Page 1

KUNNSKAPSBYEN TRONDHEIM

KOMMUNIKASJON FORMIDLING

SYNAPSE

FORBINDELSER UNIVERSITET

DISKUSJON FORUM


V I S J O N I 2050 har Trondheim sin befolkning økt til 250 000. Av disse er mange studenter, med behov for boliger i et marked som allerede idag er presset. I et stadig mer spesialisert samfunn, er kunnskapskapital like viktig, om ikke mer viktig, enn økonomisk kapital. Derfor vil vi forsterke Trondheims identititet som kunnskapsby. Lade har blitt et nytt kunnskapssenter i byen. Her har det blitt etablert et nytt campus, hvor blant annet humanioradelen av NTNU har flyttet. Lade fungerer som et transportsenter, der man lett kan bytte mellom regional og lokal transport, og fungerer slik også som en kunnskapshub ved å koble sammen mennesker og kunnskapsinstitusjoner.


KUNNSKAPSBANEN

KULTUR- OG KUNNSKAPSINSTITUSJONER STUDENTBYER KUNNSKAPSBANEN OVERGANGER TIL JERNBANE

I en årrekke har diskusjonen om encampusløsning kontra delt campus gått frem og tilbake i Trondheim. Kunnskapsbanen er et innspill i denne. Gløshaugen i seg selv er i dag på grensen av hvor stor en effektiv campus burde være, sett fra fotgjengeren sin side. Med kunnskapsbanen ønsker vi å etablere en sirkulær kollektivåre for å bedre tilbudet for alle, og på samme tid lage en sterk forbindelse mellom eksisterende kunnskapsinstitusjoner og den nyetablerte på Lade. Stopp, direkte tilknyttet universitets- og høgskoleområder, samt studentbyer, og kollektivknutepunkt, legger føringene for ruten.

PERSPEKTIV NED HAAKON VIIs GATE


S Y N A P S E N

Kunnskapsbanen

la

ka

ås

Sm

Kunnskapsbanen

Værnes

HANDEL BOLIG ALLMENNYTTIG UNIVERSITET

Oslo

ut

By

Synapsen blir en transporthub og kobler sammen lokal og regional transport.

Den fungerer som en grønn bro og kobler sammen idrettsparken, Dronning Mauds Minne og grøntdraget.

Universitet, handel og næring er konsentrert rundt Synapsen og Haakon VIIs gate.

vik

g

lin

Tettheten er høy rundt Synapsen, Haakon VIIs gate og møter sentrumsutviklingen fra sørvest. På området er det boliger for 16600, av disse er 6500 studenter. Tettheten er 22000 personer per kvadratkilometer.


M O R F O L O G I

3. Byggetrinn: Ideretsanlegg og første del punktkarré.

Haakon VIIs gate slik den framstår i dag.

1. Byggetrinn: Kunnskapsbanen og Campus etableres.

2. Byggetrinn: Studentby og boliger.

4. Byggetrinn: Karré, rekkehus og ny handelsgate

5. Byggetrinn: Siste del punktkarré og studentby

Haakon VIIs gate 2050


SKISSER

LEILIGHET I STORKARRÉ, UTSIKT TIL LILLEBY KULTURFABRIKK

VOGN PÅ KUNNSKAPSBANEN

STUDENTLANDSBY


INFRASTRUKTUR RINGVE, PARK OG MUSEUM

SYNAPSEN

LEANGBUKTA/ LADESTIEN

VÆRNES/E6

LEANGBUKTA/ LADESTIEN

KORSVIKA/ LADESTIEN SIRKUS

SENTRUM

KOBLINGER: VEI OG SYKKEL

SIRKUS SHOPPING STRINDHEIMSTUNELLEN

SENTRUM

KOBLINGER: VEI

PARKERING


5

B

IDRETTSBYGG SKOLE 3 A

IDRETTSHALL

HOTELL BARNEHAGE 4

2

1

ELDRESENTER

INKUBATOR B’ KULTURSENTER

A’


B - B’

A - A’


Takplan

Cafe

Næring/kontor

Takhage

Takterrase

Frisør

2

Næring/kontor

3

Lunsjkafé

Bolig

Felleskjøkken/stue

Bolig

Leiligheter

Plan 2-5 etg.

Plan 1 etg.

Felleskjøkken/stue

Næring/kontor

Barnehage

Leiligheter

Butikk

Næring/kontor

Leiligheter

Plan kjeller etg.

Boder og fellesvaskerom

Leiligheter

Næring/kontor

Bolig

Bolig

PLAN HAAKON VIIs GATE


1 C A M P U S

PASSASJER I SYNAPSEN

Kunnskapsbanen

Kunnskapsbanen

% BYA: 62 % BRA: 340

AREALFORDELING

Kunnskapsbanen

Værnes

PASSASJER OVERGANGER

HANDEL STASJON UNIVERSITET

CAMPUS OG SYNAPSEN Campus på Lade kan huse opp til 17 000 studenter på et område på 40 000 kvadratmeter. Det finnes store og varierte Kunnskapsbanen undervisningsarealer og god plass til kontorer. Det er også tatt høyde for behovet for mer plasskrevende rom som auditorier og verksteder, samt økt tilgang på lesesaler. Synapsen huser i tillegg til universitetsfunksjoner også stasjon for tog (sørenden) og kunnskapsbane (nordenden). Handel er plassert langs veien på vestsiden av bygget og Værnes danner en handelsgate opp mot Haakon VIIs gate. Ved hjelp av passasjer på tvers og langs, genereres møtesteder i forbindelsen mellom tog, kunnskapsbane, universitet og grøntdrag, i synapsen.


2 LADE STUDENTBY

% BYA: 44.5 % BRA: 225

STUDENTBYEN Studentboligene har fellesfunksjoner i kjeller og i første etasje. I etasjene over er det studenthybler, og på takene er det en variasjon av felleshager og takterrasser. I noen av bygningsvolumene langs Haakon VIIs gate, har man næringsvirksomhet på grunnplan, rettet mot gaten.


3

PUNKTKARRÉ

% BYA: 52 % BRA: 280

4

STORKARRÉ

% BYA: 50 % BRA: 300

PUNKTKARRÉ Punktkarréen består av flere “punktbygg” med ulik høyde, fasade og utforming. Byggehøyde mot Haakon VII er 4-8 etg. Byggehøyde mot nord er 2-6 etg. Stier og brannveier gir oppbrudd i punktkarréene.

STORKARRÉ Storkarréene består av gjennomgående leiligheter, og adkomst til leilighetene er via svalganger. Beboerne deler et skjermet, solvendt gårdsrom.

1:300

Parkeringsbehovet er dekket ved parkering langs gate, samt i felles parkeringskjeller under en karré (se pil). Et eksternt trappehus med heis gir adkomst til parkeringsanlegget.


5 REKKEHUS

% BYA: 31 % BRA: 100

REKKEHUS, TETT LAV Rekkehusene har adkomst fra nordsiden via små tilførselsveier og har en parkeringsplass hver. Hage og uteområde ligger på sørsiden med gode solforhold hele dagen og utover kvelden. Rekkehusene er alle på 3 etasjer med en grunnflate på 6 x 10 meter.

Kunnskapsbyen Trondheim  
Kunnskapsbyen Trondheim  

Semesteroppgave Høst 2012 Byforming og planlegging, NTNU Trine Gjessen, Jørgen Haarstad Hofstad, Robin Loe, Eiliv Andreas Myren Ribe

Advertisement