Page 1

byg bæredygtigt byggeri 2 2015

B Æ R E DYG T I G T B YG G E R I N R . 2 2 0 1 5

BYGGEPLADS: SILKEBORGMOTORVEJEN Vejarkitektur, landskabsbroer og vandrensning

DEBAT: Kobber og bæredygtighed PROCESS: Bohr-byggeriet BYGGETEKNIK: Facadeteknologier ARKITEKTUR: Havnehusene METODE: Big Bim

1

BYG 02 2015  
BYG 02 2015  

BYG giver indblik i nye tiltag inden for byggeriet. Vi viser detaljeret tegningsmateriale, og ser på både processer, produkter og samlede re...

Advertisement