Maitoa Suomesta 4/2016

Page 26

Yhteistyökumppanilta

Jaakko ja Marjo Lahti remontoivat vanhan parsinavetan robottipihatoksi.

Mervi Kelahaara

Lehmät viihtyvät uudessa automaattinavetassa hyvin.

MARJUT PETÄJÄJÄRVI

P

ari vuotta sitten Jaakko Lahti heitti ääneen ajatuksen, että muuttaa parsinavetan robottinavetaksi. Lahden tilalla toteutettiin mittavat uudistukset kohti tehokkaampaa tuotantoa, parempia työolosuhteita ja eläinten hyvinvointia. Uuden navetan rakentamiselle pääkeskuksen läheisyyteen ei ollut mahdollista saada ympäristölupaa. Kolme kuukautta kestäneessä muutoksessa Jaakko ja Marjo Lahden parsinavetta Kemijärvellä saneerattiin pihattonavetaksi. – Rakentamisen ajaksi tehtiin väliaikainen lypsyasema. Laskelmat osoit-

26 |

MAITOA SUOMESTA 4 / 2016

Emmi Lahti

Vanhasta parsinavetasta robottipihatoksi

tivat investoinnin kannattavaksi, Lahdet kertovat. Ely-keskuksen hyväksymä kustannus oli 350 000 euroa, johon saatiin 35% avustusta. Robotti rehusiiloon

Jaakolla oli selkeä ajatus mitä tehdään, vaikka vastaavanlaisia muutoskohteita ei juuri olekaan. Useiden navettavierailujen ja ideoiden jälkeen kilpailutuksen kautta päädyttiin DeLavaliin. – Suunnittelussa oli mukana Tuomo Heiskanen ja vinkkejä saatiin muun muassa eläinlääkäri Jutta Kasvilta. Lopulliset piirustukset piirsi Erkki Löf.

Vuonna 1981 rakennetussa parsinavetassa oli paikkoja viimeisimmän laajennuksen jälkeen 27. Viimeisimpinä on uusittu maitohuone ja sosiaalitilat. Laajennuksessa maitohuoneen lattia vain pinnoitettiin. Tankin vaihto isompaan käytettyyn toi kustannussäästöjä. Asennuksesta huolehti Ranuan Meijerin huoltopalvelu. Vanhasta navetasta pystyttiin hyödyntämään toinen lypsylehmien parsirivistö hiehojen parsipaikkoina. Vanha ruokintapöytä pysyi entisellä paikalla. Parren etuosa purettiin ja tilalle asennettiin niskapuomi. Vanhat parsimatot jäivät ruokintaparsiin, ruokintapöytä pinnoitettiin. – Säilörehun säilöntään ja jakoon ei


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.