Page 1

Nyhavna skal være en blå og grønn bydel som skal innby til rekreasjon, utfoldelse og aktivitet. Både boliger, aktiviteter og rekreasjon skal ha en direkte tilknytning til vann og natur, som skal kunne nytes og oppleves av alle. En ulik tilnærming til vann og natur vil bidra til et variert bybilde som åpner for ulike opplevelser og aktiviteter.

NATURBANITET Amanda J. Kirkeby

Celine M. Lund

Peter Kleven

Sindre A. Gåsvik

Arkitektur 5

Byplanlegging


Nyhavna skal møte Trondheim med et urbant bybilde som gradvis oppløses mot vann og natur. Fra natur i by til by i natur, og fra vann i by til by på vann.

GRØNTOMRÅDE/REKREASJON BOLIG BOLIG MED OFFENTLIG PÅ GATEPLAN OFFENTLIG/LKULTUR

HOVEDTRANSPORTÅRE

ADKOMST TIL FOTS ELLER PÅ SYKKEL - LANGS NIDELVA - FRA SOLSIDEN - FRA SVARTLAMOEN - FRA LADESTIEN

VANNPLASS VANNAKTIVITET (båtutlei/båthavn/verksted)

OFFENTLIG/KONTOR

GRØNN OPPLEVELSESTI BLÅ OPPLEVELSESTI

KONTOR

AKTIVT GATEPLAN


En variert grøntstruktur vil dominere bybildet. Fra å være en frittvoksende skog i vest vil den bevege seg inn i gatene og gradvis inn i karreene. Strukturen vil være orienterende, samt at den skaper variasjon og gir området en klar identitet.

Ved etablering av kanalen skaper vi et strukturerende element på området samt at vi forbinder Nidelva og havnebassenget. Redefinering av havnekanten gir oss større frihet og lar oss arbeide med tilgjengelighet til vannet på nye måter.

Planen baserer seg som i Midtbyen på et strengt grid. Gridet orienterer seg i hovedsak etter kanalen og danner rammene for utforsking av konseptet, der grensene for urbanitet testes.

Situasjonsplan 1:2000


I SKOGEN

INNBYGGERE: 350 BOENHETER: 90 KVM PLASS: 26 KVM/PERS UTNYTTELSESGRAD: 15%

Lysning i skogen


Bolig i skog

Snitt A - A Plan

A

A'


I BYEN

INNBYGGERE: 3000 BOENHETER: 35 / 70 / 110 KVM PLASS: 24 KVM/PERS UTNYTTELSESGRAD: 90%

Livet langs kanalen


Bolig i by

Snitt A - A’ 1:200 Plan 1:200

A' A


PÅ BRYGGEN

Brygge

INNBYGGERE: 150 BOENHETER: 45 / 55 / 75 KVM PLASS: 25 KVM/PERS UTNYTTELSESGRAD: 70%


Bolig på brygge

Snitt A - A’ 1:200 Plan 1:200

A

A'


VED VANNET Ved vann

INNBYGGERE: 450 BOENHETER: 75 / 105 KVM PLASS: 26 KVM/PERS UTNYTTELSESGRAD: 40%


Bolig ved vannet

Snitt A - A’ 1:200 Plan 1:200

A

A'


PÅ VANNET

INNBYGGERE: 250 BOENHETER: 65 / 115 / 165 KVM PLASS: 26 KVM/PERS UTNYTTELSESGRAD: 40% Hul betong gjør at bygget flyter. Det holdes på plass av fortøyningssøyler og stabiliseres av en lett tømmerkonstruksjon. Installasjoner og vann legges i fleksible rør, noe som gjør byggene i stand til å takle både lavvann og høyvann.

På vannet


Bolig på vannet

Snitt A - A’ 1:200 Plan 1:200

A

A'


Modellfoto av oppløsning fra urbant til natur.

Rekreasjonsområdet på piren

For hver beboer og innflytter plantes det et tre på området. Dette bedrer samholdet og felleskapet i bydelen samt underbygger områdets identitet.

For hver beboer og innflytter plantes det et tre på området. Dette bedrer samholdet og felleskapet i bydelen samt underbygger områdets identitet.

Siktlinje fra skogen til Dora II


Naturbanitet  

Semesteroppgave høst 2011 Byforming og Planlegging Arkitektur 5 NTNU Celine Maria Lund, Amanda Jahr Kirkeby, Peter Kleven, Sindre Andersen...