__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Publieksverslag 2019 Impact en cijfers


Juist nu! Met dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2019. Een jaar waarin Ark Mission het verhaal van Gods liefde mocht vertellen op nieuwe plekken en in nieuwe

Voorwoord

vormen. Maar inmiddels is de wereld al maanden in de greep van de coronacrisis.

2

En dat verandert alles, voor iedereen.

Als mens ben ik geneigd allereerst te kijken naar mijn eigen omstandigheden. Blijf ik gezond? Heb ik alles wat ik nodig heb? Er is niets mis met die vragen. Maar als christen ervaar ik het als mijn roeping om er juist nu ook voor anderen te zijn. Juist nu is de boodschap van hoop en liefde van groot belang voor de mensen in kwetsbare posities waar Ark Mission zich voor inzet. En juist nu kunnen we heel veel doen, zoals dit verslag laat zien.

Publieksverslag 2019 ArkMission

Ik wil u heel erg bedanken voor uw trouwe steun aan ons werk. Laat u inspireren door de verhalen, en we rekenen op uw blijvende steun. Niet voor onszelf, maar voor die duizenden mensen die het nodig hebben. Mark de Boer directeur


Ark Mission zou niets zijn zonder

nauw met elkaar samen binnen een

alle andere mensen die een

kleinschalig team. In 2019 waren de

bijdrage leveren aan haar werk:

volgende mensen werkzaam bij Ark Mission: Mark de Boer - Directeur 01-01-2019 | 29-02-2020 | 0,22 fte Jolanda Kromhout - Algemeen manager 01-01-2019 | 31-12-2019 | o,89 fte Paul de Ruiter - Administrateur 01-01-2019 | 31-12-2019 | 0,63 fte Cor Slob - Relatiebeheerder 17-06-2019 | 31-12-2019 | 0,56 fte Lianne van Dijk - Coördinator projecten 16-09-2019 | 31-12-2019 | 0,56 fte Dirk-Pieter Schalkwijk - Sr. communicatiemedewerker 02-09-2019 | 31-12-2019 | 0,44 fte Liesbeth van Dijk - Sr. communicatiemedewerker 01-01-2019 | 31-05-2019 | 0,89 fte

- Schrijvers - Bloggers - Ambassadeurs • Hanna Holwerda: Kinderwerk binnenland • Rieteke Hoogendoorn: Kinderwerk buitenland • Rivelino Rigters: Gevangenen • Helene Akkerman: Eenzaamheid - Overige vrijwilligers

En natuurlijk u, als donateur. Alleen dankzij u en uw betrokkenheid kunnen we ons werk samen blijven doen.

Bedankt!

De mensen achter Ark Mission

De medewerkers van Ark Mission werken

3


2019

Bestedingen

2018

2018

Reserves & fondsen

2019

2018

2019

2018

1.074

1.257

1.348

375 34

Besteed aan doelstelling Particulieren Van andere organisaties zonder winststreven

Verkopen

1.133

176 32 43 147

293

261

196

208

â‚Ź -91

Bijzondere baten en lasten

4

2019

Saldo

van baten en lasten

â‚Ź

FinanciĂŤle kerngetallen

Baten

Publieksverslag 2019 ArkMission

Kosten en voorzieningen

alle bedragen x1.000


FTE € 2019

3

2018

4

€132.629

€208.000

Besteed aan bijbelverspreidingsprojecten

Baten uit fondsenwerving

Een volledig overzicht van alle missionaire en bijbelprojecten die door Ark Mission mogelijk zijn gemaakt vindt u op www.arkmission.nl. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is op aanvraag beschikbaar. 5


24.000 Bajesagenda’s voor gedetineerden in Nederland en België

ssion

Het verhaal dat gevangenen hoop geeft

t het verhaal 6

Publieksverslag 2019 ArkMission

De 33e editie van de pastorale Bajes­ agenda voor gedetineerden vond zijn weg in alle gevangenissen in Nederland en België. Het thema van dit jaar was ‘Open deur’. Gedetineerden stuurden persoonlijke gedichten in, en twintig daarvan werden in de agenda opgenomen. De Bijbelteksten, verhalen en getuigenissen bieden de steun die gedetineerden op eenzame momenten nodig hebben. Ook dit jaar kregen we weer veel positieve reacties op de agenda.


U stuurde

16.000 kerstkaarten naar gedetineerden en dak- en thuislozen

Exodusconcert In samenwerking met St. Exodus, KRO-NCRV en Dienst Geestelijke Verzorging organiseerden we de gedichtenwedstrijd voor gedetineerden. Bijna 80 gedichten werden ingediend. Een jury koos het winnende gedicht: ‘Gebroken geluk’ van gedetineerde Edwin. Zanger Tim Knol zette dit gedicht op muziek. Het resultaat werd ten gehore gebracht in PI Arnhem tijdens het Exodusconcert. KRO-NCRV zond dit concert uit op NPO Radio 1 in het programma Volgspot.

Massaal gaf u gehoor aan onze oproep voor de Kerstkaartenactie. Ruim 16.000 kaarten distribueerden we onder gedetineerden en, via het Leger des Heils, onder dak- en thuislozen. Elke gedetineerde ontving een kerstkaart in zijn of haar eigen taal.

'Wat hebben jullie kerstkaarten hier onder de gedetineerden vreugde gebracht en

tranen laten stromen... Gezichten werden

zachter en veel stemmen ook. Dank je wel!' Pastor José 7


35 ouderen

genoten van een bijzonder verwendiner

30 kerken bestelden de toolkit van Voor de geraniums

ssion Het verhaal dat eenzamen omarmt

t het verhaal 8

Publieksverslag 2019 ArkMission

Met het vriendschaps­ programma van Voor de geraniums willen wij generaties met elkaar verbinden. De toolkit speelt hierin een belangrijke rol: deze biedt kerken handvatten om ouderen en gezinnen duurzaam met elkaar in contact te brengen.

In de ‘Week tegen eenzaamheid’ organi­ seerden we samen met Jesus.net een speciaal verwendiner voor eenzame ouderen uit de regio Rotter­dam. In de Watertoren genoten zij van een diner waarbij o.a. ook ds. Arie van der Veer en Gert-Jan Segers aanwezig waren.

www.voordegeraniums.nl


5.000 exemplaren gedrukt van levensverhalenboek Kostbare schatten God heeft mensen aan elkaar gegeven om in verbondenheid met elkaar te leven. Samen weerspiegelen we de veelkleurigheid die God in de schepping heeft gelegd. Jong en oud, iedereen is belangrijk, telt mee en is waardevol.

God kennen verzacht veel verdriet. Dhr. Kees van Baardewijk

Tegen de avond ben ik vanuit het Westen op weg naar Apeldoorn. En zoals altijd als ik richting het Oosten rijd, begrijp ik waarom mensen daar willen wonen. Hier zie ik bomen. Zelfs de bomen langs de snelweg zijn voor mij al rustgevend. Ik ben op weg naar Kees, bijna 85, tijdens de oorlog opgegroeid in Rotterdam. Hij heeft de bombardementen bewust meegemaakt. Zes jaar was hij toen een deel van de stad werd platgebombardeerd.

God kennen verzacht veel verdriet. INTERVIEW HELENE AKKERMAN // FOTO JOSJE BLOKLAND

Wat herinnert u zich vooral van de oorlog?

‘Het geweld en het lawaai. Dat was onvoorstelbaar. Je voelde de grond onder je voeten bewegen. Alles wat achter de Noordsingel lag, was platgebombardeerd. Het werd één grote vlakte. De huizen zo’n honderd meter daarvoor zijn gespaard gebleven. Daar woonden wij.

Dhr. Kees van Baardewijk

16

In een ander deel van de stad werd mijn opa, die boven aan de trap met zijn koffertje klaarstond om te vluchten, getroffen door een brisantbom. Een oom en tante die al halverwege de trap waren,

bleven ongedeerd. Het was 14 mei 1940 Tegen de avond ben ik vanuit het rond half twee. Ik ben het nooit vergeten; het moment waarop iemand kwam dat opa getroffen was. Mijn Westen opvertellen weg naar Apeldoorn. En ook wanneer mensen zoals altijd als ik richting het Oostener nood komt, maar steeds sluipenderw ijs gemaakt om ongemerkt en God heeft mensen Hij geeft de ene te staan. zijn. daar meer alleen komen rijd, begrijp ik waarom mensen voor elkaar te – om samen te mens aan de andere te werken, te er genieten, te treuren,mensen zoals Adam en de wezen is willen wonen. Hier zie ik bomen. Naast de weduwen die in de Bijbel leven. Hij verbindt en groep en Ruth, David nog een andere ouderen. en en Eva, Noömi positie heeft: en Petrus, Jezus Zelfs de bomen langs de snelweg de een bijzondere Jonatan, Johannes om hun wijsheid, met heel verschillen Zij worden geprezenen hun waardigheid. Lazarus. Mensen eid leven is nog eigen bezonnenh jouw hun verhalen. ze ook met eerbied zijn voor mij al rustgevend. IkEn ben dat van hen. Maar Daarom worden voor oude mensen weer anders dan op kunnen we telkens behandeld: ‘Sta met toch, één ding respect.’ (Leviticus het is beter om en betoon hun op weg naar Kees, bijna 85, tijdens weer vaststellen: Want houding van eerbied zijn dan alleen. 19:32) Over deze vijfde zijn tweeën te zijn en we ook in het vrienden samen en respect lezen en twee vader uw hem ‘wanneer eerbied voor de oorlog opgegroeid in Rotterdam. valt, helpt de ander gebod: ‘Toon 20:12) Dit heeft een van beiden is en maar wie alleen uw moeder.’ (Exodus taak die want weer overeind, de belangrijke beklagenswaardig, te maken met Hij heeft de bombardementen been ten val komt is hebben: het geloof die hem op de ouders en ouderen hij heeft niemand de volgende generatie. 4:10) doorgeven aan helpt.’ (Prediker bewust meegemaakt. Zes jaar was in het geldt deze taak Voor ouderen lange zij tijdens hun in de Bijbel niets bijzonder omdat ing naar elkaar is voor Omzienwerd hij toen een deel van de stad levenservar Het is geen toetje leven veel wijsheid, hebben opgedaan. iets voor ‘erbij’. ring wat ruimte overhebt, en geloofserva in wanneer je nog Voor al decennialang hoofdgerecht. platgebombardeerd. Vaak gaan zij het hebt maar juist het eid met God door erom dat je oog

kostbare schatten

kostbare schatten

17

generaties

WAARDIGHEID WIJSHEID EN

DT GOD VERBIN

OPMERKZ AAM

verbondenh gekend God draait alles dieptepunten om je heen nodig leven. Ze hebben maar hebben ook voor wat de mensen de Bijbel in het is in en fouten gemaakt,met God de mooiste en hebben. Daarbij voor weduwen gejubeld en samen Door de jaren bijzonder aandacht kwetsbaar zijn en die momenten beleefd. steeds beter leren wezen: mensen bijdragen God weinig kunnen heen hebben ze die schijnbaar met Hem vertrouwd. ij. Ze staan onderaan kennen. Ze zijn is vanaf aan de maatschapp kent hem die er je maar kunt bedenken, ‘Ouderen, … u 2:14) ze alle lijstjes die het om. Hij zet het begin.’ (1 Johannes maar God draait ze alle prioriteit. bovenaan en geeft is alleen dit reine, God mogen met Vader, Die bekendheid wezen ‘Voor God, de aan hun kinderen : weduwen en ouderen doorgeven mogen zuivere godsdienst 1:27) en. Ze nood.’ (Jakobus aan en kleinkinder bijstaan in hun van nu verbinden gebeurtenissen is die zij in het verleden in het zwakke. Hij de ervaringen is net als God kiest voor om Hem opgedaan. Het hebben Hij vraagt ons zojuist zelf En Israël zorgzaam. m te het volk om opmerkzaa Jozua 4, wanneer God in daarin te volgen: overgetrokken. interesse te hebben te de Jordaan is zijn en oprechte iemand opdracht om stenen alleen wanneer geeft Jozua de de ander. Niet gebeurtenis in door een ingrijpende

Wat herinnert u zich vooral van de oorlog? INTERVIEW HELENE AKKERMAN // FOTO JOSJE BLOKLAND

Ouderen hebben een schat aan levensen geloofswijsheid door te geven. Door hun levensverhalen te vertellen geven we onze ‘oude schatten’ een gezicht en een stem. Wij doen dat door middel van het levensverhalenboek Kostbare schatten, waarin de verhalen van zeven bekende en minder bekende christelijke ouderen te lezen zijn. Daarnaast staan er in dit prachtig vormgegeven boek ‘vergeten’ recepten, favoriete Bijbelteksten en nog veel meer.

‘Het geweld en het lawaai. Dat was onvoorstelbaar. Je voelde de grond onder OUDEREN DE BIJBEL OVER 2:18) Nadat God is.’ (Genesis de dieren een Alles wat achter de dat de mens Adam jealleen voeten bewegen. ‘Het is niet goed m heeft ingeblazen, mag gezelschap. hulp, steun, Adam de levensade dat hij nog iets mist: wezen voldoet. Dan blijkt Noordsingel wasr platgebombardeerd. geen enkel levend lag, naam geven. voorbij, maar een trouwe viervoete komen die Allerlei dieren een hulpje nodig; iemand nodig niet zomaarHetdewerd mens heeft één grote vlakte. De huizen zo’n De mens heeft Nee, kan staan. hem voldoet niet. en die naast past of knuffeldier hem s. bij Een medemen is. Iemand die mens.meter gelijkwaardig daarvoor zijn gespaard een tweede God honderd Daarom maakt gebleven. Daar woonden wij. 12

kostbare

kostbare schatten

schatten

In een ander deel van de stad werd mijn opa, die boven aan de trap met zijn koffertje klaarstond om te vluchten, getroffen door een brisantbom. Een oom en tante die al halverwege de trap waren, bleven ongedeerd. Het was 14 mei 1940 rond half twee. Ik ben het nooit vergeten; het moment waarop iemand kwam vertellen dat opa getroffen was. Mijn

9

13


Ruim

34.000 werkboekjes

voor Hongaarse kinderen

Zomer­kampen in Wit-Rusland

ssion

Het verhaal dat kinderen ondersteunt

t het verhaal 10

Publieksverslag 2019 ArkMission

We ondersteunden opnieuw lokale kerken in Wit-Rusland op het gebied van missionair kinderwerk. Samen maakten we vijf kinderkampen mogelijk, waar meer dan 750 kinderen aan deelnamen. Door uw bijdrage kon pastor Tatiana een tweede zomerkamp organiseren, midden in het Tsjernobylgebied. Ook startten we een samenwerking op met de lokale Youth for Christ-afdeling om zo nog meer kinderen in dit land te kunnen bereiken.

In Oost-Europa werden tientallen vakantie­bijbelweken georganiseerd voor Hongaarssprekende kinderen. Met als thema ‘Een voorbeeld zijn’ leerden de kinderen over Timoteüs die, ondanks zijn jonge leeftijd, werd aangemoedigd om in alles een voorbeeld te zijn. 34.000 kinderen kregen een eigen werkboekje. Dit boekje nemen ze na afloop mee naar huis als herinnering aan een prachtige tijd waarin ze plezier maakten, een veilige, warme plek hadden en hoorden over Jezus, bij wie ze altijd welkom zijn.


15.000

50.000

kinderbijbels

stripbijbels

voor Ivoorkust

voor Tanzania

Met uw hulp konden we 15.000 twee­talige kinderbijbels mogelijk maken in Frans/Yakouba voor de stam Dan in Ivoorkust. Er was grote vraag naar deze kinderbijbels omdat in Ivoorkust velen tot geloof komen.

Samen met New Life Ministries en Soma Biblia distribu­eerden we een bijzondere stripbijbel in het Swahili aan kinderen in Tanzania. Er zijn amper christelijke materialen voor kinderen in het land en er wordt enthousiast gereageerd op deze bijbel.

Ole Malmgaard, directeur van Soma Biblia, zegt: ‘Deze materialen zijn hard nodig. Dit boekje is heel geschikt om het goede nieuws van Jezus, onze Messias, door te geven aan de jongere generatie.’

Gebedskoffertjes voor christelijke kinderdag­verblijven in Wit-Rusland 25 kinderdagverblijven kregen ‘gebedskoffertjes’ voor kinderen, met daarin allerlei creatieve en leerzame materialen over gebed. Zo leren de kinderen al jong dat je met God mag praten, en zo wordt bidden deel van hun leven. Ook worden leden van de plaatselijke kerk opgeroepen om te bidden voor deze kinderen, die in moeilijke omstandigheden leven. 11


70.000x 30.000x Kinderen Nederland

Vakantiebijbelgids

12

Vakantiebijbelgids voor kids

De Vakantiebijbelgids wordt elk jaar verspreid als bron van inspiratie in de vakantie­tijd. Nieuw dit jaar was de Vakantiebijbelgids voor kids. Deze gids sluit aan op de gewone Vakantiebijbelgids en gaat uit van hetzelfde thema en dezelfde Bijbelteksten. Aan de hand van proefjes, creatieve opdrachten en weetjes ontdekken de kinderen meer over de Bijbel en over God. Door beide gidsen op elkaar af te stemmen geven we gezinnen de kans om ook tijdens de vakantie samen aan de slag te gaan met de Bijbel. De kids-versie werd ook veel gebruikt in het missionaire kinderwerk.

Publieksverslag 2019 ArkMission


500 scholen en kerken Met Light in the night biedt Ark Mission scholen en kerken handvatten aan om juist in de periode rond Halloween aandacht te besteden aan de God van het licht en het leven. Dit initiatief werd in het hele land enthousiast opgepakt door leerkrachten en jeugdleiders. www.lightinthenight.nl

Kinderbijbels.nl werd

24.000

keer bezocht.

Kinderen Nederland

downloadden de materialen van Light in the night

13


We kunnen in dit verslag niet alles belichten, maar we deden nog veel meer!

We gingen een partner­­

schap aan met Jesus.net en Neema en organiseerden

Tot slot

Kerst voor jou. We ontwikkelden

250

kerken Ruim downloadden de toolbox die hierbij hoorde.

4 nieuwe

bemoedigings­boekjes met aansprekende thema’s.

Binnen dat project organiseerden We organiseerden onze

jaarlijkse retraite.

we ook de actie Een nieuwe

tekst voor een oud lied, waar

75 dichters aan meededen!

Kijk voor meer informatie over deze initiatieven op www.arkmission.nl. 14

Publieksverslag 2019 ArkMission


Ark Mission vertelt het verhaal van de Bijbel, hĂŠt verhaal van liefde, hoop, en vergeving aan de arme, eenzame, gevangene, zieke en vluchteling.

15


Ark Mission

IBAN NL 91 TRIO 03 79 47 30 70

Oude Amersfoortseweg 79

BIC TRIO NL 2U

1213 AC Hilversum

 @stichtingarkmission

T 035 6474500

 @ark_mission

E info@arkmission.nl

 @ArkMission

I arkmission.nl

 @ark-mission

Ark Mission is een missionaire organisatie en zoekt de samenwerking met makers, denkers, en verspreiders zoals experts, kerken, scholen, christelijke organisaties en betrokkenen in binnen- en buitenland.

www.arkmission.nl

Profile for Ark Mission

Publieksverslag Ark Mission 2019  

Publieksverslag Ark Mission 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded