Page 1

Voorwoord Een van de dingen die ik graag doe is reizen. Het maakt me niet eens zoveel uit waar ik naartoe ga; ik geniet al van de rit zelf. Ik herinner me hoe ik ooit liggend in een slaapcoupé uit het raam keek en het Joegoslavische land aan mij voorbij zag trekken. En eerder dit jaar keek ik uit een vliegtuigraam naar de rode aarde van Afrika. Hoe tegenstrijdig ook: bij dit soort ervaringen staat de tijd naar mijn gevoel even stil – ik geniet met volle teugen. Op de een of andere manier associëren wij ‘genieten’ niet zo snel met ‘geloven’. Toch is dat precies waar het leven met God voor bedoeld is. Genieten van het goede leven dat Hij geeft: als Hij ons naar grazige weiden leidt, als Hij ons levend water geeft, als Hij ons uitnodigt om bij Hem te komen als we moe zijn. In deze Vakantiebijbelgids komen deze en vele andere bijbelse beelden langs. Ze zeggen allemaal: het leven met God is goed. Niet voor ons eigen kleine geluk, maar om ten volle te leven en door te geven. Dus ik zou zeggen: adem eens diep in en geniet de komende weken met volle teugen van de prachtige overdenkingen in deze Vakantiebijbelgids. Veel leesplezier!

Mark de Boer Directeur Stichting Ark Mission

Colofon De Vakantiebijbelgids wordt jaarlijks gratis verspreid ter inspiratie voor de vakantie. De bijbelteksten zijn met toestemming ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), © Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld. Geschreven door Lianne Post, theoloog en blogger. ©2018 Ark Mission


Met volle teugen We leven vaak volgens een vast stramien: slapen, eten, werken of studeren, ontspannen en weer slapen. Al die dingen spelen zich grotendeels af binnen vier muren. We brengen de meeste uren door in huis, op kantoor, in scholen en winkels. In de zomervakantie is dat een ander verhaal. Dan zetten we de deur open en genieten we van de lange dagen. Het vaste ritme mag even aan de kant – we gaan eropuit! De computer en de televisie laten we vaker links liggen en we hebben meer oog voor de natuur om ons heen. Zouden we dat niet veel vaker moeten doen? De Bijbel laat ons immers zien dat God zich laat ontmoeten in Zijn schepping en dat Hij de mens heeft ingebed in Zijn groene, levendige kunstwerk. Deze Vakantiebijbelgids neemt je daarom mee naar buiten, langs drie verschillende plekken in de natuur, om daar met volle teugen te genieten van Gods aanwezigheid:

• • •

Aan de waterkant komen we tot rust en vinden we verfrissing; In het gras worden we gevoed en dromen we weg; Tussen de bomen groeien we in geloof en vinden we onze wortels.

De vaste onderdelen van de dagelijkse bijdragen zijn te herkennen aan de icoontjes:

 bijbeltekst

 om over na te denken

 gebed

Ark Mission wenst je een fijne vakantie!


Week 1 Aan de waterkant

Ze voeren met de b ​ oot​naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Marcus 6:32

Dag 1 Afstand nemen

In het leven van alledag kan het voelen alsof er altijd wel een lijstje klaarligt met dingen die om je aandacht vragen. Werk of school, familie, vrienden, sport, hobby’s, vrijwilligerswerk, … Er zijn weinig momenten waarop de radertjes in je hoofd echt tot stilstand kunnen komen. Misschien geniet je er wel van om lekker bezig te zijn, maar soms kan alle drukte ook aanvoelen als een last die op je schouders drukt.

Wat is het dan prettig om even afstand te nemen. Zoals Jezus en zijn leerlingen ervoor kiezen om de boot te pakken en een rustige plek op te zoeken, weg van de mensenmassa’s, zo is het ook voor ons goed om af en toe een stap opzij te doen en los te komen van onze dagelijkse routine. De ruimte die daardoor ontstaat geeft de mogelijkheid om op adem te komen, om nieuwe plekken te verkennen en om het dagelijks leven te bezien vanuit een fris perspectief.

‘Ik zal jullie rust geven’

Om over na te denken Op welke manier kom jij los van je dagelijkse routine? Waar vind jij de rust en de ruimte om op adem te komen?

Gebed Dank U, Jezus, voor het voorbeeld dat U ons hebt gegeven. U leert ons leven.


Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, en beginnen weer opnieuw te stromen. Prediker 1:7

Als je vanaf het strand uitkijkt over de zee, dan is de omvang van de enorme watermassa’s niet te bevatten. Het gutst en stroomt en golft, zonder begin en zonder einde. Dat is waar Prediker onze levens mee vergelijkt: een oneindige waterstroom die voor veel beweging zorgt, maar die tegelijk weinig verandering teweegbrengt. Niet zo gek dat veel mensen dit boek liever overslaan of afdoen als depressieve praat – wat Prediker zegt is wel het laatste wat we willen horen. Onze levens zijn toch zinvol, het gáát toch ergens om? Prediker durft de vinger op de zere plek te leggen. Hij vraagt zich af of onze prestaties wel echt zoveel uitmaken en of wij werkelijk

Week 1 Aan de waterkant Dag 2 Waterstromen

zoveel invloed hebben als we onszelf graag voorhouden. Want we kunnen nog zo te koop lopen met onze successen en nog zoveel likes en hartjes verzamelen op sociale media, Prediker veegt dit alles met één beweging van tafel. Diploma’s? ‘Lucht en leegte.’ Veel vrienden? ‘Generaties gaan, generaties komen.’ De cijfers op je bankrekening? ‘Moeizaam gezwoeg.’ Al die dingen zijn volgens Prediker niet bepalend: de zon zal op en onder blijven gaan, de wind zal blijven waaien en rivieren zullen blijven stromen. Toch is dat geen oproep tot zwartkijkerij. Integendeel: het is een uitnodiging om onze inspanningen met een gerust hart een plekje te geven in het grotere geheel.

Om over na te denken Prediker daagt ons uit om verder te kijken dan oppervlakkigheden. Wat is volgens jou écht belangrijk in het leven?

Gebed Heilige Geest, help ons om de juiste prioriteiten te stellen. Breng ons terug wanneer wij afdwalen.


Week 1 Aan de waterkant

Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Psalm 42:2

Dag 3 Aftelkalender ‘Hoeveel nachtjes slapen nog?’ Voor veel grote gebeurtenissen in een kinderleven bestaat er wel een aftelkalender: nog zoveel nachtjes tot Sinterklaas, tot je jarig bent of tot de vakantie. Naarmate de grote dag dichterbij komt, vult de kalender zich met kruisjes of stickers. Het is niet te missen – er komt iets belangrijks aan! De schrijver van Psalm 42 telt de dagen, de uren en de minuten af totdat hij God weer mag ontmoeten. Hij smacht en verlangt: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?’ (Psalm 42:3)

Om over na te denken Hoe hoog staat God op jouw lijstje? Kun jij ook zo verlangen naar God, net als de psalmist?

Zoals een hert zonder stromend water niet kan overleven, zo heeft een mens het nodig om regelmatig dicht bij God te zijn. God biedt verkoeling aan onze verhitte hoofden en harten. Hij weet wat we nodig hebben zonder dat we ook maar iets hoeven uit te leggen. Vreemd eigenlijk, dat onze ontmoetingen met God er soms zo gemakkelijk bij in schieten. Het zou bovenaan moeten staan in onze agenda’s. Misschien is zo’n aftelkalender zo gek nog niet?

Gebed Vader, dank U dat U weet wat wij nodig hebben. Wij zoeken onze rust bij U.

Vakantiebijbelgids  

Inkijkpagina's

Vakantiebijbelgids  

Inkijkpagina's

Advertisement