Page 1

2015 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi

Beyond İstanbul Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı

‘’Her yer cephe, her yer umut!’’ ‘’Front everywhere, hope everywhere!’’

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


‘’Her yer cephe, her yer umut!’’ ‘’Front everywhere, hope everywhere!’’

İçerik 1. Genel yaklaṣım 2. Katılımcılar, projeler ve mekan 3. Yayın 4. Küratör adaylarının özgeçmiṣi 5. Referanslar

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


1. Genel yaklaṣım

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


1. Genel yaklaṣım Türkiye, 2011’de, Avrupa’nın en büyük çimento üreticisi statüsüne ulaṣtı. Yılda 4.5 milyar dolarlık bir ciroya varan ve 90 ülkeye satılan bu ürün, altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri ile ülke coğrafyasını da tepeden aṣağı yeniden inṣa etmekte. Bu inṣaat faaliyetlerinin doğal ve sosyal dokular üzerindeki etkisini görmemek, artık imkansız. Yoğun alt ve üst yapı üretimi, Trakya’dan başlayarak Anadolu’nun tüm uçlarına yayılırken, Türkiye manzaralarını, yer yer savaṣtan yeni çıkmıṣ cephelere benzetmektedir. Maalesef, bu hızlı geliṣme esnasında ciddi kayıplar söz konusu. Bunların arasında, tabii ve sosyal dengelerin bozulmasını; kentsel ve kırsal müştereklerin daralmasını; alt gelir gruplarının barınma haklarının kırılganlaşmasını; ve azınlık haklarının ihlal edilmesini sayabiliriz. İnşaat cephesinin emekçilerinin, sağlıklı ve güvenli koşullar sağlanmadığı için çalışırken hayatlarını kaybetmeleri ise kabul edilemez. Bu gelişmenin diğer bir uzantısı ise, mimarlık kültürünün bir gayrimenkul faaliyetine indirgenmesidir. Ve mimarlık pratikleri, çimento dalgasının ezici yükü altında, alternatif yollara sapmaz olmaktadır. Türkiye’nin mekan üretim paradigması, deprem gibi afetler ile eriyen kamusal değerlerin karṣı karṣıya durduğu bir kavṣakta tıkanmıştır. Öte yandan, son yıllarda Türkiye’de inṣaat cephesi dıṣında, insani açıdan dramatik boyutlara ulaṣmıṣ olan gerçek bir savaṣ cephesi var. Bugün, ülke sınırları içinde kamplarda ve kentlerde barınan ve yaṣama tutunan 2 milyonun üzerindeki Suriyeli mülteci, ‘‘Kale Avrupası’’nın da duvarlarını sıkı sıkıya örmesiyle birlikte, hızla mahallelerimizde komşularımız olmaktalar. Yine bir baṣka savaṣ cephesi ise son dönemde Türkiye kentlerini tekrar kuṣatan ve sivilleri de hedef almaktan geri durmayan ṣiddet sarmalı; görünürlüğü artan güvenlikçi uygulamalar; ve kentlerin sokak ve meydanlarında hissedilen olağanüstü durumlardır. Üstte serilen tabloya dayanarak, 2015 Venedik Mimarlık Bienali’nin Küratörü Alejandro Aravena’nın ‘’Reporting from the front’’ olarak tanımladığı temaya Türkiye kadar uygun çok az yer bulunduğu iddia edilebilir. Sonuçta Türkiye, çimento ile demokrasi arasında salınıp duran bir sarkaç gibidir. Böylesine karamsar cephelerde, mimarlık umut pratiği olarak ışıldayabilir mi? İnsani, ekolojik, kentsel krizler karṣısında, plancılar, mimarlar, sanatçılar nasıl pozisyonlar almalıdır? Eğer umut, savaş gibi en zor koşullarda bile ‘tasarlanabilirse’, onu alternatifin inşası için ölçeklendirmek de mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, Türkiye Pavyonu için önerimizi, ‘’Her yer cephe, her yer umut!’’ söylemi altında tanımlamaktayız. Bu çerçeve kapsamında, Venedik’e umut cephesinin aktörlerini taşıyarak, davet edeceğimiz sanatçılar, pratisyenler ve aktivistler ile uluslararası düzeyde bir tartıṣma alanı oluṣturmayı hedeflemekteyiz.

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2. Katılımcılar, projeler ve mekan

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


A.

Cepheden manzaralar / Landscapes from the front

Ceren Öykut, Ahmet Doğu İpek, Murat Germen, İmre Azem Bu alan, çimento dalgası etkisi altında dönüṣmekte olan Türkiye’nin sanatçılar tarafından yorumlanmasına ayrılacak.

B.

Umut Cephesi / Hope front

Birlikte Tasarım, Birlikte İnşaat: Düzce Umut Evleri (Düzce ve İstanbul, 2015) Düzce Evsiz Kiracı Depremzedeler Kooperatifi ve Düzce Umut Atölyesi

C.

Cepheyi cepheye getirmek / Bringing the front to the front

Atıl Köy Okulları Projesi (Kargı, 2012) Herkes için Mimarlık Durak Ovacık (Ovacık, 2015) Plankton Project Aralıklardaki İstanbul (Şirintepe, 2012 - 2015) Ayşegül Cankat, mimar, Fransa-ENSA Grenoble öğretim üyesi ve MHAevt laboratuvarı araştırmacısı Kağıthane, İstanbul Guesthouse (İstanbul, 2015) Merve Bedir ve Alican İnal İş Cinayetlerini Durdurmak (İstanbul, 2015) Adalet Arayana Destek Grubu

Projemizin bu ayağının amacı, Türkiye Pavyonu’na Venedik Bienali süresi boyunca Türkiye’nin ‘umut cephesi’nde ön saflarda yer alan, sahada çalıṣan akademisyen, pratisyen, eylemci ve yurttaşları getirmektir. Bu çerçevede 4 adet etkinlik / performans planlanmaktadır. Bu etkinlikler ile paralel bir şekilde yapılacak gerçek zamanlı yayın faaliyeti ile konuşulanlar kayıt altına alınıp basılacak ve yine aynı ortamda ziyaretçilere dağıtılacaktır. Böylece, bienalin genel küratörünün beklentileri doğrultusunda, gerçek bir ‘reporting from the front’ ortamı yaratılacaktır. 2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


D. Cepheden yayınlamak / Publishing at the front Etkinlikler boyunca editöryel ve grafik tasarım ekibi pavyonda hazır bulunacaktır. Yayın içeriklerinin bir bölümü önceden yapılacak olan editöryel çalışması ile, kalan bölümü ise gerçek zamanlı bir şekilde mekanda üretilecektir. E. Mekan Genel yaklaşımımıza uygun bir şekilde, pavyonun tasarımında sadece ‘‘çimento torbası’’ kullanılacaktır. Bütün mekan ve sergileme kurgusu tek bir malzeme ve bir modül olacaktır. Metinler ve projeler, çimento torbası kağıdına basılarak, proje videolerı ise çimento torbalarının üzerine yerleştirilecek olan ekranlarla sergilenecektir. Etkinlikler için, sergi alanının devamında yine aynı malzeme kullanılarak bir amfi oluşturulacaktır. Mevcut binayı statik açıdan olumsuz etkilememek için, bu çimento torbaları, eps granül gibi hafif bir malzeme ile doldurulacaktır. Bu alandaki geçmiṣ yaklaṣımlarımız, dosyanın ‘’Referanslar’’ adlı bölümünde paylaṣılmıṣtır.

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Ceren Oykut

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Ahmet Doğu İpek

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Murat Germen

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


İrem Azem İnṣaat fantezileri, Venedik İstanbul’da

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Plankton Durak Ovacık

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Herkes için mimarlık Atıl okullar projesi // Kargı

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Merve Bedir ve Alican İnal Guesthouse, 2015

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Düzce Evsiz Kiracı Depremzedeler Kooperatifi ve Düzce Umut Atölyesi Birlikte Tasarım, Birlikte İnşaat: Düzce Umut Evleri (Düzce ve İstanbul, 2015)

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Ayṣegül Cankat Şirintepe Process

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Dış mekanların temsili. İlişki sistemleri, mahremiyet ve paylaşım dereceleri, sosyo topografik bağlam.

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı Kavramın yerle buluşması, çoğul maket.


Altta : "Şirintepe process" proje çalışmasından, Pencere, Büyük Valide Han. Üstte ve yanda : mimarın araçlarını kullanarak, gecekondu yaşam alanlarında yapilan çalışma kapsamında üretilen, kültür ve referans oluşturan, bilgiler.

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Adalet Arayana Destek Grubu

İş Cinayetlerini Durdurmak (İstanbul, 2015)

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Mekan

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


Etkinlık alanı Sergi alanı

2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı


2016 Uluslarası Venedik Mimarlik Bienali, Türkiye Pavyonu küratörlük önerisi // Beyond İstanbul // Sinan Logie ve Yaṣar Adanalı

Her Yer Cephe Her Yer Umut  
Her Yer Cephe Her Yer Umut  
Advertisement