Page 1

THEMA 1

Aan tafel

Aan tafel! We gaan eten! Dit wordt bij jullie thuis vast regelmatig geroepen. Aan tafel komen de verhalen los. Je vertelt elkaar wat je die dag hebt gedaan en je praat over dingen die je belangrijk vindt. Aan tafel mag je ook met elkaar luisteren naar wat God jou wil zeggen. Soms lukt het bijna niet om elkaar te ontmoeten aan tafel. Toch is het belangrijk om hier tijd voor te maken want tijdens een maaltijd kun je anderen en God ontmoeten. Als je samen stil bent voor God, kan God je laten horen en zien wie Hij voor jou wil zijn. Ook kun je veel van de ander die bij jou aan tafel zit leren. Misschien vertelt hij jou wel iets belangrijks voor je leven of voor je relatie met God. In de Bijbel staan verschillende verhalen over mensen die met elkaar aan tafel gaan. In de tijd van de Bijbel vonden ze de ontmoeting aan tafel erg belangrijk. De maaltijd was de plek waar het gebeurde, waar iets van God was te zien. Abraham nodigde drie mannen uit en ontdekte dat het God zelf was die bij hem op bezoek kwam. In het verhaal ‘Eten uit de hemel’ zien we hoe God voor ons zorgt. Dat zien we ook als Jezus duizenden mensen voedt door het wonder met de vijf broden en twee vissen. Tijdens het Laatste Avondmaal liet Jezus zien wie Hij voor de mensen wil zijn. Ook zien we hoe de twijfel bij de Emmaüsgangers verdween toen ze spraken met een vreemdeling. Aan tafel ontdekten ze wie die vreemdeling was: Jezus.

In Openbaring 3:20b staat: Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Print deze tekst en hang hem op in huis.

10

Aan tafel


Abraham en de drie mannen -Aan tafel-

‘Wat is het warm!’ Abraham loopt naar de ingang van zijn tent en gaat in de opening zitten. ‘Hoogste tijd om wat uit te rusten.’ Hij kijkt naar het vrouwenverblijf, het is er stil. Sara ligt vast ook te rusten. Met een doek haalt hij het zweet van zijn voorhoofd. Als hij opkijkt, ziet hij verderop drie mannen staan. Dat ze op het heetst van de dag reizen, denkt Abraham verbaasd, wat zullen ze moe zijn!

11


12

Abraham en de drie mannen


Abraham pakt zijn stok en probeert snel op te staan. Hij loopt de mannen tegemoet en buigt diep. ‘Blijf toch even hier en rust wat uit. Laat me water voor u halen, zodat u zich kunt opfrissen. Ook zal ik eten voor u laten maken, dan kunt u straks uitgerust weer verder reizen.’ Abraham kijkt naar zijn gasten. Ze knikken. ‘Doe zoals u gesproken hebt,’ zeggen ze. Tevreden loopt Abraham met ze naar de eikenbomen. Wat heerlijk dat hij voor deze mannen mag zorgen. Hij zal ze de beste plaats geven om uit te rusten. En dat mooie kalf uit z’n kudde, dat moet zijn knecht maar bereiden voor de maaltijd. De drie mannen zitten onder de bomen en genieten van de melk, het vlees en de heerlijke koeken die Sara gebakken heeft. Abraham loopt naar de mannen toe en gaat bij hen onder de boom staan. ‘Waar is uw vrouw, Sara?’ vraagt een van de mannen. Abraham knikt richting het vrouwengedeelte. ‘Daar in de tent,’ antwoordt hij. Dan zegt de man: ‘Ik zal over een jaar bij u terugkomen en dan zal uw vrouw een zoon hebben.’ Abraham kijkt de man aan. Hij krijgt het warm. Nee, het komt niet door de hitte, het komt door wat de man zegt. Zijn vrouw zal een zoon krijgen? Jarenlang hadden ze om een kind gebeden, maar Sara en hij hadden geen kind gekregen en nu zijn ze oud. Opeens beseft Abraham dat dit geen gewone gasten zijn. Dit is God zelf! ‘Waarom lacht Sara?’ vraagt de man. ‘Waarom gelooft zij niet dat zij nog een zoon kan krijgen? Zou voor Gods iets te wonderlijk zijn? God kan toch alles?’ Abraham kijkt naar de tent. Sara verschijnt in de opening. Ze kijkt bang. ‘Ik heb niet gelachen,’ zegt ze. ‘Jawel, je hebt wel gelachen!’ zegt de man. Als de mannen klaar zijn met eten, staan ze op om weer verder te reizen. Abraham loopt een stukje met hen mee. Moe zit Abraham voor zijn tent. Hij kan wel merken dat hij bijna honderd jaar is, vroeger hoefde hij niet zo veel te rusten. Hij doet zijn ogen even dicht en denkt aan de mannen die hij vandaag ontvangen heeft. Dit was wel het meest bijzondere bezoek dat hij ooit heeft gekregen. God zelf was het die hem bezocht. Hoelang is het geleden dat

Abraham en de drie mannen

13


hij de sterren telde, dat God hem beloofde dat hij een grote familie zou krijgen? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee, en God doet wat Hij belooft! Een oude man en een oude vrouw die een kind krijgen. Abraham kijkt naar de tent van Sara. Sara ligt vast ook weer te rusten. Het is er stil. Dat zal over een jaar anders zijn, dan zullen er babygeluiden klinken. Voor God is niets onmogelijk!

14

Abraham en de drie mannen


LEZEN IN DE BIJBEL en de drie mannen Het verhaal van Abraham Genesis 18:1-15. kun je in de Bijbel lezen in

Aan d

e sla

g

OM TE DOEN WIST JE DAT Abraham woonde in tenten. Het tentdoek was geweven van geitenhaar. Dit doek werd uitgespannen over enkele in de grond geslagen palen en met touw en stevig vastgemaakt aan houten pinnen. In de tent hing een kleed, waardoor er twee ruimten ontstonde n. De ene kant was het mannenverblijf, voor Abraham en zijn knechten. De andere kant het vrouwenverb lijf voor Sara, Hagar en de vrouwen van de knec hten. In het vrouwenverblijf had je een stookplaats en alle huisvoorraad. In die tijd kookte men namelijk op vuur.

OM OVER NA TE DENKEN angrijk. Op Abraham vindt gastvrijheid heel bel gaat hij direct het warmste moment van de dag n ziet. Hij aan de slag als hij de drie manne aan de ander. denkt niet aan zichzelf, hij denkt ar vaak uit In de Bijbel nodigen mensen elka jd kun je met voor een maaltijd. Tijdens de maalti n kennen. elkaar praten en elkaar beter lere uit voor een Nodigen jullie ook weleens mensen dit moment maaltijd? Voor wie zouden jullie op gastvrij willen zijn?

achter elkaar. Zet allemaal dominostenen andere stenen Gooi de eerste steen om, alle n de man vroeg zullen vanzelf omvallen. Toe Sara, ze was bang. waarom Sara lachte, loog leens: voordat je Misschien heb jij dat ook we waarheid. En wat het weet, spreek je niet de doorvraagt, lieg zo ver velend is: als iemand keer. Het lijkt wel je nog een keer en nog een eerste steen gaat op een rij dominostenen. De God wil dat wij om en de rest volgt vanzelf. God daarbij om de waarheid spreken. Vraag ine leugen begint hulp. Want als je met een kle t er veel meer dan kan het maar zo zijn da leugens volgen.

OM TE ZOEKEN OP INTERNET Abraham woonde bi j de eiken van Mam re. Dit is een plaats in de bergen van Kana än, in het huidige IsraÍ l. Hoe warm zou he t daar vandaag zijn gewee st? Zouden daar no g steeds eikenbomen staan? Zoek het maa r eens op.

15


Eten uit de hemel -Aan tafel-

‘Waarom vertrouwen ze nou niet op God, Aäron? Ik snap het niet.’ Mozes zucht diep. De hele dag lopen de mensen al te mopperen. ‘Daar komt alweer een groep mannen aan!’ zegt Aäron. Mozes ziet het. De mannen kijken boos, hun vuisten zijn gebald. Als ze bij Mozes staan, beginnen ze te schreeuwen. ‘Waarom heb jij ons uit Egypte gehaald? Al het eten dat we mee hebben genomen is op. En hier in de woestijn kunnen we niks vinden aan voedsel.’ De andere mannen knikken instemmend. ‘We hadden beter in Egypte kunnen sterven. Nu zullen we allemaal omkomen van de honger.’ Mozes voelt zich verdrietig. ’Vanavond en morgenochtend zullen jullie zien hoe groot

16


God is,’ zegt hij. Terwijl Aäron de mannen vraagt naar voren te komen, ziet Mozes dat God in de wolk verschijnt. ‘Zeg maar tegen het volk dat Ik hun geklaag heb gehoord,’ zegt God. ‘Vanavond zullen ze vlees eten en morgenochtend brood.’ ‘Mozes, wat is dit?’ De mensen lopen verbaasd om hun tenten heen. Op de grond liggen korrels. Mozes voelt zich dankbaar. ‘Dit is het brood dat God jullie uit de hemel geeft,’ zegt Mozes blij. Voorzichtig proeft hij van de korrels. Het smaakt heerlijk zoet. ‘Jullie mogen voor één dag manna verzamelen,’ vertelt Mozes. ‘Dus één omer per persoon. Morgen zal God opnieuw hemels brood geven.’ Samen met Aäron loopt Mozes door het tentenkamp. ‘Ik heb vandaag nog niemand horen mopperen,’ zegt Mozes. ‘Dat eten van gisteren heeft ze vast goedgedaan.’ ‘Die kwartels waren ook heerlijk,’ zegt Aäron. ‘Ik vond het zo bijzonder toen gister-

Eten uit de hemel

17


18

Eten uit de hemel


avond al die vogels aan kwamen vliegen. We konden ze zo pakken.’ Mozes knikt. ‘Dat God zo veel geduld met ons heeft! Het volk dacht misschien dat ze op ons mopperden, maar het was een aanklacht tegen God.’ Ook de volgende dag ligt er weer manna. ‘Moet je kijken,’ zegt Aäron, ‘zie je die man daar? Het manna in zijn kruik zit vol wormen.’ ‘Is dit manna van gisteren?’ vraagt Mozes boos. O, wat stinkt dat oude manna, zeg. De man knikt. ‘Ik vond het jammer om het te laten liggen. En ik dacht: als er nou morgen geen manna ligt dan heb ik in ieder geval nog iets te eten.’ Mozes voelt zich boos worden. ‘Ik had toch gezegd dat niemand iets mag overlaten tot de volgende ochtend. God heeft beloofd dat er voor elke dag genoeg is. Hij is te vertrouwen en doet wat Hij zegt.’ ‘Kom,’ zegt Aäron, ‘wij moeten zelf ook nog manna verzamelen.’ Ze pakken allebei een kruik en vullen die met één omer manna, precies genoeg voor deze dag. Want Mozes en Aäron weten dat God morgen weer voor eten zal zorgen.

Eten uit de hemel

19

Profile for Ark Media

Aan tafel Bijbel  

9789033832857

Aan tafel Bijbel  

9789033832857

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded