Page 1

Arkitema Erhverv

Arkitema Architects

Arkitema Architec ts

DK

Erhverv

Arkitema


Redaktion

Jørgen Bach, Holger Dahl, Glenne Elmbæk, Kenn Hoff Lassen, Anne Strange Stelzner

Tekst Holger Dahl, Anne Strange Stelzner Korrektur Tina Lykke Ladefoged Illustrationer Arkitema, Baghuset, Jesper Balleby, Klaus Bang, Torben Eskerod, Lars Gundersen, Kontraframe, Niels Nygaard m.fl. Layout Kenn Hoff Lassen Tryk

Damgaard Jensen

Oplag

50 eksemplarer

© 2013 Arkitema Architects – www.arkitema.dk


Arkitema

Erhverv

Arkitema Architects


People in Architecture


Indhold

Arkitema skaber rum for mennesker. . . . . . . . . . . 7 Arkitemas Vision for Erhverv . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vestas Technology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . House of Vestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikado House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkitemahuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wrist Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T&O Stelectric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kobbertårnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HK og KL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 4 Skibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højhus, Værkmestergade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbetaling Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falbe Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AON Denmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danfoss Redan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCI Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det Faglige Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linak Deskline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuborg Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rådhusgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landbrugets Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lego Innovation House. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fertin Pharma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danish Crown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 16 22 27 30 35 38 42 46 49 51 52 54 56 59 60 64 67 71 72 74 78 80 82

Arkitema og BIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Arkitema og b ­ æredygtighed. . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Concept Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Kontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90


6  Erhverv


ARKITEMA ­SKABER RUM FOR MENNESKER

OSLO Stockholm

Aarhus København

Arkitema er en skandinavisk tegnestue. Vi har kontorer i Aarhus, København, Stockholm og Oslo. Hos Arkitema er vi optaget af det bløde, flade landskab, det levende skærgårdsmiljø og det rå, takkede fjeld. De store byer og de små samfund. Arkitema laver arkitektur til de mennesker, der opholder sig i disse mange og forskellige rum. I byen, i landskabet, på skolen, på arbejdet, derhjemme eller på sygehuset. Arkitema skaber rum for mennesker! Vi har specialiseret os inden for fem områder: Erhverv Landskab Bolig Læring Sundhed

Vi kan tilbyde dig professionel arkitektrådgivning og samtidig sikre dig værdiskabende, smuk og bæredygtig arkitektur i en nordisk stil. Og altid i en levende og dynamisk dialog med dig. Vi sikrer gode og holdbare arkitektoniske løsninger, fordi vi beskæftiger arkitekter og ingeniører, der besidder den nyeste viden inden for områderne: Arkitektur BIM (intelligent projektering) Bæredygtighed Brugerinvolvering Med 250 medarbejdere er Arkitema en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder, der løser nogle af de største og mest komplekse opgaver i Norden.

Erhverv  7


8  Erhverv


Erhverv  9


10  Erhverv


Arkitemas Vision for Erhverv Erhvervsbyggeri der skaber værdi I Arkitema har vi stor erfaring med alle typer af erhvervsbyggeri. Gennem årene har vi tegnet alt fra industribygninger, kontorhuse, hoteller, biografer, butikscentre og domiciler til indretning og optimering af eksisterende faciliteter. Vi ved at udformningen af de fysiske rammer påvirker en virksomheds succes, enten ved at sikre optimale arbejdsbetingelser, ved at gøre indtryk på kunder eller ved at tiltrække og fastholde medarbejdere. Samtidig er målet at bygningen skal kunne nedbringe virksomhedens driftsudgifter. Via funktionel tænkning og indarbejdelse af de nyeste tekniske løsninger kan driftsøkonomien minimeres betragteligt. Det fleksible erhvervsbyggeri tilpasser sin arkitektur til virksomheden – dels ved at matche nutidens krav og behov, dels ved at designe fleksibelt og tilpasningsdygtigt, så huset er fremtidssikret – også teknisk. I denne sammenhæng er bæredygtighed et vigtigt begreb, der sikrer virksomheden en billigere og mere grøn drift – lige nu og set i et længere perspektiv. Arkitekturen skal understøtte arbejds­ glæden og produktiviteten Bygninger former mennesker, og mennesker former bygninger. I Arkitema er vi meget bevidste om, at vi som mennesker og medarbejdere præges af de rum, vi sidder i. Derfor har vi altid fokus på at designe optimale og attraktive arbejdsvilkår til vores brugere. Vi designer organisationens fysiske rammer, så de menneskelige ressourcer tilbydes de bedste vilkår for samarbejde, videndeling, trivsel og resultatopnåelse. Vi har fokus på hvordan valget af rummets størrelse og udformning har betydning for det arbejde, der skal udføres i rummet. Fra cellerumskontorer, storrumskontorer, møderum, stille zoner, mindre nicher til korte møder, kaffemaskinens centrale placering mm. Samtidig har vi stor viden om storrumskontorer og om vigtigheden af at storrumskontorerne får følgeskab af såkaldte følgerum. Vi designer kontorer til en foranderlig virkelighed! Hvert rum har sin egen funktionalitet, og vigtige elementer for trivslen og produktiviteten i alle rum er, at der er den rigtige luftgennemstrømning, rigeligt med dagslys og ikke mindst en god akustik. Hvordan kommer man fra receptionsområdets venlige dame og videre rundt i bygningen. I denne sammenhæng er flow og logistik vigtige begreber. Arkitema skaber det helt rigtige flow for din virksomhed og tænker logistik fra ankomsten til huset og hele huset rundt.

Hvem er bruger, og hvad er virksom­ hedens arbejdsmetode Din virksomhed og dens organisation danner udgangspunkt for vores arkitektur. At flytte i nye omgivelser giver mulighed for at justere eller igangsætte forandringsstrategier i virksomheden. Netop det at forandre og implementere nye arbejdsmetoder kan arkitekturen og arkitekturens tilblivelsesproces være med til at understøtte. Vi ser de bygningsfysiske rammer som et strategisk redskab til at nå virksomhedens mål. Vi skaber rum for både aktiv vidensdeling, uformelle møder, stormøder og omvendt også aflukkede fortrolige samtaler, koncentrationszoner m.m. Samtidig er arkitekturen en vigtig formidler af virksomhedens brand. Selve husets udformning, dets placering og dets materialer er med til at understøtte brandet, udtrykke organisationens værdier og kultur. Erhvervskompetencer i Arkitema Interiøret er væsentligt, men det samme er udeområderne. Både som mulige grønne åndehuller tæt på huset eller som livsbekræftende og afstressende udsigter. Hos Arkitema har vi en landskabsafdeling in house, Arkitema Plan & Landskab, der er eksperter i omgivelsernes betydning for produktivitet og arbejdsglæde. Vi har sågar en landskabsarkitekt hos Arkitema, der har skrevet en ErhvervsPhD om uderummenes betydning for arbejdsmiljøet. Ønsker din virksomhed en aktiv brugerinvolvering i forbindelse med jeres nye erhvervsbyggeri, har Arkitema udviklet et procesværktøj, der sikrer en frugtbar brugerproces. Igennem en veltilrettelagt proces formulerer vi fælles målsætninger og visioner og skaber indsigt i de potentialer, udfordringer og problemstillinger, man må forholde sig til for at nå de opsatte mål. Hos Arkitema har vi de nødvendige faglige kompetencer og ressourcer, der sikrer dig som bygherre. Fra de tidlige spirende tanker i tilblivelsesprocessen og helt frem til den inspirerende indretning, der fuldender det færdige byggeri. Hele denne proces baserer sig på en vigtig og tæt relation mellem dig som bygherre og Arkitema som arkitekt. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at forstå, udfordre og rådgive bygherren i de vigtige valg, der er forbundet med hele byggeprocessen. Denne tilgang har ført til langvarige og frugtbare samarbejder med en række toneangivende virksomheder i Norden.

Erhverv  11


12  Erhverv


Vestas Technology Udviklingscenter for 500 medarbejdere, showroom, laboratorier og testfaciliteter Adresse: Hedeager, Skejby, Aarhus  /  Bygherre: Vestas Technology  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Cowi /  År: 2007-2009  /  Omfang: 25.433 m²

Erhverv  13


14  Erhverv


Erhverv  15


House of Vestas Vestas nye hovedkontor i Lavenergiklasse 1 Adresse: Hedeager, Aarhus V  /  Bygherre: Vestas Wind Systems  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Cowi /  År: 2008-2011  /  Omfang: Ca. 22.500 m²

16  Erhverv


Erhverv  17


18 18  Erhverv


19 Erhverv  19


20 20  Erhverv


21 Erhverv  21


Mikado House Netværkshus og hovedsæde for Arkitemas københavnerkontor Adresse: Rued Langgaardsvej 8, København S  /  Bygherre: Udviklingsselskabet Mikado  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Rambøll/Midtconsult /  År: 2008-2010  /  Omfang: ca. 19.000 m²

22  Erhverv


23 Erhverv  23


24 24  Erhverv


25 Erhverv  25


26 26  Erhverv


Arkitemahuset Arkitemas hovedkontor i Aarhus Adresse: Frederiksgade 32, Aarhus C  /  Bygherre: Arkitema  /  Arkitekt: Arkitema / Ingeniør: Cowi /  År: 2003  /  Omfang: 2.800 m²

Erhverv  27


28 28  Erhverv


29 Erhverv  29


Wrist Group Nyt domicil til internationalt shippingfirma Adresse: Stigsborgvej, Nørresundby  /  Bygherre: Wrist Group  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Bascon /  År: 2010  /  Omfang: 20.000 m²

30  Erhverv


Erhverv  31


32 32  Erhverv


33 Erhverv  33


34 34  Erhverv


T&O Stelectric Erhvervsdomicil langs E45 Adresse: Langelandsvej, Randers  /  Bygherre: T&O Stelectric  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskab: Arkitema  /  Ingeniør: Reeholm & Bredahl  /  År: 2005  /  Omfang: 3.900 m²

Erhverv  35


36 36  Erhverv


37 Erhverv  37


Kobbertårnet hovedsæde for Plesners Advokatfirma Adresse: Pakhusvej 22, København Ø  /  Bygherre: TK Development og Københavns Havn  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Cowi /  År: 2003  /  Omfang: 15.000 m²

38  Erhverv


Erhverv  39


40 40  Erhverv


41 Erhverv  41


SHiP Erhvervsbyggeri ved aarhus havn Adresse: Dagmar Petersens Gade, Aarhus  /  Bygherre: Byggeselskabet Olav de Linde  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Rambøll /  Konkurrenceår: 2007  /  Omfang: 20.000 m²

42  Erhverv


Erhverv  43


44  Erhverv


Erhverv  45


HK og KL Domiciler på Ny tøjhusgrunden i københavn Adresse: Ny Tøjhusgrunden, København  /  Bygherre: HK-Danmark og Kommunernes Landsforening  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskab: Arkitema  /  Peter Lind og Hansen, Carlsen & Frølund  /  År: 2002  /  Omfang: HK 14.000 m², KL 13.000 m²

46  Erhverv


47 Erhverv  47


48 48  Erhverv


49 Erhverv  49


50  Erhverv


De 4 Skibe moderne erhvervsbygninger ved havnefronten i middelfart Adresse: Havnegade, Middelfart  /  Bygherre: Ejendomsselskabet Futurum  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema /  År: 2012  /  Omfang: 8.400 m²

Erhverv  51


52 52  Erhverv


Højhus, Værkmestergade hotel- og kontorbyggeri i 23 etager Adresse: Værkmestergade, Aarhus C  /  Bygherre: Hans Lorenzen, HL Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Rambøll  /  År: 2011-2013  /  Omfang: 25.000 m² samt 13.000 m² p-anlæg

Erhverv  53


Udbetaling Danmark Udbetalingscenter i lavenergiklasse 2015 Adresse: Chr. X’s Vej, Haderslev  /  Bygherre: ATP Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema  /  Ingeniør: Esbensen og Sloth Møller  /  År: 2011-2012  /  Omfang: Ca. 7.000 m²

54  Erhverv


Erhverv  55


Falbe Hansen Domicil i Randers Adresse: Neptunvej 18, Randers  /  Bygherre: G. Falbe Hansen  /  År: 2006  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskab: Arkitema  /  Ingeniør: Birch & Krogboe  /  Omfang: Administration: 1.230 m², lager: 2.930 m²

56  Erhverv


Erhverv  57


AON Denmark Domicil i erhvervspark Adresse: Jupitervej 2, Kolding  /  Bygherre: AON Denmark  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Cowi /  År: 2002-2003  /  Omfang: Ca. 1.200 m²

58  Erhverv


59 Erhverv  59


60  Erhverv


Danfoss Redan Administrations- og produktionsbygning Adresse: Omegavej 7, Søften, Hinnerup  /  Bygherre: JHL Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Bascon /  År: 2007-2008  /  Omfang: Ca. 6.500 m²

Erhverv  61


CCI Europe Præmieret erhvervsdomicil Adresse: Ringvej Syd / Axel Kiers Vej, Højbjerg  /  Bygherre: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Carl Bro /  År: 2001  /  Omfang: Ca. 16.300 m²

62  Erhverv


63 Erhverv  63


64 64  Erhverv


65 Erhverv  65


Det Faglige Hus dynamisk Fagforeningshus Adresse: John Tranums Vej, Esbjerg  /  Bygherre: Det Faglige Hus  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Ingeniør'ne /  År: 2011-2013  /  Omfang: 7.500 m²

66  Erhverv


67 Erhverv  67


68 68  Erhverv


Linak Deskline Cirkulær fabriksbygning Adresse: Smedevænget, Guderup, Nordborg  /  Bygherre: Linak  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskab: SLA Landskabsarkitekter  /  Ingeniør: Sloth Møller  /  År: 2002  /  Omfang: Ca. 9.200 m²

69 Erhverv  69


70 70  Erhverv


71 Erhverv  71


72  Erhverv


Tuborg Nord Kontordomicil med en markant beliggenhed på Tuborg Havn Adresse: Tuborg Nord, Hellerup  /  Bygherre: Carlsberg Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Rambøll  /  År: 2002  /  Omfang: 16.000 m² + kælder

Erhverv  73


Rådhusgården Erhvervsbyggeri med Rådhuset som genbo Adresse: Vester Allé 4, Aarhus  /  Bygherre: Boax Ejendomme  /  Arkitekt: Arkitema / Ingeniør: LB-Consult /  År: 2007  /  Omfang: 7.000 m²

74  Erhverv


Erhverv  75


Landbrugets Hus Atriumdomicil til Landbrugets Rådgivning Østjylland Adresse: Erhvervsbyvej 13, ­Horsens  /  Bygherre: Landbrugets Rådgivning Østjylland  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Rambøll /  År: 2008  /  Omfang: 5.000 m²

76  Erhverv


77 Erhverv  77


Lego Innovation House Innovationscenter til LEGO's produktudvikling Adresse: Systemvej 1, Billund  /  Bygherre: Kirkby  /  Arkitekt: Arkitema / Landskab: Arkitema / Ingeniør: Niras /  År: 2011-2013  /  Omfang: Ca. 12.500 m²

78  Erhverv


Erhverv  79


Fertin Pharma Fabriksanlæg med produkion og administration Adresse: Fertinvej 5, Vejle  /  Bygherre: Fertin Pharma  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskab: Arkitema og Niels Boldt Landskabsarkitekt  /  Ingeniør: Cowi  /  År: 2002-2004  /  Omfang: 8.000 m²

80  Erhverv


Erhverv  81


Danish Crown Europas største og et af verdens mest moderne svineslagterier Adresse: Østbirkvej 2, Horsens  /  Bygherre: Danish Crown A.M.B.A.  /  Landskab: Arkitema / Ingeniør: Cowi /  År: 2002-2004  /  Omfang: Ca. 78.300 m²

82  Erhverv


Erhverv  83


Arkitema og Building ­Information Modeling (BIM)

I Arkitema er vi meget fokuserede på, at digitale teknologier kan være med til at udvikle arkitekturen og øge værdien for vores bygherrer og samarbejdspartnere. Vores produktion er baseret på Building Information Modeling (BIM), en teknologi som principielt integrerer alle byggesagens projekteringsinformationer i en digital 3D model. Hermed sikres et optimalt overblik over processen, bedre koordination i grænsefladerne imellem aktørerne, bedre styring af tid og økonomi og et bedre beslutningsgrundlag – for bygherre, brugergrupper, rådgivere, entreprenører og leverandører – og i sidste ende et langt bedre produkt. Vi anvender BIM i alle vore byggerier og vore mange BIM erfaringer spænder bredt fra komplicerede sundhedsbyggerier, store undervisnings- og forskningsbyggerier, til domicil- og boligprojekter. Teknologien er i dag fuldt integreret i vore processer, og er grundlaget for at opretholde og øge kvaliteten og kapaciteten i en stadigt mere kompliceret industri. Sådan anvender Arkitema BIM BIM projektets 3-dimensionale basis skaber i sammenhæng med ny teknologi nye muligheder for kommunikation og processer som øger kvalitet og effektivitet. BIM modellen er en visuel ”ramme” som kan tilgås fra forskellige web-baserede platforme (PC/Ipad etc.) med forskellige formål. Den projekterende bearbejder 3D modellen simultant fra mange sider, koordinerer løsninger og informa-

84  Erhverv

tioner og retter fejl. Bygherren og brugeren kan fra første dag få indsigt og blive involveret i projektet via webbaserede online 3Dmodel-viewere og få informationer via integrerede økonomisimuleringer (4D), som følger 3D modellen. Entreprenøren kan planlægge sit byggeri med fuldt overblik over mængder, tidsplan og byggeproces, baseret på 3D modellen. Samtidig kan tilsyn og byggeledelse registrere og rette fejl direkte fra byggepladsen. Når byggeriet er færdigt kan modellen danne grundlag for drift og vedligehold, hvor 3D modellen fortsat er basis for fastholdelse af information. Arkitemas BIM organisation Det fantastiske ved BIM er at alle informationerne er integrerede, og det er vores vision at udvikle og tilbyde nye måder at anvende disse informationer på, således at kvaliteten af arkitekturen øges, samtidigt med at vi øger effektiviteten og dialogen med bygherren og de øvrige aktører omkring en byggesag. Arkitemas projektudvikling og projektsamarbejder ledes af vores BIM manager og understøttes af et veludviklet supportnetværk og dygtige IKT-ledere, som sikrer en ensartet udvikling af arbejdet med Revit på tværs af projekterne i Arkitemas afdelinger i Danmark, Norge og Sverige.


Erhverv  85


Arkitema og ­Bæredygtighed

Bæredygtig arkitektur er i dag et naturligt vilkår – en designparameter på linje med andre designparametre. Kravene til byggeriet har i Danmark siden 2006 udviklet sig med en hast, der gør at arkitekturen konstant skal nytænkes i forhold til energi, byggeteknik og indeklima.

fokus på stedet, lyset, materialevalget og valget af boligform. I dag står denne viden og erfaring aldrig alene, men får følgeskab af den nyeste viden om teknologiske løsninger. Det er det, der sker hos Arkitema i dag, og det er det vi bliver dygtigere til hver eneste dag.

Hvad skal vi gøre for at forberede vores bygninger til et forventeligt varmere klima? Hvordan sikrer vi at disse bygninger er behagelige at opholde sig i og samtidig minimerer energiforbruget? Og ikke mindst – hvordan sikrer vi den sociale bæredygtighed i og omkring husene?

Konkrete kompetencer inden for bære­ dygtig arkitektur For at sikre at alle Arkitemas byggerier er designet bæredygtigt, har vi etableret et netværk, der sammen med vores innovationsafdeling – Concept Design – helt specifikt arbejder med at udvikle bæredygtige produkter og idéer. Netværket sikrer, at viden om bæredygtighed kommer ud i alle firmaets kroge. At bæredygtighed er naturligt integreret, når vi tegner nye skoler, hospitaler, erhvervsbyggerier, designer energirigtige produkter og skitserer visioner for nye landskaber og byer.

Byggeriet er i dag udfordret på mange punkter og disse udfordringer kan vi ikke løse udelukkende via erfaring. Vi må dels indarbejde bæredygtige energiløsninger og visioner fra starten af hvert eneste projekt og sikre et fokus på den sociale bæredygtighed, dels anvende de nyeste 3D programmer med tilhørende simuleringsværktøjer. Det gør vi hos Arkitema Architects. Sådan designer Arkitema bæredygtigt Hos Arkitema får du bæredygtige huse, hvor den nyeste viden, årelang erfaring med bæredygtighed og ny teknologi forenes. Vi designer med åbne men kritiske øjne i dialog med den udvikling, der foregår – og som tilsyneladende accelererer. Fra tegnestuens etablering tilbage i 1969 har Arkitema altid haft en bæredygtig tilgang til faget. Med

86  Erhverv

Som en af de eneste danske tegnestuer har Arkitema syv certificerede DGNB konsulenter. Arkitema har desuden Passivhus certificering, og har ligeledes arbejdet med BREEAM og LEED.


87 Erhverv  87


Connovate renoveringspaneler

88  Erhverv

Xframe lavenergivinduer i komposit

Øverst t.v.: lavenergiboliger i Hasselager Midt: Præfabrikerede boliger herover: Ungdomsboliger, Aarhus Havn


Concept Design

Arkitema Concept Design er en innovationsafdeling hos Arkitema, der udelukkende arbejder med at udvikle nye forretningsområder og arkitektoniske byggekomponenter/byggesystemer. Der er store fordele ved at have en afdeling som Concept Design i tilknytning til Arkitema. De udviklingsprojekter og nye designs, som arkitekterne her er involveret i, er med til at udvikle Arkitemas byggerier. Samtidig genererer Concept Design viden på tegnestuen og er med til at understøtte Arkitemas bestræbelser på at udvikle et mere bæredygtigt byggeri. Fremtidens energirigtige byggeri Concept Design har sammen med Xframe udviklet fremtidens lavenergivindue, der i et elegant vinduesdesign med høj æstetisk standard opfylder passivhuskravene. Disse vinduer er indtil videre brugt i to af Arkitemas byggerier, ungdomsboligerne på Aarhus Havn samt i 75 lavenergiboliger i Hasselager, og er i begge byggerier med til at sikre boliger med et meget lavt energiforbrug (+energi koncept). Afdelingen arbejder derudover med udvikling af det præfabrikerede byggeri – senest i et udviklingsprojekt for Realdania om "Det Vedligeholdelsesfrie Hus", hvor det overordnede fokus er CO²-besparelse og miljørigtigt byggeri.

Et andet vigtigt udviklingsprojekt, der er med til at udvikle boligbyggeriet, er et højstyrkebeton byggesystem, som Arkitema har udviklet sammen med eksterne partnere i Connovate regi. Byggesystemet er brugt i ungdomsboligprojektet på Aarhus Havn og i lavenergiboligerne i Hasselager. Byggesystemet introducerer superslanke og superisolerende byggeelementer, der resulterer i ydervægge, der til fulde opfylder passivhusstandard, og med en murtykkelse på næsten halvdelen af en traditionel ydervæg med samme U-værdi. Gevinsten med hensyn til vægt og håndtering – og dermed energiforbrug – er åbenlys. Desuden betyder den reducerede tykkelse populært sagt, at man i en traditionel lejlighed, hvor man altid arbejder med bruttoarealer, får et ekstra børneværelse foræret i forhold til det konventionelle elementbyggeri.

Erhverv  89


Kontakt

Segmentchef, Arkitema Erhverv

Kim Risager Partner Arkitekt MAA kir@arkitema.dk M  +45 4095 7011

Primære Kontakter, Arkitema Erhverv – Danmark

Glenn Elmbæk

Dorthe Keis

Steen Gissel

Associeret partner

Associeret partner

Senior kreativ leder

Arkitekt MAA

Arkitekt MAA

Arkitekt MAA

gel@arkitema.dk

dk@arkitema.dk

sgi@arkitema.dk

M  +45 2076 5458

M  +45 4018 5068

M  +45 6155 0127

90  Erhverv


ARKITEMA ARCHITECTS PEOPLE IN ARCHITECTURE

Danmark: Frederiksgade 32 DK-8000 Aarhus C T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

Rued Langgaards Vej 8 DK-2300 København S T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

Sverige: Rosenlundsgatan 29A, S-104 62 Stockholm T +46 (0)8 545 856 00 info@arkitemadot.se www.arkitemadot.se

Norge: Skøyen Atrium Drammensveien 147 N-0277 Oslo T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

92  Erhverv

Arkitema Erhverv  

I Arkitema har vi stor erfaring med alle typer af erhvervsbyggeri. Gennem årene har vi tegnet alt fra industribygninger, kontorhuse, hotelle...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you