Page 1

Arkitema Boliger

Arkitema Architects

Arkitema Architec ts

NO

Boliger

Arkitema


Redaksjon

Jørgen Bach, Niels Christoffersen, Holger Dahl, Kenn Hoff Lassen, Anne Strange Stelzner

Tekst Holger Dahl, Anne Strange Stelzner Korrektur Tina Lykke Ladefoged Oversettelse Robert Frorud Illustrasjoner Arkitema, Klaus Bang, Lars Gundersen, JW Luftfoto, Kontraframe, Niels Nygaard, Stig Nørhald, Jesper Ray og annen Layout Kenn Hoff Lassen Trykk

Damgaard Jensen

Opplag

50 eksemplarer

© 2013 Arkitema Architects – www.arkitema.dk


Arkitema

Boliger

Arkitema Architects


People in Architecture


InNhold

Arkitema skaper rom for mennesker. . . . . . . . . . . 7 Arkitemas visjon for by og bolig . . . . . . . . . . . . . 11 Sluseholmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kommandantens Gaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Åkrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Villa Vid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kronborg Strandby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 De fem Søstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kanalhusene, Nykøbing S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Skanderborg Bakker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tuborg Sundpark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ungdomsboliger, Aarhus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Casa Spodsbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Casa Bohnsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ringkøbing K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Lørenskog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Prästgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Lilla Essingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Skeppsbron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Telefonplan Kvarter A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Nya Hovås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Nacka bostäder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rosendalspassagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Skärmarbrink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Arkitema og BIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Arkitema og bærekraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Concept Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Kontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102


6  Boliger


Arkitema ­skaper rom for mennesker

OSLO Stockholm

Aarhus København

Arkitema er et skandinavisk arkitektfirma. Vi har kontorer i Aarhus, København, Stockholm og Oslo. Arkitema er opptatt av det myke, flate landskap, det levende skjærgårdsmiljø og værharde fjellområder. De store byer og de små samfunn likeså. Arkitema lager arkitektur til de mennesker som oppholder seg i disse mange og forskjellige rom; I byen, i landskapet, på skolen, på jobben, i hjemmet eller på et sykehus. Arkitema skaper rom for mennesker! Vi har spesialisert oss innen fem områder: Landskap Boliger Næring Utdanning Helse

Vi kan tilby profesjonell arkitektrådgivning og samtidig sikre deg verdiskapende, vakker og bærekraftig arkitektur i en nordisk stil. Alltid i levende og dynamisk dialog med kunden. Vi sikrer gode og holdbare arkitektoniske løsninger, fordi vi beskjeftiger arkitekter og ingeniører, som besitter den nyeste kompetansen innen disse områdene: Arkitektur BIM (intelligent projektering) Bærekraft Brukermedvirkning Med 250 medarbeidere er Arkitema blant Skandinavias største arkitektvirksomheter, som planlegger noen av de største og mest komplekse oppgaver i Norden.

Boliger  7


8  Boliger


Boliger  9


10  Boliger


Arkitemas visjon for by og bolig

En god bolig i en god by Hos Arkitema tenker vi alltid boligen i forhold til urbane eller landskapsmessige omgivelser. I det skandinaviske bildet skal byen representere demokratiet og velferdssamfunnet. En by hvor vi sikrer trygghet og nærvær for alle aldre, personer og kulturer. Samtidig skal byen planlegges med fokus på bærekraft og holdbare løsninger, som fungerer både nå og i fremtiden. Byer som er kompakte, intense og fulle af liv. Byer med overraskende og interessante plasser og torg. Med avvekslende gateløp, hvor neste gatehjørne åpenbarer nye grønne byrom, interessante gater og overraskende fasader. En fortetting av urbane opplevelser – alltid med mennesket i sentrum. En menneskelig by For Arkitema er det viktig at byen sentreres om og utfordrer alle våre sanser. Byen skal tenkes i forhold til, at de fleste opplever den i ca. 170 centimeters høyde med en hastighet på 6 km/t. Samtidig skal byen tenkes med korte avstander, så vi unngår passiv transport. I den gode by skal tiden brukes på andre mennesker. Byen skal veksle mellom å være åpen og lukket, urban og grønn, aktiv og stille. Den må gjerne være hemmelighetsfull og labyrintisk, men samtidig oversiktlig og logisk. Som fastmerke for vår visjon for den gode by skiller vi mellom offentlige, semioffentlige og private soner. I den offentlige sone er du midt på plassen, på vei gjennom gaten, i butikken eller på biblioteket. Du møter ukjente blikk og støter på fremmede mennesker. I den halvoffentlige sone har du mulighet for å dyrke nærmiljøet og fellesskapet med na-

boene; Ved postkassene, hos den lokale frisør, på lekeplassen eller på benken nede i gårdsrommet. I den private sone kan du lukke døren inn til din egen bolig. Her bestemmer du, hvordan det ser ut, og hvem du deler rom med. Boligen skal danne en ramme om møter mellom mennesker Inne i en bolig tegnet av Arkitema er det fokus på enkle, vakre og funksjonelle løsninger. Vi har som skandinaver en bevissthet om boligens viktighet, som beskyttelse mot det kalde nordiske klima og meget skiftende og årstidsbestemte sollys. Derfor er Arkitemas boliger alltid preget av den skandinaviske funksjonalisme og fokus på store rene og lyse flater – på gulv, vegger og himlinger. Når solen skinner på en Arkitemabolig, når den inn i alle rom, med behagelige, overraskende og livgivende lysinnslipp. Samtidig vil funksjonaliteten sikre at man får en bolig som danner en rolig ramme om mennesket der hver ting har sin rette plass, hvor fokuset er på det vesentligste – at vi i boligen skal kunne bevare de menneskelige relasjoner. Arkitema kombinerer funksjonalismen med kvaliteter som varme og skandinavisk hygge. Samtidig bringer vi viktige bærekraftige aspekter i alle boligens hjørner. En annen vesentligt karakteristikk ved en Arkitema bolig er at den holder i flere generasjoner. Vi foretrekker alltid naturlige materialer uten kjemikalier og tilsetningsstoffer – holdbare materialer med lavt eller inget CO² utslipp.

Boliger  11


Sluseholmen Kanalby med 1 310 boliger i Københavns Sydhavn Adresse: Sluseholmen, København  /  Byggherre: Sluseholmskonsortiet  /  Arkitekt: Arkitema og Sjoerd Soeters (masterplan); Arkitema m.fl. (boliger og næring)  /  Landskap: Arkitema  /  Ingeniør: Niras, Cowi  /  År: 2005-2012  /  Omfang: 93 000 m² (1 310 boliger, institution, 1 400 m² butik)

12  Boliger


Boliger  13


14  Boliger


Boliger  15


16  Boliger


Boliger  17


18  Boliger


Boliger  19


Kommandantens Gaard Moderne bygårdstruktur ved Københavns kanal Adresse: Kommandantens Gaard, Amager, Köpenhamn S  /  Byggherre: I/S Kommandantens Gaard  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingeniør: Grontmij /  År: 2006  /  Omfang: 186 boliger, 17 800 m²

20  Boliger


Boliger  21


22  Boliger


Boliger  23


24  Boliger


Åkrogen Rekkehus med utsikt til Aarhusbukten Adresse: Åkrogen, Risskov  /  Byggherre: Marselis Ejendomme  / Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingeniør: Allan Almbjerg /  År: 2006  /  Omfang: 18 boliger, 3 196 m²

Boliger  25


26  Boliger


Boliger  27


Villa Vid Enfamiliehus i lavenergi høyfast betong Adresse: Ingerslevvænget 1, Tranbjerg  /  Byggherre: Connovate Building ApS  /  Arkitekt: Arkitema  /  År: 2012  /  Omfang: 154 m²

28  Boliger


Boliger  29


30  Boliger


Boliger  31


boardwalk

Helsingør camping Kajakklub

Strandpromenaden nyt forløb

klitlandskab

parkering

klitlandskab Nord parkering

parkering

Grønnehave ældrecenter

klitlandskab

Kronborg Strandby

Café St

ad g

an

gs

ve

j

ra

parkering

offentlig stiforbindelse

klitlandskab

parkering

klitlandskab værksted jernbane

32  Boliger

nd

pr

om

en

ad

en


Kronborg Strandby Trehus med gode utsikts- og lysforhold Adresse: Tretorn-grunden, Helsingør  /  Byggherre: Ejendomsudvikling Kronborg Strand  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /   År: 2011-2014  /  Omfang: 15 000 m², 100-150 boliger

Boliger  33


34  Boliger


35 Boliger  35


36 36  Boliger


De fem Søstre fem frittliggende sylindriske boligblokker i 13 etasjer Adresse: Vestre Engvej/Boulevarden, Vejle  /  Byggherre: NCC og Boligselskabet Domea  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema / Ingeniør: Rambøll /  År: 2007-2013  /  Omfang: 240 ejerlejligheder, i alt ca 25 400 m², Landskap: 43 000 m²

Boliger  37


38  Boliger


Boliger  39


Kanalhusene, Nykøbing S 27 enfamiliehus ved Isefjord Adresse: Havnevej 25, Nykøbing Sjælland  /  Byggherre: Frederiksberg Ejendomme  / Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: Arkitema  /  Ingeniør: MT Højgaard  /  År: 2006-2007  /  Omfang: 3 800 m²

40  Boliger


41 Boliger  41


42  Boliger


Boliger  43


Skanderborg bakker Helhetsplan med forskjellige boligtyper i varierende høyde Adresse: Skanderborg Bakker  /  Byggherre: Sjælsø Gruppen  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  År: 2007-2008  /  Omfang: 34 ha – ca 700 boliger

44  Boliger


Boliger  45


46  Boliger


Boliger  47


48  Boliger


Tuborg Sundpark 4 boligfløyer i fem etasjer med utsikt til Øresund Adresse: Tuborg Havn, Hellerup  /  Byggherre: Boliginteressentskabet Tuborg Nord, Carlsberg Ejendomme, NCC  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: SLA Landskabsarkitekter / Ingeniør: Rambøll /  År: 2004  /  Omfang: 130 boliger, ca 17 000 m²

Boliger  49


50  Boliger


Boliger  51


Ungdomsboliger, Aarhus Ungdomsboliger i 12 etasjer i lavenergiklasse 2025 Adresse: De Bynære Havnearealer, Aarhus Havn  /  Byggherre: Boligforeningen Ringgården  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: Arkitema  /  Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører og Niras  /  År: 2011-2013  /  Omfang: 5 000 m²

52  Boliger


Boliger  53


54  Boliger


Boliger  55


56  Boliger


Casa Spodsbjerg Privat villa på Langeland Adresse: Skippervænget, Spodsbjerg  /  Byggherre: Vagn Hansen  /  Arkitekt: Arkitema  /  Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører  /  År: 2009-2010  /  Omfang: 240 m²

Boliger  57


58  Boliger


Boliger  59


Casa Bohnsen Privat villa i Aarhus Adresse: Aarhus / Byggherre: Bohnsen /  Arkitekt: Arkitema  /  År: 2010  /  Omfang: Ombygg av privat villa

60  Boliger


Boliger  61


Ringkøbing K Parallelloppdrag – Ny bærekraftig bydel Adresse: Ringkøbing  /  Byggherre: Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By  / Arkitekt: Arkitema og Effekt (underrådgiver)  /  Ingeniør: Orbicon  /  År: 2013  (parallelloppdrag)  /  Omfang: 84 hektar

62  Boliger


Boliger  63


64  Boliger


Boliger  65


Lørenskog 159 boliger og Næring Adresse: Solheinveien/Skårersletta, Oslo  /  Byggherre: USBL  /  Arkitekt: Arkitema  /   År: 2013  /  Omfang: 16 300 m²

VEDLEGG 6_D

PERSPEKTIV SOLHEIMSTUNET

VEDLEGG 6_D

PERSPEKTIV SOLHEIMSTUNET

66  Boliger


Boliger  67


Prästgården Boligområde nær Gustavsberg Adresse: Pastor Normans Väg, ­Gustavsberg  /  Byggherre: Sjaelsö Sverige AB  /  Landskap: Arkitema og Nova Mark  /  Ingeniør: Looström & Gelin Konstruktionsbyrå AB/PQR  /  År: 2010-2011  /  Omfang: 28 boliger

68  Boliger


Boliger  69


70  Boliger


Boliger  71


72  Boliger


Boliger  73


Lilla Essingen Attraktive boliger med direkte kontakt til vannet Adresse: Lilla Essingen, Stockholm  /  Byggherre: SB, Vasakronan, Sjælsø og Stockholm Stad  /  Arkitekt: Arkitema DOT  /  Landskap: Arkitema DOT  /  Ingeniør: Rambøll  /  År: 2016  /  Omfang: 400 boliger

74  Boliger


Boliger  75


76  Boliger


Boliger  77


Skeppsbron Ombygging av Skeppsbron i Gamla Stan, Stockholm Adresse: Skeppsbron Stockholm  /  Byggherre: Stockholm Havn  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  Konkurrenceår: 2009-2010: Omfang 28 000 m²

78  Boliger


KUNGLIGA SLOTTET

SLUSSEN

SLOTTSBACKEN

GAMLA STAN

Evenemangsscen

SKEPPSBR

RESTAURANG Parkering

ON

Nätstation TERMINAL

CAFÉ , HAMNKONTOR Evenemangsplats

N

Boliger  79


80  Boliger


Boliger  81


Telefonplan Kvarter A 16 etasjes boligblokker i Stockholms nye designsentrum Adresse: Telefonplan, Stockholm  /  Byggherre: Vasakronan  /  Arkitekt: Arkitema  /  Landskap: ÅWL  /  Ingeniør: Structor/Konkret/Tyrens  /  År: 2010-2015  /  Omfang: 16 500 m², ca. 135 boliger

82  Boliger


Boliger  83


84  Boliger


Boliger  85


Nya Hovås parallelloppdrag, utbyggingsstrategi for Nya Hovås i Göteborg Adresse: Billdalsvägen 2, Hovås, Göteborg  /  Byggherre: HSB Göteborg og Next Step Group AB  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  År: 2013  /  Omfang: ca 80 000 m² boliger og ca 10 000 m² næring

86  Boliger


NYA HOVÅS / visioner

64 arkitema architects 18.03.13

Boliger  87


88  Boliger


Boliger  89


Nacka bostäder Eksperimentelt trebyggeri i fem etasjer Adresse: Björknäs, Nacka  /  Byggherre: Nacka Kommun  /  Arkitekt: Arkitema / Landskap: Arkitema /  År: 2018  /  Omfang: 7 000 m², ca 240 boliger

90  Boliger


Boliger  91


Rosendalspassagen tradisjonell kvartalstruktur i Uppsala Adresse: Uppsala  /  Byggherre: Sjælsø  /  Arkitekt: Arkitema  /  År: 2012 (konkurrens)  /  Omfang: 5 000 m²

92  Boliger


Boliger  93


Skärmarbrink Studentboliger i Stockholm Adresse: T-bana, Stockholm  /  Visionsoplæg  /  Arkitekt: Arkitema  /  År: 2012  /  Omfang: Studentboliger på Tunnelbanans stationer

94  Boliger


Boliger  95


Arkitema og Building ­Information Modeling (BIM)

I Arkitema har vi fokus på at digitale teknologier kan bidra til å utvikle arkitekturen og øke verdien for våre byggherrer og samarbeidspartnere. Arkitemas produksjon er basert på Building Informasjon Modeling (BIM), en teknologi som kan integrere alle byggesakens tegninger og dokumenter i en digital 3D modell. BIM sikrer optimal kontroll over prosessen, bedre tverrfaglig koordinering mellom aktørene, forbedret styring av tid og økonomi og et bedre beslutningsgrunnlag – for byggherre, brukergrupper, rådgivere, entreprenører og leverandører – og til slutt et langt bedre produkt. Vi anvender BIM i alle oppdrag og våre BIM erfaringer spenner bredt fra kompliserte helseprosjekter, store undervisnings- og forskningsbygg, til boligprosjekter. Teknologien er i dag integrert i våre prosesser, og er grunnlaget for å opprettholde og forbedre både kvaliteten og kapasiteten i en bransje med økende kompleksitet. Slik anvender vi BIM i Arkitema BIM prosjektets 3-dimensjonale plattform skaper – i sammenheng med ny teknologi – nye muligheter for kommunikasjon og prosesser til forbedring av både kvalitet og effektivitet. BIM modellen er en visuell ”ramme”, som kan behandles via ulike web-baserte platformer (PC/Ipad etc.) med forskjellige formål. De prosjekterende bearbeider

96  Boliger

3D modellen simultant fra mange sider, koordinerer løsninger og informasjoner – og retter avvik. Byggherre og brukere kan fra første dag få innsikt i og bli involvert i prosjektet via webbaserte og online 3Dmodell-viewere og få informasjon via integrerte økonomisimuleringer (4D), som følger 3D modellen. Entreprenøren kan planlegge sitt byggeprosjekt med kontinuerlig kontroll over mengder, fremdrift og byggeprosess, med basis i 3D modellen. Samtidig kan kontrollører og byggeledelse registrere og korrigere avvik direkte fra byggeplass. Når prosjektet er ferdigstilt, kan modellen danne grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold, hvor den fortsatt er informasjonsbanken for bygget. Arkitemas BIM organisasjon Det fantastiske ved BIM er, at all informasjon er integrert – og det er vår visjon å utvikle og tilby nye måter til å benytte seg av denne informasjon. Dette bidrar til at den arkitektoniske kvaliteten økes, samtidig som vi oppnår forbedret effektivitet og dialog med byggherre og andre aktører omkring en byggesak. Arkitemas prosjektutvikling og samarbeidsprosjekter ledes av vår BIM manager og understøttes av et velutviklet supportnetverk og dyktige IKT-ledere. Dette sikrer en ensartet utvikling av arbeidet med Revit på tvers av prosjektene i alle Arkitemas avdelinger i Danmark, Norge og Sverige.


Boliger  97


Arkitema og ­bærekraft

Bærekraftig arkitektur er i dag en prosjekteringforutsetning – et designparameter på lik linje med andre forutsetninger. Kravene til byggebransjen har i Danmark siden 2006 utviklet seg med en hastighet, som gjør, at arkitekturen kontinuerlig krever nytenking mht. energi, byggeteknikk og inneklima. Hva skal vi så gjøre for å forberede våre bygninger til et antatt mer ekstremt klima? Hvordan sikrer vi, at disse bygninger er behagelige å oppholde seg i samtidig som vi minimerer energiforbruket? Og ikke minst – hvordan vi sikrer den sosiale bærekraft i og omkring bygningene våre? Byggebransjen utfordres i dag på nye områder, og disse utfordringene kan vi ikke løse utelukkende på erfaring. Vi innarbeider bærekraftige energiløsninger og visjoner fra starten i hvert eneste prosjekt og sikrer et fokus på den sosiale bærekraft, blant annet ved bruk av de nyeste 3D programmer med tilhørende simuleringsverktøy. Det gjør vi i Arkitema. Slik designer Arkitema bærekraft Hos Arkitema formes bærekraftige hus, hvor den nyeste kunnskap, lang erfaring med bærekraftig prosjektering og ny teknologi forenes. Vi designer med åpne, men kritiske øyne og i dialog med utviklingen som stadig aksellererer.

98  Boliger

Fra kontorets etablering i 1969 har Arkitema alltid hatt en tilnærming til bærekraft, med fokus på sted, lys, materialvalg og valg av boligform. I dag står denne kunnskap og erfaring aldri alene, men i følge med den nyeste viten og dagens teknologiske løsninger. Vi er pr. i dag ledende innen bærekraftig prosjektering og har som målsetting å utvikle oss videre innen dette temaet. Konkrete kompetanse innen for bærekraftig arkitektur For å sikre at alle Arkitemas byggeprosjekter oppfyller kravene i bærekraft-begrepet, har vi etableret et nettverk, der vi med vår innovasjonsavdeling – Arkitema Concept Design – helt spesifikt arbeider med å utvikle bærekraftige produkter og idéer. Nettverket sikrer at kunnskap om bærekraft når ut til alle firmaets ansatte. Bærekraft er naturlig integrert når vi tegner nye skoler, sykehus, boliger og næringsbygg samt designer energiriktige produkter og tegner visjoner for nye byer og landskapsområder. Som en av få danske arkitektkontorer har Arkitema syv sertifiserte DGNB konsulenter. Arkitema har dessuten sertifisering mht. prosjektering av passivhus, og har dessuten arbeidet med BREEAM og LEED.


99 Boliger  99


Connovate rehabiliterings­ elementer

100  Boliger

Xframe lavenergivinduer i kompositt­ materiale

Øverst t.v.: lavenergiboliger i Hasselager Midten: Prefabrikerte boliger Nærmest: Ungdomsboliger, Aarhus Havn


Concept Design

Arkitema Concept Design er vår innovasjonsavdeling som kun arbeider med å utvikle nye forretningsområder og arkitektoniske byggkomponenter og byggesystemer. Vi ser store fordeler ved å ha en avdeling som Concept Design tilknyttet vår virksomhet. De utviklingsprosjekter og nye formspråk som arkitektene her er involvert i, bidrar til å utvikle Arkitemas prosjekter. Samtidig genererer Concept Design kunnskap på tegnestuen og understøtter Arkitemas målsetting om å videreutvikle bærekraftprinsippet i bransjen. Fremtidens energiriktige bygg Arkitema Concept Design har sammen med X ­ frame utviklet fremtidens lavenergivinduer, som i et elegant vindusdesign med et høyt estetisk nivå oppfyller passivhuskravene. Disse vinduene er benyttet i Arkitemaprosjektet "Ungdomsboligerne på Aarhus Havn" samt i 75 lavenergiboliger i Hasselager, og sikrer i begge tiltakene et meget lavt energiforbruk. Avdelingen arbeider også med utvikling av prefabrikkerte bygg – senest i et utviklingsprosjekt for Realdania, "Det Vedligeholdelsesfrie Hus", hvor hovedfokus er CO reduksjon og miljøvennlig ² bygg.

Et annet viktig utviklingsprosjekt for boligbransjen, er et byggesystem med høyfast betong, som Arkitema har utviklet i samarbeid med eksterne partnere i Connovate. Byggesystemet er benyttet i både ungdomsboligprojektet på Aarhus Havn og i lavenergiboligerne i Hasselager. Byggesystemet introduserer superslanke og superisolerende byggeelementer, som resulterer i yttervegger som til fulle møter kravene til passivhusstandard. Elementene har veggtykkelse ned mot halvdelen av en tradisjonell ytterveggs men med samme U-verdi. Gevinsten med hensyn til vekt og håndtering – og dermed energiforbruk er åpenbar. Dessuten betyr den reduserte tykkelsen populært sagt, at man i en tradisjonell leilighet, hvor man alltid arbeider med bruttoarealer, får et ekstra barneværelse i forhold til om man benytter konvensjonelle betongelementer.

Boliger  101


Kontakt

primære kontaktpersoner, Arkitema Boliger – Norge

Thomas Carstens

Henning B. Thomsen

Anders Warmdahl Mikkelsen

Partner

Prosjektleder

Sagsarkitekt

Arkitekt MAA

Constructing Architect

Arkitekt MAA

tc@arkitema.dk

hbt@arkitema.dk

awm@arkitema.dk

M  +45 4082 1416

M  +45 2065 4011

M  +45 6122 7850

Segmentsjef, Arkitema Boliger

Niels Christoffersen Associeret partner Arkitekt MAA nch@arkitema.dk M  +45 2023 1063

102  Boliger


ARKITEMA ARCHITECTS PEOPL E IN ARCHITECTURE

Danmark: Frederiksgade 32 DK-8000 Aarhus C T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

Rued Langgaards Vej 8 DK-2300 København S T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

Sverige: Rosenlundsgatan 29A, S-104 62 Stockholm T +46 (0)8 545 856 00 info@arkitemadot.se www.arkitemadot.se

Norge: Skøyen Atrium Drammensveien 147 N-0277 Oslo T  +45 7011 7011 info@arkitema.dk www.arkitema.dk

104  Boliger

Arkitema Boliger  

Hos Arkitema tenker vi alltid boligen i forhold til urbane eller landskapsmessige omgivelser. I det skandinaviske bildet skal byen represent...

Arkitema Boliger  

Hos Arkitema tenker vi alltid boligen i forhold til urbane eller landskapsmessige omgivelser. I det skandinaviske bildet skal byen represent...

Advertisement