__MAIN_TEXT__

Page 1

B Æ R E DYG T I G T B YG G E R I N R . 2 2 0 1 6

DET MEST BÆREDYGTIGE BYGGERI JEG KENDER Erik Krogh Lauritzen

DIGITALT TRÆBYGGERI Anne-Mette Manelius

SAMLINGSDETALJENS BETYDNING Pelle Munch-Petersen Martin Vraa Nielsen

BÆREDYGTIG NØDHJÆLP Ingeniører uden Grænser Danske arkitekter i Grækenland

SÅDAN BYGGER VI EN CIRKULÆR FREMTID Lasse Lind

BETONEN DER KAN FLYTTE LYSET Anne-Mette Manelius & Marie Larsen

Profile for ....

BYG 02 2016  

BYG giver indblik i nye tiltag inden for byggeriet. Vi viser detaljeret tegningsmateriale, og ser på både processer, produkter og samlede re...

BYG 02 2016  

BYG giver indblik i nye tiltag inden for byggeriet. Vi viser detaljeret tegningsmateriale, og ser på både processer, produkter og samlede re...

Advertisement