Page 1

3/2013 ročník XIX.

časopis o stavebníctve a kultúre bývania

www.domabyt.sk

www.antar.sk

O OBALE nízkoenergetických domov

príloha

EFEKTIVITA

tepelných čerpadiel bližšie na str.

60–63

PRED A JNÁ CEN A: 1,50 € PREDPLATITELIA: 1,30 € I S S N 13 3 5 - 6 615

. sk .sk

TRENDY

SERIÁL DREVOSTAVBY


HELUZ – tehlový systém pre váš dom Tehlové KOMÍNY HELUZ Keramické stropné

pre všetky typy palív a spotrebičov

PANELY HELUZ rýchla montáž okamžitá únosnosť

Keramické stropy

HELUZ MIAKO tradičný strop s vysokou variabilitou

Tehly pre budúcnosť

HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 s najvyššími tepelnoizolačnými parametrami v SR

Nosné roletové a žalúziové

PREKLADY HELUZ originálne riešenie zatienenia

ďalej ponúkame tehly pre obvodové, vnútorné murivo, priečky, AKU tehly, nepálené tehly

ŠIROKÁ PONUKA SLUŽIEB 9 9 9 9

spracovanie cenovej ponuky plán kladenia stropu technické poradenstvo doprava materiálu na stavbu

9 9 9 9

technická pomoc na stavbe požičovňa pomôcok energetický certifikát budovy služby statika

tehly · stropy · komíny · preklady

zákaznícka linka 0800 106 206 ■ info komíny 0800 118 192 ■ info@heluz.sk ■ www.heluz.sk


Inteligentné domy so systémami Schüco produkujú energiu zajtrajška už dnes

Každý z nás môže prispieť k ochrane našej planéty. Riešením pre novostavby i renovácie sú inovatívne solárne systémy Schüco na výrobu energie a vynikajúco tepelne izolujúce okná, ktoré ju šetria. Schüco jednoducho ponúka komplexné riešenia, ktoré premenia každú budovu na dom, čo zarába. K efektívnosti využitia pridajme špičkový dizajn a kvalitu. Spojením týchto vlastností zabezpečia systémy Schüco budúcnosť ďalším generáciám... Prostredníctvom zelených technológií pre modrú planétu. www.schueco.sk

Zelené technológie pre modrú planétu Čistá energia zo solárnych panelov a okien

schueko_AD_sk_210x250_102011.indd 1

10/13/11 10:29 AM


ak je to teda akurát rok, čo som na tomto mieste písal, že v parlamentných voľbách sme nanovo rozdali karty – rozhodli sme a teraz že tí, o ktorých sme rozhodli, budú rozhodovať o nás. A že či sme rozhodli správne, ukáže čas. Aká je situácia po roku? Zdá sa, že rok je príliš krátka doba na odvážnejšie súdy. Vláda jednej strany tvrdí svoje, teda že vládne dobre, rozglejená opozícia aj po volebnom výprasku tvrdí svoje tiež, teda že ona by vládla lepšie. Zatiaľ ide v podstate o tvrdenie proti tvrdeniu, aj keď tí, čo prišli o prácu a v dôsledku vládnych opatrení majú ešte hlbšie do vreciek, to vidia inak. Tak ako hrdza potrebuje svoj čas, aby sme videli, čo dokáže, aj v tomto prípade až život sám presvedčivo ukáže, kto a v čom má naozaj pravdu. Ale čo to tušiť môžeme už teraz. Veď klasik dávno spoznal, že aj cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami...

PhDr. Andrej Fabík zástupca šéfredaktora

Nie som sám, čo dobre nevie, ako to v čase krízy bolo myslené s tými istotami, ale viem, a to je naozaj isté, že bez ohľadu na to, kto nám vládne, nás žiadne radostné zajtrajšky nečakajú. Dobré by bolo aj to, keby to vytúžené svetielko na konci dlhého tunela z krízy nebolo napokon blikanie oproti sa rútiaceho vlaku. Dvojnásobne to platí o sektore stavebníctva, ktoré sa nie a nie aspoň odraziť odo dna. Na jeho reštart peniaze nie sú, plánované väčšie investície, ako je výstavba diaľnic, sú beh na dlhé trate. A kým v tomto smere prešľapujeme na mieste, malé a stredné firmy v lepšom prípade aspoň živoria, zatiaľ čo mnohí drobní živnostníci už skončili na úrade práce. Hospodársky rast síce „len“ poklesol, zato nezamestnanosť rekordne stúpla. Kde vziať a nekradnúť? – tak znie dnes hamletovská otázka. Jedna z odpovedí je, aby sme nevyhadzovali peniaze von oknom. Mrazy a záľahy snehu nás tentoraz poriadne potrápili – a hneď viete, kam smerujem. Áno, kto do zimy zateplil, neoľutoval. Príjemné teplučko v zateplených domoch bolo dvojnásobne príjemné, lebo

2

3_2013

zaň vďaka nižšej spotrebe zaplatíme menej a euríčka za nespotrebované teplo nám zostanú v peňaženkách. Ak zateplenie bolo zrealizované komplexne (fasády, strecha, pivnice, výmena okien…) a v dome bol zároveň hydraulicky vyregulovaný systém ústredného kúrenia, prípadne má aj nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, spotreba môže byť menšia až o polovicu množstva tepla ako pred zateplením a komplexnou obnovou. Nečakajme však, že automaticky budeme mať aj úmerne nižšie vyúčtovanie. Nižšia bude len tzv. variabilná zložka ceny, lebo fixné náklady dodávateľa sú rovnaké bez ohľadu na to, či bytovky odoberú väčšie alebo menšie množstvo tepla. To všetko by mal vedieť každý, kto sa rozhodol, že po skúsenostiach s tohtoročnou zimou už nebude zatepľovanie viac odkladať. Aj v tomto vydaní časopisu uverejňujeme viacero článkov, aby ste zatepľovali správne a vyhli sa možným chybám. Dobrá správa je, že Štátny fond rozvoja bývania bude aj naďalej poskytovať dotácie na zatepľovanie bytoviek s výhodným 1-percentným úrokom. Vyčlenené prostriedky ŠFRB na podporu projektov v tomto roku sú o 15 % vyššie ako vlani. Najviac peňazí má ísť na podporu výstavby nájomných bytov, a to 74 mil. eur, na obnovu a zatepľovanie budov je pripravených 60,5 mil. eur. Za tieto peniaze má byť postavených 3 400 nových bytov a obnovených okolo 15-tisíc bytov. Chcelo by to viac, ale keď neprší, fajn, že aspoň kvapká. Začal som dosť pesimisticky, nechcel by som tak aj skončiť. Nie že by sme mali dôvod k optimizmu. V tomto čase pôstnom a veľkonočnom však máme nádej, že aj veci zdanlivo beznádejné môžu mať šťastný koniec s novým začiatkom…


Téma císla

O obale energeticky úsporných rodinných

domov

ČLOVEK POTREBUJE NA SVOJ PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT TEPELNÝ KOMFORT, KTORÝ SA V RODINNOM DOME ZABEZPEČUJE OBALOM STAVBY A NIEKTOROU Z DOSTUPNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA VYKUROVANIE. V ZIMNÝCH MESIACOCH SA TEPELNÁ ENERGIA STRÁCA CEZ VŠETKY KONŠTRUKCIE TVORIACE VÁŠ PRÍBYTOK...

4

3_2013

°C

1/h

°C

°C

K.deň

2,9

20

0,5

14

20,0

3 422

81,4

40,7

Bytové domy

0,3

2,8

20

0,5

17

20,0

3 422

50,0

25,0

12,5

Administratívne budovy

0,3

3,3

20

0,5

17

18,5

3 104

53,5

26,8

13,4

Budovy škôl a školských zariadení

0,3

3,3

20

0,5

17

18,4

3 083

53,2

27,6

13,8

Budovy nemocníc

0,3

3,3

22

0,5

19

22,0

3 846

66,3

33,2

16,6

Budovy hotelov a reštaurácií

0,4

3,3

20

0,5

20

20,0

3 422

67,4

33,7

16,9

Športové haly a iné budovy určené na šport

0,3

4,5

18

0,5

15

16,5

2 680

63,0

31,5

15,8

Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby

0,5

3,6

18

0,5

15

15,9

2553

61,7

30,9

15,5

Upravená vnútorná výpočtová teplota pre prerušová vykurovanie

m

0,7

Normalizovaná hodnota QN,EP 1. 1. 2013

Pre budovy so zmiešaným účelom sa minimálna požiadavka určí vážením podľa celkovej plochy jednotlivých účelov v hodnotenej budove.

Odporúčaná hodnota Qr1,EP 1. 1. 2015

Cieľová odporúčaná hodnota Qr3,EP 1. 1. 2020

kWh/(m2.a) 20,4

STN 73 0540-2

Počet dennostupňov pre vykurovacie obdobie 212 dní

Vnútorná výpočtová teplota počas tlmenej prevádzky

1/m Rodinné domy

Kategórie budov

Konštrukčná výška

Výmena vzduchu

Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy

Teplota vnútorného vzduchu

Dnes, v dobe internetu sú tieto informácie ľahko dostupné pomocou kľúčových slov ako: nízkoenergetický dom, pasívny dom, nulový dom, ale aj cez novozavedené pojmy revidovanej tepelnotechnickej normy, ako je ultranízkoenergetický dom či dom s takmer nulovou

Pôdorys prízemia

Preukázanie dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy.

Faktor tvaru

C

iest, ako dosiahnuť nízke tepelné straty, je viacero, dajú sa však vyjadriť nasledovným obsahom: Je to správna konštrukčná skladba obalového plášťa budovy, ktorá zabezpečí energeticky, a teda aj prevádzkovo úsporné bývanie. Stúpajúci záujem verejnosti o takéto energeticky úsporné bývanie sa prejavuje zvýšeným záujmom o zoznámenie sa s princípmi výstavby energeticky úsporných rodinných domov.

Pôdorys poschodia


Pôdorys poschodia 1. Hala 2. Schodisko 3. Kúpeľňa 4. Izba 5. Izba 6. Izba 7. Izba 8. WC

Pôdorys prízemia 1. Zádverie 2. Vstupná hala 3. Schodisko 4. Obývacia izba 5. Kuchyňa 6. WC 7. Domáce práce 8. Garáž

spotrebou energie. V tejto súvislosti si je potrebné položiť otázku: „Nie sú takto dostupné informácie upravované stavebnými firmami z marketingového hľadiska a sú teda dôveryhodné?“ Môžeme povedať, že sú. Naše presvedčenie vyplýva z mnohoročných skúseností so spracovávaním podkladov stavebných spoločností, ale aj príspevkov od profesorov či docentov zo všetkých katedier stavebných fakúlt na Slovensku. Ich teoretické poznatky a porovnania s tým, čo je na stránkach firiem na internete, nás presviedčajú, že stavebníctvo je v tomto smere dostatočne faktografické a dostatočne presné v transformovaní teórií do praxe. História „triedenia“ stavieb Označenie nízkoenergetický či pasívny dom sa začalo používať v 70-tych rokoch minulého storočia, keď prvá celosvetová energetická kríza prinútila ľudstvo zamýšľať sa nad spotrebami všetkých druhov palív, a tak sa aj do stavebníctva začali implantovať novátorské technológie a konštrukčné

Energetický certifikát vydaný podĐa zákona þ. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona þ. 300/2012 Z. z.

þ. 033300/2013/33/005612008/EC Parc. þ.: 489 Katastrálne územie: Prievidza Podiel celkovej podlahovej plochy: 3 - administratívna budova 100,0%

Názov budovy: Administratívna budova Ulica, þíslo: Obuvnícka 252 Obec: Prievidza Okres: Prievidza Úþel spracovania: Predaj

Celková Primárna potreba energia energie

Kategória budovy:

Celková podlahová plocha v m2: 219,6 Rok kolaudácie budovy: 1966 Posledná významná obnova: - - Hodnotenie jednotlivych miest spotreby Potreba energie na vykurovanie: Potreba energie na prípravu teplej vody:

G B

Potreba energie na chladenie a vetranie:

D

Potreba energie na osvetlenie:

3 - administratívna budova

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSġ BUDOVY

skladby. Pojem pasívny dom sa do našej odbornej terminológie preniesol z nemeckej odbornej literatúry, kde priekopníkom výstavby energeticky vysoko úsporných domov bol PassivHaus inštitút v meste Darmstadt. Prvé domy – experimenty spájali stavebné konštrukcie vylepšované tepelnými izoláciami s rôznymi inovatívnymi technológiami technického vybavenia domov hlavne z oblasti vykurovania a hľadali sa investične prijateľné riešenia.

Globálny ukazovateĐ: Primárna energia

226

330

kWh/(m 2.a)

kWh/(m2.a)

A0 / A1 / A Rr

C

C D

Rs

Energetická trieda

F

F

A B C D E F G

G

—

Normalizované hodnotenie: Prevádzkové hodnotenie: Minimálna požiadavka Rr :

84

Typická budova Rs :

158

50

60

70

80

90

100

Obvodový plášĢ: Porobetón 300 +200eps Strecha: Strop žb panel, škvára, vp, 300 eps Podlaha: ŽB Strop + 100 EP Otvorové konštrukcie: Trojsklo 0,6, Vykurovanie: Elektrické vykurovanie, lokálne telesá, výroba elektriny - fotovoltaický systém Príprava teplej vody: Elektrina, elektrický ohrev vody, lokálne telesá, výroba elektriny - fotovoltaický systém Chladenie/vetranie: Osvetlenie: bez zzmien ObnoviteĐné zdroje energie: Iné:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Energetické kritérium. Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.a) Faktor tvaru budovy 1/m

Minimálna hodnota QH,nd,max

Normalizovaná (požadovaná) hodnota QH,nd,N 1. 1. 2013

≤ 0,3

70,0

50,0

25,0

12,5

0,4

78,6

57,1

28,55

14,28

0,5

87,1

64,3

32,15

16,08

0,6

95,7

71,4

35,70

17,85

0,7

104,3

78,6

39,3

19,64

0,8

112,9

85,7

42,85

21,43

0,9

121,4

92,9

46,46

23,23

1,0

130,0

100,0

50,0

25,0

Cieľová odporúčaná hodnota QH,nd,r2 1. 1. 2020

STN 73 0540-2

Odporúčaná hodnota QH,nd,r1 QH,nd,N 1. 1. 2015

191 56 nie 177 177 80 nie

B

Výsledok hodnotenia: Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m2.a): Požiadavka: SpĎĖa požiadavku (áno / nie):

6 8 áno

kWh/(m2.a)

Hodnotenie

Výsledok hodnotenia: NEHODNOTÍ SA Potreba energie na chladenie a vetranie v kWh/(m2.a): Požiadavka: SpĎĖa požiadavku (áno / nie):

A B C D E F G Energetická trieda

A B C D E F G

PlatnosĢ najviac do: 30. 1. 2023

kWh/(m2.a) < 10 –

Hodnotenie

Výsledok hodnotenia: Potreba energie na osvetlenie v kWh/(m2.a): Požiadavka: SpĎĖa požiadavku (áno / nie):

29 20 nie

Výsledok hodnotenia: Celková potreba energie budovy v kWh/(m2.a): Požiadavka: SpĎĖa požiadavku (áno / nie):

226 84 nie

11 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 38 39 - 45 > 45

D

kWh/(m2.a) < – 42 43 - 84 85 - 121 122 - 158 159 - 198 199 - 237 > 237

Hodnotenie

F

Primárna energia

Ing. Igor Niko

invest s.r.o., Snežienkova 74, 971 01 Prievidza DIý: SK2021161714 09029144559, niko@niko-invest.sk

>110

Celková potreba energie budovy

Energetická trieda

IýO: 36005924 Kontakt:

3 - administratívna budova 100,0%

Výsledok hodnotenia: Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a): Požiadavka: SpĎĖa požiadavku (áno / nie): Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.a) pre K.deĖ: Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m2.a) (3422 K.deĖ): Požiadavka podĐa STN 73 0540-2 - Energetické kritérium: SpĎĖa požiadavku (áno / nie):

Osvetlenie 65

40

Obchodné meno a sídlo: Niko

Pojem „pasívny dom“ nezodpovedá skutočnému „obsahu“ či významu slova pasívny, lebo aj takéto domy potrebujú dodávať určité množstvo tepelnej energie, avšak vďaka masívnym dlhodobým marketingovým aktivitám stavebných firiem sa tento pojem zaužíval tak, že ním odborná aj laická verejnosť charakterizuje energeticky vysoko úsporný dom, ktorý nemá klasický vykurovací systém, ako sú radiátory či podlahové vykurovanie, do ktorých dodáva teplo kotol na plynové alebo iné palivo. Technológia zabudovaná do „pasívneho domu“ využíva – recykluje teplo z vnútra obytného priestoru a len jeho malá časť je dopľňaná niektorým z obnoviteľných zdrojov tepla. Tieto typy stavieb sú vcelku „úspešné“ obzvlášť na západ od našej krajiny (hlavne pre systémy dotácií). Každodenná projektantská prax u nás sa však musí riadiť našimi legislatívnymi normami, a tak je potrebné,

Hodnotenie

A B C D E F G Energetická trieda

v kg/(m 2.a)

Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Dátum vyhotovenia: 30. 1. 2013

G

5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 > 24

Energetická trieda

Exportovaná energia z obnoviteĐného zdroja (druh) v kWh/(m2.a):

30

Hodnotenie

kWh/(m2.a) < 4 –

480 Priemer

Spôsob výroby elektriny z obnoviteĐného zdroja:

20

29 - 56 57 - 84 85 - 112 113 - 140 141 - 168 > 168

Chladenie/vetranie

ObnoviteĐný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie: ObnoviteĐný zdroj pre ohrev teplej vody: Rekuperácia tepla:

10

kWh/(m2.a) < – 28

240

Podiel energie z obnoviteĐných zdrojov:

Emisie CO2

A B C D E F G

Príprava teplej vody

E

Vysoká potreba energie

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a) Rok Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a)

0

Parc. þ.: 489 Katastrálne územie: Prievidza Podiel celkovej podlahovej plochy:

Vykurovanie Energetická trieda

Nízka potreba energie

B

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT Názov budovy: Administratívna budova Ulica, þíslo: Obuvnícka 252 Obec: Prievidza Okres: Prievidza Kategória budovy: 3 - administratívna budova

Podpis a peþiatka:

A0 A1 B C D E F G

kWh/(m2.a) < – 60 61 - 120 121 - 240 241 - 360 361 - 480 481 - 600 601 - 720 > 720

Hodnotenie

Výsledok hodnotenia - globálny ukazovateĐ: Primárna energia v kWh/(m2.a): Požiadavka: SpĎĖa požiadavku (áno / nie):

C

Meno a priezvisko oprávnenej osoby pre tepelnú ochranu budov: Obchodné meno a sídlo:

Identifikaþné þíslo: 0056 1 2008 Register: Trenþín

þ. zápisu: 3421/R

aby sme sa na stavbu RD pozerali aj cez prizmu odporúčaní STN či Stavebného zákona a Zákona o energetickej hospodárnosti budov a všetkých vyhlášok, ktoré regulujú výstavbu a začali používať nimi odporúčané názvoslovie. Triedenie stavieb RD na Slovensku Z pohľadu rastu cien energií, ale aj celospoločenského hľadiska je potrebné radikálnejšie riešiť úspory energií u stavieb, hlavne preto, že stavby spotrebovávajú až 40 % z celosvetovej spotreby všetkých energií a naše rodinné domy nie sú výnimkou. Z tohto dôvodu je potrebné začať aplikovať prísnejšie energetické požiadavky pri projektovaní nových budov. Od 1. januára 2013 platí revidovaná norma STN 73 0540 – 2: 2012, ktorá zaviedla aj nové pojmové označovanie stavieb a zároveň sa pokúša zosúladiť tepelnotechnické kritériá s už spomínaným Zákonom o energetickej hospodárnosti budov. Musíme sa ešte krátko zmieniť aj o novelizácii vykonávacej Vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov (má číslo 364/2012 Z.z.), a ktorej novelizácia má za cieľ spresniť metodiku posudzovania energetickej efektívnosti. Pre laického občana je najdôležitejší konečný výstup tohto procesu, a tým je energetický certifikát – štítok budovy, ktorý získal novú prehľadnejšiu grafiku, a tým aj pre laika

3_2013

330 240 nie

Ing. Igor Niko

Niko invest s.r.o., Snežienkova 74, 971 01 Prievidza

5

Podpis a peþiatka


Téma císla

Nízkoenergetické domy Za nízkoenergetické domy sa podľa novelizovanej normy STN 73 0540 – 2: 2012 považujú budovy, ktorých ročná (normalizovaná) potreba tepla na vykurovanie je menej ako 81,4 kWh/m2 za rok. Zákon o energetickej hospodárnosti (555/2005 Z.z. a vyhláška 364/2012 Z.z.) však odporúča, aby budovy boli po 1.1.2013 projektované pri hornej hranici v energetickej triede B, teda ich spotreba tepla na vykurovanie by sa mala pohybovať okolo 42 kWh/m2/rok. Z pohľadu šetrenia energií je táto požiadavka absolútne legitímna. Problémom je široké rozpätie celej triedy, ktoré je podľa tohto zákona charakterizované hodnotou potreby tepla v rozmedzí 42 - 86 kWh/m2 za rok! Výsledkom tejto „nezosúladenosti“ odporúčaní dvoch predpisov, podľa ktorých sa má projektantská prax riadiť, je, že sa stále projektujú a aj stavajú domy so

6

3_2013

Pôdorys 1. NP

Pôdorys 2. NP

rok je možné dosiahnuť bez väčšej konštruktérskej kreativity, navrhnutím budovy s čo najnižším faktorom tvaru, teda budovy menej členitej a menšou plochou zasklenia, otočenou na juh, juhovýchod alebo na juhozápad so štandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Tepelnotechnické vlastnosti stien charakterizuje revidovaná STN hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U = 0.32 W/m2.K, čo je tepelný odpor R = 3,17 m2.k/W; u striech by mali konštrukcie dosahovať hodnotu U = 0, 22 W/m2.K, čo je pri hodnote R = 4,5 m2.k/W, a výsledná tepelnotechnická kvalita celých (!) okien Uw = 1.5 W/m2.K. Tieto hodnoty sú už z terajšieho pohľadu hospodárnej spotreby energií a aj predpokladaného vývoja cien energií vo veľmi krátkej budúcnosti, žiaľ, veľmi nízke a majú za následok už teraz vysoké prevádzkové náklady majiteľov za vykurovanie. Takéto domy sa majú stavať do 1.1.2015. Ako sa bude pohybovať trhová cena energií v tomto čase je asi každému jasné, a tak dnes postavené domy budú v krátkej dobe veľmi zaťažovať rodinné rozpočty. Po tomto termíne sa majú stavať domy ako ultranízkoenergetické. Ultranízkoenergetické domy Návrh a realizácia tohto typu domov v porovnaní s nízkoenergetickým domom sú zložitejšie a náročnejšie na odbornosť všetkých zainteresovaných, pretože ročná spotreba tepla na vykurovanie sa musí znížiť pod hodnoty 40,7 kWh/m2. Pri návrhu jednotlivých častí obalového plášťa ultranízkoenergetického domu sa odporúčajú konštrukcie s nasledovnými hodnotami súčiniteľa prechodu tepla U v jednotkách W/(m2K):

spotrebou tepla na vykurovanie okolo 80 – 90,0 kWh/m2/rok, pretože projek3.4.2012 tanti „plnia“ odporúčania STN. Plnenie tohto kritéria posudzuje stavebný úrad pri povoľovacom konaní. Stavebný úrad zatiaľ nič nezaväzuje, aby zaujímal stanovisko k „požiadavke“ – odporúčaniu zákona 555/2005 Z.z, ktoré odporúča energeticky úspornejšie riešenia stavieb (42 kWh/m2/rok). Hodnotu spotreby tepla 81,4 kWh/m2/

Požiadavky na komponenty. 22:19:58

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m2.a) Minimálna hodnota Umax

Normalizovaná (požadovaná) hodnota Un 1. 1. 2013

Odporúčaná hodnota Ur1

0,46

0,32

0,22

0,15

Plochá a šikmá strecha nad 45°

0,30

0,20

0,10

0,10

Strop nad vonkajším prostredím

0,30

0,20

0,10

0,10

0,35

0,25

0,15

0,15

Druh stavebnej konštrukcie

Vonkajšia stena a šikmá strecha so sklonom menej ako 45°

Strop nad nevykurovaným prostredím

1. 1. 2015

Cieľová odporúčaná hodnota Ur2 1. 1. 2020

STN 73 0540-2

zrozumiteľnejšie hodnotenie budovy. Takto sa dozvie majiteľ každej budovy, akú energeticky náročnú či efektívnu budovu vlastní. Z certifikátu sa dozvie aj odporúčania, ako sa dajú zlepšiť existujúce vlastnosti objektu. Obe novelizácie sprísňujú hodnotiace kritériá, avšak čo je z nášho pohľadu zlé, je stav v používanej terminológii, pretože už aj u nás marketingovo „úspešné“ označovanie budov sa neprenieslo do revízie STN, a tak pojmová rozdielnosť zostane aj naďalej. Ako si s týmto poradí projektantská obec riadená trhom, nechceme a nevieme predpovedať.


Obvodové steny: súčiniteľ prechodu tepla U = 0,22 W/(m2K) alebo tepelný odpor R = cca 4,5 – 5,0 m2.k/W. Strešný plášť: súčiniteľ prechodu tepla U = 0,10 W /(m2 K) alebo tepelný odpor R = cca 10 m2.k/W. Okná: súčiniteľ prechodu tepla Uw = 1,0 W/(m2K). Podlaha na teréne: súčiniteľ prechodu tepla U = 0,2 W/(m2K) alebo tepelný odpor R = cca 4,5 m2.k/W.

firmy tieto domy označujú už spomínaným prevzatým pojmom „nízkoenergetické“, kde sa spotreba tepla na vykurovanie predpokladá v hodnote 50 kWh/m2/rok, čo je veľmi blízka hodnota k ultranízkoenergetickému domu. Z tohto je vidieť, že už dnes zvláda projektantská, ale aj stavbárska prax budúce požiadavky a novelizácia normy mohla byť prísnejšia. Po roku 2020 sa budú už štandardne stavať len tzv. „TAKMER NULOVÉ DOMY“.

Z pohľadu konštrukčnej skladby sa skladba stien, stropov, ale aj podláh dá docieliť bez väčších problémov, pretože tepelných izolácií je dostatok ako v druhovosti, tak aj v cenovej úrovni. Vonkajšie zatepľovacie systémy umožňujú efektívne riešiť statický návrh stien, aby sa do maxima využívali nosnosti tvaroviek a z ušetrených nákladov sa prefinancovali efektívne navrhnuté hrúbky izolácií stien, čím sa docielia vysoké tepelnoizolačné vlastnosti stien. U striech rovných nie je problém docieliť vysokú hodnotu U použitím kvalitnej a dostatočne hrubej izolácie (cca 30 cm). Zložitejšie ide umiestniť túto hrúbku izolácie do šikmej strechy, kde sú krokvy štandardne vysoké asi 16 cm, a tak sa musí riešiť prídavná konštrukcia pod alebo nad krokvy. Okná sa bez izolačných trojskiel po termíne 1.1.2015 asi ani nebudú vyrábať. Podlahy sa budú izolovať 10 –12 cm izoláciou pod základovú dosku a 10 cm vo vnútornej – nášľapnej konštrukcii. Už dnes sa takéto konštrukčné skladby projektujú a realizujú u domov, kde sa investor nespolieha, že jeho rodinný rozpočet v budúcnosti „utiahne“ stúpajúce ceny energií. Projektanti aj stavebné

Takmer nulové domy Najnovšie trendy úspor energií vyúsťujú do požiadaviek (Smernica EÚ o Výstavbe v roku 2019 a neskôr), aby domy – stavby produkovali toľko energie, čo samy spotrebujú. Už spomínané Smernice EÚ určujú smerovanie stavebníctva celej EÚ k „nulovým domom“. Ani tento pojem nie je obsahovo správny, avšak v tejto fáze ide o naznačenie smerovania, ako pristupovať k stavebným riešeniam. Odporúčania EÚ hovoria, že na budovách by sa mali inštalovať také technológie, ktoré pomocou obnoviteľných zdrojov energie (slnko, vzduch či pôda) budú produkovať energiu pre prevádzku budovy. Podľa revidovanej STN sa takéto domy budú nazývať Domy s takmer nulovou spotrebou energie. Domy s takmer nulovou spotrebou energie možno charakterizovať ako budovy s potrebou tepla na vykurovanie nižšou ako 20 kWh/m2 za rok. Takto navrhnuté budovy nevyžadujú vysoko výkonnú vykurovaciu sústavu. Dovoľujú to tepelnoizolačne vysokokvalitné obalové konštrukcie využívajúce všetky princípy stavieb energeticky úsporných

Požiadavky na UW vonkajších otvorových konštrukcií.

Okná dvere zasklenné steny 2) v obvodovej stene, strešné okná Dvere ostatných priestorov – bez zádveria – so zádverím 1) 2)

Maximálna hodnota1) UW,MAX

Normalizovaná (požadovaná) UW,N

Odporúčaná hodnota UW,R1

Cieľová odporúčaná UW,R

1,7

1,4

1,00

0,60

4,3 5,5

3,0 4,0

2,5 3,0

≤ 2,0 ≤ 2,0

Platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti. Požiadavky neplatia pre celopresklenné obvodové plášte.

STN 73 0540-2

Súčiniteľ prechodu tepla W/m2.K) Konštrukcia/ komponent

domov. Aby sa splnila požiadavka o vyrovnanej bilancii spotreby a produkcie energií, budú stavby domov využívať všetky progresívne technológie, napr. fotovoltiku či solárne technológie, technológie tepelných čerpadiel alebo rekuperácie a tieto sa stanú štandardom. Revidovaná STN definuje požiadavky na jednotlivé stavebné konštrukcie nasledovne: Súčiniteľ prechodu tepla stien a podláh U = 0,10 W/m2K. Súčiniteľ prechodu tepla striech všetkých typov U = 0,10 W/m2K. Súčiniteľ prechodu tepla okien Uw = 0,6 W/m2K. Ani tieto parametre už teraz nie sú stavbárom neznáme. Dosahujú sa pri stavbách označovaných ako „pasívne domy“, nakoľko tieto majú za podmienku „zatriedenia“ do tejto skupiny spotrebu tepelnej energie na vykurovanie max.15 kWh/m2/ rok, čo je troška prísnejšia požiadavka, ako majú Domy s takmer nulovou spotrebou energie. Efektivita už pri prvých úvahách o stavbe RD Aby sa dosiahli všetky predpokladané ciele energeticky efektívnych domov, je potrebné využívať na zníženie spotreby tepelnej energie niektorú z nižšie spomínaných stratégií konštrukčnej skladby. Základom je zníženie tepelných strát prechodom tepla cez obalové konštrukcie zvýšením ich tepelno-technických vlastností pridaním nadštandardnej hrúbky tepelnej izolácie u stien, striech či podláh na teréne. Používanie okien s rámami so širšou stavebnou hĺbkou (88 mm, 100 mm, ...) či izolačných trojskiel musí byť štandardom. Znížené tepelné straty sa potom môžu „dopĺňať“ energiami získanými z obnoviteľných zdrojov, napríklad slnka – pomocou slnečných kolektorov alebo energiou zo zeme či vzduchu pomocou tepelných čerpadiel či rekuperačnými jednotkami. Slovenský stavebný trh hoci je relatívne malý, ponúka dostatočne širokú škálu konštrukčných materiálov od rôznych výrobcov. Pri dodržaní technologických predpisov zabudovania a použití príslušných doplnkových materiálov (malty, lepidlá a pod.) všetky spĺňajú požiadavky na stavebné hmoty a materiály, platné v súčasnosti (zákon o stavebných materiáloch). Táto formulácia je, žiaľ, nedostatočná ako odpoveď na otázku, či ten alebo onen materiál je najvýhodnejší pre váš dom v nízkoenergetickom či ultraenergetickom... štandarde, pretože vypočítanie tepelno-technických hodnôt konkrétnej konštrukčnej skladby jednotlivých stavebných konštrukcií sa musí uskutočniť v procese konštrukčnej tvorby – pri projektovaní a následnom energetickom posudzovaní tejto konštrukcie a stavby ako celku. Uvedenej skutočnosti by si mal byť vedomý každý stavebník a vyžadovať, aby projektanti, ale aj stavbári pri realizácii dôsledne dodržiavali odporúčania platných predpisov a technologických postupov, pretože každé porušenie sa premietne do zvýšených prevádzkových nákladov. Ing. Pavel Kleskeň Snímky: archív redakcie

3_2013

7


Firemná prezentácia

Chcete stavat dom a neviete z coho?

Myslite na budúcnost ROZHODLI STE SA PRE BÝVANIE VO SVOJOM? MÁTE KÚPENÚ PARCELU, AJ PREDSTAVU, AKO BUDE DOM VYZERAŤ, MOŽNO UŽ MÁTE VYBRANÝ KONKRÉTNY PROJEKT A TERAZ SA ZAMÝŠĽATE NAD TÝM, Z ČOHO VLASTNE SVOJ DOM POSTAVIŤ. SKÔR, NEŽ POROVNÁTE PONUKY VÝROBCOV, VLASTNOSTI MATERIÁLOV A ICH CENU, SKÚSTE SI ODPOVEDAŤ NA OTÁZKU, AKÝ DOM VLASTNE CHCETE A ČO JE PRE VÁS DÔLEŽITÉ.

Stavba vlastného domu je v živote zásadnou investíciou, veď si tým budujeme náš domov. Ani v budúcnosti by sme nemali svoje rozhodnutie ľutovať. V dome, kde budeme bývať, by sme sa mali cítiť príjemne, bezpečne a náklady na jeho prevádzku by mali byť čo možno najmenšie. Dôležitá je tiež jednoduchosť výstavby a systémové riešenie detailov, ktoré maximálne eliminuje možnosť vzniku porúch. Väčšina z nás si peniaze na stavbu musí požičať, čo žiaľ, ovplyvňuje aj naše rozhodnutie, aký materiál vybrať. Počítame, koľko a ako dlho budeme splácať, a začíname šetriť už na hrubej stavbe. Hoci náklady na ňu tvoria len okolo 10 % celkových nákladov na stavbu, kvalita materiálu a vyhotovenia sa však na celkovom výsledku významne prejavia. A to hlavne v ďalších rokoch. Navyše by sme si mali uvedomiť, že počas životnosti stavby nie je možné materiál, z ktorého je postavená hrubá stavba, vymeniť. Tehla – tradičný materiál preverený časom Na stavbu rodinných domov sa používajú tehly, pórobetón, drevo a materiály na báze dreva, dokonca aj slama a mnoho ďalších. U nás je najviac rodinných domov postavených z tehál a v ponuke realitných kancelárií majú tieto domy vždy vyššiu hodnotu než domy z iných materiálov. Pozrime sa na to, prečo to tak je. V Česku i na Slovensku sa pálené tehly vyrábajú už viac ako 1 100 rokov. Pre svoje výhodné vlastnosti, ako je dlhá životnosť, pevnosť, odolnosť, zdravotná neškodnosť, nehorľavosť, schopnosť akumulovať teplo a bezproblémovo zvládať kolísanie vlhkosti vzduchu, nestratili tehly na obľube a v súčasnosti sú najpoužívanejším materiálom na výstavbu rodinných domov. Počas druhej polovice 20. storočia však postupne zmenili tvar a veľkosť a namiesto plnej tehly sa začali vyrábať dierované tehlové bloky. Za posledných 25 rokov prešli tehly zásadnou premenou a ich tepelnoizolačné parametre sa zvýšili takmer 10-násobne. Napr. české tehly HELUZ je možné aj bez dodatočného zateplenia použiť na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov,

8

3_2013

pričom patria medzi európsku špičku. Brúsené tehlové bloky od tohto výrobcu s názvom Family a nové bloky Family 2in1, ktoré sú vyplnené polystyrénom, majú vysokú únosnosť a zároveň ich tepelnoizolačné vlastnosti vyhovejú požiadavkám pre domy s veľmi nízkou potrebou energie. Vyrábajú sa v šírkach od 250 do 500 mm a obvodové murivo z týchto tehál dosiahne súčiniteľ prechodu tepla až 0,11 W/m2K. Murovanie z nich je navyše rýchle a jednoduché – spájajú sa pomocou špeciálnych lepidiel či murovacej peny. Na riešenie detailov, ako sú väzby rohov, parapety a ostenia okien, sa používajú doplnkové tehly s vybratím na vloženie tepelnej izolácie, ktorá zabráni únikom tepla. Tým sa predíde vzniku tepelných mostov v obvodovom murive.

Komplexný systém aj služby Hrubú stavbu však netvorí iba samotné murivo, ale tiež preklady nad otvormi, strop a vo väčšine prípadov aj komín. Komplexný systém od jedného výrobcu prinesie tú výhodu, že nevznikajú problémy zapríčinené použitím rozdielnych materiálov a nadväznosti konštrukcií sú vyriešené do detailu. Sortiment tehlových produktov spoločnosti HELUZ umožňuje niekoľko variantov riešenia prekladov, konštrukcie stropu aj výber komínového systému. Pri výbere dodávateľa materiálu by sme sa mali informovať aj o tom, aký nám poskytne servis. Ak servis funguje, nemusíme potom zložito zháňať či dokupovať pomôcky a materiály na murovanie; môžeme sa poradiť s odborníkmi a ušetríme si veľa starostí a času.


Český výrobca tehlového systému HELUZ umožňuje zákazníkom využiť širokú ponuku služieb. Patrí k nim napríklad spracovanie cenovej ponuky s výpisom materiálu, spracovanie kladačského plánu stropu a prekladov, služby statika, vypracovanie energetického certifikátu budovy, návrh komínového telesa a výpočet spalinovej cesty, doprava materiálu na stavbu, vykládka hydraulickou rukou, zvoz paliet, požičanie pomôcok na murovanie, pomoc pri založení muriva z brúsených tehál a mnoho ďalších. Úsporné a zdravé bývanie Domy s obvodovou konštrukciou z jednovrstvového tehlového muriva sa vyznačujú jednoduchou vykonateľnosťou, dlhou

životnosťou a príjemnou mikroklímou v každom ročnom období. Použitý materiál je vďaka svojmu čistému, prírodnému pôvodu prívetivý k životnému prostrediu aj ľudskému zdraviu a tehly vďaka inováciám nepotrebujú žiadne dodatočné zateplenie. Spĺňajú dnešné vysoké požiadavky na parametre stavebných materiálov a ich vlastnosti sú zárukou dlhodobo komfortného, bezpečného a úsporného bývania. Ešte váhate, aký materiál si zvoliť?

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. infolinka 0800 106 206 www.heluz.sk

3_2013

9


Oknárske novinky

Vákuované zasklenia V SNAHE O NEUSTÁLE ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV, V KTOREJ MAJÚ TRANSPARENTNÉ PRESKLENÉ SYSTÉMY VÝZNAMNÚ ÚLOHU, JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, AKO ZNÍŽIŤ ENERGETICKÉ STRATY, POUŽITIE VÁKUOVANÝCH ZASKLENÍ.

T

reba vedieť, že samotné vákuované zasklenie nie je nový vynález, jeho objavenie sa datuje do roku 1913. Patentované bolo v roku 1924 samotným vynálezcom pánom Zollerom. Patent opisuje vákuované zasklenie ako ploché zasklenie dvoch tabúľ skla s množstvom podperných konštrukcií medzi sebou, aby odolali pôsobeniu sily atmosférického tlaku. Vákuované zasklenie pozostáva z dvoch tabúľ skla, hermeticky po obvode uzavretých pomocou špeciálneho typu zvaru (spájkovacie skla, indiový zvar) a rastra podperných stĺpikov resp. pilierikov. Vákuová dutina medzi oboma tabuľami skla je veľmi úzka, iba približne 0,15 mm, v závislosti od konkrétneho vyrobeného typu zasklenia. Na rozdiel od iných typov zasklení, dutina nie je plnená plynom, ale naopak je z nej odčerpaný všetok resp. takmer všetok atmosférický vzduch (tlak menší ako 0,1 Pa v dutine medzi sklami).

Vákuované zasklenie sa, na prvý pohľad, nie veľmi líši od bežne používaného izolačného dvojskla. Najväčší rozdiel je v samotnej hrúbke celej konštrukcie zasklenia. Rovnako pozostáva z dvoch tabúľ skla hermeticky po obvode uzavretých s vákuovou medzerou (cca 0,15 mm) medzi nimi. Pole drobných podperných stĺpikov, obvykle priemeru 0,3-0,5 mm, je použité na oddelenie tabúľ skla a zabráneniu, aby sa vzájomne dotkli v dôsledku atmosférického tlaku. Na zníženie prestupu sálavej zložky tepla sú použité nízkoemisné povlaky na jednom alebo oboch vnútorných povrchoch sklených tabúľ. Každé vákuované zasklenie je skonštruované za pomoci kompromisu medzi napätím v jeho konštrukcii a množstvom tepelného toku ním prechádzajúcim (v závislosti od počtu podperných pilierikov: čím menej pilierikov, tým väčšie napätie, ale menší prestup tepla vedením a naopak). Na základe teoretickej úvahy sa môžu dosiahnuť hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Ug vákuovaného dvojskla až 0,15 W/(m2.K). Pri vákuovanom trojskle so štyrmi nízkoemisnými vrstvami (s emisným stupňom 0,05) by boli hodnoty Ug nižšie ako 0,1 W/(m2.K). K tomu treba ešte dodať, že dutina medzi sklami je iba niekoľko desatín milimetra široká, v dôsledku čoho sa hrúbka skladby pohybuje v rozsahu dnes používaných izolačných dvojskiel.

10

3_2013

Hlavné problémy pri výrobe vákuovaného zasklenia V súčasnej dobe sú tieto zasklenia ekonomicky nevýhodné a majú množstvo technologických problémov, ktoré treba vyriešiť, aby mohli byť masovejšie využité. Aby sa takmer vylúčilo vedenie tepla plynom, treba v priestore medzi sklami vytvoriť vákuum s hodnotou až 10-4 mbar. Toto vákuum sa musí udržiavať po celú životnosť izolačného vákuovaného skla. Z toho vyplývajú extrémne požiadavky na vzduchotesnosť špeciálneho spojenia okrajov skiel. Garantovať funkčnosť tohto spoja počas doby technickej životnosti zasklenia, v dnešnej dobe, nie je možné. Pri strate úplnej vzduchotesnosti by sa tepelno-technické vlastnosti vákuovaného zasklenia zhoršili na neprípustnú úroveň. Zaťaženie vplyvom vákua na sklené tabule je asi 10 ton na štvorcový meter. Tento tlak sa musí zachytiť pomocou malých dištančných guliek v dutine medzi sklami, ktoré však opäť zvyšujú tepelné straty a môžu ovplyvniť priehľadnosť skiel; zvlášť pod istými uhlami dopadu lúčov svetla môžu byť opticky rušivé.

Funkčná schéma vákuovaného zasklenia


Tepelný tok sa môže šíriť cez vákuované zasklenie vedením cez sieť podperných pilierikov, sálaním medzi oboma vnútornými povrchmi sklených tabúľ, vedením cez zostatkový plyn v dutine zasklenia (pre jednoduchosť ho možno zanedbať) a vedením cez sklo a zvar po obvode zasklenia. Tepelný tok cez VZ je takisto ovplyvnený prechodom tepla cez vonkajšie povrchy tabúľ skla, charakterizované ich súčiniteľom prechodu tepla na interiérovej aj exteriérovej strane. Sálanie medzi vnútornými povrchmi sklených tabúľ možno obmedziť využitím nízkoemisných povlakov. Práve prvé úspešne vyvinuté a vyrobené VZ v roku 1989, ktoré využívalo spájkovacie sklo na zvarenie obvodu vákuovej dutiny, z princípu zamedzilo použitie kaleného skla a technológie mäkkého pokovenia kvôli vysokej teplote zvaru cca 450 °C. Tieto obmedzenia odstránila technológia nízko teplotného zvaru na báze india s bodom tavenia pri teplote nižšej než 200 °C, ktorá bola vyvinutá a patentovaná Ulsterskou Univerzitou.

Funkčná schéma vákuovaného zasklenia so zvarom na báze India

Vyššie spomínané napätie (ťahového alebo tlakového charakteru) v sklách a konštrukcii VZ od atmosférického tlaku sa prejavuje v priehybe skla medzi podpernými pilierikmi a popri obvode zasklenia. Ťahové napätie do cca. 8 MPa je akceptovateľné pre použitie v oblasti stavebníctva. V praxi výrobné napätie môže byť iba zhruba polovica tejto hodnoty, nakoľko treba počítať s prídavným napätím od zaťaženia teplotným rozdielom medzi vonkajším prostredím a interiérom budovy. Elektrochromické vákuované zasklenie Vákuované zasklenie je možné použiť v kombinácii s inými typmi skiel. Ukážka výhodnej možnosti kombinácie vákuovaného s elektrochromickým zasklením, ktoré ponúka výborné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla, dobré hodnoty priepustnosti viditeľného svetla a možnosť regulácie energetických ziskov z dopadajúceho slnečného žiarenia. Zasklenie je váhou porovnateľné s izolačným trojsklom, nakoľko pozostáva z troch tabúľ stavebného skla. Jeho celková hrúbka je preto menej ako 12 mm.

Schématické rezy kombinovaným vákuovaným s elektrochromickým zasklením

Vákuované zasklenie je možné použiť v kombinácii s inými typmi skiel. Ukážka výhodnej možnosti kombinácie vákuovaného s elektrochromickým zasklením, ktoré ponúka výborne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla, dobré hodnoty priepustnosti viditeľného svetla a možnosť regulácie. Quo vadis technológie? Vákuované zasklenia sú ukážka jednej z možností, kam by sa mala veda v oblasti stavebníctva uberať,

pretože pridávať viac tabúľ skla a dutín do systémov izolačných skiel (štvor - až päťnásobné zasklenia), zvyšovať hrúbku rámov okien a podobne nemusí byť tá správna cesta. Autori: Ing. Ján Szabó, prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Mgr. Daniel Szabó Recenzent: Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Literatúra: Collins, R.E. et al.: Vacuum glazing – a new component for insulating windows Vavrovič, B.: Systémy zasklenia z hľadiska tepelnej ochrany budovy

Funkčná schéma kombinácie vákuovaného s elektrochromickým zasklením

3_2013

11


Firemná prezentácia

Spolocnost GEALAN predstavuje Proälový systém vyladený pre nízkoenergetické a pasívne domy, ale nielen pre ne FIRMA GEALAN FENSTERSYSTEME GMBH V DRUHEJ POLOVICI MINULÉHO ROKU PRIVIEDLA NA ČESKÝ AJ SLOVENSKÝ TRH NOVÝ SYSTÉM PLASTOVÝCH OKENNÝCH PROFILOV POD OZNAČENÍM S 9000.

Rám a krídlo v S 9000 s výstužou pre väčšie veľkosti alebo farebné vyhotovenie

Rám a krídlo v S 9000 s výstužou pre štandardné veľkosti okien

Systém je vybudovaný na stavebnú hĺbku 83 mm s pružným stredovým tesnením, s hlbším zapustením skla a zasklievacou drážkou pre zasklenie až 56 mm. Cieľom vývoja nového systému pre výrobu okien a dverí bolo dosiahnuť bezproblémovú použiteľnosť okien pre nízkoenergetické a pasívne domy, ale aj použiteľnosť pre štandardné aplikácie. Nový systém teda musí vyhovovať súčasným požiadavkám na rekonštrukcie s koeficientom prechodu tepla oknom 1,2 – 1,1 W/m2K, ale súčasne splňovať nízkoenergetické či pasívne požiadavky. Z toho vyplýva, že pri vývoji bolo nutné prihliadnuť aj k nákladovej stránke, aby výsledný produkt síce plniaci požiadavky na pasívne domy, na druhej strane nebol pre klasické použitie znevýhodnený cenou. Z týchto dôvodov bolo preto nutné na stavbe profilu zmeniť celý rad technických parametrov a v niektorých detailoch aj opustiť rokmi zavedené štandardy (ako je tesniaca sústava, zapustenie skla ap.). Vývoj systému vychádzal z toho najlepšieho, čo sa u predchádzajúcich profilových radov systémov GEALAN S 8000IQ, S 8000IQ+, S 7000IQ i 7000IQ+ osvedčilo, ale ešte k tomu sa zoptimalizovali všetky partie rámu a krídla s cieľom dosiahnuť čo najlepší koeficient prechodu tepla rámom, ale tiež čo najlepší pomer cena – výkon. Iste nie je bez zaujímavosti, pozrieť sa na to, akými úvahami sa zaoberajú a aké ciele sledujú vývojári profilov pre výrobu okien. Zdalo by sa, že ich možnosti sú už vyčerpané, prípadne veľmi obmedzené. Stačí si len predstaviť, že všetko sa odohráva vlastne vo vnútri obrysu profilu, teda na ploche 7-8 x 6-7 cm. Do tejto malej plochy je teda nutné vtesnať všetku funkčnosť a hlavne aj požadované technické parametre.

Základné obrysy rámu Základný obrys krídla

12

3_2013

Ak hodnotíme estetické vlastnosti plastových okien, tak je vidieť, že príliš mnoho priestoru pre kreativitu tento produkt neposkytuje. V podstate možno manipulovať len s výškou zloženia rám – krídlo, s obrysovými líniami a farbou. Výrobok môže byť hranatejší alebo oblejší so soft líniami, biely alebo vo vyhotovení imitácie dreva. Viac priestoru pre tvorivosť technika okien neumožňuje. V oblasti vonkajšieho vzhľadu profilov nakoniec vývojári GEALANU zachovali pôvodné osvedčené línie. Jednak preto, že soft zaoblenie hrán bolo vždy pozitívne prijímané, a tiež preto, že pri kombinácii výrobkov s výrobkami z predchádzajúcich radov to nebude pôsobiť rušivo. Oproti predchádzajúcim systémom sa podarilo veľmi elegantne vyriešiť vyhotovenie pevných zasklení a zasklení v krídle. Hĺbka oboch zasklievacích drážok je rovnaká, takže možno použiť aj rovnaké zasklievacie lišty. V technickom vyhotovení sa dlho zdalo, že aj v tejto oblasti sú možnosti vyčerpané, ale už niekoľko rokov je pozorovateľný trend hľadania takých tvarových usporiadaní profilov, ktoré predsa len na malom priestore (uzatvorené do obrysu profilu) dokážu neustále posúvať technický štandard dopredu. Hlavným hýbateľom riešenia je pritom snaha o trvalé znižovanie koeficientu prechodu tepla až k využiteľnosti pre pasívne domy. Nejde o proces samovoľný, ale vynútený rastúcim tlakom na cenu energií. Vplyv stavebnej hĺbky a počtu vnútorných komôr na koeficient prechodu tepla, a teda na znižovanie tepelných strát, je dlhodobo známy. V praxi je vidieť zreteľnú tendenciu k prehlbovaniu stavebnej hĺbky profilov a k zvyšovaniu počtu komôr v ich reze. Firma GEALAN sa vývojom v tomto smere zaoberá už od roku 1998. Dôsledkom je prechod od pôvodného systému s hĺbkou 62 mm, cez systémy vo vyhotovení 74 mm až na dnešnú stavebnú hĺbku 83 (presne 82,5) mm. Tento rozmer bol nakoniec zvolený ako optimálny, lebo sa v praxi ukázalo, že hlbšie systémy s hĺbkou napr. nad 90 mm majú ďalšie skôr technické problémy, takže nakoniec aj tieto systémy sa postupne vracajú do oblasti 80 – 85 mm. Samozrejme, že milimetrové rozdiely nehrajú žiadnu úlohu. Stavebná hĺbka má niekoľko dôležitých aspektov. Predovšetkým umožňuje v reze usporiadať niekoľko vzduchových komôr (čím viac, tým lepšie), ale zároveň musí byť vytvorený dostatočný priestor aj pre tzv. hlavnú komoru, kde je uložená oceľ. Na druhej strane pri veľkých stavebných hĺbkach narastá hmotnosť profilu, čo môže byť problém pri manipulácii a súčasne sa môže aj rozširovať zasklievacia drážka. Pokiaľ je príliš široká, vzniká problém so zasklením 24 mm skla (dvojskla). Tieto veľmi prehĺbené systémy však nie sú určené pre zasklenie dvojsklom, viac sa pri nich očakáva použitie trojskla.


Aj keď všeobecný trend smeruje k trojsklu, nechceli vývojári použitie dvojskla v novom systéme obmedziť. Predsa len podiel dvojskiel je na našom trhu ešte veľmi výrazný. Podobne je to aj v počte komôr v profile. Stojí za zmienku, že firma GEALAN bola v rokoch 2002 – 2004 prvá, ktorá prišla na trh s šesťkomorovým profilom. Dnes je to už skoro štandard u všetkých systémoch. Počet komôr má rovnako vplyv na koeficient prechodu tepla, avšak pri počte nad 6 je ich príspevok už veľmi nepatrný. Vplyv stavebnej hĺbky a počtu komôr z porovnania starších systémov GEALAN. Zámer pri vývoji S 9000 šiel ešte ďalej. Cieľom vývoja bolo dosiahnuť hodnoty Uf < 1,0 W/m2K. K tomu však bolo nutné zrealizovať ešte ďalšie opatrenie, nielen riešiť stavebnú hĺbku a počet komôr. Predovšetkým bolo nutné sa rozhodnúť pre konkrétny tesniaci systém. V praxi existujú systémy s dvojitým alebo stredovým tesnením. Aj keď pri zbežnom porovnaní sú výsledky oboch systémov porovnateľné, predsa len pri prehĺbených systémoch má stredové tesnenie výhodu. Predovšetkým rozdeľuje funkčnú štrbinu na dve časti – komory, a tým znižuje koeficient prechodu tepla. Komora za stredovým tesnením je uzatvorená, nedochádza k prúdeniu vzduchu.

Nakoniec pre systém S 9000 bolo zvolené tzv. kombi tesnenie, teda pružná planžeta umiestnená v polodrážke rámu, ktorá sa opiera o výstupok na krídle – pozri schému vľavo. Toto riešenie je veľmi výhodné, umožňuje bezproblémové riešenie fixov. Zároveň znižuje prievzdušnosť aj pri silnom tlaku vetra. Tlakom vzduchu sa viac pritláča k profilu krídla a zjednodušene povedané – „čím väčší vietor, tým viac tesní“.

Ďalším dôležitým detailom bola otázka hĺbky zapustenia skla v zasklievacej drážke. Tá je hlboká 26 mm, teda pri štandardnej hĺbke na trhu 20 mm je až o 6 mm hlbšia. To umožňuje uložiť zasklievací rámček hlbšie do vnútra profilu. Parameter vnútornej povrchovej teploty, a tým aj riziko kondenzácie vlhkosti na zasklenie je tak vylúčené aj s dvojsklom, ale aj tak je vhodnejšie pre tento moderný systém používať trojsklo. Pri zasklievaní fixov je zasklievacia drážka rovnako hlboká ako v krídle, takže možno použiť rovnaké lišty a nevzniká ani estetický problém.

GEALAN S 8000IQ 74 mm, 6 komôr Uf = 1,2 W/m2K

GEALAN S 8000IQ 74 mm, 5 komôr Uf = 1,4 W/m2K

GEALAN S 9000 83 mm, 6 komôr Uf = 0,92 W/m2K

GEALAN S 8000IQ+ 83 mm, 6 komôr Uf = 1,1 W/m2K

Pre ďalšie zlepšenie tepelno-technických vlastností alebo dosiahnutie ešte väčšej statiky počíta GEALAN aj s technológiou STV aj IKD, ktorú vyvinul. Tieto technológie otvárajú dvere systému do ďalších veľmi náročných a efektívnych použití. Napríklad v prípade prvých dvoch oceľových výstuží ostáva v hlavnej komore dostatočný priestor pre integrovanú penu (IKD), čo spolu s technológiou STV povedie k ďalšiemu zníženiu koeficientu prechodu tepla rámom – Uf až k hodnote 0,85 W/m2K, ale možno aj nižšej. Tým sa dostanú oba rozhodujúce parametre Uf i Ug do rovnováhy na rovnakú hladinu. O tom ale až nabudúce.

Na záver už len krátke zhrnutie v číslach, ako sa podarilo ciele vytýčené pri vývoji systému splniť. Pri skúšaní a certifikovaní systému boli dosiahnuté hodnoty: Zaťaženie vetrom podľa STN EN 12210 ..... C5 Prievzdušnosť STN EN 12207 ..... trieda 4 Vodotesnosť STN EN 12208 ..... E1050 Najzaujímavejší je však parameter prechodu tepla rámom Uf = 0,92W/m2K. To je v súčasnej dobe najlepší výsledok dosiahnutý s profilovou kombináciou s oceľovou výstužou na českom a slovenskom trhu. Vďaka tomu získal systém v IFT Rosenheim aj certifikát použiteľnosti pre pasívne domy. Systém GEALAN S 9000 je moderný systém plastových profilov, ktorého parametre vyhovujú všetkým požiadavkám na trhu ako v individuálnej bytovej výstavbe, tak aj hromadnej výstavbe. Ide o systém, ktorý má ešte rezervy do budúcnosti a pri použití možno očakávať, že dlho obstojí aj pri ďalšom sprísňovaní noriem a požiadaviek.

Obrovskou výhodou nového systému S 9000 je fakt, že je úplne kompatibilný s ostatnými doplnkovými prvkami systému S 8000IQ+, takže okamžite sú k dispozícii rozširovacie profily, statické a podložné profily i ďalšie príslušenstvo. Nič teda nebráni ich použitiu do zostáv v bielom aj farebnom vyhotovení.

Spracoval: Ing. Vladimír Horák

26 mm

Za všetko hovorí tabuľka: Rámček medzi sklami v dvojskle vždy (aj keď je plastový) predstavuje určitý tepelný most. Pokiaľ jeho horný okraj je vo výške zasklievacej lišty, môže za určitých poveternostných podmienok spôsobovať zníženie povrchovej teploty na vnútornej strane až ku kritickej hranici, keď môže dochádzať ku kondenzácii vlhkosti. Hlbším zapustením skla sa tento problém eliminuje.

rozmer okna 1,23 x 1,48 m medziskelný rámček Super Spacer TriSeal Premium Plus Swisspacer V Thermix TX.N / Chromatech ultra TGI

1,1 1,123 1,126 1,143 1,143

1,0 1,055 1,058 1,075 1,075

Štandardné

Ug [W/m2K] 0,7 0,6 0,847 0,779 0,849 0,781 0,864 0,796 0,866 0,799 Nízkoenergetické

0,5 0,711 0,713 0,728 0,73

Pasívne

Okrem tepelne technických vlastností sú, samozrejme, dôležité aj ďalšie fyzikálne mechanické vlastnosti, ako je tuhosť okna, statika a mechanické namáhanie. Systém disponuje niekoľkými typmi výstuh, takže je možné konštruovať štandardné veľkosti s jednoduchou oceľou typu U, ale aj rozmernejšie výrobky s inými typmi oceľových výstuh. Biele okná

Farebné okná

Balkónové dvere, farebné

3_2013

13


Firemná prezentácia

Predstavujeme podokenný proäl TORAL

TORAL ELIMINUJE TEPELNÉ MOSTY PRI MONTÁŽI VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETNÝCH DOSIEK PLASTOVÝCH OKIEN OD VÝROBCOV PROFILOV GEALAN S 9000, GEALAN S 8000, REHAU GENEO, REHAU BRILLANT, KÖMMERLING CLASSIC, KÖMMERLING 88+, TROCAL 88+, VEKA ALPHALINE 90, INOUTIC EFORTE A PRIPRAVUJE SA UŽ AJ VERZIA PRE DREVENÉ OKNÁ.

O problematickej montáži tohto veľmi náročného stavebného detailu sme už niekoľkokrát písali. O tom, že pri zľahčení a zanedbaní technologickej disciplíny správnej montáže vznikne pod oknom trvalý tepelný most, ktorý sa dá odstrániť veľmi ťažko, svedčí aj počítačová simulácia priebehu tepelného poľa pri montáži plastového okna na štandardný montážny profil. Na tejto simulácii je zreteľne vidieť, ako hlboko do stavebnej konštrukcie vniká kritická kondenzačná teplota (zelená a jemne žltá farba). Uvedený jav je spôsobovaný štandardnou technológiou montáže. Rám okna sa pri nej osadí do otvoru okna na montážnom profile o šírke 3 – 4 cm. Výškovo sa rám do vodorovnej polohy vyrovná 3 – 4 plastovými klinmi rôznych výšok (2 – 3 cm) podľa toho, ako presne je otvor vymurovaný. Prvým tepelným mostom, ktorý by sme mohli označiť aj ako „konštrukčný tepelný most“, je šírka montážneho profilu. Tá je 3 – 4 cm. Profil rámu okna je široký napr. 8,8 cm. Už tu je teda vidieť, že tepelnoizolačné vlastnosti montážneho profilu sú nižšie. Ďalšími „bodovými“ tepelnými mostami sú vyrovnávacie montážne podložky. Tieto ostanú pod oknami navždy! A tak tento tepelný most bude znižovať výslednú tepelnotechnickú úroveň okna po dobu jeho životnosti.

Ďalším celoplošným tepelným mostom je samotná montáž parapetných plechov zo strany exteriéru. Tento plech sa vloží do prelisu v ráme okna a skrutkami sa pripevní do montážneho profilu. Vzniknú tak ďalšie bodové tepelné mosty. Nasleduje vystriekanie dutiny medzi plechom a stavebnou konštrukciou montážnou expanzívnou penou. Aby sa plech nezdeformoval – nevydul, montážnici streknú peny určite menej, ako by sa malo pre 100%né vyplnenie dutiny. Vznikne tak neidentifikovateľný celoplošný tepelný most. O tomto probléme sa v oknárskej brandži vie a aj sa už hľadali rôzne riešenia, ako sú montážne polystyrénové kliny; výška otvorov je však pri každom okne iná, preto sa tieto riešenia nerozšírili. Riešenia s páskami a nízkoexpanzívnou penou by boli riešením, avšak... Všetky snahy o riešenie sú neúspešné, lebo kvalita realizácie prác je u tohto detailu rozhodujúca a remeselníci sa tu prezentujú vo veľmi zlom svetle. Podokenný profil TORAL z dielne kolektívu českej firmy TOR CHEB ponúka systémové riešenie tohto stavebného detailu. Už z ilustračného obrázku je zrejmý princíp prvku. Ide o kombináciu troch výliskov z fasádneho polystyrénu, ktoré vytvoria prvok, na ktorý sa montuje okno bez montážneho profilu. Tento prvok sa vloží na parapetné murivo a po vyrovnaní do vodorovnej roviny sa prilepí rýchlo tuhnúcimi nízko expanzívnymi montážnymi penami na parapetné murivo. Rám okna sa upevní do prelisov v parapetnej doske (každý okenný profil má svoj špecifický tvar) a montáž kotvenia okna v ostení je úplne rovnaká, v akej cenovej úrovni si ju zvolil zákazník. Použitie montážnych pások je tiež možné. Montáže parapetných dosiek sú veľmi jednoduché, nakoľko sa celoplošne lepia do malého množstva montážnych pien v tvare vlnovky. Tento systémový prvok eliminuje tepelný most pod

14

3_2013

celým parapetom, pretože zatepľovací systém prekrýva montážnu dosku spredu (tepelnoizolačná doska sa zasunie celoplošne pod vonkajší parapetný plech). Podokenný parapetný profil možno použiť aj pri výmene starých okien za nové, avšak v tomto prípade je jeho použitie potrebné plánovať už pri zameriavaní okien, aby sa na jeho použitie vytvorila dostatočná výška. Nespornou výhodou tohto riešenia montáže je aj homogenita parapetnej pripojovacej škáry, a tým aj zlepšenie útlmu hluku, zlepšenie povrchovej teploty na vnútornej parapetnej doske, teda menej kondenzácie pár, a teda aj celkové zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okna. Určite sa vaše otázky budú orientovať smerom, prečo sa zaoberať „bodovými a inými“ malými tepelnými mostami. Takáto úvaha neobstojí, pretože životnosť okien je 30 a viac rokov, a tak práve tu platí – centík k centíku a za 30 rokov je to zrazu možno aj milión. Český výrobca tohto profilu si dal túto parapetnú „bodovú“ stratu prepočítať na jedno panelákové okno 210/150 cm. Vypočítaná tepelná strata za rok pri štandardnej montáži je v českých korunách 358,83 (14,32 eur). Naproti tomu pri systémovej doske TORAL je strata len 35,41 Kč (1,41 eur), teda je 10 x menšia. Takže investovať od 16,50 eur za 1 m dosky má asi zmysel, pretože cca za rok a pol sú vložené investície do dosky späť. Ďalšie roky už len sporíte...

www.podokenni-profil.cz Ing. Pavel Kleskeň Snímky a perokresby TOR


Tibor Pastierik

iu? c k a ú

li

Čaka

mn i z a ste n

Reprezentant pre SR GEALAN Fenster - Systeme GmbH

“Aneko je najväčší výrobca okien z profilu Gealan na Slovensku”

Bežná zľava - 35 %

Sídlo Zlaté Moravce

Obchodné zastúpenie Levice

Obchodné zastúpenie Bratislava

Obchodné zastúpenie Nitra

ANEKO SK, s.r.o. Zlaté Moravce Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce tel.: 037/642 20 57, 037/642 15 69 e-mail: aneko@aneko.sk

ANEKO SK, s.r.o. Levice Cintorínska 163/16, 953 01 Horná Seč tel.: 0911 601 339 e-mail: levice@aneko.sk

Flaminger, spol. s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava tel.: 0903 665 645, 0908 251 536 e-mail: bratislava2@aneko.sk flaminger@flaminger.sk

ANEKO SK, s.r.o. Nitra Farská 44 (Obch. dom), 949 01 Nitra tel.: 0907 519 995, 0908 489 831 e-mail: anekonitra@aneko.sk

Najrýchlejšie informácie zo stavebníctva:

Vyhraj zájazd!

MS 2013 V HOKEJI

R O K O V N A

S L O V E N S K U

Už 20 rokov sme silným hráčom na slovenskom trhu a svojim klientom pomáhame úspešne riešiť otázky bývania a výhodného poistenia. K tomuto výročiu sme pre vás pripravili súťaž o 20 zájazdov na majstrovstvá sveta v hokeji. Vo Wüstenrote robíme všetko preto, aby boli aj vaše zážitky také, ako ste si ich vysnívali. Viac o súťaži na: INFOLINKA: 0800 111 123, 02/578 89 901

www.wuestenrot.sk


Firemná prezentácia

Ako rozpoznáte dobré dvere VCHODOVÉ DVERE NA NÁS DOKÁŽU VIZUÁLNE AKO AJ POCITOVO VPLÝVAŤ UŽ PRI VSTUPE DO OBJEKTU A PRETO JE NUTNÉ PRI ICH VÝBERE KLÁSŤ VEĽKÝ DÔRAZ NA VEĽA FAKTOROV. DVERE V PREVEDENÍ S DVERNOU VÝPLŇOU PREKRÝVAJÚCOU DVERNÉ KRÍDLO PRINÚTIA OKOLOIDÚCEHO POZASTAVIŤ SA NAD TÝM, PREČO SÚ TIETO DVERE TAK VÝNIMOČNE ATRAKTÍVNE. O dvernej výplni prekrývajúcej dverné krídlo hovoríme vtedy, ak je dverná výplň prilepená na krídle, siaha až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy, čím profily krídla celkom prekrýva. Potom sú dvere opticky vnímané tak, že vidíme ich rám a následne dverné krídlo, ktoré je tvorené vizuálne akoby len dvernou výplňou. Teda samotný profil dverného krídla nie je vidieť, je prekrytý dvernou výplňou, čo sa realizuje buď iba z exteriérovej pohľadovej strany, alebo dokonca obojstranne. Takéto riešenie posúva v súčasnosti dvere z dizajnového hľadiska do veľmi atraktívnych a vyhľadávaných prevedení. Obojstranné prelepnie okrem atraktívnejšieho dizajnu prináša aj posilnenie tepelnoizolačných vlastností, akustických vlastností a robustnosti dverného krídla. Vlastnosti a výhody nového produktového radu: je založené na profilom systéme, Gava ktorý sa v maximálnej miere prispôsobil

16

3_2013

špecifikám prevedenia obojstranne prelepeného krídla. Pri vývoji tohto profilového systému zohrala veľkú úlohu spoločnosť GAVAplast, ktorá svojimi 15 ročnými skúsenosťami z oblasti lepenia dverných výplní dala základ tomuto špecializovanému dvernému profilu. Dvere sú založené na nadpriemernej stavebnej hĺbke 77mm, ktorá je medzi hliníkovými profilmi zameraná na vysoký teplotechnický výkon a rozumnú cenu. + Atraktívny vzhľad: výplň obojstranne prekrývajúca dverné krídlo očarí okoloidúcich ako aj domácich. Dizajn dvernej výplne nie je potlačený dverným krídlom, pričom výplň je v jednej rovine s rámovým profilom. Táto rovina je dosiahnutá ako z exteriérovej, tak aj z interiérovej strany. Konečný zákazník sa nebude cítiť „jednostranne oklamaný“ ako to doteraz bolo zvykom pri jednostranne prelepenom krídle. Na oboch stranách, či

už hovoríme o exteriéri alebo interiéri, nie sú prítomné obvyklé hĺbkové odskoky krídel voči rámu, čo dáva jedinečný základ v plnej sile vyniknúť samotnému „gro dizajnu dverí“, teda dizajnu dvernej výplne. Krídlo výplne je olemované z oboch strán krycou lištičkou v kovovom dizajne, ktorá okrem vizuálneho efektu zabezpečuje aj ochranno-technickú funkciu hrán dvernej platne. + Vyspelá teplotechnika: Stavebná hĺbka 77mm v prípade dverí s obojstranne prelepeným dverným krídlom neznamená len hĺbku v mieste rámu či krídla, ale hĺbku v každom mieste dverí ! To nepochybne znamená výrazný posun v teplotechnike do blízkosti pasívneho štandardu (v závislosti od modelu a rozmerov) ako aj v akustických vlastnostiach. Dverný profil má 3 roviny tesnenia, čo prispieva k výborným hodnotám vzduchotesnosti vchodových dverí aj pri vysokých rozdieloch teplôt medzi exteriérom


Dverná výplň prelepená jednostranne z exteriéru

Dverná výplň obojstranne prelepená

N

ov in 20 ka 13 ro ku

Klasická dverná výplň vsadená do dverného krídla

a interiérom. Štandardné povrchové závesy (pánty) sú na želanie zameniteľné za skryté. Obľúbené valcové závesy, z hľadiska tesnosti a teplotechniky problematické, nie sú použiteľné. Skryté závesy dodávajú pre dvere Gava celkovému dizajnu nerušenú harmóniu. + Tuhosť: Výplň celoobvodovo nalepená na krídle výrazne zvyšuje plošnú tuhosť a tým odolnosť dverného krídla voči samovoľnému zvesovaniu. Kombinácia špeciálne navrhnutého profilového systému, nalepenej dvernej výplne a upravené jadro predstavuje celok, ktorý odoláva krúteniam a priehybom spôsobeným namáhaniami vplyvom teplotných rozdielov. Tieto nežiaduce vplyvy sú v klasických vchodových dverách častým javom. Nezvládnutie správnej technológie výroby prelepených dverných krídel môže mať za následok obmedzenie funkčnosti výrobku v podmienkách pôsobenia hraničných hodnôt.

Dlhý vývoj dverných výplní a vývoj dvernej výplne s obojstranne prekrytým dverným krídlom vám poskytuje vynikajúci pomer úžitkových vlastností, dizajnu a ceny. Firma GAVAplast nadobudla za 15 rokov výroby dverných výplní dostatočné skúsenosti na to, aby posunula hranicu nadštandardu o dva kroky vpred. Dverné výplne zakúpené od slovenského výrobcu takejto kvality vzbudzujú dôveru u koncového zákazníka a zároveň podporujú výrobu a predaj slovenských produktov.

Viac na www.gavatango.eu

Trendy v dopytoch vchodových dverí smerujú k dverám vyšším ako štandard – častokrát nad 2,3 ba aj 2,5 metra ! Na predpripravený takto vysoké dvere je však mimo Gava len máloktorý systém. Nová rada produktov pod označením obsahuje početné opatrenia na elimináciu Gava nežiaducich javov. Pre veľké zostavy so svetlíkmi bol vyvinutý pohľadovo subtílny výstužný spájací profil, ktorý umožňuje spájanie nielen s koncernovým 77mm okenným profilovým systémom, ale aj spájanie do „cudzích“ profilových zostáv či presklených stien. + Vymeniteľnosť skiel: V novom typovom rade dverných výplní je použitá nová originálna technológia vymeniteľných skiel. Izolačné sklá, ktoré sú v prevedení štvoritého zasklenia, otvárajú ďalšie nielen technické, ale predovšetkým dizajnové možnosti stvárnenia. A to nielen pre zasklenia vyberateľne integrované do dverného krídla, ale aj pre zasklenia v prípadných svetlíkoch, kam môže motív z dvernej výplne nadväzovať.

Gava máte možnosť vidieť aj na výstave CONECO 2013 v stánku spoločnosti KALYPSO, ktorý sa nachádza v hale B1, sekcia Racioenergia - stánok číslo 202. 3_2013

17


Firemná prezentácia

Úspora energie je trendy A NIELEN TO! PRE ROK 2013 SÚ CHARAKTERISTICKÝMI ČRTAMI V INTERIÉROVOM DIZAJNE VÝRAZNÉ FARBY A VEĽKÉ ZASKLENÉ PLOCHY. PRI ZARIAĎOVANÍ INTERIÉRU MÔŽETE POVOLIŤ UZDU SVOJEJ FANTÁZII.

A tak sa tomuto trendu prispôsobili aj výrobcovia okien. Ponúkané trendové úpravy okenných rámov umožňujú nie len neutrálne bielu farbu, ale okná môžu byť aj žiarivo farebné, pričom netreba znižovať nároky na úsporu energie. Môžeme teda povedať, že: „Fantázii sa medze nekladú“, vždy však musí rešpektovať náročné požiadavky na nízke prevádzkové náklady bývania. Silnou tendenciou dizajnu je optické zväčšovanie priestoru, vďaka ktorému sa obyčajné miestnosti menia na luxusné interiéry. Ako to dosiahnuť? Jedným zo spôsobov je montáž veľkých okien, ktoré sú garanciou prirodzeného svetla a stierajú hranicu medzi interiérom a exteriérom. Vďaka nim budete mať pocit, že ste neustále obklopení okolitou prírodou. „Okná veľkých rozmerov si naši zákazníci najčastejšie montujú v obývačkách. Môžeme ich však umiestniť aj v iných izbách, napr. v spálni. Na druhej strane neodporúčame montáž veľkých sklených plôch na severnej strane, pretože cez deň tu slnko svieti najkratšie,“ uviedol Filip Ostrowski, marketingový špecialista pre CEE zo spoločnosti OKNOPLAST. Šťavnaté odtiene alebo čo je color blocking? Spájanie intenzívnych farieb je veľmi vyhľadávané nielen v móde, ale dokonca i pri zariaďovaní interiéru. Projektanti používajú, tzv. color blocking. Ide o kombináciu viacerých kontrastných farieb na veľkých plochách. „Color blocking ponúka zaujímavé možnosti. No na druhej strane je dôležité opatrne voliť množstvo i typ farieb. Ak ich použijete veľa, miestnosť môže pôsobiť ťažkopádne. Predovšetkým, ak ide o malý priestor. V takomto prípade je lepšie zvoliť jeden silný farebný odtieň a zladiť s ním ostatné prvky zariadenia,“ uviedol Filip Ostrowski.

Pre rok 2013 je farbou roka smaragdová (podľa Pantone Institutu). Farba je vždy výsledkom tajnej voľby známych odborníkov na farby z celého sveta. Smaragdovo zelená má upokojujúci vplyv na náš nervový systém a pomáha relaxovať. Navyše, perfektne ladí s celým radom iných farieb, čím vytvára zaujímavé kombinácie. Ak ku smaragdu priradíme fialovú, získame energetický interiér. Miestnosť rozjasní i žltá a biela, modrá farba prinesie dojem sviežosti a ľahkosti. „Smaragdová veľmi elegantne ladí s hnedou či béžovou farbou. Napríklad, miestnosť pôsobí útulne, ak je jedna stena namaľovaná smaragdovou farbou a je v nej umiestnený hnedý nábytok s béžovými doplnkami. Celkový dizajn miestnosti dopĺňajú rámy okien - máme celý rad možností voľby farieb. Umožnia nám vytvoriť tlmené, harmonické kompozície ako aj kontrastné spojenia,“ uviedol Filip Ostrowski. Na trhu sa už roky dajú kúpiť plastové okná v imitácii dreva, ale aj v celej škále farebných odtieňov palety RAL. Donedávna sa farebné fólie používali iba na vnútorné a na vonkajšie časti profilov. OKNOPLAST, ako prvá spoločnosť v Európe vypracovala systém Colorfull, v ktorom je fólia umiestnená okrem viditeľných plôch aj na vnútornej strane profilu. Ide o plochy, ktoré sú viditeľné iba pri otvorenom okennom krídle. Vďaka tomu má profil jednotnú farbu a štruktúru. „Okná v systéme Colorfull si môžete kúpiť v odtieňoch s farbou dreva, o.i. zlatý dub, orech alebo Winchester. Na špeciálnu objednávku je možné vyrobiť profily vo farbách RAL. Technológia výroby plastových okien umožňuje teraz vytvoriť aj kresbu a štruktúru dreva,“ uviedol Filip Ostrowski. Úspory energie a nižšie výdavky V súčasnosti sú vyhľadávané také riešenia, ktoré umožňujú znížiť účty za teplo. Veľký význam má dobrá izolácia, ktorá zamedzuje tepelným stratám vznikajúcim z dôvodu netesných dverí, okien alebo nezateplených múrov. „Zamedzením strát energií v dome dosiahneme i merateľné prínosy. Nielenže budeme platiť menej za kúrenie, ale chránime i životné prostredie, nakoľko spotrebujeme menej prírodných surovín – plyn a uhlie.

18

3_2013

Okrem toho, nízkoenergetické budovy emitujú do ovzdušia menej škodlivého CO2,“ uviedol Filip Ostrowski. Pri výbere okien a dverí do domu sú vhodné tie, ktoré majú nízky súčiniteľ prechodu tepla Uw. Na našom trhu sú k dispozícii modely, ktoré sú vhodné do pasívnych budov. Patrí medzi ne i nízkoenergetické okno Winergetic Premium Passive. V okne je použitá termovýstuha. Oceľový profil výstuhy je spojený s tepelnou vložkou vyrobenou zo živice. Táto konštrukcia minimalizuje vznik tepelných mostov a umožňuje dosiahnuť súčiniteľ prechodu tepla na úrovni iba Uw=0,78 W/m2K. Winergetic Premium Passive sa skladá z trojskla, v ktorom sú sklené tabule hrubé 3 mm, čo umožňuje vyrobiť veľkú zasklenú plochu a pri tom zachovať tepelnoizolačné vlastnosti. V tomto modeli sa dajú použiť aj štvorsklá, k dispozícii sú dva druhy skiel – s Ug = 0,4 W/m2K, vyplnené argónom, ktoré znižujú súčiniteľ prechodu tepla na Uw =0,7 W/m2K. Druhý typ sú štvorsklá s Ug = 0,3 W/m2K, vyplnené kryptónom, ktoré znižujú hodnotu parametru Uw na 0,6 W/m2K. Potvrdením tejto kvality je európsky certifikát kvality Q-Zert, ktorý spoločnosť získala od nemeckého inštitútu ift Rosenheim. Spoločnosť má vlastné R&D oddelenie – jej zamestnanci pracujú nad sústavným zdokonaľovaním a hľadaním jedinečných riešení. Vďaka svojej inovatívnosti priniesli na trh množstvo riešení, ktoré sú dnes štandardom v sektore okien a dverí z PVC. Bohatá ponuka profilov, výplní, široká škála farebných odtieňov, doplnkov a najmä presnosť vyhotovenia sú aspektmi, vďaka ktorým sa výrobky OKNOPLAST odlišujú vzhľadom a najvyššou estetickou úrovňou, pričom vytvárajú skutočnú vizitku stavby.

www.oknoplast.sk


Firemná prezentácia

Klimatizácie, chladenie,

dodávka, montáz, servis NA SLOVENSKOM TRHU DNES EXISTUJE ŠIROKÁ PONUKA RÔZNYCH DOMÁCICH KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ, ALE EŠTE VÄČŠÍ POČET ZAHRANIČNÝCH ZNAČIEK. AK SA MAJITEĽ BYTU ALEBO RODINNÉHO DOMU ROZHODNE SPRÍJEMNIŤ SI V LETNÝCH, ALE TAKTIEŽ V ZIMNÝCH MESIACOCH POBYT VO SVOJOM OBYDLÍ, STAČÍ SI VYBRAŤ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ MU DODÁ A NAMONTUJE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE PRESNE PODĽA JEHO POŽIADAVIEK NA KVALITU ČI CENU.

Jednou zo spoločností je aj firma M. F. Team, ktorá ponúka kompletnú dodávku klimatizačných zariadení formou dodávky na kľúč. Spoločnosť zastupuje na Slovensku japonskú firmu Daikin. Značka Daikin predstavuje záruku maximálnej kvality a inovácie a určuje svetový trend na trhu s klimatizačnými zariadeniami. Firma Daikin má vyše sedemdesiatročné skúsenosti vo výrobe priemyselných, ale taktiež malých domácich klimatizačných jednotiek. Nová séria klimatizačných zariadení bola špeciálne vyvinutá na použitie v rodinných domoch a bytoch. Veľkou výhodou týchto zariadení je veľmi nízka hlučnosť a široká variabilita použitia a nastavenia podľa individuálnych požiadaviek každého užívateľa. Klimatizačná jednotka aplikovaná v miestnosti zabezpečí nielen príjemné ochladenie vzduchu v letných mesiacoch, ale čo málokto vie, dá sa použiť aj ako výhrevné zariadenie v zime. Klimatizácia okrem toho umožňuje kontrolu a udržiavanie nastavenej úrovne vlhkosti vzduchu v miestnosti, filtruje a čistí vzduch. Pre klimatizácie Daikin je charakteristický maximálny komfort obsluhy na diaľkové ovládanie, ktorým možno nastaviť a vo dne v noci udržiavať všetky základné parametre a funkcie zariadenia. Klimatizačné zariadenia rozlišujeme na vonkajšie a vnútorné jednotky. Vnútorné klimatizačné

jednotky nie sú náročné na priestor, môžu byť inštalované ako stacionárne jednotky priamo v interiéri domu či miestnosti, zavesené na stene, zabudované v strope, v úrovni radiátorov. Vonkajšie klimatizačné jednotky na balkóne či terase bytu. Všetky nové zariadenia sú invertorové, t. j. šetria až 35 % elektrickej energie. Zabudovaný mikroprocesor riadi automaticky udržiavanie nastavených klimatických podmienok. Samozrejmosťou je automatické prepnutie

chladenie/kúrenie podľa nastavenej teploty a úsporný režim počas spánku alebo dlhšej neprítomnosti doma. Zadané údaje a nastavenia možno zakódovať a pri prerušení dodávky elektrickej energie ostávajú zachované. Klimatizačné zariadenia nie sú náročné na inštaláciu. Požiadavku vyššej potreby chladu zabezpečuje systém VRV II. Integráciou niekoľkých VRV systémov do jedného chladiaceho okruhu možno pripojiť až štyridsať vnútorných jednotiek. Je možné postupné dopĺňanie podľa požiadaviek. Firma M.F. Team zabezpečí pre vás kompletné riešenie vášho problému – prehriateho domu či bytu. Poskytuje aj všetky služby súvisiace so zavedením klimatizačnej jednotky do vašej domácnosti od návrhu riešenia cez dodávku a montáž zariadenia až po kompletný záručný a pozáručný servis. Na klimatizačné jednotky značky Daikin je záručná lehota 36 mesiacov. Ak ste sa rozhodli, že už toto leto by ste radi prežili v príjemnom klimatizovanom interiéri vášho obydlia, ostáva vám už iba rozhodnúť sa pre spoločnosť, ktorá pre vás dodá klimatizačné zariadenie. V horúcich letných dňoch sa sami presvedčíte, že investované prostriedky do klimatizačnej jednotky neboli vynaložené zbytočne, ale skutočne spríjemnia chvíle, ktoré budete tráviť doma.

M.F. TEAM spol. s r.o. Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33, fax: 02/436 319 83 e-mail: mfteam@mfteam.sk www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk

3_2013

21


Firemná prezentácia

Tepelné cerpadlo JE KOMBINÁCIOU DOSTUPNOSTI A NÍZKYCH INVESTIČNÝCH NÁKLADOV VYUŽITÍM VZDUCHU AKO TEPELNÉHO ZDROJA A KOMFORTU VODY AKO VYKUROVACIEHO MÉDIA. AJ V NAJCHLADNEJŠÍCH ZIMNÝCH DŇOCH ALTHERMA ZÍSKAVA TEPLO ZO VZDUCHU A DOSAHUJE MAXIMÁLNU POHODU V INTERIÉRI.

22

3_2013

Čo je to Altherma? Altherma je nízkoenergetické, kompaktné tepelné čerpadlo (vzduch / voda) pre zabezpečenie kúrenia, chladenia a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) v rodinnom dome, byte… Zariadenie dokáže súčasne v zime vykurovať a zabezpečiť prípravu TÚV, v lete chladiť prostredníctvom fan-coilov a ohrievať TÚV. Prevádzka zariadenia je vysoko efektívna, čo zaručuje vysokú úsporu prevádzkových nákladov počas celého roka.


Dva hlavné komponenty 1. Teplo zachytávajúca vonkajšia jednotka – zachytáva voľnú nízku teplotu v exteriéri a premieňa ju na teplotu vhodnú pre účely vykurovania 2. Teplo vymieňajúci hydro-box – prenáša teplo do vodného okruhu, ktorý následne ohrieva radiátory, podlahové kúrenie a teplú úžitkovú vodu. Kúrenie –vhodné vykurovacie telesá Podlahové kúrenie s teplotou vody medzi 25 – 40 °C Radiátory s teplotou vody medzi 40 – 55 °C Fan-coily s teplotou vody medzi 40 – 55 °C V prípade že teplota vody je nastavená na radiátory, výkon tepelného čerpadla a efektívnosť klesá! Chladenie – ako možnosť – so studenou vodou do 4 °C pomocou fan-coilových jednotiek alebo stropných hadov.

Prevádzkový rozsah teplôt Altherma je navrhnutá na celoročnú prevádzku poskytujúcu vykurovanie, TÚV, chladenie za všetkých vonkajších podmienok. Jej výhodou je vysoká účinnosť, stabilná vnútorná teplota, TÚV počas celého roka, vysoká spokojnosť užívateľov, zvýšený komfort a jednoduchá inštalácia.

M.F. TEAM spol. s r.o., Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33, fax: 02/436 319 83 e-mail: mfteam@mfteam.sk www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk

Priorita je nastavená na chladenie. Altherma prepína do režimu TÚV až keď je dosiahnutá nastavená teplota pre chladenie. Trojcestný ventil bude prestavený z chladiaceho okruhu do okruhu zásobníka TÚV. Altherma zabezpečuje chladiacu vodu 4 °C. Okruh podlahového vykurovania musí byť v režime chladenia odpojený. Chlad je do miestnosti distribuovaný cez fan-coily, aby sa zabránilo kondenzácii na podlahe. Teplota chladiacej vody môže byť zablokovaná na 18 °C alebo viac, ak je chladenie zabezpečované cez okruh podlahového vykurovania.

Priorita je nastavená na vykurovanie. Teplota výstupnej vody je prispôsobená tepelnej strate budovy. Altherma prepína do režimu TÚV až keď je dosiahnutá nastavená teplota vykurovanie. Trojcestný ventil bude prestavený z vykurovacieho okruhu do okruhu zásobníka TÚV. Ak systém obsahuje aj radiátory aj podlahové vykurovanie je teplota výstupnej vody nastavená pre radiátory. Správna teplota pre podlahové vykurovanie je dosiahnutá zmiešavaním.

3_2013

23


Zaujalo nás

Komín HELUZ Klasik po novom aj pre pretlakové kotly Komínový systém HELUZ Klasik má po novom širšie možnosti použitia. Vďaka európskemu certifikátu ho teraz možno využiť aj pri pretlakovej prevádzke do 200 Pa, t.j. pre kotly s ventilátormi, čím zaplňuje prázdne miesto na trhu. Komín HELUZ Klasik je vhodný pre kotly aj kozuby. Šamotové vložky na odvod spalín odolávajú vysokým teplotám, kyselinám a korózii a spoločne s tepelnou izoláciou a keramickou komínovou tvarovkou vytvárajú celistvý komínový prieduch, ktorý odoláva teplotným aj vlhkostným zmenám. Systém sa doposiaľ používal pre všetky typy palív a všetky typy spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín (tzn. pri atmosférickej prevádzke). Teraz ho možno použiť aj pri pretlakovej prevádzke. Výhodou systému Klasik je aj jeho cena. Je nižšia ako pri ostatných systémoch (Metal, Multi a Izostat), ktoré bolo doteraz možné pre kotly s ventilátorom používať. Komín tvorí trojvrstvový systém (šamotová vložka, tepelná izolácia a brúsená tehlová komínová tvarovka) so zadným odvetrávaním, ktoré sa stará o správnu funkciu komína. Vyrába sa s trojitým vnútorným priemerom komínových vložiek, a to 160, 180 a 200 mm. Systém HELUZ Klasik je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ (okrem systému Mini) vrátane celej, polovičnej alebo dvojitej prázdnej šachty. Možno ho použiť aj pri rekonštrukcii komínov.

„Zelené“ budovy Slovensko kopíruje celosvetový trend záujmu o zelené budovy a udržateľnú výstavbu nielen v teoretickej rovine, ale aj realizáciami budov s certifikátom udržateľnosti. Tradičným vrcholom je Svetový týždeň zelených budov, ktorý sa celosvetovo koná vždy tretí septembrový týždeň. Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) oslavuje v týchto dňoch druhý rok aktívnej činnosti. Pri tejto príležitosti sa konal slávnostný „Green Building Club“, na ktorom sa zišla stovka hostí. Zablahoželať prišli zástupcovia členských firiem a organizácií ako aj predstavitelia akademickej obce a mnohí ďalší záujemcovia o udržateľnú výstavbu. Významným gratulantom bola zástupkyňa veľvyslankyne Holandského kráľovstva, pani Eveline Molier. „Holandsko je veľkým podporovateľom zelených trendov a radi by sme pokračovali v začatej spolupráci so SKGBC“, povedala Eveline Molier. Stretnutie sa konalo v nedávno dokončenej administratívnej budove BBC1plus, ktorá takisto ašpiruje na získanie certifikátu udržateľnej výstavby LEED. „Priestor, v ktorom sa nachádzame je dobrou paralelou k pozícii SKGBC. Už je takmer dokončený, ale stále ešte treba doladiť detaily, aby mohol byť užívaný“- uviedol v príhovore výkonný riaditeľ SKGBC Tomáš Guniš. Foto: Andrej Kližan/SKGBC Zástupkyňa veľvyslankyne Holandského kráľovstva, pani Eveline Molier a Ing. arch. Tomáš Guniš, výkonný riaditeľ SKGBC

PSS, a.s. - v smartfóne či tablete Líder na trhu stavebného sporenia chce byť bližšie k svojim klientom. Keďže počet používateľov internetu v mobilnom telefóne či tablete neustále rastie, prispôsobili sme pre nich webovú stránku www.pss.sk. Už funguje aj v režime, ktorý je vhodný pre všetky mobilné zariadenia. Informácie o ponuke Prvej stavebnej sporiteľne si tak bez problémov otvoríte v smartfóne či tablete. Oproti klasickej stránke sa táto verzia líši obsahom i grafickým dizajnom. Člen predstavenstva PSS, a. s., Ing. Erich Feix tvrdí: „Rýchlosť a prehľadnosť sú hlavnými cieľmi tejto novinky. Mobilná verzia stránky www.pss.sk má maximálne jednoduchú a funkčnú grafiku. Všetky texty sú prehľadnejšie, stručnejšie a výstižnejšie.“

Vyvrcholením exkluzívnej spolupráce spoločnosti KKH so spoločnosťou Wolf GmbH, ktorá sa vyvíja od roku 2006, je tohoročná zmena názvu. Pod jednou značkou Wolf sa tak spája 50-ročná tradícia, skúsenosti popredného európskeho výrobcu energeticky úsporných systémov Wolf a odborné skúsenosti spoločnosti KKH v oblasti vykurovacích zdrojov a nízkoteplotných sálavých systémov gabotherm®. Ponuka spája zdroje tepla - kondenzačné kotly, nízkoteplotné sálavé systémy – podlahové a stenové vykurovanie, ohrev vody, solárne systémy, tepelné čerpadlá, vetranie a klimatizáciu a tiež zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie. Všetky zariadenia, zo širokej ponuky Wolf, vytvárajú ucelené systémy, ktoré pracujú na jednotnom princípe a vďaka vzájomnej kompatibilite prinášajú užívateľom bezproblémovú a úspornú prevádzku. Komplexnosť značky Wolf tvorí nielen samotná šírka obchodného programu, ale aj produkty v rámci predpredajnej a popredajnej starostlivosti a servisu.

Bytovku obnovíte s úverom len za 2,99 % ročne Bez úvodnej investície náklady na energie neušetríte. Uvedomili si to už stovky vlastníkov bytov, ktorí investovali do obnovy svojich bytových domov. Väčšia časť bytového fondu na Slovensku však stále trpí. Potrebuje injekciu vo forme výmeny strechy, zateplenia fasády vrátane výmeny okien a dverí či rekonštrukcie výťahov a interiérov. Prvá stavebná sporiteľňa poskytuje teraz úvery na obnovu bytových domov opäť so zvýhodnenou úrokovou sadzbou len 2,99 % ročne. Využiť ich môžu spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a iní správcovia bytových objektov. Akciová úroková sadzba platí pre všetky úvery XXL konštant bez ohľadu na výšku cieľovej sumy. Aká je výhodná úroková sadzba pri úveroch na obnovu bytových domov v porovnaní s tradičnou sadzbou?

24

3_2013

Cieľová suma od 20 000 € do 49 900 € od 50 000 € do 99 900 € od 100 000 € do 199 900 € od 200 000 €

Zvýhodnená úroková sadzba (platí 4 roky) 2,99 % p. a. 2,99 % p. a. 2,99 % p. a. 2,99 % p. a.

Nezvýhodnená úroková sadzba 5,59 % p. a. 5,19 % p. a. 5,09 % p. a. 4,99 % p. a.


Chcete sa dozvedieť viac o oknách GENEO z high-tech materiálu RAU-FIPRO

www.rehau.sk/geneo

* Zníženie energetických strát na okne pri výmene starých drevených /plastových okien z 80-tych rokov [Uf = 1,9 W/(m2K); Ug = 3,0 W/(m2K)] za okná z profilov GENEO [Uf = 0,91 W/(m2K); Ug = 0,5 W/(m2K); veľkosť okna 123 x 148 cm]. Stavba Auto Priemysel


Okenárske novinky

Rekuperácia vzduchu priamo v okne FIRMA INTERNORM PRINIESLA V TOMTO ROKU NA SLOVENSKÝ TRH JEDINEČNÚ NOVINKU – PERMANENTNÉ VETRANIE POMOCOU REKUPERAČNEJ JEDNOTKY INTEGROVANEJ V SYSTÉMOCH PRE VÝROBU OKIEN S NÁZVOM I-TEC VETRANIE.

Internorm I-tec vetranie - úzke vetracie mriežky na okne.

C

erstvý vzduch a šetrenie energie sú zásadné výhody vetrania integrovaného priamo v okne. I-tec vetranie - komfortne a energeticky efektívne - vetrá vnútorné priestory podľa potreby. Zdravie: Čerstvý vzduch je synonymom zdravia, pohody, dobrého spánku, vysokej schopnosti koncentrácie a výkonnosti. Opcionálne zabudovanie filtrov zamedzuje vniknutiu jemného prachu a peľu (riešenie v prípade alergikov). Riadeným I-tec vetraním sa zabráni tvorbe plesní.

Šetrenie energie: I-tec vetranie je vybavené integrovaným výmenníkom tepla s vysokým stupňom účinnosti. Tým získaných 86 % tepelných ziskov redukuje energetické straty na minimum. Dizajn: I-tec vetranie je kompletne integrované do nového home pure okenného systému KF 500. Na vonkajšej a vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. Oproti zvyčajným vetracím

Internorm I-tec vetranie - Rekuperácia vzduchu zabudovaná priamo v okne.

systémom neprichádza k žiadnemu narušeniu vnútornej a vonkajšej architektúry ani k vysokým energetickým stratám, ktoré so sebou prináša nárazové alebo trvalé vetranie. Vetranie je zabudované súčasne s montážou okna. Komfort: Okná s integrovaným I-tec vetraním permanentne zásobujú interiér čerstvým, čistým vzduchom. Pritom vzniká automatická výmena vlhkého vzduchu, nepríjemných pachov a škodlivých látok za čerstvý vzduch. Priamo na okne upevnený riadiaci prvok umožňuje komfortné ovládanie vetrania. Bezpečnosť: S I-tec vetracím systémom rastie aj bezpečnosť, pretože okno je pri výmene vzduchu zatvorené, a tým sa zachováva aj ochrana proti vlámaniu.

26

3_2013


when fashion meets bricks

Navštívte nás na výstave CONECO Hala: A1, číslo stánku: 203, od 9. 4. do 13. 4. 2013

exkluzívne lícové tehly

SHOWROOM - Podunajské Biskupice, BRATISLAVA, 300 typov naÏivo... 0907 779 899 I www.rustique.sk veľa nových referenčných fotiek nájdete aj na našej FACEBOOK stránke

Exkluzívne veľkoformátové* obklady P R I A M O

O D

D O V O Z C U

* až 300 x 100 cm Navštívte nás na výstave CONECO Hala: A1, číslo stánku: 203, od 9. 4. do 13. 4. 2013

až 90 odtieňov a štruktúr ihneď skladom až 20 odtieňov v hrúbkach 3mm a 5mm minimálna objednávka 1 ks, t. j. 3 m2 (3m x 1m) služby architekta, návrh a design zabezpečenie dovozu a profesionálnej montáže

Laminam s.r.o., Hviezdoslavova 67, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia Sklad: Čečínska Potôň - areál RUSTIQUE, a.s. Showroom: Ulica Svornosti 41, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovakia T: +421 2 45 64 30 91, F: +421 2 45 64 30 92 M: +421 907 779 899 NON-STOP Infolinka: +421 903 757 033, +421 908 216 657

www.laminam.sk


Firemná prezentácia

Doprajte si úver na bývanie s úrokom uz od 1 % rocne PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA POSKYTUJE SVOJIM KLIENTOM – SÚČASNÝM AJ BUDÚCIM – DLHODOBO VÝHODNÝ, STABILNÝ A BEZPEČNÝ PRODUKT FINANCOVANIA BÝVANIA. A TERAZ K ŠTANDARDNE VÝHODNEJ PONUKE PRIPÁJAME AJ NIEČO NAVYŠE V PODOBE ÚVEROV NA BÝVANIE S ÚROKOM UŽ OD 1 % ROČNE.

Otázka znie, čo musíte urobiť pre to, aby ste mohli profitovať z mimoriadne výhodnej ponuky lídra na slovenskom trhu stavebného sporenia. Stačí, ak do konca marca 2013 uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení a požiadate o úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Spodná hranica u tých najvýhodnejších sa začína už od 1 % ročne. Výška zvýhodnenej úrokovej sadzby závisí od druhu úveru na bývanie a tiež od toho, či sa rozhodnete

28

3_2013

pre fixáciu zvýhodnenej úrokovej sadzby na jeden, dva či tri roky. Pritom výhodnejšiu úrokovú sadzbu získajú tí klienti, ktorí sporia na svojom účte stavebného sporenia už dlhšie. Avšak sporenie na účte stavebného sporenia pred podaním žiadosti o úver na bývanie so zvýhodnenou úrokovou sadzbou nie je podmienka. Ponuka Prvej stavebnej sporiteľne je určená aj pre tých, ktorí dosiaľ neboli stavebnými sporiteľmi. Potrebné je dodať, že zvýhodnená úroková sadzba sa po uplynutí fixácie zmení na v súčasnosti platnú neakciovú sadzbu. PSS, a. s.,

vás o tejto zmene bude včas informovať. Pýtate sa, koľko vám PSS, a. s., požičia na jednu úverovú zmluvu? Pre jednotlivca je to až do 170-tisíc € a pre manželov alebo partnerov na jednu nehnuteľnosť dokonca až do 340-tisíc €. Pritom finančné prostriedky až do výšky 80 % z úveru dostanete krátko po podpise úverovej zmluvy, aby ste mohli čo najskôr začať uskutočňovať svoje zámery s novým bývaním. Zvyšok vám Prvá stavebná sporiteľňa uvoľní po zdokladovaní využitia finančných prostriedkov.


Určite vás zaujíma, na čo všetko môžete využiť úverové prostriedky od Prvej stavebnej sporiteľne. Odpoveď je jednoduchá – na všetko, čo súvisí s bývaním. Počnúc kúpou bytu, končiac financovaním výstavby rodinného bytu. Od výmeny kuchynskej linky vrátane vstavaných spotrebičov, renovácie kúpeľne, až po výmenu okien a dverí či zasklievanie lodžií a terás. Úver môžete využiť aj na financovanie plynoinštalácie, výmenu elektroinštalácie, výstavbu kanalizácie či rekonštrukciu vykurovacích systémov. Naša ponuka sa týka aj financovania nadštandardných prvkov bývania, ako sú napríklad zabezpečovacie zariadenia, sauny, kozuby alebo bazény. V súlade so zákonom o stavebnom sporení môžete investovať aj do alternatívnych zdrojov energie, čistiarní odpadových vôd, do výstavby drobnej záhradnej architektúry. A nesmieme zabudnúť ani na splatenie úveru na bývanie v inej banke. Samozrejme, nie každý potrebuje využiť úverovú ponuku Prvej stavebnej sporiteľne okamžite, nech je akokoľvek výhodná. Práve stavební sporitelia sú dôkazom toho, že mnoho občanov sa na investíciu do svojho bývania chce najprv dôkladne pripraviť.

Prvá stavebná sporiteľňa zhodnocuje vklady svojich klientov a štátnu prémiu garantovanou úrokovou sadzbou. Štátna prémia v roku 2013 predstavuje až 11,5 % z ročných vkladov klienta, maximálne 66,39 €. Na získanie maximálnej štátnej prémie potrebujete v priebehu tohto roka – či už jednorazovo alebo pravidelnými mesačnými vkladmi – vložiť na svoj sporiaci účet aspoň 577,30 €. Aj vďaka tomu pri 6-ročnom účelovom sporení zhodnotíte prostriedky na svojom účte stavebného sporenia v priemere o viac ako 5 % ročne. A to je naozaj bezkonkurenčná príprava na financovanie bývania. Nesmieme zabudnúť na to, že po splnení

podmienok má každý klient PSS, a. s., bez ohľadu na svoj vek zákonný nárok na stavebný úver s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne, ktorá je nemenná počas celej doby splácania. Najpopulárnejší spomedzi stavebných úverov je úver do 40 tisíc €, ktorý netreba zabezpečovať nehnuteľnosťou ani dokladovať výšku príjmov. Viac informácií získate u obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne alebo nám zavolajte na infolinku, príp. si nakliknite našu stránku na internete.

3_2013

29


Firemná prezentácia

Omega 10 Mistral

Dominantou je kvalita a dizajn V SEGMENTE VYSOKOKVALITNÝCH KERAMICKÝCH STREŠNÝCH KRYTÍN JE SPOLOČNOSŤ VILLATESTA s.r.o., UŽ DLHÉ ROKY NAJVÝZNAMNEJŠÍM ZÁSTANCOM, TVORCOM A DODÁVATEĽOM MATERIÁLOV V ŠTÝLE PRÍMORSKEJ ARCHITEKTÚRY.

Pleinsud – nová farba emporda

Mediane Plus Paysage

Ponúka pravé nesfalšované línie veľkovlnitých krytín, ktoré sú najtypickejším znakom Francúzskej riviéry. Ako jediný dlhoročný slovenský partner francúzskeho koncernu už dlhé roky pomáha priniesť do príbytkov svojich klientov pôvab a čaro prímorskej architektúry, teplo, pohodu a charizmu južného Francúzska. Aj v tomto roku spoločnosť Villatesta pripravuje pre slovenský trh viaceré novinky od koncernu Imerys TC, ktorý je najvýznamnejším inovátorom keramických strešných krytín. Tento krát si na svoje prídu nielen fanúšikovia južanskej architektúry a tradičných tvarov, ale v centre pozornosti je aj moderná architektúra. Oficiálnym miestom pre predstavenie noviniek na našom trhu bude, ako každý rok, výstava Coneco. Novinkou medzi typmi južanskej architektúry bude typ Médiane Plus - nový rad strešných krytín, ktorý je výsledkom dlhoročných experimentov. Vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou a estetikou tradičných krytín typu Canal. V prípade tejto novinky spoločnosti Imerys TC je motto: „Ona vie všetko“ - naozaj namieste. Je tomu tak aj vďaka jednoduchosti inštalácie a jemnosti estetiky. Je ideálnym riešením pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie, ktorým dodáva nádych individuality juhu. Ocenená cenou za inováciu BATIACTU 2011 je Néoplate - najnovší výsledok výskumu zameraného na inováciu tradičných typov bezfalcových bobroviek. Pri pokládke na streche dokáže ušetriť až 35 % času, pričom ponúka estetiku a šarm malej tradičnej bezfalcovej bobrovky vo veľkom formáte. Navrhlo a vyvinulo ju výskumné oddelenie koncernu. Je to škridla, tzv 3 v 1 - ponúka všetky výhody plochej bezfalcovej bobrovky, špeciálne dvojité bočné odvodnenie zaisťuje vysokú úroveň tesnenia a odvodnenia a súčasne sa svojou flexibilitou dokáže prispôsobiť mnohým strešným konfiguráciám. Variabilnosť v tomto prípade zaručuje rovnaké príslušenstvo, ktoré

30

3_2013

Néoplate Pleinsud – nová farba rouergue Néoplate NOVINKA


dokonalej estetiky a rýchlosťou uloženia na strechu.

Omega 10 Mistral

je vhodné aj pre typ Plate Pressée 17x27. Táto novinka, medzi tradičnými tvarmi krytín, odhaľuje a vyzdvihuje bohatosť tradícií. Pripravovaná novinka Auxoise je naozajstnou novinkou medzi krytinami modernej architektú-

ry. Škridla je vyrobená z mimoriadne kvalitnej suroviny a s vysokou kvalitou spracovania. Vyznačuje sa s vynikajúcou kvalitou povrchového prevedenia a jej sortiment doplnkov je kompatibilný s typom škridle Terroise, ktorý bol jej základom. Geniálna je symbiózou

Samozrejme, spoločnosť Villatesta nezabúda ani na obnovu svojich najpredávanejších typov škridiel. K najobľúbenejším krytinám južanského typu patrí Plein Sud, v prípade ktorého došlo k oživeniu farebnej palety, a tak je možnosť výberu dvoch nových farebných odtieňov - Rouergue a Emporda. V ich podaní strecha určite zostane dominantou. Krédom francúzskeho koncernu Imerys TC je: „Inovujeme pre nekonečnú existenciu našich domovov.“ Vyjadruje snahu predĺžiť dobu funkčnosti a existencie svojich výrobkov na neobmedzený čas, počas ktorého majú svojim majiteľom prinášať najvyššiu kvalitu. Spoločnosť Villatesta je právom hrdá na partnerstvo s takýmto významným koncernom a má rovnakú snahu - priniesť kvalitu na náš trh. Všetky tieto novinky, spolu s obľúbenými tradičnými tvarmi, vytvárajú jedinečnú kolekciu strešných krytín v ponuke spoločnosť Villatesta, ktorú každý musí vidieť.

www.villatesta.sk

3_2013

31


Kuchyna

KONTRASTY SVETLÝCH A TMAVÝCH TÓNOV, HRA SVETLA, KOMBINÁCIE MATERIÁLOV, KDE JE ROZHODUJÚCA ŠTRUKTÚRA. MODERNA SI NEPOTRPÍ NA ZBYTOČNÉ DETAILY. oderný dizajn kuchýň prekoná všetky ostatné a právom mu patrí prívlastok - nadčasový. Kombinuje rôzne prírodné i neprírodné materiály tak, ako by sme najmenej čakali, pretavuje ich do základných tvarov pravého uhla, oválu či kruhu. Čím je forma jednoduchšia, o to rafinovanejšie, dokonalejšie, prepracovanejšie sú vstupné materiály a ich spracovanie. Jednoduché a čisté línie, vysoko lesklé materiály, bez úchytkové systémy, farebne prevládajúca biela, krémová, cappuccino, metalické odtiene (graphite,

32

3_2013


antracit)... to všetko dodá kuchyni nadčasový lesk a slávu. Začínajú sa opäť vracať kombinácie týchto farieb s dekorom dreva - hlavne kombinácie so svetlým drevom, ktorý kuchyňu pocitovo zjemní. Trendové sú zásteny zo skla, jednofarebné alebo s rôznymi štruktúrami, ktoré farebne a dizajnovo dotvárajú kompozíciu kuchyne, oživia a dodajú jej štýl. Pracovné dosky z umelého kameňa poslúžia ako užitočný a zároveň dizajnový spojovací prvok celkového dotvorenia priestoru. Kompozitné zmesi umožňujú perfektné využitie aj pri neobvyklých dizajnérskych riešeniach. Obľube sa tešia aj lamináty, ktoré sú na rozdiel od umelého kameňa menej finančne náročné. Novinkou sú keramické pracovné dosky, sú veľmi praktické a vysoko odolné voči teplu. Rovnako materiálovo prevládajú kameninové a keramické drezy, zabudo-

Mgr. art. Zuzana Škriečková Strednú priemyselnú školu odevnú absolvovala v Trenčíne so zameraním na modelovanie a navrhovanie odevov. Potom nasledovala Technická univerzita v Košiciach, kde na Fakulte umení – Katedra dizajnu absolvovala magisterské štúdium so špecializáciou – dizajn interaktívnych médií. Hneď po ukončení VŠ nastúpila na externé doktorandské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Fakulta architektúry, Katedra dizajnu). Súčasne pracuje ako interiérový dizajnér a grafik. Popri navrhovaní interiérov pôsobí na Strednej umeleckej škole v Trenčíne ako garant odboru Dizajn interiéru a pedagóg odborných predmetov.

3_2013

33


Kuchyna

vané do roviny s pracovnou doskou bez zvýšených okrajov. Zlepšuje sa tak hygiena priestoru aj jeho údržba. Pracovný priestor je hlbší a hranatejší. Spoločným znakom dnešných kuchýň sa stali vysokolesklé materiály používané v kombinácii so sklom, či brúseným hliníkom, prípadne dopĺňané antracitovými plochami v matnej verzii. Jednoznačným hitom sú zapustené úchytky, ktoré sú súčasťou vrchných hrán dvierok. Dôraz sa kladie aj na dizajn vstavaných spotrebičov, ktoré dokonale splynú dizajnovo a farebne s kuchyňou. Najvyhľadávanejšie sú biele spotrebiče so sklenenou povrchovou úpravou, ktorá dokáže priestor odľahčiť. Trendovými sa rovnako stali lustrové a integrované typy odsávačov pár zo skleneného materiálu, dizajnovo zladené

34

3_2013


s priestorom kuchyne. Na výber sú hybridné typy odsávačov s možnosťou zabudovanej klimatizácie s diaľkovým ovládaním pre ešte viac pohodlia. Dizajnové odsávače môžu slúžiť aj ako elegantné svietidlo nad jedálenským stolom. Použitie skla a LED diód umožnilo vytvoriť z robustného kovového telesa krásny jemný šperk kuchyne. Lesklé povrchy a lesklá farba stien prináša mladistvú energiu a svetlo do dekorácie modernej kuchyne. Ak nám nevyhovuje paleta odvážnych farieb, máme na výber moderný dizajn klasickej kuchyne zastúpený prírodnými farbami a bielou vo veľkom štýle. Interiér kuchyne je otvorený a rôznymi spôsobmi dokonale poprepájaný s jedálňou a obytným priestorom.

3_2013

35


Kuchyna

Kuchyňa je oslobodená od tradičných priestorových bariér a začlenená do celkového usporiadania domova. Na moderné trendy kuchyne poukazujú jednoduchosť, pohodlné ergonomické skladovanie, efektívne a dekoratívne farebné LED svetelné efekty i farebné high-tech zariadenia. Inováciami sú ľahké kuchynské ostrovy a jedálenský stôl doplnený o nové funkcie zábavy, akým je napríklad počítačová stanica. Ergonomické vnútorné vybavenie kuchynských skriniek je systémom dômyselných kovaní. Vysúvanie celého obsahu vysokej potravinovej skrine naraz zabezpečí prehľad o situácii v celej skrini a bezproblémové vysúvanie aj najvrchnejších košov. Výsuvné koše môžu mať drôtenú konštrukciu alebo plné dno. Deliace priehradky - organizéry, ktoré vymedzujú presné a pevné miesto pre kuchynské náradie im pridávajú na hodnote i komforte.

36

3_2013


president

tlakový hrniec nerezové naparovacie sitko

Správný tlak už nehľadajte v návodoch alebo kuchárskych knihách – jednoducho zvoľte príslušný symbol, ktorý je vyznačený na regulátore tlaku IDEALCOOK. Tlakový hrniec PRESIDENT je naviac opatrený úplne novým čeľusťovým systémom otvárania – hrniec otvoríte aj zatvoríte len jednou rukou!

Komfortné otváranie len jednou rukou

IDEALCOOK – ľahké Indikátor presného tlaku nastavenie ideálneho tlaku

Výhodne nakúpite v predajných centrách Tescoma a vo vybraných predajniach domácich potrieb. BRATISLAVA: Predajné centrum Tescoma, Polus City Center, Vajnorská 100 I Predajné centrum Tescoma Obchodná ulica I Predajné centrum Tescoma, HM Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec I Predajné centrum Tescoma Záporožská 9 TRNAVA: Predajné centrum Tescoma, Františkánska 24 NOVÉ ZÁMKY: Predajné centrum Tescoma, AQUARIO Shopping Center, Nitrianska cesta 111/A NITRA: Predajné centrum Tescoma, OC Centro, Akademická 1/A PIEŠŤANY:   Predajné centrum Tescoma, Nitrianska 20 TRENČÍN:   Predajné centrum Tescoma, Štúrovo námestie PÚCHOV:   Predajné centrum Tescoma, Moravská ul. ŽILINA:  Predajné centrum Tescoma, Aupark Spopping Center, Veľká Okružná 59A PRIEVIDZA:  Predajné centrum Tescoma, OD PRIOR, Námestie Slobody 1 POPRAD:  Predajné centrum Tescoma, Svätého Egídia KOŠICE: Predajné centrum Tescoma, Aupark Spopping Center, Námestie Osloboditeľov


Firemná prezentácia

www.decodom.s k KUCHYŇA JE DNES CENTRUM – RODINY, PRIESTORU NA BÝVANIE, DOMOVA, SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA... MODERNÁ KUCHYŇA, PRIČOM NEMÁME NA MYSLI JEJ ŠTÝLOVOSŤ ČI TECHNICKÉ VYBAVENIE, UŽ DÁVNO NIE JE IZOLOVANÁ.

Pre kazdého nieco

...alebo aj klasika je znovu moderná Rozmanitosť a komplexnosť. Dve podmienky, ktoré určujú vývoj nábytku pre rok 2013. Naplniť význam oboch termínov sa podarilo pri dvoch navonok odlišných modeloch kuchýň. Klasickej kuchyni Katy a trendovej kuchyni Zora. Katy – Doprajme si výnimočnosť a eleganciu... Čisté a strohé línie sa v posledných rokoch spomínajú pri zariaďovaní interiérov veľmi často. Takýto interiér rýchlo neomrzí, pretože je elegantný, ale začína už byť uniformitou našich domácností. Preto ponúkame inú možnosť zariadiť interiér. Jemná extravagancia v našich interiéroch nezaškodí. Je to únik z premodernizovaného sveta určený tým, ktorí odmietajú splynúť s davom. Tvarová či materiálová jedinečnosť jednotlivých kusov v spojení s materiálmi a vzormi, ktoré tu už niekedy boli, tvoria nábytok s novým duchom. Kuchynská linka Katy vo farbe vanilka patina, v kontraste s orechovou pracovnou doskou a zadným panelom na stene svojím ergonomickým usporiadaním poskytuje maximálny komfort a pohodlie pri varení. Za štýlovými dverami tejto kuchyne sa skrývajú najmodernejší domáci pomocníci. Kuchyňa je pre rodinu zariadená veľmi účelne a prakticky. Je v nej dostatočný priestor pre odkladanie všetkých kuchynských pomocníkov, nádob, príborov, nožov a pomôcok pri varení ako aj skla a porcelánu pre sviatočné stolovanie celej rodiny. Vypracovaná v detailoch, jemne patinovaný vzhľad a romantické tvarovanie. To všetko jej dodáva nádych starých dobrých čias a nezameniteľný štýl...

38

3_2013


Zora Svet okolo nás sa neustále vyvíja a mení. Tieto zmeny ovplyvňujú aj tendencie v nábytku. Aktuálne svetové trendy sme zohľadnili aj pri tvorbe nového konceptu bývania, ktorý spočíva vo vzájomnom doladení jednotlivých častí nábytku prostredníctvom dizajnu, dekorov materiálov a spoločných detailov. Tým ponúkame možnosť vytvorenia otvorenej dispozície. Vaša kuchyňa zladená s obývačkou a jedálňou bude vytvárať harmonický priestor, kde rodina po uponáhľanom dni v práci môže tráviť spoločný čas. Naše výrobky odzrkadľujú aktuálne trendy: minimalistické tvary, triezvosť vo vyhotoveniach, kombináciu farebne neutrálnych tónov a zviditeľnenie textúry dreva, dôraz kladieme na účelovosť a cenu. Rozšírili sme preto ponuku cenovo najvýhodnejšieho modelu Zora. Pridali sme nové farby a dekory z obývačkového nábytku, aby sme vám mohli ponúknuť bývanie v jednom štýle. Farby ako dub tmavý, orech macadamia, dub arlington a buk jadrový vyniknú v kombinácii s uni farbami dakar, piesková alebo metalic gold. Úsporný, minimalistický dizajn kuchyne skrýva vo svojom vnútri najmodernejšiu ponuku zásuviek, vnútorného členenia, košových systémov od kvalitných renomovaných európskych výrobcov a poskytuje maximálny komfort, pocit pohodlia a spokojnosť pri ich používaní.

www.decodom.sk

3_2013

39


Firemná prezentácia

Vytvorit domov KAŽDÁ ŽENA SNÍVA O SVOJEJ KUCHYNI AKO O JEDINEČNOM A ŠTÝLOVOM PRIESTORE. A ROVNAKO TAK OČAKÁVA, ŽE JEJ VYBAVENIE BUDE AJ PRAKTICKÉ A ZJEDNODUŠÍ KAŽDODENNÚ PRÁCU.

kuchýň s 10 ročnou zárukou, ale aj kontrolu a pozorný výber kvalitných vstupných materiálov, z ktorých je nábytok vyrobený. Kvalitné vypracovanie množstva detailov, ktoré si bežný spotrebiteľ, v momente objednávky kuchyne ani nedokáže predstaviť či uvedomiť, v čase používania však ovplyvnia jej funkčnosť a spokojnosť majiteľa. Veď si len predstavte taký detail ako je ochrana hrán (že neviete, o čom je reč... o dôležitom detaile, ktorý musí nielen pekne vyzerať, ale byť aj funkčný)... Každý korpus skrinky je zostavený z 3 straníc „dosiek“ v určitej hrúbke, ktoré tvoria skrinku. Tieto strany v miestach, kde boli odrezané majú „surový“ rez so štruktúrou, ktorý je na pohľad neestetický a súčasne je potrebné ho aj izolovať – malý „zanedbateľný“ detail. V Anrico na úpravu týchto čelných častí používajú ABS hrany s hrúbkou 2 mm (väčšina značiek používa hrúbku 0,5 mm a luxusné - 1 mm) bez toho, aby to navýšilo cenu rozpočtu za kuchyňu. Nepoznám nič znervózňujúcejšie ako polo odlepenú lištu, ktorá pri každom otvorení a zatvorení šuplíka „péruje „ spolu s ním a treba dávať pozor, aby sa neodtrhla úplne... Nechajte si poradiť a pomôcť V kuchynskom štúdiu Anrico bude vaša budúca kuchyňa v tých najlepších rukách od zamerania priestoru cez projekt a jeho 3D vizualizáciu zostavy, kde je využitý každý jeden milimeter, ktorým viete racionálne využiť priestor. Povedané jednoducho, v podstate každá jedna kuchyňa z ich „dielne“ je atyp. V Anrico vám ponúknu kuchyňu priamo na mieru, nepracujú s normovanými veľkosťami skriniek, ktoré sú niekde na sklade alebo s vopred stanovenými rozmermi

Zostaviť a vybrať si správnu kuchynskú zostavu nie je úplne až tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Vedieť sa správne zorientovať v ponuke, v inšpiráciách, v technických záležitostiach a možnostiach môže spôsobiť problém pri reálnom konkrétnom výbere – tej mojej jedinečnej – kuchyne. Vzhľadom na trend otvorených architektonických dispozícii to dnes nie je len miestnosť, v ktorej pripravujeme a varíme jedlá. Je to priestor, ktorý musí spĺňať naše vysoké očakávania - po technickej, praktickej i dizajnovej stránke, pretože ako náhle by sme niektorú z nich zanedbali, celý tento priestor by sa stal nevyhovujúcim. A to nemám na mysli len spotrebiče bielej techniky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každej kuchynskej zostavy. Okrem varenia a prípravy jedál moderná kuchyňa slúži aj ako jedáleň či ako spoločenská miestnosť. Vzhľadom na to, že kuchynské štúdio Anrico má svoju vlastnú výrobu i dizajnovú tvorbu kuchynských zostáv, ktorá zahŕňa 300 farebných dekorov, dokáže svojim zákazníkom ponúknuť neobmedzený výber zostáv, variácií a kombinácií vybavenia. A hlavne vysokú kvalitu nielen

40

3_2013


skriniek, z ktorých si môžete vybrať, pretože tak majú nastavené stroje. Kuchynská zostava, ktorú vám vytvoria je ozajstným originálom, vytvoreným priamo do konkrétneho priestoru. To tiež znamená, že kuchynská zostava je vytvorená bez zbytočného blendovania - v laickej reči povedané: ak máte priestor, napr. 154 cm, využitý je každý milimeter bez toho, aby sa naskladali „normatívne“ skrinky, kde obyčajne zostanú nejaké centimetre , ktoré sa iba „zamaskujú“ páskou a ostanú prázdne a nevyužité. Ak sú blendy, zostava menej priestoru na ukladanie veci. Výhodou Anrica je aj to, že vďaka vlastnej výrobe dokážu dizajnovo zjednotiť priestor kuchyne a dennej zóny jedálne, obývačky a vyrobiť nábytok na mieru, pokiaľ ste sa rozhodli pre otvorené dispozičné riešenie. Koncepčné riešenie celého interiéru (nielen kuchyne, ale aj jedáleň, obývačka, spálňa či detská izba, predsieň) v jednotnom štýle a harmonickom farebnom prevedení je ideálnou možnosťou, aby ste vytvorili domov, ktorý bude pekný i prakticky slúžiť svojmu účelu a v konečnom dôsledku získa tú neopakovateľnú charizmu a pocit domova, po ktorom všetci túžime. Zaujímavým dizajnový momentom môže byť aj, napríklad zjednocujúci opakujúci sa námet umelého kameňa na stenách (pri kuchynskej linke a v spoločenských priestoroch), ktorý v priestore bytu vyčarí ilúziu a pocit domu (so záhradou) a súčasne je veľmi obľúbený v moderných dizajnových koncepciách. Skryté ale dôležité detaily Často nás atraktívny vzhľad zvedie natoľko, že zabudne na dôležité maličkosti. Obyčajne to, čo uľahčuje prehľad a prácu v kuchyni, na prvý pohľad, nie je vidno. Práve preto je potrebné nechať si poradiť s týmito maličkosťami, ktoré zjednodušia život v novej kuchyni. Vnútorné vybavenie kuchynského nábytku výrazne zvyšuje kvalitu a úžitkové vlastnosti kuchyne. V kuchynskom štúdiu Anrico vám ponúknu pestrú škálu rôznych komponentov vnútorného vybavenie kuchynskej zostavy podľa vašich požiadaviek Vnútorné vybavenie skriniek a aj kovanie je vždy prejednávane a riešene so zákazníkom na základe jeho informácií a potrieb. Štandardne je používané kovanie od firmy BLUM a aj Hettich (na kovanie vám v Anrico dajú doživotnú záruku). A aj keď sa to nezdá, ale kova-

nie a vnútorné vybavenie jednotlivých skriniek kuchynskej zostavy je to, čo v konečnom dôsledku majiteľ ocení počas každodenného používania a zaťaženia prívlastkami kvalitné a praktické. Veľa zákazníkov až v priebehu užívania kuchyne zistí, že za dizajnovými dvierkami kuchynskej zostavy by potrebovali možno viac priestoru či iné členenie skriniek, prípadne neodhadli prístup. Samozrejme, súčasťou projektu, dodávky a montáže sú aj spotrebiče podľa výberu zákazníka (ale veľakrát doporučené aj na základe dizajnu, ktorý dotvorí celkovú koncepciu a štýl kuchyne), elektrické podsvietenie a doplnkový program. A ak hovoríme o montáži, vôbec sa nejedná o rezanie dosiek na skrinky, príp. skladanie jednotlivých skriniek kuchynskej zostavy u zákazníka. Montáž v podaní Anrico znamená, že hotové cele skrinky sa priamo ukladajú na svoje miesto a montáž znamená iba osa-

denie hornej zostavy skriniek, zapojenie elektrospotrebičov či osvetlenia... Niekedy je naozaj zložité z jednotlivých maličkosti vytvoriť harmonický celok. Rozhodne nič nepokazíte, ak sa obrátite na odborníkov. Ich cieľom je poskytnúť vám novú kuchyňu (interiér či vstavanú skriňu) vo vysokej kvalite a za atraktívnu cenu. Veľký dôraz je v Anricu kladený na precíznosť a estetiku. Vďaka vlastnej výrobe dokáže mladý, ale skúsený tím kuchynského štúdia ponúknuť aj atypické neštandardné riešenia (a ich dodanie po podpísaní objednávky už do 2 týždňov) v štýlovo pestrej ponuke, ktorá zahŕňa kompletné zostavy od rustikálneho až po minimalistickú modernú.

Anrico Dunajská Streda (budova Duna Palac) Galantská cesta 5794/2E mobil: 0948 002 552 e-mail: ds@anrico.sk Anrico Bratislava, Kaštieľska 2 (budova Perla Ružinova) mobil: 0948 252 323 e-mail: ba-ruzinov@anrico.sk www.anrico.sk

3_2013

41


Firemná prezentácia

Tajomstvá drezov a batérií DNEŠNÝ TRH S KUCHYNSKÝMI DREZMI A BATÉRIAMI JE NATOĽKO ŠIROKÝ, ŽE VYZNAŤ SA V ŇOM MÔŽE BYŤ PRE LAIKA VEĽKÝ PROBLÉM. VÝBER MATERIÁLU, TVARU, VEĽKOSTI ČI UMIESTNENIE PREDSTAVUJE HÁDANKU, KTORÚ SA VÁM POKÚSIME POMÔCŤ VYRIEŠIŤ Keď si vyberáte drez, na zreteľ by ste mali brať najmä jeho umiestnenie, ktoré je dané možnosťami kuchyne. Už pri plánovaní kuchynskej zostavy by ste si mali dobre premyslieť, kam chcete umiestniť drez, pretože práve jeho miesto určuje ďalšie požiadavky a funkcie, ktoré by mal spĺňať. Traduje sa, že ideálne miesto je pod oknom, ale obľúbené sú aj drezy umiestnené v rohu kuchynskej linky. Pozor však na „hluché miesta“, ktoré môžu zostať pri niektorých typoch drezov. Radšej si vyberajte drezy, ktoré sú svojim tvarom určené do rohov. Jednou z možností sú, napríklad rohové drezy Blanco, ktoré sú navrhnuté tak, aby odkvapkávacou plochou alebo menšou vaničkou zabezpečili komplexné využitie priestoru. Pre umiestnenie drezu je rovnako dôležitá jeho výška. Nemal by byť umiestnený veľmi nízko, aby sme sa k nemu nemuseli zohýbať, čo by sa mohlo negatívne prejaviť na našej chrbtici, ale ani veľmi vysoko...

42

3_2013

Aký veľký ma byť drez Pri hľadaní odpovede na túto otázku je dôležité ujasniť si, na čo a ako často sa bude používať. Ak máte umývačku riadu, nie je potrebný veľký drez. Na druhej strane, väčšia rodina bez umývačky sa bez veľkého drezu určite nezaobíde. Vo všeobecnosti platí pravidlo: čím väčší drez, tým pohodlnejšie je jeho používanie. Vo väčších priestoroch sa jednoduchšie manipuluje s veľkými hrncami a plechmi na pečenie. Ak to rozmery kuchyne dovoľujú, odporúča sa drez väčších rozmerov s viacerými vaničkami. Zatiaľ čo v jednej vaničke je špinavý riad, druhá môže slúžiť na oplachovanie zeleniny alebo ako ďalšia odkvapkávacia plocha. Pre veľkosť je dôležitá aj šírka spodnej skrinky, v ktorej bude umiestnený.


Pri menších skrinkách sa zmenšuje aj veľkosť umývadla. No aj v menšom priestore sa dajú vytvoriť vyhovujúce podmienky na veľkosť kuchynského drezu. Hĺbka drezu by mala byť 19-25 cm, aby sa predišlo striekaniu vody na linku a podlahu. Smalt? Antikoro? Silgranit! Smalt je materiál, ktorý poznáme najmä zo starších kuchýň. Jeho najväčším nedostatkom je zlá odolnosť voči prírodným farbivám. Medzi najpoužívanejšie materiály patrí antikoro, ktorého výhoda spočíva hlavne v odolnosti voči hrdzaveniu, vysokým teplotám a v hygienickej neškodnosti. Nevýhodou je však slabá odolnosť voči poškriabaniu a vodnému kameňu. Stále modernejšími, na výrobu drezu, sa stávajú rôzne kompozitné materiály. Surovinami na výrobu sú prírodné materiály, ktoré sú trvanlivé, všeobecne odolné a vysoko hygienické. Celosvetovou novinkou je SILGRANIT®

PuraDur® II, s ktorým na trh prichádza spoločnosť Blanco. Obsahuje až 80% žuly, čo zaručuje jeho odolnosť voči poškriabaniu. Vysokokvalitný akryl zlúčený so žulou vytvára bezpórový povrch drezu, čím vzniká nenáročný materiál na ošetrenie. Vďaka teflónu a silikónu, ktoré odpudzujú vodu, sa na drezoch SILGRANIT® PuraDur® II neudržia fľaky ani vodný kameň. Umývacie centrum Pre uľahčenie komplikovanejšej práce v kuchyni iba samostatný drez nestačí, najlepšie je mať všetky dôležité súčasti kuchynskej práce koordinovane pokope. Značka Blanco priniesla na trh, tzv. multifunkčné umývacie centrum. Skladá sa z troch častí – z batérie, drezu a košového systému, pričom tieto časti sú umiestnené pod sebou. Košový systém je umiestnený priamo pod drezom, preto odpad, ktorý vzniká, napríklad pri

3_2013

43


Firemná prezentácia

44

3_2013

čistení ovocia a zeleniny, môžeme rovno hodiť do koša. Súčasťou kuchynskej batérie môže byť vyťahovaciu sprška, ktorá uľahčuje prácu pri umývaní mäsa a zeleniny, oplachovaní drezu alebo veľkých plechov. Vďaka tomu, že sa sprcha dá vytiahnuť do dĺžky 3/4 metra, môžete jednoducho naplniť vysoké vázy či hrniec priamo na platničke alebo pracovnej doske. Batérie s vysúvacími sprškami sa aj pri silgranitových materiáloch dajú zladiť s kuchynským drezom, čo vytvára dokonalú harmóniu materiálu a farieb.

doska na krájanie alebo misky na mieru zväčšujú pracovnú plochu a uľahčia vám prácu. Zapadnú do drážok na dreze, čím si zabezpečia potrebnú stabilitu na krájanie. Pritom sa však dokážu prispôsobiť vaším potrebám, sú vždy poruke ,a teda výrazne šetria čas. Súčasťou doplnkov môže byť aj dávkovač umývacieho prostriedku, vďaka ktorému sa zbavite neestetických umelých fliaš.

Šikovnými pracovnými pomocníkmi pri kuchynskom dreze sú aj ďalšie doplnky. Posúvacia

ANCOR Slovakia, s.r.o. Bratislavská cesta 4385/10B, 926 01 Sereď tel.: 031/701 5021, 701 5022, fax: 031/ 789 7204 e-mail: ancor@ancor.sk www.blanco.sk


Novinky

Nebojte sa, vasa kuchyna to „prezije”

OREO – originálne recepty na oteckove dezerty KAŽDÝ SPRÁVNY OCKO MÁ „V ZÁLOHE“ NAJRÔZNEJŠIE „TRIKY“ PRE SVOJE RATOLESTI. LAHODNÉ SUŠIENKY OREO PRIPRAVILI PRE OTECKOV TIPY NA JEDNODUCHÉ RECEPTY, VĎAKA KTORÝM „DOSTANÚ DETI POD KONTROLU“ (ALEBO DETI OTECKOV?) A SPOLOČNE VYČARUJÚ NAJRÔZNEJŠIE DEZERTY. NEBOJTE SA, VAŠA KUCHYŇA TO URČITE „PREŽIJE“

(Túto pochúťku zvládnu aj kuchári začiatočníci!) Čo budete potrebovať? 6 kúskov sušienok Oreo, 450 g jahodového jogurtu, 100 g z každého druhu ovocia: čučoriedky, maliny a nakrájané jahody.

(Príprava tejto dobrôtky nezaberie viac ako 15 minút, čo je pre ocka aj malého nezbedníka tak akurát.) Čo budete potrebovať? 12 kúskov jemne podrvených sušienok Oreo, 3 lyžice zmäknutého margarínu, 217 g vanilkovej zmrzliny (alebo takej, ktorú máte najradšej), 100 g čokoládového sirupu, šľahačku, farebné cukrárske ozdôbky a 12 košíčkov na muffiny. Ako na to? Podrvené sušienky Oreo zmiešajte s margarínom a zmes vymiešajte do hladka. Hotové cesto potom deti natlačia do pripravených košíčkov (určite ich to bude baviť). Ockovia pridávajú na naplnené košíčky zmrzlinu a navrch šľahačku. O to, kto bude košíčky posýpať ozdôbkami si zahrajte: Papier, kameň, nožnice :-). Skôr, ako sa do zmrzlinových košíčkov pustíte, nechajte ich stuhnúť v chladničke asi 3 hodiny.

(Za 10 minút pripravíte takú mňamku, že až...) Čo budete potrebovať? 400 g syra Philadelphia, 75 g cukru, 2 vajíčka, 12 kúskov sušienok Oreo, rozpustenú čokoládu alebo čokoládovú polevu na ozdobu a 12 papierových košíčkov na muffiny. Ako na to? Ocko rozohreje rúru na 180 stupňov. Medzitým rozmieša vo veľkej mise syr s cukrom do hladka. Deti pridávajú vajíčka, každé zvlášť. Po pridaní každého vajca ocko zmes poriadne zamieša, aby sa zmes spojila. Na dno každého košíčka nezbedníci položia sušienku Oreo a ocko ju preleje syrovou zmesou. Mini cheesecake treba piecť 18 – 20 minút, kým nebudú koláčiky hotové aj uprostred (otestujte pomocou špajle), nechajte vychladnúť a odložte ich na 3 hodiny do chladničky. Pred tým, ako sa do koláčikov pustíte, ozdobte ich rozpustenou čokoládou alebo polevou.

Ako na to? Najskôr deti nalámu sušienky Oreo na kúsky, potom si môžu dať s ockom závody, kto prvý navrství jednotlivé ingrediencie do pripravených pohárov. Na dno sa naleje polovička jogurtu, potom zmiešané kúsky ovocia so sušienkami, opäť jogurt a nakoniec zvyšok ovocia. Do dobroty sa môžete hneď pustiť – príležitosť na ďalšie preteky...

Ť!

DOBRÚ CHU

3_2013

45


Interiér

Celosklenené dvere Grafosklo posuvné na bočný svetlík.

najlepsí priatel vásho bývania

Sklo,

HĽADÁTE SKUTOČNÝ SKVOST PRE SVOJ INTERIÉR? POTOM SIAHNITE PO SKLE. AVŠAK, NEUSPOKOJTE SA IBA S OBYČAJNÝM ČÍRYM ČI MATNÝM... ROZHODNITE SA PRE DIZAJNOVÉ SKLO.

P

škálu riešení vnútorného motívu. „Pokiaľ sa rozhodnete pre variant digitálnej grafiky, potom si ten najvhodnejší vzor či obrázok môžete vybrať z našej štandardnej ponuky, taktiež je možné si vybrať z niekoľkomiliónovej databázy obrázkov, do ktorej z našich stránok ponúkame prístup. Medzi skla je možné zataviť i vami obľúbenú látku – použitú v interiéri, napríklad vo forme poťahov či závesov... Zladenie celého priestoru bude potom veľmi efektné“, informuje ďalej Petr Paksi.

okiaľ je možné sklenený materiál nejako charakterizovať, určite by sme použili slová ladný, elegantný a vzdušný. Nový program z dielne spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá vie pracovať so sklom absolútne ojedinelým spôsobom, posunul tento dizajn za hranice všetkého, čo bolo doposiaľ predstavené. „Pre všetkých, ktorí sa radi odlišujú alebo chcú mať interiér zariadený absolútne podľa svojich predstáv, je tu Grafosklo - dizajnové sklo s vnútorným motívom – digitálnou potlačou alebo textíliou. V podstate ide o systém jedného alebo dvoch skiel, vždy v kombinácii s bezpečnostnou fóliou, medzi ktoré je zatavený zvolený digitálny alebo látkový motív“, hovorí Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá Grafosklo na slovenskom trhu distribuuje a pokračuje: „A pretože sklo je úžasne variabilným materiálom, ktorý je možné použiť v interiéri na rôznych miestach a v rôznych variantoch, je možné Grafosklom zladiť celý dom či byt do jedného štýlu“.

Kto by si myslel, že všetky možnosti Grafoskla sa už vyčerpali, hlboko sa mýli. Vo vnútri skleneného sendviču môžu plne zažiariť tiež prírodniny! Využiť je možné tenké plátky prírodnej dýhy, bridlice, kov, herbárové listy alebo kvetiny, farebné fólie či vzorové papiere...všetko, čo sa týka dizajnu

Prebudenie vašej tvorivej schopnosti Ak vás táto interiérová novinka zaujala, určite oceníte širokú Zábradlie tiež z Grafoskla.

46

3_2013


Celosklenený obklad Grafosklo v kuchyni v atraktívnom dizajne.

mického, absolútne hladký a jednoliaty – bez akýchkoľvek výstupov či škár - a jeho údržba je bezproblémová. Grafoskla, tomu sa medze vo fantázii naozaj nekladú. Samozrejme, možné je tiež dodať si svoju vlastnú fotografiu alebo obrázok. Kam s ním Či už hovoríme o interiéri malého panelákového bytu alebo rodinného domu, dizajnové sklo

Dvere a priečky… Nebojte sa zakomponovať celosklenené dvere do celého interiéru, a to aj do spálne, kúpeľne alebo na toaletu... s Grafosklom sa tiež nemusíte báť, že by ste prišli o súkromie. Súčasťou sendvičového systému Grafoskla je totiž špeciálna

a odolnosť nemá s krehkosťou – ako ju vnímame u obyčajných sklenených úžitkových predmetov, absolútne nič spoločného. Sklo, ktoré sa k výrobe Grafoskla používa, je špeciálne tepelne upravené – kalené (tvrdené), aby dosiahlo najvyššieho stupňa mechanickej a dokonca i tepelnej odolnosti. „Kalené sklo odolá nielen vysokým teplotám, ale

Celosklenené posuvné dvere Grafosklo so zatavenou textíliou.

Grafosklo bez problémov oddelí spáľňu od kúpeľne a šatne.

Grafosklo sa úplne podriadi danému priestoru. „Tento dizajnový hit môže mať množstvo podôb. V interiéri je možné ho použiť vo forme celoskleneného obkladu, priečky, steny či dverí v otočnom alebo posuvnom prevedení. Tým ale jeho využitie zďaleka nekončí. Z Grafoskla môžete mať tiež sklenenú dosku konferenčného alebo jedálneho stola či výplň skleneného zábradlia“, informuje ďalej Petr Paksi. Povýšte dizajn kuchyne Mnohí pozerajú na priestor kuchyne ako na čisto pracovný priestor, ktorý má byť vybavený predovšetkým funkčne a len tým, čo je skutočne potrebné ku kulinárskym výkonom. Avšak... Vzhľadom k tomu, že práve kuchyňa je jedným z najfrekventovanejších miest v interiéri, vznikla i požiadavka na príjemný dizajn či dekoračné prvky, ktoré pobyt a prácu spríjemnia. Grafosklo bude v kuchyni plniť nielen štýlovú, ale i veľmi praktickú funkciu! Celosklenený obklad je totiž, na rozdiel od toho klasického kera-

bezpečnostná fólia, ktorú je možné si vybrať v priehľadnom (čírom), priesvitnom (mliečnom) alebo úplne nepriehľadnom prevedení. V miestnostiach, v ktorých chcete zachovať súkromie a intimitu, použite do celosklenených dverí nepriehľadnú či skôr priesvitnú vnútornú fóliu. A čo sa týka systému otvárania takýchto celosklenených dverí? Zvoliť je možné variant otočný, posuvný do stavebného puzdra J.A.P. Slovakia, posuvný po stene alebo na bočný svetlík. Grafosklo je možné využiť tiež ako deliacu stenu. „Štandardne vyrábaným maximálnym rozmerom je síce sklenená doska veľkosti 1,45 x 2,80 metra. Avšak pri väčších formátoch sa dajú tieto jednotlivé diely dosky spájať, a to s perfektnou presnosťou. Veľkoformátová priečka alebo obklad potom nie sú problémom“, dodáva Petr Paksi.

ani sa len tak nerozbije. A pokiaľ by predsa došlo vplyvom značne silného a cieleného nárazu k rozbitiu, kalené sklo sa neláme na kúsky s ostrými hranami, ale na drobné neostrené úlomky. Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje bezpečnosť a pevnosť Grafoskla, je už spomínaná špeciálna vnútorná bezpečnostná fólia, ktorá je so sklom pevne spojená a v momente nárazu sa vďaka nej úlomky skla nevysypú, ale zostanú zachytené pohromade“, vysvetľuje na záver Petr Paksi.

Sklo, krehké iba svojou krásou Akokoľvek, dizajnové sklo J.A.P. Slovakia pôsobí dojmom nežného umeleckého diela, jeho pevnosť

Pripravené v spolupráci so spoločnosťou J.A.P. Slovakia, s.r.o. Viac info na www.grafosklo.sk

Inšpirovali sme vás? Pohrajte sa svoju fantáziou a zariaďte si svoj interiér luxusnými sklenenými prvkami, ktoré majú svoju myšlienku.

3_2013

47


Interiér

SVETLO V KUCHYNI JE OBYČAJNE VEĽMI NEDOCENENÉ. A AK SI UVEDOMÍTE, ŽE DNES JE TREND SPOJENÝCH VOĽNÝCH PRIESTOROV, TAK JE NAD SLNKO JASNEJŠIE, ŽE – NEJAKÁ JEDNA LAMPA – URČITE V KUCHYNI NESTAČÍ. NIELEN Z HĽADISKA DOSTATKU OSVETLENIA, ALE ANI Z ESTETICKÝCH DÔVODOV.

C

i už hovoríte o kuchyni ako o samostatnej miestnosti alebo o kuchyni spojenej s dennou zónou obývačky a jedálne, vždy je potrebné zvážiť pomer denného prirodzeného osvetlenia s umelým. Ideálne je, ak počas dňa máte dostatok svetla natoľko, že nepotrebujete zažať ani jednu žiarovku. To je však naozaj iba ideálny stav. Prax je taká, že pracovné miesta kuchynskej zostavy treba zabezpečiť svietidlom/svietidlami, podľa potreby, veľkosti a dĺžky pracovnej plochy. Jednotný konkrétny návod na zabezpečenie dostatku svetla v kuchyni však neexistuje. Ani nemôže, pretože každá kuchyňa je iná, všetko sa odvíja od usporiadania kuchynskej zostavy. Existujú však svetlé „oporné body“, ktorých je dobré sa pridŕžať pri zariaďovaní kuchyne a pri tvorbe kuchynskej zostavy. V kuchyni je najväčším majstrovstvom účelne využiť priestor a vhodne zvoliť osvetlenie, najmä ak je priestor tmavší a je potrebné v nej svietiť aj vo dne. Už pri riešení projektu kuchyne majte na mysli, ako ju budete využívať, životný štýl rodiny či zvyky jej jednotlivých členov. Kuchyňa je miestom, kde máme k sebe bližšie a nezriedka končí aj ako pracovňa, čitáreň či priestor, kde si dáme okrem kávy aj partičku kariet alebo Človeče nehnevaj sa!. A na všetko, čo v nej podniknete, by ste mali poriadne vidieť - skontrolovať potraviny, poumývať, očistiť, nakrájať, manipulácia s horúcimi predmetmi a vodou... Jeden luster nestačí Tradičné centrálne osvetlenie sa v kuchyni traduje od nepamäti. Obyčajne je umiestnené v strede miestnosti – pokiaľ je to menšia a uzatvorená kuchyňa. Centrálne osvetlenie slúži čisto na orientáciu v miestnosti. Vyberajte ho tak, aby tech-

48

3_2013

nicky splnilo svoju funkciu, ale aby aj korešpondovalo so štýlom interiéru. Toto svetlo by sa malo rozptyľovať, dopadať zhora a osvetľovať hornú časť kuchyne. Obyčajne je toto osvetlenie vnímané aj ako osvetlenie jedálenského stola. Nie vždy to tak však vychádza. Ak je kuchyňa malinká a centrálne osvetlenie slúži aj ako osvetlenie stola, výhodné sú lustre, s ktorými viete manipulovať hore-dole – počas stolovania je, najmä z estetických dôvodov vhodné, aby osvetlenie bolo nad stolom 50 – 60 cm, vtedy príjemne osvetľuje plochu stola a nesvieti sediacim do očí. Vo väčšom priestore kuchyne je vhodné vymedziť priestor pre centrálne osvetlenie a osvetlenie určené


Rovnako môžete takéto osvetlenie využiť aj v skrinke, prípadne rovnaký systém zvoliť aj do špajzky – nie je nič lepšie, ako mať prehľad, ak vyberáte ingrediencie počas varenia a máte špinavé ruky – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti. Zaujímavé je, že ak sa rozhoduje o podsvietení skriniek, obyčajne sa to týka výhradne hornej časti kuchynskej zostavy a spodné osvetlenie, napríklad barového pultu či kuchynských skriniek, sa skôr chápe ako dizajnová záležitosť, a pritom aj tam je potrebné osvetlenie. Ak chcete výhody podsvietenia a osvetlenia skriniek využiť aj v už existujúcich kuchyniach, využite LED pásy a svietidla, ktoré sú na trhu, bežne sa dajú kúpiť a dodatočne nainštalovať – veľmi jednoducho – potrebujete iba elektrickú

pre jedálenskú časť. Samozrejme, ak sú tieto svietidla v jednom priestore, mali by korešpondovať štýlovo. Vidieť si na ruky Naozaj je dôležité vidieť si na ruky... Osvetlenie pracovných plôch sa obyčajne rieši svietidlami, ktoré sú pripevnené na stene pod hornými skrinkami kuchynskej zostavy. Pokiaľ nie ste dostatočne vysoký, tak vás takéto svetlo oslepuje a nevidíte si nielen na prsty a ruky, ale vôbec na nič... Toto osvetlenie treba umiestniť na spodnú časť horných skriniek – tak dopadá kolmo na pracovnú dosku a naozaj vidíte, čo robíte. Pokiaľ chcete mať pod svetelnou kontrolou spotrebiče a úložne priestory to je veľmi jednoduché. Spotrebiče bielej techniky určené do kuchyne majú túto funkciu zabudovanú v sebe, čo sa osvedčilo ako veľmi výhodne a šikovne – chladnička, rúra na pečenie, mikrovlnka...

3_2013

49


Interiér

zástrčku. Tieto svietidla sa obyčajne na povrch skriniek a poličiek pripevnia ich lepiacou časťou. Väčšina z týchto svietidiel má aj diaľkové ovládanie a dokonca aj farebné „mody“ či funkciu stmievania. Je to jednoduché riešenie pri starších kuchyniach.

50

3_2013

Atmosféra Pokiaľ ste sa rozhodli doviesť svetelnú atmosféru v kuchyni k dokonalosti, určite využite ešte bodové svietidla na podsvietenie, napríklad poličiek či kuchynských „artefaktov“, nástenné svetlá či stojankové lampy malé i veľké. Opäť však treba pripomenúť, že by mali ladiť a harmonizovať s ostatným interiérom kuchyne, pretože ak sa „miniete“ stýlom, atmosféru nevytvoríte, aj keby ste do kuchyne presťahovali celú predajňu svietidiel. Ak však plánujete rekonštrukciu či novú kuchyňu, určite osvetlenie riešte ako súčasť celého projektu – tak je to najlepšie. Mirabo Foto: archív redakcie, nobilia, Dada


Novinky

S dekoráciami ľalie od firmy Kaldewei kúpeľňa rozkvitne Kúpacie vane a smaltované extra ploché sprchové vaničky upútajú dizajnom, ktorý dodá každej kúpeľni individuálny akcent. V zdržanlivom šedom odtieni sa vinie dekor ľalie po bielych a čiernych plochách vaní a vaničiek. Estetický kvetinový vzor navrhlo renomované dizajnérske štúdio Phoenix Design Stuttgart/Tokio a harmonicky ladí s nadčasovým dizajnom výrobkov Kaldewei. Kvetinový vzor môžete uplatniť pri 14 vybraných modeloch kúpacích vaní Kaldewei (Centro Duo a Asymmetric Duo), rovnako ako pri smaltovaných sprchových vaničkách inštalovaných v úrovni podlahy (Conoflat, Ladoplan, Superplan Plus, Superplan a Superplan XXL).

Revolúcia v kuchyni! - to je nová batérie Minta Touch od GROHE, ktorá prináša zásadnu zmenu do všetkých kuchýň! Unikátnosť tkvie v jej ovládaní - dvoma zpôsobmi - buď tradičným spôsobom obsluhy alebo iba dotykom o batériu (pokiaľ máte, napríklad mastné alebo špinavé prsty, nie je to problém, stačí se jemne dotknúť zápästim batérie) - a voda začne tiecť. Kuchynská batérie je vysoko hygienická, spoľahlivá. A zásadnýmm spôsobom úsporná vďaka inovatívnej technológii EasyTouch. GROHE Minta Touch je bezpečná aj pre deti - funkcia EasyTouch umožňuje nastavenie len studenej vody, a tak nehrozí, aby sa deti obarili horúcou vodou. Vysokú funkčnosť batérie GROHE Minta Touch doplňuje aj jej krásný vzhľad. GROHE StarLight® chrómovanie zaisťuje žiarivý a dlhotrvajúcí vzhľad. Batérie Minta Touch sa vyrába v tvare písmena „C“ s veľkou sprškou alebo v tvare písmena „L“ s dlhou hadicou. Viac na www.grohe.cz alebo www.grohe.sk.

Pre mačací jazýček Mačky sú krásne, hrdé a osobité stvorenia. Hovorí sa, že ony si vyberajú svojho majiteľa. Svoju náklonnosť a lásku nám prejavujú podľa vlastného uváženia, ale nikdy neodolajú miske s výnimočnou mačacou dobrotou. Preto máme pre vás tip na dokonalý mačací úplatok – exkluzívne konzervičky s rozličnými mäsovými dobrotami Gourmet GOLD. Kúsky mäsa vo vlastnej šťave - grilované mäsové filetky, jemná paštéta s tuniakom, hovädzím, kuracím alebo morčacím. Odporúčaná cena: Gourmet Gold 85 g/0,65 €; Gourmet Gold multipack 4 x 85 g/2,25 €.

Novinka NESTEA Spoločnosť Coca-Cola rozširuje portfólio ľadových čajov sladených výťažkom z listov rastliny stévia a predstavuje NESTEA White Tea Marhuľa. Nový čaj obsahuje nekalorické stéviové sladidlo z prírodného zdroja a znižuje tak objem kalórií o 30 %. NESTEA White Tea Marhuľa so zníženým obsahom kalórií je ideálnym osviežením pre aktívnych ľudí, ktorí sledujú svoj energetický príjem. K dispozícii je v dvoch baleniach: - 0,5 l a 1,5 l fľaši.

3_2013

51


Firemná prezentácia

Lampy sú určujúcim prvkom interiéru. Ak chcete v interiéry zdôrazniť nejaký osobitý štýl, najviac vám budú nápomocné lampy a celkový spôsob osvetlenia miestnosti. Najvhodnejšie je osvetlenie rozdeliť do celej miestnosti a zároveň zdôrazniť najdôležitejšie body. Nápomocné vám budú stojace lampy, ktoré však nepatria len do kútov. Oceníte ich najmä pri pohovke alebo kresielku na čítanie. Na stolíkoch a komodách nemusia byť lampy len svetelným zdrojom ale najmä originálnou dekoráciou a pôvodcom neopakovateľnej atmosféry.

Tradicné svietidlá netradicný interiér

Kolekcia Tntinhal sa orientuje na lampy a svietidlá výhradne z tradičných materiálov. Kovové svietidlá z hliníka alebo bronzu ako aj lampy z dreva, prútia alebo keramiky. Klasické bronzové svietidlá sú v ponuke s rôznymi povrchovými úpravami. Bronzová patinovaná úprava, postriebrená patinovaná úprava alebo poniklovaná povrchová úprava s typickým vysokým leskom. Stále väčšej obľube sa tešia aj drevené lampy, najmä s výrazne patinovanu úpravou. Drevené lampy sú v ponuke najčastejšie ako stolové alebo stojace. Pýšia sa veľkou roznamitosťou a v kombinácií s tým správnym tienidlom si môžete sami vytvoriť ten pravý originál. O bohatom výbere tienidiel azda netreba ani hovoriť. Tvary, materiály a farby od výmyslu

52

3_2013


Luster hrá v interiéry vždy dominantnú úlohu a najčastejšie býva prvou vecou, ktorú si návštevník všimne. Od lustra k lustru by sa mali ťahať nitky zariadenia celého interiéru. Preto by sme mali výberu toho správneho venovať výnimočnú pozornosť. Okrem vzhľadu by sme mali dbať a j na správnu veľkosť. Príliš malý luster bude v interiéry zanikať, príliš veľký bude zdôrazňovať, že miestnosť je málo priestranná. Nad jedálenský stôl môžete použiť viacero menších závesných lámp. Dosiahnete tak rovnomernejšie osvetlenie a intímnejšiu atmosféru. Koľko lámp zvoliť, záleží od veľkosti lámp a samotného jedálenského stola. V každom prípade by ste sa mali vyhnúť párnym číslam okrem dvoch.

sveta. Tradičné textilné, keramické, prútené, drevené, kovové alebo kožušinové. Nezáleží však len na tvare alebo farbe. Tienidlá majú rôzne vlastnosti pri prepúšťaní svetla. V kolekcii Tintinhal nájdete všetky druhy svietidiel: tradičné lustre, jednoduché závesné lampy, svietidlá na stenu, stolové aj stojace lampy. Ich spoločným menovateľom je, že interiéru dodávajú štýl, šarm a luxus.

Teak & Garden s.r.o. R1 centrum, Rožňavská 1, Bratislava www.teakandgarden.sk www.tintinhal.sk

3_2013

53


Interiér

Inteligentná technika v kuchyni

Z HOCI SÚČASNÉ TRENDY INTERIÉROV KUCHÝŇ MÔŽEME CHARAKTERIZOVAŤ AKO REVOLUČNÉ, NEMÔŽU TIETO DIZAJNÉRSKE „VYCHYTÁVKY“ ZABÚDAŤ NA PLNENIE ZÁKLADNEJ FUNKCIE TOHTO PRIESTORU, A TO JE PREDOVŠETKÝM VARENIE. NECH SÚ TEDA KUCHYNE AKÉHOKOĽVEK ŠTÝLU A DIZAJNU, MUSIA VŽDY MYSLIEŤ NA SRDCE KUCHYNE, KTORÝM JE VARNÁ PLOCHA...

54

3_2013

abudovanie typu varnej dosky – plynovej, sklokeramickej či indukčnej – podlieha názoru a skúsenostiam majiteľa(ky) s určitým spôsobom prípravy pokrmov. Hoci by sa zdalo, že najrýchlejšia príprava jedla je na plynovom variči, nie je to až taká pravda. Pri podrobnejšom pohľade na plameň, ktorý ohrieva varný hrniec, zistíte, že až 50 % použiteľného tepla nám hrniec obteká a tepelná energia uniká cez digestor nevyužitá. O niečo lepšie s účinnosťou premeny elektrickej energie na tepelnú sú varné sklokeramické dosky, kde sa elektrická energia premieňa na teplo v odporovej špirále pod bezpečnostným sklom. V tomto prípade sa stráca cca 30 % tepelnej energie, a to hlavne používaním menšieho priemeru hrnca na ploche varnej špirály a aj nevyužívaním tepelnej zotrvačnosti zohriatej špirály, ktorej chladnutie trvá až 20 minút. Najlepšie výsledky dosahujú indukčné varné dosky. Dosky pracujú na princípe indukčnej cievky, ktorou prechádza elektrický prúd. Pri dotyku s kovovým dnom hrnca, pekáča... sa tvorí silné magnetické pole, ktoré vytvára teplo v telese hrnca a na sklokeramickej doske je ho minimum. Použitie indukčnej varnej dosky si preto vyžaduje istý druh varných hrncov. Tento spôsob ohrevu


funguje oveľa efektívnejšie ako iné princípy odovzdávania tepla. Benefitom je veľká bezpečnosť pri používaní, lebo systém má vlastnú autokontrolu proti vysokému prehriatiu. Ak by sme varili „naprázdno“ a hrniec aj indukčná cievka by sa mohli veľmi prehriať, autokontrola vypne funkciu celej dosky. V prípade vykypenia vareného jedla sa celá varná doska vypne a obdobne sa dá doska zablokovať aj, tzv. detskou poistkou. Šetrenie energie potrebnej na varenie je zabezpečené minimálnou tepelnou zotrvačnosťou, ktorá je pri tomto systéme len cca 6 minút, ale aj samotným princípom produkcie tepla; akonáhle hrniec pri varení odložíme z varnej dosky, teplo sa prestane produkovať a spotreba el. prúdu poklesne na minimum. Nemecká spoločnosť Miele patrí k špičke producentov, tzv. bielej techniky a má aj na Slovensku svoje obchodné zastúpenie. Kvalitou, ale aj ojedinelým dizajnom svojej produkcie si

získava čoraz väčší okruh zákazníkov. Ojedinelý čierny dizajn spojený so striedmou striebornou farebnosťou olemovaní spotrebičov je ľahko identifikovateľný. Jasne červené signálne body dotykových obslužných ovládačov počas prevádzky umožňujú rýchlu a bezpečnú orientáciu pri ovládaní spotrebičov. Aj toto je charakteristický prvok, pre ktorý si zákazníci značku kuchynských spotrebičov Miele dokážu dobre zapamätať. Túto skutočnosť potvrdil aj nedávno uskutočnený prieskum poznania značiek produktov v Nemecku, keď značka výrobcu bielej techniky Miele bola hodnotená ako štvrtá najidentifikovateľnejšia značka v rebríčku “best brands“.

pár. Ten automaticky zvolí správny stupeň prevádzky a postará sa tak o optimálnu klímu v miestnosti. Pomocou funkcie Con@ctivity môže odsávač pár prevziať tieto funkcie: zapnutie osvetlenia odsávača pár, automatické prispôsobenie stupňa odsávania situácii na varnej doske, automatické dobehnutie odsávania, automatické vypnutie odsávania pár a osvetlenia.

Prístroje Miele vo svojej konštrukcii a vzhľade spájajú dokonalú funkčnú a dizajnovú jednotu, pričom každý z nich je vo svojich funkciách skutočným majstrom. Každý prístroj je jedinečné dielo a ich spojenie umožňuje dokonalú súhru, ktorá vedie k perfektným výsledkom. Zladenie všetkých tónov dizajnu a materiálov dáva vyniknúť vzdušnosti a jedinečnosti celej kompozície kuchyne, a tak čas strávený vo svojej „svätyni“ budete mať radi nielen kvôli chuťovým zážitkom.

Asi vás bude zaujímať, ako to funguje? Rovnako ako varná doska je aj odsávač pár vybavený komunikačným modulom. Tieto moduly si navzájom vymieňajú informácie prostredníctvom elektrickej siete. Dodatočné výdavky na inštaláciu už nie sú potrebné. Potrebné komponenty: odsávač pár Miele so schopnosťou komunikácie, varná doska Miele so schopnosťou komunikácie.

Medzi novinky z produktového radu spoločnosti Miele pre rok 2013 patrí systém Con@ctivity, ktorý využíva energiu veľmi racionálne. Vďaka tejto automatickej funkcii môže odsávač pár komunikovať priamo s varnou doskou Miele. Informácie o činnosti varnej dosky sú zosumarizované a prenesené do riadiacej jednotky odsávača

PowerFlex sa oproti klasickej indukcii dokážu flexibilne prispôsobiť použitému riadu. Ak varíte v objemných hrncoch alebo pekáčoch, pracujú na maximálny výkon. Na varnej doske sa nachádzajú minimálne dve varné zóny PowerFlex, ktoré stlačením jedného tlačidla spojíte do jednej veľkej plochy. Tá sa zvlášť hodí, ak varíte vo veľkých pekáčoch. Vďaka cielenej koncentrácii výkonu sa po spustení funkcie TwinBooster ponúka výkon až 7,4 kW. V prípade potreby sa jednotlivé zóny môžu spojiť aj do jednej veľkej okrúhlej zóny. Oceníte to, ak pripravujete jedlo vo veľkom hrnci. Vďaka maximálnemu výkonu 4,5 kW zovrie voda veľmi rýchlo. Redakčne spracované z podkladov Miele Snímky: Miele

Sklokeramické varné dosky Miele ExtraSpeed vďaka inovatívnym ohrevným telesám HiLight dosahujú extra krátke časy varenia. Inovované indukčné varné dosky

3_2013

55


Dožičte si

praktické vybavenie od Tescomy...

Blok na nože AZZA, so 7 nožmi a nožnicami na hydinu

Chladiaca diaca taška myDRINK myDR Vynikajúca pre uchovanie ideálnej teploty chladených nápojov počas horúceho leta. Výborná na podávanie bielych a ružových vín a iných chladených nápojov na záhrade, na terase alebo v interiéri.

Špičkové kuchynské nože a nožnice na hydinu AZZA uložené v bloku. Nože sú vyrobené kovaním z jedného kusu prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, s odolnou čepeľou, dokonalým ostrím a ergonomickou rukoväťou s masívnymi nitmi. Nožnice sú vynikajúce na ľahké porciovanie kože, hlboko mrazeného mäsa a silných hydinových kostí. Blok je vyrobený z vysoko odolného plastu a nehrdzavejúcej ocele.

Zdobiaca ceruzka k DELÍCIA Vynikajúca na dekorovanie sladkých a slaných pokrmov. S 2 tryskami na bežné a veľmi jemné dekorovanie, s lievikom pre ľahké plnenenie, praktickým kým uzáverom trysiek a univerzálnym čistidlom.

Mlynček na mäso HANDY, univerzálny Vynikajúci pre ľahké a rýchle mletie všetkých obvyklých druhov mäsa najemno a nahrubo. Vhodný aj na prípravu strúhanky, mletie očisteného cesnaku, cibule, všetkých druhov očistených orechov, tvrdých syrov typu parmezán, pasírovanie p paradajok, predvarenejj zeleninyy a pod. j ,p

Termobrašňa s gélovým chladičom COOLBAG, 1 dóza Vynikajúca na uchovanie chladeného ovocia, šalátov alebo dezertov. Dvojdielna vložka je určená na oddelené uloženie 2 rôznych pokrmov v jednej dóze (napr. šalátu a dresingu). Dóza a termobrašňa bez gélového chladiča sú vynikajúce aj pre uloženie a prenášanie teplých pokrmov.

Strúhadlo PRESIDENT X-sharp, multifunkčné Špičkové strúhadlo vynikajúce na veľmi jemné, stredné a hrubšie strúhanie všetkých zvyčajných druhov zeleniny, ovocia, tvrdých syrov, orechov, čokolády, citrónovej kôry a pod. Dodávané s unikátnym protišmykovým podstavcom pre optimálny náklon strúhadla a zachytávania nastrúhaných surovín.


... a ešte k tomu

niečo naviac. Súprava ecoPRESTO, 9 dielna Kuchynský riad s revolučným keramickým antiadhéznym povrchom so zvýšenou odolnosťou voči vysokým teplotám. Vhodný pre plynové, elektrické a sklokeramické sporáky.

Formičky na čoko DELÍCIA KIDS, autíčka Vynikajúce na prípravu originálnych čokoládových bonbónov a pod. Vyrobené z prvotriedneho pružného a žiaruvzdorného silikónu.

Panvica vica ecoPRESTO ø 30 cm Kuchynská panvica s keramickým antiadhéznym povrchom so zvýšenou odolnosťou voči vysokým teplotám, tepelným šokom aj mechanickému opotrebeniu. Vhodná pre plynové, elektrické a sklokeramické sporáky.

Otvárač na víno PRESTO O s orezávatkom Vynikajúci pre ľahké otváranie všetkých typov korkových uzáv uzáverov, z ero záv erovv, v, vy vvyb vybayba vený otváračom na korunkové uzávery. Orezávatko pre ľahké odstr odstránestráne á nie fólie slúži ako stojan otvárača. Vyrobený z odolnej zliatiny ušľachtilých atiny ušľachtilýc kovov, orezávatko z odolného plastu a nožiarskej ocele.

Odkvapkávač ká č CLEAN KIT s podnosom d Vynikajúci na odkladanie umytého kuchynského riadu. Vybavený samostatným podnosom na odkvapkávanie, variabilným zásobníkom pre 4 alebo 12 tanierov a zásobníkom pre bezpečné odkladanie nožov. Vyrobený z prvotriedneho odolného plastu.

Súprava na trojobal PRESTO Súprava pre ľahké a rýchle obalovanie. Dodávaná so žiaruvzdornými nylonovými kliešťami.

Kuchynské hodiny KITCHEN TIMES Nástenné kuchynské hodiny vybavené presným hodinovým strojčekom s toleranciou +/- 1 sekunda za 24 hod.


Velkonocné tipy

Veľkonočné sviatky sú dlho očakávanou oslavou jari a nového života. Tradície spojené s Veľkou nocou dnes síce prežívame inak ako naši predkovia, napriek tomu tradičná šibačka, lahôdky od výmyslu sveta, maľované vajíčka a odmeny pre šibačov nechýbajú v žiadnej rodine. Ak sú aj vo vašej rodine prípravy na sviatky jari v plnom prúde, nezabudnite na sladké odmeny pre šibačov! Ponúkame pár tipov na veľkonočné dobrôtky, ktoré potešia všetkých - malých aj veľkých šibačov.

Kamarát všetkých nezbedných šibačov BeBe Brumík prináša nové (300 g) veľkonočné balenie obľúbenej maškrty s prekvapením na zadnej strane. Okrem 10 Brumíkov s lahodnou čokoládovou plnkou ich poteší kreatívny návod, ako si spoločne môžete vyrobiť veľkonočného zajačika, kuriatko a macka Brumíka. Veľkonočné sviatky budú hravejšie ako kedykoľvek predtým! (Odporúčaná cena: 3,19 EUR)

Ani vy si neviete predstaviť Veľkú noc bez klasických Naps zajačikov (115 g) od Milky? Figúrka zajačika Naps v sebe ukrýva množstvo drobných čokolád Milka s veľkonočným dizajnom pre každého šibača. (Odporúčaná cena: 3,39 EUR) Bez vajíčok ani na krok! Čo by to bolo za Veľkú noc bez lahodných Milka plnených čokoládových vajíčok (136 g) v obale, ktorý pripomína naozajstné vajíčka? V balení nájdete 4 vajíčka z mliečnej čokolády z pravého alpského mlieka s delikátnou mliečnou alebo kakaovou náplňou. V balení nájdete dve praktické lyžičky. (Odporúčaná cena: 4,39 EUR ) K tradičným veľkonočným maškrtám od Milky patria Milka plnené vajíčka mini (122 g). Samostatne balené vajíčka z mliečnej čokolády nájdete v troch príchutiach – plnené mliečnym krémom s kúskami mandlí, s karamelom alebo čokopenou. Bude ťažké vybrať si! (Odporúčaná cena: 3,29 EUR) Tohtoročným veľkonočným prekvapením je Milka veľkonočný zajačik (60 g) z lahodnej mliečnej čokolády plný chrumkavých mliečnych guličiek, o ktorého sa budú chcieť pobiť všetci malí aj veľkí šibači! (Odporúčaná cena: 1,49 EUR)

58

3_2013

Originálna novinka od Brumíka je ako stvorená pre malých šibačov. Pestrofarebný košíček (240 g) plný chutných Brumíkov ukrýva hotový poklad - 4 s mliečnou plnkou + 4 s čokoládovou plnkou a k tomu veľkonočná koleda vo veselom košíčku. Vďaka Brumíkovi budú pre malých šibačov tieto veľkonočné sviatky nezabudnuteľné! (Odporúčaná cena: 2,59 EUR)


Firemná prezentácia

Sedacka v „kuchyni” Moderna kuchyňa má v mnohých prípadoch už len veľmi málo spoločného s kuchyňou z minulého storočia. A to bez ohľadu na otvorené či zatvorené dispozičné riešenie. Celkovo sa zmenilo jej spoločenské postavenie v rámci bývania. Áno, stále je to tá časť príbytku, v ktorej sa pripravujú pokrmy, umýva riad a kopec ďalších činnosti, o ktorých by niektorí členovia rodiny najradšej ani nevedeli, ale... Ale... v móde je priestor, ktorý spája rodinu, ponúka spoločne prežitý čas v blízkosti jedného člena rodiny z druhým aj s ohľadom na to, že každý sa venuje svojim povinnostiam či záľubám. Ale...v jednom priestore – spolu. A vzhľadom na to najmä – otvorený a prepojený priestor kuchyne s obývačkou vytvára neformálny interiér dennej zóny. Dizajnovo sa tomu prispôsobili aj kuchyne, ktoré sú stále miestom prípravy pokrmov, ale ich nábytkové zostavy už veľakrát korešpondujú a sú súčasťou ostatného nábytku – aby sme boli presnejší – kuchyňa a „obývačka“ sú tvorené ako jeden celok, čím sa navzájom ovplyvňujú. Nezriedka dnes nájdete knižnicu ako súčasť kuchynskej zostavy.

detí a frekvencie ich nehodovosti v domácnosti. A pokiaľ máte domáceho štvornohého mazlíčka, určite je to tiež dôležité. ...Že váš pes nikdy na sedačku nesmie vyliezť! Ako ho viete skontrolovať, keď nie ste doma? V otvorenom priestore neviete zatvoriť dvere. V takomto prípade sedačka dostáva poriadne „zabrať“. V podstate na nej „končí“ všetko a všetci. A to musí zvládnuť aj funkciu dizajnovej dominanty spoločenskej miestnosti, čo má vplyv na vypracovanie detailov. „Ešte ani dnes nie je úplnou samozrejmosťou, u všetkých výrobcov, dokonalo vypracovaná a čalúnená zadná strana sedačky, čo je nevyhnutnosťou, ak si uvedomíme, že sa umiestňujú do voľného priestoru v otvorených interiéroch a vytvárajú optický predel medzi

jednotlivými funkčnými zónami a musia byť dokonalé z každého uhla pohľadu“- povedal nám Ing. Ján Konečný ml. z firmy Molitex Krajné, ktorého sme oslovili na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Celková kvalita a funkčnosť sedačky, ako aj spokojnosť s ňou v budúcnosti je tiež v správnom výbere a kvalite poťahového čalúnnického materiálu, pretože aj v rámci segmentu textílii, kože, eko-kože sú rôzne úrovne akosti, ktoré treba konfrontovať s požiadavkami a „prevádzkou“ sedačky v každej domácnosti individuálne“. Mirabo www.molitex.sk

Samozrejme, zariadiť takýto priestor prináša určité rizika. Nábytok, ktorý si do otvoreného priestoru kuchyne a „obývačky“ vyberiete by mal štýlovo, dizajnovo a farebne korešpondovať a hlavne musí byť 100% funkčný, čo napríklad znamená, že ak si vyberáte sedaciu súpravu, kreslá... mali by ste sa rozhodnúť pre sedačku s dostatočným počtom sedenia pre členov rodiny či postačujúci počet kresiel. Jej veľkosť je tiež rozhodujúca a priamo i nepriamo závisí od veľkosti miestnosti, v neposlednom rade aj od vzrastu rodiny, veku

3_2013

59


Seriál o nízkoenergetických domoch

Ak chcete usetrit,

vykurovací systém treba „sit” na mieru TEPELNÉ ČERPADLÁ PATRIA MEDZI NAJEFEKTÍVNEJŠIE ZDROJE TEPLA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV. VYUŽÍVAJÚ TOTIŽ OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V BLÍZKOSTI OBJEKTOV, KDE SÚ INŠTALOVANÉ.

partner rubriky

T

epelné čerpadlá (TČ) dokážu pre nás ináč nevyužiteľnú energiu prostredia s nízkou teplotou (napr. 0 °C) transformovať na vyššiu teplotnú úroveň (napr. 35 °C), ktorú je možné následne použiť v systémoch nízkoteplotného vykurovania (napr. podlahové alebo stenové vykurovanie). Vďaka svojmu konštrukčnému riešeniu dokážu tepelné čerpadlá každú spotrebovanú kWh elektrickej energie premeniť na niekoľkonásobný (3 – 5) vykurovací výkon. O tom, koľkokrát znásobí TČ spomínanú každú kWh, hovorí tzv. výkonové číslo – COP. Toto číslo udáva násobnosť zhodnotenia spotrebovanej elektrickej energie a je stanovené na základe prevádzkových podmienok, ktoré sú definované v norme EN 14 511. Pre možnosť seriózneho porovnania TČ a ich výkonových čísel COP sa stanovili jednotné pravidlá laboratórneho skúšania. Boli dohodnuté rôzne prevádzkové podmienky skúšania, patrí medzi ne napríklad teplota vonkajšieho vzduchu 2 °C a výstupná teplota vykurovacej vody 35 °C. Z týchto parametrov sa potom laboratórnymi metódami a výpočtami určí výkonové číslo COP jednotlivých druhov TČ (zem – voda), (voda – voda), (vzduch – voda). Výkonové číslo COP slúži pre obchodníkov na to, aby vedeli svojim zákazníkom zrozumiteľne preukázať odlišnosť výkonov TČ podľa druhu média, z ktorého čerpajú tieto zdroje tepla energiu. Toto teoretické číslo výkonu sa však v reálnych podmienkach nie vždy naplní. Aby som nepoškodil výrobcov TČ, musím túto moju poslednú myšlienku vysvetliť. Podľa normy EN 14 511 sa tepelné čerpadlo

60

3_2013

hodnotí ako samostatné zariadenie, nie ako podsystém výroby tepla ako celok. Do podsystému výroby tepla nespadá len množstvo tepelnej energie vyrobenej tepelným čerpadlom pre potreby vykurovania a ohrevu pitnej vody. Patria sem aj tepelné straty zásobníka teplej vody a akumulačnej nádrže pre vykurovanie, spotreba prídavnej energie regulácie tepelného čerpadla, obehových čerpadiel, záložných elektrických ohrevných vložiek ako aj elektrický ohrev mazacieho oleja kompresora a pohonu ventilátorov (v prípade tepelných čerpadiel vzduch/voda). Jedine započítaním všetkých týchto faktorov vieme určiť skutočný pomer medzi vyrobenou tepelnou a spotrebovanou elektrickou energiou, pomer presne definujúci hodnotu COP (podsystému výroby tepla s tepelným čerpadlom), (podsystému výroby tepla tepelného čerpadla). U laických zákazníkov by však takéto podrobné hodnotenia evokovali negatívne reakcie, a tak ich marketingové oddelenia výrobcov radšej nepublikujú. Nemôžeme im to zazlievať, ide o vysoko odbornú tematiku, asi takú, ako keby sme mali záujemcovi o kúpu auta podrobne vysvetľovať prácu turbodúchadla, ktoré zvyšuje výkon motora. Platí však, že požadovaná vysoká energetická efektívnosť, s ktorou sú tieto zariadenia všeobecne spájané, je v porovnaní s inými zdrojmi tepla „oveľa viac citlivejšia“ na tepelnotechnické parametre vykurovaného objektu, z tohto vyplývajúci samotný návrh odovzdávacieho systému vykurovania, zvolený typ tepelného čerpadla, spôsob prevádzky a v neposlednom rade treba uviesť aj klimatické podmienky danej inštalácie. Nevhodným návrhom a nedodržaním optimál-


fakt mĂĄ za nĂĄsledok, Ĺže COP Ä?Ă­slo sa v konkrĂŠtnych podmienkach mĂ´Ĺže meniĹĽ zo dĹ&#x2C6;a na deĹ&#x2C6;.

nych prevĂĄdzkovĂ˝ch podmienok primĂĄrnej alebo sekundĂĄrnej strany vykurovacieho systĂŠmu Ä?i neodbornou inĹĄtalĂĄciou sa prevĂĄdzka tepelnĂŠho Ä?erpadla mĂ´Ĺže staĹĽ neefektĂ­vnou â&#x20AC;&#x201C; bez dosiahnutia oÄ?akĂĄvanĂ˝ch vĂ˝sledkov, teda nĂ­zkych prevĂĄdzkovĂ˝ch nĂĄkladov.

V rodinnĂ˝ch domoch sĂş TÄ&#x152; zvyÄ?ajne navrhovanĂŠ ako hlavnĂ˝ zdroj tepla pre nĂ­zkoteplotnĂŠ vykurovacie systĂŠmy a v 90 % aj ako zdroj tepla pre prĂ­pravu teplej vody. ZĂĄkladom sprĂĄvneho nadimenzovania vĂ˝konu TÄ&#x152; je zosĂşladenie mnoĹžstva disponobilnĂŠho tepla z TÄ&#x152; s poĹžiadavkou na dodĂĄvku tepla do obytnĂŠho priestoru a prĂ­pravy teplej vody z hÄžadiska Ä?asu a efektivity. Tento problĂŠm rieĹĄi projekt vykurovania. Ĺ˝iaÄž, tu sa â&#x20AC;&#x17E;pĂĄchajĂşâ&#x20AC;&#x153; na TÄ&#x152; hriechy uĹž spomĂ­nanĂ˝m rutinĂŠrskym prĂ­stupom uĹž pri projektoch. â&#x20AC;&#x17E;Vraj staÄ?Ă­â&#x20AC;&#x153; projekt pre stavebnĂŠ povolenie, priÄ?om sa chyby dejĂş aj pri realizĂĄcii, keÄ? sa remeselnĂ­ci vĂ´bec nezaoberajĂş upozorneniami zodpovednĂ˝ch projektantov. Ako prĂ­klad mĂ´Ĺžem uviesĹĽ skutoÄ?nosĹĽ, ktorĂş som videl pri oprave nefungujĂşceho kĂşrenia v jednej veÄžkej obĂ˝vaÄ?ke. VĹĄetky ostatnĂŠ izby mali dĺŞku

Pre sprĂĄvnu a efektĂ­vnu prevĂĄdzku TÄ&#x152; projekt pre stavebnĂŠ povolenie nestaÄ?Ă­, daĞťie chyby sa dejĂş pri samotnej realizĂĄcii, keÄ? sa â&#x20AC;&#x17E;majstriâ&#x20AC;&#x153; nezaoberajĂş pokynmi nejakĂ˝ch projektantov - â&#x20AC;&#x17E;veÄ? oni to tak robia uĹž 10 rokovâ&#x20AC;&#x153;! UĹž som naznaÄ?il, Ĺže vĂ˝konovĂŠ Ä?Ă­slo COP sa vypoÄ?Ă­tava pri ĹĄtandardizovanĂ˝ch podmienkach. KaĹždĂ˝ dom, kde sa TÄ&#x152; inĹĄtaluje, je vĹĄak jedineÄ?nĂ˝ svojou architektĂşrou, konĹĄtrukÄ?nĂ˝m rieĹĄenĂ­m stien, strechy, podlĂĄh, kaĹždĂ˝ je postavenĂ˝ v inom klimatickom pĂĄsme Slovenska, kde sĂş doliny so zimnĂ˝mi teplotami aj - 20 °C, ale pri Bratislave sĂş zimnĂŠ teploty beĹžne v rozmedzĂ­ + 3 - 5 °C. Tento

RZ 1 - 1. NP (10/8) (tp=42°C) SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou Lpz=300 [mm] PZ:26°C S=1.7 m2

PĂ´dorys prĂ­zemia M 1:50 RZ 1 - 1. NP (10/9) (tp=42°C) SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou Lpz=100 [mm] PZ:32°C S=3.2 m2

RZ 1 - 1. NP (10/6) (tp=42°C) PZ 1: KeramickĂĄ dlaĹžba SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou lo/lp=69.0 m/0.9 m 1.02 - Chodba a Lpz/Loz=300/100 [mm] zĂĄdverie PZ:25°C RĂşrka NIOXY 17x2,5 S=12.5 m2 Nast.=--- (0.8 l/min)

RZ 1 - 1. NP (10/2) (tp=42°C) SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou Lpz/Loz=300/200 [mm] PZ:22°C S=15.0 m2

PZ 1: KeramickĂĄ dlaĹžba lo/lp=55.4 m/15.0 m 1.05 - GarĂĄĹž RĂşrka NIOXY 17x2,5 Nast.=--- (1.3 l/min)

PZ 1: KeramickĂĄ dlaĹžba lo/lp=32.4 m/10.9 m 1.07 - KĂşpelÄ&#x2013;a RĂşrka NIOXY 17x2,5 Nast.=--- (1.2 l/min)

ͳʹʹͲÂ&#x161;͡͝͡ Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x161;  ÇŚÇĄÂ?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŁͳǥʹ

1.07 1.06 24°C

20°C

ͳͺÂ&#x161;ͳǥͲnjÂ&#x2039;Â&#x153;

RZ 1 - 1. NP (10/10) (tp=42°C) PZ 1: KeramickĂĄ dlaĹžba SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou lo/lp=48.7 m/6.5 m 1.08 - KuchyÄ&#x2013;a a Lpz=250 [mm] obĂ˝vaĂžka PZ:26°C RĂşrka NIOXY 17x2,5 S=12.2 m2 Nast.=--- (1.0 l/min)

PZ 1: KeramickĂĄ dlaĹžba lo/lp=5.5 m/13.7 m 1.06 - WC RĂşrka NIOXY 17x2,5 Nast.=--- (0.4 l/min)

Íł

1.04

PK

10°C

Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?ÂąÂ&#x2DC;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x160;Â&#x2021; Č&#x2039;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Ă&#x20AC;Â&#x2DC;Â?Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022;ĂŤÂ&#x2DC;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x160;Ă?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Č&#x152; ;͡Â&#x161;ͳǥ͡njÂ&#x2039;Â&#x153;

A7

1.05 15°C

A8

1.02

A2

20°C

1000

Í´ÍşÂ&#x161;ͳǥͲnjÂ&#x2039;Â&#x153;

Ako projektant a konateÄž firmy, ktorĂĄ vyrĂĄba a vyvĂ­ja systĂŠmy nĂ­zkoteplotnĂŠho vykurovnia, sa problematikou vykurovania zaoberĂĄm takmer kaĹž-

ͳ͜Â&#x161;Í´Â&#x2039;Â&#x153;

A10

A6

 ÇĄÂ&#x160;Â&#x201D;Ǥ;ͲͲÂ?Â? Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x17E;Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17E;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x160;Â&#x201D;ǤͳͲͲÂ?Â? Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;É&#x2030;ιͲǥͲ͜Č&#x20AC;Â?Ǥ ʹͲČ&#x20AC;Í´ÇĄÍś

ͳʹ

ZĂĄkladnou podmienkou efektĂ­vnej prĂĄce TÄ&#x152; je dostatoÄ?ne vysokĂĄ tepelnotechnickĂĄ kvalita obvodovĂ˝ch murĂ­v, strechy, okien, podlĂĄh, aby sa teplom neplytvalo. Toto sa dĂĄ docieliĹĽ kvalitnou tepelnou izolĂĄciou dostatoÄ?nej hrĂşbky, lebo len ona zaruÄ?Ă­, Ĺže spotreba tepla bude Ä?o najniŞťia, a teda aj efektivita vĂ˝konu TÄ&#x152; bude takĂĄ, Ĺže sa jeho vĂ˝kon nemusĂ­ predimenzovĂĄvaĹĽ, aby sa z vĂ˝konu TÄ&#x152; â&#x20AC;&#x17E;vyrobiloâ&#x20AC;&#x153; aj dostatok tepla pre prĂ­pravu teplej vody. O problematike prĂ­pravy teplej vody 0.04 tepelnĂ˝m Ä?erpadlom z dĂ´vodu zloĹžitosti efektĂ­vneho rieĹĄenia napĂ­ĹĄem Ä?alej. 20°C

Í´ÍşÂ&#x161;ͳǥͲnjÂ&#x2039;Â&#x153;

A9

vykurovacieho potrubia v podlahovom kĂşrenĂ­ 60 m, iba v tejto veÄžkej obĂ˝vaÄ?ke mal vykurovacĂ­ had jeden okruh, a to dlhĂ˝ aĹž 150 m. Samozrejme, Ĺže pri takejto dĺŞke potrubia uĹž v polovici dĺŞky potrubia bola teplota vykurovacej vody na 20 °C a polovica miestnosti nekĂşrila. RieĹĄenĂ­m je zvýťiĹĽ teplotu vĂ˝stupnej vody z TÄ&#x152;, ale oÄ?akĂĄvanĂĄ efektivita aj COP Ä?Ă­slo TÄ&#x152; sĂş nenĂĄvratne stratenĂŠ. ProblĂŠm ide vyrieĹĄiĹĽ v lete vybĂşranĂ­m tohto vykurovacieho okruhu a jeho rozdelenĂ­m na dve poloviÄ?ky, Ä?Ă­m sa problĂŠm nekĂşrenia 1/2 tejto miestnosti vyrieĹĄi. Ä&#x152;o to bude stĂĄĹĽ, to uĹž nechĂĄm na vĂĄĹĄ Ăşsudok. Iste to nebude malĂĄ cifra, myslĂ­m si vĹĄak, Ĺže rekonĹĄtrukcia obĂ˝vacej izby stojĂ­ za to, lebo prevĂĄdzkovaĹĽ efektĂ­vny zdroj tepla neefektĂ­vne aj 20 rokov urÄ?ite nie je to, Ä?o majiteÄž oÄ?akĂĄval.

A5

A3

A1

1.08

1.03

20°C

20°C

A4

TEPELNĂ&#x2030; STRATY - 1.02 -

- 1.03 -

- 1.04 -

Chodba a zådverie 17.3 m2 44.2 m3 20 °C 713 W

PracovÄ&#x2013;a 12.8 m2 32.6 m3 20 °C 740 W

Technickå miestnosĢ 3.7 m2 9.2 m3 12 °C 78 W

- 1.05 GaråŞ 15.0 m2 37.6 m3 15 °C 1166 W

1300

- 1.06 -

- 1.07 -

WC

KĂşpelÄ&#x2013;a 4.0 m2 10.1 m3 24 °C 395 W

1.7 m2 20 °C

4.2 m3 114 W

partner rubriky

- 1.08 RZ 1 - 1. NP (10/5) (tp=42°C) PZ 2: KeramickĂĄ dlaĹžba SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou lo/lp=49.0 m/7.7 m 1.08 - KuchyÄ&#x2013;a a Lpz/Loz=250/100 [mm] obĂ˝vaĂžka PZ:26°C RĂşrka NIOXY 17x2,5 S=7.8 m2 Nast.=--- (0.7 l/min)

RZ 1 - 1. NP (10/4) (tp=42°C) PZ 1: KeramickĂĄ dlaĹžba SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou lo/lp=39.5 m/12.6 m 1.08 - KuchyÄ&#x2013;a a Lpz/Loz=250/100 [mm] obĂ˝vaĂžka PZ:26°C RĂşrka NIOXY 17x2,5 S=6.3 m2 Nast.=--- (0.7 l/min)

RZ 1 - 1. NP (10/3) (tp=42°C) PZ 2: KeramickĂĄ dlaĹžba SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou lo/lp=46.8 m/1.0 m 1.08 - KuchyÄ&#x2013;a a Lpz=250 [mm] obĂ˝vaĂžka PZ:26°C RĂşrka NIOXY 17x2,5 S=11.7 m2 Nast.=--- (0.9 l/min)

RZ 1 - 1. NP (10/1) (tp=42°C) SystĂŠm s upevÄ&#x2013;ovacou liĹĄtou Lpz=200 [mm] PZ:25°C S=12.4 m2

PZ 1: Parkety 8mm

KuchyÄ&#x2013;a a obĂ˝vaĂžka 44.6 m2 113.6 m3 20 °C 2892 W

lo/lp=62.1 m/2.6 m 1.03 - PracovÄ&#x2013;a RĂşrka NIOXY 17x2,5 Nast.=--- (0.8 l/min)

3_2013

61


Seriál o nízkoenergetických domoch

dý deň. Nakoľko ma problematika TČ zaujímala už v minulosti, začal som sa jej podrobne venovať počas svojho doktorandského štúdia. Pre vytvorenie predstavy, aký rozdiel efektivity práce TČ spôsobujú nepatrné rozdiely v návrhu a realizácii, uvádzam dva podobné príklady inštalácie TČ.

Cena za 1 rok

1. Dom: Revišné, okres Dolný Kubín, zateplená tehlová novostavba, tepelné čerpadlo vzduch – voda Stiebel Eltron WPL 18, v prevádzke od 2010, nízkoteplotný systém podlahového vykurovania, akumulačná nádrž vykurovacej vody 400 l, zásobníkový ohrievač teplej vody 300 l, projekt vykurovania len pre stavebné povolenie. 2. Dom: Dolný Kubín, tehlová novostavba nezateplená! Tepelné čerpadlo vzduch – voda Stiebel Eltron WPL 18, v prevádzke od 2011, nízkoteplotný systém podlahového vykurovania, akumulačná nádrž vykurovacej vody 300 l, zásobníkový ohrievač teplej vody 400 l, projekt vykurovania detailne vypracovaný ako realizačná projektová dokumentácia. Zaujímavé na tomto porovnaní je fakt, že oba domy sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou cca 1,5 km, teda majú totožné vonkajšie klimatické podmienky, t.j. 247 dní vykurovania, stredná vonkajšia teplota z 30-ročného priemeru T es =2,6 °C, maximálna teplota v zime podľa STN 06 02 10 -18 °C. Aj plochou sú domy porovna-

partner rubriky

62

3_2013

teľné a aj ich vypočítaná tepelná strata je skoro rovnaká – cca 9 kW; typ podlahového kúrenia je UNIVERSA, rúrka NIOXY 17 x 2,5 mm. Napriek všetkej tejto podobnosti a len nepatrným rozdielom sú platby za elektrinu v porovnávaných domoch veľmi rozdielne!!! (Pozri ročné FA od SSE.) Čím to je? Ako prvé sa dajú zhodnotiť návyky rodiny na požadovanú teplotu v dome, čo má priamy vplyv na množstvo spotrebovaného tepla. Tento rozdiel však môže ovplyvniť jeho spotrebu max. v rozsahu 10 - 12 %, pretože údaje od výrobcov vykurovacej techniky hovoria, že ak nám stúpne izbová teplota o 1 °C, tak nám stúpnu prevádzková náklady


asi o 6 %. Spotreba v dome č. 1 je však až o 50 % vyššia. Na základe konzultácie so samotným investorom a montážnou firmou, ktorá v týchto domoch robila kúrenie, môžeme výrazný rozdiel v spotrebe domu č. 1 pripísať viacerým faktorom. Medzi tie hlavné však patrí skutočné vyhotovenie podlahového vykurovania, ktoré bez realizačného projektu nemohlo byť urobené dôkladne. Skrátka – projekt na stavebné povolenie nedefinuje množstvo a spôsob kladenia vykurovacích rúrok a taktiež nehovorí o prietoku, ktorý je potrebný v jednotlivých vykurovacích okruhoch. Bez vypočítania spomínaných prietokov a reálneho hydraulického vyregulovania tlačí obehové čerpadlo vykurovaciu vodu cestou menšieho odporu, a teda do kratších vykurovacích okruhov (napr. zádverie, kúpeľne, atď.). Priestorový termostat ovládajúci teplotu vykurovacej vody býva inštalovaný v referenčnej miestnosti (zvyčajne obývacia izba), ktorá má logicky dlhšie vykurovacie okruhy s väčšou tlakovou stratou a menším prietokom vykurovacej vody. Pre dosiahnutie požadovanej teploty týchto miestností regulácii tepelného čerpadla nezostáva nič iné, ako zvýšiť teplotu vykurovacej vody, čím nám stúpajú celkové prevádzkové náklady tak ako v našom prípade. Aké je poučenie z týchto porovnávaných domov pre širokú verejnosť?

na „mieru“ každého domu. V prvom dome sa realizoval systém podľa projektu na stavebné povolenie, kým druhý dom mal realizačnú projektovú dokumentáciu. V prvom prípade majiteľ možno ušetril za projekt cca 500 eur, avšak ročne stráca – prekúri o 589 eur viac ako porovnateľný dom vzdialený len 1,5 km. Koľko teda ušetril a koľko prekúri za 30 rokov životnosti vykurovacieho systému?! Ing. Dušan Orgoník, PhD.

radí

Cítite príchod blížiacej sa jari? Áno, nastáva ten najvhodnejší čas na uskutočnenie plánov o svojom prvom vlastnom alebo lepšom, zdravšom či krajšom bývaní. Vieme to aj my v Prvej stavebnej sporiteľni. Preto sme pre vás pripravili naozaj neodolateľnú ponuku. Ak ešte nemáte uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení v PSS, a. s., rýchlo tak urobte, aby ste vzápätí mohli požiadať o úver na bývanie s úrokom nízkym ako nikdy doteraz. Neveríte? Presvedčte sa sami. Úroková sadzba tých najvýhodnejších úverov v Prvej stavebnej sporiteľni sa v súčasnosti začína už od 1 % ročne!

V predchádzajúcom texte som už spomínal, dôležitosť projektovania systému ÚK presne

Cena za 1 rok

Pritom je len na vás, či sa rozhodnete pre fixáciu zvýhodnenej úrokovej sadzby na jeden, dva alebo tri roky. Po uplynutí vami zvolenej doby sa úrok automaticky upraví na taký, ktorý platil pred podaním žiadosti o úver. Je viac ako isté, že priemerná úroková sadzba vášho úveru bude výhodnejšia, ako u porovnateľných produktov na trhu financovania bývania. A nezabudnite, že mimoriadne výhodná ponuka PSS, a. s., trvá len do konca marca 2013. Viac informácií o úveroch na bývanie s úrokovou sadzbou už od 1 % nájdete na str. 28–29.


Drevostavby

RD HARMONY 10

Sme silný a spolahlivý partner! Xaver HAAS

ROZHOVOR S ING. ALENOU KALUŽAYOVOU, VEDÚCOU OBCHODNÉHO ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI HAAS FERTIGBAU NA SLOVENSKU.

D

ovoľte, aby sme začali rozhovor na tému drevostavieb dosť netradičnou otázkou. Ako je možné, že Vaša materská firma HAAS FERTIGBAU sa už niekoľko desaťročí radí medzi stabilné a stále sa modernizujúce firmy na európskom trhu?

Spoločnosť HAAS FERTIGBAU patrí do koncernu HAAS GROUP, ktorej centrála je v nemeckom Falkenbergu. HAAS GROUP v posledných desaťročiach prešla enormným podnikateľským rozvojom. Koncern HAAS GROUP predstavuje 15 výrobných závodov v 7 krajinách Európy. Popri Nemecku a Rakúsku patrí k nim Francúzsko, Španielsko, Česko,

Pôdorys prízemia RD HARMONY 10

Chorvátsko a Rumunsko. HAAS GROUP okrem toho má vlastné obchodné kancelárie a pobočky vo Švajčiarsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a v Slovinsku. V týchto závodoch zamestnáva viac ako 4 000 zamestnancov. V 12 krajinách Európy dodáva kompletný servis stavieb, stavebné prvky a drevené výrobky. Skupina HAAS GROUP ročne produkuje 850 montovaných domov z hotových dielcov, 120 podnikateľských a priemyslových stavieb, takmer 500 poľnohospodárskych stavieb a 400 krovov. Za posledných 35 rokov sa viac ako 25 000 rodín stalo zo stavebníkov spokojnými majiteľmi domov firmy HAAS. Pre naše teritórium je naším „materským“ výrobným závodom závod HAAS FERTIGBAU Chanovice v Českej republike. Tento má takmer 100 ročnú tradíciu. Je to moderný drevokombinát zaoberajúci sa komplexným spracovaním drevnej hmoty, ktorá je spracovávaná najmodernejším technologickým zariadením, špičkovými drevoobrábacími strojmi

Pôdorys poschodia RD HARMONY 10

3_2013

65


Drevostavby Montáž sady dielov pre svojpomocnú výstavbu pod odborným dohľadom HAAS FERTIGBAU.

a linkami. Jeho produktový záber je značne široký – kombinát popri výstavbe rodinných domov vyrába najrôznejšie objekty pre administratívu, školstvo a zdravotníctvo, ďalej halové stavby určené na šport, priemysel a poľnohospodárstvo a dodáva tiež kompletné strešné konštrukcie. Ďalším sortimentom sú stavebné materiály a prvky na báze dreva, ako sú napr. viacvrstvové dosky, škárovky a pod., či atypické lepené prvky, ktoré sú následne používané pre výstavbu. Odkedy spoločnosť pôsobí na Slovensku? Prvý dom od spoločnosti HAAS FERTIGBAU bol postavený na Slovensku v roku 2001. Odvtedy spoločnosť postavila na Slovensku niekoľko desiatok domov či už typových alebo individuálnych v rôznych stupňoch dokončenia a v rôznych stupňoch energetickej úspory domu (energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasívne domy). Vďaka rozvinutej regionálnej predajnej sieti poskytujeme naše domy v rôznych úrovniach vybavenosti, ktoré spĺňajú požiadavky a potreby zákazníkov. Vďaka tejto obchodnej „politike“ môžeme našim zákazníkom poskytovať kvalitnejší servis. Na Záhorí v obci Láb sa napr. nachádza plne funkčný obývaný – referenčný dom, kde záujemcovia majú možnosť presvedčiť sa, aké skúsenosti majú naši bývalí klienti, ktorí bývajú v dome HAAS FERTIGBAU niekoľko rokov. Základná ponuka spoločnosti HAAS FERTIGBAU ponúka na Slovensku niekoľko desiatok typových domov. Zákazník si môže vybrať z ponuky domov s prízemím a obytným podkrovím, z domov jednopodlažných, tzv. bungalovov. Nechýba tu ani

66

3_2013

osvedčená zlatá stredná cesta – domy, v ktorých je prízemie dokončené NA KĽÚČ (dom pripravený na bývanie) a podkrovie pripravené k následnej dostavbe podľa možností každého klienta. Toto etapové rozdelenie priebehu výstavby veľmi efektívne zníži počiatočnú investíciu do bývania a pritom zachová možnosť rozšírenia rodinného domu v budúcnosti. Aký konštrukčný systém používate v štandardnej dodávke rodinných domov? Konštrukčný systém firmy HAAS FERTIGBAU je založený na prefabrikovanom systéme drevostavby, kde sú jednotlivé panely tvoriace dom vyrobené vo výrobnom závode a následne zmontované na stavenisku. Táto technológia zaručuje presnú a modernú výrobu bez vplyvu poveternosti na stavbe. Týmto je zaručené použitie bezchybných konštrukčných materiálov a realizácia stavebných detailov v súlade s platnými normami a vopred definovanými technologickými postupmi. Samotná montáž na stavbe prebieha následne po preprave dielcov na stavenisko. Základná hrubá stavba je na stavenisku hotová približne za 48 hodín, čím sa minimalizuje vplyv nepriaznivého počasia. Dnes sa často diskutuje, ktorý typ skladby steny drevostavby je ten najvhodnejší. Môžete popísať zloženie stenového panelu, ktoré ponúka Vaša firma? Základné konštrukčné materiály sú materiály na báze dreva. Rezivo má preukázaný pôvod – drevo a materiály na báze dreva pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom s certifikátom PEFC, čo dáva záruku, že neobsahu-

jú zdraviu škodlivé látky. Základ prefabrikovaného panelu tvorí masívna nosná drevená konštrukcia hrúbky 200 mm a drevotriesková, prípadne špeciálna trojvrstvová lamelová doska hrúbky 13 milimetrov. Za vopred definovaných vlhkostných a teplotných podmienok sa vyrobí panel. Medzi dve paralelne spájané vrstvy drevotriesky sa vkladá minerálna tepelná izolácia hrúbky 200 mm. Na opláštenie interiérovej strany vyrobeného panelu sa používajú sadrokartónové dosky. Vonkajšia strana sa zatepľuje izolačným materiálom (polystyrénom v hrúbke 100 alebo 150 mm), na ktorý sa nanáša vrstva vystuženej organickej omietky. Tieto panely na realizáciu obvodovej steny sa vyrábajú v štandarde s hrúbkou 343 milimetrov s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U = 0,14 W/(m2.K) – steny Thermo protect Premium. Do vyrobenej obvodovej steny sa už vo výrobnom závode osadzujú výplne otvorov (okná a dvere), predpripravujú sa inštalácie elektrických rozvodov, rozvodov vody, kanalizácie a ventilačných systémov. Samozrejmosťou je ponuka konštrukcie tak v difúzne uzatvorenom ako i v difúzne otvorenom systéme (pozri schémy). Záleží na voľbe zákazníka, ktorý sám rozhoduje o tom, ktorý spôsob konštrukcie domu si zvolí. Na Slovensku je tradícia stavať domy svojpomocne. Dávate priestor aj pre takéhoto investora? V logu firmy HAAS FERTIGBAU je slovné spojenie: „Rozmanitosť stavieb“. Myslí sa tým rozmanitosť všeobecne, teda aj pokiaľ ide o stupne dokončenia stavby domu. V procese rozhodovania sa o výstavbe rodinného domu s HAAS FERTIGBAU si klienti môžu vybrať z troch spôsobov dokončenia domu. Ide o dokončenie PRAKTIK, PRAKTIK PLUS a NA KĽÚČ. V stupni dokončenia PRAKTIK je stavba zo strany exteriéru dokončená do finálnej podoby vrátane povrchových úprav. Dom má vonkajšiu omietkovú fasádu a vo vonkajších stenách sú osadené okná i vstupné dvere. V dome sa nachádzajú všetky priečky a je hotová príprava pre elektroinštaláciu a zdravotechniku tak, aby budúci majiteľ nemusel v štádiu dokončenia domu zasahovať do uzavretého stenového panelu. Ostatné dokončievacie práce si realizuje zákazník vo svojej réžii. Vyšším stupňom dokončenia je PRAKTIK PLUS. V tomto stupni dokončenia je v dome skompletizo-


Pôdorys prízemia RD LINEA RD LINEA

vaná elektroinštalácia, systém ústredného vykurovania, vody a kanalizačných odpadov. Navyše sú zateplené stropné a strešné konštrukcie a hotové konštrukcie podláh. Dokončenie NA KĽÚČ predstavuje stupeň , keď je dom kompletne dokončený a pripravený na kolaudáciu. V dome sú všetky potrebné dokončenia interiéru rodinného domu so všetkými technológiami a úpravami povrchov stien a podláh ako aj vybavenie kúpeľní všetkým potrebným. Ponuka v akomkoľvek stupni dokončenia končí spracovaním grafického návrhu kuchynského nábytku, ktorý sme taktiež vo veľmi krátkej dobe a špičkovej kvalite schopní prostredníctvom nášho subdodávateľa realizovať. V poslednej dobe sa čoraz viac hovorí o energetických úsporách. Ako sú Vaše drevostavby pripravené riešiť tieto otázky? Máte v ponuke tiež pasívne domy? Súčasné ekonomické podmienky nútia investorov zaoberať sa energetickou náročnosťou stavby. Okrem štandardnej ponuky nízkoenergetických domov, ak to investori vyžadujú, realizujeme aj pasívne domy. V prípade pasívneho domu v podstate ide o dosiahnutie kritéria spotreby energie nižšej ako 15 kWh/rok/m2. Na splnenie tejto podmienky sa niekedy vynakladá neúmerne veľa prostriedkov, ktorých návratnosť je v súčasnosti diskutabilná, pretože sa do takýchto domov inštaluje priveľa drahých technológií. Obvodová stena montovaného domu HAAS FERTIGBAU MODEL 2013 – stena Thermo protect Premium U = 0,14 W/(m2.K) – spĺňa tepelnoizolačné kritériá nízkoenergetického domu. Keď štandardné zdroje tepla, ktorými je elektrické alebo plynové teplovodné vykurovanie, doplníme technológiami zdroja tepla, ako je tepelné čerpadlo, dom doplníme o ventilačné zostavy s možnosťou rekuperácie vzduchu, prípadne namontujeme solárne kolektory, tak výrazne prispejeme k ďalšiemu zníženiu energetickej náročnosti stavby. Samozrejmosťou je tiež ponuka elektrických vykurovacích podlahových fólií. Novinkou je vykurovanie kombinované s kozubovou vložkou s akumuláciou

tepla do veľkoobjemových vodných nádrží, z ktorých je možné čerpať tepelnú energiu až 24 hodín po ukončení samotného kúrenia v kozube. Je potrebné zdôrazniť, že v štandardnej ponuke HAAS FERTIGBAU je dom, ktorý je nízkoenergetický, teda jeho spotreba tepla je nižšia ako 50 kWh/rok/m2; záleží len na voľbe a finančných možnostiach zákazníka, či sa rozhodne pre nízkoenergetický alebo pasívny dom. Kde podľa Vás zákazník robí najväčšie chyby pri voľbe dodávateľskej firmy? Klienti sú často prekvapení, keď ich informujem, že na Slovensku platí zákon, podľa ktorého drevostavba musí byť dodaná od certifikovanej firmy. Pri výstavbe akýchkoľvek stavieb kladie spoločnosť HAAS FERTIGBAU dôraz na použitie kvalitných certifikovaných materiálov, ktoré zaručujú bezproblémovú funkčnosť a dlhú životnosť stavby. Preto tiež dbáme na kontrolu kvality všetkých stavebných materiálov. Spoločnosť HAAS FERTIGBAU je členom Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky – sekcia drevostavieb. Dodávateľská firma Haas Fertigbau Chanovice je členom Asociácie dodávateľov montovaných stavieb (ADMD) ČR. HAAS FERTIGBAU Chanovice je tiež vlastníkom tzv. Dokumentu národnej kvality (DNK). Ide o dobrovoľnú certifikáciu štátnou skúšobňou VVÚD Praha, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť ako vo výrobe, tak aj v priebehu montáže domu. Je pritom kontrolovaná zhoda použitých materiálov a technologických postupov s príslušnými normami, vrátane všetkých potrebných kvalitatívnych štandardov a postupov práce. Spoločnosť je vlastníkom Európskeho certifikátu zhody CE. Označenie CE vyjadruje zhodu vo všetkých požiadavkách, ktoré sa od výrobcu vyžadujú. Tento certifikát potvrdzuje, že výroba drevených stenových dielcov pre rodinné domy i stavby občianskej vybavenosti spoločnosti Haas Fertigbau Chanovice spĺňa všetky predpisy a potvrdenia o zhode s Európskym technickým schválením (ETA). Certifikát bol vydaný na základe spracovaných postupov a opatrení Drevárskym certifikačným orgánom v Rakúsku.

Úspešná môže byť len firma, ktorá si svojho zákazníka váži a ponúka mu kvalitné inovácie. Akú novinku ste pripravili pre slovenského zákazníka v roku 2013? V našej firme vždy reagujeme na požiadavky trhu a potreby zákazníka. Klienti v súčasnosti čoraz viac požadujú riešenia eliminujúce rastúce ceny energií. Obvodovú stenu Thermo protect OPTIMUM, ktorá v modelovom rade MODEL 2012 bola v štandarde, sme pre rok 2013 nahradili stenou THERMOPROTECT PREMIUM. Hrúbka obvodovej steny sa zväčšila z 283 mm na hrúbku 343 mm. U = 0,14 W/(m2.K), čím stúpla tepelnotechnická kvalita plášťa domu. Investor si môže vybrať z ponuky katalógových typových domov alebo pre neho spracujeme individuálny projekt podľa vlastných predstáv klienta. Pre montážnikov alebo tých, ktorí si chcú postaviť svoj rodinný dom svojpomocne, ponúkame sadu certifikovaných stavebných dielcov HAAS FERTIGBAU. Takto si môže zákazník realizovať montáž rodinného domu vlastnými silami. Aj toto je nami ponúkané riešenie v situácii prílišného šetrenia. Ako by ste na záver charakterizovali aktivity zastúpenia Vašej spoločnosti na Slovensku? Od prvých kontaktov záujemcov o drevostavbu od HAAS FERTIGBAU s našimi obchodníkmi sme im významnou oporou pri optimalizácii rozhodnutí a pri hľadaní najefektívnejších riešení. Našim klientom tým dávame istotu, že v stavbe budú optimálne zakomponované všetky individuálne požiadavky, ktoré budú vychádzať zo skúseností so stavbami podobných konštrukcií. Vo firme HAAS platí jasná línia: Nestaviame vzdušné zámky. Pri optimálnom využití nákladov s vysokou úrovňou odborných znalostí, modernou výrobnou technológiou a spoluprácou s klientmi je však naša spoločnosť schopná presvedčivo vyriešiť aj tie najzložitejšie úlohy. Ďakujeme za rozhovor. Snímky: HAAS FERTIGBAU www.Haas-Fertigbau.sk

3_2013

67


Firemná prezentácia

Vyssia kvalita medzi prírodnými izolacnými materiálmi – nová celulózová izolácia

Thermoåoc je 100 % bez boritanov! PRÍRODNÉ IZOLAČNÉ MATERIÁLY UŽ NIE SÚ SLOVENSKÝM STAVEBNÍKOM NEZNÁME. CELULÓZA, KONOPE, DREVOVLÁKNO, OVČIA VLNA A PODOBNÉ MATERIÁLY PONÚKAJÚ MOŽNOSŤ POUŽIŤ SKUTOČNE PRÍRODNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL.

Celulózová izolácia Thermofloc získala na výstave BAU Mníchov ocenenie Nature Plus a je jedinou celulózovou izoláciou v Európe, ktorej bolo ocenenie pridelené pre svoje výnimočné vlastnosti a ekologický prínos.

Výrobca izolácie Thermofloc® neustále pracuje na vylepšovaní vlastností svojich výrobkov. V súvislosti s novým európskym nariadením o obmedzení predaja výrobkov obsahujúcich soli bóru, platným od 1. 6. 2012, vyvinul a certifikoval novú, podstatne vylepšenú izoláciu.

Poznáte izoláciu Thermofloc®? Celulózová izolácia Thermofloc patrí medzi tzv. “fúkané” izolačné materiály, inštaluje sa pomocou špeciálnych strojov do pripravených konštrukcií striech, stropov, podláh a stien. Vďaka svojim vynikajúcim izolačným vlastnostiam a v spojení s dokonalou technikou spracovania predstavuje Thermofloc® skutočne inteligentnú voľbu zateplenia. Použitie izolácie Thermofloc® Pri moderných nízkoenergetických a pasívnych stavbách sa používa Thermofloc® ako tepelná a zvuková izolácia striech, stropov a fasád resp. stien drevostavieb. Pri tepelnej sanácii starších objektov je najčastejšie doplnenie izolácie v trámových stropoch, dvojplášťových strechách a zatepľovaní fasád.

68

3_2013

Nová celulózová izolácia Thermofloc® je 100 % bez boritanov, vyrobená z triedeného novinového papiera a patentovanej zmesi minerálnych solí. Vďaka novej technológii výroby celulózového vlákna dosiahol Thermofloc® (v porovnaní s inými značkami celulózových izolácií) omnoho lepšie parametre požiarnej odolnosti, odolnosti proti zosadnutiu a nižšiu spotrebu materiálu. Tepelno izolačné parametre: súčiniteľ tepelnej vodivosti O= 0,039, merná tepelná kapacita c =1,95 kJ/kgK, nízky difúzny odpor μ = 1-2, trieda horľavosti B-s2,d0, schopnosť regulácie a redistribúcie vlhkosti, odolnosť voči plesniam a hubám, európsky atest ETA 05/0186 Fúkaná celulózová izolácia Thermofloc® je kvalitné a ekologické riešenie pre zateplenie nízkoenergetických a pasívnych domov, izolácie striech, stropov a stien. Používa sa v 25 európskych krajinách.

Certifikované aplikačné firmy THERMOFLOC®: Bratislava, Detva, Gabčíkovo, Holíč, Košice, Lučenec, Námestovo, Nitra, Považská Bystrica, Ružomberok, Trenčín, Veľké Leváre, Poprad, Liprovský Mikuláš, Moldava nad Bodvou. Viac informácií získate na www.thermofloc.eu THERMOFLOC s.r.o. Hydinárska 4/7, 949 01 Nitra tel.: 0915/412231, info@thermofloc.eu


Novinky

Orava OS-110: rekordman v odšťavovaní Začnite deň pohárom čerstvo odšťaveného džúsu z citrusových plodov! S rekordmanom Orava OS-110 dokážete za necelé 3 minúty odšťaviť 2 kilá pomarančov (asi liter čerstvej citrusovej šťavy). Nôž, ktorý je súčasťou vrchnáka odšťavovača, vám citrus ľahko a rýchlo prekrojí. Polovičky citrusov potom vložíte všetky spolu na otočné hroty, kryt zatlačíte, čo spustí samotné odšťavovanie a liter čerstvo odšťavenej šťavy na vás čaká na stole! Orava OS-110 je zhotovený tak, aby odšťavil poctivý 100 % džús s dužinou, ktorý vás vyjde v citrusovej sezóne lacnejšie. Pri odšťavovači Orava OS-110 zabudnite aj na „galeje“ s čistením! Rozmontovať a umyť ho dokážete za 20 sekúnd. Ak by sa vám to zdalo predsa len dlho, pokojne ho zverte do starostlivosti umývačke riadu. Orava OS-110nájdete v predajniach Orava alebo v e-shope www.orava.eu za akciovú cenu 39,90 €.

Čokoládové tyčinky vo veľkonočnom šate Obľúbeným zvykom je obdarovať malého aj veľkého šibača vajíčkom či sladkou odmenou. Ideálnym spojením sú obľúbené čokoládové tyčinky vo veľkonočnom šate. MARGOT Vajíčka - balenie je plné malých lahodných kúskov, ktoré šibači ocenia kvôli delikátnym kúskom poliatych lahodnou tmavou polevou s exotickou rumovo-kokosovou príchuťou. BANÁNY Vajíčka potešia nielen tých najmenších. Sú ideálne pre tých, ktorí si tradičnú chuť banánov v čokoláde radi doprajú i po menších kúskoch.

Smartfóny Samsung GALAXY – to je štýl Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd., na veľtrhu Mobile World Congress (MWC) v Barcelone oficiálne predstavila novinky - smartfóny Samsung GALAXY Young (na snímke) a Samsung GALAXY Fame. Obe novinky sú cenovo dostupné, imidžové prístroje s operačným systémom Android pre mladšiu generáciu. Smartfóny budú k dispozícii aj vo verzii Dual SIM - môžete využívať dve čísla naraz. S funkciou Always On nikdy nezmeškáte žiadny telefónny hovor, pretože bude presmerovaný na druhú SIM kartu. Technológia Hybrid Dual SIM vám umožní používať 3G dáta na jednej SIM karte a zároveň na druhej SIM karte prijímať hovory. Samsung GALAXY Young má plne dotykový HVGA displej s veľkosťou 3,27 palca s možnosťou prezerania fotografií, správ a multimedií. Aplikácia Dropbox umožňuje prístup a prácu v súbore odkiaľkoľvek. Samsung GALAXY Fame sa výbavou podobá modelu GALAXY Young, disponuje však lepším, 5-megapixelovým fotoaparátom, NFC technológiou alebo technológiou Bluetooth 4.0. Oba modely sa objavia na slovenskom trhu v apríli za 135 resp. 189 eur. 3_2013

69


Firemná prezentácia

Komplexný program proti usadaniu a hniezdeniu vtáctva od spolocnosti HOSTIN

Všetky druhy vtáctva používajú na stavbu svojich hniezd suchú trávu, vetvičky a blato, ktoré nevyzerajú pekne na ktorejkoľvek časti domu. Vtáky a hlavne holuby sú tiež nositeľmi rôznych ochorení a parazitov nebezpečných pre zdravie človeka. Netrpí však len človek, ale aj fasáda. Vtáčí trus je veľmi agresívny a dokáže napáchať veľké škody. Spoločnosť HOSTIN na slovenský trh priniesla novinku v podobe komplexného programu proti usadaniu a hniezdeniu vtáctva, najmä holubov, vrabcov, lastovičiek, ale i väčších druhov vtáctva, akými sú napr. dravce alebo riečne druhy vtákov. Všetky produkty spoločnosti sú vyrábané z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, ktorá zaručuje vysokú životnosť a odolnosť voči korózii. Hrotový systém Je základným a najžiadanejším druhom zábran. Tento systém je založený na jednoduchom mechanickom odplašení všetkých druhov vtáctva. Vybrať si môžete z viacerých účinných alternatív. Princíp tohto systému spočíva v tom, že sa jednoducho namontuje na inkriminované miesta a zabráni vtáctvu v usadaní a hniezdení. Najčastejšie ide o rímsy budov, parapetné dosky, okrajové časti budov, rôzne okrasné fasádne prvky, výklenky, trámy, hrady (napríklad na prístreškoch), pergoly, logá spoločností a podobne. Riešenie je jednoduché, esteticky málo rušivé a hlavne veľmi účinné. Zákazník má na výber z viacerých štandardných druhov zábran, ktoré v plnej miere uspokoja jeho požiadavky. Okrem štandardných produktov poskytuje spoločnosť HOSTIN aj špeciálne vyvinutý a mimoriadne účinný systém určený na ochranu fasády pred stavaním lastovičích hniezd. Je to model PL 4T lastovičkový, ktorý má špeciálne navrhnutý tvar. Inštaluje sa priamo na fasádu, najlepšie po

70

3_2013

MNOHÍ Z NÁS MAJÚ PROBLÉMY S HOLUBMI, LASTOVIČKAMI, VRABCAMI ALEBO SOVAMI, KTORÝM SA ZAPÁČILO V BLÍZKOSTI NÁŠHO DOMOVA. SPÔSOBUJÚ PROBLÉMY, SÚ HLUČNÉ, VŠETKO ZNEČISŤUJÚ. obvode celého domu. Systém je málo viditeľný, esteticky nerušivý, takže pohľad na novú fasádu zostáva príjemný a zároveň je tento systém mimoriadne účinný. Bol vyvinutý spoločnosťou HOSTIN špeciálne na tento účel a ako jediná ho poskytuje na slovenskom trhu. Ďalším špeciálnym druhom zábran je systém, ktorý chráni odkvapové systémy budov. Ide

o druh s názvom PL 2T žľabový. Čistenie odkvapov býva vzhľadom k ťažkému prístupu veľmi komplikované a namáhavé, a tak montážou zábran môžete predísť zanášaniu odkvapov rôznymi vetvičkami a lístím od vtákov, ktoré sa rozhodli využiť práve toto miesto na svoj oddych alebo na stavbu svojho príbytku. V tomto prípade ide hlavne o holubov.


Sieťový systém Niektoré objekty môžu byť chránené len prostredníctvom dôkladného zasieťovania. V ponuke sú siete, ktoré sú odolné voči UV žiareniu a voči poveternostným podmienkam. Tento systém ponúka diskrétnu ochranu proti holubom a iným druhom vtáctva. Pri správnom výbere siete a odbornej montáži sú siete zo zeme takmer nepostrehnuteľné. Rozhodnúť sa môžete medzi polyetylénovými alebo priehľadnými nylonovými sieťami, ktoré ochránia objekty od tých najmenších druhov vtáctva, ako sú napr. vrabce alebo lastovičky, až po väčšie druhy ako holuby, dravce alebo sovy. Sieťami sa môžu chrániť balkóny, rôzne výklenky alebo sochy. Sieťovým systémom je možné chrániť i celé nádvoria. Elektrický systém Ďalším rozšíreným druhom sú elektrické zábrany proti usadaniu vtáctva, ktoré sa využívajú na miestach, kde nie je možné inštalovať hrotový systém alebo hrotový systém nie je esteticky vyhovujúci. Tento systém je možné inštalovať na takmer všetky časti budov. Princíp odplašenia vtáctva je v slabých elektrických výbojoch, ktoré nedovolia vtákom v usadnutí. Ak nad týmto

systémom niektorí citlivejší čitatelia zaváhajú, môžu zostať pokojní. Zdroje elektrického napätia sú certifikované a schválené, bežne sa používajú v krajinách západnej Európy. Dokonca ich tolerujú i ochrancovia prírody v Nemecku a Rakúsku, kde sú požiadavky na ochranu živočíchov veľmi prísne. Systém sa montuje na rímsy, parapetné dosky a okraje budov, billboardy, reklamné pútače, no dá sa pripevniť i na strešnú krytinu. Lankový systém Na miestach, kde predchádzajúce varianty nemožno inštalovať z estetických alebo konštrukčných dôvodov, sa používa lankový systém, pričom spoločnosť HOSTIN ponúka široký sortiment tohto druhu, určený na zabezpečenie čistoty a estetiky inak nechránených častí budov, mostov, billboardov či potrubí. I tu poskytuje spoločnosť špeciálny druh, ktorý je určený na korýtka strešnej krytiny a dokáže tak chrániť aj túto časť vašej strechy, obľúbenej najmä u holubov. Pohľad na vašu novú fasádu, balkón či terasu už nebude ničím rušený – stačí sa spoľahnúť na odborníkov a modernú technológiu, ktorá ochráni vaše domy. www.hostinkovo.sk

3_2013

71


Rubrika o obnove bytového domu

Vy sa pýtate, odpovedá vám: Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku

Otázka: Ako máme správne postupovať, ak sa nepodarilo opakovane zvolať zhromaždenie vlastníkov a právoplatne zvoliť predsedu spoločenstva? Môžeme pri voľbe predsedu spoločenstva uplatniť formu písomného hlasovania? Bytový dom má 48 vlastníkov a kandidáti na funkciu predsedu spoločenstva sú dvaja. Vieme písomným hlasovaním riešiť aj niečo iné, ako len voľbu predsedu? Odpoveď: Vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo a povinnosť!!!! zúčastňovať sa aktívne na správe domu a hlasovaním rozhodovať o všetkých závažných úkonoch týkajúcich sa správy a prevádzky bytového domu, z čoho vyplýva aj povinnosť voliť si orgány samosprávy spoločenstva. Oznámenie o konaní zhromaždenia spolu s programom, v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome minimálne 5 dní pred dňom konania zhromaždenia. V prípade, že zhromaždenie vlastníkov nie je úspešné, teda je viac kandidátov na funkciu predsedu a žiadny z kandidátov nedostal požadovaný počet hlasov, môže predseda spoločenstva vyhlásiť písomné hlasovanie v zmysle §14 ods. 6 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacom lístku musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Ďalej musí byť na hlasovacom lístku označené miesto hlasovania, kde sa má hlasovanie uskutočniť, napr. vo vestibule bytového domu, v pivničných priestoroch vchodu alebo v kancelárii spoločenstva... a čas hlasovania, ktorý môže byť určený v časovom rozpätí, napr. od 17.00 do 19.00 hod. Pri každej otázke musia byť dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“. Ak vlastník nevyznačí svoj názor, je hlas neplatný. Písomné hlasovanie nie je podpisovanie a zbieranie hlasovacích lístkov pri dverách bytov !!!! Pri písomnom hlasovaní je zvyčajne prítomný predseda spoločenstva a volení členovia rady. Pri akomkoľvek písomnom hlasovaní odporúčam aj prítomnosť ďalších vlastníkov, aby nebol spochybnený akt písomného hlasovania. V tomto prípade sa jedná o voľbu predsedu, predídete tak možným neskorším problémom. Samozrejme, súčasťou písomného hlasovania, okrem hlasovacích lístkov, je aj prezenčná listina z písomného hlasovania vlastníkov. Predseda po vykonaní hlasovania, za účasti ďalších min. dvoch vlastníkov v dome, zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, potrebný je súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov, ak zákon neustanovuje inak. V prípade neúspešného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na zhromaždení vlastníkov. Prehlasovaný vlastník má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože mu nebol výsledok hlasovania oznámený spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd, inak jeho právo zaniká.

b) O ročnej účtovnej uzávierke a vyúčtovaní náhrad za plnenia (právoplatné hlasovanie nad ½) c) O výške mesačných úhrad za plnenia (právoplatné hlasovanie nad ½) d) O výške mesačných platieb za správu (právoplatné hlasovanie nad ½) e) O výške príspevku do fondu opráv, údržby (právoplatné hlasovanie nad ½) f) O použití fondu prevádzky, údržby (právoplatné hlasovanie nad ½) g) O voľbe a odvolaní členov Rady spoločenstva(právoplatné hlasovanie nad ½) h) O voľbe a odvolaní predsedu spoločenstva (právoplatné hlasovanie nad ½) i) O odmenách funkcionárov spoločenstva (právoplatné hlasovanie nad ½) j) O podaní návrhu na exekučné konanie (právoplatné hlasovanie nad ½) k) O pláne opráv na príslušný rok (právoplatné hlasovanie nad ½) l) O zásadách hospodárenia spoločenstva a o vnútorných predpisoch a evidencii hospodárenia spoločenstva (právoplatné hlasovanie nad ½) Písomným hlasovaním nemožno rozhodovať o Zmluve o spoločenstve. Dvojtretinovému schváleniu vlastníkov podliehajú tieto písomné hlasovania: a) O úvere a zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru (právoplatné hlasovanie nad 2/3) b) O zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov (právoplatné hlasovanie nad 2/3) c) O zmene formy výkonu správy domu (právoplatné hlasovanie nad 2/3) Z vyššie uvedeného vyplýva aj odpoveď na vami položenú otázku. Áno, o voľbe predsedu spoločenstva môžete hlasovať aj písomným hlasovaním. Za konkrétneho kandidáta však musí písomne hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov, v tomto prípade to musí byť min. 25 hlasov. Pokiaľ nedosiahne uvedený počet hlasov ani jeden z kandidátov, musí byť voľba predsedu opätovne prerokovaná na zhromaždení. Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. v §14 ods. 2 ustanovuje možnosť, ak počet zúčastnených vlastníkov v dome neumožňuje hodinu po začatí zhromaždenia právoplatné hlasovanie, rozhodovať nadpolovičnou väčšinou zúčastnených vlastníkov. V prípade neúspešného písomného hlasovania, musia vlastníci prerokovať predmet písomného hlasovania opätovne na zhromaždení vlastníkov, ale majú možnosť využiť ustanovenie tohto odseku a v prípade účasti 24 a menej vlastníkov, môžu kandidáta na funkciu predsedu zvoliť nadpolovičnou väčšinou zúčastnených vlastníkov. Keď si uvedieme príklad, pri prítomnosti 23 vlastníkov na zhromaždení, pristúpime hodinu po začiatku rokovania k voľbe a hlasovanie bude právoplatné len vtedy, ak jeden z kandidátov dosiahne potrebný počet hlasov, čo je v našom uvedenom príklade 12 hlasov.

Pozor! Ak sa hlasuje písomne o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o výstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa hlasovaním dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním, podpis vlastníka musia overiť najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli vopred zvolení na zhromaždení vlastníkov. Overiť písomné hlasovanie môže aj notár alebo obecný úrad. Písomné hlasovanie je možné pri riešení týchto okruhov správy: a) O rozpočte spoločenstva na príslušný rok (právoplatné hlasovanie nad ½)

S oknami MIMA nebude vám zima... www.plastoveokna.sk

72

3_2013

Partnerom tejto rubriky je firma Milan Magula - MIMA, dodávateľ plastových a hliníkových okien a dverí pre bytové domy.


Obnova bytového domu

Technológie obnovy bytového domu Radí: Jozef Chovanec, Výťahová služba Spišská Nová Ves

Výtahy a bezpecnostné riziká TECHNICKÝ STAV VÝŤAHOV, KTORÉ MAJÚ 30 – 40 A NEZRIEDKA AJ 50 ROKOV, PREDSTAVUJE VEĽKÉ BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ PRE UŽÍVATEĽOV, ALE AJ VLASTNÍKOV, KTORÝMI SÚ SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV ČI FYZICKÉ OSOBY VLASTNIACE BYTY A SPOLOČNÉ PRIESTORY V BYTOVÝCH DOMOCH.

V tomto mojom príspevku si vysvetlíme niektoré legislatívne súvislosti, ktoré vytvárajú spomínané riziká a priamo súvisia s prevádzkou výťahu(ov) a zodpovednosťou za ich prevádzkovanie. Výťah v bytovom dome je v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia vyhradené technické zariadenie, ktoré podlieha špeciálnemu prevádzkovému režimu, čo sa dá preložiť do zrozumiteľnej reči tak, že prevádzka a stav výťahu musí byť pravidelne kontrolovaná odborne spôsobilou osobou, ktorá hodnotí stav tohto zariadenia a upozorňuje na bezpečnostné riziká. V prípade nebezpečenstva úrazu či ohrozenia zdravia má táto osoba právo takéto zariadenie odstaviť z prevádzky do doby odstránenia poruchy. Výťah sa skladá z veľkého množstva častí: výťahová šachta, pohon, elektrické ovládanie, samotné ovládanie chodu kabíny, kabíny s vnútornými dverami, dverami vonkajšími – šachtovými, ďalej sú to vodiace zariadenie v šachte ako protiváha a laná. Samostatnú veľmi zložitú technickú a elektronickú časť tvorí bezpečnostný systém výťahu. Prevádzka tohto zložitého zariadenia si tak vyžaduje značnú pozornosť a je spojená s vysokou mierou zodpovednosti od pracovníkov servisnej organizácie. Ako sú prevádzkované výťahy? Prevažná väčšina prevádzky výťahov je riešená tak, že spoločenstvo vlastníkov či správcovská organizácia si v rámci výkonu správy bytového domu objednáva špecializované služby. Jednou z týchto služieb je aj starostlivosť o prevádzku výťahu. Obvykle ju vykonáva špecializovaná výťahárska firma majúca oprávnenie na takúto činnosť od Štátneho odborného dohľadu, s ktorou má spoločenstvo či správca zmluvu. Jej úroveň môže byť rôzna, mali by však byť podrobne špecifikované formy opráv porúch výťahov, potrebný servis, otváranie dverí, oslobodzovanie zaseknutých ľudí vo výťahu, prípadne revízie... a hlavne ceny za práce. Vysoká zodpovednosť vlastníkov bytov Pri tvorbe tejto zmluvy sa akosi zabúda na ten fakt, že spoločenstvá (aj správcovské org.) si majú byť vedomé svojej zodpovednosti za prípadné škody spôsobené pri užívaní tohto zariadenia. Zákon 182/1998 Z.z. O vlastníctve bytov jasne definuje, že všetci spoluvlastníci bytového domu sú aj prevádzkovateľmi výťahu a z tohto stavu im vyplývajú vážne povinnosti.

VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Beckovská 38 821 04 Bratislava 2 tel.: 00421 2 4820 8620 fax: 00421 2 4820 8623 e-mail: zeva@zeva.sk

www.zeva.sk výroba, dodávka, montáž nových výťahov ■ opravy a generálne opravy výťahov ■ výroba elektronických rozvádzačov pre výťahy ■ výroba elektrokomponentov pre výťahy ■

3_2013

73


Obnova bytového domu

Technológie obnovy bytového domu Radí: Jozef Chovanec, Výťahová služba Spišská Nová Ves

Tento stav má za následok to, že v prípade škodovej udalosti (napr. úraz vo výťahu) zodpovedajú za tento stav všetci vlastníci!!! Tejto objektívnej zodpovednosti sa prevádzkovateľ môže zbaviť, pokiaľ preukáže, že škode nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia. Obsahovo dobre spracovaná zmluva o servise a službách poskytovaných výťahárskou firmou pre spoločenstvo či správcovskú organizáciu môže teda ochrániť pred problémami. V zmluve o vykonávaní odborného servisu výťahov by malo byť presne špecifikované kto je (s.r.o, a.s., konkrétne fyzické osoby ako je dozorca výťahu, revízny technik...) a za čo zodpovedný (aj trestoprávne).Taktiež by mal byť podrobne špecifikovaný rozsah prác pri servise, čo všetko bude servisná spoločnosť vykonávať. Než dôjde k uzavretiu zmluvy, mali by byť obe strany seriózne informované, v akom technickom stave je konkrétny výťah, o ktorom jednajú. Preto by sa obe strany mali dohovoriť, že na výťahu sa vykoná tzv. Posúdenie stavu v zmysle STN EN 81 – 80, ktoré presne špecifikuje technický stav výťahu a definujú sa tak špecifiká možných rizík. Nakoľko ide o komplikované obchodné zmluvy, ktoré by mali obsahovať aj časti ako napr. Poistenie za škody, Povinnosť vyplatiť odškodnenie, Rozsah vedenia dokumentácie, Sankcie pri porušovaní povinností, kedy a ako je možné zmluvu vypovedať... odporúčame, aby spoločenstvo nešetrilo pri tvorbe tejto zmluvy na právnom poradenstve. Predpisy, ktoré je nutné rešpektovať O používaní a posudzovaní stavu výťahov hovorí STN – 27 4002/1983, ktorá charakterizuje spôsoby prevádzky a spôsoby starostlivosti starých výťahov. Nová STN EN 81 – 1 +AC/ A2/2005 platí pre novo inštalované výťahy. Tieto predpisy stanovujú režim kontrol uskutočňovaných na zariadení, špecifikujú, kto tieto kontroly vykonáva, jeho predpísanú odbornosť, rozsah dokumentácie o týchto kontrolách, rozsah technických špecifikácií jednotlivých súčastí výťahu, ktoré sú ešte prípustné, atď... Predpisov je veľa a všetky majú jeden cieľ – bezpečnú prevádzku. Výťahy by mali mať riadny servis a ich technická úroveň by mala byť pravidelne kontrolovaná. Prevádzkovateľ by mal byť o nich dostatočne informovaný, aby vedel uskutočniť aj svoju kontrolu plnenia starostlivosti o výťah, ktorú prenechal za úplatu oprávnenej organizácii. Preto stručne priblížim rozsah povinností prevádzkovateľa výťahu: Prvou úlohou

74

3_2013

vymenováva organizácia, ktorá výťah „servisuje“. O týchto - skutočne vykonaných úkonoch - sa vedie aj protokolárna písomná dokumentácia.

je určiť osobu - dozorcu výťahu - podľa vyhlášky 508/2009. Obvykle to je osoba staršia ako 18 rokov a môže to byť domovník pri správe domu správcovskou organizáciou alebo predseda či člen rady spoločenstva alebo údržbár spoločenstva. Dozorca musí absolvovať školenie a vykonať (úspešne) test dozorcu výťahu. Menovací dekrét je u spoločenstva a druhá kópia u organizácie, ktorá vykonáva servis výťahov. Dozorca vykonáva v stanovený deň týždenné prehliadky výťahu a výsledok zapisuje do Knihy týždenných prehliadok. Dozorca kontroluje funkciu šachtových a kabínových dverí, kontroluje správnosť funkcie tlačidiel na ovládanie výťahu, správne zastavenie kabíny na každom poschodí, správnu funkciu tlačidla STOP a funkciu signálneho tlačidla núdze (zvonček). Kontroluje aj celistvosť výťahovej šachty, hlavne či sa šachtové dvere nedajú otvoriť, ak za nimi nestojí kabína (zdroj najčastejších úrazov). Za túto prácu dostáva odmenu, ktorú stanoví spoločenstvo alebo servisná organizácia. Dozorca má za úlohu aj núdzové vyslobodenie osôb z výťahu a aj odpojenie prevádzky výťahu, ak má pochybnosti o jeho správnej funkcii. Vypne hlavný vypínač, zavesí naň tabuľku – Nezapínať, porucha výťahu – a okamžite kontaktovať servisnú organizáciu. Ďalšou povinnosťou je vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok spolu s revíznym technikom s platným oprávnením, okamžité informovanie a zabezpečenie odstraňovania zistených nedostatkov v servisnej organizácii. Toto tiež zabezpečuje technik výťahu, ktorého

Je potrebné upozorniť na dodržiavanie termínov prehliadok výťahov Dozorca vykonáva prehliadku výťahu 1 x týždenne a vykoná zápis do Knihy kontroly výťahu. Pravidelnú kontrolu výťahu vykoná 1 x mesačne technik výťahu. Túto zapíše do Knihy a jej vykonanie potvrdzuje zástupca vlastníkov. Odbornú kontrolu (revíziu) vykoná 1 x za 3 mesiace, Inšpektorátom technickej inšpekcie vyškolený, revízny technik. Kontrola sa zapisuje do Knihy kontroly výťahu spolu s protokolom o kontrole. Potvrdzuje ju zástupca vlastníkov. Podľa STN 27 4002 kap. IV sa musia výťahy 1 x za 3 roky podrobiť podrobnej Odbornej skúške, o čom sa vykoná znova zápis do Knihy výťahu. Táto kontrola je veľmi rozsiahla. Kontroluje sa, napr. el. inštalácia celkovou revíziou. Vykoná sa zaťažkávacia skúška, defektoskopia lán, kontrolujú sa systémy uzatvárania šachtových dverí po vypnutí el. inštalácie, kontroluje sa obloženie bŕzd, ale aj presnosť zastavenia kabíny, aby bola v rozmedzí +/- 1 cm, atď... Pri kontrole musí byť prítomný aj zástupca spoločenstva či správcovskej organizácie. Jedenkrát za 6 rokov vykoná odbornú prehliadku výťahu Inšpektorát technickej inšpekcie. Táto skúška sa zapisuje do technického osvedčenia výťahu, ktoré musí každý výťah dostať od výrobcu. Je to vlastne také čosi ako veľký technický preukaz auta. Pri tejto kontrole sa na výťahu urobia záťažové skúšky rýchlobrzdy, obmedzovača rýchlosti, aby výťah neprekročil povolené rýchlosti od 0,6 m do 1 m/s, uskutoční sa röntgenová diagnostika opotrebenia lán, merajú sa charakteristiky v rozvádzači, premeria sa opotrebenie mechanických častí pohonového kolesa, vodiacich koľajníc a skontroluje sa aj bezpečnostný zachytávač kabíny. Ako vidíte, metodika kontroly výťahov je prepracovaná dokonale, žiaľ, jej nedodržiavanie zapríčinené ľahostajnosťou, ale aj snahou ušetriť prevádzkové prostriedky, spôsobuje havárie - a to je zlé.


Obnova bytového domu

Za co vymeníme výtahy PENIAZE NA VÝŤAHY, TO JE TÉMA, KTORÁ ZAČÍNA ČORAZ NÁSTOJČIVEJŠIE TRÁPIŤ SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV A AJ SPRÁVCOVSKÉ ORGANIZÁCIE.

V

ekom a užívaním sa zhoršila ich technická aj bezpečnostná úroveň, a preto je potrebné hľadať informácie o spôsobe ich obnovy. Veľkú úlohu tu zohráva aj cena, pretože v tomto prípade sa jedná o investíciu, ktorá sa nebude dať hradiť z úspor za prevádzku a nákup tepla, ako sa to deje pri posudzovaní investície do zateplenia budovy. V prípade výťahov sa obnova či GO alebo nákup nového výťahu bude musieť hradiť z fondu opráv. Preto sa k obnove výťahov najčastejšie pristupuje formou postupnej obnovy, aby sa nemuseli navyšovať platby do fondu opráv. Hoci? Niekoľko príkladov komplexnej obnovy (zateplenie, výťahy, strecha) však ponúkajú inšpiráciu, ako sa dajú vymeniť výťahy súčasne s komplexným zateplením (DaB 10/2012). Vždy však ide o peniaze, a tak „dobre urobený“ ekonomický rozbor toku platieb spoločenstva je základom, pretože nové výťahy sú skutočne finančne náročné. Dnešné ceny sú (Bratislava) pri nosnosti 250 – 500 kg cca 27 0000 eur pre 5 staníc a pre 14 staníc (vežiaky) cca 36 000 – 44 000 eur. Cena práce pri oprave a servise je 23 – 30 eur/hod. + materiál, doprava atď. Základom úvahy a finančného rozboru, akým spôsobom obnoviť výťah(y) je spracovanie analýzy, za aké poruchy a koľko sme zaplatili za

3_2013

75


Obnova bytového domu

opravy počas posledných piatich rokov. Nezakalkulovávať revízie, prehliadky... Ďalej je potrebné požiadať spoločnosť servisujúcu náš výťah o cenové kalkulácie na nový výťah, ale aj jeho postupnú obnovu...Ideálne je vyhlásiť výberové konanie a zavolať aspoň 3 výťahárske spoločnosti. Vtedy sa dá získať – vysúťažiť – dobrá cena. Nasledovným krokom by malo byť požiadanie banky (kde máme účty) o spracovanie ponuky úveru a zistenie % sadzby úveru za nový výťah. Celkovú cenu úveru vydeliť plochou bytov – získate údaj, o čo stúpnu poplatky do FO za m2 bytovej plochy. Ďalej máte možnosť rozhodnúť sa či FO v rámci ročného plánu navýšite alebo už z tvoreného fondu opráv túto čiastku vyčleníte na obnovu výťahu. Verzií je veľa, lebo každý dom má špecifické problémy s údržbou a FO je tvorba prostriedkov pre zaplatenie údržbárskych prác. Neexistuje univerzálny model. Formy modernizácie výťahov Postupná modernizácia prináša efekt vo zvýšení bezpečnosti (presnosť zastavovania výťahu v staniciach, bezpečne uzamykanie dverí na výťahovej šachte..), spoľahlivosti, komfortu, (odstráni sa známe búchanie šachtových dverí výťahu), ale aj zníženie prevádzkových nákladov (cca 20 – 30 %), menšia spotreba el. energie a aj zníženie nákladov na opravu výťahu. Postupnosť obnovy technológie výťahu by mala pozostávať z nasle-

Za co vymeníme výtahy

dovných krokov. Ako prvé by sa mali vymeniť celé zastaralé (30 – 40 ročné) rozvádzače výťahu. Obnova je neefektívna, pretože kombinovať moderné stýkače so starými relatkami je riziko. Rozvádzač ma niekoľko vzájomne sa ovplyvňujúcich okruhov, a tak ich milisekundová harmonizácia je veľmi nespoľahlivá. Dnes sa už inštalujú rozvádzače s tzv. frekvenčným meničom. V etape po výmene rozvádzača môže zostať vybavenie výťahu v pôvodnom vyhotovení a postupne podľa finančných možností pristupovať k výmene ďalších častí výťahu. V ďalšej etape môžeme vykonať výmenu výťahovej kabíny aj obloženia výťahovej šachty – zníži sa hluk kabínových ovládačov a vonkajších privolávačov. Nová kabí-

NOVÉ VÝeAHY MODERNIZÁCIE VÝeAHOV SERVISNÉ SLUŽBY

MODERNIZÁCIA VÝeAHU OTIS ŠETRÍ VAŠE PENIAZE ! Ploché nosné pásy namiesto lán, záruka až 12 rokov Možnosƛ modernizovaƛ po etapách Možnosƛ rozloženia platieb Úspora nákladov na servis Úspora energie až 75% 0903 545 981 martin.majer@otis.com ß www.otis.com/site/sk

MODERNIZUJTE EFEKTÍVNE

76

3_2013

na môže mať samočinné (vnútorné) zhrňovacie dvere (vonkajšie zostávajú), čim sa zaručí bezpečnosť osôb vo vnútri kabíny. Najlepším riešením sú však, tzv. „bus“ dvere. Vonkajšie aj vnútorné dvere sa automaticky – fotobunku ovládajú. Zároveň sa zvýši aj estetický vzhľad kabíny (napr. nerez plechy), ale aj komfort ovládania novými ovládačmi so signalizáciou polohy výťahu a smeru jazdy... Po tejto etape nasleduje výmena výťahového stroja a lán. Po tejto modernizácii už výťah spĺňa novú normu STN EN 81 – 1 + AC/A2 na 80 % úroveň. Aby sa na 100 % splnili požiadavky tejto novej normy, musia sa ešte vymeniť časti výťahu, ktoré nevidíte, ale bez nich by výťah nefungoval – vodiace lišty v šachte, protiváha, dorazové bloky... Je toho viac a všetky sú potrebné. Po 4 etapách obnovy máte, v podstate, nový výťah. Ešte raz peniaze, peniaze... Ako postupovať pri obnove či výmene výťahov by malo rozhodnúť najprv predstavenstvo, ktoré vypočíta ekonomickú efektívnosť oboch možných alternatív. Faktom je, že peniaze na výťahy sa musia naplánovať či už šetrením vo fonde opráv alebo potom jednorázove - pôžičkou, ktorú postupne za niekoľko rokov splatíme zvýšením príspevku do fondu. Potom by mali o riešení podrobne informovať všetkých vlastníkov bytov, napr. písomne do schránok a na niektorom zhromaždení si vypočuť názory a dať hlasovať. Takto by sa malo postupovať aj pri správcovskej spoločnosti, čo sa však väčšinou nedeje, len sa vlastníci dozvedia, že sa zvyšuje príspevok do fondu za obnovu výťahov. Tu správcovia počítajú s reakciou vlastníkov, „zanadávajú si a po 3 dňoch bude pokoj“. Nemali by sme si však dať všetko od správcu vnútiť. Redakcia Snímky: Archív redakcie


Firemná prezentácia

Výtahy od nás sú spolahlivé POUŽITÍM MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ PONÚKA HELVYK ELEVATORS, S.R.O., TAKÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA A SPOĽAHLIVOSŤ NAMONTOVANÝCH VÝŤAHOV, KTORÉ SA PREMIETAJÚ DO EKONOMICKY VÝHODNÝCH PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV POUŽÍVATEĽOV.

najmä opravy, montáž, revízie, rekonštrukcie a modernizácie. Zabezpečujeme aj poradenskú činnosť pri špecifikovaní rozsahu opráv či výbere typov nových zariadení. Realizujeme ich dodávky, montáž, ale aj pozáručný servis nových výťahov. V rámci opráv starších výťahov je možné každý výťah postupne modernizovať nahrádzaním starých komponentov za modernejšie. Deje sa tak v súlade s európskym štandardom zodpovedajúcim platným normám. V súčasnosti najčastejšie realizujeme kompletné rekonštrukcie, teda výmenu starého výťahu za nový. Použitím rôznych moderných technológií montáže dosahuje HELVYK ELEVATORS, s.r.o., krátke dodacie lehoty, pričom technické riešenia a spoľahlivosť sa premietajú do ekonomicky výhodných prevádzkových nákladov užívateľov. Rekonštrukcia a modernizácie výťahov v rámci obnovy bytového domu

Spoločnosť HELVYK ELEVATORS, s.r.o., so sídlom v Nitre vznikla v roku 2005, a to ako pokračovateľ už skúsenej výťahárskej spoločnosti Elektrovýťahová služba. Nosným predmetom jej činnosti sú teda všetky práce spojené s vertikálnou dopravou vyhradenými technickými zariadeniami – výťahmi, ktoré sú trvalou súčasťou budov. Počas svojho pôsobenia si vybudovala stabilnú pozíciu na trhu v rámci celej Slovenskej republiky, pričom v súčasnosti zastáva popredné miesto. Od svojho vzniku vytvorila stabilný tím pracovníkov, ktorý je aktuálne tvorený 30 zamestnancami profesionálne zabezpečujúcimi komplexný súbor činností v starostlivosti o výťahy. Realizácia tejto činnosti je založená na dlhoročných skúsenostiach našich pracovníkov a hlavne na individuálnom prístupe ku klientovi. Okruh zákazníkov tvoria subjekty, ako sú spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské spoločnosti a ďalšie subjekty, pre ktoré sú vykonávané všetky činnosti spojené s vertikálnou dopravou. Patria sem

1. Čiastočná modernizácia – ťažká údržba a. stredná oprava Cyklická oprava, pri ktorej sa odstraňujú následky bežného opotrebenia výťahu, a to hlavne tých častí, ktoré podliehajú rýchlejšiemu opotrebeniu, takže ich technický život je kratší, než obdobie plánované pre generálnu opravu alebo rekonštrukciu. Pri čiastočnej rekonštrukcii sa zásadne neopravuje celé zariadenie výťahu ani sa nemenia základné technické parametre výťahu – väčšina dielov výťahu zostáva pôvodných. b. generálna oprava Oprava, pri ktorej sa odstraňuje celkové opotrebenie zariadenia dlhodobým prevádzkovaním. Pri generálnej oprave sa vymieňajú všetky opotrebované časti výťahu a taktiež tie časti, ktoré nevyhovujú bezpečnostným ustanoveniam STN. Pri generálnej oprave zostávajú zachované základné technické parametre výťahu. 2. Kompletná rekonštrukcia Je plánovaná výmena výťahu, ktorá závisí od aktuálneho technického stavu a životnosti zariadenia. Účelom je zlepšenie technického stavu, aby sa zabezpečilo následné predĺženie technickej životnosti výťahu, úspora elektrickej energie ako i ďalších prevádzkových nákladov, napríklad nákladov na opravy. Viditeľným benefitom pre obyvateľov je vylepšenie estetického vzhľadu. Pri rekonštrukcii sa vymenia všetky časti zariadenia. Výťah sa zmodernizuje tak, aby bol na úrovni súčasnej techniky v úplnom súlade s platnými normami a predpismi. V súvislosti s rekonštrukciou sa môžu podľa technických možností zmeniť hlavné ako i doplňujúce parametre výťahu, t.j. nosnosť, dopravná rýchlosť, systém riadenia, druh výťahu, nakoľko sa pri rekonštrukcii vypracuje kompletná technická dokumentácia. Zároveň sa zvýši spoľahlivosť celého zariadenia a celkový užívateľský komfort. Komplexnou realizáciou sa tiež zvýši hodnota bytového domu, a teda aj samotných bytov.

Ďalšie ponúkané služby na výťahových zariadeniach

Revízna činnosť - odborné prehliadky - odborné skúšky Drobné opravy - servis - samostatná výmena nosných prostriedkov Ťažká údržba - stredné opravy - generálne opravy - rekonštrukcie Dielenské opravy - výťahových strojov - elektromotorov a ostatných častí výťahov Modernizácie - častí výťahov - celých zariadení

podľa STN EN 81.80 v náväznosti na STN EN 81.1.a STN EN 81.2. Dodávky a montáž - nových výťahových zariadení všetkých typov Projekčná činnosť - náhradné technické dokumentácie - technické dokumentácie k novým výťahovým zariadeniam - odborné poradenstvo Obchodná činnosť - predaj všetkých výťahových komponentov a náhradných dielov - predaj kompletných dodávok výťahov

Sme tu pre Vás Spoločnosť HELVYK ELEVATORS, s.r.o., vám odborne poradí pri výbere poskytovaných služieb a pri ich následnej realizácii. Flexibilita materiálov a komponentov, s ktorými pracujeme, nám umožňuje realizáciu výťahu do akejkoľvek šachty. Ponúkané činnosti sú projekčne spracované, výrobne zaistené použitím moderných a trvácnych materiálov. Namontovanie vybraného zariadenia realizuje odborne vyškolený personál, ktorého prioritou je realizácia prác v takej kvalite, aby ste boli spokojní. Veríme, že rozsah činnosti spoločnosti HELVYK ELEVATORS, s.r.o., je pre vás zaujímavý a všetky problémy a starosti spojené s povinnosťou majiteľa či prevádzkovateľa výťahového zariadenia prenesiete na skúsených a kvalifikovaných odborníkov našej spoločnosti.

Kontakt: info@helvyk.sk Tel./fax: + 421 / (0) 37 / 656 64 93 Mobil: + 421 / (0) 908 748 158 www.helvyk.sk

3_2013

77


Firemná prezentácia

Výtahy, ktoré vás nielen odvezú MODERNIZÁCIA VÝŤAHU OD NÁS PONÚKA NIELEN ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI, ALE AJ KOMFORTU PREPRAVY PRI PREDĹŽENÍ ŽIVOTNOSTI. dôvodu sú všetky naše práce plne kompatibilné s najnovšou normou pre bezpečnostné pravidlá pre konštrukciu a montáž výťahov platnou od 1.1.2013.

Dôvodom nutných modernizácií výťahov je ich vek a technický stav, pretože v čase ich inštalácie sa predpokladala životnosť týchto konštrukčných riešení na cca 31 rokov. Dnes sa teda blíži čas morálneho, ale aj technického dožitia starých výťahov, a preto sa musia všetky spoločenstvá vlastníkov bytov, ale aj správcovské organizácie veľmi vážne zaoberať problematikou obnovy či komplexnej výmeny výťahov. Naše dlhoročné skúsenosti nám ukazujú, že v prípade výťahov od bývalého monopolného dodávateľa (Transporta š.p.) dosluhujú hlavne brzdy stroja, dverové uzávery šachtových dvier, ale aj bezpečnostné zachytávače kabíny. Nebezpečnými môžu byť aj vodidlá protiváhy či samotný rám kabíny výťahu. Hlučnosť pohonu výťahu – stroja - sa tiež vekom zhoršuje a svoj nezanedbateľný diel na hlučnosti výťahov majú aj „búchajúce“ dvere, čo vyplýva z ich zlého konštrukčného riešenia. Skúsenosti v servise týchto starých výťahov ukazujú aj zhoršujúcu sa prevádzkovú efektivitu, pretože každé

78

3_2013

Špecializáciou našej spoločnosti sú modernizácie starých výťahov či už úplné alebo na etapy, nakoľko staré výťahy už nespĺňajú požadované súčasné normy, čo sa týka najmä ich bezpečnosti, ktorá by mala byť na prvom mieste. Pri modernizácii vychádzame aj z požiadaviek zákazníka, čo znamená, že nie je nutné vždy modernizovať kompletne celý výťah naraz, (nie je dostatok prostriedkov alebo niektoré časti zariadenia nevykazujú nebezpečné opotrebenie...). Vtedy odporúčame vykonať postupnú modernizáciu jednotlivých komponentov. Našimi stálymi dodávateľmi sú špičkové celosvetovo uznávané spoločnosti z Nemecka, Česka Španielska, Talianska, Grécka, pričom ku všetkým komponentom máme európske certifikáty. V rámci servisu výťahov, ktorý tiež ponúkame, veľkú pozornosť venujeme rozsahu a kvalite. Samotný servis je koncipovaný tak, aby paušál zahŕňal, čo najväčší rozsah prác a užívateľ mal, čo najmenej starostí s prevádzkou výťahu. privolanie výťahu sa deje neefektívne (výťahy nemajú, tzv. zber dole) a aj spotreba el. energie na prevádzku stroja sa stáva neudržateľnou, obzvlášť ak sa už vie, že existujú modernejšie pohony s nižšou spotrebou el. energie. Nie veľmi príťažlivý je aj estetický „dojem“ pri používaní starých výťahov, ktorý už nezodpovedá nárokom. Naša spoločnosť sa venuje servisu, obnove, ale aj komplexným výmenám výťahovej techniky už viac ako 20 rokov, a tak naše skúsenosti vieme kvalifikovane ponúknuť svojim klientom. Treva je spoločnosťou, ktorá sa každý deň venuje najnovším trendom výťahových technológií a aj z tohto

Naším hlavným cieľom je vysoká kvalita všetkých poskytovaných prác a služieb za najprijateľnejšiu cenu.

Príďte sa na nás a výsledky našej práce pozrieť aj osobne na CONECO 2013 Hala B.0, radi vás v našom stánku uvítame alebo nás kontaktujte: mobil: 0907 725 300, 0902 227 981 vytahy@trevavytahy.sk, www.trevavytahy.sk.


Sútaz

ella Slovensko, významný výrobca stavebných materiálov pre zdravé bývanie, obdržala v týchto dňoch posledný súťažný návrh do 18. ročníka architektonickej súťaže pre študentov. Študenti poslali celkom 71 návrhov. Ich úlohou bolo vytvoriť ideový architektonický návrh zázemia Lesnej školy v obci Zichovec v Stredočeskom kraji. „Napriek tomu, že súťaž organizujeme už osemnásty rok, vždy nás prekvapí, aké zaujímavé a prepracované nápady študenti majú. A tento ročník určite nebude výnimkou,“ hovorí PaedDr. Hana Šimánová zo spoločnosti Xella CZ, koordinátorka projektu. Nad návrhmi študentov zasadne v dňoch 20. - 21.3.2013 odborná porota, ktorej členmi sú aj architekti Vlado Milunić, Aleš Brotánek či Peter Moravčík. V obci Zichovec budú súťažné projekty vystavené 3 týždne. Výstava sa potom presunie do Senátu PČR, kde bude prístupná verejnosti od 14.5. do 3.6.2013.

DO 18. ROČNÍKA ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE XELLA POSLALI ŠTUDENTI 71 NÁVRHOV

O mieste a termíne odovzdávania cien a odmien sa ešte rozhodne. Na ocenených študentov čakajú ceny vo výške 1500, 1000 a 500 eur a tri vecné ceny v hodnote 150 eur. Študenti oceňujú voľnosť zadania, porota ich kreativitu Študenti, ktorí boli ocenení v minulých ročníkoch, radi spomínajú hlavne na voľnosť, ktorú im súťažný návrh poskytoval. „Ako „hotový“ architekt spomínam na túto súťaž veľmi rád, lebo mi ukázala, že sa vyplatí byť tvrdohlavý a ísť si za svojím cieľom. Projekt pre súťaž považujem za najlepší, aký som kedy ako študent vytvoril, a vždy mi spraví radosť, keď si naň môžem spomenúť. Realita „hotového“ architekta je na kilometre vzdialená naším študentským postojom bez kompromisov. Niekedy ale stojí

za to, pripomenúť si tie staré dobré časy, keď si človek pripadal nesmierne dôležitý a schopný zmeniť svet,“ hovorí Ing. arch. Radim Rozehnal, ktorý bol ocenený v 7. ročníku. Mediálnym partnerom Architektonickej súťaže pre študentov Xella je aj časopis


Seriál

stavebná biológia (16)

RADÓN – bát sa alebo sa nebát?!

Posúdenie pozemku na radónové riziko spadá do 2. okruhu – hodnotenie pozemku hlavných téz oboru stavebná biológia.

PRVOU REAKCIOU ĽUDÍ, KTORÍ SI NA STAVEBNOM POZEMKU NECHALI STANOVIŤ OBJEMOVÚ AKTIVITU RADÓNU A ZISTILI, ŽE POZEMOK JE V KATEGÓRII STREDNÉHO ALEBO DOKONCA VYSOKÉHO RIZIKA, SÚ ZVYČAJNE OBAVY O SVOJE ZDRAVIE. MAJÚ POCIT, ŽE BUDÚ V NOVOM DOME „OŽAROVANÍ RADÓNOM“ A NIEKEDY AJ ZA CENU FINANČNEJ STRATY HĽADAJÚ POZEMOK NOVÝ, AJ KEĎ TO VÔBEC NIE JE NUTNÉ...

A

by sme sa radónu prestali báť, je dobré vedieť niekoľko faktov o jeho pôvode a účinkoch na živý organizmus ako aj o jeho šírení, detekcii a v neposlednom rade metódach, ako sa pred ním chrániť. Čo je to radón Radón (222Rn) je inertný rádioaktívny plyn vznikajúci postupnou rádioaktívnou premenou izotopu uránu (238U), ktorý sa v malých množstvách nachádza prakticky vo všetkých pôdach a horninách. Najvýznamnejším a najzávažnejším zdrojom radónu je pôdny vzduch. Úroveň radónu v pôdnom vzduchu sa líši v závislosti od geologického podložia (typ horniny, tektonické zlomy, atď.) a často sa mení aj na veľmi malej ploche (napr. susedných stavebných parcelách). Najčastejšie je prítomný v oblastiach budovaných žulovými horninami, ale to neznamená, že v sedimentoch nížin sa nemôžu vyskytovať oblasti s vysokým rizikom. Radón prispieva viac ako 50 % k celkovej expozícii človeka ionizujúcim žiarením z prírodných zdrojov. Zdroje radónu a jeho šírenie Radón v pôde a horninách sa mieša so vzduchom a stúpa na povrch, kde sa rýchlo riedi v atmosfére. Koncentrácia radónu v atmosfére je preto veľmi nízka: - 3 - 5 Bqm-3. V prípade, ak pobývate na otvorenom priestranstve na pozemku aj s vysokým rizikom, nemusíte sa báť jeho účinkov. Ak sa

80

3_2013

však radón dostane do uzavretého priestoru, môže jeho koncentrácia dosiahnuť vysoké hodnoty. Do domu sa radón dostáva prevažne mikroprasklinami v podlahách a stenách v styku s podložím a netesnosťami vstupov inžinierskych sietí. Pri ďalšom rozpade radónu na tzv. dcérske produkty dochádza k ich väzbe na prachové častice, ktoré sa vo forme aerosolov voľne vznášajú vo vzduchu a s ktorým sú vdychované. Za hlavné zdroje radónu môžeme považovať pôdny vzduch a v menšej miere aj stavebné materiály a vodu. Niektoré prírodné suroviny a stavebné materiály, ktoré sa používajú v stavebníctve (vápno, piesok, štrk, tehly, tvárnice, panely), uvoľňujú radón. Toto množstvo je zväčša zanedbateľné.

Určovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch sa stalo súčasťou kontroly výrobného procesu v stavebnom priemysle. Všetky stavebné materiály kontroluje Technický a skúšobný ústav stavebný. Vodu si zasa nechávajú kontrolovať vodárenské spoločnosti. Najväčším nebezpečenstvom preto ostáva radón v pôdnom vzduchu. Účinky radónu na ľudský organizmus Dcérske produkty sa v pľúcach z jednej tretiny až jednej polovice zachytia a spôsobujú ožarovanie bazálnych buniek pľúcneho epitelu. Samotný radón je prakticky bezo zvyšku vydýchnutý. Zdravotným rizikom pri dlhodobom vdychovaní zvýšených objemových aktivít dcérskych produktov radónu je teda zvýšenie rizika vzniku rakoviny pľúc. Podľa niektorých zdrojov je vplyv radónu po fajčení druhou najzávažnejšou príčinou vzniku karcinómu pľúc. Treba si však uvedomiť, že


Kedy by ste mali pri slove RADÓN spozornieť? Ak chcete kupovať pozemok pre výstavbu rodinného domu (stanovenie radónu na pozemku). Ak chcete kupovať dom (stanovenie radónu v pobytových priestoroch). Ak bývate v podhorskej alebo horskej oblasti v staršom dome. Ak máte dom s pivnicou pod úrovňou terénu. Ak nemáte izolované podlahy v dome. Ak bývate v staršom bytovom dome v byte na kontakte s podložím (prízemný byt). Ako sa chrániť pred radónom pred výstavbou? Protiradónovou problematikou sa zaoberajú projektanti. Nezaškodí však uviesť pár základných preventívnych opatrení:

aj v oblastiach s vysokou koncentráciou sa dá zdravo bývať, ak sa uplatňujú protiradónové opatrenia. Meranie radónu Ak sa chcete vyhnúť nežiaducim účinkom radónu, tak prvým krokom je realizácia radónového prieskumu pod projektovaným objektom a stanovenie radónového rizika stavebnej parcely. Kategória radónového rizika slúži potom projektantovi ako podklad pre projektovanie protiradónových opatrení. Meranie realizujú špecializované firmy na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR a je ich možno nájsť na internete. Priemerná cena za meranie pre rodinný dom je do 200 eur s DPH. Realizuje sa odber pôdneho vzduchu z 15 miest na pozemku a celý odber netrvá viac ako 2 hodiny. Zvyšok sa realizuje v laboratóriu a výsledok máte spravidla do 48 hodín. V prípade, že si chcete overiť svoj existujúci dom na prítomnosť radónu, je to možné vykonať sedemdňovým alebo aj dlhodobým meraním. Pokiaľ kupujete dom alebo byt a máte obavy, nechajte si predložiť protokol o kategórii radónového rizika a následných opatreniach. Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pojednáva o povinnosti stavebníka realizovať stavebné protiradónové opatrenia (na základe stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu podľa metodiky uvedenej vo Vyhláške 528/2007 MZ SR). Vyhláška 528/2007 MZ SR ďalej v §5 odsek 5 uvádza, že účinnosť opatrení na obmedzenie žiarenia z radónu pri novopostavených stavbách s pobytovým priestorom a rekonštruovaných stavbách s pobytovými priestormi sa overuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej sedem dní. V skratke to znamená, že investor by mal zabezpečiť stanovenie radónového rizika pozemku meraním a na jeho základe realizovať protiradónové opatrenia. Ak bolo radónové riziko pozemku iné ako nízke, overí sa účinnosť stavebných protiradónových opatrení meraním v budove pred kolaudáciou.

Uvedené protokoly by mal investor predložiť pri získavaní stavebného povolenia a je to predmetom kontroly Slovenskou stavebnou inšpekciou pri kolaudačnom konaní. Žiaľ, uvedený doklad sa v praxi často nevyžaduje z dôvodov neznalosti zákona, jeho zlého výkladu alebo kvôli snahe investora ušetriť a príslušný zákon obísť. Pokiaľ staviate individuálne, spravidla doklad nie je vyžadovaný a je len na vás, či chcete bývať zdravo alebo nie. Nezriedka sa stretávame s argumentom stavbárov a investorov, že nepotrebujú meranie, lebo rovno naprojektujú hydroizoláciu s radónovým atestom. Treba si uvedomiť, že pokiaľ dajú hydroizoláciu na pozemok s nízkym radónovým rizikom, tak platíte za niečo, čo nepotrebujete. A v prípade, že nameraná hodnota presiahne dvojnásobok povolenej, tak len jedno opatrenie formou hydroizolácie nestačí a vy nie ste stopercentne ochránení. Niektorí stavebníci sa zasa snažia na stanovenie použiť Mapu radónového rizika SR. Radónové mapy boli realizované v mierkach 1:50 000 až 1:200 000, ktoré sú však pre hygienické stanovenie radónového rizika nepostačujúce. Boli realizované pre geológov ako všeobecná informácia. Ak si premietnete, že 1 mm na takejto mape predstavuje 500 až 2000 m, tak je nepresnosť stanovenia, či váš pozemok má alebo nemá radónové riziko, veľmi vysoká. Pritom naše skúsenosti ukazujú, že tektonické zlomy sa v pôde prejavujú na úseku 10 – 20 m, čo býva obvykle šírka jedného stavebného pozemku.

Izolovanie podlahy najnižšieho podlažia hydroizoláciou s radónovým atestom. Trvalé odvetrávanie kontaktného podlažia (napr. pivnice)! Podtlakové odvetranie podložia – štrková ventilačná vrstva pod prvým vyrovnávacím betónom. Drenážny systém spod stavby vyviesť na povrch pre účely odvetrania. Naprojektovať a realizovať protiradónové opatrenia v priebehu výstavby je výrazne lacnejšie, ako snovať už existujúce radónové riziko v hotovej stavbe. A ako postupovať v už existujúcich budovách? Najjednoduchší spôsob zníženia koncentrácie radónu v budovách je účinné vetranie. Efektívnejšie však je zabrániť prieniku radónu do objektu. Aby boli technické opatrenia účinné a ekonomicky nenáročné, je nutné, aby im predchádzalo meranie radónu a lokalizácia jeho vstupných ciest do objektu. Prieniku radónu do budovy možno zabrániť: Izolovaním podlahy najnižšieho podlažia. Lokálnym utesnením miest vstupu radónu z pôdy do budovy. Podtlakovým odvetraním podložia. Zvýšením atmosférického tlaku v suterénnych priestoroch. Rekonštrukciou podlahy v suteréne. Ak je zdrojom radónu stavebný materiál, je možné vykonať: Prekrytie stien špeciálnymi nátermi alebo tapetami. Zaviesť účinné vetranie. Odstrániť niektoré materiály (napr. omietky). V prípade vody s vyšším obsahom radónu je možné vykonať pomerne lacné odstránenie, a to pomocou prevzdušňovacích zariadení (aerátorov) a účinným vetraním miestností, kde sa spotrebováva väčšie množstvo vody. Tak ako – báť sa či nebáť?! Radónu sa netreba obávať. Pokiaľ budete vedieť, koľko ho na pozemku alebo v byte máte, nemá projektant problém navrhnúť opatrenia, ktoré ho eliminujú na úroveň pre ľudský organizmus absolútne neškodnú. RNDr. Juraj Vaník

AG&E s.r.o. Areál SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

3_2013

81


Restaurátorský zápisník

Dajme im patricnú úctu a vrátme im ich vzhlad SOCHA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE ZO ZAČIATKU 19. STOROČIA – DOMINANTNÁ SKULPTÚRA NA NÁMESTÍČKU V OBCI GBELY – SA UŽ SKVIE V OBNOVENOM ŠATE. sičnanov. Stĺp je z kremenného pieskovca – plastika Trojice z riasového vápenca neogeného veku (mladšie treťohory). Statika valcového piliera bola uspokojivá, ale s povylupovanými kúskami (zrejme strelné zbrane počas 2. svetovej vojny), ktoré však neohrozovali statiku. Očistenie celého objektu od ľahko rozpustných nečistôt (prach, machy, usadeniny) sme realizovali ručným umývaním vodou a saponátom. Uhlíkové depozity boli odstraňované lokálne zábalmi komplexotvorných zlúčenín – Idronal (Chelaton III). Na niektorých miestach vo výnimočných a hrubých usadeninách sa čistenie realizovalo opakovaným zábalom miešaným v buničitej vate. Dočisťovanie kameňa bolo mechanické s ojedinelým použitím organických rozpúšťadiel a riedidiel... Odsoľovanie všetkých častí sôch, ale aj stĺpa a podstavca bolo aplikované opakovane vzhľadom na závažné a rozsiahle nasiaknutie vodorozpustnými soľami

S

tav tejto skulptúry bol vo veľmi havarijnom stave – zvetranie kameňa stĺpu, jeho podstavy, ale aj samotných sôch bolo zreteľné po celom povrchu. Skulptúra bola porastená machom, kovové prvky prehrdzavené. V havarijnom stave boli prsty rúk oboch sôch aj tvárové detaily. Taktiež holubica, ale aj anjelikovia pod sochami svätých boli zničené, zvetrané s množstvom povylupovaných kusov materiálu. Celá skulptúra síce bez prasklín na stĺpe, avšak mierne naklonená. Takto sme dominantnú skulptúru na námestíčku v obci Gbely vídali dennodenne po mnoho rokov – až prišiel čas, keď sa začalo hľadať riešenie, ako obnoviť túto obecnú pamiatku. Dnes sa už socha Najsvätejšej trojice zo začiatku 19. storočia skvie v obnovenom šate... Pred začatím prác sa uskutočnil petrografický rozbor materiálu, aby sme zistili, z akého kameňa boli realizované sochy aj stĺp či podstava skulptúry. Petrografia bola potrebná na zistenie hĺbky zasolenia a aj pôvodu kameňa, z ktorého je súsošie vytvorené. Petrografia potvrdila silné zastúpenie vodou rozpustných síranov a du-

82

3_2013


(dusičnany, sírany). Realizovalo sa zábalmi buničitej vaty s destilovanou vodou a demineralizovanou vodou. Neutralizácia kamennej hmoty bola vykonaná opakovane 2- až 4-krát, podľa potreby a podľa stavu a charakteru deštrukcie hlavne vápenca. Napúšťanie vápenným hydrátom je však aplikované po celej ploche kameňa sôch a aj na pieskovec piliera a podstavca. Plastické rekonštrukcie u sôch sme realizovali v dvoch fázach (v prvej modelované do hliny a odlievané, v druhej priamo tmelené namiešaným prípravkom) z mletého pieskovca a vápencovitého prachu rôznej zrnitosti, zmiešaného s pojivom. Rekonštrukcia ľavej časti Trojice a pravá noha je nasadená na olovené týble usadené do pôvodných otvorov slúžiacich na uchytenie aj pôvodne dosekávaného fragmentu sochy. Obdobná situácia je v dolnej pasáži kamenného

bloku (tabuľa s nápisom), kde nosný blok je zložený z dvoch rovno vertikálne urezaných blokov. Tmely a dopĺňané rekonštrukčné odliatky sú riešené nápodobivým komponentom zodpovedajúcim farebnosťou a tvrdosťou štruktúre pôvodného kameňa. Konzervácia kamennej hmoty celej skulptúry bola vykonaná v dvoch časovo oddelených etapách silikónovým preparátom Wacker – silikon, frakcia vápenec, pieskovec. Konzervácia drevených fragmentov holubice (dubové drevo), t.j. telo a zachované pravé krídlo, je uzavretá jednorázovým kúpeľom v Solacryle. Rekonštrukčné doplnenie ľavého krídla holubice je vyriešené nosnou drevenou výstuhou s doplnením detailov modelovaných do drevotmelu. Antikorózna ochrana kovových dielov a kovaných doplnkov (svätožiara, kríž, kovový držiak) je zabezpečená Mixtiónom le-franc Dóres v troch

časovo oddelených pigmentovaných vrstvách. Použitý je 12 hodinový preparát. Nové sú plechové doplnky na hlave Otca a Syna (trojuholníkový štít a svätožiara) v štyroch lúčoch. Pôvodné sú zachované v nefunkčnom torze deravé, prehrdzavené, dochované v deviatich úlomkoch. Nové atribúty sú z mosadzného plechu a sú zlátené 24 karátovým plátkovým zlatom vo veternej úprave, nanášaným na olejový podklad (duble – gold). Korektúra písma na tabuli z čelnej strany je urobená plasticky s rešpektovaním chýb a nedokonalosti v typografii a rozpale jednotlivých písmen, ako písmo vysekal pôvodný autor. Môžeme sa však domnievať, že ide o nápis urobený dodatočne. Ako práce realizované mimo pôvodný zámer je nutné uviesť stabilizáciu zemitého podložia (mäkká čierna zem na povrchu, tmavošedý íl na podloží) pod skulptúrou injektovaním. Sadanie a pohyb zeminy malo za následok vyklonenie celej skulptúry asi 12 cm do zadnej strany, 8 cm do pravého bloku. Pohyb je čitateľný i na schodíkoch v kovovej ohrade – rozchádzanie a škáry kulminujú od jedného do šiestich centimetrov. Fixáciu podložia sme riešili injektážnymi vrtmi po obvode kamenných schodov do zeme v hĺbke 80 cm. Uskutočnili sme desať vrtov na každej zo štyroch strán zaliatych až do presýtenia cementovým mliekom. Stabilita schodov je ešte posilnená injektážou škár a podložia. Táto etapa by mala zabezpečiť, že skulptúra zotrvá nepohnutá. Nesmú sa však v jej blízkosti robiť žiadne výkopové práce! Reštaurácia takejto pamiatky, má svoje čaro. Veď v dobe vzniku takýchto pamiatok bola samotná realizácia kamenárskych prác úžasným výtvarným a stavebným dielom. Už len presnosť opracovania kameňa do tvaru stĺpa, samotný proces osadenia a presného centrovania stĺpa, na ktorý sa postavili sochy svätých (žeriavy neexistovali), si vyžaduje obdiv, a to ešte nehovorím o doprave kameňa z kameňolomu. S úctou musíme pozerať na remeselnú zručnosť používania kladiva, sekáča a rúk našich predkov kamenárov, sochárov. Musíme obdivovať aj ich úroveň vzdelania, keďže vedieť písať a čítať nebolo samozrejmosťou, ako to vnímame dnes. Obdivovať musíme aj dokonalú proporcionálnosť celej skulptúry tak, aby vynikli sochy svätých v konkrétnom priestore. Môžeme konštatovať, že už vtedy sa vedelo veľa o „urbanizácii“ verejných priestranstiev. Takáto skulptúra vypovedala aj o ekonomickej sile obyvateľstva, pretože ono sa muselo poskladať na postavenie tejto pamiatky. Vážme si našich predkov a majme v úcte každú takúto pamiatku, ktorá prežila stáročia. Ak. sochár Albín Okša Snímky: autor Reštaurátorský ateliér Haja 0948 922 223

3_2013

83


Rozhovor

Potesenie v záhrade s novinkami z dielne Mountäeld

DaB: Čo by mal byť vôbec prvý krok v začínajúcej sezóne ohľadom starostlivosti o trávnik? Po tohtoročnej zime, ktorá bola obzvlášť bohatá na vlhkosť, odporúčam nechať trávnik v prvom rade trochu vyschnúť a dopriať mu čas, aby povyrástol a zosilnel. Potom príde na rad prvé jarné kosenie. Následne by mala prísť k slovu vertikutácia, ktorá zbaví trávnik buriny a machov. Tieto nežiaduce prvky sa v trávniku rady držia a vytvárajú ideálne prostredie pre tvorbu plesní. Vertikutácia patrí k najdôležitejším úkonom v záhrade, ktoré pomôžu zdravému silnému trávniku.

84

3_2013


DaB: Ako vertikutátor funguje? Vertikutátor má na hriadeli zvislo umiestnené nože a pružinky. Nože ľahko a šetrne narezávajú trávne trsy do hĺbky 2 – 4 mm a odstraňujú nežiaducu trávnu plsť. Pružinky potom dokonale vyčešú všetky nečistoty. Trávnik tak oveľa lepšie dýcha a prijíma živiny. DaB: Aké trendy v oblasti kosačiek môžeme pre rok 2013 očakávať? Výrobcovia sekacej techniky svoje stroje neustále inovujú a modernizujú. Kosačky spĺňajú posledné európske smernice ohľadom emisií výfukových plynov, bezpečnosti i hladiny hluku. Čoraz častejšie sa tiež stretávame s trendom kosačky viac odlíšiť a špecifikovať podľa určenia. Ako príklad uvediem kosačku G 48 TBR Allroad Plus, ktorá je zaujímavá svojím „offroad“ zameraním a hodí sa aj pre prácu na nie celkom rovnom povrchu. DaB: Čo by nemalo kvalitnej kosačke chýbať? Ak hovoríme o benzínových kosačkách, výhodou je, ak sú vybavené variátorom alebo viacrýchlostnou automatickou prevodovkou, ktorá umožňuje zmenu rýchlosti jazdy, a výkonným motorom. Ohľadne motorov môžem jedine odporučiť agregáty Briggs & Stratton, Honda alebo GGP.

Vyššie spomínané prvky výbavy umožnia prácu aj v členitom, svahovitom alebo inak komplikovanom teréne. Prácu výrazne uľahčí aj centrálne nastavenie výšky kosenia alebo objemný kôš (až 80 l), vďaka ktorému je možné kosiť bez častého zastavovania a vysypávania trávy. Veľké kolesá uložené na guličkových ložiskách umožňujú suverénny pohyb na akomkoľvek povrchu. Najvyspelejšie modely disponujú systémom 4 v 1 – tzn., že zvládnu zber, mulčovanie a zadné i bočné odhadzovanie trávy. Ďaleko viac než v minulosti si dnes dávajú výrobcovia kosačiek záležať na správnej ergonómii svojich produktov – všetko je po ruke, nič neprekáža, nič netlačí. Ovládanie je intuitívne a po chvíli si ho úplne zautomatizujete. Pokrok sa ale neprejavuje pozitívne iba na technike či ergonómii, ale aj na dizajne. U osvedčených predajcoch aj sekacej techniky tak teraz môžete vyberať podľa jednoduchého vzorca páči – nepáči. DaB: Aký je váš názor na najmodernejšiu oblasť sekacej techniky – robotické kosačky? Robotickým kosačkám patrí jednoznačne budúcnosť. Nedokážem si predstaviť nič, čo by v dnešnej hektickej dobe prišlo viac vhod majiteľom záhrad, ktorí vedú aktívny a plne zamestnaný

život. Stačí len položiť vodiaci kábel, ktorý vymedzuje priestor pre pohyb robota, vypustiť kosačku a ďalej sa o ňu netreba starať. Mountfield je aj v segmente robotických kosačiek považovaný za jedného z najvýznamnejších tuzemských priekopníkov. Už vlani sme o tieto stroje zaznamenali zvýšený záujem, tento rok očakávame prudký nárast predajov. Aby si u nás mohol každý zákazník vybrať podľa svojich potrieb, rozšírili sme pre rok 2013 náš modelový rad o niekoľko zaujímavých noviniek. Pokládku kábla budeme tento rok ako benefit vykonávať na vlastné náklady. Sme pre tieto účely vybavení špeciálnym strojom, ktorý svoju prácu odvedie rýchlo a bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom porušil trávnik. DaB: Znamená to, že môžeme očakávať postupný ústup tradičných benzínových a elektrických pomocníkov zo scény? Toho sa v dohľadnej dobe obávať nemusíme. Ide o natoľko tradičné modely, že si ich masívny ústup nedokážem v tejto chvíli predstaviť. Okrem toho ich poprední svetoví výrobcovia, akými sú napríklad GGP, Emak alebo Wolf Garten, neustále inovujú a modernizujú. Tieto stroje tak spĺňajú posledné európske smernice ohľadom bezpečnosti, hladiny hluku alebo emisií výfukových plynov. Majú čoraz nižšiu spotrebu paliva a vynikajú čoraz vyspelejšími technologickými prvkami. Nesmieme tiež zabúdať, že niekto sa kosením trávnika baví, respektíve ho chápe ako víkendovú relaxáciu, takže práca v záhrade sa mení na potešenie. DaB: Ďakujeme za rozhovor. Snímky: Mountfield

3_2013

85


Tu dostanete kúpiť DOM a BYT Najnovší Dom a Byt ako i niektoré z jeho starších čísel dostanete kúpiť aj vo vybraných predajniach stavebnín po celom Slovensku. Firmy, ktoré majú záujem o takúto formu spolupráce, môžu sa kontaktovať na adrese: ANTAR, s. r. o., Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42, tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 207 13, mobil: 0911 171 921

AB-STAVEBNINY s.r.o. partner Vašej stavby

www.abstavebniny.sk

Asken Slovakia s.r.o. Stavebné a strešné centrum Lúky 020 53 okres Púchov Tel : 0944 351 783 0918 545 742 brezny@stonline.sk

STAVEBNÝ MATERIÁL, FARBY - LAKY, OBKLADY - DLAŽBY - SANITA, DVERE STAVEBNÁ CHÉMIA ZA VÝHODNÉ CENY Bardejov, Duklianska 13, 054 472 25 76 Banská Bystrica, Partizánska 91, 048 414 83 92 Bratislava, Vajnorská 128/A, 02 4445 68 98 Bratislava, Polianky 17, 02 6436 62 35 Čadca, U Ševca 220, 041 4204 130 Handlová, Prievidzská 68, 046 547 57 46 Humenné, Fidlikova 3, 057 775 38 34 Ilava, Sihoť 166, 042 444 11 69 Komárno, ul. Priateľstva Bašta, 035 772 09 29 Košice, Južná trieda 66, 055 729 80 86 Leopoldov, Nádražná 522, 033 733 18 91

Liptovský Mikuláš, Okoličianska 63, 044 562 43 19 Lučenec, Zvolenská 277, 047 433 06 15 Malacky, Pezinská 56, 034 772 23 90 Martin, Na Bystričku 14, 043 430 62 50 Michalovce, Zeleninárska 2, 056 688 12 77 Nitra, Novozámocká 76/94, 037 651 11 61 Nové Mesto n./Váhom, Srnianska 4, 032 771 24 86 Partizánske, Za Riek. Nitrou 1493, 038 749 66 30 Piešťany, Vrbovská cesta 123, 033 773 30 81 Prešov, Budovateľská 38, 051 772 29 72

www.facebook.com/stavmat

Rohožník, Senická cesta 8, 034 658 82 18 Ružomberok, Bystrická cesta 68, 044 430 30 68 Senica, Dlhá 45, 034 651 70 22 Šaľa, Diakovská cesta 1243, 031 771 34 82 Šaľa, P. Pazmáňa 10, 031 770 26 66 Topoľčany, Pod Kalváriou 1278, 038 532 20 21 Trenčín, Brnianska 2, 032 658 00 39 Trnava, Zavarská 10/D, 033 554 52 46 Vráble, Staničná ul., 037 783 11 12 Žilina, Kamenná 10, 041 723 50 82

www.stavmat.sk

STAVEBNÝ MATERIÁL Pod hradom – Považské Podhradie, POVAŽSKÁ BYSTRICA tel.: 042/4330653, fax: 042/4326662, e-mail: stavebniny@raven.sk

si naÏivo vypoãujete pravidelnú reláciu.

Telefón do vysielania: 048/471 08 88-9, kde môÏete adresovaÈ svoje otázky. Radi ich zodpovieme! Ing. Pavel KleskeÀ, ‰éfredaktor ãasopisu DOM a BYT

Poz˘vame vás k rozhlasov˘m vlnám Rádia Lumen. 3_2013

KARTEL NITRA s. r. o. Štúrova 155, 949 01 Nitra Tel.: 037 / 741 7071-2, fax: 037 / 772 9492 mtz: 0902 906 059, 0902 906 052 www.kartel.sk

10. 2013oo11 110000 hod hod. 8. 2.4.2012

Nalaìte si frekvenciu, kde budete maÈ najlep‰í príjem a buìte vnímav˘mi poslucháãmi. Pre t˘ch, ktorí majú záujem, aby sme im poradili, sú k dispozícii tieto adresy: e-mail: domabyt@lumen.sk, Rádio LUMEN, s. r.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica.

86

ul. Dopravná 2/A, 955 01 Topoľčany tel.: 038/522 79 50, mobil 0904 377 154 www.alpox.sk


Seriál: Stavbári, nefusujte!

Dajte pozor, aby ste sa nepo......

V

ďaka vyšším nárokom, zmenenej kultúre v hygiene či dostatku kvalitných pekných materiálov na realizáciu kúpeľní a toaliet si väčšina z nás myslí, že prístup projektantov a realizátorov stavieb bytov i rodinných domov k hygienickým zariadeniam v našich príbytkoch sa posunul k lepšiemu.

Veľký omyl! - fotografie, ktoré vidíte (poslali nám ich naši čitatelia), dokazujú, že nič sa nezmenilo. Stále platí, že WC je miestnosť, nad ktorej dispozičným riešením sa netreba zamýšľať - „akosi sa to“ urobí... A čo nezvládne projektant, snáď opraví stavbár... A keď ani ten nie... Nič sa nedeje! Je to „len“ WC a zamýšľať sa nad komfortom pri jeho užívaní je bezpredmetné. Zo sprievodných mailov od našich čitateľov sme sa dozvedeli, že v oboch prípadoch stavbári do bodky zrealizovali to, čo „nakreslil“ projektant. Nikoho zo „zúčastnených“ na realizácii nezaujímal fakt, že do miestnosti v ktorej je WC umiestnené, sa najprv jeho „používateľ“ musí nejakým zázrakom „vtlačiť“, aby ho mohol použiť. Ešte musím upozorniť na jednu veľmi nebezpečnú situáciu, ktorá na takomto WC môže nastať. Ak niekdo na takomto WC omldlie, poprípade sklolabuje, nebude možné dvere do tohto WC otvoriť, pretože omdletý človek bude svojim telom brániť ich otvoreniu. Pomoc mu bude možné poskytnúť, len tak, že sa tieto dvere rozsekajú. Stačilo pritom veľmi málo – otočiť zárubňu dverí, aby sa do WC majitelia nemuseli, doslova a dopísmena, „dobíjať“ a pred jeho použitím cvičiť gymnastické prostné či spartakiádu.

Ilustračné foto: Fotolia

Ing. Pavel Kleskeň

3_2013

87


Nabudúce

Pripravujeme špeciálnu publikáciu o opravách rodinných domov. Téma čísla Mrazy a záľahy snehu nás tentoraz poriadne potrápili. Kto do zimy zateplil, neoľutoval. Príjemné teplučko v zateplených domoch bolo dvojnásobne príjemné, lebo zaň vďaka nižšej spotrebe zaplatíme menej. Pre tých, ktorí sa poučili a zatepľovať začnú hneď, ako to počasie dovolí, je určená téma budúceho čísla – reč však bude nielen o správnom zatepľovaní a častých chybách, ktorým sa treba vyhnúť, ale priblížime aj rôzne fasádne systémy, obklady, sokle a dekoračné prvky, našej pozornosti neujde ani povrchová úprava fasád a stien, materiál, štruktúra, nátery, farby… Lebo aj domy si zaslúžia, aby ich fasády boli nielen dobré, ale aj pekné.

Interiér Chystáte sa nevyužité a neprívetivé podkrovie premeniť na útulné bývanie? Vaše predsavzatie je iste chvályhodné, treba však vedieť ako na to. A nie je toho málo, čo všetko musíte vedieť skôr, než sa rozhodnete priestory v podkroví pretvoriť na „hniezdočko lásky“. Dozviete sa na interiérových stránkach venovaných práve tvorbe a zariaďovaniu podkrovného bývania.

Zeleň Niekto rád ošetruje stromy, iný dáva prednosť rýpaniu sa v zemi a sadeniu. Aj takéto podoby majú aprílové vône jari v záhrade. Po zimných mesiacoch však nemožno zabudnúť ani na úpravu terénu – cestičiek, záhradných konštrukcií a oplotení i záhradných altánkov, prístreškov či drevených domčekov. Každá dobre udržiavaná záhrada vytvára estetickú pohodu a v uponáhľanom svete je oázou pre telo i pre dušu. Chcete, aby taká bola aj tá vaša záhrada? Inšpirujte sa v budúcom čísle na našich zelených stránkach.

88

3_2013

S

anácie a opovravy bytov a dom

3,50 €, rocník XI., 4/2012 I S S N 13 3 6 - 12 9 5

Casopis o stavebníctve a kultúre bývania Edícia

číslo 3, ročník XIX., marec 2013, cena 1,50 € Vyšlo vo vydavaľstve Antar, spol. s r. o., IČO: 31392580 Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, registrácia za dňa 3. 2. 1995, MK SR pod číslom EV 3183/09, ISSN 1335–6615 (tlač) ISSN 1336–6653 (online) Mesačník, dátum vydania: marec 2013 Adresa redakcie: Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42 tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 207 13 e-mail: domabyt@antar.sk www.antar.sk Šéfredaktor: Ing. Pavel Kleskeň, 0903 721 235, tel.: 02/209 207 11 Zástupca šéfredaktora: PhDr. Andrej Fabík, tel.: 02/209 207 17 Redakcia: Mgr. Miroslava Kleskeňová, 0903 401 077 Predseda redakčnej rady: Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Marketing: Karol Stratený, 0911 171 921 Obchodné oddelenie: Riaditeľ: Ing. František Orth, 0911 721 233 Igor Imrich, 0903 795 440 Štefan Majerník, 0903 781 341 Ing. Zoltán Ďurčovič, 0903 741 104 Ing. Ľudovít Majerčík, CSc., 0904 926 785 Zuzana Škvarilová, 0905 525 083 Jana Jurčová, 0905 523 057 Dr. Jozef Bobok, CSc., 0904 416 781 Grafická úprava, layout: Martin Strihovský MSg, striho8@gmail.com Scan: Press Color, s. r. o. Tlač: TELEM K&M, a. s., Liptovský Mikuláš Predplatné prijíma redakcia: e-mail: domabyt@antar.sk Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky zo zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk Distribuje: Mediaprint – Kapa Pressegrosso, s. r. o., a súkromní distribútori. Podávanie novinových zásielok povolené 26. 9. 1995 č. p. 623RPP/95. Kopírovanie povolené s písomným súhlasom vydavateľa a pri zachovaní autorských práv. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. ANTAR, spol. s r. o. Články s kontaktnou adresou sú platenou inzerciou. Redakcia nezodpovedá za obsah ani za jazykovú úpravu dodaných inzerátov. Snímka na titulnej strane: BLANCO


9. - 13. 4. 2013 INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava T +421-2-6727 2205, 3090, 2194 F +421-2-6727 2201 • E coneco@incheba.sk www.incheba.sk


Ideálny Inovatívny kombisystém S 9000 Nový systém GEALAN S 9000 zjednocuje v stavebnej hĺbke 83 mm rovnakou mierou charakteristické prednosti stredového a dorazového tesnenia. Veľká konštrukčná hĺbka, šesť komôr v profiloch rámu aj krídla s troma tesniacimi rovinami, sú zárukou pre vynikajúcu tepelnú izoláciu. Toto umožňuje splniť aj najvyššie požiadavky na okná. 1. Vyhovuje pre izolačné trojsklá až do šírky 54 mm 2. Úzka pohľadová výška a jemný dizajn 15° zošikmenia citlivo zvýrazňuje nadčasový vzhľad 3. Inteligentný koncept tesnenia v troch rovinách

4. Optimalizované pre použitie technológie STV®, ktorá umožňuje vlepovanie skiel do rámov krídiel za sucha 5. Veľmi dobrá tepelná a zvuková izolácia vďaka šesťkomorovej skladbe a optimálnej stavebnej hĺbke rámu a krídla

GEALAN Fenster-Systeme GmbH • Hofer Strase 80 • D-95145 Oberkotzau • www.gealan.de

Dom a Byt 3 2013  

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Advertisement