Page 1

Arkitema Bostäder Arkitema Architec ts SE

Arkitema Bostäder

Arkitema Architects Bostäder  1


Redaktion

Jørgen Bach, Niels Christoffersen, Holger Dahl, Kenn Hoff Lassen, Anne Strange Stelzner

Text Holger Dahl, Anne Strange Stelzner Korrektur Tina Lykke Ladefoged Översättning Therese Smedman Illustrationer Arkitema, Klaus Bang, Lars Gundersen, JW Luftfoto, Kontraframe, Niels Nygaard, Stig Nørhald, Jesper Ray och andre Layout Kenn Hoff Lassen Tryck Damgaard Jensen Upplaga

100 ex.

© 2013 Arkitema Architects – www.arkitema.dk


Arkitema Bost채der

Arkitema Architects


People in Architecture 4  Bostäder


Innehåll

Arkitema skapar miljöer för människor. . . . . . . . . 7 Arkitemas vision för stad och bostad . . . . . . . . . 11 Prästgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilla Essingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skeppsbron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonplan Kvarter A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nya Hovås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EKO². . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacka bostäder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosendalspassagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skärmarbrink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sluseholmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommandantens Gaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åkrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villa Vid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kronborg Strandby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De fem Søstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanalhusene, Nykøbing S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skanderborg Bakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuborg Sundpark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ungdomsboliger, Aarhus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Spodsbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Bohnsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringkøbing K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 18 22 26 30 34 36 38 40 42 50 55 58 63 67 70 74 79 82 87 90 92

Arkitema och BIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Arkitema och ­hållbarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Concept Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Kontakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104


6  Bostäder


Arkitema ­skapar miljöer för människor

OSLO Stockholm

Aarhus KöPenhaMn

Arkitema är ett skandinaviskt företag med kontor i Aarhus, Köpenhamn, Stockholm och Oslo. På Arkitema arbetar vi med böljande och vidtsträckta landskap, en levande skärgård och grova, spetsiga berg, stora städer och små samhällen. Arkitema levererar arkitektur till de människor som bor på dessa platser. På orten, i landskap, i skolan, på jobbet, hemma eller på sjukhuset. Arkitema skapar miljöer för människor! Vi är specialiserade inom fem områden: Landskap Bostäder Kontor Utbildning Vård

Vi kan förse dig med professionella arkitekter och erbjuda värdeskapande, vacker och hållbar arkitektur i nordisk stil. Alltid i en levande och dynamisk dialog med dig. Vi erbjuder goda och hållbara arkitektoniska lösningar, eftersom vi har arkitekter och ingenjörer som besitter den senaste kunskapen inom områdena: Arkitektur BIM Hållbarhet Användarmedverkan Med 250 anställda är Arkitema ett av Nordens största arkitektföretag, som åtar sig några av de största och mest komplexa projekten i norden.

Bostäder  7


8  Bostäder


Bostäder  9


10  Bostäder


ARKITEMAS VISION FÖR STAD OCH BostAD

En bra bostad, en bra stad På Arkitema tänker vi alltid på bostaden förhållande till dess stads- och naturmiljöer. I vårt skandinaviska synsätt skall staden representera demokratin och välfärdsstaten. En stad där vi ökar säkerheten med närvaro från alla åldrar, människor och kulturer. Samtidigt skall staden planeras med fokus på hållbara och långvariga lösningar som fungerar både nu och i framtiden. Städer som är kompakta, intensiva och fulla av liv. Städer med överraskande och intressanta platser och torg. Med varierade stråk där nästa gathörn avslöjar nya grönområden, intressanta gator och överraskande fasader. En förtätning av urbana upplevelser – alltid med människan i centrum. En mänsklig stad För Arkitema är viktigt, att staden centreras kring människan och alla dess sinnen. Staden skall planeras med tanke på att de flesta upplever den från ca 170 centimeters höjd och vid 6 km i timmen. Samtidigt skall staden planeras med korta avstånd, för att undvika passiv transport. I en bra stad ska tiden användas för möten mellan människor. Staden måste kunna alternera mellan att vara öppen och stängd, urban och grön, aktiv och tyst. Den kan gärna vara hemlighetsfull och labyrintisk, men samtidigt översiktlig och logisk. Som ett riktmärke för vår vision om den goda staden, skiljer vi mellan offentliga, halvoffentliga och privata zoner. I den offentliga zonen är du mitt på torget, på väg ner för gatan, i affären eller på biblioteket. Du möter okända blickar stöter på främmande människor.

I den halvoffentliga zonen har du möjlighet att uppskatta omgivningen i gemenskap med dina grannar. Borta vid brevlådorna, hos den lokala frisören, på lekplatsen eller på bänken på gården. I den privata zonen kan du stänga dörren om dig i ditt eget hem. Här bestämmer du, hur det ska se ut och vem du delar din vardag med. Fastigheten måste erbjuda ett ramverk för mänskliga möten Inuti ett hem designat av Arkitema ligger fokus på enkla, vackra och funktionella lösningar. Vi är som skandinaver medvetna om bostadens betydelse för att skydda mot det kyliga nordiska klimatet och att ta tillvara på det säsongsbetonade föränderliga ljuset. Därför kännetecknas Arkitemas bostäder alltid av skandinavisk funktionalism med fokus på stora rena och ljusa ytor – på golv, väggar och tak. När solen skiner, skiner den i alla rum i en Arkitema bostad med ett trevligt, överraskande och livgivande ljus. Samtidigt säkerställer funktionaliteten ett boende med en lugn miljö för människan där allt har sin rätta plats. Där fokus ligger på det viktigaste – att hemmet främjar mänskliga relationer. Arkitema kombinerar funktionalismen med egenskaper som värme och den skandinaviska hemtrevligheten. Samtidigt ser vi till viktiga hållbarhetsaspekter i alla bostadens hörn och vrår. En annan viktig egenskap hos en Arkitema bostad är att den varar i generationer. Vi föredrar alltid naturliga material utan kemikalier och tillsatser – slitstarka material med en låg CO²-avtryck.

Bostäder  11


Prästgården Bostadsområde nära Gustavsberg Adress: Pastor Normans Väg, ­Gustavsberg  /  Kund: Sjaelsö Sverige AB  /  Landskap: Arkitema och Nova Mark  /  Ingenjör: Looström & Gelin Konstruktionsbyrå AB/PQR  /  År: 2010-2011  /  Omfattning: 28 bostäder

12  Bostäder


Bostäder  13


14  Bostäder


Bostäder  15


16  Bostäder


Bostäder  17


Lilla Essingen Attraktiva bostäder med direkt kontakt till vattnet Adress: Lilla Essingen, Stockholm  /  Kund: SB, Vasakronan, Sjælsø och Stockholm Stad  /  Arkitekt: Arkitema DOT  /  Landskap: Arkitema DOT  /  Ingenjör: Rambøll  /  År: 2016  /  Omfattning: 400 bostäder

18  Bostäder


Bostäder  19


20  Bostäder


Bostäder  21


Skeppsbron Ombyggnad av Skeppsbron i Gamla Stan, Stockholm Adress: Skeppsbron Stockholm  /  Kund: Stockholm Havn  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  År: 2009-2010 (tävling)  / Omfattning: 28 000 m²

22  Bostäder


KUNGLIGA SLOTTET

SLUSSEN

SLOTTSBACKEN

GAMLA STAN

Evenemangsscen

SKEPPSBR

RESTAURANG Parkering

ON

Nätstation TERMINAL

CAFÉ , HAMNKONTOR Evenemangsplats

N

Bostäder  23


24  Bostäder


Bostäder  25


Telefonplan Kvarter A 16-vånings bostadshus i Stockholms Nya designcenter Adress: Telefonplan, Stockholm  /  Kund: Vasakronan  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: ÅWL / Ingenjör: Structor/Konkret/Tyrens /  År: 2010-2015  /  Omfattning: 16 500 m², ca 135 bostäder, p-hus med trädgård

26  Bostäder


Bostäder  27


28  Bostäder


Bostäder  29


Nya Hovås Parallellt Uppdrag, utbyggnadsstrategi för Nya Hovås i Göteborg Adress: Billdalsvägen 2, Hovås, Göteborg  /  Kund: HSB Göteborg och Next Step Group AB  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  År: 2013  /  Omfattning: ca 80 000 m² bostäder och ca 10 000 m² handel och kontor

30  Bostäder

19 arkitema architects 22.02.13


NYA HOVÅS / visioner

64 arkitema architects 18.03.13

Bostäder  31


NYA HOVÅS / visioner

32  Bostäder


Bostäder  33


EKO²

Hållbara bostäder i Stockholm Adress: Kristineberg, Stockholm  /  Kund: Edicta/Tagehus  /  Arkitekt: Arkitema, Stockholm  /  Landskap: Arkitema  /  Ingenjör: Rambøll, Sverige AB  /  År: 2013  /  Omfattning: Ca 20 000 m²

34  Bostäder


Bostäder  35


Nacka bostäder Experimentell timmerbyggnad i fem våningar Adress: Björknäs, Nacka  /  Kund: Nacka Kommun  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  År: 2018  /  Omfattning: 7 000 m², ca 240 bostäder

36  Bostäder


Bostäder  37


Rosendalspassagen traditionell kvartersstruktur i Uppsala Adress: Uppsala / Kund: Sjælsø /  Arkitekt: Arkitema  /  År: 2012 (tävling)  /  Omfattning: 5 000 m²

38  Bostäder


Bostäder  39


Skärmarbrink Studentbostäder i Stockholm Adress: T-bana, Stockholm / Visionsföreslag /  Arkitekt: Arkitema  /  År: 2012  /  Omfattning: Studentbostäder ovanpå Tunnelbanans markstationer

40  Bostäder


Bostäder  41


Sluseholmen Kanalby med 1 310 bostäder i Köpenhamns södra hamn Adress: Sluseholmen, Köpenhamn  /  Kund: Sluseholmskonsortiet  /  Arkitekt: Arkitema og Sjoerd Soeters (masterplan); Arkitema m.fl. (boliger og erhverv)  /  Landskap: Arkitema  /  Ingenjör: Niras, Cowi  /  År: 2005-2012  /  Omfattning: 93 000 m² (1 310 bostäder, institution, 1 400 m² butik)

42  Bostäder


Bostäder  43


44  Bostäder


Bostäder  45


46  Bostäder


Bostäder  47


48  Bostäder


Bostäder  49


Kommandantens Gaard Modern kvartersstruktur i kanal i Köpenhamn Adress: Kommandantens Gaard, Amager, Köpenhamn S  /  Kund: I/S Kommandantens Gaard  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Grontmij /  År: 2006  /  Omfattning: 186 bostäder, 17 800 m²

50  Bostäder


Bostäder  51


52  Bostäder


Bostäder  53


54  Bostäder


Åkrogen Radhus med utsikt över Århusbukten Adress: Åkrogen, Risskov  /  Kund: Marselis Ejendomme  / Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Allan Almbjerg /  År: 2006  /  Omfattning: 18 bostäder, 3 196 m²

Bostäder  55


56  Bostäder


Bostäder  57


Villa Vid Enfamiljshus med lågenergi och höghållfast betong Adress: Ingerslevvænget 1, Tranbjerg  /  Kund: Connovate Building ApS  /  Arkitekt: Arkitema  /  År: 2012  /  Omfattning: 154 m²

58  Bostäder


Bostäder  59


60  Bostäder


Bostäder  61


boardwalk

Helsingør camping Kajakklub

Strandpromenaden nyt forløb

klitlandskab

parkering

klitlandskab Nord parkering

parkering

Grønnehave ældrecenter

klitlandskab

Kronborg Strandby

Café St

ad g

an

gs

ve

j

ra

parkering

offentlig stiforbindelse

klitlandskab

parkering

klitlandskab værksted jernbane

  

nd

pr

om

en

ad

en


Kronborg Strandby Trähus med vacker utsikt och goda ljusförhållanden Adress: Tretorn-grunden, Helsingør  /  Kund: Ejendomsudvikling Kronborg Strand  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /   År: 2011-2014  /  Omfattning: 15 000 m², 100-150 bostäder

Bostäder  63


64  Bostäder


65 Bostäder  65


66 66  Bostäder


De fem Søstre Fem friliggande cylindriska hus i 13 våningar Adress: Vestre Engvej/Boulevarden, Vejle  /  Kund: NCC och Boligselskabet Domea  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: Rambøll /  År: 2007-2013  /  Omfattning: 240 ejerlejligheder, i alt ca 25 400 m², Landskap: 43 000 m²

Bostäder  67


68  Bostäder


Bostäder  69


Kanalhusene, Nykøbing S 27 enfamiljshus vid Isefiorden Adress: Havnevej 25, Nykøbing Sjælland  /  Kund: Frederiksberg Ejendomme  / Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingenjör: MT Højgaard /  År: 2006-2007  /  Omfattning: 3 800 m²

70  Bostäder


71 Bostäder  71


72  Bostäder


Bostäder  73


Skanderborg bakker Helhetsplan med olika bostadstyper i varierande skala Adress: Skanderborg Bakker  /  Kund: Sjælsø Gruppen  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  År: 2007-2008  /  Omfattning: 34 ha – ca 700 bostäder

74  Bostäder


Bostäder  75


76  Bostäder


Bostäder  77


78  Bostäder


Tuborg Sundpark fyra femvånings bostadslängor med utsikt över Öresund Adress: Tuborg Havn, Hellerup  /  Kund: Boliginteressentskabet Tuborg Nord, Carlsberg Ejendomme, NCC  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: SLA Landskabsarkitekter / Ingenjör: Rambøll /  År: 2004  /  Omfattning: 130 bostäder, ca 17 000 m²

Bostäder  79


80  Bostäder


Bostäder  81


Ungdomsboliger, Aarhus Ungdomsbostäder i tolv våningar med lågenergiklass 2025 Adress: De Bynære Havnearealer, Aarhus Havn  /  Kund: Boligforeningen Ringgården  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: Arkitema  /  Ingenjör: Esbensen Rådgivende Ingeniører och Niras  /  År: 2011-2013  /  Omfattning: 5 000 m²

82  Bostäder


Bostäder  83


84  Bostäder


Bostäder  85


86  Bostäder


Casa Spodsbjerg Privat villa på Langeland Adress: Skippervænget, Spodsbjerg  /  Kund: Vagn Hansen  /  Arkitekt: Arkitema  /  Ingenjör: Tækker Rådgivende Ingeniører  /  År: 2009-2010  /  Omfattning: 240 m²

Bostäder  87


88  Bostäder


Bostäder  89


Casa Bohnsen Privat villa i Aarhus Adress: Aarhus / Kund: Bohnsen /  Arkitekt: Arkitema  /  År: 2010  /  Omfattning: Ombygning af privat villa

90  Bostäder


Bostäder  91


Ringkøbing K Parallellt Uppdrag – Ny hållbar stadsdel Adress: Ringkøbing  /  Kund: Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By  / Arkitekt: Arkitema och Effekt (underrådgiver)  /  Ingenjör: Orbicon  /  År: 2013  (parallella uppdrag)  /  Omfattning: 84 hektar

92  Bostäder


Bostäder  93


94  Bostäder


Bostäder  95


Arkitema och Building ­Information Modeling (BIM)

På Arkitema är vi mycket fokuserade på digital teknik som kan bidra till att utveckla arkitekturen och öka värdet för våra byggherrar och partners. Vår produktion bygger på Building Information Modeling (BIM), en teknik som i princip integrerar all projektinformation i en digital 3D-modell. Detta säkerställer en optimal överblick över processen, bättre samordning mellan aktörerna, bättre hantering av tid och ekonomi och bättre underlag – för byggare, användare, konsulter, entreprenörer och leverantörer – och slutligen en mycket bättre produkt. Vi använder BIM i alla våra byggnationer och vår stora BIM erfarenhet spänner från komplicerade vårdbyggnader, stora undervisnings- och forskningsbyggnader till bostäder och projekt. Tekniken är idag helt integrerad i våra processer, och är grunden för att upprätthålla och förbättra kvaliteten och kapaciteten i en allt mer komplex bransch. Så använder Arkitema BIM BIM projektens 3-dimensionella bas skapar tillsammans med ny teknik nya möjligheter till kommunikation och processer, som ökar kvalitet och effektivitet. BIM-modellen är en visuell "ram", som kan nås från olika webb-baserade plattformar (PC/ Ipad etc.) med olika syften. Designern bearbetar 3D-modellen samtidigt från flera håll, samordnar lösningar och information och korrigerar fel.

96  Bostäder

Byggaren och användaren kan från dag ett bli delaktiga och få insikt i projektet via webbaserade 3D-modellprogram, och få information via en integrerad ekonomisimulering (4D) som följer 3D-modellen. Entreprenören kan planera sin konstruktion, med en fullständig överblick av volymer, tidplan och byggprocess, baserat på 3D-modellen. Samtidigt kan byggledningen övervaka och upptäcka och korrigera fel direkt från byggplatsen. När bygget är klart, kan modellen tjäna som grund för drift och underhåll, där 3D-modellen fortsatt är grunden för bevarande av information. Arkitemas BIM organisation Fördelen med BIM är, att all information är integrerad. Det är vår vision att utveckla och erbjuda nya sätt att använda den här informationen, så att kvaliteten på arkitekturen ökar, samtidigt som vi ökar effektiviteten i dialog med byggherren och andra intressenter i byggprojektet. Arkitemas projektutveckling och projektsamarbete leds av vår BIM manager och stöds av ett välutvecklat nätverk och skickliga IKT ledare för att säkerställa en enhetlig utveckling av arbetet med Revit i Arkitemas filialer i Danmark, Norge och Sverige.


Bostäder  97


Arkitema och ­hållbarhet

Hållbar arkitektur är idag ett krav – en konstruktionsparameter likvärdig andra konstruktionsparametrar. Kraven för byggande har i Danmark sedan 2006 utvecklats med en hastighet som gör att arkitekturen ständigt måste omprövas när det gäller energi, teknik och klimat.

på platsen, ljuset och materialval. Idag får denna erfarenhet och kunskap sällskap av den senaste utvecklingen av tekniska lösningar.

Vad ska vi göra för att förbereda våra byggnader för ett mer extremt klimat? Hur försäkrar vi, att dessa byggnader är trevliga att bo i samtidigt som vi minimerar energiförbrukningen? Och inte minst – hur ska vi säkerställa den sociala hållbarheten i och runt husen?

Särskild kompetens inom hållbar ­arkitektur För att säkerställa att alla Arkitemas byggnader utformas hållbart, har vi etablerat ett nätverk tillsammans med vår innovationsavdelning – Arkitema Concept Design – som specifikt arbetar för att utveckla hållbara produkter och idéer.

Dagens byggande har många utmaningar, och dessa kan vi inte lösa enbart genom erfarenhet. Vi måste dels integrera hållbara energilösningar och visioner från början i varje projekt och säkerställa fokus på social hållbarhet, och dels tillämpa de senaste 3D-programmen och tillhörande simuleringsverktyg. Detta görs hos Arkitema. Arkitema och hållbar design På Arkitema får du hållbara hus med den senaste kunskapen, med lång erfarenhet av hållbarhet och ny teknik i förening. Vi konstruerar med öppna, men kritiska ögon i dialog med den snabba utveckling som pågår omkring oss. Från företagets etablering 1969 har Arkitema alltid haft ett hållbart förhållningssätt till byggnation, med fokus

98  Bostäder

Detta är vad som sker på Arkitema idag, och vad vi fokuserar på att bli bättre på varje dag.

Nätverket säkerställer att kunskapen om hållbarhet når ut till hela bolaget. Hållbarhet ska vara naturligt integrerat, när vi ritar nya skolor, sjukhus, bostäder och kommersiella byggnader, när vi designar energieffektiva produkter och skissar på visioner för nya landskap och städer. Arkitema är ett av få danska arkitektkontor som har så många som sju certifierade DGNB konsulter. Arkitema har även passivhus certifiering och har också arbetat med BREEAM och LEED.


99 Bostäder  99


Connovate renoveringspaneler

100  Bostäder

Xframe lågenergifönster i k0mposit

Överst till vänster: lågenergihus i Hasselager Mitten: prefabricerade hus Ovan: Ungdomsbostäder, Århus hamn


Concept Design

Arkitema Concept Design är en innovationsavdelning på Arkitema som arbetar uteslutande med att utveckla nya affärsområden och arkitektoniska byggkomponenter/byggsystem. Det finns stora fördelar med att ha en avdelning som Concept Design kopplat till Arkitema. De utvecklingsprojekt och den nya designen de är involverade i hjälper till att utveckla Arkitemas byggnader. Samtidigt genererar Concept Design kunskap till studion vilket hjälper till att stödja Arkitemas insatser för att utveckla ett mer hållbart byggande. Framtidens energisnåla byggnader Arkitema Concept Design har, tillsammans med Xframe, utvecklat framtidens lågenergifönster i en elegant design med hög estetisk standard som möter passivhuskraven. Dessa fönster används i Arkitemas ungdomsbostäder vid hamnen i Århus och i 75 lågenergihus i Hasselager, för att säkra bostäder med mycket låg energiförbrukning (+energikoncept). Avdelningen arbetar också med utvecklingen av prefabricerade konstruktion – senast i ett utvecklingsprojekt för Readania om "Det Vedligeholdelsesfrie Hus", där huvudfokus är CO² besparing och miljövänlig byggnad.

Ett annat viktigt projekt för att utveckla bostadsbyggandet är ett höghållfast betongbyggsystem, som Arkitema har utvecklat tillsammans med externa parter i Connovate’s regi. Konstruktionen används för studentbostadsprojektet vid Århus Hamn och lågenergihusen i Hasselager. Byggsystemet innebär slimmade och väldigt isolerande element, vilket resulterar i väggar som till fullo uppfyller passivhusstandard, med en väggtjocklek av nästan hälften av en traditionell yttervägg med samma U-värde. Vinsten när det gäller vikt och hantering – och därmed energiförbrukningen – är uppenbar. Vidare gör den reducerade väggtjockleken att man, i en traditionell lägenhet där man alltid arbetar med bruttoarea, får extra utrymme i motsats till konventionella monteringsfärdiga byggnader.

Bostäder  101


102  Bostäder


Process — Från Idé till färdig bostad

Arkitema har genomfört ett antal bostadsprojekt i Sverige. Hos oss får du en professionell process som resulterar i en byggnad som uppvisar användbarhet, hållbarhet och skönhet. Utveckling och design Inom området bostäder delar vi upp processen i två delar, en utvecklingsdel och en projekteringsdel. I båda processerna är både Arkitema och vår byggherre aktiv. Den första processen handlar om att på ett snabbt och effektivt sätt utveckla idéer som underlag för en detaljplan och en ansökan om bygglov. I nästa process, projketeringsfasen, startar försäljning och projektering av bostäderna, utformningen av bostäderna och slutligen det faktiska byggandet.

Av erfarenhet vet vi att detaljplaneprocessen kan ändra riktning och möta hinder på vägen, men vi ser alltid till att följa upp de viktigaste framgångskriterierna för projektet och gör en checklista. Detta bidrar till att säkerställa en bra och fungerande detaljplaneprocess. Detaljplan, framgångskriterier Processhastighet · Kort process -> mindre risk · Kvalitet · Utnyttjandegrad · Byggbar geometri · Låg P-norm · Kommunikativa och felfria illustrationer för detaljplan · Bra projekt – bra försäljning · Arkitektur Konstruktiv och positiv dialog med · Myndigheter · Samarbetspartners · Övriga rådgivare

Detaljplaneprocessen Under själva detaljplaneprocessen arbetar Arkitema fram en strategi tillsammans med byggherren. Sedan delas processen, där byggherren, är engagerad i processen för ekonomiförvaltningen – det vi kallar ekonom mot ekonom, medan arkitekten driver processen med stadsarkitekten – vad vi kallar arkitekt mot arkitekt.

Checklista lokalplanering  Stadsplanering, regional planering  Den levande staden, en levande fasad på gatunivå  Arkitektur  Tilgänglighet  Hållbarhet  Trafik  Parkering: rullstolar, barnvagnar, Cyklar och Bilar  Bullernivåer  Brand  Avfallshantering  Bevarande av fornlämningar, historiska värden  Landskapsplanläggning  MKB – Miljökonsekvens Beskrivning

Bostäder  103


Kontakter

primäre kontakter, Arkitema Bostäder – Sverige

Ola Göransson

Jørgen Bach

Hans Magnus Willehader

Niels Christoffersen

Kreativ ledare

Partner

Kreativ ledare

Associeret partner

Arkitekt SAR/MSA

Arkitekt MAA

Arkitekt MAA

Arkitekt MAA

ola.goransson@arkitemadot.se

jba@arkitema.dk

hawi@arkitema.dk

nch@arkitema.dk

M +46 (0)703 10 34 25

M  +45 4081 7011

M +45 5077 7390

M  +45 2023 1063

102  Bostäder


ARKITEMA ARCHITECTS PEOPL E IN ARCHITECTURE

Danmark: Frederiksgade 32 DK-8000 Aarhus C T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

Rued Langgaards Vej 8 DK-2300 Köpenhamn S T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

Sverige: Rosenlundsgatan 29A, S-104 62 Stockholm T +46 (0)8 545 856 00 info@arkitemadot.se www.arkitemadot.se

Norge: Skøyen Atrium Drammensveien 147 N-0277 Oslo T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

104  Bostäder

Arkitema Bostäder  

På Arkitema tänker vi alltid på bostaden förhållande till dess stads- och naturmiljöer. I vårt skandinaviska synsätt skall staden represente...