Příběhy psané na stěnách

Page 1

Příběhy psané na stěnách foto archiv Wallmarketing

Celý život je o příbězích. O tom, jak lidé pracují, odpočívají, jak se dívají na svět, jak doposud žili, jak žít touží. Příběhy o vztazích, pocitech, snech a dobývání nových světů. Příběhy jsou všude kolem nás, ve filmech, knihách i časopisech. Přesto je zde jedno doslova „bílé místo“, kde příběhy většinou chybí a přitom si o ně vyloženě říká. Tím místem jsou stěny. Metry a kilometry bílých, všudypřítomných zdí. Neposkvrněnost stěn táhne mnohé dobrodruhy už od samotného počátku lidstva. Všeobecně známou školní látkou jsou jeskynní malby ve Španělsku či Francii z doby až 40 000 let před naším letopočtem. V moderním světě si stěny k vyjádření příběhů a svých životních postojů zvolili streetarteři a graffiťáci v čele s aktuálně tolik diskutovaným guru tohoto odvětví celosvětově známým a přímo mýtickým Banksym. A tak se zrodil wallmarketing. Obor, který píše firemní příběhy přímo na firemní stěny. Stejně jako u knih a filmů má i wallmarketing celou škálu žánrů. Může to být historie v podobě milníků ve vývoji firmy, tak trochu sci-fi žánr, když dojde na dlouhodobé vize, poezie v případě vzletných formulací firemních hodnot či literatura faktu popisující aktuální dění ve firmách. A k tomu obrazy, ilustrace, symboly, ikony, čísla. Ale dost bylo metafor. Wallmarketing dnes využívají renomované společnosti ve snaze zlepšit pracovní prostředí a podpořit image firmy. Oživuje jejich moderní kanceláře, přispívá k tvůrčí atmosféře, podporuje týmového ducha a inspiruje. Mít denně na očích firem-

ní kodex a zásady rozhodně přispívá k jejich naplňování. Navíc všem příchozím dává wallmarketing rychlé a názorné poselství. Cesta k finálnímu vzhledu a hlavně obsahu wallmarketingu nemusí být přímočará, ale o to zábavnější a objevnější bude. Definování východisek pro wallmarketing vás totiž může přivést na stopu těm nejdůležitějším hodnotám, na kterých je vaše společnost vystavěna a které ji drží pohromadě. A jako bonus, výsledná vizuální podoba rozzáří prostor vašeho sídla a vystřelí atmosféru ve firmě o řád výše. To, že prostředí, ve kterém pracujete, má zásadní vliv na vaše výkony, potvrzují slova lídra projektu Wallmarketing Luď ka Rychtara: „USSPA a Wallmarketing spolu souvisí mnohem více, než by se mohlo zdát. Je vyzkoušeno, že si člověk ve spáčku dokáže neskutečně urovnat myšlenky a vidí věci jinak. Asi vás pak nepřekvapí, že úvodní idea pro wallmarketing vznikla za svitu měsíce na terase… ve spáčku.“ Inspirujte se na www.wallmarketing.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.