Page 1

Introductie Dit jaar beleven we alweer voor de achtste keer The Passion, het evenement waarin we worden meegenomen naar de laatste uren van het leven van Jezus. Hoewel het verhaal over Jezus’ lijden en sterven eeuwenoud is, is het zeker niet gedateerd. De vragen waarmee de mensen die om Jezus heen staan worstelen, komen overeen met de vragen die wij ons vandaag de dag stellen. Waarom moeten onschuldige mensen lijden? Waarom moet een moeder haar kind zien sterven? Waarom verraadde ik mijn beste vriend, terwijl ik echt van hem houd? Waarom …? Bijbelse personen als Jezus, Maria en Petrus zijn echte mensen met echte gevoelens en echte levens. In sommige opzichten lijken ze op superhelden – houd je maar eens staande als moeder van Jezus – maar tegelijk komen ze heel dicht bij ons. Door hun menselijkheid is er veel wat ons met hen verbindt en veel wat we van hen kunnen leren. Dit boek helpt je om in de huid te kruipen van de drie hoofdpersonen van The Passion en om meer te weten te komen over de gebeurtenissen rond Pasen. Hierbij word je aangemoedigd om ook zelf de Bijbel open te slaan. Dat kan heel eenvoudig met behulp van de app Bible-Fit. Deze app is gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. Bible-Fit kun je gebruiken om door de Bijbel heen te browsen, maar er zijn nog veel meer opties:

• Kies een gevoel of gebeurtenis, en Bible-Fit geeft je bijpassende bijbelverzen en • • •

verhalen uit de Bijbel. Of je nu verliefd bent, boos of juist dankbaar, er is altijd een thema dat past bij jouw situatie. Klik vanuit ieder bijbelvers en verhaal gemakkelijk door naar de hele Bijbel om verder te lezen. Verplaats bijbelverzen naar een ander thema of maak zelf een nieuw thema aan en voeg daar verzen en verhalen aan toe. Je kunt de app helemaal aanpassen aan je eigen leven. Maak bijbelverzen tot je favoriet en deel ze met anderen. Stuur bijvoorbeeld een appje om iemand te troosten of laat je Facebookvrienden zien wat jou inspireert!

Zo heb jij je eigen persoonlijke bijbel altijd in je broekzak. Download hem nu – wie weet welke nieuwe ‘heilige helden’ je op die manier op het spoor komt!

Lianne Post

1.


10.

Petrus ‘Al laat iedereen u in de steek, ik nooit.’ NAAM: Petrus BETEKENIS NAAM: Rots OOK BEKEND ALS: Simon, Simon Barjona (zoon van Jona), Kefas LEEFT IN DEZE PERIODE: 1e eeuw n.Chr. ZIJN VERHAAL IS IN DE BIJBEL TE VINDEN IN: Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen ZOU DE VOLGENDE BIBLE-FIT CATEGORIEEN GEBRUIKEN: Ik wil Jezus volgen, Ik heb spijt, Blij met Gods liefde, Waarom gebeurt dit?, Ik ben boos, Ik ben mislukt, In de val gelokt, Ik begin opnieuw EIGENSCHAPPEN: Sterk, zelfstandig, assertief, enthousiast, impulsief, eigenwijs

Intro Je had het je nog zo voorgenomen: voortaan kom je nooit meer te laat voor een afspraak. Zodra de wekker gaat sta je gelijk op, geen getreuzel meer, vanaf nu ben jij altijd op tijd. Of misschien had je jezelf wel plechtig beloofd dat je gezonder zou gaan eten, dat je tijd zou vrijmaken voor je eenzame buurman, dat je vrijwilligerswerk zou gaan doen, dat je … Het zijn geen loze beloftes, je wilt er écht voor gaan. Maar als de wekker gaat of de chocola je tegemoet grijnst in de supermarkt, als je agenda volstroomt, wat blijft er dan over van je plannen? Lees in Bible-Fit Matteüs 26:17-35 en 69-75 Petrus doet een belofte die een stuk verder gaat dan de meeste goede voornemens. Hij zal Jezus nóóit in de steek laten. Jezus weet echter al dat Petrus deze belofte niet zal waarmaken. Wanneer deed jij een belofte – aan jezelf of aan een ander – die je niet nakwam? Waar kwam dat door?

2.


In de huid van Petrus en zijn broer Andreas waren de eerste leerlingen die door Jezus werden uitgenodigd om met Hem mee te gaan. Toen Jezus langskwam twijfelden ze geen moment: ze lieten hun werk uit hun handen vallen en volgden Hem. (Marcus 1:16-18) Die overgave komt steeds weer terug in de verhalen over Petrus. Vol enthousiasme zet hij zich in voor zijn Meester. Dat zit ook wel in zijn karakter: ijverig, gepassioneerd, een tikje impulsief en soms ook wat eigenwijs. Hij doet graag als eerste zijn mond open en windt zich vaak als eerste op over onrecht. Dat past bij zijn rol in de groep – hoogstwaarschijnlijk is Petrus de oudste leerling, dus neemt hij het voortouw. Soms levert zijn nadrukkelijke aanwezigheid bijzondere ervaringen op, maar er zijn ook momenten waarop Petrus zichzelf flink in de vingers snijdt. Leer Petrus beter kennen: zoek de onderstaande teksten in Bible-Fit op en vul het schema in.

Bijbeltekst

Wat doet/zegt Petrus?

Wat zegt dit over hem?

Wat zou jij gedaan hebben?

Matteüs 14:22-33

Matteüs 16:21-23

Johannes 13:1-9

Johannes 18:1-11

Wanneer je snel bent met het doen van beloftes, dan kan het zomaar gebeuren dat je je woorden niet kunt waarmaken. Jezus zei het ook tegen zijn slaperige leerlingen, vlak voordat Hij gearresteerd werd: ‘De mens wil wel het goede, maar hij is zo zwak.’ (zie Marcus 14:38) Petrus weet dit als geen ander. Hij wilde zijn meester echt bijstaan op elk moment, hoe moeilijk ook. Maar als hij de vijandigheid om zich heen voelt, wordt hij bang. Zijn sterke woorden keren zich nu juist tegen Jezus. ‘Ik ken die man niet!’ Nadat hij dit voor de derde keer heeft gezegd, realiseert Petrus zich wat hij heeft gedaan. Hij is kapot van zijn eigen stommiteit en barst in tranen uit. 3.


Aan de slag Noteer hieronder drie of vier goede voornemens of beloftes die je jezelf doet. Maak er een soort stappenplan van en vul onderstaand schema in. Deel je voornemens met iemand aan wie je het graag kwijt wilt. Maak per voornemen een leuk kaartje en hang het op in de wc of ergens op een centrale plek. Dit herinnert je iedere keer aan je goede voornemen.

mijn goede voornemen

wanneer ga ik beginnen

hoe vaak per week

4.

wat moet ik er voor laten of juist voor doen


Hoewel misschien niet alle leerlingen het doorhebben, is de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen deelt een beladen samenzijn. Het zal namelijk de laatste keer zijn dat ze dit met elkaar beleven. Nodig familie, vrienden of misschien juist wel vage kennissen of onbekenden uit om samen te eten. Het hoeft geen culinair hoogstandje te zijn, het gaat erom dat je samen aan tafel zit en de maaltijd deelt. Deel tijdens de maaltijd kaartjes uit waarop ieder kan schrijven waarvoor hij/zij dankbaar is.

Ik ben dankbaar voor:

Ik ben dankbaar voor:

5.


Jouw verhaal In de groep van twaalf leerlingen neemt Petrus een voortrekkersrol in. Wat is meestal jouw positie wanneer je in een groep bent?

Herken jij iets van Petrus’ enthousiasme? Hoe zou jij je gedragen hebben als je bij de groep van Jezus’ leerlingen had gehoord?

Petrus houdt ontzettend veel van Jezus, maar toch laat hij Hem in de steek. Ben jij ook weleens teleurgesteld door iemand van wie je het niet had verwacht? Wat deed dit met jou?

Lees in Bible-Fit Johannes 21:15-19. Jezus herstelt uiteindelijk de relatie met Petrus. Wat is ervoor nodig om dat mogelijk te maken?

6.


Petrus baalt vreselijk van zichzelf en schaamt zich diep.

Herken je zijn teleurstelling? Heb jij weleens een fout gemaakt die je nooit van jezelf verwacht had?

Hoe ga jij om met gevoelens van schuld?

Jezus heeft het beste met ons voor en daarom hoeven we niet vast te blijven zitten in schuldgevoelens en schaamte. Lees in Bible-Fit Romeinen 8:3134. Wat betekent deze tekst volgens jou?

Bible-Fit opdracht Petrus voelt zich vreselijk schuldig over zijn verraad. Met welke tekst uit de Bible-Fit categorieën ‘Ik voel me schuldig’ en ‘Ik heb spijt’ zou jij hem kunnen helpen? Tip: Is er iemand met wie je een verstoorde relatie hebt of die kampt met schuldgevoelens? Deel deze tekst met diegene via de app.

7.

Holy Heroes?  
Holy Heroes?  

Holy Heroes?

Advertisement