývaníe malých detí aj hendikepovaných osôb. Zásteny je môžete inštalovat nielen na vaničku, ale i na dlažbu. Typové rady sprchových kútov Pur Light S a JAZZ-Line „vyrástli“ zo 190 cm na 200 cm, čo je pre zákazníkov výhodnejšie. TOP-Line – štandardný rad – doplňujú dvere. typu TED – jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, TED2 – rohový vstup s dvojkrídlovými dverami a TER – štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami. U walk-in zásten,v typových radoch Modulo a Salsa, sa zmenila štandardná šírka na 90 x 150 cm. V tomto rozmere, okrem 80 x 90 cm, 90 x 100 cm, sú aj sprchové vaničky ILA. Viac informácií nájdete na www.sanswiss.sk

Polysystem – „šálka“ do kúpeľne Ak sa zamyslíte nad tým, kde najviac dizajn vstupuje do nášho života... Aká by bola vaša odpoveď? Moja?! V kúpeľni. V kúpeľňových štúdiách, sa s dizajnom stretávate prostredníctvom kreatívnych inštalácií výrobkov určených na zariadenie kúpeľní. Každý rok nové kreatívne riešenia, zdokonalený dizajn nielen sanity. Novinku má vo svojom kúpeľňovom štúdiu prievidzská firma Polysystem. „Šálku“ na rannú kávu v podobe umývadla z produkcie svetového dizajnérskeho centra the artceram v Taliansku. Krásne inšpiratívne a netradičné ranné prebudenie.

Potrebujete kvalitný televízor za dobrú cenu? Špičková technológia, spoľahlivosť a elegantný dizajn – to sú parametre televízorov Technika, ktoré exkluzívne ponúkajú Tesco obchody. Keď k tomu zoberiete do úvahy cenu, ktorá je priemerne o 25 až 30 percent nižšia v porovnaní s podobnými značkami, stačí si len vybrať vhodnú uhlopriečku. Malý LCD televízor s uhlopriečkou 23“ (58 cm) je výbornou voľbou pri výbere druhého televízora do domácnosti alebo do malého bytu. Nezaberie príliš veľa miesta, dobre sa zmestí napríklad do kuchyne či do spálne, radosť s ním určite urobíte i v detskej izbe. Navyše ho môžete zladiť s interiérom. Okrem klasického čierneho rámčeka je v ponuke tiež elegantná strieborná, milovníci veselých farieb môžu mať i netradične červené vyhotovenie. Ak by ste si vybrali Techniku 23“ DVD, máte zároveň aj prehrávač DVD, ktorý je jeho súčasťou. USB vstup navyše umožní priame nahrávanie do prenosnej pamäti, k prístroju je možné pripojiť aj externý disk. Obsluha televízora je užívateľsky jednoduchá, ľahko si tak s ňou poradí aj úplný začiatočník. Cena: od 249 eur.

46

4_2012


© 2012 VELUX GROUP ∏ VELUX A VELUX LOGO SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY POUŽÍVANÉ V LICENCII VELUX GROUP.

Strešné okná

Máte nárok na to najlepšie široký výber • dlhodobá tradícia • moderné technológie • unikátny materiál • výborné ceny

www.velux.sk • 02 33 000 555


Firemná prezentácia

Zamatová harmónia stien

MNOHORAKOSŤ INTERIÉROVÉHO DIZAJNU SA NEOBMEDZUJE IBA NA ZARIADENIE, NÁBYTOK, ČI SAMOTNÝ ARCHITEKTONICKY ŠTÝL. POZORNOSŤ INTERIÉROVÝCH DIZAJNÉROV A DEKORATÉROV SA, NAJMÄ, V OSTATNÝCH ROKOCH UPRIAMILA AJ NA STENY. Popri jednoduchých stierkach a farebných odtieňoch maľovky, si svoj čas slávy užívajú aj rôzne typy a druhy tapiet. Obľúbené sú vďaka širokej škále štýlov, vzorov, farieb a najmä jednoduchej aplikácii. Doslova priekopníkom je, v tomto smere, na Slovensku spoločnosť Karki. Novinkou v ich sortimente sú dekoračné stierky značky Novacolor. Výhodou takejto stierky je, že ju môžete naniesť na hotovú „klasickú“ stenu. Dekoračné omietky sú obľúbené pre svoj dizajn, ktorý má široké štýlové uplatnenie, atraktívny povrch, jednoduchú údržbu a dlhu životnosť bez akejkoľvek renovácie. Dnes je aplikácia dekoratívnych stierok veľmi jednoduchá. V podstate ich kúpite hotové a stačí pridať iba predpísané množstvo vody. Vďaka nej môžete na stenách vytvoriť rôzne štruktúry, ktoré závisia nielen od samotného materiálu ale aj od spôsobu jeho aplikácie. Dizajnové trendy pre tento rok sú odvážne originálne až extravagantné kombinácie plné metalických efektov, ktoré interiéru dodajú čaro nevšednosti. V tomto duchu

48

4_2012


teriéri proces starnutia...A súčasne, akoby pod vplyvom rôznych poveternostných a klimatických podmienok, sa „pokúša“ zabrániť postupu korózie na stene. Ruston využíva a pracuje s odtieňmi hnedej, modrej a zelenej farby. Konečný efekt odtieňov je závislý od samotnej techniky nanesenia, prípravy a farby vybraného pozadia. Novinkou je Perla Ruston pre aplikáciu v exteriéri Duna, Duna zlato a Duna Striebro je úprava určená na dekoráciu interiéru pomocou metalických efektov, ktoré vytvárajú príjemné farebné obrazce a súčasne sa „pohrávajú“ so svetlom. Aplikuje sa na farebný základ. Konečný vzhľad je určený podľa toho, akým nástrojom a akým spôsobom Duna efekt aplikujete (môžete použiť valček, alebo jemnú mohérovú handričkou a potom plastovou alebo kovovou stierkou Duna vrstvu „ťaháte“ zvislo, horizontálne, vertikálne, krúživo...).

sú koncipované aj dekoratívne stierky dizajnových línií Afrika, Ruston, Duna, MI-KU, či Hypnose z koncepcie City Vision

MI-KU dekoratívna úprava stien so silnou akceptáciou hmoty. Farebne využíva základné odtiene systému „Mixcolor“ od Novacolor. Na základe svojho zloženia, v konfrontácií s konkrétnym interiérom, dokáže vyzdvihnúť i potlačiť jednotlivé architektonické prvky interiéru.

Afrika prináša svetlá a farby čarovného kontinentu s metalickým efektom. Farby Afriky dokážu odhaliť rozdiely medzi nami a spontánne ich premeniť na harmonické ľudské emćie... Ponúka možnosť vybrať si z farieb, ktorých konečný efekt pôsobí na ľudské zmysly a vnemy. Nielen očí ale aj hmatu, svojou zamatovou harmonickosťou, ktorá je v súlade s aktuálnymi interiérovými trendmi.

Dizajnový rad Hypnose patrí do koncepcie City Vision. Hypnose je dokoratívny vnútorný náter obohatený o kovové zložky, ktoré vytvárajú zvláštne efekty so zvláštnymi účinkami.Použitie je jednoduché a praktické. Variácie pracovných nástrojov umožňujú množstvo inovatívnych efektov a dekorácií.

Ako dosiahnete efekt Afrika? Podľa presného návodu a postupu nanesiete vrstvu Novaprimer – vodou zriedenú základnú akrylovú farbu s kremenným práškom a s vybratým odtieňom farby z palety Afrika. Nanesiete ju pomocou valčeka s krátkou srsťou, ktorý je určený pre tento dizajn. Ak potrebujete náter ochrániť, použijete priehľadný akrylový lak Dune. Ruston je dekoratívna povrchová úprava interiérových stien s efektom starej patiny. Dizajn koncepcie Ruston využíva, podporuje a urýchľuje v in-

Showroom Wallfashion Studio: Robotnícka 3 831 03 Bratislava

Karki spol. s r. o. Kvetnica 138/2, 058 01 Poprad tel. +421 52 7730758 fax: +421 52 7733394 http://www.karki.sk

domabyt.sk

49


Nás tip pre vás

Osram predstavuje nastaviteľné a inteligentné svietidlá na exteriérové steny: Osvetlite si balkóny, vchody a terasy inteligentne a štýlovo! Rad NOXLITE, prostredníctvom LED spot svietidiel, sú nastaviteľné vo všetkých smeroch a disponujú aj pohybovým a súmrakovým senzorom. Nastaviteľný čas svietenia je možné zvoliť individuálne v intervale od 5 sekúnd až do 10 minút. Príkonom porovnateľným so štandardnými žiarovkami (6W=25W žiarovka, 8W=40W žiarovka, 16W=60W žiarovka) a studeným svetlom docielite adekvátne osvetlenie a pritom, ako so všetkými LED svietidlami, aj s NOXLITE ušetríte až 80 % energie.

Slovenská premiéra nových Samsung SMART televízorov Od pondelka 26. marca sú zákazníkom exkluzívne v sieti predajní NAY Elektrodom a Samsung Brand shopoch (Bratislava, Nitra, Košice) k dispozícii nové SMART televízory Samsung, ktoré možno ovládať hlasom alebo gestami. SMART TV podporujú tri kľúčové filozofie koncepcie Smarter Life: Smart Interaction, Smart Content a Smart Evolution. Všetky tieto filozofie už dnes zákazníkov pripravujú na budúce inteligentné technológie pre televízory. „Uvedenie nových Smart televízorov dokazuje, že chceme zákazníkom ponúknuť najvyššiu pridanú hodnotu,“ uviedol Miroslav Záhorec, produktový manažér AV divízie spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, a zároveň dodal: „Nové Smart televízory Samsung poskytujú okrem brilantného obrazu a inovatívneho dizajnu aj množstvo unikátnych funkcií, ktoré zvyšujú užívateľský komfort, či už ide o možnosť ovládať televízor hlasom alebo gestami. Zároveň sa môžeme pochváliť, že nové Smart televízory sa vyrábajú v Samsung závode v Galante.“

12_02_inzerce_201x125x5_Domabyt_krivky.indd 1

50

4_2012

8.3.2012 10:02:33


profil

Ineriér

Mária Bláhová

mladá slovenská dizajnérka

DIZAJN SA DÁ CHARAKTERIZOVAŤ AKO ŠPECIFICKÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ, KTORÁ ESTETICKY ALE AJ FUNKČNE A ERGONOMETRICKY RIEŠI – TVARUJE – PRIEMYSELNÉ VÝROBKY. DIZAJNÉR JE TEDA VÝTVARNÍK, KTORÝ SA VO SVOJEJ ČINNOSTI ZAOBERÁ PRIEMYSELNÝM NÁVRHÁRSTVOM. A TAKOU, KTORÁ TO S DIZAJNOM VIE JE AJ MLADÁ SLOVENSKÁ DIZAJNÉRKA MÁRIA BLÁHOVÁ. AKO INŠPIRÁCIU PRE ČITATEĽOV PRINÁŠAME JEJ TVORBU – VIACÚČELOVÉ STOLÍKY.

MÁRIA BLAHOVÁ V súčasnosti je študentkou Fakulty architektúry STU, konkrétne na ústave interiéru a výstavníctva. Bakalárske vzdelanie absolvovala na ústave priemyselného dizajnu. Momentálne si vzdelanie rozširuje o pedagogické minimum a vedie výtvarný kurz pre deti v Bratislave. K umeniu ako takému inklinovala od malička, čo sa prejavovalo najmä na jej vytrvalom navštevovaní základnej umeleckej školy v Skalici. V tých časoch najradšej vytvárala reprodukcie známych umelcov. Štúdium na vysokej škole jej otvorilo mnoho možností navrhovať veci dennej potreby, nahliadnuť do tajov fotografie, grafiky a interiéru. V súčasnosti má pred sebou posledný rok magisterského štúdia.

52

4_2012

S

tolíky Maťko a Kubko možno charakterizovať ako odkladné stolíky. Môžu byť súčasťou zostavy alebo ako samostatné solitéry, navrhované nezávisle. Slúžia ako odkladacie stolíky k pohovke, k odpočinkovému kreslu, k posteli alebo ako nočné stolíky. Širší variant stolíka je vhodný pre používanie v sede na pohovke či posteli. Materiál, z ktorého sú vyrobené je biodoska. Vďaka svojej nízkej hmotnosti sa dajú jednoducho prenášať. Stolíky sa vyznačujú tradičným, jednoduchým a mladistvým dizajnom. Sú ľahko zložiteľné. Skladajú sa z troch opracovaných doskových plôch a ôsmych klinov, ktoré do seba ľahko zapadajú a fixujú celú konštrukciu. Ako samostatný solitér je nábytok vhodný aj pre deti. Stolíky môžu používať pri svojich každodenných činnostiach ako je kreslenie, modelovanie a hranie sa. Taktiež je možné stolíky používať ako sedací nábytok.


PRE DOMÁCNOSTI

S NEDOSTATKOM PRIESTORU

Priestor a jeho efektívne využitie je v otázke bývania často prioritou, od ktorej sa odvíja riešenie nábytku, či výber domácich spotrebičov. Spoločnost Whirlpool preto rozšírila portfólio práčok o nové úzke spredu plnené modely v obľúbenom dizajne Carisma. Ich kompaktné rozmery ocenia všetky domácnosti, ktoré sa potrebujú vysporiadať s nedostatkom priestoru v kúpeľni.

Spoľahlivé technológie v „slim“ prevedení S praktickou hĺbkou iba 44 cm, oproti štandardnej 60 cm, sú nové úzke spredu plnené práčky ako stvorené pre umiestnenie všade tam, kde je každý voľný centimeter navyše veľká vzácnosť. Tieto práčky sú svojimi vlastnosťami totožné s modelmi so štandardnými rozmermi. Ponúkajú kapacitu až 7 kg bielizne s objemom bubna 47 litrov. Oba modely sú v energetickej triede A++. Nechýba inteligentná technológia 6. ZMYSEL™, ktorá prostredníctvom špeciálnych senzorov neustále monitoruje znečistenie vody a podľa toho automaticky prispôsobuje parametre prania, tak aby boli výsledky prania čo najlepšie. Prehľadný dotykový displej ponúka až 14 programov, medzi inými aj viacfázový prací cyklus na čistenie škvŕn pri nízkych teplotách Clean+, či praktický 15-minútový program. Aktuálne modely: AWSE 7100 (7 kg/1 000 ot./min.) a AWSE 7120 (7 kg/1 200 ot./min.) Viac informácií nájdete na www.whirlpool.sk www.6zmysel.sk

* platí pri kúpe modelu AWSE 7120


Firemná prezentácia

SCHODY DNES NIE SÚ UŽ LEN FUNKČNOU SÚČASŤOU INTERIÉRU, ALE STALI SA VÝZNAMNÝM ESTETICKÝM A DIZAJNÉRSKYM INTERIÉROVÝM PRVKOM. STRATILI PREVIAZANOSŤ SO STENOU A OTVÁRAJÚ TAK PRIESTOR NOVÝM ESTETICKÝM MOŽNOSTIAM.

...az do oblakov Moderné schodisko nie je skryté niekde „za rohom“. Práve naopak! Stalo sa neoddeliteľnou súčasťou interiéru a v mnohých prípadoch je, vďaka svojim estetickým kvalitám, povýšené na samostatný štýlotvorný prvok i interiérový solitér. Vybrať do svojho interiéru to správne schodisko môže byť niekedy poriadne náročné. Do úvahy treba brať viacero faktorov. Od priestorových možností, cez použitú konštrukciu a materiál, až po bezpečnosť. Ešte pred tým, ako si konkrétny typ vyberiete, popremýšľajte o tom, čo od schodiska vo svojom príbytku očakávate, aké funkcie by malo plniť, aký máte životný štýl, či kto ho bude používať... Umiestnenie schodiska a samotné schodisko by nemalo obmedzovať chod domácnosti a pohyb jednotlivých členov rodiny po byte, či dome. Naopak, malo by ho maximálne uľahčiť! Funkčné a dizajnové Dnešné konštrukcie montovaných schodísk umožňujú veľké množstvo kombinácií. A to nielen povrchových materiálov a úprav, ale aj tvarov a samotného usporiadania schodiska. Dnes sa v interiéroch čoraz častejšie stretávame s jednoduchými schodiskami, ktorých nosné detaily sú, hlavne z dizajnového hľadiska, viac potlačené. To podčiarkuje minimalistický dojem súčasných interiérov. Nosné konštrukcie sa skladajú z viacerých samostatných dielov, ktoré do seba ľahko zapadajú. Vďaka tomu je možné vyskladať akýkoľvek tvar schodiska a priestor sa nezaťaží žiadnymi zložitými „stavbami“. Pri výbere konštrukcie a sklonu je dôležité prihliadnuť na samotné využívanie schodiska. Ak majú schody viesť priamo do priestorov určených na relax a spánok, stačí jednoduchšia konštrukcia. Pokiaľ však plánujete schodisko, ktoré má prepojiť spoločenské priestory s galériou či

54

4_2012


podkrovnou terasou – zvoľte veľkolepejšie riešenie. Točité schodiská oceníte najmä v prípade, ak máte na umiestnenie schodiska k dispozícii menší pôdorysný priestor. Všetky jeho stupne sú totiž ukotvené do stredového stĺpika, ktorý zároveň prenáša tiaž schodov do základovej alebo stropnej konštrukcie. Ďalšou možnosťou, ktorú moderné konštrukcie ponúkajú, je konzolové schodisko. Jednotlivé stupne sú uchytené priamo v stene, bez použitia drevenej či kovovej nosnej konštrukcie, čo umožňuje priehľad medzi jednotlivými stupňami schodiska. Takto riešené schodisko pôsobí v interiéri veľmi atraktívne, ľahko a vzdušne. Najobľúbenejším a najviac využívaným materiálom, ktorý si udržuje svoju veľkú popularitu, je stále drevo. A to nielen ako konštrukčný materiál, ale aj, z estetického a dizajnového hľadiska, ako povrchová úprava. Z používaných drevín sú to najmä dub, buk, jaseň, či javor a v poslednom období sú obľúbené a vyhľadávané aj exotické dreviny. Pod vplyvom súčasných interiérových trendov nachádzame drevo čoraz častejšie kombinované so sklom, ale aj s kovom – najmä v nosnej konštrukcii. Vysoko elegantná, vzdušná a dizajnová je aj samotná kombinácia kovu so sklom. Pri povrchovej úprave, nielen pri sklenených schodoch, treba dbať na dostatočné protišmykové zabezpečenie, napríklad vybrúsením tenkého pásika na okraj schodu. ... aj bezpečné Dôležité, z hľadiska bezpečnosti, je aj zábradlie, najmä, ak máte doma deti. Vzdialenosť medzi jednotlivými tyčkami by nemala byť väčšia ako 13 cm. Výška zábradlia sa pohybuje od 90 do 110 cm. V dnešnej dobe je neoddeliteľnou súčasťou schodiska aj osvetlenie. Jedno centrálne umiestnené svietidlo nestačí. Skúste kombináciu menších nástenných svetiel, ktoré vytvoria na schodisku zaujímavý dizajnový efekt.

Málo priestoru?! V každej rodine vždy nastane situácia, keď priestor domova začne byť malý. Vtedy prichádza čas, využiť aj priestor pod strechou. Obyčajne je vhodný na uloženie a uskladnenie sezónne využívaných vecí, ktoré nepotrebujete každý deň. Jediným problémom býva, ako sa dostať hore, pod strechu. Rovnakú pozornosť ako výberu schodiska do interiéru je treba venovať aj výberu schodov k nedostupným povalovým či strešným priestorom. Mohlo by sa zdať, že je to jednoduchší výber... Nie je to tak! Obmedzujúcim faktorom pri ich výbere je takmer vždy málo miesta nielen pre samotné schody, ale aj málo miesta pod nimi. Umiestniť do takéhoto priestoru klasické schodisko je prakticky nemožné. Alternatívnym riešením sú povalové schody. Sú praktické a nenáročné na priestor a manipuláciu. Malé, ale bezpečné V ponuke dnes nájdete drevené aj kovové povalové schody. V poslednej dobe si v moderných interiéroch našli svoje stabilné miesto práve kovové strešné schody - vďaka jednoduchej konštrukcii a manipulácii. Ich najväčšou výhodou oproti dreveným schodom však je,

že spĺňajú bezpečnostné protipožiarne požiadavky. Ako tvrdí Petr Paksi zo spoločnosti J.A.P., ktorá je renomovaným výrobcom schodov, protipožiarnu úpravu „ich“ celokovových povalových sťahovacích schodov LUSSO zaisťujú vďaka tzv. sendvičovej skladbe veka, ktoré je dôkladne vyplnené nehorľavou minerálnou vatou a špeciálnou nehorľavou vložkou Sibral. Rovnako aj všetky ďalšie použité kovové materiály, z ktorých je tento typ schodov vyrobený, majú vysokú tepelnú odolnosť. Pokiaľ by na povale vznikol požiar, protipožiarna spevňujúca páska v kontaktných plochách medzi vekom a rámom zabráni jeho šíreniu do obytných častí domu. Tá pri vysokých teplotách zväčšuje svoj objem a vďaka tomu je za veľmi krátky čas otvor na povalu dokonale utesnený. Do ostatných častí domu tak nepreniknú plamene ani dym. Protipožiarne schody predstavujú istú bariéru pre šíriaci sa oheň a vďaka nim sa získa viac času pre príjazd požiarnej techniky. Kovové povalové schody majú, napr. oproti dreveným, aj ďalšie výhody. Jednou z nich je odolnosť voči vlhkosti, výkyvom teplôt, a to najmä v letných mesiacoch, keď pri drevených schodoch môže dochádzať k praskaniu a tvarovým zmenám. Ich výhodou je aj veľmi ľahká údržba, bez nutnosti ochranných náterov a iných povrchových úprav, pretože kovová konštrukcia zaručuje nemenný vzhľad a kvalitu povrchu na dlhé roky. Viac informácií o celom sortimente a ponuke spoločnosti J.A.P. nájdete na:

www.jap.sk, www.schody-jap.cz

domabyt.sk

55


Výstava

Nitra 2012 OČAKÁVANIA, PRIESKUM SPOTREBNÉHO TRHU A VEĽMI MÁLO INOVÁCIÍ V STVÁRNENÍ NÁBYTKOVÉHO DIZAJNU S CIEĽOM ZAUJAŤ. PRIORITA? OSLOVIŤ ZÁKAZNÍKA „KLASIKOU“! TAK SA DÁ CHARAKTERIZOVAŤ, Z POHĽADU PONUKY, NEDÁVNO SKONČENÝ 23. VEĽTRH NÁBYTOK A BÝVANIE NA VÝSTAVISKU NITRA.

J

e pravdou, že výstava Nábytok a bývanie sa ako vždy tešila záujmu návštevníkov, avšak tento rok návštevníci viac pozerali, obzerali a váhali, ako nakupovali. Aspoň také reakcie sme dostali zo strany vystavovateľov. Výstava si však udržala svoj kredit kvality aj v čase spotrebiteľského šetrenia. Prejsť 22 000m2 výstavnej plochy a 430 vystavovateľov určite dalo zabrať každému, kto chcel expozície prezrieť dôslednejšie a spraviť si prehľad v tomto segmente. Časť jedného pavilónu bola venovaná dizajnu aj tento rok. Slovenské centrum dizajnu sa snaží prostredníctvom výstavy Fórum dizajnu, ako odbornej súčasti výstavy Nábytok a bývanie v Nitre, vytvoriť priestor na prezentáciu nových tvorcov, dizajnérov a mladšie generácie študentov, ktorí pracujú v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu. Fórum má cieľ, predstaviť inovatívne riešenia nábytku, inšpiratívny dizajn interiérových doplnkov, rôzne experimenty. Témou 15. ročníka bol návrat k drevu. Prezentovaným a vystaveným prácam študentov sa nedá vytknúť nič. Výrobu artefaktov si musia študenti zafinancovať sami, keďže na Slovensku ešte ani jedná vláda nedokázala nájsť odvahu, ani príslušné právne možnosti na

56

4_2012


sponzorovanie umenia či kultúry a teda aj mladých dizajnérov. A tak veľkosť vystavených dizajnérskych návrhov nepresahovala veľkosť (ani tému) stoličky či konferenčného stolíka. Čo však je z môjho pohľadu nepochopiteľné, je forma prezentácie: sterilné biele prostredie, v ňom poukladaný nábytok, lístoček s textom, kto vytvoril konkrétny „kus“ vo veľkosti menovky na poštovej schránke. Pre „obyčajného“ návštevníka (budúceho záujemcu o „tovar“) nezaujímavé, bez akejkoľvek možnosti upútať jeho záujem. Dizajn je o farbách, o tvaroch, o štúdiách nakreslených v prvom momente na papier, o tvorbe, o projekte, ... Už dlhé roky na tejto prehliadke chýba práve táto časť prezentácie dizajnérov. To, ako sa zrodila prvá myšlienka. Nákres, ktorý možno dizajnér roztrhal a kreslil, kreslil, kreslil... až vznikol konečný koncept a model. Asi mi poviete, že všetko toto je hlavne o peniazoch... Áno, ja viem, že príprava výstavnej plochy tiež „niečo“ stojí a peňazí nie je dostatok. Nemôžem však s tým súhlasiť, pretože ak je dostatok peňazí na vytvorenie expozície iba v bielej farbe, nechce sa mi veriť, že nezostali 2 eurá na tónovaciu pastu, aby sa drevený stolík v naturálnom odtieni zviditeľnil, že na zvislých stenách nemôžu visieť zaujímavé semestrálne práce študentov... To nie

Výstava domabyt.sk

57


Výstava

Nitra je o peniazoch! Nikto ma nepresvedčí, že by sa Mladé fórum dizajnu nevedelo prezentovať zaujímavejšie pre ľudí. Dizajn iba pre dizajn, stráca zmysel a význam. Asi sa zle pripravuje koncepcia prezentácie, ak záujem návštevníkov, ktorí cielene prišli na špecializovanú výstavu, vyvolá vlastne nezáujem... Môj pohľad na ostatnú časť výstavy bude z pohľadu „stavbára“. Čo inšpiratívne mohol vidieť návštevník – budúci majiteľ bytu alebo domu, ktorý potrebuje zariadiť svoj príbytok.

nožičky zostávajú, uprednostňujú sa v kovovej úprave s tzv. klzákami pre ľahký posuv priamo po podlahe i koberci. Cenové relácie nie sú obmedzované ani zdola ani zhora. Zaujala ma „lahôdka“, ktorá je na fotografii – priestorovo obrovská sedačka z kože. Na dotyk jemne spracovaná drsnejšia koža. Sedačka, ktorá je skutočnou dominantou priestoru. Vzhľadom na kvalitu a dizajn je v trochu vyššej cenovej kategórii, ale je ako stvorená pre súčasné trendy otvorených veľkých obytných priestorov. Zaujímavé boli stolové zostavy slovenského výrobcu.

Viac než iba zaujímavý bol pavilón venovaný vode, kúpeľniam, saunám, bazénom. Tu bolo z čoho vyberať a aj v rôznych cenových úrovniach. V tejto časti výstavy návštevníci určite neboli sklamaní. Osobne sa mi veľmi páčili sprchové kúty a dizajnové stvárnenie sprchových panelov, ktoré ponúkajú rôzne typy padajúcej „dažďovej“ vody, jemnej perličkovej vody ale aj hydromasážne prúdy či podvodné masáže hot tubou. Aj z tohto segmentu (vyššej cenovej kategórie) si mohol zákazník vybrať. Pavilóny venované sedačkám si zachovali svoju špičkovú úroveň. Sedačky sú pekný a dizajnérmi obľúbený prvok interiéru. Pri tvorbe a práci s týmto prvkom sa môžu, doslova a do písmena, „vyhrať“ s farbami, odtieňmi, štruktúrami, detailmi (pre tento rok je minuloročná čierna a biela koža už na ústupe) Výrobcovia začínajú ponúkať povrchovú textilnú úpravu. Presadzujú sa viac zrnité štruktúry v jemnej šedej, hnedej, smotanovej farbe. Vzhľadom na štruktúru tkanín, skôr dominujú neutrálne odtiene, ktoré sa dokážu prispôsobiť rôznym typom interiéru. Tvarovo zatiaľ prevládajú sedačky veľmi pohodlné (aj na ležanie) a komfortné, napr. s vysúvateľnými opierkami (pri pozeraní televízora). Kombinácie rohov (pravo-ľavé, ľavo-pravé) sú samozrejmosťou. Vyššie

58

4_2012


Zaujali nielen dizajnom ale aj použitým materiálom. Je vidieť, že chladný kov a sklo už z jedálni ustupujú a nahrádza ich dokonalo spracované drevo, ktoré vytvára príjemnú atmosféru domova. Z praktického a užívateľského hľadiska komfortu ma zaujali aj vystavované dvere (síce nie tie ocenené porotou - viď. foto), ale absolútne funkčné s panoramatickým digitálnym “kukátkom“ na jednu „tužkovú“ baterku (viď foto), od známeho slovenského výrobcu dverí. Taktiež dvere do „malých“ pomerov. Vďaka výborne vyriešenému kovaniu, keď sa dvere otvoria a odsunú, nie je problém s dostatkom miesta. Žiadna koženková harmonika – úplne „normálne“ dvere. Toto sú momenty, ktoré ma prinášať výstava pre návštevníkov. Inšpiratívne nápady! Úplne samostatnou kapitolou boli „pavilóny“ kuchýň. Špičkový dizajn, do detailov prepracované prvky dvierok, doplnkových programov, drezov, batérií, odsávačov pár, ... všetko s možnosťou pozorne si obzrieť a dôkladne vyskúšať a aj kúpiť. Len si vybrať správny štýl a farbu. Výrobcovia aj predajcovia počítajú so „všehochuťou“ a rôznorodosťou návštevníkov a tak štýlov aj farebných prevedení je tohto roku dostatok. Inovácií a experimentov – menej. Nik nechcel riskovať a vložiť veľa peňazí do vývoja „niečoho“, čo je pri súčasnom šetrnom správaní sa spotrebiteľov rizikové. Nábytkári teraz prežívajú naozaj zlé obdobie. Drobnými inováciami (napr. nové poťahy) zabehnutého výrobku si robia svoj prieskum trhu - o čo budú mať zákaznici záujem. Je zrejmé, že výrobcom chýbajú peniaze na reklamu a tak sa musí aj improvizovať. Takto je podnikanie v nábytkárstve zložité a ťažké. Škoda, že si toto už pred svojimi prednáškami na sprievodných programoch nenaštudovali rečníci z Ústrednej štátnej správy, aby ich príspevky neboli len zbytočnými prejavmi v dekoratívnej slovnej podobe o podpore našich spracovateľov dreva, ale predstavili aj konkrétne priame finančné podporné zdroje, ktoré, „čuduj sa svete“, vieme na Slovensku poskytovať iba zahraničným investorom. Odpoveď a pomoc domácim podnikateľom – žiadna. Aj napriek tomuto všetkému som však optimista. Snáď o rok to už budú konkrétne programy, ako pomôže štát (z našich daní) aj slovenským firmám.

Ako každý rok sa v rámci veľtrhu uskutočnilo aj ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o Ceny veľtrhu 2012. Medzinárodná hodnotiaca komisia zo 48 prihlásených exponátov ocenila nasledovné:

Ceny veľtrhu Nábytok a bývanie 2012: Kategória 1 DOMARK spol. s r.o., Žilina Kategória 2 Nábytok do obývacích priestorov (spálňa, jedáleň, detská izba, skriňové zostavy) BRIK a.s., Kremnica Kategória 3 Kuchynský nábytok a spotrebiče S.O.G. WOOD s.r.o., Trenčín Kategória 4 Ostatné typy nábytku KEUCO GmbH & Co. KG, Hemer, DE Kategória 5 doplnky k nábytku, bytový textil MISECO s.r.o., Štôla Kategória 6 Najkrajšia expozícia veľtrhu WENS DOOR, Prievidza Čestné uznania veľtrhu Nábytok a bývanie 2012 získali: Master profil Slovensko, s.r.o., Zvolen za Kuchynskú zostavu SEKO, na ktorej vyzdvihli odvážnu aplikáciu materiálu v netradičnom kontexte.

Takže o rok dovidenia. Ing. Pavel Kleskeň, snímky autor a výstavnictvo

Slovenské centrum dizajnu za záslužný počin na aktuálnu tému.

domabyt.sk

59


Firemná prezentácia

Vydavatelství HomeDeco SMP a. s. a redakce časopisu DŮM&ZAHRADA udělují titul

AKTIV 2020. projektu Aktiv od společnosti Euroline Bohemia, spol. s r.o. V hlasování poroty získal tento dům nejvyšší počet hlasů a uvedený titul mu náleží po celý rok. V Praze 13. března 2012

.............................................................

.............................................................

Frank Hitzert

Petr Zavadil

člen představenstva HomeDeco SMP a. s.

šéfredaktor časopisu DŮM&ZAHRADA

Aktiv 2020 získal prestížne ocenenie Top Dům 2012 v hlasovaní odbornej poroty časopisu Dům a zahrada.

Aktívne domy – domy tretieho tisícrocia NA STRÁNKACH ČASOPISU DOM A BYT SME PRINIESLI UŽ MNOHO INFORMÁCIÍ O DOMOCH NÍZKOENERGETICKÝCH ČI DOKONCA PASÍVNYCH. TERAZ SI PREDSTAVÍME KONCEPT DOMU, KTORÝ IDE V ÚSPORNOSTI SVOJEJ PREVÁDZKY EŠTE O KROK ĎALEJ. IDE O AKTÍVNY DOM... Aj na Slovensku existuje spoločnosť, ktorá si uvedomuje svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a prináša projektové riešenie aktívneho domu. Základné princípy týchto stavieb si preto priblížime na projekte domu AKTIV – DOMY TRETIEHO TISÍCROČIA od spoločnosti EUROLINE Slovakia.

AKTIV 2020 – pohľad na galériu.

AKTIV 2020 – pohľad z galérie.

60

4_2012

Čo je aktívny dom? Princíp aktívneho domu sa dá definovať podľa troch pilierov – energetickej úspornosti (spotreba energie je pokrytá z obnoviteľných zdrojov), kvality vnútorného prostredia a šetrnosti k životnému prostrediu. Ideálnym stavom je preto dosiahnutie vyrovnanej energetickej bilancie pri prevádzke domu. Tento stav sa dosahuje návrhom stavebných konštrukcií s minimálnou tepelnou stratou, maximálnym využitím energie z obnoviteľných zdrojov (solárne zisky, tepelné čerpadlá), navrhnutím systému vykurovania, vetrania, chladenia a ohrevu teplej vody s využitím úsporných technológií a inteligentným riadením. Každý záujemca si položí základnú otázku: „Je možné už dnes z dnešných reálne dostupných materiálov a technológií postaviť aktívny dom?“ Áno, je to možné

a dôkazom toho je projekt domu AKTIV, na ktorý si za štandardných podmienok môžete zakúpiť projektovú dokumentáciu a do roka v ňom bývať. Energetická úspornosť Pri projektovaní domu AKTIV sa dbalo na optimalizovanie vstupných nákladov a návratnosť celého systému. Zo stavebného hľadiska je navrhnutý v štandarde pasívneho domu s maximálnym dôrazom na tepelnoizolačné parametre konštrukcií a predpokladanou spotrebou energie za rok 6 kWh/m2. Táto budova novej generácie šetrí energiu a životné prostredie a pritom poskytuje príjemnú a zdravú vnútornú klímu. Konštrukčné parametre Pasívny štandard vyžaduje dôsledné odstránenie tepelných mostov. Pre zakladanie stavby je navrhnutý zhutnený podsyp penovým sklom, na ktorom je realizovaná železobetónová základová doska. Obvodové murivo o celkovej hrúbke 450 mm je navrhnuté systémom strateného debnenia z izolačného materiálu. Tepelnú izoláciu steny tvorí Neopor v celkovej hrúbke 300 mm,


stabilitu steny zabezpečuje železobetónová stena hrúbky 150 mm. Súčiniteľ prechodu tepla obvodovej steny je U = 0,104 W/m2K. Ako tepelná izolácia zastrešenia je navrhnutá izolácia SH+/70NEO 420 mm. Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukcie je U=0,075 W/m2K. Ako tepelná izolácia podlahových konštrukcií na teréne je navrhnutý polystyrén 240 mm, na ktorý je položená systémová platňa podlahového vykurovania. Okná a dvere sú navrhnuté plastovohliníkové s antikorovým dištančným rámikom, s izolačným trojsklom. Dom so štandardom pasívneho/aktívneho domu je potrebné prispôsobiť konkrétnej polohe a lokalite s dôrazom orientácie na svetové strany, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje potrebu energie (orientácia na svetové strany, zohľadnenie priameho slnečného žiarenia, zatienenie zeleňou, okolitou zástavbou alebo terénom). Systém riadenia prevádzky domu Prevádzku domu aktívne riadi inteligentný systém riadenia, ktorý je založený na zbernicovom systéme KNX. Tento systém kontroluje a plne automaticky riadi kúrenie, chladenie, výmenu čerstvého vzduchu, osvetlenie, kamerový a zabezpečovací systém, spúšťanie a zdvíhanie žalúzií podľa potreby denného osvetlenia a insolácie. Umožňuje majiteľovi aktívny život tým, že šetrí čas a plnoautomaticky riadi prevádzku celého domu. Ak je potrebné zasiahnuť alebo prestaviť niektoré údaje v riadení, systém to umožní buď namieste na centrálnom ovládacom paneli, alebo cez internet či cez I-Phone. Systém vykurovania, chladenia a vetrania Vykurovanie rodinného domu AKTIV je riešené špeciálnym nízkoteplotným podlahovým vykurovaním so zníženou akumulačnou vrstvou kvôli rýchlejším reakciám na ekvitermickú reguláciu. Vetranie je zabezpečené mechanicky s rekuperáciou tepla. V obdobiach bez rozdielu interiérových a exteriérových teplôt sa vetrá v nastavenom časovom režime automaticky otváranými strešnými oknami, ktoré sú opatrené aktívnymi tieniacimi prvkami. Tieto tieniace prvky sú umiestnené aj na oknách na obvodovej stene.

Pôdorysy AKTIV 2020.

AKTIV 2020 – pohľad do obývačky.

AKTIV 2020 – interiér obývacej izby. AKTIV 2021

Rodinný dom bude zásobovaný teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody z centrálnej vetracej jednotky (obsahuje tepelné čerpadlo vzduch – voda) s podporou solárneho ohrevu teplej pitnej vody a predohrevu privádzaného čerstvého vzduchu. Doplnkovým zdrojom tepla bude v extrémnych zimných teplotách kozubová vložka s bezroštovým ekologickým spaľovaním a účinnosťou až 83 %. Pôdorysy AKTIV 2021. Výroba elektrickej energie Výrobu elektrickej energie zabezpečujú vysokovýkonné fotovoltické články s celkovým inštalovaným výkonom 7,2 kW, ktoré zaručujú vysoké ročné energetické výnosy a zásobujú elektrickou energiou celý dom. Prebytočnú vyrobenú energiu dodávajú do rozvodnej siete. Aktívny dom je napojený aj na elektrickú prípojku, ktorá ho napája elektrickou energiou v čase, keď fotovoltika neprodukuje dostatočné množstvo elektrickej energie. www.EurolineSlovakia.sk

domabyt.sk

61


Seriál

o nízkoenergetických domoch

Nové trendy projektovania

rodinných domov

KONCEPTY ENERGETICKY VYSOKO ÚSPORNÝCH RODINNÝCH DOMOV, OZNAČOVANÝCH AKO NÍZKOENERGETICKÉ, PASÍVNE ČI NULOVÉ, ZODPOVEDAJÚ POŽIADAVKÁM SÚČASNEJ DOBY. MÔŽEME POVEDAŤ, ŽE SPĹŇAJÚ VŠETKY KRITÉRIÁ PRE ŠETRNÉ SPRÁVANIE SA OBYVATEĽSTVA K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU BEZ AKÉHOKOĽVEK ZNÍŽENIA UŽÍVATEĽSKÉHO KOMFORTU MAJITEĽOV TAKÝCHTO DOMOV.

partner rubriky

62

4_2012

S

potreba energie všetkých druhov na prípravu tepla v rodinných domoch bude v našom klimatickom pásme vždy vysoká a pri neustále stúpajúcich cenách palív aj prevádzkovo vysoko nákladná, nakoľko v niektorých častiach Slovenska musíme kúriť až 7 mesiacov v roku. Ak svoju pozornosť upriamime na miesto najväčšej spotreby paliva – vykurovanie – musíme vidieť následné súvislosti. Čím je menšia spotreba primárneho paliva, tým nižšie sú prevádzkové náklady, čo znamená, že tým menej „vyberáme“ zo

svojej peňaženky. A to je dôvod, prečo treba o výške budúcich prevádzkových nákladoch rozmýšľať už od prvej chvíle, keď uvažujeme o investícií do (akejkoľvek) nehnuteľnosti. Kritériá tepelno-technických parametrov – stien, stropov, strechy... – však laickú verejnosť (niekedy aj odbornú) privádzajú do rozpakov. Rôzne druhy veličín, napr. tepelný odpor R a súčiniteľ prechodu tepla U, ktoré hovoria o tepelno-technických vlastnostiach stavebných materiálov v číslach, laikom veľa nepovedia.


Naše zákony, napr. Zákon 555/2005 Z.z. ani vykonávacie vyhlášky k tomuto zákonu ani STN hovoriace o tejto problematike, zrozumiteľne nedefinujú energetické triedenie stavieb, pretože používajú odlišné terminologické, ale aj kvantitatívne označovanie a triedenie stavieb. Terminológia, ktorá sa používa (nízkoenergetický, pasívny, nulový dom), je výsledkom dobrovoľnej snahy odbornej praxe začať rozlišovať budovy z pohľadu celkovej spotreby energie. (Podľa informácií sa už pripravuje novelizácia vyhlášky 311/2009 Z.z. O výpočte energetickej hospodárnosti budov aj revízia STN 73 0540-2:2002, kde sa už toto označovanie jasnejšie zadefinuje.)

Súčasný stav však je taký, že projektant má pri svojej činnosti povinnosť vypočítať tzv. mernú potrebu tepla v kWh/m2/rok a porovnať ju s tabuľkou normalizovanej potreby tepla, uverejnenou v STN 73 0540 – 2 : 2002. V nej sú odporúčané hodnoty potreby tepla na vykurovanie, v závislosti od tvaru a členitosti budovy, v rozpätí od 50 – 130 kWh/m2/rok a môžeme ich označiť ako štandardné. Pri porovnaní normových hodnôt s požiadavkami súčasnosti, ktoré už reflektujú požiadavky na nízke prevádzkové náklady (t.j., dom by mal byť energeticky úsporný), sú tieto normové hodnoty veľmi vysoké. Investorom odporúčam, aby svoju požiadavku na pro-

jektovanie energeticky úsporného domu projektantovi dôsledne zdôraznili. Musí byť jednoznačne zadefinované, aký typ domu chcete – štandardný, ktorý spotrebuje cca100 kWh/m2/rok, alebo tzv. pasívny so spotrebou menej ako 15 kWh/m2/rok. V čom je zodpovednosť projektantov?! Projektovanie je činnosť, výsledkom ktorej sú výkresy, podľa ktorých dodávatelia stavebných prác realizujú jednotlivé technologické procesy skladieb stavebných konštrukcií. Ak je projektová dokumentácia chybná (konštrukčne alebo tepelno-technicky), tak v stavebnej konštrukcii vznikne nedostatok. Tento ovplyvní celkový kvalitatívny výsledok stavebného procesu a následne sa premietne do prevádzkových nákladov budovy – rodinného domu. Stavebné materiály (napr. železobetón), z ktorých sa buduje nosná časť obalu stavby, majú svoje tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré však obvykle nedosahujú také hodnoty, ktoré by zodpovedali stavbe nízkoenergetického štandardu. Podobne to platí

partner rubriky

domabyt.sk

63


Seriál

o nízkoenergetických domoch

o všetkých materiáloch plniacich statické funkcie. Preto sa zvyčajne kombinujú s tepelnými izoláciami. O spôsobe a hrúbke tepelnej izolácie, ktorá bude použitá na izoláciu stavebnej konštrukcie, dáva jednoznačné stanovisko tepelno-technický výpočet vyhotovený projektantom. Výpočet dáva odpoveď, aká hrubá má byť tepelná izolácia – iná hrúbka izolácie bude pri nosnom murive z betónu, iná pri tehle alebo drevostavbe. To isté platí o výpočte pre izolácie striech, suterénov, ale aj pre izolácie podláh. Z uvedeného vyplýva, že projektant musí skladbu obalových konštrukcií, ktorú navrhol, tepelno-technicky posúdiť a porovnať s odporúčanými tepelno-technickými hodnotami pre rôzne tepelno-technické štandardy stavieb. Výsledkom „mäkkosti“ normatívnych odporúčaní je, že sa stále projektujú tzv. „štandardné“ domy, ktorých spotreba tepla na vykurovanie sa pohybuje okolo 100 kWh/m2/ rok. Treba povedať, že potenciál energetických úspor je najväčší vo fáze projektovania. Čím skôr sa rozhodne o tom , že koncept tvorby rodinného domu sa bude riešiť ako vysoko energeticky úsporný, tým menšie budú aj investičné vstupy. V procese výstavby nebudú vznikať tzv. „na viac“ práce vyvolané „vylepšovaním“ te-

partner rubriky

64

4_2012

pelno-technických ukazovateľov stavebných konštrukcií alebo aj „vkladaním“ rôznych úsporných technológií, o ktorých sa investor dodatočne dozvedel... Moje odporúčania pre efektívnu spoluprácu medzi projektantom a investorom sú nasledovné: 1. V etape projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie musí investor projektantovi definovať svoje požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť pri riešení projektu. 2. Projektant, na ním vypracovanú projektovú dokumentáciu, musí vyhotoviť tzv. Projektové energetické hodnotenie. Toto je povinná časť projektu! Z Projektového energetického hodnotenia sa investor dozvie, aký rodinný dom si dal vyprojektovať z pohľadu potreby energie na vykurovanie. Zákon 555/2005 a vyhláška 311/2009 Z.z. stanovujú energetickú triedu novo navrhovaných rodinných domov, ktorá by mala byť min. triedy B, pričom rozpätie tejto triedy (pri vykurovaní) je však tiež príliš široké 43 – 86 kWh/m2/rok. V tejto etape má však investor ešte dostatok času požiadať projektanta o zlepšenie tepelno-technických vlastností bez zásahu do stavby, pretože je to stále iba projekt.

na stavbe realizovať. V tejto fáze sa ešte stále dajú „zlepšiť“ tepelno-technické vlastnosti konštrukcií tak, aby prispeli k celkovej energetickej hospodárnosti hotovej stavby – ešte stále bez prác „na viac“. V etape realizácie stavby je vhodné, aby projektant v rámci autorského dozoru a stavebný dozor dohliadali na správnosť a kvalitu realizovaných detailov aj z tepelno-technického hľadiska (hlavne tepelné mosty, hrúbka a druh použitej tepelnej izolácie...). V čase dokončievania stavby (pri kolaudácii) musí investor zabezpečiť vypracovanie energetického certifikátu, ktorý zhodnotí stavbu, ako sa zrealizovala z pohľadu teplej techniky. Za určitých podmienok ho môže spracovať i projektant, avšak musí byť na túto činnosť odborne spôsobilý, mať certifikované oprávnenie.

Tento odsek príspevku zámerne ilustrujeme dôležitým schematickým obrázkom, aby aj laickým čitateľom bolo jasné, akým spôsobom, akými cestami a aké veľké sú tepelné straty v budove.

„Kolaudačný“ energetický certifikát zhodnotí kvalitu zrealizovanej budovy z pohľadu jej energetickej hospodárnosti. Certifikát zatrieďuje budovu do niektorej zo 7 tried od A – najúspornejšia (zelená šípka) po G – neefektívna (červená šípka).

Po získaní stavebného povolenia „rozumný“ investor požiada projektanta o vypracovanie tzv. realizačného projektu, Okrem iného by mal v ňom projektant, po konzultácii s investorom, navrhnúť a posúdiť stavebné prvky, detaily a navrhnuté konštrukcie tak, ako sa majú

Certifikát a ochrana životného prostredia Prínosom energetickej certifikácie sú priame úspory na vykurovaní, chladení, osvetlení... V tejto súvislosti sa hovorí aj o ďalšom zaujímavom prínose, ochrane životného prostredia. Slovenská verejnosť zatiaľ stojí


radí

S príchodom jari sa v každom z nás prebúdzajú predstavy a túžby po lepšom, krajšom a modernejšom bývaní. Jeden sa chce pustiť do výstavby nového rodinného domu. Ďalší plánuje kúpu bytu vo „vychytenej“ novostavbe. A iný by rád aspoň obnovil svoje už existujúce bývanie. Čo majú títo ľudia spoločné?

bokom od tejto problematiky. Keď si pozorne prezriete energetický certifikát, je v ňom aj kolónka zaoberajúca sa produkciou CO2, ktorý zásadným spôsobom škodí nášmu životnému prostrediu a v rodinnom dome ho produkujeme hlavne spaľovaním primárnych palív pri ich premene na tepelnú energiu. Keď postavíme energeticky úsporný dom, pri jeho vykurovaní spotrebujeme menej paliva, ako je štandard, a tým vyprodukujeme aj menej CO2. Stavebníci – investori by sa mali zaoberať aj týmto fenoménom, pretože na zemeguli nežijeme izolovane. Úsporná a efektívna prevádzka Koncepcie energeticky úsporných domov zodpovedajú požiadavkám doby, ktorú žijeme, a preto by sme ich už nemali hodnotiť ako experimenty. Predstavujú cestu rozvoja stavebných činností zabudovávaním progresívnych stavebných materiálov v stavebných konštrukciách, ktorých výsledkom bude úsporná a efektívna prevádzka. Riešenia, spojené s progresívnou konštrukčnou tvorbou, s vylúčením tepelných mostov, netesnosťou stavby a zabudovaním najprogresívnejších stavbárskych a strojárskych technológií už v prvých štádiách projektovania, dajú široký priestor úsporám energií a je jedno, ako je takáto stavba pomenovaná.

technický štandard domu bude mať o čosi vyššie nároky na investície – či už ide o samotný projekt, vyššie budú aj ceny tepelných izolácií, ceny za výrobu výplní otvorových konštrukcií i rôznych technických zariadení. Na obhajobu tejto myšlienky použijem príklad z automobilového priemyslu: aj za auto vyššej triedy zaplatíte o niekoľko percent viac, pretože vám obyčajne ponúka vyšší komfort s nižšou prevádzkovou spotrebou. Z tohto pohľadu energeticky úsporné domy spĺňajú túto požiadavku. Sú úspornejšie, majú vyšší komfort užívania... takže argument vyššej ceny, prečo nestavať úsporné domy, neobstojí. Navyše, nie sú to „dramatické“ cenové navýšenia. Dostupné štatistiky hovoria o navýšeniach investičných vstupov o 8 – 10 %. Určite sa oplatia! Súčasne chcem povedať, že veľmi vítam myšlienku vytvoriť publikáciu, ktorá investorom, ale aj laickým čitateľom prináša prístupnou formou súhrn všetkých informácií, ako stavať energeticky vysoko úsporné domy. Zvlášť oceňujem kapitolu tejto publikácie, kde na príkladoch už zrealizovaných úsporných stavieb sú uvedené inšpiratívne reálne príklady a spôsoby výstavby úsporných domov. Dokazujú a potvrdzujú, že výstavba tohto typu rodinných domov už nemusí byť iba drahý experiment.

Musíme si však byť vedomí toho, že každý vyšší tepelno-

Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. editor publikácie

3 Teória

Realizácie

3,50 € rocník XI., 1/2012

KATALÓG

ENERGETICKY ÚSPORNÝCH DOM OV

Projekty

Technológie

Zelená architektú ra

Spracované z novo pripravovanej publikácie 3. Katalóg energeticky úsporných domov, ktorý si môžte objednať e-mailom: domabyt@antar.sk. Edícia

I S S N 13 3 6 - 12 9 5

Všetci si kladú rovnaké otázky: Ktorá banka mi požičia úverové prostriedky s nízkym úrokom? Ktorá poskytuje výhodnejšie podmienky a ktorá mi zľaví na poplatkoch? Ponúk na finančnom trhu je veľa a hľadanie správnych odpovedí nie je jednoduché. My však poznáme správne riešenie. Je ním ponuka úverov so zníženými úrokovými sadzbami už od 1,69 % ročne. Občanom Slovenska ich až do konca mája 2012 ponúka naša najväčšia stavebná sporiteľňa. To ale nie je všetko. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., znížila od nového roka najfrekventovanejšie z poplatkov. Za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení teraz zaplatíte o desatinu menej ako vlani, za vedenie účtov o tretinu menej a spracovanie stavebného úveru je úplne zadarmo. Aj vďaka tomu je dnes stavebné sporenie výhodnejšie a bývanie pre občanov Slovenska dostupnejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Viac informácií získate u obchodných zástupcov PSS, a. s., či na telefónnom čísle 02/58 55 58 55 alebo na www.pss.sk.


Firemná prezentácia

Stavebný systém VELOX Jedna vrstva nestací - budúcnost patrí sendvicovým stavebným systémom Princíp sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa spočíva vo vrstvení materiálov rôznej povahy. Každý z nich je „špecialistom“ pre určitú vlastnosť konštrukcie. Jeden zabezpečuje tepelnú izoláciu, ďalší statiku konštrukcie a požiarnu odolnosť, tretí zvukovú izoláciu a tepelnú akumuláciu. Vďaka spoločnému pôsobeniu, tieto použité materiály vytvoria obvodový plášť s takými parametrami, ktorým nedokáže konkurovať ani jeden z tradičných či moderných jednovrstvových materiálov. Práve preto sú tieto systémy tak efektívne. Ukážkovým príkladom sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa budov je komplexný systém strateného debnenia na báze štiepkocementovej dosky – stavebný systém VELOX. Postupne si predstavíme jeho vlastnosti a konkrétne prínosy pre užívateľa. Vysoký tepelný odpor Spoľahlivá tepelná izolácia bez tepelných mostov, ktoré prispievajú k tepelným stratám budovy, je jednou zo základných požiadaviek na moderné obvodové konštrukcie. Vysoký tepelný odpor je základnou požiadavku pri šetrení energií. Táto vlastnosť sa výrazne premieta do nižších účtov za kúrenie. Netreba však zabúdať ani na jej prínos v oblasti ochrany životného prostredia. Vďaka šetreniu sa zachovávajú nerastné suroviny a produkuje sa menej CO2. Moderné sendvičové systémy VELOX predsta-

66

4_2012

vujú jeden z najprogresívnejších prístupov v tejto oblasti. Ide o overenú kombináciu štiepkocementovej dosky a vloženej tepelnej izolácie – expandovaného polystyrénu. Napríklad, špičková obvodová stena, VELOX XL 42 so zabudovaným sivým polystyrénom hrúbky 20 cm, dosahuje tepelný odpor až 6,96 m2K/W.

Jednoduchosť výstavby Dôležitým parametrom stavebného systému je aj spôsob výstavby. V prípade stavebného systému VELOX je to jednoduchý systém, ktorý funguje ako skladačka. Vďaka tomu je veľmi efektívny a rýchly. Pri výstavbe zo systému VELOX sa na 100 m2 zastavanej plochy spotrebuje cca 21 ton dosiek VELOX


tepla. Ak stavebný materiál nedokáže akumulovať primerané množstvo tepla vo vonkajšej konštrukcii, dochádza k väčšiemu poklesu povrchovej teploty na vnútornej strane steny. Tým sa zhoršujú podmienky tepelnej pohody bývania a zvyšujú nároky na vykurovanie. Schopnosť akumulovať teplo má stavebný systém VELOX 7 x vyššiu ako tradičné murované stavebné materiály a až 22 x vyššiu ako pórobetónové tvárnice.

= jedna nákladná súprava. Pri rovnakom rozmere domu s tradičnými materiálmi je to 84 ton murovacieho materiálu = štyri nákladné súpravy. Vzhľadom na použitý materiál, stavebník ušetrí aj na uskladnení stavebných prvkov. Celkový čas výstavby hrubej stavby je cca 3 týždne (aj s pokrytím strechy). Výborná tepelná akumulácia Tepelná akumulácia patrí medzi základné vlastnosti stavebného systému, ktoré majú vplyv na útulnosť bývania. Zaručuje pocit tepelnej pohody v dome či byte. Masívna a stabilná stavba z VELOXu prináša

so sebou dokonalé spojenie tepelno-izolačných vlastností a tepelno-akumulačných parametrov. Zásluhou vysokého tepelného odporu vonkajšej časti steny v kombinácii s tepelnou akumuláciou betónového jadra, zostáva v miestnostiach v lete, aj bez klimatizácie, príjemný chládok. V zime sa, naopak, v betónovom jadre naakumulované teplo z kúrenia postupne uvoľňuje späť do interiéru. Dôležité je, aby materiály, z ktorých je dom alebo byt postavený, zotrvali vo vyváženom tepelnom stave aj z vonkajšej časti konštrukcie (t. j. odolávať kolísaniu vonkajších teplôt). Správanie vonkajšej časti konštrukcie v zime charakterizuje doba chladnutia, v lete doba zahrievania. Čim je doba chladnutia alebo zahrievania dlhšia, tým sú obývané priestory príjemnejšie. Zotrvačnosť teploty závisí od dvoch parametrov: je to tepelný odpor konštrukcie obvodového plášťa (o ktorom sme si hovorili vyššie) a tiež schopnosť použitých stavebných hmôt naakumulovať dostatočné množstvo

Zvuková izolácia Pri rozhodovaní sa o stavebnom systéme, bol tento parameter ešte donedávna neprávom podceňovaný. Jeho skutočný význam si však každý, skôr či neskôr, uvedomí. Žiaľ, na vlastnej zlej skúsenosti pri užívaní vlastného bytu, domu či kancelárie. Pokoj, ticho, pohoda, súkromie – to sú parametre bezpodmienečne nutné pre oddych pri bývaní. V prípade kancelárie sú dôležité pre sústredenie sa a vyhýbanie sa zbytočným rušivým vplyvom. Práve vďaka kvalitnej zvukovej izolácii si ich môžete užívať. Stavebné systémy VELOX prinášajú aj v tomto prípade veľmi praktické a účelné riešenie. Masívne betónové jadro v kombinácii s absorpčnou schopnosťou štiepkocementovej dosky spĺňajú náročné požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových aj deliacich stien. Index vzduchovej nepriezvučnosti medzibytovej deliacej steny VELOX TT 30 (hr. 30 cm) Rw = 63 dB. Spoľahlivá statika a tuhosť stavby ...sú samozrejmosťou stavebného systému VELOX a patria medzi jeho hlavné benefity. Z klasických stavebných materiálov sa mu, čo do pevnosti, prakticky žiaden nemôže rovnať. Masívna a stabilná monolitická konštrukcia stavebného systému VELOX rozširuje možnosti jeho použitia aj do oblastí ohrozených zemetrasením a povodňami. Predovšetkým v posledných rokoch sa aj na Slovensku ukázal výrazný ničivý fenomén silných prívalových dažďov. Tieto silné dažde dokážu spôsobiť lokálne záplavy a škody na domoch, ktoré nie sú dostatočne odolné voči porušeniu. Pevnosť a tuhosť stavby je, v prípade sendvičového systému VELOX, dosiahnutá vďaka monolitickému betónovému jadru. Jednoliatosť betónového jadra zaručuje jeho maximálnu stabilitu. Variabilita systému VELOX dosky sa jednoducho a rýchlo opracovávajú a umožňujú vytvoriť dom prakticky bez obmedzení. Vďaka tejto vlastnosti je systém VELOX obľúbený u architektov aj investorov, ktorým umožní navrhnúť a realizovať stavby podľa svojich predstáv.

Ilustračné foto

Viac informácií na www.velox-bausysteme.com

domabyt.sk

67


Firemná prezentácia

Pre pasívne domy

REYNAERS ALUMINIUM

Reynaers, za vyše 46 rokov, vybudoval svoje know-how v segmente okien, dverí a fasád na európskych medzinárodných trhoch. Široké spektrum vzájomne zladených systémov pre okná, dvere, posuvné systémy, slnolamy, zábradlia, vetracie mriežky, odvod dymu a tepla, zimných záhrad, fasádnych konštrukcií, solárnych systémov, ale aj úsporných technológii v najvyššej kvalite a bezpečnosti vyhovuje všetkým požiadavkám. Reynaers Inštitút v Belgicku zabezpečuje najvyššiu kvalitu prostredníctvom najnáročnejších testovacích štandardoch. Neustála inovácia produktov a know-how vytvárajú značku svetového mena, ktorá neustále kladie dôraz na bezpečnosť, dizajn, komfort a úsporu energie. Pre investorov a staviteľov rozšírila firma Reynaers svoju ponuku v triede HI o hliníkovú presklenú fasádu CW 50-HI. Aj rámové systémy na okná a dvere umožní získať „merateľné“ výhody z nižších nákladov na údržbu a na vykurovanie alebo klimatizáciu budovy. Energeticky úsporné Bežné hliníkové rámové konštrukcie dosahujú súčiniteľ prestupu tepla, pri obvykle 3-komorovom systéme s prerušeným tepelným mostom z polyamidu, od Uf = 1,5 až 2,8 W/(m2K) v závislosti od konštrukcie profilu a použitých tepelnoizolačných prvkov. V prípade rámového systému CS 104 HI pre pasívne domy, ktoré majú súčiniteľ prestupu tepla Uf = 0,98 až 1,0 W/(m2K), môžeme dosiahnuť aj celkový súčiniteľ prestupu tepla Uw = 0,80 W/(m2K) za predpokladu použitia izolačného trojskla Ug = 0,6 W/(m2K) už pri normovanom rozmere certifikovania štítkom Minergie (Švajčiarsko)

68

4_2012

a špecifickom riešení ostenia. Pre tento systém doporučujeme použiť sklá s váhou do 150 kg, preto radíme konzultovať s dodavateľom stavebných konštrukcií maximálne rozmery a typy skiel. Vzhľadom na stavebnú hĺbku rámu 95 mm je potrebné dodržať odporučanú maximálnu výšku dverí 2500 mm. Prahové riešenia dverí sú štandardne riešené ako pri najúspešnejšom systéme na trhu pre nízko-energetické domy CS 86 HI a ponúka najlepšie služby pre obytné budovy a objekty, vzťahujúce sa na budúci štandard energetickej úspornosti budov. Neustále dominantnejšiu úlohu, pri novostavbách a rekonštrukciách obytných budov a objektov, hrajú energetická úspornosť a tepelno-izolačné vlastnosti. S novou sériou CS 104 kladie Reynaers nový nízkoenergetický a systémový štandard pre hliníkové dvere. Rozšírené izolačné polia, nový princíp stredového tesnenia na krídle a ráme i špeciálne tesnenie na styku skla s rámom poskytujú neprekonané systémové vlastnosti ako napríklad odolnosť proti tlaku vetra 2000 Pa, odolnosť proti hnanému dažďu 900 Pa, a aj hodnoty koeficientu Uf 0,8 W/m2K. So zodpovedajúcim trojsklom a s izoláciou prekrývajúcou rám krídla možno dosiahnuť nadštandard s vynikajúcou hodnotou pre dvere Ud < 0,8 W/m2K. Analogicky je možné vyrobiť nadrozmerné dvere, zabezpečiť zvýšenú odolnosť a funkčnú trvácnosť. Doplnkový sortiment spĺňa normatívne požiadavky na bezbariérovosť i únikových či núdzových východov. Investori si môžu vybrať aj zo širokej škály izolačných skiel s bežným prestupom tepla od Ug = 1.1 W/m2K až po izolačné trojsklá s požadovanou bezpečnosťou a koeficientom


prestupu najčastejšie Ug = 0.5 W/m2K. Tieto sklá však obvykle doporučujeme pre pasívne domy, resp. nízkoenergetické stavby s vhodným tepelným prestupom aj rámovej ako aj fasádnej hliníkovej konštrukcie, napr. CS 104 HI, CS 86 HI, CP 155 LS Minergie a CW 50 HI, ktoré umožňujú zaskliť požadované šírky skiel napr. až do 74 mm. Bežným štandardom už je izolačné trojsklo s hodnotou Ug = 0,7 W/m2K, doplnené protislnečnou ochrannou vrstvou alebo bezpečnosťou. Komfort je v srdci MINERGIE® – pohodlie užívateľov žijúcich alebo pracujúcich v budove. CP 155 LS Minergie sú nové subtilné posuvné dvere, ktoré sú jedinečné na trhu s certifikátom Minergie Zdravá úroveň pohodlia je možná vďaka vysoko kvalitnému oplášteniu budov a neustálej obnove vzduchu. Pre investora je najdoležitejšie docielenie komfortu, jednoduchá údržba a úspora nákladov na energie. Skladacie dvere CF 77 alebo posuvné dvere od CP 155 LS presvedčia svojou mnohostrannosťou: ako priehľadné priechody či decentné predelenia priestorov zvýrazňujúcich interiér alebo tiež vytvárajú priestranné prechody do exteriéru. Vybavenie, dizajn a technika sú pritom, samozrejme, na najvyššej úrovni a splňajú všetky želania. Vďaka extrémnej stabilite hliníka sú možné konštrukcie so subtílnou pohľadovou šírkou a mimoriadne veľkou plochou zasklenia, nielen vo fixnej časti. Nový model CP 155 Minergie tak ponúka maximálnu transparentnosť, bezberiérovosť prahu a zapustenosť obvodových rámov. Poskytuje neprekonané systémové vlastnosti pre zdvižno posuvné systémy, ako napríklad odolnosť proti hnanému dažďu 600 Pa, odolnosť proti tlaku vetra 1200 Pa, max hrúbku zasklenia až do 63 mm, tepelnú izoláciu Ud od 1.0 W/m2K podľa normovaného rozmeru, inovované izolačné pásky, EPDM tesnenia, dodatočnú izoláciu stredového profilu.

z exteriéru aj interiéru. Nemenej dôležitým je aj detail zateplenia parapetu, aby sa zamedzilo tepelnému mostu po celej dĺžke parapetu okna. Bez aplikácie potrebnej hydroizolácie a parozábrany nie je možné dané požiadavky na pasívne domy prakticky dosiahnuť. Pri dverách je doporučený bezbariérový prah s aplikáciou prerušeného tepelného mosta systémovým prvkom, ktorý nekompromisne tesní a odoláva zaťaženiu.

Viac info na www.reynaers.com, www.katalogprearchitektov.sk, www.alu-inspiracie.sk Ing. Igor Dúbravec

Z hľadiska izolačných vlastností výplne otvorov doporučujeme taký technický detail, ktorý najviac prekryje rám okna tepelnou izoláciou, čím sa zabezpečia vyššie povrchové teploty na vnútornom styku rámovej konštrukcie a ostenia a tým sa zníži riziko kondenzácie vodných pár. Doporučujeme používať naše systémové materiály osadenia konštrukcie a detaily podľa najvyšších kritérií. Zaomietacie lišty plnia dilatačnú, ochrannú a estetickú funkciu

domabyt.sk

69


Firemná prezentácia

Ako rozpoznáte dobré dvere

O dvernej výplni prekrývajúcej dverné krídlo hovoríme vtedy, ak sú dvere z profilov rámu a krídla zhotovené tak, že dverná výplň nie je obvykle vsadená do krídlovej časti, ale je prilepená na krídle, siaha až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy, čím profily krídla celkom prekrýva. Potom sú dvere opticky vnímané tak, že vidíme

70

4_2012

ich rám a následne dverné krídlo, ktoré je tvorené vizuálne akoby len dvernou výplňou. Teda profil dverného krídla nie je vidieť, je prekrytý dvernou výplňou, čo sa realizuje buď iba z exteriérovej pohľadovej strany, alebo dokonca obojstranne. Takéto riešenie potom posúva dvere z dizajnového hľadiska do v súčasnosti veľmi atraktívnych

a vyhľadávaných vyhotovení. Obojstranné prelepenie okrem atraktívnejšieho dizajnu prináša aj posilnenie izolačných vlastností a tuhosti dverného krídla. Firma GAVAplast sa z uvedených dôvodov rozhodla rozšíriť svoj produktový rad hliníkových dverných výplní o možnosť


vyhotovenia, ktoré obojstranne prekrýva dverné krídlo. Samozrejmosťou je voľba modelu dvernej výplne, farieb, typov a počtov presklení, kovových intarzií, frézovaní či iných doplnkov. Je to teda ďalší krok smerom k jedinečnosti vyhotovenia vchodových dverí každému podľa jeho vkusu a želaní. Vlastnosti a výhody nového produktového radu: + Atraktívny vzhľad: výplň obojstranne prekrývajúca dverné krídlo očarí okoloidúcich ako aj domácich. Možnosť osadenia obojstranných dverných madiel. Dizajn dvernej výplne nie je potlačený dverným krídlom. + Široký sortiment: možnosť použitia vzoru klasických hliníkových dverných výplní, vrátane možností vlastných návrhov. + Vyspelá teplotechnika: hrúbka výplne na celú hrúbku dverného krídla, výkonné skladby izolačných zasklení. Násobne lepšie tepelnotechnické vlastnosti ako pri bežných dverných výplniach. + Tuhosť: nadštandardná hrúbka dverného krídla vrátane opatrení voči neželaným priehybom vplyvom teplotných namáhaní. Výplň celoobvodovo nalepená na krídle výrazne zvyšuje statickú tuhosť dverného krídla. + Nové povrchy: možnosť povrchovej úpravy spôsobom striekaných imitácií drevín a/alebo štruktúrovaných povrchov. + Vymeniteľnosť skiel: V novom typovom rade dverných výplní je použitá nová originálna technológia vymeniteľných skiel. + Zasklievacie lišty: pri zhotovení obojstranne prelepenej dvernej výplne odpadáva nutnosť použitia zasklievacích líšt. Dlhý vývoj dverných výplní a vývoj dvernej výplne s obojstranne prekrývajúcou časťou dverného krídla vám poskytuje vynikajúci pomer úžitkových vlastností a ceny. Firma GAVAplast nadobudla za 14 rokov výroby dverných výplní dostatočné skúsenosti na to, aby posunula hranicu nadštandardu o dva kroky vpred. Dverné výplne zakúpené od slovenského výrobcu takejto kvality vzbudzujú dôveru u koncového zákazníka a zároveň podporujú výrobu a predaj slovenských produktov.

Dverná výplň obojstranne prelepená

Interiérový pohľad

Exteriérový pohľad

Klasická dverná výplň vsadená do dverného krídla

Interiérový pohľad

Exteriérový pohľad

Dverná výplň prelepená jednostranne z exteriéru

Interiérový pohľad

Exteriérový pohľad

domabyt.sk

71


Firemná prezentácia

Solárny set.

SPOLOČNOSŤ STIEBEL ELTRON BOLA SÚČASŤOU VEĽKÉHO PREVÁDZKOVÉHO TESTU KONANÉHO V NEMECKU. TEST USKUTOČNIL A VYHODNOTIL FRAUNHOFER INSTITUTE FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS ISE A PREBIEHAL V ROKOCH 2006 AŽ 2010.

Efektívnejsie vyuzitie solárnej energie v kombinácii s tepelným cerpadlom Počas tohto obdobia bolo monitorovaných 110 rôznych systémov tepelných čerpadiel od 7 renomovaných výrobcov v rôznych kombináciách. Čo ukázali výsledky testu? Tento výskum bol zameraný na tepelné čerpadlá od 5 do 10 kW vykurovacieho výkonu s využitím všetkých dostupných nosičov tepla pre tepelné čerpadlá, ako sú vzduch, zem a podzemná voda, v nových obytných budovách (rodinné domy). Cieľom tohto výskumu bola analýza efektívnosti rôzneho poňatia systému za rôznych podmienok. Stiebel Eltron poskytol do tohto praktického testu 16 tepelných čerpadiel: sedem čerpadiel systému zem/

Tepelné čerpadlo WPF 10 E s kombinovaným zásobníkom SBS 1000 W SOL.

72

4_2012

voda, osem čerpadiel systému vzduch/voda a jeden systém voda/voda. Pre dva systémy zem/voda a vzduch/voda boli vybrané kombinácie na zvýšenie efektivity systému s cieľom preukázať praktické možnosti zvýšenia energetickej efektivity systému tepelného čerpadla. Inštalácia tepelné čerpadlo systému zem/voda + solárny systém Jeden zo systémov Stiebel Eltron bola aj kombinácia tepelného čerpadla systém zem-voda so solárnym systémom. V systéme bolo inštalované tepelné čerpadlo z prémiového radu WPF 10 E (výkon 10,0 kW) spolu s kombinovaným stacionárnym akumulátorom tepla SBS 1001 W SOL (objem 1000 l) a 6 ks vysokovýkonných nástrešných plochých kolektorov Stiebel Eltron SOL 27 BASIC (14,46 m2). Súčasťou všetkých tepelných čerpadiel Stiebel Eltron sú elektronicky riadené úsporné obehové čerpadlá. Akumulátory tepla SBS disponujú vysoko kvalitnou tepelnou izoláciou z tvrdenej peny EPTS, obohatenej


celého systému, z čoho vyplývajú viaceré výhody: 1. Úspora miesta, nakoľko bol použitý len jeden zásobník, ktorý slúži ako akumulátor tepla a zároveň pripravuje teplú úžitkovú vodu pre domácnosť. 2. Zväčšený objem teplej vody pre domácnosť >300 l, keďže príprava teplej vody je pripravovaná prietokovým spôsobom. 3. Zvýšenie energetickej efektívnosti solárneho systému o 38 %. 4. Úspory prevádzkových nákladov po prepočte na rovnaký systém s plynovým zariadením alebo elektrickým priamo výhrevným systémom boli do 40 % pri plyne a nad 70 % pri elektrickom priamo výhrevnom systéme. Schéma zapojenia systému. 1 Tepelné čerpadlo 2 Kombinovaný zásobník 3 Teplá voda 4 Prívod studenej vody 5 Priestorové vykurovanie 6 Solárna inštalácia 7 Zdroj tepla

o grafit, ktorý vylepšuje tepelno-technické vlastnosti izolácie. Zárezy na vnútornej strane izolácie pomáhajú k dokonalému obopnutiu vonkajšieho plášťa zásobníka. Použitie nového typu izolácie znižuje straty tepla povrchom zásobníka až o 20 %. Test, ktorý trval 3 roky, priniesol zaujímavé výsledky

energetickej efektívnosti systému. Ročné výkonové číslo tepelného čerpadla WPF 10 E bez solárneho systému je 4,42 pre daný systém a parametre. Počas sledovaného obdobia sa zvýšilo toto číslo na hodnotu 5,64, čo je zvýšenie efektívnosti celého systému o 20 %. Výsledkom celého testu je energetická efektívnosť

Závery a vyhodnotenie testu sú základom pre využitie týchto poznatkov v širšom meradle aj v praxi. Výhoda pre komerčnú, ale aj súkromnú sféru je v prednostiach systému akumulovania tepla pre vykurovací systém v kombinácii s prípravou teplej úžitkovej vody prietokovým spôsobom. Prietokový systém odbúrava potrebu mať naakumulované množstvo teplej vody, kde pri menších spotrebách vody sú často väčšie úniky a spotreby energie. Široké portfólio spoločnosti Stiebel Eltron ponúka možnosti využitia nadobudnutých poznatkov pre súkromnú, verejnú, ale aj pre komunálnu sféru. Dipl. Ing. Adam Brestovský referent podpory systémovej techniky STIEBEL ELTRON

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY SCHIEDEL a ína z H! P kom 6 m R bez D U E 639

www.schiedel.sk

ej ínov kom opravu m 6 y na za k vlož komína DPH! s EUR 249

Part of the MONIER GROUP

domabyt.sk

73


Firemná prezentácia

EGO-N® PRE JEDINECNÝ PARTNERSKÝ PROJEKT Prvý testovací energeticky pasívny dom KĽÚČOVOU STRATEGICKOU VÝHODOU PASÍVNYCH DOMOV JE MINIMALIZÁCIA VPLYVU NA OKOLITÉ PROSTREDIE – OPROTI INÝM STAVBÁM NIEKOĽKONÁSOBNE MENEJ ZAŤAŽUJÚ ATMOSFÉRU EMISIAMI CO2, A TAK PRISPIEVAJÚ K SPOMALENIU RASTÚCEHO TEMPA GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA. KÝM V OKOLITÝCH ŠTÁTOCH JE UŽ VÝSTAVBA TAKÝCHTO DOMOV BEŽNÁ, U NÁS PRIBÚDAJÚ PASÍVNE DOMY LEN VEĽMI POMALY. Energeticky pasívny dom (EPD) je nielen ekologický, ale vzhľadom na spôsob vyhrievania aj nepomerne úspornejší. Za EPD môžeme totiž považovať iba ten, ktorého ročná spotreba tepla nepresiahne 15 kWh/m2a. V súčasných domoch sa spotreba pohybuje okolo desaťnásobku. V čom je tajomstvo? Takmer dokonalá izolácia od vonkajšieho prostredia a opätovné využitie energie z interiéru domu, tzv. rekuperácia! Úspore energií sa podriaďuje aj poloha a tvar budovy či množstvo a veľkosť presklených plôch. Hoci sú náklady na výstavbu o niečo vyššie než pri štandardných domoch, investícia sa za pár rokov vráti v usporených platbách za energie. A to, že ide o priateľskejší postoj k životnému prostrediu, môžete vždy rátať ako plus. Bratislavská firma greenstudio, s.r.o., začala vlani realizovať veľmi zaujímavý a v našich končinách jedinečný projekt. Konateľ firmy Ing. Martin Duchoň o tom hovorí: „Ľudia hľadali informácie a orientáciu v oblasti nízkoenergetických domov a pasívnej architektúry, názory boli kladné i negatívne, ale reálne sa s tým málokto stretol. Tak vznikla myšlienka – postaviť takýto dom, aby si to každý mohol vyskúšať na vlastnej koži a rozhodnúť sa, či takáto architektúra je pre neho a či sa oplatí do toho investovať. Preto som oslovil niekoľkých partnerov, ktorých som vytipoval už počas štúdií, a spoločne sa podarilo vybudovať akýsi modelový EPD – v Kittsee, pár kilometrov za petržalskou hranicou s Rakúskom.“ Moderný dom v novej zástavbe bude definitívne odovzdaný do užívania koncom apríla a v nasledujúcich troch rokoch bude prístupný všetkým záujemcom, ktorí si chcú vyskúšať pasívne bývanie. Budú môcť stráviť v dome niekoľko dní, skúsiť plnohodnotnú kvalitu bývania a spoznať

74

4_2012

jednotlivé prvky, napríklad nútené vetranie s rekuperáciou tepla či inteligentné ovládanie celého domu. Rodinný dom je navrhnutý pre trvalé bývanie 4- až 5-člennej rodiny tak, aby okrem komfortného bývania zabezpečil aj možnosť relaxácie. Najvyššiu úroveň kvality projektu aj stavebného vyhotovenia domu zaručí certifikácia objektu od inštitútu pre pasívne domy v Darmstadte. Tento pasívny dom zároveň predstavuje referenčnú stavbu, ktorá bude slúžiť ako showroom na propagačné účely partnerov projektu. Počas jedného roka budú prebiehať aj merania viacerých stavebno-technických parametrov na výskumné a študijné účely a pre odborné prezentácie je podrobne zdokumentovaný celý proces výstavby. A čo viedlo k spolupráci s ABB? Samotná podstata pasívneho domu, ktorý má spravidla veľké okná orientované na juh a využíva maximum solárnej energie, ale potrebuje aj tieniť pred prehrievaním. Ing. Duchoň vysvetľuje: „Aj tieniaca technika má svoj systém a chceli sme, aby to bolo všetko na ovládače. Takže prečo to nespojiť do jedného centrálneho inteligentného systému, prostredníctvom ktorého sa dá medzi jednotlivými zariadeniami dosiahnuť čo najhospodárnejšia súčinnosť...? Inteligentná elektroinštalácia Ego-n od spoločnosti ABB teraz pomáha monitorovať podmienky v každej miestnosti a koordinovane ovládať všetky elektrické zariadenia. Na počítači môžem celý dom vizualizovať a ďalej zdokonaľovať jeho energetické prínosy. Veľmi sa mi páči aj zvolený ABB dizajn Neo, ktorý je netradičný a originálny...“ Ako systémy v dome navzájom spolupracujú? „Napríklad, ak rekuperácia nestíha dohriať vzduch, Ego-n na základe nastavenej teploty spustí vyhrievanie infrafóliami v podla-

„Inteligentná elektroinštalácia Ego-n od ABB teraz monitoruje podmienky v každej miestnosti pasívneho domu a koordinuje ovládanie elektrických zariadení,“ hovorí Ing. Martin Duchoň.

he. Navyše, všetko sa dá kontrolovať aj na diaľku, takže ak som, povedzme, dva týždne na dovolenke, môžem dom adekvátne temperovať, čím sa znížia náklady na vykurovanie. Zároveň sa dom môže správať tak, ako by bol obývaný – občas sa rozsvecujú svetlá, pracujú žalúzie – takže odradí potenciálnych záškodníkov... A verím, že sa dozviem ešte o mnohých iných funkciách, ktoré Ego-n od ABB dokáže.“ Takže inteligentná elektroinštalácia od ABB vás nesklamala? „Zatiaľ som veľmi spokojný s celým systémom Ego-n a oceňujem všetky praktické funkcie, napr. zapínanie svetiel podľa prítomnosti osôb a svetelných podmienok... Veľmi sa teším na to, keď budem mať také vedomosti o systéme Ego-n ako partneri z ABB. Keď ho budem poznať čo najlepšie a ovládať všetky jeho finesy, potom dokážem správne osloviť zákazníka a motivovať ho k úsporám a komfortu... Systém pomáha zvýšiť celkový štandard tohto domu. Som veľmi rád, že sme sa s ABB dohodli a myslím, že je to obojstranne výhodná spolupráca.“ Viac informácií o projekte na www.pasivnydom.info. Ak máte záujem o praktickú ukážku systému Ego-n® priamo v tomto dome, obráťte sa na špecialistu ABB na tel. č. 0905 946 619.

ABB, s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava informacie.lv@sk.abb.com www.abb.sk/vypinace


Firemná prezentácia

Rozhodli ste sa stavat? UŽ ISTO MÁTE V HLAVE PLÁNY A PROJEKT VÁŠHO NOVÉHO DOMU A ZVAŽUJETE MOŽNOSTI, AKÝ STAVEBNÝ MATERIÁL POUŽIŤ, ABY VÁŠ DOM SPĹŇAL VŠETKY PREDSTAVY A REÁLNE POTREBY VAŠEJ RODINY. JE TO INVESTÍCIA NA CELÝ ŽIVOT. POMÔŽEME VÁM SPRÁVNE SA ROZHODNÚŤ.

rána klesne teplota len o 2 stupne a ráno vstaneme do tepla. Niekedy zakúrime až po príchode z práce. V lete sa dom neprehrieva a drží príjemný chládok. Náš bungalov bol postavený za 7 dní. Viete, že do kategórie nízkoenergetických domov sa radia stavby so spotrebou tepla na vykurovanie 30 až 50 kWh/m2 za rok? Postaviť nízkoenergetický dom nie je zložité, ak viete ako na to. Vlastnosti obvodového plášťa takéhoto domu musia spĺňať aktuálne požiadavky stavebno–energetických predpisov a sú vylepšené do takej miery, že nahradenie tepelných strát zvládne aj malé množstvo dodaného tepla. Tieto podmienky hravo zvláda, aj s rezervou, stavebný systém IZOLOX, ktorý je založený na princípe konštrukcie sendvičového obvodového plášťa v niekoľkých vrstvách materiálov. Každý z nich zabezpečuje inú požadovanú vlastnosť. Stavebný systém IZOLOX možno nazvať stavebným materiálom 3v1, na báze strateného debnenia štiepkocementovej dosky, so zabudovaným šedým polystyrénom zalievaný betónom. Vzniká tak monolitická stavba bez tepelných mostov, dôležitých pre eneregetický potenciál každej budovy. O výhodách domov postavených zo stavebného systému IZOLOX je najlepšie sa presvedčiť u spokojných klientov, ktorí už bývajú vo svojich domovoch postavených z Izoloxu. Ponúkame vám niekoľko ich názorov: Vojtech, Bratislava: Mal som dosť jasnú predstavu o požiadavkách na stavebný materiál. V prvom rade som nechcel zateplenie obvodových múrov kontaktným zatepľovacím systémom zvonku. Videl som u švagra, ako mu opravári pretlačili a poškodili rebríkom vonkajšie zateplenie, čo pred pár mesiacmi dokončil. Murovanie z tehál a tvárnic mi pripadalo zdĺhavé a prácne, s väčším množstvom

odpadu a nedbalosťou murárov pri kladení tvárnic. Po krátkom uvažovaní som zavrhol rýchlu možnosť výstavby „ľahkej“ konštrukcie plášťa z dôvodu absencie akumulačej schopnosti. A tak po zohľadnení mojich požiadaviek bolo rozhodnuté v prospech IZOLOX-u. Hrubú stavbu mi realizovala INSPIRON, s.r.o. S celkovým prístupom, prevedenými prácami a ich spoľahlivosťou som bol veľmi spokojný. Poradili, ochotne konzultovali a dokonca vytvorili vizualizáciu nášho domu v 3D, pretože manželka si nevedela predstaviť, ako bude dom a vnútorné usporiadnanie domu v skutočnosti vyzerať.

Miroslav: V IZOLOX-e (pôvodne DURISOL) bývame už 10 rokov. Sme maximálne spokojní s tepelnoizolačnými vlastnosťami. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Vedľa nás, dokonca, opravovali cestu a obrovské mechanizmy triasli celým domom – nebolo mi všetko jedno - ale pevná monolitická stavba z Izoloxu ostala bez jedinej praskliny. So susedmi si vymieňame parametre spotreby na vykurovanie. Vykurujem plynovým kotlom 18 kW a klasickými radiátormi. Ročná spotreba plynu vrátane ohrevu vody pre 5-člennú rodinu ma vyjde cca 700 €, pri podlahovej ploche 280 m2. Susedia otvárajú oči ☺.

Daniela: Bývame v dome z IZOLOX-u už tretiu zimu. Som rada, že ma partner presvedčil. Obrovská výhoda je práve tepelná akumulácia domu vďaka 15 cm betónovému jadru v stenách. Teplota v zime nekolíše. Ak večer kúrime a prestaneme napríklad o 21. h, do

IZOLOX je obľúbený aj pre priaznivý pomer ceny k parametrom na úsporu nákladov na prevádzku budovy v budúcnosti, rýchlosť výstavby, jednoduchú manipuláciu na stavbe s materiálom, výbornú statiku, zvukovú izoláciu. Aj preto, že šiepkocementová doska umožňuje jednoduché vedenie inštalácií a široké možnosti architektonického riešenia. Vzhľadom na tieto svoje vlastnosti stavebný systém IZOLOX je žiadaný nielen na stavby RD, ale aj na bytové domy a iné stavebné objekty. Viac informácií nájdete na:

www.izolox.sk

domabyt.sk

75


Firemná prezentácia

Moderné tehly nie je potrebné zateplovat TEHLY SÚ SPOJENÉ S BÝVANÍM UŽ OD NEPAMÄTI. PRE SVOJU PEVNOSŤ A ODOLNOSŤ, PAROPRIEPUSTNOSŤ, DOBRÉ ZVUKOVO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI, NEHORĽAVOSŤ A SCHOPNOSŤ AKUMULOVAŤ TEPLO NESTRATILI PO CELÉ TISÍCROČIA NA SVOJEJ ATRAKTIVITE A SÚ CENENÉ DODNES.

Z pálených tehál začal človek stavať už v 3. tisícročí pr. n. l. Výraznou premenou prešli tehly až počas druhej polovice 20. storočia a moderné brúsené tehlové bloky, ako je napr. tehla HELUZ Family 2in1, dnes neplnia iba funkciu základného stavebného prvku, ale spájajú v sebe tie najlepšie vlastnosti kvalitného murovacieho materiálu a tepelnej izolácie. Výsledkom je murivo, ktoré má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti na trhu a je vhodné na výstavbu domov s takmer nulovou spotrebou energie. Nie je izolácia ako izolácia Vyľahčené tehly a tehlové bloky s otvormi sa u nás začali vyrábať začiatkom 70. rokov minulého storočia. Po uvoľnení trhu v 90. rokoch začali do ČR prichádzať nové výrobné technológie, ktoré ovplyvnili aj vývoj technológie výroby u českých tehliarov. Začali sa vyrábať tehly typu perodrážka, počet vnútorných rebier v tehlových blokoch sa zväčšoval a postupne sa tehly začali plniť izolačnými materiálmi. Výrobcovia používajú na vyplnenie tehál rôzne izolačné materiály, ako napr. minerálnu vatu, perlit či polystyrén a práve ten mal, podľa dlhodobého testovania izolácií, najlepšie výsledky. To však neznamená, že všetky tehlové produkty plnené polystyrénom majú rovnaké vlastnosti. Väčšina európskych výrobcov využíva tehlové bloky s veľkými otvormi, do ktorých zasúvajú bloky polystyrénu či minerálnej vaty alebo do veľkých otvorov vlievajú zmesi perlitu a lepidiel, ktoré nechávajú zatuhnúť.

76

4_2012

Český výrobca tehlových produktov, spoločnosť HELUZ, šiel však svojou vlastnou cestou vývoja. Výsledný produkt – tehlový blok HELUZ Family 2in1 - tak má veľké množstvo vnútorných rebier a malých otvorov, ktoré nie sú plnené veľkými kusmi izolantu, ale drobnými guľôčkami polystyrénu. A práve plnením polystyrénu do malých otvorov sa podarilo maximálne eliminovať sálavý prenos tepla, čomu zodpovedajú aj výsledné izolačné vlastnosti produktu – sú najlepšie na českom aj slovenskom trhu. Obvodové steny z tehál HELUZ Family 2in1 už nie je potrebné zatepľovať. Stena v šírke 500, 440 a 380 mm v plnej miere plní funkciu tepelného izolantu pre nízkoenergetické prípadne pasívne budovy. Malá objemová hmotnosť použitého izolantu je veľmi priaznivá aj z environmentálneho pohľadu. Ak by sme totiž namiesto polystyrénu použili minerálnu vatu, boli by jej na naplnenie jednej tehly potrebné až 3 kg. Toto potom predstavuje desaťkrát väčšiu potrebu primárnej energie na výrobu izolantu a vznik desaťkrát vyššieho množstva emisií CO2 ako pri použití polystyrénu. Samé plus a žiadne mínus Okrem kvalitnej izolácie má použitie izolantu uzatvoreného priamo v tehlovom bloku ešte ďalšie prednosti. Prvou z nich je výrazne nižšia prácnosť. S brúsenými blokmi je možné murovať iba s použitím celoplošného lepidla či peny, rýchlo a ľahko. Druhou výhodou je trvanlivosť a eliminácia vzniku porúch. Zabudovaná izolácia vykazuje omnoho lepšiu mechanickú odol-

nosť. Životnosť muriva so zabudovaným izolantom presahuje 80 rokov. Životnosť samostatného vonkajšieho zatepľovacieho systému je podstatne kratšia, potrebné je ho opravovať či prerábať, čím sa zvyšujú náklady. Kontaktný zatepľovací systém na rozdiel od jednovrstvového tehlového muriva neodoláva biologickým vplyvom a pri nesprávnom vyhotovení jeho úžitková hodnota a životnosť dramaticky klesá. Ďalším a nemenej dôležitým benefitom je to, že polystyrén v tehle nezhoršuje difúziu vodných pár stenou z týchto tehál, čo môže byť pri kontaktnom zatepľovacom systéme problém, pretože stena „nedýcha“. Nenachádzate žiadne ale? Nenájdete ho ani pri cene, ktorá je porovnateľná. Pripočítajte k tomu dlhú trvanlivosť, urýchlenie výstavby a jednoduchosť použitia a zistíte, že kvalitné tehly sú s príjemným bývaním nerozlučne spojené oprávnene.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295 tel.: +421 2 43 421 062 zákaznícka linka: 0800 106 206 e-mail: info@heluz.sk www.heluz.sk


Firemná prezentácia

Slovaktual stále na pulze doby ZÁKLAD ÚSPEŠNOSTI AKEJKOĽVEK FIRMY SPOČÍVA V ROZUMNEJ OBCHODNEJ POLITIKE S TECHNOLOGICKÝMI INOVÁCIAMI. TERAZ VÁM PREDSTAVÍME ĎALŠIU NOVINKU OD SPOLOČNOSTI SLOVAKTUAL S.R.O. PRAVENEC, KTORÁ UŽ VIAC NEŽ 20 ROKOV PONÚKA ZÁUJEMCOM O OKNÁ A DVERE ŠPIČKOVÚ KVALITU.

1. Dištančný rámik „SGGSwiss Pacer V“ Izolačné sklá sú od seba oddelené pomocou dištančných rámikov. V mieste spojenia dištančného rámika a skla dochádza k tepelnému mostu, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje celkové tepelnoizolačné vlastnosti okna. „SGGSwiss Pacer V“ je tepelne optimalizovaný dištančný rámik z kompozitového plastu s mimoriadnymi izolačnými vlastnosťami. V kombinácii s extrémne tenkou nerezovou fóliou zaručuje oproti hliníkovým či TGI rámikom “teplejší” okraj skla, čo v konečnom dôsledku zlepšuje koeficient prechodu tepla až o 0,2 W/m2K, čím môžete ušetriť až 5 % nákladov na vykurovanie.

Okno „Slovaktual Pasiv – HL SWISS “ je pokračovaním úspešného radu okien, ktoré sú nositeľom spojenia dlhoročných skúseností, špičkového profilového systému a najmodernejších materiálov a technológií používaných pri výrobe okien. Dištančný rámik „SGGSwiss Pacer V“ je v súčasnosti najteplejším rámikom na trhu. Výraznou mierou ovplyvňuje výkon okna z pohľadu povrchovej teploty skla v spojení s kondenzáciou vodných pár na okraji skla. Kombinácia dištančného rámika „SGG Swiss Pacer V“ so systémom vlepovania skla a použitím profilového systému s tromi tesniacimi rovinami nám umožňuje posunúť súčasné hranice koeficientu prechodu tepla až o 0,2 W/m2k. Revolučná technológia vlepovania skla do profilu krídla tvorí bezpečné a pevné prepojenie medzi sklom a krídlom, zlepšuje stabilitu krídla, zvyšuje tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti okna až o 10 %. Slovaktual s.r.o. touto technológiou vyrobil za 6 rokov už viac ako 1 milión ks okenných jednotiek, a tak môžeme konštatovať, že známa švajčiarska kvalita sa už udomácnila aj na Slovensku. Základný profilový systém má stavebnú hĺbku 85 mm a je charakterizovaný tromi tesniacimi rovinami medzi rámom a krídlom, ktoré chránia kovanie okna, eliminujú vniknutie hnaného dažďa do systému okna a ďalej zvyšuje bezpečnosť celého okna tým, že stredová prepážka priamo stojí v ceste pri pokuse prekonať kovanie okna pri snahe násilného otvorenia okna z exteriéru.

Rozumná obchodná politika je reprezentovaná formou optimalizácie ceny za túto vysokú kvalitu. Všetky tri výhody okien Slovaktual Pasiv – HL SWISS “ (dištančné rámiky „SGGSWISS PACER V“, vlepované trojsklo a tri celoobvodové tesniace roviny) sú ponúkané od 1. 4. 2012 ako štandardné bez príplatku. Ďalší benefit tejto inovácie, ktorý ponúka Slovaktual s.r.o. Pravenec, je odborná montáž zmluvnými remeselníkmi 85 obchodných zastúpení na Slovensku. Slovaktual ich pravidelne školí vo svojom školiacom stredisku, kde získavajú teoretické, ale aj praktické zručnosti pri montáži systémov I3, vlepovania či výmeny poškodeného vlepeného skla, ale aj správnom nastavení kovania okna po montáži či servisnej oprave. Zaujímavosťou sú záverečné testy po absolvovaní školenia. Tu sa overí, či montážnici len absolvovali teoretickú prípravu alebo si aj zapamätali to, čomu ich školitelia chceli naučiť. Úspešnosť testovania postupne narastá a dnes už je odborne vyškolených, a teda aj odborne zdatných až 450 montážnikov. Okná z produkcie Slovaktualu sú už viac ako „len“ okno. Okno Slovaktual je značkou Švajčiarskej kvality.

SLOVAKTUAL s. r. o., 972 16 Pravenec 272 tel.: 046 / 544 7432, 544 7916 slovaktual@slovaktual.sk, www.slovaktual.eu

2. Vlepované sklo znamená modernú technológiu osadenia izolačného skla do krídla okna lepením. Sklenená výplň je pevne vlepená do krídla okna, čím sa stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou. Výhody vlepovania skla spočívajú: zlepšenie tepelnej izolácie celého okna o 8 až 10 %, zlepšenie zvukovej izolácie vďaka celoobvodovému pevnému spojeniu so sklom, menšie riziko vzniku rosenia na okraji skla, lepšia stabilita vďaka pevnému zlepeniu skla a profilu, krídlo nesadá, sklo sa od profilu pri väčších elementoch neodťahuje, vyššia bezpečnosť. Vďaka lepenému spojeniu sa nedá deformovať páčením, sklo nie je možné vytlačiť dnu, a tak vniknúť do interiéru. 3. Tri tesniace roviny znamenajú, že priestor medzi rámom a krídlom okna je utesnený tromi tesneniami. V rámovej časti okna je funkčná škára rozdelená pevnou prepážkou (nosom) do dvoch komôr. Vonkajšia (vlhká) komora slúži na odvádzanie vlhkosti (kondenzátu alebo prípadného pod tlakom hnaného dažďa a vody) do exteriéru cez odvodňovacie drážky. Vnútorná (suchá) komora, chráni v nej uložené kovanie pred atmosférickými vplyvmi a nečistotami. Stredová prepážka tvorí pevnú bariéru proti násilnému vniknutiu pri snahe znefunkčniť kovanie, čím vo zvýšenej miere zvyšuje bezpečnosť celého systému voči násilnému vniknutiu. K nej doliehajúce tesnenie je dorazové tesnenie – čo znamená, že je pevne pritlačené medzi dve pevné časti okna.

domabyt.sk

77


Výhody kondenzacných kotlov ZEMNÝ PLYN JE PALIVO S VYSOKÝM ENERGETICKÝM OBSAHOM, EKOLOGICKY JE POMERNE ČISTÝ, UMOŽŇUJE VEĽMI KOMFORTNÉ VYUŽITIE ENERGIE, KTORÚ OBSAHUJE, JE LOGICKÝM KROKOM K ZNIŽOVANIU PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV.

Spaľovaním zemného plynu (metánu) vzniká CO2 a voda, proces horenia je sprevádzaný vznikom tepla. Pod vplyvom tohto tepla voda mení svoje skupenstvo na paru a stáva sa súčasťou spalín. Množstvo energie vo vodnej pare predstavuje približne 1,09 kWh. Ak má spaľovacie teplo zemného plynu hodnotu približne 10,6 kWh/m3, vo vodnej pare tak zostáva takmer 11 % energie obsiahnutej v zemnom plyne. Rozdiely medzi plynovými kotlami Plynové kotly sa od seba odlišujú konštrukčnými detailmi a prevádzkovými špecifikami, na ktorých základe ich delíme na klasické, nízkoteplotné a kondenzačné. Klasický kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami. Najnižšia dovolená teplota vstupnej vody do kotla je obmedzená hodnotou 60 °C. Teplota spalín býva v rozsahu 120 až 180 C. Pri napojení na vykurovaciu sústavu musí byť za kotlom osadené zariadenie pre zabezpečenie dostatočne vysokej teploty vstupnej vody (spiatočky), aby nedochádzalo ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary, ktorá je obsiahnutá v spalinách a následne k nízkoteplotnej korózii teplovýmennej plochy v mieste zaústenia vstupu vody do kotla. Energia zemného plynu, spaľovaného v týchto kotloch, je využitá na približne 80 %. Nízkoteplotný kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami, pričom môže pracovať i s teplotami vstupnej vody do kotla 35 až 40 °C. Za určitých podmienok môže v kotle dochádzať ku kondenzácii, preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu odolnejšieho proti korózii. Väčšinou ide o liatinové článkové kotle. Teplota spalín býva v rozsahu 90 až 140 °C. Napojenie na vykurovaciu sústavu môže byť priame, bez zmiešavacích armatúr, s priamym riadením výkonu kotla podľa vonkajšej teploty. Využitie energetického obsahu spaľovaného zemného plynu sa pohybuje na úrovni 83 %. Kondenzačný kotol je navrhnutý, zámerne, pre kondenzačnú prevádzku. Znamená to, že priamo v kotle má dochádzať ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu plne odolného voči korózii. Používa sa nehrdzavejúca oceľ alebo hliníkovo-horčíková zliatina. Kondenzát z kotla musí byť trvalo odvádzaný. Využitím kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu. Teplota výstupnej vody do kotla nie je obmedzovaná. Teplota spalín

78

4_2012


Setrite

s SPP je v rozsahu 40 až 90 C, v silnej závislosti na teplote vstupnej vody tepelnej sústavy a tiež na okamžitom využití kotla. Keďže teplota spalín je nízka a nestačila by pre vytvorenie dostatočného ťahu v komíne a tým k bezpečnému odvodu spalín, musí byť v kondenzačnom kotle vzduchový alebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupujúce do komína sú mokré. Komínová konštrukcia preto musí odolávať vlhkosti a aj vnútornému pretlaku. Kondenzačné kotly, vďaka svojej konštrukcii, umožňujú využívať aj kondenzačné teplo spalín. Dokážu využiť energiu spaľovaného zemného plynu až na 97 %. Príchod kondenzačných kotlov znamenal prevratnú zmenu v technológii výroby tepla. Keďže sú konštruované tak, že dokážu zachytiť a využiť aj kondenzačné teplo vodných pár, ktoré v starých kotloch unikali bez využitia komínom, posunuli hranice využitia energetického obsahu zemného plynu takmer k jeho maximu. Výhodou kondenzačného kotla je aj možnosť modulácie výkonu, ktorej rozsah je v priemere od 20 do 100 % (závisí od výrobcu a modelu). To znamená, že napr. kotol s výkonom 20 kW je schopný plynule regulovať výkon v rozsahu 4 až 20 kW, pričom jeho účinnosť počas modulácie neklesá. Moderné kondenzačné kotly sú zapaľované piezoelektricky, takže kotol nespotrebováva plyn na tzv. večný plameň. Staršie klasické kotly s večným plameňom spotrebujú 0,2 až 0,4 m3 zemného plynu za deň, čo zbytočne predražuje ich prevádzku. Pripojenie kondenzačného kotla k tepelnej sústave Hlavnou zásadou pri dosahovaní vysokej účinnosti kondenzačného kotla je prevádzkovať kotol a tepelnú sústavu tak, aby do kotla vstupovala voda s najnižším zaťažením. Preto musí uvedenej zásade vyhovovať zapojenie kotla a tepelnej sústavy - najvýhodnejšie sú nízkoteplotné s teplotami 40/30, ktoré sú označované ako podtlakové kúrenie. Zdroje užitočných informácií Výhody kondenzačných kotlov - vysoká účinnosť, jednoduchá obsluha, široký regulačný rozsah a kombinovateľnosť s inými zdrojmi tepla - často pomáhajú v rozhodovaní o takejto investícii. Následné činnosti spojené s návrhom veľkosti kotla, miesta inštalácie, regulačných členov a vykurovacích telies sú technicky náročné. Spoločnosť SPP zabezpečuje poradenské služby prostredníctvom svojich aliančných partnerov. Zoznam môžete nájsť na www.spp.sk, informácie získať na zákazníckej linke 0850 111 363 alebo v ktoromkoľvek zákazníckom centre SPP.

Zákazníci SPP môžu opäť ušetriť! SPP, v spolupráci s Aliančnými partnermi SPP, dodávajúcimi vykurovaciu techniku, už tradične prináša pre svojich zákazníkov - odberateľov plynu kategórie domácnosti - zaujímavé výhody. Teraz môžete využiť pri kúpe mimoriadnu zľavu na nový kondenzačný kotol a v súťaži s EkoFondom získať EkoVýhru vo výške 20 % z obstarávacej ceny kotla až do výšky 300 eur!

Stačí, ak si do 30. 9. 2012 zakúpite a nainštalujete nový kondenzačný kotol na zemný plyn s vykurovacím výkonom do 30 kW a kedykoľvek počas trvania súťaže vyplníte a odošlete prihlášku do súťaže (poštou alebo elektronicky). Žrebovanie prebehne 16. 10. 2012 a šancu vyhrať má viac ako 1900 zákazníkov, ktorí si vymenia starý kotol za nový.

Ako získať zľavu na kotol? Teraz je ten správny čas vymeniť svoj starý kotol za nový, úspornejší. Zľava od Aliačných partnerov SPP, pre zákazníkov SPP, z nákupnej ceny kotla je závislá od vybranej značky kotla. Túto zľavu môžu zákazníci získať od 1. 4. do 30. 6. 2012 na predajných miestach Aliančných partnerov SPP. Stačí ak pri kúpe predložíte zľavový kupón z ceny kotla, ktorý získate po registrácii na www.spp.sk, v Zákazníckych centrách SPP alebo na Zákazníckej linke SPP.

Trvalá prevádzková úspora až do 20 % Nový kondenzačný kotol prináša aj trvalú prevádzkovú úsporu, ktorá zníži ročné výdavky domácnosti na teplo až do 20 %. Ďalšie rady a tipy ako usporiť nájdete na internetovej stránke www.spp.sk. Viac informácií o zľavách z cien kotlov od aliančných partnerov SPP a o súťaži EkoFondu nájdete na www.spp.sk a www.ekofond.sk.

Partneri zliav z cien kotlov: Ariston • Buderus • Geminox • Junkers • Thermona • Viessmann domabyt.sk

79


Drevostavby

MODERNÁ TECHNIKA V DREVOSTAVBÁCH

Nový dom je veľkolepý a na užívanie a spotrebu energie efektívny.

MNOHÍ ĽUDIA PRI ZOZNAMOVANÍ SA S PROBLEMATIKOU DREVOSTAVIEB NARÁŽAJÚ NA MYLNÉ INFORMÁCIE, ČASTO ZO ZDROJOV, KTORÉ SÚ V TEJTO TÉME VIAC MENEJ NEDOSTATOČNE ZORIENTOVANÉ.

I

de najmä o fakty, ktoré zástancovia iných systémov výstavby vnášajú do diskusií a debát so snahou degradovať inovatívne a pre ľudí výhodnejšie riešenia ich bývania. Denne sa stretávame s „výhodnými“ riešeniami, ktoré však pre nás nie sú veľmi prospešné. Žiaľ, pomerne často na to prichádzame neskoro, keď už nie je také ľahké urobiť nápravu. Investícia, akou je bývanie vo vlastnom dome, na ktorý si väčšina ľudí vybaví hypotekárny úver a platí ho väčšiu časť svojho produktívneho veku, si vyžaduje premyslené a správne rozhodnutie. Jednak o celkovom objeme investovaných finančných prostriedkov, jednak o tom, ako a za aký čas sa mi tieto investície vrátia. Dom ako celok sa skladá z mnohých elementov a súčastí, takže možností, ako ho stvárniť podľa svojich predstáv, je neúrekom. Ak sa nám podarí vytvoriť objekt, ktorý bude vyhovovať našim potrebám a potrebám rodiny, prichádza na rad otázka určite jedna z najdôležitejších, a to, akým spôsobom v ňom bude riešené technologické vybavenie. Dnešní stavebníci majú na výber z množstva ponúk a spôsobov, ako mať svoj nový dom na pohľad Inštalácia solárnych kolektorov.

80

4_2012

krásny a na užívanie a spotrebu energie efektívny. O čo ťažšie a nákladnejšie je to v starých domoch alebo v domoch tehlovej výstavby, o to ľahšie je to v drevostavbe. Podstatnou výhodou je výhoda prevládajúceho materiálu, základného konštrukčného prvku domu. Jadrom, a teda základom drevostavby je drevo. Drevo ako stavebný materiál disponuje množstvom vynikajúcich vlastností (napr. tepelno-izolačné), vytvára v interiéri zdravé a harmonické prostredie a prirodzene dokáže regulovať optimálnu klímu v dome. Drevostavba ako dom aktívny a efektívny je skvelé rozhodnutie budúcich majiteľov domu. Ako ho takým spraviť? Ako mať dom úsporný a nadčasový?

života znižovali tvorbu jedovatých emisií, a tak si zaistili istejšiu budúcnosť pre nás a naše deti. Tvorba emisií z ťažby, spracovania, dopravy a distribúcie palív na báze ropy, ktoré priamo súvisia s výrobou a dodávkou zdrojov bežne používaných na vykurovanie domov, má na celosvetovej bilancii znečistenia podiel až 15 –20 %. Navyše cena za dodávku elektriny a zemného plynu nezadržateľne stúpa.

Riešením sú progresívne systémy vykurovania a chladenia, systém využívania dažďovej vody, odpadové hospodárstvo a napokon zaistenie komplexného a hospodárneho ovládania technológií inštalovaných v dome. Systémy vykurovania, ktoré vyžívajú najmä obnoviteľné zdroje energie (slnko, vietor, voda a tiež drevo), tieto riešenia dávajú šancu najmä budúcim generáciám na plnohodnotný život, ktorý podporíme ochranou životného prostredia už len vtedy, ak sa budeme rozumne rozhodovať a žiť tak, aby sme spôsobom svojho

Solárny systém V našich klimatických podmienkach je solárny systém bežne a celoročne využívaný. Vzhľadom na dostupné obstarávacie náklady s ohľadom na prínos je solárny systém aj veľmi obľúbený. Optimálne je schopný pripraviť až 60 – 75 % ročnej potreby ohriatej vody pre rodinné domy. Dimenzuje sa tak, že nevznikajú podstatné prebytky produkovanej energie ani v letných mesiacoch a v období apríl – september prakticky solárny systém pokrýva celú potrebu teplej vody. Pokiaľ sa systém nedimenzuje

Solárne kolektory na streche.

Technológie integrované do drevostavieb Tieto technológie sa rýchlo rozšírili do štátov vnímavých na technické novinky a postupne sa uplatňujú aj u nás. Ide o:

Rozvody v technickej miestnosti.


Výhody drevostavieb najprv spoznáte výsokým komfortom bývania a druhýkrát Vás potešia pri platení účtov za energie.

Realizácia zemného kolektora.

Sálavé vykurovanie podlahové, stenové a stropné Sálavé vykurovanie vo všeobecnosti má spoločné prednosti voči iným systémom vykurovania. Hlavný rozdiel je, že podiel sálavej zložky na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy je podstatne vyšší ako tok tepla konvekciou (65 % – 35 %). Pri tomto type vykurovania je rozloženie teplôt vo vertikálnom smere najideálnejšie zo všetkých spôsobov vykurovania obytných miestností.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda. na vyšší výkon, v letných mesiacoch je možné a výhodné kombinovať ohrev vody pre domácnosť s ohrevom vody napríklad pre sezónne využívaný bazén (apríl – október), prípadne znížiť spotrebu energie umývačky riadu a práčky pripojením na prívod predhriatej vody. Tepelné čerpadlá Princíp systému: V súčasnosti sa v drevostavbách využívajú dva typy tepelných čerpadiel (TČ), a to: vzduch – voda a zem – voda. Tepelné čerpadlá vzduch – voda vďaka širokému rozpätiu pracovných teplôt, pri ktorých môžu efektívne pracovať (až – 25 °C), a pre svoje nízke obstarávacie náklady sú čoraz obľúbenejšie. Určitou nevýhodou je závislosť ich výkonu od teploty okolitého vzduchu, a teda nutnosti použiť ešte doplnkový zdroj tepla. Pokles výkonu pri nižších teplotách je plne kompenzovaný v teplejšom období, ktoré tento nedostatok vyrovná. Tepelné čerpadlá zem – voda využívajú obnoviteľnú energiu akumulovanú v pôde. Teplo je zo zeme odoberané pomocou plošných kolektorov alebo pomocou zemných sond (vrtov). Finančne náročnejší variant, ale s najlepším vykurovacím faktorom, je tepelné čerpadlo s hĺbkovým vrtom,

investície okolo 10 rokov. Po tomto období získavate elektrickú energiu ďalších min. 15 rokov prakticky zdarma, nakoľko fotovoltický systém sa napája výlučne z vlastných zdrojov a fotovoltické panely špičkovej kvality majú životnosť min. 25 rokov.

ktoré pracuje podľa potrebného výkonu s hĺbkovými sondami v hĺbke 80 – 150 metrov, kde využíva geotermálnu energiu Zeme. Tepelné čerpadlo so zemným kolektorom vďaka svojmu umiestneniu cca 1,5 až 2 m pod povrchom nevyužíva geotermálnu energiu Zeme, ale energiu akumulovanú zo Slnka. V hĺbke 1,5 – 2 metre nie je stála teplota, preto je potrebné u tohto typu rátať s doplnkovým zdrojom. Fotovoltický systém História praktického použitia fotovoltických článkov sa začína v 50. rokoch v USA pre potreby kozmického výskumu. Dnes sa fotovoltika stáva čoraz viac preferovanou aj napriek svojej ešte pomerne vysokej obstarávacej cene. V našich zemepisných šírkach vyprodukuje solárny fotovoltický systém alebo solárna elektráreň s inštalovaným výkonom 1000 Wp od 950 kWh do 1150 kWh elektrickej energie za rok. Orientačná cena investície do takéhoto systému je cca 1 900 €/1000W inštalovaného výkonu s produkciou asi 1 100 kWh elektrickej energie/rok a tržbou od distribučnej sústavy cca 214 € /rok. Pri aktuálnych výkupných garantovaných cenách 0,19454 €/kWh je predpokladaná návratnosť

Teplota vykurovacej vody je spravidla nižšia ako 35 – 45 °C pri podlahovom, do 65 °C pri stenovom a okolo 50 – 55 °C pri sálavom stropnom vykurovaní. Je vhodné do nízkoenergetických objektov. Keďže ide o sálavé vykurovanie, nedochádza k nadmernému prúdeniu vzduchu, a teda je znížená prašnosť. Tento pomer pozitívne ovplyvňuje rovnomernosť prenosu tepla v interiéri a napomáha vytvárať teplotne homogénne uniformné prostredie. Systém stenového vykurovania je vhodné používať v spojení s nízkoteplotným systémom – podlahovým vykurovaním. Ich optimálne rozvrhnutie nám zabezpečí tepelnú pohodu v dome či byte, bezprašné prostredie a 20 % úsporu energie na vykurovanie v porovnaní s klasickým vykurovaním. Infračervené vykurovanie Tento druh ohrievania je pre človeka najprirodzenejší, lebo ohrieva až z 80 % priamo steny, všetky pevné predmety v miestnosti i ľudské telo. Na druhotné zohriatie vzduchu je potom využité maximálne 20 % energie. To je jeden z dôvodov veľkej úspory energie v prípade infračerveného vykurovania. Infračervené vlny neunikajú presklenými plochami, sú odrazené a absorbované stenami, stropom a podlahou. To je ďalšia úspora energie. Výsledkom je príjemná tepelná

domabyt.sk

81


Drevostavby

Štýlové, komfortné a zdravé, aj také je bývanie v drevostavbách.

Rozvody riadeného vetrania.

pohoda, rovnomerná teplota v celej miestnosti umožňuje vykurovanie na nižšiu teplotu. Vzduch necirkuluje a nevíri prach, zostávajú čisté steny a záclony, suché steny teplejšie než vzduch neumožňujú zrážanie vlhkosti a vznik plesní. Primeraná vyššia relatívna vlhkosť vzduchu umožňuje lepšie dýchanie i alergikom a astmatikom. Ľudské telo je priaznivo stimulované infračervenými lúčmi a to má blahodarný vplyv na celý ľudský organizmus.

Drevostavba ako dom aktívny a efektívny je rozumným rozhodnutím.

Riadené vetranie – decentrálne vetranie s rekuperáciou zabezpečí spätné získavanie tepla s hygienickým a ľahko údržbovým systémom. Zabezpečuje úsporu energie na kúrenie, chráni proti plesniam, obmedzuje prach, hluk a obmedzuje alergie. – centrálne vetranie využíva výkonnú vetraciu jednotku umiestnenú zväčša v technickej miestnosti, ktorej súčasťou je izolované potrubie dodávajúce vzduch do obytných miestností podľa projektu vzduchotechniky. Vydýchaný vzduch z kúpeľní, WC a kuchyne je odsávaný potrubím späť cez vetraciu jednotku, v ktorej odovzdáva svoju tepelnú energiu nasávanému čerstvému vzduchu. Na tento systém môže byť napojený aj zemný kolektor na predhrievanie vzduchu v zime a jeho ochladenie v lete. Ponúkaný sortiment ovládacích a riadiacich prvkov zaisťuje jednoduché riadenie používateľom, ale aj úplne automatický chod. Senzory kvality vzduchu, vlhkosti a CO2 zaručujú účinné využitie technológie vetrania s rekuperáciou v priamej závislosti od stavu vnútorného prostredia vetraného priestoru.

Nádrž na zachytávanie dažďovej vody.

82

4_2012

Riadiaca jednotka centrálneho vetrania s rekuperáciou použitého vzduchu.

Schéma zabudovávania decentrálnych vetracích jednotiek inVENTer. Využívanie dažďovej vody Medzi nové trendy súčasnosti patrí hospodárenie s dažďovou vodou a jej využitie. Najväčšie množstvo vôd sa zachytí na streche a je vhodné ju využiť. Priemerná cena pitnej vody neustále stúpa, a preto je ekonomické a tiež ekologické využívať dažďovú vodu. Približne 50 % spotreby pitnej vody je možné nahradiť zachytenou dažďovou vodou. Nároky na kvalitu vody spotrebovanej v domácnosti nie sú rovnaké. V niektorých prípadoch, a tých je pomerne dosť, je možné vyžívať v domácnosti aj úžitkovú vodu – zachytenú zrážkovú vodu. Zaujímavosťou však je, že vo viacerých európskych krajinách existuje niekoľko desiatok tisíc zariadení na zachytávanie dažďovej vody pri rodinných domoch. Majitelia môžu vodu z týchto zariadení každodenne

používať na pranie, splachovanie WC, umývanie či polievanie rastlín. Priemyselne vyrábané dažďové systémy zaisťujú, že dažďová voda sa najprv kvalitne prefiltruje, následne je v podzemných zásobníkoch kvalitne uskladnená a nakoniec je spoľahlivo dodaná na miesto spotreby. Inteligentný dom Pre tých, ktorým sa žiada maximálny komfort a ovládanie funkcií v dome ako aj prehľad o celkovom stave, je k dispozícii inteligentný dom. Poskytuje možnosť ovládania teplôt v jednotlivých miestnostiach objektu, okenných žalúzií, osvetlenia a vetrania. Ďalšími prínosmi sú bezpečnostné funkcie, meteo stanica a samozrejmosťou je gsm komunikácia a ovládanie pomocou prenosného terminálu.


Viac dreva do stavieb V SÚČASNEJ DOBE JE HLAVNOU ÚLOHOU SEKCIE DREVOSTAVIEB V RÁMCI ZSD SR (SD ZSD SR) ROZŠÍRIŤ ČLENSKÚ ZÁKLADŇU A PROSTREDNÍCTVOM NEJ DOSLOVNE VNIESŤ VIAC DREVA DO ŽIVOTA.

N

ie náhodou sa rozhodla pokračovať v kampani „Viac dreva do života“ a aj v tomto roku sa podieľa na informačnej kampani „Viac dreva do stavieb“. V rámci nej chce nadviazať na úspešné semináre a konferenciu s rovnakým názvom, ktorú zorganizoval ZSD SR ešte v roku 2009. Od pradávna drevo pokorne prijímalo dialóg s človekom a sprevádzalo ho doslova od kolísky až po hrob. S tou istou pokorou prijíma aj naše dnešné snaženie o jeho premenu na ušľachtilé výrobky plniace súčasné kritériá. Jeho spracovanie chceme rozvíjať. Uvedomujeme si potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí by v prvom rade mali znovuobjaviť krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby v stavebníctve a architektúre je. Dlhodobo sa nám osvedčila odborná spolupráca s predstaviteľmi akademickej obce. Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., z Drevárskej fakulty TU Zvolen tvrdí: „Som síce pôvodom stavbár ako každý iný, ale už počas môjho štúdia som začal objavovať v sebe lásku k drevu. Viem, že na Slovensku sa boríme predovšetkým s legislatívnymi prekážkami, ktoré sa premietajú do našich

DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. P.O. Hviezdoslava 372/40 968 01 Nová Baňa tel./fax: +421 45 685 56 54 mobil: +421 918 789 273 e-mail: drevstavslovakia@drevstavslovakia.sk www.drevstavslovakia.sk

ForDom, s.r.o. Družstevná 14 960 01 Zvolen tel.: +421 915 263 065 e-mail: fordom@fordom.sk www.fordom.sk

požiarno-bezpečnostných predpisov a vnímajú drevo ako horľavý materiál. Pritom prax z okolitých krajín nás presviedča o tom, že drevo má voči tzv. nehorľavým materiálom často oveľa väčšie výhody aj z tohto aspektu.“ Prof. Ing. Anton Osvald, CSc., sa dlhodobo venuje problematike dreva z hľadiska stavebného materiálu a vníma ho ako požiarne odolný a bezpečný stavebný materiál. Spájanie síl, hľadanie spoločných podporných argumentov a ich prezentácia pred odbornou i laickou verejnosťou, drobná presvedčovacia práca a poukazovanie na pozitívne príklady. To všetko v spojení s kvalitnou remeselne zvládnutou výrobou a montážou, podpreté značkou kvality, o ktorej zavedenie sa SD ZSD SR usiluje, sú kroky, ktoré spolu s prijatím nevyhnutných legislatívnych zmien (požiarnobezpečnostné predpisy, stavebný zákon a pod.) môžu rozhýbať potenciál drevostavieb nielen v individuálnej bytovej výstavbe na Slovensku. A o to nám všetkým ide. PhDr. Peter Zemaník GS ZSD SR

HAAS FERTIGBAU, spol. s r.o. Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava tel.: +421 908 749 958 +421 376 542 308 www.haas-fertigbau.sk/ Alena.Kaluzayova@Haas-Fertigbau.sk Slovensko@Haas-Fertigbau.sk

KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina tel.: +421 41 724 77 32 e-mail: kontrakting@kontrakting.sk www.kontrakting.sk

MPA – drevodom, s.r.o. Farská 486, Malý Kolačín 018 51 Nová Dubnica tel.: +421 907 988 458 e-mail: mpa@post.sk www.mpa-drevodomy.sk

WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. Hronská 1, 960 01 Zvolen Tel.: +421 45 532 53 59 Mobil: +421 907 887 719 e-mail: dasa.melicherikova@wolfsystem.sk www.wolfhaus.sk

Atrium SK, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica tel.: +421 918 971 611 e-mail: info@atrium-sk.sk www.atrium-sk.sk

BAU holding, s.r.o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava tel.: +421 918 887 887 www.rodinnydom.sk e-mail: info@bauholding.net

domabyt.sk

83


Firemná prezentácia

„Stvorené prírodou, preverené clovekom“

Drevostavby ATRIUM RADI BY STE SI DOPRIALI MODERNÉ BÝVANIE V SPOJENÍ S KVALITNÝM A ZDRAVÝM BÝVANÍM? AK AJ VY HĽADÁTE BÝVANIE, KTORÉ SPÁJA V SEBE POHODU, ÚSPORU A KRÁSU, VYBERTE SI DREVOSTAVBU ATRIUM.

Drevo - jedinecný dar prírody Jedinečná hmota organického pôvodu, ktorá je výsledkom činnosti mnohých zložiek prírody. Materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami nezameniteľný a všestranne použiteľný. Tisícročná tradícia jeho použitia v stavebníctve cez nábytok až po doplnky, ktoré sú dnes súčasťou nášho každodenného života. Rozmanité možnosti použitia a jeho výnimočný estetický efekt sú istou perspektívou ďalšieho vývoja v rôznych oblastiach.

Každý náš dom je originálnym dielom tvorivosti a technickej zručnosti kolektívu Atrium. Zhmotňuje predstavy a sny rodín tak, že výsledkom sú domy, kde každý je jedinečnou stavbou a žiaden nie je rovnaký, tak ako sú originálne aj rodiny, ktorých príbytkom sa naše domy stávajú. Aj preto sú naši zákazníci v našich domoch spokojní a užívajú si príjemnú atmosféru bývania. Naši zákazníci bývajú:

A

ko v bavlnke, teda kvalitne a zdravo – používame výhradne kvalitné a značkové materiály so zárukou a kompletným servisom – dbáme na presnosť spracovania detailov a každoročne si obnovujeme certifikáciu – základom konštrukcie domu sú prírodné materiály a vo vnútri domu je riadené vetranie

T

iež jedinečne – každý dom je jedinečný ako svojím dispozičným riešením, tak vzhľadom a vybavením – realizácia sa riadi predstavami zákazníka za pomoci architekta – od návrhu domu až po vybavenie interiéru – vhodným výberom bývania sa zákazník stáva súčasťou spoločenstva majiteľov domov značky ATRIUM

Vzorový dom v Brne, Terra 173

Obývačka vzorového domu Terra

R

ozhodne efektívne – za tri mesiace sa dokáže nadšený zákazník presťahovať do hotového a uprataného domu – garancia ceny bez navýšenia, kompletné dodanie dokumentácie, revízií a energetického preukazu – nastavenie optimálneho financovania zaručene znamená úsporu času a úsporu peňazí

Jedáleň vzorového domu Terra

I

n – teda ekologicky a úsporne – bývanie je nielen zdravé, ale aj ohľaduplné k životnému prostrediu – nízke náklady na vykurovanie, nízke emisie – aplikujeme moderné, inovatívne technológie a využívame obnoviteľné zdroje energií

U

rčite komfortne a bezpečne – stavbu komplexne dodávateľsky zastrešuje spoločnosť ATRIUM – zákazník je stavebníkom bez stresu a obáv – máme kvalitný a vždy funkčný pozáručný servis

M

yslite na zdravie a pohodlie seba a svojich blízkych pri výbere toho správneho realizátora vášho domova.

84

4_2012

Typový projekt Nova 120


Firemná prezentácia

Vasa jedinecná drevostavba

Vdaka inovatívnemu prístupu technikov spolocnosti vám prinásame obdivuhodnú novinku:

Prémiové drevostavby ATRIUM SPOJENÍM DREVA AKO TRADIČNÉHO, OVERENÉHO A KVALITNÉHO MATERIÁLU S TRENDMI A POŽIADAVKAMI SÚČASNOSTI VZNIKOL JEDINEČNÝ NADČASOVÝ MODEL TAKMER DOKONALÉHO DOMU. K úplnej dokonalosti mu už chýba len predstava spojená s potrebou konkrétneho človeka, aby sme dom ideálne prispôsobili vzhľadom aj dispozičným riešením rodine, ktorá v ňom bude bývať. Individuálne riešenie spoločne s nápadom, technickým riešením a kvalitným spracovaním vám prináša ATRIUM.

Individuálny projekt drevostavby.

Individuálna drevostavba ATRIUM – Dom podľa vás a len pre vás! V CENE DOMU: Jedinečná konštrukcia Difúzne otvorený systém DifuTech® ponúka zdravé a ekologické bývanie, optimálnu vnútornú klímu, a to nielen v zimnom, ale rovnako v letnom období, vďaka použitiu drevovláknitých dosiek, ktoré majú vysokú tepelne akumulačnú schopnosť. ATRIUM DifuTech IZO PLUS – komplexné posilnenie konštrukcie celého plášťa: – obvodový panel so zateplenou predstenou – navýšenie izolácie v strope – navýšenie izolácie streche – navýšenie izolácie v podlahe

Technológie – inVENTer – decentrálne riadené vetranie s rekuperáciou zabezpečí spätné získavanie tepla s hygienickým a ľahko údržbovým systémom. Zabezpečuje úsporu energie na kúrenie, chráni proti plesniam, obmedzuje prach, hluk a obmedzuje alergie.

účinnosť až 91 %

Špičkové okná – designový systém vyššieho štandardu sú okná profilového systému REHAU Brillant Design s päťkomorovým profilom a izolačným trojsklom Ug = 0,6 s teplým rámikom so systémom dorazového tesnenia, spĺňa zakaždým nízkoenergetický štandard. Náročná optika sa dosahuje zaoblenými alebo skosenými dizajnovými krídlami a osadzovacími rámami. – okná sú osadené do konštrukcie vo výrobných halách, po obvode s penovým tesnením a spoje sa prelepujú paronepriepustnou páskou. Nepoužíva sa pur pena, okná sa neosádzajú na stavbe!

Atrium SK, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica tel.: +421 918 971 611 e-mail: info@atrium-sk.sk www.atrium-sk.sk www.domynovejgeneracie.sk

domabyt.sk

85


fotokniha

poradna

Uchovajte si stavebnú dokumentáciu vo fotoknihe SÚČASŤOU VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU BÝVA ZVYČAJNE AJ TVORBA FOTODOKUMENTÁCIE, KTORÚ VYHOTOVÍ DODÁVATEĽSKÁ SPOLOČNOSŤ, PRETOŽE SÚ ETAPY STAVBY, KTORÉ SA „ZAKRYJÚ“ A NÁSLEDNÁ IDENTIFIKÁCIA JE VEĽMI ŤAŽKÁ. FOTODOKUMENTÁCIU SI ČASTO ROBIEVA AJ SÁM MAJITEĽ NEHNUTEĽNOSTI. MÁME PRE VÁS TYP NA ULOŽENIE A DLHOROČNÉ UCHOVANIE FOTOGRAFIÍ. UMIESTNIŤ ICH MÔŽETE V UPRAVENEJ FOTOKNIHE.

J

ej výhodou je fakt, že všetky projektové dokumenty, zmluvy, nákresy, fotografie z priebehu stavby budete mať umiestnené v jednom výtlačku, v ktorom ich v prípade potreby kedykoľvek nájdete. Do fotoknihy môžete umiestniť fotografie prípravných prác, vyhĺbenia základov, zhotovenie hrubej stavby, rozvodov vody, plynu, elektriky atd. až po finálne práce, úpravu exteriéru a kolaudáciu. V prípade, že sa rozhodnete vyvŕtať do steny otvor, aby ste si zavesili obraz, stačí si otvoriť fotoknihu a oboznámiť sa s rozvodmi elektriny. Zhotovenie knihy z postupu výstavby vám poskytne materiál pri prípadnej reklamácií. Fotokniha veľmi dobre poslúži ako pamätník vášho enormného úsilia, s ktorou je výstavba spojená. Fotografie už nebudete mať stratené kdesi v počítači. V jednotnej väzbe ju môžete ukázať svojím priateľom a poslúži vám ako spomienka na čas, kedy ste sa rozhodli urobiť svoj veľký krok. Ako ju vytvoriť Výroba fotoknihy je veľmi jednoduchá. Stačí si stiahnuť program HF Designer a pustiť sa do príjemnej tvorivej práce. Program je veľmi prehľadný a intuitívny, takže aj počítačovo menej zdatní jedinci si v ňom dokážu vytvoriť

86

4_2012

vám poslúžia na to, aby ste vytvorili unikátne dielo. K fotografiám nezabudnite pridať zaujímavý popis, nech sa váš výtvor stane pútavým a originálnym. Potom, čo je kniha hotová, vás bude program zrozumiteľne inštruovať o tom, ako ju prostredníctvom internetu zaslať do tlačiarní spoločnosti HappyFoto. Do dvoch týždňov vám príde formou dobierky hotová vytlačená kniha. www.happyfoto.sk

vlastnú knihu. Hneď na začiatku vás program vyzve, aby ste si zvolili druh fotoknihy. Vybrať si budete môcť formát s pevnou lepenou väzbou, zošívanou, krúžkovou alebo mäkkou lepenou väzbou. Nasleduje vyber fotografií, ktoré môžete poukladať na obal a jednotlivé strany knihy. Najlepšie choronologicky, od počiatku výstavby až po kolaudáciu. Zaujímavé fotografie môžete oživiť nepreberným množstvom pozadí, ornamentálnych doplnkov, klip artov, ktoré budete môcť upraviť rôznymi nezvyčajnými efektami. Všetky tieto možnosti


FiremnĂĄ prezentĂĄcia

NovĂ˝ stresnĂ˝ materiĂĄl, IKO Cambridge HD bridlici alebo drevenĂ˝m ĹĄindÄžom a cenovo ostĂĄva na Ăşrovni kvalitnĂ˝ch ĹĄindÄžov. Na danĂ˝ produkt vĂ˝robca poskytuje 25-roÄ?nĂş limitovanĂş zĂĄruku a aĹž 10-roÄ?nĂş PlatinovĂş zĂĄruku, ktorĂĄ v prĂ­pade zatekania strechy garantuje opravu strechy a nĂĄhradu ĹĄkody aĹž do výťky 100 %. Ĺ˝ivotnosĹĽ produktu je aĹž 40 rokov s minimĂĄlnymi nĂĄrokmi na ĂşdrĹžbu. Je dostupnĂ˝ v 7 exkluzĂ­vnych prĂ­rodnĂ˝ch farbĂĄch. KeramizovanĂ˝ granulĂĄt na povrchu zabezpeÄ?uje UV ochranu a farebnĂş stĂĄlosĹĽ poÄ?as celej Ĺživotnosti.

InovĂĄciou na slovenskom trhu medzi streĹĄnĂ˝mi materiĂĄlmi je najefektĂ­vnejĹĄĂ­ streĹĄnĂ˝ ĹĄindeÄž IKO Cambridge HD. Ĺ indeÄž Cambridge HD je urÄ?enĂ˝ pre tĂ˝ch, ktorĂ­ túŞia po exkluzĂ­vnej, ale zĂĄroveĹ&#x2C6; dostupnej streche. Je to jedinĂ˝ ĹĄindeÄž svojho druhu na trhu. Bol vyvinutĂ˝ na zĂĄklade vaĹĄich poĹžiadaviek a predstĂĄv. Podarilo sa nĂĄm spojiĹĽ estetickĂ˝ vzhÄžad tradiÄ?nĂ˝ch ĹĄkridiel, ale s funkÄ?nĂ˝mi vlastnosĹĽami sme iĹĄli oveÄža Ä?alej. IKO Cambridge HD je najväÄ?ĹĄĂ­, a teda najefektĂ­vnejĹĄĂ­ ĹĄindeÄž na trhu. VäÄ?ĹĄĂ­ ĹĄindeÄž znamenĂĄ menej prĂĄce pri poklĂĄdke a menej klincov, a teda menej Ä?asu pri

pokrĂ˝vanĂ­ strechy. RĂ˝chla prĂĄca znamenĂĄ nielen Ăşsporu Ä?asu pri realizĂĄcii, ale aj Ăşsporu peĹ&#x2C6;azĂ­. IKO Cambridge HD je dlhĂ˝ aĹž 1038 mm. Je to jedineÄ?nĂ˝ produkt z rodiny streĹĄnĂ˝ch ĹĄindÄžov, ktorĂ˝ v sebe spĂĄja pozitĂ­vne vlastnosti streĹĄnĂ˝ch ĹĄindÄžov a zĂĄroveĹ&#x2C6; vyzerĂĄ ako tradiÄ?nĂŠ krytiny priestorovĂŠho 3D vzhÄžadu. IKO Cambridge HD sa vyrĂĄba laminovanĂ­m (lisovanĂ˝m spĂĄjanĂ­m) dvoch ĹĄindÄžovĂ˝ch vrstiev nerovnomerne vyrezĂĄvanĂ˝ch. Dve vrstvy ĹĄindÄža zaruÄ?ujĂş vĂ˝nimoÄ?nĂş mechanickĂş odolnosĹĽ a zĂĄroveĹ&#x2C6; flexibilitu. Jeho aplikĂĄcia je vÄ?aka nepravidelnĂŠmu tvaru veÄžmi jednoduchĂĄ a rĂ˝chla. Strecha pokrytĂĄ takĂ˝mto ĹĄindÄžom sa veÄžmi podobĂĄ prĂ­rodnej

IKO Cambridge HD je moĹžnĂŠ pouĹžiĹĽ uĹž od sklonu 15° bez rizika podfĂşknutia. StreĹĄnĂŠ ĹĄindle sa pouŞívajĂş na novĂŠ strechy, ale vÄ?aka nĂ­zkej hmotnosti sĂş vhodnĂŠ aj pre renovĂĄcie (hmotnosĹĽ cca 12 kg/m2). Oproti tradiÄ?nĂ˝m streĹĄnĂ˝m materiĂĄlom vĂĄs neÄ?akĂĄ dlhĂ˝ rad zmien ako inĹĄtalĂĄcia paropriepustnej fĂłlie, latovania, novĂŠ klampiarske prvky, vysunutie streĹĄnĂ˝ch okien a ich Ăşprava v interiĂŠri. NaplĂĄnovanie prĂĄc sĂşvisiacich len s prekrytĂ­m ĹĄindÄžov je oveÄža jednoduchĹĄie a Ä?asovo menej nĂĄroÄ?nĂŠ ako pri celkovej renovĂĄcii. Pri kĂşpe ĹĄindÄžov vĂĄs neprekvapia vysokĂŠ ceny jednotlivĂ˝ch tvaroviek, pretoĹže samotnĂŠ doplnky (hrebenĂĄÄ?e, nĂĄroĹžia.) sa vyrĂĄbajĂş zo zĂĄkladnĂŠho ĹĄindÄža vyrezĂĄvanĂ­m. Pre viac informĂĄciĂ­ o technolĂłgiĂĄch navĹĄtĂ­vte: www.iko.sk

IKO Cambridge HD UnikĂĄtny streĹĄnĂ˝ materiĂĄl pre novostavby i rekonĹĄtrukcie

tTMPWFOTLP!JLPFVtXXXJLPTL

domabyt.sk

87


Firemná prezentácia

Krása v kove zakliata Zvonec z liateho železa 18,90 €

VKUSNÉ MALÉ ARCHITEKTONICKÉ DOPLNKY SÚ AKO ČEREŠNIČKA NA TORTE V KAŽDEJ ZÁHRADE. ORIGINÁLNE DEKORÁCIE DOPĹŇAJÚ ZÁHRADNÚ ARCHITEKTÚRU AKO ŠPERKY ŠATY. PRI ICH VÝBERE SA NAJVIAC OPLATÍ SIAHNUŤ PO PRÍRODNÝCH MATERIÁLOCH AKO SÚ KERAMIKA, DREVO ALEBO KOV. A PRÁVE KOVOVÉ DOPLNKY SI ZÍSKAVAJÚ STÁLE VÄČŠIU POPULARITU.

Volavky, 94 cm, 39,90 €/ks

Minifontána Myši na parníku, s čerpadlom, 52 cm 99,90 €

Dekorácia do záhonu 7,50 €/ks

Žaby, 122 cm 12,50 €/ks

Spoločným menovateľom všetkých originálnych kovových doplnkov je horúci dotyk ľudskej zručnosti a fantázie. Nekonečnú tvárnosť a mnohostrannosť kovu odzrkadľuje bohatá ponuka záhradných doplnkov a najrôznejších praktických drobností. Romantická atmosféra Kov v záhrade môže mať mnoho podôb premietnutých do okrasných aj praktických predmetov. Klasickým doplnkom sú obľúbené zvony a zvončeky.

88

4_2012


Stĺpik na vodu s mosadzným kohútikom 219 €

Súprava Rose, stôl priemer 62 cm 159 €

Kohút a sliepka 21,90 €/ks

oveľa ľahšie hľadajú svoje miesto. Nepútajú na seba pozornosť už z diaľky ale lákajú návštevníkov pozrieť si zaujímavé detaily zblízka. Voda v klasických tvaroch V žiadnej záhrade nesmie chýbať zdroj vody. Niekedy však býva problém nájsť praktické aj estetické riešenie na jej prívod. V tradičných záhradách sa, ako riešenie, ponúkajú umývadlá a stĺpiky na vodu v klasických tvaroch. Boli navrhnuté v podobe repliky domových umývadiel zo začiatku 20. storočia. Ťažkopádne železo nahradila hliníková liatina. Umývadlá sú ľahké a nemusíte sa báť ani nepríjemnej hrdze stekajúcej po omietke. Vďaka sifónu sa dajú jednoducho pripojiť aj k odtoku vody. Vyrábajú sa ako jednofarebné alebo s tradičným maľovaným vzorom. Originálne tvary umývadiel dopĺňajú tradičné mosadzné kohútiky. Moderne staromódny Klasický kovaný nábytok sa v ostatných rokoch z trhu takmer vytratil ale jeho romantické krivky ožili v modeloch z liateho hliníka. Hliníkový nábytok je neporovnateľne ľahší a ani s nežiaducou hrdzou si už nemusíte robiť starosti. Zachoval si svoj príjemný vidiecky vzhľad umocnený jemne patinovanou povrchovou úpravou. V ponuke nájdete pohodlné stoličky a záhradné stoly rôznych rozmerov. Novinkou sú lehátka a sympatické balkónové súpravy Rose.

Klasické umývadlo Alt Wien so sifónom 198 €

Okrem originálnych motívov očaria aj neopakovateľnými zvonivými tónmi. V ostatnom čase si stále väčšiu obľubu získavajú dekoratívne predmety do záhonov. Tradičné ornamenty sa dopĺňajú s novými námetmi. Nápadité motívy dotvárajú celkovú atmosféru záhrady a navodzujú príjemnú uvoľnenú atmosféru. Výborne sa uplatnia aj v kvetináčoch na balkónoch a terasách. Železné doplnky dokážete nie len vidieť ale aj počuť. Nežné podkuté hlásky vydávajú aj pri najmenších závanoch vetra zvonkohry najrozličnejších tvarov

a veľkostí. Ľahko si privykneme na ich neustále švitorenie, ktoré nám pripomína, že v záhrade sa stále niečo deje. Zatiaľ čo v minulosti hýrili záhradné doplnky všetkými farbami, dnes je v móde hrdza. Ale nenechajte sa zmiasť. V skutočnosti ide väčšinou o povrchovú úpravu napodobňujúcu hrdzu. Typická červenohnedá farba hrdzavejúceho železa ponecháva vyniknúť nádherným originálnym tvarom. Prirodzená farba hrdze pôsobí v záhrade nevtieravo a na pestrých záhonoch si farebne neutrálne doplnky

Teak and Garden s.r.o. R1 centrum, Rožňavská 1, Bratislava www.teakandgarden.sk, www.tintinhal.com

domabyt.sk

89


Firemná prezentácia

Moderné stroje pre vás trávnik

Preč sú tie časy, keď ste kosenie trávnika odkladali, ako sa najviac dalo, a potom ste trávili dlhé hodiny v pote tváre v spoločnosti dýchavičnej a svojhlavej kosačky. Dnešná záhradná technika je úplne iná - myslí predovšetkým na vaše pohodlie a kvalitu odvedenej práce. Je výkonná, úsporná a má veľa technických vylepšení. Robotické kosačky dokonca pracujú za vás. Ak udržujete trávnik na menšej ploche – napríklad na malej predzáhradke, vystačíte si s elektrickou rotačnou kosačkou. Jej výhodou je tichý chod, nízka hmotnosť, minimálne prevádzkové náklady a nároky na údržbu. Medzi novinky v elektrických kosačkách patrí Wolf Garten Blue Power 37 E zo sortimentu spoločnosti Mountfield. Modrá sila tohto stroja ponúka ekologické aj ekonomické kosenie. Vďaka moderným technológiám ušetrí približne 50 % elektrickej energie. Hoci má príkon 650 W, jej výkon zodpovedá 1 400 W. K ďalším prednostiam patria výborné výsledky v kosení, zbere a mulčovaní, ktoré dosahuje zásluhou zdvojeného noža. Väčšie plochy si už vyžadujú samochodné rotačné kosačky poháňané benzínovým motorom, ktoré sú dobre vybavené pre prácu v rôznych podmienkach. Spoľahlivý pojazd, v spojení s viacrýchlostnou prevodovkou alebo variátorom, umožní kvalitné kosenie v členitom, svahovitom alebo inak komplikovanom

90

4_2012

teréne. K tomu pomôže aj výkonný motor (až 6,5 HP) a veľké kolesá s nízkym valivým odporom. Prácu výrazne uľahčí aj centrálne nastavenie výšky pre rôzne povrchy a aj objemný kôš (až 80 l), vďaka ktorému je možné kosiť bez častého zastavovania a vysypávania trávy. Najvyspelejšie modely (ako napr. XSPW57MBS) disponujú systémom 4 v 1, tzn., že zvládnu zber, mulčovanie a zadný i bočný odhod trávy. Omnoho viac ako v minulosti si dnes dávajú výrobcovia kosačiek záležať na správnej ergonómii svojich produktov - všetko je po ruke, nič neprekáža, nič netlačí. Ovládanie je intuitívne a po chvíli si ho úplne zautomatizujete. Pokrok sa však neprejavuje pozitívne len na technike či ergonómii, ale aj na dizajne. Aj kosiacu techniku teraz môžete vyberať podľa jednoduchého vzorca: páči - nepáči. Záleží len na vás, či vyznávate progresívne a akčné línie alebo skôr usadlejší konzervatívny štýl. Keď kosí robot Posledným trendom súčasnosti sú robotické kosačky, stroje, ktoré pracujú za vás. Vďaka pádovým a trávnym senzorom sa nemusíte báť, že by niekam spadli a poškodili sa. Všetky tieto nástrahy robotické kosačky „vidia“ a vyhnú sa im. Ani vám neujdú z pozemku alebo nevojdú tam, kam nemajú – jednoduchým spôsobom ich nastavíte tak, aby sa pohybovali iba

tam, kde si to prajete. Ak začne pršať, aktivujú sa dažďové senzory a roboty sa samy pôjdu schovať do svojej „garáže“. A aké sú ďalšie výhody robotov? Úspora času, minimálne prevádzkové náklady a žiadny trávny odpad. Najjemnejšie kúsky pokosenej trávy sa totiž menia pri korienkoch na ekologické hnojivo. Robotické kosačky sú tak zárukou vždy perfektne pokoseného trávniku so sviežim vzhľadom. V kvalite kosenia sa im vyrovnajú len vretenové kosačky (tie sú však určené len na veľmi malé plochy). Úplne to ale neplatí o všetkých druhoch robotických kosačiek. Ak chcete pre svoj trávnik to najlepšie, vyberajte stroje s lítiovou batériou. Majú ich napríklad robotické kosačky Wiper, ktoré v Mountfielde štartujú už na sume 1157 €. www.mountfield.sk


Najnovší Dom a Byt ako i niektoré z jeho starších čísel dostanete kúpiť aj vo vybraných predajniach stavebnín po celom Slovensku.

stavebniny

Firmy, ktoré majú záujem o takúto formu spolupráce, môžu sa kontaktovať na adrese: ANTAR, s. r. o., Agátová 7/G, 841 01 Bratislava, tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 608 95, mobil: 0911 171 921

Tu dostanete kúpiť DOM a BYT

– ten správny partner pre vysokokvalitné systémy plochých, šikmých aj vegetačných striech!

Sadrokartónové systémy Kazetové stropy Tepelné izolácie www.gipsol.sk Stavebniny Mlynské Nivy 56, 821 09 Bratislava, Tel./ fax: 02/5341 9284, obchod@gipsol.sk

Ponúkame desaťročiami overené zatepľovacie a hydroizolačné strešné systémy pre všetky typy striech!

www.stavmix-plus.sk

www.stavmat.sk e.mail: sekretariat@stavmat.sk

Celoslovenská sieÈ stavebnín s bezkonkurenãn˘mi cenami kompletného materiálu na trhu Banská Bystrica, Partizánska 89, 048/414 85 63 Bratislava, Vajnorská 127, 02/4445 68 98 âadca, U ·evca 220, 041/ 4327105 Handlová, Prievidzská 68, 046 / 5475 746 Holíã, Kátovská 23, 034/668 49 73 Ilava, Za Kanálov˘m mostom 166, 042 / 444 1169 Komárno, Stavmat-ZdruÏenie ul.Priateºstva Ba‰ta, 035/772 09 29 Ko‰ice, Jarmoãná 5, 055/729 80 86 – 8 Malacky, Pezinská 56, 034/772 23 90 Michalovce, Továrenská 5791, 056 / 689 3991 – 3 Nitra - Kr‰kany, Novozámocká 76/94,037/ 65 11161 Nové Mesto nad Váhom, Srnianska 4 032 / 771 2486 Pie‰Èany, Obchodná ul. 27, 033/773 30 81-2 Pre‰ov, Budovateºská 38, 051/772 29 79 RohoÏník, areál HOLCIM, 034/658 82 18 Senica, Îelezniãná ul. 534, 034/651 70 22 ·aºa, Diakovská cesta 1243, 031/771 34 82 ·aºa, P. PázmaÀa 10, 031/ 707139 Topoºãany, STAVEX Pod Kalváriou 1278, 038/532 20 21 Trenãín, Brnianska 2, 032/658 00 39 Trnava, Pri Kalvárii 16, 033/534 08 82, 551 1536 Vráble, Staniãná ul., 037/783 11 12 Îilina, Bánovská cesta 6, 041/723 50 82 www.stavmat.sk

ul. Dopravná 2/A, 955 01 Topoľčany tel.: 038/522 79 50, mobil 0904 377 154 www.alpox.sk

92

4_2012

Bauder s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, tel.: 0918 113 854 e-mail: viera.svecova@bauder.sk, www.bauder.eu

KARTEL NITRA s. r. o. Štúrova 155, 949 01 Nitra Tel.: 037 / 741 7071-2, fax: 037 / 772 9492 mtz: 0902 906 059, 0902 906 052 www.kartel.sk

Stavebniny www.jjj.sk

STAVEBNINY BRATISLAVA MODRA Stará Vajnorská 1·úrska ulica

tel.: 02/4425 8825tel.: 033/6474 562 fax: 02/4425 8504fax: 033/6408 411

Pondelok - piatok 700 - 1700, sobota 800 - 1200

www.stavmix.sk

STAVEBNÝ MATERIÁL Pod hradom – Považské Podhradie, POVAŽSKÁ BYSTRICA tel.: 042/4330653, fax: 042/4326662, e-mail: stavebniny@raven.sk

Vlčkovo 315, 957 03 Dežerice tel./fax: 038/768 22 27 mobil: 0905 336 922

Spolieham na Stavivo IBV! Od základov po strechu, moÏno klincov trocha, nakúpite urãite, na Stavive, u Zátrocha Zvolenská cesta č. 1 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/410 34 32, 413 11 48 Fax: 048/416 21 20

e-mail: pavel@sipa.sk

www.sipa.sk

WK-stav s. r. o.

Z. Kodálya 767/33, 924 01 Galanta tel./fax: 031/701 27 16, mobil: 0911 223 166 e-mail: wkstav@wkstav.sk www.wkstav.sk


Firemná prezentácia

Nové vákuové trubicové kolektory

Logasol SKR

sú vhodné nielen pre solárny ohrev vody, ale najmä na podporu vykurovania, pretože vynikajúca tepelná izolácia vákuových trubíc umožňuje vysokú účinnosť aj v chladných mesiacoch. Princíp fungovania Systém vákuových kolektorov funguje na princípe termosky: dve do seba zasunuté sklenené trubice sú na koncoch navzájom zatavené. Vákuum medzi nimi pustí slnko dovnútra, ale nepustí teplo von. Vo vnútri vákua, na vnútorných sklených trubiciach sa nachádza vlastný absorbér. Vďaka medenej rúrke absorbéra sa získané teplo prenáša na solárnu kvapalinu, ktorá ho ďalej prepraví do zásobníka TÚV.

Logasol SKR vďaka svojmu modernému dizajnu nielen dobre vyzerá, ale zapôsobí na vás aj veľmi vysokou účinnosťou a efektívnejším využívaním slnečnej energie. Okrem zvýšenej účinnosti je veľkou výhodou aj veľmi dlhá životnosť a dlhodobý výkon kolektorov, ktorá je zabezpečená keramickou vrstvou zrkadla. Vákuové trubicové kolektory Logasol SKR

Flexibilná montáž Buderus dbal pri vývoji aj na to, aby inštalácia kolektorov bola čo najjednoduchšia. K dispozícii sú dve variácie kolektorov: Logasol SKR6 so šiestimi trubicami s celkovou plochou 1,46 m2 a SKR12, ktorý dosahuje s dvanástimi trubicami plochu 2,90 m2. Prepojovacie možnosti sú aj vďaka dvom verziám flexibilné, keďže sa kolektory môžu navzájom kombinovať. Kolektory môžu byť namontované na šikmú, ale aj rovnú strechu.

Stručný prehľad výhod: vďaka vákuu obzvlášť vysoký stupeň využitia: 611 kWh/m2a elegantný dizajn spoľahlivá konštrukcia keramická povrchová úprava absorbéra vo vákuu rýchla montáž možnosť dodávky optimálne zladených kompletných balíkov

Robert Bosch, spol. s r.o. divízia Buderus viac informácií na www.buderus.sk

domabyt.sk

93


Nestavajte tradičný rodinný dom

3 Teória

Realizácie

3,50 € rocník XI., 1/2012

KATALÓG

ENERGE TICKY ÚSPORNÝCH DO MOV

Projekty

Technológie

Zelená architektú ra

Edícia

I S S N 13 3 6 - 12 9 5

Už v apríli 2012 sa na pultoch novinových stánkov a v kníhkupectvách objaví nová publikácia v edícii Stavajte a bývajte s nami z dielne vydavateľstva Verso.


Firemná prezentácia

Baumit Baufachkongress PRODOM spol. s r.o. Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2 Tel.: 02/50 20 39 11, 02/50 20 39 15 Fax: 02/50 20 39 16 e-mail: prodom@prodom.sk http://www.prodom.sk

O

dborníci zo stavebného biznisu, architektúry, stavebnej praxe a z oblasti nových progresívnych technológií z Nemecka,ale aj zo zahraničia - prijali pozvanie na jubilejný 10-ty ročník prestížneho odborného podujatia Baufachkongress 2012 (18. – 20. 1. 2012) do Oberstdorfu. Slovenskú výpravu reprezentovalo 12 účastníkov – zástupcov z radu architektov, realizačných firiem, správcovských spoločností a odborných organizácií, spolu so zástupcami slovenského Baumitu. Hlavnými témami kongresu boli budúcnosť energetiky z pohľadu využívania obnoviteľných zdrojov a alternatívnych energií, trvalo udržateľná architektúra a zdravé bývanie. Jedným z hlavných cieľov kongresu bol „networking“ – synergické vytvára-

nie sietí medzi jednotlivými odvetviami a vednými disciplínami. Medzi kľúčových referentov patril aj prof. Skibicki, ktorý prítomných voviedol do sveta sociálnych sietí, ktoré zásadným spôsobom menia prostredie a spôsob vzájomnej komunikácie 21. storočia. K top prednáškam patrila aj téma Zmeny v energetike – šanca pre Nemecko i svet?!, od prof. Dr. Rademachera. Štýlová a dynamická prednáška s názvom: Kompetenciou a vášňou k úspechu, z úst bývalého manažéra FC Bayer Leverkusen Rainera Calmunda nenechala nikoho chladným. Paralely medzi úspešným podnikom a futbalovým klubom boli inšpirujúce. Na kongrese nechýbal ani priestor pre bohaté spoločenské vyžitie. Baumit Baufachkongress je v odbornej branži právom považovaný za top odborné podujatie na nemeckom trhu. www.baufachkongress.de

NOVIN

KA

Interaktívne programy na www.prodom.sk: zrkadlový obraz, meranie dĺžky, meranie plochy, 3D otáčanie, 3D interiér, farbenie, zariaďovanie. 

Objednávam si u Vás na dobierku: Katalóg Rodinné domy 2012 ................ ks

à 3,50 € + poštovné

Meno a priezvisko .............................................................................. ..............................................................................

Ulica .................................................................... PSČ ....................................................................... Mesto .................................................................. Cena je vrátane DPH.

domabyt.sk

95


Nabudúce

Uverejníme ďalšiu časť seriálu o energeticky úsporných domoch. Téma čísla Čas dovoleniek sa blíži, srdce vás láka k moru, ale povinnosti vám to nedovolia. Riešenie sa ponúka – je najvyšší čas na zriadenie „domáceho mora“! Áno, témou budúceho vydania nášho časopisu budú bazény. Dozviete sa o rôznych druhoch a prednostiach bazénov vytvorených buď v exteriéri, alebo v interiéri. Skôr však, než sa rozhodnete pre niektorý typ, mali by ste čo to vedieť aj o bazénových doplnkoch, ale aj slnečných kolektoroch, malých domových čistiarňach odpadových vôd, protislnečných clonách, markízach, fóliách, žalúziách... Skrátka téma čísla bude naozaj široká.

Interiér Aj interiérové stránky budú mať blízko k vode. Pozornosť zameriame na kúpeľňu a všetko, čo s ňou súvisí - vane, umývadlá, osvetlenie, zrkadlá, mydlá, šampóny, hygienické a čistiace prostriedky, podlahy, dlažby. Jednotlivé príspevky na túto tému budú síce o mnohom, ale jedno budú mať spoločné – ako dosiahnuť, aby sme kúpeľňu využívali nielen z hľadiska jej prvotného poslania, lež aby sme sa v tejto miestnosti cítili príjemne a kultúrne.

Zeleň Máj je nielen mesiac lásky, ale aj čas rozkvitnutých záhrad a zelene. Ako spravidla v tomto čase sa budeme venovať trávnikom a trávnatým kobercom, strojom na sekanie trávy a údržbu trávnikov, závlahovým zariadeniam a čističkám. Pracovne vyťažený a časovo zaneprázdnený človek však vie pookriať aj pri pohľade na pekné jazierko, originálnu fontánku či upokojujúcu zeleň.

96

4_2012


Geberit Monolith

Okno

budúcnosti

Funkèný dizajn.

A je to tu: úspora energie ako nikdy predtým – s novým okenným systémom SOFTLINE 82 od firmy VEKA. koniec vysokým nákladom na vykurovanie optimálna klíma v miestnosti v každom ročnom období dlhá životnos a istota do budúcnosti Tu nájdete vášho najbližšieho výrobcu okien VEKA: www.veka.sk Vaše predstavy o novej kúpeěni je možné uskutoèniĿ ěahšie, než si myslíte. Sanitárny modul Geberit Monolith pre WC s integrovanou splachovacou nádržkou v sebe spája nadèasový dizajn a jednoduchú inštaláciu. Jeho èelné sklo je k dispozícii v niekoě kých farebných variantoch a dá sa kombinovaĿ s väèšinou bežne dostupných WC mís, èo vám prináša veě kú slobodu voě by. Pre viac informácií prosím navštívte ̛ www.geberit.sk VEKA AG · Ing. Martin Arendarčik · Jenečská 363/2 · CZ 161 00 Praha 6 · tel 220 512 696 · mobil 725 796 806 · fax 220 512 696 · e-mail marendarcik@veka.com · www.veka.sk


Ročník XVIII. 4/2012

www.vub.sk 0850 123 000

4/2012 ročník XVIII.

časopis o stavebníctve a kultúre bývania

VDÝCHNIME život podstrešiu

www.domabyt.sk

www.antar.sk

Nové fasády rozžiaria naše domovy Pokračovanie seriálu

O DREVOSTAVBÁCH Výstava Fensterbau Nemecko

4,39 % roêne

, časopis o stavebníctve a kultúre bývania

Flexihypotéku môžete maĹ u nás už od

Splácate hypotéku v inej banke a ste nespokojní s jej podmienkami? Preneste si ju do VÚB banky a s Flexihypotékou na refinancovanie získate množstvo výhod.

teraz navyše bez poplatku za poskytnutie úveru nepotrebujete nový znalecký posudok, interný odhad ceny nehnuteĘnosti urobíme zadarmo peniaze poukážeme priamo na úêet pôvodnej hypotéky splácaĹ môžete až 30 rokov

PRED A JNÁ CEN A: 1,50 € PREDPLATITELIA: 1,30 €

I S S N 13 3 5 - 6 615

ZÁHRADA Náradie na údržbu

03263 FLEXIHYPO_INZ_DOMABYT_225X295.indd 1

27.2.2012 13:28

Dom a Byt 4 2012  

Časopis o stavebníctve a kulúre bývanie.