Page 1

Klub Radnych SLD

Radomsko, 28.09.2012r

Ewa Drzazga Ryszard Szczygłowski Arkadiusz Ciach

. Prezydent Miasta Radomska Pani Anna Milczanowska Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku Pan Jacek Gębicz

Wnioskujemy o zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w części dotyczącej boiska przy ulicy Kościuszki. W studium uwarunkowań teren ten jest przeznaczony cyt. : „Tereny zabudowy usługowej UW – usługi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ..” Zapis ten jednoznacznie przesądza, że na terenie tym planuje się tzw. „galerię” czyli obiekt wielko powierzchniowy, handlowy. Usługi według interpretacji urbanistów oznaczają handel. Wnioskujemy by teren ten był przeznaczony pod centrum sportowo –rekreacyjne, by przywrócić dla tego terenu pierwotną funkcję. Obecnie mamy już jedną galerię Basztę gdzie niestety większość powierzchni nie jest nawet wynajęta. Kolejnym miejscem przeznaczonym pod galerię jest teren Metalurgii. Opracowywany jest miejscowy plan przy ulicy Brzeźnickiej gdzie również ma powstać galeria, jednocześnie wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla 5 obiektów handlowych przy ulicy Sierakowskiego. Na tak małe miasto obiektów wielko powierzchniowych i marketów już jest wystarczająco dużo, a planowanie kolejnego obiektu handlowego w ścisłym centrum miasta oznacza brak jakiegokolwiek planowania przestrzennego. Czas najwyższy pomyśleć o estetyce naszego miasta, czas najwyższy pomyśleć o naszej młodzieży by mogła dorastać w duchu sportowym, by miała miejsce prawdziwej rozrywki. Klub Radnych SLD zebrał ok. 1500 podpisów społeczeństwa protestującego przeciwko wybudowania marketu lub pseudo galerii na terenie boiska a w szczególności sprzedaży boiska. Prosimy Panią Prezydent by nie lekceważyła NAS Wyborców i przywróciła pierwotną funkcję tego terenu. Z poważaniem: Ewa Drzazga Ryszard Szczygłowski Arkadiusz Ciach

Zmiana studium  

Dokument o zmianie studium