Page 1

gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star a popularna osoba celebrity klasa (noun) sala lekcyjna classroom: Uczniowie weszli do klasy. The students entered the classroom.; kategoria class: On nie jest graczem tej samej klasy. He is not the same class player. klucz (noun) klucz do zamka key: Zgubiłem moje klucze. I have lost my keys.; klucz do odkręcania śrub spanner: Aby odkręcić, użyj klucza. Use a spanner to unscrew. odkrywać (verb) (verb) dokonać odkrycia w jakiejś dziedzinie discover: On odkrył nowy lek. He has discovered a new drug.; zdjąć nakrycie lub przykrycie uncover: Ona odkryła swoją twarz. She has

uncovered her face. pióro (noun) ptasie feather: Ptak z pięknymi piórami. A bird with beautiful feathers.; (noun) do pisania pen: Mam nowe pióro. I have got a new pen. źródło (noun) (noun) danych source: Najlepsze źródło informacji. The best source of information; (noun) strumień spring: Zimny strumień. A cold spring. strach (noun) lęk fear: Strach przed ciemnością. Fear of the dark.; (noun) na wróble scarecrow: Ten

strach na wróble jest duży. This scarecrow is big. strona (noun) w książce page: Patrz strona 23. See page 23.; (noun) w umowach party: Strona

niniejszej umowy. The party of this agreement. uczyć (verb) uczyć kogoś teach: Nauczyciel uczy uczniów. A teacher teaches students.; (verb) zdobywać wiedzę learn: Lubię się uczyć. I like learning. zamek (noun) budowla obronna castle: Król mieszkał w zamku. A king lived in a castle.; (noun) zamek do drzwi lock: Zamek w drzwiach jest zepsuty. The door lock is broken.

Słownik polsko angielski  

Słownik polsko-angielski.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you