Centre Court editie 2 - 2019

Page 1

centre court JAARGANG 29 – editie 02 – mei 2019

editie 02 – mei 2019

centre court

centre court

TENNISDIRECT OOK ALS SPONSOR VAN UW TOERNOOI?

centre court

Wat sponsort TennisDirect?      

Gratis kortingsvoucher voor alle deelnemers Korting op de TennisDirect waardebonnen voor finalisten Gratis KNLTB/TennisDirect toernooihanddoek voor iedere winnaar Gratis giveaway voor alle deelnemers Gratis 4 Dunlop shirts Gratis toegangskaarten voor het ABN AMRO WTT

VERENIGINGSPONSORING

VRAGEN? BEL DAN ONZE ACCOUNTMANAGER VERENIGINGEN OP TEL. 0252 - 219107

Wat kunnen wij voor uw vereniging betekenen?

Wat vragen wij hiervoor terug?

 Sponsorbedrag voor de vereniging in de vorm van een shoptegoed

 Afname van het toernooipakket

 Gratis TennisDirect kortingsvoucher voor alle clubleden

 Afname van de benodigde competitieballen

 Laagsteprijsgarantie voor de jaarlijks benodigde tennisballen

 TennisDirect verzorgt vier ledenacties per jaar

 Korting op trainersmaterialen en toernooiprijzen

 TennisDirect wordt vermeld als partner op de

 Gratis TennisDirect winddoek

Socioloog Paul Schnabel:

Maak tennis meetbaar

“Verenigingen en hun vrijwilligers zijn nog altijd de kurk waar de Nederlandse sport op drijft”

website van de vereniging

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP: WWW.TENNISDIRECT.NL/VERENIGINGEN

Inzicht in jouw club met Club Analytics Het nieuwe goud voor ledenwerving en -behoud

Het club-DNA is doorslaggevend

Laat je stem horen!

“Het draait niet om structuur, maar om cultuur”

Stem op jouw Ledenraad-kandidaat van 24 mei t/m 2 juni


18 t/m 24-11-2019 • Madrid

Davis Cup Finals 2019

4-daagse TeamNL fanreis Davis Cup Finals 2019 Beleef samen de Davis Cup Finals in Madrid! Sunweb aanbod inclusief: • Vlucht vanaf Amsterdam Airport Schiphol • Hotelovernachtingen en ontbijt • Transfers vliegveld en stadion • Wedstrijdbezoek Kazachstan - Nederland • Wedstrijdbezoek Groot-Brittannië - Nederland

9 7 5 €

sunwebsportsevents.nl/tennis


Voorwoord

Verkiezing nieuwe Ledenraad: Laat je stem horen We hebben allemaal veel passie voor tennis. En als tennisbond zetten we alles op alles om de ruim 1.600 verenigingen in ons land zo goed mogelijk te helpen. Dat kan op een praktische manier, met tips en tools. Door organisatorisch en bestuurlijk zaken te veranderen willen we dichter bij de verenigingen komen te staan. Zo is tennissend Nederland niet meer verdeeld in vijftien districten, maar in circa 150 kringen. Op deze manier staan wij directer met de verenigingen in contact. En kunnen verenigingen aangeven welke support ze nodig hebben. Ook kunnen we beter bespreken op welke trends verenigingen kunnen inspelen. Een voorbeeld daarvan

ters op deze onderwerpen maken. Bijvoorbeeld door samen toernooitjes voor de jeugd te organiseren. Om het bondsbureau en de verenigingen dichter bij elkaar te brengen, hebben we gekozen voor een nieuw organisatie- en bestuursmodel van de KNLTB, waarbij de verenigingen een directe invloed hebben op de samenstelling van de Ledenraad. Dat is belangrijk, want de Ledenraad is de schakel tussen de verenigingen en het bestuur. En de Ledenraad toetst het beleid van het bestuur, is ons klankbord voor strategische zaken en stelt jaarlijks het beleid en de begroting vast. Dat gebeurt tijdens de vier vergaderingen die jaarlijks plaatsvinden. Met als

is de jeugd. Hoe zorg je ervoor dat ze lid blijven? Door ze meer wedstrijdjes te laten spelen en een band opbouwen met vriendjes en de vereniging, in plaats van dat ze alleen les krijgen? We bespreken ook het belang van een goede samenwerking van de vrijwilligers met de trainer. Door op lokaal niveau met elkaar te overleggen en concrete afspraken te maken, kunnen de verenigingen samen meer me-

gezamenlijk hoofddoel de tennissport in Nederland te stimuleren. Het is belangrijk dat de Ledenraad een goede afspiegeling vormt van tennissend Nederland. Dus streven we naar een gezonde man-vrouwverhouding en goede verhouding tussen recreatieve spelers en wedstrijdspelers. Ook willen we voldoende aandacht hebben voor onderwerpen als rolstoel-

tennis en padel. En natuurlijk is een goede regionale vertegenwoordiging van belang. Daarnaast streven we ernaar om voldoende knowhow te hebben over de disciplines waarop de Ledenraad toezicht houdt. Het is dus handig als er mensen zijn met een ICT-achtergrond, mensen met juridische kennis en mensen die verstand hebben van het functioneren van onze verenigingen. Onze leden hebben zich tot 1 mei kunnen aanmelden. Vervolgens is een kieslijst opgesteld met vijftig personen die zo goed mogelijk aan het afspiegelingsbeginsel voldoen. Tot een week na het verschijnen van deze editie van Centre Court – tot en met 2 juni om precies te zijn – hebben de verenigingen de gelegenheid op een van deze kandidaten te stemmen, via een e-mail die elke vereniging (die bij ons is aangesloten) heeft ontvangen. Er zullen straks 29 mensen gekozen worden in de Ledenraad. Bij deze wil ik alle verenigingen oproepen om mee te doen aan deze ledenraadverkiezing. Het is dé kans om dat raadslid te kiezen waarvan jij denkt dat hij of zij het beste toezicht kan houden op de manier waarop wij het beleid vormgeven. Als iedereen van zich laat horen, krijgen we de best mogelijke afspiegeling, en daar is tennissend Nederland het meest bij gebaat. Tot zover de update over onze bestuurlijke vernieuwingen. Laten we naast ons vrijwilligerswerk ook weer snel een balletje gaan slaan of naar onze Nederlandse tennistoppers gaan kijken. Natuurlijk hoop ik veel vrijwilligers te ontmoeten tussen 10 en 16 juni op ons KNLTB-paviljoen in Rosmalen. Jij komt toch ook?

Roger Davids – Voorzitter KNLTB 3


4

centre court

Inhoud

centre court

JAARGANG 29 – editie 02 – mei 2019

08

Vereniging hoeksteen in veranderende maatschappij Hoe kunnen tennisverenigingen inspelen op maatschappelijke trends en demografische ontwikkelingen? Paul Schnabel, voormalig directeur van het SCP, laat op bezoek bij ZTC Shot zijn licht schijnen over de rol van sport in de samenleving en de bijzondere positie van verenigingen in Nederland.

32

Laat je stem horen!

26

LTV Randenbroek: sterk verankerde clubcultuur maakt het verschil Dat de tijden veranderd zijn, is zeker. Maar wat er niet veranderd is, is de behoefte van mensen om zich te verenigen. Dat zit in onze cultuur, het is een essentieel onderdeel van onze maatschappij. “Veel mensen komen niet alleen naar de tennisclub om te tennissen, maar ook om anderen, gelijkgestemden, te treffen,” aldus Berend Rubingh. Het is dan ook belangrijk om als bestuur op dezelfde lijn met de leden te zitten, de clubcultuur te delen. LTV Randenbroek uit Amersfoort is een lichtend voorbeeld in de Back2Basics-filosofie.

Partners KNLTB

Deze zomer weten we welke 29 passievolle tennissers samen de nieuwe KNLTB Ledenraad vormen. Voor het zover is, roept de KNLTB alle tennisverenigingen op om hun stem uit te brengen op een van de kandidaat-Ledenraadsleden. Dit kan tijdens de verkiezingsperiode die loopt tot en met 2 juni. De verkiezingen vormen een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing binnen de KNLTB. Deze vernieuwing heeft meerdere voordelen, maar er springt er één uit, volgens Rob Spierings, lid van de selectiecommissie en oud-Ledenraadslid: “Slagvaardigheid.” De nieuwe situatie met korte lijnen levert veel tijdwinst op.


Colofon Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt drie keer per jaar.

Hoofdredactie Robert Barreveld E-mail: robert.barreveld@sportsmedia.nl Ellen Julius E-mail: e.julius@knltb.nl

Eindredactie Janeke de Zeeuw

Korte berichten Anne van Eijk

Met redactionele bijdragen van Leo Aquina, Robert Barreveld, Roger Davids, Anne van Eijk, Steffan Kok, Vivian van Niekerk, Erik Poel en Edward Swier

Fotografie Henk Koster Fotografie, Marleen Fouchier, Orange Pictures en Bert Treep

Uitgever

En verder... 06 Tennis in beeld: de Fed Cup 14 Infographic: beleid op basis van cijfers 16 Goud in handen met Club Analytics 22 Social Wall: beleef de KNLTB Voorjaarscompetitie 36 Het dagtoernooi bij TC Daalmeer: één dag vol met wedstrijden en gezelligheid 42 Arnhemse clubs slaan handen ineen: Kring Arnhem gaat voor volledig rookvrij 44 Neem een kijkje in de keuken van andere clubs tijdens KNLTB workshops 50 Forse besparing voor tennisverenigingen met verzekeringspakket van VLC & Partners 52 Toptennis als aanjager voor groei gehele Nederlandse tennissport 58 Tennisleraar van het Jaar Paul Honig (TTV in Teteringen): "Meer dan alleen les geven" 62 Nationale Sportweek: maak iedereen enthousiast voor tennis! 65 Partner in beeld: TennisDirect sponsor van jouw club en toernooien?

Columns 21 Richard Krajicek 66 Erik Poel

Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl

Redactieadres Arko Sports Media Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 E-mail: info@sportsmedia.nl

Vormgeving en prepress Home of the Brave, Vlaardingen

Drukwerk PreVision, Eindhoven

Abonnement Centre Court wordt driemaal per jaar gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn regio's en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennisleraren met een geldige licentie.

Adreswijzigingen/opzeggingen Verhuisd of geen functie meer binnen de club? Geef dit door aan de ledenadministrateur van jouw club. Hij/zij wijzigt jouw gegevens. Coverfoto: Orange Pictures ©2019 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

5


6

Tennisfans genieten van fantastische tennisbeleving tijdens de Fed Cup Het Nederlands damesteam nam het, onder leiding van Bondscoach Paul Haarhuis, op 9 en 10 februari in de eerste ronde van Wereldgroep II op tegen Canada. Een uitverkochte Maasport in ’s-Hertogenbosch was twee dagen lang het sfeervolle toneel voor Nederlands toptennis. Helaas geen overwinning voor het TeamNL Fed Cupteam, maar wat was het een superweekend!


tennis in beeld

7


Interview

Vereniging hoeksteen in veranderende maatschappij Socioloog Paul Schnabel: “Het belang van sport is niet uitsluitend in euro’s uit te drukken”

“Tennis lukte niet, hockey lukte niet”, zegt Paul Schnabel met een glimlach. “Maar tegenwoordig fiets ik veel en loop ik graag hard, hier door het bos.” In het clubhuis van ZTC Shot in Zeist laat de voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn licht schijnen over de rol van sport in de samenleving en de bijzondere positie van verenigingen in Nederland. Hoe kunnen tennisverenigingen inspelen op maatschappelijke trends en demografische ontwikkelingen? Schnabels eigen sportgedrag is exemplarisch voor de veranderingen op dat gebied: “Mensen kiezen tegenwoordig veel voor ongebonden sportactiviteiten. Vrijheid staat voorop.”  Leo Aquina  Orange Pictures


port is in de loop van de twintigste eeuw een steeds grotere plaats gaan innemen in onze maatschappij, constateert Schnabel. “Sport speelt voor veel mensen een belangrijker rol in het leven dan vroeger. Het is niet langer een liefhebberij voor de upper-middle class. Dat geldt ook voor tennis, wat van een elitaire bezigheid is uitgegroeid tot een volkssport. Tegenwoordig is sport voor iedereen. Het belang van sport voor gezondheid, maar ook voor sociale cohesie, wordt ten volle onderkend.”

Maatschappelijk kapitaal En er is dus de hang naar meer vrijheid, ongebondenheid. De KNLTB onderkent dat. Vorig jaar werd in Centre Court al een keer geschetst dat de bond een toekomst voorziet waarin heel tennissend Nederland verbonden is in één grote tenniscommunity, maar waarin ook nadrukkelijk mogelijkheden zijn om op elke gewenste plek, op elke gewenste tijd en met andere mensen die in de gelegenheid zijn even een balletje te slaan. Toch blijft de sportvereniging centraal staan: “Verenigingen zijn de kurk waar de Nederlandse sport op drijft en die verenigingen draaien op hun beurt weer op vrijwilligers. Dat is hier eigenlijk altijd zo geweest. En dat geldt niet alleen voor de sport, maar bijvoorbeeld ook voor fanfares, harmonieorkesten en politieke partijen. In Nederland leunt dat soort activiteiten op particulier initiatief en burgers die zich verenigen.” Die zichzelf organiserende burgers vertegenwoordigen bovendien een enorm maatschappelijk kapitaal, al is dat moeilijk in kaart te brengen. Schnabel: “Het SCP probeert in de Rapportage Sport altijd wel uit te rekenen wat die maatschappelijke waarde 9


10

het nieuwe bestuur hebben we een plan gemaakt en afgelopen jaar zijn we erin geslaagd 160 nieuwe leden te binden. Ik geloof dat je nog wel degelijk kunt groeien als je de vereniging zo aankleedt dat mensen er graag bij willen horen.”

Paul Schnabel (Bergen op Zoom, 1948) - studeerde sociologie aan Universiteit Utrecht en Universität Bielefeld; - promoveerde op proefschrift over nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid (1982); - was directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (1998-2013); - werkte als universiteitshoogleraar aan Universiteit Utrecht (1986-2019); - is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66 vanaf 9 juni 2015.

omgezet in euro’s is, maar het gaat eigenlijk maar voor een klein deel om die economische waarde. Het gaat veel breder om de kwaliteit van de samenleving en dat is niet allemaal in euro’s uit te drukken.”

Hogere eisen Het is een bekend verhaal: veel sportverenigingen en -bonden kampen al minstens een decennium met teruglopende ledentallen. Iets wat voorzitter Simone Sars van ZTC Shot uit eigen ervaring kan bevestigen: “Ik zie een duidelijke trend dat jongeren minder snel lid worden van een vereniging. Ze willen zich niet zomaar binden.” ZTC Shot was teruggezakt van 1.400 naar 800 leden, maar de club is erin geslaagd die trend om te buigen. Sars: “Met

En om een vereniging te creëren waar mensen graag bij willen horen, moet je hard werken. Schnabel: “De sport op zichzelf is niet zo veel veranderd. Een tennisbaan ziet er nog precies hetzelfde uit en het gaat nog altijd van 0-15 naar 0-30, maar er worden wel hogere eisen gesteld aan de faciliteiten van de clubs. Je komt er niet meer met een keetje en een mevrouw die de hele dag door oude koffie schenkt. Een vereniging moet mensen wat te bieden hebben. We hebben – en dat bedoel ik niet negatief – te maken met een ‘verwend’ publiek. Je ziet het bijvoorbeeld aan mensen die gaan fietsen. Tegenwoordig kopen ze meteen een peperdure fiets en een snel pakje. Vroeger zou je gezegd hebben: ‘Leer nou eerst maar eens fatsoenlijk fietsen.’ ” Hoewel er dus steeds hogere eisen worden gesteld aan verenigingen, drijven de meeste verenigingen nog altijd grotendeels op vrijwilligers. “Maar die vrijwilligers zijn er meestal wel op een professionele manier mee bezig. De penningmeester met het sigarenkistje waar geld in- en uitging, bestaat niet meer”, zegt Schnabel. In een maatschappij waarin mensen steeds minder geneigd zijn zich ergens op vast te leggen, wordt het echter ook moeilijker om goede vrijwilligers te vinden. “De maatschappelijke bereidheid om tijd te investeren in het publiek belang is in het algemeen inderdaad minder geworden.” Een belangrijke factor daarbij is het feit dat vrouwen tegenwoordig vrijwel allemaal werken. “Gehuwde vrouwen werkten vroeger niet. Tot in de jaren zestig werden vrouwen automatisch ontslagen als ze trouwden. Daardoor staken vroeger veel vrouwen hun talenten in vrijwilligerstaken. Dat hield veel verenigingen draaiend. Overigens gaat die emancipatie twee kanten op. De man neemt tegenwoordig ook zorgtaken op zich en met twee werkende partners is er dus minder tijd beschikbaar.”


INTERVIEW

“ VERENIGINGEN ZIJN NOG ALTIJD DE KURK WAAR DE NEDERLANDSE SPORT OP DRIJFT” –– Paul Schnabel

Sociaal kapitaal Niet alleen leden en potentiële leden stellen meer eisen aan verenigingen, er wordt ook door andere partijen steeds vaker een beroep gedaan op verenigingen. In het Nationaal Sportakkoord is nadrukkelijk een rol weggelegd voor verenigingen als het gaat om het sociaal kapitaal. Dat biedt verenigingen kansen. “Maar voor wat hoort wat”, zegt Schnabel, “als de gemeente wil dat ZTC Shot

brengen. Het vereist goed management op de club: “Je moet er als vereniging rekening mee houden dat het kan leiden tot veranderingen in de vereniging waar niet per se iedereen op zit te wachten. Verenigingen hebben een bepaalde sfeer en als die verandert, trekken mensen zich misschien terug. Ouders in een middenklassegezin zien hun kinderen liever spelen met kinderen met dezelfde achtergrond. Dat is niet politiek correct om te zeggen, maar zo werkt het wel.” Zoals steeds meer verenigingen, combineert ZTC Shot maatschappelijke betrokkenheid met ledenwerving via Tenniskids@school. Voorzitter Simone Sars: “Gymles op scholen staat overal onder druk en daar springen wij op in. Als tennisvereniging bieden we op alle lagere scholen in Zeist tennisles in plaats van een gymles aan. We gaan zelf naar die scholen toe en nemen ballen, netten en rackets mee. Op die manier helpen we de scholen met het bewegingsonderwijs. En we

“ Jongeren worden minder snel lid van een vereniging. Ze willen zich niet zomaar binden” –– Simone Sars

goedkoop tennisles aanbiedt aan kinderen uit de flats van Vollenhove, moet ze over de brug komen. Het Rijk heeft 100 miljoen euro vrijgemaakt om op gemeentelijk niveau zaken als sportparticipatie en schoolreisjes mogelijk te maken voor kinderen uit arme gezinnen.”

maken kinderen enthousiast voor tennis en dat zijn weer potentiële leden. Daarnaast doen we mee met programma’s van de gemeente, zoals Sjors Sportief Zeist, om kinderen laagdrempelig te laten kennismaken met verschillende sporten.”

Vergrijzing Het zijn nobele doelen, maar Schnabel wijst nadrukkelijk op de risico’s die maatschappelijke projecten voor verenigingen met zich mee kunnen

Naast de culturele en maatschappelijke veranderingen is er een demografische ontwikkeling waar verenigingen de komende jaren niet omheen 11


Menzis SamenGezond Een gezond steuntje in de rug Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven. Menzis ondersteunt daarbij met SamenGezond, een online gezondheidsprogramma met bijbehorende app. Een gezond steuntje in de rug, dat helpt om het maximale uit je leven te kunnen halen.

samengezond.nl


INTERVIEW

kunnen. Schnabel: “Vergrijzing. Op dit moment is twintig procent van de bevolking 65-plus en dat neemt de komende twintig jaar toe tot 26 procent. Daarbij moet je aantekenen dat de vitaliteit van ouderen tegenwoordig een stuk groter is dan veertig jaar geleden. Daar moet je in je activiteitenaanbod rekening mee houden. Oudere mensen zijn gezonder en actiever.” De KNLTB onderkent die ontwikkeling als geen ander. Niet voor niets wordt tennis al enige tijd gepresenteerd als een lifetime-sport, die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden en kan bijdragen aan een gezond en vitaal leven. Een programma als Tennis Fit van de KNLTB is er dan ook specifiek op gericht om mensen van 45 jaar en ouder op verantwoorde wijze en met de juiste begeleiding zo lang mogelijk te laten genieten van tennis. Ook bij ZTC Shot speelt de vergrijzing een rol. De vereniging speelt daar zelf op in met de zogenoemde Max Maandag. Voorzitter Simone Sars: “De groep 65-plus is kritisch en verzet zich snel tegen initiatieven van jongere leden. Voor mij was dat aanleiding om afgelopen winter specifiek met die groep in gesprek te gaan. Hoe houden we die mensen betrokken? In deze groep vallen sowieso regelmatig mensen weg, waardoor de groepjes op de baan steeds kleiner worden. De leden vroegen of zij ook mensen uit Austerlitz en Driebergen konden meenemen. Op die manier hebben we zo’n veertig 65-plussers die hier iedere maandag tussen twee en vier tennissen, onze Max Maandag. Voor hen is het een prettig tijdstip en voordat de lessen om half vier beginnen, kon je hier vroeger een kanon afschieten.” Inspelen op behoeften van doelgroepen zoals ouderen of jeugd, maar ook werving van voldoende vrijwilligers, nieuwe leden zo veel mogelijk vasthouden, het begint allemaal met inzicht in de huidige situatie van je vereniging en weten waar je precies naartoe wilt. Want meten is ook voor tennisverenigingen weten. Hoe is het ledenbestand van de club precies opgebouwd, hoe groot is de uitstroom onder verscheidene doelgroepen en waar liggen juist kansen om te groeien? Professionalisering van de vereniging betekent onder meer dat je antwoorden hebt op deze vragen. Die ver-

“ Je komt er niet meer met een keetje en een mevrouw die de hele dag door oude koffie schenkt” –– Paul Schnabel

krijg je bijvoorbeeld met Club Analytics, waarmee je via een KNLTB Accountmanager vrij snel de informatie in handen krijgt die je nodig hebt. (Zie ook het Club Analytics-artikel op pagina 17.)

Doel niet verwarren met middel Verenigingen blijven ook in de toekomst overeind als hoeksteen van de Nederlandse sport, maar moeten volgens Schnabel niet vervreemden van hun oorspronkelijke taak. “De vereniging is er voor de sport”, zegt Schnabel. “Dat leidt tot een meerwaarde en die kun je op allerlei manieren inzetten, maar je moet het doel niet verwarren met het middel.” Hoe sportverenigingen hun activiteiten moeten inzetten om vitaler de toekomst in te gaan, kan lokaal enorm verschillen. Volgens Schnabel is het belangrijk dat verenigingen van elkaar leren. Sars sluit zich daarbij aan: “Wat ik heel goed vind, is dat de KNLTB afscheid heeft genomen van de Districten en verenigingen tegenwoordig samenkomen in Kringen. Volgende week komen wij bij elkaar met een Kring van zestien tennisverenigingen om bij elkaar te kijken wat er speelt en om van elkaar te leren.”

13


14

Maak tennis meetbaar

Beleid op basis van cijfers Het is misschien een clichĂŠ, maar daarom niet minder waar: meten is weten. Zoals ook socioloog Paul Schnabel benadrukt, is het belangrijk te weten welke doelgroepen in de maatschappij vertegenwoordigd zijn, wat hun huidige wensen zijn en wat de toekomst in dit opzicht brengt. Dan weet je als vereniging ook waar eventuele kansen liggen. Vergelijkbare analyses kun je loslaten op je eigen vereniging. Bijvoorbeeld met KNLTB Club Analytics. Want welke doelgroepen zijn op jouw club het sterkst vertegenwoordigd? Wat willen zij, welk aanbod slaat aan en welke trends zijn door de jaren heen zichtbaar?

Leeftijdsopbouw van de KNLTB-leden

5 - 12 jaar

11%

18%

13 - 18 jaar

8%

19 - 24 jaar

4%

25 - 34 jaar

9%

35 - 44 jaar

36%

45 - 64 jaar > 65 jaar

14%

JEUGD Tenniskids@school Kinderen in aanraking met tennis

2018

88.000

2017

72.000 Aantal teams in de Tenniskids voorjaarscompetitie

4.294

2019

2016

4.082


Vergrijzing

KNLTB-leden

45-64 jaar

KNLTB-leden

36%

> 65 jaar

18%

Beïnvloeders:

Ledenverloop

Beïnvloeders:

Ledenverloop

Vrienden Trainer Familie

2017 - 2018

Vrienden Familie

2017 - 2018

-2,1%

+2,2% Drijfveren > 65 jaar

Drijfveren 45-64 jaar Ledenmonitor

Ledenmonitor

1

1

Gezelligheid / sociale contacten

2 3 4 5

Leuke activiteit / plezier Buiten sporten Lichaamsbeweging / gezond / afslanken Flexibel / kan het spelen wanneer ik wil

Gezelligheid / sociale contacten

2 Leuke contacten / plezier 3 Buiten sporten 4 Lichaamsbeweging / gezond / afslanken 5 Uitlaatklep voor dagelijks leven / ontspannen

Uitdagingen 45-64 jaar

Uitdagingen > 65 jaar

Afmeldmonitor

Afmeldmonitor

51 t/m 60 jaar

> 60 jaar

1

1

Gezondheidsklachten / redenen

2 Blessures 3 Tijdgebrek 4 Het plezier in tennis is afgenomen 5 Sfeer op de vereniging begint tegen te staan / niet gezellig meer

Gezondheidsklachten / redenen

2 Blessures 3 Tijdgebrek 4 Geen tennispartner van hetzelfde niveau 5 Sfeer op de vereniging begint tegen te staan / niet gezellig meer

15


16

“We willen onszelf als club opnieuw uitvinden en verbeteren wat goed gaat. Club Analytics maakt zaken heel inzichtelijk en bespreekbaar” –– Klaas-Jan Masker


CLUB ANALYTICS

Goud in handen met Club Analytics Met data gericht werken aan ledenwerving en -behoud In het bedrijfsleven is het niet meer weg te denken, belangrijke en succesvolle keuzes worden gemaakt op basis van data. Voor tennisverenigingen is dat nog minder gebruikelijk. Daar moet verandering in komen, vindt de KNLTB, die daarom Club Analytics ontwikkelde, hét hulpmiddel bij ledenwerving- en behoud. Iedere club kan vanaf nu op een doeltreffende manier inspelen op actuele trends en heeft hiermee goud in handen. Voor TCO Leidschendam was het dé manier om vernieuwing binnen de club in gang te zetten.

c

 Vivian van Niekerk

lub Analytics is een systeem waarmee clubs makkelijk en relatief snel inzicht krijgen in data van hun eigen vereniging. Dit zijn bijvoorbeeld cijfers op het gebied van lidmaatschapsjaren, deelname aan competitie en toernooien en leeftijd. Met één druk op de knop worden analyses gemaakt. Aantrekkelijke diagrammen vertellen je direct hoeveel van jouw leden meedoen aan toernooien, tot welke leeftijdscategorie zij behoren en hoelang zij al lid zijn. Maar ook

hoeveel mensen tennis vaarwel zeiden en de daarbij behorende variabelen. Hier kun je interessante conclusies uit trekken en uiteindelijk beleid voor de toekomst op baseren. Door dit soort gegevens met elkaar te combineren, te analyseren en te visualiseren krijg je een goed beeld van interne processen en marktontwikkelingen. Bovendien worden de cijfers vergeleken met die van clubs in jouw gebied en zelfs landelijk. 17


18

“ JE STAAT ER VAAK NIET BIJ STIL WAARÓM MENSEN HUN LIDMAATSCHAP OPZEGGEN OF OM HOEVEEL MENSEN HET GAAT. LAAT STAAN DAT JE DEZE CIJFERS GAAT ANALYSEREN” –– Klaas-Jan Masker

Op deze manier ben je veel beter in staat om keuzes te onderbouwen en de juiste koers te bepalen. Verenigingen zien in één oogopslag op welke terreinen actie ondernemen het meest zinvol is en de schaarse tijd van vrijwilligers wordt hierdoor veel efficiënter benut.

Duidelijk beeld Voor tennisclub TCO Leidschendam vormt Club Analytics het startpunt van vernieuwing binnen de club. “Met de data die we van de KNLTB ontvingen, gaan we nu verder aan de slag”, aldus voorzitter Klaas-Jan Masker. “We willen onszelf als

club opnieuw uitvinden en verbeteren wat goed gaat. Club Analytics maakt bepaalde zaken heel inzichtelijk en bespreekbaar. Zo wilden we graag weten hoe onze club er voor staat in de regio Den Haag. Hoeveel jeugd woont er en hoeveel procent hiervan is lid van onze club? Is er nog ruimte voor groei? Ook wilden we een beter beeld krijgen van onze actieve seniorenleden, tennissers die meedoen aan de competitie. Club Analytics laat je zien waar de grote gaten zitten; niet alleen binnen TCO, maar ook in vergelijking met clubs in de buurt.” Volgens Masker heeft Club Analytics verenigingen veel te bieden. “Je staat er vaak niet bij stil waaróm mensen hun lidmaatschap opzeggen of om hoeveel mensen het gaat. Laat staan dat je deze cijfers gaat analyseren. Met Club Analytics neem je de tijd om hierbij wel even stil te staan. Bepaalde cijfers zijn ook uit ons eigen systeem te halen, maar Club Analytics is veel specifieker. Het koppelt verschillende waarden aan elkaar, waardoor je een heel duidelijk beeld krijgt van de situatie.” Door contact te zoeken met de KNLTB heeft TCO Leidschendam nu regelmatig overleg met de KNLTB Accountmanager. “Voor ons is dit partnership heel belangrijk. Het brengt ons op goede ideeën. Samen met het bestuur en de technische commissie bekijken we nu waar we concreet actie gaan ondernemen. Uiteraard ook in overleg met onze leden, want zij ‘maken’ de club. Met elkaar zorgen we ervoor dat tennissers met plezier op de baan staan en binding met de club ervaren.”


CLUB ANALYTICS

Landelijke trends

Lengte van het lidmaatschap

Club Analytics bevat data van alle KNLTB-tennisverenigingen in Nederland. Direct valt een viertal landelijke trends op die bepalend zijn voor het eventueel lid blijven bij een vereniging:

Hoe nieuwe leden de eerste lidmaatschapsjaren ervaren, is essentieel voor de overweging om ook daarna lid te blijven. Relatief veel mensen schrijven zich uit in de eerste jaren nadat zij een lidmaatschap aangingen. Hoe gaat de club om met nieuwkomers? Krijgen ze een warm welkom, worden ze wegwijs gemaakt? Worden ze gekoppeld aan mensen van hun eigen leeftijd en speelsterkte? Vanzelfsprekend hebben mensen het naar hun zin als ze zich thuis voelen en onderdeel zijn van de club.

Leeftijdsopbouw Zo is de leeftijd van invloed op de uitstroom. Ouderen blijven over het algemeen langer lid dan jeugdleden. Als dit ook voor jouw club geldt, zou je de jongeren kunnen vragen wat zij misten. Met die informatie kan de club vervolgens gericht aan de slag. Komt uit Club Analytics bijvoorbeeld naar voren dat de buurvereniging veel minder verloop kent onder jeugdleden tot en met tien jaar? Informeer dan eens naar hun inzet om jeugdleden te behouden. De kans is groot dat zij een succesvolle aanpak hebben die je zo kunt overnemen.

Gezinssamenstelling Gezinssamenstelling is ook een pijler die bepalend is voor het behoud van leden. Hoe meer gezinsleden een lidmaatschap bij dezelfde club hebben, hoe langer zij lid blijven. Je kunt hiervoor aantrekkelijke 19


20

Inzicht in jouw club Heb jij je aangemeld voor ‘In Gesprek Met…’ tijdens het Libéma Open in Rosmalen en ben je benieuwd naar de cijfers van jouw vereniging? Breng het onderwerp dan vooral ter sprake! Je krijgt met Club Analytics niet alleen inzicht in de clubcijfers, de KNLTB Accountmanagers geven ook uitleg over hoe je de cijfers kunt interpreteren en adviseren over mogelijke vervolgstappen. Uiteraard kun je ook andere onderwerpen aankaarten waarover je in Rosmalen van gedachten wilt wisselen. Niet in de gelegenheid om naar het Libéma Open te komen, maar wel benieuwd naar Club Analytics? Neem dan contact op met jouw KNLTB Accountmanager voor een afspraak. De contactgegevens vind je op www.centrecourt.nl/accountmanagers.

lidmaatschappen creëren voor ouders van jeugdleden die wekelijks langs de kant zitten te kijken. Als club kun je er zelfs voor kiezen om je als echte familieclub te profileren, ook bij clubactiviteiten komt het ouder-kind-­ aspect dan regelmatig terug.

Deelname aan (wedstrijd)activiteiten De laatste bepalende factor voor het langer lid blijven bij een tennisverenging is deelname aan competitie, toernooien en trainingen. Mensen die hier actief aan meedoen, zowel junioren als senioren, blijven veel langer lid, zo bevestigen de cijfers. Speelt een lid geen competitie én geen toernooien, dan is de kans op uitstroom zeer groot. Hoe prijst jouw club competitie-, toernooi- en lesdeelname aan? Bij de meeste teamsporten is het gebruikelijk dat je automatisch wordt ingedeeld in een competitieteam en direct meetraint. Bij tennis is daar enige inspanning voor nodig, maar niet zonder resultaat. Het zijn dé activiteiten waarmee je leden aan je club bindt.


column

Voor vernieuwing S

inds twee jaar worden de Next Gen ATP Finals in Milaan gehouden. Dit is het eindejaarstoernooi voor de beste acht spelers van 21 jaar of jonger. Een geweldig evenement waar de ATP veel nieuwe regels en andere innovaties in de praktijk test. Als toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament kijk ik altijd met veel belangstelling naar de vernieuwingen die daar worden tentoongespreid.

aantrekkelijk te houden voor het publiek, ben ik groot voorstander van het afschaffen van de inspeeltijd op de professionele tour. Wij laten de spelers in Ahoy altijd met een mooie licht- en muziekshow het centre court betreden. De toeschouwers in het stadion worden opgezweept en dan vind ik het zonde als de boel vervolgens voor vijf minuten inzakt, doordat de spelers een eigenlijk niet-noodzakelijke warming-up doen. Wat van mij per direct mag worden afgeschaft, is de let na een netservice. Ik ben ervan

De partij duurt qua minuten net zo lang als een reguliere wedstrijd van best-of-three-sets tot zes games, maar doordat elke game nog belangrijker wordt, vliegt de tijd sneller voorbij. Deze aanpassing van de telling werkt goed om de aandacht van de (televisie)toeschouwers vast

“Ik ben ervan overtuigd dat als tennis vandaag zou zijn uitgevonden, deze regel er niet was gekomen”

FOTO: ANP PHOTO

te houden. Voor de competitiespeler of recreant in Nederland mag het aantal games blijven zoals het nu is. Ik weet namelijk niet of zij op die extra spanning zitten te wachten, haha!

Ik ben voor vernieuwing, maar ben ook van mening dat onze tennissport in de huidige vorm groot is geworden en dat we niet al te veel moeten sleutelen. Maar de maatschappij verandert en daar moet je je ogen niet voor sluiten. Om tenniswedstrijden ook in de toekomst

overtuigd dat als tennis vandaag zou zijn uitgevonden, deze regel er niet was gekomen. Om meer spannende momenten in een wedstrijd te creëren ben ik voorstander van het spelen van best-of-five-sets, waarbij elke set tot de vier games gaat met op 3-3 een tiebreak.

Richard Krajicek speelde toptennis van 1989 tot en met 2003. Won Wimbledon in 1996. Sinds 2004 is hij toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

21


22

SOCIAL WALL    

 Beleef de KNLTB Voorjaarscompetitie! Dit jaar doen ruim 30.000 teams van 1.615 verenigingen mee aan de grootste tenniscompetitie van Europa. Op sociale media bundelen we de meest bijzondere foto’s, filmpjes, tweets en andere updates rondom de KNLTB Voorjaarscompetitie. Op deze pagina’s vind je een selectie van de leukste foto’s. Deel jouw mooiste competitiemoment met de hashtag #vjc2019 en laat zien hoe leuk de KNLTB Voorjaarscompetitie is!


 

 

 

23


24

Succesvolle Zomer Challenge bezorgt TC de Rauwbraken 25 nieuwe leden

Voor veel voetballers, hockeyers en andere teamsporters loopt het seizoen tegen de zomer af. Het nieuwe seizoen begint pas enkele maanden later. Voor hen, maar net zo goed voor mensen die voornamelijk binnen sporten, kunnen tennisverenigingen de Zomer Challenge aanbieden. Dit lidmaatschapspakket van drie of vier maanden voor tennis of padel is een uitgelezen manier om de sport en de tennisvereniging te leren kennen. TC de Rauwbraken hield vorig jaar maar liefst 25 nieuwe leden over aan de Zomer

Challenge. De nieuwe leden waren mensen die op dat moment niet aan een sport gebonden waren. Maar ook aan een groepje jonge voetballers die aan de Zomer Challenge deelnamen, heeft Ilona van der Heijden (lid van de Jeugdcommissie) een positief gevoel overgehouden. “Die jongens willen best graag tennissen, maar hebben daar gedurende het seizoen geen tijd voor. Dat zijn jongeren die heel enthousiast zijn. Ze zijn niet meteen lid geworden, omdat ze nu nog in het eerste team voetballen en geen tijd hebben. Maar we verwachten dat we een aantal van hen binnen nu en een

aantal jaren alsnog kunnen binnenhalen.” Ook de vaste leden van de club waren te spreken over de Zomer Challenge. Van der Heijden: “Het was natuurlijk een stuk drukker op het paviljoen. Juist die groep jonge voetballers bleef wat langer op de club hangen. Dat was heel gezellig. En het heeft natuurlijk een positief effect op de baromzet.”

Meer informatie? Op www.centrecourt.nl/zomerchallenge kun je meer lezen over de Zomer Challenge.


NIEUWS

Het Tenniskids Feest: dé feestelijke afsluiting van het seizoen Een dag vol met tennis. Het Tenniskids Feest is jaarlijks de feestelijke afsluiting van de Kia Tenniskids-competitie. Ook dit jaar belooft het weer één groot feest te worden. Wil je dit niet missen? Kom dan met zo veel mogelijk jeugdleden naar het feest en maak er een leuk jeugduitje van! Op 22 en 23 juni worden op vijf verschillende locaties in het land de Tenniskids Feesten gehouden om de voorjaarscompetitie af te sluiten. Dit jaar organiseert de KNLTB het Tenniskids Feest alweer voor de vierde keer. Alle kinderen die aan vier of meer competitiedagen deelnemen, ontvangen een uitnodiging. Een mooie stimulans voor de jeugdleden om aan zo veel mogelijk competitiedagen mee te doen. Zorg er wel voor dat de kinderen van jouw vereniging goed geregistreerd staan via tenniskids.toernooi.nl en MijnKNLTB.nl, zodat ze die uitnodiging ook daadwerkelijk krijgen. De Tenniskids Feesten worden dit jaar gehouden in Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom en Kampen.

Kom met de G-tennissers van jouw club naar de NK G-tennis! De inschrijving voor het leukste kampioenschap van het jaar staat open! Op zaterdag 6 en zondag 7 juli organiseert de KNLTB de Nationale Kampioenschappen G-tennis in Hilversum. Schrijf de G-tennissers van jouw club in en kom met een zo groot mogelijke groep naar dit toernooi! De NK G-tennis zijn er voor tennissers van alle niveaus. Alle G-tennissers met een geldig KNLTB-lidmaatschap mogen deelnemen. Je kan de G-tennissers van jouw club tot 2 juni 2019 inschrijven via het inschrijfformulier op www.knltb. nl. Wees er op tijd bij, want vol=vol. Aangezien er slechts een beperkt aantal wedstrijden gespeeld kan worden, worden spelers bij te veel aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst. Zijn spelers van jouw vereniging nog niet toe aan het spelen van wedstrijden? Dan kunnen ze meedoen aan leuke clinics die op beide dagen georganiseerd worden! Geef ook deze spelers vooraf op via het inschrijfformulier.

Wijzigingen clubs NAAMSWIJZIGING T.V. Neede in Smash Neede (163314) L.T.C.N. in L.T.C. Noordwolde (case 165094) Van Smash naar T.V. Smash (verenigingsnummer: 64360)

NIEUW WEDSTRIJDCOMITÉ Regio: Rotterdam & Leiden Wedstrijdcomité: W.C. Maximus Tennis Nummer: 28530

25Op de vereniging

LTV Randenbroek: sterk verankerde clubcultuur maakt het verschil Amersfoortse tennisverenging als lichtend voorbeeld in Back2Basics-filosofie

De tijden zijn veranderd. Dat zeker. Maar wat er niet veranderd is, is de behoefte van mensen om zich te verenigen. Verenigen zit in onze cultuur, het is een essentieel onderdeel van onze maatschappij. Als je als vereniging beseft dat je een belangrijke rol speelt – en niet alleen vanwege de sport – ben je al een heel eind. “Veel mensen komen niet alleen naar de tennisclub om te tennissen, maar ook om anderen, gelijkgestemden, te treffen.” Het is dan ook belangrijk om als bestuur op dezelfde lijn met de leden te zitten, de clubcultuur te delen. “Weet met z’n allen waar je vandaan komt”, aldus Berend Rubingh.  Edward Swier

27


28

“Nieuwe leden krijgen niet te horen dat ze iets moeten gaan doen voor de club, maar dat we het leuk vinden als ze betrokken zijn” –– Dimitry Wijnen

erenigingen hebben, de beweringen van sceptici ten spijt, nog steeds een vitale rol in onze maatschappij. Sommige clubs kunnen echter nog wel wat hulp gebruiken bij het vinden van hun weg. Zij kampen met een terugloop in het aantal leden en hebben moeite met het vinden van vrijwilligers. Ze vinden het moeilijk nieuwe aanwas te krijgen, zijn zoekende. Met de Back2Basicsfilosofie van Berend Rubingh kunnen verenigingen echter snel flinke stappen maken. “Weet waar je vandaan komt. Dat is Back2Basics. Ga niet terug naar het verleden, zoals sommigen dat abusievelijk zouden kunnen vertalen, maar terug naar de bedoeling.”

Warm bad De voorjaarsdag die Berend Rubingh en Dimitry Wijnen op uitnodiging van Centre Court voor een tweegesprek hebben uitgekozen, kan niet mooier. De zon straalt, de acht banen van LTV Randenbroek liggen er uitnodigend bij. Op het gezellige terras van de grootste Amersfoortse tennisvereniging zit een twintigtal leden na te genieten van hun uurtje op de baan. In de kantine zit nog zo’n plukje. Hier draait het om voor deze groep zestigers: samen zijn, gezellig nakletsen. Berend Rubingh, “veranderkundige”, ziet het met een glimlach aan. “Deze club is een goed voorbeeld. Hier kunnen andere verenigingen veel van leren.” Wijnen (44) glimlacht bij die woorden. Hier zit een trotse voorzitter, drie jaar geleden aangetreden. Hij noemt zich “kind van de club”. Van jongs af namen

zijn ouders hem mee naar de vereniging, die toen nog bij het Randenbroekerbos zat. Na de verhuizing naar Schothorst, nu dertig jaar terug, was het even zoeken voor de vereniging. Niet alle leden gingen mee, er kwamen nieuwe leden uit een nieuwe wijk bij. Inmiddels heeft de club zijn draai allang weer gevonden, de lijn is helder. “Randenbroek is een gezellige vereniging. Mijn kinderen hoeven niet per se heel goed in tennis te worden. Het samenzijn staat voorop. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle 800 leden.”

Als club moet je kiezen Rubingh: “Je zult als vereniging een keuze moeten maken. Heel veel verenigingen doen dat niet, omdat ze denken dan juist ‘klantgericht’ bezig te zijn. Ze luisteren naar hun leden en willen die allemaal bedienen. Maar dat kan natuurlijk niet, je kunt niet alles doen. Er is een aantal assen, die ik ook in mijn boek beschrijf, waarlangs een vereniging zich kan ontwikkelen. Kies je ervoor een lidmaatschap aan te bieden, een echte club te zijn, waar alle leden bereid zijn de schouders eronder te zetten? Of ga je ervan uit dat je klanten hebt, dat ze contributie betalen en daarvoor een aantal diensten geleverd krijgen? Dan is het de vraag of de mensen alleen voor de sport komen, of ook voor de gezelligheid. En de derde vraag die je je moet stellen, is: Komen mensen voor prestaties of voor plezier en ontspanning? Als je de antwoorden op die drie vragen mengt, krijg je een type vereniging. Zo zijn er profielen van tientallen soorten clubs. Het is vooral belangrijk een keuze te maken. Als je toch overal voor gaat, heb


OP DE VERENIGING

je als bestuur een enorme uitdaging, dan wordt het lastig. Dus kies en blijf enigszins in de buurt van je oorspronkelijke DNA.” Bij Randenbroek is het duidelijk. Daar is een clubcultuur ontstaan, gebaseerd op de gemeenschapszin van meerdere generaties. Wijnen: “Ik heb het van mijn ouders meegekregen om wat voor de club te doen, en ik neem mijn zoon ook weer mee. Die zit nu in de jeugdtoernooicommissie. We krijgen het hier altijd wel voor elkaar om mensen voor de diverse commissies te vinden, er zijn er altijd genoeg die wat willen doen. En dat maakt anderen weer enthousiast. Ze zien dat die goede kennis ook wat doet, of de moeder van een vriendin. En besluiten dan zelf ook te gaan helpen. Het werkt aanstekelijk.”

“Met z’n allen de vereniging” “Randenbroek stuurt op sfeer, op cultuur, op saamhorigheid”, heeft Rubingh ervaren. “Deze vereniging is niet alleen gebaseerd op tennis. Als het alleen dat zou zijn, dan was dit een lege, dode club. Je moet als bestuur altijd je best doen om te sturen op verenigen, de bar moet bezet zijn, je moet zorgen dat er reuring is, dat er evenementen plaatsvinden. Dat je een tennisleraar hebt die een verbindende factor is, zoals hier met Rinus van Leeuwen die al bijna 25 jaar in dienst is. Als je als bestuur alleen maar stuurt op de sport, dan gaat de vereniging daaronder lijden. Sport is belangrijk, maar het echte motief om naar de vereniging te komen is voor de leden meestal de sociale context. Zeker, het gaat ze om tennis, maar wel in een leuke sfeer.” 29


30

Tips voor verenigingen Enkele essentiële tips uit Back2Basics. De kracht van verenigen, het boek van Berend Rubingh, op een rij: - Maak een keuze wat voor vereniging je wilt zijn. Communiceer dat duidelijk. - Als je wilt dat de leden betrokken zijn, maak ze dat dan duidelijk bij binnenkomst. Leg uit hoe het bij de club toegaat. - Houd alles transparant. - Maak als bestuur je leden mede-eigenaar van de vereniging. Leg uit dat je het met z’n allen moet doen. Geef leden verantwoordelijkheid. - Speel als bestuur niet de baas, zeg niet hoe het moet. Maar probeer anderen te motiveren, te betrekken, te enthousiasmeren. Maak verbinding. - Stuur op de bindingsfactor. Leden komen om te tennissen, maar een goede sfeer is vooral van groot belang. - Kijk uit dat sommige vrijwilligers niet te veel doen en hun eigen ‘winkeltje’ beheren. - Concentreer je op wat goed gaat, en niet op dat wat fout gaat. Gebruik de kracht van je leden om samen nog beter te worden. Op de nieuwe website (in ontwikkeling) van Back2Basics vind je veel informatie over de filosofie: www.back2basics.nl.

In de kantine hangt een grote poster met daarop de namen van ruim honderd vrijwilligers. Wijnen: “Om te laten zien hoezeer we ze waarderen.” Niet veel verder hangt een A3-poster met daarop de nog te creëren functies. “Taken die we nog graag vervuld zouden zien, maar die geen prioriteit hebben. Zo zouden we bijvoorbeeld een herendag willen organiseren. Maar het is geen noodzaak, al is het maar omdat de agenda eigenlijk al stampvol is. Maar staat er iemand op die het leuk vindt om het te organiseren, dan gaan we het doen.” Even verder in het clubgebouw: foto’s van de clubkampioenen en een lijst met ereleden en leden van verdienste. “Om toch ook een stuk historie van


OP DE VERENIGING

“ WEET WAAR JE VANDAAN KOMT. MAAR GA NIET TERUG NAAR HET VERLEDEN, GA TERUG NAAR DE BEDOELING” –– Berend Rubingh

de club aan te geven, te laten zien wat anderen voor de club hebben gedaan. Zo geef je mensen de historie mee, de cultuur van je vereniging.” Er is bij Randenbroek ook een commissie die nieuwe leden bijpraat over de gewoontes en gebruiken van de vereniging. “Mensen krijgen dan niet te horen dat ze iets moeten gaan doen voor de club, maar dat we het leuk vinden als ze betrokken zijn. We zijn met z’n allen de vereniging.” Rubingh: “Het is goed om mensen echt welkom te heten, slim om een goede eerste indruk te maken. We vergissen ons er vaak in, denken dat mensen uit zichzelf wel weten hoe een vereniging werkt. Maar dat is niet zo, je moet ze even wegwijs maken. Als je daar aan de voorkant veel energie in steekt, krijg je dat er aan de achterkant weer uit. Dan hoef je later minder bij te sturen.” Twee bardiensten per jaar horen wel tot de ‘standaardverplichting’. “We hebben zeven dagen in de week van negen uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s avonds barbezetting. Daarmee zijn we uniek en creëren we gastvrijheid. Veel andere verenigingen zijn ook lang open; daar kun je met een pasje het park op. Maar het gaat er ook om dat er altijd iemand is die gezellig een drankje voor je kan inschenken.”

Het draait om de cultuur Organisatiekundige Rubingh is zeer te spreken over de voorbeelden bij Randenbroek. “Wat veel verenigingen in de weg zit, is dat er bedrijfsmatig gedacht wordt. Zo van: We moeten vrijwilligers hebben, dus gaan we die werven via een advertentie. Dat is inderdaad zoals ze het bij een bedrijf zouden doen. Maar een vereniging vraagt een heel andere stijl van leiderschap. Binnen een club moet je als bestuur de leden mede-eigenaar maken van de club, zorgen dat ze – vanuit zichzelf – de verantwoordelijkheid voelen om dingen op te pakken. Dat ze het leuk vinden om van achter de bar de vereni-

ging te vertegenwoordigen. Dat de een meer tijd heeft dan de ander, maakt dan feitelijk niks uit. Dat iemand minder tijd heeft, hoeft niet te betekenen dat deze persoon minder betrokken is. Als we met z’n allen de betrokkenheid optimaliseren, lossen we de ‘problemen’ gezamenlijk wel op.” Rubingh heeft veel onderzoek gedaan naar het wel en wee binnen de Nederlandse sportvereniging. Daaruit zijn veel wijze lessen te leren. “Zo hebben we ontdekt dat de belangrijkste drijvende kracht achter een goed functionerende vereniging niet de structuur is, maar de cultuur. Het DNA, daar draait het om. Verenigingen waar een goede, zogeheten cultuurcirculatie plaatsvindt, draaien beter. Als de cultuur voortdurend aan de volgende generatie wordt doorgegeven, draait zo’n vereniging goed. Daarom loopt het juist vaak ook zo goed bij studentenverenigingen, waar ze nota bene ieder jaar een nieuw bestuur hebben.” Er zijn altijd mensen die (veel) meer doen dan anderen, daar valt niet aan te ontkomen. Rubingh en Wijnen zijn het er echter over eens dat je moet voorkomen dat deze personen te zwaar belast worden. Rubingh: “Al is het maar omdat je anders ook eilandjes krijgt, je moet niet te veel afhankelijk worden. Het is goed dat ze daar bij Randenbroek ook op sturen. Ik zie veel verenigingen die dat vergeten. Dan zie je dat mensen zich een functie welhaast toe-eigenen. Dat maakt dat je er alleen maar last van krijgt. Dan zijn mensen die de ambitie hebben om iets te gaan doen opeens niet welkom in een commissie, omdat anderen het wel in klein comité denken te kunnen rooien. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

31


32

Laat je stem horen! Verkiezingstijd in tennisland

Deze zomer weten we welke 29 passievolle tennissers samen de nieuwe KNLTB Ledenraad vormen. Voor het zover is, roept de KNLTB alle tennisverenigingen op om hun stem uit te brengen op één van de kandidaat-Ledenraadsleden. Dit kan tijdens de verkiezingsperiode die loopt tot en met 2 juni. De verkiezingen vormen een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing binnen de KNLTB.

 Vivian van Niekerk

lle kandidaten op de verkie­ zingslijst dragen de tennissport een warm hart toe en hebben ruime ervaring in het vereni­ gingsleven. Ze weten wat er speelt in tennisland, hebben nauwe banden met de tennis­ club(s) en bezoeken regelmatig evenementen zoals Challengers, Libéma Open, het KNLTB Jaar­ congres en de regionale clubbij­ eenkomsten.

En misschien wel het belangrijk­ ste, de individuele Ledenraadsle­ den verkondigen de stem van hun achterban, de clubs en hun leden. Dus als jij als clubbestuurder een mening hebt over bepaalde club­ overstijgende tenniszaken, laat dan zeker je stem horen.

Nieuwe koers Daarmee kunnen clubs voor het eerst in de historie van de

KNLTB rechtstreeks invloed uit­ oefenen op de samenstelling van de Ledenraad. De Ledenraads­ verkiezingen passen binnen de nieuwe koers die de KNLTB vaart en zijn een logische volgende stap op weg naar een nieuw bestuurlijk model. De tennisbond wil toe naar een democratisch en transparant bestuursmodel waarin de tennisverenigingen en de tenniswereld centraal staan


LEDENRAAD

Stemmen? Dat doe je zo

en zichtbaar zijn. In het nieuwe model is de afstand tussen de verenigingen en de Ledenraad een stuk kleiner, waardoor snel­ ler schakelen en daadkrachtig handelen mogelijk is. Dit alles in het belang van de tennissport en de tennissers bij de vereni­ gingen. Vorig jaar al nam de KNLTB afscheid van de Districten en zette de bond in overleg met de

verenigingen zogenoemde Krin­ gen op om de band met de ver­ enigingen verder te versterken. De Kringbijeenkomsten, waar verenigingen samenkomen en waarbij een KNLTB Accountmanager aanwezig is, spelen daarin een belangrijke rol. De gemeentegrenzen golden als richtlijn bij het creëren van de Kringen, maar clubs zijn helemaal vrij om zelf een Kring

De voorzitter van iedere bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging ontving een e-mail met daarin een unieke link om namens de vereniging te stemmen. Is er geen voorzitter bekend bij de bond, dan heeft de secretaris deze e-mail gekregen. De voorzitters van alle verenigingen kunnen elk één stem uitbrengen. Door op de link in de e-mail te klikken, ga je naar de kieslijst met alle kandidaten, inclusief hun motivatie, algemene cv en tennis-cv. Kies jouw favoriet en stem tot en met 2 juni. Samen met de KNLTB zorg je er zo voor dat nog meer mensen gaan genieten van de tennissport.

33


34

“ DAT VERENIGINGEN NU EEN DIRECTE STEM HEBBEN, PAST VEEL BETER BIJ DE HUIDIGE TIJD WAARIN DE KNLTB ZIJN ORGANISATIE OPTIMALISEERT EN TRANSPARANTER MAAKT” –– Rob Spierings

te vormen. Het doel is elkaar versterken door knelpunten en behoeften te bespreken en te leren van initiatieven die goed werken, wat toch vaak lokaal of regionaal bepaald is.

Alle geledingen werken nauw samen, maar hebben elk hun eigen rol:

Het nieuwe model Het besturend model van de KNLTB wordt voortaan gevormd door de Directie, het Bestuur en de nieuw gekozen Ledenraad.

- de Ledenraad bewaakt de stra­ tegie en vertegenwoordigt de achterban. De Ledenraad weet wat er speelt bij de verenigin­ gen en levert op basis daarvan input voor het strategisch beleidsplan; - het Bestuur bestuurt op

Domein

hoofdlijnen, maar zit daar waar nodig ‘kort op de bal’; - de Directie fungeert als management van de uitvoeringsor­ ganisatie en als beleidsvoorbe­ reider en -uitvoerder.

Tennisverenigingen Tenniswereld

Vertegenwoordiging

Organen

Ledenraad

Uitvoering

Bestuur

Directie

Bureau

Strategisch

Besluitvorming

Tactisch Operationeel


LEDENRAAD

“ Ga vooral stemmen. Het is dé manier om invloed uit te oefenen op bepaald beleid” –– Rob Spierings

“Deel je mening, laat je stem horen!” Rob Spierings, lid van de selectiecommissie en oudLedenraadslid, die de leden vanuit District IJmond acht jaar lang vertegenwoordigde, roept iedere voorzitter op om vooral te gaan stemmen. “Het is dé ma­ nier om invloed uit te oefenen op bepaald beleid. Heel simpel gezegd: stel dat de KNLTB kunstgrasbanen als norm stelt en jij bent het daar absoluut niet mee eens. Zonder Ledenraad verander je daar niets aan. De Ledenraad raadpleegt zijn ach­ terban en kan zo nodig derge­ lijke beslissingen tegenhouden. Maar het gaat uiteraard niet alleen om voor of tegen iets zijn. Als jij als verenigingsbestuurder goede ideeën hebt, kun je die ook delen met de Ledenraad. Doordat de KNLTB de laatste ja­ ren veel meer naar buiten treedt, neemt ook het aantal meningen toe. Mijn oproep aan iedereen is dan ook: deel jouw mening en laat je stem horen!”

Spierings vindt de stap naar de democratische verkiezin­ gen een goede zaak. “Ik ben blij dat het deze kant op gaat. In de oude structuur werd een kandidaat-Ledenraadslid eerst voorgedragen, om vervolgens benoemd te worden in de Dis­ trictsvergadering. Dat verenigin­ gen nu een directe stem hebben, past veel beter bij de huidige tijd waarin de KNLTB zijn organisa­ tie optimaliseert en transparan­ ter maakt.” Het bestuursmodel met de nieuw gekozen Ledenraad en de Kringen kent meerdere voor­ delen, maar volgens Spierings springt er een uit. “Slagvaardig­ heid”, zegt hij resoluut. “Waar het voorheen soms wel vier maanden kon duren voor een beslissing werd genomen, levert de nieuwe situatie met de korte lijnen veel tijdwinst op. Tijd die de KNLTB goed kan gebruiken om zijn dienstverlening richting tennissend Nederland te blijven optimaliseren.”

Selectieprocedure Iedereen kon zich aanmelden als kandidaat-Ledenraadslid. De kandidaten die na toetsing aan de eisen van de profielschets voldeden, zijn door de selectiecommissie op de kandidatenlijst geplaatst. Deze selectiecommissie bestaat uit drie leden uit de huidige Ledenraad, een bestuurslid en een directielid. Na 2 juni wordt van iedere provincie de kandidaat met het hoogste aantal stemmen lid van de Ledenraad, zodat er ten minste uit iedere provincie waar zich daadwerkelijk kandidaten aandienden, één Ledenraadslid zal zijn. Vervolgens komen de kandidaten met de meeste stemmen in de Ledenraad, die uit 29 mensen zal bestaan. Zo wordt een Ledenraad gevormd die een juiste afspiegeling is van de provincies en verenigingen in Nederland en waarin leden zich herkennen. De Ledenraadsleden worden op 15 juni geïnstalleerd en benoemd voor drie jaar. Daarna volgen weer nieuwe verkiezingen.

35


36

TC Daalmeer bedient grote groep leden met open dagtoernooi voor recreatieve spelers

Het dagtoernooi: één dag vol met wedstrijden en gezelligheid De ledenaanwas bij TC Daalmeer is de laatste jaren indrukwekkend. Met name voor 8&9 Tennis is veel animo bij nieuwe leden, de grootste groep nieuwe leden is van niveau 8 of 9. Reden voor de club om in 2019, naast de Voorjaars- en Najaarscompetitie, voor deze groep recreatieve tennissers ook een open dagtoernooi te organiseren. De nieuwe toernooivorm sluit goed aan bij de wensen van zowel vereniging als (toekomstige) leden.

h  Edward Swier

et is, eerlijk gezegd, altijd best een gedoe. Wie zich inschrijft voor een toernooi, moet vaak een groot deel van de week vrijroosteren. Weliswaar valt er altijd wel wat te regelen met de toernooicommissie, maar deelnemers worden toch meerdere dagen op het park verwacht. Dat weerhoudt velen ervan zich in te schrijven, terwijl drukbezochte, levendige toernooien en meer leden die meer wedstrijden spelen, zo belangrijk zijn voor verenigingen. Hoeveel makkelijker is een dagtoernooi? Veel! Je plant een enkele dag nu eenmaal veel makkelijker vrij. De nieuwe toernooivorm wint dan ook snel aan populariteit.

Dat is mede te danken aan het feit dat de opzet van de open dagtoernooien heel deelnemersvriendelijk is, zeker ook voor beginnende tennissers. Je speelt namelijk onder meer in poulevorm, waardoor je altijd meerdere keren in actie komt. Een dergelijk toernooi is bovendien de ideale gelegenheid voor verenigingen om de banden met nieuwe leden te verstevigen. Er is op zo’n toernooidag veel reuring en gezelligheid op het park en altijd wel tijd voor nadere kennismaking.

Iets nieuws proberen Vandaar ook dat Eric de Lange, voorzitter van TC Daalmeer,

enthousiast reageerde toen de KNLTB de mogelijkheid bood om – buiten de daartoe geëigende periode – zonder kosten een aanvraag voor een dagtoernooi te doen. “Niet dat het ons te doen was om de gratis aanmelding, maar meer omdat we enthousiast zijn voor nieuwe dingen. We waren bijvoorbeeld ook de eerste club in de regio die padel aanbood.” In september zal bij TC Daalmeer voor het eerst een dergelijk dagtoernooi plaatsvinden. “Wat we er precies van kunnen verwachten, is natuurlijk nog even afwachten, de inschrijvingen zijn vanzelfsprekend nog niet


8&9 TENNIS

“ Ik ben ervan overtuigd dat dit onder de 8&9-tennissers, een belangrijke, groeiende groep binnen onze vereniging, aan zal slaan” –– Eric de Lange

gestart. Maar we schromen niet om iets nieuws te proberen. Vooral ook omdat we de overtuiging hebben dat dit onder de 8&9-tennissers, een belangrijke, groeiende groep binnen onze vereniging, aan zal slaan.” Sinds bekendgemaakt is dat TC Daalmeer een 8&9-dagtoernooi gaat organiseren, is aan het Klaas Bootpad in Alkmaar al duidelijk enthousiasme merkbaar. En niet alleen onder de potentiële deelnemers. Er is ook een toernooicommissie gevormd met spelers met speelsterkte 8&9. Zij kunnen zich goed verplaatsen in de wensen en behoeften van mogelijke deelnemers. En de aan de ver-

eniging verbonden tennisschool heeft aangekondigd tijdens het evenement extra aandacht aan alle deelnemers te zullen schenken. “Het is dus ook voor de leden, en potentiële leden die allicht komen kijken, een ideale gelegenheid om kennis te maken met onze tennisschool.”

Groeipotentie TC Daalmeer, dat zich omschrijft als een “kleine tot middelgrote” vereniging, kende de laatste jaren een welhaast explosieve groei. Na een brand in 2014, die het clubgebouw in de as legde, is de vereniging uit Alkmaar-Noord met nieuw elan begonnen. “We hebben de hele boel op zijn kop gezet, en groei-

en sindsdien als kool.” Het ledental is in een paar jaar tijd verdubbeld tot 460 leden. De club heeft sinds enige tijd een dertigtal rolstoeltennissers én een groep padelspelers. Onder de 400 tennissende leden zijn veel nieuwe 8&9-tennissers. “Toen voor die categorie de speciale competitie werd aangeboden, merkten we direct veel animo. We konden meerdere competitieteams inschrijven. En we zagen dat de spelers die aanvankelijk nog wat schroom hadden om wedstrijden te spelen, vrij vlot over die drempel stapten.” Veel spelen is belangrijk. Spelers krijgen, met deelname aan competitie of toernooien, meer lol in 378&9 TENNIS

“ HET DAGTOERNOOI VOOR 8&9 TENNIS HEEFT DUIDELIJK GROEIPOTENTIE. DAAR DOE JE VEEL TENNISSERS EEN PLEZIER MEE” ––Eric de Lange

het spel en dit zorgt ervoor dat leden vaak langer lid blijven. En van veel spelen word je beter. Zeker omdat je spelers van gelijk niveau treft. Dat geeft al snel vertrouwen. Toch ontdekte TC Daalmeer dat het inschrijven voor toernooien nog net een stap te ver was. De Lange: “Reden waarom we ze nu weer een duwtje in de rug willen geven, met een speciaal voor hen georganiseerd evenement.” Het 40-plus weekendtoernooi, dat al enkele jaren kampte met een teruglopend deelnemers-

aantal, maakt daarom in september plaats voor het dagtoernooi voor 8&9 Tennis. “Dat heeft duidelijk groeipotentie. Zeker ook omdat het een eendaags evenement is. Ik denk dat je daar veel tennissers een plezier mee doet. Natuurlijk zul je voor zo’n eendaags toernooi wat moeten afstappen van al te traditionele zaken. Je moet allicht op tijd gaan spelen, of kiezen voor een alternatieve puntentelling. Maar het is hoe dan ook mooi om met een poulesysteem te werken. Het is belangrijk dat je zo’n dag

lekker actief bezig bent. Mensen die 8&9 Tennis doen, moeten veel spelen. Dat is goed voor de ontwikkeling van hun spel én zorgt ervoor dat mensen meer plezier krijgen in de sport en zo langer lid blijven.”

Bruisende dag De KNLTB maakt er dan ook werk van, promoot de nieuwe toernooivormen van harte. Het aantal aanmeldingen groeit snel. De bond verwacht er veel van, zeker van de dagtoernooien. De evenementen zijn voor veel doel39


K E VI N AN DERSON RSA CX 200 TOUR 18Ă—20

What does it take to continually improve your game? Commitment. Desire. Obsession. An intrinsic understanding that every game is a step in your journey for perfection. Long hours in the research labs. Early mornings on the training courts. A commitment to enhance every game. A need to chase down every point. We share this pursuit of perfection with every player. It’s why we engineer technically superior, obsessively crafted products that help you make every single game, your very best game. DUNLOPSPORTS .COM D U N LO P P R O P L AY E R S M AY P L AY W ITH D I F F E R E NT R AC K E T S TO TH E M O D E L S H OW N


8&9 TENNIS

De voordelen van een dagtoernooi - lage drempel voor nieuwe leden om mee te doen, waarmee je ze verder aan de vereniging bindt; - makkelijk in te plannen voor spelers, waarmee je de groep spelers bereikt voor wie een weektoernooi te lang duurt; - alle toernooideelnemers tegelijk op de vereniging, wat zorgt voor veel gezelligheid; - deelnemers spelen meerdere wedstrijden op de dag en zijn nooit na één wedstrijd klaar; - het is mogelijk om gedurende het jaar meerdere dagtoernooien te organiseren voor verschillende doelgroepen (jeugd/ senioren/starters/rolstoeltennissers), zodat er op verschillende momenten veel sfeer is op de vereniging; - het is eenvoudiger om vrijwilligers te vinden voor een eendaags evenement dan voor een hele week.

groepen geschikt, laagdrempelig en – voor zowel vereniging (die onder meer natuurlijk ook vrijwilligers moet zoeken) als spelers – makkelijk planbaar. De KNLTB onderschrijft het idee van een poulesysteem en op tijd spelen, zodat iedereen meerdere partijen afwerkt. Wie zich bij de KNLTB aanmeldt voor de organisatie van een dagtoernooi – in 2019 kan dat op ieder gewenst moment én gratis – ontvangt een aantal handige documenten die helpen bij de organisatie van het evenement. Bovendien is het mogelijk om

gebruik te maken van een speciale promotie-toolkit, met daarin onder meer voorbeeldflyers en -posters. De KNLTB zet het toernooi op de kalender en heeft handige tools (zoals de Toernooi Planner) voor het opstellen van een mooi toernooischema. Dat maakt dus niet alleen voor 8&9-tennissers, maar ook voor de organisatie, de drempel voor een dagtoernooi laag.

Als toernooiorganisatie ontvang je een aantal handige documenten die je goed kunt gebruiken bij de organisatie van jouw toernooi. Ter promotie van het toernooi is het mogelijk gebruik te maken van een speciale toolkit, met daarin onder meer voorbeeldflyers en -posters. En om meer verenigingen te stimuleren een dagtoernooi te organiseren, is het dus gedurende het hele jaar mogelijk om zonder afdracht een open dagtoernooi aan te vragen. Is het iets voor jouw vereniging? Vraag je toernooi dan nu aan via: wedstrijdtennis@knltb.nl.

Meer weten? Ga snel naar Centrecourt.nl

41


42

Kring Arnhem gaat voor volledig rookvrij

Arnhemse clubs slaan handen ineen Sporten is gezond, roken is ongezond – dát wil ATC De Groene Kamer uit Arnhem gaan uitstralen op de tennisclub. Geheel in lijn met het initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds: ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Er wordt toegewerkt naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Ook tennisclubs kunnen hieraan hun steentje bijdragen.

ls kinderen zien dat andere sporters en trainers roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs wel aantrekkelijk. ‘Zien roken, doet roken’, zo omschrijft de Hartstichting het. Om kinderen in een gezonde omgeving te laten tennissen, is het van belang dat er een rookvrij beleid wordt gevoerd.

Alle Arnhemse tennisclubs rookvrij

 Anne van Eijk

Kring Arnhem maakt hier inmiddels grote stappen in. Toen de gemeente Arnhem onlangs besloot dat alle gemeentelijke sportparken rookvrij moesten worden, ging in Kring Arnhem het idee leven om dan maar met alle Arnhemse tennisverenigingen samen het roken op de clubs uit

te bannen. ATC De Groene Kamer doet zeker mee. Sportpark ’t Cranevelt wordt per 1 september een rookvrije zone. Het bestuur van ATC De Groene Kamer juicht het besluit toe. Voorzitter Rik van Dommele: “In het overleg van Kring Arnhem hebben we expliciet besloten dat we daar als tennisverenigingen gelijk in willen optrekken om te voorkomen dat mensen gaan ‘shoppen’. Dus als ze zien dat je bij een andere club in Arnhem wel kunt roken, dat ze daar naartoe gaan. We hebben dit beleid onderling met alle clubs afgestemd.” Tijdens dat kringoverleg werd duidelijk dat iedereen voelde dat het

tijd was om dit te gaan doen. Van Dommele: “Dat heeft onder andere met de tijdsgeest te maken. Als je nu oude zwart-witfoto’s ziet van koningin Juliana die een sigaret rookt op recepties, of je ziet een film waarin veel gerookt wordt door de personages, vinden we dat allemaal gek. En terecht, want het is natuurlijk ongezond. Een hoop dingen die vroeger maatschappelijk geaccepteerd waren, zijn nu volstrekt ongeaccepteerd. En roken is daar één van.”

Onvermijdelijk Een uitgewerkt plan om het sportpark rookvrij te maken, ligt er nog niet. Van Dommele: “We hebben in de nieuwsbrief al wel aangekondigd dat er per 1 september


PREVENTIE

“ Samen willen we voorkomen dat mensen gaan ‘shoppen’ bij andere clubs in Arnhem, waar je wel kunt roken” Op weg naar volledig rookvrij

–– Rik van Dommele

niet meer gerookt mag worden. In het begin zullen we misschien wel even een bordje ophangen ter herinnering dat het vanaf dan rookvrij is en dan hopen we dat onze leden het fatsoen hebben zich daaraan te houden.” Maar Van Dommele verwacht niet veel weerstand van de leden. “Eén van onze bestuursleden is zelf een fervent roker, maar diegene ziet ook wel in dat dit moet gebeuren. Het is onvermijdelijk, dat is volgens mij het sentiment dat heerst bij de leden. Ik denk dat ons gemiddelde lid weldenkend genoeg is om te beseffen waarom wij als tennisclub deze weg inslaan.”

ATC De Groene Kamer heeft nog geen protocol opgesteld om het rookvrije beleid adequaat te handhaven. “We zullen mensen er wel op aanspreken, maar ga je ze ook royeren als ze hardnekkig blijven doorroken? Voor al dat soort vragen hebben we nog geen draaiboek. Het idee achter het rookvrije sportpark is wel dat we, zeker naar de jeugd, willen uitstralen dat sporten gezond is en roken ongezond.”

Op 31 mei van vorig jaar waren er 29 rookvrije tennisverenigingen. Een maand later werd de KNLTB officieel partner van de Alliantie Nederland Rookvrij en sindsdien is het aantal rookvrije tennisclubs flink toegenomen, tot 71 eind maart van dit jaar. In Nederland zijn inmiddels zo’n 950 sportverenigingen geheel of gedeeltelijk rookvrij. Op www.centrecourt.nl vind je onder het thema ‘Accommodaties’ precies hoe jouw vereniging rookvrij kan worden. ROOKVRIJE OF GEDEELTELIJK ROOKVRIJE VERENIGINGEN PER SPORT Sport

Aantal rookvrije verenigingen

Atletiek

81

Hockey

178

Korfbal

110

Tennis

71

Voetbal

373

Overige sporten

134

Nog niet zo lang geleden werd het Amsterdamse LTC Festina, vooral dankzij de overtuiging van de jeugdcommissie, volledig rookvrij. Lees het complete succesverhaal van LTC Festina op www.centrecourt.nl/succesverhalen onder het thema ‘Accommodaties’.

43


44

Deelname aan KNLTB-workshops biedt nieuwe inzichten en waardevolle contacten

Neem een kijkje in de keuken van andere clubs “

Het is heel interessant om eens bij andere clubs in de keuken te mogen kijken.” Jos van der Beek, tennisleraar bij TV de Gouw, kijkt met een positief gevoel terug op de KNLTB-workshop voor jeugdcommissies: Hoe werf en behoud je jeugdleden? De KNLTB biedt ook komend najaar weer een workshop aan, dan onder meer specifiek gericht op de praktische toepassing van Tennis Alles-in-1 op de club. Van der Beek beveelt deelname van harte aan. “Met name het onderling uitwisselen van ervaringen is heel interessant.”

 Anne van Eijk

TV de Gouw merkte drie jaar geleden een terugloop van het aantal jeugdleden. Van der Beek: “We hebben toen bijvoorbeeld wat veranderd aan de contributie voor jeugdleden. Het bedrag is verlaagd en loopt op naarmate de leden ouder worden. Daarnaast zijn we een Tennis Alles-in1-pakket gaan aanbieden. Jeugdleden krijgen

daarvoor veertig lessen per jaar, toegang tot alle evenementen zoals het ouder-kindtoernooi en het sinterklaastoernooi, en deelname aan de competitie. Dat werpt enorm zijn vruchten af! Het ledenaantal neemt weer toe.”

Ideeën uitwisselen Toch was Van der Beek nog nieuwsgierig naar de workshop over ledenwerving en ledenbehoud voor de jeugd. “Ik was erg benieuwd hoe de KNLTB daarmee omgaat en met wat voor adviezen ze zouden komen. Het was dus puur uit interesse dat ik me opgegeven heb.” Van der Beek ervoer de workshop als heel nuttig. “Er was een goede presentatie. Maar het interessantste vond ik toen we in groepjes uiteengingen en met andere clubs om de tafel gingen zitten om ideeën uit te wisselen. Op die manier konden we even in de keuken kijken bij andere clubs. Verandering van spijs doet eten. Normaal gesproken zou ik niet snel eens langs-


WORKSHOPS

Tennis Alles-in-1 In september en oktober organiseert de KNLTB workshops die in het teken staan van de praktische toepassing van Tennis Alles-in-1 binnen de club. De exacte data worden later bekendgemaakt via de verschillende nieuwsbrieven van de KNLTB en via www.centrecourt.nl.

45


46

“ HET INTERESSANTSTE VOND IK TOEN WE IN GROEPJES UITEENGINGEN EN MET ANDERE CLUBS OM DE TAFEL GINGEN ZITTEN OM IDEEËN UIT TE WISSELEN” –– Jos van der Beek gaan bij een concurrerende club, maar tijdens zo’n workshop doe je dat wel.” Van der Beek heeft wel een paar nieuwe inzichten opgedaan tijdens de workshop. “Er was bijvoorbeeld een vereniging die een heel goede band heeft met een plaatselijke hotelketen. Gasten van dat hotel mogen gebruikmaken van hun tennisbanen. Dat is iets waar wij nu ook mee bezig zijn.

We proberen met een hotelketen in de Zaanstreek een soort membership te organiseren waardoor de gasten van dat hotel gratis kunnen komen tennissen bij onze vereniging.” Dat was niet de enige informatie waar Van der Beek concreet iets mee deed. “Er was ook een vereniging die specifieke lidmaatschappen aanbood. Bijvoorbeeld een lidmaatschap voor alleen ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds. Dat vond ik wel heel boeiend. Wij zijn nu zelf in onderhandeling met

het bestuur om te kijken of het verstandig is om bijvoorbeeld een studententarief of een ouderentarief in te voeren. Een beetje het sportschoolidee. Daarover zijn we nu aan het brainstormen.”

Sneeuwbaleffect Van der Beek kon op zijn beurt andere verenigingen inspireren met de initiatieven die TV de Gouw al ondernam op het gebied van ledenwerving en

ledenbehoud. “Wij doen heel veel om het tennis heen. Dat was voor veel verenigingen wel nieuw. Wij halen bijvoorbeeld heel veel leden uit het schooltennis, maar ook een Gooische Vrouwen Bingo waarbij ook niet-leden mogen aanschuiven doet het goed. Er waren wel 125 vrouwen aanwezig die avond, waarvan er ongeveer 75 geen lid zijn. Dan krijg je in elk geval wel voor elkaar dat er na die avond nog over je vereniging wordt gesproken.”


WORKSHOPS

Het is, volgens Van der Beek, nooit helemaal terug te halen of zo’n avond ook direct leden oplevert. “Maar als er eenmaal over je vereniging gesproken wordt, kan dat wel veel effect hebben en zou het nieuwe leden kunnen opleveren. We proberen een sneeuwbaleffect te creëren. Iemand die bij de Gooische Bingo was, vertelt de dag erna aan vriendinnen dat ze zo’n leuke avond heeft gehad en dat zij ook eens moeten langskomen. Op die manier steken ze elkaar aan met hun enthousiasme over de club. Mond-tot-mondreclame is uiteindelijk toch de beste reclame, vinden wij.”

Workshop 'Modern Besturen'

Van der Beek adviseert andere verenigingen om de KNLTB-workshops te volgen. “En ik zou ze dan ook aanraden om als voorzitter je tennisleraren mee te nemen. Want zij zijn uiteindelijk het aanspreekpunt op je vereniging. De leraren zijn nor-

De jongeren worden uitgedaagd om zich actief te ontwikkelen binnen een veilige en dynamische omgeving. Zo leren de deelnemers oplossingsgericht te denken over bestaande uitdagingen in de sport. Door de jongeren binnen hun vereniging in beweging te laten komen, volgen de vernieuwingen in de sportverenigingen vanzelf.

De KNLTB organiseert dit jaar samen met Brug8 ook weer de workshop ‘Modern Besturen’. Met dit talentprogramma wilde KNLTB jongeren met bestuurlijke ambities stimuleren om actief te worden in het besturen van hun club. Modernisering van sportorganisaties is noodzakelijk. De rol van jongeren, de toekomstige leiders van de sport, is daarin cruciaal. Maar veel jongeren weten niet precies wat het besturen van een club inhoudt. Tijdens ‘Modern Besturen’ gaan de deelnemers op zoek naar de manier waarop de sport zich het beste kan organiseren en hoe jongeren daar iets in kunnen betekenen.

Wil jij zelf deelnemen of ken je jongeren op jouw club die geknipt zijn voor dit traject? Geïnteresseerden kunnen zich op www.centrecourt.nl kosteloos inschrijven voor een programma in de eigen regio.

maal gesproken vrijwel altijd op de club, dat zijn vertrouwde gezichten voor de leden. En de leraren moeten de lijnen uitzetten. Dus zeker voor hen is het heel interessant om eens met andere clubs om de tafel te zitten en informatie uit te wisselen.”

Meer weten over workshops? Ga snel naar Centrecourt.nl

47


48

KNLTB.Club en KNLTB ClubApp Tal van verbeteringen in nieuwe versies

Het ledenadministratiesysteem KNLTB. Club is vernieuwd. Alle gebruikservaringen, verbeterpunten en wensen zijn in één keer in de nieuwe versie (KNLTB.Club 2.0) opgeleverd, die met recht een grote sprong voorwaarts is. De grote update van het platform betreft verbeteringen op vrijwel alle functionaliteiten van het systeem: ledenadministratie, communicatiemodule, (bar)dienstenplanner, clubwebsite, afhangbord en ClubApp. Van de ClubApp zelf is ook een nieuwe versie beschikbaar: KNLTB ClubApp 1.9. Hier zijn vooral verbeteringen in de performance van de app meegenomen, maar ook één nieuwe functionaliteit, namelijk het invoeren van uitslagen. Vanaf nu is het

mogelijk om de uitslagen rechtstreeks in te voeren in de KNLTB ClubApp. Dit geldt alleen voor de leden van jouw vereniging die actief gebruikmaken van de KNLTB ClubApp én die op MijnKNLTB.nl het gebruikersrecht hebben om uitslagen in te voeren. In de KNLTB ClubApp 1.9 kun je vanaf nu op afstand zien hoe druk het op het park is. Verder kun je je via de app inschrijven voor clubevenementen en zijn er verbeteringen doorgevoerd in de bardienstenplanner. Ook als je een baan wilt afhangen maar dat niet voor elkaar krijgt, krijg je nu direct een melding waarom dat niet kan.

De look-and-feel van KNLTB.Club is ook grondig op de schop gegaan. Daarmee werd tegemoetgekomen aan de behoefte aan meer overzicht en een meer intuïtieve gebruikservaring. Verder is de beheeromgeving van de verenigingswebsite die clubs onder KNLTB.Club kunnen gebruiken, geïntegreerd in de beheeromgeving van het gehele systeem. Twee beheersystemen werd door gebruikers als onlogisch ervaren. Vanaf nu kunnen ledenadministratie, de clubwebsite, het afhangbord, het dienstenrooster en het clubnieuws dus in één omgeving worden beheerd.


NIEUWS

Najaarscompetitie steeds populairder Competitie spelen daagt niet alleen uit, het brengt ook sfeer en gezelligheid op de club. Voor een groot aantal leden is dat een goede reden om elk jaar terug te keren op de baan. Bijvoorbeeld tijdens de Najaarscompetitie. Deze competitie start ieder jaar begin september en loopt tot en met eind oktober.

Binnen 24 uur 300 aanmeldingen voor nieuwe tennisclub

Steeds meer teams doen mee in de Najaarscompetitie. Vorig jaar speelden 17.543 teams mee aan de Najaarscompetitie, waarvan 592 teams deelnamen aan 8&9 Tennis. Dat waren er ruim 900 meer dan in 2017. Ook onder jeugdteams is de competitie populair. 1.673 teams deden mee aan de Groene Najaarscompetitie en 2.378 teams waren actief in de Kia Tenniskids-competitie. Het aantal deelnemende teams aan de padelcompetitie is zelfs bijna verdriedubbeld. In 2018 waren er 137 padelteams tegenover 46 in 2017. Spelen in teamverband geeft een extra dimensie aan de sport, het zorgt voor meer plezier en het draagt bovendien bij aan een snellere ontwikkeling van de tennisspelers. Het plezier en de ontwikkeling zorgen er uiteindelijk voor dat leden langer lid blijven. Genoeg reden dus om de Najaarscompetitie binnen jouw club te promoten. Inschrijven kan nog tot 1 juli.

250ste padelbaan geopend Nadat Guus Hiddink in maart vorig jaar de honderdste padelbaan opende, was het dit voorjaar alweer tijd voor padelbaan nummer 250 in Nederland. “Het geeft wel aan hoe hard het gaat met padel in Nederland. De projecten vliegen nog elke week binnen”, zegt Henk Schut, Manager Padel bij de KNLTB. De 250ste padelbaan werd dit voorjaar geopend bij de Teteringse Tennis Vereniging. Dat betekent dat er nu maar liefst honderd tennisverenigingen zijn die padel aanbieden. Vanaf 1 januari 2019 voldoen alle padelbanen aan de NOC*NSF-eisen en in het verlengde hiervan is er een landelijke subsidieregeling voor sportaccommodaties in het leven geroepen. De Teteringse Tennis Vereniging is erg trots op het mooie eindresultaat. Met het warme zomerweer in de komende periode zal dit voor veel nieuw sportplezier gaan zorgen. Nieuwsgierig geworden? Iedereen die nog nooit padel heeft gespeeld, kan tijdens de Padel Open Dagen op 1 en 2 juni 2019 een balletje proberen te slaan. Dat kan bijvoorbeeld bij de vereniging in Teteringen, maar ook bij nog ruim 130 andere locaties in Nederland. Tijdens deze dagen kan iedereen kennismaken met deze supersnelle sport en wordt duidelijk waarom zo veel mensen padel omarmen. Zie voor een overzicht van alle padellocaties in Nederland het kaartje op www.knltb.nl/over-padel/padellocaties.

Het is gaandeweg een ongeschreven regel geworden voor Van Gestel: iedereen moet met een kwartier fietsen op de club kunnen zijn. Vanuit de wijk Bos en Lommer naar zijn huidige vereniging Joy Jaagpad is hij ongeveer een halfuur onderweg. Goed te doen, maar ‘even bij de club langsgaan’ is er niet bij, daarvoor is de afstand te groot. Dat geldt zeker ook voor kinderen, die een belangrijke doelgroep vormen voor de kersverse vereniging Tennis in West. Pepijn van Gestel richtte Tennis in West op om ook de bewoners van Amsterdam-West de mogelijkheid te geven om in het eigen stadsdeel te tennissen. Op 26 maart ging de website van de nieuwe vereniging online en daarmee startte ook de inschrijving. Binnen 24 uur na de opening waren er al 300 aanmeldingen voor de club, waarvan het tennispark nota bene nog gebouwd moet worden. Na een maand stond de teller op maar liefst 450 leden. Terwijl de inschrijvingen binnenstromen, is Tennis in West druk in gesprek met Gemeente Amsterdam, de KNLTB en andere stakeholders over dit bijzondere initiatief. Over waar het park moet komen, wat voor ondergrond er gekozen moet worden en hoeveel banen er moeten komen. Tennis in West moet een logisch onderdeel worden van alles wat er gaande is in Amsterdam-West. Dat is de visie achter de nieuwe tennisvereniging. Van Gestel: “Bovendien willen we dat de banen straks zo veel mogelijk bezet zijn. Vandaar ook dat we aansluiting zoeken bij alle ontwikkelingen hier. Als er straks een nieuw hotel wordt gebouwd, kunnen gasten bijvoorbeeld onder bepaalde afspraken op onze banen komen tennissen.”

49


50

Forse besparing voor tennisverenigingen met verzekeringspakket van VLC & Partners VLC & Partners is al meer dan vijftien jaar een betrouwbare partner van de KNLTB. Veel tennisverenigingen zijn al bekend met zijn adviseurs, vanwege de aansprakelijkheids- en bestuursaansprakelijkheidsverzekering. VLC & Partners kan clubs echter meer bieden en veelal tegen gunstiger voorwaarden en substantieel lagere premies dan nu het geval is. Met een compleet verzekeringspakket dat specifiek geschikt is voor tennisverenigingen kunnen clubs jaarlijks fors besparen. Steeds meer verenigingen stappen daarom over.

et het pakket, bestaande uit onder meer een opstal- en een inventarisverzekering, ben je als club goed verzekerd voor veel risico’s rondom het tennispark. Zo is er dekking voor schade aan gebouwen en inventaris, zonnepanelen, zonwering, lichtmasten en reclameborden. Bovendien zijn ook padelbanen met dit pakket gedekt.

“Zeer scherp tarief”

 Robert Barreveld

“Besparing op premies kan met dit pakket flink oplopen”, aldus Karel Karsten, controller bij de

KNLTB. “VLC & Partners koopt de verzekeringen landelijk in bij gerenommeerde partijen voor alle verenigingen. Door die schaalgrootte kunnen zij dat doen tegen een zeer scherp tarief. De premies van tennisverenigingen kunnen zo tot wel zestig procent lager uitpakken. Afhankelijk van de omstandigheden en grootte van de club komt het dan neer op een jaarlijkse besparing van tussen de 1.000 en 2.500 euro. Bovendien is VLC & Partners een heel betrouwbare partij. Ze bestaan al ruim 250 jaar en de KNLTB


PARTNER IN BEELD

“ Afhankelijk van de omstandigheden en grootte van de club komt het neer op een jaarlijkse besparing van tussen de 1.000 en 2.500 euro” –– Karel Karsten

werkt al geruime tijd met hen samen. Er is altijd persoonlijk contact en de adviseurs weten wat er speelt bij tennisverenigingen. Tot slot is het voor verenigingen heel overzichtelijk: clubs die overstappen, kunnen straks voor alle vragen over de verzekeringen bij één loket terecht.”

“Besparing van zeker 2.000 euro” Bij TC Noordwijk beseften ze hoe groot het voordeel was van een keuze voor het verzekeringspakket van VLC & Partners, dus stapte de Zuid-Hollandse

vereniging onlangs over. “Bij ons kwam het neer op een verschil van zeker 2.000 euro en dat is dus een voordeel dat elk jaar terugkomt”, vertelt voorzitter Gerard van Dalen. “Dat is voor een vereniging als TC Noordwijk – wij hebben ongeveer 350 leden – een forse besparing!” Wil je een indicatie van het voordeel voor jouw club bij een overstap, dan kun je die krijgen door op de speciale landingspagina enkele gegevens in te vullen (zie kader). En het

Meer weten? Via de landingspagina www.vlc-partners.nl/knltb kom je alles te weten over de verzekeringen voor tennisverenigingen van VLC & Partners, lees je meer over de gunstige voorwaarden en kun je voor jouw club een passende offerte aanvragen.

kan nóg makkelijker, weet Van Dalen: “We hebben kort contact gehad met VLC & Partners en daarna een kopie van onze huidige polis naar hen gemaild. We kregen een offerte waarop exact stond aangegeven wat de kosten waren bij VLC & Partners en hoeveel wij zouden besparen. Het ging in ons geval om een besparing van meer dan vijftig procent.”

51


52


TOPTENNIS

Beleef het beste! Toptennis als aanjager voor groei gehele Nederlandse tennissport

De competitie nadert haar ontknoping en internationale toptennisevents staan op het punt van beginnen. Met de campagne ‘Beleef het beste’ promoot de KNLTB het toptennis, in het belang van de gehele Nederlandse tennissport. Deze marketingstrategie moet zorgen voor meer beleving bij fans, meer publiek en meer aandacht voor tennis, zodat uiteindelijk meer mensen zelf het racket oppakken en de weg naar de vereniging weten te vinden.

r zijn in Nederland meer dan één miljoen mensen die tennissen, van wie er bijna 570.000 lid zijn van een vereniging. De KNLTB is ervan overtuigd dat de inzet van toptennis een belangrijke katalysator is om de tennisbeleving in ons land te vergroten en de tennissport te laten groeien.

 Steffan Kok

Jacco Eltingh, Technisch Directeur van de KNLTB, legt uit: “Onder het motto ‘Beleef het beste’ geven we een nieuwe

impuls aan Nederlands toptennis. Het hele jaar door zullen we op alle toptennisevenementen in Nederland meer tennisbeleving creëren voor de fans, zowel langs de baan als online. Met een grotere betrokkenheid van fans, spelers, tennisverenigingen en tennisscholen en het verbinden van onze partners en bedrijven kunnen we het enthousiasme voor tennis vergroten. Dat is belangrijk voor de aandacht en groei van tennis in Nederland.”

Side-events Die beleving langs de baan wordt door de KNLTB veel gezocht door tijdens de verschillende topevenementen in samenwerking met scholen en tennisverenigingen zo veel mogelijk side-events te organiseren om mensen enthousiast te maken voor tennis. Tijdens het Fed Cupduel tussen Nederland en Canada in februari in ’s-Hertogenbosch werd de campagne voor het eerst zicht53


54

baar. Naast uitingen langs de baan en in diverse media werden er samen met de gemeente en lokale verenigingen ook verschillende side-events voor jongeren georganiseerd. Ongeveer 1.500 kinderen maakten via een scholenprogramma kennis met tennis en tijdens de loting waren er 200 kinderen in het stadion aanwezig. Gedurende het hele weekend was er een speciale fanzone voor de jeugd ingericht.

Commerciële waarde De KNLTB zet deze campagne breed in en gedurende de aankomende tenniszomer zal de slogan ‘Beleef het beste’ nadrukkelijk aanwezig zijn. Voor de financiering van deze marketingstrategie wordt een beroep gedaan op commerciële partijen. “Door minder openbare zendtijd op de Nederlandse televisie leeft

toptennis wat minder dan voorheen in Nederland. We moeten dus andere manieren vinden om aantrekkelijk te zijn voor partners. Door alle toptennisactiviteiten te bundelen en als één domein te positioneren, kunnen we het beter vermarkten, met toegevoegde waarde voor alle stakeholders en partners. Door deze nieuwe strategie vergroten we de zichtbaarheid en betrokkenheid van de fans en daarmee ook de commerciële waarde”, aldus Albert-Jan Smid, Manager Commerciële Zaken en Events bij de tennisbond.

Toptennis in Nederland Het eerstvolgende grote toptennisevenement in Nederland is het play-offweekend voor de Eredivisie Gemengd. Op 8 en 9 juni spelen de nummers één tot en met vier uit de reguliere Eredivisie Gemengd-competitie tegen elkaar om het landskam-

pioenschap. Dit toptennisevent vindt plaats op de banen van TC Zandvoort. De tennissers uit de populaire badplaats werden vorig jaar voor de tweede keer in de clubhistorie kampioen van Nederland en hebben daarom dit jaar de eer om de play-offs samen met de KNLTB te organiseren. Een dag nadat bekend is geworden welke club zich kampioen van Nederland onder gemengde teams mag noemen, start het Libéma Open. Dit internationale grastoernooi voor zowel mannen als vrouwen vindt van 10 tot en met 16 juni plaats in Rosmalen. Het Libéma Open is het eerste toernooi na Roland Garros en geldt als de officiële start van het grasseizoen. Voor het ATP 250-toernooi hebben grote namen als toptienspeler Stéfanos Tsitsipás, David Goffin en Lleyton Hewitt hun deelname bevestigd.


TOPTENNIS

“ VOOR HET TOPTENNIS IN NEDERLAND IS HET MOOI DAT NATIONALE EN INTERNATIONALE SPELERS ZICH TIJDENS HET DUTCH OPEN MET ELKAAR KUNNEN METEN” –– Jacco Eltingh

Nederlands beste speler Robin Haase is ook van de partij bij het evenement op het Autotron, waar Richard Gasquet de titel vorig jaar mee naar huis nam. In het vrouwentoernooi is Kiki Bertens een van de topspeelsters. De Wateringse komt graag naar Rosmalen, want het Libéma Open is het enige WTA-toernooi in ons land. Een van de weinige momenten dus om de Nederlandse nummer één op eigen

relaties tot clinics op de speciaal aangelegde tennisbaantjes, in padelkooien of op beachtennisvelden.

bodem in actie te zien. Traditiegetrouw is de KNLTB tijdens het Libéma Open ook nadrukkelijk zichtbaar aanwezig. Er wordt een compleet KNLTB Plaza opgebouwd waar veel activiteiten plaatsvinden: van jaarlijkse gesprekken tussen clubs en Accountmanagers onder de noemer ‘In Gesprek Met…’, PO-workshops voor trainers, diverse bijeenkomsten met

landskampioen op zaterdag 15 en zondag 16 juni gastheer van de kruisfinales tussen de vier teams die dit jaar in de Eredivisie Heren op de bovenste vier plekken eindigden.

Tijdens het Libéma Open-finaleweekend bereikt het toptennis in Nederland een hoogtepunt, want dan wordt in Nieuwerkerk aan den IJssel ook het finaleweekend van de Eredivisie Heren-competitie gehouden. TC Nieuwerkerk is als regerend

Dutch Open Al deze toptennisevenementen zijn een onderdeel van de campagne ‘Beleef het beste’ en zullen maximaal worden ingezet

om de aandacht van tennis in Nederland te vergroten. Een grote rol is hierbij weggelegd voor de vernieuwde website Tennis.nl. Op dit onlineplatform en de socialemediakanalen die daarmee verbonden zijn, wordt verslag gedaan van alle toptennisevenementen in Nederland. Zo ook van het Dutch Open, dat deze zomer terugkeert in Amersfoort. Dit ATP Challenger-toernooi vindt van 15 tot en met 21 juli plaats bij tennisvereniging ALTA. Het Dutch Open vult hiermee het gat dat was gevallen doordat The Hague Open dit jaar geen doorgang kan vinden. Eltingh: “Het is ontzettend jammer dat na 26 jaar de toernooiorganisatie van The Hague Open heeft moeten besluiten het toernooi dit jaar niet te organiseren. Helaas hebben veranderingen vanuit de ATP en een afname in de financiële inkomsten ertoe geleid dat een toernooi met zo veel traditie geen doorgang kan vinden. Wel zijn we blij om te zien dat tennisvereniging ALTA bereid is om dit ATP Challenger-toernooi, onder de naam Dutch Open, voort te zetten in Amersfoort. Voor het toptennis in Nederland is het mooi dat nationale en internationale spelers zich tijdens dit toernooi met elkaar kunnen meten, maar ook voor het creëren van meer aandacht voor tennis is het belangrijk dat het toernooi be55


VOLG TOPTENNIS OP TENNIS.NL

BELEEF HET BESTE

NIS


TOPTENNIS

houden blijft. Amersfoort is een echte tennisstad. In het verleden zijn er vele internationale evenementen georganiseerd en al jaren wordt er bij ALTA Eredivisie Gemengd gespeeld. Kortom: we hebben er alle vertrouwen in dat ALTA met deze ervaringen een fantastisch en duurzaam tennistoernooi voor Nederland gaat neerzetten.”

Zonnige tijden De zon schijnt deze zomer voor toptennis in Nederland. En ook als het weer een dag niet meewerkt, blijft de campagne ‘Beleef het beste’ stralen. Want de missie om middels meer beleving meer mensen te laten tennissen, stopt niet. En daarbij vervullen de Nederlandse tennisverenigingen een essentiële rol.

Het hele jaar door toptennis Volg het toptennis in Nederland en onze landgenoten gedurende het hele jaar op de ATP Tour en WTA Tour via www.tennis.nl en #beleefhetbeste op sociale media.

Kalender toptennisevenementen in Nederland deze zomer 14) 19 tot en met 25 augustus Nationale Kampioenschappen Senioren Tulip Tennis Center Hilversum

1) 8 en 9 juni Play-offs Eredivisie Gemengd TC Zandvoort

9) 17 tot en met 21 juli Dutch Open Seniors Championship TC Arnolduspark, Hoofddorp

2) 10 tot en met 16 juni Libéma Open Rosmalen

10) 22 tot en met 28 juli Amsterdam Senior International Open TV De Kegel, Amstelveen

3) 15 en 16 juni Play-offs Eredivisie Heren TC Nieuwerkerk

11) 22 juli tot en met 4 augustus Menzis NJK Tulip Tennis Center, Hilversum

4) 22 tot en met 29 juni International Seniors Open TC Venlo

12) 30 juli tot en met 4 augustus International Shot Seniors Open ZTC Shot, Zeist

5) 24 tot en met 30 juni ITF World Tennis Tour Alkmaar TC Alkmaar

13) 12 tot en met 18 augustus ITF World Tennis Tour Oldenzaal OLTC Ready, Oldenzaal

15

5

13

1 10 9

14 11 8

6

6) 1 tot en met 7 juli ITF World Tennis Tour The Hague Sportcentrum de Rhijenhof, Den Haag 7) 2 tot en met 7 juli ITF Seniors Breda TC Breda 8) 15 tot en met 21 juli Dutch Open ATP Challenger ALTA, Amersfoort

15) 26 augustus tot en met 1 september ITF World Tennis Tour Haren Tennis- en Squashclub Haren

12 3 2 7

4

57


58

Tennisleraar van het Jaar

Meer dan alleen tennisles geven “Er is nog veel winst te behalen als we tennis aantrekkelijker maken” Paul Honig (33) werd afgelopen februari verkozen tot Tennisleraar van het Jaar 2018. De trainer van de Teteringse Tennis Vereniging werd bij zijn uitverkiezing, jaarlijks georganiseerd door de KNLTB in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren, geprezen om zijn betrokkenheid bij de club en is naast aanjager voor nieuwe leden en ledenbehoud ook het visitekaartje van de ruim 600 tennissers tellende vereniging in Brabant.  Steffan Kok  Teteringse Tennis Vereniging

Sinds 2012 werkt Honig als clubtrainer bij TTV in Teteringen. De vereniging huurt zijn eenmanszaak Insight Tennis Academy in voor de lessen. “Toen ik bij TTV aan de slag kon, ben ik voor mezelf begonnen. Ik kwam uit loondienst bij Sport Events en was in eerste instantie in de veronderstelling dat verenigingen nooit met klei-

ne zelfstandigen wilden werken. Iemand binnen de club adviseerde juist om als zelfstandige te werk te gaan in plaats van via een detacheringsbureau.”

Professional Honig doet bijna alle trainingen bij de Brabantse club zelf en huurt voor twee dagdelen een extra trainer in. Samenwerken met vrijwilligers is voor hem

geen probleem. “Bij TTV krijg ik alle vrijheid en vertrouwen. Dat is superfijn. Ik ben de professional op de club en daardoor ook meteen het trekpaard voor nieuwe initiatieven en ideeën. Je hebt als trainer nu eenmaal te maken met een vrijwilligersorganisatie. Dus ja, hoeveel kun je daar dan van verwachten? Laat ik zeggen dat alles wat er wordt gedaan door een vrijwilliger al


TENNISLERAAR VAN HET JAAR

“ Als je ziet dat de werving werkt, dan is het makkelijker om enthousiast te blijven” –– Paul Honig

super is. Tegelijkertijd moet er wel hard aan worden getrokken.” Het Tennis Alles-in-1-pakket is daar een goed voorbeeld van. Honig heeft deze nieuwe vorm van lidmaatschap voor de jeugd in een vroeg stadium succesvol geïntroduceerd bij zijn vereniging. Kinderen zitten zodoende niet op tennisles, maar op tennis. “Wij als trainers hebben ons in het verleden schuldig gemaakt aan het alleen verkopen van tennisles in plaats van een heel pakket. Je ziet dat als er meer wordt aangeboden dan alleen

tennisles, het ledenbehoud stijgt. En als trainer moet je ook kijken naar de langere termijn.”

Visitekaartje Volgens Honig heeft de tennisleraar meer taken dan alleen lesgeven op de baan. Het gaat dan bijvoorbeeld om communicatie naar de leden en het bestuur, meedenken met de Technische Commissie en bezig zijn met ledenbinding en -behoud. De leraar is de persoon die dagelijks op het park te vinden is en voor veel leden als een eerste aanspreekpunt geldt. “De rol

voor mij als trainer richting alle leden is heel belangrijk. Maar het mag duidelijk zijn: leden binden en behouden kun je niet alleen. Daar heb je de commissies bij nodig. Ik vind echter dat de leraar ook moet helpen om bijvoorbeeld nieuwe leden wegwijs te maken op de club, ze naar behoren welkom moet heten en ze moet helpen zich met anderen en de club te verbinden. Dit kun je heel eenvoudig doen door ze aan te sporen om mee te doen aan de tossavonden of door groepsapps aan te maken. Dat zijn dingen die prima te 59


60

Nomineer nu voor Tennisleraar van het Jaar 2019 Ook aan het einde van dit jaar wordt de titel Tennisleraar van het jaar weer toegekend. Kandidaten kunnen door betrokkenen op de club als spelers, collega’s, commissieleden of tennisscholen via de betreffende vereniging worden voorgedragen. Dat kan tot 15 september van dit jaar en doe je via: https:// tennisleraren.nl/verkiezing-tennisleraar-van-het-jaar-2019/

doen zijn naast het verzorgen van de lessen. Want als het ledenaantal van de vereniging terugloopt, dan kun je als trainer afwachten, maar je kunt ook initiatief nemen. Ik voel mij toch het visitekaartje van TTV en ben het aanspreekpunt voor alles eigenlijk.” Bijscholing is voor Honig dé manier om zich als trainer en als mens te ontwikkelen. Hij juicht Permanente Ontwikkeling dan ook van harte toe. Waar een trainer in twee jaar tijd

24 PO-punten moet halen om zijn of haar licentie te mogen verlengen, haalde Honig er maar liefst 84. “Ik wil me blijven ontwikkelen, heb veel cursussen gevolgd op mentaal gebied. En Tenniskids 1, 2 en 3 heb ik zelfs twee keer doorlopen. Misschien wel wat extreem, haha.” Ook het streven van de KNLTB om alleen maar gelicenseerde trainers op de baan te hebben, steunt Honig nadrukkelijk. “Maar tennis moet natuurlijk wel betaalbaar blijven. Daarom vind ik het juist goed als naast een professional met

een licentie ook de mogelijkheid bestaat om een enthousiaste ouder, vrijwilliger of student de trainer te laten assisteren. Maar ik ben zeker voorstander van de aangeboden bijscholing en het PO-systeem.”

Investeren in lange termijn Strikt genomen wordt de tennistrainer vaak alleen betaald voor het aantal uren dat hij lesgeeft. De extra tijd gedurende welke de leraar zich inzet voor de vereniging, is een investering in zijn eigen afzetgebied. Voor Honig,


TENNISLERAAR VAN HET JAAR

“IK BEN DE PROFESSIONAL OP DE CLUB EN DAARDOOR OOK METEEN HET TREKPAARD VOOR NIEUWE INITIATIEVEN EN IDEEËN” –– Paul Honig

die naast de tenniscursussen ook Commerciële Economie op hbo-niveau studeerde, een noodzakelijk gebeuren, maar wel iets om in de gaten te houden. “Onlangs ben ik langs basisscholen gegaan; daar ging een hoop tijd in zitten. Daarnaast help ik bijvoorbeeld bij het opzetten van de clubkampioenschappen en dan ben ik daar tijdens de wedstrijden ook bij. Dat geldt ook voor de Kia Tenniskids-competitie. Ik krijg daar geen geld voor en dat voelt misschien wel een beetje scheef. Maar ik vind dat het erbij hoort. Ik wil die kids toch ook wedstrijden zien spelen. Er moet natuurlijk wel een balans in zijn. Het gaat niet zozeer om de tijd, maar ook om de mogelijkheid om een privéleven te hebben. Ik werk natuurlijk al veel in de avonduren en dan wil ik de zondag wel proberen zo veel mogelijk voor mijzelf te houden. En als je ziet dat de werving werkt, is het wel makkelijker om enthousiast te blijven. Ik wil vanuit mijn passie ergens naartoe werken, dan houd ik het wel vol. Tenniskids@school is bijvoorbeeld wel zwaar, maar dat is overdag en daardoor goed te doen. Ik kijk naar de langere termijn. Het zijn uiteindelijk wel mijn eigen uren die ik werf.”

Padel De ongeveer 600 leden van de Teteringse Tennis Vereni-

ging hebben elf tennisbanen tot hun beschikking. Er is dus ruimte voor meer leden. Om dit te bewerkstelligen is er een werkgroep geformeerd van tien mensen die in samenwerking met Honig de schouders onder het thema ledenwerving en -behoud gaan zetten. Zoals steeds vaker in Nederland kiest ook TTV ervoor om twee padelbanen aan te leggen, met als doel het dalende ledenaantal een halt toe te roepen en wellicht zelfs om te buigen naar een stijging. Maar of padel de grote redder is, valt volgens Honig zwaar te betwijfelen. “In onze statuten staat

duidelijk dat we de tennissport moeten stimuleren. Padel is leuk, laagdrempelig en dynamisch, het trekt de aandacht, maar het is geen tennis.” Want volgens Honig is er nog veel winst te behalen binnen de tennissport zelf. “Ik houd van tennis en ben ervan overtuigd dat er nog veel mogelijkheden zijn binnen tennis. We kunnen de trainingen net zo dynamisch maken als we willen. We kunnen met zachtere ballen spelen als er meer moet worden bewogen. Er is nog veel winst te behalen als we tennis aantrekkelijker maken.”

61


62

Maak iedereen enthousiast voor tennis tijdens de Nationale Sportweek De Nationale Sportweek is inmiddels een begrip. Dit jaar vindt van vrijdag 20 tot en met zondag 29 september de zestiende editie plaats. Deze week valt samen met de Europese Week van de Sport, die als doel heeft om kinderen in heel Europa te inspireren meer te bewegen en te sporten. Een mooie gelegenheid voor tennisverenigingen om de Nederlandse jeugd enthousiast te maken voor tennis, na voetbal de grootste sport in Nederland.

AH Sportactie

 Anne van Eijk

NOC*NSF en supermarktketen Albert Heijn hebben samen een actie opgezet om de Nationale Sportweek nog zichtbaarder te maken voor iedereen: de AH Sportactie. Hiermee wordt de drempel tot sport en beweging verlaagd met als doel een actievere levensstijl toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Ook dit jaar kunnen klanten weer sportvouchers sparen bij Albert Heijn en vervolgens gratis een sport uitproberen bij een van de aangesloten verenigingen. Dat kan twee keer bij dezelfde sportclub, maar deelnemers kunnen er net zo goed voor kiezen twee verschillende sporten te proberen. Elke sport- en dus ook tennisvereniging is vrij om zelf te

bepalen hoe vaak er per voucher bij de club gesport kan worden. Vorig jaar was de AH Sportactie een groot succes. Deelnemers konden kiezen uit meer dan 100.000 sportactiviteiten bij duizenden sportclubs. Uiteindelijk werden er bij 121 verschillende tennisverenigingen meer dan 1.500 activiteiten aangeboden en werden er door geïnteresseerden 1.150 tennisactiviteiten geboekt. Mensen die aan een van de sport­ activiteiten tijdens de AH Sport­ actie meededen, beoordeelden de actie met een gemiddeld cijfer van 8,7. Dit succes was niet mogelijk geweest zonder het harde werken van alle sportbonden, gemeentes, sportservices en verenigingen, want daar gebeurt het

uiteindelijk. Dus wil je laten zien hoe mooi de tennissport is en zo veel mogelijk potentiële leden naar jouw sportpark trekken, doe dan in september vooral mee!

Menzis Tenniskids@school Menzis Tenniskids@school heeft de afgelopen editie van de Nationale Sportweek (2018) aangegrepen voor een groots slotevenement in Den Haag. Het Plein in Den Haag werd voor één dag omgetoverd in een grote tennisaccommodatie. Net als de Nationale Sportweek is het Menzis Tenniskids@schoolproject bedoeld om zo veel mogelijk kinderen in beweging te krijgen en hen specifiek in aanraking te laten komen met tennis.


NATIONALE SPORTWEEK

Wil je laten zien hoe mooi de tennissport is en zo veel mogelijk potentiële leden naar jouw sportpark trekken, doe dan in september mee aan de AH Sportactie!

Je club promoten was nog nooit zo makkelijk Vorig schooljaar namen 25 basisscholen en zes tennisverenigingen uit Den Haag deel aan Menzis Tenniskids@School. Daardoor maakten 800 kinderen uit de groepen drie tot en met acht kennis met tennis. Tijdens het slotevenement gingen al deze kinderen gezamenlijk tennissen op Het Plein. Maar ook kinderen van basisscholen die niet deelgenomen hadden aan het project, waren welkom. Het werd een onvergetelijke afsluiting van zowel het Menzis Tenniskids@ school-project als de Nationale Sportweek.

Menzis Tenniskids@school biedt verschillende mogelijkheden om kinderen te laten kennismaken met de sport. Er zijn pakketten te bestellen voor kennismakingslessen op basis- en middelbare scholen, voor BSO’s en voor gemeentes om een grootschalig project op te zetten. Ook voor tennisverenigingen zijn er pakketten te bestellen. Zo’n pakket bestaat uit allerlei Tenniskids-tennismaterialen: zestien minirackets, zachtere ballen, pylonen, een lesmap (voor de groepen drie tot en met acht) en diploma’s. De materialen zijn in te zetten voor een leuke dag op de tennisvereniging of bijvoorbeeld voor een kennismakingsaanbod op (basis)scholen. De pakketten en veel andere tennis- en promotiematerialen zijn te huren of aan te schaffen via https://www.knltb-uitleen.nl/. Om alle mogelijkheden om leden te werven zo goed mogelijk te benutten, is het slim om kort voor de Nationale Sportweek en de AH Sportactie een open dag op de club te organiseren, zodat al zo veel mogelijk mensen jouw club kunnen leren kennen. Op www.centrecourt.nl/themas/ledenwerving/open-dag/ vind je meer tips, informatie en promotiematerialen om van de open dag een groot succes te maken. Bovendien kun je je open dag aanmelden op Tennis.nl, waarna iedereen die wil kennismaken met tennis jouw open dag makkelijk kan vinden. Tennisverenigingen als TV Pim Mulier en TV Boskoop boekten in het verleden al mooie resultaten door actief deel te nemen aan de AH Sportactie en zo veel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met tennis. Benieuwd hoe zij te werk gingen? Lees hun verhalen op www.centreourt.nl/ succesverhalen, onder het thema ‘Ledenwerving’.

63


kia.com

Kia & tennis.

It’s a love game.

Official Car Supplier van de KNLTB.

OFFICIAL SUPPLIER

Kia en tennis – het is een logisch koppel. Allebei sportief en veelzijdig. Eigentijds en dynamisch. Altijd verrassend. En… met fans van alle leeftijden, wereldwijd. Kun jij je een betere match voorstellen?


partner in beeld

TennisDirect sponsor van jouw club en toernooien?  Robert Barreveld

TennisDirect biedt tennisleden als ‘official supplier’ van de KNLTB niet alleen het nodige voordeel bij de aanschaf van producten, de grootste Nederlandse webshop op het gebied van tennis sponsort ook een groeiend aantal tennisverenigingen en -toernooien. In 2019 hoopt TennisDirect zeker honderd verenigingen en meer dan 400 toernooien in het land te sponsoren. “Ik weet uit ervaring hoe het gaat bij tennisverenigingen”, zegt David Purmer, Manager Sales en Events bij TennisDirect. “Wil je een toernooi organiseren, dan steek je er als vrijwilliger veel tijd in. Dan is het natuurlijk heel prettig als je je vragen bij ons kunt neerleggen en wij altijd direct reageren en leveren. Heeft een vereniging producten nodig, dan kunnen wij vaak al de volgende dag leveren, we hebben alles op voorraad.” Want clubs die het sponsorpakket van TennisDirect afnemen, hebben recht op een groot aantal leuke en bruikbare producten om een geslaagd toernooi te organiseren, zoals een gratis kortingsvoucher voor alle deelnemers, korting op de TennisDirect-waardebonnen voor finalisten, een gratis give-away voor alle deelnemers en

een aantal gratis toegangskaarten voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy. “De waardebonnen kunnen bovendien online bij TennisDirect worden verzilverd en niet bij de lokale sportzaak, waar je toch afhankelijk bent van het aanbod ter plekke. Je maakt aanspraak op het gehele online aanbod.”

Verenigingssponsoring Gaat TennisDirect een hele vereniging sponsoren, dan begint dat vaak met een toernooi. “Als wij de vereniging gaan sponsoren, dan blijven we ook het toernooi steunen, maar kan de club op een aantal extra voordelen rekenen, zoals een shoptegoed op basis van het aantal leden en een laagsteprijsgarantie voor de jaarlijks benodigde tennisballen.” Bovendien maken nieuwe verenigingen die in 2019 een

samenwerking aangaan met TennisDirect kans op 250 euro aan extra shoptegoed. “Natuurlijk willen we bij een samenwerking met een club op een bepaalde manier zichtbaar zijn als sponsor, maar we werken vooral hard om elke vereniging te bieden wat ze nodig heeft. Mede daarom rijden wij het hele jaar het land door om met verenigingen te praten.”

Meer weten over Tennisdirect? Ga snel naar Centrecourt.nl

65


66

column

Helicopterview Waar ik altijd naar uitkijk als ik het Centre Court-magazine opensla, is het interview met de covergast. Vaak is dat een tennisliefhebber die net even iets verder kijkt dan ons eigen wereldje. In dit nummer is dat Paul Schnabel, de voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een man die – mede vanuit zijn functie – bij uitstek beschikt over een helicopterview op onze samenleving. Hij signaleert de belangrijkste maatschappelijke trends en ontwikkelingen, waarbij hij oog heeft voor het historisch perspectief. Zo snijdt hij een paar thema’s aan waar wij dagelijks mee te maken hebben. Zoals de vergrijzing, de terugloop van leden en vrijwilligers en de veranderde voorkeur van de sportconsument, die wil sporten waar en wanneer hij dat zelf wil. Die soms ook een beetje ‘verwend’ is en die hogere eisen stelt aan de faciliteiten van de clubs. Om Schnabel te citeren: “Je komt er niet meer met een keetje en een mevrouw die de hele dag door oude koffie schenkt. Een vereniging moet mensen wat te bieden hebben.” Schnabel heeft natuurlijk, net als wij, ook oog voor de onschatbare waarde van clubs en hun vrijwilligers. Over die laatste groep gaat het ook uitgebreid in het verhaal met een andere zeer interessante spreker, Berend Rubingh. Je kunt hem gerust de verenigingsgoeroe van Nederland noemen. Rubingh deelt in dit magazine de lessen uit zijn handboek Back2Basics, de kracht van verenigen – een regelrechte aanrader voor iedere sportbestuurder. Zijn boodschap: je moet de oplossing van problemen (bijvoorbeeld een tekort aan vrijwilligers) zoeken in de kracht van jouw vereniging. “Als de oplossingen niet binnen jouw vereniging te vinden zijn, heeft jouw vereniging geen bestaansrecht.” Rubingh legt uit dat een clubvoorzitter er is om mensen te verbinden en te stimuleren. Buiten je eigen kring kijken, op zoek gaan naar mensen die je vooruit kunnen helpen, ontmoetingen organiseren. Steeds met als uitgangspunt: Wie zijn wij, en waarvoor zijn wij op aarde? Als bond hebben wij ons die vraag een paar jaar geleden ook gesteld. Daar is een heldere koers uit voortgekomen, waarbij een van de focuspunten is dat we clubs zo goed mogelijk willen ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van technologische hulpmiddelen. Zie daarvoor het leerzame verhaal over de Club Analytics, waarin wordt uitgelegd hoe je met behulp van data een prachtig inzicht krijgt in je eigen club. En door middel van mankracht; onze accountmanagers zijn aanwezig bij het overleg tussen clubs in kringen, om te luisteren en kennis te delen. Bijvoorbeeld over het feit dat in het Sportakkoord (het toekomstplan voor de Nederlandse sport) van minister Bruno Bruins, geld wordt uitgetrokken om sportclubs vitaal te houden. Om voor die steun in aanmerking te komen, kan het handig zijn om hulp te krijgen van mensen met kennis van zaken. Wij hebben die up-to-date kennis in huis. Wij staan op elk moment voor elke club met raad en daad klaar!

Erik Poel – Algemeen Directeur KNLTBcentre court JAARGANG 29 – editie 02 – mei 2019

editie 02 – mei 2019

centre court

centre court

TENNISDIRECT OOK ALS SPONSOR VAN UW TOERNOOI?

centre court

Wat sponsort TennisDirect?      

Gratis kortingsvoucher voor alle deelnemers Korting op de TennisDirect waardebonnen voor finalisten Gratis KNLTB/TennisDirect toernooihanddoek voor iedere winnaar Gratis giveaway voor alle deelnemers Gratis 4 Dunlop shirts Gratis toegangskaarten voor het ABN AMRO WTT

VERENIGINGSPONSORING

VRAGEN? BEL DAN ONZE ACCOUNTMANAGER VERENIGINGEN OP TEL. 0252 - 219107

Wat kunnen wij voor uw vereniging betekenen?

Wat vragen wij hiervoor terug?

 Sponsorbedrag voor de vereniging in de vorm van een shoptegoed

 Afname van het toernooipakket

 Gratis TennisDirect kortingsvoucher voor alle clubleden

 Afname van de benodigde competitieballen

 Laagsteprijsgarantie voor de jaarlijks benodigde tennisballen

 TennisDirect verzorgt vier ledenacties per jaar

 Korting op trainersmaterialen en toernooiprijzen

 TennisDirect wordt vermeld als partner op de

 Gratis TennisDirect winddoek

Socioloog Paul Schnabel:

Maak tennis meetbaar

“Verenigingen en hun vrijwilligers zijn nog altijd de kurk waar de Nederlandse sport op drijft”

website van de vereniging

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP: WWW.TENNISDIRECT.NL/VERENIGINGEN

Inzicht in jouw club met Club Analytics Het nieuwe goud voor ledenwerving en -behoud

Het club-DNA is doorslaggevend

Laat je stem horen!

“Het draait niet om structuur, maar om cultuur”

Stem op jouw Ledenraad-kandidaat van 24 mei t/m 2 juni