Page 1

DEN GRØNNE MIL Kornelie Solenes // Kenneth Lønning // Jonas Kverneland // Anders Bjørneseth


Tverrforbindelser

Fortetting

Teknologi

Rekreasjon


HOVEDGREP

Barrierer

Tverrforbindelser

Grønnkorridor


TILKNYTNING

NTNU Gløshaugen Stjørdal Strindheim

SINTEF / OSC

Midtbyen

NTNU Tempe

G T

B

Offentlig

Sentrumsutvidelse mot Tempe-Lerkendal Lian Oslo

Sentrumsutvidelse

Heimdal Park and ride

Offentlig kommunikasjon

Sluppen

Halv privat Privat

FOU-instutisjoner


INFRASTRUKTUR

B

B

Bolig

B Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse

Bybane

Bebyggelse

Mixed Offentlig Forretning/kontor

Funksjonsdeling


Landskapet flyter over jernbanen Utvidet Nidelvkorridoren Bybane

Utvidet Nidelvkorridoren

Lerkendal gård

Shared space SINTEF Gangbro

Lerkendal

Gravplasser

Studentbolig

Fisketrapp

Oean Space Center SINTEF Barnehage

Boliger i skogen

Parsellhage Badeanlegg Kajakk Valøya

Barneskole Strand NTNU, SVT

Ungdomsskole Gangbro

Boliger i høyden

Eldrehjem Parsellhage

Utvidet Nidelvkorridoren

NTNU, HF

Byhall Nidelvkorridoren

Boliger i byen Barnehage

Parsellhage Boliger ved elva Potensial for utvidelse

Bybane Tempe idrettsanlegg

Boliger på skrenten

Shell

Landskapet dekker haller og parkering

Park n´ride

Mat/Næring


TRONDHEIMS NYE GATER

TEMPEVEGEN

HOLTEMANNSVEG

KLÆBUVEGEN

S.P. ANDERSENS VEG


DEN GRØNNE ÅREN

Nidelvkorridoren

Parkering

Fiske

Søndagstur

Joggetur

Yoga

Nudiststrand Tenne bål Valhall badeanlegg

Kajakkklubb Fly drage

OSC Helsehus Utsikt til Nidelven og Byåsen Bade

Lufta Hunden

Glemte å gjøre leksene

Spille boccia

Busstopp

Sykkelfelt

Akademika

Barneskole

Klæbuveien

Kantine og cafè

Sti til Elva Valøya beach

Fiske

Sintef

Administrason NTNU Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse NTNU

Plukke epler fra trærne

Restaurant / pub på taket

Slappe av

Ballspill

Sti mot Nardoskrenten

Coworking

Se ned på bilene

Ballbinge

Caféplassen

Bikiniplenen

Bysykkel

Hilse på bestemor

Bybane

Kiosk Ungdomsskole

Sykkelkarusell Atrium

Gangvei Fast track - sykkel

Eldrehjem

Lære seg å sykle

Atrium Nedgang Forelesningssal

Administrasjon NTNU Bro over Nidelva (Del av nytt stinett)

Høyhus

Lese i trærne

Lesesal

Peppes Pizza

Møter kollegaen

Starbucks

Lære å padle

Drømme tilbake til studietiden Tempeveien

Nedgang biblitotek

Holtemannsveien

Høyhus Sykkelfelt

Det Humanistiske fakultet NTNU Frisør

Parsellhager

Sorgenfriveien SIT - idrett (under bakkeplan)

Dagligvarebutikk Nidelvkorridoren Busstopp

Byhall

LESETÅRN SYKKELRUNDKJØRING

BADEHALL

HOLTEMANNSVEG

BARNESKOLE TEMPEGATA

KAJAKKUTLEIE

INDRE TRANSPORTGATE UNIVERSITET

PARKERING

VALØYA FRIOMRÅDE UTENDØRSBASSENG

STRAND

INNGANG CAMPUS LERKENDAL ØST

BIBLIOTEK AUDITORIUM

PARKERING NIDELVKORRIDOREN

ATRIUM

BYBANE

KLÆBURUNDKJØRINGEN

MIXED USE HØYHUS


OSC Helsehus

Administrason NTNU

Glemte å gjøre leksene Busstopp

Sykkelfelt

Akademika

Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse NTNU

Barneskole

Klæbuveien

Kantine og cafè

Sti til Elva

Restaurant / pub på taket

Slappe av

Ballspill

Coworking

Se ned på bilene Caféplassen

Bikiniplenen

Bysykkel Kiosk Ungdomsskole

Bybane

Sykkelkarusell Atrium

Gangvei Fast track - sykkel

Atrium Nedgang Forelesningssal

Administrasjon NTNU

Lese i trærne

Peppes Pizza

Lesesal Starbucks Drømme tilbake til studietiden

Tempeveien

Nedgang biblitotek

Holtemannsveien

Høyhus Sykkelfelt

Det Humanistiske fakultet NTNU Frisør

Sorgenfriveien


Sykkelkarusell


GRØNN GATE GJENNOM UNIVERSITET


Nidelvkorridoren

Parkering

Fiske

Søndagstur

Joggetur

Yoga

Nudiststrand Tenne bål Valhall badeanlegg

Kajakkklubb Fly drage

Utsikt til Nidelven og Byåsen Bade

Lufta Hunden

Glemte å gjøre leksene

Spille boccia

Sykkelfelt

Barneskole Sti til Elva Valøya beach

Plukke epler fra trærne


NYE VALテ郎A


NIDELVKORRIDOREN


SINTEF/OCEAN SPACE CENTER Solceller på tak

Bysykkel Bysykkel

Vannspeil Dyrking Utstillinger/ Temporære paviljonger

Grønt tak Lesesaler

Bysykkel

Dyrking

Intern forbindelse Ballbinge

Lesesaler

Lekeplass Dyrking

Lyssjakt Vannoppsamling på tak

HAGE OG SOLCELLER

SKRENTTORGET LYSSJAKT

BYSYKLER

LESESALER

BO I SKOGEN

OVERVANNSBASSENG

ÅPENT KONTORLANDSKAP

UTSTILLINGER/ TEMPORÆRE PAVILJONGER

HALL/LAB SINTEF OG OSC

DYRKING


LIVET OVER HALLENE


BOLIG VED ELVA • Husstander per bygg • Antall etasjer • Areal grunnflate

1 2(3) 80 m2

• Areal total

170 m2

• Areal tomt

180 m2

• BYA

45 %

• BRA

95 %

• Antall beboere

300

Drivhus


BOLIG I BYEN • Husstander per bygg • Antall etasjer

100 6

• Areal grunnflate

1300 m2

• Areal total

7000 m2

• Areal tomt

4000 m2

• BYA

33 %

• BRA

175 %

• Antall beboere

7500

Parkeringskjeller


BOLIG PÅ SKRENTEN • Husstander per bygg

1

• Antall etasjer

3

• Areal grunnflate

80 m2

• Areal total

200 m2

• Areal tomt

200 m2

• BYA

40 %

• BRA

100 %

• Antall beboere

130


BOLIG I SKOGEN

Dyrking

• Husstander per bygg

2

• Antall etasjer

2

• Areal grunnflate

100 m2

• Areal total

200 m2

• Areal tomt

400 m2

• BYA

25 %

• BRA

50 %

• Antall beboere

Dyrking Skogsløype

100

Lekeplass

Dyrking


BOLIG I HØYDEN • Husstander per bygg

50

• Antall etasjer

13

• Areal grunnflate • Areal total

5200 m2

• Areal tomt

4000 m2

• BYA

10 %

• BRA

130 %

• Antall beboere

Gjesteparkering

400 m2

400

Dyrking

Parkeringskjeller


UTVIKLINGSFASER

2013

UTVIKLINGSFASER

2013

2020 Byggestart for den grønne forbindelsen med NTNU Tempe, ny barneskole og SINTEF. Byggetrinn 1, Heimdal-Strindheim via sentrum, igangsettes. Valøya blir beplantet med planter som skal rense grunnen.

2030 Holtemannsveg blir omstrukturert til gate med næring og boliger i karréer. NTNU Tempe, OSC og SINTEF ferdigstilles. Valøykanalen påbegynnes.

2020 Byggestart for den grønne forbindelsen med NTNU Tempe, ny barneskole og SINTEF.

2040 Karré-rekken langs Holtemannsgate ferdigstilles, og de siste høyhusene er byggeklare. Valhall badeanlegg er klar for åpning.

2050 Videre utvikling for kunnskapsbeltet foreslås videre mot Sluppen. Byggetrinn 2 for bybane foreslås fra Strindheim via Tunga og Sluppen til Heimdal.

Byggetrinn 1, Heimdal-Strindheim via sentrum, igangsettes. Valøya blir beplantet med planter som skal rense grunnen.

2030 Holtemannsveg blir omstrukturert til gate med næring og

UTVIKLINGSFASER


UTVIKLINGSFASER

2013

UTVIKLINGSFASER

Byggetrinn 1, Heimdal-Strindheim via sentrum, igangsettes. Valøya blir beplantet med planter som skal rense grunnen.

2020 Byggestart for den grønne forbindelsen med NTNU Tempe, ny barneskole og SINTEF. Byggetrinn 1, Heimdal-Strindheim via sentrum, igangsettes. Valøya blir beplantet med planter som skal rense grunnen.

2030 Holtemannsveg blir omstrukturert til gate med næring og boliger i karréer. NTNU Tempe, OSC og SINTEF ferdigstilles. Valøykanalen påbegynnes.

2040 Karré-rekken langs Holtemannsgate ferdigstilles, og de siste høyhusene er byggeklare. Valhall badeanlegg er klar for åpning.

2050

2030 Holtemannsveg blir omstrukturert til gate med næring og boliger i karréer. NTNU Tempe, OSC og SINTEF ferdigstilles. Valøykanalen påbegynnes.

Videre utvikling for kunnskapsbeltet foreslås videre mot Sluppen. Byggetrinn 2 for bybane foreslås fra Strindheim via Tunga og Sluppen til Heimdal.

2040 Karré-rekken langs Holtemannsgate ferdigstilles, og de siste høyhusene er byggeklare.


NTNU Tempe, OSC og SINTEF ferdigstilles.

UTVIKLINGSFASER

2013

Valøykanalen påbegynnes.

UTVIKLINGSFASER

2020 Byggestart for den grønne forbindelsen med NTNU Tempe, ny barneskole og SINTEF. Byggetrinn 1, Heimdal-Strindheim via sentrum, igangsettes. Valøya blir beplantet med planter som skal rense grunnen.

2030 Holtemannsveg blir omstrukturert til gate med næring og boliger i karréer. NTNU Tempe, OSC og SINTEF ferdigstilles. Valøykanalen påbegynnes.

2040 Karré-rekken langs Holtemannsgate ferdigstilles, og de siste høyhusene er byggeklare. Valhall badeanlegg er klar for åpning.

2040 Karré-rekken langs Holtemannsgate ferdigstilles, og de siste høyhusene er byggeklare. Valhall badeanlegg er klar for åpning.

2050 Videre utvikling for kunnskapsbeltet foreslås videre mot Sluppen. Byggetrinn 2 for bybane foreslås fra Strindheim via Tunga og Sluppen til Heimdal.

2050 Videre utvikling for kunnskapsbeltet foreslås videre mot Sluppen.


UTVIKLINGSFASER

2013

UTVIKLINGSFASER

2020 Byggestart for den grønne forbindelsen med NTNU Tempe, ny barneskole og SINTEF. Byggetrinn 1, Heimdal-Strindheim via sentrum, igangsettes. Valøya blir beplantet med planter som skal rense grunnen.

2030 Holtemannsveg blir omstrukturert til gate med næring og boliger i karréer. NTNU Tempe, OSC og SINTEF ferdigstilles. Valøykanalen påbegynnes.

2040 Karré-rekken langs Holtemannsgate ferdigstilles, og de siste høyhusene er byggeklare. Valhall badeanlegg er klar for åpning.

2050 Videre utvikling for kunnskapsbeltet foreslås videre mot Sluppen. Byggetrinn 2 for bybane foreslås fra Strindheim via Tunga og Sluppen til Heimdal.

2050 Videre utvikling for kunnskapsbeltet foreslås videre mot Sluppen. Byggetrinn 2 for bybane foreslås fra Strindheim via Tunga og Sluppen til Heimdal.


DEN GRØNNE MIL Kornelie Solenes // Kenneth Lønning // Jonas Kverneland // Anders Bjørneseth

Den grønne mil  
Den grønne mil  

Semesteroppgave Høst 2013 Byforming og planlegging, NTNU Kornelie Solenes, Kenneth Lønning, Jonas Kverneland og Anders Bjørneseth

Advertisement