Page 1

7100

Bruksareal, målestokk 1:200

7100 AA

1. ETASJE - 1:100 BAD BOD/VASK HALL SOV

OPP

BOD/VASK 6.3 m² SOV 7.4 m²

BOD/VASK 6.2 m²

BRA 65 m²

SOV 7.4 m²

HALL 13.2 m²

OPP

BRA 64 m²

HALL 13.0 m²

OPP

SOV 7.6 m² SOV 7.6 m²

BAD 6.5 m²

yttervegg 2. etasje

BAD 6.3 m²

SOV 14.9 m²

10000

10000

OPP

yttervegg 2. etasje

BAD 4.3 m² BAD 4.1 m²

7100

SOV 14.9 m² SISTE REVISJON

06122012

7100 TEGNINGSNR.

PROSJEKTFASE

BYGGESAK

A101

MERKNADER SISTE REVISJON

MÅLESTOKK

As indicated

ARK

A4

TEGNINGSNAVN

• •

Målsetting er angitt som konstruksjonsmål. Se egne detaljblad for utførelse av sjiktoppbygging og detaljløsninger.

PLAN 1. ETASJE SIDEKONTROLL

KAG PROSJEKT

TOMANNSBOLIG 1-2 - AUSTEGARDSVEIEN - B1

NR.

Adresse: Hagaveie 24 5382 SKOGSVÅG Email: arkgiske@online.no Telefon: 47 32 61 73

TEGNING LAGET

06122012

ARKITEKT

KAG


Bruksareal, målestokk 1:200

LOFT - 1:100 BOD

7100

7100 AA

KJØKKEN

1200

STUE & KJØKKEN

BOD 3.2 m²

KJØKKEN 15.3 m²

KJØKKEN 14.9 m²

Ildsted STUE & KJØKKEN 31.4 m²

11200

BRA 64 m²

Ildsted

8000

8000

BOD 3.2 m²

BRA 64 m²

2000

STUE & KJØKKEN 31.4 m²

Altan 11,5m² SISTE REVISJON

13062012 7100

PROSJEKTFASE

2000

1200

Altan 11,5m²

TEGNINGSNR.

7100

A102

MERKNADER SISTE REVISJON

BYGGESAK

MÅLESTOKK

As indicated

ARK

A4

TEGNINGSNAVN

PLAN LOFT SIDEKONTROLL

KAG PROSJEKT

TOMANNSBOLIG 1-2 - AUSTEGARDSVEIEN - B1

NR.

Adresse: Hagaveie 24 5382 SKOGSVÅG Email: arkgiske@online.no Telefon: 47 32 61 73

TEGNING LAGET

06122012

ARKITEKT

KAG


Snitt AA

Gesims

3900

6.00°

6700

2400

VD1

6700

STUE & KJØKKEN 31.4 m²

KJØKKEN 14.9 m²

SOV 14.9 m²

2300

2800

2800

SOV 7.6 m²

SOV 7.4 m²

2450

350

2. Etasje

HALL 13.0 m²

1. Etasje 0

SISTE REVISJON

13.03.2011 TEGNINGSNR.

PROSJEKTFASE

BYGGESAK

A201

MERKNADER SISTE REVISJON

• •

A4

SNITT AA SIDEKONTROLL

KAG

TOMANNSBOLIG 1-2 - AUSTEGARDSVEIEN - B1

1 : 100

ARK

TEGNINGSNAVN

Målsetting er angitt som konstruksjonsmål. Se egne detaljblad for utførelse av sjiktoppbygging og detaljløsninger.

PROSJEKT

MÅLESTOKK

NR.

Adresse: Hagaveie 24 5382 SKOGSVÅG Email: arkgiske@online.no Telefon: 47 32 61 73

TEGNING LAGET

06122012

ARKITEKT

KAG


FASADE ØST

Gesims 6700

2. Etasje 2800

1. Etasje 0

SISTE REVISJON AA

06122012 TEGNINGSNR.

PROSJEKTFASE

A301

MERKNADER SISTE REVISJON

BYGGESAK

MÅLESTOKK

1 : 100

ARK

A4

TEGNINGSNAVN

FASADE ØST SIDEKONTROLL

TEGNING LAGET

06122012 PROSJEKT

TOMANNSBOLIG 1-2 - AUSTEGARDSVEIEN - B1

NR.

Adresse: Hagaveie 24 5382 SKOGSVÅG Email: arkgiske@online.no Telefon: 47 32 61 73

ARKITEKT

KAG


FASADE NORD

Gesims 6700

2. Etasje 2800

1. Etasje 0

SISTE REVISJON

01/07/13 TEGNINGSNR.

PROSJEKTFASE

A302

MERKNADER SISTE REVISJON

BYGGESAK

MÅLESTOKK

1 : 100

ARK

A4

TEGNINGSNAVN

FASADE NORD SIDEKONTROLL

Checker PROSJEKT

TOMANNSBOLIG 1-2 - AUSTEGARDSVEIEN - B1

NR.

Adresse: Hagaveie 24 5382 SKOGSVÅG Email: arkgiske@online.no Telefon: 47 32 61 73

TEGNING LAGET

06122012

ARKITEKT

Author


FASADE SYD

Gesims 6700

2. Etasje 2800

1. Etasje 0

SISTE REVISJON

01/07/13 TEGNINGSNR.

PROSJEKTFASE

A303

MERKNADER SISTE REVISJON

BYGGESAK

MÅLESTOKK

1 : 100

ARK

A4

TEGNINGSNAVN

FASADE SYD SIDEKONTROLL

Checker PROSJEKT

TOMANNSBOLIG 1-2 - AUSTEGARDSVEIEN - B1

NR.

Adresse: Hagaveie 24 5382 SKOGSVÅG Email: arkgiske@online.no Telefon: 47 32 61 73

TEGNING LAGET

06122012

ARKITEKT

Author


FASADE VEST

Gesims 6700

2. Etasje 2800

1. Etasje 0

SISTE REVISJON AA

01/07/13 TEGNINGSNR.

PROSJEKTFASE

MÅLESTOKK

A304

MERKNADER SISTE REVISJON

BYGGESAK

1 : 100

ARK

A4

TEGNINGSNAVN

FASADE VEST SIDEKONTROLL

Checker PROSJEKT

TOMANNSBOLIG 1-2 - AUSTEGARDSVEIEN - B1

NR.

Adresse: Hagaveie 24 5382 SKOGSVÅG Email: arkgiske@online.no Telefon: 47 32 61 73

TEGNING LAGET

06122012

ARKITEKT

Author


SISTE REVISJON

01/07/13 TEGNINGSNR.

PROSJEKTFASE

MÅLESTOKK

A305

MERKNADER SISTE REVISJON

BYGGESAK

ARK

A4

TEGNINGSNAVN

PERSPEKTIV SIDEKONTROLL

Checker PROSJEKT

TOMANNSBOLIG 1-2 - AUSTEGARDSVEIEN - B1

NR.

Adresse: Hagaveie 24 5382 SKOGSVÅG Email: arkgiske@online.no Telefon: 47 32 61 73

TEGNING LAGET

06122012

ARKITEKT

Author

Austegardsveien Boliger tomt 1-2  
Austegardsveien Boliger tomt 1-2  

MPK Eiendom As driver utbygging i dette reguleringsfeltet. De arbeider nå med siste rest av 2 x tomannsboliger. Ta kontant om du ønsker mer...

Advertisement