Page 1

pS – om arkitektur och kreativitet


This is a publication from pS Arkitektur. We want you to get to know us, and to grasp the feeling we have for architecture and interior design. This publication focus on what we like and how we do it. If you like read it in English, please contact info@psarkitektur.se


Identitet Volym Rörelse

Form Plats

Arbetsplats Hållbarhet Boplats Materialitet Kulör Vitt Mönster Aktivitet Ljus Dagsljus

Ljussättning Renovering Mått och skala Konstruktion Produktion Prefabricering Platsbyggnation

www.psarkitektur.se


2.


Arkitektur handlar om att tillsammans med våra kunder definiera och sortera visioner till fungerande och hållbara rum, byggnader, landskap och inredning. Vi arbetar med hus, inredning och stadsutveckling. Bostadsprojekten spänner från fritidshus och villor till radhus och flerbostadshus. När vi renoverar och inreder kontor stärker vi våra kunders verksamhet genom kreativa och fungerande lokaler. Genom detaljplaner skapar vi nya byggrätter för våra kunder. Vår vision är att skapa unik och hållbar arkitektur som berör och syns. Vi siktar högt, både estetiskt och tekniskt. Det ger långsiktig hållbarhet vilket är bra både för ekonomin och vår miljö. Jag hoppas den här boken kan inspirera till nyfikenhet för nya rum och byggnader.

/Peter Sahlin, arkitekt SAR/MSA

3.


Identitet Of all the arts in the world, none is more fundamental to the way we live than architecture. It is a mirror of our own time and of times gone by, a diary that is written in mud and timber, in brick and stone, in iron and steel, in concrete and glass. Our homes, our public buildings and cities reflect what we are, what we once were – and what we hope to become. – Trevor Howells

Särskiljning skapar identitet och får oss att minnas, till exempel ett ansikte, en låt, en plats eller en byggnad. Dessa egenskaper kan i arkitekturen synas som kulör, mönster, materialitet och detaljer. I många av våra projekt har vi ritat egna möbler, tapeter och belysning för att ytterligare gestalta ett rum och en visuell identitet. I bostadsprojekt skissar vi gemensamt fram hur ett hem kan se ut och fungera. Utan en stark identitet som målbild blir resultatet anonymt. 4.


5.


Två 16 meter höga träd med LED-skyltar står utmed E4:an i Upplands Väsby. Syftet var att återupprätta den 400 år gamla lindallén till Stora Wäsby slott som på 1960-talet klövs mitt itu av E4:an. Skyltarna skapar en tydligare visuell koppling mellan alléns östra och västra sida. Trädens unika konstnärliga utformning och placering har blivit ett nytt landmärke och en port till Upplands Väsby.


I arbetet med Skypes labb och kontor har vi utifrån en idé om ett nät av sammankopplade modem skapat romboida och triangulära former, som är synliga i golv och design av arbetsplatser, bord och bardisk. De färgglada, lekfulla, bulliga formerna kommer från Skypes grafiska profil. Skypes logga är omtolkad till bollformad belysning runt hela kontoret. Företaget arbetar med audio och video vilket syns i tapeter och ljudabsorbenter.


10.


Volym “Design is a plan for arranging elements in such a way as best to accomplish a particular purpose.” – Charles Eames

Rent matematiskt är volym produkten av bredd x längd x höjd. Men det är inte så vi talar om volym inom arkitekturen. Där liknas volym istället vid en fysisk form. En volym kan bearbetas på olika sätt. Genom att lägga till, ta bort, vrida, stapla skapas nya rumsmöjligheter.

11.


I Wäckare Ängs 63 radhus tog vi utgångspunkt i en traditionell villavolym och formade om den med hjälp av vridningar. Den lutande taklinjen ger en varierad gatubild och gör att byggnaderna böljar som landskapet.


R ö re l s e “I try to give people a different way of looking at their surroundings. That's art to me.” – Maya Lin

Rörelse kan definieras som förflyttning av en kropp från A till B. Eller som upplevesen under förflyttningen. När man rör sig mot, runt eller genom en byggnad förändras den. Ett komplext montage av vyer påverkar hur människan upplever arkitekturen. Alla sekvenser av rörelse är viktiga att förstå i en designprocess – inte bara hur arkitekturen upplevs, utan också hur människor påverkas fysiologiskt, intellektuellt och emotionellt när de rör sig genom och befinner sig i arkitekturen.

16.


17.


Det är viktigt att förstå arbetsplatsens flöden och infrastruktur. Hur många kommer arbeta, vara och röra sig på kontoret och under vilka tider? Vår uppgift är att skapa förutsättningar för ett flödesmönster som känns naturligt och enkelt. På vägen mellan A och B ska det finnas möjligheter för spontana möten och pauser, samtidigt som få ska störas i onödan. En varierad fysisk miljö är berikande och vår erfarenhet visar att rätt flöden är nödvändigt för att hålla energin uppe under hela arbetsdagen.


Fo r m “I don’t think of form as a kind of architecture. The architecture is the result of the forming. It is the kinesthetic and visual sense of position and wholeness that puts the thing into the realm of art.” – Roy Lichtenstein

En form är en beskrivning av ett objekts volym. Formen är inte beroende av objektets storlek eller placering. En speglad bild kan däremot bli en avvikande form och formen kan ändras om objektet skalas om. Till exempel blir en sfär en ellips om man drar olika mycket i den vertikalt och horisontellt.

20.


21.


Undersökandet av former med hjälp av arbetsmodeller görs i olika skalor och material. Modellen ger snabbt en känsla för geometri på ett sätt som tvådimensionella ritningar inte gör. En modell gör det enklare att förklara hur ett objekt eller ett rum kommer att gestaltas.


Mosaik är ett bord med en bestämd form och en del i ett modulsystem. Genom att kombinera flera bord går det att skapa nya former och möjligheter. Designen av bordet är anpassad för massproduktion. Här syns en kombination i SL:s lokaler. 25.


Plats “Man dwells when he can orientate himself within and identify himself with an environment, or, in short, when he experiences the environment as meaningful.” – Christian Norberg-Schulz

Christian Norberg-Schulz betonar i sin bok “Genius Loci – Towards a phenomenology of architecture” att alla platser har en karaktär och är beroende av tiden, eftersom uttrycket ändras med årstid, väder och ljus. Även skala spelar en betydande roll för hur vi tolkar och förstår vår omvärld. Människan förhåller sig till andra kroppar och objekt. Vi kan inte med lätthet läsa skillnaden mellan en 200 meter hög byggnad eller en som är 300 meter, men det märker vi när vi försöker gå uppför trapporna.

26.


27.


Innan vi jobbar med nya platser eller byggnader gör vi en noggrann analys. Det innebär att vi studerar rörelsemönster, soloch vindförhållanden, utsikter, topografi, vegetation samt fakta och historia om platsen. På ett filosofiskt plan försöker vi hitta platsens själ, som vi kan ta med oss i den kommande processen. I konceptet för torget i Orminge Centrum föreslog vi höga hus innehållande cirka 200 lägenheter.


Arbetsplats Arbetsplatsen genomgår i dag stora förändringar. Det viktiga är inte var du gör jobbet, utan vad du gör. Inredningen är verksamhetsstyrd och anpassas efter individens och gruppens specifika behov. Kontoret är en scen för möten och interaktivitet. Aftonbladet önskade ett öppet kontor där vi prioriterade ergonomin, funktionsanpassat ljus och korta efterklangstider. Nyttan av en kreativ arbetsmiljö kan inte underskattas. Aftonbladets kulörer i tidningsbilagorna kombinerades i inredningen med trycksvärtans gråskala och foton ur deras arkiv.

30.


32.


När vi inreder kontor och arbetsplatser har vi ofta saknat ett enkelt arbetsbord som både kan stå för sig självt, eller ingå i ett större sammanhang. Easy Tables uppvikta bordsskiva är en smart och flexibel lösning. Uppviket fungerar som en visuell avskärmning och som hållare för hyllor. Vänds skivan nedåt kan bordet användas i en reception eller ett konferensrum.


Hållbarhet Hållbar arkitektur handlar om att skapa tekniska och miljömässiga kvaliteter som minskar byggnadens och inredningens miljöbelastning. Arkitektur och inredning som man tycker om tar man hand om. På lång sikt lönar det sig alltid att satsa på kvalitet i stället för dåliga lösningar, som går sönder och måste bytas ut. När HSB totalrenoverade sitt kontor i Stockholm fick vi uppdraget att utveckla och inreda ett hållbart, öppet och modernt kontor för 420 personer. Byggnaden är nu klassad Miljöbyggnad Silver.


B opla t s


Ett hem är inte bara en fysisk volym och ett antal rum med givna funktioner. Det är också livet innanför väggarna och känslan av en egen boplats. Som arkitekt skapar vi fysiska miljöer som möjliggör detta. Ett hem ska tillgodose många specifika behov. I detta fritidshus i Stockholms skärgård har vi kombinerat olika rumsligheter till en spännande helhet.

37.


Villa Blåbär i Nacka är en speciell boplats. Belägen på en norrsluttning följer den slanka huskroppen tomtens terräng. Husets olika delar hakar i varandra och uttrycket förändras vid varje ny vinkel. Utsidan hör ihop med hur man rör sig på insidan, mellan rummen. De publika delarna öppnar sig mot entrén i öster och husets privata rum ligger mot landskapet i väster. Mot norr kragar huset ut och svävar över berget.

38.


Villa Lindman på Lidingö har en modern form skapad i beprövade, miljövänliga material. Stomme av limträ och ekofiber, tak av sedum och gräs.

41.


M ater i a l i te t “Quality is remembered when price is long forgotten” – PS

Hur material känns och upplevs är centrala begrepp inom arkitekturen. Det är viktiga parametrar för att skapa rum som blir äkta, varierande och spännande. Materialskifte på golv, väggar, tak, fasader, mark och möbler gör att vi skärper våra sinnen samtidigt som det ger stämning och uttryck. Materialets yta: struktur, temperatur, reflektion och kulör påverkar upplevelsen av ett rum.

42.


43.


Material har olika konstruktiva egenskaper som p책verkar upplevelsen av rummet. Ta pappret i denna bok, d채r m책nga sidor tillsammans blir starkare. Om man viker pappret bildas nya ov채ntade konstruktioner. Och samma konstruktion i olika material ger skilda upplevelser.

46.


47.


Kulör “Colour is the emotional part of a structure.” – John Hench

Kulör väcker känslor, skapar minnen och förmedlar stämningar. Genom att använda kulör på rätt sätt, kan vi påverka hur människor upplever ett rum: lugnt, energiskt, formellt, avslappnat, ljust eller mörkt. Många företag har utvalda identitetsfärger som kan användas i grafiskt material och i fysiska miljöer och ljussättning.

48.


1

2 2

1

Smash it. 3

8

Smash hit.

break it. stretch it.

Forget about it. Fold it.

4

7

Bend it.

4

3

Crack it.

6

5


Att addera accentkulörer till inredning och arkitektur ger energi och skapar identitet. På Dynabyte tog vi utgångspunkt i internets tidiga stadium. Färgskalan i inredningen utgår från de 16 unika kulörer som fanns i internets början och dessa har blivit ett tydligt genomgående tema på hela kontoret.

De 16 orginalfärgerna för HTML 4.01: #00FFFF

#000000

#0000FF

#FF00FF

#808080

#008000

#00FF00

#800000

#000080

#800080

#FF0000

#C0C0C0

#008080

#808000

#FFFFFF

#FFFF00


Vitt “Vitt är bara vitt så länge man själv bestämmer att det är vitt.” – Ernst Kirchsteiger

52.


NCS FÄRGKODER: Stockholmsvit Kritvit Ren vit Äggskal Antikvit Vintervit

Vit kulör fungerar som en sammanhållande länk inom arkitekturen, men behöver inte upplevas som en neutral yta. Vi kan växla mellan olika glansvärden, från blankt till matt, och därtill en mängd olika nyanser av vitt. En vit bas gör att rummen upplevs luftiga. Ljusa rum gör även att dagsljuset reflekteras bättre. Det spar energi då artificiell belysning inte krävs i lika stor utsträckning.

- NCS 0502 Y - NCS 0300 N - NCS 0500 N - NCS 0505 G90Y - NCS 0502 B - NCS 0502 G


54.


M önster “The patterns, movement, rhythms and unusual harmonies within the spontaneous brushstrokes are really what brings a painting to life.” – Brent R. Laycock

Enkla mönster baseras på repetition och periodicitet. En mall, platta, eller cell kombineras och dupliceras utan ändring eller modifikation. Andra mönster använder symmetri. Fraktala mönster innehåller även förstoring eller skalning och ger en effekt som kallas “self-similarity” eller “scale invariance.” I växtvärlden kan vi även hitta mönster som använder rotation och reflektion.

55.


När vi skapar mönster baseras de alltid på ett designkoncept. I Brandskyddsföreningens lokaler i Liljeholmen använde vi björkskogens stammar med de karaktäristiska svarta fälten. Det blev ett mönster som användes på glasytor där den vita stammen frostades, medan de svarta fälten var i klarglas. Hos Skype ritade vi lekfulla och organiska tapetmönster av kablar och hörlurar.


Aktivitet “There are 360 degrees, so why stick to one?” – Zaha Hadid

Aktivitet är något som vi väljer att göra. Det behöver inte innebära en fysisk rörelse. En arbetsplats, ett hem eller en offentlig miljö är platser för olika aktiviteter. Arbete, möten, rörelse, paus, vila, umgänge, måltider, koncentration och samtal. Alla dessa aktiviteter har olika förutsättningar och kräver olika typer av rumsliga ytor, inredning, ljus och ljuddämpning.

58.


59.


När vi byter arbetssätt från mitt till vårt, från enskilda platser till aktivitetsstyrt arbete, ökar behovet av att erbjuda variation och flexibilitet i den fysiska miljön. En förståelse av verksamhetens och individens behov är central i designprocessen.


62.


Ljus “To create, one must first question everything.” – Eileen Gray

Ljus för seende, för uppmärksamhet, för stämning. Ljuset kan förstora, förminska, fördjupa och förstärka. Var ska ljuset landa? Vad vill vi belysa? Att jobba med ljus är experimenterande. Högt placerat. Lågt placerat. Kallt ljus. Varmt ljus. Färgat. Skiftande ljus. Vad finns runtomkring? Omgivning påverkar hur belysningen upplevs och belysningen påverkar omgivningen.

63.


D a g slj us Dagsljus är ett centralt verktyg för oss i en hållbar designprocess och vi startar alltid med en analys av förutsättningarna för bra dagsljus. Även upplevelsen av den kontinuerliga förändringen i intensitet, kulör, infallsvinkel och temperatur är viktig för rummets kvalitet.


Ljussättning På vinterhalvåret räcker dagsljuset inte till och vi måste komplettera med artificiellt ljus. En bra ljusplanering är viktig för våra dagliga sysslor. Behovet av rätt miljöbelysning går inte att underskatta. Med ljussättning skapar vi olika stämningar, avgränsar olika rumsfunktioner och definierar platser utan fysiska eller visuella avdelningar.


R e n ove r i n g


Laurinska huset på Mariaberget i Stockholm är ritat av arkitekt Valfrid Karlson 1891. Huset förvanskades kraftigt invändigt under 30-talet och 80-talet, och endast lite fanns bevarat som vittnade om det ursprungliga utseendet. En restaurering till originalskick skulle bli både svår och kostsam. Vi tillämpade istället ett angreppssätt där moderna tillskott av belysning, säkerhetsdörrar och färgsättning adderades i samklang med kvarvarande renoverade byggdetaljer.


En stor och samlande ljusgård blev verksamhetens nav när de gamla fabrikslokalerna renoverades till Coops huvudkontor. Målet var ett öppet och transperent kontor som klarar av framtida förändringar. Alla har full insyn i det stora provköket genom glasväggar från ljusgården. Tåliga och hållbara material som kalksten och ask användes i alla publika delar.

70.


72.


Cancerfonden hyr ut lokaler till en reklambyrå. Vi projekterade en totalrenovering av ytskikt, värme, ventilation och belysning. Interntrappan fick ett lättare uttryck med glasräcken. Nya glaspartier till mötesrummen bidrar till ljus och genomsikt och den bländfria belysningen gör skärmarbetet behagligt. 73.


74.


M ått oc h sk ala “We shape our buildings; thereafter they shape us.” – Winston Churchill

Arkitektur handlar om exakta och unika mått. Vi definierar alltid höjd, bredd och djup. Mått ändras efter olika aktiviteter, då vi står, går, sitter, ligger, hoppar, springer eller hukar. Vår måttbibel heter Neufert, ett lexikon fyllt med mått på allt från skor till bussars svängradier och inredning. Arkitektens uppgift är att kombinera och förstå skillnaden mellan allt från den minsta till den allra största skalan.

75.


76.


Till Lidköpings stadsbibliotek ritade vi en ny inredning på temat ”bokskogen”. Receptionen har stammar med grenar som belysningen hänger i. Utfrästa spår representerar rötter på diskens front. Några spår har infällda ljusslingor av LED. Disken är utformad efter ergonomiska behov, med höj- och sänkbara arbetsbord.

77.


I Valsen 9 i Bromma utĂśkades det lilla huset frĂĽn 80 m2 till 150 m2. Utbyggnaden harmonierar med 1920-talets skala och arkitektoniska uttryck, vilket var en viktig del av projektet.

79.


K onst r uk t io n “If you think good architecture is expensive, try bad architecture.” – Brian Foote and Joseph Yoder

Allt är möjligt när vi har med oss en duktig konstruktör. Bakom unik arkitektur finns ofta ett kreativt samarbete mellan arkitekt och konstruktör. De stora renässansarkitekterna var konstnärer, men framför allt konstruktörer och uppfinnare. Utan teknisk ”know-how” kan vi inte skapa de mest funktionella, estetiska och ekonomiska lösningarna.

80.


81.


84.


Prod ukt ion “Architecture starts when you carefully put two bricks together. There it begins.” – Ludwig Mies van der Rohe

Att förstå produktionsprocessen är avgörande för att få en idé att bära ända fram till färdig produkt. Vi har ritat hus och inredningar där det mesta är förtillverkat och även hus som är producerade på plats. Att veta vilken produktionsmetod och vilket tillvägagångssätt som lämpar sig bäst för varje projekt är viktigt för kvaliteten och för gestaltningen.

85.


När vi ritar hus i fjällmiljö krävs en detaljerad projektering och produktionsplanering. Tjälen går ner 3-4 meter och marken är helt snöfri i endast 6-7 månader. Rätt produktionsmetod är avgörande för ett bra resultat.

86.


87.


Pre f a b r i ce r i n g Prefabricering innebär att förtillverka byggnadsdelar eller hela byggnader. Fördelarna är snabbare och rationellare produktion. Det kräver noggrann projektering. Fjällhuset Skarven inspirerades av Härjedalens designtradition. I dag finns tio olika varianter av huset, producerade i Härjedalen och Jämtland.


Platsbyggn ation På svårtillgängliga platser lämpar det sig oftast att producera med lösvirke, att platsbygga. Man arbetar friare utifrån platsens egenskaper och tar beslut under processen. Villa Blåbärs komplexa geometri och krav på anpassning till landskapet krävde en smidig byggprocess, med en kombination av platsbygge och prefabricering. Huset är helt inklätt i svart tjärpapp som följer husets tak och fasader som en grov textil.


För oss är arkitektur inte en pappersprodukt, det är allt mellan golv och tak, det är färg och form och det är människorna som lever, arbetar och bor där. Att skapa unik och hållbar arkitektur är ett lagarbete. Många engagerade arkitekter har under årens lopp bidragit i våra projekt. Vi brinner för det vi gör och kommer fortsätta att, tillsammans med våra kunder, skapa ny och spännande arkitektur. 94.

Peter Sahlin, arkitekt SAR/MSA


Fotografier: Tove Falk Olsson: omslag Geoff Denton: Stenlaven Patric Johansson: Fjällhuset Skarven Åke E:son Lindman: Coop Pia Ulin: Villa Lindman, SL Jason Strong: NUAC, Skype, Villa Blåbär, Kff Övriga foton är tagna av pS Arkitekturs medarbetare Texter: pS Arkitektur Grafisk design och layout: pS Arkitektur Produktionsråd: Jesper Odelius The Yespossible Company Produktion: Norrmalmstryckeriet

pS Arkitektur AB Kvarngatan 14 118 47 Stockholm info@psarkitektur.se +46 (0)8 702 06 30 www.psarkitektur.se


pS Arkitekturs medarbetare 1998-2013

Peter Sahlin Pernilla Wass Beata Denton Christian Hörgren Per Stensmo Viktor Ahnfelt Anna Johansson Love Neuschütz Caroline Lundin Mette Larsson Wedborn Ry Morrison Carl Kylberg Anna v Gegerfelt Petra Lindfors Erika Janunger Leif Johannsen Thérèse Svalling Martina Eliasson Mari Owrenn Elisabet Bergström Love Sahlin Emilie Westergaard Folkersen Göran Eriksson Lina Mezquida Forsnacke Mikael Hassel


Urval av projekt skype plats kund area år typ

hsb Münchenbryggeriet - Stockholm Skype 1680 + 1400 kvm 2010-2012 kontor

nuac plats kund area år typ

Fleminggatan - Stockholm HSB 9000 kvm 2012-2013 kontor

Instoremedia Klarabergsgatan - Stockholm NUAC 1400 kvm 2010 kontor

dynabyte plats kund area år typ

plats kund area år typ

Kammakargatan - Stockholm Dynabyte 400 kvm 2010 kontor

plats kund area år typ

Tjärhovsgatan - Stockholm Instoremedia 530 kvm 2009 kontor

sl plats kund area år typ

Lindhagensgatan - Stockholm SL 12 500 kvm 2007-2008 kontor


nordisk film

odelius

plats kund area år typ

plats kund area år typ

Frihamnen - Stockholm Nordisk film 2500 kvm 2006 kontor

karamellkungen plats kund area år typ

Telegrafgatan - Solna Karamellkungen 500 kvm 2008 kontor

Svartmangatan - Stockholm Odelius 280 kvm 2006 kontor

brandskyddsföreningen plats kund area år typ

Årstaängsvägen - Stockholm Brandskyddsföreningen 1500 kvm 2008 kontor

aftonbladet

teracom group

plats kund area år typ

plats kund area år typ

Arenavägen - Stockholm Shibsted 2000 kvm 2009 och 2012 kontor

Lindhagensgatan - Stockholm Teracom group 6000 kvm 2011-2012 kontor


boxer plats kund area år typ

coop St. Eriksgatan - Stockholm Boxer 2100 kvm 2008 kontor

mtv plats kund area år typ

plats kund area år typ

Solna Coop 14 000 kvm 2002-2007 kontor

kf fastigheter Lumaparksvägen - Stockhom MTV 2000 kvm 2007 och 2009 kontor

plats kund area år typ

Solna KF Fastigheter 2000 kvm 2011-2012 kontor

cancerfonden

personec/aditro

plats kund area år typ

plats kund area år typ

David bagares gata - Stockholm Cancerfonden 1200 + 1000 kvm 2002 och 2007 kontor

Sundbyberg Personec 3000 kvm 2005 kontor


z-tv

tv 1000 plats kund area år typ

Stockholm MTG 1500 kvm 2007-2008 kontor

SNS plats kund area år typ

plats kund area år typ

Stockholm MTG 2500 kvm 2006 kontor och filmstudio

fjällhuset Stockholm, city Studieförbundet Näringsliv & Samhälle 200 kvm 2009 kontor

icon medialab plats Stockholm, city kund Icon Medialab area 10 000 kvm år 1998-2001 typ kontor

plats kund area år typ

Bruksvallarna - Härjedalen privat 85 och 100 kvm 8 st under 2005-2012 bostad

vityxne plats kund area år typ

Bruksvallarna - Härjedalen privat 170 kvm + vallabod 2012 bostad


villa lindman

villa väster

plats kund area år typ

plats kund area år typ

Lidingö privat 250 kvm 2006 bostad

villa blåbär plats kund area år typ

Nacka privat 170 kvm 2012 bostad

Saltsjö-Boo Privat 160 kvm 2003 bostad

villa dyberg plats kund area år typ

Lidingö privat 60 kvm 2008 tillbyggnad bostad

stenlaven

lotsjorden ljugarn

plats kund area år typ

plats kund area år typ

Enebyberg privat 250 kvm 2006 tillbyggnad bostad

Ljugarn - Gotland privat 60 kvm 2008 tillbyggnad bostad


cymbalen

laurinska huset

plats kund area år typ

plats kund år typ

Stortorp, Stockholm privat 100 kvm 2010 tillbyggnad bostad

klippan

valsen plats kund area år typ

Bellmansgatan - Stockholm brf Bössan 2010-2011 renovering bostad

plats kund area år typ

Ålsten, Bromma privat 36 kvm i tre plan 2009 tillbyggnad bostad

Runstenen

boglösa

plats kund area år typ

plats kund area år typ

Bromma privat 100 kvm 2013 bostad bi

i

å

d

l

l

h b d li

d T k

h

i

l

i

d lå / h i i k

Strandvägen, Stockholm privat 100 kvm 2007 bostad

Uppmyrby/Enköping privat 200 kvm 2010 bostad


fanan plats kund area år typ

ormingehus Narvavägen, Stockholm privat 300 kvm 2011-2012 bostad

plats kund år typ

Orminge centrum Linden och Lovén 2007-2010 bostäder, lokaler och butiker

wäckare äng

fjällbäcken lodge

plats kund

plats kund år typ

area år typ

Upplands väsby Planprocess: Carl de Geer Produktion: Småa 160 och 128 kvm (63 st) 2006-2013 detaljplan och bostäder

dyvinge plats kund area år typ

Bruksvallarna Fjällbäcken 2013 hotell

coffe cup Upplands väsby Stora Wäsby 60 ha 2007 detaljplan

plats kund antal år typ

Stockholm Coffe Cup 5 etableringar 1998-2002 café


kv. kylfacket

helenius

plats kund area år typ

plats kund area år typ

Johanneshov Skanska 400 kvm 1998-1999 småindustri

coop plats kund år typ

Sollentuna Helenius 170 kvm 2008 inredning

länsförsäkringar Slussen, Stockholm KF Fastigheter 2009 skyltning

plats kund area år typ

Stockholm Länsförsäkringar 460 kvm 2006 inredning

lidköpings stadsbibliotek

alléskyltar

plats kund år typ

plats

Stenportsgatan - Lidköping Lidköpings stadsbibliotek 2013 inredning

kund år typ

Stora Wäsby och Infracity Upplands Väsby Carl de Geer 2009 skylt


sl armatur

coop ringar

kund år typ

kund år typ

SL 2008 specialarmatur

Coop 2007 armatur

street life

nuac receptionsdisk

produktion Blond år 2013 typ armatur

kund år typ

skype bubblor

mosaik

kund år typ

kund år typ

Skype 2011 armatur

NUAC 2010 möbel

SL 2008 möbel


skype special

easy table

kund år typ

produktion SA Möbler år 2007 typ möbel

Skype 2012 möbel

teracom receptionsdisk kund år typ

Teracom 2012 möbel

lidköpings stadsbiblioteks reception kund år typ

Lidköpings stadsbibliotek 2013 möbel


pS arbetsprocesser ARBETSPROCESS: BOSTAD

ARBETSPROCESS: KONTOR

F ÖRSTUDIE B YGGLOVHANDLINGAR

S YSTEMHANDLING/ U PPHANDLING

/SKISSFAS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

AV

B YGGFAS

L OKALPROGRAM

S ÖKPROCESS

H YRESFÖRHANDLINGAR

Vision

Lokalbesök

Analys målbilder

Analys

Beskrivning av behov

analys av hyresavtal

plats

Byggprogram

yta

byggnad

rumsprogram

stadsplan

teknik

Avgränsningar

komunikationer

Workshop

Systemhandlingar

ritningar

teknik

beskrivningar

nybyggnadsritning

Visualiseringar

anpassning till detlajplan

ifyllda handlingar

vvs

Designkoncept varumärkes-

konstruktion övrigt

färgsättning

planer

identitet/vision

fasader

myndighet byggare

läge övrigt

ritningar

el

behov

Förfrågningsunderlag

fotomontage foton

rollbeskrivning brand

verksamhet

Bygglov

beställare

ansvarsfördelning

kärnvärden

modell 3D-skiss

Ansvar

funktioner

Skisser

ekonomi

Möten

granskning av övriga handlingar

myndighetskrav

funktioner tekniska krav

typlayout/ förhandlingsunderlag

typlayout

tomt

rumsantal

P ROJEKTERING

ENTREPRENÖRER

Rådgivning

fönster- och dörrupställningar

framställning av typlayout

Lokal

val av entreprenadform framställning av lokalprogram

köks- och badrumsuppställningar

rumssamband/ planlösningar

entreprenörskontakter

rums- och materialbeskrivning

belysning

utvärdering av anbud

markritning

Inredning

måleri ergonomi

rambeskrivning för EL och Belysning

Kontraktskrivning

fast inredning

akustik

lös inredning

pentry/wcuppställningar

k-ritning

Stöd under byggprocessen

rambeskrivning för VVS

arbetsplats

vägg

uppdateringar/ revideringar

fönster

samordning

tak

textil tekniska installationer

byggmöten

specialsnickerier

golv skyltprogram

Kvalitetskontroll

ytskikt fasadskyltning


ARBETSPROCESS: DETALJPLAN P RODUKTION

UPPHANDLING

F LYTT

F ÖLJA UPP

P ROGRAMUTREDNING

P ROGRAMSAMRÅD

P LANSAMRÅD

P LANUTSTÄLLNING

A NTAGANDE

L AGA

KRAFT

INREDNING

OCH BYGGLOV

Analys

Program

Planmaterial skickas till parter berörda platsens förutsättningar

rådgivning vid upphandling av byggentreprenörer yta

utvärdering av anbud

rumsantal

Berörda parterna informeras

kommunen samråder om planförslaget med länsstyrelsen, lantmäterimyndighet och andra kommuner som berörs av planförslaget.

stadsplaner myndighetskrav

synpunkter samlas i en programsamrådsredogörelse

tillfälle till samråd med andra sakägare bereds av kommunen

funktioner

rådgivning vid upphandling av lös inredning

tekniska krav

Skisser Godkännande

3D-skisser

Uppdrag

numrering av ritningar för korrekta utplaceringar

Möten

myndighet brukare

stöd till Interna projektorganistationer

delaktighet i byggmöten och besiktningar

Detaljplanen vinner laga kraft

kungörs i pressen

berörda sakägare informeras skriftliga synpunkter tas emot av byggnadsnämnden

Fastighetsbildning och bygglov söks

Samrådsredogörelse slutgiltigt beslut av kommunfullmäktige. Vid enkelt planförfarande är det byggnadsnämnden som antar planen.

analys av synpunkter

fotomontage bearbetad version av förslaget

ritningar beställare

inga överklaganden inkommer inom tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut anslagit

Detaljplanen ställs ut

modell

utvärdering av anbud

F ASTIGHETSBILDNING

Detaljplan skapas utifrån programmets intentioner och politikernas beslut. Tas fram av tjänstemän. Arbetet sker tillsammans med berörda fastihetsägare, intressenter och kommunala förvaltningar samt övriga myndigheter.

Detaljplanen är giltig i minst fem år och högst femton år

Förslaget antas beslutsunderlag

Utlåtande ev. omarbetning och ny utställning av dp

Överklagande

Godkännande förslaget överlämnas till kommunfullmäktige

hjälp med avvyttring av lokalerna

överklagandet behandlas av länsstyrelsen

överklagandet behandlas av regeringen

delaktighet i besiktning av monterad inredning Information

Utvärdering Uppföljning

pS Arkitektur AB Kvarngatan 14 118 47 Stockholm info@psarkitektur.se +46 (0)8 702 06 30 www.psarkitektur.se


www.psarkitektur.se

pS - om arkitektur och kreativitet  

Arkitektur handlar om att definiera och sortera visioner till fungerande och hållbara rum, byggnader, landskap och inredning. För detta star...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you