__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Inhoudsopgave

Voorwoord

5

1

Gelukkig zijn

7

2

Vriendschap

11

3

Liefde

15

4

Familie

19

5

Keuzes maken

23

6

Vergeving

27

7

Gebed

31

8

Geloof

35

9

De kerk

39

God

43

10


God, met eigen oren hebben wij het gehoord, onze voorouders vertelden het ons door: de daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Psalm 44:2


Voorwoord

I

n de loop van ons leven doen we als mensen allerlei ervaringen op. We leren, soms ongemerkt, veel over onszelf, over andere mensen, over de wereld en over God. Maar het delen van die kennis en ervaringen met onze naasten gaat ons niet altijd gemakkelijk af. Dat kan komen door verschillen in (geloofs)visie, door verlegenheid of doordat gesprekken van hart tot hart nu eenmaal niet vanzelfsprekend zijn. Tegelijkertijd heeft u als oudere juist een schat aan wijsheid en ervaring om door te geven. Daarom biedt Dit wil ik je nog zeggen u de mogelijkheid om gedachten en boodschappen op te schrijven en zo mee te geven aan de volgende generatie(s). In dit invulboek komen tien thema’s aan bod, waaronder familie, keuzes maken, gebed en God. Er is ook ruimte om foto’s of enveloppen op te plakken. Ik hoop van harte dat dit boek u helpt om dat wat u nog wilt zeggen tegen uw (klein)kinderen, andere familieleden, vrienden of andere naasten, op een goede manier over te brengen. Lianne van Dijk

5


Dit boek is bestemd voor –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


1

Dit wil ik je nog zeggen over

Gelukkig zijn I

n veel levens wisselen periodes van geluk en verdriet elkaar af. Soms heeft het één de overhand, soms het ander. Vaak kabbelen we ergens rustig in het midden. ‘Het gaat zijn gangetje,’ zeggen we dan, als ons wordt gevraagd hoe het met ons gaat. De uitersten die we in ons leven meemaken, maar ook de periodes waarin het leven rustig voortkabbelt, hebben allemaal invloed op ons beeld van wat het betekent om gelukkig te zijn.

Wat betekent het voor u om

gelukkig te zijn?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7


Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. Psalm 37:4

Altijd verheugd zijn is niet vanzelfsprekend. Het leven is zรณ vol met hoogte- en dieptepunten, dat we vaak heen en weer geslingerd worden tussen blijdschap en teleurstelling. Want tegenover gezondheid staat onherroepelijk ziekte, tegenover overvloed staat gebrek, tegenover leven staat dood. Toch betekent dat niet dat ook ons geluk ontegenzeglijk meebeweegt op de golfbewegingen van onze omstandigheden. Wanneer ons levensgeluk is geworteld in de Heer, is Hij ons altijd nabij als een eeuwige bron van vreugde. 8


Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Filippenzen 4:4

Dit wens ik mijn dierbaren toe: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9


Plak hier een foto die laat zien wat

gelukkig zijn

Plak hier een foto naar keuze

10

betekent voor u.

Profile for Ark Mission

Dit wil ik je nog zeggen  

Ouderen doen in de loop van hun leven een schat aan kennis en ervaring op. Die wijsheid is het waard om doorgegeven te worden. Het invulboek...

Dit wil ik je nog zeggen  

Ouderen doen in de loop van hun leven een schat aan kennis en ervaring op. Die wijsheid is het waard om doorgegeven te worden. Het invulboek...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded