Page 1

NSW Arkitekter & Planleggere Arkitema Architects

Den gode byen


Den gode byen er en utfordring. Den gode byen krever arkitektonisk omtanke. Den gode byen gjør innbyggerne glade, gir opplevelser og overrasker. Det vil vi sikre fremover. Sammen. To arkitektfirmaer, som med hvert sitt hjemland og sine egne erfaringer i ryggen, kan gjøre den gode byen bedre.

02

NSW Arkitekter og Planleggere (NO) og Arkitema Architects (DK)


Innholdet Den gode byen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nordisk samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Felles historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 En by i forandring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Arkitektur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Byrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

03

Byplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42


4


Den gode byen Byer utvikler seg stadig. Når arkitektens visjon settes ut i praksis og møter byen med sine innbyggere, oppstår nye rom og funksjoner. Vi er klare til å utfordre hverdagens urbane rom. Utfordre byens bygninger. Fra småskala til storskala. Vårt primære verktøy bygger på flere tiårs erfaring med bærekraftige løsninger for den gode byen. Bærekraft, forstått som både arkitektonisk og sosial bærekraft.

05

Vi skaper menneskelige rom i den gode byen – nede på bakken, oppe i luften, på torget, i gatene, langs elver, langs fjell – alltid med utgangspunkt i mennesket og stedet.


6


Nordisk samarbeid NSW Arkitekter & Planleggere og Arkitema’s felles internordiske samarbeid er etablert for at vi sammen skal skape bedre byer. I Norge har NSW Arkitekter og Planleggere siden 1979 bidratt til å sette dagsorden for byutvikling i Oslo. Fra infrastrukturelle løsninger til byutviklingsprosjekter og boligutvikling i stor og liten skala, fra prosjekter som byrom i Bjørvika og visjonene om Filipstad og Lørenbyen som markerer seg med urban intensitet og byrommenes kvalitet. Som Arkitema har også NSW Arkitekter & Planleggere både sterke nordiske referanser og en rekke internasjonale, slik som konkurransen om en ny byplan i Doha (Qatar) og prosjektering og bygging av ny flyplass i Hyderabad (India).

07

Fra Danmark bidrar Arkitema med erfaring fra mange byggeprosjekter som har utviklet danske byer siden firmaets etablering i 1969, blant annet gjennom sin inhouse avdeling for Plan & Landskap, med 25 medarbeidere. Arkitema har vært i front som arkitekter på store bolig- og byutviklingsprosjekter i København, Århus, Stockholm og andre skandinaviske byer. I København med Sluseholmen i øst til Tuborg Sundpark i nord. De har utarbeidet anerkjente løsninger til nye byrom i nærheten av vann og vært en katalysator for helt nye kvartalsutforminger. Arkitema’s etablerte referanser er først og fremst i Danmark, Norge og Sverige, men firmaets preg på byer kan sees mange andre steder i verden.


Felles historie NSW Arkitekter & Planleggere og Arkitema har siden 2006 hatt et velfungerende samarbeid vedrørende helsebygninger i Norge og Danmark. Vi har nå besluttet å utvide samarbeidet til å omfatte også de omkringliggende husene. Det som er byen, i og utenfor husene.

08

Nå etablerer NSW Arkitekter & Planleggere og Arkitema et formelt samarbeid hvor vi vil nyte godt av hvert vårt sterke erfaringsgrunnlag og omfattende nettverk.


} Nye Molde Sykehus

09


10


En by i forandring

11

En by er mer enn summen av antall bygninger. Byen eksisterer i høy grad også mellom husene. På gatenivå. På toppen av 20. etasje ser byen annerledes ut. Derfor skaper vi byer basert på tre tilnærminger: Arkitektur, byrom og byplan, som til sammen sikrer helstøpte, robuste og bærekraftig byer. Arkitekturen omfatter bygningene i byen. Fra barnehagen rundt hjørnet, boligen ved sjøen, butikken i sentrum, kulturhuset, skolen, helsehuset, kontorbygningen og alle de andre husene som sammen skaper byen. Men uten gatene, de små snarveiene som finnes rundt byen, plassene, passasjene og gjemmestedene, fungerer ikke byen – derfor er vårt fokus ikke bare på arkitektur, men også i stor grad på byrommet. Samtidig er det viktig å ha overblikk og være oppmerksom på de store sammenhengene i byen – et byplanmessig overblikk. Sikre forståelige urbane strukturer og hierarkier – med plasser i variert skala, tetthet, åpenhet og sammenhenger. Tilsammen etablerer arkitekturen, byrommet og byplanen den gode byen.


12

En leken, levende og magisk by! En sunn by full av bevegelse og lommer for ro!

} Bellahøj Svømmestadion, København

Arkitektur


13


{ Boliger p책 byens tak, Jessheim

14


} Sluseholmen, København

15


{ St Olavs Hospital, Nevrosenteret, Trondheim

16


} Vibeengskolen, Haslev

17


{ Kanalhusene, Nykøbing S

18


} Kommandantens Gaard, København

19


{ Kulturhus, Akureyri  { stenurten, København

20


} Tuborg Sundpark, København

21


{ Hellerup Skole, Gentofte { St Olavs Hospital, restaurant, Trondheim

22


} Vibeengskolen, Haslev

23


{ Hotell pü Lillestrøm

24


} Arkitema, Tegnestuen i Aarhus

25


{ KOBBERTÅRNET, København

26


} Mediahus i Barcode, Oslo

27


{ Nasjonalmuseet p책 Vestbanen, konkurranseprosjekt

28


} KULTURHUS, AKUREYRI

29


{ Kontor i småbymiljø, Jessheim

30


} Gularting, konkurranseprosjekt, Bergen

31


32

En by med identitet, gjenkjennelighet – en by med sjel! En borgernes by hvor alle er med på å sette sitt preg på byen!

} Byrom i Bjørvika, Oslo

Byrom


33


{ ENGHAVEVEJ, København

34


} Stjørdal sentrum  } Visjonen om Filipstad

35


{ Oslo Lufthavn, Gardermoen 2016

36


} Kunnskapssenteret, St Olavs Hospital, Trondheim

37


{ Nasjonalmuseet p책 vestbanetomten

38


} Rosenhøj, Viby syd  } Hamar stadion, shopping

39


{ Bytorget, St Olavs Hospital

40


.. } Prastg책rden, Stockholm

41


42

En realistisk, solid og attraktiv by for mennesker og for investeringer! En stedets by som tar omgivelsene aktivt i bruk!

} Hamar Stadion, bolig, kultur og handel

Byplan


43


{ Ship, AArhus

44


} Visjonen om Filipstad  } Byrom i Bjørvika, Oslo

45


{ Masterplan Stjørdal sentrum

46


} Volumstudie Tjuvholmen

47


NSW Architects & Planners Ltd John Arne Bjerknes partner, arkitekt MNAL mail: jab@nsw-ap.no website: www.nsw.no

Arkitema Architects Hallgrimur Thor Sigurdsson associeret partner, arkitekt MAA mail: hts@arkitema.dk website: www.arkitema.dk

} BellaHØJ SVØMMESTADION, KØBENHAVN

Vil du vite mere om Den gode by – kontakt:

Den gode byen  

Den gode byen er en utfordring. Den gode byen krever arkitektonisk omtanke. Den gode byen gjør innbyggerne glade, gir opplevelser og overras...

Den gode byen  

Den gode byen er en utfordring. Den gode byen krever arkitektonisk omtanke. Den gode byen gjør innbyggerne glade, gir opplevelser og overras...

Advertisement