Page 1


ISBN 978 90 33818 84 4 NUR 707 AVI 4 HIJ & JIJ Š 2009 Ark Media, Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam. www.arkmedia.nl Geschreven door: Janneke Wiegers Vormgeving: Remco de Vries De meeste bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan Groot Nieuws Vertaling, Š 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Janneke Wiegers


Lees dit eerst Dit dagboek is verdeeld in 4 hoofdstukken: Zo is God Profeten Geloven is ‌ Feesten en speciale dagen Begin elk hoofdstuk altijd met het eerste stukje. Het laatste stukje is de afsluiting. Voor de rest maakt de volgorde niet zo veel uit. Voor Feesten en speciale dagen geldt: lees het stukje op de dag waar het over gaat. Dus op 1 januari lees je Nieuwjaarsdag, op 4 oktober Dierendag, op Vaderdag Vaderdag, enz. In elk stukje staat een tekst uit de Bijbel. Deze staat schuin gedrukt. Ik heb gekozen voor een makkelijke vertaling. Vaak is dat Groot Nieuws, soms een andere vertaling. Wil je iets vragen of zeggen over dit dagboek? Dat kan - hieronder vind je mijn adres. Veel plezier ermee! Janneke Wiegers Postbus 136 7950 AC Staphorst info@centrumvoortaaladvies.nl


Met dank aan Tine Grasdijk, voor haar waardevolle opmerkingen


Inhoud

Deel 1: Zo is God ––––––––––––––––––––––– 8 Deel 2: Profeten ––––––––––––––––––––––– 61 Deel 3: Geloven is … ––––––––––––––––––– 113 Deel 4: Feesten en speciale dagen –––––––– 167


Zo is God

Elf uur – eigenlijk veel te vroeg. Toch vraagt Emma haar ouders er niet meer naar. Elf uur is de regel, daar valt niks aan te doen.

Zo is God / Profeten / Geloven is... / Feesten en speciale dagen

Weet jij al hoe laat je thuis moet zijn vanavond? vraagt Loes aan Emma. Dat weet Emma meteen: elf uur; dat hoeft ze niet eens te vragen.

9


Zo is God / Profeten / Geloven is... / Feesten en speciale dagen

Emma kent haar ouders. Ze weet wat ze goed vinden en wat niet. En als ze ja zeggen is het ja, en als ze nee zeggen is het nee. Ze weet wat ze aan haar ouders heeft. Ze zijn te vertrouwen. Is ze het altijd eens met haar ouders? Vindt ze hun oordeel altijd goed, wijs en geweldig? Welnee, natuurlijk niet!

10

Met God is het net zo. Je vindt niet alles leuk wat Hij doet en zegt, maar je kunt wel op Hem aan. Je kunt Hem vertrouwen. Pas als je iemand goed kent weet je of hij te vertrouwen is. Daarom is het van belang dat je God goed kent. Dan ga je merken: ik kan Hem vertrouwen. Hoe leer je God kennen? Uit de Bijbel. Het ene Bijbelboek vertelt hoe zorgzaam God is, een ander laat meer zijn macht zien. Uit het ene verhaal leer je dat God doet wat Hij zegt, uit een ander dat Hij graag vergeeft. In de serie die nu volgt gaan we heel de Bijbel door om God te leren kennen.


Zo is God 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Zo is God / Profeten / Geloven is... / Feesten en speciale dagen

Betrouwbaar ––––––––––––––––––––––––– Eerlijk ––––––––––––––––––––––––––––––– Overal en nergens ––––––––––––––––––––– Liefde ––––––––––––––––––––––––––––––– Niet te begrijpen –––––––––––––––––––––– Geduldig –––––––––––––––––––––––––––– Creatief ––––––––––––––––––––––––––––– Hij leeft met je mee –––––––––––––––––––– Hij denkt vooruit –––––––––––––––––––––– De Enige –––––––––––––––––––––––––––– Onzichtbaar –––––––––––––––––––––––––– Drie in één ––––––––––––––––––––––––––– Hij houdt van mensen –––––––––––––––––– Groot!––––––––––––––––––––––––––––––– Hij vergeeft en vergeet ––––––––––––––––– Hij begrijpt je ––––––––––––––––––––––––– Hij doet wat Hij belooft ––––––––––––––––– Een leeuw die brult –––––––––––––––––––– Zichzelf ––––––––––––––––––––––––––––– Trouw –––––––––––––––––––––––––––––– Hij heeft alle macht –––––––––––––––––––– Hij kent je ––––––––––––––––––––––––––– Te veel om te noemen –––––––––––––––––– Een schuilplaats –––––––––––––––––––––––

11


Zo is God:

betrouwbaar

Zo is God / Profeten / Geloven is... / Feesten en speciale dagen

Als de hele klas een voldoende haalt, trakteer ik, zegt meneer Van Dam, leraar Duits.

12

Geloof het of niet - het lukt. Trakteren! Trakteren! roept de klas in koor. Van Dam wordt rood. O ja, mompelt hij. Vergeten. Morgen, oké? Maar die dag heeft hij weer niks bij zich. En de volgende dag ook niet. Je snapt dat de klas niet veel vertrouwen meer heeft in Van Dam. Dit zul je bij God nooit meemaken. Als Hij iets zegt, doet Hij het ook. In de Bijbel staan daar veel voorbeelden van. Hier zijn er een paar: Als Israël in de macht is van het volk Midian, zegt God tegen Gideon: Jij zult Midian verslaan alsof het maar één man is. En met maar 300 soldaten verslaat hij een leger van een paar duizend. (Rechters 6 : 16, 22)

Hij & jij  
Hij & jij  

Bijbels dagboek

Advertisement