Page 1

Tett p책_Aktivitet Julie Bueide Cecilie Johansen Marit Heggvoll Lene Dybwad


Tett på_Konsept Aktivitetsåren Kobler sammen bolig, aktivitet og handel. Strekker seg ut mot omkringliggende områder som sykkelbroa i sør og ladestien nordøst.

Tredeling

Bolig Aktivitet Handel/næring/bolig

3 1

2 4

Knutepunkt Sentrale veikryss og forbindelser

Bebyggelse

Bevarte og transformerte bygg og områder Bevart: 1. Sirkusparken 2. City Lade Transformert: 3. Lade Arena 4. Smelteverket

Hovedbygg og -områder

Nettverk Haakon VIIs gate består, og etablerer byggelinjer. Det legges til veier mellom boligfelt og innad i disse. Nye veier kobler seg på eksisterende

Høyest tetthet i handel/ næring/bolig Lavest tetthet i aktivitetssonen

1 4

5

6

2

3

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Velodrom og fotballbane Idrettshall Surfe- og svømmehall Sirkusparken City Lade Smelteverket Kulturscene


- Idrettshallen etableres - Flere boliger som legger seg opp mot aktivitetssonen. - Gamlehjem blir en del av boligbebyggelsen - Mer handel og næring som legges tett opp imot Haakon VII’s gate. Utsikt mot aktivitet.

2050

- Tettere bebyggelse rundt velodrom - Mer næring og handel er lagt til grunnet behov for arbeidsplasser - Ny stasjon for regionstoget - økt tilgjengelighet

2040

- Lilleby bygges ut som boligområde og vi knytter oss opp til dette - Fotballbanene beholdes og man får i tillegg en velodrom og tribune - Barnehage blir bygd (grønt)

2030

2020

2012

- Uorganisert og ensformig - Tilrettelagt for storhandlerne = mye biler - Få mennesker langs Haakon VIIs gate - City Lade bygges ut

- Lade Arena transformeres til Surfe- og svømmehall - Butikker flyttes til ny utbygd del av City Lade - Aktivitetssonen binder området sammen med mulighet for utvidelse mot sentrum


Tett på_Visjon

Tett på_Trondheim

Velkommen til en aktiv livsstil i en ellers urban setting. Inaktivitet er en voksende utfordring, som vi imøtekommer ved å koble aktivitet direkte til en urban boligsituasjon. I kombinasjon med et beskjedent arealforbruk i boliger ønsker vi å trekke menneskene ut av husene og tilby en aktivitetssone i tilknytning til bolig, handel og næring. Vi ønsker at bevegelse og aktivitet skal bli en naturlig del av hverdagen for de innflyttende på Lade, tilgjengelig også for resten av Trondheim og Trøndelagsregionen.

2050: 18 000

Punkthus - Høy tetthet, lite fotavtrykk - 3-7 etg.

2012: 180 000 2050: 250 000

Boligkarré - Halvprivate uterom inni - Felles uterom mellom karréene - 2-5 etg.

Hovedgrepet er en bilfri og kontinuerlig aktivitetssone. Denne skal strekke seg langs Haakon VIIs gate, samt koble seg på eksisterende områder på Lade. Sonen skal ha et bredt utvalg av aktiviteter og være lett tilgjengelig. I 2050 har Trondheims befolkning økt med 70 000 personer. Dette krever på sikt en ny trend mot å redusere arealforbruk i boliger, og samtidig sørge for et godt bomiljø. Vårt forslag for Lade er å skape et bolig- og handelsområde som imøtekommer en bærekraftig arealbruk med å redusere bruksareal per person til 25 kvadratmeter.

Tett på_Typologier

Tett på_Veihierarki

Mixed Use Storkarré type A - Handel 2 etg. tett volum - Bolig 3-4 etg over handel - Taket på handelsvolum blir halvprivat uteareal for beboere

Mixed Use Storkarré type B - Handel 2 etg. - Bolig 3-4 etg over handel - Felles uteareal for arbeidere, besøkende og beboere

Sportstypologi - En del av aktivitetssonen - Idrettshall, surfehall og velodrom. - Signalbygg


Tett på_Kobling til byen -

Ladestien og naturområder Sirkusparken og boliger rundt Bybane til Midtbyen Regionstog Sykkelbroen og nabolag

Tett på_Befolkningstetthet

31000 9945 (32%) 43145 (139%)

36200 11210 (31%) 44840 (124%)

18225 6075 (33%) 24250 (133%)

24600 8550 (35%) 28540 (116%)

13630 5000(37%) 14800 (109%)

11625 4860 (42%) 15810 (136%)

9600 3050 (32%) 9750 (102%)

16280 2650 (37%) 18400 (113%)

Antall personer per boligområde

32090 12890 (40%) 53860 (168%)

19170 8650 (45%) 37870 (198%)

19900 5400 (27%) 21200 (107%)

59500 48000 (80%) 192000 (323%)

54000 33958 (63%) 155268 (287,5%)

41250 24725 (60%) 92900 (225%)

17400 7250 (42%) 29000 (167%)

Tomtestørrelse kvm BYA kvm BRA kvm


Tett på_Plan

2.etasje, Bolig

1.etasje, Næring

Bolig

Handel 2.etasje, Bolig

1.etasje, Næring

r Konto

l Hande

Nedkjøring til Parkering

Snitt av Mixed Use


1.etasje, Bolig

2.etasje, Bolig

P

P

Sirkusparken

P P

Snitt av boligkarrĂŠer 1.etasje, Bolig

2.etasje, Bolig


Tett p책_Snitt


Tett på_Stemning

Fotball og skating i og på velodromen

Moro med tennis og trampolinepark

Fersk frukt og grønnsaker i mathallen

I parken mellom boligene er det rom for lek og kajakkpadling

Taket på surfehallen er perfekt for klatring og skating

Aktiviteten når nye høyder

Tett på: Aktivitet  

Semesteroppgave Høst 2012 Byforming og planlegging, NTNU Julie Bueide, Cecilie Johansen, Marit Heggvoll, Lene Dybwad