Page 1

alle eier byen

monica bellika esaiassen thov øye sanden - berit ribsskog alexander rullán 2050: Alle byens innbyggere har en felles identitet; Trondheim. Det er viktig for en by at de som bor der er med på å ta vare på den. Derfor spiller det en stor rolle hvilket forhold innbyggerne har til omgivelsene sine. Ved å utvide mulighetene for hvilke deler av byen en kjenner, vil eierskapet styrkes. Trondheim er en by med stort areal og ulike typer mennesker, og det er vanskelig å oppdage alle byens muligheter. Det skal være enkelt å utnytte byens kvaliteter. Tettheten øker betraktelig og sentrum får en naturlig utvidelse mot Nyhavna, Brattøra og Lade. Denne utvidelsen gjør at Lilleby blir et mer sentrumsnært område. I dag fungerer Lilleby stort sett som et gjennomfartsområde og ligger midt mellom bybebyggelse, havn, bolig- og næringsområder, noe som gjør transformasjonspotensialet stort. havn,


bebyggelssestruktur 1:2000

rekreasjonsområder 1:2000

tetthet og areal BRA 370000m2 70% bolig

35m2

4821

35m2

7335

26% næring 4% kultur

hevet gatenett 1:2000

TOMT 332000m2 30% regulerte grøntareal 27% offentlig vei 43% bebygd areal

veistruktur 1:2000

TU

160%


A

torg

skisse av torg

nĂŚring

A

plan

nivĂĽ

gatesnitt

hovedgate

snitt A-A 1:200

oversiktsbilde

detalj

bolig

hevet gatenett

struktur


B kvartal

pĂĽ byens tak

bolig

skissemodell 1:500

nĂŚring N

plan 1:500

B

skisse

snitt B-B 1:200

leilighetsplan

skogen flyter gjennom kvartalet


karré Tradisjonelt sett foregår det offentlige livet i gatene. Ved å trekke offentlige rom inn og opp i kvartalene, blir også disse områdene tilgjengelig for allmennheten. Når man blander funksjonene i disse nå åpne kvartalene, oppnår man også at aktiviteten i rommet ikke avtar når en bestemt funksjon stenger. Med inntoget av den digitale hverdag har mange tradisjonelle skiller blitt visket ut. Jobb og fritid, privat og offentlig er begreper som har blitt langt mer utydelige i vårt ønske om alltid å være tilkoblet og oppdatert. Samtidig skaper økt befolkningsvekst og globalisering individer med større spenn i valgmuligheter og preferanser. “Mixed use”-typologien er derfor egnet for denne store gruppen sammenkoblede individer hvis behov og preferanser alltid er i forandring.

C

snitt C-C 1:200

hybrid på torget

N

plan 1:500

N

utsikt fra fagverksbro

grunnplan 1:500

C

gate

rampe offentlige rom

mixed use - 24/7

toppleiligheter 1:200

næring

bolig

Alle eier byen  

Semesteroppgave høst 2010 Byforming og planlegging, NTNU Monica Bellika Esaiassen - Thov Øye Sanden - Berit Ribsskog - Alexander Rullán

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you