Page 1

Trinn for trinn Ark 5 - Byforming - høst 2010 - gruppe C3 Anette Rudshaug, Fatima Farran, Frida Paulsen og Karoline Førsund


Trinn 1 - år 2015

Trinn 2 - år 2025

Vi ser for oss en utbygging av Lilleby i 4 trinn, som starter i området rundt smelteverket. I dag har deler av Lilleby er aktivitet, spesielt bygningene som er nærmest Jarleveien. Området i bakkant er mindre aktivt, og smelteverket står i dag helt tomt. Derfor vil vi starte utbyggingen med å trekke folk til den delen av Lilleby som i dag står tomt, og la det som fungerer i dag, være til et senere trinn.

I fase 2 bygges det boliger, her vil vi få mange beboere inn i Lilleby, slik at den fremstår som en ny bydel.

I fase 1 vil vi tiltrekke folk, så der legger vi inn publikumsaktiviteter som svømmehall og park, arbeidsplasser i form av en næringspark, og en ny togstasjon. I tillegg kommer noen få boliger i denne fasen, som gir liv i området på kveldstid. Aktivitet i Lilleby pr. i dag:


2025

2035

2050

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

133

2 204

3 869

5 090

Næringspark, svømmehall, treningsstudio, galleri

Boliger, barnehage

Kultur, bibliotek, bydelshus, skole

Næring

4 000 m²

62 000 m²

50 000 m²

36 000 m²

16 000 m²

800 m²

1 200 m²

10 700 m²

300 m²

0 m²

2 000 m²

0 m²

3 900 m²

0 m²

0 m²

0 m²

Tomt

30 daa

80 daa

53 daa

25 daa

45 %

26 %

39 %

61 %

107 %

79 %

203 %

246 %

Siste fase er å utvikle et urbant strøk med en miks av næring (primært i 1.etg) og boliger.

Trening Kultur

I fase 3 gis den nye bydelen et kulturelt tilbud. Det bygges flere boliger som gir flere beboere og mer liv.

Næring Bolig

Viktige funksjoner

Beboere totalt

2015

%BYA

Trinn 4 - år 2050

%BRA

Trinn 3 - år 2035


5

bevarte bygg

adkomst og sirkulasjon

Barneskole

25

50 m

5

1: 1 000

Næring 1. etg Bolig over Bibliotek Urban park

Kafé

Barnehage Utescene

Togstasjon Næringspark

Ungdomsskole Trening

Parkeringshus

10

trinn 1-4

50

1: 2 000 20

100 m

10

2

50

4

Bevarte bygg Faser

2

3

10

250

5

1: 1 000 10

1

100 50 m

25

Bydelshus

500

50 Galleri Næring 1. etg Bolig over

Park

1 000 m

25

500 m

25

20

1: 2 000

50

250

Svømmehall

1: 10 000 Faser

100

50

100 50m

1 000 m

100

Bibliotek Urban park

Kafé

Barnehage Utescene

Togstasjon Næringspark

250

500 m

500

1 000 m

100 m

100

50

200 m

1: 10 000 250

100

500 m

500

1000 m

Elvepromenade

Ungdomsskole Trening

Parkeringshus

Galleri Næring 1. etg Bolig over

Park

= Bolig

Svømmehall

Nolli

Parkeringshus Næring

Næring 1. etg Bolig over Barneskole

Ungdomsskole

Aktivitetsnivå i dag

Bibliotek Urban park

Kafé

Barnehage Utescene

Togstasjon Næringspark

Trening

Parkeringshus program

Aktivitetsnivå i dag

100

200 m

Nolli

Næring 1. etg Bolig over

1: 10 0001000 m

100

1: 10 000 500

500 m

50

100 m 500

Bydelshus

Næring

1: 5 000 50 m

1: 5 000

1: 5 000 50

1: 10 000

20

1: 2 000

250

50

200 m

20 m

= Bolig

Parkeringshus

Barneskole

5

10

1: 5 000

Elvepromenade

10

1: 500

1: 2 000 200 m

10

20

1: 1 000

100 m

100

100

1: 5 000

5

1: 1 000 50

20

500 m

20 m 1: 10 000

1: 500

2

1: 500

10 100 m 1: 2 000

20

1: 200

1: 5 000 1: 200

50

kollektivtrasé og holdeplasser 200 m

50m

1: 1 000

1: 2 000

100

5

25

1: 1 000


1: 200 2 1: 500 5 1: 1 000 10 1: 2 000 20

1: 5 000 50

1: 10 000 1: 200 2

100 10

20 m

25

50 m

50

100 m

100

200 m

250

500 m

1: 500 5 1: 1 000 10

Masterplan

1: 2 000 20

1: 5 000 50


TYPOLOGI:

Snitt bryggehus

Snitt terrassehus

1: 200 2

10

1: 200 2

20 m

1: 500 25

50 m

5

1: 1 000 10

100 m

100

20

200 m

250

500 m

100

500

21 000 m

5

250

100

10

20 m

25

50 m

1: 200 10

20 m

1: 500 5

25

50 m

10

50

100 m

10

100 m

200 m

250

500 m

1: 200

500

100

20

200 m

25

5

50m

1: 1 000 50

10

100 m

1: 2 000 100

20

200 m

1: 5 000

1: 5 000 250

500 m

50

250

50

500 m

1: 10 000

1: 10 000 500

1 000 m

100

Plan terrassehus 5

10

1 0002m 1: 500

1: 2 000

500

100

1000 m

1: 200 2

10

20 m

25

50 m

50

100 m

1: 500 25

50m

1: 1 000 50

100

1: 1 000

1: 500

1: 1 000

100

1000 m

5

1: 10 000 100

100 m

1: 500

1: 5 000 50

50

500 m

500

1: 2 000 20

50

1: 10 000

1: 1 000

2

20

200 m

1: 10 000 10

50 m

1: 5 000

50

1: 200

25

1: 2 000

1: 500

Plan bryggehus

10

100 m

1: 5 000

1: 10 000 100

50

1: 2 000

1: 5 000 50

5

50m

1: 1 000

10

1: 2 000 20

25

1: 1 000 50

20 m

1: 500

1: 500

5

10

5 1: 1 000

50

100 m

10


HOVEDGATE:

2

1: 200

1: 500 5 1: 1 000 10

20

1: 2 000

50

1: 5 000

100

1: 10 000

50

1: 5 000

20

1: 2 000

10

1: 1 000

5

1: 500

2

1: 200

500

250

100

50

25

10

100 m

100

10

25

50

100

250

500

20 m

50 m

100 m

200 m

500 m

1 000 m

1: 2 000

50 50m 25 5 50 m 25 5

1: 1 000 1: 500

10

50 m 1: 500

25 5 20 m 10

1: 500 1: 200

20 m 2

10

2

1: 10 000

1: 200


Snitt parken

1: 200 2

10

20 m

25

50 m

50

100 m

100

200 m

250

500 m

500

1 000 m

1: 500 5 1: 1 000 10 1: 2 000 20

1: 5 000 50

1: 10 000 100

Perspektiv gate

Perspektiv smelteverksgata

Perspektiv elvepromenade


1: 200 2

10

20 m

25

50 m

1: 500 5

1: 500 5

1: 1 000 10

50

100 m

10

1: 2 000 20

100

200 m

250

500 m

500

1 000 m

20

Plan parken

50

2

10

20 m

5

25

50 m

100

1: 500

1: 1 000 10

5

25

50m

50

100 m

1: 1 000 50

100 m

100 m

100

200 m

250

500 m

500

1000 m

1: 10 000

1: 200

1: 500

50

1: 5 000

1: 10 000 100

50m

1: 2 000

1: 5 000 50

25

1: 1 000

10

Trinn for trinn  

Semesteroppgave høst 2010 Byforming og planlegging, NTNU Frida H. Paulsen, Anette Rudshaug, Fatima Farran, Karoline Førsund

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you