Page 1

RÃ¥dgivning ifm.

OFFENTLIGE PROJEKTER


Professionelt samarbejde”

Rådgivning ifm. offentlige projekter Siden firmaets opstart i 2010 har Arkitekturlab beskæftiget sig med arkitekt- og byggeteknisk rådgivning ifm. offentlige projekter, hvor vi bl.a. har haft et fast samarbejde med Frederiksberg Kommune / Frederiksberg Ejendomme. Derudover har vi haft en række projekter for Københavns Kommune som både bygherre- og totalrådgivere.

Arkitekturlabs rolle Arkitekturlabs rolle ifm. offentlige projekter har typisk været, at varetage opgaven som total- eller bygherrerådgivere for kommunernes økonomiforvaltninger eller ejendomsafdelinger. Med udgangspunkt i vores kompetencer har vi været med til at skabe optimale projekter, gennem en tryg og struktureret proces i hele projektforløbet. Et typisk projektforløb i disse sager har været: - Forundersøgelser - Udarbejdelse af budgetoverslag / dispositionsforslag - Brugerinddragelser - Myndighedsprojekter - Hoved-/ udbudsprojekter - Indhentning af tilbud fra entreprenører, herunder afholdelse af licitationer - Forhandling samt kontrahering med entreprenører - Byggeledelse samt afholdelse af møder, herunder projektgennemgangsmøder, byggemøder, m.m. - Fagtilsyn ifm. byggearbejderne, herunder kvalitetssikring - Løbende økonomiopfølgning, herunder økonomistyring - Afholdelse af afleveringsforretning samt mangelgennemgang - Afsluttende byggeregnskab - Afholdelse af 1- og 5-års eftersyn

Om firmaet Arkitekturlab ApS er et arkitekt- og byggeteknisk rådgivningsfirma, hvis primære arbejdsområde er rådgivning i forbindelse med renovering af ejendomme samt nybyggeri. Firmaet beskæftiger sig med byggeopgaver for offentlige bygherrer samt ejer- og andelsforeninger. Med vores årelange erfaring inden for byggebranchen, tilbyder vi kompetente og professionelle arkitekt- og byggetekniske ydelser. Med vores team af arkitekter og byggetekniske sagkyndige løser vi opgaver indenfor nybyggeri, renovering, om- og tilbygninger, projektstyring, budgetlægning, byggestyring, m.m. Eftersom vi er en mindre virksomhed kan vi normalt tilbyde en lavere rådgiverhonorarsats end andre større firmaer, samtidig med at vi sikrer den samme professionelle rådgivning.

Arkitekturlab ApS Viborggade 47A, Baghuset 2100 København Ø

CVR-nr.: 34214999 t: 38 33 38 37 info@arkitekturlab.dk


Budget- og omkostningskalkulationer Offentlige institutioner Brugerindragelse Ombygninger / nybyggeri Bygherrerådgivning Dag- og døgninstitutioner Totalrådgivning Referencer (kontaktpersoner): Tina Brandt, Bygge- og Projektchef

Merete Andersen, projektleder Team II

By, Byggeri og Ejendomme (By- og Miljøområdet) Frederiksberg Kommune

Økonomiforvaltningen, Byggeri København Københavns Kommune

mail: tibr03@frederiksberg.dk

mail: meande@okf.kk.dk

t: (+45) 28 98 43 65

t: (+45) 26 74 43 29

Valdemar Liesk Hansen, projektleder

Mads Alleslev Larsen, projektchef

Frederiksberg Ejendomme, Bygge- og Projektenhed Frederiksberg Kommune

Økonomiforvaltningen, Byggeri København Københavns Kommune

mail: vaha01@frederiksberg.dk

mail: CL7X@okf.kk.dk

t: (+45) 28 98 43 76

t: (+45) 61 14 19 65

02


Flygtningeboliger - Projektreferencer - Jakob Dannefærds Vej 15 - Bernhard Bangs Allé 1-3 - Acaciavej 6 - Centerparken 2-4 - Prins Constantins Vej 3

Bernhard Bangs Allé 1-3


Jakob Dannefærds Vej 15 Projekt:

Ombygning samt renoveringsarbejder i ejendommen ifm. etablering af 9 permanente flygtningeboliger i 3 beboelseslejligheder (bofællesskab)

Adresse:

Jakob Dannefærds Vej 15, 1973 Frederiksberg

Årstal:

2017-2018

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder budgettering, skitseprojekt, myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. 5,2 mio. ekskl. moms

Jakob Dannefærds Vej 15

Bernhard Bangs Allé 1-3 Projekt:

Ombygning af tidligere daginstitution ifm. etablering af 3 nye permanente flygtningeboliger (beboelseslejligheder)

Adresse:

Bernhard Bangs Allé 1-3, stueetage, 2000 Frederiksberg

Årstal:

2017-2018

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder budgettering, skitseprojekt, myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. 2 mio. ekskl. moms

04


Acaciavej 5

Acaciavej 6 Projekt:

Ombygning samt renoveringsarbejder i ejendommen ifm. etablering af 6 permanente flygtningeboliger i 2 beboelseslejligheder (bofællesskab)

Adresse:

Acaciavej 6, 1867 Frederiksberg

Årstal:

2017

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder budgettering, skitseprojekt, myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. 1,8 mio. ekskl. moms

Prins Constantins Vej 3


Centerparken 2-4 Projekt:

Etablering af nye fællesfaciliteter ifm. konvertering af tidligere rehabiliteringscenter til nye midlertidige flygtningeboliger for Frederiksberg Kommune

Adresse:

Centerparken 2-4, 2500 Valby

Årstal:

2017

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder budgettering, skitseprojekt, myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. 2 mio. ekskl. moms

Centerparken 2-4

Prins Constantins Vej 3 Projekt:

Ombygning af tagetagen ifm. etablering af en beboelseslejlighed for flygtninge

Adresse:

Prins Constantins Vej 3, 2000 Frederiksberg

Årstal:

2017

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder budgettering, skitseprojekt, myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. 1,2 mio. ekskl. moms

06


Skoler og daginstitutioner - Projektreferencer - Louis Petersens Børnegård - Børneinstitution ”Solmarken” - Skolen på Nyelandsvej - Børneinstitution ”Elverhøj” - Børnehave og vuggestue ”Godthåb”

Børneinstitution ”Solmarken”


Louis Petersens Børnegård Projekt:

Ombygning af Louis Petersens Børnegård fra fritidshjem til børnehave, herunder istand- sættelse samt ombygning af eksisterende lokaler

Adresse:

Godthåbsvej 81, 2000 Frederiksberg

Årstal:

2011

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder skitseprojekt, myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. 1 mio. ekskl. moms

Louis Petersens Børnegård

Børneinstitution ”Solmarken” Projekt:

Indbudt totalentreprisekonkurrence ifm. om- og tilbygning af børneinstitutionen ”Solmarken” (i samarbejde med A/S Botica Entreprise)

Adresse:

Borgmester Fischers Vej 12, 2000 Frederiksberg

Årstal:

2015

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Tilbud ifm. teknisk rådgivning og bistand i totalentreprise (indbudt konkurrence)

08


Skolen på Nyelandsvej Projekt:

Indbudt konkurrence ifm. opgradering og nyetablering af faglokaler med et samlet areal på ca. 800 m2.

Adresse:

Nyelandsvej 23, 2000 Frederiksberg

Årstal:

2014

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Tilbud ifm. teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning (indbudt konkurrence)

Skolen på Nyelandsvej

Børneinstitution ”Elverhøj” Projekt:

Udvidelse samt ombygning af børneinstitution ”Elverhøj”

Adresse:

Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg

Årstal:

2015

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning ifm. myndighedsprojekt samt hoved-/udbudsprojekt


Louis Petersens Børnegård

Børnehave og vuggestue ”Godthåb” Projekt:

Registrering samt vurdering af daginstitutionens arealer ifm. fremtidig udvidelse

Adresse:

Frydendalsvej 23, 1809 Frederiksberg

Årstal:

2013

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Registrering, digital opmåling samt udarbejdelse af notat

”Elverhøj”

10


Omsorgs- og døgninstitutioner - Projektreferencer - Aktivitets- og samværstilbud ”Nordstjernen” - Plejehjemmet ”Søndervang” - Ryparken 75 - Storm Petersens Vej 4-6

”Nordstjernen”


Aktivitets- og samværstilbud ”Nordstjernen” Projekt:

Ombygning samt renovering af aktivitetstilbuddet “Nordstjernen”

Adresse:

Tomgårdsvej 35, 2400 København

Årstal:

2015

Bygherre:

Københavns Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder brugerinddragelse, skitseprojekt, myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. kr. 810.000.- ekskl. moms

”Nordstjernen”

Ombygning af Plejehjemmet ”Søndervang” Projekt:

Ombygnings- samt renoveringsarbejder i spisestue / fælleslokale

Adresse:

Nyelandsvej 87 / Emil Chr. Hansens Vej 1, 2000 Frederiksberg

Årstal:

2016

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder budgettering, myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. kr. 500.000.- ekskl. moms

12


Ryparken 75

Ombygning af Ryparken 75 Projekt:

Ombygning af den midlertidige daginstitution for Københavns Kommune på Ryparken 75 ifm. indretning af nye faciliteter for Rymarksvænge Ungdomspension

Adresse:

Ryparken 75, 2400 2100 København

Årstal:

2016

Bygherre:

Københavns Kommune

Rådgivning:

Bygherrerådgivning, herunder brugerinddragelse, skitse-/ projektoplæg samt budget overslag


Storm Petersens Vej 4-6 Projekt:

Istandsættelse og ombygning af lokaler beliggende i gadeniveau og mezzanin etage til anvendelse for dag- og tandplejens administration.

Årstal:

2011

Bygherre:

Frederiksberg Kommune

Rådgivning:

Totalrådgivning, herunder myndighedsprojekt, hoved-/ udbudsprojekt samt byggetilsyn

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Byggesum:

ca. 1,7 mio. ekskl. moms

Storm Petersens Vej 4-6

14


www.arkitekturlab.dk

Arkitekturlab_Katalog offentlige projekter  
Arkitekturlab_Katalog offentlige projekter