__MAIN_TEXT__

Page 1


ISBN 978 90 33833 30 4 NUR 224 BIJBEL VOOR MEIDEN © 2017 Ark Media Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam www.arkmedia.nl Geschreven door Melissa Alex Geïllustreerd door Gustavo Mazali Vertaald door Jonna Angenent Opmaak door Peter Verwey, Heemstede Original edition published in Denmark under the title Bible Stories for Brave Girls by Scandinavia Publishing House, Copenhagen, Denmark. © 2015 Scandinavia Publishing House Printed in China Via Stichting Ark Mission draagt Ark Media bij aan verspreiding van de Bijbel in binnen- en buitenland. Zie voor meer informatie: www.arkmission.nl. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Inhoud

Het Oude Testament

Honger wordt gestild The Ten Commandments Joshua Becomes the Leader of Israel

84 86 89

Rachab helpt de spionnen Rachab vraagt om een gunst De spionnen ontsnappen

92 94 97

NOACHS VROUW26

Debora en Barak De Heer vecht voor Israël

100 102

SARA36

Ruth blijft Noömi trouw Ruth ontmoet Boaz Ruth en Boaz trouwen

108 110 112

Hanna vraagt de Heer om een kind Samuel wordt geboren God roept Samuel David en Saul

116 118 120 122

David en Nabal Abigaïl sluit vrede David en Abigaïl God zal voorzien De bodemloze oliekruik

126 128 131 132 134

De trotse koning Koningin Wasti is ongehoorzaam Ester wordt koningin Hamans bevel Ester heeft een plan Ester redt haar volk Haman wordt gestraft Een tijd van blijdschap

138 140 142 145 146 148 151 153

God maakt hemel en aarde God maakt de dieren in de zee en in de lucht God maakt de landdieren

11 13 14

EVA16 Adam en Eva De tuin van Eden Adam en Eva gehoorzamen God niet Uit het paradijs

19 21 22 25

Noach bouwt een ark De zondvloed Veertig dagen lang regen De belofte van de regenboog

28 30 32 34

God kiest Abram Een zoon voor Abraham en Sara Isaak wordt geboren

38 40 43

Een vrouw voor Isaak Isaak en Rebekka Jakob en Esau worden geboren Jakob werkt voor Laban

46 48 50 52

Lea en Rachel Jakob wordt rijk

58 60

Mozes wordt geboren Gered door een prinses Mozes komt op voor een slaaf Jetro verwelkomt Mozes De brandende struik Tien plagen De uittocht De achtervolging De doortocht door de Rode Zee Dorst wordt gelest

64 66 68 70 72 74 77 78 80 82

REBEKKA44

LEA54 RACHEL56 MIRJAM62

RACHAB90

DEBORA98

RUTH104 NOÖMI106

HANNA114

ABIGAÏL124

ESTER136

Het Nieuwe Testament Elisabet krijgt een baby

156


MARIA, De moeder van Jezus Maria ziet een engel

158

160

ELISABET162 Maria en Elisabet Jezus wordt geboren De herders De wijzen Jezus van Nazaret Jezus in de tempel Johannes de Doper Jezus wordt gedoopt Jezus verandert water in wijn Levend water Jezus geneest een verlamde man Zaadjes planten Het ware geluk Het zout en het licht Maak je geen zorgen Het huis op de rots Gods koninkrijk is als een zaadje De storm Jezus kalmeert de storm Een zieke vrouw Een stervend meisje Jezus zoekt een stil plekje Een hongerige menigte Vijf broden en twee vissen Jezus loopt over het water Een vrouw wast de voeten van Jezus Liefde en vergeving Een tweede kans Laat de kinderen bij Mij komen Achter Jezus aan De goede Herder

MARIA & MARTA

Maria en Marta De dood van Lazarus Jezus brengt Lazarus tot leven

164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 197 198 201 202 204 207 208 210 212 214 216 218 220 222 224

226 228 230 232

Wie gaf het meeste? 234 De goede Samaritaan 236 Een rijke dwaas 238 Jezus geneest een vrouw op de sabbat 240 Het verloren schaap en de verloren munt 243 De liefhebbende vader 244 Vergeven246 Graan en onkruid 248 Het geloof van een vrouw 250 God toont genade 252 Goed uitgevoerd werk 254 De grootste in de hemel 256 Ik ben bij jullie 258 De rijke jongeman 260 De vijf domme bruidsmeisjes 262 De grote optocht 264 Een nieuwe opdracht 266 De leiders zullen dienen 268 Het laatste avondmaal 270 Petrus zal Jezus ontkennen 272 Een plek in de hemel 274 Jezus bidt voor zijn volgelingen 276 De discipelen vallen in slaap 278 Verraden met een kus 280 Pilatus probeert Jezus te bevrijden 282 Jezus wordt ter dood veroordeeld 284 De huilende vrouwen 286 Jezus wordt gekruisigd 288 Jezus sterft 290 De aarde beeft 292 Jezus wordt begraven 294

MARIA  296 MAGDALENA296 Jezus is opgestaan Het lege graf Jezus gaat terug naar God

298 300 302


Voorwoord Beste

lezer,

Alsjeblieft! Een boek vol bijbelverhalen voor meiden. We hopen dat je door dit boek kennismaakt met een paar van de dapperste mensen in de geschiedenis, en dat je door deze stoere verhalen zelf net als zij een dappere christen wilt zijn. Dapper zijn heeft niet alleen te maken met groot en belangrijk worden, het gaat ook over vasthouden aan de Weg en in Jezus blijven geloven. Ook als het even tegenzit. Dapper zijn betekent Hem danken en prijzen, ook als daar geen reden voor lijkt te zijn. In dit bijbelverhalenboek lees je over gewone vrouwen die zijn uitgekozen door een heel bijzondere God. In elke korte inleiding leer je de bijbelfiguren wat beter kennen. Deze vrouwen vertrouwden op God en gehoorzaamden Hem, en Hij gaf hun de moed om dapper te zijn in moeilijke situaties. Ondanks onderdrukking, zorgen en tegenslagen hadden deze vrouwen succes en veranderden ze uiteindelijk hun leven, hun volk en soms zelfs de geschiedenis. Niet omdat ze superhelden waren, maar omdat de God op wie ze vertrouwden hun moed gaf en hen dapper maakte ondanks hun angsten en tekortkomingen. God is nog steeds hetzelfde en Hij wil nog steeds dat je in alle situaties op Hem vertrouwt. Hij zal je de kracht geven om problemen te overwinnen en elke dag voor Hem te leven.

6


We hopen en bidden dat Bijbelverhalen voor meiden je zal helpen om dapper te leven. Wij moedigen je aan – en Hij ook!

‘Het is heel waarschijnlijk dat kinderen gemene vijanden zullen ontmoeten, laat ze daarom op z’n minst gehoord hebben van dappere ridders en heldenmoed. Anders maak je hun toekomst niet helderder maar donkerder.’ – C.S. Lewis

7


8


Het Oude Testament

9


10


God maakt hemel en aarde Genesis 1:1-19

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was donker en leeg. Er was alleen een woeste, zwarte oceaan die het lege land bedekte. Gods Geest zweefde over het water. Toen zei God: ‘Laat er licht zijn!’ Opeens scheen er licht omlaag. Dat was de eerste dag. Op de tweede dag zei God: ‘Laat het water boven gescheiden worden van het water op aarde.’ Het water gehoorzaamde het bevel van God en het oppervlakte dat de wateren scheidde, noemde Hij hemel. Op de derde dag zei God: ‘Laat al het water op aarde gescheiden worden door droog land. Laten er planten en bomen op het land komen zodat de aarde vol leven zal zijn.’ Er verscheen land om de oceanen te scheiden en bomen spreidden hun grote bladerrijke takken. Uit de grond kwamen bloemetjes en plantjes op om de zon te begroeten. Op de vierde dag zei God: ‘Laat de maan en sterren ’s nachts schijnen en de zon overdag. Deze lichten zullen de seizoenen aangeven en de aarde verlichten.’ God keek om zich heen en zag dat alles wat Hij had gemaakt goed was. 11


12


God maakt de dieren in de zee en in de lucht Genesis 1:20-23

Op de vijfde dag zei God: ‘Laat de oceaan gevuld zijn met zeedieren!’ Op dat moment begon het water te krioelen met leven. Grote walvissen tilden hun indrukwekkende koppen op. Dolfijnen sprongen en spetterden rond in het zonlicht en kleine zeekrabben stoven weg over de zeebodem. God zei: ‘Laat de hemel gevuld zijn met gevleugelde wezens!’ Zeearenden zweefden in de lucht samen met vlinders en zoemende insecten. Groot en klein, God maakte hen allemaal, en Hij zag dat het allemaal goed was.

13

Profile for Ark Media

9789033833304  

Bijbel voor meiden

9789033833304  

Bijbel voor meiden

Advertisement