Page 1

arbuz

tablica

arbuz 1 wielka kula w zielonej, twardej skórce i z czerwonym, wodnistym miąższem o słodkim smaku watermelon: Mam ochotę na kawałek arbuza. I feel like having a slice of a watermelon. atak /atak/ (noun) 1 natarcie (w czasie wojny) attack: Atak jest najlepszą obroną. Attack is the best defence.; 2 ofensywa assault; 3 uderzenie strike bitwa /ˈbʲitfa/ (noun) 1 Starcie sił zbrojnych stron prowadzących wojnę battle: Słyszałeś o bitwie pod Monte

Cassino? Have you heard of the battle of Monte Cassino? Przygotowujemy się do bitwy. We're preparing for the battle. grypa /ˈɡrɨpa/ (noun) 1 ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy. flu: Aptekarz dał mi lekarstwa na grypę. The pharmacist gave me some medicine for my flu. Ona nie mogła pojechać, ponieważ miała grypę. She couldn't go because she had the flu. pocisk /ˈp isk/ (noun) 1 ciało miotane z broni miotającej lub wyrzutni mające razić cel lub wykonać inne zadanie (np. zadymić, oświetlić pole walki) missile pokój /ˈpɔkuj/ (noun) 1 (noun) pomieszczenie room : Czy mogę dostać pokój na najwyższym piętrze? Can I get a room on the top floor? Czy mogę zjeść śniadanie w swoim pokoju? Can I have breakfast in my room?; 2 pokój (np. między dwoma krajami) peace: On żył w pokoju ze swoimi sąsiadami. He lived in peace with

his neighbours. spać /spa / (verb intransitive) 1 czynność podczas której śnimy sleep: Czy spałeś dobrze? Did you sleep well?; 2 być uśpionym, spać (np. o mieście) sleep: Nowy York jest miastem, które nigdy nie śpi. New York

is the city that never sleeps. stół /stuw/ (noun) 1 mebel z poziomą powierzchnią podtrzymywaną przez podstawę, zazwyczaj z czterema nogami. table: Popatrz tam na stole. Look over there on the table.; 2 stół, za którym siedzą najważniejsze osoby na uroczystości top table strona /ˈstrɔna/ (noun) 1 w książce, dokumencie page: Otwórzcie książki na stronie 25 Open your books to page 25. ; 2 jedna z dwóch drużyn biorących udział w meczu side tablica /tablʹica/ (noun) 1 służy do pisania kredą blackboard: Czy możesz zmazać tablicę? Would you clean the blackboard?; 2 jako płyta pamiątkowa plaque

Słownik polsko angielski mlingua polish  

Słownik polsko - angielski z wyborem losowych haseł pochodzących z języka polskiego z angielskimi ekwiwalentami i przyjkładami

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you