Page 1

Inhoud Aanbidding Gods naam God is onveranderlijk God is rechtvaardig God is liefde God is betrouwbaar God is eeuwig God is er! Wonderlijk Oog voor het wonder Macht en majesteit Heel dichtbij Je bent welkom bij God Hij kent je naam God is dichtbij Alles wat je nodig hebt Rust De goede Herder Geluk en genade

13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

in de palm van gods hand | 7 BW - IndepalmvanGodshand.indd 7

18-01-2012 15:06:52


God luistert Daal af in Gods liefde Overladen met liefde Een kunstwerk van God Kunstig geweven Je bent niet alleen Gods aanwezigheid Troost van de Vader Dichterbij dan jij voor mogelijk houdt Niets te bieden Zoek Hem in de morgen Hebben en zijn Tevredenheid Het geschenk van keuzevrijheid Een zuiver hart Zonder zonden, zonder zorgen Een eerlijke evaluatie Vergeving God vergeet

51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

8 | max lucado BW - IndepalmvanGodshand.indd 8

18-01-2012 15:07:06


God laat zich vinden Gods Woord God ging de tijd binnen Rechte sporen Hij kan erover meepraten God grootmaken Geef God een staande ovatie Volg Hem Hij leidt mij Jouw passie, Gods wil Loslaten Ga ermee naar God Vrij van angst Hij herstelt je hoop God is je thuis God komt jouw wereld binnen God, onze redding Vertrouwen God biedt hulp

89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125

in de palm van gods hand | 9 BW - IndepalmvanGodshand.indd 9

18-01-2012 15:07:23


Het medicijn tegen teleurstelling Vrede en bescherming Rusten in zijn voltooide werk In de schuilplaats van de Allerhoogste Overvloedige liefde Hemels geluk Een glimp van de eeuwigheid Zegeningen aan Gods tafel De troost van de hemel Bedoeld voor de hemel Thuis bij God Wonen in het huis van de Heer

127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149

10 | max lucado BW - IndepalmvanGodshand.indd 10

18-01-2012 15:07:37


in de palm van gods hand | 11 BW - IndepalmvanGodshand.indd 11

18-01-2012 15:07:48


Laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER , onze maker. Psalm 95:6

12 | max lucado BW - IndepalmvanGodshand.indd 12

18-01-2012 15:08:02


Aanbidding

A

anbidding. In tweeduizend jaar tijd zijn we er nog niet in geslaagd om de kronkels eruit te halen. We zoeken nog steeds naar de juiste woorden in ons gebed. We klungelen nog steeds met de Schrift. We weten niet wanneer we moeten knielen of wanneer we moeten staan. We weten niet hoe we moeten bidden. Aanbidden is een ware opgave. Daarom heeft God ons de Psalmen gegeven – een lofboek voor Gods volk. Deze verzameling hymnen en verzoekschriften heeft een rode draad: een hart dat hongert naar God. Sommige zijn uitdagend. Andere zijn eerbiedig. Sommige moeten worden gezongen. Andere moeten worden gebeden. Sommige zijn uiterst persoonlijk. Andere zijn geschreven alsof de hele wereld ze zou gebruiken. De enorme variatie zou ons eraan moeten herinneren dat aanbidding iets persoonlijks is. Er bestaat geen geheime formule voor. Wat jou in beweging zet, kan een ander hinderen. Ieders aanbidding is anders. Maar iedereen moet aanbidden.

in de palm van gods hand | 13 BW - IndepalmvanGodshand.indd 13

18-01-2012 15:08:11


De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Psalm 23:1

14 | max lucado BW - IndepalmvanGodshand.indd 14

18-01-2012 15:08:22


Gods naam ‘

W

il jij weten wie God werkelijk is?’ vraagt David. ‘Lees dit dan.’ En hij schrijft de naam Jahweh op. ‘Jahweh is mijn

herder.’ Hoewel deze naam ons niet bekend in de oren klinkt, had hij voor David een rijke betekenis. Zo rijk zelfs, dat David Jahweh verkoos boven El Shaddai (Almachtige God), El Elyon (Allerhoogste God) en El Olam (Eeuwige God). David had de beschikking over deze en vele andere titels voor God. Maar nadat hij alle opties had overwogen, koos David voor Jahweh. Waarom Jahweh? Omdat Jahweh Gods naam is. Je kunt mij predikant noemen of schrijver of halfbakken golfer – allemaal accurate omschrijvingen, maar niet mijn naam. Ik zou jou vader kunnen noemen of moeder of dokter of leerling. Dit zouden allemaal termen kunnen zijn om jou te omschrijven, maar het is niet je naam. Als je mij bij mijn naam wilt noemen, zeg je Max. Als ik jou bij je naam noem, spreek ik je naam uit. En als jij God bij zijn naam wilt noemen, zeg je Jahweh.

in de palm van gods hand | 15 BW - IndepalmvanGodshand.indd 15

18-01-2012 15:08:31


Nog voor de

bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Psalm 90:2

16 | max lucado BW - IndepalmvanGodshand.indd 16

18-01-2012 15:08:46

In de palm van Gods hand - Max Lucado  

9789033816192

In de palm van Gods hand - Max Lucado  

9789033816192

Advertisement