Page 1

Arkitema kontor Arkitema Architec ts SE

Arkitema

kontor

Arkitema Architects Handel och Kontor   1


Redaktion

Jørgen Bach, Holger Dahl, Glenn Elmbæk, Kenn Hoff Lassen, Anne Strange Stelzner

Text

Holger Dahl, Anne Strange Stelzner

Korrektur Tina Lykke Ladefoged Översättning Therese Smedman Illustrationer Arkitema, Baghuset, Jesper Balleby, Klaus Bang, Torben Eskerod, Lars Gundersen, Kontraframe, Niels Nygaard och andre Layout

Kenn Hoff Lassen

Tryck Damgaard Jensen Upplaga

50 ex.

© 2013 Arkitema Architects – www.arkitema.dk


Arkitema

kontor

Arkitema Architects


People in Architecture 4   Handel och kontor


Innehåll

Arkitema skapar miljöer för människor. . . . . . . . . 7 Arkitemas vision för Kontor. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vestas Technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 House of Vestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mikado House. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Arkitemahuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Wrist Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 T&O Stelectric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kobbertårnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 SHiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 HK och KL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 De 4 Skibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Højhus, Værkmestergade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Udbetaling Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Falbe Hansen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 AON Denmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Danfoss Redan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 CCI Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Det Faglige Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Linak Deskline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Tuborg Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Rådhusgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Landbrugets Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Lego Innovation House. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Fertin Pharma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Danish Crown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Arkitema och BIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Arkitema och h ­ ållbarhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Concept Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Kontakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90


6   Handel och kontor


Arkitema ­skapar miljöer för människor

OSLO Stockholm

Aarhus KöPenhaMn

Arkitema är ett skandinaviskt företag med kontor i Aarhus, Köpenhamn, Stockholm och Oslo. På Arkitema arbetar vi med böljande och vidtsträckta landskap, en levande skärgård och grova, spetsiga berg, stora städer och små samhällen. Arkitema levererar arkitektur till de människor som bor på dessa platser. På orten, i landskap, i skolan, på jobbet, hemma eller på sjukhuset. Arkitema skapar miljöer för människor!

Vi kan förse dig med professionella arkitekter och erbjuda värdeskapande, vacker och hållbar arkitektur i nordisk stil. Alltid i en levande och dynamisk dialog med dig.

Vi är specialiserade inom fem områden:

Arkitektur BIM Hållbarhet Användarmedverkan

Kontor Landskap Bostäder Utbildning Vård

Vi erbjuder goda och hållbara arkitektoniska lösningar, eftersom vi har arkitekter och ingenjörer som besitter den senaste kunskapen inom områdena:

Med 250 anställda är Arkitema ett av Nordens största arkitektföretag, som åtar sig några av de största och mest komplexa projekten i norden.

Handel och Kontor   7


8   Handel och kontor


Handel och Kontor   9


10   Handel och kontor


Arkitemas vision för Kontor Kommersiella byggnader som skapar värde På Arkitema har vi lång erfarenhet av alla typer av kommersiella byggnader. Under åren har vi ritat allt från nya industribyggnader, kontorsbyggnader, hotell, biografer och köpcentra till design och optimering av befintliga anläggningar. Vi vet att utformningen av omgivningen påverkar ett företags framgång, antingen genom att säkerställa optimala arbetsförhållanden genom att göra ett intryck på kunder, eller för att attrahera och behålla medarbetare. Samtidigt är målet att byggnaden ska kunna minska sina driftskostnader. Via funktionellt tänkande och införlivande av de senaste tekniska lösningarna, minimeras driftsekonomin avsevärt. En flexibel kommersiell byggnad anpassar sin arkitektur till företaget – dels genom att matcha dagens krav och behov, och dels genom en flexibel och anpassningsbar utformning, så huset är framtidssäkrat – även tekniskt. I detta sammanhang är hållbarhet ett viktigt begrepp som säkerställer en billigare och mer miljövänlig drift – både nu och i ett längre perspektiv. Arkitekturen ska stödja medarbetarnas engagemang och produktivitet Byggnader formar människor, och människor formar byggnader. I Arkitema är vi mycket medvetna om att vi som människor och anställda präglas av det utrymme som vi befinner oss i. Därför fokuserar vi alltid på att utforma optimala och attraktiva arbetsvillkor för våra användare. Vi designar organisationens fysiska miljö så att de mänskliga resurserna erbjuds de bästa förutsättningarna för samarbete, kunskapsutbyte, arbetsglädje och resultat. Vi fokuserar på hur valet av rummets storlek och utformning har betydelse för det arbete som ska utföras där. Från kontorsrum, kontorslandskap, mötesrum, tysta zoner, mindre nischer till korta möten och kaffebryggarens placering mm. Vi har även stor kunskap om kontorslandskap och om vikten av att stora kontor får sällskap av så kallade sekvens utrymmen. Vi designar kontor till en föränderlig verklighet! Varje rum har sin egen funktion och viktiga aspekter för välbefinnande och produktivitet i alla rum är att det är rätt luftflöde, gott om dagsljus och inte minst bra akustik. Hur kommer man från receptionens vänliga ansikte vidare ut i byggnaden? I detta sammanhang är flöde och logistik viktiga begrepp. Arkitema skapar

precis rätt flöde för din verksamhet och tar hand om logistiken från ankomsten och hela vägen in. Användaren och Företagets verksamhet Ditt företag och dess organisation är grunden för vår arkitektur. Att flytta till en ny miljö gör det möjligt att justera eller initiera förändringsstrategier i verksamheten. Det man vill förändra och implementera i form av nya arbetssätt kan man förstärka med hjälp av arkitekturen. Vi ser byggnadens fysiska miljö som ett strategiskt verktyg för att uppnå företagets mål. Vi skapar utrymme både för aktiv kunskapsdelning, informella möten, stormöten men även för avskilda förtroliga samtal och koncentrationszoner. Samtidigt är arkitekturen en viktig förmedlare av företagets varumärke. Byggnadens utformning, dess läge och dess material hjälper till att stödja varumärket, samt att uttrycka organisationens värderingar och kultur. Yrkeskvalifikationer inom Arkitema Interiören är viktig, och så även utomhusmiljön. Både som ett möjligt grönområde nära huset eller som livsbejakande och avkopplande utsikt. På Arkitema har vi en landskapsavdelning med experter på omgivningens betydelse för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Vi har även en landskapsarkitekt på Arkitema, Arkitema Plan & Landskap, som har skrivit en avhandling om utomhusmiljöns betydelse för arbetsmiljön. Om ditt företag önskar att vara aktivt involverade i ny-/ombyggnationen, har Arkitema utvecklat ett process verktyg, som säkerställer en givande användarprocess. Genom en väl utformad process, formulerar vi gemensamma mål och visioner och skapar insikt om de möjligheter, utmaningar och frågor som man måste förhålla sig till för att nå målen. På Arkitema har vi den yrkesmässiga kompetensen och resurserna för att säkerställa att du som kund når dina mål. Från de tidiga spirande idéerna i skapandeprocessen, ända fram till den inspirerande inredning som kompletterar den färdiga byggnaden. Hela denna process är baserad på en viktig och nära relation mellan dig som kund och Arkitema som arkitekt. Vi ser det som vår främsta plikt att förstå, utmana och ge råd till kunden om de viktiga val som är förknippade med byggprocessen. Detta tillvägagångssätt har lett till långa och givande samarbeten med ett antal ledande företag i Norden.

Handel och Kontor   11


12   Handel och kontor


Vestas Technology 500 anställda, utställningshallar, laboratorier och testutrustning Adress: Hedeager, Skejby, Aarhus  /  Kund: Vestas Technology  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Cowi /  År: 2007-2009  /  Omfattning: 25 433 m²

Handel och Kontor   13


14   Handel och kontor


Handel och Kontor   15


House of Vestas Vestas nya huvudkontor i energiklass 1 Adress: Hedeager, Aarhus V  /  Kund: Vestas Wind Systems  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Cowi /  År: 2008-2011  /  Omfattning: Ca 22 500 m²

16   Handel och kontor


Handel och Kontor   17


18 18   Handel och kontor


19 Handel och Kontor   19


20 20   Handel och kontor


21 Handel och Kontor   21


Mikado House Nätverkshus och högkvarter för Arkitemas Köpenhamnskontor Adress: Rued Langgaardsvej 8, Köpenhamn S  /  Kund: Udviklingsselskabet Mikado  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Rambøll/Midtconsult /  År: 2008-2010  /  Omfattning: ca 19 000 m²

22   Handel och kontor


23 Handel och Kontor   23


24 24   Handel och kontor


25 Handel och Kontor   25


26 26   Handel och kontor


Arkitemahuset Arkitemas huvudkontor i Aarhus Adress: Frederiksgade 32, Aarhus C  /  Kund: Arkitema  /  Arkitekt: Arkitema / Ingenjør: Cowi /  År: 2003  /  Omfattning: 2 800 m²

Handel och Kontor   27


28 28   Handel och kontor


29 Handel och Kontor   29


Wrist Group Nya byggnader för internationell sjöfart Adress: Stigsborgvej, Nørresundby  /  Kund: Wrist Group  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Bascon /  År: 2010  /  Omfattning: 20 000 m²

30   Handel och kontor


Handel och Kontor   31


32 32   Handel och kontor


33 Handel och Kontor   33


34 34   Handel och kontor


T&O Stelectric Kommersiell byggnad på E45 Adress: Langelandsvej, Randers  /  Kund: T&O Stelectric  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: Arkitema  /  Ingenjör: Reeholm & Bredahl  /  År: 2005  /  Omfattning: 3 900 m²

Handel och Kontor   35


36 36   Handel och kontor


37 Handel och Kontor   37


Kobbertårnet Huvudkontoret för Plesner Advokatbyrå Adress: Pakhusvej 22, Köpenhamn Ø  /  Kund: TK Development och Köpenhamns Havn  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Cowi /  År: 2003  /  Omfattning: 15 000 m²

38   Handel och kontor


Handel och Kontor   39


40 40   Handel och kontor


41 Handel och Kontor   41


SHiP Kommersiell byggnad i Aarhus hamn Adress: Dagmar Petersens Gade, Aarhus  /  Kund: Byggeselskabet Olav de Linde  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Rambøll /  År: 2007 (tävling)  /  Omfattning: 20 000 m²

42   Handel och kontor


Handel och Kontor   43


44   Handel och kontor


Handel och Kontor   45


HK och KL Kontorsbyggnad vid Ny Tøjhusgrunden i Köpenhamn Adress: Ny Tøjhusgrunden, Köpenhamn  /  Kund: HK-Danmark och Kommunernes Landsforening  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: Arkitema  /  Peter Lind och Hansen, Carlsen & Frølund  /  År: 2002  /  Omfattning: HK 14 000 m², KL 13 000 m²

46   Handel och kontor


47 Handel och Kontor   47


48 48   Handel och kontor


49 Handel och Kontor   49


50   Handel och kontor


De 4 Skibe Moderna byggnader vid vattnet i Middelfart Adress: Havnegade, Middelfart  /  Kund: Ejendomsselskabet Futurum  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  År: 2012  /  Omfattning: 8 400 m²

Handel och Kontor   51


52 52   Handel och kontor


Højhus, Værkmestergade Hotell och kontor i 23 våningar Adress: Værkmestergade, Aarhus C  /  Kund: Hans Lorenzen, HL Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Rambøll  /  År: 2011-2013  /  Omfattning: 25 000 m²

Handel och Kontor   53


Udbetaling Danmark Offentlig byggnad i energiklass 2015 Adress: Chr. X’s Vej, Haderslev  /  Kund: ATP Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema  /  Ingenjör: Esbensen och Sloth Møller  /  År: 2011-2012  /  Omfattning: Ca 7 000 m²

54   Handel och kontor


Handel och Kontor   55


Falbe Hansen Kommersiell byggnad i Randers Adress: Neptunvej 18, Randers  /  Kund: G. Falbe Hansen  /  År: 2006  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: Arkitema  /  Ingenjör: Birch & Krogboe  /  Omfattning: Administration: 1 230 m², lager: 2 930 m²

56   Handel och kontor


Handel och Kontor   57


AON Denmark Kommersiella byggnader i industriområdet Adress: Jupitervej 2, Kolding  /  Kund: AON Denmark  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Cowi /  År: 2002-2003  /  Omfattning: Ca 1 200 m²

58   Handel och kontor


59 Handel och Kontor   59


60   Handel och kontor


Danfoss Redan Administration och produktion Adress: Omegavej 7, Søften, Hinnerup  /  Kund: JHL Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Bascon /  År: 2007-2008  /  Omfattning: Ca 6 500 m²

Handel och Kontor   61


CCI Europe Prisbelönt byggnad Adress: Ringvej Syd / Axel Kiers Vej, Højbjerg  /  Kund: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Carl Bro /  År: 2001  /  Omfattning: Ca 16 300 m²

62   Handel och kontor


63 Handel och Kontor   63


64 64   Handel och kontor


65 Handel och Kontor   65


Det Faglige Hus Dynamiska Handelshus Adress: John Tranums Vej, Esbjerg  /  Kund: Det Faglige Hus  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Ingeniør'ne /  År: 2011-2013  /  Omfattning: 7 500 m²

66   Handel och kontor


67 Handel och Kontor   67


68 68   Handel och kontor


Linak Deskline Cirkulär fabriksbyggnad Adress: Smedevænget, Guderup, Nordborg  /  Kund: Linak  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: SLA Landskabsarkitekter  /  Ingenjör: Sloth Møller  /  År: 2002  /  Omfattning: Ca 9 200 m²

69 Handel och Kontor   69


70 70   Handel och kontor


71 Handel och Kontor   71


72   Handel och kontor


Tuborg Nord Kontorsbyggnad med bra läge Adress: Tuborg Nord, Hellerup  /  Kund: Carlsberg Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Rambøll  /  År: 2002  /  Omfattning: 16 000 m²

Handel och Kontor   73


Rådhusgården Kommersiell byggnad med AArhus stadshus som granne Adress: Vester Allé 4, Aarhus  /  Kund: Boax Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema / Ingenjör: LB-Consult /  År: 2007  /  Omfattning: 7 000 m²

74   Handel och kontor


Handel och Kontor   75


Landbrugets Hus Atrium-byggnaden för Landbrugets Rådgivning Østjylland Adress: Erhvervsbyvej 13, ­Horsens  /  Kund: Landbrugets Rådgivning Østjylland  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Rambøll /  År: 2008  /  Omfattning: 5 000 m²

76   Handel och kontor


77 Handel och Kontor   77


Lego Innovation House Innovationscenter för LEGOs produktutveckling Adress: Systemvej 1, Billund  /  Kund: Kirkby  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Niras /  År: 2011-2013  /  Omfattning: Ca 12 500 m²

78   Handel och kontor


Handel och Kontor   79


Fertin Pharma Fabriksanläggning med produktion och administration Adress: Fertinvej 5, Vejle  /  Kund: Fertin Pharma  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: Arkitema och Niels Boldt Landskabsarkitekt  /  Ingenjör: Cowi  /  År: 2002-2004  /  Omfattning: 8 000 m²

80   Handel och kontor


Handel och Kontor   81


Danish Crown Europas största och ett av världens mest moderna slakterier Adress: Østbirkvej 2, Horsens  /  Kund: Danish Crown A.M.B.A.  /  Landskap: Arkitema / Ingenjör: Cowi /  År: 2002-2004  /  Omfattning: Ca 78 300 m²

82   Handel och kontor


Handel och Kontor   83


Arkitema och Building ­Information Modeling (BIM)

På Arkitema är vi mycket fokuserade på digital teknik som kan bidra till att utveckla arkitekturen och öka värdet för våra byggherrar och partners. Vår produktion bygger på Building Information Modeling (BIM), en teknik som i princip integrerar all projektinformation i en digital 3D-modell. Detta säkerställer en optimal överblick över processen, bättre samordning mellan aktörerna, bättre hantering av tid och ekonomi och bättre underlag – för byggare, användare, konsulter, entreprenörer och leverantörer – och slutligen en mycket bättre produkt. Vi använder BIM i alla våra byggnationer och vår stora BIM erfarenhet spänner från komplicerade vårdbyggnader, stora undervisnings- och forskningsbyggnader till bostäder och projekt. Tekniken är idag helt integrerad i våra processer, och är grunden för att upprätthålla och förbättra kvaliteten och kapaciteten i en allt mer komplex bransch. Så använder Arkitema BIM BIM projektens 3-dimensionella bas skapar tillsammans med ny teknik nya möjligheter till kommunikation och processer, som ökar kvalitet och effektivitet. BIM-modellen är en visuell "ram", som kan nås från olika webb-baserade plattformar (PC/ Ipad etc.) med olika syften. Designern bearbetar 3D-modellen samtidigt från flera håll, samordnar lösningar och information och korrigerar fel.

84   Handel och kontor

Byggaren och användaren kan från dag ett bli delaktiga och få insikt i projektet via webbaserade 3D-modellprogram, och få information via en integrerad ekonomisimulering (4D) som följer 3D-modellen. Entreprenören kan planera sin konstruktion, med en fullständig överblick av volymer, tidplan och byggprocess, baserat på 3D-modellen. Samtidigt kan byggledningen övervaka och upptäcka och korrigera fel direkt från byggplatsen. När bygget är klart, kan modellen tjäna som grund för drift och underhåll, där 3D-modellen fortsatt är grunden för bevarande av information. Arkitemas BIM organisation Fördelen med BIM är, att all information är integrerad. Det är vår vision att utveckla och erbjuda nya sätt att använda den här informationen, så att kvaliteten på arkitekturen ökar, samtidigt som vi ökar effektiviteten i dialog med byggherren och andra intressenter i byggprojektet. Arkitemas projektutveckling och projektsamarbete leds av vår BIM manager och stöds av ett välutvecklat nätverk och skickliga IKT ledare för att säkerställa en enhetlig utveckling av arbetet med Revit i Arkitemas filialer i Danmark, Norge och Sverige.


Handel och Kontor   85


Arkitema och ­hållbarhet

Hållbar arkitektur är idag ett krav – en konstruktionsparameter likvärdig andra konstruktionsparametrar. Kraven för byggande har i Danmark sedan 2006 utvecklats med en hastighet som gör att arkitekturen ständigt måste omprövas när det gäller energi, teknik och klimat. Vad ska vi göra för att förbereda våra byggnader för ett mer extremt klimat? Hur försäkrar vi, att dessa byggnader är trevliga att bo i samtidigt som vi minimerar energiförbrukningen? Och inte minst – hur ska vi säkerställa den sociala hållbarheten i och runt husen? Dagens byggande har många utmaningar, och dessa kan vi inte lösa enbart genom erfarenhet. Vi måste dels integrera hållbara energilösningar och visioner från början i varje projekt och säkerställa fokus på social hållbarhet, och dels tillämpa de senaste 3D-programmen och tillhörande simuleringsverktyg. Detta görs hos Arkitema. Arkitema och hållbar design På Arkitema får du hållbara hus med den senaste kunskapen, med lång erfarenhet av hållbarhet och ny teknik i förening. Vi konstruerar med öppna, men kritiska ögon i dialog med den snabba utveckling som pågår omkring oss. Från företagets etablering 1969 har Arkitema alltid haft ett hållbart förhållningssätt till byggnation, med fokus

86   Handel och kontor

på platsen, ljuset och materialval. Idag får denna erfarenhet och kunskap sällskap av den senaste utvecklingen av tekniska lösningar. Detta är vad som sker på Arkitema idag, och vad vi fokuserar på att bli bättre på varje dag. Särskild kompetens inom hållbar ­arkitektur För att säkerställa att alla Arkitemas byggnader utformas hållbart, har vi etablerat ett nätverk tillsammans med vår innovationsavdelning – Arkitema Concept Design – som specifikt arbetar för att utveckla hållbara produkter och idéer. Nätverket säkerställer att kunskapen om hållbarhet når ut till hela bolaget. Hållbarhet ska vara naturligt integrerat, när vi ritar nya skolor, sjukhus, bostäder och kommersiella byggnader, när vi designar energieffektiva produkter och skissar på visioner för nya landskap och städer. Arkitema är ett av få danska arkitektkontor som har så många som sju certifierade DGNB konsulter. Arkitema har även passivhus certifiering och har också arbetat med BREEAM och LEED.


87 Handel och Kontor   87


Connovate renoveringspaneler

88   Handel och kontor

Xframe lågenergifönster i k0mposit

Överst till vänster: lågenergihus i Hasselager Mitten: prefabricerade hus Ovan: Ungdomsbostäder, Århus hamn


Concept Design

Arkitema Concept Design är en innovationsavdelning på Arkitema som arbetar uteslutande med att utveckla nya affärsområden och arkitektoniska byggkomponenter/byggsystem. Det finns stora fördelar med att ha en avdelning som Concept Design kopplat till Arkitema. De utvecklingsprojekt och den nya designen de är involverade i hjälper till att utveckla Arkitemas byggnader. Samtidigt genererar Concept Design kunskap till studion vilket hjälper till att stödja Arkitemas insatser för att utveckla ett mer hållbart byggande. Framtidens energisnåla byggnader Arkitema Concept Design har, tillsammans med Xframe, utvecklat framtidens lågenergifönster i en elegant design med hög estetisk standard som möter passivhuskraven. Dessa fönster används i Arkitemas ungdomsbostäder vid hamnen i Århus och i 75 lågenergihus i Hasselager, för att säkra bostäder med mycket låg energiförbrukning (+energikoncept). Avdelningen arbetar också med utvecklingen av prefabricerade konstruktion – senast i ett utvecklingsprojekt för Readania om "Det Vedligeholdelsesfrie Hus", där huvudfokus är CO² besparing och miljövänlig byggnad.

Ett annat viktigt projekt för att utveckla bostadsbyggandet är ett höghållfast betongbyggsystem, som Arkitema har utvecklat tillsammans med externa parter i Connovate’s regi. Konstruktionen används för studentbostadsprojektet vid Århus Hamn och lågenergihusen i Hasselager. Byggsystemet innebär slimmade och väldigt isolerande element, vilket resulterar i väggar som till fullo uppfyller passivhusstandard, med en väggtjocklek av nästan hälften av en traditionell yttervägg med samma U-värde. Vinsten när det gäller vikt och hantering – och därmed energiförbrukningen – är uppenbar. Vidare gör den reducerade väggtjockleken att man, i en traditionell lägenhet där man alltid arbetar med bruttoarea, får extra utrymme i motsats till konventionella monteringsfärdiga byggnader.

Handel och Kontor   89


Kontakter

primäre kontakter, Arkitema Handel och Kontor – Sverige

Jørgen Bach

Ola Göransson

Ida Wanler

Hans Magnus Willehader

Partner

Kreativ ledare

Kreativ ledare

Kreativ ledare

Arkitekt MAA

Arkitekt SAR/MSA

Inredningsarkitekt MSA/SIR

Arkitekt MAA

jba@arkitema.dk

ola.goransson@arkitemadot.se

ida.wanler@arkitemadot.se

hawi@arkitema.dk

M  +45 4081 7011

M +46 (0)703 10 34 25

M +46 (0)733 49 83 40

M +45 5077 7390

Segmentchef, Arkitema Handel och kontor

Kim Risager Partner Arkitekt MAA kir@arkitema.dk M  +45 4095 7011

90   Handel och kontor


ARKITEMA ARCH ITECTS PEOP LE IN ARCH ITECTURE

Danmark: Frederiksgade 32 DK-8000 Aarhus C T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

Rued Langgaards Vej 8 DK-2300 København S T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

Sverige: Rosenlundsgatan 29A, S-104 62 Stockholm T +46 (0)8 545 856 00 info@arkitemadot.se www.arkitemadot.se

Norge: Skøyen Atrium Drammensveien 147 N-0277 Oslo T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

92   Handel och kontor

Arkitema Kontor  

På Arkitema har vi lång erfarenhet av alla typer av kommersiella byggnader. Under åren har vi ritat allt från nya industribyggnader, kontors...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you