Page 1

DAGBOEK VOOR CREATIEVE STILLE TIJD

Wilma, Rosa en Julia Poolen


Colofon ISBN 978 90 33833 49 6 NUR 707 LOVE TO WRITE FOR GIRLS Š 2017 Ark Media Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam www.arkmedia.nl Geschreven door Wilma Poolen Vormgeving omslag door Marcel Flier Vormgeving binnenwerk door Corine Zwier

Ark Media is onderdeel van stichting Ark Mission. Ark Mission helpt het verhaal van de Bijbel te vertellen door uitgaven en projecten in binnen- en buitenland. Zie voor meer informatie: www.arkmission.nl. De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal, Š Nederlands Bijbelgenootschap 2014, tenzij anders vermeld. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Inhoud

5

07

Woord vooraf

35

Prijs de Heer!

08

Jij en God

38

Lees je bijbel

11

Jouw vriendinnen

41

Vergeven en vergeten

14

Ken je Jezus?

44

Houd van iedereen

17

Naar de kerk

47

Gods Geest in jou

20

Als je boos bent

50

De wereld om je heen

23

Wat ben je mooi!

53

Volg jij Jezus?

26

Soms ben je bang

56

Plagen en pesten

29

Praten met God

59

Let op je woorden!

32

Je mag uitdelen

63

Extra’s om uit te knippen


Woord vooraf God Wie is u? o j voor Praat j e weleens met Hem?

Hoe vind je het om naar de kerk te gaan?

Wat is voo r jou een ec hte vriendin?

Voel je je weleens boos of bang?

Als jij het leuk vindt om over zulke vragen na te denken, dan is dit boek perfect voor jou! Het gaat over dingen waar jij elke dag mee te maken hebt. In dit boek mag je alles opschrijven wat je denkt. Je kunt geen foute antwoorden geven. Het gaat erom dat je nadenkt over wat jij vindt en ontdekt wat de Bijbel zegt. Vind je een onderwerp of vraag lastig? Praat er dan eens met een volwassene over, bijvoorbeeld met je vader of moeder. Maar je kunt ook vragen hoe je vriendin erover denkt! Rosa (11) en Julia (9) hebben het boek voor jullie uitgetest en zij zijn superenthousiast. Ik hoop dat jij net zoveel plezier beleeft aan het invullen van dit boek als zij. En dat je ontdekt hoe je kunt leven als je Jezus wilt volgen.

Wilma 7


Jij en God De Heer is goed, hij ​vergeeft​ons. Geduldig en vol ​liefde​is hij. Hij blijft niet altijd boos, zijn woede gaat voorbij. De Heer houdt van zijn volk, zoals een vader van zijn k​ inderen​houdt. Want hij weet hoe we gemaakt zijn, hij heeft ons zelf uit aarde gevormd. Psalm 103:8-9,13-14

Wat lees je in de psalm hierboven allemaal over God? Schrijf het eens in een lijstje. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wat vind je het mooiste aan God? Waarom?

8


Jij en God Kort daarna ging Jezus naar een berg om tot God te bidden. Hij bleef er de hele nacht. Lucas 6:12

Hier lees je dat Jezus de tijd neemt om met God te praten. Doe jij dat ook weleens? Wat doe je dan? Vertel er eens iets over.

Wat kun je nog meer doen als je tijd neemt voor God?

Kies ĂŠĂŠn ding uit en probeer dat de komende week eens te doen. Schrijf het hieronder op.

9

9


Jij en God Is er ook iets wat je moeilijk vindt aan God? Bijvoorbeeld iets wat Hij heeft gezegd of gedaan of iets van Hem wat je niet begrijpt? Schrijf God een brief waarin je Hem dat vertelt. Misschien wil je Hem er ook wel wat over vragen. Begin de brief met God aan te spreken, net zoals je dat in je gebed doet, bijvoorbeeld: ‘Vader in de hemel’.

10


Jouw vriendinnen Heb jij vriendinnen? Schrijf hun namen onder de bloemen.

Kun je in de blaadjes van elke bloem schrijven wat je zo leuk vindt aan die vriendin?

11

Profile for Ark Media

Love to write for girls  

9789033833496

Love to write for girls  

9789033833496

Advertisement