Issuu on Google+

Trinn for trinn Ark 5 - Byforming - høst 2010 - gruppe C3 Anette Rudshaug, Fatima Farran, Frida Paulsen og Karoline Førsund


Trinn 1 - år 2015

Trinn 2 - år 2025

Vi ser for oss en utbygging av Lilleby i 4 trinn, som starter i området rundt smelteverket. I dag har deler av Lilleby er aktivitet, spesielt bygningene som er nærmest Jarleveien. Området i bakkant er mindre aktivt, og smelteverket står i dag helt tomt. Derfor vil vi starte utbyggingen med å trekke folk til den delen av Lilleby som i dag står tomt, og la det som fungerer i dag, være til et senere trinn.

I fase 2 bygges det boliger, her vil vi få mange beboere inn i Lilleby, slik at den fremstår som en ny bydel.

I fase 1 vil vi tiltrekke folk, så der legger vi inn publikumsaktiviteter som svømmehall og park, arbeidsplasser i form av en næringspark, og en ny togstasjon. I tillegg kommer noen få boliger i denne fasen, som gir liv i området på kveldstid. Aktivitet i Lilleby pr. i dag:


2025

2035

2050

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

133

2 204

3 869

5 090

Næringspark, svømmehall, treningsstudio, galleri

Boliger, barnehage

Kultur, bibliotek, bydelshus, skole

Næring

4 000 m²

62 000 m²

50 000 m²

36 000 m²

16 000 m²

800 m²

1 200 m²

10 700 m²

300 m²

0 m²

2 000 m²

0 m²

3 900 m²

0 m²

0 m²

0 m²

Tomt

30 daa

80 daa

53 daa

25 daa

45 %

26 %

39 %

61 %

107 %

79 %

203 %

246 %

Siste fase er å utvikle et urbant strøk med en miks av næring (primært i 1.etg) og boliger.

Trening Kultur

I fase 3 gis den nye bydelen et kulturelt tilbud. Det bygges flere boliger som gir flere beboere og mer liv.

Næring Bolig

Viktige funksjoner

Beboere totalt

2015

%BYA

Trinn 4 - år 2050

%BRA

Trinn 3 - år 2035


5

bevarte bygg

adkomst og sirkulasjon

Barneskole

25

50 m

5

1: 1 000

Næring 1. etg Bolig over Bibliotek Urban park

Kafé

Barnehage Utescene

Togstasjon Næringspark

Ungdomsskole Trening

Parkeringshus

10

trinn 1-4

50

1: 2 000 20

100 m

10

2

50

4

Bevarte bygg Faser

2

3

10

250

5

1: 1 000 10

1

100 50 m

25

Bydelshus

500

50 Galleri Næring 1. etg Bolig over

Park

1 000 m

25

500 m

25

20

1: 2 000

50

250

Svømmehall

1: 10 000 Faser

100

50

100 50m

1 000 m

100

Bibliotek Urban park

Kafé

Barnehage Utescene

Togstasjon Næringspark

250

500 m

500

1 000 m

100 m

100

50

200 m

1: 10 000 250

100

500 m

500

1000 m

Elvepromenade

Ungdomsskole Trening

Parkeringshus

Galleri Næring 1. etg Bolig over

Park

= Bolig

Svømmehall

Nolli

Parkeringshus Næring

Næring 1. etg Bolig over Barneskole

Ungdomsskole

Aktivitetsnivå i dag

Bibliotek Urban park

Kafé

Barnehage Utescene

Togstasjon Næringspark

Trening

Parkeringshus program

Aktivitetsnivå i dag

100

200 m

Nolli

Næring 1. etg Bolig over

1: 10 0001000 m

100

1: 10 000 500

500 m

50

100 m 500

Bydelshus

Næring

1: 5 000 50 m

1: 5 000

1: 5 000 50

1: 10 000

20

1: 2 000

250

50

200 m

20 m

= Bolig

Parkeringshus

Barneskole

5

10

1: 5 000

Elvepromenade

10

1: 500

1: 2 000 200 m

10

20

1: 1 000

100 m

100

100

1: 5 000

5

1: 1 000 50

20

500 m

20 m 1: 10 000

1: 500

2

1: 500

10 100 m 1: 2 000

20

1: 200

1: 5 000 1: 200

50

kollektivtrasé og holdeplasser 200 m

50m

1: 1 000

1: 2 000

100

5

25

1: 1 000


1: 200 2 1: 500 5 1: 1 000 10 1: 2 000 20

1: 5 000 50

1: 10 000 1: 200 2

100 10

20 m

25

50 m

50

100 m

100

200 m

250

500 m

1: 500 5 1: 1 000 10

Masterplan

1: 2 000 20

1: 5 000 50


TYPOLOGI:

Snitt bryggehus

Snitt terrassehus

1: 200 2

10

1: 200 2

20 m

1: 500 25

50 m

5

1: 1 000 10

100 m

100

20

200 m

250

500 m

100

500

21 000 m

5

250

100

10

20 m

25

50 m

1: 200 10

20 m

1: 500 5

25

50 m

10

50

100 m

10

100 m

200 m

250

500 m

1: 200

500

100

20

200 m

25

5

50m

1: 1 000 50

10

100 m

1: 2 000 100

20

200 m

1: 5 000

1: 5 000 250

500 m

50

250

50

500 m

1: 10 000

1: 10 000 500

1 000 m

100

Plan terrassehus 5

10

1 0002m 1: 500

1: 2 000

500

100

1000 m

1: 200 2

10

20 m

25

50 m

50

100 m

1: 500 25

50m

1: 1 000 50

100

1: 1 000

1: 500

1: 1 000

100

1000 m

5

1: 10 000 100

100 m

1: 500

1: 5 000 50

50

500 m

500

1: 2 000 20

50

1: 10 000

1: 1 000

2

20

200 m

1: 10 000 10

50 m

1: 5 000

50

1: 200

25

1: 2 000

1: 500

Plan bryggehus

10

100 m

1: 5 000

1: 10 000 100

50

1: 2 000

1: 5 000 50

5

50m

1: 1 000

10

1: 2 000 20

25

1: 1 000 50

20 m

1: 500

1: 500

5

10

5 1: 1 000

50

100 m

10


HOVEDGATE:

2

1: 200

1: 500 5 1: 1 000 10

20

1: 2 000

50

1: 5 000

100

1: 10 000

50

1: 5 000

20

1: 2 000

10

1: 1 000

5

1: 500

2

1: 200

500

250

100

50

25

10

100 m

100

10

25

50

100

250

500

20 m

50 m

100 m

200 m

500 m

1 000 m

1: 2 000

50 50m 25 5 50 m 25 5

1: 1 000 1: 500

10

50 m 1: 500

25 5 20 m 10

1: 500 1: 200

20 m 2

10

2

1: 10 000

1: 200


Snitt parken

1: 200 2

10

20 m

25

50 m

50

100 m

100

200 m

250

500 m

500

1 000 m

1: 500 5 1: 1 000 10 1: 2 000 20

1: 5 000 50

1: 10 000 100

Perspektiv gate

Perspektiv smelteverksgata

Perspektiv elvepromenade


1: 200 2

10

20 m

25

50 m

1: 500 5

1: 500 5

1: 1 000 10

50

100 m

10

1: 2 000 20

100

200 m

250

500 m

500

1 000 m

20

Plan parken

50

2

10

20 m

5

25

50 m

100

1: 500

1: 1 000 10

5

25

50m

50

100 m

1: 1 000 50

100 m

100 m

100

200 m

250

500 m

500

1000 m

1: 10 000

1: 200

1: 500

50

1: 5 000

1: 10 000 100

50m

1: 2 000

1: 5 000 50

25

1: 1 000

10


Trinn for trinn